Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14"

Transkript

1 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat fra Konventkomiteen 3. Referat fra andre verv 4. Medlemmer som dro på servicekonferansen har sagt seg villige til å dele informasjon med oss andre. Vikig tema. 5. Organisasjonsnr/konto for området nord. Dette var ikke så enkelt likevel, så vi må ta en ny runde på dette. Nestleder orienterer. 6. Forslag fra GSR Evenskjer om å skrive til FU for å takke etter at de var oppe i nordi høst. Leder har påtatt seg dette, men ikke fått gjort det. Spørsmålet er om GSR Evenskjer kunne tenkt seg å skrive til FU. Det er en veldig fin tanke. 7. Området vil også ha en gjennomgang av tradisjonene. Dette for å minne oss om viktigheten av disse tradisjonene blir holdt. Hvem skal dele om konseptene til neste områdemøte 8. Økonomi: a) Kasserer ønsker en mer oversiktlig oversikt over område Nord sin økonomi. b) Hvordan distribuerer vi vår økonomi ut i området? c) Å få områdemøtene ut i området. d) Økt bevilgning til konventkomiteen. 9. Spørsmål til området fra GSR Harstad: Hvor mye skal den nye Basic Text 6. utgaven koste? 10. Regionsmøte juni 2015! Ønsker Område Nord å avholde Regionsmøte? 11. Speak på møtene før/etter områdemøtene Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord REFERAT I FRA OMRÅDE MØTE, EVENSKJER TILSTEDET: Leder, GSR Tromsø, GSR Harstad, vara GSR Harstad, GSR Evenskjer,

2 kasserer, sekretær, HI/OI Leder, vara RKM, 5 observatører. Leder ønsker alle velkommen til et nytt områdemøte, og vi går igjennom sakslisten. Vi inviterer inn en H.M inn på dette møtet og ber sinnsrobønnen. Vi leser tradisjonene og konseptene. GSR'ene godkjenner sakslisten. 1. GSR'ene leser sine referater: Rapport i fra NA-Evenskjer Vi har i Evenskjer gruppen ca 1500kr disponibelt. Vi har en del litteratur liggende, samt markeringer. Ca 14 faste medlemmer av gruppen. Har mye positiv tilfriskning i gruppen og vi tar imot mange nykommere. Den eneste gjengående saken er problemet med å få fast medlemmer til å gjøre service. Vi prøver å sette fokus på dette og det er gjort tiltak på å opplyse om når vi har arbeidsmøte på Tilfriskning i nord. Vi prøver også å se på hvordan vi kan gjøre service mer attraktivt. Gruppen sendte sin GSR på servicekonferanse i Oslo og undertegnede fikk en meget positiv opplevelse, der det blant annet på en Workshop var fokus på hvordan en kan danne en sterk hjemmegruppe. Lørdag 10mai skal gruppen ha en Servicedag/Gathering hvor vi skal ha en hyggelig dag sammen i felleskapet. Dette bli en åpen tilstelning. Der skal vi lage pizza (og spise seff :), spille billiard og ha sosialt samvær utenfor de rammene vi gjerne har på de vanlige møtedagene. Det blir service i form av dugnad for frivillighetssentalen, da dette er måten vi betaler husleien på. Det er satt av ca 1500kr til dette. Det vil også bli kjøpt inn litt forskjellige ting som toalettpapir, såpe o.l for ca 1000kr, som en høflighet til frivillighetssentralen. Så dette blir en dag med service i høysetet :) Sak ifra gruppen: Kan vi se litt på hvordan vi distribuerer pengene i området. Det er et stort ønske å bruke de pengene vi har på å bygge opp et sterkere område, siden vi er et såpass ungt område med store avstander. Mvh GSR Evenskjer Harstad gruppa: Vi har et godt oppmøte onsdager med et snitt på ca medlemmer,derav 7-9 faste medlemmer. Søndagsmøtene på Trondenes har tatt seg godt opp siden forrige rapport med et oppmøte på gjennomsnittlig 6-10medlemmer hver uke. Vi har også fått en del nykommere til gruppa som gir uttrykk for at de føler seg godt mottatt og at de er en del av oss nå. Nykommerne er interessert i NA litteraturen,så det har gått som varmt hvetebrød i det siste, vi er utsolgt for Bare for idag, Trinnlitteratur og Basic text 6utg, bestillingslista har jeg oversendt til kasserer i gruppa så jeg regner med at ny litteratur snart er på plass ;) Servicevilligheta er på topp i gruppaog fra mitt ståsted er det mye tilfriskning i gruppa vår:) Jeg vet at trinnjobbing prioriteres godt i gruppa vår av de fleste faste medlemmene. Og det er en etterspørsel fra en del nykommere om sponsorskap, og dette er jo veldig positivt. Økonomien vår er som følger: 3341,- på konto og bortimot 1000,- i 7.tradisjonen. Og dette er før litteraturen er betalt. Vi vil oversende ca kr 1000,- til området når litteraturen er betalt.

3 Spørsmål til området: Det har vært litt rot fra GSR Harstad med prisen for Basic text 6utg: Hvor mye var det vi skulle selge de ut for? og med Basic Text 5utg: skulle vi gi de gratis ut til nykommerne eller skulle vi ta halv pris for de og evt hvor mye??? GOD PÅSKE :D IKS GSR Harstad. ALTA: Hei, her kommer en liten grupperapportering i fra oss i Alta. Pr dags dato er vi en stabil gruppe med ca 5-6 faste medlemmer som frekventerer gruppa jevnlig. Gruppa har grei økonomi, men sender ikke noe til området denne gangen da det må bestilles litteratur og mynter. Det vurderes også at vara-gsr skal dra til områdetmøtet, noe som medgjører en utgift. Nytt siden sist: Vi har valgt å åpne opp for at pårørende kan komme på møtet siste søndagen i måneden. Tema på møtet er trinn første søndagen i måneden, tradisjon andre søndagen, og bare for i dag de resterende søndagene. Vi har også besluttet at møtelokalet skal låses opp en halvtime før møtet starter kl 19.00, da dette har vært noe vilkårlig til nå. I kjærlig service, vara-gsr NA-Alta Rapport fra Tromsø NA Møtene:Vi har fortsatt 3 møter ukentlig, og møtetidene er Mandag, Onsdag og Fredag fra kl 19:00 20:00. Mandagene har vi BasicTeksttema møte, Onsdag har vi åpent møte første onsdagen i mnd, og de øvrige onsdagene har vi trinn, tradisjoner som tema, og 3 onsdag i hver mnd har vi arbeidsmøte. Vi er ca 10 faste medlemmer fordelt på disse dagene og i snitt den siste perioden mellom 4-6 personer på møtene. Vi har noe gjennomstrømming av nykommere, og noen har kommet og blitt faste nye medlemmer. Vi Har ingen nykommerkontakt. Økonomi: NA tromsø har god økonomi, pr. d.d harvi etter husleie er betalt ca 7000,-kr på konto. Arbeidsmøte vedtok å sende 2000,-kr til Område Nord Service Komité NA,dette vil gjøres så fort vi har fått det nye kontonummeret til ONSKNA. Vi venter fortsatt på et kontonummer? HI.OI: Tromsø NA Har hatt ett HI møte på restart siden sist Områdemøte Vi har ingen saker å ta opp i området, men vil ta det med som eventuelt under områdemøte, om det kommer opp noen saker på arbeidsmøte den GSR Tromsø NA

4 2. Rapport for konventkomitéen De siste tre måndene har det skjedd mye i forhold til konventet. Vi fikk et lokale på Bjerkaker skole, men de hadde dobbelt booket, så vi fikk en ny skole på Grønåsen skole. Får håpe dette ikke laget no større problem for de som allerede hadde bestilt hotell. Vi må betale nærmere 4000 kr for leie av lokale og 50 kr per person per natt for overnatting på skolen. Program-komitéen er så og si ferdig med programme og gleder oss til å få se hva de har funnet ut. De har fått godkjent et budsjett på 4000 kr. Design har funnet logo og venter på rapport fra dette områdemøte før de legger inn bestilling på gensere, t-skjorter og armbånd. De har etterspurt et budsjett på 8000 kr som venter godkjenning. Vi har fått kasserer for konventet. Jeg skal fåreslå for lederne for de forskjellige underkomitéene at de lager et ferdig regnskap når de har oversikt over utgiftene sine. Dette for å gjøre det enklere for både kasserer å sette opp et ferdig regnskap når konventet er over og for neste konventkomité og gå tilbake å se over hva som er reelle budsjett å forholde seg til. Samt når budsjette for konventet skal godkjennes av området at de har noe å se tilbake på og gi et realistisk budsjett til konventkomitéen. Har ikke fått noen til å ta seg av underholdning, men skal fåreslå her at vi tar en topptur opp fjellheisen etter countdown på Lørdagen om været tillater det. Her har vi utsikt over hele Tromsø og det tar ca min å gå opp, spørs på formen og tempo. Flott tur er det i hvertfall. Har spurt noen om de kan ta ansvaret for kaféen, venter på tilbakemelding. Vi i konventkomitéen har en fårespørrsel om flere midler fra området, da det ser ut til at vi må forhåndsbetale for flere ting enn vi måtte i fjor. Som dere ser over, så må vi ha større budsjett for å kunne få gjort alt som må gjøres før konventet. Vi spør om 5000 kr ekstra i budsjett. Ellers nærmer det seg med stormskritt og vi gleder oss enormt mye til Juni. Iks konventkomitéleder 3. Referat fra region, og leder minner om at alle må lese seg opp om dette på forhånd, da det tar endel tid. Kasserer: Saldo per 23 jan 2014 er ,32 Rapport til Område Nord fra regionen: Områdene: Område midt: Saldo for OMSK konto: kr Januar 2014 ble jeg RKM, og jeg mangler opplæring i vervet. Jeg vet at konseptene sier at våre betrodde tjenere øver og evner og be om hjelpnoe jeg trener på. Jeg er sikker at jeg med tiden vil vokse i vervet. Ber derfor medlemmene i NA Regionen Norge om forståelse at jeg ikke kjenner til vervets fulle struktur og ansvarsområde. Gleder meg til å tjene NA sammen med andre medlemmer av i Region Norge. Ledige verv i OMSK: Nestleder, Vara RKM, Vara sekretær, Vara Kasserer. Konvent Sammen tilfriskner vi. Dato 6-8 juni på Huseby skole. Område Øst: Her i øst har vi fortsatt gående mange møter i uken. Vi har en del nykommere som velger å komme tilbake og det er vi veldig glade for. OI og HI gjør fortsatt en strålende jobb for å bringe budskapet videre.. Området vårt har vert litt uheldig med sine betrodde tjenere og hadde en liten periode kun vara RKM og vara sekretær. Nå er ting annerledes og alle verv er i dag besatt. Vi har hatt en betrodd tjener som har klart i en 2 års periode å stjele ca kroner fra NAs midler. Dette har foregått ved at han har hatt kasserer verv i hjemme gruppen sin. Denne gruppen

5 har valgt å følge bulletin og gir han en sjangs til å gjøre opp for seg. Lærdommen vi kan dra av dette er at vi alltid bør være 2 personer som disponerer NA sine midler. Og igjen minne alle grupper på at vi må beskytte oss selv for at slike ting skal skje. Område Sør: Område Sør dekker begge Agder-fylkene, og for tiden vil det si Arendal i øst til Mandal i vest. Til sammen er det 16 grupper i Området. Det har startet en ny gruppe i Grimstad (Ta vare på Hverandre-gruppen) og vi håper denne har kommet for å bli. Det har dessverre vært lite oppmøte på områdeservice-møtene fra grupper som geografisk sett ligger et stykke fra Kristiansand, og inkludering av grupper vil være et satsingsområde for komiteen videre. I Kristiansand har det vært store endinger da lokalet som huset flest av gruppene her er solgt og gruppene har måttet flytte. Alle gruppene har fått nye lokaler, og vi anbefaler dere som vil besøke oss å gå inn på for å finne gruppenes nye adresser. Område Øst 2: Området vårt består i dag av 18 grupper som avholder til sammen 23 møter i uken. Vår økonomi er stabil og god. Møtene våre er godt besøkt og vi har en jevn økning av nykommere. Det er pr. i dag ledig verv som: Vara Kasserer, Nestleder, og Aktivitets komité Leder. Vi har valgt ny leder for OI. Komitéen er nå i ferd med å bli stablet godt på bena igjen og hadde 13 deltagere på forrige møte. Område Vest: Ovsk har 12 grupper som har 15 møter i uken. På områdemøte var det god oppmøte av GSR, men dessverre er det likevel noen grupper som uteblir. OVSK har fremdeles ledige verv som kasserer, nestleder og nå også sekretær. Møte ble startet med en selvransakelse: *Hvor godt har området tjent gruppene dette året, og hvordan kan OVSK bedre tjene gruppene fremover. Delegatene: Vi planlegger først og fremst EDM i Porto hvor vi skal levere en rapport fra regionen. Denne består av en del standard greier som struktur ant. møter o.l. I tillegg vil vi rapportere at vi har servisekonferansen med fokus på CAR og at vi jobber med å få lagt inn litteratursalget som en webshop. Litteraturkomiteen: Vi er selvfølgelig lei oss for at vi ikke alltid klarer og levere en tilfredsstillende tjeneste. Det er særdeles lite ideelt og drive butikk ut fra web-mailen. Pakkelag med leder bestreber seg på å bekjempe lang ventetid. Det er heletiden et jag etter å ha minst mulig bestillinger på vent. Og etter heftige runder med pakking er det kun få dager før trykket på nytt blir merkbart. Vi streber etter å få ferdig webshoppen som vi vet vil redusere arbeidsmengden. Men det er elementer ved den som tar tid å fokus å utvikle. Og vi blir stadig ventende på tredjeparter. Nå er det søknader om betalingstjenester for å kunne ta imot betaling i nettbutikken det henger på. Vi har som tidligere nevnt planer om å åpne en webshop og dermed eliminere masse arbeid med formatering av bestillingslister og manuel fakturering. I tilleg kan et slikt system være en fin mulighet til å implementere de nye betalingsformene. De blir : mulighet til å betale på forhånd med kort. Og mulighet til å betale med Paypal. Dette fordi betal faktura på forhånd vil koste oss en del ekstra og vi tror ikke det vil være noen som må, bruke det. Det er ikke dermed sagt at en gruppe uten penger ikke kan drive møter fordi litteraturkomiteen skal ha pengen på forskudd men i det aller fleste tilfellene så er det ikke det det handler om når penger blir utestående. Grupper i nød eller med betalingsutfordringer kan ta kontakt med oss så finner vi nok ut av noe. Litteraturkomiteen mangler for tiden en nestleder og en sekretær. Vi jobber med og finne folk til å fylle vervene. Oversettelsekomiteen: Varaleder holder på å gå gjennom oversettelsen av Living Clean The Journey continues. Estimert ferdig 14. april. Sendes da over til NAWS Translations korrekturleser 15 april.. Hensikten med gjennomgåelsen er å forbedre språket. Oversettelse av NAWS bulletiner: Theft of NA Funds, Open & closed meetings og Special interest

6 meetings er i gang. Disse vil antagelig bli lagt ut på web siden sammen med de andre bulletinene. Konseptene: Om vi skulle bestemme oss for å revidere konseptene så vil disse ligge langt nede på NAWS prioriteringsliste. Ellers har vi ikke andre prosjekter på gang men det kan dukke opp noe som følge av verdens konferansen på vår eller høstparten. Web-komiteen: Web-komiteen får mange henvendelser fra rusavhengige som sliter, og ønsker et nærmere samarbeid med telefonkomiteen. Disse komiteene er ofte første kontakt punkt for mange som ikke kjenner til Anonyme Narkomane og komiteene burde finne en måte å samarbeide litt nærmere. Prøveprosjekt med google adwords har kommet i gang da det har vært problemer å finne en god betalings form. Dette er en tjeneste som gjør at om det søkes på visse kodeord vil siden vår komme helt øverst blant alternativene på google. Vi kommer tilbake med mer informasjon om vi får dette til. Speak ligger nå ute på nett under For medlemmer menyen. Vi innhenter nye bekreftelser før vi legger de ut gamle speak. Alle speak fra Norge 25 år skal nå ligge ute. Det hadde vært ønskelig med noen frivillige som kunne tenke seg å digitalisere de gamle speak fra tidligere konvent som bare er på cd, slik at disse kan bli tilgjengelig for alle rusavhengige. Web-komitéen består i dag av 4 medlemmer, vi har leder, nest-leder, kasserer og sekretær. Vi gjennomfører alle komité-møtene ved hjelp av videokonferanse, noe som fungerer bra. Alle medlemmene er positive til dette. Det sparer også NA for mange penger, da det er gratis og drivstoff er dyrt. Om noen andre komitéer ønsker å vite mer om hvordan vi setter opp gratis videokonferanse, ta kontakt med web-komitéen så kan vi dele erfaring. Telefonkomiteen: Komiteen fungerer fint og alle nødvendige verv er besatt. Regnskap 2013 er sendt inn, en mindre økning av utgifter skyldes økt aktivitet og reiseutgifter, vi prøver å være tilstede på konventer-treff for å synliggjøre tlf. tjenesten og verve folk. Ellers er vi i gang med planlegging av vårens og sommerens aktiviteter. Fellesskapsutviklingskomiteen(FU): Siden jeg ble valgt til leder i oktober 2013 har FU vært på tre oppdrag: Kongsberg, Harstad og Trondhjem. Det har vært gode tilbakemeldinger på alle oppdrag. Gleder meg til å fortsette i 2014 og oppfordrer alle til å være tidlig ute med forespørsel om FU deltagelse på deres arrangement. Ta kontakt for å få bestillingsskjema hvis dere ikke har det. Sluttrapport regionskonventkomiteen 2014: Vi har hatt jevnlige møter siden desember Alle verv ble besatt tidlig og flere områder var representert. Møtene ble avhold gjennom Skype for de som bodde langt fra Oslo. Område øst, øst 2, vest, nord og sør var representert i konventkomiteen. Siste måneden før konventet møttes vi en gang i uka. En og en halv måned før konventet var alle i konvent komiteen fysisk samlet. Vi laget flere tidløse bannere med NA logo, velkommen og diverse som kan gjenbrukes av konventkomiteer sentralt og lokalt. Og disse blir lagret hos litteraturkomiteens lokaler. Slik at fremtidige konventkomiteer har tilgang på dette. Nederst på sluttrapporten ligger en oversikt over det som er tilgjengelig for lån.. Vi har snakket med Litteraturkomiteen og har fått låne noen hyller der, så utstyret og bannerne vi brukte kan gjenbrukes av konventkomiteer i hele Norge. Tidspunkt og by for konventet var vi tidlig ute med. Vi var en sammensatt komite, med de utfordringer det bringer. Vi er veldig fornøyd samlet sett over det fantastiske konventet vi fikk til. Mer detaljerte forbedringspunkter på konventet ligger i rapportene til underkomiteene. Alt av sluttrapporter fra underkomiteer og anbefalninger blir lagt på en minnepenn som blir lagret på litteraturkomiteens lokaler. Vi er veldig fornøyd med gjennomføringen av konventet og det kom flere enn forventet. Det var stor servicevillighet og god stemning. Det var stor grad av

7 profesjonalitet i de fleste ledd, det kom flere besøkende fra andre land og det var ny rekord på antall deltakere. Tilbakemeldinger fra deltakere og vår opplevelse er at konventet er hevet til ett høyere nivå. Dagsorden: 1. Selvransakelse i NA Regionen Norge Hvor godt har Regionservicekomiteen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste ovenfor områdene gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover? (For å lese selvransakelsen, se rapport som ligger ute på nanorge.org) 1. Valg Saker: a) Leder NA regionen Norge (4år rusfritid). Ingen villige b) Kasserer NA regionen Norge (4år rusfritid). Ingen villige 2. Kan område vest ta ansvar for regionsmøtet i juni? Det er område øst 2 som har ansvaret for junimøtet i utgangspunktet. Innspill: Område Vest sin konventleder trakk seg, saken trekkes fra område Vest. Beslutning: Møte blir da som tidligere planlagt i område 2, i Drammen. 3. OSSK krever at beslutningen tatt i sak nr 2 fra møtet i Regionsservicekomitéen i oktober 2013 annulleres. Se vedlegg, nederst i dette referatet. Innspill: Handler kun om at forrige beslutning ble fattet på feil grunnlag i forhold til hva som står i rettingslinjene i dag, står ikke noe om dette i de økonomiske, men noe i hovedretningslinjene. Beslutning: Vedtak fra forrige møte annulleres. 4. "Skal vi ha konsensus eller simpelt flertall under budsjettforhandlinger? Vedtak bør inn i retningslinjene." Innspill: Hva gjøres på områdene i dag? Øst og Nord simpelt flertall når det gjelder budsjett og regnskap. Område Sør ikke definert, tror praksis er simpelt flertall. Midt, Vest, Øst 2 praktiserer Consensus. Hva skjer ved ikke oppnådd consensus? Stopper pengeflyten opp? Det kan ta for mange møter, vi har kun 3 møter i året. Kan ikke betale ut budsjettet hvis det ikke er godkjent. Det legges vekt på at dette (simpelt flertall) gjelder kun styringsdokument og ikke vedtak i saker. Det finnes mulighet til å oppnå consensus ved å gjøre noen mindre endringer i saken slik at alle kan stemme for eller eventuelt avstå fra å stemme. Faren er at en kan stoppe hele budsjettet. Det minnes om at budsjettet kan revideres en gang til samme hvordan det blir avgjort. Beslutning: Budsjett og regnskap godkjennes ved simpelt flertall.

8 5. Revidert budsjett 2014/ gjennomgang og formell godkjennelse av regnskap Beslutning: Revidert budsjettet for 2014 godkjennes ved consensus. 6. Endring av nåværende møte-format fra en til to dager (avgjøres ved konsensus i dag). Innspill: Ja, til to dager som prøveordning. Om vi kunne 1 gang i året ta møte over to dager og de to andre møtene på en dag. Nei, til 2 dager pga kostnadene ved reiseutgifter sier 2 av områdene. Ja, så fremt at møtetiden blir brukt effektivt og dagene blir brukt, eventuelt kutte ned på gruppe-rapporteringen. Eventuelt effektivisering, hva bruker vi tiden på? Og kostnadene kan bli store for område som kjøer mange mil hver vei. Prøve periode med å ta vekke rapporteringen, må lese dem selv før møte, og heller bruke tiden på saker. Heller stille spørsmål til hverandre enn å lese rapportene. Sak 7 burde ha vært før denne. Ingen consensus ser det ut til i dag. Gjøre noe med møteformatet som tilhører neste sak 7. Ikke låse oss til sterke tidsrammer, ikke bli ferdig med saker. Noen som kommer langveisfra blir hele helgen allikevel. Kan vi bruke Planning Basic på dette og at vi tar dette på neste møte som vi da tar over to dager. Bruke planning Basic på sak 6 og 7 på neste møte som da går over to dager. Beslutning: På neste møte droppe grupperapportering (opplesing) og bruker Planning Basic og kun et dags møte. Rapportene skal være lest før møte og de enkelte drar bare ut høydepunktet eventuelle spørsmål og svar. 7. Hvordan kan rapporteringer og beslutningsprosessen bli effektiv? Se sak ovenfor nr.6 8. Er det behov i det norske felleskapet for revidering av nåværende oversettelse av 12 konsepter? Område Øst ønsker dette da de syns de som er nå er, er tunge å lese samt at en frivillig har meldt seg til denne jobben Prioriteringslista til oversettelse etterlyses. Oversettelse har ingen helt fast prioriteringsliste, ting kommer under veis. De kan ikke si hva de skal gjøre for et år framover. Alle underkomiteer skal levere en arbeidsliste en gang i året i følge rettingslinjene.

9 Skal de revideres her hvis det tar flere år før de kommer i trykkeriet, hva med tilgang til ressurser til dette. Noen mener det er andre behov. Ja, hvis det er resurser til det. Det påpekes at dette er komitearbeid og ikke sololøp, og andre ting som bør ha høyere prioriteringer. Mener at revidering av konseptene bør komme lavere ned på listen. Bemerkelse om at ett område detaljstyrer en underkomiteen. Gruppesamvittigheten tilsier at det er ja til at oversettelseskomiteen får revidere konseptene da det er kun et område imot. En RKM ber om prioritert liste om hva de skal gjøre fremover fra alle underkomiteene til neste møte. Beslutning: Ingen consensus om det er behov for revidering av nåværende oversettelse av 12 konsepter, da en RKM setter spørsmål ved prioriteringen til oversettelseskomiteen. Saken går videre til neste møte hvor alle underkomiteer bes om å ha satt opp en oversikt over hva deres respektive underkomiteer skal arbeide med utover det neste året. 9. Telefonkomiteen ber om økonomiske retningslinjer for betrodde tjenere i alle komiteene. Ingen tid til denne saken i dag, går videre til neste møte. Gjenstående tjenestetid på verv i regionen: Leder, ledig Nestleder, oktober 2014 Kasserer, ledig Vara kasserer, februar 2014, ledig Sekretær, oktober 2014 Vara sekretær, juni 2015 Delegaten, juni 2014 Varadelegat, juni varadelegat, oktober 2014 Leder Oversettelse, juni 2014 Leder FU, oktober 2015

10 Nestleder FU, ledig Leder Litteratur, oktober 2015 Leder Telefon, februar 2015 Leder Web, juni 2014 Informasjon fra Regionen til område og gruppene: - Web-komiteen lurer på om det er noen rusavhengige som har erfaring med wordpress (eller andre publiseringsverktøy) na-web siden trenger hjelp, dette må ut til gruppene, kan være noen med kompetanse vi kan bruke. - Det skal ikke ligge noen personlige opplysninger på dokumenter som ligger på nett (navn/nummer) - Service web siden er nå passord beskyttet - Litteraturkomiteen trenger service villige, dette spesielt i Oslo området da de trenger pakke ansvarlige. - Tilbakemelding på sak fra Område nord om uheldig hendelse i Gryllefjord: Ikke synse og mene da dette bare blir spekulasjoner, forholde oss til det som er konkret. - Regionsmøte Juni 2015 er det område Nord som har. Skal vi ha dette? dette er noe som må planlegges i god tid, finne lokaler osv. TING SKJER: (fullstendig oversikt på nanorge.org/events) 26 April-2014 Vårslipp i NA Horten NA Horten inviterer til Vårslipp lørdag 26. april Mai-2014 OI - HI Læredag Område Øst 2 inviterer til læredag om service i OI og HI 30 Mai-2014 Øksnetreffet 2014 NA-Kongsberg ønsker velkommen til Øksnetreffet 30. mai - 1. juni Juni-2014 Konvent OMSK 2014 Område Midt inviterer til konvent i Trondheim 27 Juni-2014 Konvent i Område Nord Konvent i regi av Område Nord Juni i Tromsø på Bjerkaker skole 14 Juli-2014 Bragdøya 2014 Bragdøya 2014 blir arrangert i uke 29, juli. Mer info kommer. 10 Oktober-2014 Bø-treff Bø-treffet går av stabelen Oktober 2014, mer info kommer seinere. 23 Mai-2014Regional Convention3rd Regional Czecho-Slovak Convention - There is a Solution 05 September-2014 ECCNA 30Det 30. Europeiske konventet blir avholdt 5-7. september.

11 IKS RKM og Vara-RKM ONSK 4. INFORMASJON FRA SERVICEKONFERANSEN I OSLO: Vi som reiste, ble alle veldig interessert og engasjert i viktigheten av tradisjonene og hvor godt vi følger dem, og temaet: «Hvordan bygge opp sterke hjemmegrupper?» Vi går igjennom konkrete punkter med forslag på å bli bedre og som GSR'ene kan ta med seg hjem til sine hjemmegrupper: 1) Identifisere gruppas utfordringer 2) Redgjøre for prioriteringer av disse utfordringene 3) Brainstorming av mulige løsninger 4) Velge løsninger 5) Beslutte, praktisk gjennomføring Vi er enige om at vi må bli flinkere til å fokusere på tradisjonene, at vi husker på å dele om dem på både møter og områdemøter. De er båndene som binder oss sammen. Vi opplyser nok en gang om viktighetene av tradisjonene og hvor godt vi følger dem. Det samme gjelder for konseptene, og vi får inn flere forslag om å sette oss ordentlig inn i konseptene og tradisjonene. Sekretær skal få kopiert opp flere ekemplarer av tradisjonene og konesptene og ha dem tilgjengelig til en hver tid. Det skal også deles om konseptene på områdemøtene. Vi tenker på 11.tradisjon, og hvordan vi kan gjøre oss synlig på en ordentlig måte, særlig ifht Område Nord sitt konvent i juni Vi blir enig om ha et medlem som vil være presseansvarlig for dette. HI/OI tar ansvar for dette med et annet medlem. 5. Denne saken går videre til neste områdemøte. 6. GSR Evenskjer tar på seg ansvaret å skrive et takkebrev til FU. Vi ønsker å takke for besøket og samtidig invitere FU opp igjen til konventet i Tromsø og evt et områdemøte, siden FU hat budsjettert 2 reiser opp til Område Nord. Angående tema vi ønsker at FU skal snakka/dele om: - Nykommere og sponsorskap - Å styrke hjemmegruppene - 5. tradisjon: Å bringe budskapet videre. Vi ønsker å bringe FU opp til konventet og opp til Områdemøte 22. november. 7. Konseptene: 2 medlemmer ønsker å dele om hvert sitt konsept på neste områdemøte. 8. REGNSKAP a) Kasserer ønsker en mer oversiktlig informasjon av områdets økonomi, samt utgifter. Kasserer vil lage en mal på reiseregninger, og vil sende ut dette. Kasserer ønsker at alle kvitteringer, antall kilometer som blir betalt av området blir tatt vare på. Kasserer ønsker å samle alt av økonomisk innhold/utgifter/inntekter i en perm. Slik at vi får et mer helhetlig

12 regnskap for området. b) Leder ønsker å informerer andre GSR'er i området, om at området Nord dekker alle reiser til alle gruppene i området, slik at alle kommer seg på områdetmøtene. Området betaler uansett. Det skal ikke koste å gjøre service. c) Det er ønskelig å få områdetmøtene ut i området: Vi ønsker å inkludere resten av gruppene i område nord. Vi ønsker å bygge opp felleskapet og gjøre området sterkere. Leder vil sende ut en mail til alle gruppene om vår intresse for dette, og senere se på responsen fra de andre gruppene. Er det noen grupper som ønsker å ha områdemøte? Tromsø ønsker å arrangere områdemøte neste gang, 23/8.14. Enstemmig vedtatt! Vi ser alle positivt på dette, og gleder oss stort. d) Konventkomiteen ønsker økt bevilgning. Konventkomiteen spør etter 7000,- + lydutstyr. Området mener at de som sitter i konventkomiteen er valgte betrodde tjenere og har mandat. De tar avgjørelsene iht det økonomiske, og tar vare på kvitteringer og velger billigst og best mulig måte. 9. BasicTekst 6. utgaven: Hva selger vi den for? Priser for all litteratur vi selger ligger på NANorge sine sider. Vi sender en anbefaling ut til gruppene at vi følger den fastsatte prisen, så får gruppene selv avgjøre hva de ønsker å selge litteraturen for. 10. Regionsmøte i Juni 2015: Vi er blitt forespurt å avholde regionsmøte her i nord. Alle er veldig positive til dette, og ser på det som en gylden mulighet for oss her i nord. Enstemmig valg! 11. Speak på møtene før/etter områdemøtene? HI/OI har snakket med avdelingsleder på den klinikken vi låner lokalet av til områdemøtene, om å avholde NA-møte etter områdemøte, dette er i orden. Etter dagens områdetmøte vil et medlem starte møtet med en innledning. Til neste gang vil vi prøve å ordne en speaker på fredagsmøtene i Evenskjer gruppa. Vil vil forsøke å gjøre dette til en regelmessig greie. Vi avslutter områdetmøtet med en selvransakelse : Alle er veldig fornøyde med dagens områdemøte på Elvemo, vi har fått gjort masse på den tiden vi har hatt til disposisjon. I dag har vi beveget oss ut av vår komfortsone og har tatt noen store og viktige avgjørelser, og vi er alle enige om at dette er bra. F.eks med å bestemme oss for å avholde Regionsmøtet i juni, Vi har også vedtatt å holde neste områdmøte i Tromsø. Dette er fordi vi alle har et stort ønske og er interessert i å bygge opp et sterkt område Nord. Vi ønsker å inkludere flere grupper og få sterke hjemmegrupper. Vi jobber sammen som en gruppe, og det er massevis av rom, både for hverandre og til forbedringer. Vi er enda i en innkjøringsprosess, og kan tenke mer på struktur og effektivitet, Dette trenger vi å bli mere bevisst på. Det som vi også kan bli flinkere er å stille mere forberedt til møtet, dette gjelder i forhold til papirer,- å ha tilgjengelig oversikt over struktur og info! Samt at vi alle må lese seg opp på rapportene. Det viktige er at vi jobber sammen! Dette er vi flinke til! Vi må også huske å sette av mer tid til observatørene, vi er alle så takknemelige for at de kommer å er interessert i hva vi holder på med! Vi skal orden en oversikt til dem over NA-strukturen samt begrep, ord og utrykk til dem sånn at det er lettere å følge tråden i det vi holder på med! IKS sekretær Område Nord

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer.

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara

Detaljer

Referat OSSK 15 februar 2014

Referat OSSK 15 februar 2014 Referat OSSK 15 februar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly fri:

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer,

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.05.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: Kasserer:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Referat OSSK 17 November 2012

Referat OSSK 17 November 2012 Referat OSSK 17 November 2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI&OI Aktivitets-komitèen Fredags-gruppa Hjemmegruppa Sammen kan vi Vennesla Hæran Fly Fri Veien Til Frihet Mandals-gruppa Gjør det

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

REFERAT OØ2SK 3 august 2013

REFERAT OØ2SK 3 august 2013 REFERAT OØ2SK 3 august 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, Vara RKM, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 2 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Referat OSSK: 15.08.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, RKM, Aktivitetskomiteen, Veien til frihet, Gjør det enkelt, Mandalsgruppa, Hjemmegruppa, Never alone, Torsdagsklubben, Sammen kan vi, Basic

Detaljer

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015

Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara-Kasserer, Delegat, Vara-Delegat, RKM Midt, Vara RKM Midt, Vara RKM Område øst 2,

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

Referat OSSK 16 november 2013

Referat OSSK 16 november 2013 Referat OSSK 16 november 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Club 67: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Åpen

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Referat OSSK 15 Juni 2013

Referat OSSK 15 Juni 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Club 67 Mandalsgruppa Arendalsgruppa Gjør det enkelt Vennesla hæran Veien til frihet Sammen

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. februar 2015

Møtereferat OØSK 7. februar 2015 Møtereferat OØSK 7. februar 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 33 til stede, 18 GSR, 4 vara-gsr, 5 observatør, leder, leder læredag, leder

Detaljer

REFERAT NA-OSSK 18/2-17

REFERAT NA-OSSK 18/2-17 Narcotics Anonyme Anonymous Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 REFERAT NA-OSSK 18/2-17 Til stede: Leder RKM Vara RKM Kasserer Leder Aktivitetskomiteen

Detaljer

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016

Område Øst Servicekomitè Møtereferat 4.juni 2016 Møtereferat OØSK 4.juni 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Totalt 24 til stede; 10 GSR, 5 vara-gsr, leder, sekretær, vara-sekretær, leder OI, leder HI, leder konventkomite, RKM,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013

REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 REFERAT OØ2SK 5. Januar 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, H&I nestleder, 9 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 20 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

Møterferat Tilstede: 14

Møterferat Tilstede: 14 Møterferat 6.6.2015 Tilstede: 14 Stille stund Sinnsrobønn Nye representater: Ny GSR (Skien) Presentasjonsrunde Opplest kortform av 12 tradisjoner. Opplest 12 konsepter. Neste måneds konsept er konsept

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013

REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 REFERAT OØ2SK 1. juni 2013 TILSTEDE: Leder, RKM, Vara RKM, Sekretær, Kasserer, H&I -leder, O&I-leder, O&I-nestleder, 11 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 9 stk. observatører (11-12 stk. med stemmerett), totalt

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat OSSK 20. desember 2014

Referat OSSK 20. desember 2014 Referat OSSK 20. desember 2014 Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder Aktivitetskomiteen: Kasserer: Veien til frihet: Sammen kan vi: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Fly fri: NA club 67:

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.mai 2016

Møtereferat OØSK 6.mai 2016 Møtereferat OØSK 6.mai 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Tre nye. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 23 til stede; 11 GSR, 5 vara-gsr, sekretær, 2 OI, 1 HI, RKM, vara-rkm, konventleder, 2 observatør 1.3 STILLE STUND

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK.

OØ2SK DANNET VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. OØ2SK DANNET 06.07.00 VEDTAK: Område fører en egen protokollbok over vedtak. Originalen er tilgjengelig hos sekretær i OØ2SK. Juli 2000 August 2000 Februar 2001 Mars 2001 Vedtak på rusfri tid: -viseformann

Detaljer

Områdemøte Vest 21.03.2015

Områdemøte Vest 21.03.2015 Områdemøte Vest 21.03.2015 Tilstede: GSR Stavanger GSR Sandnes GSR NA 66 Bergen GSR Strand GSR Back to Basic Bergen Vara GSR BGV GSR Haugesund GSR Jentetinget Vara GSR Robin Hodd huset Bergen GSR Ølen

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014

DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 Velkommen Presentasjonsrunde Stille stund Tradisjoner Post Godkjenne dagsorden 12 konsepter Spørsmål / kommentar til forrige referat Rapporteringer DAGSORDEN OØSK 1.november 2014 a) VALG I OMRÅDE ØST SERVICE

Detaljer

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener.

Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Rapport fra områdemøte 23.11.2013 Leder ønsker velkommen. Stille stund for å tenke på dem vi tjener. Vi starter møte med sinnsrobønn for å invitere

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015.

Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 21. November 2015. Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.3.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

REFERAT OVSK 28-11-2015

REFERAT OVSK 28-11-2015 REFERAT OVSK 28-11-2015 TILSTEDE: Leder, Sekretær, RKM, Kasserer, 6 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 6 stk. observatør (8 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og deretter

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5 september 2015

REFERAT OØ2SK 5 september 2015 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Sekretær, O.I. leder, 9 stk. GSR, 1 stk. observatør (9 stk. med stemmerett) Totalt 14 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter

Detaljer

Områdemøte Vest 29-11-14

Områdemøte Vest 29-11-14 Områdemøte Vest 29-11-14 Møte ble åpnet med en stille stund. Tradisjonene ble lest. Møteleder: Frode Sekretær: Janne Tilstede: Kassereren- område GSR BGV GSR NA Karmøy Kassereren - NA Ølen Vara RKM Bergen

Detaljer

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014

Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 Møtereferat OØSK 3. Mai 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 29 til stede, 16 GSR, 1 vara-gsr, 6 observatører/stiller til valg, vara delegat,

Detaljer

Referat OSSK 18 mai 2013

Referat OSSK 18 mai 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær RKM Vara RKM HI & OI Aktivitets komiteen Gjør det enkelt Fredags gruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.05.14 TILSTEDE: Leder, RKM, vara RKM, varasekretær, leder OI, 9 GSR, 2 vara GSR, 3 observatører totalt 19 stk tilstede INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi hadde en stille stund

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 02.07.16. TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, O&I leder, O&I nestleder, H&I leder, Sekretær, 2 stk. GSR, 2 stk.vara GSR, 0 stk.observatører (3 stk. med stemmerett). Totalt 9 stk. INNLEDENDE

Detaljer

Referat fra regionsmøte i Oslo

Referat fra regionsmøte i Oslo Referat fra regionsmøte i Oslo 10.10.2015 Presentasjonsrunde: 36 Stykker tilstede: Leder, kasserer, varakasserer, avtroppende leder litteraturkomiteen, nestleder litteraturkomiteen, kasserer litteraturkomiteen,

Detaljer

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013

Narcotics Anonymous. RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE MIDT SERVICE KOMITÉ Januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forkortelser:... 1 Møtestruktur:... 2 Administrative tjenere i OMSK... 2 OMSK medlemmer... 2 Beslutningsprosess - Debatt og

Detaljer

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013

REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 REFERAT OØ2SK 6. juli 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, RKM, H&I leder, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (9 stk. med stemmerett), totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. 1 Møtereferat 1.12.12 Er det noen nye her? Ja, 2 stk. Presentasjonsrunde: Tilstede 22 stk; 12 gsrèr, Leder OI, 3 observatører, 1 som stilte til valg, Leder, nestleder, kasserer, sekretær. Stille stund

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Område Nord ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE NORD SERVICE KOMITÉ APRIL 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Område Service Komiteen: formål

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12

REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 REFERAT FRA MØTE I OMRÅDE SØR SERVICE KOMITE 18.02.12 TILSTEDE Leder : Rkm : Vara Rkm : Leder i Aktivitetskomiteen : Kasserer Aktivitetskomiteen Leder HI og OI Nestleder HI & OI Gsr sammen kan vi gruppa

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

OSSK 21. januar 2017

OSSK 21. januar 2017 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 OSSK 21. januar 2017 Tilstede: Leder RKM H&I/OI- komiteen Aktivitetskomiteen Kasserer

Detaljer

Presentasjonsrunde: 25 tilstede, 15 GSR, 1 vara, 3 observatører, leder, OI leder, HI leder og vara RKM, leder konventkomiteen og leder for læredagen.

Presentasjonsrunde: 25 tilstede, 15 GSR, 1 vara, 3 observatører, leder, OI leder, HI leder og vara RKM, leder konventkomiteen og leder for læredagen. 1 Møtereferat 03.11.2012 Er det noen nye her? Ja to stykker. Presentasjonsrunde: 25 tilstede, 15 GSR, 1 vara, 3 observatører, leder, OI leder, HI leder og vara RKM, leder konventkomiteen og leder for læredagen.

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD Narcotics Anonymous Område Nord Anonyme Narkomane ANONYME NARKOMANE OMRÅDE NORD RETNINGSLINJER FOR KONVENTKOMITEEN AUGUST 2013 INNHOLDFORTEGNELSE: Konventkomiteen: formål og sammensetning Beslutningsprosess

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat for regions møte den 8. februar 2014

Referat for regions møte den 8. februar 2014 Referat for regions møte den 8. februar 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Sekretær, Vara sekretær, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Øst, RKM Sør, Vara RKM Sør,

Detaljer

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr

Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert Dato Vedtak Nr Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Vedtakslogg for Område Vest Service Komité (OVSK) Oppdatert 05.08.15. Dato Vedtak Nr 27.08.11 OVSK's styre skal ha følgende 6 verv: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær,

Detaljer

REFERAT OVSK

REFERAT OVSK REFERAT OVSK 13.08.2016 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, RKM, 8 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR (8 stk. med stemmerett), 5 stk. observatører, totalt 19 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen og

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Område vest service komité (OVSK)

Område vest service komité (OVSK) OMRÅDE MØTE OVSK 29-08-2015 Ledige verv i OVSK: Nestleder. Underkomite: OIHI leder Aktivitets leder. Tilstede: Odd Bjarne, Inge, Anders, Rolf, Frode, Trond, Rita, Vicky, Lea, Kurt, Sondre, Terje, Per-

Detaljer

Møtereferat OØSK 2. august 2014

Møtereferat OØSK 2. august 2014 Møtereferat OØSK 2. august 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 nye, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 17 til stede, 15 GSR/vara-GSR,, leder for OI, leder, kasserer og varasekretær.

Detaljer

Agenda for regionsmøte

Agenda for regionsmøte Agenda for regionsmøte 08.10.2016 Presentasjonsrunde Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 12 tradisjoner leses Visjonen for service leses 12 konsepter leses Er det noen som har noe å lese eller

Detaljer

Møtereferat OØSK 5. juli 2013

Møtereferat OØSK 5. juli 2013 Møtereferat OØSK 5. juli 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 2stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 21 til stede, 9 gsr, 3 vara-gsr, 2 observatører,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Juli 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Områdeservicekomitéen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Referat for regions møte den 11 oktober 2014

Referat for regions møte den 11 oktober 2014 Referat for regions møte den 11 oktober 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede 24 stykker: Nestleder, Kasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Nord, Vara RKM Nord, RKM Midt, Vara RKM-Midt, RKM Vest, Vara RKM

Detaljer

Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016

Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Dagsorden OSSK møte 17.desember 2016 Velkomst med presentasjonsrunde: NA`s 12 tradisjoner,

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2016-1997 2016 Endring av kasserers vervbeskrivelse: "Jobben til områdets kasserer er essensielt i forhold til komiteens arbeid. I og med at tjenesten som kasserer innebærer

Detaljer

Samledokument for regions møte den 8. februar 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder. Sekretær. Vara-sekretær. Kasserer / Vara-kasserer

Samledokument for regions møte den 8. februar 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder. Sekretær. Vara-sekretær. Kasserer / Vara-kasserer Samledokument for regions møte den 8. februar 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Vel overstått julefeiring til hver og en av dere Siden siste møte har jeg satt meg inn i leders oppgaver etter

Detaljer

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK 1. Leder bør møte opp til alle områdemøtene og administrative tjenermøtene. 2. Ansvarlig for å lede områdemøtene og administrative tjenermøtene på en strukturert måte.

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer