REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013"

Transkript

1 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. Opplesning av Tradisjonene i kortform og Konseptene, samt lesning av 10 konsept. Status i saker fra forrige måned ble lest opp av sekretær. Post: RAPPORTER: ADMINISTRATIVE TJENERE: Leder: Kasserer: Transaksjoner for september: 3/9 Omkostninger -40,0 9/9 7. trad utb. Regionen ,0 16/9 Utbet. Leder o/leders budsjett -500,0 Samlede utbetalinger for september ,0 Saldo: Total saldo internkonto 35247,57 Total saldo alle 4 kontoer ,47 Overskudd pr. 1/10-13 OØ2SK Internkonto + internkonto 35247,57 - internbudsjett 19034,00 Overskudd i kassa 16213,57 OBS! Kasserer har fra før beregnet feil på internbudsjettene til området. Har ikke fått med vara RKM og vara kasserers budsjett. Dette er nå lagt til i interimets totale budsjett. 1 utbetaling til HI 5000,0 o/budsjett HI. Det ble diskutert hva vi gjør med kodebrikkeproblematikken. Det ble sagt at dette bør løses av administrative tjenere. Styret må skifte navn i brønnøysundregisteret og så kan kodebrikkene skiftes. Vi klarte å slippe skriving i Brønnøysund sist. Dette er en tungrodd prosess og koker fort bort i kålen. Det bør inn i vervbeskrivelsen av det skal ordnes opp med banken med en gang. Administrative tjenere skal ta dette på neste adm. tjenermøte.

2 GRUPPER: RKM: Har siden sist hatt kontakt med Leder for området. Og er oppdatert på hva som skjer i området vårt. Har vært med på møte med administrative tjenere. Har vært i kontakt med flere for å finne villige til verv i området vårt. Med lite suksess. Oppfordrer GSR ene til å ta aktiv del i dette arbeidet i sine respektive grupper. Har også gjort forberedende arbeid for neste regionsmøte. Sekretær: Lest gjennom referat, sendt ut til gruppene, skrevet ut dagsorden. Vara sekretær: Lest korrektur på referat. Deltatt på administrativt ledermøte. NA Drammensgruppa: Sender på mail. Området vil fra nå av betale leie til Drammensgruppa. NA Hønefoss: 8 stk. på siste arbeidsmøte. Skulle sende penger til området, men hadde surra bort kontonr. Har fått masse besøk fra institusjon. De er veldig fornøyde med måten de blir tatt imot, og setter pris på møtene. Ellers har vi hatt innledermøte. OI kommer i begynnelsen av november. Alle verv besatt. NA Vikersund 2000: Vi har fra 12 til 25 på møtene. 4 på siste arbeidsmøte alle verv besatt kr på konto. Vurdere å bestille litteratur. NA Vikersund Carpe Diem: på møtene. Det er trått på arbeidsmøtene. Alle verv besatt. Har ikke med budsjett, men ellers står det bra til. NA Hokksund: Var ikke tilstede på arbeidsmøtet selv. Det var 7-8 på arbeidsmøtet. Vi har 3451 på konto. Alle verv besatt. Skal ha grøtfest 30. november kl Kommer en flyer. Vi trenger folk. Det ble besluttet at neste arbeidsmøte vil være et grøtfestmøte. Vil ha besøk. Nyoppusset lokale. God atmosfære. NA Notodden: NA Bø Du er ikke aleine : NA Horten:

3 NA Tønsberg: NA REcovery: Har ikke hatt arbeidsmøte. Snitt på 3-4 på møtene. Vi sliter. Har ikke mer å rapportere. Har prøvd tiltak med vaffelmøter o.l., men det har ikke lykkes. NA Sandefjord Mandagsgruppen : NA Sandefjord Kvinner i blomstring : NA Sandefjord Veien til livet : Vi er 8-15 på møtene. Har siste 3 mnd. forsøkt å ha arbeidsmøtet før møtet. Fra 1 til halv 2. Har fungert bra. Ingen har reist for å komme tilbake til møtet. Vi er nå på arbeidsmøtene. God servicevillighet. Får med nye til å gjøre service som ellers ikke ville vært med. Flytter det allikevel tilbake til etter møtet neste gang. Har litt slank økonomi. Vi skal ha 10 års jubileum lørdag 2. november med vafler og pølser kl Har leid lokalet ekstra den dagen. NA Sandefjord «Mandagsgruppa» på møtene. Ca. 5 på arbeidsmøtet på konto, regning på 2000 skal betales. Sender 4000 til området. NA Sandefjord Vi tilfriskner : Det ble ikke avholdt arbeidsmøte sist. Møtene går som vanlig. Har kaffekoker og møteleder. NA Sandefjord Vi Menn : NA Modum Solsikken : Vi er fra 2 til 12 på møtene. 7 på siste arbeidsmøte. Alle verv besatt. Vi har i overkant av 1100 kr. Husleie er ikke betalt. Vi er i ferd med å bestille litteratur. Alpint gruppa Noresund: NA Larvik: NA Kongsberg: Var 7 stk. på siste arbeidsmøte. På møtene så er vi Har 3700 kr i kassa. Har bra med besøk fra institusjon og de som kommer liker seg godt. God atmosfære og mye tilfriskning. Flere og flere vil gjøre service. Alle verv besatt. Rullerer bra. Har innleder hver 3. torsdag i mnd. Skal fortsette med dette. NA Skollenborg:

4 Ang. læredag 16. november. Vært i kontakt med FU, som kommer. Ber alle om å spre budskapet. Alle som vil vite mer om service bør komme. Åpner dørene Dette er områdets læredag. UNDERKOMITÉ RAPPORTER: H&I OØ2: (Ikke tilstede) O.I. OØ2: (Sendes som eget vedlegg) Konventkomité OØ2: DAGSORDEN OØ2SK 5. oktober VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: A. Vara Kasserer 2 års rusfri tid Ingen villige B. Nestleder 1 års rusfri tid Ingen villige C. Vara RKM 1 års rusfri tid Ingen villige D. Konventkomité Leder 2 års rusfri tid Ingen villige Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: A. Litteraturkomitéleder 3 års rusfri tid Vår kandidat har nominasjon fra før. B. Leder Servicekonferanse års rusfri tid Ingen villige Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 3 NYE SAKER A: Regionen foreslår å dele opp møtene sine fra én seks timers lørdag til at Regionsmøtene strekker seg over både lørdag og søndag tre ganger i året. Det blir argumentert med at dette vil være fordelaktig fordi det da blir mulighet for å komme seg igjennom planlagt dagsorden. Vår RKM mener at strukturen på Regionsmøtene heller kunne vært effektivisert og at det da hadde gått an å komme igjennom dagsorden uten problemer på én dag. Reiseutgiftene vil dessuten bli skyhøye dersom det skal finansieres hotell, losji osv. Ønsker vi at Regionsmøtene skal fordeles over to dager? OBS: Denne saken vil vedtas ved simpelt flertall. Synes det høres ut som om at det ikke er nødvendig. Er imot. En gruppe har ikke hatt dette oppe. Best å utvide dagen først. Tenker at 6 timer kan utvides til 8 timer. Pengene trengs andre steder. Kan effektiviseres, og dermed spare penger. Bare fjas å utvide til 2 dager. Dette

5 er såpass sjelden at det burde kunne tas som en hel arbeidsdag. Hvis dette er vanskelig, er det kanskje feil folk på feil plass. Har ikke hatt det opp, men stoler på RKM. Bør gå an å effektivisere. Har diskutert saken mye. Hadde erfaringer fra regionsrepresentanter. Det er poenger i denne saken som ikke er nevnt i sakens tekst. Heller allikevel imot effektivisering. AVSTEMMING: 9 stk. for, 0 stk. mot, 1 stk. avstår - Saken vedtas. B: Sak fra gruppe: På grunn av manglende villighet ønskes det at Området ser på vedtaket om nominering fra hjemmegruppa si på nytt. Vedtaket har stått i 6 måneder. Det menes at dette vedtaket ikke bare hindrer medlemmer fra å ta verv i Området vårt, men det stilles også spørsmålstegn ved hvor god «kvalitetssikring» det er ved en nominasjon fra hjemmegruppa og kvalitetssikringen skjer allerede ved avstemming i Området. Skal vedtaket fra februar 2013 om krav til nominasjon fra hjemmegruppa oppheves? Har ingen erfaring om hvordan dette fungerte før. Vil lytte og se. Har ikke drøftet dette. Er uviss i forhold til hva jeg kan mene. Synes det har fungert godt før det ble krav om nominering. Vi må tro at vi er veldig store. Alle vet mye om hverandre. Synes dette er bortkastet tid. Dumt å ikke kunne gjøre det fordi hjemmegruppa ikke nominerer. Mener at denne sikkerheten fungerer bedre i området enn i hjemmegruppa. Har selv tatt verv uten nominering. Hadde kanskje ikke tatt vervet om jeg måtte gått tilbake til gruppa først. Smør på flesk med dobbel kvalitetssikring. Gå tilbake til gammel ordning. Denne saken med kaffekoker var en kjedelig sak. Ble full fyr i hjemmegruppa ang. denne saken. Vil fjerne vedtaket. Vi skal være glade for de som vil gjøre service. Tror vi ønsker å fortsette med nominering. Synes det er en god kvalitetssikring. Trodde alle grupper nominerer. Skeptisk da det ble vedtatt. Mener det er viktig å være forankret i en hjemmegruppe. Ønsker å beholde vedtaket. Stor enighet for at vedtaket skal fortsette. Mener det er viktig med kvalitetssikring. Er ikke noe problem å be om gruppas tillit. En gruppe mennesker øsker ryddighet i service. Noen andre er ikke så opptatt av dette. Vi har mistet 2 villige til service grunnet dette vedtaket. Kaffekokervervet burde kanskje vært unntatt dette vedtaket. Er viktig at de andre vervene kvalitetssikres. Områdets kvalitetssikring er bedre enn hjemmegruppas. Det er mange måter å manipulere seg inn i verv. Synes det er teit at man skal begynne å gjøre unntak for enkelte verv. Mister lysten til å gjøre service av dette vedtaket. Har sittet i området i 3 år. Har aldri kommet et vilt fremmed menneske inn døra på området. Skjønner ikke helt greia. Ble provosert da vi ikke kunne klappe inn kaffekokeren. Hvis vi skyver folk fra oss med å ha slike vedtak, er det dumt. Er viktig å bruke konseptene når vi velger tjenere. Er ikke gruppenes oppgave å velge inn folk i området. Synes det høres håpløst ut. Var aldri sånn i gamle dager. Da var det området som avgjorde og det fungerte bra. AVSTEMMING: 8 stk. for, 0 stk. mot, 2 stk. avstår Vedtaket er opphevet. 3 EVENTUELT A: Hva gjør vi med underkomiteer? HI og OI. Vi hadde en «brainstorming», og følgende ble sagt: Er viktig at vi klarer å få OI opp og gå og vil lytte. Må kunne finne andre måter å gjøre OI arbeid på. Vil bruke krefter på det. Har hatt denne saken gående en stund. Var på HI-møte og samlet inn frivillighetsliste. Bare kalle inn alle de frivillige til et møte og velge folk inn. Problemet er å skaffe en leder som kan samle folk. Få de rette folka på rette plasser er viktig.

6 OI bør opp og gå før de begynner med OI arbeid. Føler at de skjemaene ikke har avstedkommet resultater. Må ha en annen måte å gjøre OI arbeid på. Dumt å måtte være arbeidsledig for å kunne gjøre OI arbeid. Synes ikke dette med lister fungerer. Dette bør vi diskutere. Folk har skrevet seg på liste, og ikke hørt mer. Folk ble fornærmet. Dette gjelder ikke kun OI. Området gir mandatet. Har gjort mye HI og OI arbeid. Det vi gjorde da det bare var en gruppe, fiksa vi det på arbeidsmøtet. Problemene oppstod da NA ekspanderte, og alt skulle gjøres riktig. Det er opp til oss hva vi gjør med disse komiteene. Listene er ikke verdt noe hvis de ikke blir fulgt opp. Etterlyser listene. Skjønner problemet med underbemanning, men synd det koker bort. Det er masse villighet. Det å få en engasjert leder, og et nytt lokale er positivt. Lista er nå en ting. Oppdragene må bookes. Folk må ikke henge seg opp i at de ikke er blitt ringt opp. Mangler vilje til å gå på servicemøter. Foreslår å legge OI inn under HI. Bør ha retningslinjer over hvilke områder vi vil satse på. Smør på flesk å oppsøke institusjoner hvor folk kommer seg på møter selv. Området må definere satsningsområdene til OI. Det fremste formålet med disse komiteene er å gi budskapet videre. Ingen regler sier at ikke underkomiteer kan slås sammen. Vi må gjøre det vi har ressurser til å gjøre. Legge vekk ego og suksess/nederlag. Ting tar tid i NA. Ting skal ta tid. Komiteer går langsomt ned, og langsomt opp. Ta en gjennomgang neste gang av komiteene vi har. Blir luftet å slå sammen HI og OI til en komité. Alt dette har vi diskutert tidligere. Kanskje bruke krefter på ALLE underkomiteer. Gjøre det skikkelig. Sist vi hadde saken oppe ville vi drøye lengst mulig med å slå sammen komiteene. Det finnes 30 villige til å gjøre OI service i vårt område. I verden er OI kun en del av Public Relations. Det vi gjør er en del av PR. Viktig at GSR er tar med dette tilbake til gruppene. Dette er gruppene og medlemmenes ansvar å bestemme. Vi må ha ledere som er dyktige til å administrere og få inn folk til å gjøre oppdragene. Ikke måtte gjøre disse oppdragene selv. Det er ikke leders jobb. Dette bør bli et tema for læredagen. Vi er et veldig stort område, og vi trenger folk i alle kriker og kroker. En leder skal delegere ansvar. OI må ikke skaffe seg oppdrag før de har mennesker til å gjøre dem. Nestleder vil fortsette med å ta på seg OI-oppdrag. 4 ANNET A: Skal Skollenborg få støtte av området til læredagen? Skollenborg har overtatt arrangementet av Re, og da bør det vedtaket som ble gjort overført til Skollenborg. KUNNGJØRINGER: 22. November kl HI- møte Oktober. Regionskonventet November. Treff i Ålesund. 16 November. Læredag! 24. November. NA Tønsberg fyller 10År! 24. November. Pølsefest. 30. November. Grøtfest. Trenger villige. Arbeidsmøtet er siste mandag i oktober kl Norsk event info: Svensk event info side:

7 Dansk event info side: Neste Områdemøte blir lørdag 2. november, kl.: 11:30 Strømsgodset Menighetssenter Grønland 101,3045 Drammen Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og Gjør service, det virker! IKS Sekretær Område Øst 2 Service Komité Mail sekretær:

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA IP nr. 24 Håndtering av penger Selvforsørging i NA ... helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra. NAs syvende tradisjon Det fortelles en historie fra den første tiden i Anonyme Narkomane om at et av våre

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer