Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1"

Transkript

1

2 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER SIKKERHETS INSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Slå av og sikring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner ADRESSER OG TELEFONNUMMER BESTILLINGSVEILEDNING MONTERINGS ANVISNING EMBALLASJE, TRANSPORT OG LAGRING...15 KAPITTEL 3 - BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MEBA Betjening av maskinen Annet betjeningsutstyr SKJÆREKANAL KORRIGERINGSVERDIER EKSEMPEL PÅ MATERIAL LÅSING I STIKKE...20 KAPITTEL 4 - MEBA BÅNDSAGBLAD SAGBLAD SORTIMENT FOR MEBA BI-METAL-BÅNDSAG-BLADER VALG AV TANNINGS INNDELING (TPI) SKJÆREHASTIGHET TABELL BYTTE AV SAGBLAD SAGBLADBÅND STRAMMING INNKJØRING AV NYE SAGBLADBÅND...32 KAPITTEL 5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER OVERSIKT - MASKINBILDE SMØREPUNKT OLJE SMØREPUNKT SMØREFETT (GREASE) DRIVVERK (GIR) Bruksanvisning for Movimot Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende drivverk BYTTE AV SAGBLADSTYRINGENE HYDRAULIKK OLJETYPER DRIFT OG BETJENING AV STYRING C BETJENINGSPANEL Beskrivelse av tastatur Beskrivelse av taste funksjoner HOVEDMENY Styringsenhet Referanse posisjon Hovedmeny valg...56 Side : 1

3 6.3 AUTOMATISK MODUS Automatisk driftsmodus Avbrudd funksjon ved automatisk modus Ingen materiale registrert MANUELL MODUS Enkelt kutt Service meny MATERIAL SLUTT Null posisjonering av materiale FEILMELDINGER NØDSTOPP...73 KAPITTEL 7 - MEKNISKE RESERVEDELER RESERVEDELER FOR TILLEGGSUTSTYR KAPITTEL 8 - HYDRAULIKK SKJEMA KAPITTEL 9 - ELEKTRISKE SKJEMA KAPITTEL 10 - MICRO SPRAYER (OPSJON) MONTERING INNSTILLING AV MICRO SPRAYER RESERVEDELER FOR MICRO SPRAYER HØY YTELSE SMØREOLJE MEBA HL Side : 2

4 Kapittel 1 - Tekniske data 1.1 Tekniske data Modell: MEBApro 260 AP Skjære kapasitet: RUND REKTANGULÆRT 260 mm 300 x 260 mm Rest material stykk lengde: Manuell.: ca. 10 mm Auto : ca. 90 mm Skjære hastighet: Skjære trykk: Senke hastighet: m/min AC-Driftenhet. Elektrisk trinnløs justerbar mm/min - trinnløs Sagbladbånd størrelse: 3700 x 27 x 0,9 Sagbladbånd stramming: Maskin vekt: Maskin størrelse: lengde x bredde x høyde: Maks material vekt: Arbeids høyde: med maskin monteringsputer: Støy: Ved hjelp av håndratt ca kg (netto) ca x 1650 x 1850 mm maks. 250 kg/m 750 mm ca. 800 mm (opsjon) 74 db(a) Tekniske endringer forbeholdes. Side : 3

5 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder Elektrisk tilkobling: Strømforsyning: 3 x 400 V / N / PE 50Hz Strømforsyning vinkel display: 1,5 V / 7Ah Trykkluft: Sagbladbånd motor: Innmatingsmotor: Total effektbehov: Nominell strøm: Hoved sikring: Strømforsyningskobling: 6-8 bar, min. 50 l/min 1,5 kw 0,25 kw min.: 1,8 kw 12 A 16 A 16A CEE kontakt Strømnett faser og nøytral leder er tilkoblet med Y-kondensator med jordledning. Ved strømforsyningsspenningen vil lekasje strømmer ledes over disse kondensatorene til jordledningen. Maksimal lekasje strøm ved asymetrisk inngang er 80 ma. Dersom det ikke er mulig å utføre uten FI-bryter, kan problemet med å slå på og av løses ved å velge FI bryter med forsinkelse eller FI krets med forhøyet frigjørings strøm (eksempelvis 300 ma). Påfyllings mengder: Hydraulikk: Kjølevæske tank: Micro-Sprayer: ca. 7 liter ca. 140 liter. ca. 1,2 liter. Sørg alltid for at maskinen er påfylt korrekt mengde væske og olje. Mangelfull overholdelse av angitte volum kan føre til alvorlig skade på maskinen! Tekniske endringer forbeholdes. Side : 4

6 1.3 Skjære kapasitet Modell: MEBApro 260 AP Rund materiale Rektangulært materiale Alle størrelse mål er angitt i mm. Side : 5

7 Kapittel 2 - Generelle Instruksjoner 2.1 Sikkerhets instruksjoner MEBA sagmaskiner og anlegg er utstyrt med omfattende beskyttelse og sikkerhetsutstyr. Allikevel vil det alltid gjenstå en rest risiko ved drift og betjening av en slik maskin. Sagmaskiner og anlegg kan ikke av funksjonsmessige årsaker skjermes for alle fare områder, blandt annet områdene ved inn og utmating av materiale. Derfor kan ikke absolutt sikkerhet garanteres ved maskinen. Derfor er det svært viktig at en arbeider med den største forsiktighet ved drift og betjening av maskinen, slik at fare for ulykker og skader reduseres til et minimum. Alt personell som skal utføre drift, service, vedlikehold, kontroll eller reparasjon arbeid ved denne maskinen må ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Maskinen leveres med CE-samsvarserklæring. Driftsansvarlig må garantere at hele anlegget er i samsvar med CE Maskindirektiv nr. 89/392. I henhold til lokale sikkerhetsfohold, må det eksempelvis benyttes tilleggs sikkerhetsgjerder eller sikkerhets lysbarrierer. MEBA leverer tilleggs sikkerhetsutstyr på forespørsel. Bare når alt sikkerhetsutstyr er montert i henhold til lokale sikkerhetsbehov, kan det utstedes CE-samsvarserklæring og anlegget påføres godkjent CE-merke. Tilleggs sikkerhetsutstyr er ikke inkludert i vår leveranse, men kan leveres på forespørsel. Ingen båndsag er uten fare områder! Oppmerksom: Maskinen skal bare benyttes i henhold til maskinens angitte bruksområde. Ta alltid i betraktning produsentens service og vedlikeholds instruksjoner. Service, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, og som er kjent med maskinens risiko og faremomenter! Adgangssikring ved hjelp av laserlys barriere Igangkjøring og årlig kontroll Sikkerhetsforskrifter krever i henhold til ZH 1/281, henholdsvis ZH 1/597 at oppstart og igangkjøring av sikkerhetsutstyr bare skal utføres av autorisert personell fra produsenten, som utfører nødvendige kompabilitet kontroll mellom lys barriere sikkerhetsutstyret og maskinen styringen. I henhold til forskifter medhensyn til forbygging av ulykker VBG1 og VGB5 skal autorisert personell utføre årlig kontroll av maskinens sikkerhetsutstyr. Side : 6

8 Sikkerhets avstand Det er en forsinkelsetid fra en lysbarriere brytes og inntil maskinen er i stillstands. Lysbarriere sikkerhetsutstyret må derfor monteres slik at en ikke rekker å nå frem til de farlige områdene ved maskinen før denne forsinkelsetiden har passert. Til bruk ved kalkulering av minimum sikkerhets avstand, benyttes en faktor på 1.6 m/s som basis. Sikkerhets lysbarrierer vil ikke kunne sikre mot skader som forårsakes av flygende objekter. Reparasjon av lysbarrierer Reparasjon av lysbarriere sikkerhetsutstyr skal bare utføres av produsent eller personell som innehar nødvendige autorisasjoner fra produsent. Modifisering eller inngrep i sikkerhetsutstyret er strengt forbudt. Advarsel uttrykk benyttet i denne bruksanvisningen Utforming og oppsett av denne bruksanvisningen er basert på anbefalinger fra ANSI vedrørende bruk av advarsel uttrykk, se tabell nedenfor. Advarsel uttrykk Fare Advarsel Oppmerksom Referanse Viktig Benyttes Direkte skadelig fare; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Farlig situasjon; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Mulig farlig situasjon; mulig resultat; Lett kroppsskade; Benyttes også ved fare for materielle skader. Mulig skadelig situasjon; mulig resultat; Maskinen eller annet materiell kan utsettes for skader. Anvendelse tips eller nyttig informasjon. Følg angitte sikkerhetsinstruksjoner slik at en unngår at eventuelle skader kan oppstå! Side : 7

9 2.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Påfyll nødvendig hydraulikk olje og kjølevæske før det foretaes oppstart av maskinen (se kapittel 1.2 for påfyllingsvolum) og fjern eventuelle transport sikringer fra maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Grip aldri på sagbladet eller område ved sagbladet når maskinen er i drift! Når materiale blir fastspent, er det en overhengene fare med hensyn til klemskader. Sagbladet kan trekke med seg løssittende klær ved områdende som ikke er beskytted ved maskinen. Det er fare for alvrolig kroppskade og avkutting av kroppsdeler ved sagblad området. Det er fare for at det kan oppstå kroppsskade ved bevegelige maskindeler bårde ved sagen (sagbuen) og rullebanen. Lengdeanslag (måleutstyr) kan føre til kroppskader når de er i bevegelse oppover eller nedover. Ved innmating eller utmating av materiale kan det oppstå kroppskader dersom en oppholder seg ved maskin endene. Det er ikke tillatt å oppholde seg ved maskinens ender. Det er fare for øyeskader dersom en kikker direkte inn i sikkerhetslaser lyset. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Side : 8

10 Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Materialet som skal sages må minimum ha en lengde på 10 mm som låses fast i stikken. Dersom en utfører saging av materiale som ikke er tilstrekkelig fastspent i stikken, vil dette kunne føre til skade på maskien. Sikkerhetsutstyr og beskyttelse deksler må aldri fjernes når maskinen er i drift. Bruk vernehansker ved håntering av materiale både ved innmating og utmating. Utfør aldri håntering av materiale, verken ved innmating eller utmating når maskinen prosesserer. Hold aldri i materiale når maskinen prosesserer. Materiale skal alltid fastspennes i stikken, og ved behov må også vertikalstikke benyttes. Materiale må alltid understøttes av nødvendige rullebaner, både ved innmating og utmatingsområdet. Kontroller alltid at materiale er tilstrekkelig fastspent i stikken før saging av materiale utføres. Kontroller alltid at materiale ikke kan bevege seg av seg selv når maskinen er i drift. Observer alltid at materialet ikke kan falle ned eller på annen måte bevege seg ukontrollerbart når materiale transporteres på rullebanene, eventuelt ved lengdemåling og sorteringsutstyret. Utfør aldri justering av sagbladstyringene når maskinen er i drift. Etterlat aldri verktøy eller annet utstyr på eller ved maskinen, og spesielt ikke ved maskinens bevegelige deler. Spon kan føre til skader eller feil funksjon ved maskinen, sørg derfor for at maskinen allltid er tilstrekkelig rengjort. Ikke la maskinen prosessere uten at den er under oppsyn. Ikke klatre over barrierer eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen, med unntak av når det skal utføres vedlikehold og service på maskinen. Maskinen må da alltid være slått av og hovedstrøm bryter må sikres slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Et laserlys eller skygge linje arbeidslysviser farlige områder ved maskinen, og benyttes for sikring av maskinens arbeidsområde. Både laserlys og skyggelinje arbeidslys er tilgjengelig som tilleggsutstyr for alle maskinmodeller. Laserlys Skyggelinje arbeidslys Side : 9

11 Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. Sikkerhets lysbarrierer vil ikke kunne sikre mot skader som forårsakes av flygende objekter. VIKTIG: Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Det må utføres regelmessig og grundig vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. Side : 10

12 2.1.4 Slå av og sikring av maskinen Maskinen må alltid slåes av og sikres når det skal utføres vedlikehold, reparasjon eller annet service arbeid ved maskinen. Når maskinen er slått av, må hovedstrømbryter sikres slik at ikke uønsket oppstart kan oppstå og i tillegg må maskinen kobles fra strømforsyningen. I tillegg må det henges opp tydlige skilt om at det utføres service/vedlikeholds arbeid ved maskinen. Kontroller alltid at maskinen er frakoblet strømforsyningen før det utføres service eller vedlikeholdsarbeid ved maskinen! Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Sikkerhetsinstruksjonene gjelder både for rullebaner med og uten motorisert drift. Sikkerhetsinstruksjonene sørger også for at en oppnår en problemfri og sikker drift ved maskinen, samt at en sikrer at det ikke oppstår verken skader på personell eller maskin. Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Bruk bare egnet løfteutstyr ved mating og fjerning av materiale. Ikke beveg deg under løftet materiale. Kontroller at løfteutstyret innehar tilstrekkelig kapasitet. Plasser materialet forsiktig på rullebanen. Sikre rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Monter vertikal sidestøtter for sikring av rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Ved saging av buntet materiale, må materialet sikres slik at de ikke kan gli fra hverandre (dersom mulig, bør buntet materiale sveises i material endene). Ikke forflytt materialet som skal sages parallell i forhold til rullebane aksen. Ikke opphold deg mellom separate rullebaner. Ikke monter rullebaner i områder som benyttes til gangsoner. Sikkerhetsgjerder og annet sikkerhetsutstyr skal bare fjernes ved utførelse av reparasjon og vedlikeholdsarbeid ved rullebanen. Maskinen og rullebanene må da sikres som beskrevet i foregående kapittel. Ved utførelse av reparasjon eller vedlikeholdsarbeid, skal maskinen og rullebanene sikres mot at uønsket oppstart av anlegget kan utføres. Vedlikeholdsarbeid skal bare utføres når maskinen og rullebanene er sikret i henhold til sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold av maskinen. Side : 11

13 2.2 Adresser og telefonnummer P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Side : 12

14 2.3 Bestillingsveiledning Båndsag Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) sagbladbånd størrelse : lengde x høyde x bredde f.eks x 27 x 0,9 tann inndeling (tenner pr tomme) f.eks. 4/6 TPI Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Reserve- og slitasjedeler. Ved bestilling av reserve- og slitasjedeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. Side : 13

15 2.4 Monterings anvisning Båndsag Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 4 8 bar. Side : 14

16 2.5 Emballasje, transport og lagring Generelt : Før transportering av maskinen ved hjelp av en truck, plasser maskinen på kraftige tre planker og beskytt den mot støv o.l. ved hjelp av gjennomsiktig plastikk folie. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. Side : 15

17 Kapittel 3 - Betjening av maskinen 3.1 Betjening av MEBApro 260 AP Betjening av maskinen 1 Trykk bryter Slå AV/PÅ digital kontroller 2 Kontroller Digital kontroller (styring) 3 Potensiometer Innstilling av sagbladmatehastighet (mm/min) 4 Valgbryter Kjølevæske system MikroSprayer system 5 Tabell Tabell over standard innstillingsverdier 6 Sopp formet bryter NØDSTOPP-bryter Side : 16

18 1. Slå AV/PÅ digital kontroller Båndsag Slå PÅ den digitale kontrolleren ved å trykke den grønne bryteren Slå AV den digitale kontrolleren ved å trykke på den røde bryteren 2. Digital kontroller (styring) Se kapittel 6. i bruksanvisningen for mer infromasjon om den digitale kontrolleren (styringen). 3. Innstilling av sagbladmatehastighet (senking av sagbuen) Sagbladmatehastigheten kan reguleres trinnløst ved å dreie på knotten. Sagbladmatehastigheten må justeres i henhold til material størrelse, material, sagblad tanning og material betingelser. Dersom det tillatte skjæretrykket overskrides, vil sagbladmatehastigheten automatisk bli redusert inntil skjæretrykket er innenfor tillatt grenseområde igjen. På denne måten oppnår en optimal skjære ytelse og optimal sagblad utnyttelse og levetid. For å oppnå optimale skjære resultat og minimal stress for maskinen og sagbladet, skal sagbladmatehastigheten stilles inn slik at en i størst mulig grad unngår automatisk redusksjon av matehastigheten. Altså sagbuen senker seg med en konstant hastighet. En korrekt innstilt matehastighet kan observeres ved å kontrollere at spindelen roterer med konstant hastighet. Side : 17

19 4. Kjøling Båndsag Ved hjelp av valgbryter pos. 9 kan du forhåndsvelge ønsket kjøling, kjølevæskepumpe eller kjølesmøre-spray. Ved å plassere valgbryter i venstre posisjon, blir kjølevæskepumpe satt som valgt kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i høyre posisjon, blir kjølesmøre-spray satt som valg kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i midt-posisjon "0", deaktiveres kjølefunksjonen. Innstilling av kjølevæske mengde utføres ved justering av henholdsvis kjølevæskekrane ved respektive sagblad styringer eller innstilling av kjølesmøre systemet. Ved utførelse av et enkelt kutt, vil det valgte kjølesystemet bli aktivert automatisk slik at det slåes på ved start av kuttingen og av når kuttingen er ferdig utført. Kjølesystem funksjonen aktiviseres bare når sagbladet er i drift. 5. Tabell over standard innstillingsverdier Tabellen over standard innstillingsverdier inneholder informasjon om innstillingsverdier for saging av ulike materialer og størrelser. For mer informasjon, se kapittel NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren slik at maskinen øyeblikkelig settes i stillstands. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren! Side : 18

20 3.1.2 Annet betjeningsutstyr MikroSpray system Kjøling/smørein på denne maskinen er basert på MikroSpray system. MikroSpray systemet sørger for konstant med spray av smøreolje på sagbladet. Redusert behov for kjøling minimaliseres ved at en benytter høy effektive sagblader (bi-metal). MEBA MikroSpray system drives av trykkluft. Trykkluft system med et trykk på 6-8 bar, omlag 13 gal/min er må tilkobles MikroSpray systemet. MikroSpray beholderen må påfylles MEBA kjølesmøre olje av typen HL 30 (0,25 gal.). Se kapittel 10 for mer informasjon om MEBA MikroSpray system. Skjærehastighet Du kan justere sagblad hastigheten trinnløst ved hjelp av en ACmotor. Hastigheten kan justeres trinnløst i området m/min. Du kan justere hastigheten ved å drei på knotten (se bilde til høyre) hvor hastigheten er angitt på skalaen. Det har ingen betydning om hastigheten endres når motoren ikke er i operativ drift. 3.2 Skjærekanal korrigeringsverdier Ved sagmaskiner oppstår det en så kalt skjærekanal når en utfører kutting. Standard verdier (ca): Skjærekanal bredde 1.5 mm ved sagblad med bredde på 0.9 mm Skjærekanal bredde 1.7 mm ved sagblad med bredde på 1.1 mm Skjærekanal bredde 1.9 mm ved sagblad med bredde på 1.3 mm Side : 19

21 3.3 Eksempel på material låsing i stikke Fast spenning av materialet i stikken Riktig fast spenning av materialet som skal kuttes kan føre til vesentlig forbedring med hensyn til skjære kvalitet og prosesserings tid. Det enkelte materialet må alle med riktig trykk spennes, og også hvis mulig riktig formtilpasset, fast. Stikke trykket bør settes så høyt som mulig, og bare reduseres ved fast spenning av tynn veggede materiale. Materialet bør mates i maskinen slik at den faktiske skjærekanal lengden under prosessering endres minst mulig. Eksempel på låsing av materialet i stikken for svingramme maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for to søyleførings maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for begge maskin typer. Side : 20

22 Kapittel 4 - MEBA båndsagblad 4.1 Sagblad sortiment for MEBA BI-Metal-Båndsagblader MEBA Bimetal: For verksted drift. For profiler og bunter. For små og hyppig varierende material størrelser. For hyppig vekslende full materialer med inntil 150 mm skjærekanal bredde. MEBA Bimetal -S-: For samtlige stål typer opptil 45 HRC. For alle material størrelser. For rustfrie - metaller. For serie kutting. For små og midlere material størrelser. For edelstål (spesial stål) profiler. MEBA Spesial PB: Optimalisert, aggressiv tannings profil. Kutting av ikke massive deler, som profiler, I-bjelker, vinkel jern, kanal profiler, rør, rør bunter og ledningsrør. Egnet for kombinert kutting av profil- og full- materiale. Kutter også dårlig støttede, lange I bjelker. Minsker klemming på sagbladet igjennom økt bredde på sagkanalen for å oppnå tilleggs åpning. Kutter materialer med lett og midlere sponbarehet, som kullstoff fattig stål, bløt stål, profiler , Rør For edelstål (spesial stål) profiler på grunn av høyere tann slitestyrke. MEBA Spesial H2: Egnet for alle materialer med sponbareheter fra middels stor til stor sponbarhet. Full materiale og tykk veggede rør av verktøy stål, som H13, D2, A2, og edelstål (spesial stål). Også for stål legeringer. Egner seg også for legeringer ofte brukt av luft- og rom- fart industrien, som Ti-6Al-4V, 17-4PH, Monel og Inconel. Øker levetiden ved å øke skjære hastigheten på grunn av en særdeles skarp skjære egg. Finslipt positiv sponvinkel, dermed øker skjære presisjonen. Side : 21

23 MEBA Bimetal sagblader produsert av pre-fabrikert bånd stål. Båndet er solid sammenføyd med tannraden ved hjelp av en elektronisk sveise prosess. Båndranden er produsert med 4% chrome tilsvarende alle andre høy kvalitets Bi-metal sagbladbånd. Ved hjelp av en høy grad med kobolt blanding på omlag 8% oppnås slitesterke skjæretenner og den reduserte andelen med hardmetall gir en spesiell kvalitet ved skjæreeggene med hensyn til redusert skjærevibrasjon ved kutting av rør, profiler og bunt kutting. Fordeler: Høy kutte presisjon Høy slitestyrke ved hjelp av høy legert skjærestål med 8 % kobolt Lang levetid ved varierende skjære materialer Bruksområde: For verksted drift. For profiler og bunter. For små og hyppig varierende material størrelser. For hyppig vekslende full materialer med inntil 150 mm skjærekanal bredde Fordeler: Økt skjære presisjon og slitestyrke ved høy legert skjærestål med 8% kobolt og 10% molybden Økt skjæreegg levetid sammenlignet med Bi-metal sagblad Bruksområde: For samtlige stål typer opptil 45 HRC. For alle material størrelser. For rustfrie - metaller. For serie kutting. For små og midlere material størrelser. For edelstål (spesial stål) profiler Side : 22

24 MEBA spesial sagblader med kvalitet "PB" og "H2" benyttes ved svært vanskelige kutte oppgaver. Ved hjelp av høy legeringer sikrer en at varme resistanse og slitasje resistanse blir betraktelig forbedret. Ved hjelp av optimalisert tann geometri garanteres maksimal skjæreytelse og ekstremt lang levetid uten at dette forringer skjære presisjonen. Derfor er kutting av høy legert og spesial legert materialer ved bruk av spesial båndsagbladene "PB" og "H2" mye mer økonomisk. Fordeler: Optimalisert aggresiv tanningsprofil Mer resistant mot tannbrudd Lite tann og sagblad slitasje Bred skjærekanal for mer mellomrom slik at en unngår at sagbladet kniper seg fast i materialet Tåler høyere skjære temperatur og således ekstrem høy slitestyrke Høy levetid også ved kutting av lange og dårlig understøttede profiler Bruksområde: For bunt kutting av store material størrelser. Egnet for kombinert kutting av profil- og fullmateriale. For kutting av alle typer bunt og profil typer. For kutting av lange I-profiler med dårlig understøtting. For kutting av stål med lav eller middels sponbarhet og fine stål profiler Fordeler: Finslipt tanningsprofil med spesial konstruert presisjons tann geometri Finslipt positiv skjærevinkel og finslipt tannings mellomrom Tenner med høy hastighets skjærestål M42 Svært høy materialslitestyrke, termisk stress egenskaper og slitestyrke Redusert skjærekraft og høyere skjære presisjon, som gir lengre levetid ved høyere skjærehastigheter Bruksområde: Egnet for kutting av medium til høy hardhet metall materialer. Full materiale og tykk veggede rør av verktøy stål og edelstål. For legert stål og herdede materialer. Egner seg også for legeringer ofte brukt av luft- og rom- fart industrien, som Ti-6Al-4V, 17-4PH, Monel og Inconel. Side : 23

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier.

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. side 1 Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjonell bearbeiding av coiler siden 1960. Helt fra starten, har enkel håndtering av coilene

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer