Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte , Evenskjer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer."

Transkript

1 Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte , Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara GSR, GSR Tromsø Leder ønsker alle velkommen, vi ber sinnsrobønnen for å inviter inn en kjælig høyere makt og tar en stille stund for å tenke på hvorfor vi er her og dem vi tjener. Vi leser de 12 Tradisjonene og de 12 Konseptene. Et medlem deler om 12 konsept. Vi går igjennom sakslisten og godkjenner den. Saksliste: 1. Godkjenning av budsjetter fra Område Nord 2. Leders verv 3. Innlevering av rapporter 4. Områdemøter via Skype 5. Overføring av midler til konventkomiteen. 6. Servicekonferansen i HI/OI søker om midler til en rollup-layout 8. Områdekonto 9. Kasserers verv 1. Budsjetter for Område Nord: Leder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI/OI: Konventkomiteen: Sum totalt: 3680 kr 2100 kr 6700 kr 6800 kr 5600 kr kr kr kr Vi valgte å sette opp dette budsjettet fordeom Leder og Kasserer sier ifra seg vervene sine. Vi ønsket å ha et budsjett vi kunne se tilbake på å gå utifra når det evt kommer noen etter. Per d.d har Område Nord 40475, 91 kr på konto. NA Tromsø og NA Gryllefjord sitter på en del penger som de ikke får sendt videre på organisasjonskontoen. Vi har også minnt på viktighetene av budsjetter og at dette blir gjort utifra de retningslinjene som er bestemt. BUDSJETT GODKJENT

2 2. Leder sitt verv: Leder ønsker å si ifra seg vervet sitt. Vi takker henne for den jobben hun har gjort og syns at det har vært givende å jobbe med henne i service. Valg av verv går vider til neste gang og GSR'ene tar med seg ut til gruppene om de verv som per d.d står ledig: Nest leder 1 år rusfri tid, 2 år tjenestetid Overtar lederens pliker i tilfelle av fravær eller fratredelse Til enhver tid være mest mulig oppdatert om Nas tjenstevirksomhet i Område Nord Er fast medlem av interim komiteen Skal fungere som kontaktperson mellom underkomiteer og GSR'ene Skal avhjelpe lederen med eventuelle praktiske ting under selve områdemøtets gang Vara RKM 1 år rusfri tid, 2 år tjenestetid Overtar RKM's plikter i tilfelle av dennes fravær eller fratredelse Skal til enhver tid være oppdatert på RKM'ens ansvarsområde Kasserer 2 år rusfri tid, 2 år tjenestetid Er ansvarlig for å føre regnskap over ONSK's pengetransaksjoner. Skal til enhver tid ha full oversikt over ONSK's økonomi Skal foreta inn og utbetalinger i henhold til vedtak fattet under områdene. Skal avgi nøyaktig rapport over ONSKNA's økonomi på hvert regulære områdemøte. Skal en gang i året avgi en rapport over det siste årets transkasjoner. Er ansvarlig for å utarbeide et årlig budsjettforslag for ONSK for det kommende året. 3. Innlevering av rapporter: Område Nords administrative medlemmer ( leder, nestleder, sekretær og kasserer, HI/OI, RKM, samt undekomiteer: GSR og konventkomite) skal avlevere skriftlig rapport til sekretær 2 uker før områdemøtet finner sted. Alle medlemmer må lese seg opp på rapporterne før områdemøte slik at vi spare tid og effektivisere møtene. Møtereferatet skal være ferdig behandlet og sendt ut til mottakere senest to uker etter at møte ble avholdt. Dagsorden skal sendes ut 1 uke før områdemøtet finner sted Så litt skjerpings her! 4. SKYPE UTSTYR: Vi har lenge diskutert vanskeligheten av å få samlet alle medlemmer da Område Nord er et stort område. For å gjøre dette mer mulig har vi ønsket å kjøpe inn ordentlig utstyr sånn at grupper som er langt unna kan delta på områdemøtene via internettoverføring/telematikk. Et medlem har sjekket ut best utstyr, samt pris. Med et utstyret vi har disponibelt i dag trenger vi kun en mikrofon som man kobler til PC. Dette koster 1600 kr. Får vi dette opp å gå kan dette være en kjempe ressurs for området vårt. 2 medlemmer lager en komite og tar ansvar for innkjøp av utstyret og for å komme igang. Interimkomiteen godkjenner budsjettet underveis. SAK GODKJENT! 5. Overføring av midler til konventkomiteen: Konventkomiteen trenger sine midler for videre planlegging, leder får kontonr og vil overføre pengene med en gang! 6. Servicekonferansen 2018: Det er blitt gjort oss en del tanker om denne konferansen og om Område Nord har hatt lyst til å arrangere denne i GSR'ene ønsker å vente med å ta stilling til dette på et så tidlig tidspunkt. Da mye kan forandre seg på noen år. 7. HI/OI Rollup-Layout: Leder og vara HI/OI ønsker å invistere i en lay-out som med NA Logoen som HI/OI og området kan bruke til diverse formål og oppdrag. (Stand, konventer, HI/OI oppdrag,

3 workshops osv). HI/OI har utover dette fått et godt budsjett og de har mulighet og tillitt til å disponere disse pengene på slike ting som en slik Rollup-Layout. 8. Organisasjonskontoen: Å få denne organisasjonskontoen opp å gå har vært en krevende jobb for de medlemmene som har hatt ansvaret for denne. Det har på nytt blitt sendt inn de siste papirene og vi venter på et forhåpentligvis positivt svar til neste områdemøte i april. 9. Kasserer sitt verv: Kasserer ønsker å si ifra seg vervet sitt. Hun takker for tilliten og har satt stor pris på å vært en del av området. Kasserer har hatt en tildels vanskelig jobb pga manglende verktøy for å få utført vervet sitt skikkelig. Kasserer har likevel vært en stor ressurs for området og det er trist at hun må forlate oss. Kasserer leverer sin perm med sine papirer til sin GSR som tar dette med på neste områdemøte. Vi avslutter områdemøte med en gjennomgang av referatet og ber sinnsrobønn.

4 Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Rapport fra Evenskjer-gruppen Vi har per dd 2628kr på konto og overførte 2000kr i desember til området. Vi har rikelig med markeringer og litteratur og gruppen har fortsatt ca faste medlemmer. Vi har gjennomført 2 dugnader siden forrige områdemøte, da dette er måten vi betaler husleie på. Opplever meget stor service-villighet for tiden innad i gruppen, noe som er meget positivt. Det er mye tilfriskning i gruppen. Ang sak om å arrangere Service-konvent i 2018, så stiller gruppen seg positiv til at vi skal ha det her i nord. IKS GSR Evenskjer Rapport fra NA - Tromsø Møtene: Hei og godt nyttar. Vi har møter 2 ganger pr uke, onsdag og fredag fra kl 19:00 20:15.. Onsdagene kjører vi fortsatt som tidligere med apent møte første Onsdagen i maneden og Tema Trinn, Tradisjon og apent tema en onsdag. Arbeidsmøte er hver 3 onsdag. Fredagsmøtene er apent tema og blir bestemt av møteleder / gruppesamvittighet. Vi er fortsatt ca faste medlemmer, og av disse er det inkludert noen nye medlemmer. Vi har hatt litt lav deltagelse pa arbeidsmøtene de siste gangene, og har tatt opp dette pa kunngjøringer og haper dette bedrer seg fremover. Vi holdt møter til vanlig tid i julen og hadde apent bade julaften og nyttarsaften. Det er mye tilfriskning pa møtene og bevisstheten rundt trinn jobbing og viktigheten av sponsor er tydelig deling og tematikk. Vi har siden sist fatt valgt inn en ny vara GSR som vil være tilstede for GSR pa dette omradet, og vi har fatt valgt oss en gruppesekretær. Dette var et løft for gruppa og vi er glade for nye verv som blir besattj Økonomi: Økonomien i NA tromsø er god, vi far betalt regninger, husleie, litteratur og kaffe. Vi har ca 10000,- kr pa konto i dag, og venter fortsatt pa konto nr. fra Omradet, slik at vi kan gjøre den overføringen av penger som vi har vedtatt pa arb-møte for flere mnd siden. Det er synd at ikke vi i omradet har fatt orden pa det med konto i omradet og

5 haper det skjer noe nytt her i nær fremtid. HI.OI Siden forrige omrademøte har vi i Tromsø NA ikke hatt noen HI eller OI oppdrag. IKS GSR Tromsø NA Heisann Her er rapport fra Harstad-gruppa! I gruppa vår er det i snitt mellom 5-12 medlemmer, derav 5 faste medlemmer. Vi har for tiden få nykommere på møtene. Medlemmene er servicevillig og vi har alle verv fylt. Jeg vet at medlemmene i gruppa tar tilfriskning på alvor og fokuserer på trinnjobbing og service. Økonomien er som følger: 1500,- på konto. Plus 7 tradisjon som vi ikke ha talt opp. Vi har fullt opp med litteratur og de markeringer vi har vært tomme for er bestilt inn. IKS GSR, Harstad. Rapport fra Leder til område nord. Godt nyttår til alle i området nord. Det har vært en hektisk tid etter forrige områdemøte. Dette går på ny jobb og nye arbeidsoppgaver og kurs og oppgaver i forhold til dette. Jeg har derfor ikke gjort de oppgavene som var mitt ansvar til dette møte. Jeg føler at min jobb for øyeblikket kreverganske mye av meg. Jeg kjenner at akkurat nå har jeg ikke noe god følelse å sitte som leder i område nord og stiller vervet åpent for andre og melde sin interesse. Område nord fortjener en leder som er engasjert og samlende. Jeg har fått lov å vokse opp, ta ansvar, få venner, fått tillitt i vårt område. Dette er noe jeg er veldig takknemlig for. Jeg ønsker fortsatt å få være med, og vil se på om det skulle være andre verv som område kunne ønske meg i. Takk for tillitten området har vist meg i alle disse årene. Budsjett for leder dette året er Buss x 2 kr 200

6 Båt x 2 kr720 Er det 4 områdemøter i året blir det 3680, men det forutsetter at områdemøte er på Evenskjær. IKS Leder område Nord. Budsjett for vara R K M (regionskomitémedlem) 2015; Hvor: Hva: Kroner: Regionsmøte Oslo februar 2015 Regionsmøte Harstad Juni 2015 Regionsmøte Oslo Oktober 2015 Flybillett T/R Bensin/parkering Tog Mat Flybillett T/R Hotel 2 netter Flybuss/bensinpenger el. Tog Mat 1200,- 200,- 1200,- 1600,- 200,- Budsjett for R K M (regionskomitémedlem) 2015; Hvor: Hva: Kroner: Regionsmøte Oslo februar 2015 Regionsmøte Harstad Juni 2015 Regionsmøte Oslo Oktober 2015 Flybillett T/R Hotel 2 netter m/ vara rkm Mat x2 Tog T/R SUM: 5600,- 1200,- 1700,- 200,- Flybillett T/R 1200,- Hotel 2 netter 1400,- Bensin/Parkering 300 Mat Tog T/R 200,- SUM: 6800,-

7 BUDSJETT FOR SEKRETÆR: Jeg føler ikke jeg har noen utgifter i fht til min reise til og fra områdemøtene på Evenskjer. Så har derfor ikke satt opp noe budsjett for meg. Ang et områdemøte ute i region dette året, vet jeg ikke hvordan det blir med meg og om jeg kan delta da min nye tilværelse som mor blir å oppta meg dette året. Jeg får heller komme tilbake til dere etterhver. Men pr dd ingenting å budsjettere. Sak fra sekretær: Rapporteringer som skal inn til sekretær før områdemøtene: Veldig ofte får jeg rapporter og saker inn litt her og litt der. Kan vi prøve å overholde innleveringsfristen som er 14. dager før hver områdemøte, sånn at jeg får gjort den jobben jeg skal gjøre å at dere får lest dere igjennom mye info i god tid før vi treffes? Rapport HI/OI Godt nyttår! Siden siste Områdemøte har jeg tiltredt HO/OI verv som vararepresentant. Etter dette har leder og jeg vært i kontakt med de som driver døgnbasert rusbehandling ved Helgelandsykehuset og hatt en HI presentasjon, i forbindelse med et besøk til Mo i Rana. Tilstede der var det 2 ansatte og 2 pasienter. Vi fikk greie på at det var noe variert klientell (alkoholikere/narkomane) og ble rådet å ta kontakt igjen ved en senere anledning også. Det er nå tatt kontakt med daglig leder igjen av avdelingen og servicevillige i NAgruppa i Mo i Rana og vi forventer at et nytt HI oppdrag der blir ordnet så snart det er hensiktsmessig. Vi har løpende kontakt på dette. Videre har vi hatt kontakt med Høyskolen i Harstad hvor vi muligens kan få et innpass i en tverrfaglig klasse ved 3. året for studenter og lærere for barnevern-, sykepleier- og vernepleierutdanning. Jeg venter på mail fra de som styrer timeplanen der. Dette vil vi møte med servicevillige fra NA-venna (Evenskjer-gruppa). Så snart det er avklart med servicevillige i Harstad-gruppa vil vi få til nye oppdrag i Harstad også. Rusforum i Svolvær mars! Vi fikk forespørsel om å holde stand der og takket ja! Vi trenger servicevillige og vi skal låne en roll-up layout fra Oslo. Vi vil også søke område om midler til å investere i egen roll-up layout og informasjon og pris vil bli lagt fram ved Områdemøtet Den vil kunne brukes i HO/OI oppdrag, under NA-workshop og konventer.

8 Mvh vararepresentant HI/OI

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

Referat for regions møte den 8. februar 2014

Referat for regions møte den 8. februar 2014 Referat for regions møte den 8. februar 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Sekretær, Vara sekretær, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør,

Detaljer

Presentasjonsrunde: 25 tilstede, 15 GSR, 1 vara, 3 observatører, leder, OI leder, HI leder og vara RKM, leder konventkomiteen og leder for læredagen.

Presentasjonsrunde: 25 tilstede, 15 GSR, 1 vara, 3 observatører, leder, OI leder, HI leder og vara RKM, leder konventkomiteen og leder for læredagen. 1 Møtereferat 03.11.2012 Er det noen nye her? Ja to stykker. Presentasjonsrunde: 25 tilstede, 15 GSR, 1 vara, 3 observatører, leder, OI leder, HI leder og vara RKM, leder konventkomiteen og leder for læredagen.

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder

Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Jeg har siden sist samarbeidet med sekretær om referatet fra regionsmøtet 11.oktober. Jeg har gjort tjeneste som nestleder

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det er litt problemer

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Møtereferat OØSK 7. februar 2015 Møtereferat OØSK 7. februar 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. 1 Møtereferat 1.12.12 Er det noen nye her? Ja, 2 stk. Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. Stille stund

Detaljer

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Område service komiteen. Introduksjon

Område service komiteen. Introduksjon Område service komiteen Introduksjon Arbeidshesten i tjenestestrukturen det er kanskje den beste måten å beskrive område service komiteen på. Mesteparten av arbeidet i hende av å gi NA-tjenester til gruppene

Detaljer