Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1"

Transkript

1

2 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER : SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER SIKKERHETS INSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Slå av og sikring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner ADRESSER OG TELEFONNUMMER BESTILLINGSVEILEDNING MONTERINGS ANVISNING EMBALLASJE, TRANSPORT OG LAGRING KAPITTEL 3 - BETJENING AV MASKINEN BEGREPS DEFINISJONER - GJÆRING BETJENING ECO 335 DG TABELL FOR SKJÆREHASTIGHET / MATEHASTIGHET INNSTILLING AV STIKKE TRYKK (OPSJON) INNSTILLING AV SAGBLAD SKJÆRE HASTIGHET INNSTILLING AV GJÆRINGSVINKEL SKJÆREKANAL KORRIGERING BEREGNING AV LENGDE EKSEMPEL PÅ MATERIAL LÅSING I STIKKE...31 KAPITTEL 4 - MEBA BÅNDSAGBLAD VALG AV SAGBLADBÅND VALG AV TANNINGS INNDELING (TPI) SKJÆREHASTIGHET TABELL BYTTE AV SAGBLADBÅND SAGBLADBÅND STRAMMING Manuell stramming av sagblad Hydraulisk stramming av sagbladet INNKJØRING AV NYE SAGBLADBÅND...46 KAPITTEL 5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER OVERSIKT - MASKINBILDE SMØREPUNKT OLJE SMØREPUNKT SMØREFETT (GREASE) DRIVVERK (GIR) HYDRAULIKK OLJETYPER - LEVERANDØR BETEGNELSE BYTTE AV SAGBLADBÅND STYRINGENE...57 Side : 1

3 KAPITTEL 6 - MEKNISKE RESERVEDELER...59 KAPITTEL 7 - HYDRAULIKK SKJEMA...95 KAPITTEL 8 - ELEKTRISKE SKJEMA...98 KAPITTEL 9 - MICRO SPRAYER (OPSJON) MONTERING FEILSØKING - INNSTILLINGS INSTRUKSJONER HØY YTELSE SMØREOLJE MEBA HL KAPITTEL 10 SPONTRANSPORTØR (OPSJON) GENERELT DRIFTSBESKRIVELSE MONTERING OG OPPSTART VEDLIKEHOLD BETJENING OG DRIFT AV SPONTRANSPORTØREN FEILSØKING SIKRING GIRKASSE SPONTRANSPORTØR - RESERVEDELER Side : 2

4 Kapittel 1 - Tekniske data 1.1 Tekniske data. Modell: Skjære kapasitet: RUND REKTANGULÆRT mm 500 x 335 mm Høyre gjæringsvinkel: mm 320 x 335 mm mm 170 x 335 mm Venstre gjæringsvinkel: mm 305 x 335 mm Bunt stikke kapasitet: Bredde: mm Høyde: mm Rest material stykk lengde: Manuell.: ca. 70 mm Skjære hastighet: m/min AC-Driftenhet. Skjære trykk: Hydraulisk trinnløs justerbar Senke hastighet: m/min - trinnløs Sagbladbånd størrelse: 4400 x 34 x 1,1 Sagbladbånd stramming: Momentnøkkel Side : 3

5 Maskin vekt: ca kg (netto) Maskin størrelse: lengde x bredde x høyde: ca x 2350 x 1900 mm Maks material vekt: maks. 250 kg/m Arbeids høyde: med maskin monteringsputer: 750 mm ca. 800 mm (opsjon) Støy: 74 db(a) Tekniske endringer forbeholdes. Side : 4

6 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder : Elektrisk tilkobling: Strømforsyning: Trykkluft: Sagbladbånd motor: Kjølevæske pumpe: Hydraulikk pumpe: Total effektbehov: Nominell strøm: Hoved sikring: 3 x 400 V / N / PE 50Hz bare med opsjon, 6-8 bar, min. 50 l/min 3,0 kw 0,11 kw 0,55 KW min.: 4,0 KW 10 A 16 A Strømnett faser og nøytral leder er tilkoblet med Y-kondensator med jordledning. Ved strømforsyningsspenningen vil lekasje strømmer ledes over disse kondensatorene til jordledningen. Maksimal lekasje strøm ved asymetrisk inngang er 80 ma. Dersom det ikke er mulig å utføre uten FI-bryter, kan problemet med å slå på og av løses ved å velge FI bryter med forsinkelse eller FI krets med forhøyet frigjørings strøm (eksempelvis 300 ma). Påfyllings mengder: Hydraulikk: Kjølevæske tank: Micro-Sprayer: ca liter ca. 120 liter. ca. 0,7 liter. Tekniske endringer forbeholdes. Side : 5

7 1.3 Skjære kapasitet. Kapasitet Eco 335 Eco 335 G Eco 335 A Eco 335 GA Eco 335 DG Eco 335 DGA Skjære bredde Skjære høyde Side : 6

8 Kapittel 2 - Generelle Instruksjoner 2.1 Sikkerhets instruksjoner. MEBA sagmaskiner og anlegg er utstyrt med omfattende beskyttelse og sikkerhetsutstyr. Allikevel vil det alltid gjenstå en rest risiko ved drift og betjening av en slik maskin. Sagmaskiner og anlegg kan ikke av funksjonsmessige årsaker skjermes for alle fare områder, blandt annet områdene ved inn og utmating av materiale. Derfor kan ikke absolutt sikkerhet garanteres ved maskinen. Derfor er det svært viktig at en arbeider med den største forsiktighet ved drift og betjening av maskinen, slik at fare for ulykker og skader reduseres til et minimum. Alt personell som skal utføre drift, service, vedlikehold, kontroll eller reparasjon arbeid ved denne maskinen må ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Maskinen leveres med CE-samsvarserklæring. Driftsansvarlig må garantere at hele anlegget er i samsvar med CE Maskindirektiv nr. 89/392. I henhold til lokale sikkerhetsfohold, må det eksempelvis benyttes tilleggs sikkerhetsgjerder eller sikkerhets lysbarrierer. MEBA leverer tilleggs sikkerhetsutstyr på forespørsel. Bare når alt sikkerhetsutstyr er montert i henhold til lokale sikkerhetsbehov, kan det utstedes CE-samsvarserklæring og anlegget påføres godkjent CE-merke. Tilleggs sikkerhetsutstyr er ikke inkludert i vår leveranse, men kan leveres på forespørsel. Ingen båndsag er uten fare områder! Oppmerksom: Maskinen skal bare benyttes i henhold til maskinens angitte bruksområde. Ta alltid i betraktning produsentens service og vedlikeholds instruksjoner. Service, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, og som er kjent med maskinens risiko og faremomenter! Adgangssikring ved hjelp av laserlys barriere Igangkjøring og årlig kontroll Sikkerhetsforskrifter krever i henhold til ZH 1/281, henholdsvis ZH 1/597 at oppstart og igangkjøring av sikkerhetsutstyr bare skal utføres av autorisert personell fra produsenten, som utfører nødvendige kompabilitet kontroll mellom lys barriere sikkerhetsutstyret og maskinen styringen. I henhold til forskifter medhensyn til forbygging av ulykker VBG1 og VGB5 skal autorisert personell utføre årlig kontroll av maskinens sikkerhetsutstyr. Side : 7

9 Sikkerhets avstand Det er en forsinkelsetid fra en lysbarriere brytes og inntil maskinen er i stillstands. Lysbarriere sikkerhetsutstyret må derfor monteres slik at en ikke rekker å nå frem til de farlige områdene ved maskinen før denne forsinkelsetiden har passert. Til bruk ved kalkulering av minimum sikkerhets avstand, benyttes en faktor på 1.6 m/s som basis. Sikkerhets lysbarrierer vil ikke kunne sikre mot skader som forårsakes av flygende objekter. Reparasjon av lysbarrierer Reparasjon av lysbarriere sikkerhetsutstyr skal bare utføres av produsent eller personell som innehar nødvendige autorisasjoner fra produsent. Modifisering eller inngrep i sikkerhetsutstyret er strengt forbudt. Advarsel uttrykk benyttet i denne bruksanvisningen Utforming og oppsett av denne bruksanvisningen er basert på anbefalinger fra ANSI vedrørende bruk av advarsel uttrykk, se tabell nedenfor. Advarsel uttrykk Fare Advarsel Oppmerksom Referanse Viktig Benyttes Direkte skadelig fare; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Farlig situasjon; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Mulig farlig situasjon; mulig resultat; Lett kroppsskade; Benyttes også ved fare for materielle skader. Mulig skadelig situasjon; mulig resultat; Maskinen eller annet materiell kan utsettes for skader. Anvendelse tips eller nyttig informasjon. Følg angitte sikkerhetsinstruksjoner slik at en unngår at eventuelle skader kan oppstå! Side : 8

10 2.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Påfyll nødvendig hydraulikk olje og kjølevæske før det foretaes oppstart av maskinen (se kapittel 1.2 for påfyllingsvolum) og fjern eventuelle transport sikringer fra maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Grip aldri på sagbladet eller område ved sagbladet når maskinen er i drift! Når materiale blir fastspent, er det en overhengene fare med hensyn til klemskader. Sagbladet kan trekke med seg løssittende klær ved områdende som ikke er beskytted ved maskinen. Det er fare for alvrolig kroppskade og avkutting av kroppsdeler ved sagblad området. Det er fare for at det kan oppstå kroppsskade ved bevegelige maskindeler bårde ved sagen (sagbuen) og rullebanen. Lengdeanslag (måleutstyr) kan føre til kroppskader når de er i bevegelse oppover eller nedover. Ved innmating eller utmating av materiale kan det oppstå kroppskader dersom en oppholder seg ved maskin endene. Det er ikke tillatt å oppholde seg ved maskinens ender. Det er fare for øyeskader dersom en kikker direkte inn i sikkerhetslaser lyset. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Side : 9

11 Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Materialet som skal sages må minimum ha en lengde på 10 mm som låses fast i stikken. Dersom en utfører saging av materiale som ikke er tilstrekkelig fastspent i stikken, vil dette kunne føre til skade på maskien. Sikkerhetsutstyr og beskyttelse deksler må aldri fjernes når maskinen er i drift. Bruk vernehansker ved håntering av materiale både ved innmating og utmating. Utfør aldri håntering av materiale, verken ved innmating eller utmating når maskinen prosesserer. Hold aldri i materiale når maskinen prosesserer. Materiale skal alltid fastspennes i stikken, og ved behov må også vertikalstikke benyttes. Materiale må alltid understøttes av nødvendige rullebaner, både ved innmating og utmatingsområdet. Kontroller alltid at materiale er tilstrekkelig fastspent i stikken før saging av materiale utføres. Kontroller alltid at materiale ikke kan bevege seg av seg selv når maskinen er i drift. Observer alltid at materialet ikke kan falle ned eller på annen måte bevege seg ukontrollerbart når materiale transporteres på rullebanene, eventuelt ved lengdemåling og sorteringsutstyret. Utfør aldri justering av sagbladstyringene når maskinen er i drift. Etterlat aldri verktøy eller annet utstyr på eller ved maskinen, og spesielt ikke ved maskinens bevegelige deler. Spon kan føre til skader eller feil funksjon ved maskinen, sørg derfor for at maskinen allltid er tilstrekkelig rengjort. Ikke la maskinen prosessere uten at den er under oppsyn. Ikke klatre over barrierer eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen, med unntak av når det skal utføres vedlikehold og service på maskinen. Maskinen må da alltid være slått av og hovedstrøm bryter må sikres slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Et laserlys eller skygge linje arbeidslysviser farlige områder ved maskinen, og benyttes for sikring av maskinens arbeidsområde. Både laserlys og skyggelinje arbeidslys er tilgjengelig som tilleggsutstyr for alle maskinmodeller. Laserlys Skyggelinje arbeidslys Side : 10

12 Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Mange rå materialer (legeringer) krever spesielle kjølemidler ved saging ( for eksempel på grunn av brennbarhet ). Be om informasjon fra kjølemiddel leverandøren. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. VIKTIG: Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Det må utføres regelmessig og grundig vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. Side : 11

13 2.1.4 Slå av og sikring av maskinen Maskinen må alltid slåes av og sikres når det skal utføres vedlikehold, reparasjon eller annet service arbeid ved maskinen. Når maskinen er slått av, må hovedstrømbryter sikres slik at ikke uønsket oppstart kan oppstå og i tillegg må maskinen kobles fra strømforsyningen. I tillegg må det henges opp tydlige skilt om at det utføres service/vedlikeholds arbeid ved maskinen. Kontroller alltid at maskinen er frakoblet strømforsyningen før det utføres service eller vedlikeholdsarbeid ved maskinen! Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Sikkerhetsinstruksjonene gjelder både for rullebaner med og uten motorisert drift. Sikkerhetsinstruksjonene sørger også for at en oppnår en problemfri og sikker drift ved maskinen, samt at en sikrer at det ikke oppstår verken skader på personell eller maskin. Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Bruk bare egnet løfteutstyr ved mating og fjerning av materiale. Ikke beveg deg under løftet materiale. Kontroller at løfteutstyret innehar tilstrekkelig kapasitet. Plasser materialet forsiktig på rullebanen. Sikre rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Monter vertikal sidestøtter for sikring av rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Ved saging av buntet materiale, må materialet sikres slik at de ikke kan gli fra hverandre (dersom mulig, bør buntet materiale sveises i material endene). Ikke forflytt materialet som skal sages parallell i forhold til rullebane aksen. Ikke opphold deg mellom separate rullebaner. Ikke monter rullebaner i områder som benyttes til gangsoner. Sikkerhetsgjerder og annet sikkerhetsutstyr skal bare fjernes ved utførelse av reparasjon og vedlikeholdsarbeid ved rullebanen. Maskinen og rullebanene må da sikres som beskrevet i foregående kapittel. Ved utførelse av reparasjon eller vedlikeholdsarbeid, skal maskinen og rullebanene sikres mot at uønsket oppstart av anlegget kan utføres. Vedlikeholdsarbeid skal bare utføres når maskinen og rullebanene er sikret i henhold til sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold av maskinen. Side : 12

14 2.2 Adresser og telefonnummer. P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Side : 13

15 2.3 Bestillingsveiledning Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) sagbladbånd størrelse : lengde x høyde x bredde f.eks x 34 x 1,1 tann inndeling (tenner pr tomme) f.eks. 3/4 TPI Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Bytte- og forbruksdeler. Ved bestilling av bytte- og forbruksdeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. Side : 14

16 2.4 Monterings anvisning Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 4 8 bar. Side : 15

17 2.5 Emballasje, transport og lagring. Generelt : Før transportering av maskinen ved hjelp av en truck, plasser maskinen på kraftige tre planker og beskytt den mot støv o.l. ved hjelp av gjennomsiktig plastikk folie. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. Side : 16

18 Kapittel 3 - Betjening av maskinen 3.1 Begreps definisjoner - gjæring. Svingramme maskiner. Søyleføring maskiner. Side : 17

19 3.2 Betjening Eco 335 DG Båndsag Pos. 1 Trykk bryter Hydraulikk system PÅ Pos. 2 Trykk bryter Hydraulikk system AV Pos. 3 Trykk bryter START sagsyklus Pos. 4 Trykk bryter STOPP sagsyklus og løft sagbue Pos. 5 Trykk bryter Lukk stikke Pos. 6 Trykk bryter Åpne stikke Pos. 7 Trykk bryter Senk sagbue med hurtig hastighet Pos. 8 Display Viser matehastighet (%) Pos. 9 Valg bryter Kjøling (opsjon) Pos. 10 Valg bryter Låsing av gjæringsvinkel Pos. 11 Digital kontroller Viser gjæringsvinkel og referanse posisjoner Pos. 12 Trykk bryter Spontransportør PÅ/AV Pos. 13 Valg bryter Hoved stikke status - Lukket / åpen (opsjon) Pos. 14 Bryter NØDSTOPP - bryter Pos. 15 Dreie potensiometer Skjærehastighet (m/min) Pos. 16 Dreie potensiometer Matehastighet (mm/min) Side : 18

20 Betjening. Hydraulikk system PÅ / AV (Pos. 1 og 2) Slå på hydraulikk systemet ved hjelp av trykk bryter pos. 1. Drift av maskinen og funksjoner beskrevet i dette kapittelet er bare mulig når hydraulikk systemet er slått på. Ved hjelp av trykk bryter pos. 2, kan du slå av hydraulikk systemet. Oppmerksom: Hydraulikk systemet skal bare slåes av dersom det oppstår et nødstilfelle, eller når maskin prosesseringen er fullført for å hindre skade på sagbladet! START sagsyklus (Pos. 3) Ved hjelp av trykk bryter pos. 3, starter du sagbladmotor og sagsyklusen. Matehastighet og kjølesystem funksjonene aktiviseres. Begge stikkene "LUKKES". For justering av korrekt skjærehastighet, se kapittel for justering av skjærehastighet. For justering av sagblad matehastighet og skjøretrykk, se kapittel for styring av sagbue - HS eller kapittel styring av sagbue - standard. I denne driftsmodusen utfører maskinen bare et separat kutt i henhold til innstilte verdier. Material lengdeinnmating er ikke aktivisert. Når sagbue er ved nedre posisjon, vil en endebryter bli aktivert, og sagbladmotor og kjølevæskepumpe blir slått av. Sagbue løftes deretter hydraulisk til øver utgangsposisjon for sagbuen. Merknad: Antall kutt teller må minimum være satt til "1". Dersom den er satt til 0, vil maskinen bli slått av. Oppmerksom: Før du utfører start av enkel kutt eller automatisk sagsyklus, kontroller at materialet er korrekt fastspent i hovedstikke og matestikke! Side : 19

21 STOPP saging og løft sagbue (Pos. 4) Båndsag Ved å trykke på trykk bryter pos.4, vil sagsyklusen som er under utføresle bli avbrutt. Sagbladmotor og kjølevæskepumpe vil da stoppe opp, og sagbuen løftes oppover. Så lenge trykk bryter pos. 4 holdes trykket, vil sagbuen bli løftet oppover inntil den kommer til øver endeposisjon for sagbuen. Denne trykk bryteren kan også benyttes for å utføre manuell løfting av sagbuen, eksempelvis når en skal plassere materiale i maskinen. Lukke og Åpne stikke (Pos. 5 og 6) Ved å trykke på bryter pos. 5, spennes materiale fast i stikken hydraulisk, altså stikke lukkes. Ved å trykke på bryter pos. 6, frislippes materiale fra stikken hydraulisk, altså stikke åpnes. Begge funksjonene kan aktiviseres under innstilling av maskinen ved at en trykker på bryterene. Stikke kjevene vil da forflyttes så lenge en holder bryteren trykket. Når en sagsyklus er under utføring, vil funksjonen "Lukke stikke" automatisk bli aktivert. Dette sikrer at materialet er korrekt fastspent i stikken når sagsyklus utføres. Det er ikke mulig å åpne stikken når saging er under utførelse. Senk sagbue med hurtig hastighet (Pos. 7) Ved å trykke på bryter pos. 7, vil sagbuen senke seg nedover med hurtig hastighet. Denne funksjonen er aktiv så lenge bryteren holdes trykket eller inntil sagbuen er senket ned til nedre endebryter. Ved hjelp av denne funksjonen kan sagbuen senkes hurtig nedover til materialet, eller ned til sagbordet uten at en trenger å justere på sagbue matehastigheten. Merknad: Utøv den største forsiktighet ved hurtig senking av sagbuen. Sørg for tilstrekkelig avstand i forhold til materialet som skal sages ; Fare for kollisjon mellom sagblad og materiale, noe som vil være til at sagbladet ødelegges. Side : 20

22 Kjøling (Pos. 9) Ved hjelp av valgbryter pos. 9 kan du forhåndsvelge ønsket kjøling, kjølevæskepumpe eller kjølesmøre-spray. Ved å plassere valgbryter i venstre posisjon, blir kjølevæskepumpe satt som valgt kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i høyre posisjon, blir kjølesmøre-spray (opsjon) satt som valg kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i midt-posisjon "0", deaktiveres kjølefunksjonen. Innstilling av kjølevæske mengde utføres ved justering av henholdsvis kjølevæskekrane eller innstilling av kjølesmøre systemet. Kjølingen blir aktiv når en starter sagsyklusen ved hjelp av trykk bryter pos. 3, og deaktiviseres automatisk når syklusen er fullført eller at en stopper sagsyklusen ved hjelp av trykk bryter pos. 4. Kjølefunksjonen er bare aktiv når sagbladmotor er aktiv. Låsing av gjæringsvinkel (Pos. 10) Ved å posisjonere valgbryter pos. 10 i respektive posisjoner, er det mulig å låse eller åpne innstilling av gjæringsvinkel. Når valgbryter er plassert i posisjon "0", er gjæringsvinkelen låst i posisjon. Denne posisjonen må velges når det skal utføres saging av materiale. Når valgbryter er plassert i posisjon "Sagbue", kan gjæringsvinkelen justeres mellom 90 og 30. Dersom valgbryter er plassert i posisjon "Stikke", kan gjæringsvinkel justeres mellom 90 og 135, det betyr at i dette området vil stikken justere seg selv i forhold til innstilt gjæringsvinkel. Innstilling av gjæringsvinkel: Etter at en har slått på maskinen ved hjelp av hovedstrøm bryteren, må en alltid kontrollere innstilling av gjæringsvinkel. Først må valgbryter plasseres i posisjon "Stikke", da vil sagbuen bli svinget mot venstre (sett fra operatør betjeningspanelet), inntil stikken er ved fremre ende posisjon. Deretter plasseres valgbryter i posisjon "Sagbue", og sving av sagbue mot venstre kan fortsette inntil en den oppnår endeposisjon. Sagbuen må plasseres i denne posisjonen for innstilling av referanse posisjon (se pos. 11 digital kontroller). Deretter kan en stille inn ønsket gjæringsvinkel (fra 30 til 90 ). Dersom en har behov for å stille inn gjæringsvinkel i området fra 90 til 135, må sagbuen svinges til høyre endeposisjon, altså ved 90. Utfør sving av sagbue med den største forsiktighet. Plasser så valgbryter i posisjon "Stikke", og sagbuen kan deretter svinges til ønsket gjøringsvinkel. Etter at en har stilt inn ønsket gjæringsvinkel, må valgbryter alltid plasseres i posisjon "0", slik at en låser den innstilte gjæringsvinkelen. Dersom en ønsker å svinge sagbuen tilbake igjen, må valgbryter først plasseres i posisjon "Stikke", og deretter svinges sagbue til 90. For å utføre videre sving av sagbue mot venstre, må valgbryter så plasseres i posisjon "Sagbue". Sving så til ønsket gjæringsvinkel og plasser deretter valgbryter i posisjon "0" igjen for å låse innstillingen. Side : 21

23 Digital kontroller for visning av gjæringsvinkel og referanse posisjon (Pos. 11) Digital kontrolleren for visning av gjæringsvinkel pos. 11, angir innstilt gjæringsvinkel i grader. Oppløsningen er 0.1 grader. Forutsetning for korrekt visning av gjæringsvinkel er at korrekt innstilling av referanse posisjoner. Innstilling av referanse posisjoner: Sving sagbuen til venstre endeposisjon, altså til 30 (se forrige avsnitt). Hold denne posisjonen ved å trykke forsiktig mot endeposisjonen. Trykk så tast "F + SET" ved den digitale kontrolleren. På displayet vil nå vise kontrollerens aktuelle gjæringsvinkel verdi. Verdien 30 er innstilt ved MEBA fabrikken og er fast ved endepunktet. Etter innstilling av referanse posisjon, kan en justere til ønsket gjæringsvinkel ved å avlese den aktuelle gjæringsvinkelen på displayet. Innstilling av referanse posisjon bør repeteres og kontrolleres regelmessig. Merknad: Når en trykker tastene "F + SET" ved et uhell når sagsyklus er under utførelse, vil ikke displayet vise korrekt gjøringsvinkel. Innstilling av referanse posisjon må da utføres på nytt. Alle andre taster på kontrolleren har ingen funksjon ved normal sagsyklys, og er derfor uten funksjon. Spontransportør PÅ/AV (Pos Opsjon) Ved valgbryter pos. 12, kan du stille inn ønsket driftsmodus for spontransportør. Når valgbryter plasseres i venstre posisjon "Manuell", vil spontransportøren alltid være påslått så lenge hydraulikk systemet er på. Når valgbryter plasseres i høyre posisjon "Automatisk", vil spontransportøren bli automatisk slått på når sagmotor er på. Spontransportøren vil da slås på i henhold til regelmessige intervaller, dette for at kjølevæsken skal kunne renne av sponen. Når valgbryter plasseres i posisjon "0", er spontransportøren slått av. Hoved stikke status - Lukket / åpen (Pos Opsjon) Ved hjelp av denne valgbryteren kan du stille inn ønsket status for hoved stikken, altså om den skal bli åpnet eller forbli lukket etter at sagsyklus er utført. Valgposisjon 1: Forbli lukket når sagsyklus er utført. Valgposisjon 2: Åpne etter at sagbue er løftet til øvre utgangsposisjon. Side : 22

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier.

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. side 1 Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjonell bearbeiding av coiler siden 1960. Helt fra starten, har enkel håndtering av coilene

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :...

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :... BRUKSANVISNING KBS 620 DG Maskin Nr. :... Innhold Innholdsfortegnelse 0 Generelle Sikkerhetsinstrukser. 3 1 Informasjon om maskinen. 5 1.1 Innledning. 5 1.2 Tekniske data. 6 1.3 Bilde av maskinen. 8 1.4

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer