REFERAT OØ2SK 6. juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OØ2SK 6. juli 2013"

Transkript

1 REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, RKM, H&I leder, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (9 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. Opplesning av Tradisjonene i kortform og Konseptene, samt lesning av 7 konsept. Status i saker fra forrige måned ble lest opp av sekretær. Post: Ingen post. RAPPORTER: ADMINISTRATIVE TJENERE: Leder: Denne måneden har jeg satt opp Dagsorden og fått god hjelp fra RKM og OI-leder. Jeg har endret den forenklede vedtaksloggen og ført på nummerering og dato for revidering. Har endelig fått respons fra litteraturkomitéen og måtte bestille på nytt det vi manglet fra forrige leveranse. Bestilling er sendt og jeg øyner derfor håp om å få ferdigstilt GSRvelkomstpakkene - som jeg har lovet så lenge - i nærmeste fremtid. Kasserer: Oversikt over kontoer/ Oversikt inn, ut av konto. Transaksjoner denne mnd./ internkontoen; 1. Omkostninger, Utbetalt til kasserer Innbetalt Innbetalt Overskudd, OØ2SK internkonto +/juni Total saldo OØ2SK internkonto Total saldo alle fire kontoer Overskudd pr OØ2SK internkonto + internkonto internbudsjett (Inkl. utbetaling til kasserer på kr 500) Overskudd = RKM: Jeg har vært på regions møte. Tatt et møte med OI leder og RKM i sør, snakket med RKM en i vest om erfaringer med OI-HI. Jeg deltok også på HI møte og et endte med at jeg dro på OI oppdrag. Samler fortiden på frivillige til OI service. Og legger ut noen skjemaer her. Snakket

2 med FU om OI, og om læredag. Nå kommer den snart. Og jeg beklager at den tråden ikke ble fulgt til enden, sist da vi besluttet å avholde den for et år siden, jeg legger meg flat. Vi må bestemme om vi vil ha læredag i september oktober eller november og om det skal legges til en helg. Så skal jeg ringe leder i FU i dag. Jeg har engasjert meg i Litteraturkomiteen. Jeg har også hatt møte med Vara RKM. Vi forbereder overlapping. En viktig erfaring vi har gjort er at rapporteringsansvaret er med på å holde oss fokusert i NA service. Rapporter er med på og styrke komunikasjonen i vår service struktur. Og skriftlige rapporter kan være et ledd som kan bidra til bedre kommunikasjon mellom Regionen og Gruppene. Dette er et annsvar som GSR ene må ta del i sammen med RKM. Per i dag vil jeg beskrive det som et problem at medlemmene skjeldent får ta del i Regionens besluttningsprosess. Jeg skal holde meg til planen for hvordan jeg som RKM tror jeg best kan disponere områdemøtene (disposisjonen ble tatt med til Regionen og to andre RKM er ønsket å kopiere). Disposisjonen er følgende: 1. Rapportere fra Regionsmøtet; hva som skjer i NA Norge. 2. Rapportere fra EDM og WSO. 3. Ta opp sakene som går videre fra forrige gang. 4. Ta opp eventuelt nye saker som har kommet med dagsorden. Så i dag skal jeg rapportere fra Regionsmøte. Jeg gjør oppmerksom på at referatet fra regionsmøte er tilgjengelig på nettsidene til Na Norge. I tillegg til at det vil gjøres tilgjengelig på områdemøtene av RKM så langt det lar seg gjøre. Jeg kommer ikke til å lese referatet i detalj men har trukket ut noe av det jeg mener kan være av interesse for området. Kort rapport fra Regionsmøtet: Jeg vil gjøre oppmerksom at noe er fritt fra hukommelsen. Og at den ikke er utmerket. Økonomi: Område Sør har bidratt med ,-. Sendte kr videre i mai. På Regionens konto: kr Valg: Leder Litteratur Komiteen (3år rusfritid). Utsettes til neste gang da leder ber om 3mnd forlengelse til overlapping med nylig tiltred nestleder. Leder for Servicekonferansen Ingen kandidater stilte. Dette tas med ut på nytt til områdene. Har vært uklarhet i hvorvidt anbudet også skulle ut igjen da Øst først tok dette og siden stilte en kandidat som ikke ble valgt. Nå kommer begge deler på dagsorden. Jeg tror vi kunne gjort det. Det må avholdes på vårparten før EDM i mai. Dette er et arrangement som genererer masse villighet i etterkant. Og det foreligger en mal fra i fjor vi kan bruke. Saken rekker og gå noen runder her da neste Regionsmøte er først i oktober. Saker: SAK 1: Budsjettforslag for konventet. Budsjettet ble godkjent. Men med endringer som IKKE alle var enige om. Avstemmingen ble litt klønete da det ble besluttet at den skulle avholdes samtidig som det ble stilt krav om modifikasjon. Saken ville uansett avgjøres ved simpelt flertall så her ble det komplisert. Jeg godkjente budsjettet men ikke søknad om kr. ekstra til markedsføring. Jeg mener de skal få tilliten, men ba dem se på hvordan andre konventer fører overskudd ved konventer. Å skrive null for å skrive null og allikevel gå i pluss det blir bare tull. Område sør vil ikke godkjenne det

3 budsjettet som foreligger nå: Det settes spørsmål om budsjettert med overskudd refererer til retningslinjer for konvent, da må det være basert på Foud-reasing samt antall deltakere noe høyt, og 7. trad skal det ikke budsjetteres med. Videre bes det om utdyping av utgiftene til Programkomiteen. Leder for konventet svarer på disse kommentarene; Ingen tradisjon for Fund-raisng, budsjettert med overskudd grunnet blant annet at det ikke skal gå med underskudd, overskudd går tilbake i 7 trad. som sendes videre, blant annet ved å hjelpe andre land. Program har store utgifter med reiseutgifter grunnet speakere fra USA. Innspill fra regionen: NAs filosofi; vi skal ikke tjenepenger. Leder konventet understreker at de ikke har fokus på å tjene penger. Det blir en runde blant RKM, noen kommentarer fra alle RKM, blant annet tidligere nevnte innsigelser. Og bruk av midler til informasjon. Forslag om å justere ned antall deltakere slik at 18 det ikke blir budsjettert med overskudd. Inngangspris og 7 trad. justeres/fjernes fra budsjettet slik at det ikke blir budsjettert med overskudd. Leder av konventet tar opp problemet med å budsjettere ned antall besøkende da det kan bli manko på blant annet utstyr til nok antall. 7. trad usikker på det står i litteraturen at det ikke skal være med? Hovedfokus å jobbe mot å ikke gå med underskudd. Videre innspill fra regionens medlemmer: Forslag om å sette ned inngangsprisen til kr.250,-. Det er kun Norge som har 7.trad. på konventer da det betales inngangspenger så bruker ikke andre land å budsjettere med 7.trad. Prøve å være realistiske med antall som kommer på konventet, bedre å budsjetter med for få deltaker enn for mange grunnet da faren for underskudd. Tre områder ønsker ett budsjett som går i null. Viktig å få med seg at det er regionen som skal godkjenne dette budsjettet, og at konvent komiteen tjener regionen. Forslag om å godkjenne budsjettet som foreligger med justeringer: Avstemning, og kommentarer fra alle 6 RKMer: Se på tidligere erfaringer/ andre land ift. hvordan de gjør det angående å budsjettere med overskudd, godkjenner forslaget til budsjett endringer, men er ikke enig i at konventet ikke skal gå med overskudd. Fjerne 7.trad. og en reduksjon i antall deltakere og få budsjettet ned i null. Inngangspris reduseres og for mange deltaker, ellers godkjennes. Godkjenner budsjettet med forbehold om at føringer fra regionen blir fulgt. Med diskuterte justering så ble budsjettet godkjent. SAK 2: Godkjenning av endringer i regionens retningslinjer. Godkjent med ytterligere endringer. SAK 3: Skal vi endre på hvordan vi avholder Regionsmøtene? Forslag som har kommet inn er å bruke to dager samme helg. (Lørdag og Søndag fra 11. til 15.) Vi bruker noe tid på dette møtet til å diskutere dette, tenker gjennom det sammen, og kommer evt. med flere forslag. Saken bør så gå tilbake til områdene. Vi har jo allerede snakket om det men det hadde ingen av de andre områdene. Det kom mange fordeler med å utvide Regionsmøte. Men RKM ene ønsker redegjørelse for kostnaden. Saken kommer opp på neste møte. Hvis det er noen innspill så kommer denne saken opp for vårt område igjen i september. SAK 4: Telefonkomiteen redegjør for endringer i telefontjenesten vår. Se på referatet. SAK 5: Ad-hoc. Prinsippvedtaket fra sist: Skal et Na medlem kunne ha to verv samtidig med rapportering i regionen? Skaper problemer for ad-hoc virksomhet i regionen. Paneler som opprettes for å gjøre en oppgave. Jeg foreslår en sak som sier at Ad-hoc komiteer ikke skal påvirkes av dette vedtaket. Legge til «gjelder ikke for ad-hoc komiteer». Vi gikk rundt det i saken om Planning Basic. Hvor vi flyttet rapporteringsansvaret vekk fra leder, det var mitt forslag og jeg hadde forventet noe motstand. Ad-hoc utvalget jobber med følgende spørsmål:

4 a) Hvordan kan NA regionen Norge øke interessen til NA medlemmer og generelt kommunisere bedre med NA samfunnet. b) Kommunikasjon. c) Hva kan vi gjøre med prosessgrupper som griper inn i NA grupper og resulterer i at gruppen ikke praktiserer NAs 12 tradisjoner. Utdrag fra underkomiterapporter: Oversettelseskomiteen: Vi har fått beskjed om at Basic Text 6 utgaven har endelig gått i trykken og ventes lagt ut for salg i juni. In times of illness revidert utgave er nå kommet ut på norsk. Det er 2 kapitler igjen av første runden med oversettelse av Å leve rusfri. Vara leder holder på og oversetter input til tradisjons håndbok i Power Point. Web-komiteen: Den daglige driften av nettsidene går ut på og holde møtelistene og ting skjer sida oppdatert. Siden sist har vi fått utarbeidet retningslinjer for webkomiteen. Det punktet som kommer til å ha mest innvirkning på dere er at det ikke vil være mulig å ha noen personlig kontaktinformasjon på våre nettsider lengre. Dette betyr at det ikke vil være mulig å ha telefon nr. o.l. på flyers som ligger på våre sider, da må evt. Kontaktinfoen til komiteen eller gruppen som arrangerer dette vedlegges. Det vil også bare legges ut.pdf filer. Telefonkomiteen: Vi har en periode hatt fokus på hvordan vi best mulig kan utvide/forbedre tjenesten vår, eller om det er behov for utvidelse av tilbudet. Vi har undersøkt og innhentet en del info og eventuelle tilbud vedr. priser og funksjon, se vedlegg. I denne forbindelse skal vi også gjøre en undersøkelse på om utvidet åpningstid gir flere telefoner, i en prøve periode utvides åpningstiden til fra 2 til 4 timer. En av utfordringene med "sentralbord" er at vi trenger personer med 3 års rusfri tid som vil binde seg for 2 års tjeneste. Vi vil bruke div. konventer og Bragdøya til og informere/inspirere nye telefonvakter samt lære opp nye 12-trinnsfrivillige og oppdatere våre lister. Felleskapsutviklingskomiteen: De tidligere oversatte kapitelene Gruppen og Område i A Guide To Local Service er under revisjon. Public Relations Basic og Planning Basic er oversatt. H&I Basic er grovoversatt, og nesten hele Public Relations Handbook er nå grovt oversatt. Planlagte læredager. 22. juni Trondheim. Tradisjonslæredag. 29. juni Harstad. OI/H&I workshop. FU trenger flere villige og har laget et skjema for de som ønsker å være med i sitt ressurspanel. Regional Konvent komiteen: Konventkomiteen er godt i gang med forberedelsene til 25 års jubileum og Norges første samlede konvent. Navnet på konventet er: Norges Konventet Anonyme Narkomane - NKNA. Datoen på konventet er fastsatt og konventet holdes oktober Alle verv er besatt med gode, ivrige service villige medlemmer fra område sør, område vest, område øst 2, område nord og område øst. Vi er veldig glade for at så mange områder er representert i konventkomiteen. Vi har både erfarne NA medlemmer og nye innen service som er med på å gjøre dette konventet mulig. Dette synes vi er veldig bra!

5 Møter fremover i konventkomiteen er fastsatt frem til konventet holdes. Møte datoer fremover: i. Tirsdag 16 juli på Bragdøya. Møtes ved Saltbua kl ii. iii. iv. Tirsdag 20 august Tirsdag 17 september Tirsdag 1 oktober v. Tirsdag 15 oktober Nettside for konventet er snart tilgjengelig og her vil informasjon om konventet komme ut fortløpende. Litteratur: Her tillater jeg meg og trekke inn litt informasjon fra møter jeg har deltatt på i litteraturkomiteen. Det er mer der som er aktuelt for vårt område en det som står i rapporten. Som kjent har det vært store problemer med forsendelse av litteratur. Det blir feil av meg å beklage noe på vegne av Litteraturkomiteen i denne rapporten, men det jeg ønsker og gjøre er å fortelle litt om hva slags tiltak som nå gjøres for å få stablet litteraturkomiteen på beina; De som pakker på Hamar har hatt en gjennomgang og alle forsendelser som ikke ligger med sperre skal nå være sendt ut. Det er imidlertid MANGE som ligger med sperre på grunn av ubetalte fakturaer (et tiltak som ble iverksatt for ca 1 år siden). Dette er et av flere kommunikasjonsproblemer som oppstår ved rullering av verv i na. RKM hadde med en liste over de gruppene og komitéene som har sperre på litteraturbestilling. Sperren kommer av at det er en ubetalt faktura, eller summen som er betalt ikke stemmer med orderen som er sent ut. Det ble avgjort å gå runden på GSRene med spørsmål om listen skal leses opp i plenum eller hver enkelt sak tas med hver enkelt GSR. Det var omtrent delt likt for og imot, og det ble derfor bestemt at hver enkelt GSR kontakter RKM for å få vite om dette gjelder dem. De som har restordre etter påske bes om å bestille på nytt. De som har hatt ubetalt faktura, som nå har betalt, bes også om å bestille littratur på nytt. GRUPPER: Avslutningsvis leste RKM opp sin sluttrapport. Sekretær: Skrevet og sendt ut referat, skrevet ut dagsorden. Hatt dialog med varasekretær, som jeg er veldig glad for å ha fått med. Varasekretær: Vært i kontakt med leder og sekretær, lest korrektur på referatet. Prøver og sette meg inn i vervbeskrivelsen til varasekretær. NA Drammensgruppa: på tilfriskningsmøte, 4 på gruppesaksmøte, 11,960 kr på konto, har 7. tradisjon fra mai til nå som ikke er telt med. Skal ha sinnsrobønnen slik som den har vært før. Drammensgruppa får stadig mail fra utleier om vasking og oppryddning etter møtene. Vi må selv vaske etter oss. Det er viktig at vi forlater lokalet slik det var når vi kom, dette gjelder også områdemøtet.

6 NA Hønefoss: Blitt bedre i hønefoss gruppa, nå igjennom sommeren har oppmøtet vært dårligere, på tilfriskningsmøtene. Har besøk fra institusjoner. Har planlagt en sosial happening lørdag 17. august, med grilling, bading og møte. Husleie er betalt ut året, sendt inn litteraturbestilling, fikk rask svar kr på konto. Alle verv er besatt. NA Hokksund Kom tilbake, det virker! : NA Vikersund 2000: NA Vikersund Carpe Diem: 20 stk. på tilfriskningsmøtene, alle verv besatt, 3900kr på konto. Mye besøk fra institusjon, god tilfriskning. NA Hokksund: NA Notodden: NA Bø Du er ikke aleine : 9-13 på tilfriskningsmøtene, 7 på gruppesaksmøtet kr på konto, alt betalt. Har tenkt å ta kontakt med OI om en presentasjon. Alle verv utenom Vara-GSR besatt. Besluttet og velge inn en PR ansvarlig for å ha et anonymt radiointervju for å være litt mindre anonyme. Fikk tilbakemeldinger etter rapport om at det nok er lurt at OI blir informert om dette, men at flere grupper burde gjøre slike ting for å nå ut til flere. NA Horten: NA Tønsberg «gi det videre»: NA Tønsberg: på tilfriskningsmøtene. To møter med tema «Bare for i dag», to møter med innleder. 6 på gruppesaksmøtet. I november feirer vi 10 år!! Har høy husleie, 250kr pr. møte. Og har hatt problemer med å finne lokaler, men nå ser det ut til å løse seg. Vil leie av AA til en rimeligere penge, alle verv besatt. NA REcovery: Har diskutert om gruppen skal legges ned. Bestemt å gi det en mnd. for å se om gruppa får mer besøk. Siste GSM ble det vedtatt at gruppa skal fortsette. Fra å være 3-4 stk, er det nå 7 stk. På siste gruppesaksmøte var det 7 stk. Ønsker å få besøk. Lokalet er dyrt, 200kr pr gang. 7trad går akkurat til husleie, kaffe og littratur. Skal høre om medlemmene kan bidra med

7 oppussing og dugnadsarbeid for å kjøpe ut litt husleie. Siste tilfriskningmøte var et veldig godt møte. Ønsker og dele det med flere. NA Sandefjord Mandagsgruppen : Hatt problemer med kasserervervet. Nå er det ordnet på konto. Husleie er ikke betalt på veldig lenge. Kommer til å sende inn penger etter det på tilfriskningsmøtene, få på gruppesaksmøtet. 5-6 stk. Mye tilfriskning. Tar imot nykommerene på en god måte. Alle verv er ikke besatt, men det går rundt. NA Sandefjord Kvinner i blomstring : NA Sandefjord Veien til livet : NA Sandefjord Vi tilfriskner : 8 på gruppesaksmøte, 391 kr på konto pluss 7. tradisjon som ikke er telt. Alle verv er besatt. Hadde speak før siste gruppesaksmøte. Sliter med og få inn 7. tradisjon. Har ikke så god økonomi. Masse tilfriskning. NA Sandefjord Vi Menn : Alpint gruppa Noresund: NA Larvik: NA Kongsberg: på tilfriskningsmøtene kr i kassa. Sender 2000 kr til WS, sender 4000 kr til område. Husleie betalt. Besøk fra institusjon, bra atmosfære, mye tilfriskning, og godt fornøyd med bjelleordning. Innledermøte 25. juli. Har det en gang i mnd. Skal arrangere Øksne 30. mai neste år også. Har invitert OI for å holde innleder/speak møte 15. august. Den 29. september kommer HI. NA Skollenborg: God atmosfære av tilfriskning. 4-5 på gruppesaksmøtet, 8-14 på tilfriskningsmøtene. Ett åndelig prinsipp pr. gang på møtene. Donert husleie kr på konto. Har litteratur. Ønsker besøk. UNDERKOMITÉ RAPPORTER: H&I OØ2: (sendes som eget vedlegg) O.I. OØ2: (sendes som eget vedlegg)

8 Konventkomité OØ2: (sendes som eget vedlegg) DAGSORDEN OØ2SK 07. JULI VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: A. Varakasserer 2 års rusfri tid ingen villige B. Nestleder 1 års rusfri tid ingen villige D. Konventkomitéleder 2 års rusfri tid ingen villige E. Kaffekoker 60 dager rusfri 1 villig, men ikke nominert Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: A. Litteraturkomitéleder 3 års rusfri tid ingen villige B. Leder Servicekonferanse års rusfri tid ingen villige Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. Husk: Medlemmer som ønsker å ta verv i Området vårt eller nomineres til verv i Regionen Norge må være nominert fra hjemmegruppa si. 3 NYE SAKER A: På grunn av manglende servicevillighet vet ikke OI hvordan komitéen skal bestå. OI har selv prøvd å få villigheten opp på Områdemøtene og ved kunngjøringer, men til stadig sitter det kun 2-3 medlemmer på komitémøtene. På grunn av disse omstendighetene klarer ikke OI å ta på seg det arbeidet gruppene ønsker, da ressursene ikke strekker til. Hvordan kan vi løse dette? OI foreslår at OI og H&I avholder felles komitémøter for å kunne benytte seg av hverandres ressurser. Hva med å anskaffe Panelledere for OI-arbeid i forskjellige byer i vårt Område? (På denne måten kan OI-arbeid administreres og utføres av lokale medlemmer) Andre forslag? (Det ønskes at gruppene diskuterer hvilke tiltak som kan gjøres. Husk at det er GSR ene som til syvende og sist har mandatet til å avgjøre hvordan denne saken håndteres.) H&I-leder begynner med å fortelle hva som ble avgjort sist HI-møte. OI-leder og nestleder kommer til å få litt innpass og rapportere de siste 10-15min av HI-møtet for å hente litt villighet. Det er ikke aktuelt å slå sammen komiteene og har heller aldri vært tanken. Dette er snakk om en periode til OI er oppe å gå. Et forslag er at, på sikt, kan OI og HI kanskje holde komitémøter etter hverandre på samme sted og samme dag. Det er muligheter for å leie på Strømsgodset. Det er utarbeidet skjemaer slik at de som ønsker å delta på oppdrag kan skrive seg opp/melde interesse for å delta på dette uten og måtte komme på komitémøtet.

9 En gruppe er for å flytte komitémøtene til et sted det er mulig å nå med offentlig transport og er for at OI-arbeid kan være en lokal aktivitet. F.eks. at medlemmer i det aktuelle området som det skal gjøres oppdrag i, og som har fått opplæring, har ansvaret for å utføre oppdraget. Positiv til at det kan være panelledere lokalt. OI kan lære opp gruppene til å gjøre OI-oppdrag lokalt. Alt dette bunner i for dårlig kommunikasjon, men denne prosessen vil forhåpentligvis skape den nødvendige villigheten for å få OI opp og gå. B: Skal vårt Område ta på seg å avholde Servicekonferansen 2014? (kun aktuelt hvis det finnes en aktuell kandidat for nominasjon til vervet som Leder av Servicekonferansen under valg.) Hvis ingen tar på seg dette vervet, vil det ikke bli konferanse i Konferansen genererer villighet. Fordelene ved å ta på seg dette vervet, er at det ligger en mal klar. Det er regionen som tar regningen. Det trengs en leder. Kandidaten fra Område Øst ble ikke valgt, derfor er anbudet ute på nytt. Dette må ut til gruppene. Det er noe av det råeste som er. Var du ikke villig før så blir du det under denne konferansen. GSR må ta med dette ut til gruppene, og gjerne headhunte aktuelle ledere til servicekonferansen. Det kommer informasjon med i referatet, slik at gruppene og medlemmene får en god informasjon om hva dette er! Dette er servicekonferanse for NA Norge. Det krever like mye villighet som et konvent, bare at alle temaene er service. C: RKM har snakket med FU vedr. vår forespørsel om læredag og presenterer mulige datoer for å avholde denne. Hvilken måned skal det avtales datoer for? Skal det kombineres med GSR-læredagen som Skollenborg har tatt på seg for å slå to fluer i en smekk? Det vil være hensiktsmessig å legge dette til en lørdag i september, oktober eller november. FU er villig til og komme flere ganger. Det er et ønske om å ta dette med til neste gang slik at gruppene kan drøfte dette til neste Områdemøte med litt mer informasjon om hva FU er og hva som er hensikten med FU. 4 Annet A: Øke fokus på kommunikasjonen fra området og ut til gruppene og hvert enkelt medlem. Det menes at kommunikasjonen mellom området og gruppene er mangelfull. Det ble drøftet om det skal merkes hva som må ut til gruppa/medlemmende. Hver gruppe bør ha en selvransakelse på om de er gode nok på å dele informasjon fra Området. Erfaringen sier at den er mangelfull. GSR har et ansvar om å vektlegge informasjonen fra Områdemøtene. Gruppa har ansvar til å sette av nok tid og ikke haste seg igjennom referatet. Området sender ut referat etter hvert møte, og det er derfor ingen grunn til at gruppene ikke får den informasjonen og oversikten de burde ha. Det er viktig at sakene som skal diskuteres av gruppene kommer tydelig fram, slik at GSR kan stemme gruppas stemme og resultatet blir med tilbake. Dette er et bra tema for læredagen som kommer. Gruppene kan hjelpe sekretær ved å sende inn grupperapporten pr. mail i forkant av områdemøtene for å spare sekretær all skrivejobben under områdemøtet.

10 KUNNGJØRINGER: 2-4august. Gon september. NA Hamar fyller 15år 17 september. NA Lamberseter fyller 20 år oktober. Bø-treffet «Gøy på landet» Norsk event info: Svensk event info side: Dansk event info side: Neste Områdemøte blir lørdag 3.august, kl.: 11:30 PÅ GON! Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og Gjør service, det virker! IKS Sekretær Område Øst 2 Service Komité Mail sekretær:

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

REFERAT OØ2SK 3 august 2013

REFERAT OØ2SK 3 august 2013 REFERAT OØ2SK 3 august 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, Vara RKM, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 2 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, H&I nestleder, 9 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 20 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 TILSTEDE: Leder, RKM, Vara RKM, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I-leder, O&I-nestleder, 11 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 9 stk. observatører (11-12 stk. med stemmerett), totalt

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5 september 2015

REFERAT OØ2SK 5 september 2015 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Sekretær, O.I. leder, 9 stk. GSR, 1 stk. observatør (9 stk. med stemmerett) Totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.mai 2016

Møtereferat OØSK 6.mai 2016 Møtereferat OØSK 6.mai 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Tre nye. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 23 til stede; 11 GSR, 5 vara-gsr, sekretær, 2 OI, 1 HI, RKM, vara-rkm, konventleder, 2 observatør 1.3 STILLE STUND

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.05.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: Kasserer:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016 Møtereferat OØSK 4.juni 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Totalt 24 til stede; 10 GSR, 5 vara-gsr, leder, sekretær, vara-sekretær, leder OI, leder HI, leder konventkomite, RKM,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OVSK 28-11-2015

REFERAT OVSK 28-11-2015 REFERAT OVSK 28-11-2015 TILSTEDE: Leder, Sekretær, RKM, Kasserer, 6 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 6 stk. observatør (8 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og deretter

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 02.07.16. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, H&I leder, Sekretær, 2 stk. GSR, 2 stk.vara GSR, 0 stk.observatører (3 stk. med stemmerett). Totalt 9 stk. INNLEDENDE

Detaljer

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.05.14 TILSTEDE: Leder, RKM, vara RKM, varasekretær, leder OI, 9 GSR, 2 vara GSR, 3 observatører totalt 19 stk tilstede INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi hadde en stille stund

Detaljer

Referat OSSK 17 November 2012

Referat OSSK 17 November 2012 Referat OSSK 17 November 2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI&OI Aktivitets-komitèen Fredags-gruppa Hjemmegruppa Sammen kan vi Vennesla Hæran Fly Fri Veien Til Frihet Mandals-gruppa Gjør det

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 Velkommen Presentasjonsrunde Stille stund Tradisjoner Post Godkjenne dagsorden 12 konsepter Spørsmål / kommentar til forrige referat Rapporteringer DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE

Detaljer

Møterferat Tilstede: 14

Møterferat Tilstede: 14 Møterferat 6.6.2015 Tilstede: 14 Stille stund Sinnsrobønn Nye representater: Ny GSR (Skien) Presentasjonsrunde Opplest kortform av 12 tradisjoner. Opplest 12 konsepter. Neste måneds konsept er konsept

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.februar 2016

Møtereferat OØSK 6.februar 2016 Møtereferat OØSK 6.februar 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4 nye. Velkommen 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Presentasjonsrunde. 1.3 STILLE STUND 1.4 12 TRADISJONER Lest. 1.5 12 KONSEPT De

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Møtereferat OØSK 7. februar 2015 Møtereferat OØSK 7. februar 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Referat OSSK 16 november 2013

Referat OSSK 16 november 2013 Referat OSSK 16 november 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Club 67: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Åpen

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK.

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. OØ2SK DANNET 06.07.00 VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. Juli 2000 August 2000 Februar 2001 Mars 2001 Vedtak på rusfri tid: -viseformann

Detaljer

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede.

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Referat HI Mai 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. Det ble rapportert i

Detaljer

Møtereferat OØSK 2. august 2014

Møtereferat OØSK 2. august 2014 Møtereferat OØSK 2. august 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 17 til stede, 15 GSR/vara-GSR,, leder for OI, leder, kasserer og varasekretær.

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 29 til stede, 16 GSR, 1 vara-gsr, 6 observatører/stiller til valg, vara delegat,

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener.

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Rapport fra områdemøte 23.11.2013 Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Vi starter møte med sinnsrobønn for å invitere

Detaljer

Referat HI Juni 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede.

Referat HI Juni 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede. Referat HI Juni 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. -Sannerud Det ble rapportert

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 07.11.15 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I leder, RKM, Vara RKM, 5 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (5 stk. med stemmerett), totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Møtereferat OØSK 5. juli 2013

Møtereferat OØSK 5. juli 2013 Møtereferat OØSK 5. juli 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 2stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 21 til stede, 9 gsr, 3 vara-gsr, 2 observatører,

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer.

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.12.15.

REFERAT OØ2SK 05.12.15. REFERAT OØ2SK 05.12.15. TILSTEDE: Leder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, Sekretær, 8 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 0 stk. Observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 15 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forkortelser:... 1 Møtestruktur:... 2 Administrative tjenere i OMSK... 2 OMSK medlemmer... 2 Beslutningsprosess - Debatt og

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Referat OSSK 15 Juni 2013

Referat OSSK 15 Juni 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Club 67 Mandalsgruppa Arendalsgruppa Gjør det enkelt Vennesla hæran Veien til frihet Sammen

Detaljer

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK 1. Leder bør møte opp til alle områdemøtene og administrative tjenermøtene. 2. Ansvarlig for å lede områdemøtene og administrative tjenermøtene på en strukturert måte.

Detaljer

REFERAT OVSK

REFERAT OVSK REFERAT OVSK 13.08.2016 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR (8 stk. med stemmerett), 5 stk. observatører, totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.10.15. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, O&I leder, HI leder, sekretær, varasekretær,?? stk. GSR,?? stk. vara GSR,?? stk. observatører (?? stk. med stemmerett), totalt??

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015.

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12

Detaljer

Referat OSSK 20. desember 2014

Referat OSSK 20. desember 2014 Referat OSSK 20. desember 2014 Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder Aktivitetskomiteen: Kasserer: Veien til frihet: Sammen kan vi: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Fly fri: NA club 67:

Detaljer

Referat fra regionsmøte i Oslo

Referat fra regionsmøte i Oslo Referat fra regionsmøte i Oslo 10.10.2015 Presentasjonsrunde: 36 Stykker tilstede: Leder, kasserer, varakasserer, avtroppende leder litteraturkomiteen, nestleder litteraturkomiteen, kasserer litteraturkomiteen,

Detaljer

Områdemøte Vest 29-11-14

Områdemøte Vest 29-11-14 Områdemøte Vest 29-11-14 Møte ble åpnet med en stille stund. Tradisjonene ble lest. Møteleder: Frode Sekretær: Janne Tilstede: Kassereren- område GSR BGV GSR NA Karmøy Kassereren - NA Ølen Vara RKM Bergen

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 05.08.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 TILSTEDE Leder : Rkm : Vara Rkm : Leder i Aktivitetskomiteen : Kasserer Aktivitetskomiteen Leder HI og OI Nestleder HI & OI Gsr sammen kan vi gruppa

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ APRIL 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Område Service Komiteen: formål

Detaljer

Referat OSSK 15 februar 2014

Referat OSSK 15 februar 2014 Referat OSSK 15 februar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly fri:

Detaljer

Områdemøte Vest 21.03.2015

Områdemøte Vest 21.03.2015 Områdemøte Vest 21.03.2015 Tilstede: GSR Stavanger GSR Sandnes GSR NA 66 Bergen GSR Strand GSR Back to Basic Bergen Vara GSR BGV GSR Haugesund GSR Jentetinget Vara GSR Robin Hodd huset Bergen GSR Ølen

Detaljer

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara-Kasserer, Delegat, Vara-Delegat, RKM Midt, Vara RKM Midt, Vara RKM Område øst 2,

Detaljer

Referat HI Juni 2016

Referat HI Juni 2016 Referat HI Juni 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 30 Juni. 9 rusavhengige var tilstede. Etter stille stund ble tradisjoner lest etterfulgt av presentasjonsrunde og konsepter. Dagsorden ble godkjent

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Juli 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Områdeservicekomitéen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.3.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. 1 Møtereferat 1.12.12 Er det noen nye her? Ja, 2 stk. Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. Stille stund

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

Referat OSSK 18 mai 2013

Referat OSSK 18 mai 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Gjør det enkelt Fredags gruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

Møtereferat OØSK 11. april 2015

Møtereferat OØSK 11. april 2015 Møtereferat OØSK 11. april 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 21 til stede, 12 GSR, 4 vara-gsr, 2 observatører, leder, nestleder Konvent, OI

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 06. juni 2015

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 06. juni 2015 Område Øst Servicekomitè Møtereferat 06. juni 2015 Side 1 av 6 Møtereferat OØSK 04. juli 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 7 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 28 til stede, 12

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 2.juli 2016

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 2.juli 2016 Møtereferat OØSK 2.juli 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Totalt 14 til stede; 6 GSR, 2 vara-gsr, kasserer, leder OI, en representant for leder HI, leder konventkomite, 1 observatør

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2016-1997 2016 Endring av kasserers vervbeskrivelse: "Jobben til områdets kasserer er essensielt i forhold til komiteens arbeid. I og med at tjenesten som kasserer innebærer

Detaljer

Område vest service komité (OVSK)

Område vest service komité (OVSK) OMRÅDE MØTE OVSK 29-08-2015 Ledige verv i OVSK: Nestleder. Underkomite: OIHI leder Aktivitets leder. Tilstede: Odd Bjarne, Inge, Anders, Rolf, Frode, Trond, Rita, Vicky, Lea, Kurt, Sondre, Terje, Per-

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Agenda for regionsmøte

Agenda for regionsmøte Agenda for regionsmøte 08.10.2016 Presentasjonsrunde Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 12 tradisjoner leses Visjonen for service leses 12 konsepter leses Er det noen som har noe å lese eller

Detaljer