Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse"

Transkript

1 Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

2 Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen av den enkelte person med diabetes blir bedre (langsomt, men sikkert) Antall komplikasjoner og kostnadene ved disse vil øke (dersom man ikke gjør noe med forekomsten av type 2- diabetes)

3 Helse-Nords Handlingsplan for Diabetes mai/juni prosjektgruppen dannet august første møte aug 06- Jan 07 kartlegging situasjonsbeskrivelse mai planen sendes til høring høst 2007 planen vedtas intet skjedde bevilgninger i 2009

4

5 Mange sykehus manglet: diabetesteam diabetesansvarlig lege diabetessykepleiere (eller dårlig kapasitet) kliniske ernæringsfysiologer (el. dårlig kapasitet) fotterapeut psykolog fotteam fullstendige retningslinjer for behandling av diabetes på poliklinikk og avdeling kontorfasiliteter

6 Tiltak diabetesansvarlig overlege på alle sykehus diabetessykepleiere på alle sykehus diabetesteam på alle sykehus sentralteam på UNN Tromsø og Nlsh Bodø diabetes fotteam tilknyttet sentralteamene fagnettverk etableres midler til kompetansehevende tiltak felles retningslinjer sikre brukermedvirkning elektronisk diabetesjournal alle sykehus samhandling mellom allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten - shared care Økonomisk ramme 8 mill

7 Status diabetessykepleiere i Helse Nord Bodø med.avd 1 2,8 Bodø barneavd 0,75 1,5 Vesterålen 0 1 Lofoten Mo i Rana 0,5 1 Sandnessjøen ,25 barn Mosjøen 0.3 0,75 Narvik 0 1 Harstad 1 1,75 Tromsø 3 + 0,75 (barn) Hammerfest 0,5 + 0 (barn) 1 + 0,5 barn Kirkenes 0 1 totalt økt med over 9,25 stillinger for diabetessykepleiere i tillegg økt med en overlegestilling på sentralteamet UNN Tromsø i 2009 og en LIS- lege på Nlsh Bodø

8 Andre yrkesgrupper Psykolog i Bodø og Tromsø er vanskelig da stillingsandelene er for små, vanskelig å få besatt KEF Ansatt i Hammerfest Utlyst i Narvik og Harstad Lofoten og Vesterålen dekkes opp fra Bodø Ansatt i Mosjøen (hadde fra før men fikk 25 % økning) Sandnessjøen mangler UNN har fra før Kirkenes har fra før Mo har fra før Fotterapeut ansatt i Bodø og Tromsø leier inn ved behov

9 Øvrige tiltak Utdanning av diabetessykepleiere ved Universitetet i Nordland 300 diabetessykepleiere, 70 % av kommer fra primærhelsetjenesten fordelt på 50 kommuner i Nordland legekontor, hjemmetjeneste, alders/sykehjem, omsorgsboliger, bofellesskap 5 kommuner i Nord-Norge har opprettet egne stillinger for kommunale diabetessykepleiere

10 Øvrige tiltak Årlige nettverkskonferanser (100 deltakere høsten 2010) Diabetesjournal (NOKLUS) installert på samtlige sykehus i Helse-Nord

11 Suksesskriterium Ansvarlig leder Regional Diabetessykepleier (vaktbikkje med tanke på oppfølging lokalt) Diabetes fagråd som skal trekke opp de stor linjene og være fagansvarlige overfor Helse-Nord

12 Diabetesteamets oppgaver: Pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Opplæring av helsepersonell Samarbeid med primær- og kommunehelsetjenesten

13 Erfaringer fra Salten Diabetes happening i samtlige kommuner i lokalsykehusområdet Invitert fastleger, medarbeidere på legekontorene, ansatte i hjemmetjenesten og andre interesserte helsearbeidere til gratis kurs Startkurs (for pasienter LMS) Kveldsmøte i lokalforeningen Samarbeidsprosjekt mellom: Nordlandssykehuset, Nordland Fylkeskommune, Norges Diabetesforbund, NOKLUS og de aktuelle kommunene

14 Dag 1: Startkurs Kurs for helsepersonell Kurs for legene Møte i lokalforeningen om kvelden Dag 2: Startkurs Felleskonsultasjoner med tc og fastlegene Forelesere: Diabetesteamet (lege/sykepleier/kef) NOKLUS, repr. fra FYSAK i kommunene, brukerrepresentant

15 Felleskonsultasjoner Pasient, fastlege og spesialist Pasient, fastlege, spesialist, alle fastlegene ved kontoret/i kommunen Fastlegen presenterte pasienten og problemet Alle diskuterte situasjonen sammen klinikkmodell

16 Resultater fra 6 kurs/12 kommuner 415 helsepersonell 52 fastleger/turnusleger (75-80 % av alle) ca. 315 på kveldsmøtene 50 deltagere på Startkurs Meget positive tilbakemeldinger fra legene. Samtlige kunne tenke seg nye kurs og nye felleskonsultasjoner Internundervisning ved 6 legekontor i Bodø

17 Planer Fortsette kontakten mot fastlegene (dagskurs) diabetessykepleier medarbeidere lege klinikk med fastlegene Prosjekt livsstilssykepleiere i kommunene Filosofien bak: Overføring av ansvar for en komplisert gruppe pasienter til fastlegene forutsetter bedre samarbeid og en overføring av kunnskap og kompetanse.

18 Meløy Fauske prosjektet opprettet 50 % dia.spl i begge kommuner de gikk gjennom alle diabetespasienter hos alle fastleger og la aktuelle data inn i diabetesjournalen gjennomgått rapportene fra Norsk Diabetesregister for voksne sammen med fastlegene. Diskutert rutiner, behandling og måloppnåelse, utgangspunkt for videre kompetansehevende tiltak, diksutere samarbeide med dia.sykepleier

19 Planer (2) Walk-in diabetesundervisning Målgruppe: Nyoppdagede type 2-. Basisundervisnig En dag i måneden (kl ). Ingen henvisningsplikt Informasjon via fastlegene, diabetesforbundet, pfresse++

20

21 Hva bør gjøres framover? Evaluering hvordan fungerer diabetes teamene er det diabetesansvarlig lege antall polikliniske konsultasjoner og inneliggende pasienter Revisjon av handlingsplanen samarbeide mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten forebyggingsstrategier kvalitetssikring (bruk av diabetesjournalen, bench-marking) Oppfølging av stillingsstrukturen i sykehusene Riktig bruk av midlene lokalt Fortsette videreutdanningen i diabetes Samhandlingsreformen?

22 Takk for oppmerksomheten

Samhandling før reformen. Kompetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjeneste Trine Selnes, NLSH Bodø

Samhandling før reformen. Kompetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjeneste Trine Selnes, NLSH Bodø Samhandling før reformen Kompetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjeneste Trine Selnes, NLSH Bodø Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen av

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 2025 Utkast med høringsinnspill, juni 2015 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag.

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer