Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat OØSK 7. februar 2015"

Transkript

1 Møtereferat OØSK 7. februar FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder OI, OI nestleder, HI nestleder og kasserer. 1.3 STILLE STUND TRADISJONER Lest KONSEPT De 12 konseptene lest. 1.6 POST Reaching Out. Gå inn på NA.org og der finner dere noen lenker hvor dere kan abonnere på NA Way og Reaching Out. 1.7 NA Way Blir ikke sendt ut til gruppene som epost, ikke mulig å videresende lenker. Se pkt ER DET NOEN SOM HAR NOE Å LESE/FRAMFØRE? Leder OI informerer: Korrigerer feil gjort i tidligere reiseregninger. 1.9 GODKJENNE DAGSORDEN Dagsorden godkjent med følgende tillegg og kommentarer: Kommentar: Fokuspunkt i referat og i innkalling er ikke overensstemmende. Kommentar: Selv om vi ikke har RKM kan man ta med noe fra regionen Til Eventuelt: Regnskap Forslag til en NA-fest på vegne av området. Mangler referater i arkivet. Fra Moss: Kommet en mistillit på hvordan saken vedrørende kjøregodtgjørelse ble håndtert. Sak: Hvordan forholder vi oss til en sak som får mistillit? 1.10 KONSEPTET LEST I SIN HELHET. 1. og 2. konsept lest 1.11 SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL FORRIGE REFERAT Norge jobber for å søke for å holde Europakonvent: Arbeidsgruppemøte 22 mars, i Moss der NA-møtet holdes. Kl 16. Side 1 av 6

2 2 RAPPORT FRA GRUPPENE Stovner: Det går bra, litt endringer. Noen kommer og noen går vedr service. Ca 15 deltakere. Problemer med å få betalt husleia. Tar lærdom av inkassovarsel. Veien til friheten i Moss: 4-5 som gjør service på møtene. Får besøk av et behandlingssted. Skal ha et OI-møte. Overveier å feire 20-årsjubileum. NASA Sarpsborg: De fleste verv besatt. Lagt ned lørdagsmøtet, midlertidig 3 mnd. Evalueres. Er i gang med OI-plakataksjon. Sendt 6500 til området og 6500 til WSO, totalt kr videre i strukturen. Greit med folk på møtene, Mandagsgruppa på Grünerløkka: Mandag kl 20, på møtene. God gruppe, tilfriskning. Alle verv besatt. Saldo 2150, avventer litteraturregning. Bare for i dag, Majorstua: Møter på onsdager stk på møtene på konto, sende 2000 til området. Andre onsdag i mnd forsøker vi å ha innleder. Tema førstkommende onsdag er sjalusi. Veien tilbake, Rosenhoffgata: 6-9 stk på møtene minus 900 og sender 300 til området. Tok selvransakelse på gruppesaksmøtet. Det fleste verv besatt, mangler noen vara. Kunne vært mer forankring som hjemmegruppe. Min opplevelse er at det tar seg opp nå. Vært litt uro vedrørende GSR, vært lite på møtene men deltatt på området. Asker: Flytta fra Varmestua til Hasselbakken. 2 møter i uka. GSR-vervet byttes på mellom 5 stk, m.a.o. vi har en utfordring vedr servicevillighet. På søndager er vi alt fra 4-15 stk. På onsdager er det færre og vi holder det åpent så lenge det er noen som gjør service. 3504, sendt 4000 til området. Har litt utestående vedr husleie. Har et spørsmål til litteraturkomiteen snakker med områdeleder om det. NA-Lillestrøm: torsdager k 19, Skedsmo vgs. Rundt på møtene, en del nykommere. Vi har rundedeling. Ca 1000 på konto og sent 1200 til området. Vi har også problemer med betaling av husleie, setter av fast beløp som benyttes til gave/presang til de andre bruerne av lokalet. Kolbotn: Lørdag kl 20. Vi sliter med servicevillighet. Veldig god stemning på møtene på møtene. Fri og Verdifull, Kolbotn: Fint møte på søndager kl stk på julebord. Etter det er det 2-4 på møtene. Vervene er besatt bortsett 2 vara. Ca 1000 på konto men venter på litteratur. Håpgruppa Ski: 6-20 på møtene i kassa. Alle verv besatt, unntatt varagsr. Virker som deltakerne ønsker tilfriskning. Elverum: Økonomi greit, alle verv besatt. Arrangerer Ski & Recovery, uke 11. Hamar: Vært nødt til redusere antall møter til 5/uke. Tirsdag og onsdagsmøtene er tatt bort. Oppmøte varierer, 4-20, får besøk fra behandlings institusjoner. Økonomi har blitt dårligere etter at et behandlingsted ble lagt ned. Det går nå akkurat rundt. Har tatt kontakt med huseier, og tilbudt seg å pusse opp lokalene mot at husleia blir satt ned. Gruppa oppleves som frisk og god stemning. Brumunddal: Startet i april faste på møtene. Mandager kl 19. Vi forsøker å få nye lokaler og ha møte på onsdager. Sier i fra når dette er i orden. Planlegger HI/OI oppdrag. Fredrikstad: 2000 på konto, overført 100 ti område. Husleie betalt fram til mars på møtene. Sliter med å fylle lørdagsvervene. Lørdagsgruppa: Nystartet. Ca 20 stk på det første møtet, alle verv ble besatt. Kl 12 på lørdager, Majorstuakrysset, ligger på nettsiden. Aldri mer alene, Frogner: ca 20 stk på møtene. Ca 7000 på konto, planlegger å sende penger til området. Side 2 av 6

3 11.trinnsgruppa: Går bra, vokser, på møtene. Har ikke penger å sende til området, dyr husleie. 800 kr/mnd. Har 200 på konto. Servicevilligheten er bedre og bedre for tiden. Det er en trygg gruppe. VålNA fokus: Fredag på møtene på konto, venter med å sende penger til området pga litteratur og husleie. Godt møte nå som det ikke er kollisjon. Nybegynner Ila: 4-15 på møtene. Utfordring med kasserer. Mangler han og han har pengene. Må få tak i han for å få betalt en regning. Mangler sekretær og varasekretær. Stemningen varierer, noen ganger er det mørkt/andre ganger. Gjøvik: Har ikke GSR, feirer 10 årsjubileum på vanlig møtetidspunkt ligger på nanorge.org! NB: Alle grupper må inn på NA.org og sjekke/endre informasjonen om sin gruppe. 3 RAPPORT FRA UNDERKOMITEER 3.1 OI (Offentlig informasjon): Nestleder lest opp rapport. Minner om ledige verv. Har ingen kasserer. Lim inn 3.2 H&I (Hospital og Institusjon): Nestleder lest opp rapport. Minner om ledige verv, kasserer har sluttet. Vi har ingen kasserer og vi trenger hjelp til å få betalt regninger. Her kommer en kort rapport fra HI. Verv som er ledige: Varasekretær: Ledig. Kasserer: ledig. Varakasserer: Ledig. VPL Botsen: Ledig. VPL AHUS: Ledig. VPL Ullersmo: Ledig. VPL Moss sykehus : Ledig. PL Ravneberget: Ledig VPL Trasopp: Ledig Vi har laget standard maler for kontrakter. disse er sendt ut til panelene for å bli tatt i bruk så fort som mulig. Vi har laget møteledermaler for info møter + temaer for NA møter holdt i regi av HI. Disse er sendt ut til panelene slik at de som ønsker kan ta i bruk disse. Når det gjelder kjøregodtgjørelse holder vi tilbake utbetalinger inntil endelig beslutning er fattet på område. 2,50 vil uansett ikke gjelde for kjøring før 2015 har vi besluttet. Side 3 av 6

4 Saldo på konto skal være kr. Kasserer hadde ikke helt oversikt. Usikker på om vi har fått noen utbetaling for 2015 fra området. Kasserer opplyser om at han har utbetalt 41883kr i reiseutgifter for hvis en regner med 2,50 vil dette bli ca 69800kr i Det viser at den opprinnelige beregningen vi gjorde ikke var så dum allikevel. Viser til at beløpet som skulle utbetales til HI ble redusert til omkring 45000kr om jeg ikke husker feil. Hvis aktiviteten opprettholdes kan det hende vi må søke om et nytt beløp senere i år. Kasserer i område har sagt seg villig til å administrere regningene våre i påvente av at vi får ny kasserer. Vi holder på å sjekker litt rundt anbefalinger for sponsorskap i fengsler. Dette blir også tema på neste møte. Neste møte avholdes Torsdag på Frogner seniorsenter i 11.trinnsgruppa sine lokaler (Zahlkasserer Schafts plass). IKS leder HI 3.3 Konventkomiteen mars Grünerløkka, Læredag mai Lambertseter kirke. Kl FU er avklart, lokalet er avklart. Tema: Hvordan bygge en sterk hjemmegruppe og tradisjonene.. Workshop og foredrag. 4 RAPPORT FRA Region Vi har ingen RKM/vara RKM. 5 RAPPORT FRA OØSK Leder: Lagt ut dagsorden og referat. Sekretær: Kasserer: Gjøremål. Siden sist har jeg -satt opp et regnskap for område 2014, -hatt kontakt med andre kasserere i komiteer og grupper, -bokført kontoen vår. Konto. Inngående saldo desember -14: ,99 kr. Utgående saldo desember -14/inngående saldo januar -15: ,41 kr. Utgående saldo januar -15: ,03 kr. Regnskap. Side 4 av 6

5 Vi har i 2014 brukt ,24 kr mer enn vi har fått inn. Årsregnskapet for 2014 ligger som vedlegg i slutten av dette dokumentet. DAGSORDEN februar 2015 a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÈ: 1. Varasekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige. 2. Varakasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet En stiller til valg. Enstemmig. 3. RKM 3 års rusfri tid 1 års varighet En stiller til valg.18 for, 2 i mot. Vedkommende er valgt. 4. Vara RKM 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige. 5. Nestleder Område Øst 1 års rusfri tid 1 års varighet En stiller til valg. Enstemmig. 6. Leder OI 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villige. 7. Kaffekoker 1 års rusfri tid 3 mnd varighet Ingen villige. b) NOMINERING TIL VERV I NA-REGIONEN NORGE Varadelegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Ingen flere villige. c) SAKER TIL ELLER FRA NA REGION NORGE Vi har ingen RKM og derfor ingen saker til/fra NA Regionen denne gang. Regionen skal møtes i Oslo i februar. d) NYE SAKER e) GAMLE SAKER 1. Hva gjør vi med grupper som ikke er villig til å praktisere NA s Trinn og Tradisjoner? Forslag: Konsekvensen av brudd i forhold til NA s Trinn og Tradisjoner er at gruppa strykes fra NA s møteliste. For: 11 stemmer. Mot: 4 stemmer. Avstår: 5 stemmer. Det er dermed besluttet følgende: Konsekvensen av brudd i forhold til NA s Trinn og Tradisjoner er at gruppa strykes fra NA s møteliste. f) FOKUSPUNKT Ikke diskutert g) EVENTUELT Eventuelt: Regnskap sendes ut til neste møte. Initiativ fra noen medlemmer om arrangere fest i regi av NAOØSK og ber om å låne penger. Forslag på en NA-fest på vegne av området deles ut til gruppene på neste møte. Gruppene diskuterer og tar med synspunkter tilbake. Mangler referater i arkivet. GSR Kolbotn kan vise sekretær hvordan dette gjøres. Sak: Hvordan forholder vi oss til en sak som får mistillit? Side 5 av 6

6 Fra Moss: Kommet en mistillit på hvordan saken vedrørende kjøregodtgjørelse ble håndtert. Avstemning: Vil vi ha opp saken på nytt? 2 for, 12 mot, 5 avstår. Neste områdemøte: Saken kommer opp på nytt, med kommentar om at denne saken har vært avstemt før og at det denne gangen handler om simpelt flertall. Fokuspunkt neste møte: 2. tradisjon Takk for et fint møte. Neste områdemøte er lørdag 7. mars 2015 kl 11 i Lambertseter Kirke, Vel møtt. Vedlegg Årsregnskap 2014 Side 6 av 6

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder

Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Samledokument for regions møte den 14. februar 2015 Interimsstyre Avtroppende leder Jeg har siden sist samarbeidet med sekretær om referatet fra regionsmøtet 11.oktober. Jeg har gjort tjeneste som nestleder

Detaljer

Referat for regions møte den 8. februar 2014

Referat for regions møte den 8. februar 2014 Referat for regions møte den 8. februar 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Sekretær, Vara sekretær, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør,

Detaljer

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det er litt problemer

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer