REFERAT OØ2SK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OØ2SK 05.07.14"

Transkript

1 REFERAT OØ2SK TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. Opplesning av Tradisjonene i kortform og Konseptene, samt tolkning av 7 konsept. Status i saker fra forrige måned ble lest opp av varasekretær. Post: Ingen post RAPPORTER: ADMINISTRATIVE TJENERE: Leder: Har satt opp dagsorden til dette møtet og sjekket ledermail og tatt med sak derifra. Har sammen med Vara-sekretær lest over referatet fra siste områdemøtet. Hatt kontakt med vara-sekretær og vikarierende sekretær fra siste områdemøte. Vært på regionsmøte en tur for å oppleve hvordan NA s servicestruktur fungerer, en bra opplevelse. Kjøpt inn permer og satt sammen flere «nykommer-permer» til nye grupper i området. Ellers vært i kontakt med en del NA-medlemmer og opplyst disse og også på møter om ledige verv i området. IKT Leder Knut Kasserer: Kommentar: hva med org.nr i Brønnøysund? Ikke skjedd noe, skal gå via regionen. Kasserer har ikke gjort noe i forhold til registeret. Regionen jobber med dette, vil komme etter hvert. Rkm vil komme med rapport på dette. Rapport: Transaksjoner Omkostninger 44,50 7. tradisjon Ingen Utbetalinger over budsjett underkomite 2/6 fra vara RKM og RKM budsjett for regionmøte i Drammen 1259,- 5/6 fra HHI budsjett utbetalt til kasserer HI for diverse utlegg 3500,- Gjenstående saldo diverse budsjetter HI 30481,05 OI 7829,81 Aktivitetskonto 45000,00 Total saldo alle fire kontoer per ,39 IKT Kasserer

2 Varasekretær: Jeg har forberedt meg til møte ved å lest over referat fra siste områdemøte sammen med leder. Jeg har sjekket mail og lest rapporter som er innkommet. Hatt kontakt med leder og vikarierende sekretær fra siste områdemøte. Jeg har kjøpt inn printer og nødvendig tilbehør som jeg vil benytte til service arbeid for området. IKT Varasekretær Rita RKM: (ikke til stede) Har fulgt med på det som har kommet av mail og er oppdatert på hva som skjer i området vårt og i region. Minne alle på at vi er med å dra lasset sammen for å finne villige til ledige verv i område komitéen. Både RKM og Vara RKM var representert på regionsmøte i Drammen. Rapport Region: Saker: 1 Valg i NA Regionen Norge Leder Ingen villige Kasserer Valgt Jonas Varakasserer Ingen villige Delegat Valgt Bill Varadelegat Valgt Ketil Leder Oversettelseskomiteen Valgt Siri Leder Webkomiteen Ingen villige Nestleder Felleskapsutviklingskomiteen (FU) Ingen villige 2 Formell godkjennelse av regnskapet for 2013 Avgjørelse: Godkjent

3 3 Evaluering av Planning Basic (ønsker komiteen å fortsette med spørsmål/svar i stedet for rapporteringer?) 4 Er det behov i det norske felleskapet for revidering av nåværende oversettelse av 12 konsepter? Avgjørelse: Enstemmig ja 5 Alle underkomiteer legger fram arbeidsplan/oversikt over hva de skal jobbe med i (Dette som et fast punkt på dagsorden en gang i året. Oktober møtene?) Avgjørelse: Enstemmig ja. Alle komiteer legger frem arbeidsliste oktober hvert år. 6 Rutiner ifht. registrering i Brønnøysundregisteret. Komiteen trenger rutiner når det gjelder registreringen av kontaktperson. Avgjørelse: Administrive tjenere finner en løsning. Melder fra neste regionsmøte. 7 Telefonkomiteen ber om økonomiske retningslinjer for betrodde tjenere i alle underkomiteerkomiteer Avgjørelse: Sak utgått. Telefonkomiteen tar det internt. 8 Økonomisk tap på salg av litteratur. Hvilke rutiner har regionskomiteen? (Litteraturkomiteen har jo over en periode hatt en del utestående regninger. Det er vel slik at noen grupper har lagt ned og ikke gjort opp for seg. Hvem skal betale for dette? Er det området til den nedlagte gruppen eller er det region som skal gjøre opp? Ønskes fastsatte rutiner på dette?) Avgjørelse: Oppdatert liste neste gang 9 Informasjon fra delegatene om den nye service strukturen som er i ferd med å endres og andre ting som kan påvirke regionen Rapport fra Delegat: Mye uenighet og lite effektivitet rundt world board og world service conferance. Jobbe med å finne løsning på å effektivisere. Tanker rundt pengebruk å hvordan de blir disponert. Delegat sender ut rapport med diskusjonen. 10 Planning basic ifht problemstillinger kommet fram i spørsmål/svar runden. Regionsmøte vil være over 1 dag. Avgjørelse: Bruke spørsmål og svar istedenfor å lese rapportene. Rapportene skal leses på forhånd. Eventuelt: Godkjent regnskap servicekonferansen skal overskuddet sendes til world board? Avgjørelse: Enstemmig ja

4 NA sine hjemmesider har en møteliste. Den er tydelig på når og hvor møte er. NA har laget APP som heter NA Meeting Search. Det kommer turister til Norge som skal på møte og der er ikke listene oppdatert. Send info ut til grupper om å oppdatere møter og tidspunkt for møter. Mail kan sendes for å oppdatere møter, tidspunkt og å fjerne møter som ikke finnes lengre. I kjærlig service RKM Thomas og Vara RKM Torgeir GRUPPER: NA Drammensgruppa: 35 på møter Siste opplysning om konto er 14000,- har ikke mer å si! NA Hønefoss: på møter, mye besøk fra andre grupper 2700,- på konto, alle pengene sendes til området, kjøpt litteratur for 5000,-. Kjøpt lamineringsmaskin. Startet med ny struktur på møter, fokus på trinn. Alle verv besatt, god servicevillighet, god stemning. Kommentarer: Gruppa er godt likt og får en del besøk utenfra. Positivt med ideen om tema på møter NA Hokksund Kom tilbake, det virker! : NA Vikersund 2000: Disp 3500,- avventer litteratur faktura skal betales. På tilfriskningsmøter varierer det mellom Ca 5-7 på arbeidsmøter. Gruppa er ferdig med selvransakelse, og jobber videre med noen punkter, lærerikt. Mangler varagsr NA Vikersund Carpe Diem: Disp 1500,- Nykommerne føler seg godt mottatt, setter pris på ærlige delinger som gjør at de klarer lettere dele selv. 6 på siste arbeidsmøte. Forrige møte (juni) ble litt rotete. Nå sist ble tradisjoner fulgt, verv besatt som de skal kasserer valgte å gi fra seg verv. Regner med at det ordner seg. Opplever at det ble gjort på en ryddig måte! Bra folk, god stemning. Kommentar: bra løst ang konflikt, ryddig og tatt opp innenfor arbeidsmøte! NA Hokksund: Lite rapport, ikke tilstede sist arbeidsmøte, ikke oppdatert. NA Notodden: 8-30 på møter, alle verv besatt, mangler noen vara Ca 4000,- på konto, sender 2000,- til området, husleie betalt ut juli. Kommentar: Telemark godt representert, positivt.

5 NA Bø Du er ikke aleine : Kasserer var ikke til stede på siste arbeidsmøte og GSR har ikke oversikt over økonomien, regner med pluss I gjennomsnitt 5,5 på tilfriskningsmøter, fokus på trinn, god stemning, god kaffe, romslighet, og alle det sies at alle føler seg tilpass og inkludert. 5 på siste arbeidsmøte. Kommentar: godt å ha Bøe og GSR tilbake i området. NA Horten: NA Tønsberg: Ca 3000,- på konto, litteratur skal betales, skal ha innestående en husleie, ingen kr til området denne måneden. Ser an etter sommeren. Gruppens selvransakelse er snart ferdig, innleder service, gjort om på tid til gruppesaksmøte, tilfriskningsmøte kortes ned slik at begge møter blir gjort unna greit ang tid. Kommentar: bra med innleder på service, skaper villighet NA Tønsberg «gi det videre»: (Ikke tilstede) NA Sandefjord Mandagsgruppen : Disp: 2485,- på konto, ca 700,- i kassa Møter ca 20 stk på tilfriskningsmøter og 4 stk på arbeidsmøter De fleste verv er besatt. Mangler varakasserer, varagsr og varakaffekoker. Service villigheten størst bland de erfarne, samme personer gjør service. NA Sandefjord Veien til livet : Økonomien regnes med å være i pluss. Gsr ikke tilstede på siste arbeidsmøte. Godt besøkt gruppe, mange faste. Men også besøk fra andre grupper. God stemning. Positiv holdning, fokus på løsning og trinnarbeid. God gruppe. Ofte sosialt etter møter, godt oppmøte på det også, virker positivt. Stengt møter i juli. Usikkert hvorfor men antar det har med servicevillighet å gjøre. Kommentar: uheldig å ha stengt i juli, trist. NA Sandefjord Vi tilfriskner : NA Sandefjord Vi Menn : Alpint gruppa Noresund: NA Modum Solsikkene :

6 NA Larvik: Ikke tilstede NA Kongsberg: NA Skollenborg: Var 6 stk på siste arbeidsmøte. På konto ca 2300,- God stemning, 5-15 på møter, besøkende utenfra og fra institusjon. Litteratur må bestilles. Besøk fra nord av 2 som skal starte nye NA møter. Mangler møteleder, sekretær. Går rundt med villighet. Kommentar: godt rapportert. NA Skien: Disp 2871,50. Før faktura betales, usikkert ang sum. Varierende oppmøte, 7-15 tilfriskningsmøter, det er forskjellige som møter, nye og gamle. 4 stk på siste arbeidsmøte, det er en liten gruppe, liten interesse i forhold til arbeidsmøter? Får besatt verv. Noe besøk fra andre grupper. Selges en del litteratur, bestilt mer. Avgjørelse på å sende 500,- til området. Nykommere, ikke så mange erfarne. Utfordringer angående å finne seg sponsor. Nykommere oppfordres å reise til andre grupper for å se etter sponsor. God stemning på møter og i gruppa. Kommentar: godt rapportert UNDERKOMITÉ RAPPORTER: H&I OØ2: Ikke til stede (sendes som eget vedlegg) O.I. OØ2: Ikke til stede (sendes som eget vedlegg) Konventkomité OØ2: (sendes som eget vedlegg) DAGSORDEN OØ2SK VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: A. Nestleder 1 års rusfri tid 1 års varighet Bjørnar valgt B. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige C. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige D. H&I Leder 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige E. Leder Aktivitetskomitê 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige En villig. Har du tid? Ja, reflektert over dette. Ønsker koble nestleder overfor jobb i OI og ønsker gjøre tjeneste i området. God tilbakemelding. Er det noe negativt ved deg som gjør at du ikke

7 passer? Har tenkt på det meste, bl.a. at gruppa har sekretær i området, leder ser ikke dette som et problem. Kommentarer da han er ute på gangen: 3 positive: engasjert i det han gjør, liker service, vil koble hi og oi opp mot området, ydmyk men tøff når det trengs, 3 negative: ingen kommentar Enstemmig vedtatt 11 stemmer Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 2. NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: Oppdatert liste kommer i august 3 NYE SAKER A. Ingen saker kommet inn 4 EVENTUELT A. Vi har fått inn en sak fra en gruppe som kommer med følgende spørsmål til OØ2SK: Hvordan de (NA-gruppen) skal forholde seg til andre 12 trinns- fellesskap med tanke på lokale og litteratur som ligger i møtelokale. De leier for tiden av ett annet felleskap og mener at dette ikke er i tråd med Tradisjon 6 på flere områder. Både økonomisk og med tanke på underforstått godkjenning, av et annet fellesskap. Opplest 6 konsept. Kommentar: ei gruppe har diskutert dette. Denne gruppa deler lokale med et kristent fellesskap og veggene er full av jesus. Vi holder oss til hva som skjer rundt bordet, delinger og fellesskapet. Leieforhold og hvem en gruppe leier av er likegyldig bare det er et ryddig forhold. Problem kan oppstå dersom lokale deles med AA for eks forstyrrende med andre 12 trinns effekter rundt omkring. Løsning kan være at møteleder orienterer om at dette er et NA møte! Ser ikke problem men det kan lages problem. Viktig å heise flagg og ha NA identiteten klar. Fokus på oss. Eks lokaler med AA, identitesproblem. Løsning ble da å flytte lokaler. Løsrive seg fra det andre fellesskapet. Likegyldig hva som er på veggene. Møteleder har et ansvar for hvordan møtet gjennomføres. Kan ikke «messe» for andre fellesskap på NA møter. Eks. leid av AA, trinn og tradisjoner lå på bord. Løsning. NA la teppe over AA litteratur og la NA litteratur oppå og kun Bill fikk «være med». NA trinn og tradisjoner ble satt over løfter til AA på veggen. Dette ble tatt opp jevnlig på arb møter om hvordan gruppa skulle forholde seg til dette. Men sånn fikk NA starte. Alle fikk si sitt. Det ordnet seg med dette. Det finnes mange forskjellige bilder, litteratur og andre effekter NA kan oppleve å se på veggen i møtelokalene. Det er naturlig pga vi deler lokaler med andre. Bruk gjerne NA hjemmesider. Det er viktigere at NA forlater lokalene i bedre stand enn da vi kom inn. Kommentar på et annet eventuelt tema: Bruk av planning basic. Den er fra 2011 og skal revideres. Den bør vel være oppdatert dersom den skal benyttes som arbeidsverktøy? Men vi er jo NA og ting tar tid. Det er imidlertid vedtatt at planning basic skal benyttes som arbeidsverktøy på alle nivåer. Servicestrukturen er i ferd med å forandres. B Neste områdemøte: leder ikke til stede, september kolliderer med konvent i Athen.. kan møte flyttes? Hvor mange skal dit? Kommentar: har ikke vært aktuelt i hjemmegruppa, hvorfor her? Tidspunkt er godt innarbeidet og bør ikke forandres, erfaringer viser at det fort kan bli mye tull, faste tider er det beste. Forandring er ikke alltid ok, konsekvent er bra.

8 GSR bestemmer, men faste tider er for en grunn. Basert på erfaringer og bør ikke flyttes på grunn av sammentreffende event utenom utenom. Eks kan være at det på et nytt tidspunkt vil komme kanskje 2 stk GSR og deres valg blir da representative for området. Praktisk vanskelig. Har man fast tid er det det beste, stram linje er det beste. Vi har vara GSR som skal steppe inn dersom GSR er forhindret fra å delta. På baksiden av tradisjonene står det at de ikke skal tukles med, så saken er ikke noe å ta videre. Rutiner er viktige. Løsning: ikke noe forandring fra nåværende praksis. KUNNGJØRINGER: Fest på Notodden 20 september 5 års markering. Servicevillighet er ønskelig. Ikke HI eller OI møte i juli, møte i august: HI: 3 tirsdag OI 3 onsdag Bragdøya uke 29 Gon 1-3 august Norsk event info: Svensk event info side: Dansk event info side: Neste Områdemøte blir lørdag , kl Avholdes på Gon, i «huset» på plassen Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og Gjør service, det virker! IKS Varasekretær Område Øst 2 Service Komité Mail sekretær:

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer