INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3"

Transkript

1

2 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER SIKKERHETS INSTRUKSJONER ADRESSER OG TELEFONNUMMER BESTILLINGSANVISNING MONTERINGS ANVISNING MONTERING AV OMDREININGSHASTIGHETS REGULATOR EMBALLASJE, TRANSPORT OG LAGRING...13 KAPITTEL 3 - BETJENING AV MASKINEN BEGREPS DEFINISJONER - GJÆRING BETJENING MEBAMAT 407 A INNSTILLING AV SAGBLAD MATING INNSTILLING AV SKJÆRE TRYKK INNSTILLING AV SAGBLAD SKJÆRE HASTIGHET INNSTILLING AV GJÆRING SKJÆREKANAL KORRIGERING BEREGNING AV LENGDE EKSEMPEL PÅ MATERIAL LÅSING I STIKKE...25 KAPITTEL 4 - MEBA SAGBLADBÅND VALG AV SAGBLADBÅND VALG AV TANNINGS INNDELING SKJÆREHASTIGHET TABELL BYTTE AV SAGBLADBÅND SAGBLADBÅND STRAMMING INNKJØRING AV NYE SAGBLADBÅND...34 KAPITTEL 5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER OVERSIKT SKJEMA VEDLIKEHOLD SMØREPUNKT OLJE SMØREPUNKT FETT DRIVVERK (GIR) HYDRAULIKK OLJETYPER - LEVERANDØR BETEGNELSE BYTTE AV SAGBLADBÅND STYRINGENE...44 KAPITTEL 6 - BETJENING AV EPM H BETJENINGSPANEL Betjenings tastatur oversikt HOVED MENY Styring Hydraulikk Referanse Referanse innstilling MANUELL (HAND)...50 P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 1

3 6.3.1 Mating posisjon Opsjon AUTOMATIKK - MENY Program meny ("program meny ny") Automatikk - start SERVICE MENY Service bruker (service) Material gruppe SAGBLADBÅND HASTIGHET OG SAGBLAD AVVIK OVERVÅKING Sagbladbånd hastighet Sagblad avvik overvåking AUTOMATISK HØYDE JUSTERING AV SAGBUEN ENKEL KUTT AUTOMATISK SYKLUS MATERIAL SLUTT TIME TELLER (DRIFTSTIMER) Time teller - oppdrag Time teller sagbladbånd (sageband) Time teller - total (til sammen) FEIL MELDINGER Feil type I Feil type II Feil type III Feilsøking...67 KAPITTEL 7 - RESERVEDELS SKISSER OG LISTER...68 INNHOLD - RESERVEDELS SKISSER OG LISTER...69 KAPITTEL 8 - HYDRAULIKK SYSTEM KAPITTEL 9 - ELEKTRISK SYSTEM KAPITTEL 10 - MICRO SPRAYER (OPSJON) MONTERING FEILSØKING - INNSTILLINGS INSTRUKSJONER HØY YTELSE SMØREOLJE MEBA HL KAPITTEL 11 NULLANSLAG (OPSJON) P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 2

4 Kapittel 1 - Tekniske data 1.1 Tekniske data. maskin type: MEBAMAT 407 A maskin nummer: 6650 Modell: MEBAMAT 407 A Skjære kapasitet: RUND REKTANGULÆRT mm 407 x 407 mm Bunt stikke kapasitet: Bredde: mm Høyde: mm Material matings lengde: Enkel: mm Serie: mm Rest material stykk lengde: Manuell.: ca. 20 mm Automatisk ca. 70 mm Skjære hastighet: m/min AC-Driftenhet. Skjære trykk: Hydraulisk trinnløs justerbar Senke hastighet: m/min - trinnløs Sagbladbånd størrelse: 5120 x 41 x 1,3 P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 3

5 Sagbladbånd stramming: hydraulisk Maskin vekt: ca kg (netto) Maskin størrelse: lengde x bredde x høyde: ca x 2500 x 2000 mm Maks material vekt: maks. 250 kg/m Arbeids høyde: med maskin monteringsputer: 750 mm ca. 800 mm (opsjon) Støy: 74 db(a) Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 4

6 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder : Elektrisk tilkobling: Strømforsyning: 3 x 400 V / N / PE 50Hz Trykkluft: bare med opsjon, 6-8 bar, min. 50 l/min Sagbladbånd motor: 5,5 kw Kjølevæske pumpe: 0,11 kw Hydraulikk pumpe: 0,75 KW Total effektbehov: min.: 7,5 KW Nominell strøm: 26 A Hoved sikring: 35 A Påfyllings mengder: Hydraulikk: ca. 40 liter Kjølevæske tank: ca. 120 liter. Micro-Sprayer: ca. 0,7 liter. Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 5

7 1.3 Skjære kapasitet. MEBAMAT 260 A og 407 A A A Skjære kapasitet høyde => <= Skjære kapasitet bredde P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 6

8 Kapittel 2 - Generelle Instruksjoner 2.1 Sikkerhets instruksjoner. Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ingen båndsag maskiner er uten fare områder! Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Det må utføres regelmessig og grundig vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Sikkerhetsgitter og beskyttelse utstyr må ikke fjernes når maskinen er i drift. Før sikkerhetsutstyr fjernes fra maskinen, må maskinens hoved bryter slåes av og sikres ved hjelp av en sikkerhets lås. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 7

9 Bruk vernehansker ved mating og fjerning av materiale. Mating eller fjerning skal aldri utføres når sagbladbåndet er i drift eller andre maskinfunksjoner er aktive. Materialet skal ikke holdes ved hjelp av hendene ved prosessering, bruk alltid de egnede spenne stikkene (manuelle / hydrauliske stikker, ved behov vertikale tilleggs stikker). Mating og utmating av materialet må opplagres ved hjelp av nødvendig underlag som sikrer at materialet ikke tipper av, for eksempel rullebane. Kontroller at materialet er fast spent i stikken før du begynner å prosessere. Ved sag prosesseringen, henholdsvis ved betjening av maskinen, må en alltid overvåke de bevegelige delene på maskinen, spesielt med hensyn til sagbladbåndet og det fast spente materialet. Ved anlegget er det også alltid viktig å overvåke de tilkoblede enhetene som rullebaner, lengde anslag m.m. Grip aldri sagbladbåndet når det er i drift! Juster aldri sagbladbånd styringene når sagbladbåndet er i drift. La ingen verktøy, måleutstyr eller andre deler ligge i arbeidsområdet til maskinen. Spon kan føre til skader og funksjonsmessige forstyrrelser, hold derfor alltid maskinen ren. Ikke tillat uautorisert bruk av maskinen. Det er forbudt å oppholde seg i dreinings område til sagbuen. Fareområdene må bygningsmessig tilstrekkelig avsikres eller kan avsikres av kvalifisert MEBA-personell på forespørsel ved hjelp av beskyttelse gjerder(gitter) eller ved hjelp av lys barriere følere. Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Mange rå materialer (legeringer) krever spesielle kjølemidler ved saging ( for eksempel på grunn av brennbarhet ). Be om informasjon fra kjølemiddel leverandøren. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. VIKTIG: Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 8

10 2.2 Adresser og telefonnummer. Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 9

11 2.3 Bestillingsanvisning. Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) sagbladbånd størrelse : lengde x høyde x bredde f.eks x 34 x 1,1 tann inndeling (tenner pr tomme) f.eks. 3/4 TPI Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Bytte- og forbruksdeler. Ved bestilling av bytte- og forbruksdeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 10

12 2.4 Monterings anvisning. Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 4 8 bar. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 11

13 2.5 Montering av omdreiningshastighets regulator. Bare ved de trinnløse LENZE motor regulering (2,2 kw) For å minske transport skade, leveres båndsagen med LENZE motor regulering forenklet en motor regulering med trinnløs omdreiningshastighets regulator - umontert. Monteringen før oppstart er svært enkel å utføre. Monterings anvisning. Sett den klokkeformede delen med innstillings håndrattet fremfor åpningen, slik at plastikk dekselet på siden peker mot høyre ( parallelt med sagbuen på utmatingssiden). Skru enheten fast ved hjelp av de 4 sylinderskruene DIN 912. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S5) Det analoge omdreinings viseren må påfølgende justeres (kalibreres). Innstilling av omdreinings hastighet. Minimal og maksimal tillatte omdreinings hastighet er allerede innstilt fra MEBA, og kan ikke forandres. Vri omdreinings hastighet regulerings rattet mot venstre mot stopperen mens sagbladbånd driften er i drift ( retning lavere omdreinings hastighet). Denne innstillingen tilsvarer 18 m/min sagbladbånd hastighet. Denne verdien skal nå også kunne avleses på måleren. Dersom dette ikke er tilfelle, så må måleren justeres i henhold til følgende prosedyre : Løsne låseskru tappen M6 på regulerings rattet. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S3) Ta plastikkhus måleren ved regulerings rattet (med lette støt på regulerings rattet) og juster den i loddrett stilling (måler skalaen skal stå loddrett), juster inntil viseren viser 18 m/min. Plastikkhus måleren monteres så på plass igjen, og innstillingen låses fast ved festing av låseskru tappen igjen. Den innstilte omdreinings hastigheten er lineær med sagbladbånd hastigheten. Eksempel : Skala verdi 50 tilsvarer 50 m/min sagbladbånd hastighet. Med en omdreiningsmåler kan alle mulige sagbladbånd hastigheter vises, og omdreinings regulatoren, som beskrevet ovenfor, kan tilsvarende justeres med hensyn til dette. Omdreinings hastigheten må bare utføres når motoren er i drift (Ignorering av dette fører til stor skade). Ved reparasjonsarbeid må dette utføres i henhold til monterings- og bruksanvisningen som er vedlagt LENZE drivverk teknikk. (Fig. 2 Front regulering) P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 12

14 2.6 Emballasje, transport og lagring. Generelt : Før transportering av maskinen ved hjelp av en truck, plasser maskinen på kraftige tre planker og beskytt den mot støv o.l. ved hjelp av gjennomsiktig plastikk folie. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 13

15 Kapittel 3 - Betjening av maskinen 3.1 Begreps definisjoner - gjæring. Svingramme maskiner. Søyleføring maskiner. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 14

16 3.2 Betjening MEBAMAT 407 A. Se kapittel 6: Betjening av EPM H315 "styring" Pos. 1 Funksjon bryter Styring PÅ Pos. 2 Funksjon bryter Styring AV Pos. 3 Styring EPM H315 Betjeningspanel Pos. 4 Ventil Regulering av sagblad matingen, se kapittel 3.3 Pos. 5 Ventil Regulering av skjære trykket, se kapittel 3.4 Pos. 6 Bryter NØDSTOPP bryter Pos. 7 Manometer Måler for sagblad matingen, se kapittel 3.3 Pos. 8 Manometer Måler for innstilt skjære trykk, se kapittel 3.4 P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 15

17 Betjening. VIKTIG: Hydraulikk systemet skal bare bli slått av hvis det oppstår fare under kuttingen, for å hindre skade på sagbladbåndet. Innstilling av sagblad matings hastigheten, se kapittel 3.3. Innstilling av skjære trykket, se kapittel 3.4. Innstilling av sagblad skjære hastigheten, se kapittel 3.5. Ved å trykke NØDSTOPP bryteren blir maskinen satt i stillstands. NØDSTOPP bryteren kan avstilles igjen ved å dra den røde sopp-formede bryteren opp igjen. Hoved bryter: Hoved bryteren er plassert ved siden av betjenings pulten. Når hoved bryteren er plassert i posisjon 0, er betjenings pulten, henholdsvis elektroskapet strøm løst. Denne bryter posisjonen kan sikres ved hjelp av en hengelås. Reparasjons arbeid skal bare utføres når hoved bryteren er avslått! VIKTIG: Hvis maskinen blir avslått ved hjelp av hoved bryteren, så må en minimum vente 15 sek. før en slår på maskinen igjen. Dersom dette ikke følges, kan det føre til ødeleggelse av elektriske deler. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 16

18 3.3 Innstilling av sagblad mating Schnittd Innstilling av sagblad matings hastighet : (Senke hastighet) Sagblad matings hastigheten reguleres ved hjelp av den låsbare regulerings ventilen (Pos. 2). Ved å dreie regulerings ventilen med klokke retningen = Økning av sagblad matings hastigheten (10 = Maks hastighet med ca. 300 mm/min). Ved å dreie regulerings ventilen mot klokke retningen = Redusering av sagblad matings hastigheten (0 = Ingen senking av sagbuen). Ved å trekke ut nøkkelen blir den aktuelle innstillingen av sagblad matings hastigheten låst, og det er ikke mulig å forandre denne uten å benytte nøkkelen igjen. Still inn sagblad matings hastigheten i henhold til sagblad matings diagrammet. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 17

19 3.4 Innstilling av skjære trykk. Skjære trykket blir regulert ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3). Ved å dreie med klokke retningen økes skjære trykket. Innstillingen av skjære trykket er avhengig av hvilket material råvare og hvilke material størrelser som skal sages Schnittd Når trykk manometeret (Pos. 4) viser et trykk hvor det faktiske skjære trykket er høyere enn det maksimal innstilte skjære trykket, blir sagblad matings hastigheten automatisk redusert av skjære trykk reguleringen. Dersom det ikke settes noe skjære trykk, så senker sagbuen seg med konstant hastighet i henhold til reguleringen som er innstilte på sagblad matings hastigheten. Det maksimale skjære trykket, som kan innstilles ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3), kan avleses på manometer (Pos. 5). Det maksimale skjære trykket for denne maskin serien er på 25 bar. Dette må reduseres i overensstemmelse med materialtyper som prosesseres. For eksempel ved prosessering av profiler, rør eller ved små diameter størrelser. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 18

20 3.5 Innstilling av sagblad skjære hastighet. Generelt. Samtlige skjære hastighet angivelser er i m/min. Skjære hastigheten er i første rekke avhengig av hvilket material råstoff som prosesseres, og av sagbladbånd kvaliteten. Tilnærmingsverdier kan hentes i fra den vedlagte standard tabellen. Dersom det oppstår unormalt støy ved prosessering, så må skjære hastigheten korrigeres med enten å øke eller å redusere med små justeringer. Polvekselbar hastighet regulering (Trinnvis innstilling av skjære hastigheten). Ved polvekselbar hastighet regulering er det bare mulig å stille inn to ulike skjære hastigheter. Disse to skjære hastigheten er ca. 35 m/min og 70 m/min. Veksling av skjære hastigheten utføres ved betjenings pulten. Hastighets velgeren har 3 valg posisjoner : 0 = AV 1 = 35 m/min 2 = 70 m/min Hastigheten kan bare byttes når sag motoren er i stillstands. Denne drifts typen har ingen direkte slitasjedeler. Trinnløs hastighet regulering. Ved trinnløs hastighet regulering kan omdreinings hastigheten, henholdsvis skjære hastigheten trinnløst justeres innenfor et bestemt område ved hjelp av et hånd ratt. Det gir følgende tillatte skjære hastighets områder : STÖBER - motor regulering (søyleførings maskiner): m/min og m/min pol-vekselbar LENZE - motor regulering (svingramme maskiner): m/min Justering av skjære hastigheten utføres ved å dreie på hånd rattet. Visning av skjære hastigheten er som følger : STÖBER motor regulering (søyleførings maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten ved hjelp av en analog måler i umiddelbar nærhet av hånd rattet. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 19

21 LENZE - motor regulering (svingramme maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten på en analog måler som er integrert i hånd rattet (Måleren er justerbar se LENZE bruksanvisningen). Eller visning (analog) på en skala fra 1-9 som er plassert i en boks bakom hånd rattet. Verdien 1 korresponderer med hastigheten 18 m/min, og verdien 9 korresponderer med hastigheten 115 m/min. Skjære hastigheten må bare justeres når motoren er i drift. Disse motor reguleringene har alt etter utførelse slitasjedeler som tannreimer, remskiver, glidering eller driftsakslinger. AC - motor regulering. Ved hjelp av AC motor regulering kan skjære hastigheten trinnløst reguleres innenfor et bestemt område. Det mulige regulerings området av skjære hastigheten er m/min. Reguleringen av skjære hastigheten utføres ved hjelp av en dreie knapp med en direkte analog måler som er plassert på betjenings pulten, eller ved hjelp av taste felt på bilde skjermen (programmerbar styring) med direkte digital visning ( se bruksanvisning for programmerbar styring). Skjære hastigheten kan justeres både når motoren er i stillstands og i drift. Denne motor reguleringen har ingen direkte slitasjedeler. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 20

22 3.6 Innstilling av gjæring. Denne funksjonen er IKKE mulig ved maskinen MEBAMAT 407 A. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 21

23 3.7 Skjærekanal korrigering. Skjærekanal bredde. Ved saging oppstår det, avhengig av skråstillingen til skjæretennene, en så kalt skjærekanal. Bredden til denne skjærekanalen er avhengig av tykkelsen til sagbladbåndet, antall tenner og av tannings typen til sagbladbåndet. Standard verdier er ca.: Skjærekanal bredde 1,5 mm ved sagbladbånd tykkelse 0,9 mm Skjærekanal bredde 1,7 mm ved sagbladbånd tykkelse 1,1 mm Skjærekanal bredde 1,9 mm ved sagbladbånd tykkelse 1,3 mm Ved 90º kutt er den til en hver tid gjeldene skjærekanalen (S) alltid lik. Ved gjæringskutt forandrer den faktiske skjærekanal bredden (S tat ) seg i material gjennomførings retningen. Den nødvendige material matings lengden blir lenger. S tat S ß=90 S S tat ß=45 En viktig forutsetning for en nøyaktig matings lengde av materialet er en eksakt utregning av skjærekanal bredden. Dette gjelder for alle maskiner med mulighet for gjærings saging, også for maskiner med lengde anslag. Ved maskiner som er hel automatisk programmerings styrte utføres utregningen automatisk, med det menes det at en må bare programmere inn ønsket lengde og gjæringsvinkelen. Ved alle kutt med forskjellige gjæringsvinkler er det absolutt nødvendig ta hensyn til, at en alltid bare legger til halvparten av den første gjærings korrigerings verdien til halvparten av den andre gjærings korrigerings verdien. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 22

24 Verdien, hvilket som en må ta hensyn til ved material matingen, regnes ut på følgende måte : S = Målt skjærekanal bredde α = Skjære 1. gjæringsvinkel L = Lengden til det ønskede material stykket β = Skjære 2. gjæringsvinkel V = Material matings lengde for et enkelt stykke V = S + 2 sin α S + L 2 sin β Eksempel : Målt skjærekanal bredde S = 1,5 mm Ønsket material lengde = 250 mm 1. gjæringsvinkel α = 60º 2. gjæringsvinkel β = 135º V = 1,5 mm 1,5 mm + 2 sin 60 2 sin mm V = 251,9 mm Merknad : Ved 90º - kutt var material matings lengden bare 251,5 mm. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 23

25 3.8 Beregning av lengde. Hjelpe formel til bruk ved lengde beregning. Eksempel 1 X B L α Gitte faktorer: lengde L, bredde B, vinkel α Ønsket faktor: lengde X X = L - B tan α Gitte faktorer: lengde X, bredde B, vinkel α Ønsket faktor: lengde L X = L + B tan β Eksempel 2 X β L Gitte faktorer: lengde L, bredde B, vinkel α, vinkel β Ønsket faktor: lengde X X = L - B tan α α - B B tan β Gitte faktorer: lengde X, bredde B, vinkel α, vinkel β Ønsket faktor: lengde L L = X + B tan α + B tan β P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 24

26 3.9 Eksempel på material låsing i stikke. Fast spenning av materialet i stikken. Riktig fast spenning av materialet som skal kuttes kan føre til vesentlig forbedring med hensyn til skjære kvalitet og prosesserings tid. Det enkelte materialet må alle med riktig trykk spennes, og også hvis mulig riktig formtilpasset, fast. Stikke trykket bør settes så høyt som mulig, og bare reduseres ved fast spenning av tynn veggede materiale. Materialet bør mates i maskinen slik at den faktiske skjærekanal lengden under prosessering endres minst mulig. Eksempel på låsing av materialet i stikken for svingramme maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for to søyleførings maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for begge maskin typer. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 25

27 Kapittel 4 - MEBA sagbladbånd 4.1 Valg av sagbladbånd. De viktigste kriteriene for riktig valg av sagbladbånd er materialtype og størrelse på materialet som skal sages. Riktig valg av sagbladbånd vil også influere på kvaliteten til kuttet og sagbladbåndets levetid. For å oppnå høy kvalitet på kuttet og lang sagbladbånd levetid anbefaler vi at det brukes Bi-metall sagbladbånd (MEBA bimetal). Sagbladbånd størrelse: Se kapittel 1 - Tekniske data, for informasjon om sagbladbånd størrelse til denne maskinen (lengde, bredde og tykkelse). Du må oppgi disse faktorene ved bestilling av sagbladbånd. Tannings inndeling: Tannings inndelingen oppgis som antall tenner pr. tomme (teeth per inch). Vi skiller også mellom variabel tanning og konstant tanning. Variabel tanning er spesielt egnet til kutting av full materiale. Variabel tannings inndeling hvor tennene har ulik avstand innenfor tannings intervallet reduserer eventuelle vibrasjoner. Disse er spesielt godt egnet ved kutting av rør eller profiler. Hoved kriteriet med hensyn til tannings inndeling er lengden på tannen. Det bør minimum være 3 tenner som skjærer i materialet til en hver tid, og maksimum rundt tenner. Detaljert data med hensyn til tannings inndelingen kan du finne i tabellene i kapittel 4.2. Tannings form: Ulike tannings former avhenger mest av hvilket materialet som skal kuttes, og hvilken sagbladbånd størrelse som benyttes. For tann lengder mindre enn 50 mm, brukes standard tann form (tann side kant 0 ). For tann lengder mellom 50 og 200 mm, kan du velge mellom standard tann og klo tann med positiv tann side kant. For tannlengder større enn 200 mm velges bare klo tann. Vennligst kontakt P. Meidell AS direkte hvis du har spørsmål med hensyn til valg av sagblad. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 26

28 Sagblad sortiment for MEBA BI-Metal-Båndsag-blad. MEBA Bimetal: For verksted drift. For profiler og bunter. For små og hyppig varierende material størrelser. For hyppig vekslende full materialer med inntil 150 mm skjærekanal bredde. MEBA Bimetal -S-: For samtlige stål typer opptil 45 HRC. For alle material størrelser. For rustfrie - metaller. For serie kutting. For små og midlere material størrelser. For edelstål (spesial stål) profiler. MEBA Spesial RX: Optimalisert, aggressiv tannings profil. Kutting av ikke massive deler, som profiler, I-bjelker, vinkel jern, kanal profiler, rør, rør bunter og ledningsrør. Egnet for kombinert kutting av profil- og full- materiale. Kutter også dårlig avkuttede, lange I bjelker. Minsker klemming på sagbladet igjennom økt bredde på sagkanalen for å oppnå tilleggs åpning. Kutter materialer med lett og midlere sponbarehet, som kullstoff fattig stål, bløt stål, profiler , Rør For edelstål (spesial stål) profiler på grunn av høyere tann slitestyrke. MEBA Spesial GT Egnet for alle materialer med sponbareheter fra middels stor til stor sponbarhet. Full materiale og tykk veggede rør av verktøy stål, som H13, D2, A2, og edelstål (spesial stål). Også for stål legeringer. Egner seg også for legeringer ofte brukt av luft- og rom- fart industrien, som Ti-6Al-4V, 17-4PH, Monel og Inconel. Øker levetiden ved å øke skjære hastigheten på grunn av en særdeles skarp skjære egg. Finslipt positiv sponvinkel, dermed øker skjære presisjonen. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 27

29 4.2 Valg av tannings inndeling. Konstant tanning Variabel tanning Skjære lengde Antall tenner Skjære lengde Antall tenner opptil 10 mm 18 tpi opptil 30 mm tpi opptil 15 mm 14 tpi mm 8-12 tpi mm 10 tpi mm 6-10 tpi mm 8 tpi mm 5-8 tpi mm 6 tpi mm 4-6 tpi mm 4 tpi mm 4-5 tpi mm 3 tpi mm 3-4 tpi mm 2 tpi mm 2-3 tpi mm 1,25 tpi mm 1,4-2 tpi mer enn 700 mm 0,75 tpi mer enn 500 mm 0,75-1,25 tpi Når det er mulig bør sagbladbånd med variabel tanning brukes, ettersom bruksområdet er større og selve kutte prosessen blir mindre støyende. Tannings inndeling ved kutting av rør. Vegg tykkelse Tannings inndeling tpi Rør diameter mm mm P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 28

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer