INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3"

Transkript

1

2 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER SIKKERHETS INSTRUKSJONER ADRESSER OG TELEFONNUMMER BESTILLINGSANVISNING MONTERINGS ANVISNING MONTERING AV OMDREININGSHASTIGHETS REGULATOR EMBALLASJE, TRANSPORT OG LAGRING...13 KAPITTEL 3 - BETJENING AV MASKINEN BEGREPS DEFINISJONER - GJÆRING BETJENING MEBAMAT 407 A INNSTILLING AV SAGBLAD MATING INNSTILLING AV SKJÆRE TRYKK INNSTILLING AV SAGBLAD SKJÆRE HASTIGHET INNSTILLING AV GJÆRING SKJÆREKANAL KORRIGERING BEREGNING AV LENGDE EKSEMPEL PÅ MATERIAL LÅSING I STIKKE...25 KAPITTEL 4 - MEBA SAGBLADBÅND VALG AV SAGBLADBÅND VALG AV TANNINGS INNDELING SKJÆREHASTIGHET TABELL BYTTE AV SAGBLADBÅND SAGBLADBÅND STRAMMING INNKJØRING AV NYE SAGBLADBÅND...34 KAPITTEL 5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER OVERSIKT SKJEMA VEDLIKEHOLD SMØREPUNKT OLJE SMØREPUNKT FETT DRIVVERK (GIR) HYDRAULIKK OLJETYPER - LEVERANDØR BETEGNELSE BYTTE AV SAGBLADBÅND STYRINGENE...44 KAPITTEL 6 - BETJENING AV EPM H BETJENINGSPANEL Betjenings tastatur oversikt HOVED MENY Styring Hydraulikk Referanse Referanse innstilling MANUELL (HAND)...50 P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 1

3 6.3.1 Mating posisjon Opsjon AUTOMATIKK - MENY Program meny ("program meny ny") Automatikk - start SERVICE MENY Service bruker (service) Material gruppe SAGBLADBÅND HASTIGHET OG SAGBLAD AVVIK OVERVÅKING Sagbladbånd hastighet Sagblad avvik overvåking AUTOMATISK HØYDE JUSTERING AV SAGBUEN ENKEL KUTT AUTOMATISK SYKLUS MATERIAL SLUTT TIME TELLER (DRIFTSTIMER) Time teller - oppdrag Time teller sagbladbånd (sageband) Time teller - total (til sammen) FEIL MELDINGER Feil type I Feil type II Feil type III Feilsøking...67 KAPITTEL 7 - RESERVEDELS SKISSER OG LISTER...68 INNHOLD - RESERVEDELS SKISSER OG LISTER...69 KAPITTEL 8 - HYDRAULIKK SYSTEM KAPITTEL 9 - ELEKTRISK SYSTEM KAPITTEL 10 - MICRO SPRAYER (OPSJON) MONTERING FEILSØKING - INNSTILLINGS INSTRUKSJONER HØY YTELSE SMØREOLJE MEBA HL KAPITTEL 11 NULLANSLAG (OPSJON) P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 2

4 Kapittel 1 - Tekniske data 1.1 Tekniske data. maskin type: MEBAMAT 407 A maskin nummer: 6650 Modell: MEBAMAT 407 A Skjære kapasitet: RUND REKTANGULÆRT mm 407 x 407 mm Bunt stikke kapasitet: Bredde: mm Høyde: mm Material matings lengde: Enkel: mm Serie: mm Rest material stykk lengde: Manuell.: ca. 20 mm Automatisk ca. 70 mm Skjære hastighet: m/min AC-Driftenhet. Skjære trykk: Hydraulisk trinnløs justerbar Senke hastighet: m/min - trinnløs Sagbladbånd størrelse: 5120 x 41 x 1,3 P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 3

5 Sagbladbånd stramming: hydraulisk Maskin vekt: ca kg (netto) Maskin størrelse: lengde x bredde x høyde: ca x 2500 x 2000 mm Maks material vekt: maks. 250 kg/m Arbeids høyde: med maskin monteringsputer: 750 mm ca. 800 mm (opsjon) Støy: 74 db(a) Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 4

6 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder : Elektrisk tilkobling: Strømforsyning: 3 x 400 V / N / PE 50Hz Trykkluft: bare med opsjon, 6-8 bar, min. 50 l/min Sagbladbånd motor: 5,5 kw Kjølevæske pumpe: 0,11 kw Hydraulikk pumpe: 0,75 KW Total effektbehov: min.: 7,5 KW Nominell strøm: 26 A Hoved sikring: 35 A Påfyllings mengder: Hydraulikk: ca. 40 liter Kjølevæske tank: ca. 120 liter. Micro-Sprayer: ca. 0,7 liter. Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 5

7 1.3 Skjære kapasitet. MEBAMAT 260 A og 407 A A A Skjære kapasitet høyde => <= Skjære kapasitet bredde P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 6

8 Kapittel 2 - Generelle Instruksjoner 2.1 Sikkerhets instruksjoner. Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ingen båndsag maskiner er uten fare områder! Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Det må utføres regelmessig og grundig vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Sikkerhetsgitter og beskyttelse utstyr må ikke fjernes når maskinen er i drift. Før sikkerhetsutstyr fjernes fra maskinen, må maskinens hoved bryter slåes av og sikres ved hjelp av en sikkerhets lås. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 7

9 Bruk vernehansker ved mating og fjerning av materiale. Mating eller fjerning skal aldri utføres når sagbladbåndet er i drift eller andre maskinfunksjoner er aktive. Materialet skal ikke holdes ved hjelp av hendene ved prosessering, bruk alltid de egnede spenne stikkene (manuelle / hydrauliske stikker, ved behov vertikale tilleggs stikker). Mating og utmating av materialet må opplagres ved hjelp av nødvendig underlag som sikrer at materialet ikke tipper av, for eksempel rullebane. Kontroller at materialet er fast spent i stikken før du begynner å prosessere. Ved sag prosesseringen, henholdsvis ved betjening av maskinen, må en alltid overvåke de bevegelige delene på maskinen, spesielt med hensyn til sagbladbåndet og det fast spente materialet. Ved anlegget er det også alltid viktig å overvåke de tilkoblede enhetene som rullebaner, lengde anslag m.m. Grip aldri sagbladbåndet når det er i drift! Juster aldri sagbladbånd styringene når sagbladbåndet er i drift. La ingen verktøy, måleutstyr eller andre deler ligge i arbeidsområdet til maskinen. Spon kan føre til skader og funksjonsmessige forstyrrelser, hold derfor alltid maskinen ren. Ikke tillat uautorisert bruk av maskinen. Det er forbudt å oppholde seg i dreinings område til sagbuen. Fareområdene må bygningsmessig tilstrekkelig avsikres eller kan avsikres av kvalifisert MEBA-personell på forespørsel ved hjelp av beskyttelse gjerder(gitter) eller ved hjelp av lys barriere følere. Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Mange rå materialer (legeringer) krever spesielle kjølemidler ved saging ( for eksempel på grunn av brennbarhet ). Be om informasjon fra kjølemiddel leverandøren. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. VIKTIG: Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 8

10 2.2 Adresser og telefonnummer. Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 9

11 2.3 Bestillingsanvisning. Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) sagbladbånd størrelse : lengde x høyde x bredde f.eks x 34 x 1,1 tann inndeling (tenner pr tomme) f.eks. 3/4 TPI Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Bytte- og forbruksdeler. Ved bestilling av bytte- og forbruksdeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 10

12 2.4 Monterings anvisning. Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 4 8 bar. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 11

13 2.5 Montering av omdreiningshastighets regulator. Bare ved de trinnløse LENZE motor regulering (2,2 kw) For å minske transport skade, leveres båndsagen med LENZE motor regulering forenklet en motor regulering med trinnløs omdreiningshastighets regulator - umontert. Monteringen før oppstart er svært enkel å utføre. Monterings anvisning. Sett den klokkeformede delen med innstillings håndrattet fremfor åpningen, slik at plastikk dekselet på siden peker mot høyre ( parallelt med sagbuen på utmatingssiden). Skru enheten fast ved hjelp av de 4 sylinderskruene DIN 912. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S5) Det analoge omdreinings viseren må påfølgende justeres (kalibreres). Innstilling av omdreinings hastighet. Minimal og maksimal tillatte omdreinings hastighet er allerede innstilt fra MEBA, og kan ikke forandres. Vri omdreinings hastighet regulerings rattet mot venstre mot stopperen mens sagbladbånd driften er i drift ( retning lavere omdreinings hastighet). Denne innstillingen tilsvarer 18 m/min sagbladbånd hastighet. Denne verdien skal nå også kunne avleses på måleren. Dersom dette ikke er tilfelle, så må måleren justeres i henhold til følgende prosedyre : Løsne låseskru tappen M6 på regulerings rattet. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S3) Ta plastikkhus måleren ved regulerings rattet (med lette støt på regulerings rattet) og juster den i loddrett stilling (måler skalaen skal stå loddrett), juster inntil viseren viser 18 m/min. Plastikkhus måleren monteres så på plass igjen, og innstillingen låses fast ved festing av låseskru tappen igjen. Den innstilte omdreinings hastigheten er lineær med sagbladbånd hastigheten. Eksempel : Skala verdi 50 tilsvarer 50 m/min sagbladbånd hastighet. Med en omdreiningsmåler kan alle mulige sagbladbånd hastigheter vises, og omdreinings regulatoren, som beskrevet ovenfor, kan tilsvarende justeres med hensyn til dette. Omdreinings hastigheten må bare utføres når motoren er i drift (Ignorering av dette fører til stor skade). Ved reparasjonsarbeid må dette utføres i henhold til monterings- og bruksanvisningen som er vedlagt LENZE drivverk teknikk. (Fig. 2 Front regulering) P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 12

14 2.6 Emballasje, transport og lagring. Generelt : Før transportering av maskinen ved hjelp av en truck, plasser maskinen på kraftige tre planker og beskytt den mot støv o.l. ved hjelp av gjennomsiktig plastikk folie. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 13

15 Kapittel 3 - Betjening av maskinen 3.1 Begreps definisjoner - gjæring. Svingramme maskiner. Søyleføring maskiner. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 14

16 3.2 Betjening MEBAMAT 407 A. Se kapittel 6: Betjening av EPM H315 "styring" Pos. 1 Funksjon bryter Styring PÅ Pos. 2 Funksjon bryter Styring AV Pos. 3 Styring EPM H315 Betjeningspanel Pos. 4 Ventil Regulering av sagblad matingen, se kapittel 3.3 Pos. 5 Ventil Regulering av skjære trykket, se kapittel 3.4 Pos. 6 Bryter NØDSTOPP bryter Pos. 7 Manometer Måler for sagblad matingen, se kapittel 3.3 Pos. 8 Manometer Måler for innstilt skjære trykk, se kapittel 3.4 P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 15

17 Betjening. VIKTIG: Hydraulikk systemet skal bare bli slått av hvis det oppstår fare under kuttingen, for å hindre skade på sagbladbåndet. Innstilling av sagblad matings hastigheten, se kapittel 3.3. Innstilling av skjære trykket, se kapittel 3.4. Innstilling av sagblad skjære hastigheten, se kapittel 3.5. Ved å trykke NØDSTOPP bryteren blir maskinen satt i stillstands. NØDSTOPP bryteren kan avstilles igjen ved å dra den røde sopp-formede bryteren opp igjen. Hoved bryter: Hoved bryteren er plassert ved siden av betjenings pulten. Når hoved bryteren er plassert i posisjon 0, er betjenings pulten, henholdsvis elektroskapet strøm løst. Denne bryter posisjonen kan sikres ved hjelp av en hengelås. Reparasjons arbeid skal bare utføres når hoved bryteren er avslått! VIKTIG: Hvis maskinen blir avslått ved hjelp av hoved bryteren, så må en minimum vente 15 sek. før en slår på maskinen igjen. Dersom dette ikke følges, kan det føre til ødeleggelse av elektriske deler. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 16

18 3.3 Innstilling av sagblad mating Schnittd Innstilling av sagblad matings hastighet : (Senke hastighet) Sagblad matings hastigheten reguleres ved hjelp av den låsbare regulerings ventilen (Pos. 2). Ved å dreie regulerings ventilen med klokke retningen = Økning av sagblad matings hastigheten (10 = Maks hastighet med ca. 300 mm/min). Ved å dreie regulerings ventilen mot klokke retningen = Redusering av sagblad matings hastigheten (0 = Ingen senking av sagbuen). Ved å trekke ut nøkkelen blir den aktuelle innstillingen av sagblad matings hastigheten låst, og det er ikke mulig å forandre denne uten å benytte nøkkelen igjen. Still inn sagblad matings hastigheten i henhold til sagblad matings diagrammet. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 17

19 3.4 Innstilling av skjære trykk. Skjære trykket blir regulert ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3). Ved å dreie med klokke retningen økes skjære trykket. Innstillingen av skjære trykket er avhengig av hvilket material råvare og hvilke material størrelser som skal sages Schnittd Når trykk manometeret (Pos. 4) viser et trykk hvor det faktiske skjære trykket er høyere enn det maksimal innstilte skjære trykket, blir sagblad matings hastigheten automatisk redusert av skjære trykk reguleringen. Dersom det ikke settes noe skjære trykk, så senker sagbuen seg med konstant hastighet i henhold til reguleringen som er innstilte på sagblad matings hastigheten. Det maksimale skjære trykket, som kan innstilles ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3), kan avleses på manometer (Pos. 5). Det maksimale skjære trykket for denne maskin serien er på 25 bar. Dette må reduseres i overensstemmelse med materialtyper som prosesseres. For eksempel ved prosessering av profiler, rør eller ved små diameter størrelser. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 18

20 3.5 Innstilling av sagblad skjære hastighet. Generelt. Samtlige skjære hastighet angivelser er i m/min. Skjære hastigheten er i første rekke avhengig av hvilket material råstoff som prosesseres, og av sagbladbånd kvaliteten. Tilnærmingsverdier kan hentes i fra den vedlagte standard tabellen. Dersom det oppstår unormalt støy ved prosessering, så må skjære hastigheten korrigeres med enten å øke eller å redusere med små justeringer. Polvekselbar hastighet regulering (Trinnvis innstilling av skjære hastigheten). Ved polvekselbar hastighet regulering er det bare mulig å stille inn to ulike skjære hastigheter. Disse to skjære hastigheten er ca. 35 m/min og 70 m/min. Veksling av skjære hastigheten utføres ved betjenings pulten. Hastighets velgeren har 3 valg posisjoner : 0 = AV 1 = 35 m/min 2 = 70 m/min Hastigheten kan bare byttes når sag motoren er i stillstands. Denne drifts typen har ingen direkte slitasjedeler. Trinnløs hastighet regulering. Ved trinnløs hastighet regulering kan omdreinings hastigheten, henholdsvis skjære hastigheten trinnløst justeres innenfor et bestemt område ved hjelp av et hånd ratt. Det gir følgende tillatte skjære hastighets områder : STÖBER - motor regulering (søyleførings maskiner): m/min og m/min pol-vekselbar LENZE - motor regulering (svingramme maskiner): m/min Justering av skjære hastigheten utføres ved å dreie på hånd rattet. Visning av skjære hastigheten er som følger : STÖBER motor regulering (søyleførings maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten ved hjelp av en analog måler i umiddelbar nærhet av hånd rattet. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 19

21 LENZE - motor regulering (svingramme maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten på en analog måler som er integrert i hånd rattet (Måleren er justerbar se LENZE bruksanvisningen). Eller visning (analog) på en skala fra 1-9 som er plassert i en boks bakom hånd rattet. Verdien 1 korresponderer med hastigheten 18 m/min, og verdien 9 korresponderer med hastigheten 115 m/min. Skjære hastigheten må bare justeres når motoren er i drift. Disse motor reguleringene har alt etter utførelse slitasjedeler som tannreimer, remskiver, glidering eller driftsakslinger. AC - motor regulering. Ved hjelp av AC motor regulering kan skjære hastigheten trinnløst reguleres innenfor et bestemt område. Det mulige regulerings området av skjære hastigheten er m/min. Reguleringen av skjære hastigheten utføres ved hjelp av en dreie knapp med en direkte analog måler som er plassert på betjenings pulten, eller ved hjelp av taste felt på bilde skjermen (programmerbar styring) med direkte digital visning ( se bruksanvisning for programmerbar styring). Skjære hastigheten kan justeres både når motoren er i stillstands og i drift. Denne motor reguleringen har ingen direkte slitasjedeler. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 20

22 3.6 Innstilling av gjæring. Denne funksjonen er IKKE mulig ved maskinen MEBAMAT 407 A. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 21

23 3.7 Skjærekanal korrigering. Skjærekanal bredde. Ved saging oppstår det, avhengig av skråstillingen til skjæretennene, en så kalt skjærekanal. Bredden til denne skjærekanalen er avhengig av tykkelsen til sagbladbåndet, antall tenner og av tannings typen til sagbladbåndet. Standard verdier er ca.: Skjærekanal bredde 1,5 mm ved sagbladbånd tykkelse 0,9 mm Skjærekanal bredde 1,7 mm ved sagbladbånd tykkelse 1,1 mm Skjærekanal bredde 1,9 mm ved sagbladbånd tykkelse 1,3 mm Ved 90º kutt er den til en hver tid gjeldene skjærekanalen (S) alltid lik. Ved gjæringskutt forandrer den faktiske skjærekanal bredden (S tat ) seg i material gjennomførings retningen. Den nødvendige material matings lengden blir lenger. S tat S ß=90 S S tat ß=45 En viktig forutsetning for en nøyaktig matings lengde av materialet er en eksakt utregning av skjærekanal bredden. Dette gjelder for alle maskiner med mulighet for gjærings saging, også for maskiner med lengde anslag. Ved maskiner som er hel automatisk programmerings styrte utføres utregningen automatisk, med det menes det at en må bare programmere inn ønsket lengde og gjæringsvinkelen. Ved alle kutt med forskjellige gjæringsvinkler er det absolutt nødvendig ta hensyn til, at en alltid bare legger til halvparten av den første gjærings korrigerings verdien til halvparten av den andre gjærings korrigerings verdien. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 22

24 Verdien, hvilket som en må ta hensyn til ved material matingen, regnes ut på følgende måte : S = Målt skjærekanal bredde α = Skjære 1. gjæringsvinkel L = Lengden til det ønskede material stykket β = Skjære 2. gjæringsvinkel V = Material matings lengde for et enkelt stykke V = S + 2 sin α S + L 2 sin β Eksempel : Målt skjærekanal bredde S = 1,5 mm Ønsket material lengde = 250 mm 1. gjæringsvinkel α = 60º 2. gjæringsvinkel β = 135º V = 1,5 mm 1,5 mm + 2 sin 60 2 sin mm V = 251,9 mm Merknad : Ved 90º - kutt var material matings lengden bare 251,5 mm. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 23

25 3.8 Beregning av lengde. Hjelpe formel til bruk ved lengde beregning. Eksempel 1 X B L α Gitte faktorer: lengde L, bredde B, vinkel α Ønsket faktor: lengde X X = L - B tan α Gitte faktorer: lengde X, bredde B, vinkel α Ønsket faktor: lengde L X = L + B tan β Eksempel 2 X β L Gitte faktorer: lengde L, bredde B, vinkel α, vinkel β Ønsket faktor: lengde X X = L - B tan α α - B B tan β Gitte faktorer: lengde X, bredde B, vinkel α, vinkel β Ønsket faktor: lengde L L = X + B tan α + B tan β P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 24

26 3.9 Eksempel på material låsing i stikke. Fast spenning av materialet i stikken. Riktig fast spenning av materialet som skal kuttes kan føre til vesentlig forbedring med hensyn til skjære kvalitet og prosesserings tid. Det enkelte materialet må alle med riktig trykk spennes, og også hvis mulig riktig formtilpasset, fast. Stikke trykket bør settes så høyt som mulig, og bare reduseres ved fast spenning av tynn veggede materiale. Materialet bør mates i maskinen slik at den faktiske skjærekanal lengden under prosessering endres minst mulig. Eksempel på låsing av materialet i stikken for svingramme maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for to søyleførings maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for begge maskin typer. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 25

27 Kapittel 4 - MEBA sagbladbånd 4.1 Valg av sagbladbånd. De viktigste kriteriene for riktig valg av sagbladbånd er materialtype og størrelse på materialet som skal sages. Riktig valg av sagbladbånd vil også influere på kvaliteten til kuttet og sagbladbåndets levetid. For å oppnå høy kvalitet på kuttet og lang sagbladbånd levetid anbefaler vi at det brukes Bi-metall sagbladbånd (MEBA bimetal). Sagbladbånd størrelse: Se kapittel 1 - Tekniske data, for informasjon om sagbladbånd størrelse til denne maskinen (lengde, bredde og tykkelse). Du må oppgi disse faktorene ved bestilling av sagbladbånd. Tannings inndeling: Tannings inndelingen oppgis som antall tenner pr. tomme (teeth per inch). Vi skiller også mellom variabel tanning og konstant tanning. Variabel tanning er spesielt egnet til kutting av full materiale. Variabel tannings inndeling hvor tennene har ulik avstand innenfor tannings intervallet reduserer eventuelle vibrasjoner. Disse er spesielt godt egnet ved kutting av rør eller profiler. Hoved kriteriet med hensyn til tannings inndeling er lengden på tannen. Det bør minimum være 3 tenner som skjærer i materialet til en hver tid, og maksimum rundt tenner. Detaljert data med hensyn til tannings inndelingen kan du finne i tabellene i kapittel 4.2. Tannings form: Ulike tannings former avhenger mest av hvilket materialet som skal kuttes, og hvilken sagbladbånd størrelse som benyttes. For tann lengder mindre enn 50 mm, brukes standard tann form (tann side kant 0 ). For tann lengder mellom 50 og 200 mm, kan du velge mellom standard tann og klo tann med positiv tann side kant. For tannlengder større enn 200 mm velges bare klo tann. Vennligst kontakt P. Meidell AS direkte hvis du har spørsmål med hensyn til valg av sagblad. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 26

28 Sagblad sortiment for MEBA BI-Metal-Båndsag-blad. MEBA Bimetal: For verksted drift. For profiler og bunter. For små og hyppig varierende material størrelser. For hyppig vekslende full materialer med inntil 150 mm skjærekanal bredde. MEBA Bimetal -S-: For samtlige stål typer opptil 45 HRC. For alle material størrelser. For rustfrie - metaller. For serie kutting. For små og midlere material størrelser. For edelstål (spesial stål) profiler. MEBA Spesial RX: Optimalisert, aggressiv tannings profil. Kutting av ikke massive deler, som profiler, I-bjelker, vinkel jern, kanal profiler, rør, rør bunter og ledningsrør. Egnet for kombinert kutting av profil- og full- materiale. Kutter også dårlig avkuttede, lange I bjelker. Minsker klemming på sagbladet igjennom økt bredde på sagkanalen for å oppnå tilleggs åpning. Kutter materialer med lett og midlere sponbarehet, som kullstoff fattig stål, bløt stål, profiler , Rør For edelstål (spesial stål) profiler på grunn av høyere tann slitestyrke. MEBA Spesial GT Egnet for alle materialer med sponbareheter fra middels stor til stor sponbarhet. Full materiale og tykk veggede rør av verktøy stål, som H13, D2, A2, og edelstål (spesial stål). Også for stål legeringer. Egner seg også for legeringer ofte brukt av luft- og rom- fart industrien, som Ti-6Al-4V, 17-4PH, Monel og Inconel. Øker levetiden ved å øke skjære hastigheten på grunn av en særdeles skarp skjære egg. Finslipt positiv sponvinkel, dermed øker skjære presisjonen. P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 27

29 4.2 Valg av tannings inndeling. Konstant tanning Variabel tanning Skjære lengde Antall tenner Skjære lengde Antall tenner opptil 10 mm 18 tpi opptil 30 mm tpi opptil 15 mm 14 tpi mm 8-12 tpi mm 10 tpi mm 6-10 tpi mm 8 tpi mm 5-8 tpi mm 6 tpi mm 4-6 tpi mm 4 tpi mm 4-5 tpi mm 3 tpi mm 3-4 tpi mm 2 tpi mm 2-3 tpi mm 1,25 tpi mm 1,4-2 tpi mer enn 700 mm 0,75 tpi mer enn 500 mm 0,75-1,25 tpi Når det er mulig bør sagbladbånd med variabel tanning brukes, ettersom bruksområdet er større og selve kutte prosessen blir mindre støyende. Tannings inndeling ved kutting av rør. Vegg tykkelse Tannings inndeling tpi Rør diameter mm mm P. MEIDELL AS MEBAMAT 407 A Side : 28

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :...

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :... BRUKSANVISNING KBS 620 DG Maskin Nr. :... Innhold Innholdsfortegnelse 0 Generelle Sikkerhetsinstrukser. 3 1 Informasjon om maskinen. 5 1.1 Innledning. 5 1.2 Tekniske data. 6 1.3 Bilde av maskinen. 8 1.4

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier.

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. side 1 Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjonell bearbeiding av coiler siden 1960. Helt fra starten, har enkel håndtering av coilene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister Denne veiledningen inneholder viktig informasjon. Les den før monteringen igangsettes. MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister GENERELLE INSTRUKSER: For montering, bruk og vedlikehold

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer