Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær."

Transkript

1 1 Møtereferat Er det noen nye her? Ja, 2 stk. Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. Stille stund Er det kommet noe post? Ja, fra mandagsgruppa som holder nyttårsfest, flyer fra nystarta gruppe i Lillestrøm. Er det noen som har noe å lese eller fremføre? Nei. Godkjenning av dagsorden: Godkjent uten endringer. 12 tradisjoner lest. 12. konsept lest. Godkjenning av referat: Godkjent med oppfordring om og ikke oppgi navn, samt å skrive hvilke grupper som ikke er representert på områdemøte. GRUPPERAPPORTERINGER Alltid på en søndag: Stovner kl /12-12 er møtet på Rommen skole. Er mellom på møtene. Har 3300,- på konto, sender 2000,- til området. Skal bestille litteratur. Brobekk: Har 2200,- på konto. Bar oppmøte, stk. Har pølsefest 26/12.12 og sender ikke penger til området nå. Lett lunsj: Ikke representert. Kvinnegruppa fri og verdifull, Kolbotn: Søndager kl. 19. Har 2300,- på konto og sender 500,- til området. Holder fest 2/12-12 kl Alle verv besatt. En god start på dagen: Ikke representert. Aldri for seint, Fredrikstad: Ikke representert. 11.trinnsgruppa, Frogner: Tirsdager kl Har hatt en vellykket grøtfest. Har 2500,- på konto. Alltid- Sandvika: Rapport, da verken gsr eller vara kunne komme: Har 4500,- på konto, men venter med å sende penger da de skal arrangere julebord 14/ Det er ledige plasser enda, påmelding. Husleia er betalt. Side 1

2 2 Guttaboys: Ikke representert. NA- Gjøvik: 3 møter i uka. Det varierer hvor mange som kommer på møtene, men det kommer mye besøk fra behandlingssted. Har penger og litteraturregning skal betales. Når det er ordnet sender de det de kan til området. Har gløgg og pepperkaker på alle møtene i desember. Er 5-6 på arbeidsmøtene. 1 gruppe, flere møter fungerer veldig bra. NA- Hamar: på møtene, godt med folk og har møte 7 dager i uka. Har en del utgifter og sparer til jubileumsfest neste år. Den blir i skogen, planlegging pågår. Vervene går på rundgang, mangler bare vara- gsr. Na, Nesodden: Ikke representert. Endelig torsdag: Er mellom stk. på møtene. Servicevilligheten er blitt bedre, mangler nå bare vara- kasserer og vara- gsr. Skylder 2 litteraturregninger. Underkonto er ordnet nå og gruppa har 3500,-. Gjennomfører gruppe selvransakelse på gruppesaksmøtene. NA- Jessheim: Alle verv minus vara- gsr er besatt. Er mellom på møtene. Har nykommere. 12/12/12 3er det grøtfest. God stemning i gruppa. NA- Asker: Søndager kl til Har blitt en fast kjerne, og det kommer noen nye. Har 706,- i kassa. Alle verv minus vara- gsr besatt. Er ca 15 stk på møtene. Na, Askim: Ikke representert. NA- Sarpsborg: Ikke representert. Nybegynnergruppa: Ikke representert. Rapport fra Veien til frihet, Moss: Tirsdagsmøtet, lunsjmøtet blir nedlagt. Gruppa flytter fra neste år. Sender ikke penger nå. Har julebord 14/ Na- Lambertseter: Alle verv besatt minus vara- gsr på møtene. 4000,- i kassa. Litteraturregning på 1200,-. Sender 1000,- til området. Bare for i dag, Majorstua: Ikke representert. UNDERKOMITEER: Rapport fra OI til Område 1. desember 2012 Verv:Verv som nestleder, litteraturansvarlig og vara kasserer er ledig. Vi er en komite med medlemmer med stor tjenestevillighet ogsom brenner for å spre budskapet videre, men vi ønsker oss flere medlemmer. Hvis vi er flere kan vi få brakt budskapet til flere!!! Side 2

3 3 Hva har vi gjort siden sist: Vi har vært hos"en god start på dagen" gruppa Rustjenesten i Aurskog/Høland Svart på spørsmål fra studenter på videreutdanning ROP ved Høgskolen i Hedmark OBS!! Narkotika Domstolen 30. november Videre fremover: Ravneberget NA Sandvika Vi jobber for å holde en læredag i samarbeid med HI i Østfold og Hedmark Vi er åpne for å holde møter andre steder dersom det er interesse for det i fra gruppene(rullerende OI-møte). Inviter oss gjerne. I tillegg er vi åpne for å dra og informere om OI til grupper som ønsker det. F.eks. gjennom en innledning på et vanlig tilfriskningsmøte. Økonomi: Saldo pr dags datoca ,- OI komiteen har møte den første onsdagen i måneden fra kl og Neste møte er onsdag 5. desember 2012 kl. 19 i Majorstua kirke Alle er hjertelig velkommen H &I: Ikke representert. Leder: Har siden sist vært i kontakt med de andre i komiteen. Godkjent regninger. Vært i kontakt med Lambertseter kirke. Redigert referat. Lest budsjett. Endret og skrevet dagsorden. Sendt inn endringsskjema. Nestleder: Har siden sist lest seg opp på hva vervet innebærer. Vært i kontakt med leder, kasserer. Vært på komitèmøte i H&I. Vært på møte i den nye konventkomiteen, som trenger servicevillige. Neste møte er i Brugata 12. Den kl Side 3

4 4 Kasserer: Kasserer rapport november 2012: Kontoutskrift: Konto Kontonavn NA OMRÅDE ØST Inngående saldo Utgående saldo Sum inn på konto Sum ut av konto 54286, , , ,00 Bokført Forklarende tekst Ekstra forklarende tekst Type Omkostninger Bruk av DNB Connect Omkostninger Oktober 2012 for Foretak Tom I.??? overføring Ut av konto - 345,00 Inn på konto 1000, Giro NA Kolbotn Giro 1500, Innland Til Netbox AS årsleie 2013 netbox og domene - 600, Innland RKM utgifter Giro Lambertseter Sokn leie sept okt nov des overføring Inn/ut Automat Anita - tilbakeføring av ubrukt forskudd læredag Grensen Ins DNB Bank ASA Servicekort Num: ??? Giro Inn/ut automat , ,00 760, , Giro NA Askim Giro 1287, Giro Veien til frihet Moss Giro 2500, Giro Bare for i dag gruppa Giro 1000, Giro Gjøvik Na- Gruppe Giro 781, Giro Alltid på En Søndag Giro 2000,00 I perioden har jeg hatt kontakt med lederom budsjettet. Jeg har også deltatt på webseminar for å lære å bruke bedriftskonto. Leder og kontoansvarlig har ordnet skjema slik at jeg er også administrator. Jeg har bestilt brikker til HI leder og kasserer, og ser at de har kommet inn i Side 4

5 5 nettbanken. Brikkene kommer pr post til områdets adresse (da det står det med stor skrift ANONYME NARKOMANE). Området Øst takker for de generøse bidragene, og minner som alltid på kontonr: MERK BIDRAGENE MED GRUPPENAVN! IKS, Kasserer N Sekretær: Har siden sist skrevet referat, sendt til leder og nestleder. Fått opplæring fra forrige sekretær i bruk av netbox. Vært i kontakt med leder, nestleder og kasserer. Sendt ut dagsorden og referat til alle gruppene på mail, og lagt ut på weben. Lagt referatet i arkivet. Oppretta passord til 4 grupper. Oppdatert vedtaksloggen, mangler å legge den ut på web. Til informasjon: Mailkontoer som er fulle: Endelig torsdag, Fredriksad, Haap gruppa og Lambertseter: gå inn og slett! Vi har fått internett på området, brukernavn, SSID er: Lambertseterkirke og passord lam_kirke_01 DAGSORDEN Selvransakelse: Hvordan er deltagelsen fra komiteens medlemmer og gsrène? Vi har en utfordring i forhold til å komme gjennom dagsorden. Interim får gode tilbakemeldinger, er alltid tilstede på områdetmøtet. Gsrène har en jobb å gjøre med å møte opp på område, det finnes gsrèr i området som aldri har vært på et områdemøte. Det er alltid noen som kommer for sent og går før møtet et ferdig. Nestleder har en plan om å besøke de gruppene som ikke er representert på områdemøtet. Det er viktig å ha gsr. Villigheten og engasjementet blir bedre så snart en gruppe har gsr. Vi som er her, deltar aktivt og inkluderer seg ved å være tilstede og delta. Leder har blitt mer strukturert og det hjelper at vi har fått nestleder. Hvordan komme gjennom alle sakene på dagsorden? Den er lang og komplisert. Vi sender ut malen for rapporteringsdelen til alle på mail, sammen med dagsorden og referat. a) Valg 1) Vara kasserer: Ingen villige 2) Vara sekretær: Ingen villige 3) Regionskomitemedlem: 1villig, enstemmig valgt. Side 5

6 6 b) Nominering til valg i Na- regionen Norge: 1) Leder regionalt konvent 2013, ingen villige 2) Leder servicekonferansen 2014, ingen villige c) Saker til/ fra regionen Vara rkm skulle informere om oversettelseskomiteen, var ikke tilstede så det tar vi på neste områdemøte. d) Saker til orientering Budsjett for område legges fram av kasserer. Se vedlegg. e) Saker til/fra gruppene 1. Opplever grupper at utenforstående foretak blir promotert ut i gruppene? Hvordan skal NA som helhet forholde seg til dette? Hvordan kan NA fremstå som et enhetlig alternativ slik at ikke flere alternativer blir promotert som en løsning innad i fellesskapet. Etter diskusjon ønsket området at nestleder og leder deltar på gruppesaksmøte hos gruppa dette gjelder. De har tillit fra området til å formulere seg med kjærlighet. Området spør i denne sammenheng regionen om hvilke kriterier som skal til for å stå i NA sine møtelister og hva skal til for å fjerne et møte fra våre møtelister. 2. Medlemmer som ikke var registrert på konventet ble nektet adgang til hovedmøte. Saken flyttet til neste områdemøte. 3. Ønsker vi å bytte ut et områdemøte med læredag? Ja, 8 for og 4 avsto fra å stemme. Vi trenger da en komité. Ledig verv som leder i denne komiteen kommer på dagsorden for neste møte. 4. Fokuspunkt: Hva ønsker gruppene å bruke område til? Dette tar gsrène med til sine gruppesaksmøter for å diskutere. På neste områdemøte tar vi en runde og deler om gruppenes erfaring rundt dette punktet. En bit av det er at vi i område kan hjelpe grupper som sliter. En annen del av det er at område er en del av resten av servicestrukturen. Området fungerer som et bindeledd. Gruppene møtes og kommuniserer med de andre som gjør service. H&I og OI er to av de viktigste komiteène, som vi ønsker å bruke området til. En måte og dele erfaring, styrke og håp med hverandre på. Og områdemøtet forhindrer at gruppene lever i sine egne bobler. f) Eventuelt 1) Leder har mandat til å gi observatører talerett, ved situasjoner der de har relevant og ny informasjon som de andre tilstede, ikke har. 2) Ønsker vi at de som stiller til valg, har en gruppesamvittighet? Side 6

7 7 Ja, 9 for, 2 mot, 1 avsto fra og stemme. Kan gruppesamvittighet komme fra hjemmegruppe eller en underkomitè? Ja. Neste områdemøte er 2/ kl 11. I 2. Etasje i Lambertseter kirke! Vel møtt! Takk for ett fint møte! Side 7

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder

Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Jeg har siden sist samarbeidet med sekretær om referatet fra regionsmøtet 11.oktober. Jeg har gjort tjeneste som nestleder

Detaljer

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det er litt problemer

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Referat for regions møte den 8. februar 2014

Referat for regions møte den 8. februar 2014 Referat for regions møte den 8. februar 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Sekretær, Vara sekretær, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør,

Detaljer

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer