P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / Juli 2007 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 1

3 Innhold 1. INNLEDNING BRUKSOMRÅDE TIL BÅNDSAGEN TEKNISKE DATA SIKKERHETSINSTRUKSER GENERELT VERNEKLÆR OG PERSONLIG SIKKERHET SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR MASKINOPERATØREN SIKKERHETSINSTRUKSJONER VED SERVICE OG REPARASJON SIKKERHETSUTSTYR PÅ MASKINEN TRANSPORT OG LAGRING AV MASKINEN OMGIVELSE FORHOLD MED HENSYN TIL TRANSPORT OG LAGRING SIKKERHETSINSTRUKSER TRANSPORT OG LAGRINGS FORBEREDELSER TRANSPORT OG LAGRING MONTERING AV MASKINEN MASKIN DRIFTS OMGIVELSE FORHOLD MONTERING OG VATRING AV MASKINEN ELEKTRISK TILKOBLING PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE SYSTEMET KONTROLL AV MASKIN FUNKSJONENE BETJENINGSPANEL - BESKRIVELSE OPPSTART AV BÅNDSAGEN MATING AV MATERIALE SIKKERHETSINSTRUKSJONER HÅNDTERING AV MATERIALE MATING AV MATERIALE BUNTET MATERIAL MATING JUSTERING AV BÅNDSAGEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNSTILLING AV GJÆRINGSVINKEL JUSTERING AV SAGBLAD HASTIGHET OPTIMAL AVSTANDSJUSTERING FOR SAGBLADSTYRINGENE SKJÆRETRYKK REGULERING...25 Side : 2

4 11. INNSTILLINGS MODUS GÅ TIL INNSTILLINGS MODUS MENY KUTTE PARAMETERE STIKKE PARAMETERE (STIKKE ÅPNING) STOPP TID FOR HYDRAULIKK SYSTEMET VALG AV SPRÅK FORLATE INNSTILLINGS MODUS MENY HALVAUTOMATISK SYKLUS SIKKERHETSINSTRUKSJONER KUTTING AVBRUDD AV HALVAUTOMATISK SYKLUS STOPP tast NØDSTOPP-bryter FJERNING AV MATERIALE FRA BÅNDSAGEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER HÅNDTERING AV MATERIALE FJERNING AV MATERIALE VALG OG BYTTE AV SAGBLAD SIKKERHETSINSTRUKSJONER SAGBLAD STØRRELSE VALG AV SAGBLAD TANNINGSYSTEM INNKJØRING AV SAGBLAD DEMONTERING AV SAGBLAD MONTERING AV SAGBLAD STRAMMING AV SAGBLAD OG INSPEKSJON Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet KJØLEVÆSKEPREPARATER OG FJERNING AV SPON SIKKERHETSINSTRUKSJONER KJØLEVÆSKEPREPARAT FORBEREDELSE KONTROLL AV KJØLEVÆSKE SYSTEM AVFALLSHÅNDTERING AV SPON GIR OG HYDRAULIKK OLJER GIR OLJER HYDRAULIKK OLJER SMØREFETT (GREASE) REGELMESSIG VEDLIKEHOLD MASKIN RENGJØRING SMØRING KONTROLL AV KJØLEVÆSKE KONTROLL AV HYDRAULIKK OLJE NIVÅ...44 Side : 3

5 18. VEDLIKEHOLD OG JUSTERING JUSTERING AV HARDMETALLSKIVENE TIL SAGBLADSTYRINGEN JUSTERING AV STYREKUBENE TIL SAGBLADSTYRINGEN JUSTERING AV SAGBLADETS KJØRING PÅ STRAMMEHJULET JUSTERING AV SPONBØRSTE JUSTERING AV ENDEBRYTEREN FOR SAGBLADETS STRAMMING JUSTERING AV ENDEBRYTEREN FOR SAGBUENS NEDERSTE POSISJON JUSTERING AV REGULERINGSVENTILEN BYTTING AV RESERVEDELER BYTTE AV HARDMETALLSKIVER BYTTE AV SPONBØRSTE BYTTE AV SAGBLADSTYRINGENS STYREVALSER BYTTE AV STRAMMEHJUL BYTTE AV DRIVHJUL BYTTE AV KJØLEVÆSKE PUMPE MONTERING SKJEMA ELEKTRISKE SKJEMA HYDRAULIKK SKJEMA RESERVEDELS TEGNINGER OG DELELISTER BÅNDSAG STIKKE GJÆRINGSVINKEL SOKKEL TILLEGGS STIKKEKJEVE FRONT SØYLE BAKRE SØYLE SAGBUE LØFTE SYLINDER SAGBLADSTYRING VENSTRE SAGBLAD STYREKUBE HØYRE SAGBLAD STYREKUBE SAGBUE DEKSEL VARIATOR DEKSEL FEILSØKING RULLEBANER OG TILBEHØR RULLEBANER AV MODELL H RULLEBANER FORBREDT FOR MOTORISERT DRIFT DRIFT OG STYRINGSENHETER FOR MOTORISERTE RULLEBANER LENGDESTOPPERE MONTERINGS DELER MONTERINGS SETT TILBEHØR TIL RULLEBANER RULLEBANE DEKSLER MONTERING SKJEMA AV RULLEBANE TIL BÅNDSAG DECLARATION OF CONFORMITY (SAMSVARSERKLÆRING) Side : 4

6 1. Innledning Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 2. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Rullebaner kan tilkobles til båndsagen, som forenkler behandlingen av materialet som skal kappes. Anbefalte typer og monterings deler er beskrevet i kapittel Rullebaner og tilbehør. Side : 5

7 3. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad Båndsag motor: Type Effekt Hydraulikk system: Type Effekt Kjølevæske pumpe: Type Kapasitet Båndsagblad størrelse: Kutte hastighet: 6400 x 41 x 1,3 mm m/min 1980 kg 3092 mm 1431 mm 2173 mm ~3 x 400V, 50Hz, TN-C-S 8 kva 16 A IP 54 4AP 112-4A 4 kw ,1 kw 3COA dm 3 Kutte vinkel: mm 640 x 515 mm 520 x 515 mm 520 x 520 mm R 45 (+45 ) 500 mm 480 x 515 mm 480 x 515 mm 480 x 480 mm R 60 (+60 ) 320 mm 320 x 330 mm 320 x 515 mm 320 x 320 mm Side : 6

8 4. Sikkerhetsinstrukser 4.1. Generelt Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader! Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader! Oppmerksom! Vernehansker skal bare benyttes ved plassering av materiale i maskinen, og ved bytte av båndsagblad! Maskinen og tilleggsutstyr må da være satt i stillstands! Ved drift av maskinen, skal det ikke benyttes vernehansker! Dette kan være farlig, ettersom roterende maskindeler og lignende kan dra med seg vernehanskene under drift! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Side : 7

9 Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Hold alltid arbeidsområdet og maskinen ren og i ryddig stand! Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet. Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 8

10 4.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Høy spennings støt kan ha fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider! Maskinen må bli sikret før reparasjon, service og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller utstyr ikke er korrekt montert! 4.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Side : 9

11 Sagbue deksel Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket! Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd. Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og innstilling. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov. Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Side : 10

12 5. Transport og lagring av maskinen 5.1. Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen : Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Sikkerhetsinstrukser Overhold alltid transport sikkerhetsinstruksene! Bruk vernehjelm for å unngå hodeskader under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Side : 11

13 5.3. Transport og lagrings forberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Hvis maskinen er utstyret med strøm tavle, pakk den forsiktig inn for å beskytte den mot ødeleggelse under transport. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 5.4. Transport og lagring Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Kontroller at maskinen er skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet. Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i lastebilen eller traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Kontroller at maskinen ikke kan å ristes eller skubbes rundt under transporten. Maskinen må bare flyttes med gaffeltruck. Kontroller at transportutstyret er sterkt nok til å løfte rammen ( pallen ). Vær forsiktig slik at maskinen ikke blir skadet under transport. Det er forbudt å håndtere maskinen ved noen annen måte (for eksempel ved å løfte den etter sagbuen), enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Lagre maskinen bare under omgivelse forholder som er innenfor grensene som er angitt i bruksanvisningen. Side : 12

14 6. Montering av maskinen 6.1. Maskin drifts omgivelse forhold Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene : Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet høyere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt (kapittel Tekniske data) + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjenings posisjonen. Side : 13

15 6.3. Elektrisk tilkobling Elektriske spesifikasjoner til maskinen: OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Spennings forsyning: Effekt forbruk: Maks. sikring: ~ 3 x 400 V, 50 Hz, TN-C-S se Tekniske data 16 A Kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt før tilkobling av hovedstrømsbryter til maskinen gjennomføres. Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad : Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad : Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Kontroll av sagbladets retning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen. Side : 14

16 6.4. Påfylling av kjølevæske systemet Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk vernehansker når du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med Mikronizer (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikronizer med angitt kjølevæske. Mikronizer er da klar til bruk. Side : 15

17 6.5. Kontroll av maskin funksjonene Før du starter med å kontrollere maskin funksjonene, må du lese kapittelet Betjening av maskinen. Ikke utfør kontroll av maskin funksjonene dersom du ikke har forstått betydningen til alle bryterene og maskin funksjonene. Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat (se kapittel Spesial tilbehør), om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Valg og bytte av sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke hoved stikken og matings stikken. Kjør matingsstikken fra den fremre posisjonen (bare GANC modeller) til den bakre posisjonen. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å taes i bruk. Side : 16

18 7. Betjeningspanel - beskrivelse Side : 17

19 0 Sagblad motor AV 1 Hydraulikk system PÅ 2 Sagblad motor PÅ 3 Kjølevæske pumpe PÅ 4 Senk sagbuen Trykk tasten. Sagbuen begynner å senke seg nedover med normal matehastighet. Når tasten slippes, stopper sagbuen senkingen. Dersom du trykker tasten i lag med tasten F2, vil sagbuen senke seg nedover med hurtig matehastighet ned til materialet. OPPMERKSOM! Dersom du kjører med hurtig matehastighet helt ned til materialet, kan sagbladet bli skadet. 5 Åpne stikken 6 Microniser AV Bare når båndsagen er utstyrt med Microniser. 7 Løft sagbuen 8 Lukk stikken 9 Microniser PÅ Bare når båndsagen er utstyrt med Microniser. 10 Hydraulikk system AV 11 Kjølevæske pumpe AV "F1" - Tast Funksjonen til denne tasten er beskrevet senere i denne bruksanvisningen. "F2" - Tast Funksjonen til denne tasten er beskrevet senere i denne bruksanvisningen. "F3" - Tast Funksjonen til denne tasten er beskrevet senere i denne bruksanvisningen. 15 START av halvautomatisk syklus 16 STOPP av halvautomatisk syklus Display (skjerm) På displayet (skjermen) vises all prosesserings og betjeningsmeldinger ved maskinen. Driftsmodus nøkkelbryter I Innstillings modus Halvautomatisk modus Side : 18

20 19 Aktiviering av sikkerhetssystem NØDSTOPP-bryter Ved nødstilfeller, trykkes denne bryteren for å sette maskinen i stillstands. Skjæretrykk regulering Justerer sagblad skjæretrykket med reguleringsområde fra bar ved å dreie på denne knotten. Reguleringsventil Ved å justere på denne reguleringsventilen, justeres matehastigheten til sagbuen. Merknad: Dersom du skrur for kraftig igjen denne ventilen, vil dette kunne føre til skade på ventilen slik at det oppstår lekkasje. Utfør derfor alltid justering av denne ventilen med forsiktighet. Side : 19

21 8. Oppstart av båndsagen 1) Slå på hoved strømbryteren for båndsagen. Hoved strømbryteren er plassert på siden av elektroskapet. 2) Slå på sikkerhetssystemet til båndsagen (tast 19 trykkes ved betjeningspanelet). Side : 20

22 9. Mating av materiale 9.1. Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! 9.2. Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! 9.3. Mating av materiale Legg i materialet i stikken, og kontroller at materialet ikke kan bevege seg eller falle ut av stikken etter at du har lukket stikken. Dersom du kutter lange material lengder (for eksempel aksler, rør), må du anvende rullebaner for fremføring og oppstøtting av materialet inntil båndsagen. Rullebaner er beskrevet i kapittelet Rullebaner og tilbehør. Kontroller at rullebanen er lang nok, slik at materialet ikke kan tippe av rullebanen. Side : 21

23 Vær spesielt forsiktig ved kutting av rundt materialet, slik at det alltid er støttet opp med to vertikale ruller, slik at det ikke kan falle av rullebanen! 9.4. Buntet material mating Hvis du ønsker å kutte material som buntet kutting, vises nedenfor noen forslag til material plassering. Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontroll-systemet! Firkant materiale - buntet. Vinkel materiale - buntet. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Følg alltid anbefalingene og instruksjonene fra din båndsag leverandør ved kutting av bunter. Side : 22

24 10. Justering av båndsagen Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt Innstilling av gjæringsvinkel Gjæringsvinkelen kan justeres i område fra 0 til +60. Vinklene 0 og +60 stilles inn ved hjelp av stoppere. 1) Løsne låsehendelen. 2) Juster til ønsket gjæringsvinkel, som avleses på vinkel displayet (plassert på sagbue søylen), og stram så til låsehendelen igjen. Merknad : Plasser sagbuen til posisjon 0 og trykk tasten nullposisjon for gjæringsvinkel (plassert på elektroskapet under hoved strømbryteren) etter at du har slått på maskinen ved hjelp av hoved strømbryteren. Oppmåling med hensyn til gjæringsvinkel er nå sikret. Side : 23

25 10.3. Justering av sagblad hastighet Båndsag Sagblad hastigheten kan justeres i området fra 20 til 90 min -1. For å justere skjærehastigheten utføres følgende: 1) Posisjoner valgbryter 18 i posisjon (halvautomatisk modus). 2) Start sagblad motoren ved hjelp av tast 2. saw band speed slower faster 3) Løsne låsehendelen. 4) Juster til ønsket sagblad hastighet. release - lever - tighten Sagblad hastigheten vil bli vist på displayet som er plassert på sagbuen. 5) Stram fast låsehendelen igjen. OPPMERKSOM! Utfør minst en gang i uken innstilling av sagblad hastigheten fra laveste til høyeste hastighet. Side : 24

26 10.4. Optimal avstandsjustering for sagbladstyringene Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. 1) Løsne låsehendelen til sagbladstyringen på venstre siden, og plasser sagbladstyringen så nært frem til materialet som mulig uten at det oppstår noen form for sammenstøt. 2) Senk sagbuen til den nederste posisjonen og kontroller sagbladstyringens posisjon i forhold til stikke vandrings området. Sagbladstyringen må minst ha en avstand på 10 mm fra stikke vandrings område. 3) Stram så til låsehendelen til sagbladstyringen, og kontroller nok en gang med hensyn til at ikke sagbladstyringen kommer i sammenstøt med bordet eller stikke kjevene Skjæretrykk regulering Båndsagen Bomar er utstyrt med skjæretrykk regulering ved begge sagbladstyringene. Skjæretrykk regulering stilles inn ved hjelp av justerings knott (Pos. 21 Betjeningspanel). Det er mulig å justere skjæretrykket i området bar. Skjæretrykket justeres i henhold til sagblad type som er montert i maskinen og samt materiale som skal kuttes. Side : 25

27 11. Innstillings modus Gå til innstillings modus meny Posisjoner nøkkelbryter 18 til posisjon i Kutte parametere Ved denne menyen kan du stille inn om du vil stoppe sagblad motoren ved øvre eller nedre sagbue posisjon, eller ikke å stoppe den i det hele tatt. "Band stopping select." " >F1 = down " " F2 = up " " F3 = next function" F1 F2 F3 1) Dersom du trykker tasten F1, vil sagblad motoren stoppe når sagbuen er ved nedre posisjon. 2) Dersom du trykker tasten F2, vil sagblad motoren stoppe når sagbuen er ved øver posisjon Stikke parametere (stikke åpning) 1) Trykk tasten F3 for å gå til menyen: Stikke parametere. " Vice OPEN " " >F1 = up " " " " F3 = next function " F1 F2 F3 2) Ved gjentatte trykk på tasten F1, veksler du mellom: up (opp) not release (Ikke åpne) down (ned) Stopp tid for hydraulikk systemet 1) Trykk tasten F3. " Hydraulic stopping " " >F1 = in minutes " " 2" " F3 = next function " F1 F2 F3 " Hydraulic stopping " " >F1 = in minutes " " 2" " F3 = next function " F1 F2 F3 2) For å stille inn stopp tid, trykk tasten F1. 3) Tast inn ønsket antall minutter ved hjelp av det numeriske tastaturet (0 10). Bekreft ved å trykke på tasten E. Side : 26

28 11.5. Valg av språk 1) Trykk tasten F3. " Language version " " Czech language " " F1 = language " " F3 = next function " F1 F2 F3 2) Ved gjentatte trykk på tasten F1, veksler du mellom de ulike språk versjonene Forlate Innstillings modus meny Posisjoner nøkkelbryteren til posisjon. Side : 27

29 12. Halvautomatisk syklus Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt Kutting Posisjoner nøkkelbryteren i posisjon. 1) Slå på hydraulikk systemet ved hjelp av tast 1. 2) Løft sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av tast 7. 3) Still inn ønsket gjæringsvinkel. 4) Åpne stikken ved hjelp av tast 5. 5) Plasser materialet i stikken, og posisjoner det i henhold til ønsket kuttlengde. 6) Lås material fast i stikken ved å lukke den ved hjelp av tast 8. 7) Åpne stikken ved hjelp av tast 5. Still inn åpnings posisjonen til stikken i forhold til materialet. Stikken vil åpne til denne posisjonen ved stopp av halvautomatisk syklus. Side : 28

30 8) Senk sagbuen ned til omlag 10 mm over materialet ved hjelp av tast 4. OPPMERKSOM! Ikke senk sagbuen helt ned i materialet når sagbladet ikke kjøres! Ikke utfør hurtig senking av sagbuen helt ned til materialet! Dersom dette gjøres, dette føre til skade på sagbladet! 9) Du kan velge mellom å: a) Du kan stille inn utgangsposisjon for sagbuen trykk tast F1, still inn posisjon, sagbuen vil da returnere tilbake til denne posisjonen etter utført utført halvautomatisk syklus. b) Du kan sette sagbue høyde trykk tast F2, sagbuen løfter seg til den forhånds innstilte høyden. 10) Juster sagbladstyringskubene i forhold til materialet. 11) Still inn korrekt sagblad hastighet i forhold til materialet som skal kuttes. 12) Velg om du ønsker å aktivere kjølevæske system ved kutting (trykk tast 3 ) eller ikke (trykk tast 11 ). 13) Velg om du ønsker å aktivere Microniser ved kutting (trykk tast 9 ) eller ikke (trykk tast 6 ). 14) Still inn ønsket mating, senking av sagbuen. 15) Du kan nullstille telleren for antall utførte sykluser ved å trykke tast F3. 16) Trykk tast 15 (START av halvautomatisk syklus). Merknad: Trykk tast 16 (Stopp av halvautomatisk syklus). Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykkes NØDSTOPPbryteren. 17) Stikken vil nå låse fast materialet og båndsagen vil utføre det aktuelle kuttet. 18) Åpne stikken dersom den ikke har åpnet seg. Trykk tast 5 for å åpne stikken. Fjern deretter materialet. 19) Gjenta denne prosedyren for flere kutt. Side : 29

31 12.3. Avbrudd av halvautomatisk syklus STOPP tast Halvautomatisk syklus avbrytes ved hjelp av tast 16 (STOPP av halvautomatisk syklus). Sagbuen vil da returnere tilbake til øver utgangsposisjon, og sagbladmotor slåes av. Ved å trykke tast 15 (START av halvautomatisk syklus), kan du forsette syklusen igjen NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykkes NØDSTOPPbryter. Etter at NØDSTOPP-bryter trykkes, vil båndsagen øyeblikkelig settes i stillstands. Sagbladmotor slåes av, og sagbue mating opphører. Starte båndsagen igjen: 1) Deaktiver NØDSTOPP-bryteren ved å dreie den øvre delen som pilene viser slik at den fristilles. 2) Aktiver sikkerhetssystemene igjen ved hjelp av tast 19. 3) Slå på hydraulikk systemet ved hjelp av tast 1. 4) Trykk tast 15 (START av halvautomatisk syklus). Sagbuen vil da bli kjørt til øver posisjon, hvor den deretter utfører syklusen. Side : 30

32 13. Fjerning av materiale fra båndsagen Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Sørg for at ingen uvedkommende oppholder seg ved arbeidsområdet til båndsagen! Materiale som er i bevegelse kan føre til alvorlige kroppsskader! Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! Fjerning av materiale Fjern materialet fra båndsagen. Side : 31

33 14. Valg og bytte av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner Bruk vernehansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake alvorlige håndskader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem 6400 x 41 x 1,3 mm Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1) Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2) Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: ZpZ Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel. Side : 32

34 Tabell for valg av tanning: HULT MATERIALE (Dp, S = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8-12 S 8-12 S 5 18 S S S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 6 18 S S 8-12 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 8 14 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 6-10 S 5-8 S 5-8 S 5-8 S S 5-8 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K K 3-4 K 3-4 K K Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K 3-4 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 3-4 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K 0,75-1,25 K ,4-2 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K Side : 33

35 MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D D D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8-12 til 10 mm mm 6-10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75-1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, følg de anbefalinger din forhandler gir! Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad : Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt. Side : 34

36 14.5. Demontering av sagblad 1) Løft sagbuen til den øverste posisjonen. Båndsag 2) Demonter det gule beskyttelse dekslet på sagbladet. Dekslet er festet ved hjelp av to skruer. 3) Åpne bakre sagbue deksel. 4) Vri strammerattet mot venstre, slik at sagblad strammingen slakkes og trekk sagbladet av hjulene. 5) Trekk sagbladet forsiktig ut av sagbladstyringene. Side : 35

37 14.6. Montering av sagblad 1) Før du begynner å montere sagbladet, må alle sagblad svinghjulene, styringene og innsiden av sagbuen rengjøres grundig med hensyn til eventuell smuss og spon rester. Kontroller at du monterer sagbladet med korrekt omdreinings retning. 2) Plasser det nye sagbladet i sagbladstyringene. Kontroller at det er plassert slik at det kjører mellom begge styrevalsene, og at det er skyvd helt opp i styringene. 3) Plasser sagbladet på begge omdreiningshjulene. Kontroller at sagblad ryggen plasseres nesten helt inn til hjulflensene. Skyv så sagbladet så langt bakover som mulig. 4) Ved å dreie på strammerattet til høyre, vil du stramme sagbladet forsiktig. Fjern så plastikk beskyttelse dekslet på sagbladtennene. 5) Lukk det bakre dekslet på sagbuen. 6) Monter så det gule beskyttelse dekslet på sagbladet. Sagblad omdreiningsretningen til sagbladet må stemme overens med pil retningen som er angitt på det gule beskyttelse dekslet. Dersom omdreiningsretningen ikke stemmer overens med pil retningen, må du montere det av igjen og snu det før du igjen monterer det på nytt. Side : 36

38 14.7. Stramming av sagblad og inspeksjon Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet. Stram sagbladet i henhold til angivelser for sagbladet og den respektive båndsagen. Følg anbefalinger fra sagblad produsenten Stramming av sagblad 1) Stram sagbladet forsiktig, og kontroller at sagbladet er korrekt plassert på omdreiningshjulene etter at det er montert. 2) Monter måleverktøyet Tenzomat på sagbladet og sikre den ved hjelp av skruer. 3) Stram sagbladet inntil det er korrekt strammet i henhold til angitt verdi Kontroll av sagbladet 1) Kontroller at sagbladets plassering i sagbladstyringene og på omdreiningshjulene er korrekt. 2) Slå på sagblad motoren og kjør sagbladet i 10 sekunder før du slår av sagblad motoren igjen. Dersom det ikke er mulig å slå sagblad motoren, må du justere endebryteren med hensyn til sagblad strammingen som angitt i kapittelet "Vedlikehold og justering". 3) Slå av hoved strømbryteren. 5) Lukk dekslene ved sagbuen. 4) Åpne sagbue dekslene og kontroller sagbladets plassering ved begge omdreiningshjulene. - Dersom avstanden mellom sagbladryggen og hjulflensen er 1 3 mm, er plasseringen korrekt. - Dersom avstanden er større enn 3 mm, er sagbladets plassering nesten på helt ut på hjulkanten, juster da denne plasseringen som angitt i kapittel "Vedlikehold og justering" slik at plasseringen blir korrekt. Side : 37

39 15. Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstrukser med hensyn til håndtering av kjølevæskepreparater! Bruk ugjennomtrengelige hansker mens du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Førstehjelp instruksjoner Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelps utstyr. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelps utstyr. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale Kjølevæskepreparat forberedelse Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Alle instruksjonene er angitt på beholderen til kjølevæskepreparatet eller i vedlagt dokumentasjon som leveres i lag med kjølevæskepreparatet. For kjølevæskepreparater som er oppgitt med holdbarhets dato, kontroller at ikke holdbarhetsdatoen er utløpt. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad : Hvis maskinen er utstyrt med Mikroniser (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikroniser med angitt kjølevæske. Mikroniser er da klar til bruk. Side : 38

40 Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: Bruk av urent vann Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, gear) For høy arbeidstemperatur Utilstrekkelig ventilasjon Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere Smøreegenskapene blir dårligere Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere I tilfelle av for høy konsentrasjon: Kjøleevnen blir dårligere Skumme egenskapene øker Emulsjonsstabiliteten blir dårligere Fører til klebrige restpartikler Kontroll av kjølevæske system Tilstanden til kjølevæske har stor innvirkning på kvaliteten til kappingen og videre levetiden til maskinen. Maksimal levetid med hensyn til kjælevæske, så anbefaler vi ikke lenger enn 1 år. Etter dette anbefaler vi at du bytter kjølevæsken. Levetiden til kjølevæsken avhenger av hvor mye kjølevæsken har blitt forurenset (spesielt med oljer) og andre faktorer. Kontroller kjølevæske nivået og funksjonen til kjølevæske pumpen periodisk! Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell For lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter For høy For lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Ved å lukte Ubehagelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Visuell Dannelse av oljehinne, slam eller klumper Anti-korrosjons tilsetning Stabilitet Skumming Hvis nødvendig Hvis nødvendig Hvis nødvendig Visuell Flistest Herbert-test Utilstrekkelig korrosjonsbeskytt else erstatt væsken For å ta bort oljehinna, tilsett biocid*, eventuelt fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Sjekk stabiliteten, eventuelt øk konsentrasjonen eller phverdien Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller spør forhandler Ristetest Skummet er for For å unngå luftbobler, øk tykt, skummet hardheten på vannet, bruk antiskummepreparat. løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon Merknad: Hvis tilstanden til kjølevæsken ikke er tilfredsstillende må kjølevæsken byttes. Side : 39

41 15.4. Avfallshåndtering av spon Sponavfall fra kutting må destrueres i henhold til gjeldende forskrifter. La kjølevæsken renne av sponet! Putt det avsilede sponmaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da sponet også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernspon gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også sponmaterialet sendes over til godkjent deponi. Side : 40

42 16. Gir og hydraulikk oljer Gir oljer Girkasse oljen har levetid i henhold til girkassens levetid. Vi anbefaler at en bytter gir olje ved reparasjon av girkassen. Bruk bare olje med spesifikasjoner i henhold til DIN ved girkassene. Velg viskositet grad ISO VG i henhold til oljen som er påfylt originalt. Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Anbefalte oljer og volum i henhold til de respektive båndsag modellene. Båndsag modell Girkasse olje Volum Individual GA Shell Tivela S 320 0,85 l Individual GH Shell Tivela S 320 0,85 l Individual GA Shell Tivela S 320 1,8 l Individual GH Shell Tivela S 320 1,8 l Individual GA Shell Tivela S 320 2,3 l Individual GH Shell Tivela S 320 2,3 l Shell Tivela S 320 2,3 l Spontransportør Shell Tivela S 320 0,075 l Sammenlignings tabell for girkasse oljer Produsent Viskositets grad ISO VG 100 ISO VG 220 ISO VG 320 BP Energol GR-XP 100 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 Castrol Alpha SP 100 Alpha SP 220 Alpha MW 100 Alpha MW 220 Elf Reductelf SP 100 Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220 Reductelf SP 320 Esso Spartan EP 100 Spartan EP 220 Spartan EP 320 Mobil Mobilgear 627 Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630 Mobilgear 632 ÖMV PG 220 Paramo PP 7 Paramo CLP 220 Paramo CLP 320 Shell Shell Omala 100 Shell Omala 220 Shell Omala 320 Shell Tivela S 220 Shell Tivela S 320 Total Carter EP 100 Carter EP 220 Carter EP 320 Side : 41

43 16.2. Hydraulikk oljer Merknad: Dette avsnittet er bare for båndsager som er utstyrt med hydraulisk utstyr. Bytt hydraulikk oljen en gang pr. 2. år, dette fordi oljen kan få reduserte spesifikasjoner etter lang tids bruk, og dermed føre til skader eller problemer ved de hydrauliske enhetene. Dersom det hyrauliske systemet er utstyrt med filter (2SF 56/48-0,063), må også filteret byttes samtidig. Bruk oljer med spesifikasjoner i henhold til DIN HLP, ISO og viskositets grad ISO VG 46 ved hydraulikk systemet. For hydraulikk olje volum se kapittel Kontroll av hydraulikk olje nivå. Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Sammenlignings tabell for hydraulikk oljer Produsent Type Produsent Type Agip Oso 46 Ina Hidraol 46 HD Aral Vitam GF 46 Klüber Lamora HLP 46 Avia Avilub RSL 46 Hungary Hidrokomol P 46 Benzina OH-HM 46 Mobil Mobil DTE 25 BP Energol HLP 46 ÖMV HLP 46 Bulgaria MX-M/46 Poland Hydrol 30 Castrol Hyspin AWS 46 Rumania H 46 EP Čepro Mogul HM 46 Russia IGP 30 DEA Astron HLP 46 Shell Tellus Oil 46 Elf Elfolna 46 Sun Sunvis 846 WR Esso Nuto H 46 Texaco Rando HD B 46 Fam HD 5040 Valvoline Ultramax AW 46 Fina Hydran Smørefett (grease) Vi anbefaler bruk av litium basert tilsatt smørefett, klasse NGLI-2 med hensyn til smøring. Forskjellige smørefett kan blandes, dersom deres oljebase og innholds type er identiske. Sammenlignings tabell for smørefett (grease) Produsent BP DEA Esso FINA Klüber Smørefett type Energrease LS - EP Paragon EP1 FETT EGL 3144 Beacon EP 1 Beacon EP 2 FINA LICAL M12 Microlube GB0 Staburags NBU8EP Isoflex Spezial Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 Optimol Shell Aseol AG ASEOL Litea EP Texaco Multifak EP1 Side : 42

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer