Årsplan Kongsvegen Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage"

Transkript

1 1 Årsplan Kongsvegen Barnehage

2 Innhold 1.INNLEDNING HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen KONGSVEGEN BARNEHAGE PRIMA AS HOVEDMÅL FOR PRIMA AS: A-BARNEHAGENE KONTAKT OSS: PERSONALET PERSONALSAMARBEID SATSINGSOMRÅDER IDRETT UTEAKTIVITETER TEMAPERIODER AKTIVITETS KALENDER DAGSRYTME AVDELINGENE TROILLONGAN MARKASVINGEN OG KLATREBERGET FØRSKOLEGRUPPA PLAN FOR OVERGANG TIL SKOLE Dokumentasjon FORELDRESAMARBEID SAMARBEIDSUTVALG NYTTIG Å VITE SYKDOM BURSDAG SOVING AKTIVITETSPENGER KLÆR I BARNEHAGEN SIKKERHET FERIER/PLANLEGGINGSDAGER VIRKSOMHET KLAGERUTINER/PROSEDYRER VEDTEKTER ETISKE RETNINGSLINJER NØKKELPROSESSER VIRKSOMHETSPLAN NETTSIDENE VÅRE PLANLEGGINGSDAGER 2015/ FLERFAGLIG SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN PEDAGOGISK PLATTFORM

3 1.INNLEDNING Vi ønsker alle foreldre velkommen til nytt barnehageår! Vi gleder oss til et nytt og sprekt år med små og store. I årsplanen vil dere finne informasjon om hvordan vi vil jobbe for en 3-års periode frem til juli Årsplanen er informasjon til dere og et arbeidsdokument for personalet. Årsplanen har i år vært periode evaluert juni 2015, med hovedvekt på våre aktiviteter. Vi tilbyr vår populære satsing på idrettslek og uteliv. Dette setter rammene for vår pedagogiske virksomhet, og med utgangspunkt i dette tilbyr vi varierte aktiviteter og opplevelser ut i fra planlagte aktiviteter, barnas interesser og premisser! Vi viderefører, og øker hyppigheten på vår populære satsing turn. Dette har vært en suksess hos barna, vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre og personal og vil derfor erstatte noe av de andre aktiviteter vi har tilbudt. Turn er en aktivitet som gir et godt grunnlag og utgangspunkt for ulike andre aktiviteter. Vi er glade for å si at nytt av året er gymsal aktivitet i den nye Heimdals hallen kommer som aktivitets tilbud her i Kongsvegen Barnehage. Kongsvegen Barnehagen er matpakkefri, til stor glede fra våre foreldre. Det vil si at vi lager til alle måltider selv, i tillegg til Primas catering som leverer mat 1 gang i uken hos oss. I år har vi gjort et løft i vårt kostholds tilbud, og barnas mulighet til å medvirke i å lage mat. Kostholdet er grundig planlagt ut i fra sammensetning og nærings innhold, og ligger naturlig til grunn i vårt tilbud. Det har vært utført noen utbedringer på våre lokaler og inventar, dette er vi fornøyd med. Maling, dører, lister, skap og bord har blitt utbedret eller byttet ut. Dette er en prosess som vil vedvare ut Det er også gjort forsøk på å plante noen busker og trær. Vi håper disse vil vokse, da vi dessverre har erfaring med dårlige vekstforhold på barnehagens uteområdet grunnet mye pukk og lite jord ved oppbygging av tomten. Vi håper dere foreldre kommer til å trives sammen med oss dette året også. Vi satser på et år fullt av engasjement, aktive barn og voksne, humor og glede. På vegne av personalet: Jannicke Hegge, Styrer 3

4 2. HVA ER EN ÅRSPLAN Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen Lov om barnehager fastslår at hver barnehage skal utarbeide en plan for virksomheten i form av en årsplan. Den beskriver det pedagogiske innholdet i barnehagen, og barnehagen konkretiserer sitt arbeid i planen. Varighet: Årsplanen er gjeldende for hele barnehagen i en 3-års periode. Planen sees som et dynamisk dokument. Planleggingen gjøres med utgangspunkt i barnehagens målsettinger som er gitt i barnehageloven og utdypet i Rammeplanen. Evaluering: Planen evalueres årlig innen utgangen av august hvert år, og total vurderes hvert 3 år. Evalueringene kan være utgangspunkt for eventuelle endringer og er grunnlag for eventuelle endringer og utarbeidelse av ny årsplan hvert 3 år. Årsplanen vil finnes på barnehagens hjemmeside og utsendt på mail. Månedsplaner: Det vil med utgangspunkt i årsplanen bli utarbeidet månedsplaner fra den enkelte avdeling. Planene blir lagt ut på barnehagens hjemmeside, sendt på mail og hengt opp på avdelingen. Månedsplanene inneholder mer konkret innhold om aktiviteter og delmål for innhold. Fastsettelse: Årsplanen skal i samarbeid med barnehagen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og ledelsen i Prima. 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE Kongsvegen barnehage ble åpnet den 30. oktober i Navnet Kongsvegen Barnehage kommer naturlig nok navnet på vegen vi ligger i. Barnehagebygget har en flott plassering ved parkeringsplassen til Saupstad Skistadion, som er et utgangspunkt for marka med unike muligheter for varierte ute og idrettslek aktiviteter. Størrelse: Kongsvegen er en 3-avdelings barnehage med 62 plasser for barn mellom 0-6 år. Vi har en småbarnsavdeling, en søsken avdeling og en stor barns avdeling. Eierforhold: Kongsvegen barnehage eies av Prima AS som ligger i Idrettsveien på Heimdal. Lov om barnehager og Rammeplanen ligger til grunn for vår virksomhet. Profil: Kongsvegen barnehage Med idrett og uteaktiviteter Vektlagte aktiviteter: turn, ballaktivitet, sykling og ski Hovedmål: En sunn, aktiv og variert hverdag Hovedaktiviteter: turn, ball, sykling og ski Visjon: Kongsvegen Barnehage er førstevalget Verdier: respekt, arbeidsglede, kompetanse og utvikling Kosthold: Vi er en matpakke fri barnehage tilbyr alle måltider! Barnehagens visjon og verdier er retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, eier og alle våre samarbeidspartnere. 4

5 Barnehage lovens verdigrunnlag: Vår grunnholdning tar utgangspunkt i barnehagelovens verdigrunnlag, våre verdier og Rammeplanens retningslinjer. Dette gjenspeiler vår pedagogiske arbeids utførelse 4. PRIMA AS 4.1 HOVEDMÅL FOR PRIMA AS: Styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Kongsvegen Barnehage er en av Primas mange avdelinger. Prima er et aksjeselskap stiftet i 1992 der Trondheim kommune eier 60 % og Trondheim Røde Kors 40 %. Kongsvegen Barnehage eies og drives av Prima AS. Om Prima: de er en av landets største kvalifiseringsbedrifter som forvalter ulike arbeidsmarkedstiltak. Gjennom disse tiltakene som kan være arbeidspraksis internt eller eksternt og kurs har deltakerne gode muligheter for å kvalifisere seg til ordinært arbeid. Dette skjer i et samarbeid med NAV. Tilbud og praksis i Kongsvegen Barnehage: her tilbyr vi arbeidstrening og opplæring til barnehageassistent. Vi tilbyr også opplæring med lærlingtid som barne- og ungdomsarbeider med mulighet til å ta fagbrev. I tillegg praksis av varierende lengde for øvrig. Tilrettelagte stillinger: Vi har per i dag 4 deltagere i faste tilrettelagte stillinger kalt VTA, noe som utgjør en stor ressurs i arbeidskraft i barnehagen. Informasjon: Vi vektlegger at dere som foreldre skal få nødvendig informasjon vedrørende deltagere som er i barnehagen. Vi oppfordrer alle deltagere i Kongsvegen barnehage til å presentere seg for foreldre. Dette kan 5

6 også skje med hjelp av personalet i barnehagen om det oppleves som utfordrende. Det vil bli gitt informasjon avdelingsvis når deltagere starter og avslutter. Informasjonen vil bli gitt på mail, og i månedsplanen Ansvar, sikkerhet og egnethet: Alle som har praksis i Kongsvegen Barnehage er vurdert når det gjelder egnethet for barnehage. Veiledere ansatt i Prima har ansvaret for dette, i samråd med personalet i barnehagen, veilederne har ansvar for oppfølging av tiltaket. De pedagogiske lederne fordeler arbeidslederansvar for deltagerne, og har ansvar for den daglige oppfølgingen og veiledning i hverdagen. Personalet har alle et ansvar for å ivareta deltagere slik at de opplever en meningsfylt hverdag. Videre er det slik at i starten er alltid deltakere sammen med de faste personalet. De får veiledning og oppfølging underveis. Deltagere går ikke ordinære vakter. Deltakerne viser politiattest, og signerer taushetsplikt. Antall deltagere: i barnehagen vil variere, og inntak vil hele tiden vurderes når det gjelder vår kapasitet og behov. Barna er selvfølgelig hovedfokus, og deltagerne kommer inn i barnehagen som en ekstra ressurs i tillegg til fast personale. Prima forvalter ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV og i barnehagen kan du møte deltagere på ulike tiltak disse kan du lese mer inngående om i barnehagens virksomhetsplan og på Primas hjemmeside: 5.A-BARNEHAGENE Kongsvegen Barnehage er med i en nasjonal nettverksgruppe for attføringsbarnehager kalt A-Barnehagene. Danne grunnstrukturen for et samarbeid mellom a-barnehagene Øke kvaliteten på attføringsarbeidet i A-barnehagene Skape fellesskap mellom A-barnehagene Synliggjøre A-barnehagene på barnehagemarkedet. Nettverket har utviklet egen web-side, samt at de arrangerer nyttige samarbeidsmøter og konferanser. 6

7 6. KONTAKT OSS: Styrer Mobil: Troillongan (tast 2) Mobil: 1: Mobil: 2: Markasvingen (tast 3) Mobil: 1: Mobil: 2: Klatreberget (tast 4) Mobil: 1: Mobil: 2: Prima Sentralbord Hjemmesider (tast 1 for styrer) 7

8 7. PERSONALET Personalet er i utgangspunktet på de avdelingene beskrevet under, men vi understreker at dette vil være fleksibelt, rullering og endring vil skje etter behov. Vi samarbeider tett avdelingen i mellom. BEMANNING NAVN Stillings % Pedagogisk leder Heidi Vik Venøy 100% Pedagogisk leder June Gjertsen 100% Assistent/barne/ungdomsarbeider Lillian Halland 100% Assistent Christine Tystad 100% VTA deltager Ylva S. Hagen 80% Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Marit Tiller, til vår % BEMANNING Navn Stillings % Pedagogisk leder Helene B. Isaksen 100% Pedagogisk leder Monica L. Mæhle 100% Assistent Magnus Ustad 100% Assistent Iselin Fævelen Barstad 100% VTA-deltager Roy Arne Johannsen 80% Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Catrine Brekke, høst 2015-vår % BEMANNING Navn Stillings % Pedagogisk leder Birger Dragsten 100% Pedagogisk leder Maren Lilleberre 100% Assistent Line Solberg 100% Assistent Geir Bekken 100% VTA deltager Siri Måsøval 100% VTA deltager kjøkken Lena Aalerud 80% Styrer Jannicke Hegge 100% 8

9 8. PERSONALSAMARBEID Vi legger til rette for at barna skal bli godt kjent med hele barnehagen og hele personalgruppen etter hvert, slik at oppstart og avdelingsbyttene skjer på en trygg og positiv måte. Personalet hospiterer på avdelingene, og flere vil bytte avdeling ved nytt barnehageår eller ved behov. Vi henviser her til nøkkelprosessene i virksomhetsplanen. Samarbeid skjer også gjennom ulike fora som møter for pedagogiske ledere, personalmøter, og på planleggingsdager i året. På planleggingsdager jobber vi både i fellesskap og avdelingsvis. Disse dagene kan også bli benyttet til kursing av personalet. I tillegg har vi personalmøter 4 ganger i året på kveldstid, men det kan bli flere ved behov. Her har vi også avdelingsvis planlegging og kursing i fellesskap. Vi samarbeider tett opp mot Prima AS. Dette kan være fakturering, ansettelsesprosesser, drift, faglig, HMSarbeid, catering, regnskap og lønn, og sosiale arrangement. 9.SATSINGSOMRÅDER 9.1 IDRETT MÅL: Gi barna muligheten til å utfolde seg fysisk og motorisk gjennom varierte aktiviteter. Barna i barnehagen skal få prøve ulike typer idrett, der leken ligger til grunn for all aktivitet. Vi legger vekt på å motivere barna og gi dem mulighet for mestring. Idrettslek blir et redskap for at barna skal få utfolde seg fysisk og motorisk. Viktige momenter for vårt arbeid er: trivsel, trygghet, allsidighet, bevegelsesglede, utfordringer, mestring, vennskap og å fremme god sosial kompetanse. 9.2 UTEAKTIVITETER MÅL: Gi barna et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider. Vi bruker mye av tiden ute hele året. Barna skal tidlig få bli vant med å være ute i all slags vær og få positive opplevelser slik at de blir glad i å være ute. Skogen og marka rundt oss utfordrer barna ut fra deres forutsetninger og de opplever naturlige fysiske utfordringer. Naturen gir i tillegg rom for undring, læring, leik, sanseinntrykk og frihet. Vi skal gi barna forståelse for naturens kretsløp og samtidig lære dem å ta vare på naturen. Vi deler året inn i temaperioder. Disse periodene bygger både på våre egne satsingsområder og vårt rammeverk. 9

10 10. TEMAPERIODER AUGUST TILVENNING/OPPSTART Mål: Skape trygghet og tilhørighet. All sosialisering begynner med trygghet. Vi vil at barna så tidlig som mulig skal føle seg trygge i barnehagen og vi ønsker å opprette god dialog med dere foresatte. I denne perioden legger vi vekt på tilhørighet, omsorg, trygghet og å få bli kjent med dagsrytmen, barnehagen og uteområdet, samt regler og rutiner. Vi drar i hovedsak ikke på tur i denne perioden. SEPTEMBER - OKTOBER OG NOVEMBER GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE OG IDRETTSLEK Mål: Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlaget i forhold til grunnleggende bevegelser. Vi fokuserer på alle bevegelser barna gjør, både finmotorikk og grovmotorikk for å bygge opp under en videre god motorisk utvikling. Dette gjør vi gjennom turn, bruk av ball i ulike sammenhenger, hinderløype, utholdenhet, balanse, turer i ulendt terreng, krabbe, rulle, klatre, tilrettelagte bord aktiviteter med mer. Barna får prøve ut ulike arenaer både i og utenfor barnehagen. DESEMBER JUL Mål: Gi barna kjennskap til juletradisjoner og høytid. Vi kommer til å legge til rette for en rolig adventstid. Vi ønsker at barna skal få slippe stress og jag. Vi skal danne tradisjoner og ha en del formingsaktiviteter og felles opplegg som felles-samlinger, nissefest og Lucia. Dette er beskrevet i vår aktivitetskalender og vil stå på månedsplaner. JANUAR, FEBRUAR OG MARS VINTERIDRETT Mål: Gi barna erfaringer med vinteridrett. Mål: Skape glede gjennom dans og musikk Barna vil få kjennskap til ulike idrettsgrener som kan knyttes til vinteren. Ski og snø leik vil være prioriterte aktiviteter. Vi får håpe på gode snøforhold! Vi vil også ha noe is tilvenning og de største skal få prøve seg på skøyter både i nærområdet og i is hall. Se vår aktivitets kalender. I denne perioden skal vi også ha dansefeber. Barna skal få bli kjent med ulike typer dans og ulike bevegelser og rytmer til musikk. I februar arrangeres solfest som et alternativ til karneval. APRIL, MAI OG JUNI SOMMERIDRETT Mål: Gi barna erfaringer med sommeridrett. Når snøen forsvinner og det blir varmere i været vil vi vektlegge idrettsgrener som kan knyttes til vår og sommer. Her vil vi ha en god del friidrett, sykling, orientering, ball, vann lek osv. Vi klatrer også, med og uten seler. Noen av personalet har bratt- kort for god sikkerhet. Det blir en del turer i skog og mark og vi vil gjennomføre ei lavvouke. Naturen gir en unik mulighet til samtale, refleksjon og læring hos barna. Uformell læring i det barnet er interessert i her og nå blir vektlagt. 10

11 11.AKTIVITETS KALENDER I løpet av barnehage året tilbyr vi ulike faste aktiviteter hvert år! Disse er som følger: Måned: Aktivitet: August Planleggingsdag - barnehagen stengt September Foreldremøte Oktober Barnehagen fyller år: 30/10 Planleggingsdager: Markere FN-dagen -24 oktober November Foreldresamtaler Sanseuke Desember Lucia med Lucia frokost. Lucia tog på Prima. Julegran-tenning Nissefest Januar Dansefeber Planleggingsdag Februar Markering av samenes dag: 6/2 Ski kurs/vinteruke: tidspunkt er vær og føre avhengig Solfest Mars Vinter-OL vi avslutter med foreldrekaffe Vinteruke med ski kurs April Påskelunsj for barn og ansatte Mai Juni Juli Sommer OL Lavvo leir Overnatting ute eller inne for førskolegruppen. Sommerfest for foreldre og barn (samarbeidsutvalg) Planleggingsdag Sommerstengt: to siste ukene i juli Se vårt praktiske årshjul til foreldre på vår hjemmeside, skriv ut heng opp! 11

12 12.DAGSRYTME Åpning: klokken 0715 Stenging: klokken 1645 Kjernetid: kjernetid for aktiviteter mellom Om barna kommer etter 9.30 eller blir henta før vil vi ha beskjed, Send oss gjerne en SMS eller ring. Frokost: mellom Vi ønsker at dere unngår levering i dette tidsrommet. Skulle dette være nødvendig, vær oppmerksom på å ikke forstyrre matro. Vi prioriterer en god og rolig frokost i dette tidsrommet. Ca. kl. Hva 0715 Barnehagen åpner vi tar imot barn og foreldre og utveksler beskjeder 0800 Frokost vi fokuserer på variert kosthold, selvstendighet og en god matro 1000 Fruktmåltid ett mellommåltid ute eller inne 1130 Lunsj varierte måltider med to varmmåltider i uka 1430 Fruktmåltid ett mellommåltid ute eller inne 1645 Barnehagen stenger utveksling av hvordan dagen til barna har vært og beskjeder 14.AVDELINGENE 14.1 TROILLONGAN Troillongan er barnehagens småbarnsavdeling for barn mellom 10 måneder og 3 år. Her boltrer det seg 14 barn. Troillongan ligger litt skjermet til i forhold til de andre avdelingene slik at de minste har mulighet til å finne ro og trygghet. Trygghet og omsorg er utgangspunkt for all aktivitet i barnehagen. Det kan være tøft å skilles fra mor og far den første tiden, og det er tøft for mor og far å skilles fra det kjæreste de har. Vi bruker derfor august måned for en grundig tilvenningsperiode. Sammen med trygghet og omsorg står bevegelse og aktivitet i sentrum. Små barn er kroppslige i sin væremåte og fysisk aktivitet danner utgangspunkt for utvikling på alle punkter. Små barn kjenner på hvordan en bevegelse føles før de setter ord på den selv. Vi vektlegger at barna skal få ett allsidig erfaringsgrunnlag i forhold til grunnleggende bevegelser gjennom idretts leik og uteaktiviteter. Vi legger til rette for ulike aktiviteter ute og inne, og vi drar til andre arenaer som turnhallen på Granåsen. Barnehagen har ett flott og innholdsrikt nærområde som vi bruker flittig. Det gir barna flotte muligheter for bevegelse av ulik mestringsgrad. Å gå på tur er et mål i seg selv, som regel er det ikke så viktig hvor vi ender opp. Vi ser at det kan være stor forskjell på utviklingen og mestringsnivået til ett åringen og toåringen. Derfor legger vi til rette for å dele gruppa i to i ulike aktiviteter. I tillegg til årsplanens beskrivelse av bruk av idrett og uteaktiviteter vil de ulike temaene og aktivitetene bli nærmere belyst i månedsplaner. 12

13 14.2 MARKASVINGEN OG KLATREBERGET Markasvingen er en søskenavdeling hvor det går barn i alderen 2 til 6 år, Markasvingen har ett samarbeid med småbarnsavdelingen Troillongan med tanke på de minste barna. Markasvingen har også et tett samarbeid med Klatreberget, vår stor barns avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Avdelingene samarbeider tett og deler barnegruppa inn aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Dette gir barna rom og mulighet til å være sammen med søsken og venner som går på andre avdelinger. I tillegg er avdelingene mye sammen i frilek ute og inne. Bevegelsesglede, idrett og friluftsliv står i sentrum for aktiviteter. Vi legger til rette for at barn skal få gode muligheter for motorisk og sosial utvikling gjennom et morsomt og allsidig bevegelsestilbud. Barna får bli kjent med ulike typer idrett gjennom året. Våre hovedaktiviteter er turn, ballaktivitet, ski og sykling. I tillegg har vi ulike bonusaktivteter. Eksempler på dette kan være: skøyter, klatring, orientering, friidrett. Bruk av ulike idretter som inspirasjon til bevegelse er lagt opp etter barnas premisser og utføres på en måte som er lekpreget. Aktivitetene vil bli tilrettelagt etter alder og utviklingsnivå slik at barna opplever mestring, både som enkeltindivid og i gruppe. Samlingsstund er en fin aktivitet for både barn og voksne, og i en aktiv hverdag er det godt å samles til en felles stund hvor vi vektlegger konsentrasjon og sosialt samhold. Her er det rom for prat om det som opptar oss, vi synger, danser, forteller/dramatiserer eventyr og finner ut hvilken dag det er og hvilket vær det er. 13

14 Ute i skogen har vi mulighet til å bli kjent med naturen. Friheten, stillheten og tusenvis av leikmuligheter ligger til rette for fantastiske opplevelser. Vi har noen faste turmål som er navngitte av barna. Her er barna godt kjent og beveger seg fritt innenfor visse regler og grenser. Skogen utfordrer barna på ulike måter. Underlaget varierer og de møter hinder som gjør at de får stimulert hele kroppen. Dette er med på å legge grunnlaget for den generelle utviklingen FØRSKOLEGRUPPA Førskolegruppa er de barna som skal starte på skolen neste høst. Målet er at barna i denne gruppa skal få de beste forutsetninger for å mestre og oppleve overgangen til skole på en positiv måte. Språklige, motoriske og sosiale ferdigheter skal innøves og med vesentlig fokus på egen opplevelse av å mestre. Språklig jobber vi mot at barna kan utrykke seg forståelig og være i stand til å følge språklige instruksjoner. Barna får kjennskap til de mest alminnelige hverdagsbegreper som farger, antall og størrelse. Vi jobber mot at barna skal kunne konsentrere seg om selvstendige oppgaver over kortere tid. Motorisk legger vi til rette, gjennom aktiviteter, for at barna skal få kontroll over egen kropp, at de for eksempel kan holde en blyant og klippe med en saks og kaste og ta imot en ball. Barna får være med å vurdere hvilke klær en velger tilpasset værforhold. Likeledes selvstendighet i forhold til påkledning og toalettbesøk. 14

15 I måloppnåelse legges det særlig vekt på leken som en kulturbærer så vel som en læringsarena. Barna har kompetanse og engasjement i leken, den er derfor en grunnleggende lærings- og livsform som barna kan uttrykke seg gjennom. I førskolegruppa ønsker vi at barna skal utvikle et godt selvbilde som kan gi størst mulig trygghet i overgangen til skolen. Felles opplevelser vil være sentralt for å styrke gruppetilhørigheten. Vi ønsker at barna skal være stolte av seg selv, og av barnehagen sin samtidig som de skal glede seg til og ha positive forventninger til skolestart PLAN FOR OVERGANG TIL SKOLE I Barnehageloven og Rammeplanen uttrykkes det klart at det skal være en planlagt overgang mellom barnehage og skole. Overnevnte aktiviteter er viktige elementer i forberedelse overgangen barnehage skole. Barnehagen avholder møter med de aktuelle skolene til førskolebarna før ferieavvikling. Vi besøker de skolene som ligger i nærområdet med barna. Vi viser til våre nøkkelprosesser i virksomhetsplanen, som beskriver plan for denne overgangen. Barnehagen er et viktig ledd i det totale oppvekstmiljøet. Vi ønsker at barna skal være stolte av seg selv, og av barnehagen sin samtidig som de skal glede seg og ha positive forventninger til skolestart. 15

16 14.5 Dokumentasjon Innholdet i barnehagen dokumenteres gjennom ulike metoder. I det daglige er bilder, tekst og muntlig kommunikasjon de hyppigste former. Månedsplaner og månedsevaluering, foreldresamtaler og årsrapporten er andre måter foreldrene mottar dokumentasjon på. Vi sender informasjon på mail. 15.FORELDRESAMARBEID Vi legger stor vekt på foreldresamarbeid. Vi ønsker at det skal være et nært samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Dette er viktig for å gjøre dagen til barna så god som mulig Hente- og bringesituasjonen: er et viktig møtepunkt og en arena for samarbeid mellom foreldrene og personalet. Det er viktig at alle parter tar seg tid til å overbringe beskjeder og gi tilbakemeldinger. Husk alltid å ta kontakt med personalet ved henting og levering av barna. Ikke gå fra barnehagen uten å ha snakket med noen av de voksne. Foreldremøter: Vi avholder to foreldremøter i året. Ett ved oppstart på høsten der vi vektlegger mer presentasjon og informasjon. Det andre foreldremøte vil være et temamøte. Utviklingssamtaler: To ganger i året tilbyr vi individuelle utviklingssamtaler med dere foreldre, der barnet/barna deres er i fokus for samtalen. Den første samtalen gjennomføres i november måned. Her tar vi for oss hverdagen til barna og vi baserer samtalen på observasjoner som er tatt i forkant. Samtalen vil omhandle barns utvikling på alle områder. Vi tilbyr også en foreldresamtale i mai. Det er muligheter for å ha samtaler utenom dette om det skulle være behov for det. Det vil være en oppstartsamtale med dere og en pedagogisk leder når dere starter opp, slik at vi kan få de beste forutsetninger til å bli kjent med barna, og dere. Skjema: Vi bruker registreringsskjemaet «alle med» i forkant av utviklingssamtalen for å sikre at vi får med oss alle områder av barnets utvikling. «TRAS» tidlig registering av språk benytter vi også. Brukerundersøkelse: Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelser digital der målet er å få innsikt i dere som foreldre sin tilfredshet. Her gis foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Svarene oppsummeres og legges til grunn for videre målsetting og arbeid. Vi oppfordrer alle til å svare! 16

17 15.1 SAMARBEIDSUTVALG Hva er samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalg er i første omgang foreldrenes organ for brukermedvirkning. Foreldre fra hver avdeling velges som representanter i samarbeidsutvalget. Vi har valgt å ha 3 representanter fra hver avdeling. I tillegg sitter 1 ansatt fra hver avdeling + styrer. Samarbeidsutvalget har en leder som er en av foreldrene. Samarbeidsutvalget skal brukes som en instans for å øke kvaliteten i barnehagen. Vi skal samarbeide mot felles mål, skape dialog mellom brukere, ansatte og daglig leder/styrer. Dere foreldre i samarbeid med samarbeidsutvalget har en flott mulighet til å påvirke virksomhetens innhold. Vi oppfordrer foreldre til å melde saker inn til samarbeidsutvalgets leder. Møtefrekvens: 4 ganger i året. 17

18 16. NYTTIG Å VITE 16.1 SYKDOM Det er ikke alltid lett å vite om man skal sende barnet i barnehagen hvis det er sykt. Hvor går grensa for å holde barnet hjemme? Det som er viktig er å vurdere barnets allmenntilstand, da er det viktig å huske at det er en større påkjenning å være i barnehagen enn hjemme. Her er det mange barn, full aktivitet, ute tid og turer. Barnet skal ikke ha feber i barnehagen, eller være til smittefare for andre barn og voksne. Vi forholder oss til råd fra Trondheim Kommune, og kan anbefale dere som foreldre og gå inn på kommunens nettsider å søke råd BURSDAG Vi feiere barnas bursdag med samlingsstund, sang og fortelling. Barna får krone som de har på seg i samlinga. Dere skal ikke ta med noe spiselig i barnehagen i forbindelse med bursdagsfeiringen. Vi ønsker at barnet som skal stå i sentrum og ikke maten SOVING Vi ønsker at de barna som skal sove i barnehagen har med egen vogn og egen vognpose e.l. Dette avtales med den aktuelle avdelingen AKTIVITETSPENGER Det som vi tidligere kalte turpenger kalles nå aktivitetspenger. Dette er et beliggende for samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget har et ønske om å samle inn penger ved aktiviteter utenom barnehagens ordinære tilbud. Det er frivillig, og pengene samles inn av samarbeidsutvalg i forkant av en aktivitet. Pengene oppbevares i innelåst pengeskrin, og det føres regnskap over hva de brukes til KLÆR I BARNEHAGEN Mengde: Ta med flere skifte -tøy og klær etter vær. Det er ikke uvanlig at barna blir våte og skitne av ulike årsaker gjennom en dag i barnehagen. Sjekk hver dag for påfyll! Husk også å merke barnas klær og utstyr. Da er det lettere for oss å holde oversikt og det er mer sannsynlig at dere finner igjen deres barns klær. Type klær: Vi anbefaler ull, tynn og tykk. Vi anbefaler også dere og ha på barna klær dere er ikke redde for. Her kan de komme ut for malingskost og utprøving av saks. Det er et stort ønske om at barna har longs i stedet for strømpebukse, da det er mer praktisk ved skifte av kun sokker Ansvarsforhold for klær: Barnehagen er ikke ansvarlig for barnas klær og utstyr, selv om de kommer bort eller blir ødelagt i barnehagen. For mer informasjon: Se informasjonsbrosjyre, oppstarts mappen og skriv om system for klær på barnehagens hjemmeside. 18

19 16.6 SIKKERHET Beredskapsplan: både for barnehagen og for tur. Den er basert på ulike krisesituasjoner og ulykker vi kan komme i møte gjennom barnehagehverdagen. Kurs: Hele personalet i barnehagen gjennomgår førstehjelpskurs annenhver høst, kurset er både teoretisk og praktisk. Alle barn som går i barnehagen er forsikret FERIER/PLANLEGGINGSDAGER Lengde: Alle barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengende. Feriestengning: barnehagen er stengt de to siste ukene i juli! Organisering av ferier: i forkant av ferier innhenter vi opplysninger om hvem som trenger plass. Dersom dere skal ha ferie utenom sommer, jul og påske ønsker vi at dere sier fra om fridagene så tidlig som mulig. Minner også om vedtektenes bestemmelser. Barn som skal begynne på skolen må ta ut minst 3 uker ferie før 1.august, da vi tar inn nye barn fra da. Planleggingsdager: det er 5 planleggingsdager i løpet av et år. Vi følger i hovedsak Trondheim Kommunes planleggingsdager for barnehage/kalenderen. Vi legger dagene ut på hjemmesiden. 19

20 17 VIRKSOMHET 17.1 KLAGERUTINER/PROSEDYRER Vi gjør oppmerksom på Primas rutiner ved eventuelle klager, disse kan dere finne under klageprosedyrer på barnehagens hjemmeside eller forespørre styrer om brosjyre VEDTEKTER Barnehagens vedtekter finnes på barnehagens hjemmesider ETISKE RETNINGSLINJER Barnehagens etiske retningslinjer er tilpasset barnehagen på bakgrunn av Primas etiske retningslinjer. Disse finnes på barnehagens hjemmesider NØKKELPROSESSER Barnehagen har utarbeidet nøkkelprosesser for drift. De blir å finne i barnehagens virksomhetsplan når denne er ferdigstilt VIRKSOMHETSPLAN Vi har tidligere hatt årsplan og virksomhetsplan i ett dokument. Vi ser at det har blitt mye informasjon som skal med. I den forbindelse har vi utarbeidet en plan for virksomheten. Dette for at årsplanen skal være et praktisk og lettlest dokument for dere foreldre. Virksomhetsplanen er presentert og evaluert i samarbeidsutvalg og finnes på hjemmesiden vår. 20

21 17.6 NETTSIDENE VÅRE Her vil dere finne nyttig og relevant informasjon, dette kan være månedsplan, års hjul og selve årsplanen vil blant annet finnes her. Vi skriver ut en versjon av månedsplan og års hjul og henger opp på avdelingen, ønsker dere en papirversjon ønsker vi at dere skriver den ut selv. Adressen er: Passord kan du få ved å henvende deg på mail til styrer eller avdelingene 17.7 PLANLEGGINGSDAGER 2015/2016 Vi har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt, vi følger i all hovedsak Trondheim Kommunes planleggingsdager. Disse er også lagt ut på barnehagens hjemmesider. 18. FLERFAGLIG SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Gjennom vårt arbeid i barnehagen samarbeider vi med andre instanser. En viktig flerfaglig samarbeidsinstans er fagteam. Teamet består av ulike faggruppe. Andre samarbeids instanser er: Barne- og familietjenesten, Prima, Dronning Maud Minnes Høgskole, Trondheim Kommune/oppvekst kontor, barneskolene, PBL Private barnehagers landsforening, A-barnehagene og andre barnehager gjennom et styrernettverk. 19. FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om barnehager. Rammeplanen gir en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring, verdigrunnlag og evaluering av barnehagens innhold. Vår virksomhet tar utgangspunkt i verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner, blant annet FNs barnekonvensjon. Den er også en informasjonskilde til foreldre, eier og tilsynsmyndigheter. I rammeplan har vi syv fagområder som barnehagen skal jobbe etter. Vi har egen kompetanseplan for barna der mål er satt ut fra disse fagområdene. Denne finnes som eget vedlegg til årsplan Fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Språk, kommunikasjon og tekst Kunst, kultur og kreativitet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver finner du her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/ rammeplanen.pdf 21

22 20.PEDAGOGISK PLATTFORM Vårt pedagogiske grunnsyn er en felles plattform for personalet her i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet gjenspeiler våre verdier, holdninger, vårt syn på barn og virkelighetsoppfatning i forhold til barneoppdragelse. Et grunnsyn er en prosess som stadig er i utvikling og endring. Vi utvikler oss som mennesker, får økt kunnskap og erfaring. Vi påvirker og blir påvirket. Grunnsynet endrer seg ved endring av personal. Her trekker vi noen hovedområder: BARNET Barnet er unike, kompetent og ulike. De bør møtes på egne forutsetninger. Vi skal se hvert enkelt barn og møte deres behov. Det er viktig å være oppmerksom på å se de barna som er stille og som krever lite. Barn er nysgjerrige, kreative og sosiale i sin søken etter å finne mening og bli kjent med andre mennesker. I voksenrollen ser viktigheten av at personalet forstår barneperspektivet. Observasjon blir viktig i denne sammenheng. Et positivt syn på barnet. Vi vektlegger å være lydhøre, sensitive, fysiske og emosjonelt tilgjengelige voksne som møter baret på barnets premisser. OMSORG OG TRYGGHET er elementært og grunnlaget for all utvikling. Forutsigbart og trygt miljø, der voksne er omsorgsfulle ser barnet, tilstedeværende og emosjonelt tilgjengelige voksne. Voksne som gode, rollemodeller trygge tydelige voksne. Tydelige og trygge voksne som setter grenser. Vi ønsker at barna etter tilvenningen blir trygge på alle voksne og barn i barnehagen. Vi jobber aktivt med å skape godt samarbeid mellom avdelingene og med foreldrene. Omsorg er også å få dekket grunnleggende behov, barna skal oppleve å ha det godt både fysisk, sosialt og psykisk i barnehagehverdagen. BARNS LEK Leken kjennetegnes ved at den er uimotståelig og lystbeton. Den er fantasifull og kreativ, den er her og nå og endrer seg raskt. Barn lærer, erfarer, mestrer og utvikler seg gjennom lek. Identitet og selvtillit dannes og utvikles. Leken fremmer utvikling sosialt, kognitivt, emosjonelt og bidrar til at barna lærer nye strategier for å løse hverdagens små og store utfordringer Leken er sosialiserende og kan skape og utvikle vennskap. Det er gjennom leken barna utfolder seg i ulike roller og samtidig oppdage verden. I leken kan barna bearbeide opplevelser og følelser. De får prøve ut egen identitet og det er en forberedelse til det voksne liv. Leken skal foregå på barnas premisser og i barns perspektiv. Den voksnes rolle i leken er varierende i forhold til situasjon. Det kan være alt fra observatør til med leker. Voksne må tilrettelegge for, observere, bevare og videreutvikle leken. SOSIAL KOMPETANSE: Barnehagen er en viktig sosialiserings arena, og har nær sammenheng med lek. Sosial kompetanse er å bevisstgjøre hvordan barna forholder seg til hverandre. Ved å anerkjenne og bekrefte positiv adferd. Vi er bevisste på at vi som personal er rollemodeller for barna. 22

23 Både barnehagen og hjemmet er svært viktige sosialiserings arenaer. Barna er i barnehagen store deler av dagen, barnehagen er slik en viktig arena i sosialiserings prosessen. Høflighet, vente på tur skikk og bruk er viktige elementer på dette området. Voksne er også her rollemodeller, vår atferd er elementer. BARNS MEDVIRKING Er å bli hørt! Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagen og sine meninger. Barna skal jevnlig få delta aktivt og medvirke på planlegging og innhold. De skal oppleve at de har opplevelse og innflytelse på sin hverdag. Dette skal utføres i samsvar med alder, modenhet og hensynet til andre barn. Det er viktig å anerkjenne barnas meninger og innspill, slik at de føler seg hørt og betydningsfulle. Medvirkning er med på å øke barnas selvstendighet og livskvalitet. Barn gir utrykk for hvordan de har det og hva de vil, både kroppslig og språklig I voksenrollen er det viktig å være tydelige og fleksible voksne innen gitte rammer. Lydhørhet er en viktig egenskap. Spesielt viktig å være oppmerksom på det stille barnet og de små uten språk! Kommuniser med barna gjennom hverdagsaktiviteter. Medvirkning er å bli sett, hørt og anerkjent. Barnehagen avholder barnesamtale en gang i året, der barnet får gi sitt uttrykk på barnehage hverdagen. Månedsplanen skal ha medvirkning i fokus. Det er lagt inn et punkt i utviklingssamtalen til barnet der barnas medvirkning skal beskrives. Vi har utarbeidet et skriv om medvirkning som nå finnes i virksomhetsplanen for barnehagen, her finner dere ytterlig informasjon om hvordan vi arbeider med medvirkning. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON er mer enn bare kommunikasjon, det er blikk, kroppsspråk, mimikk og peking Språkstimulering er en bevissthet som skjer gjennom det daglige samværet med barn i barnehagen. Voksenrollen er å være bevisst å være gode språkmodeller ved å benevne det som vi ser, det som skjer, opplevelser, være i her og nå situasjoner. Styrke språket ved gjentagelse og utvidelse av ytringer. Vi vil ikke rette barns språk, men gjentar riktig uttalelse, for at barna ikke skal oppleve å bli korrigert, men lære riktig benevnelse og uttale. Legg til rette for utvikling av språk. Slik gir vi barna erfaringer innen begrep, språkforståelse og uttrykksmåter. Metoder som vi bruker er Vi bruker sang, dans, teater, rim, regler, tekstskaping, eventyr og høytlesing bevisst for å gi barna erfaringer gjennom de visuelle som støtte, farger, bokstaver, tall, lekeskriving, skriving og symboler. Vi ser språk og kommunikasjon i sammenheng med motorisk utvikling og et viktig middel i lek. Vi bruker TRAS som kartleggingsverktøy ved behov, Alle med -kartlegging bruker vi som grunnlag for utviklingssamtalen. Snakkepakken brukes for å stimulere språkutviklingen. LÆRING OG DANNING- Helhetlig læringssyn: Gjennom barnehagehverdagens ulike aktiviteter lærer barna grunnleggende kunnskap på ulike områder, Vi vektlegger uformell læring i øyeblikket med utgangspunkt i barnets nysgjerrighet og interesser. Vi tilrettelegger også for formelle læringssituasjoner av formell art. Dette er samling stund, aldersdelte grupper og førskolegruppen. Rammeplanens fagområder knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi ser på danning som en prosess i møte mellom store og små i barnehagen. Arenaen skal være preget av respekt, anerkjennelse, omsorg, lek og læring. Gjennom gode danningsprosesser settes barna i stand til å håndtere livet. Danning og medvirkning er nært forbundet som de prosessene de er. Slik får barn et positivt syn på seg selv og egen læringsprosess. Voksen rollen: læring skjer samvær med aktive, observante voksne. Gjensidig påvirkning mellom barn og voksne er danning. Det er viktig å være bevisst, og ivareta barnets egen kultur og egenart i møtet. Personalet skal ha en anerkjennende væremåte, og inneha selvinnsikt slik de kan være i stadig utvikling. Personalet skal fremme at barn utvikler evnen til å være nysgjerrige til omverdenen og se seg selv som en del av et fellesskap. Undre seg sammen med barna, møte deres spørsmål. Dette krever tilstedeværende voksne. Da ønsker vi dere et godt, innholdsrikt og aktivt barnehage år! På vegne av personalet, 5/ Styrer Jannicke Hegge 23

24 24 Årsplan Kongsvegen Barnehage

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tlf.: 72 89 43 00 E-post: prima@prima-as.no www.prima-as.no Org.nr.: 964 652 988 MVA

Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tlf.: 72 89 43 00 E-post: prima@prima-as.no www.prima-as.no Org.nr.: 964 652 988 MVA Årsplan 2013-2014 2 Innhold INNLEDNING... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 4 Prosses for utarbeidelse av årsplanen... 4 3. HISTORIKK... 4 4. OM KONGSVEGEN BARNEHAGE... 5 5. PRIMA

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Årsplan med læringsmål Kiidsa Øvsttun AS 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer