Årsplan Kongsvegen Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage"

Transkript

1 1 Årsplan Kongsvegen Barnehage

2 Innhold 1.INNLEDNING HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen KONGSVEGEN BARNEHAGE PRIMA AS HOVEDMÅL FOR PRIMA AS: A-BARNEHAGENE KONTAKT OSS: PERSONALET PERSONALSAMARBEID SATSINGSOMRÅDER IDRETT UTEAKTIVITETER TEMAPERIODER AKTIVITETS KALENDER DAGSRYTME AVDELINGENE TROILLONGAN MARKASVINGEN OG KLATREBERGET FØRSKOLEGRUPPA PLAN FOR OVERGANG TIL SKOLE Dokumentasjon FORELDRESAMARBEID SAMARBEIDSUTVALG NYTTIG Å VITE SYKDOM BURSDAG SOVING AKTIVITETSPENGER KLÆR I BARNEHAGEN SIKKERHET FERIER/PLANLEGGINGSDAGER VIRKSOMHET KLAGERUTINER/PROSEDYRER VEDTEKTER ETISKE RETNINGSLINJER NØKKELPROSESSER VIRKSOMHETSPLAN NETTSIDENE VÅRE PLANLEGGINGSDAGER 2015/ FLERFAGLIG SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN PEDAGOGISK PLATTFORM

3 1.INNLEDNING Vi ønsker alle foreldre velkommen til nytt barnehageår! Vi gleder oss til et nytt og sprekt år med små og store. I årsplanen vil dere finne informasjon om hvordan vi vil jobbe for en 3-års periode frem til juli Årsplanen er informasjon til dere og et arbeidsdokument for personalet. Årsplanen har i år vært periode evaluert juni 2015, med hovedvekt på våre aktiviteter. Vi tilbyr vår populære satsing på idrettslek og uteliv. Dette setter rammene for vår pedagogiske virksomhet, og med utgangspunkt i dette tilbyr vi varierte aktiviteter og opplevelser ut i fra planlagte aktiviteter, barnas interesser og premisser! Vi viderefører, og øker hyppigheten på vår populære satsing turn. Dette har vært en suksess hos barna, vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre og personal og vil derfor erstatte noe av de andre aktiviteter vi har tilbudt. Turn er en aktivitet som gir et godt grunnlag og utgangspunkt for ulike andre aktiviteter. Vi er glade for å si at nytt av året er gymsal aktivitet i den nye Heimdals hallen kommer som aktivitets tilbud her i Kongsvegen Barnehage. Kongsvegen Barnehagen er matpakkefri, til stor glede fra våre foreldre. Det vil si at vi lager til alle måltider selv, i tillegg til Primas catering som leverer mat 1 gang i uken hos oss. I år har vi gjort et løft i vårt kostholds tilbud, og barnas mulighet til å medvirke i å lage mat. Kostholdet er grundig planlagt ut i fra sammensetning og nærings innhold, og ligger naturlig til grunn i vårt tilbud. Det har vært utført noen utbedringer på våre lokaler og inventar, dette er vi fornøyd med. Maling, dører, lister, skap og bord har blitt utbedret eller byttet ut. Dette er en prosess som vil vedvare ut Det er også gjort forsøk på å plante noen busker og trær. Vi håper disse vil vokse, da vi dessverre har erfaring med dårlige vekstforhold på barnehagens uteområdet grunnet mye pukk og lite jord ved oppbygging av tomten. Vi håper dere foreldre kommer til å trives sammen med oss dette året også. Vi satser på et år fullt av engasjement, aktive barn og voksne, humor og glede. På vegne av personalet: Jannicke Hegge, Styrer 3

4 2. HVA ER EN ÅRSPLAN Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen Lov om barnehager fastslår at hver barnehage skal utarbeide en plan for virksomheten i form av en årsplan. Den beskriver det pedagogiske innholdet i barnehagen, og barnehagen konkretiserer sitt arbeid i planen. Varighet: Årsplanen er gjeldende for hele barnehagen i en 3-års periode. Planen sees som et dynamisk dokument. Planleggingen gjøres med utgangspunkt i barnehagens målsettinger som er gitt i barnehageloven og utdypet i Rammeplanen. Evaluering: Planen evalueres årlig innen utgangen av august hvert år, og total vurderes hvert 3 år. Evalueringene kan være utgangspunkt for eventuelle endringer og er grunnlag for eventuelle endringer og utarbeidelse av ny årsplan hvert 3 år. Årsplanen vil finnes på barnehagens hjemmeside og utsendt på mail. Månedsplaner: Det vil med utgangspunkt i årsplanen bli utarbeidet månedsplaner fra den enkelte avdeling. Planene blir lagt ut på barnehagens hjemmeside, sendt på mail og hengt opp på avdelingen. Månedsplanene inneholder mer konkret innhold om aktiviteter og delmål for innhold. Fastsettelse: Årsplanen skal i samarbeid med barnehagen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og ledelsen i Prima. 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE Kongsvegen barnehage ble åpnet den 30. oktober i Navnet Kongsvegen Barnehage kommer naturlig nok navnet på vegen vi ligger i. Barnehagebygget har en flott plassering ved parkeringsplassen til Saupstad Skistadion, som er et utgangspunkt for marka med unike muligheter for varierte ute og idrettslek aktiviteter. Størrelse: Kongsvegen er en 3-avdelings barnehage med 62 plasser for barn mellom 0-6 år. Vi har en småbarnsavdeling, en søsken avdeling og en stor barns avdeling. Eierforhold: Kongsvegen barnehage eies av Prima AS som ligger i Idrettsveien på Heimdal. Lov om barnehager og Rammeplanen ligger til grunn for vår virksomhet. Profil: Kongsvegen barnehage Med idrett og uteaktiviteter Vektlagte aktiviteter: turn, ballaktivitet, sykling og ski Hovedmål: En sunn, aktiv og variert hverdag Hovedaktiviteter: turn, ball, sykling og ski Visjon: Kongsvegen Barnehage er førstevalget Verdier: respekt, arbeidsglede, kompetanse og utvikling Kosthold: Vi er en matpakke fri barnehage tilbyr alle måltider! Barnehagens visjon og verdier er retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, eier og alle våre samarbeidspartnere. 4

5 Barnehage lovens verdigrunnlag: Vår grunnholdning tar utgangspunkt i barnehagelovens verdigrunnlag, våre verdier og Rammeplanens retningslinjer. Dette gjenspeiler vår pedagogiske arbeids utførelse 4. PRIMA AS 4.1 HOVEDMÅL FOR PRIMA AS: Styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Kongsvegen Barnehage er en av Primas mange avdelinger. Prima er et aksjeselskap stiftet i 1992 der Trondheim kommune eier 60 % og Trondheim Røde Kors 40 %. Kongsvegen Barnehage eies og drives av Prima AS. Om Prima: de er en av landets største kvalifiseringsbedrifter som forvalter ulike arbeidsmarkedstiltak. Gjennom disse tiltakene som kan være arbeidspraksis internt eller eksternt og kurs har deltakerne gode muligheter for å kvalifisere seg til ordinært arbeid. Dette skjer i et samarbeid med NAV. Tilbud og praksis i Kongsvegen Barnehage: her tilbyr vi arbeidstrening og opplæring til barnehageassistent. Vi tilbyr også opplæring med lærlingtid som barne- og ungdomsarbeider med mulighet til å ta fagbrev. I tillegg praksis av varierende lengde for øvrig. Tilrettelagte stillinger: Vi har per i dag 4 deltagere i faste tilrettelagte stillinger kalt VTA, noe som utgjør en stor ressurs i arbeidskraft i barnehagen. Informasjon: Vi vektlegger at dere som foreldre skal få nødvendig informasjon vedrørende deltagere som er i barnehagen. Vi oppfordrer alle deltagere i Kongsvegen barnehage til å presentere seg for foreldre. Dette kan 5

6 også skje med hjelp av personalet i barnehagen om det oppleves som utfordrende. Det vil bli gitt informasjon avdelingsvis når deltagere starter og avslutter. Informasjonen vil bli gitt på mail, og i månedsplanen Ansvar, sikkerhet og egnethet: Alle som har praksis i Kongsvegen Barnehage er vurdert når det gjelder egnethet for barnehage. Veiledere ansatt i Prima har ansvaret for dette, i samråd med personalet i barnehagen, veilederne har ansvar for oppfølging av tiltaket. De pedagogiske lederne fordeler arbeidslederansvar for deltagerne, og har ansvar for den daglige oppfølgingen og veiledning i hverdagen. Personalet har alle et ansvar for å ivareta deltagere slik at de opplever en meningsfylt hverdag. Videre er det slik at i starten er alltid deltakere sammen med de faste personalet. De får veiledning og oppfølging underveis. Deltagere går ikke ordinære vakter. Deltakerne viser politiattest, og signerer taushetsplikt. Antall deltagere: i barnehagen vil variere, og inntak vil hele tiden vurderes når det gjelder vår kapasitet og behov. Barna er selvfølgelig hovedfokus, og deltagerne kommer inn i barnehagen som en ekstra ressurs i tillegg til fast personale. Prima forvalter ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV og i barnehagen kan du møte deltagere på ulike tiltak disse kan du lese mer inngående om i barnehagens virksomhetsplan og på Primas hjemmeside: 5.A-BARNEHAGENE Kongsvegen Barnehage er med i en nasjonal nettverksgruppe for attføringsbarnehager kalt A-Barnehagene. Danne grunnstrukturen for et samarbeid mellom a-barnehagene Øke kvaliteten på attføringsarbeidet i A-barnehagene Skape fellesskap mellom A-barnehagene Synliggjøre A-barnehagene på barnehagemarkedet. Nettverket har utviklet egen web-side, samt at de arrangerer nyttige samarbeidsmøter og konferanser. 6

7 6. KONTAKT OSS: Styrer Mobil: Troillongan (tast 2) Mobil: 1: Mobil: 2: Markasvingen (tast 3) Mobil: 1: Mobil: 2: Klatreberget (tast 4) Mobil: 1: Mobil: 2: Prima Sentralbord Hjemmesider (tast 1 for styrer) 7

8 7. PERSONALET Personalet er i utgangspunktet på de avdelingene beskrevet under, men vi understreker at dette vil være fleksibelt, rullering og endring vil skje etter behov. Vi samarbeider tett avdelingen i mellom. BEMANNING NAVN Stillings % Pedagogisk leder Heidi Vik Venøy 100% Pedagogisk leder June Gjertsen 100% Assistent/barne/ungdomsarbeider Lillian Halland 100% Assistent Christine Tystad 100% VTA deltager Ylva S. Hagen 80% Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Marit Tiller, til vår % BEMANNING Navn Stillings % Pedagogisk leder Helene B. Isaksen 100% Pedagogisk leder Monica L. Mæhle 100% Assistent Magnus Ustad 100% Assistent Iselin Fævelen Barstad 100% VTA-deltager Roy Arne Johannsen 80% Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Catrine Brekke, høst 2015-vår % BEMANNING Navn Stillings % Pedagogisk leder Birger Dragsten 100% Pedagogisk leder Maren Lilleberre 100% Assistent Line Solberg 100% Assistent Geir Bekken 100% VTA deltager Siri Måsøval 100% VTA deltager kjøkken Lena Aalerud 80% Styrer Jannicke Hegge 100% 8

9 8. PERSONALSAMARBEID Vi legger til rette for at barna skal bli godt kjent med hele barnehagen og hele personalgruppen etter hvert, slik at oppstart og avdelingsbyttene skjer på en trygg og positiv måte. Personalet hospiterer på avdelingene, og flere vil bytte avdeling ved nytt barnehageår eller ved behov. Vi henviser her til nøkkelprosessene i virksomhetsplanen. Samarbeid skjer også gjennom ulike fora som møter for pedagogiske ledere, personalmøter, og på planleggingsdager i året. På planleggingsdager jobber vi både i fellesskap og avdelingsvis. Disse dagene kan også bli benyttet til kursing av personalet. I tillegg har vi personalmøter 4 ganger i året på kveldstid, men det kan bli flere ved behov. Her har vi også avdelingsvis planlegging og kursing i fellesskap. Vi samarbeider tett opp mot Prima AS. Dette kan være fakturering, ansettelsesprosesser, drift, faglig, HMSarbeid, catering, regnskap og lønn, og sosiale arrangement. 9.SATSINGSOMRÅDER 9.1 IDRETT MÅL: Gi barna muligheten til å utfolde seg fysisk og motorisk gjennom varierte aktiviteter. Barna i barnehagen skal få prøve ulike typer idrett, der leken ligger til grunn for all aktivitet. Vi legger vekt på å motivere barna og gi dem mulighet for mestring. Idrettslek blir et redskap for at barna skal få utfolde seg fysisk og motorisk. Viktige momenter for vårt arbeid er: trivsel, trygghet, allsidighet, bevegelsesglede, utfordringer, mestring, vennskap og å fremme god sosial kompetanse. 9.2 UTEAKTIVITETER MÅL: Gi barna et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider. Vi bruker mye av tiden ute hele året. Barna skal tidlig få bli vant med å være ute i all slags vær og få positive opplevelser slik at de blir glad i å være ute. Skogen og marka rundt oss utfordrer barna ut fra deres forutsetninger og de opplever naturlige fysiske utfordringer. Naturen gir i tillegg rom for undring, læring, leik, sanseinntrykk og frihet. Vi skal gi barna forståelse for naturens kretsløp og samtidig lære dem å ta vare på naturen. Vi deler året inn i temaperioder. Disse periodene bygger både på våre egne satsingsområder og vårt rammeverk. 9

10 10. TEMAPERIODER AUGUST TILVENNING/OPPSTART Mål: Skape trygghet og tilhørighet. All sosialisering begynner med trygghet. Vi vil at barna så tidlig som mulig skal føle seg trygge i barnehagen og vi ønsker å opprette god dialog med dere foresatte. I denne perioden legger vi vekt på tilhørighet, omsorg, trygghet og å få bli kjent med dagsrytmen, barnehagen og uteområdet, samt regler og rutiner. Vi drar i hovedsak ikke på tur i denne perioden. SEPTEMBER - OKTOBER OG NOVEMBER GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE OG IDRETTSLEK Mål: Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlaget i forhold til grunnleggende bevegelser. Vi fokuserer på alle bevegelser barna gjør, både finmotorikk og grovmotorikk for å bygge opp under en videre god motorisk utvikling. Dette gjør vi gjennom turn, bruk av ball i ulike sammenhenger, hinderløype, utholdenhet, balanse, turer i ulendt terreng, krabbe, rulle, klatre, tilrettelagte bord aktiviteter med mer. Barna får prøve ut ulike arenaer både i og utenfor barnehagen. DESEMBER JUL Mål: Gi barna kjennskap til juletradisjoner og høytid. Vi kommer til å legge til rette for en rolig adventstid. Vi ønsker at barna skal få slippe stress og jag. Vi skal danne tradisjoner og ha en del formingsaktiviteter og felles opplegg som felles-samlinger, nissefest og Lucia. Dette er beskrevet i vår aktivitetskalender og vil stå på månedsplaner. JANUAR, FEBRUAR OG MARS VINTERIDRETT Mål: Gi barna erfaringer med vinteridrett. Mål: Skape glede gjennom dans og musikk Barna vil få kjennskap til ulike idrettsgrener som kan knyttes til vinteren. Ski og snø leik vil være prioriterte aktiviteter. Vi får håpe på gode snøforhold! Vi vil også ha noe is tilvenning og de største skal få prøve seg på skøyter både i nærområdet og i is hall. Se vår aktivitets kalender. I denne perioden skal vi også ha dansefeber. Barna skal få bli kjent med ulike typer dans og ulike bevegelser og rytmer til musikk. I februar arrangeres solfest som et alternativ til karneval. APRIL, MAI OG JUNI SOMMERIDRETT Mål: Gi barna erfaringer med sommeridrett. Når snøen forsvinner og det blir varmere i været vil vi vektlegge idrettsgrener som kan knyttes til vår og sommer. Her vil vi ha en god del friidrett, sykling, orientering, ball, vann lek osv. Vi klatrer også, med og uten seler. Noen av personalet har bratt- kort for god sikkerhet. Det blir en del turer i skog og mark og vi vil gjennomføre ei lavvouke. Naturen gir en unik mulighet til samtale, refleksjon og læring hos barna. Uformell læring i det barnet er interessert i her og nå blir vektlagt. 10

11 11.AKTIVITETS KALENDER I løpet av barnehage året tilbyr vi ulike faste aktiviteter hvert år! Disse er som følger: Måned: Aktivitet: August Planleggingsdag - barnehagen stengt September Foreldremøte Oktober Barnehagen fyller år: 30/10 Planleggingsdager: Markere FN-dagen -24 oktober November Foreldresamtaler Sanseuke Desember Lucia med Lucia frokost. Lucia tog på Prima. Julegran-tenning Nissefest Januar Dansefeber Planleggingsdag Februar Markering av samenes dag: 6/2 Ski kurs/vinteruke: tidspunkt er vær og føre avhengig Solfest Mars Vinter-OL vi avslutter med foreldrekaffe Vinteruke med ski kurs April Påskelunsj for barn og ansatte Mai Juni Juli Sommer OL Lavvo leir Overnatting ute eller inne for førskolegruppen. Sommerfest for foreldre og barn (samarbeidsutvalg) Planleggingsdag Sommerstengt: to siste ukene i juli Se vårt praktiske årshjul til foreldre på vår hjemmeside, skriv ut heng opp! 11

12 12.DAGSRYTME Åpning: klokken 0715 Stenging: klokken 1645 Kjernetid: kjernetid for aktiviteter mellom Om barna kommer etter 9.30 eller blir henta før vil vi ha beskjed, Send oss gjerne en SMS eller ring. Frokost: mellom Vi ønsker at dere unngår levering i dette tidsrommet. Skulle dette være nødvendig, vær oppmerksom på å ikke forstyrre matro. Vi prioriterer en god og rolig frokost i dette tidsrommet. Ca. kl. Hva 0715 Barnehagen åpner vi tar imot barn og foreldre og utveksler beskjeder 0800 Frokost vi fokuserer på variert kosthold, selvstendighet og en god matro 1000 Fruktmåltid ett mellommåltid ute eller inne 1130 Lunsj varierte måltider med to varmmåltider i uka 1430 Fruktmåltid ett mellommåltid ute eller inne 1645 Barnehagen stenger utveksling av hvordan dagen til barna har vært og beskjeder 14.AVDELINGENE 14.1 TROILLONGAN Troillongan er barnehagens småbarnsavdeling for barn mellom 10 måneder og 3 år. Her boltrer det seg 14 barn. Troillongan ligger litt skjermet til i forhold til de andre avdelingene slik at de minste har mulighet til å finne ro og trygghet. Trygghet og omsorg er utgangspunkt for all aktivitet i barnehagen. Det kan være tøft å skilles fra mor og far den første tiden, og det er tøft for mor og far å skilles fra det kjæreste de har. Vi bruker derfor august måned for en grundig tilvenningsperiode. Sammen med trygghet og omsorg står bevegelse og aktivitet i sentrum. Små barn er kroppslige i sin væremåte og fysisk aktivitet danner utgangspunkt for utvikling på alle punkter. Små barn kjenner på hvordan en bevegelse føles før de setter ord på den selv. Vi vektlegger at barna skal få ett allsidig erfaringsgrunnlag i forhold til grunnleggende bevegelser gjennom idretts leik og uteaktiviteter. Vi legger til rette for ulike aktiviteter ute og inne, og vi drar til andre arenaer som turnhallen på Granåsen. Barnehagen har ett flott og innholdsrikt nærområde som vi bruker flittig. Det gir barna flotte muligheter for bevegelse av ulik mestringsgrad. Å gå på tur er et mål i seg selv, som regel er det ikke så viktig hvor vi ender opp. Vi ser at det kan være stor forskjell på utviklingen og mestringsnivået til ett åringen og toåringen. Derfor legger vi til rette for å dele gruppa i to i ulike aktiviteter. I tillegg til årsplanens beskrivelse av bruk av idrett og uteaktiviteter vil de ulike temaene og aktivitetene bli nærmere belyst i månedsplaner. 12

13 14.2 MARKASVINGEN OG KLATREBERGET Markasvingen er en søskenavdeling hvor det går barn i alderen 2 til 6 år, Markasvingen har ett samarbeid med småbarnsavdelingen Troillongan med tanke på de minste barna. Markasvingen har også et tett samarbeid med Klatreberget, vår stor barns avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Avdelingene samarbeider tett og deler barnegruppa inn aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Dette gir barna rom og mulighet til å være sammen med søsken og venner som går på andre avdelinger. I tillegg er avdelingene mye sammen i frilek ute og inne. Bevegelsesglede, idrett og friluftsliv står i sentrum for aktiviteter. Vi legger til rette for at barn skal få gode muligheter for motorisk og sosial utvikling gjennom et morsomt og allsidig bevegelsestilbud. Barna får bli kjent med ulike typer idrett gjennom året. Våre hovedaktiviteter er turn, ballaktivitet, ski og sykling. I tillegg har vi ulike bonusaktivteter. Eksempler på dette kan være: skøyter, klatring, orientering, friidrett. Bruk av ulike idretter som inspirasjon til bevegelse er lagt opp etter barnas premisser og utføres på en måte som er lekpreget. Aktivitetene vil bli tilrettelagt etter alder og utviklingsnivå slik at barna opplever mestring, både som enkeltindivid og i gruppe. Samlingsstund er en fin aktivitet for både barn og voksne, og i en aktiv hverdag er det godt å samles til en felles stund hvor vi vektlegger konsentrasjon og sosialt samhold. Her er det rom for prat om det som opptar oss, vi synger, danser, forteller/dramatiserer eventyr og finner ut hvilken dag det er og hvilket vær det er. 13

14 Ute i skogen har vi mulighet til å bli kjent med naturen. Friheten, stillheten og tusenvis av leikmuligheter ligger til rette for fantastiske opplevelser. Vi har noen faste turmål som er navngitte av barna. Her er barna godt kjent og beveger seg fritt innenfor visse regler og grenser. Skogen utfordrer barna på ulike måter. Underlaget varierer og de møter hinder som gjør at de får stimulert hele kroppen. Dette er med på å legge grunnlaget for den generelle utviklingen FØRSKOLEGRUPPA Førskolegruppa er de barna som skal starte på skolen neste høst. Målet er at barna i denne gruppa skal få de beste forutsetninger for å mestre og oppleve overgangen til skole på en positiv måte. Språklige, motoriske og sosiale ferdigheter skal innøves og med vesentlig fokus på egen opplevelse av å mestre. Språklig jobber vi mot at barna kan utrykke seg forståelig og være i stand til å følge språklige instruksjoner. Barna får kjennskap til de mest alminnelige hverdagsbegreper som farger, antall og størrelse. Vi jobber mot at barna skal kunne konsentrere seg om selvstendige oppgaver over kortere tid. Motorisk legger vi til rette, gjennom aktiviteter, for at barna skal få kontroll over egen kropp, at de for eksempel kan holde en blyant og klippe med en saks og kaste og ta imot en ball. Barna får være med å vurdere hvilke klær en velger tilpasset værforhold. Likeledes selvstendighet i forhold til påkledning og toalettbesøk. 14

15 I måloppnåelse legges det særlig vekt på leken som en kulturbærer så vel som en læringsarena. Barna har kompetanse og engasjement i leken, den er derfor en grunnleggende lærings- og livsform som barna kan uttrykke seg gjennom. I førskolegruppa ønsker vi at barna skal utvikle et godt selvbilde som kan gi størst mulig trygghet i overgangen til skolen. Felles opplevelser vil være sentralt for å styrke gruppetilhørigheten. Vi ønsker at barna skal være stolte av seg selv, og av barnehagen sin samtidig som de skal glede seg til og ha positive forventninger til skolestart PLAN FOR OVERGANG TIL SKOLE I Barnehageloven og Rammeplanen uttrykkes det klart at det skal være en planlagt overgang mellom barnehage og skole. Overnevnte aktiviteter er viktige elementer i forberedelse overgangen barnehage skole. Barnehagen avholder møter med de aktuelle skolene til førskolebarna før ferieavvikling. Vi besøker de skolene som ligger i nærområdet med barna. Vi viser til våre nøkkelprosesser i virksomhetsplanen, som beskriver plan for denne overgangen. Barnehagen er et viktig ledd i det totale oppvekstmiljøet. Vi ønsker at barna skal være stolte av seg selv, og av barnehagen sin samtidig som de skal glede seg og ha positive forventninger til skolestart. 15

16 14.5 Dokumentasjon Innholdet i barnehagen dokumenteres gjennom ulike metoder. I det daglige er bilder, tekst og muntlig kommunikasjon de hyppigste former. Månedsplaner og månedsevaluering, foreldresamtaler og årsrapporten er andre måter foreldrene mottar dokumentasjon på. Vi sender informasjon på mail. 15.FORELDRESAMARBEID Vi legger stor vekt på foreldresamarbeid. Vi ønsker at det skal være et nært samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Dette er viktig for å gjøre dagen til barna så god som mulig Hente- og bringesituasjonen: er et viktig møtepunkt og en arena for samarbeid mellom foreldrene og personalet. Det er viktig at alle parter tar seg tid til å overbringe beskjeder og gi tilbakemeldinger. Husk alltid å ta kontakt med personalet ved henting og levering av barna. Ikke gå fra barnehagen uten å ha snakket med noen av de voksne. Foreldremøter: Vi avholder to foreldremøter i året. Ett ved oppstart på høsten der vi vektlegger mer presentasjon og informasjon. Det andre foreldremøte vil være et temamøte. Utviklingssamtaler: To ganger i året tilbyr vi individuelle utviklingssamtaler med dere foreldre, der barnet/barna deres er i fokus for samtalen. Den første samtalen gjennomføres i november måned. Her tar vi for oss hverdagen til barna og vi baserer samtalen på observasjoner som er tatt i forkant. Samtalen vil omhandle barns utvikling på alle områder. Vi tilbyr også en foreldresamtale i mai. Det er muligheter for å ha samtaler utenom dette om det skulle være behov for det. Det vil være en oppstartsamtale med dere og en pedagogisk leder når dere starter opp, slik at vi kan få de beste forutsetninger til å bli kjent med barna, og dere. Skjema: Vi bruker registreringsskjemaet «alle med» i forkant av utviklingssamtalen for å sikre at vi får med oss alle områder av barnets utvikling. «TRAS» tidlig registering av språk benytter vi også. Brukerundersøkelse: Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelser digital der målet er å få innsikt i dere som foreldre sin tilfredshet. Her gis foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Svarene oppsummeres og legges til grunn for videre målsetting og arbeid. Vi oppfordrer alle til å svare! 16

17 15.1 SAMARBEIDSUTVALG Hva er samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalg er i første omgang foreldrenes organ for brukermedvirkning. Foreldre fra hver avdeling velges som representanter i samarbeidsutvalget. Vi har valgt å ha 3 representanter fra hver avdeling. I tillegg sitter 1 ansatt fra hver avdeling + styrer. Samarbeidsutvalget har en leder som er en av foreldrene. Samarbeidsutvalget skal brukes som en instans for å øke kvaliteten i barnehagen. Vi skal samarbeide mot felles mål, skape dialog mellom brukere, ansatte og daglig leder/styrer. Dere foreldre i samarbeid med samarbeidsutvalget har en flott mulighet til å påvirke virksomhetens innhold. Vi oppfordrer foreldre til å melde saker inn til samarbeidsutvalgets leder. Møtefrekvens: 4 ganger i året. 17

18 16. NYTTIG Å VITE 16.1 SYKDOM Det er ikke alltid lett å vite om man skal sende barnet i barnehagen hvis det er sykt. Hvor går grensa for å holde barnet hjemme? Det som er viktig er å vurdere barnets allmenntilstand, da er det viktig å huske at det er en større påkjenning å være i barnehagen enn hjemme. Her er det mange barn, full aktivitet, ute tid og turer. Barnet skal ikke ha feber i barnehagen, eller være til smittefare for andre barn og voksne. Vi forholder oss til råd fra Trondheim Kommune, og kan anbefale dere som foreldre og gå inn på kommunens nettsider å søke råd BURSDAG Vi feiere barnas bursdag med samlingsstund, sang og fortelling. Barna får krone som de har på seg i samlinga. Dere skal ikke ta med noe spiselig i barnehagen i forbindelse med bursdagsfeiringen. Vi ønsker at barnet som skal stå i sentrum og ikke maten SOVING Vi ønsker at de barna som skal sove i barnehagen har med egen vogn og egen vognpose e.l. Dette avtales med den aktuelle avdelingen AKTIVITETSPENGER Det som vi tidligere kalte turpenger kalles nå aktivitetspenger. Dette er et beliggende for samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget har et ønske om å samle inn penger ved aktiviteter utenom barnehagens ordinære tilbud. Det er frivillig, og pengene samles inn av samarbeidsutvalg i forkant av en aktivitet. Pengene oppbevares i innelåst pengeskrin, og det føres regnskap over hva de brukes til KLÆR I BARNEHAGEN Mengde: Ta med flere skifte -tøy og klær etter vær. Det er ikke uvanlig at barna blir våte og skitne av ulike årsaker gjennom en dag i barnehagen. Sjekk hver dag for påfyll! Husk også å merke barnas klær og utstyr. Da er det lettere for oss å holde oversikt og det er mer sannsynlig at dere finner igjen deres barns klær. Type klær: Vi anbefaler ull, tynn og tykk. Vi anbefaler også dere og ha på barna klær dere er ikke redde for. Her kan de komme ut for malingskost og utprøving av saks. Det er et stort ønske om at barna har longs i stedet for strømpebukse, da det er mer praktisk ved skifte av kun sokker Ansvarsforhold for klær: Barnehagen er ikke ansvarlig for barnas klær og utstyr, selv om de kommer bort eller blir ødelagt i barnehagen. For mer informasjon: Se informasjonsbrosjyre, oppstarts mappen og skriv om system for klær på barnehagens hjemmeside. 18

19 16.6 SIKKERHET Beredskapsplan: både for barnehagen og for tur. Den er basert på ulike krisesituasjoner og ulykker vi kan komme i møte gjennom barnehagehverdagen. Kurs: Hele personalet i barnehagen gjennomgår førstehjelpskurs annenhver høst, kurset er både teoretisk og praktisk. Alle barn som går i barnehagen er forsikret FERIER/PLANLEGGINGSDAGER Lengde: Alle barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengende. Feriestengning: barnehagen er stengt de to siste ukene i juli! Organisering av ferier: i forkant av ferier innhenter vi opplysninger om hvem som trenger plass. Dersom dere skal ha ferie utenom sommer, jul og påske ønsker vi at dere sier fra om fridagene så tidlig som mulig. Minner også om vedtektenes bestemmelser. Barn som skal begynne på skolen må ta ut minst 3 uker ferie før 1.august, da vi tar inn nye barn fra da. Planleggingsdager: det er 5 planleggingsdager i løpet av et år. Vi følger i hovedsak Trondheim Kommunes planleggingsdager for barnehage/kalenderen. Vi legger dagene ut på hjemmesiden. 19

20 17 VIRKSOMHET 17.1 KLAGERUTINER/PROSEDYRER Vi gjør oppmerksom på Primas rutiner ved eventuelle klager, disse kan dere finne under klageprosedyrer på barnehagens hjemmeside eller forespørre styrer om brosjyre VEDTEKTER Barnehagens vedtekter finnes på barnehagens hjemmesider ETISKE RETNINGSLINJER Barnehagens etiske retningslinjer er tilpasset barnehagen på bakgrunn av Primas etiske retningslinjer. Disse finnes på barnehagens hjemmesider NØKKELPROSESSER Barnehagen har utarbeidet nøkkelprosesser for drift. De blir å finne i barnehagens virksomhetsplan når denne er ferdigstilt VIRKSOMHETSPLAN Vi har tidligere hatt årsplan og virksomhetsplan i ett dokument. Vi ser at det har blitt mye informasjon som skal med. I den forbindelse har vi utarbeidet en plan for virksomheten. Dette for at årsplanen skal være et praktisk og lettlest dokument for dere foreldre. Virksomhetsplanen er presentert og evaluert i samarbeidsutvalg og finnes på hjemmesiden vår. 20

21 17.6 NETTSIDENE VÅRE Her vil dere finne nyttig og relevant informasjon, dette kan være månedsplan, års hjul og selve årsplanen vil blant annet finnes her. Vi skriver ut en versjon av månedsplan og års hjul og henger opp på avdelingen, ønsker dere en papirversjon ønsker vi at dere skriver den ut selv. Adressen er: Passord kan du få ved å henvende deg på mail til styrer eller avdelingene 17.7 PLANLEGGINGSDAGER 2015/2016 Vi har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt, vi følger i all hovedsak Trondheim Kommunes planleggingsdager. Disse er også lagt ut på barnehagens hjemmesider. 18. FLERFAGLIG SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Gjennom vårt arbeid i barnehagen samarbeider vi med andre instanser. En viktig flerfaglig samarbeidsinstans er fagteam. Teamet består av ulike faggruppe. Andre samarbeids instanser er: Barne- og familietjenesten, Prima, Dronning Maud Minnes Høgskole, Trondheim Kommune/oppvekst kontor, barneskolene, PBL Private barnehagers landsforening, A-barnehagene og andre barnehager gjennom et styrernettverk. 19. FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om barnehager. Rammeplanen gir en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring, verdigrunnlag og evaluering av barnehagens innhold. Vår virksomhet tar utgangspunkt i verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner, blant annet FNs barnekonvensjon. Den er også en informasjonskilde til foreldre, eier og tilsynsmyndigheter. I rammeplan har vi syv fagområder som barnehagen skal jobbe etter. Vi har egen kompetanseplan for barna der mål er satt ut fra disse fagområdene. Denne finnes som eget vedlegg til årsplan Fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Språk, kommunikasjon og tekst Kunst, kultur og kreativitet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver finner du her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/ rammeplanen.pdf 21

22 20.PEDAGOGISK PLATTFORM Vårt pedagogiske grunnsyn er en felles plattform for personalet her i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet gjenspeiler våre verdier, holdninger, vårt syn på barn og virkelighetsoppfatning i forhold til barneoppdragelse. Et grunnsyn er en prosess som stadig er i utvikling og endring. Vi utvikler oss som mennesker, får økt kunnskap og erfaring. Vi påvirker og blir påvirket. Grunnsynet endrer seg ved endring av personal. Her trekker vi noen hovedområder: BARNET Barnet er unike, kompetent og ulike. De bør møtes på egne forutsetninger. Vi skal se hvert enkelt barn og møte deres behov. Det er viktig å være oppmerksom på å se de barna som er stille og som krever lite. Barn er nysgjerrige, kreative og sosiale i sin søken etter å finne mening og bli kjent med andre mennesker. I voksenrollen ser viktigheten av at personalet forstår barneperspektivet. Observasjon blir viktig i denne sammenheng. Et positivt syn på barnet. Vi vektlegger å være lydhøre, sensitive, fysiske og emosjonelt tilgjengelige voksne som møter baret på barnets premisser. OMSORG OG TRYGGHET er elementært og grunnlaget for all utvikling. Forutsigbart og trygt miljø, der voksne er omsorgsfulle ser barnet, tilstedeværende og emosjonelt tilgjengelige voksne. Voksne som gode, rollemodeller trygge tydelige voksne. Tydelige og trygge voksne som setter grenser. Vi ønsker at barna etter tilvenningen blir trygge på alle voksne og barn i barnehagen. Vi jobber aktivt med å skape godt samarbeid mellom avdelingene og med foreldrene. Omsorg er også å få dekket grunnleggende behov, barna skal oppleve å ha det godt både fysisk, sosialt og psykisk i barnehagehverdagen. BARNS LEK Leken kjennetegnes ved at den er uimotståelig og lystbeton. Den er fantasifull og kreativ, den er her og nå og endrer seg raskt. Barn lærer, erfarer, mestrer og utvikler seg gjennom lek. Identitet og selvtillit dannes og utvikles. Leken fremmer utvikling sosialt, kognitivt, emosjonelt og bidrar til at barna lærer nye strategier for å løse hverdagens små og store utfordringer Leken er sosialiserende og kan skape og utvikle vennskap. Det er gjennom leken barna utfolder seg i ulike roller og samtidig oppdage verden. I leken kan barna bearbeide opplevelser og følelser. De får prøve ut egen identitet og det er en forberedelse til det voksne liv. Leken skal foregå på barnas premisser og i barns perspektiv. Den voksnes rolle i leken er varierende i forhold til situasjon. Det kan være alt fra observatør til med leker. Voksne må tilrettelegge for, observere, bevare og videreutvikle leken. SOSIAL KOMPETANSE: Barnehagen er en viktig sosialiserings arena, og har nær sammenheng med lek. Sosial kompetanse er å bevisstgjøre hvordan barna forholder seg til hverandre. Ved å anerkjenne og bekrefte positiv adferd. Vi er bevisste på at vi som personal er rollemodeller for barna. 22

23 Både barnehagen og hjemmet er svært viktige sosialiserings arenaer. Barna er i barnehagen store deler av dagen, barnehagen er slik en viktig arena i sosialiserings prosessen. Høflighet, vente på tur skikk og bruk er viktige elementer på dette området. Voksne er også her rollemodeller, vår atferd er elementer. BARNS MEDVIRKING Er å bli hørt! Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagen og sine meninger. Barna skal jevnlig få delta aktivt og medvirke på planlegging og innhold. De skal oppleve at de har opplevelse og innflytelse på sin hverdag. Dette skal utføres i samsvar med alder, modenhet og hensynet til andre barn. Det er viktig å anerkjenne barnas meninger og innspill, slik at de føler seg hørt og betydningsfulle. Medvirkning er med på å øke barnas selvstendighet og livskvalitet. Barn gir utrykk for hvordan de har det og hva de vil, både kroppslig og språklig I voksenrollen er det viktig å være tydelige og fleksible voksne innen gitte rammer. Lydhørhet er en viktig egenskap. Spesielt viktig å være oppmerksom på det stille barnet og de små uten språk! Kommuniser med barna gjennom hverdagsaktiviteter. Medvirkning er å bli sett, hørt og anerkjent. Barnehagen avholder barnesamtale en gang i året, der barnet får gi sitt uttrykk på barnehage hverdagen. Månedsplanen skal ha medvirkning i fokus. Det er lagt inn et punkt i utviklingssamtalen til barnet der barnas medvirkning skal beskrives. Vi har utarbeidet et skriv om medvirkning som nå finnes i virksomhetsplanen for barnehagen, her finner dere ytterlig informasjon om hvordan vi arbeider med medvirkning. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON er mer enn bare kommunikasjon, det er blikk, kroppsspråk, mimikk og peking Språkstimulering er en bevissthet som skjer gjennom det daglige samværet med barn i barnehagen. Voksenrollen er å være bevisst å være gode språkmodeller ved å benevne det som vi ser, det som skjer, opplevelser, være i her og nå situasjoner. Styrke språket ved gjentagelse og utvidelse av ytringer. Vi vil ikke rette barns språk, men gjentar riktig uttalelse, for at barna ikke skal oppleve å bli korrigert, men lære riktig benevnelse og uttale. Legg til rette for utvikling av språk. Slik gir vi barna erfaringer innen begrep, språkforståelse og uttrykksmåter. Metoder som vi bruker er Vi bruker sang, dans, teater, rim, regler, tekstskaping, eventyr og høytlesing bevisst for å gi barna erfaringer gjennom de visuelle som støtte, farger, bokstaver, tall, lekeskriving, skriving og symboler. Vi ser språk og kommunikasjon i sammenheng med motorisk utvikling og et viktig middel i lek. Vi bruker TRAS som kartleggingsverktøy ved behov, Alle med -kartlegging bruker vi som grunnlag for utviklingssamtalen. Snakkepakken brukes for å stimulere språkutviklingen. LÆRING OG DANNING- Helhetlig læringssyn: Gjennom barnehagehverdagens ulike aktiviteter lærer barna grunnleggende kunnskap på ulike områder, Vi vektlegger uformell læring i øyeblikket med utgangspunkt i barnets nysgjerrighet og interesser. Vi tilrettelegger også for formelle læringssituasjoner av formell art. Dette er samling stund, aldersdelte grupper og førskolegruppen. Rammeplanens fagområder knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi ser på danning som en prosess i møte mellom store og små i barnehagen. Arenaen skal være preget av respekt, anerkjennelse, omsorg, lek og læring. Gjennom gode danningsprosesser settes barna i stand til å håndtere livet. Danning og medvirkning er nært forbundet som de prosessene de er. Slik får barn et positivt syn på seg selv og egen læringsprosess. Voksen rollen: læring skjer samvær med aktive, observante voksne. Gjensidig påvirkning mellom barn og voksne er danning. Det er viktig å være bevisst, og ivareta barnets egen kultur og egenart i møtet. Personalet skal ha en anerkjennende væremåte, og inneha selvinnsikt slik de kan være i stadig utvikling. Personalet skal fremme at barn utvikler evnen til å være nysgjerrige til omverdenen og se seg selv som en del av et fellesskap. Undre seg sammen med barna, møte deres spørsmål. Dette krever tilstedeværende voksne. Da ønsker vi dere et godt, innholdsrikt og aktivt barnehage år! På vegne av personalet, 5/ Styrer Jannicke Hegge 23

24 24 Årsplan Kongsvegen Barnehage

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage j VIRKSOMHETSPLAN Slingrebekken barnehage Stampeleina 2, 3475 SÆTRE 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Presentasjon av barnehagen s. 3 2. Driften s. 3 2.1 Lov om barnehager 2.2 Rammeplanen 2.3 Vedtekter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer