REFERAT OØ2SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OØ2SK 06.02.16."

Transkript

1 REFERAT OØ2SK TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. Opplesning av Tradisjonene i kortform og Konseptene, samt fremføring av månedens konsept. Post: Ingen post RAPPORTER ADMINISTRATIVE TJENERE: Leder: Nestleder: Vært mye fraværende pga jobb før jul. Har nå forandret turnus på jobb. Hatt kontakt med sekretær og kasserer. Det blir stilt spørsmål ved fraværet til nestleder. Området skal gi advarsel etter to fravær på rad. Dette har ikke blitt gjort. Det heter i arbeidsinstruks at ved tre påfølgende fravær skal vervet fratres, da skal det ha blitt gitt advarsel etter to påfølgende fravær. Dette ble ikke gjort, derfor blir nestleder sittende dette møte. Kasserer: Saldo pr kr ,68 Omkostninger kr. 44,50 Renter kr. 42,74 7. trad. for Desember kr ,00 Underkomitèer Saldo pr H&I: kr. 0,00 (overført tilbake til området) Overført til kasserer kr ,00 O&I kr. 0,00 (overført tilbake til området) Saldo alle kontoer kr ,79 Kassererrapport Saldo pr Kr ,08 Omkostninger Kr. 44,50 7.trad. for januar Kr , Kr. 400, Kr. 400,00 (Begge fra H.Ø se bankutskrift) Saldo pr Underkomiteer H&I Kr ,00 O&I Kr ,00 Litteraturkomiteen Kr. 355,00 Saldo alle kontoer Kr ,08

2 Kasserer ber om at gruppene som sender inn penger merker innsendingen med gruppens navn. Kasserer informerer om at Google disk er opprettet, alle GSRene som gir kasserer sin mail adresse vil få en invitasjon til google disk. GSRene har innsyns mulighet på område øst 2 sine budsjetter og regnskap. Kasserer har tilgang til alt som ligger lagret her. De administrative tjenerne og underkomitèene har tilgang til egne mapper, og har innsynsmuligheter i de andre på lik linje som GSRene. På denne måten kan de som ønsker det logge seg inn og følge med på hvordan vårt område bruker pengene. Vi har bestemt at vi skal revidere budsjettet vårt, denne jobben bør starte så snart som mulig, og saken vil komme opp på neste områdemøte. Det er noen små mangler som er fra før nåværende kasserer gikk inn i vervet, dette kommer frem i regnskapet. GSRene må bestemme hvem som skal revidere og når det skal skje. RKM: På områdemøtet i januar ble GSR ene enige om at jeg skulle ta kontakt med de andre områdenes RKM er. Bakgrunnen for dette var bl. a. svaret vi fikk fra leder på forespørselen vår om et ekstraordinært regionsmøte. Jeg tok kontakt med RKM ene i alle områdene, og spurte om de kunne tenke seg å ta en prat på skype. RKM i område øst ønsket ikke å delta. RKM i område nord sa først ja, men trakk seg etter å ha pratet med noen. Uansett så ble det er bra skypemøte med område vest, område midt og område sør. Formålet med dette møtet var å ta en uformell prat og lodde stemningen rundt tilstanden til regionen, og å rett og slett snakke litt sammen. Vi som deltok var enige i at dette var et veldig godt initiativ. Bare det å prate sammen gjør at vi blir tryggere på hverandre, trekker mer i samme retning når det kommer til saker, og får bedre innsikt i hva som rører seg rundt om i landet. Jeg hadde forberedt noen spørsmål til RKM ene. 1. Budsjettering og regnskapsføring i regionen med komiteer. Område Øst 2 er samlet om at de budsjettene som er fremlagt er for tynne. Gruppene sier at de ikke kan ta stilling til budsjettet når ingenting er spesifisert. Hva er oppfatningen i de andre områdene? Har de tatt stilling til budsjettene? Hva bør RKMene formidle til regionen? Område Sør vil stemme nei til budsjettet slik det er nå. Det er særlig budsjettet til Telefonkomiteen som det strides om. Område Sør mener at den nye løsningen ikke har vært tatt opp i gruppene, og derfor har ikke komiteen mandat til å gjennomføre en så dyr løsning. FU er det andre punktet de stiller seg kritiske til. I følge RKM i område sør, har FU sitt budsjett steget med ,- de siste tre årene. FU er en komite som er veldig lukket. Vi får lite innsyn i hva som faktisk foregår der. Blir også nevnt at det er rart at litteraturkomiteen plutselig genererer så lite inntekter. Område Vest forteller at de har gått igjennom budsjettet på områdemøtet for første gang i år. Det var 2 grupper som stemte imot pga. utgiftene til telefonkomiteen. Resten stemte blankt! De ønsker også å vite mer om hva som skjer i FU. De hadde for øvrig nylig hatt besøk av FU. Område Midt har bedt gruppene se gjennom budsjettet. De hadde ikke kommet til noen konklusjon ennå.

3 Min oppfatning av hva de andre områdene mener er at FU er en stor post på budsjettet, og vi vet lite om hva pengene går til, hvem som får gjøre tjeneste der, og hva de driver med. Det er lite vilje til å innføre ny telefonløsning nå. Kanskje den bør utsettes. Det som er litt påfallende er at de andre områdene ikke ser ut til å bry seg nevneverdig med det som er vårt hovedproblem med budsjettene, nemlig mangel på spesifikasjon. På spørsmål om dette, fikk jeg ikke noe godt svar. Til tross for at områdene stemmer nei til budsjettet, opplever jeg at det er vilje til å diskutere seg fram til et budsjett på regionsmøtet i februar. 1. Hva forventer vi av leder? Tilliten til at leder gjør jobben sin på en tilfredsstillende måte er fraværende i område øst 2. Dette kom tydelig fram på regionsmøtet i oktober da leder ikke hadde forberedt seg til møtet. Opplever også at leder ikke klarer å forholde seg nøytral. Er dette noe dere opplever også? Hva kan vi gjøre med det? Vårt bidrag til løsning er at vi stiller med en kandidat til nestledervervet, og håper på å kunne avhjelpe leder litt. Det var kun område Sør som svarte på dette. RKM er enig i at leder ikke var forberedt til møtet i oktober, og sier at leder kan være diplomatisk, men er mottakelig for kritikk. Jeg informerte om at vi i område øst2 vil stille med en kandidat til nestledervervet. 2. Atmosfære og effektivitet på regionsmøtene. Blir det gitt nok rom til at en usikker RKM kan ta ordet og snakke fritt på et regionsmøte hvor så mange sterke personligheter skal ha en mening om hvordan ting skal være? Jeg reagerer på at veldig få RKMer ser ut til å tørre å delta. Jeg følte selv på hvor skummelt det var å åpne munnen i det forumet. Blir tiden brukt riktig og effektivt? I følge RKM i område sør, sier retningslinjene at Vara- og nestledere ikke har talerett. Da dette ble tatt opp på forrige regionsmøte informerte nestleder i FU om at det vedtaket var omgjort. Område Sør vil gjeninnføre vedtaket om at vara- og nestledere ikke har talerett. Sør mener at underkomiteer strengt tatt ikke skal være de som diskuterer på regionsmøtene, slik det er i dag. Dette er en oppfatning som jeg deler. Foreslår også at spørsmål og svar kan tas på mail. Det går med mye tid på at alle skal spørre hverandre om mer eller mindre uinteressante ting. Det er kanskje ikke nødvendig at alle vara er tilstede på regionsmøtene. Vi hadde en lang prat om dette og konsensus imellom alle RKM ene var at det er vanskelig for en RKM å komme til ordet og diskutere sak seg imellom. Vi snakket om muligheten for å be alle unntatt RKM ene å forlate rommet for å gi oss anledning til å snakke uforstyrret. Vi var enige om at dette kunne være en god løsning. Det ble også foreslått at regionsmøtet kan gå over to dager når det er budsjettering. Konklusjonen på dette er vel at vi var enige om at det er et problem i regionskomiteen, og at det er villighet blant RKM ene å gjøre noe med det. 3. Var det greit at valget av leder for revisjonskomiteen ikke ble erklært ugyldig, da det ble oppdaget at vedkommende ikke hadde tilstrekkelig rusfri tid? Det falt ikke i god jord hos GSRene i område øst 2. Område Sør sier: Vi har gjort en slett jobb. Var usikre på om han trengte 3 år. Åpen for at vi tar en sak om at valget annuleres. RKM vil også meddele området sitt at vi er

4 misfornøyde med valget. Sier også at hun synes at vi skal ta denne saken videre, og at hun synes det er fint at vi tar det opp. Område Vest mener at vi er på ville veier når vi åpner for at vi kan tøye grensene og gå på kompromiss med reglene våre. Utover disse spørsmålene hadde vi en lang og fin prat. Det hersket stort sett enighet om det meste vi snakket om, og jeg føler at det viktigste som kom ut av denne praten var at vi alle ønsker det samme. Vi ble tryggere på hverandre, og, ikke minst, det å snakke sammen fører områdene våre sammen og skaper enhet, som vi sårt trenger i service i NA i Norge. Dere ba meg om å sjekke med litteraturkomiteen hvordan det blir med utsending av litteratur. Det har vært bekymring for om vi vil få litteratur pga. den pågående revisjonen. Jeg har korrespondert med leder i litteraturkomiteen som kunne forsikre oss om at utsending vil gå som normalt. Videre har jeg skrevet rapport til regionen. Dette tilsvarer rapporten som GSR ene leser opp på området. Det har kommet en redegjørelse fra område sør ang. valget av leder til revisjonskomiteen. Den lyder som følger: Vedrørende opprettelse og valg av leder til Ad-Hoc revisjonskomité for revisjon av Litteraturkomiteen. Det ble i Harstad bestemt av Regionen ved konsensus at det skulle opprettes en revisjonskomité. I første omgang for å revidere Litteraturkomiteen - derav en Ad-Hoc komite. Det ble videre avgjort ved konsensus at opprettelsen av denne komiteen kunne gjøres av Interimstyret i regionen - dette tilsier at interimstyret skulle kunne godkjenne leder av komiteen uten at dette ble tatt opp i regionen. På direkte spørsmål fra RKM i område sør til leder av regionskomiteen angående rusfri tid, ble det sagt fra leder i regionskomiteen at rusfri tid ikke hadde betydning dersom kvalifikasjonene var til stede, og at det var kvalifikasjonene som ville være avgjørende. Område Sør ble «spesielt» oppfordret til å stille med kandidater til vervet. Område Sør har da i etterkant funnet kvalifisert kandidat til vervet, men gikk likevel veien om regionsmøtet da det synes som en viktig sak at en revisjonkomite har hele regionen i ryggen og ikke et interrimstyre alene. Kandidaten ble valgt inn av regionskomiteen på neste regionsmøte, da ble det også opplyst om at kandidaten hadde 2 års rusfri tid. Jeg har sjekket referatet fra regionsmøtet i Harstad. Det står ingenting der om at man skal se bort ifra rusfri tid. Jeg mener saken vår fremdeles står. Ellers vil jeg opplyse området om at jeg ikke kan delta på områdemøtet i mars, da jeg er på ferie. Vil derfor rapportere om hva som skjedde på regionsmøtet i april. Håper dere kan ha meg unnskyldt. Det er 1000 ting som skjer i NA Region Norge om dagen, og jeg synes det er vanskelig å få med meg alt. Det jeg synes er utfordrende er å bidra til å holde dere tilstrekkelig informert til å kunne ta gode avgjørelser. Jeg forsøker å gjøre mitt beste i alle fall. Vara RKM: Leverer sin slutt rapport, da dette er siste områdemøte for vara RKM i denne omgang. Sekretær: Er veldig takknemlig for hjelp sist områdemøte, flott at noen tok servicen, slik at vi fikk sendt ut referat sist måned! Sendt og skrevet ut referat, dagsorden. Hatt kontakt med RKM, Leder og Kasserer siden sist.

5 GRUPPER: NA Drammensgruppa: NA Hønefoss: NA Hokksund Kom tilbake, det virker! : NA Vikersund 2000: Har ingenting og rapportere, pga. Sykdom. Det er besøk på tilfriskningsmøtene, og økonomi er ok. NA Vikersund Carpe Diem: NA Kongsberg: 11stk. tilstede på gruppesaksmøte. Mellom på tilfriskningsmøte. Alla verv besatt. Overskudd fra nyttårsfest kr. 2310,- Totalt i kassa kr. 8934,- NA Kongsberg gjennomførte en vellykkede nyttårs fest og har bestemt oss for å gjenta suksessen i år. NA Notodden: NANO har møter i Menighetshuset på Notodden, Mandag og Fredag klokken 18:00. Alle verv i gruppa er besatt, og vi er 4-20 på møtene våre. NANO hadde gruppeselvransakelse på å overholde anonymiteten i gruppa. Vi er en gruppe som er veldig «sosial», har isbading/badstue etter Mandagsmøtet og er på «Kinaen» på Notodden etter Fredagsmøtet. Vi skal være mer bevisst på å ikke kommentere delinger etter møtene. En fin sak å ta opp og snakke om så vi øker bevisstgjøring rundt dette. Gruppen mener at vi ikke skal stoppe pengeflyten til NA Region Norge. Det har vi forsøkt tidligere, og da fungerte det ikke. Så vi må finne på noe nytt. Kasserer var ikke på GSM, så har ikke helt oversikt over økonomi, men vi skal ta en prat med de vi leier av for å få redusert husleien noe. Ta dere en tur til NANO. NA Bø Du er ikke aleine : Vi har stort engasjement i gruppa vår. Både på personlig plan med programmet og med meninger for NA som helhet. Alle saker blir godt debattert. Vi har gruppeselvransakelse på hvert gruppesaksmøte og benytter dette verktøyet flittig for å holde oss på «matta». Alle verv er besatt unntatt vara GSR og PR ansvarlig. Kasserer var dessverre ikke på møtet. Så vi vet ikke hvor mye penger vi har. Litt mer enn forrige måned i alle fall. Vi har fremdeles trinn, tradisjoner og tema m/innleder som tema på møtene våre. Alle er hjertelig velkommen til Bø på møte. Vi får skryt av andre som kommer på besøk at det er så god stemning på møtene våre og at vi tar programmet på en så seriøs måte, men likevel har det høyt under taket og masse humor. NA Horten: Ok oppmøte på tilfriskningsmøtene. Bra oppmøte på gruppesaksmøte, men gjengangere i forhold til villighet. GSR har gått av, og vi har fått en ny midlertidig GSR og vara GSR(Skal flytte om 4/5 mnd). Har tatt opp om Alfa kanskje ønsker å komme annenhver Onsdag, noe vi er positive til. Håper på mer besøk fra andre. 24/2 kl er det Gon komite møte i Horten, her trengs det

6 villighet. NA Tønsberg: NA Tønsberg «Gi det videre»: 5 stk tilstede på sist gruppesaksmøte. Gruppa sliter med lite villighet. Det går såvidt rundt økonomisk. Alle verv uten om GSR og Vara GSR, er besatt. Det er fra 5-25 på tilfriskningsmøtene. Arrangerer nå speakermøte 14 februar kl , i vårt lokale i Hedrumsgt.4 i Tønsberg. Håper på masse besøk! Velkommen til oss hver søndag kl.19.00, samme adresse! NA Sandefjord Mandagsgruppen : 5 stk. på sist gruppesaksmøte. 20 i gjennomsnitt på tilfriskningsmøtene. 274,- på konto, alle regninger betalt. Vara GSR ledig, alle andre verv besatt. Jobber med nytt lokale. Tar med temaer fra boka å leve rusfritt. NA Sandefjord Veien til livet : NA Sandefjord Vi tilfriskner : NA Skien NA Modum Solsikkene : 5 stk på siste gruppesaksmøte. Varierer mellom 4-8 på tilfriskningsmøter. Alle verv besatt. Mye god tilfriskning på alle tirsdagsmøter. Saldo pr , kr NA Larvik: 3771,34 på konto. 2000,- sendes til området. 5-7 på onsdager, på fredager. Planlegger gruppe selvransakelse neste arbeidsmøte. Har basic tekst møte hver tredje onsdag i måneden. Alle verv unntatt vara GSR besatt. NA Skollenborg: Gruppa går bra, godt med besøk. Folk trives, og NAs prinsipper følges, sørger for at det er et NA møte. Alle verv er besatt, økonomi ok. NA Gol Ny gruppe! 4stk på tilfriskningsmøtene. Holder tredje møte i morgen. Søndag kl på Gol frivillighetssentral. Ønsker besøk! Velkommen skal dere være! H&I OØ2: (Sendes som eget vedlegg) O.I. OØ2: (Sendes som eget vedlegg) Aktivitetskomitè: (sendes som eget vedlegg) UNDERKOMITÉ RAPPORTER:

7 DAGSORDEN OØ2SK 6 Februar 2016 HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTET. 1. VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: A. Vara kasserer 2 års rusfritid Ingen villige B. Vara Sekretær 2 års rusfritid Ingen villige C. Leder Aktivitetskomitê 2 års rusfritid Ingen villige D. Leder for området 2 års rusfritid 1 villig, 1 valgt E. Leder for O&I 2 års rusfritid 1 villig, ingen valgt F. Leder H&I 2 års rusfritid 1 villig, 1 valgt. Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 2. NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: a. Vara sekretær 3 års rusfritid 2 års varighet b. Vara leder 3års rusfritid Vi stiller med kandidat fra vårt omr. Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 3 SAKER a. Skal område øst 2 sende penger til regionen. NA Drammen ønsker at det blir konsekvenser for regionen. Område øst 2 har bedt om detaljerte budsjetter med reisepenger, dietter ol. Regionen har til nå tilsynelatende ikke gjort noe med dette. Å holde igjen pengene for å synliggjøre at regionen ikke rydder opp, har ikke fungere før, og kommer mest sannsynlig ikke å fungere nå. Regionen trenger opplæring i hvordan skrive budsjett. Budsjettet som er kommet nå er bedre en de siste vi fikk, så det er en forbedring, telefonkomiteen skiller seg ut med et detaljert budsjett. Det er veldig mange som blir straffet hvis vi velger å stoppe pengestrømmen. Det er flere GSRer som ønsker å sende penger til regionen, prinsipper foran personligheter, budskapet må komme ut til de som fortsatt lider. Avstemming- saken går videre til neste gang. 4 stemmer for, 3 stemmer imot, 2 avstår fra å stemme. Saken går videre til neste gang. Avgjøres neste gang med simpelt flertall. 4 Saker fra forrige gang a. Skal FU legges ned og telefon komiteen utsette den nye telefon løsningen. NANO legger frem et forslag for å løse det regionale budsjettet, på denne måten kan budsjettet gå i null. FU har utspilt sin rolle, de har ikke kommet med et budsjett, det er få som vet hva de driver med. Gruppene kan kanskje gjøre denne jobben selv. Mange vet ikke hva FU er og hva de gjør, og lurer på hva de bruker pengene til. Kan komiteen fryses? Komiteen skal møte felleskapets behov for utvikling. Telefonkomiteens nye løsninger virker veldig bra, trist om dette utsettes. Hvis det ikke er penger nok, hvem skal da bestemme hva som skal prioriteres? Det sies at det har kommet inn noen justeringer/ nye løsninger for å løse budsjettet. Det er for mange løse tråder, saken må opp i regionen, slik at vi vet hva vi skal diskutere. Lite tillit preger drøftingen. Avstemning: GSRene ønsker ikke ta stilling til denne saken slik den står nå. Det vi ønsker at RKM skal ta med seg til regionen er at vi har tillit til at RKM tar stilling til den nye informasjonen som kommer frem på regions møte og stemmer ut i denne og de drøftingene vi har hatt her.

8 5 Saker fra RKM til Regionen. a. Bud på ECCNA 2018, skal vi opprette en Ad-Hoc komite som fortsetter å jobbe med dette? Vi tapte med en stemme sist, det var fin service å gjøre. Hvordan skal vi klare dette, når vi ikke klarer å holde styr på vår egen region. Det er viktig at retningslinjene for verv i denne komiteen er tydelig. Avstemning- vi stemmer imot opprettelse av Ad-Hoc komitè: 3 for, 5 stemmer imot, 1 avstår b Område Sør ønsker en endring av retningslinjene til «vara og nestleder har talerett på regions møtene. De har kun talerett når lederne i deres komite ikke er tilstede». Håper ikke dette går ut over viktigheten av å ha varaer, og at vara er tilstede. Dette vil øke effektiviteten i stor grad, det er så mange RKMer som ikke får uttalt seg. Det var slik før, så ble det endret for noen år siden, dette bør endres tilbake igjen. Det er RKMene som skal uttale seg, men alle kan delta. Avstemning- vi stemmer for å endre retningslinsjene. 9 stemmer for, enstemmig vedtatt. 5 EVENTUELT Litteratur komiteen var på besøk, det ble ikke mye tid til innspill fra komiteen. De informerte raskt om at de trenger hjelp til pakking av litteratur. Det pakkes hver helg, men det er valgfritt hvor mange helger i måneden du hjelper til. HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTET. I kjærlig tjeneste Leder OØ2SK E-post: KUNNGJØRINGER: NA Tønsberg «Gi det videre» Speakermøte kl Celebration Dance Of Freedom- Part II NA Drammen inviterer til Trinnlørdag! Norsk event info: Svensk event info side: Dansk event info side: Neste Områdemøte blir lørdag Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og Gjør service, det virker! Kontonummer til Området er Alle innbetalinger til området merkes med gruppens navn.

9 IKS Sekretær Område Øst 2 Service Komité Mail sekretær: Mail leder: I

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5 september 2015

REFERAT OØ2SK 5 september 2015 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Sekretær, O.I. leder, 9 stk. GSR, 1 stk. observatør (9 stk. med stemmerett) Totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 02.07.16. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, H&I leder, Sekretær, 2 stk. GSR, 2 stk.vara GSR, 0 stk.observatører (3 stk. med stemmerett). Totalt 9 stk. INNLEDENDE

Detaljer

REFERAT OØ2SK 3 august 2013

REFERAT OØ2SK 3 august 2013 REFERAT OØ2SK 3 august 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, Vara RKM, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 2 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, H&I nestleder, 9 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 20 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.05.14 TILSTEDE: Leder, RKM, vara RKM, varasekretær, leder OI, 9 GSR, 2 vara GSR, 3 observatører totalt 19 stk tilstede INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi hadde en stille stund

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.05.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: Kasserer:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 TILSTEDE: Leder, RKM, Vara RKM, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I-leder, O&I-nestleder, 11 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 9 stk. observatører (11-12 stk. med stemmerett), totalt

Detaljer

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, RKM, H&I leder, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (9 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.12.15.

REFERAT OØ2SK 05.12.15. REFERAT OØ2SK 05.12.15. TILSTEDE: Leder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, Sekretær, 8 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 0 stk. Observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 15 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

REFERAT OVSK 28-11-2015

REFERAT OVSK 28-11-2015 REFERAT OVSK 28-11-2015 TILSTEDE: Leder, Sekretær, RKM, Kasserer, 6 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 6 stk. observatør (8 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og deretter

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016 Møtereferat OØSK 4.juni 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Totalt 24 til stede; 10 GSR, 5 vara-gsr, leder, sekretær, vara-sekretær, leder OI, leder HI, leder konventkomite, RKM,

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.mai 2016

Møtereferat OØSK 6.mai 2016 Møtereferat OØSK 6.mai 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Tre nye. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 23 til stede; 11 GSR, 5 vara-gsr, sekretær, 2 OI, 1 HI, RKM, vara-rkm, konventleder, 2 observatør 1.3 STILLE STUND

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 07.11.15 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I leder, RKM, Vara RKM, 5 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (5 stk. med stemmerett), totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Møterferat Tilstede: 14

Møterferat Tilstede: 14 Møterferat 6.6.2015 Tilstede: 14 Stille stund Sinnsrobønn Nye representater: Ny GSR (Skien) Presentasjonsrunde Opplest kortform av 12 tradisjoner. Opplest 12 konsepter. Neste måneds konsept er konsept

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer,

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Referat OSSK 17 November 2012

Referat OSSK 17 November 2012 Referat OSSK 17 November 2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI&OI Aktivitets-komitèen Fredags-gruppa Hjemmegruppa Sammen kan vi Vennesla Hæran Fly Fri Veien Til Frihet Mandals-gruppa Gjør det

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Referat OSSK 16 november 2013

Referat OSSK 16 november 2013 Referat OSSK 16 november 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Club 67: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Åpen

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02.01.16.

REFERAT OØ2SK 02.01.16. REFERAT OØ2SK 02.01.16. TILSTEDE: RKM, Vara RKM, H&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR,? stk. Observatører (8 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.februar 2016

Møtereferat OØSK 6.februar 2016 Møtereferat OØSK 6.februar 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4 nye. Velkommen 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Presentasjonsrunde. 1.3 STILLE STUND 1.4 12 TRADISJONER Lest. 1.5 12 KONSEPT De

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK.

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. OØ2SK DANNET 06.07.00 VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. Juli 2000 August 2000 Februar 2001 Mars 2001 Vedtak på rusfri tid: -viseformann

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.10.15. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, O&I leder, HI leder, sekretær, varasekretær,?? stk. GSR,?? stk. vara GSR,?? stk. observatører (?? stk. med stemmerett), totalt??

Detaljer

Referat OSSK 20. desember 2014

Referat OSSK 20. desember 2014 Referat OSSK 20. desember 2014 Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder Aktivitetskomiteen: Kasserer: Veien til frihet: Sammen kan vi: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Fly fri: NA club 67:

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Møtereferat OØSK 7. februar 2015 Møtereferat OØSK 7. februar 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

REFERAT OVSK

REFERAT OVSK REFERAT OVSK 13.08.2016 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR (8 stk. med stemmerett), 5 stk. observatører, totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og

Detaljer

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 29 til stede, 16 GSR, 1 vara-gsr, 6 observatører/stiller til valg, vara delegat,

Detaljer

Områdemøte Vest 29-11-14

Områdemøte Vest 29-11-14 Områdemøte Vest 29-11-14 Møte ble åpnet med en stille stund. Tradisjonene ble lest. Møteleder: Frode Sekretær: Janne Tilstede: Kassereren- område GSR BGV GSR NA Karmøy Kassereren - NA Ølen Vara RKM Bergen

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Referat HI Juni 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede.

Referat HI Juni 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede. Referat HI Juni 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. -Sannerud Det ble rapportert

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ APRIL 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Område Service Komiteen: formål

Detaljer

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forkortelser:... 1 Møtestruktur:... 2 Administrative tjenere i OMSK... 2 OMSK medlemmer... 2 Beslutningsprosess - Debatt og

Detaljer

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede.

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Referat HI Mai 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. Det ble rapportert i

Detaljer

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK 1. Leder bør møte opp til alle områdemøtene og administrative tjenermøtene. 2. Ansvarlig for å lede områdemøtene og administrative tjenermøtene på en strukturert måte.

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer.

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara

Detaljer

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 Velkommen Presentasjonsrunde Stille stund Tradisjoner Post Godkjenne dagsorden 12 konsepter Spørsmål / kommentar til forrige referat Rapporteringer DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Områdemøte Vest 21.03.2015

Områdemøte Vest 21.03.2015 Områdemøte Vest 21.03.2015 Tilstede: GSR Stavanger GSR Sandnes GSR NA 66 Bergen GSR Strand GSR Back to Basic Bergen Vara GSR BGV GSR Haugesund GSR Jentetinget Vara GSR Robin Hodd huset Bergen GSR Ølen

Detaljer

Referat OSSK 18 mai 2013

Referat OSSK 18 mai 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Gjør det enkelt Fredags gruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla

Detaljer

Møtereferat OØSK 3. oktober 2014

Møtereferat OØSK 3. oktober 2014 Møtereferat OØSK 3. oktober 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ja 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 27 tilstede, 16 GSR/ 4 vara-gsr, 6 interim medlemmer; leder HI, nestleder OI, konventleder,

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 05.08.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

Møtereferat OØSK 2. august 2014

Møtereferat OØSK 2. august 2014 Møtereferat OØSK 2. august 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 17 til stede, 15 GSR/vara-GSR,, leder for OI, leder, kasserer og varasekretær.

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener.

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Rapport fra områdemøte 23.11.2013 Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Vi starter møte med sinnsrobønn for å invitere

Detaljer

Agenda for regionsmøte

Agenda for regionsmøte Agenda for regionsmøte 08.10.2016 Presentasjonsrunde Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 12 tradisjoner leses Visjonen for service leses 12 konsepter leses Er det noen som har noe å lese eller

Detaljer

Område vest service komité (OVSK)

Område vest service komité (OVSK) OMRÅDE MØTE OVSK 29-08-2015 Ledige verv i OVSK: Nestleder. Underkomite: OIHI leder Aktivitets leder. Tilstede: Odd Bjarne, Inge, Anders, Rolf, Frode, Trond, Rita, Vicky, Lea, Kurt, Sondre, Terje, Per-

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 TILSTEDE Leder : Rkm : Vara Rkm : Leder i Aktivitetskomiteen : Kasserer Aktivitetskomiteen Leder HI og OI Nestleder HI & OI Gsr sammen kan vi gruppa

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Referat fra regionsmøte i Oslo

Referat fra regionsmøte i Oslo Referat fra regionsmøte i Oslo 10.10.2015 Presentasjonsrunde: 36 Stykker tilstede: Leder, kasserer, varakasserer, avtroppende leder litteraturkomiteen, nestleder litteraturkomiteen, kasserer litteraturkomiteen,

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD RETNINGSLINJER FOR KONVENTKOMITEEN AUGUST 2013 INNHOLDFORTEGNELSE: Konventkomiteen: formål og sammensetning Beslutningsprosess

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2016-1997 2016 Endring av kasserers vervbeskrivelse: "Jobben til områdets kasserer er essensielt i forhold til komiteens arbeid. I og med at tjenesten som kasserer innebærer

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Juli 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Områdeservicekomitéen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara-Kasserer, Delegat, Vara-Delegat, RKM Midt, Vara RKM Midt, Vara RKM Område øst 2,

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 06. juni 2015

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 06. juni 2015 Område Øst Servicekomitè Møtereferat 06. juni 2015 Side 1 av 6 Møtereferat OØSK 04. juli 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 7 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 28 til stede, 12

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Referat HI Juni 2016

Referat HI Juni 2016 Referat HI Juni 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 30 Juni. 9 rusavhengige var tilstede. Etter stille stund ble tradisjoner lest etterfulgt av presentasjonsrunde og konsepter. Dagsorden ble godkjent

Detaljer

Referat OSSK 15 Juni 2013

Referat OSSK 15 Juni 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Club 67 Mandalsgruppa Arendalsgruppa Gjør det enkelt Vennesla hæran Veien til frihet Sammen

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016

Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016 Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12 tradisjoner,

Detaljer