Februar 2005 Juni NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto"

Transkript

1 Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto

2 Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering skal skje som følger: Rapporter som skal ut før regionsmøtet sendes minst 2 uker før møtet til sekretær eller leder. Senere enn dette må rapporter sendes direkte til alle mottakere 3. Vervet som 2. vara- delegat ble lagt til. Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område øst 18. juni 2005: 1. Hva skal vi legge ut på hjemmesida vår (www.nanorge.org)? I første omgang legges ut dagsorden og referat fra regionens møter. Erfaringer vi høster fra dette vil avgjøre om vi skal legge ut annet. Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område øst2 29. oktober 2005: 1. Retningslinjene: Det legges til ansvar og plikter for vara- kasserer og 2. vara- delegat. Retningslinjene legges ut på våre hjemmesider, Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 25. februar 2006: 1. Det ble besluttet å opprette en Fellesskapsutviklingskomité, (FUK). 2. Det skal utarbeides klare rutiner vedrørende utbetalinger i forhold til budsjett. Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område øst 17. juni 2006: 1. Forslag vedrørende prosedyrer for regnskap og budsjett vedtas. 2. Det ble besluttet å heve kostsatsen til kr. 150,- og kilometersatsen til kr. 1,50 pr km. Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område øst2 14. oktober 2006: 1. Retningslinjer for FUK ble godkjent. Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 17. februar 2007: 1. Personer som er bosatt eller har hjemmegruppe utenfor vår region kan ikke ha verv i NAs Regionsservicekomité Norge. (Vedtak legges til i retningslinjene). 2. Henvendelse rettet til tidligere tjenere i regionen vedrørende økonomiske disposisjoner.

3 Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Drammen 17. november 2007: 1. Ubemidlede områder kan gis tilbud om økonomisk støtte for RKMs reise til regionsmøtene. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Område Sør 15. Mars 2008: 1. Regionen dekker opphold og reise for komiteens medlemmer på hotell/sted på rimeligst mulig måte. 2. Regionens møter fastsettes til den andre lørdag i månedene februar, juni og oktober hvert år. 3. Vedrørende nettbank til regionen: kalkulatorene skal leveres inn til regionens komité med brukernavn og passord. Regions kasserer får administrasjonsrett. Kontoene skal deles opp slik at litteratur komité har en konto og region har en. Ved begge kontoene skal det to NA medlemmer til for å kunne flytte på noen av NA sine midler, som i tråd med NA sine retningslinjer. Når en betrodd tjener fratrer fra et verv hvor en har underskriftsrett til en eller flere kontoer, så må det ordnes med banken slik at denne retten fratrer og den nye leder overtar dette. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Område Midt 14. juni 2008: 1. Vedrørende regionens konto; Når ny kasserer i regionen blir valgt, har denne personen ansvaret med å samle underskrifter fra administrative tjenere i Regionen. Mangler det administrative tjenere kan kasserer finne andre betrodde tjenere i regionen til å skrive under. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Moss 11. Oktober 2008: 1. Regionen skal ha enerett på organisasjonsnummer. Grupper oppfordres til å opprette sine egne organisasjonsnummer og oppfordrer de som bruker regionens organisasjonsnummer per dags dato om å si opp denne kontoen. 2. RKM ene var enig om at grupper skal kunne ha stempel til KIF. 3. Medlemmer som avstår fra å delta på RSK møter mer en 2 møter etter hverandre uten gyldig grunn kan da bli fjernet fra vervet etter 3 Møte. Skal være med i retningslinjene. 4. Diet penger til komiteens medlemmer justeres opp til maks 300 kr. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Område Sør 14.februar 2009: 1. Budsjett fra servicekomiteen 2009 ble godkjent. 2. Godkjent at web komité får 5000kr ekstra uten om budsjett. 3. Penger på regionens konto som er over beløpet kr blir sendt videre.

4 Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Trondheim 13. Juni 2009: 1. Ved budsjett laging skal det følges en mal som alle har fått på mail. Beslutninger foretatt på Regionsmøte på Hamar 10. oktober 2009: 1. Område Nord får dekket reiseutgiftene sine til RKM til neste regionsmøte. 2. Budsjettene til Regionens medlemmer for 2010 ble godkjent. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Område Øst 13. Februar 2010: 1. Interimstyret kan ikke fremme en kandidat til valg på lik linje med underkomiteene. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Tromsø 12. Juni 2010: 1. Det besluttes at Litteraturkomiteen kjøper inn mynter i 4 forskjellige farger fra 1-20år markeringer, som koster kr å bestille. Lagertall og antall vil bli justert etter etterspørsel. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Kristiansand 9. Oktober 2010: 1. Vara og nestledere har ikke talerett på regionsmøtene. De har kun talerett når lederne i deres komité ikke er tilstede. 2. Regionsmøtene skal inntil videre avholdes sentralt i Oslo. 3. Prinsippvedtak: hvis et område sender en nominert til regionen betaler område for deres nominerte. Hvis underkomiteen sender en representant til valg er det underkomiteen som skal betale. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 12. februar 2011: av 14 budsjetter ble godkjent. Varadelegatens budsjett ble ikke godkjent. 2. Det blir avgjort at vi skal ha passordbeskyttelse av agenda/referater. Er ikke mulig med den webløsningen som foreligger i dag, men vil bli mulig med den nye løsningen. 3. Det ble stemt ja til at regionen skal betale reise og opphold for representanter fra World Service i forbindelse med workshop under servicekonferansen. 4. Det er vedtatt at det skal være en Service Konferanse annethvert år så fremt det kommer inn et bud fra et område og noen stiller til valg som leder på regionsmøte. 5. RKMene skal være bindeleddet mellom områdenes HI/OI leder og telefonkomiteen. 6. Saker fra delegatene skal fremlegges av delegaten.

5 Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 11. Juni 2011: 1. Det vedtas at teksten på nøkkelringene ikke skal endres til «rusfri og sinnsro». 2. Det vedtas at litteraturkomiteen ikke skal distribuere brosjyren «hva er hva i NA». 3. Det vedtas å øke km. godtgjørelsen i NA regionen Norge fra og med Regionsmøte som avholdes i juni hvert år, skal rullere mellom områdene. 5. Fordelingsnøkkelen på overføring til NAWS og EDM skal på førstkommende overføring være på 70% til NAWS og 30% til EDM. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 8. oktober 2011: 1. Nestledere i underkomiteer velges ikke på regionsmøte. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 11. Februar 2012: 1. Kasserer i Litteraturkomiteen skal velges av regionen. 2. Kilometergodtgjørelsen for NA regionen Norge stiger fra kr. 1,50 til kr. 2,50 fra og med 1. januar Nestleder i FU skal velges inn på regionsmøte. 4. NA regionen Norge sender 5000,- til Island som bidrag til deres oversettelse av Basic Text til Islandsk. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Bergen 9. Juni 2012: 1. De nye, økonomiske retningslinjene for regionen ble godkjent. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 13. oktober 2012: 1. ad-hoc komité starter arbeidet mot et Regionalt konvent Område øst får budet for Servicekonferansen Endringen i den nye oversettelsen av Sinnsrobønnen som ble foretatt av oversettelseskomiteen blir stående. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 13. Februar 2013: 1. Regnskap for 2012 godkjent. 2. Budsjett for 2013 godkjent. 3. Beslutning: Vi sender ,- til NAWS Translations. Avgjort ved simpelt flertall. 4. Beslutning: Det blir et prinsipp vedtak om at et Na medlem ikke skal kunne ha to verv samtidig med rapportering i regionen. 5. Interim komiteen tar på seg ansvaret for at det blir utarbeidet et utkast til nye retningslinjer.

6 6. Kontaktliste / oversikt over mail adresser i NA Norge utarbeides av leder. 7. Sekretær utarbeider oversikt over når verv går ut, forutsetning er at alle sender inn info om når vervene deres går ut. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Trondheim 8. Juni 2013: 1. Revidering av regionens retningslinjer godkjennes. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 12. oktober 2013: 1. Sekretær skal ikke lese opp referatet på slutten av hvert regionsmøte. Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Oslo 8. Februar 2014: 1. Regionsmøtet juni 2014 skal avholdes i område øst2 - Drammen. 2. Sak nummer 2 fra regionsmøtet oktober 2013 annulleres. 3. Budsjettforhandlinger og regnskap i NA regionen Norge skal avgjøres ved simpelt flertall. Dette skal også inn i de økonomiske retningslinjene. 4. Revidert budsjett 2014 blir godkjent. 5. Regnskap 2013 blir ikke godkjent i februar. Saken flyttes til møtet i juni. 6. Det besluttes å gjennomføre følgende prøveprosjekt på regionsmøtet i juni 2014; Rapporteringer fjernes fra sakslisten og byttes ut med «Planning Basic spørsmål og svar» som ledes av delegatene Beslutninger foretatt på Regionsmøte i Drammen 14. juni 2014: 1. Regnskap for 2013 blir formelt godkjent. 2. Regnskap for Servicekonferansen 2014 blir formelt godkjent. 3. Det avgjøres ved konsensus at det er behov i det norske fellesskapet for en revidering av nåværende oversettelse av de 12 konsepter. 4. Arbeidsplan for underkomiteene for kommende år, skal foreligge som fast sak på agenda på regionsmøtene i Oktober. 5. Sak vedrørende kontaktperson i Brønnøysundregisteret: De administrative tjenerne lager et forslag til neste regionsmøte, om hvordan denne saken skal løses. Det legges fram som egen sak på regionsmøtet i oktober Sak vedrørende utestående gjeld til Litteraturkomiteen fra grupper og enkeltpersoner; Litteratur lager en oversikt over det som er utestående, så forsøker områdene å rydde opp i dette. 7. Det ble avgjort ved konsensus at overskuddet fra Servicekonferansen 2014 sendes til World Board til bruk for Fellesskapsutvikling. 8. Rapporteringer fjernes fra sakslisten, og byttes ut med «Planning Basic spørsmål og svar». 9. Det besluttes ved konsensus at regionsmøte skal gå over en dag, og ikke to.

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE. RETNINGSLINJER FOR NAs LITTERATURKOMITÉ NORGE.

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE. RETNINGSLINJER FOR NAs LITTERATURKOMITÉ NORGE. ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs LITTERATURKOMITÉ NORGE. 2013 Innholdsfortegnelse: Verv Leder:... 3 Nestleder:... 4 Kasserer:... 4 Vara- kasserer:... 4 Sekretær:... 5 Pakkeansvarlig:...

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer