P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / Mai 2007 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 2

3 Innhold Båndsag 1. INNLEDNING BRUKSOMRÅDE TIL BÅNDSAGEN TEKNISKE DATA SIKKERHETSINSTRUKSER GENERELT VERNEKLÆR OG PERSONLIG SIKKERHET SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR MASKINOPERATØREN SIKKERHETSINSTRUKSJONER VED SERVICE OG REPARASJON SIKKERHETSUTSTYR PÅ MASKINEN TRANSPORT OG LAGRING AV MASKINEN OMGIVELSE FORHOLD MED HENSYN TIL TRANSPORT OG LAGRING SIKKERHETSINSTRUKSER TRANSPORT OG LAGRINGS FORBEREDELSER TRANSPORT OG LAGRING MONTERING AV MASKINEN MASKIN DRIFTS OMGIVELSE FORHOLD MONTERING OG VATRING AV MASKINEN ELEKTRISK TILKOBLING FYLLING AV KJØLEVÆSKE SYSTEMET KONTROLL AV MASKIN FUNKSJONENE BETJENINGSPANEL - BESKRIVELSE MATING AV MATERIALE SIKKERHETSINSTRUKSJONER HÅNDTERING AV MATERIALE MATING AV MATERIALE BUNTET MATERIAL MATING JUSTERING AV BÅNDSAGEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER OPTIMAL AVSTANDSJUSTERING FOR SAGBLADSTYRINGENE INNSTILLING AV SAGBLADHASTIGHET INNSTILLING AV ØVRE POSISJON TIL SAGBUE (LØFTE HØYDE) JUSTERING AV SKJÆRETRYKK HALVAUTOMATISK MODUS KUTTING AVBRYTE HALVAUTOMATISK SYKLUS...28 Side : 3

4 11. FJERNING AV MATERIALE FRA BÅNDSAGEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER HÅNDTERING AV MATERIALE FJERNING AV MATERIALE VALG OG BYTTE AV SAGBLAD SIKKERHETSINSTRUKSJONER SAGBLAD STØRRELSE VALG AV SAGBLAD TANNINGSYSTEM INNKJØRING AV SAGBLAD DEMONTERING AV SAGBLAD MONTERING AV SAGBLAD STRAMMING OG KONTROLL AV SAGBLADET Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet KJØLEVÆSKEPREPARATER OG FJERNING AV SPON SIKKERHETSINSTRUKSJONER KJØLEVÆSKEPREPARAT FORBEREDELSE KONTROLL AV KJØLEVÆSKE SYSTEM AVFALLSHÅNDTERING AV SPON GIR OG HYDRAULIKK OLJER GIR OLJER HYDRAULIKK OLJER SMØREFETT (GREASE) REGELMESSIG VEDLIKEHOLD MASKIN RENGJØRING KONTROLL AV KJØLEVÆSKE KONTROLL AV HYDRAULIKK OLJE NIVÅ VEDLIKEHOLD OG JUSTERING JUSTERING AV SAGBLAD STYREKUBENE JUSTERING AV HARDMETALL SAGBLADSTYRINGENE JUSTERING AV SAGBLADETS KJØRING PÅ STRAMMEHJULET JUSTERING AV SPONBØRSTE JUSTERING AV ENDEBRYTEREN PÅ SAGBLADETS STRAMMING JUSTERING AV NEDERSTE STOPP TIL SAGBUEN JUSTERING AV ENDEBRYTEREN FOR SAGBUENS NEDERSTE POSISJON JUSTERING AV TRYKKBRYTER JUSTERING AV TRYKKET I HYDRAULIKK SYSTEMET JUSTERING AV SKJÆRETRYKK REGULERINGEN JUSTERING AV REGULERINGSVENTILEN...51 Side : 4

5 17. BYTTING AV RESERVEDELER BYTTE AV HARDMETALLSKIVER BYTTE AV SAGBLADMATINGS LAGER BYTTE AV LAGER VED SAGBLADSTYRINGEN BYTTE AV SPONBØRSTE BYTTE AV STRAMMEHJUL BYTTE AV DRIVHJUL MONTERING SKJEMA ELEKTRISKE SKJEMA HYDRAULIKK SKJEMA RESERVEDELS TEGNINGER OG DELELISTER RØRBEND STIKKE TYPE I RØRBEND STIKKE TYPE II DRIVVERK VARIATOR VARIATOR JUSTERINGSENHET SAGBUE SAGBLAD STRAMMING LØFTE SYLINDER SAGBLADSTYRING HØYRE SAGBLADSTYREKUBE VENSTRE SAGBLADSTYREKUBE SPONBØRSTE FEILSØKING MEKANISKE FEIL FEIL VED DET HYDRAULISKE OG ELEKTRISKE SYSTEMET SPESIAL TILBEHØR FREKVENS OMFORMER (TRINNLØS ELEKTRONISK HASTIGHETS REGULERING) MICRONISER TENZOMAT DECLARATION OF CONFORMITY (SAMSVARSERKLÆRING) Side : 5

6 1. Innledning Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen ved maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! Oppmerksom! Symbolet til venstre brukes i denne bruksanvinsingen i lag med sikkerhetsadvarsler. 2. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting av stål, bunt metaller, rør og profil metaller og kunststoffer. Brennbare materialer er forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Side : 6

7 3. Tekniske data Båndsag Total maskinvekt: Maskinvekt Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad Hydraulikk system: Effekt Omdreining Båndsag motor: Type Effekt Omdreining Kjølevæske pumpe: Kjølepumpe motoreffekt Kapasitet Sagblad størrelse: Skjære hastighet: 1003 kg 2700 mm 1550 mm 1500 mm ~3 x 400V, 50Hz, TN-C-S 3,7 kw 16 A IP 54 0,25 kw 1350 min -1 1LA7107-4AA10 3 kw 1420 min -1 0,09 kw 20 dm x 34 (32) x 1,1 mm 19, 47, 65, 90 m/min Skjære kapasitet: mm Side : 7

8 4. Sikkerhetsinstrukser 4.1. Generelt Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet. Overhold sikkerhetsinstruksjonene som er angitt på maskinen ved hjelp av merkeskilt. Kontroller at disse merkeskiltene ikke er skadet eller fjernet! 4.2. Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader! Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader! Oppmerksom! Benytt vernehansker bare ved bytte av materiale og sagblad! Maskinen og tilkoblet tilbehør må da være satt i inaktiv tilstand! Dersom maskinen er i drift, må du ikke benytte vernehansker! Dette kan være farlig ettersom vernehanskene kan bli dradd inn i maskinen av bevegelige/roterende maskindeler! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet ditt. Side : 8

9 Benytt alltid hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne bruksanvisningen grundig før arbeid med maskinen starter! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen nær maskinen! Hold alltid arbeidsområdet og maskinen ren og i ryddig stand! Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet. Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 9

10 4.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Høy spennings støt kan ha fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider! Maskinen må bli sikret før reparasjon, service og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller utstyr ikke er korrekt montert! Side : 10

11 4.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Fare! Grip aldri med hendene i kutte området ved sagbladet. Fare for alvorlig kroppskade. Sagbue deksel Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket! Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd. Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og innstilling. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov. Side : 11

12 Venstre sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Høyre sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Side : 12

13 5. Transport og lagring av maskinen 5.1. Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen : Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Sikkerhetsinstrukser Overhold alltid transport sikkerhetsinstruksene! Bruk vernehjelm for å unngå hodeskader under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Side : 13

14 5.3. Transport og lagrings forberedelser Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Hvis maskinen er utstyret med strøm tavle, pakk den forsiktig inn for å beskytte den mot ødeleggelse under transport. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 5.4. Transport og lagring Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Kontroller at maskinen er skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet. Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i lastebilen eller traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Kontroller at maskinen ikke kan å ristes eller skubbes rundt under transporten. Maskinen må bare flyttes med gaffeltruck. Kontroller at transportutstyret er sterkt nok til å løfte rammen ( pallen ). Vær forsiktig slik at maskinen ikke blir skadet under transport. Det er forbudt å håndtere maskinen ved noen annen måte (for eksempel ved å løfte den etter sagbuen), enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Overhold omgivelse betingelsene vedrørende lagring og transport slik at fare for skade på maskinen reduseres. Side : 14

15 6. Montering av maskinen 6.1. Maskin drifts omgivelse forhold Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene : Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet høyere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt (kapittel Tekniske data) + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjenings posisjonen. Side : 15

16 6.3. Elektrisk tilkobling OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Spennings forsyning: Effekt forbruk: Maks. sikring: ~ 3 x 400 V, 50 Hz, TN-C-S se Tekniske data 16 A Kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt før tilkobling av hovedstrømsbryter til maskinen gjennomføres! Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad : Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad : Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Kontroll av sagbladets retning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen. Side : 16

17 6.4. Fylling av kjølevæske systemet Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk vernehansker når du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med Mikronizer (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikronizer med angitt kjølevæske. Mikronizer er da klar til bruk. Side : 17

18 6.5. Kontroll av maskin funksjonene Før du starter med å kontrollere maskin funksjonene, må du lese kapittelet Betjening av maskinen. Ikke utfør kontroll av maskin funksjonene dersom du ikke har forstått betydningen til alle bryterene og maskin funksjonene. Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat (se kapittel Spesial tilbehør), om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Valg og bytte av sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å taes i bruk. Side : 18

19 7. Betjeningspanel - beskrivelse Båndsag Side : 19

20 Hurtig senking av sagbue Ved å trykke tast 9 samtidig som tast 1, senkes sagbue nedover med hurtig hastighet. OPPMERKSOM! Ikke senk sagbue med hurtig hastighet ned i materialet, dette vil føre til skade på sagbladet! NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår nødstilfeller, trykkes denne bryteren slik at maskinen settes i stillstands! Innstilling av sagbue høyde Ved hjelp av justeringsrattet stilles øvre utgangsposisjon for sagbuen i forhold til skalaen. Mating - Reguleringsventil Justerer matehastigheten av sagbuen ved kutting ved hjelp av en reguleringsventil. Merknad: Dersom du benytter for mye kraft når du skrur igjen ventilen, vil dette kunne føre til skade og lekasje ved ventilen. Derfor må regulering av ventilen utføres med forsiktighet uten for mye kraft. START Benyttes for å starte sag syklus. Sagbue posisjon - Kontroll lampe Dersom kontroll lampen lyser, er sagbue ved øvre posisjon i henhold til innstilt sagbue høyde. STOPP Stopper den sag syklusen. 8 Løft sagbue 9 Senk sagbue Ved å trykke på tast 9, senkes sagbue nedover. Ved å trykke tast 9 samtidig som tast 1, senkes sagbue nedover med hurtig hastighet. OPPMERKSOM! Ikke senk sagbue med hurtig hastighet ned i materialet, dette vil føre til skade på sagbladet! Hovedstrømbryter Den er plassert ved betjeningspanelet. Den er ikke inntegnet ved oversikts tegningen. Side : 20

21 8. Mating av materiale 8.1. Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! 8.2. Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! 8.3. Mating av materiale Legg i materialet i stikken, og kontroller at materialet ikke kan bevege seg eller falle ut av stikken etter at du har lukket stikken. Dersom du kutter lange material lengder (for eksempel aksler, rør), må du anvende rullebaner for fremføring og oppstøtting av materialet inntil båndsagen. Kontroller at rullebanen er lang nok, slik at materialet ikke kan tippe av rullebanen. Side : 21

22 Vær spesielt forsiktig ved kutting av rundt materialet, slik at det alltid er støttet opp med to vertikale ruller, slik at det ikke kan falle av rullebanen! 8.4. Buntet material mating Hvis du ønsker å kutte material som buntet kutting, vises nedenfor noen forslag til material plassering. Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontroll-systemet! Firkant materiale - buntet. Vinkel materiale - buntet. Ved saging av vinkeljern i bunt, legg bare et lag om gangen. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Følg alltid anbefalingene og instruksjonene fra din sagblad leverandør ved kutting av bunter. Side : 22

23 9. Justering av båndsagen 9.1. Sikkerhetsinstruksjoner Båndsag Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt Optimal avstandsjustering for sagbladstyringene Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. 1) Løsne låsehendelen til sagbladstyringen på venstre siden, og plasser sagbladstyringen så nært frem til materialet som mulig uten at det oppstår noen form for sammenstøt. 2) Senk sagbuen til nederste posisjon og kontroller posisjonen til sagbladstyringen i forhold til stikken og material innmatingen. 3) Stram så til låsehendelen og kontroller deretter igjen med hensyn til kollisjonsfare i forhold til stikke området Innstilling av sagbladhastighet Sagbladhastigheten kan justeres til 19 min -1, 47 min -1, 65 min -1 og 90 min -1. Innstilling av sagbladhastighet utføres på følgende måte: 1) Slå av hovedstrøm bryteren og sikre den slik at uvedkommende kan foreta oppstart av båndsagen.. Side : 23

24 2) Løsne låsemutter (pil 1), og slakk av justeringsskruen (pil 2) slik at drivreimen ved variator slakkes. 3) Åpne dekslet ved variatoren. 4) Sett ønsket sagbladhastighet i henhold til hastighets utvekslings diagrammet til venstre. Side : 24

25 5) Stram så til justeringskruen (pil 1) slik at drivreimen strammes igjen, og lås innstillingen ved hjelp av låsemutter (pil 2). 6) Lukk så dekslet til variatoren igjen Innstilling av øvre posisjon til sagbue (løfte høyde) Innstilling av øvre sagbue posisjon utføres ved hjelp av dreieknotten ved betjeningspanelet (Pos 3). Still inn ønsket øvre posisjon i henhold til skala som er angitt på betjeningspanelet. Merknad: Sagbue blir bare løftet opp til innstilt øvre posisjon. Dersom du stiller inn en lavere løfte høyde enn den aktuelle posisjonen til sagbuen, vil det bare være mulig å senke sagbuen etter dette.. Side : 25

26 9.5. Justering av skjæretrykk Båndsagen er utstyrt med skjæretrykk regulering ved begge sagbladstyringene. Justering av skjæretrykket utføres ved at en justerer på reguleringsventilen som en plassert ved sagbladstyringen. Dersom du skrur inn ventilen, vil skjæretrykke øke. Ved å skru ut ventilen, reduseres skjæretrykket. Merknad : Skjæretrykk reguleringsventilen må stilles inn likt ved begge sagbladstyringene. 1) En synlig strek. Massivt materiale med diameter over Ø300 mm. 2) To synlige streker. Massivt materiale med diameter fra Ø100 til Ø300 mm. 3) Tre synlige streker. For rør og profil-materiale med en overflate fra mm. I profil materiale fra mm. Massivt materiale med diameter opptil Ø100 mm. 4) Fire synlige streker. For rør og profil-materiale med en overflate opptil 10 mm. I profil materiale opptil 200 mm. Side : 26

27 10. Halvautomatisk modus Kutting 1) Løft sagbuen ved hjelp av tast 8 til øvre posisjon. 2) Plasser materialet i rørbend stikken. 3) Still inn øvre posisjon til sagbuen i henhold til material høyden. OPPMERKSOM! Ikke senk sagbuen ned til materiale dersom sagblad motor ikke er slått på! Ikke senk sagbuen med hurtig hastighet ned i materialet! Dette vil føre til skade på sagbladet! 4) Sving stikke sidene inn til materialet og lås innstillingen ved hjelp av låsehendel. (pil 1). 5) For å lase fast materialet, justeres låsehendel inntil materialet og låses.(pil 2). 7) Juster sagbladstyringen inntil materialet for optimal avstandsjustering av sagbladstyringene. 8) Still inn ønsket sagbladhastighet. 9) Still inn ønsket sagbue matehastighet. 10) Trykk tast 5 (START av halvautomatisk syklus). Merknad: Dersom du ønsker å avbryte den halvautomatiske syklusen, trykker du tast 7. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren. 11) Når materialet er kuttet, forblir sagbuen ved nedre posisjon og sagblad motoren blir slått av. 12) For å utføre et nytt kutt, utføres den beskrevne prosedyren på nytt. Side : 27

28 10.2. Avbryte halvautomatisk syklus STOPP tasten Ved hjelp av tast 7 (STOPP) kan du avbryte den halvautomatiske syklusen. Etter at du har trykket Stopp tasten, blir sagblad motoren slått av. For å starte den halvautomatiske syklusen igjen, trykkes tast 5 (START) igjen. NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren. Når NØDSTOPP-bryteren blir trykket, blir sagblad motoren øyeblikkelig slått av og senking av sagbuen stoppes. Dersom du ønsker å starte opp igjen den halvautomatiske syklusen, gjøres følgende: 1) Drei NØDSTOPP-bryteren i pilretningen angitt på bryteren, slik at den soppformede øvre delen av bryteren spretter opp igjen. 2) Løft sagbuen til øvre posisjon ved hjelp av tast 8. 3) Start den halvautomatiske syklusen igjen ved hjelp av tast 5 (START). Side : 28

29 11. Fjerning av materiale fra båndsagen Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! Fjerning av materiale Fjern materialet fra båndsagen. Side : 29

30 12. Valg og bytte av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner Båndsag Bruk vernehansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake alvorlige håndskader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse 5200 x 34 (32) x 1,1 mm Valg av sagblad tanningsystem Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1) Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2) Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: ZpZ Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel. Side : 30

31 Tabell for valg av tanning: Dp Dp PROFIL MATERIALE (Dp, S = mm) Dp Dp Dp S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. S S Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8-12 S 8-12 S 5 18 S S S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 6 18 S S 8-12 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 8 14 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 6-10 S 5-8 S 5-8 S 5-8 S S 5-8 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K K 3-4 K 3-4 K K Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K 3-4 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 3-4 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K 0,75-1,25 K ,4-2 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K Side : 31

32 MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D D D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8-12 til 10 mm mm 6-10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75-1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta hensyn til de anbefalinger din forhandler gir! Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad : Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt. Side : 32

33 12.5. Demontering av sagblad Båndsag 1) Løft sagbuen til øverste posisjon. 2) Løsne låsehendel ved venstre sagbladstyring og skyv den bevegelige sagbladføringen så lang mot høyre som mulig. 3) Demonter det gule sagblad beskyttelse dekslet. 4) Åpne sagbue låsehengselen og åpne sagbue dekslet. 5) Stram forsiktig til skruen, slik at sagbladet løsnes fra begge sagbladstyringene. Side : 33

34 6) Slakk sagbladet ved hjelp av strammeskruen, slik at du kan trekke sagbladet fra driv- og svinghjule. 7) Trekk sagbladet av driv- og svinghjul. 8) Trekk sagbladet forsiktig ut fra sagbladstyringene Montering av sagblad 1) Før montering av nytt sagblad, rens alle hjulene, bladstyrings kubene og innsiden av sagbuen for alle rester etter flis og skitt. Husk tannretningen når du monterer det nye sagbladet. 2) Sett inn det nye sagbladet i bladstyrings kubene. Sjekk at sagbladet glir mellom begge styrevalsene og at det er skyvd helt til toppen. 3) Putt sagbladbåndet på begge styrehjulene. Sjekk at sagbladryggen passer tett inntil hjulkanten. Skyv så sagbladetbåndet så langt bakover som mulig. 4) Stram sagbladet lett ved hjelp av strammeskruen. Fjern så plastikk beskyttelse dekslet på sagbladtennene. Side : 34

35 5) Juster så innstillingsskruene ved sagbladstyringen. Kontroller innstillingen av sagbladstyringene i henhold til kapittel "Vedlikehold og justering". 6) Lukk sagbue dekslet. 7) Monter så tilbake det gule sagblad beskyttelse dekslet. Side : 35

36 12.7. Stramming og kontroll av sagbladet Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet. Stram sagbladet i henhold til angivelser for sagbladet og den respektive båndsagen. Følg anbefalinger fra sagblad produsenten Stramming av sagblad 1) Etter montering av sagbladet, strammes sagbladet lett, slik at det ikke faller av driv- og svinghjul. 2) Monter måleverktøyet Tenzomat på sagbladet og sikre den ved hjelp av skruer. 3) Stram sagbladet inntil det er korrekt strammet i henhold til angitt verdi Kontroll av sagbladet Kontroll av sagbladets plassering i sagbladstyringene og på omdreiningshjulene. 1) Kontroll om sagbladet er plassert korrekt i sagbladstyringene. 2) Slå på sagblad motoren og kjør sagbladet i 10 sekunder før du slår av sagblad motoren igjen. Dersom det ikke er mulig å slå sagblad motoren, må du justere endebryteren med hensyn til sagblad strammingen som angitt i kapittelet "Vedlikehold og justering". 3) Slå av hoved strømbryteren. 4) Åpne sagbue dekslene og kontroller sagbladets plassering ved begge omdreiningshjulene. - Dersom avstanden mellom sagbladryggen og hjulflensen er 1-3 mm, er plasseringen korrekt. - Dersom avstanden er større enn 3 mm, er sagbladets plassering nesten på helt ut på hjulkanten, juster da denne plasseringen som angitt i kapittel "Vedlikehold og justering" slik at plasseringen blir korrekt. 5) Lukk sagbue dekslet. Side : 36

37 13. Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstrukser med hensyn til håndtering av kjølevæskepreparater! Bruk ugjennomtrengelige hansker mens du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Førstehjelp instruksjoner Dra av og fjern på en sikker måte forurenset, tilsølte klær. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelps utstyr. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelps utstyr. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale Kjølevæskepreparat forberedelse Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Alle instruksjonene er angitt på beholderen til kjølevæskepreparatet eller i vedlagt dokumentasjon som leveres i lag med kjølevæskepreparatet. For kjølevæskepreparater som er oppgitt med holdbarhets dato, kontroller at ikke holdbarhetsdatoen er utløpt. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad : Hvis maskinen er utstyrt med Mikroniser (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikroniser med angitt kjølevæske. Mikroniser er da klar til bruk. Side : 37

38 Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: Bruk av urent vann Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, gear) For høy arbeidstemperatur Utilstrekkelig ventilasjon Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere Smøreegenskapene blir dårligere Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere I tilfelle av for høy konsentrasjon: Kjøleevnen blir dårligere Skumme egenskapene øker Emulsjonsstabiliteten blir dårligere Fører til klebrige restpartikler Kontroll av kjølevæske system Tilstanden til kjølevæske har stor innvirkning på kvaliteten til kappingen og videre levetiden til maskinen. Maksimal levetid med hensyn til kjælevæske, så anbefaler vi ikke lenger enn 1 år. Etter dette anbefaler vi at du bytter kjølevæsken. Levetiden til kjølevæsken avhenger av hvor mye kjølevæsken har blitt forurenset (spesielt med oljer) og andre faktorer. Kontroller kjølevæske nivået og funksjonen til kjølevæske pumpen periodisk! Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell For lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter For høy For lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Ved å lukte Ubehagelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Visuell Dannelse av oljehinne, slam eller klumper erstatt væsken For å ta bort oljehinna, tilsett biocid*, eventuelt fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Anti-korrosjons tilsetning Ved behov Visuell Flistest Herbert-test Utilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse Sjekk stabiliteten, eventuelt øk konsentrasjonen eller phverdien Stabilitet Ved behov Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller Skumming Ved behov Ristetest Skummet er for tykt, skummet løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon. spør forhandler For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk anti-skummepreparat. Merknad: Hvis tilstanden til kjølevæsken ikke er tilfredsstillende må kjølevæsken byttes. Side : 38

39 13.4. Avfallshåndtering av spon Sponavfall fra kutting må destrueres i henhold til gjeldende forskrifter. La kjølevæsken renne av sponet! Putt det avsilede sponmaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da sponet også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernspon gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også sponmaterialet sendes over til godkjent deponi. Side : 39

40 14. Gir og hydraulikk oljer Gir oljer Girkasse oljen har levetid i henhold til girkassens levetid. Vi anbefaler at en bytter gir olje ved reparasjon av girkassen. Bruk bare olje med spesifikasjoner i henhold til DIN ved girkassene. Velg viskositet grad ISO VG i henhold til oljen som er påfylt originalt. Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Anbefalte oljer og volum i henhold til de respektive båndsag modellene. Båndsag modell Girkasse olje Volum STG 440 DGH Shell Tivela S 320 1,8 l Spontransportør Shell Tivela S 320 0,075 l Sammenlignings tabell for girkasse oljer Produsent Viskositet grad ISO VG 100 ISO VG 220 ISO VG 320 BP Energol GR-XP 100 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 Castrol Alpha SP 100 Alpha SP 220 Alpha MW 100 Alpha MW 220 Elf Reductelf SP 100 Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220 Reductelf SP 320 Esso Spartan EP 100 Spartan EP 220 Spartan EP 320 Mobil Mobilgear 627 Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630 Mobilgear 632 ÖMV PG 220 Paramo PP 7 Paramo CLP 220 Paramo CLP 320 Shell Shell Omala 100 Shell Omala 220 Shell Omala 320 Shell Tivela S 220 Shell Tivela S 320 Total Carter EP 100 Carter EP 220 Carter EP 320 Side : 40

41 14.2. Hydraulikk oljer Merknad: Dette avsnittet er bare for båndsager som er utstyrt med hydraulisk utstyr. Bytt hydraulikk oljen en gang pr. 2. år, dette fordi oljen kan få reduserte spesifikasjoner etter lang tids bruk, og dermed føre til skader eller problemer ved de hydrauliske enhetene. Dersom det hyrauliske systemet er utstyrt med filter (2SF 56/48-0,063), må også filteret byttes samtidig. Bruk oljer med spesifikasjoner i henhold til DIN HLP, ISO og viskositets grad ISO VG 46 ved hydraulikk systemet. For hydraulikk olje volum se kapittel Kontroll av hydraulikk olje nivå. Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Sammenlignings tabell for hydraulikk oljer Produsent Type Produsent Type Agip Oso 46 Ina Hidraol 46 HD Aral Vitam GF 46 Klüber Lamora HLP 46 Avia Avilub RSL 46 Ungarn Hidrokomol P 46 Benzina OH-HM 46 Mobil Mobil DTE 25 BP Energol HLP 46 ÖMV HLP 46 Bulgarien MX-M/46 Polen Hydrol 30 Castrol Hyspin AWS 46 Rumänien H 46 EP Čepro Mogul HM 46 Russland IGP 30 DEA Astron HLP 46 Shell Tellus Oil 46 Elf Elfolna 46 Sun Sunvis 846 WR Esso Nuto H 46 Texaco Rando HD B 46 Fam HD 5040 Valvoline Ultramax AW 46 Fina Hydran Smørefett (grease) Vi anbefaler bruk av litium basert tilsatt smørefett, klasse NGLI-2 med hensyn til smøring. Forskjellige smørefett kan blandes, dersom deres oljebase og innholds type er identiske. Sammenlignings tabell for smørefett (grease) Produsent BP DEA Esso FINA Klüber Type smørefett (grease) Energrease LS - EP Paragon EP1 FETT EGL 3144 Beacon EP 1 Beacon EP 2 FINA LICAL M12 Microlube GB0 Staburags NBU8EP Isoflex Spezial Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 Optimol Shell Aseol AG ASEOL Litea EP Texaco Multifak EP1 Side : 41

42 15. Regelmessig vedlikehold Maskin rengjøring Båndsag Rengjør maskinen for kjølevæske rester og smuss etter hvert arbeidsskift. Rengjør spesielt godt føringer og overflatene ved: Føringene ved stikke kjevene til stikken. Innmatings område til stikken og område under den Kontroll av kjølevæske Kontroller tilstanden til kjølevæsken periodisk. Se kapittel Kjølevæskepreparater og fjerning av spon for mer informasjon om hvordan kontroller kjølevæske og påfylling av kjølevæske Dersom kjølevæske nivået er for lavt, vil dette føre til skade på båndsagen på grunn av at det oppstår for dårlig kjøling. Dersom det påfylles for mye kjølevæske, vil dette lett føre til at kjølevæske renner over ned på gulvet. Dette fører lett til at maskinoperatør og annet personell kan skli og skade seg ved maskinen. Side : 42

43 15.3. Kontroll av hydraulikk olje nivå Merknad: Dette kapittelet er bare for båndsager som er utstyrt med hydraulisk utstyr. Anbefalte hydraulikk olje typer er angitt i kapittel 14.2 Hydraulikk oljer. Trekk opp målepinnen og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være mellom posisjonene som er angitt som min og maks nivå. Etterfyll hydraulikk olje ved behov. Bruk alltid filter (25 μm eller bedre) når du fyller på olje. Dette sikrer at du unngår at det kommer smuss o.l. inn i det hydrauliske systemet som lett vil kunne føre til skader og driftsproblemer ved maskinen. Side : 43

44 16. Vedlikehold og justering Båndsag Justering av sagblad styrekubene Sagblad styrekubene er innstilt av produsent. Styrekubene innstillingen er låst ved hjelp av to låsetapper. Det er ikke behov for å utføre noe form for justering ved styrekubene i hele maskinens levetid Justering av hardmetall sagbladstyringene Hardmetall sagbladstyringene trykkes inn mot sagbladet ved hjelp av en fjær, derfor er innstillingen enkel å utføre. Juster begge hardmetall sagbladstyringene samtidig ved begge sidene. 1) Slakk forsiktig justeringsskruen, for å løsne sagbladet fra styringen. 2) Stram så forsiktig til justeringsskruen igjen, slik at HMstyringene stilles inn i forhold til sagbladet. Justeringsskruen skal kunne skrues til lett med hånden. Side : 44

45 16.3. Justering av sagbladets kjøring på strammehjulet Sagbladets plassering på strammehjulet må periodisk bli kontrollert. Kontrollen må også utføres etter hver gang sagbladet byttes. Kontroll av sagbladbåndets kjøring på strammehjulet Hvis ikke sagbladbåndet beveger seg korrekt, vil følgende problemer muligens oppstå: Sagbladbåndet faller ned fra hjulet. Bladet og tilhørende deksel kan bli ødelagt. Sagbladbåndet kjører på hjulkanten. Baksiden av sagbladbåndet kan bli ødelagt, og likeså selve hjulet. 1) Start og stopp sagblad motoren. 2) Slå av hoved strømbryteren! 3) Åpne det sagbue dekslet. 4) Kontroller sagblad plasseringen på hjulene. Dersom avstanden fra sagbladryggen fra hjulflensen er 1 3 mm, er plasseringen korrekt. Dersom avstanden er større enn 3 mm, eller at sagbladet er plassert på selve flensen, må sagbladets plassering justeres. Justering av sagbladets plassering Sagbladets plassering på strammehjulet er innstilt ved hjelp av en skru på strammekuben som er plassert ved sagbuen. Optimal avstand er 1 3 mm. Ved å dreie skruen til høyre, vil sagbladet bli ført nærmere inn til stramme hjulflensen. Ved å dreie skruen til venstre, vil sagbladet bli ført lenger i fra stramme hjulflensen. Etter at du har justert sagbladets kjøring på strammehjulet, utfører du en ny kontroll, for å sjekke om innstillingen er korrekt. Side : 45

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P.

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P. Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller behov for reservedeler, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. P. MEIDELL AS Versjon 1.03

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer