P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY"

Transkript

1

2 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1

3 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse Tekniske Data Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Adresser og telefonnummer Bestillingsanvisning Monterings anvisning Montering av omdreiningshastighets regulator Emballasje, transport og lagring 11 Kapittel 3 Betjening av maskinen Anvisninger, begreps definisjoner Betjening 650 A Innstilling av sagblad mating Innstilling av skjære trykk Innstilling av sagblad skjære hastighet Innstilling av gjæring Skjærekanal korrigering Beregning av lengde Eksempel på material låsing i stikke 29 Kapittel 4 MEBA sagbladbånd Kvalitet og bruksområde for MEBA BI-metall båndsagblad Valg av tannings inndeling Skjærehastighet tabell Sagbladbånd stramming Innkjøring av nye sagbladbånd 34 Kapittel 5 Vedlikehold Vedlikehold anvisning Oversikt skjema Vedlikehold Smørepunkt Olje Smørepunkt Fett Drivverk (gir) Hydraulikk Oljetyper Leverandør betegnelse Bytte av sagbladbånd styringene 47 Kapittel 6 Maskin betjening med programmerbar styring 49 Kapittel 7 Reservedels skisser og lister Reservedels skisser og lister Opsjons - reservedels skisser og lister 98 Kapittel 8 Hydraulikk system 119 Kapittel 9 Elektrisk system 124 Kapittel 10 MICRO SPRAYER (opsjon) Montering Feilsøking - Innstillings instruksjoner Høy ytelse smøreolje MEBA HL Tilbehør 141 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 2

4 1.1 Tekniske Data. Maskintype : 650 A Maskinnummer : Modell: 650 A Skjære kapasitet : 90º Rundt 650 mm Rektangulær 700 x 600 mm Bunt stikke kapasitet : Bredde : Høyde : Material mating : Enkel stykke : Serie stykker: Opsjon : mm mm mm mm mm Rest material stykk lengde : Skjære hastighet : Skjære trykk : Manuell : Automatisk : Automatisk med buntstikke : 18 til 95 m/min 15 til 150 m/min Hydraulisk trinnløs ca. 95 mm ca. 210 mm ca. 710 mm trinnløs AC-Driftenhet (Opsjon) Senke hastighet : 0 til 300 mm/min Trinnløs Sagbladbånd størrelse : Sagbladbånd stramming : Maskin vekt : Maskin størrelse : Maks material vekt : Arbeids høyde : Støy : 8500 x 54 x 1,6 mm Hydraulisk ca (netto) ca x 4000 x 2950 mm Maks 1000 kg/m 750 mm med maskin monteringsputer : ca 850 mm (Opsjon) 74 db(a) Målt ved arbeidsplassen til maskin operatøren. Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 3

5 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder. Tilkoblingsverdier : Strømforsyning : Trykkluft : Sagbladbånd motor : Kjølevæske pumpe : Hydraulikk pumpe : Total effektbehov : Nominell strøm : Sikring : 3 x 400 V / N / PE 50 Hz (bare ved opsjon) 6 8 bar, minimum 50 l/min 7,5 KW 0,3 KW 3,4 KW Minimum 12 KW 20 A 35 A Påfyllings mengder : Hydraulikk : Kjølevæske : Maskin Micro Sprayer ca. 65 liter ca. 120 liter ca. 0,7 liter Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 4

6 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner. 2.1 Sikkerhets instruksjoner. Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ingen båndsag maskiner er uten fare områder! Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Et avkuttet material stykket må minimum ha en lengde på 10 mm ved material utmatings siden. Utgjør avkuttings lengden mindre enn 10 mm, så kan det avkuttede materialet komme i klemme mellom sagbladbåndet og utmatings materialenheten.. Dette kan føre til skade på sagbladbåndet og påvirke den automatiske prosesseringen. Det må regelmessig og grundig utføres vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Sikkerhetsgitter og beskyttelse utstyr må ikke fjernes ved drift av maskinen. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 5

7 Bruk vernehansker ved mating og fjerning av materiale. Mating eller fjerning skal aldri utføres når sagbladbåndet er i drift eller andre maskinfunksjoner er aktive. Materialet skal ikke holdes ved hjelp av hendene ved prosessering, bruk alltid de egnede spenne stikkene (manuelle / hydrauliske stikker, ved behov vertikale tilleggs stikker). Mating og utmating av materialet må opplagres ved hjelp av nødvendig underlag som sikrer at materialet ikke tipper av, for eksempel rullebane. For å sikre sag prosesseringen, kontroller at materialet er fast spent. Ved sag prosesseringen, henholdsvis ved betjening av maskinen, må en alltid overvåke de bevegelige delene på maskinen, spesielt med hensyn til sagbladbåndet og det fast spente materialet. Ved anlegget er det også alltid viktig å overvåke de tilkoblede enhetene som rullebaner, lengde anslag m.m. Grip aldri sagbladbåndet når det er i drift! Juster aldri sagbladbånd styringene når sagbladbåndet er i drift. La ingen verktøy, måleutstyr eller andre deler ligge i arbeidsområdet til maskinen. Spon kan føre til skader og funksjonsmessige forstyrrelser, hold derfor alltid maskinen ren. La aldri maskinen prosessere uten tilsyn ( gjelder ikke for helautomatiske saganlegg eller ved tilstrekkelig avskjermede maskiner ). Det er forbudt å oppholde seg i dreinings område til sagbuen. Fareområdene må bygningsmessig tilstrekkelig avsikres eller kan avsikres av kvalifisert MEBA-personell på forespørsel ved hjelp av beskyttelse gjerder(gitter) eller ved hjelp av lys barriere følere. Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Mange rå materialer (legeringer) krever spesielle kjølemidler ved saging ( for eksempel på grunn av brennbarhet ). Be om informasjon fra kjølemiddel leverandøren. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. VIKTIG : Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 6

8 2.2 Adresser og telefonnummer. Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 7

9 2.3 Bestillingsanvisning. Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) Sagbladbånd størrelse : Lengde x Høyde x Bredde 3800 x 34 x 1,1 Tann inndeling i tenner pr. tommer for eksempel 3/4 ZpZ Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Bytte- og forbruksdeler. Ved bestilling av bytte- og forbruksdeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 8

10 2.4 Monterings anvisning. Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 6 8 bar og minimum 50 l/min kapasitet. VIKTIG : Før maskinen startes opp for første gang, må maskinen påfylles hydraulikk olje. Se i kapittel 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder for informasjon om Olje mengde. Se i kapittel 5.7 Olje typer for informasjon om riktige hydraulikk olje typer. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 9

11 2.5 Montering av omdreiningshastighets regulator. Bare ved de trinnløse LENZE motor regulering (2,2 kw) For å minske transport skade, leveres båndsagen med LENZE motor regulering forenklet en motor regulering med trinnløs omdreiningshastighets regulator - umontert. Monteringen før oppstart er svært enkel å utføre. Monterings anvisning. Sett den klokkeformede delen med innstillings håndrattet fremfor åpningen, slik at plastikk dekselet på siden peker mot høyre ( parallelt med sagbuen på utmatingssiden). Skru enheten fast ved hjelp av de 4 sylinderskruene DIN 912. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S5) Det analoge omdreinings viseren må påfølgende justeres (kalibreres). Innstilling av omdreinings hastighet. Minimal og maksimal tillatte omdreinings hastighet er allerede innstilt fra MEBA, og kan ikke forandres. Vri omdreinings hastighet regulerings rattet mot venstre mot stopperen mens sagbladbånd driften er i drift ( retning lavere omdreinings hastighet). Denne innstillingen tilsvarer 18 m/min sagbladbånd hastighet. Denne verdien skal nå også kunne avleses på måleren. Dersom dette ikke er tilfelle, så må måleren justeres i henhold til følgende prosedyre : Løsne låseskru tappen M6 på regulerings rattet. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S3) Ta plastikkhus måleren ved regulerings rattet (med lette støt på regulerings rattet) og juster den i loddrett stilling (måler skalaen skal stå loddrett), juster inntil viseren viser 18 m/min. Plastikkhus måleren monteres så på plass igjen, og innstillingen låses fast ved festing av låseskru tappen igjen. Den innstilte omdreinings hastigheten er lineær med sagbladbånd hastigheten. Eksempel : Skala verdi 50 tilsvarer 50 m/min sagbladbånd hastighet. Med en omdreiningsmåler kan alle mulige sagbladbånd hastigheter vises, og omdreinings regulatoren, som beskrevet ovenfor, kan tilsvarende justeres med hensyn til dette. Omdreinings hastigheten må bare utføres når motoren er i drift (Ignorering av dette fører til stor skade). Ved reparasjonsarbeid må dette utføres i henhold til monterings- og bruksanvisningen som er vedlagt LENZE drivverk teknikk. (Fig. 2 Front regulering) P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 10

12 2.6 Emballasje, transport og lagring. Generelt : Før transportering bør maskinen beskyttes med gjennomsiktig plastfolie mot støv. Maskinen med unntak av U-skinnen på understellet skal monteres på kraftige tre planker. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Alle maskiner er tilrettelagt for transport med gaffeltruck eller løfte truck. Gaffeltrucken må plassere gaflene inn i U-skinnen som er montert på understellet. Ved bruk av løfte truck kan maskinen transporteres ved at løfteflaten plasseres mellom U-skinnen. Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. VIKTIG : Før første gangs oppstart av maskinen må alle transport sikringene fjernes ( I henhold til maskin type, for eksempel ved matings sleiden, matings stikken eller dreieflaten ved gjæring). Samtlige driftsvæsker (hydraulikk olje, kjølevæske middel og likeledes sprøyte olje for Micro Sprayer) må påfylles før førstegangs oppstart gjennomføres. Se i kapittel 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder for informasjon om Olje mengde. Se i kapittel 5.7 Olje typer for informasjon om riktige hydraulikk olje typer. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 11

13 Kapittel 3 Betjening av maskinen. 3.1 Anvisninger, begreps definisjoner. Begreps definisjoner Gjæring Svingramme maskiner og Eco-Serie 335. Søyleføring maskiner. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 12

14 3.2 Betjening 650 A. Betjeningsfunksjoner. Pos. 1 Trykk bryter Hydraulikk PÅ Pos. 2 Trykk bryter Hydraulikk AV Pos. 3 Trykk bryter Manuell modus PÅ Pos. 4 Trykk bryter Automatisk modus PÅ Pos. 5 Valg bryter Serie matings valg bryter Pos. 6 Dreie knapp Kjølevæske middel 0 Micro Sprayer (Opsjon) Pos. 7 Dreie knapp Spontransportør manuell 0 Automatisk (Opsjon) Pos. 8 Stykk teller Stykk teller Pos. 9 Styrings bryter Styrings bryter for manuelle funksjoner Pos. 10 Trykk tast Trykk tast for manuelle funksjoner Pos. 11 Dreie potensiometer Skjærehastighet (Opsjon) Pos. 12 Soppformet bryter NØDSTOPP bryter Pos. 13 Digital skjerm med taster Gjærings skjerm og referanser Pos. 14 Dreie knapp Gjærings spenning (hydraulisk) P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 13

15 Hydraulikk (Pos. 1 og 2). Med trykk bryter Pos. 1 blir hydraulikk systemet slått på. Videre funksjoner kan bare utføres når hydraulikk systemet er aktiv. Ved å trykke på bryter Pos. 2 blir hydraulikk systemet slått av. Forsiktig : Hydraulikk systemet skal bare slåes av ved arbeids slutt eller ved at en fare situasjon oppstår under kuttingen, dette for å minske skade på sagbladbåndet. Manuell Modus (Pos. 3). Ved å trykke på bryter Pos. 3 blir sagmotor slått på, likeledes sagblad matingen ( sagblad senking) og kjølefunksjonen blir utløst. Begge stikkene lukker seg. Innstilling av skjærehastighet se kapittel 3.5 Innstilling av material matings hastighet og skjæretrykk se kapittel 3.3 og henholdsvis 3.4 I denne drifts modusen utfører maskinen bare ett enkelt kutt med de forhånds innstilte verdiene. Lengde mating er dermed ikke aktiv. Dersom sagbuen er helt nedsenket, blir en endebryter aktiv, og slår dermed av sagmotoren og kjølevæske pumpen. Sagbuen blir hydraulisk hevet, i henhold til den forhånds innstilte høyden på høyde skalaen. ANVISNING : Den angitte verdien på stykk telleren må minimum være 1. Dersom verdien er 0, blir maskinen slått av. Automatisk Modus (Pos. 4). Ved å trykke på bryter Pos. 4 blir sagmotor slått på, likeledes sagblad matingen ( sagblad senking) og kjølefunksjonen blir utløst. Begge stikkene lukker seg. Innstilling av skjærehastighet se kapittel 3.5 Innstilling av material matings hastighet og skjæretrykk se kapittel 3.3 og henholdsvis 3.4 I denne drifts modusen utfører maskinen de angitte antall kutt innstilt på stykk teller Pos. 8 med de forhånds innstilte verdiene. Lengde mating er aktiv. Dersom sagbuen er helt nedsenket, blir en endebryter aktiv, og slår dermed av sagmotoren og kjølevæske pumpen. Sagbuen blir hydraulisk hevet, i henhold til den forhånds innstilte høyden på høyde skalaen. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 14

16 ANVISNING : Sørg for at sagbuens løft som er innstilt på høyde skalaen er tilstrekkelig høyt nok i forhold til sag prosesseringen som skal gjennomføres. Kollisjons fare! Ved forstyrrelser eller ved material slutt (bryterlist ved innmatings stikken) blir maskinen slått av. Den automatiske driften kan bare startes igjen når bestemte start forutsetninger er oppfylt : Sagbuen ikke er nedsenket. Material bryterlisten er reaktivert (Materiale er lagt i). Matings sleiden er plassert i bakerste posisjon (Innstilt lengde). Sagbladbåndet er riktig montert. Hydraulikk systemet er slått på. Verdien til stykk telleren er større enn 0. Stopp av automatisk syklus : Ett nytt trykk på trykk bryter Pos. 3. Sagbuen heves opp ved hjelp av de manuelle funksjons tastene Pos. 9 og 10. Hydraulikk systemet slåes av ved hjelp av trykk bryter Pos. 2. Ved å trykke på NØDSTOPP bryteren Pos. 12. Det er også mulig å veksle fra automatisk syklus til manuell modus (enkel syklus) ved å bruke trykk bryter Pos. 3. Da utfører maskinen det på begynte kuttet og plasseres seg maskinens start utgangspunkt. Serie matings valg bryter (Pos. 5). Ved hjelp av valg bryter Pos. 5 stiller en inn antall gjentakelser som skal utføres av innmatingen. Dersom valg bryter stilles i posisjon 1, betyr det at det er en material lengde som skal prosesseres i henhold til den innstilte lengden (maks 600 mm). Ved valg bryter i posisjon 5, betyr det at det er 5 material lengder som skal prosesseres i henhold til den innstilte lengden (maks 3000 mm). Ved valg bryter i posisjon 0, betyr det at det er 10 material lengder som skal prosesseres i henhold til den innstilte lengden (maks 6000 mm). ANVISNING : Ved serie prosessering må en ta hensyn til kuttets skjærebredde. Se kapittel 3.7 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 15

17 Kjøling (Pos. 6). Ved hjelp av dreie knapp Pos. 6 kan en velge kjølings type, henholdsvis smøring. Ved å dreie til venstre (vann krane) velger en kjøling med kjøle-emulsjon fra beholderen montert i maskinen. Ved å dreie til høyre (dyse) velger en spray med Micro Spary dosserings systemet (Opsjon) I posisjon 0 er ingen kjøling aktiv. Kjølevæske middel mengden kan til en hver tid justeres ved å dreie på kuleventilen for å justere doseringen på sagbladbåndet. Den ønskede kjøle- eller smøre- funksjonen kan aktiviseres ved hjelp av trykk bryter Pos. 3 eller 4, og blir deaktivert når kuttet er utført. Disse funksjonene er bare aktiv når sagbladbåndet er i drift. Spontransportør (Pos. 7) Opsjon. Ved hjelp av dreie knapp Pos. 7 kan en velge drifts type med hensyn til spontransportør. Ved å dreie knappen til venstre (Manuell), betyr at spontransportøren alltid er i drift så lengde hydraulikk systemet er aktiv. Ved å dreie til høyre (Automatisk), betyr at spontransportøren bare er i drift så lengde sagbladbåndet er i drift. Dermed aktiviseres spontransportøren i intervall, og dermed slåes spontransportøren av og på med regelmessig tidsrom slik at kjølevæske middelet kan renne av. I bryter posisjon 0 er spontransportøren avslått. Stykk teller (Pos. 8). Ved hjelp av stykk teller Pos. 8, stiller en inn ønsket antall som ønskes utført i automatisk modus. Ved hjelp av den 3 sifrere telleren (8.2) kan en stille inn antall stykker fra 1 til 999. Dersom det vises verdi 0 på telleren, henholdsvis at telleren når denne verdien ved prosessering, slår maskinen seg av. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 16

18 Dersom en trykker tasten 8.1 igjen, stiller telleren seg tilbake til den inntastede verdien. Dersom en ønsker å forandre verdien til stykk telleren, må en først trykke tasten 8.1 og så kan en videre trykke tast 8.3 for å stille inn ny ønsket verdi. Ved avbrudd i prosesseringen før det ønskede antallet er ferdig utført, blir stykk telleren stående på den oppnådde verdien. Manuelle funksjoner (Pos. 9 og 10). Ved hjelp av styrings bryter Pos. 9 kan alle maskin funksjoner kjøres manuelt. De manuelle funksjonene brukes hovedsaklig for å tilpasse maskinen, men brukes også ved vedlikeholds- og rengjørings- arbeid eller ved utførelse av enkelt kutt. Styrings bryteren trykkes i ønsket retning i forhold til hvilken manuell funksjon som til en hver tid ønskes utført. Samtlige manuelle funksjoner kan da med hensyn til sikkerhets grunner bare utføres, når styrings bryteren trykkes i ønsket retning i forhold til hvilken manuell funksjon som ønskes utført samtidig med at tasten Trykk tast for manuelle funksjoner Pos. 10 trykkes. VIKTIG : Ved alle manuelle funksjoner er det viktig å være oppmerksom på kollisjons fare! Spesielt er det viktig å merke seg at funksjons sikringer, som er aktiv ved automatisk drift, ikke er aktive. Enkelt funksjoner : 9.1 Sagbue heving. 9.2 Sagbue senking. 9.3 Hoved stikke lukke. 9.4 Hoved stikke åpne. 9.5 Matings stikke lukke. 9.6 Matings stikke åpne. 9.7 Matings sleide tilbake (flyttes ifra sagbladbåndet) 9.8 Matings sleide fremover (flyttes mot sagbladbåndet) Skjærehastighet Pos. 11 Opsjon. Ved hjelp av dreie potensiometer Pos. 11 kan skjærehastigheten justeres trinnløst mellom m/min. Det er ikke mulig å justere hastigheten mens sagbladbåndet er i drift. (Se også kapittel 3.4) Dreie potensiometeret er bare montert, når maskinen er utrustet med en AC-motor regulerings enhet. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 17

19 Gjærings skjerm og referanser (Pos. 13). Gjærings skjermen Pos. 13 viser den gjeldene innstilte gjæringsvinkelen i grader. Oppløsningen er 0.1 grad. Drifts funksjoner vises på den røde LED skjermen nedenfor bokstaven X Forutsetning for at vinkel visningen skal være riktig, er at referanse punktet er korrekt innstilt. Innstilling av referanse punkt: Sagbuen svinges helt til venstre til grad merket 30º ved feste anslag siden. Lås sagbuen i denne posisjonen mot stopperen med et lett trykk. Trykk tast C på den digitale skjermen. På skjermen vises nå den innstilte gjærings vinkelen i grader. Verdien ligger mellom 29,7 og 30 og er oppmålt ved fabrikken og fast innstilt. Nå kan en dreie gjærings vinkelen til alle tillatte vinkler. Den viste verdien på skjermen er nå identisk med den til en hver tid gjeldende posisjon. Denne prosedyren, med hensyn til skjerm verdien, henholdsvis for kontroll, bør fra tid til tid repeteres. ANVISNING : Dersom tast C trykkes ved en feiltakelse mens sagbladbåndet er i drift, så stemmer ikke den viste verdien på skjermen overens med den virkelige gjærings vinkelen mer. En må da stille inn referanse punktet igjen. Alle andre taster ved den digitale skjermen brukes ikke ved normal drift og er dermed uten funksjon. NØDSTOPP bryter Pos. 12. Ved å trykke på den soppformede NØDSTOPP bryteren Pos. 12, blir maskinen satt i stillstands. For å deaktivere NØDSTOPP bryteren igjen, må en trekke den røde knappen på bryteren utover igjen. NØDSTOPP bryteren skal bare benyttes ved nødstilfelle. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 18

20 Hoved bryter : Hoved bryteren er plassert ved siden av betjenings pulten. Når hoved bryteren er plassert i posisjon 1, blir det tilført spenning til betjenings pulten, henholdsvis til elektroskapet. Når hoved bryteren er plassert i posisjon 0, er betjenings pulten, henholdsvis elektroskapet strøm løst. Denne bryter posisjons innstillingen kan sikres ved hjelp av en hengelås. Reparasjons arbeid skal bare utføres når hoved bryteren er avslått! VIKTIG : Hvis maskinen blir avslått ved hjelp av hoved bryteren, så må en minimum vente 15 sek. før en slår på maskinen igjen. Dersom dette ikke følges, kan det føre til ødeleggelse av en maskin del. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 19

21 3.3 Innstilling av sagblad mating. Innstilling av sagblad matings hastighet : (Senke hastighet) Sagblad matings hastigheten reguleres ved hjelp av den låsbare regulerings ventilen (Pos. 2). Ved å dreie regulerings ventilen med klokke retningen = Økning av sagblad matings hastigheten (10 = Maks hastighet med ca. 300 mm/min). Ved å dreie regulerings ventilen mot klokke retningen = Redusering av sagblad matings hastigheten (0 = Ingen senking av sagbuen). Ved å trekke ut nøkkelen blir den aktuelle innstillingen av sagblad matings hastigheten låst, og det er ikke mulig å forandre denne uten å benytte nøkkelen igjen. Still inn sagblad matings hastigheten i henhold til sagblad matings diagrammet på neste side. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 20

22 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 21

23 3.4 Innstilling av skjære trykk. Skjære trykket blir regulert ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3). Ved å dreie med klokke retningen økes skjære trykket. Innstillingen av skjære trykket er avhengig av hvilket material råvare og hvilke material størrelser som skal sages. Når trykk manometeret (Pos. 4) viser et trykk hvor det faktiske skjære trykket er høyere enn det maksimal innstilte skjære trykket, blir sagblad matings hastigheten automatisk redusert av skjære trykk reguleringen. Dersom det ikke settes noe skjære trykk, så senker sagbuen seg med konstant hastighet i henhold til reguleringen som er innstilte på sagblad matings hastigheten. Det maksimale skjære trykket, som kan innstilles ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3), kan avleses på manometer (Pos. 5). Det maksimale skjære trykket for denne maskin serien er på 35 bar. Dette må reduseres i overensstemmelse med materialtyper som prosesseres. For eksempel ved prosessering av profiler, rør eller ved små diameter størrelser. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 22

24 3.5 Innstilling av sagblad skjære hastighet. Generelt. Samtlige skjære hastighet angivelser er i m/min. Skjære hastigheten er i første rekke avhengig av hvilket material råstoff som prosesseres, og av sagbladbånd kvaliteten. Tilnærmingsverdier kan hentes i fra den vedlagte standard tabellen. Dersom det oppstår unormalt støy ved prosessering, så må skjære hastigheten korrigeres med enten å øke eller å redusere med små justeringer. Polvekselbar hastighet regulering (Trinnvis innstilling av skjære hastigheten). Ved polvekselbar hastighet regulering er det bare mulig å stille inn to ulike skjære hastigheter. Disse to skjære hastigheten er ca. 35 m/min og 70 m/min. Veksling av skjære hastigheten utføres ved betjenings pulten. Hastighets velgeren har 3 valg posisjoner : 0 = AV 1 = 35 m/min 2 = 70 m/min Hastigheten kan bare byttes når sag motoren er i stillstands. Denne drifts typen har ingen direkte slitasjedeler. Trinnløs hastighet regulering. Ved trinnløs hastighet regulering kan omdreinings hastigheten, henholdsvis skjære hastigheten trinnløst justeres innenfor et bestemt område ved hjelp av et hånd ratt. Det gir følgende tillatte skjære hastighets områder : STÖBER motor regulering (søyleførings maskiner): m/min LENZE - motor regulering (svingramme maskiner og Eco-Serie 335): m/min Justering av skjære hastigheten utføres ved å dreie på hånd rattet. Visning av skjære hastigheten er som følger : STÖBER motor regulering (søyleførings maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten ved hjelp av en analog måler i umiddelbar nærhet av hånd rattet. LENZE motor regulering (svingramme maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten på en analog måler som er integrert i hånd rattet (Måleren er justerbar se LENZE bruksanvisningen). Skjære hastigheten må bare justeres når motoren er i drift. Disse motor reguleringene har alt etter utførelse slitasjedeler som tannreimer, remskiver, glidering eller driftsakslinger. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 23

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer