P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY"

Transkript

1

2 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1

3 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse Tekniske Data Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Adresser og telefonnummer Bestillingsanvisning Monterings anvisning Montering av omdreiningshastighets regulator Emballasje, transport og lagring 11 Kapittel 3 Betjening av maskinen Anvisninger, begreps definisjoner Betjening 650 A Innstilling av sagblad mating Innstilling av skjære trykk Innstilling av sagblad skjære hastighet Innstilling av gjæring Skjærekanal korrigering Beregning av lengde Eksempel på material låsing i stikke 29 Kapittel 4 MEBA sagbladbånd Kvalitet og bruksområde for MEBA BI-metall båndsagblad Valg av tannings inndeling Skjærehastighet tabell Sagbladbånd stramming Innkjøring av nye sagbladbånd 34 Kapittel 5 Vedlikehold Vedlikehold anvisning Oversikt skjema Vedlikehold Smørepunkt Olje Smørepunkt Fett Drivverk (gir) Hydraulikk Oljetyper Leverandør betegnelse Bytte av sagbladbånd styringene 47 Kapittel 6 Maskin betjening med programmerbar styring 49 Kapittel 7 Reservedels skisser og lister Reservedels skisser og lister Opsjons - reservedels skisser og lister 98 Kapittel 8 Hydraulikk system 119 Kapittel 9 Elektrisk system 124 Kapittel 10 MICRO SPRAYER (opsjon) Montering Feilsøking - Innstillings instruksjoner Høy ytelse smøreolje MEBA HL Tilbehør 141 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 2

4 1.1 Tekniske Data. Maskintype : 650 A Maskinnummer : Modell: 650 A Skjære kapasitet : 90º Rundt 650 mm Rektangulær 700 x 600 mm Bunt stikke kapasitet : Bredde : Høyde : Material mating : Enkel stykke : Serie stykker: Opsjon : mm mm mm mm mm Rest material stykk lengde : Skjære hastighet : Skjære trykk : Manuell : Automatisk : Automatisk med buntstikke : 18 til 95 m/min 15 til 150 m/min Hydraulisk trinnløs ca. 95 mm ca. 210 mm ca. 710 mm trinnløs AC-Driftenhet (Opsjon) Senke hastighet : 0 til 300 mm/min Trinnløs Sagbladbånd størrelse : Sagbladbånd stramming : Maskin vekt : Maskin størrelse : Maks material vekt : Arbeids høyde : Støy : 8500 x 54 x 1,6 mm Hydraulisk ca (netto) ca x 4000 x 2950 mm Maks 1000 kg/m 750 mm med maskin monteringsputer : ca 850 mm (Opsjon) 74 db(a) Målt ved arbeidsplassen til maskin operatøren. Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 3

5 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder. Tilkoblingsverdier : Strømforsyning : Trykkluft : Sagbladbånd motor : Kjølevæske pumpe : Hydraulikk pumpe : Total effektbehov : Nominell strøm : Sikring : 3 x 400 V / N / PE 50 Hz (bare ved opsjon) 6 8 bar, minimum 50 l/min 7,5 KW 0,3 KW 3,4 KW Minimum 12 KW 20 A 35 A Påfyllings mengder : Hydraulikk : Kjølevæske : Maskin Micro Sprayer ca. 65 liter ca. 120 liter ca. 0,7 liter Tekniske endringer forbeholdes. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 4

6 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner. 2.1 Sikkerhets instruksjoner. Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ingen båndsag maskiner er uten fare områder! Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Et avkuttet material stykket må minimum ha en lengde på 10 mm ved material utmatings siden. Utgjør avkuttings lengden mindre enn 10 mm, så kan det avkuttede materialet komme i klemme mellom sagbladbåndet og utmatings materialenheten.. Dette kan føre til skade på sagbladbåndet og påvirke den automatiske prosesseringen. Det må regelmessig og grundig utføres vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Sikkerhetsgitter og beskyttelse utstyr må ikke fjernes ved drift av maskinen. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 5

7 Bruk vernehansker ved mating og fjerning av materiale. Mating eller fjerning skal aldri utføres når sagbladbåndet er i drift eller andre maskinfunksjoner er aktive. Materialet skal ikke holdes ved hjelp av hendene ved prosessering, bruk alltid de egnede spenne stikkene (manuelle / hydrauliske stikker, ved behov vertikale tilleggs stikker). Mating og utmating av materialet må opplagres ved hjelp av nødvendig underlag som sikrer at materialet ikke tipper av, for eksempel rullebane. For å sikre sag prosesseringen, kontroller at materialet er fast spent. Ved sag prosesseringen, henholdsvis ved betjening av maskinen, må en alltid overvåke de bevegelige delene på maskinen, spesielt med hensyn til sagbladbåndet og det fast spente materialet. Ved anlegget er det også alltid viktig å overvåke de tilkoblede enhetene som rullebaner, lengde anslag m.m. Grip aldri sagbladbåndet når det er i drift! Juster aldri sagbladbånd styringene når sagbladbåndet er i drift. La ingen verktøy, måleutstyr eller andre deler ligge i arbeidsområdet til maskinen. Spon kan føre til skader og funksjonsmessige forstyrrelser, hold derfor alltid maskinen ren. La aldri maskinen prosessere uten tilsyn ( gjelder ikke for helautomatiske saganlegg eller ved tilstrekkelig avskjermede maskiner ). Det er forbudt å oppholde seg i dreinings område til sagbuen. Fareområdene må bygningsmessig tilstrekkelig avsikres eller kan avsikres av kvalifisert MEBA-personell på forespørsel ved hjelp av beskyttelse gjerder(gitter) eller ved hjelp av lys barriere følere. Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Mange rå materialer (legeringer) krever spesielle kjølemidler ved saging ( for eksempel på grunn av brennbarhet ). Be om informasjon fra kjølemiddel leverandøren. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. VIKTIG : Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 6

8 2.2 Adresser og telefonnummer. Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 7

9 2.3 Bestillingsanvisning. Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) Sagbladbånd størrelse : Lengde x Høyde x Bredde 3800 x 34 x 1,1 Tann inndeling i tenner pr. tommer for eksempel 3/4 ZpZ Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Bytte- og forbruksdeler. Ved bestilling av bytte- og forbruksdeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 8

10 2.4 Monterings anvisning. Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 6 8 bar og minimum 50 l/min kapasitet. VIKTIG : Før maskinen startes opp for første gang, må maskinen påfylles hydraulikk olje. Se i kapittel 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder for informasjon om Olje mengde. Se i kapittel 5.7 Olje typer for informasjon om riktige hydraulikk olje typer. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 9

11 2.5 Montering av omdreiningshastighets regulator. Bare ved de trinnløse LENZE motor regulering (2,2 kw) For å minske transport skade, leveres båndsagen med LENZE motor regulering forenklet en motor regulering med trinnløs omdreiningshastighets regulator - umontert. Monteringen før oppstart er svært enkel å utføre. Monterings anvisning. Sett den klokkeformede delen med innstillings håndrattet fremfor åpningen, slik at plastikk dekselet på siden peker mot høyre ( parallelt med sagbuen på utmatingssiden). Skru enheten fast ved hjelp av de 4 sylinderskruene DIN 912. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S5) Det analoge omdreinings viseren må påfølgende justeres (kalibreres). Innstilling av omdreinings hastighet. Minimal og maksimal tillatte omdreinings hastighet er allerede innstilt fra MEBA, og kan ikke forandres. Vri omdreinings hastighet regulerings rattet mot venstre mot stopperen mens sagbladbånd driften er i drift ( retning lavere omdreinings hastighet). Denne innstillingen tilsvarer 18 m/min sagbladbånd hastighet. Denne verdien skal nå også kunne avleses på måleren. Dersom dette ikke er tilfelle, så må måleren justeres i henhold til følgende prosedyre : Løsne låseskru tappen M6 på regulerings rattet. (Verktøy : Sekskant-skrutrekker S3) Ta plastikkhus måleren ved regulerings rattet (med lette støt på regulerings rattet) og juster den i loddrett stilling (måler skalaen skal stå loddrett), juster inntil viseren viser 18 m/min. Plastikkhus måleren monteres så på plass igjen, og innstillingen låses fast ved festing av låseskru tappen igjen. Den innstilte omdreinings hastigheten er lineær med sagbladbånd hastigheten. Eksempel : Skala verdi 50 tilsvarer 50 m/min sagbladbånd hastighet. Med en omdreiningsmåler kan alle mulige sagbladbånd hastigheter vises, og omdreinings regulatoren, som beskrevet ovenfor, kan tilsvarende justeres med hensyn til dette. Omdreinings hastigheten må bare utføres når motoren er i drift (Ignorering av dette fører til stor skade). Ved reparasjonsarbeid må dette utføres i henhold til monterings- og bruksanvisningen som er vedlagt LENZE drivverk teknikk. (Fig. 2 Front regulering) P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 10

12 2.6 Emballasje, transport og lagring. Generelt : Før transportering bør maskinen beskyttes med gjennomsiktig plastfolie mot støv. Maskinen med unntak av U-skinnen på understellet skal monteres på kraftige tre planker. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Alle maskiner er tilrettelagt for transport med gaffeltruck eller løfte truck. Gaffeltrucken må plassere gaflene inn i U-skinnen som er montert på understellet. Ved bruk av løfte truck kan maskinen transporteres ved at løfteflaten plasseres mellom U-skinnen. Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. VIKTIG : Før første gangs oppstart av maskinen må alle transport sikringene fjernes ( I henhold til maskin type, for eksempel ved matings sleiden, matings stikken eller dreieflaten ved gjæring). Samtlige driftsvæsker (hydraulikk olje, kjølevæske middel og likeledes sprøyte olje for Micro Sprayer) må påfylles før førstegangs oppstart gjennomføres. Se i kapittel 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder for informasjon om Olje mengde. Se i kapittel 5.7 Olje typer for informasjon om riktige hydraulikk olje typer. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 11

13 Kapittel 3 Betjening av maskinen. 3.1 Anvisninger, begreps definisjoner. Begreps definisjoner Gjæring Svingramme maskiner og Eco-Serie 335. Søyleføring maskiner. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 12

14 3.2 Betjening 650 A. Betjeningsfunksjoner. Pos. 1 Trykk bryter Hydraulikk PÅ Pos. 2 Trykk bryter Hydraulikk AV Pos. 3 Trykk bryter Manuell modus PÅ Pos. 4 Trykk bryter Automatisk modus PÅ Pos. 5 Valg bryter Serie matings valg bryter Pos. 6 Dreie knapp Kjølevæske middel 0 Micro Sprayer (Opsjon) Pos. 7 Dreie knapp Spontransportør manuell 0 Automatisk (Opsjon) Pos. 8 Stykk teller Stykk teller Pos. 9 Styrings bryter Styrings bryter for manuelle funksjoner Pos. 10 Trykk tast Trykk tast for manuelle funksjoner Pos. 11 Dreie potensiometer Skjærehastighet (Opsjon) Pos. 12 Soppformet bryter NØDSTOPP bryter Pos. 13 Digital skjerm med taster Gjærings skjerm og referanser Pos. 14 Dreie knapp Gjærings spenning (hydraulisk) P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 13

15 Hydraulikk (Pos. 1 og 2). Med trykk bryter Pos. 1 blir hydraulikk systemet slått på. Videre funksjoner kan bare utføres når hydraulikk systemet er aktiv. Ved å trykke på bryter Pos. 2 blir hydraulikk systemet slått av. Forsiktig : Hydraulikk systemet skal bare slåes av ved arbeids slutt eller ved at en fare situasjon oppstår under kuttingen, dette for å minske skade på sagbladbåndet. Manuell Modus (Pos. 3). Ved å trykke på bryter Pos. 3 blir sagmotor slått på, likeledes sagblad matingen ( sagblad senking) og kjølefunksjonen blir utløst. Begge stikkene lukker seg. Innstilling av skjærehastighet se kapittel 3.5 Innstilling av material matings hastighet og skjæretrykk se kapittel 3.3 og henholdsvis 3.4 I denne drifts modusen utfører maskinen bare ett enkelt kutt med de forhånds innstilte verdiene. Lengde mating er dermed ikke aktiv. Dersom sagbuen er helt nedsenket, blir en endebryter aktiv, og slår dermed av sagmotoren og kjølevæske pumpen. Sagbuen blir hydraulisk hevet, i henhold til den forhånds innstilte høyden på høyde skalaen. ANVISNING : Den angitte verdien på stykk telleren må minimum være 1. Dersom verdien er 0, blir maskinen slått av. Automatisk Modus (Pos. 4). Ved å trykke på bryter Pos. 4 blir sagmotor slått på, likeledes sagblad matingen ( sagblad senking) og kjølefunksjonen blir utløst. Begge stikkene lukker seg. Innstilling av skjærehastighet se kapittel 3.5 Innstilling av material matings hastighet og skjæretrykk se kapittel 3.3 og henholdsvis 3.4 I denne drifts modusen utfører maskinen de angitte antall kutt innstilt på stykk teller Pos. 8 med de forhånds innstilte verdiene. Lengde mating er aktiv. Dersom sagbuen er helt nedsenket, blir en endebryter aktiv, og slår dermed av sagmotoren og kjølevæske pumpen. Sagbuen blir hydraulisk hevet, i henhold til den forhånds innstilte høyden på høyde skalaen. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 14

16 ANVISNING : Sørg for at sagbuens løft som er innstilt på høyde skalaen er tilstrekkelig høyt nok i forhold til sag prosesseringen som skal gjennomføres. Kollisjons fare! Ved forstyrrelser eller ved material slutt (bryterlist ved innmatings stikken) blir maskinen slått av. Den automatiske driften kan bare startes igjen når bestemte start forutsetninger er oppfylt : Sagbuen ikke er nedsenket. Material bryterlisten er reaktivert (Materiale er lagt i). Matings sleiden er plassert i bakerste posisjon (Innstilt lengde). Sagbladbåndet er riktig montert. Hydraulikk systemet er slått på. Verdien til stykk telleren er større enn 0. Stopp av automatisk syklus : Ett nytt trykk på trykk bryter Pos. 3. Sagbuen heves opp ved hjelp av de manuelle funksjons tastene Pos. 9 og 10. Hydraulikk systemet slåes av ved hjelp av trykk bryter Pos. 2. Ved å trykke på NØDSTOPP bryteren Pos. 12. Det er også mulig å veksle fra automatisk syklus til manuell modus (enkel syklus) ved å bruke trykk bryter Pos. 3. Da utfører maskinen det på begynte kuttet og plasseres seg maskinens start utgangspunkt. Serie matings valg bryter (Pos. 5). Ved hjelp av valg bryter Pos. 5 stiller en inn antall gjentakelser som skal utføres av innmatingen. Dersom valg bryter stilles i posisjon 1, betyr det at det er en material lengde som skal prosesseres i henhold til den innstilte lengden (maks 600 mm). Ved valg bryter i posisjon 5, betyr det at det er 5 material lengder som skal prosesseres i henhold til den innstilte lengden (maks 3000 mm). Ved valg bryter i posisjon 0, betyr det at det er 10 material lengder som skal prosesseres i henhold til den innstilte lengden (maks 6000 mm). ANVISNING : Ved serie prosessering må en ta hensyn til kuttets skjærebredde. Se kapittel 3.7 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 15

17 Kjøling (Pos. 6). Ved hjelp av dreie knapp Pos. 6 kan en velge kjølings type, henholdsvis smøring. Ved å dreie til venstre (vann krane) velger en kjøling med kjøle-emulsjon fra beholderen montert i maskinen. Ved å dreie til høyre (dyse) velger en spray med Micro Spary dosserings systemet (Opsjon) I posisjon 0 er ingen kjøling aktiv. Kjølevæske middel mengden kan til en hver tid justeres ved å dreie på kuleventilen for å justere doseringen på sagbladbåndet. Den ønskede kjøle- eller smøre- funksjonen kan aktiviseres ved hjelp av trykk bryter Pos. 3 eller 4, og blir deaktivert når kuttet er utført. Disse funksjonene er bare aktiv når sagbladbåndet er i drift. Spontransportør (Pos. 7) Opsjon. Ved hjelp av dreie knapp Pos. 7 kan en velge drifts type med hensyn til spontransportør. Ved å dreie knappen til venstre (Manuell), betyr at spontransportøren alltid er i drift så lengde hydraulikk systemet er aktiv. Ved å dreie til høyre (Automatisk), betyr at spontransportøren bare er i drift så lengde sagbladbåndet er i drift. Dermed aktiviseres spontransportøren i intervall, og dermed slåes spontransportøren av og på med regelmessig tidsrom slik at kjølevæske middelet kan renne av. I bryter posisjon 0 er spontransportøren avslått. Stykk teller (Pos. 8). Ved hjelp av stykk teller Pos. 8, stiller en inn ønsket antall som ønskes utført i automatisk modus. Ved hjelp av den 3 sifrere telleren (8.2) kan en stille inn antall stykker fra 1 til 999. Dersom det vises verdi 0 på telleren, henholdsvis at telleren når denne verdien ved prosessering, slår maskinen seg av. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 16

18 Dersom en trykker tasten 8.1 igjen, stiller telleren seg tilbake til den inntastede verdien. Dersom en ønsker å forandre verdien til stykk telleren, må en først trykke tasten 8.1 og så kan en videre trykke tast 8.3 for å stille inn ny ønsket verdi. Ved avbrudd i prosesseringen før det ønskede antallet er ferdig utført, blir stykk telleren stående på den oppnådde verdien. Manuelle funksjoner (Pos. 9 og 10). Ved hjelp av styrings bryter Pos. 9 kan alle maskin funksjoner kjøres manuelt. De manuelle funksjonene brukes hovedsaklig for å tilpasse maskinen, men brukes også ved vedlikeholds- og rengjørings- arbeid eller ved utførelse av enkelt kutt. Styrings bryteren trykkes i ønsket retning i forhold til hvilken manuell funksjon som til en hver tid ønskes utført. Samtlige manuelle funksjoner kan da med hensyn til sikkerhets grunner bare utføres, når styrings bryteren trykkes i ønsket retning i forhold til hvilken manuell funksjon som ønskes utført samtidig med at tasten Trykk tast for manuelle funksjoner Pos. 10 trykkes. VIKTIG : Ved alle manuelle funksjoner er det viktig å være oppmerksom på kollisjons fare! Spesielt er det viktig å merke seg at funksjons sikringer, som er aktiv ved automatisk drift, ikke er aktive. Enkelt funksjoner : 9.1 Sagbue heving. 9.2 Sagbue senking. 9.3 Hoved stikke lukke. 9.4 Hoved stikke åpne. 9.5 Matings stikke lukke. 9.6 Matings stikke åpne. 9.7 Matings sleide tilbake (flyttes ifra sagbladbåndet) 9.8 Matings sleide fremover (flyttes mot sagbladbåndet) Skjærehastighet Pos. 11 Opsjon. Ved hjelp av dreie potensiometer Pos. 11 kan skjærehastigheten justeres trinnløst mellom m/min. Det er ikke mulig å justere hastigheten mens sagbladbåndet er i drift. (Se også kapittel 3.4) Dreie potensiometeret er bare montert, når maskinen er utrustet med en AC-motor regulerings enhet. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 17

19 Gjærings skjerm og referanser (Pos. 13). Gjærings skjermen Pos. 13 viser den gjeldene innstilte gjæringsvinkelen i grader. Oppløsningen er 0.1 grad. Drifts funksjoner vises på den røde LED skjermen nedenfor bokstaven X Forutsetning for at vinkel visningen skal være riktig, er at referanse punktet er korrekt innstilt. Innstilling av referanse punkt: Sagbuen svinges helt til venstre til grad merket 30º ved feste anslag siden. Lås sagbuen i denne posisjonen mot stopperen med et lett trykk. Trykk tast C på den digitale skjermen. På skjermen vises nå den innstilte gjærings vinkelen i grader. Verdien ligger mellom 29,7 og 30 og er oppmålt ved fabrikken og fast innstilt. Nå kan en dreie gjærings vinkelen til alle tillatte vinkler. Den viste verdien på skjermen er nå identisk med den til en hver tid gjeldende posisjon. Denne prosedyren, med hensyn til skjerm verdien, henholdsvis for kontroll, bør fra tid til tid repeteres. ANVISNING : Dersom tast C trykkes ved en feiltakelse mens sagbladbåndet er i drift, så stemmer ikke den viste verdien på skjermen overens med den virkelige gjærings vinkelen mer. En må da stille inn referanse punktet igjen. Alle andre taster ved den digitale skjermen brukes ikke ved normal drift og er dermed uten funksjon. NØDSTOPP bryter Pos. 12. Ved å trykke på den soppformede NØDSTOPP bryteren Pos. 12, blir maskinen satt i stillstands. For å deaktivere NØDSTOPP bryteren igjen, må en trekke den røde knappen på bryteren utover igjen. NØDSTOPP bryteren skal bare benyttes ved nødstilfelle. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 18

20 Hoved bryter : Hoved bryteren er plassert ved siden av betjenings pulten. Når hoved bryteren er plassert i posisjon 1, blir det tilført spenning til betjenings pulten, henholdsvis til elektroskapet. Når hoved bryteren er plassert i posisjon 0, er betjenings pulten, henholdsvis elektroskapet strøm løst. Denne bryter posisjons innstillingen kan sikres ved hjelp av en hengelås. Reparasjons arbeid skal bare utføres når hoved bryteren er avslått! VIKTIG : Hvis maskinen blir avslått ved hjelp av hoved bryteren, så må en minimum vente 15 sek. før en slår på maskinen igjen. Dersom dette ikke følges, kan det føre til ødeleggelse av en maskin del. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 19

21 3.3 Innstilling av sagblad mating. Innstilling av sagblad matings hastighet : (Senke hastighet) Sagblad matings hastigheten reguleres ved hjelp av den låsbare regulerings ventilen (Pos. 2). Ved å dreie regulerings ventilen med klokke retningen = Økning av sagblad matings hastigheten (10 = Maks hastighet med ca. 300 mm/min). Ved å dreie regulerings ventilen mot klokke retningen = Redusering av sagblad matings hastigheten (0 = Ingen senking av sagbuen). Ved å trekke ut nøkkelen blir den aktuelle innstillingen av sagblad matings hastigheten låst, og det er ikke mulig å forandre denne uten å benytte nøkkelen igjen. Still inn sagblad matings hastigheten i henhold til sagblad matings diagrammet på neste side. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 20

22 P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 21

23 3.4 Innstilling av skjære trykk. Skjære trykket blir regulert ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3). Ved å dreie med klokke retningen økes skjære trykket. Innstillingen av skjære trykket er avhengig av hvilket material råvare og hvilke material størrelser som skal sages. Når trykk manometeret (Pos. 4) viser et trykk hvor det faktiske skjære trykket er høyere enn det maksimal innstilte skjære trykket, blir sagblad matings hastigheten automatisk redusert av skjære trykk reguleringen. Dersom det ikke settes noe skjære trykk, så senker sagbuen seg med konstant hastighet i henhold til reguleringen som er innstilte på sagblad matings hastigheten. Det maksimale skjære trykket, som kan innstilles ved hjelp av trykk reduksjons ventilen (Pos. 3), kan avleses på manometer (Pos. 5). Det maksimale skjære trykket for denne maskin serien er på 35 bar. Dette må reduseres i overensstemmelse med materialtyper som prosesseres. For eksempel ved prosessering av profiler, rør eller ved små diameter størrelser. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 22

24 3.5 Innstilling av sagblad skjære hastighet. Generelt. Samtlige skjære hastighet angivelser er i m/min. Skjære hastigheten er i første rekke avhengig av hvilket material råstoff som prosesseres, og av sagbladbånd kvaliteten. Tilnærmingsverdier kan hentes i fra den vedlagte standard tabellen. Dersom det oppstår unormalt støy ved prosessering, så må skjære hastigheten korrigeres med enten å øke eller å redusere med små justeringer. Polvekselbar hastighet regulering (Trinnvis innstilling av skjære hastigheten). Ved polvekselbar hastighet regulering er det bare mulig å stille inn to ulike skjære hastigheter. Disse to skjære hastigheten er ca. 35 m/min og 70 m/min. Veksling av skjære hastigheten utføres ved betjenings pulten. Hastighets velgeren har 3 valg posisjoner : 0 = AV 1 = 35 m/min 2 = 70 m/min Hastigheten kan bare byttes når sag motoren er i stillstands. Denne drifts typen har ingen direkte slitasjedeler. Trinnløs hastighet regulering. Ved trinnløs hastighet regulering kan omdreinings hastigheten, henholdsvis skjære hastigheten trinnløst justeres innenfor et bestemt område ved hjelp av et hånd ratt. Det gir følgende tillatte skjære hastighets områder : STÖBER motor regulering (søyleførings maskiner): m/min LENZE - motor regulering (svingramme maskiner og Eco-Serie 335): m/min Justering av skjære hastigheten utføres ved å dreie på hånd rattet. Visning av skjære hastigheten er som følger : STÖBER motor regulering (søyleførings maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten ved hjelp av en analog måler i umiddelbar nærhet av hånd rattet. LENZE motor regulering (svingramme maskiner): Direkte visning av skjære hastigheten på en analog måler som er integrert i hånd rattet (Måleren er justerbar se LENZE bruksanvisningen). Skjære hastigheten må bare justeres når motoren er i drift. Disse motor reguleringene har alt etter utførelse slitasjedeler som tannreimer, remskiver, glidering eller driftsakslinger. P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 23

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :...

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :... BRUKSANVISNING KBS 620 DG Maskin Nr. :... Innhold Innholdsfortegnelse 0 Generelle Sikkerhetsinstrukser. 3 1 Informasjon om maskinen. 5 1.1 Innledning. 5 1.2 Tekniske data. 6 1.3 Bilde av maskinen. 8 1.4

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA DIN 8188 ISO 606 Deling mm x Rull Bolt Lag. Brudd Innvendig bredde Diam. Diam. høyde bredde flate styrke Vekt ISO ANSI Del. b 1 b 2 Ø d 1 Ø d 2 g a 1 f Min. Kg./ Nr. Nr. Inch

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer