Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener."

Transkript

1 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Rapport fra områdemøte Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Vi starter møte med sinnsrobønn for å invitere HM inn på møte. Presentasjonsrunde. Så leser vi de tolv tradisjoner og konsepter. Det var to som så seg villig til å dele om 7. og8. konsept til neste møte. Godkjenning av saksliste for møte. Rapporter: Leder: Har siden sist hatt det rimelig hektisk privat. I forhold til Området, føler jeg at jeg har vært litt sløv. Jeg har forsøkt å holde litt kontakt, og invitere alle til område møte. Har vært i kontakt med en dame i Brønnøysund, som vil starte NA-gruppe der, og bli med i område. Papirene til brønnøysundregisteret er enda ikke sendt inn, da vi ikke har fått til å møtes, og signere alle tre (leder, nestleder og rkm). Men nå er de printet ut, og blir scannet inn og sendt i løpet av områdehelgen. Som nevnt tidligere, er det store endringer i privatlivet, så det kommer en egen sak på agenda if.h.t. ledervervet. Jeg er ikke den eneste som har vært sløv, og har fått inn minimalt med rapporter og budsjetter, til tross for gjentatte påminnelser. Jeg deler derfor med dere utdrag fra våre retningslinjer, som en påminnelse til oss alle sammen; OMRÅDE NORDS ADMINISTRATIVE MEDLEMMER (LEDER, NESTLEDER, SEKRETÆR OG KASSERER), SAMT RKM OG UNDERKOMITÉLEDERE SKAL LEVERE SKRIFTLIG RAPPORT TIL LEDER 2 UKER FØR OMRÅDEMØTET FINNER STED. RAPPORTEN AVGIS MUNTLIG UNDER OMRÅDEMØTET, OG KOPIER

2 VEDLEGGES MØTEREFERATET. MØTEREFERATET SKAL VÆRE FERDIG BEHANDLET OG SENDT UT TIL MOTTAKERNE SENEST TO UKER ETTER AT MØTET BLE AVHOLDT. SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ET OMRÅDEMØTE SKAL I UTGANGSPUNKTET MEDDELES TIL LEDEREN I ONSK SOM SETTER SAKENE OPP PÅ DAGSORDEN. DAGSORDEN SKAL SENDES UT 1 UKE FØR OMRÅDEMØTET FINNER STED. ALLE RAPPORTER FRA DE ENKELTE MEDLEMMENE I ONSK SKAL VÆRE SKRIFTLIGE RKM (Regionskomitémedlem): Rapport til Område Nord fra regionen: Område Øst 52 møter i uken. Vi har stor servicevillighet innad i gruppene. Områdemøtene har fungert bra med at man har startet møtene med planning basic. Noe som gsr har vist stor interesse for og mener fungerer veldig bra. Pr i dag har område ingen RKM, men ellers er de fleste andre verv dekket opp. Vi fikk ny område leder forrige måned.. Hi og OI gjør en flott jobb om dagen. De samarbeider også godt seg i mellom, og godt med område og ut i gruppene. Område Sør Område sør har hatt en aktiv periode i forhold til å styrke strukturen og tydeliggjøre vårt hovedformål. Dette har i hovedsak blitt gjort i forhold til å gjennomgå og redigere retningslinjene for Området. En slik gjennomgang har også gjort at medlemmene i Området har blitt bedre kjent med retningslinjene og derfor kan gjøre en bedre jobb for medlemmene. Det er i dag 15 møter i uka i Området. Mange av gruppene har møtelokaler i Kongensgt 15. Kommunen har nå solgt dette bygget, og gruppene (og mye av servicevirksomheten) må finne nye lokaler innen Det er god økonomi i Område Sør. Til nå i år har vi overført til regionen og WSO, og det kommer mer. Det var 438 registrerte rusavhengige på Bragdøya i år. HI/OI komiteen trenger mer servicevillighet. Komiteen gjør en god jobb i forhold til informasjon på institusjoner og fengsler. Når det gjelder informasjonsarbeide i fengsler har de nå bestemt å kjøpe inn Basic Text på engelsk og polsk da de ser dette har vært et behov. De samme bøkene vil også være tilgjengelig på de største bibliotekene. I tillegg er det mye

3 offentlig informasjonsarbeide å ta tak i. Område Sør har egen hjemmeside og en mobilvariant av denne. Det er svært mange treff på disse sidene. Område Øst 2 18 grupper som avholder til sammen 23 møter i uken. Vi har nå et nystartet møte på søndager i Drammen. O.I har utfordringer med villighet. Dette kan skyldes mange faktorer. Bl.a. at møtet har blitt avholdt litt utenfor tilgjengelighet med kollektivt. Dette blir tatt tak i og er løftet inn som et tema for Området. Vi har også hatt oppe til diskusjon sakene i dagsorden. Område Midt Na Molde har utvidet til og ha møter 2dager i uken. Na Ålesund har mange med mye service villighet, men de trekker seg rett før de tiltrer. Na Byåsen Fredag fått mange unge nykommere. Na Byåsen Mandag god gruppe med masse oppmøte. Na Stjørdal stabil gruppe. HI/OI fungerer bra med faste og nye oppdrag rundt om i Området. Har vert ut av Tunga fengsel men starter opp med 1gang i månen fra høsten Konventet i OMSK har fått masse gode tilbake meldinger. Konventet i OMSK 2013 gikk med ,- i overskudd. Det ble valgt leder for konvent 2014, så det blir konvent 2014 i OMSK:) Område Vest Onsdags gruppen på Nesttun Bergen: De har godt oppmøte mellom 8-15 på møtene. God tilfrisking og jevn 7 tradisjon. Sandnes sier de sliter litt med service villigheten i gruppen. De har lite på bok og tar 7 tradisjon som tema. Dårlig oppmøte blant GSR, viktigheten av å komme med saker fra gruppene, ta oppgaven som betrodd tjener på alvor. OI/Hi leder forteller om god flyt, ikke så mange på komite møtene som ønskelig. Har faste oppdrag på Askøy, Skal ut på Nordhordland folkehøyskole og en dag opp på Kalfarhuset. De skal også ha en del info om Hi/oi arbeid på servise-eventet Leder for regionen Ser at regionskomiteen er vel drevet, og at det er god oppslutning rundt de ulike tjenestene vi utfører, og at det det er mange erfarne medlemmer med å drive komiteen. Vi har også en erfaren nestleder. På bakgrunn av dette, og det at jeg ikke kan stille på neste møte i februar, har jeg besluttet å trekke meg som leder etter dette møtet i oktober.

4 Delegatene Vare delegat og andre vara delegat har deltatt på EDM under verdens konvent i Marbella. Der det ble stilt spørsmål fra Norge om erfaring ang profitt på konvent. Svar: Det er en stor enighet om at å gå i pluss er bra, det er overskuddet som funder FU og EDM osv. Og bringe budskapet videre. Erfaringen fra USA, er at de hadde de samme guidlines ift. ikke å gå med profitt på konventer. Som situasjonen våres. Men retningslinjene var gamle og ble forkastet etter hvert fordi de setter kråkefot på felleskapets utviklings potensiale. Virkeligheten er at felleskapet kunne ikke eksistert som en helhet uten overskudd fra konventer. Det ble også stilt spørsmål ang addiction professionals rekrutterer medlemmer fra NA for personlig interesse. Svar: Erfaringen på tilbakemeldingene er: Prøve å snakke fornuftig om å skille hva som er NA og utenforliggende saker gjennom delinger og samtaler. Ha som et tema på møtet osv. Erfaringene er at det som skjer etter møtet er utenfor noens kontroll, til og med praten utenfor lokalet før og etter møtet. Det kan stoppes en deling viss det rekrutteres eller reklameres for noe utenfor NA. Det deles også om at det ikke finnes noen håndbok på dette. Og uansett brudd på tradisjoner så er det lite å gjøre viss de som det gjelder er informert, men allikevel ikke følger rådene. Både Hellas, Australia, og Tyskland har hatt de samme utfordringene. Vanligvis går det over. Planning Basic Resultat av Møte 2 Sette oss konkrete mål. Hvordan kan NA regionen Norge øke interessen til NA medlemmer og generelt kommunisere bedre med NA samfunnet nkomiteen og dens arbeid bedre kjent og tiltrekkende Hva kan vi gjøre med påvirkning fra utenforstående foretak som griper inn i NA grupper og

5 resulterer i at gruppen ikke praktiserer NA s 12 Tradisjoner n alternative metoder eller instutisjoner Møte 3 Lage aksjonsplan komiteer/personer Litteraturkomiteen Økonomi: Det har vert mindre overføringer fra litteraturkomiteen til regionen. Den første grunnen til at det ikke fines noen penger nå, er avgjørelsen om å kjøpe resten av de gamle Basic Textene, drøyt 400 i tallet, for å sørge for at WSO-e ikke brant inne med disse. De foreligger nå til salg for en femtilapp pr stk for å minske tapet. Det andre grunnen til et endret inntektsnivå prisjusteringen vi hadde i vinter. Vi justerte til den av regionen vedtatte formel (innpris x 1,25 x 1,5 + frakt) Dette medførte at en mengde varer ble satt ned i pris. Fordelen for dette tilfaller gruppene, og til syvende og sist det enkelte medlemmet. Samtidig har Litteraturkomiteen ca utestående. Vi holder på å registrere alle kunder på respektive e- postadresse. Dette for å gjøre purringer enklere. De som får purringer nå, vil bli avstengt fra videre bestillinger. Basic Text: Som tidligere omtalt finnes den gamle (5. Utg.) til slag for 50,- Den nye, tykke, vakre, og så godt som fullkomne Basic Text (6. Utg.) har vi satt til 100,- Dette møter ikke den formelen vi fastsatte over. Men regionen vedtok i sin tid at på de grunnleggende bøkene skulle vi gå litt ned i pris for å hjelpe flest mulig til å kunne kjøpe tilfriskningsmateriale i skriftlig form. Hundre kroner dekker utgiftene, men ikke så veldig mye mer. Flytting: er nå gjennomført, og litteraturkomiteens lager og lokale er nå i Lier utenfor Drammen. Dette syntes oss som en fortreffelig ide, da også nestleder (komiteens kandidat til vervet som leder) hører til i område øst 2. Som ved alle tidligere flyttinger, er entusiasmen og

6 fremtidstroen høy. Vi ønsker OØ2 lykke til. (Så vidt meg bekjent er dette første gangen komiteen bor utenfor område øst, og har dermed blitt skikkelig regional). Jeg håper at RKM ene kan ta med til områdene at vi dermed har en fullstendig grønn komite (etter at Hamar-gjengen var utslitt), og at en anselig mengde tålmodighet kan vises til mennesker som kun har til hensikt å tjene fellesskapet vårt, og som trenger litt tid til opplæring. Tradisjonsprosjektet: NA gjør det igjen. Vi holder på å lage ny litteraturnå ligger det materiale ute for workshop er på tradisjonene NAWS gjerne vil at vi gjør. Dette kan anses som en utfordring til treff-komiteer ute i områdene. Det er der vi treffes flest folk. Du finner det du trenger på Oversettelseskomiteen Oversettelseskomiteen holder sine møter på Skype, og det med stor suksess. Vi har jobbet med Bare for i dag, revidert utgave og den endelige gjennomgåelsen (håper vi) har nå blitt sendt over. Det er for å matche de oppdaterte kvoteringene i Basic Text 6 utgave. Den reviderte Sinnsrobønnen kommer også med i denne utgaven (20 september). Leder har fått hjelp av varaleder til den siste gjennomgåelsen og det var flott å kunne dele litt på oppgaven. Varaleder har også oversatt en Powerpoint av Tradition handbook, som kan brukes til å holde workshop på den nye arbeidsboken på tradisjonene som skal komme ut. NAWS ønsker input. Og så venter vi på at Living Clean, the journey continues blir ferdig oversatt. Den er like rundt hjørne har vår arbeidsomme oversetter lovet oss. Vi har fått forespørsel om å revidere konseptene, og komiteen vil se på dette til neste møte i januar. Kom gjerne med innspill. Web komiteen Vi mottar mange henvendelser som vi må oversende videre til andre komiteer, f.eks. HI\OI arbeid. Mange av disse komiteene har ikke egne mailadresser, vi ønsker å tilby Nanorge.org adresser til underkomiteene i områdene. Dette vil gjøre kommunikasjon innad i tjenestestrukturen enklere. Rkm kan ta med tilbake til områdene, og områdene som har fungerende HI\OI komiteer kan ta kontakt på mer innhold der er det bare å ta kontakt. Vi har startet et prøveprosjekt med google adwords. Dette er en tjeneste som gjør at om det søkes på visse kodeord vil siden vår komme helt øverst blant alternativene på google. Dette er noe vi har satt av 1000,- kr til og som vil vare i 3 måneder, så får vi evaluere resultatet og se om dette hjelper oss å bringe budskapet om tilfriskning videre. Etter forespørsel har vi begynt å legge ut Norske speaks, disse ligger under For medlemmer menyen. Vi innhenter nye bekreftelser før vi legger de ut. Det er ønskelig å få tak i alle

7 tidligere speak som er på cd i digital form. Uten de har vi ikke mange igjen som vi kan legge ut. Vi ønsker å forbedre oss, om det er noen som har noen forslag til nettsiden er det bare å sende oss en mail på Telefonkomiteen Vi i komiteen har vært til stede på konvent i HARSTAD og BRAGDØYA, det har resultert i nye 12.trinnsfrivillige og 3 nye telefonvakter i område sør. vi har forhåpentligvis også fått en bedre og tettere oppdatering av listene til telefonvaktpermene, selv om vi nok aldri kommer helt i mål. Vi har fåyy besatt vervet som hi-oi koordinator, denne personen skal være vårt bindeledd til hi-oi i områdene og FU-komiteen. I sommer har vi i en prøveperiode hatt utvidet åpningstid, dette har ikke resultert i noe økt pågang så vi er enige om og gå tilbake til 2 timer daglig, mandag-fredag. Kanskje vi kan evaluere dette igjen i Felleskapsutviklingskomiteen De tidligere oversatte kapitelene Gruppen og Område i A Guide To Local Service er under revisjon. Public Relations Basic og Planning Basic er oversatt. H&I Basic er grovoversatt, og nesten hele Public Relations Handbook er nå grov oversatt. FU har noen som har lovet å kontrollere de forannevnte litteraturene, så får vi se hva som skjer. FU trenger hjelp til å formatere de ovennevnte oversatte litteraturene. Hvis noen er kjent med og har et program som kan formatere filer tar vi gledelig imot den hjelpen. FU har flere medlemmer som er villige til å holde læredager/workshops, men vi trenger å være flere. FU har laget et skjema for de som ønsker å være med i FU sitt ressurspanel. FU har laget et skjema for å sikre at de som ønsker workshop og/eller læredag får det de ønsker. Derfor de som ønsker at FU skal hjelpe til med workshop og/eller læredag fyll ut skjema som Regionskomité medlemmene har fått. For at FU skal kunne planlegge fremover samt spare reisepenger, henstiller FU om at Områdene sender sine forespørsler så tidlig som mulig. Innspill: Leder går av og får takk med klapp fra regionen for utført tjeneste. Saker: 1. Valg a) Leder for litteratur (3år rusfritid). Litteraturkomiteen stiller med en kandidat Kandidat ble enstemmig valgt inn. b) Kasserer (4år rusfritid). Vara-kasserer har ikke vært på området sitt og bedt om nominasjon, og kan ikke bli nominert av interimkomiteen på regionen. Noen må få

8 administrasjonsrettigheter overført fra dagens kasserer. Vara-kasserer tar da over administrasjon rettighetene frem til neste møte. c) Kasserer i litteraturkomiteen (4år rusfritid). Litteraturkomiteen stiller med en kandidat som er tidligere leder av komiteen. Kandidat ble enstemmig valgt inn. d) Leder for Felleskapsutviklingskomiteen (3år rusfritid). Område Midt stiller med en kandidat som er nestleder i komiteen i dag. Kandidat ble enstemmig valgt inn. 2. Godkjenning av budsjett for regionen godkjenner som det står. 2 godkjenner ikke, men foreslår at det legges inn en merknad om at det kun blir sendt midler til NAWS, EDM og støtte til ubemidlede områder ved overskudd, først da kan de godkjenne dette budsjettet Budsjettet 2014 blir godkjent med simpelt flertall. Det ble derimot henvist til retningslinjene hvor det ikke står at budsjettet kan godkjennes med simpelt flertall som flere på regionen trodde, blant annet sekretær da det har vært praktisert tidligere. 3. Bud og valg av leder for Servicekonferansen Område Øst stiller med kandidat til leder Kandidaten ble enstemmig valgt. 4. Skal vi endre på hvordan vi avholder regionsmøtene? Forslag som har kommet inn er å bruke to dager samme helg. (Lørdag og Søndag fra 11 til 15). er vanskelig å estimere. Han deler litt om gjetting og synsing. overnatte billigst mulig. est: Enig om å ha det på to dager, men å passe på å reise billigst mulig og våres hjemme slik at vi bruker tiden her mer på saker. øst 2: Blir en del dyrere, minner om at vi skal bruke NAs middler på en forsvarlig måte. Hva med en full dag lengre enn 5 timer. Forberede oss før og hvordan vi strukturerer møte. Hva med å bruke Planning Baisc, å bruke det til å effektivisere møte. i har for dårlig tid, kan bli ugunstige kjappe løsninger som kan bryte med retningslinjer og

9 skape konflikter. For kjappe løsninger som kan få konsekvenser. Som at svar på reiste spørsmål under en sak kommer etter at avgjørelser allerede er tatt. r: Kostnader i forhold til å bruke tid forsvarlig eller effektivisering, og vi må ta oss tid til å bruke Planning Basic. igjen til områdene igjen. 28 natt til osv. både for regionkomite medlemmene og speakere. ionkonventet? Forslag om sak til neste møte at vi tar et møte med Selvransakelse Beslutning: 2 nei til å utvide møte med en dag, 3 ja, 1 usikker Ingen konsensus, saken går til neste møte. 5. Øke prisen på Basic Tekst utg 6. Beslutning: Bruke den formelen han har fått godkjent tidligere og runde av. Info: - Fikk tilbakemelding til Tromsø gruppen under rapporten jeg skrev til Regionen: kasserer ta med pengene hjem, opprett bankkonto. - Web komiteen mottar mange henvendelser som dem må videresende til andre komiteer som for eksempel HI/OI. Dem ønsker å tilby nanorge.org mail adresse til disse underkomiteene av området, ta kontakt med - Litteraturkomiteen har flyttet fra Hamar til lier, dem trenger tid til opplæring å dette må vi ha tålmodighet med. Ting skjer: 24 November-2013 Pølsefest Alltid på en søndag gruppa inviterer til pølsefest

10 24 November-2013 Na Tønsberg feirer 10 år og inviterer til fest med speaker og middag! 30 November-2013 Na Hokksund inviterer til den tradisjonelle grøtfesten! 01 Desember-2013 Kvinnegruppa Fri og verdifull inviterer til julebord. 12 Mars-2014 NA Trysil inviterer til det 8. Ski and Recovery. 30 Mai-2014 NA-Kongsberg ønsker velkommen til Øksnetreffet IKS RKM og Vara-RKM ONSK Leder HI/OI: Har laget avtale om OI oppdrag i Vågan kommune den 13 November for formannskapet i kommunen, og det blir antagelig både Hi og Oi oppdrag på Mo den 28 el 29 nov. Hadde en fin prat med de som arrangerer rusforum Finnmark om å få holde et Oi innlegg på neste års rusforum, det ville de gjerne, så jeg har akkurat sendt dem en påminnelse på mail. GSR Evenskjer: Vi har faste medlemmer i gruppen og vi har gleden av å ønske mange nykommere ifra klinikk. Så på tirsdager har vi ca 25 på møtet og fredager, en del mindre. Men dette varierer en del. Vi har mye innkjøpt litteratur, samt markeringer. På konto pr.1 nov har vi 4493,40 Kr, og det ble overført 3000kr i oktober og 2000kr i november til områdets konto. Opplever at det er tilfriskning i tonnevis i gruppen, og det oppleves som et trygt og godt sted å være. Det eneste "problemet" vi opplever er at det å være møteleder går på rundgang hos en liten andel av de faste medlemmene i gruppen. Det ble lest opp rapport fra NA Alta + innspill til områdemøte. Rapport NA Alta november 2013 Vi har gjennom høsten hatt 2 møter per uke, med 2-5 deltakere per møte. 4 faste medlemmer, men nå flere med hyppig møtefrekvens. På gruppesaksmøte ble det besluttet å i alle fall midlertidig legge tirsdagsmøtene på is. Dette på grunn av dårlig oppmøte på begge møtedagene, slik at vi prøver å samle flere på søndagen isteden. Inntil videre vil vi prøve dette, eventuelt gjenopptas tirsdagsmøtene etter hvert.

11 Det vil før jul gjøres en innsats for å forsøke å starte opp en gruppe i Kautokeino, med bistand fra Alta-gruppa håper vi at dette er realiserbart. Det er nå to medlemmer i Alta-gruppa som er bosatt i Kautokeino. Denne blir ikke meldt inn enda, vi tester for en periode før vi evt melder inn. Det har vært lite tilskudd til 7 tradisjon, så gruppen vurderer at der ikke er tilstrekkelig midler der til overføring til området. Av samme grunn har vi valgt å nedprioritere å sende representant/vara til Områdemøtet nå, og heller forsøke å delta via skype dersom det er mulig. IKS GSR NA Alta NA Alta innspill til Områdemøte nov 2013 Da vi ikke deltar med representant tilstede ved dette områdemøtet, har vi valgt å sende skriftlig innspill til møtets agenda i forkant isteden. Sak 1: Valg av sekretær og kasserer Her legger vi tillit til at de representanter som møter tar en god avgjørelse på områdets vegne Sak 2: Ledervervet Vi vil starte med å presisere at vi syns Trine har gjort en utmerket innsats som leder for ONSKNA!! Vi skulle veldig gjerne ha beholdt deg her oppe!! Men, etter vårt syn vil nok det beste for området være med en leder som befinner seg i området. For en overgangsperiode vil det kunne avhjelpes ved at nestleder tar over, evt at en av de faste i styret leder møtene og ny sekretær overtar papirmølla. Sak 3: Neste års konvent Vi ser veldig gjerne at neste års konvent holdes i Tromsø, slik det på forrige møte blant annet ble foreslått. Dette blir spennende Sak 4: Budsjetter Ingen merknader Sak 5: 2-dagers regionsmøter I utgangspunktet støtter vi forslaget om å utvide møtene fra 1 til 2 dager. Vi ønsker likevel å bemerke at det bør tas en selvransakelse på behovet for 2 dager i

12 forbindelse med det enkelte møtet for å vurdere om det virkelig er behov for så lange samlinger, eller om det er mulig å forsøke å effektivisere de eksisterende møtene. Vår representant vil nødvendigvis måtte være en dag ekstra pga reise, men om det kan spares tid og midler, bør dette gjøres. Den enkelte representant bruker mye tid og energi i service, og unødvendig mye tid til økt unødvendig saksmengde bør så langt som mulig unngås. Sak 6: Neste års områdemøter Vi har full tillit til at områdemøtet finner datoer, og vil så langt det er mulig tilpasse våre planer i henhold til deres forslag til datoer. Sak 7: Lokaler til områdemøte i januar 2014 Vi foreslår at en av de som holder til i området rundt Evenskjer får dette ansvaret. Sak 8: Planning Basic workshop Lykke til Sak 9: Eventuelt Vi ønsker å informere om at vi nå har redusert fra 2 til 1 møte i uka, men vil forsøke å bistå til at det opprettes en gruppe i Kautokeino isteden. Vi forsøker å bistå med at det startes opp med møter før jul allerede. Sak 10: Område selvransakelse Lykke til I kjærlig service NA Alta v/gsr og vara-gsr Sak 1 Valg av; Sekretær og Kasserer. Vara sekretær og vara Kasserer. Tjenestetiden er 2 år. Slik foregår valgprosessen; Kandidaten gir sin service-cv, det blir mulighet for å stille spørsmål. Kandidaten går på gangen, og det er mulighet for å komme med 3 pro og 3 kontra (3 kommentarer som veier for at kandidaten skal velges, og 3 kommentarer som veier mot at kandidaten bør velges). GSRene avgir sin stemme, og resultatet avgjøres ved simpelt flertall. Kandidaten kalles inn til møterommet igjen, og får resultatet.

13 Sekretær: Rusfri tid: 1 år informasjon. nsvarlig for eventuelle oppdateringer av ONSK s skriftelige retningslinjer. tjeneste, Område Nords retningslinjer og møtereferat fra siste møte. Vedtak: Det var en kandidat til sekretærvervet men kandidaten ville vente med å bli valgt inn til neste områdemøte. Vervet går derfor videre til neste møte i januar. Kasserer: Rusfri tid: 2 år. l enhver tid ha full oversikt over ONSK s økonomi. over det siste årets transaksjoner. Vedtak: Det var en kandidat til kasserervervet. Hun fikk anledning til å gi sin cv og gikk ut på gangen. Kandidaten ble ensidig valgt. Sak 2. Leder-vervet: Jeg flytter til Tønsberg 1. januar. Dere må ta stilling til om jeg skal gå av som leder på førstkommende områdemøte, eller om området er interessert i å dekke reise og opphold for meg de kommende områdemøtene? Dere må avgjøre hvorvidt dere vil ha en områdeleder som bor utenfor område, og om hvorvidt dere er villige til å dekke reisen til områdemøtene. Jeg stiller meg disponibel dersom det er ønskelig at jeg fortsetter, og dersom det ikke er ønskelig, så går jeg av på dette områdemøte. Vedtak: Lede går ut på gangen. Det ble gitt rosende ord for hvordan lede har styrt sitt verv. Området ønsker at leder skal være i området og at det vil bli dyrt for området å betale for

14 flyreise til nord. Det ble også snakket om å få flere folk inn i området og de ulike vervene. Ønske fra området er at nestleder går inn som leder og at valget tas på neste områdemøte i januar. Leder går av. Sak 3: fra konvenkomitélederen; Hvor skal neste års konvent avholdes? Konventleder sa noe om tanker rundt at konventkomiteen burde være folk i distriktet for komiteen. Tromsø gruppa har sagt seg villig til å avholde konvent 2014, i Tromsø. Alta kommer med innspill på at de er positive til at konventet holdes i Tromsø. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Konvent i område nord 2014 blir i Tromsø. Sak 4: Godkjenning av budsjetter (ligger på side 7 og 8). Budsjett til leder faller bort siden hun trekker seg. Nestleder har ingen budsjett. Det ble en diskusjon rundt budsjettet til RKM. Området mener at det ikke var et fullstendig budsjett siden RKM har utgifter med å dra på regions møter, dette er noe ikke området ønsker. Det oppfordres også til å levere budsjett for andre verv. Vedtak: Budsjett ikke godkjent. Det leveres nye budsjett til møte i januar. Sak 5: Avgjøre dato og sted for neste års områdemøter. Vedtak: 18. januar april august januar2015 Dette ble enstemmig vedtatt. Sak 6: Hvem tar ansvar for lokalet til områdemøte i januar 2014? Vedtak: GSR Evenskjær tar ansvar for det.

15 Sak 7: Sak fra RKM: Skal regionen endre på hvordan regionen avholder regionsmøtene? Forslag som har kommet inn er å bruke to dager samme helg. (Lørdag og Søndag fra 11 til 15). Det ble ingen konsensus på denne saken på regionsmøte. Det ble fremmet et forslag om at dette burde bli tatt med til områdene igjen. Vedtak: Vi ble enig om å ta saken videre til neste områdemøte siden det ikke ble enighet om et vedtak. Området er litt usikker om hvordan det blir i forhold til økonomien. I dag ekstra på regions møtet koster områdene ca kr i året. Sak 8: Lydutstyr til bruk på Område Nord sine konvent. Komiteleder har undersøkt lydutstyr rimeligste tilbud. Ble innvilget 4000,- til utstyr. Tilbudet er 2000,- for to mikrofoner og 1900,- for opptaksutstyr. Så kommer frakt i tillegg. Vedtak: Enighet om å kjøpe utstyret. Sak 9. Områdeselvransakelse. Vedtak: Utgår. Vi avslutter med innspill fra FU. Får positive tilbakemeldinger, flott at vi starter med sinnsrobønn og deler om konseptene. Diskuterer bra. Angående valg så bør det stilles spørsmål til kandidaten som går du på møte, har sponsor, jobber trinn, osv. Litt pirk..leder skal styre møtet..(her er referenten usikker på hva som er skrevet) Behagelig å sitte å høre på, vi gir hverandre mye rom. Forslag til å rekkefølge på sakslisten. Gamle saker, nye saker og evt. Vi avslutter område møte med bønn om sinnsro og prøv med service det virker. IKS Referent Nestleder.

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.05.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: Kasserer:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.mai 2016

Møtereferat OØSK 6.mai 2016 Møtereferat OØSK 6.mai 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Tre nye. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 23 til stede; 11 GSR, 5 vara-gsr, sekretær, 2 OI, 1 HI, RKM, vara-rkm, konventleder, 2 observatør 1.3 STILLE STUND

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016 Møtereferat OØSK 4.juni 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Totalt 24 til stede; 10 GSR, 5 vara-gsr, leder, sekretær, vara-sekretær, leder OI, leder HI, leder konventkomite, RKM,

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer.

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Referat OSSK 17 November 2012

Referat OSSK 17 November 2012 Referat OSSK 17 November 2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI&OI Aktivitets-komitèen Fredags-gruppa Hjemmegruppa Sammen kan vi Vennesla Hæran Fly Fri Veien Til Frihet Mandals-gruppa Gjør det

Detaljer

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer,

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ APRIL 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Område Service Komiteen: formål

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, RKM, H&I leder, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (9 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 3 august 2013

REFERAT OØ2SK 3 august 2013 REFERAT OØ2SK 3 august 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, Vara RKM, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 2 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE

Detaljer

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forkortelser:... 1 Møtestruktur:... 2 Administrative tjenere i OMSK... 2 OMSK medlemmer... 2 Beslutningsprosess - Debatt og

Detaljer

REFERAT OVSK 28-11-2015

REFERAT OVSK 28-11-2015 REFERAT OVSK 28-11-2015 TILSTEDE: Leder, Sekretær, RKM, Kasserer, 6 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 6 stk. observatør (8 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og deretter

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat OSSK 16 november 2013

Referat OSSK 16 november 2013 Referat OSSK 16 november 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Club 67: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Åpen

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Referat OSSK 15 Juni 2013

Referat OSSK 15 Juni 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Club 67 Mandalsgruppa Arendalsgruppa Gjør det enkelt Vennesla hæran Veien til frihet Sammen

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Juli 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Områdeservicekomitéen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, H&I nestleder, 9 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 20 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara-Kasserer, Delegat, Vara-Delegat, RKM Midt, Vara RKM Midt, Vara RKM Område øst 2,

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Referat OSSK 20. desember 2014

Referat OSSK 20. desember 2014 Referat OSSK 20. desember 2014 Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder Aktivitetskomiteen: Kasserer: Veien til frihet: Sammen kan vi: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Fly fri: NA club 67:

Detaljer

Referat OSSK 15 februar 2014

Referat OSSK 15 februar 2014 Referat OSSK 15 februar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly fri:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Møtereferat OØSK 7. februar 2015 Møtereferat OØSK 7. februar 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.februar 2016

Møtereferat OØSK 6.februar 2016 Møtereferat OØSK 6.februar 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4 nye. Velkommen 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Presentasjonsrunde. 1.3 STILLE STUND 1.4 12 TRADISJONER Lest. 1.5 12 KONSEPT De

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD RETNINGSLINJER FOR KONVENTKOMITEEN AUGUST 2013 INNHOLDFORTEGNELSE: Konventkomiteen: formål og sammensetning Beslutningsprosess

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015.

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 Velkommen Presentasjonsrunde Stille stund Tradisjoner Post Godkjenne dagsorden 12 konsepter Spørsmål / kommentar til forrige referat Rapporteringer DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 05.08.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

Vi har en stille stund for å tenke på hvorfor vi er her på de rusavhengige som vi tjener. Presentasjonsrunde og leser 12 Tradisjonene og Konseptene.

Vi har en stille stund for å tenke på hvorfor vi er her på de rusavhengige som vi tjener. Presentasjonsrunde og leser 12 Tradisjonene og Konseptene. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Referat fra Områdemøte 24. august 2013 på Evenskjer. Tilstede: Leder for område nord, varaleder. Regions komitemedlem (RKM), vara RKM, Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 TILSTEDE: Leder, RKM, Vara RKM, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I-leder, O&I-nestleder, 11 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 9 stk. observatører (11-12 stk. med stemmerett), totalt

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 2013 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn, formål og sammensetning. Beslutningsprosess. Nominasjoner,

Detaljer

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK.

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. OØ2SK DANNET 06.07.00 VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. Juli 2000 August 2000 Februar 2001 Mars 2001 Vedtak på rusfri tid: -viseformann

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 TILSTEDE Leder : Rkm : Vara Rkm : Leder i Aktivitetskomiteen : Kasserer Aktivitetskomiteen Leder HI og OI Nestleder HI & OI Gsr sammen kan vi gruppa

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016

Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016 Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12 tradisjoner,

Detaljer

Referat for regions møte den 11 oktober 2014

Referat for regions møte den 11 oktober 2014 Referat for regions møte den 11 oktober 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede 24 stykker: Nestleder, Kasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Midt, Vara RKM-Midt, RKM Vest, Vara RKM

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 01.12.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

Agenda for regionsmøte

Agenda for regionsmøte Agenda for regionsmøte 08.10.2016 Presentasjonsrunde Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 12 tradisjoner leses Visjonen for service leses 12 konsepter leses Er det noen som har noe å lese eller

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

Referat OSSK 18 mai 2013

Referat OSSK 18 mai 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Gjør det enkelt Fredags gruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla

Detaljer

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede.

Referat HI Mai 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Referat HI Mai 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 28. April. Vi var 9 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. Det ble rapportert i

Detaljer

Områdemøte Vest 21.03.2015

Områdemøte Vest 21.03.2015 Områdemøte Vest 21.03.2015 Tilstede: GSR Stavanger GSR Sandnes GSR NA 66 Bergen GSR Strand GSR Back to Basic Bergen Vara GSR BGV GSR Haugesund GSR Jentetinget Vara GSR Robin Hodd huset Bergen GSR Ølen

Detaljer

Områdemøte Vest 29-11-14

Områdemøte Vest 29-11-14 Områdemøte Vest 29-11-14 Møte ble åpnet med en stille stund. Tradisjonene ble lest. Møteleder: Frode Sekretær: Janne Tilstede: Kassereren- område GSR BGV GSR NA Karmøy Kassereren - NA Ølen Vara RKM Bergen

Detaljer

Møterferat Tilstede: 14

Møterferat Tilstede: 14 Møterferat 6.6.2015 Tilstede: 14 Stille stund Sinnsrobønn Nye representater: Ny GSR (Skien) Presentasjonsrunde Opplest kortform av 12 tradisjoner. Opplest 12 konsepter. Neste måneds konsept er konsept

Detaljer

Referat HI Juni 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede.

Referat HI Juni 2016. Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede. Referat HI Juni 2016 Sist møte i HI-komiteen ble avholdt 26. Mai. Vi var 6 rusavhengige tilstede. Det kom inn rapport fra følgende paneler: -Trasopp -Ahus -Aker -Botsen -Ullersmo. -Sannerud Det ble rapportert

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Referat fra regionsmøte i Oslo

Referat fra regionsmøte i Oslo Referat fra regionsmøte i Oslo 10.10.2015 Presentasjonsrunde: 36 Stykker tilstede: Leder, kasserer, varakasserer, avtroppende leder litteraturkomiteen, nestleder litteraturkomiteen, kasserer litteraturkomiteen,

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5 september 2015

REFERAT OØ2SK 5 september 2015 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Sekretær, O.I. leder, 9 stk. GSR, 1 stk. observatør (9 stk. med stemmerett) Totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. 1 Møtereferat 1.12.12 Er det noen nye her? Ja, 2 stk. Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. Stille stund

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

REFERAT NA-OSSK 18/2-17

REFERAT NA-OSSK 18/2-17 Narcotics Anonyme Anonymous Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 REFERAT NA-OSSK 18/2-17 Til stede: Leder RKM Vara RKM Kasserer Leder Aktivitetskomiteen

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 02.07.16. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, H&I leder, Sekretær, 2 stk. GSR, 2 stk.vara GSR, 0 stk.observatører (3 stk. med stemmerett). Totalt 9 stk. INNLEDENDE

Detaljer

Møtereferat OØSK 5. juli 2013

Møtereferat OØSK 5. juli 2013 Møtereferat OØSK 5. juli 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 2stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 21 til stede, 9 gsr, 3 vara-gsr, 2 observatører,

Detaljer

Møtereferat OØSK 2. august 2014

Møtereferat OØSK 2. august 2014 Møtereferat OØSK 2. august 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 17 til stede, 15 GSR/vara-GSR,, leder for OI, leder, kasserer og varasekretær.

Detaljer

OSSK 21. januar 2017

OSSK 21. januar 2017 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 OSSK 21. januar 2017 Tilstede: Leder RKM H&I/OI- komiteen Aktivitetskomiteen Kasserer

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.3.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 29 til stede, 16 GSR, 1 vara-gsr, 6 observatører/stiller til valg, vara delegat,

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Område vest service komité (OVSK)

Område vest service komité (OVSK) OMRÅDE MØTE OVSK 29-08-2015 Ledige verv i OVSK: Nestleder. Underkomite: OIHI leder Aktivitets leder. Tilstede: Odd Bjarne, Inge, Anders, Rolf, Frode, Trond, Rita, Vicky, Lea, Kurt, Sondre, Terje, Per-

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2016-1997 2016 Endring av kasserers vervbeskrivelse: "Jobben til områdets kasserer er essensielt i forhold til komiteens arbeid. I og med at tjenesten som kasserer innebærer

Detaljer