OMRÅDEMØTE Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport"

Transkript

1 OMRÅDEMØTE Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing av første konsept! Møteleder innleder med praktiske opplysninger om hvordan møtet fungerer! Dagsorden blir lest opp! Sekretær NA bergen: Rapport Informerer angående verv som sekretær. Bergens gruppen har sekretær som et eget selvstendig verv stk på møtene, 5-7 faste. De har bestemt seg for å ha 5000 kr på konto. Resterende beløp vil bli sendt til området. Nykommer kontakt og service er fokuset innad i gruppen. Sliter med å folk til å ta på seg verv, og til å gjøre service. De har ingen saker til område vest.

2 ! Vara GSR ølen: Har sekretær til å holde arbeidsmøtene. De har 4 faste medlemmer. Får ofte besøk ifra andre grupper. Har vært ca når de har hatt åpne møter m/speak Økonomien ligger på pluss/minus 2000kr God stemning i gruppa, en atmosfære av tilfriskning. Fokuset ligger på å bygge opp en solid gruppe, ta godt vare på nykommeren og at det alltid er åpne dører på møtedagen. Det har også vært representanter fra NAV på de åpne møtene. Kan bli bedre på å besøke andre møter. Komme igang med OIHI. Sliter med å holde møtet i 1.5 timer. Føler de kan bli bedre på å ha tema på møtene sine! GSR karmøy: På møtene er det mellom 4-10 personer. Har 3800 kr på konto. Har mye litteratur. De betaler ikke husleie, men har nå tatt tak i dette. God stemning på møtene. Viktig og ivareta nykommeren. Sliter med rutiner/struktur. Lett for å droppe arbeidsmøte.! GSR sandnes: Det kommer mellom stk på møtene. Økonomien er god. Har max 1000 kr på konto, resten går Til området. Kan melde om god stemning i gruppa. Gruppa har fokus på trygghet og anonymitet. Folk tar på seg verv, god servicevillighet. Sliter med literaturansvarlig. Skal prøve på å bli flinkere til å finne på ting sammen. Etterspør informasjon angående tradisjon 4 og sekretær verv Tilbakemelding: Får veiledning og god hjelp på spørsmål han har

3 ! Vara GSR back to basic: Ca 10 stk på møtene. De har kr på konto. Betaler inn til området. God stemning i gruppa, hvor fokuset ligger på tilfriskning. Alle må introdusere seg, og de som kan være sponsor skal informere om det. Sliter ikke, får alt til hvis de vil 1) Kommentar, GSR sandnes: Syntes det var bra at alle fikk en sjanse til å introdusere seg. 2) Sekretær bergen: Gidde tilbakemelding på at de praktiserte takknemlighets runde! GSR NA 66: stk på møtene, hvorav 5-7 hadde det som hjemme gruppe. Økonomien er god. Stemningen i gruppa var laber i vår/sommer. Det er en søndags gruppe, noe som gjør det vanskelig for de som har barna annen hver uke. Folk blir redde for å ta på seg møteansvar pga at det krasjer med foreldreansvar. De er løsningsorienterte på dette området. Det var tidligere prat om å legge ned gruppa pga lite servicevillighet. Brettet opp armene og tok da, i fellesskap, et krafttak. Gruppa er opptatt med å bli en del av området. Det meldes om gode møter med masse tilfriskning. Skal forsette jobben for at det skal være et søndagsmøte. Sliter med service og verv pågruppenivå. Skal holde gruppesaksmøte en gang i mnd. Ingen spørsmål til området. Kommentar Sekretær, bergen: Måtte gjøre noe lignende i bergens gruppa,-da det var lite servicvillighet Vara GSR, Back to basic: Møtet trenger ikke være i 1.5 timer. Noen har lang vei å reise og for noen kan det være slitsomt å sitte i ro så lenge. Det kan gjøre at noen velger å gjøre andre ting istedefor å gå på møte pga av det. GSR sandnes: Sandnes kjører 1 times møter. Gir positiv tilbakemelding på det. Møteleder: Hjemmegruppene står fritt til å bestemme dette selv.

4 ! Møteleder leser rapporten fra Frihetsgruppa, strand! Møteleder leser rapporten fra RKM Søknaden om forlengelse av verv godkjennes! Møteleder leser rapport fra kasserer! Frihetsgruppa,strand: Hei:) Frihetsgruppå strand har som går fast på møtene. Økonomi er for første gang GOD!!!! Dette pga vellykka prekestoltreff. Mye service villighet førte til gode inntekter for gruppa. Vi sitter nå igjen med 5000 kr!! Vi velger denne gang å ikke sede noe inn til område. Dette pga at vi endelig kan betale husleie frem i tid, kjøpe litteratur og ha litt penger på bok. Stemninga i gruppa er veldig trygg og god. Pga av service villigheten (f.eks prekestoltreffet) har vi blitt veldig sammensveiset, og vi har fått god NA glød. Det som opptar oss er service og skape kontinuitet og stabilitet i gruppa. Vi jobber med å bli flinkere på struktur. Folke ermer enn villigetil å bli med for å lage system og struktur. Etter to møter med konsensius som mål,-ble vi endelig enige om at vi skal starte opp med åpne møter. Første åpne møte blir i september. Vi sliter ikke med noe akkurat nå.. Vi ønsker å takke alle som kom og støttet opp på prekestoltreffet! Vi har dessverre ikke noen som kan stille til valg i området denne gang. Ha et superduper fint møte. Glad i dere alle Klem fra Monica, GSR frihetsgruppå, strand! Rapport fra regionsmøte Per christian,vara RKM og Inger lise,rkm er til fra OVSK Det er verv i region som blir besatt og valgt inn:-) Kasserer:Jonas Varakasserer står tom Delegat: Bill Vara delegat: Ketil Leder i oversettelse komitee: Siri OVSK sin økonomi pr d.d og OIHI har 7500

5 Det ble stemt inn at det trengs revidering av den nåværende oversettelse av 12 konsepter. Det ble prøvd ut som effektivisering av møtet å ikke lese gjennom rapporter fra de ulike underkomiteer og områder under selve regionsmøtet. Vi som betrodde tjenere leser rapporter i forkant og stiller spørsmål til rapport. Dette fungerte fint, og vi fortsetter med det på de fremtidige regionsmøtene. Det skal legges frem plan for året fra underkomiteer. Første plan blir lagt frem for 2015 Problemstillinger som vi kan dra nytte og lærdom av i området: Rutiner ifht. registrering i Brønnøysundregisteret. Komiteen trenger rutiner når det gjelder registrering av kontaktperson. " Tidligere leder i regionen krever å bli fjernet som kontaktperson i brønnøysundregisteret. NA regionen Norge har ingen rutiner for dette. " Erfaring fra områder: Det skal være en grei sak å ta kontakt med brønnøysundregisteret for å endre navn og personer i styret. Dette gjøres enkelt ved å bruke den offentlige løsningen til altinn. " Diverse innspill: Skepsis rundt at enkeltpersoner blir stående ansvarlig for NAs økonomi, da vi risikerer å motta inkassovarsel pga dette " Forslag kommer om at kasserer står som kontaktperson, sammen med leder og sekretær " Det må itilfelleopplyses om dette i vervbeskrivelsene til disse, om at anonymiteten blir brutt, og en risikerer å bli kontaktet ved f.eks økonomiske spørsmål. " Nåværende vara sekretær stiller seg villig til å stå som kontaktperson når hun går inn som sekretær. Beslutning: De administrative tjenerene lager et forslag til neste regionsmøte,- om hvordan denne saken skal løses. Det legges frem RKMene som sak da. Økonomisk tap på salg av litteratur.hvilke rutiner har regionskomiteen? (Litteraturkomiteen har jo over en periode hatt en del utestående regninger. Det er vel slik at noen grupper har lagt ned og ikke gjort opp for seg. Hvem skal betale for dette? Er det området til den nedlagte gruppen eller er det regionen som skal gjøre opp? Ønskes det det fastsatte rutiner på dette?)

6 " Litteraturkomiteen har spørsmål hvorvidt noen skal stå ansvarlig for å gjøre opp det som er utestående betalinger, eller skal slik gjeld strykes? Pr. dags dato er det over ,- i utestående betalinger. " Innspill: Et område er villig til å forsøke å dekke den gjelden som kommer fra nedlagte grupper/tidligere medlemmer, tilhørende det området. Det er viktig for områdene å forsøke å rydde opp i dette. " Litteraturkomiteen: Dette problemet vil bli borte når den nye nettløsningen kommer, og da må det forskuddsbetales. " RKMer ber om en ny og oppdatert liste over gjeld, når den nye webløsningen kommer, slik at de igjen kan gå tilbake til områdene for å rette opp i noe av dette. " Kasserer sier at da han var kasserer i litteraturkomiteen, så avgjorde de etter gjentatte purringer, at de strøk gjelden, og noterte dette som tapte fordringer. Beslutning: Litteraturkomiteen lager en oppdatert oversikt over det som er utestående, så forsøker områdene å rydde opp i dette. Informasjon fra delegatene om den nye servicestrukturen som er i ferd med å endres, og andre ting som kan påvirke regionen: " Gir muntlig informasjon om service strukturen og om utfordringene rundt kostnadene det er ved at fellesskapet har vokst i hele verden,-det blir store reiseutgifter når 135 stykker skal komme fra hele verden. " Mange delegater,-lite blir gjort og veldig dyrt " Ny løsning for hvordan vi kan bygge en ny struktur? " EDM er strukturert, sonale forum fungerer godt. Oppsummering:Et forslag er at NA består kun av sonale forum, som igjen sender noen videre til verdenskonferansen. På vei til å gå bort fra verdenskonferansen slik den foreligger idag. Delegaten vil si noe mer om dette på neste møte. Se forøvrig også rapportene fra delegatene. Neste regionsmøte er lørdag 11 oktober 2014 i oslo

7 I kjærlig service fra Per Christian og Inger Lise Søknad om forlengelse av RKM verv:-) Vi søker om å få sitte 1 (et) år til i våre verv som RKM og vara RKM. Dette har vært lærerikt,og det er mer å lære og forstå. 1 år er lite når det gjelder regions plan, det er mye å sette seg inn i. Med vennlig hilsen Per Christian og Inger Lise! Rapport fra kasserer Det står per idag 25 august kr ,50 på områdets konto. På OIHIs konto er det kr 7870,50 Vedlagt excel ark viser samtlige innbetalinger siden siste områdemøte. Det er kommet inn to innbetalinger a kr 3000, 1 fra B2B i bergen, og 1 nyere, , som det ikke har dukket opp info på enda. Av utgifter er det kun kr 555 som har gått til reisedekning for RKM. Jeg ble noe usikker på OIHIs innestående beløp, som synes å være høyt i forhold til det lave forbruket de har. OIHI leder og leder OVSK fikk derfor mail fra meg 7.august om hvorvidt det skulle stå såpassmye på OIHIs konto. OIHI leder, har per telefon idag,25 august, bekreftet at det er nødvendig for å dekke forventede utgifter. Jeg vet ikke om det er fremmet sak på OVSK om hvorvidt enkeltgrupper kan øremerke midler de sender inn, men det har vært gjenstand for diskusjon, og jeg forstod det slik at noen skulle fremme dette. Jeg ber også om at dette avklares i OVSK. Mvh Maria Kasserer i område vest

8 Kommentar! Leder OIHI, : Kasserer må lage en bedre oversikt på hva som kommer inn,- og hva som går ut av konto! Leder OIHI : Har holdt ferie, lite som har komt frem. Beredskapsplanen er i en prosess. Den skal b.l.a inneholde hvordan vi skal håndtere presse. Vært på div. behandlingsinstutisjoner og holdt informasjonsmøter.-viktig å holde kontakten. Offentlig relasjonsmøte på askøy. Panelet får til et møte i mnd, har panelleder til dette. Forespørsel fra 12 trinns behandlingsplass. Dette blir nedprioritert. Henvendelse ifra gymnas som de takket nei til pga. tradisjonene Kontakt med fengsel har vist seg komplisert.-hva skjer? Holder kontakten. Gjellestad klinikken inviterer sånn ca hver tredje mnd. Skal ta kontakt med NAV. Kan komme inn med OI arbeid.-på sikt OIHI, et oppdrag hver uke, og ett komitee møte i mnd. Økonomien er god. Mangler lokale møtelister og visittkort. Har et ønske om at møtelistene skal oppdateres. Ønsker tilbakemelding på dette På . Skal bestille div NA litteratur og brosjyrer. Trenger å få inn driftskostnadene,for å legge det inn i et budsjett til reiseregninger og div.! Områdeleder,vest: Send inn forslag til hvordan vi kan forbedre strukturen og rutinene på område møtene.! Områdeleder,vest:

9 Mangler sekretær. Må ta oppgavene til sekretæren selv, og det tar på. Givende å se at området har vokst, og at det kommer mye folk. Ønsker å ha ett år fri fra service, forutenom service i hjemmegruppen. Ta med hjem til gruppene at det blir en ledig stilling som områdeleder,vest. Kommentar Sekretær, bergen: Hvem skal ta rede på hvilke stillinger som er ledige? Møteleder, vest : GSR skal gjøre det. Referat ligger på nett. Der står også alle som har verv i området.! Valg av betrodde tjenere: Ingen valgt! Leder til vestlandskonvent ønskes Kommentar: Saker 1) Vara GSR ølen: Hvordan fungerer nominasjonen? Hadde vært greit med en mal om hva de forskjellige vervene innebærer. 2) Leder HIOI: Den som nomineres kan ikke ha verv i området.! Økonomi Kommentar: 1) Leder OIHI: Har foreslått å sende penger videre i systemet. Ikke sendt noe til regionen.har fått spørsmål angående det. 2) Møteleder,vest: Skal vi vente til vi hører hva kasserer mener? Da kasserer har en bedre oversikt over økonomien 3) Leder HIOI: Kontoen har hatt en jevn økning. Har økt fra , bare i år. Med den nye kontoen har vi kr. Hvorfor skal vi sitte med så mye? 4) Vara GSR, NA 66: GSR sitter med bestemmelse rett. Ønsker å sende kr. Ser ikke nødvendigheten

10 av å ha så mye penger på bok. 5) Vara GSR, ølen: Enig med møteleder. 6) Vara GSR,Back to basic: Enig med vars GSR NA 66 7) Møteleder, vest: Komme med et forslag om å sende kr regionen til neste møte. Ønsker å innvolvere kasserer. 8) Leder HIOI: GSR skal ta en avgjørelse på om det skalk sendes penger. 9) Vara GSR,NA 66: Syns ikke saken skal gå videre til neste møte. Mener avgjørelsen skal tas idag. 10) Møteleder,vest: Har noen innvendinger på å sende penger? 11) Vara GSR,ølen: Ønsker ikke å stemme. 12) Konsens på å sende kr til området! Kommunikasjon Kommentar: 1) Leder OIHI: Hvis vi ikke snakker sammen så blir ingenting gjort. 2) Møteleder,vest: Enig med HIOI. Område møte krasjer idag med euro-konvent. Ting kan flyttes på og ting kan forandres, men det innebærer at vi prater sammen. 3) Vara GSR,Back to basic: Blir for mye forkortelser. Savner en forklaring på hva de forskjellige forkortelsene betyr. 4) Leder OIHI: Skal sette forklaring på forkortelsene på dagsorden.! Pengeinnsamling

11 Kommentar: 1) Møteleder,vest: Mange ønsker et vestlands konvent. Vaffel dager/læredager til å samle inn penger? Området bestemmer. 2) GSR,sandnes: God ide. Vært pratet om lenge. 3) Vara GSR,NA 66: Vi kan bygge opp en konto til Så kan vi bruke det som vi vil. 4) Vara GSR,back to basic: Trenger vi å komplisere det med en konto til? 5) Leder OIHI: Vi kan arrangere kakelotteri, pølsefest etc. Enig med Vara GSR, NA 66. Et kjempefint tiltak å gjøre dette sammen. 6) Vara GSR,ølen: Kjempeenkelt med egen konto. 7) Vara GSR,NA 66: Hva trenger vi til et konvent? ? Mer? Når? 8) Leder OIHI: Jeg kan betjene konto sammen med kasserer.

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA IP nr. 24 Håndtering av penger Selvforsørging i NA ... helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra. NAs syvende tradisjon Det fortelles en historie fra den første tiden i Anonyme Narkomane om at et av våre

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer