Analyse av kjøretidsmålinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av kjøretidsmålinger"

Transkript

1 Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen Analyse av kjøretidsmålinger Vedlegg til delprosjekt Full Framkomst

2 Innholdsfortegnelse 1. Metode kjøretidsforsinkelser Korridorer og sentrum Nordkorridoren Knarvik Vågbotn tur/retur Vågsbotn - Nyborg tur/retur Flaktveit snuplass - Nyborg tur/retur Nyborg-Åsane terminal tur/retur Støbotn Åsane terminal tur/retur Åsane terminal - NHH tur/retur Åsane terminal NHH, via Eidsvågneset tur/retur NHH Munkebotn tur/retur Sørkorridoren A. Sørlige del av sørkorridoren A.1 Halhjemsmarka Nesttun terminal tur/retur B. Nordlige del av sørkorridoren B.1 Nesttun terminal Bergen busstasjon tur/retur B.2 Birkelundstoppen Hagerupsvei tur/retur B.3. Sletten snuplass Hagerupsvei tur/retur B.4. Hagerupsvei Haukeland sjukehus N tur/retur B.5. Haukeland sjukehus S - Gyldenpris tur/retur B.6. Wier Jensensvei Langhaugen tur/retur B.7. Wergeland Gyldenprisveien tur/retur Vestkorridoren Kolltveit Lyngbø Rv555 tur/retur Tennebekk Loddefjord terminal tur/retur Storavatnet terminal Loddefjord terminal tur/retur Lyngbø Rv555 Møhlenpris tur/retur Varden Oasen terminal tur/retur Sælen skole Hamregården tur/retur Oasen terminal Møhlenpris tur/retur Lyngbø Gyldenpris tur/retur Sentrum

3 2.4.A. Sentrum - nord A.1. Munkebotn Torget tur/retur A.2. Mulen Bryggen tur/retur A.3. Torget Olav Kyrresgate Festplassen - Torget B. Sentrum - vest B.1. Møhlenpris Festplassen Olav Kyrresgate Møhlenpris C. Sentrum - sør C.1. Haukeland Sjukehus N Småstrandgaten tur/retur C.2. Haukeland Sjukehus N Møllendalsbakken Olav Kyrresgate Festplassen Møllendalsbakken Haukeland sjukehus N Figurliste Figur 1 Kart som illustrerer de ulike korridorene... 6 Figur 2 Kjøreforsinkelser i hele Nordkorridoren Figur 3 Kjøreforsinkelser på strekningen Knarvik - Vågsbotn Figur 4 Kjøreforsinkelser på strekningen Vågsbotn Nyborg Figur 5 Kjøreforsinkelser på strekningen Flaktveit snuplass - Nyborg Figur 6 Kjøreforsinkelser på strekningen Nyborg Åsane terminal Figur 7 Kjøreforsinkelser på strekningen Støbotn Åsane terminal Figur 8 Kjøreforsinkelser på strekningen Åsane terminal - NHH Figur 9 Kjøreforsinkelser på strekningen Åsane terminal NHH, via Eidsvågneset Figur 10 Kjøreforsinkelser på strekningen NHH - Munkebotn Figur 11 Kjøreforsinkelser i sørlige delen av sørkorridoren Figur 12 Kjøreforsinkelser i nordlige delen av sørkorridoren Figur 13 Kjøreforsinkelser på strekningen Nesttun terminal Bergen busstasjon Figur 14 Kjøreforsinkelser på strekningen Birkelundstoppen Hagerupsvei Figur 15 Kjøreforsinkelser på strekningen Sletten snuplass Hagerupsvei Figur 16 Kjøreforsinkelser på strekningen Hagerupsvei Haukeland sjukehus N Figur 17 Kjøreforsinkelser på strekningen Haukeland sjukehus S Gyldenpris Figur 18 Kjøreforsinkelser på strekningen Wier Jensensvei Langhaugen Figur 19 Kjøreforsinkelser på strekningen Wergeland Gyldenprisveien Figur 20 Kjøreforsinkelser i vestkorridoren Figur 21 Kjøreforsinkelser på strekningen Kolltveit Lyngbø Rv Figur 22 Kjøreforsinkelser på strekningen Tennebekk Loddefjord terminal Figur 23 Kjøreforsinkelser på strekningen Storavatnet terminal Loddefjord terminal Figur 24 Kjøreforsinkelser på strekningen Lyngbø Rv555 Møhlenpris Figur 25 Kjøreforsinkelser på strekningen Varden Oasen terminal Figur 26 Kjøreforsinkelser på strekningen Sælen skole Hamregården Figur 27 Kjøreforsinkelser på strekningen Oasen terminal Møhlenpris Figur 28 Kjøreforsinkelser på strekningen Lyngbø Gyldenpris Figur 29 Kjøreforsinkelser i hele sentrum

4 Figur 30 Kjøreforsinkelser på strekningen Munkebotn Torget Figur 31 Kjøreforsinkelser på strekningen Mulen Bryggen Figur 32 Kjøreforsinkelser på strekningen Torget Olav Kyrresgate Festplassen Figur 33 Kjøreforsinkelser på strekningen Møhlenpris Festplassen Olav Kyrresgate Figur 34 Kjøreforsinkelser på strekningen Haukeland Sjukehus Småstrandgaten Figur 35 Kjøreforsinkelser på strekningen Haukeland Sjukehus Møllendalsbakken Olav Kyrresgate - Festplassen

5 1. Metode kjøretidsforsinkelser Rambøll har utarbeidet kjøretidsanalysene, og er basert på data som er importert fra Skyss sitt billetteringssystem. Uttrekk av data- forsøk på å begrense feilkilder Resultatene er basert på til sammen flere tusen kjøreturer. Det er da utelatt å ta med data som er ekstreme eller virker usannsynlige, f.eks. at bussen stopper mer enn 3 min. på holdeplass eller at kjøretid mellom holdeplassene overstiger 8 min. Valgte busslinjer Det er hentet kjøretidsdata fra utvalgte busslinjer: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 320 og 600. Linje 2 til 5 er stamlinjer. De andre linjene er valgt fordi de vurderes å fange opp traseer hvor det i fremtiden vil kjøre mange busser. Linjene strekker seg fra Knarvik terminal i nord til Kolltveit i vest (litt vest for Straume terminal) og Halhjem i sør (litt sør for Osøyro). Avgrensninger i datauttrekk Alle kjøretidsdataene er hentet fra februar Disse dataene er brukt i analysen: - Nullkjøring. Dvs. utvalgte kjøringer i helger og hverdager. - Morgenrush hverdag. Dvs. delstrekninger fra en holdeplass til neste holdeplass, der bussene har avgang i tidsrommet kl Ettermiddagsrush hverdag. Dvs. delstrekninger fra en holdeplass til neste holdeplass, der bussene har avgang i tidsrommet kl Nullkjøring- valg av metode Forsinkelse i morgen- og ettermiddagsrush er målt mot såkalt «nullkjøring», som skal representere kjøretid uten forsinkelser. Nullkjøringen er basert på kjøretider fra holdeplass til holdeplass som er raskere enn 50% av alle turene i helger. Det er altså ikke de raskeste hele turene fra startholdeplass til endeholdeplass som danner grunnlag for nullkjøringen, men de raskeste turene fra holdeplass til holdeplass. Nullkjøring er ikke optimal kjøring I den ideele verden skulle bussene hatt full prioritering i kollektivtraseer, slik som bybanen. I den virkelige verden kjører bussene i blandet trafikk med mange hindringer, noe som påvirker nullkjøringen. Dette kan f. eks. være stopp for rødt lys, vikeplikt i rundkjøring, lite vennlige fartshumper, parkerte biler, trange busslommer, gangfelt osv. Kartfremstilling av ulike delstrekninger - rushtidforsinkelse per kilometer. Forsinkelser er illustrert ved bruk av kart. Ulike lenker på kartene er definert som fra holdeplass til holdeplass. Lenkene har ulike farger avhengig av hvor mange sekunder forsinkelse det er, i forhold til nullkjøringen. For at forsinkelsene skal være sammenlignbare på de ulike lenkene, så er forsinkelse per kilometer brukt som felles faktor. Dvs. forsinkelse sek. fra holdeplass til holdeplass X 1000m / avstand holdeplass til holdeplass. Bussenes stopptid på holdeplassene er trukket fra i målingene. 4

6 For i finne rushtidsforsinkelsen, på hver enkelt lenke, så er det valgt å fremstille den rushtiden som har størst forsinkelse. Dvs. at hvis morgenrush har størst forsinkelse, så er den valgt. Hvis ettermiddagsrush har størst forsinkelse, så er den valgt. Hvis flere busslinjer overlapper på samme lenk, så er det valgt å bruke den linjen som har størst forsinkelse. Fargekodene på lenkene er slik: = 0 20 sek. forsinkelse per kilometer = sek. forsinkelse per kilometer = sek. forsinkelse per kilometer = Over 60 sek. forsinkelse per kilometer Grønne lenker har i dag «full framkommelighet» Prosjektgruppen har bestemt at der hvor lenkene er grønne (dvs. mindre enn 20 sek. forsinkelse pr. km.) så eksisterer det «full fremkommelighet». I og med at fremkommeligheten ofte ikke er optimal ved den såkalte nullkjøringen, så bør det også sees på bedre fremkommelighet når det er grønne lenkene. 5

7 2. Korridorer og sentrum Figur 1 Kart som illustrerer de ulike korridorene Gjennomgangen av forsinkelsene følger henholdsvis Nord,- Sør og Vestkorridoren (det er ikke gjennomført kjøretidsmålinger fra Østkorridoren og den er derfor ikke gått nærmere inn på). I tillegg til korridorene blir også sentrum gjennomgått. Christies gate og Olav Kyrresgate ligger sentralt i Bergen sentrum og er de gatene som har flest på- og avstigende busspassasjerer. Med utgangspunkt i dette er disse gatene regnet som «midt i sentrum» Nordkorridoren Nordkorridoren består av deltraseene: «Knarvik Vågbotn», «Vågsbotn Nyborg», «Flaktveit snuplass Nyborg», «Nyborg Åsane terminal», «Støbotn Åsane terminal», «Åsane terminal NHH (via E39)», «Åsane terminal NHH (via Eidsvågneset)» og «NHH Munkebotn» Figur 2 Kjøreforsinkelser i hele Nordkorridoren. 6

8 Knarvik Vågbotn tur/retur Figur 3 Kjøreforsinkelser på strekningen Knarvik - Vågsbotn. Det er allerede planlagt en del større infrastruktur tiltak som vil påvirke strekningen, enten direkte eller indirekte: Kort sikt (0 4 år) - Eikåstunnelen: I løpet av 2014 vil ny Eikåstunnel, med 4 felt, stå ferdig. Tunnelen blir ca. 600m lang og strekker seg fra Vågsbotn til Haukås Næringspark. Dette vil nok føre til at noe av køen, som i dag er ved rundkjøringen i Vågsbotn, forflytter seg til Haukås. De fleste bussene vil kjøre Eikåstunnelen, mens noen fortsatt vil følge dagens trase over Vikaleitet. Mellomlang sikt (4 10 år) - Byttepunkt i Knarvik: Lindås kommune og SVV har utarbeidet områdeplan for ny tunnel fra Knarvik til Isdalstø. I planarbeidet er det skissert ulike løsninger for nytt bussbyttepunkt i Knarvik. Byttepunktet vil antakelig lokaliseres nært Hagelsund bru. - Byttepunkt Flatøy: Dagens byttepunkt på Flatøy er lokalisert slik at bussene må kjøre store omveier, og taper flere minutter, når det skal betjenes. Det er skissert flere løsninger for mer effektivt byttepunkt på Flatøy (HFK arkivsak ). Det jobbes med å finne bedre løsninger. Lang sikt (10 30 år) - Nyborg Klauvaneset: I NTP, er det i perioden , satt av penger til å starte bygging av ny 4 felts- veg på strekningen Nyborg - Klauvaneset. Den blir antakelig ferdigstilt etter Den nye vegen vil føre til at mye av gjennomgangstrafikken fra Nordhordlandsbura til Nyborg forsvinner fra dagens trase. Det er imidlertid planlagt store utbyggingsprosjekter av boliger og arbeidsplasser langs dagens trase. Dette gjør at ÅDT fortsatt blir høy. 7

9 Knarvik til Vågsbotn, mot sentrum E39 Knarvik skysstasjon Knarvik senter E39 Knarvik senter Knarvik yrkesskole Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. E39 Knarvik yrkesskole Blandeverket Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. E39 Blandeverket Flatøy Byttepunkt: Bussene bruker lang tid, inn ut, på dagens byttepunkt. E39 Flatøy Klauvaneset Byttepunkt: Bussene bruker lang tid, inn ut, på dagens byttepunkt. E39 Klauvaneset Langamyrane E39 Langamyrane Tuft Lyskryss: Det er prosjektert nytt lyskryss sør for holdeplass Tuft. Mangler bussprioritering. E39 Tuft Hylkje Lyskryss: Ved Tuft er det prosjektert nytt lyskryss. Mangler bussprioritering. Signalregulert gangfelt: Ved Tuft er det prosjektert signalregulert gangfelt. Buss i nytt filterfelt mangler prioritering. Holdeplass: Tuft Her er prosjektert filterfelt med holdeplass, forbi nytt signalregulert lyskryss. Mangler bussprioritering! E39 Hylkje Myrsæter E39 Myrsæter Haukåsvegen Lyskryss: Mangler bussprioritering! E39 Haukåsvegen Vikaleitet Lyskryss: Ikke flaskehals etter lyskryss, slik som i motsatt retning. Mangler likevel bussprioritering! Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. E39 Vikaleitet Eikås Lyskryss: Mangler bussprioritering Holdeplass: Vikaleitet - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. E39 Eikås Vågsbotn Holdeplass: Eikås - forsinkelse inn- utkjøring lomme Vågsbotn til Knarvik, fra sentrum E39 Vågsbotn Eikås Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. E39 Eikås Vikaleitet Lyskryss: Feil kryssløsning for prioritering i signalanlegg. Bussdeponi (Tide) mangler prioritet fra høyre. Her er det flaskehals etter lyskryss. Mangler ADAPTIV styring der flere lyskryss kommuniserer med hverandre (se bilde) 8

10 E39 Vikaleitet Haukåsvegen E39 Haukåsvegen Myrsæter E39 Myrsæter Haukåsskogen E39 Haukåsskogen Almåsvegen E39 Almåsvegen Hylkje E39 Hylkje Tuft E39 Tuft Langamyrane E39 Langamyrane Klauvaneset E39 Klauvaneset Flatøy Byttepunkt: Bussene bruker lang tid, inn ut, på dagens byttepunkt. Her bør det bygges mer effektivt byttepunkt. E39 Flatøy Blandeverket Byttepunkt: Bussene bruker lang tid, inn ut, på dagens byttepunkt. Her bør det bygges mer effektivt byttepunkt. E39 Blandeverket Knarvik yrkesskole Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. E39 Knarvik yrkesskole Knarvik skysstasjon Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring Vågsbotn - Nyborg tur/retur Figur 4 Kjøreforsinkelser på strekningen Vågsbotn Nyborg. Kort sikt (0 4 år) - Ny kryssløsning Vågsbotn: Det bygges ny kryssløsning på Vågsbotn, som er planlagt å stå ferdig i løpet av Dette fører til at busser som kjører nord sør, og som ikke skal på lokalveisystemet om Vikaleitet, vil kunne kjøre i sammen med annen trafikk på såkalt «fly over». Dette vil føre til bedre fremkommelighet i dette området. 9

11 Mellomlang sikt (4 10 år) - Bybanen: Konsekvensutredningen for bybanen foreslår ulike alternativ at den får trase i Åsamyrane, fra Nyborg til Vågsbotn. Det er da skissert holdeplasser ved Nyborg, Kyrkjekrinsen skole og/eller vågsbotn. En slik løsning vil konsekvenser for bussavviklingen i området Vågsbotn til Nyborg, mot sentrum Fv267 Vågsbotn Liavegen Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Holdeplass: Vågsbotn- forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Liavegen Nyborg Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Holdeplass: Liavegen- forsinkelse inn- utkjøring i lomme Nyborg til Vågsbotn, fra sentrum Fv267 Nyborg Liavegen Holdeplass: Nyborg- forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Liavegen Vågsbotn Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. (se bilde) Holdeplass: Liavegen- forsinkelse inn- utkjøring i lomme. 10

12 2.1.3 Flaktveit snuplass - Nyborg tur/retur Figur 5 Kjøreforsinkelser på strekningen Flaktveit snuplass - Nyborg. Kort sikt (0 4 år) - Holdeplassoppgradering: På holdeplassene «Industrihuset, Liakroken, Lid, Flaktveitrinden og Flaktveitsvingane» er det bestilt holdeplassoppgradering. Det har vært ønskelig at alle disse skulle prosjekteres som kantstopp, for å spare bussenes tid til inn- og utkjøring. En tsvurdering har imidlertid konkludert med at det her bør være busslommer. - Kollktivfelt i Liamyrane: Asplen Viak har vurdert at det kan være mulig å etabler kollektivfelt i nordgående retning, uten å gå inn i bygningsstrukturer. Mellomlang sikt (4 10 år) - Bybanen: I konsekvensutredningen for bybanen er det i et av alternativene foreslått at den får holdeplass i Liamyrane, like øst for Gullgruven. En slik løsning vil konsekvenser for få bussavviklingen på i dette området Flaktveit snuplass til Nyborg, mot sentrum Fv242 Flaktveit snuplass Breimyra Snuplass: Trang snuplass på Flaktveit fører til forsinkelser. Fv242 Breimyra Ulvhøyen Holdeplass: Breimyra - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Ulvhøyen Træsgrenda Holdeplass: Ulvhøyen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Træsgrenda Flaktveitsvingane Holdeplass: Træsgrenda - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Flaktveitsvingane Flaktveitrinden Holdeplass: Flaktveitsvingane - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Flaktveitrinden Lid Holdeplass: Flaktveitrinden - forsinkelse inn- utkjøring i 11

13 lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Lid Liakroken Holdeplass: Lid - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TSvurdering sier det skal være lomme) Fv242 Liakroken Industrihuset Kollektivfelt: Mangler (det er utarbeidet notat som viser at det kan la seg gjøre å etablere kollektivfelt fra i hele Liamyrane, uten å måtte rive bygninger). Holdeplass: Liakroken- forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Industrihuset Gullgruven Kollektivfelt: Mangler (det er utarbeidet notat som viser at det kan la seg gjøre å etablere kollektivfelt fra i hele Liamyrane, uten å måtte rive bygninger). Fv242 Gullgruven Nyborg Nyborg til Flaktveit snuplass, fra sentrum Fv242 Nyborg Gullgruven Fv242 Gullgruven Industrihuset Industrihuset Liakroken Kollektivfelt: Mangler Fv242 Holdeplass: Industrihuset- forsinkelse inn- utkjøring i lomme Liakroken Fv242 Lid Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Liakroken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Lid Fv242 Flaktveitrinden Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Lid - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TSvurdering sier det skal være lomme) Flaktveitrinden Fv242 Flaktveitsvingane Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Flaktveitrinden- forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Flaktveitsvingane Fv242 Træsgrenda Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Flaktveitsvingane- forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Træsgrenda Fv242 Ulvhøyen Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Træsgrenda- forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Ulvhøyen Fv242 Breimyra Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Ulvhøyen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men TS- vurdering sier det skal være lomme) Fv242 Breimyra Flaktveit snuplass 12

14 2.1.4 Nyborg-Åsane terminal tur/retur Figur 6 Kjøreforsinkelser på strekningen Nyborg Åsane terminal. Kort sikt (0 4 år) - 4 felts veg Åsamyrane: Det er det regulert ny 4 feltsveg i Åsamyrane, på hele strekningen Nyborg til Åsane terminal. Det er foreslått at to av feltene forbeholdes kollektivtransport. Det er valgt rundkjøringer i alle kryssene. Mellomlang sikt (4 10 år) - Byttepunkt C- tomten: I tilleggsutredning for bybanen foreslås det at Åsane terminal, enten blir liggende der den er i dag, eller flyttes til C- tomten, langs Åsamyrane. Et byttepunkt på C- tomten gir antakelig best fremkommelighet for busser, som skal inn og ut av terminalen (Norconsult tillegsnotat nr. 15) Lang sikt (10 30 år) - Ny kryssløsning Nyborg: I NTP, er det i perioden , satt av penger til å starte bygging av ny 4 felts- veg på strekningen Nyborg - Klauvaneset. Traseen vil inneholde en lang tunnel. Prosjektet blir antakelig ferdigstilt etter I planen er det tenkt ny kryssløsning ved Nyborg Nyborg til Åsane terminal, mot sentrum Fv564 Nyborg Salhuskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 Nyborg IKEA Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv564 IKEA Salhuskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 Salhuskrysset Litleåskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 Litleåskrysset Rollandskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 Rollandskrysset Åsane terminal Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). 13

15 Åsane terminal til Nyborg, fra sentrum Fv267 Åsane terminal Rollandskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 Rollandskrysset Litleåskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 Litleåskrysset Salhuskrysset Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv564 Salhuskrysset Nyborg Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv564 Salhuskrysset IKEA Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg). Fv267 IKEA Nyborg Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg) Støbotn Åsane terminal tur/retur Figur 7 Kjøreforsinkelser på strekningen Støbotn Åsane terminal. Kort sikt (0 4 år) - Holeplassoppgradering: Det er bestilt holdeplassoppgradering for hele strekningen Støbotn til Åsane terminal tur/retur. Det bedt om å vurdere kantstopp, i stedet for busslommer. - Kollektivfelt i Hesthaugvegen: Det er sett på muligheten for å erstatte fortau med kollektivfelt i østgående retning, fra rundkjøringen til Åsane terminal. Fortauet benyttes i hovedsak av fotgjengere som krysser vegen utenfor fotgjengerfelt. 14

16 Mellomlang sikt (4 10 år) - Bybanen: I bybaneutredningen er det skissert ulike løsninger som, i større eller mindre grad, berører østlige del av Hesthaugvegen. Dette vil kunne påvirke fremkommeligheten for bussene Støbotn til Åsane terminal, fra sentrum Fv240 Støbotn bussløyfe Toppe Fv240 Toppe Marikollen Fv240 Marikollen Slettestølen Fv240 Slettestølen Lokketodalen Fv240 Lokketodalen Saudalskleivane Holdeplass: Lokketodalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Saudalskleivane Kollbudalen Holdeplass: Saudalskleivane - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Kollbudalen Bakketoppen Holdeplass: Kollbudalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Bakketoppen Viddalen Holdeplass: Bakketoppen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Viddalen Morvikbotn Holdeplass: Viddalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Morvikbotn Torvbakken Fv240 Torvbakken Spondalen Fv240 Spondalen Fv240 Fossekleiva Fv240 Åsane Brannstasjon Fossekleiva Åsane Brannstasjon Åsane terminal Holdeplass: Fossekleiva - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kollektivfelt: Mangler Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Holdeplass: Åsane Brannstasjon - forsinkelse inn- utkjøring i lomme Åsane terminal til Støbotn, fra sentrum Fv240 Åsane terminal Åsane Brannst Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Fv240 Åsane brannstasjon Fossekleiva Holdeplass: Åsane brannstasjon - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Fossekleiva Spondalen Holdeplass: Fossekleiva - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Spondalen Torvbakken Fv240 Torvbakken Morvikbotn 15

17 Fv240 Morvikbotn Viddalen Fv240 Viddalen Bakketoppen Fv240 Bakketoppen Kollbudalen Holdeplass: Bakketoppen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Kollbudalen Saudalen Holdeplass: Kollbudalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Saudalen Saudalskleivane Holdeplass: Saudalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Saudalskleivane Lokketodalen Holdeplass: Saudalskleivane - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Lokketodalen Slettestølen Holdeplass: Lokketodalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Slettestølen Marikollen Fv240 Marikollen Toppe Toppe Støbotn Holdeplass: Toppe - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. bussløyfe Fv240 Ikke data Åsane terminal - NHH tur/retur Figur 8 Kjøreforsinkelser på strekningen Åsane terminal - NHH. Mellomlang sikt (4 10 år) - Nytt knutepunkt i Åsane: I forbindelse med Bybaneutbyggingen vil bussavviklingen bli påvirket av ombygging bussknutepunkt på eksisterende Åsane terminal, eller flytting til av knutepunkt til C-tomten. - Bybanen: Ny bybane til Åsane vil kunne påvirke bussavviklingen. 16

18 Åsane terminal til NHH, langs E39, fra sentrum E39 Åsane terminal Eidsvåg E39 Byttepunkt: Bussene bruker lang tid, inn ut, på dagens byttepunkt. Kollektiv rampe: Bussen kjører av E39 til kollektiv rampe, for å komme til holdeplass. På rampen har bussen vikeplikt for kjøretøy fra Ervikveien. E39 Eidsvåg E39 Handelshøyskolen Kollektivfelt: Vurder NHH til Åsane terminal, langs E39, fra sentrum E39 NHH Eidsvåg E39 Kollektiv rampe: Bussen kjører av E39 til kollektiv rampe, for å komme til holdeplass. På rampen har bussen vikeplikt for kjøretøy fra Ervikveien. (se bilde!) E39 Eidsvåg E39 Åsane terminal Byttepunkt: Bussene bruker lang tid, inn ut, på dagens byttepunkt Åsane terminal NHH, via Eidsvågneset tur/retur Figur 9 Kjøreforsinkelser på strekningen Åsane terminal NHH, via Eidsvågneset. 17

19 Kort sikt (0 4 år) - Oppgradering holdeplasser: Det er bestilt oppgradering av holdeplasser i Eidsvågvegen, fra holdeplass «Hagebyen» til holdeplass «Fagerbakken» i begge retninger. I den sammenheng er vil det bli vurdert om lommer kan omgjøres til kantstopp. Mellomlang sikt (4 10 år) - Bybanen: Ny bybane til Åsane vil kunne påvirke bussavviklingen Åsane terminal til NHH, via Eidsvågneset, mot sentrum Fv240 Åsane terminal Hesthaugen Kollektivfelt: Mangler (regulert ny 4 felts veg over bro). Fv267 Hesthaugen Stamskaret Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Hesthaugen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Stamskaret Tertneskrysset i Ervikv. Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Stamskaret - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Tertneskrysset i Ervikv. Blådalen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Tertneskrysset i Ervikv.- forsinkelse innutkjøring i lomme. Fv267 Blådalen Åstveitvegen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Blådalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Åstveitvegen Øvre Ervik nord Kollektivfelt: Vurder Holdeplass: Åstveitvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Øvre Ervik nord Øvre Ervik sør Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Øvre Ervik nord - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Øvre Ervik sør Selvikvegen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Øvre Ervik sør - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Selvikvegen Eidsvåg i Ervikvegen Kollektivfelt: Vurder Holdeplass: Selvikvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Eidsvåg i Ervikvegen Fabrikkvegen Holdeplass: Eidsvåg i Ervikvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Fabrikkvegen Hagebyen Holdeplass: Fabrikkvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Hagebyen Lillevågen Holdeplass: Hagebyen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Lillevågen Tømmervågen Holdeplass: Lillevågen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Tømmervågen Trollbekken Holdeplass: Tømmervågen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Trollbekken Eidsvågneset Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler! Holdeplass: Trollbekken forsinkelse inn- utkjøring i lomme. (men her bør det være lomme, slik at motgående trafikk kan passere). Fv267 Eidsvågneset Fagerbakken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler (se bilde) 18

20 Fv267 Fagerbakken Fv267 Nordre Lønborg snupl. Nordre Lønborg snupl. Lønborg Holdeplass: Eidsvågneset - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Holdeplass: Fagerbakken forsinkelse inn- utkjøring i lomme (men her bør det være lomme, slik at motgående trafikk kan passere). Snuplass: Trang snuplass på Nordre Lønborg fører til forsinkelser. Fv267 Lønborg Brunestykket Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Lønborg - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Brunestykket Hellebakken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Brunestykket - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Hellebakken Eikeviken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Hellebakken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Eikeviken Solbakken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Eikeviken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Solbakken NHH Lyskryss: Her er det kollektivfelt, men mangler likevel bussprioritering. Holdeplass: Solbakken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme NHH til Åsane terminal, via Eidsvågneset, fra sentrum Fv267 NHH Solbakken Fv267 Solbakken Eikeviken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Solbakken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Eikeviken Hellebakken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Eikeviken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Hellebakken Brunestykket Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Hellebakken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Brunestykket Lønborg Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Brunestykket - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Lønborg Nordre Lønborg Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Lønborg - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Nordre Lønborg Fagerbakken Holdeplass: Nordre Lønborg - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Fagerbakken Eidsvågneset Fv267 Eidsvågneset Trolldalen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Eidsvågneset - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Trolldalen Trollbekken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 19

21 Holdeplass: Trolldalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Trollbekken Tømmervågen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Trollbekken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Tømmervågen Lillevågen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Holdeplass: Tømmervågen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Lillevågen Hagebyen Holdeplass: Lillevågen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Hagebyen Fabrikkvegen Holdeplass: Hagebyen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Fabrikkvegen Eidsvåg i Ervikvegen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Fabrikkvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Eidsvåg i Ervikvegen Selvikvegen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Eidsvåg i Ervik - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Selvikvegen Øvre Ervik sør Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Selvikvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Øvre Ervik sør Øvre Ervik nord Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Øvre Ervik Sør - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Øvre Ervik nord Åstveitvegen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Øvre Ervik Nord - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Åstveitvegen Blådalen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Åstveitvegen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Blådalen Fv267 Tertneskrysset i Ervik Tertneskrysset i Ervik Stamskaret Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Blådalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Tertneskrysset i Ervik - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv267 Stamskaret Hesthaugen Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Stamskaret - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv240 Hesthaugen Åsane terminal Kollektivfelt: Vurder. Holdeplass: Hesthaugen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme NHH Munkebotn tur/retur Figur 10 Kjøreforsinkelser på strekningen NHH - Munkebotn. 20

22 Mellomlang sikt (4 10 år) - Bybanen: Ny bybane til Åsane vil kunne påvirke bussavviklingen NHH til Munkebotn, mot sentrum E39 NHH Nyhavnsveien Kollektivfelt: Mangler (vanskelig tverrsnitt). E39 Nyhavnsveien Munkebotn Kollektivfelt: Mangler (vanskelig tverrsnitt) Munkebotn til NHH, fra sentrum E39 Munkebotn Nyhavnsveien Kollektivfelt: Mangler (vanskelig tverrsnitt). E39 Nyhavnsveien NHH Kollektivfelt: Mangler (vanskelig tverrsnitt). Kollektiv rampe: Bussen kjører av E39 til kollektiv rampe, for å komme til holdeplass. På rampen har bussen vikeplikt for annet kjørefelt Sørkorridoren Sørkorridoren er her delt opp i «sørlige del av sørkorridoren» og «nordlige del av sørkorridoren» 2.2.A. Sørlige del av sørkorridoren Sørlige del av sørkorridoren består av deltraseene «Halhjemsmarka Nesttun terminal» 21

23 2.2.A.1 Halhjemsmarka Nesttun terminal tur/retur Figur 11 Kjøreforsinkelser i sørlige delen av sørkorridoren. Kort sikt (0 4 år) - Os kommune jobber med områderegulering for Os sentrum. I den forbindelse er det planlagt nytt byttepunkt i sentrum, Osøyro. Det er viktig at byttepunktet får god fremkommelighet for busser som skal inn og ut. Mellomlang sikt (4 10 år) - E39 Svegatjørn Rådal: Prosjektet ble etablert for å bygge ny hovedveg (E39) mellom Os og Bergen. Vegen er ca. 16 km og forventes åpnet i Mest sannsynlig vil ekspressbusser følge den nye vegen, mens lokalbusser følger dagens vei. Den nye vegen får fire felt, men det er foreløpig ikke planlagt at noen av disse skal forbeholdes kollektivtrafikk. I første om omgang vil den nye vegen redusere trafikken på dagens trase. Dette vil øke fremkommeligheten for buss. På sikt vil antakelig utbygging av nye boliger og arbeidsplasser øke trafikken på dagens trase. 2.2.A.1.1 Halhjemsmarka Nesttun terminal, mot sentrum Kv1151 Halhjemsmarka Auredalan Kv1151 Auredalan Vernøy Holdeplass: Auredalen- forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kv1149 Vernøy Halhjem kai Holdeplass: Vernøy- forsinkelse inn- utkjøring i lomme. 22

24 Kv1149 Halhjem kai Halhjem kafe E39 Halhjem kafe Haugland E39 Haugland Nesjabuen E39 Nesjabuen Lekven E39 Lekven Tolldalen E39 Tolldalen Mobergslien Fv552 Mobergslien Moberg Fv552 Moberg Mobergsbakken Holdeplass: Moberg - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Mobergsbakken Os kai Holdeplass: Mobergbakken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Os kai Osøyro Holdeplass: Os kai - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Osøyro Fjellheim Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Fv552 Fjellheim Kuven Holdeplass: Fjellheim - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Kuven Flåten sør Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Holdeplass: Kuven - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Flåten sør Flåten Fv552 Flåten Tøsdalskiftet E39 Tøsdalskiftet Ulvenskiftet E39 Ulvenskiftet Hetleflåten E39 Hetleflåten Hetlefåttre E39 Hetlefåttre Storestraumen E39 Storestraumen Søfteland skule Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Søfteland skule Søfteland E39 Søfteland Gåssandskiftet E39 Gåssandskiftet Tømmernes Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Tømmernes Røykenes E39 Røykenes Bahus E39 Bahus Fortun E39 Fortun Kalandseid Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Kalandseid Austevoll E39 Austevoll Kaland E39 Kaland Smådalen E39 Smådalen Kaland skole Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Kaland skole Nedre Sandven E39 Nedre Sandven Sandven E39 Sandven Øvre Hatlestad Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Øvre Hatlestad Hatlestadlia E39 Hatlestadlia Hatlestad terrasse E39 Hatlestad terrasse Valle E39 Valle Kirkebirkeland E39 Kirkebirkeland Lilletvedt Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Lilletvedt Bjørkåsen Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Lyskryss: Mangler bussprioritering. E39 Bjørkåsen Elveneskrysset Kollektivfelt: Mangler 23

25 E39 Elveneskrysset Skjoldskiftet Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Kollektivfelt: Er etablert Fv582 Skjoldskiftet Nesttun term. Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Lyskryss: Mangler bussprioritering. 2.2.A.1.2 Nesttun terminal - Halhjemsmarka, fra sentrum Fv552 Nesttun term. Nesttun sentrum Lyskryss: Mangler bussprioritering. Nesttun sentrum Skjoldskiftet Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Kryss: Vurder å endre rundkjøring til kryss som kan gi Fv552 bussprioritet E39 Skjoldskiftet Elveneskrysset Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Elveneskrysset Bjørkåsen Lyskryss: Mangler bussprioritering. Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Bjørkåsen Lilletvedt E39 Lilletvedt Kirkebirkeland E39 Kirkebirkeland Valle Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Valle Hatlestad terrasse Hatlestad Øvre Hatlestad E39 terrasse E39 Øvre Hatlestad Sandven Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Sandven Nedre Sandven E39 Nedre Sandven Kaland skole E39 Kaland skole Kaland Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Kaland Austevoll E39 Austevoll Kalandseid Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Kalandseid Fortun E39 Fortun Bahus E39 Bahus Røykenes E39 Røykenes Tømmernes E39 Tømmernes Gåssandskiftet E39 Gåssandskiftet Søfteland Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Søfteland Søfteland skule E39 Søfteland skule Storestraumen Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Storestraumen Hetlefåttre E39 Hetlefåttre Hetleflåten E39 Hetleflåten Ulvenskiftet Fv552 Ulvenskiftet Tøsdalskiftet Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Fv552 Tøsdalskiftet Flåten Fv552 Flåten Flåten sør Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Fv552 Flåten sør Kuven Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Fv552 Kuven Fjellheim Holdeplass: Kuven - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Fjellheim Osøyro Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Holdeplass: Fjellheim - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Osøyro Mobergsbakken Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. 24

26 Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Fv552 Mobergsbakken Moberg Holdeplass: Mobergsbakken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Moberg Mobergslien Holdeplass: Moberg - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv552 Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. E39 Mobergslien Tolldalen E39 Tolldalen Lekven E39 Lekven Lunde E39 Lunde Nesjabuen E39 Nesjabuen Haugland E39 Haugland Halhjem kafe Kv1149 Halhjem kafe Halhjem kai Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Kv1149 Halhjem kai Vernøy Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Kv1151 Vernøy Auredalan Holdeplass: Vernøy - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kv1151 Auredalan Halhejmsm snupl Holdeplass: Auredalen - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. 2.2.B. Nordlige del av sørkorridoren Nordlige del av sørkorridoren er delt opp i deltraseene «Nesttun terminal Bergen busstasjon», «Birkelundstoppen Hagerupsvei «, «Sletten snuplass Hagerupsvei», «Hagerupsvei Haukeland sjukehus N. «, «Haukeland sjukehus S. Gyldenpris», «Wier Jensensvei Langhaugen» og «Wergeland Gyldenprisveien» Figur 12 Kjøreforsinkelser i nordlige delen av sørkorridoren. 25

27 2.2.B.1 Nesttun terminal Bergen busstasjon tur/retur Figur 13 Kjøreforsinkelser på strekningen Nesttun terminal Bergen busstasjon. Mellomlang sikt (4 10 år) - Områdeplan for Mindemyren: Her er det planlagt stor utbygging av boliger, næring og infrastruktur. Dette vil kunne påvirke bussavviklingen. 2.2.B.1.1. Nesttun terminal Bergen busstasjon, mot sentrum Fv582 Nesttun term. Hopsbro Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Fv582 Hopsbro Hop Sjølinje Lyskryss: Mangler bussprioritering. Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring (vurder filterfelt). E39 Hop Sjølinje Fjøsangerkrysset Kollektivfelt: Mangler (2 + prosjekt er under vurdering). E39 Fjøsangerkrysset Fjøsanger Kollektivfelt: Mangler (2 + prosjekt er under vurdering). E39 Fjøsanger Kristianborg Kollektivfelt: Mangler (2 + prosjekt er under vurdering). E39 Kristianborg Minde Kollektivfelt: Mangler (2 + prosjekt er under vurdering). E39 Minde Reperbanen Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Kollektivfelt: Mangler (2 + prosjekt er under vurdering). E39 Reperbanen Edvard Griegsv. Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Lyskryss: Mangler bussprioritering. Kollektivfelt: Mangler (2 + prosjekt er under vurdering). E39 Edvard Griegsv. Bergen busstasjon Lyskryss: Mangler bussprioritering. 2.2.B.1.2. Bergen busstasjon - Nesttun terminal, fra sentrum Bergen Danmarks plass Lyskryss: Mangler bussprioritering. E39 Busstasjon Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. 26

28 Danmarks plass Reperbanen Kollektivfelt: Mangler E39 Lyskryss: Mangler bussprioritering. Reperbanen Minde Kollektivfelt: Mangler E39 Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. E39 Minde Kristianborg Kollektivfelt: Mangler E39 Kristianborg Grønnestølsb. Kollektivfelt: Mangler E39 Grønnestølsb. Fjøsanger Kollektivfelt: Mangler E39 Fjøsanger Fjøsangerkrysset Kollektivfelt: Mangler E39 Fjøsangerkrysset Hopsbro Kollektivfelt: Mangler Fv552 Hopsbro Hopstangen Kollektivfelt: Mangler Fv552 Hopstangen Nesttun term. Lyskryss: Mangler bussprioritering. 2.2.B.2 Birkelundstoppen Hagerupsvei tur/retur Figur 14 Kjøreforsinkelser på strekningen Birkelundstoppen Hagerupsvei. Kort sikt (0 4 år) - Det er meldt oppstart på reguleringsplan som bla. inneholder kollektivfelt fra Landåstorget til lyskrysset mot Hagerupsvei, i retning sentrum. Her bør det vurderes om busser, som kommer i kollektivfeltet, får signalprioritering i lyskrysset. 2.2.B.2.1. Birkelundstoppen - Hagerupsvei, mot sentrum Fv585 Birkelundstoppen Kolstibotn Kollektivfelt: Mangler Kolstibotn Henrik Jægers Kollektivfelt: Mangler Fv585 vei Fv585 Henrik Jægers vei Bolstad Kollektivfelt: Mangler Fv585 Fv585 Fv585 Bolstad Wiers Jenssens vei Wiers Jenssens Erleveien vei Erleveien Landåstorget Kollektivfelt: Mangler (er under planlegging) Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. 27

29 Fv585 Landåstorget Hagerups vei Lyskryss: Mangler bussprioritering (planlagt kollektivfelt. Her bør det vurderes å gi bussprioritering). 2.2.B.2.2. Hagerupsvei - Birkelundstoppen, fra sentrum Hagerups vei Landåstorget Kollektivfelt: Mangler Fv585 Lyskryss: Mangler bussprioritering Fv585 Landåstorget Erleveien Kollektivfelt: Mangler Erleveien Wiers Jenssens Lyskryss: Mangler bussprioritering vei Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Fv585 Fv585 Fv585 Fv585 Wiers Jenssens vei Mannsverk vognstasjon Bolstad Henrik Jægers vei Mannsverk vognstasjon Bolstad Kollektivfelt: Mangler Henrik Jægers vei Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Moberg - Kolstibotn Kollektivfelt: Mangler Fv585 Fv585 Kolstibotn Knausen Kollektivfelt: Mangler Fv585 Knausen Birkelundstoppen 2.2.B.3. Sletten snuplass Hagerupsvei tur/retur - Figur 15 Kjøreforsinkelser på strekningen Sletten snuplass Hagerupsvei. Kort sikt (0 4 år) - Nytt byttepunkt ved Sletten senter: I dag er det ikke plass til at bussene kan snu og regulere nært bybanestoppet ved Sletten senter. Det er derfor utarbeidet reguleringsplan for nytt byttepunkt i dette området. Her er det lagt vekt på at bussene skal få god fremkommelighet inn og ut av byttepunktet. Det er og lagt vekt på effektiv kjøring inne på byttepunktet. Reguleringen er lagt ut til offentlig ettersyn. 28

30 2.2.B.3.1. Sletten snuplass Hagerupsvei, mot sentrum Fv251 Sletten snuplass Slettebakken Fv251 Slettebakken Sletten senter Fv251 Sletten senter Fageråsen Lyskryss: Mangler bussprioritering Fv252 Fageråsen Birkeveien Kollektivfelt: Mangler Fv252 Birkeveien Hagerups vei Kollektivfelt: Mangler Lyskryss: Mangler bussprioritering 2.2.B.3.2. Hagerupsvei - Sletten snuplass, fra sentrum Fv252 Hagerups vei Birkeveien Lyskryss: Mangler bussprioritering Fv252 Birkeveien Fageråsen Fv251 Fageråsen Sletten sent. Fv251 Sletten sent. Slettebakken Fv251 Slettebakken Sletten snuplass 2.2.B.4. Hagerupsvei Haukeland sjukehus N tur/retur Figur 16 Kjøreforsinkelser på strekningen Hagerupsvei Haukeland sjukehus N. Kort sikt (0 4 år) - Snu- og reguleringsplass ved «Den gamle trikkesløyfen i Fridalen» 29

31 Området ved Haukeland sykehus vil i fremtiden måtte betjenes av mange busser, selv når det ev. kommer bybane. Kollektivgruppen i Bergensprogrammet har under utarbeidelse et notat der det foreslås å etablere snu- og reguleringsplass ved «Den gamle Trikkesløyfen i Fridalen». En slik løsning forutsetter at bilparkeringsplasser fjernes. Det er i så fall viktig at det her etableres et kjøremønster som gjør inn- og utkjøringen effektiv. Mellomlang sikt (4 10 år) - Krysset ved Haukelandsvegen Ibsensgate. I Haukelandsveien, retning sentrum, slutter her ca. 130m før lyskrysset. Kollektivgruppen i Bergens- programmet har under utarbeidelse et notat der det foreslås at det vurderes å forlenge kollektivfeltet frem til og gjennom krysset. Det kan da kombineres kollektivfelt og felt for høyresvingende 30

32 2.2.B.4.1. Hagerupsvei Haukeland sjukehus N., mot sentrum Fv585 Hagerups vei Langhaugen Kollektivfelt: Mangler, men vanskelig tverrsnitt. Fv585 Langhaugen Fridalen Kollektivfelt: Er etablert Fv585 Fridalen Haukeland sjuk. S Kollektivfelt: Er etablert Lyskryss: Mangler bussprioritering Fv585 Haukeland sjuk. S Haukeland sjuk. N Kollektivfelt: Mangler, men vanskelig tverrsnitt i tunnelen Lyskryss: Mangler bussprioritering 2.2.B.4.1. Haukeland sjukehus N Hagerupsvei, fra sentrum Fv585 Haukeland syk N Haukeland syk S Kollektivfelt: Er etablert Fv585 Haukeland syk S Fridalen Lyskryss: Mangler bussprioritering Fv585 Fridalen Langhaugen Kollektivfelt: Mangler Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Fv585 Langhaugen Hagerups vei Kollektivfelt: Mangler 2.2.B.5. Haukeland sjukehus S - Gyldenpris tur/retur Figur 17 Kjøreforsinkelser på strekningen Haukeland sjukehus S Gyldenpris. Mellomlang sikt (4 10 år) - Bybane: I områdeplan for Mindemyren er det planlagt at bybanen vil gå i tilgrensende område. 2.2.B.5.1. Haukeland sjukehus S. Gyldenpris, mot sentrum Haukel. Hunstadsvingen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Fv255 v/ibsensgt Fv582 Hunstadsvingen Krohnsminde Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Fv582 Krohnsminde Solheimsviken Lyskryss: Mangler bussprioritering Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. 31

33 Fv582 Fv582 Solheimsviken Lien S Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Solheimsviken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Lien S Micheal Kollektivfelt: Mangler Khronsgt. Micheal Khronsgt. Lotheveien Lotheveien Gyldenpr. und. Bro Holdeplass: Lien S. - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Micheal Khronsgt. - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Lotheveien - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. 2.2.B.5.2. Gyldenprisv. - Hunstadsvingen fra sentrum Gyldenprisv. Lotheveien Kollektivfelt: Mangler Fv582 Holdeplass: Gyldenprisv. - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Lotheveien Micheal Kollektivfelt: Mangler Khronsgt. Fv582 Fv582 Micheal Khronsgt. Lien S Holdeplass: Lotheveien - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Micheal Khronsgt. - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Lien S Solheimsviken Kollektivfelt: Mangler Holdeplass: Lien S. - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv582 Solheimsviken Khronsminde Lyskryss: Mangler bussprioritering Lysregulert gangfelt: Mangler bussprioritering. Holdeplass: Solheimsviken - forsinkelse inn- utkjøring i lomme. Fv582 Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Fv255 Khronsminde Hunstadsvingen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 32

34 2.2.B.6. Wier Jensensvei Langhaugen tur/retur Figur 18 Kjøreforsinkelser på strekningen Wier Jensensvei Langhaugen. 2.2.B.6.1. Wier Jenssens Vei - Langhaugen mot sentrum Kv12850 Wier Jensv. Strimmelen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12850 Strimmelen Kolstien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12850 Kolstien Kanonhaugen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv5319 Kanonhaugen Lægdesvingen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Lægdesvingen Lægdene Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Lægdene Montana Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Montana Sollien N Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Sollien N Sollien S Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Sollien S Øvre Sollien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv5319 Øvre Sollien Lægdesvingen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12860 Lægdesvingen Lærerhøysk. Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12860 Lærerhøysk. Langhaugen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 2.2.B.6.2. Langhaugen Mannsverk, fra sentrum Kv12860 Langhaugen Lærerhøysk. Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12860 Lærerhøysk. Landåssvingen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Landåssvingen Lægdene Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Lægdene Montana Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Montana Sollien N Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Sollien N Sollien S Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Sollien S Øvre Sollien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv15130 Øvre Sollien Kanonhaugen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12850 Kanonhaugen Kolstien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12850 Kolstien Strimmelen Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv12850 Strimmelen Mannsverk Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 33

35 2.2.B.7. Wergeland Gyldenprisveien tur/retur Figur 19 Kjøreforsinkelser på strekningen Wergeland Gyldenprisveien. Kort sikt (0 4 år) - Reguleringsplan Wergeland: Bergen kommune har godkjent reguleringsplan for området ved bybanestoppet på Wergeland. Det har ettertid kommet ønske om å endre på kollektivløsningen, slik at holdeplass areal blir bedre ivaretatt. Mellomlang sikt (4 10 år) - Områdeplan Mindemyren: Mellom holdeplassene Wergeland og Mindeveien vil traseen gå rett gjennom områdeplan for Mindemyren. Det er planlagt å fortette hele området. Det er lagt opp til 65 % kollektivandel til og fra området. Bybanen vil fange opp noe av denne andelen, men det trengs også mange busser. Lang sikt (10 30 år) - Områdeplan Mindemyren: Utbyggingen av Mindemyren vil fortsette. 2.2.B.7.1. Wergeland Gyldenprisveien, mot sentrum Fv253 Wergeland Mindeveien Kryss: Mangler bussprioritering i rundkjøring. Kv5321 Kv5320 Mindeveien Løbergsv v/mind.v. Løbergsv v/mind.v. Løbergsveien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 34

36 Løbergsveien Lærerbakken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv5320 Lærerbakken Skrivergaten Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv5320 Skrivergaten Blekenberg Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4757 Kv4996 Blekenberg Skoglien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4996 Skoglien Solheimslien S Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4527 Solheimslien S Solheimslien N Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4527 Solheimslien N Strandlien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4527 Strandlien Frydenbølien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4527 Frydenbølien Lien N Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4527 Lien N Gyldenprisv. Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 2.2.B.7.2. Gyldenpris - Wergeland, fra sentrum Fv282 Gyldenpris Gyldenprisveien Kv4527 Gyldenprisveien Lien N Kv4527 Lien N Frydenbølien Kv4527 Frydenbølien Strandlien Kv4527 Strandlien Solheimslien N Kv4527 Solheimslien N Solheimslien S Kv4996 Solheimslien S Skoglien Kv4996 Skoglien Løvstakkveien Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4996 Løvstakkveien Blekenberg Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Blekenberg Sygnagaten Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4757 Sygnagaten Søndre skogv. N Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4996 Søndre skogv. N Lærerbakken Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv4757 Lærerbakken Kristian Bingsv. Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv5320 Kristian Bingsv. Søndre skogv. S Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler Kv5320 Kv5320 Kv5321 Fv523 Søndre skogv. S Mindev. Gravplass Mindev. Fjøsangv. Mindev. Gravplass Mindev. Fjøsangv. Wergeland Parkerte biler: forsinkelse ved passering biler 35

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM SOMMER 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Trasébeskrivelser... 2 4 Guide til ruteheftet... 5 1 Byparken Lagunen (Bybanen)... 6 11 2 Birkelundstoppen Sentrum...

Detaljer

Varden-Lægdene. Mandag - fredag

Varden-Lægdene. Mandag - fredag 31 Varden-Lægdene TRASÈ: Varden - Hesjaholtet - Oasen - Løvstakktunnelen - Nøstet - Jon Smørs gate - Strandgaten - Småstrandgaten - Nygaten - Kalfaret - Haukeland sykehus - Landås - Lægdene - Montana -

Detaljer

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00.

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00. 31 Varden Lægdene Trasé: Varden > Hesjaholtet > > Løvstakktunnelen > Nøstet > Jon Smørs gate > Strandgaten > Småstrandgaten > Nygaten > Kalfaret > Haukeland sykehus > Landås > Lægdene > Montana > Mannsverk.

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2016 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære søndagsruter med nattavganger som natt til lørdag. 17. MAI

Detaljer

Tide ASA Effective: 13/08/2012

Tide ASA Effective: 13/08/2012 54014ac Skift Blokk Påmnst Start Fra Til Slutt Avmnst hverdager 4 8519 4:55 29 5:05 9:03 29 9:08 8519 13:52 29 13:57 15:41 29 15:46 Block 8519 tom / 24123 Haukåsanlegget... 5:05 - / 17.000 Takvam snuplass...

Detaljer

Fra 17. august 2015 BERGEN SENTRUM. Inkludert Bergen vest og Åsane

Fra 17. august 2015 BERGEN SENTRUM. Inkludert Bergen vest og Åsane Fra 17. august 2015 BERGEN SENTRUM Inkludert Bergen vest og Åsane MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Trasébeskrivelser... 2 4 Guide til ruteheftet... 5 1 Byparken Lagunen (Bybanen)... 6 11 2 Birkelundstoppen

Detaljer

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2015 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære lørdagsruter med nattavganger som natt til søndag. 17. MAI

Detaljer

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010 Informasjon om Endring av linjenummer og nye linjer frå 16. august 2010 Har din buss bytta nummer eller blitt erstatta av andre linjer? Ver obs på at ekspresslinjene (unntatt 50E og 78E) ikkje er oppført

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Bontveit. Haugsdal/Samdal. - Nesttun - Sandven - Kalandseidet - Samdalen - Haugsdal. Bussen kan være skiltet: 620/630 Osøyro/Halhjem Alle ruter.

Bontveit. Haugsdal/Samdal. - Nesttun - Sandven - Kalandseidet - Samdalen - Haugsdal. Bussen kan være skiltet: 620/630 Osøyro/Halhjem Alle ruter. 604 TRASÉ: Busstasjonen - Lars Hilles gt. - Gamle Nygårdsbro - Bjørnsons gt. - Storetveit - Paradis - Nesttun - Sandven - Kaland - Bontveitvegen - Gimmeland - Frotveit - Bontveit - Lund snuplass. Fra Bontveit

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-481 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Fra 17. august 2015 ASKØY

Fra 17. august 2015 ASKØY Fra 17. august 2015 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus...

Detaljer

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY SOMMER Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide til ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane. Saksnr. 201125114

Detaljer

Bli kjent med Bybanen

Bli kjent med Bybanen Bli kjent med Bybanen Foto og illustrasjon: Maritime Colours Vogn design: Paulussen side 2 side 3 Hvorfor bygger vi Bybanen? Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeligere by å bo i. Vi som bor her

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Rutetider under Sykkel-VM

Rutetider under Sykkel-VM Rutetider under Sykkel-VM 186 Fra Alvøen Torsdag 14., fredag 15. og mandag 25. september Linjenr / /... 5.50 6.19 6.35 6.50 7.05 7.22 7.35 7.50 8.17 8.32 8.47 9.17 9.32 10.47 11.47 12.47 snuplass... 6.09

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Nesttun Sentrum Øyjorden

Nesttun Sentrum Øyjorden Gyldig fra 14. august. Skyss tar forbehold om endringer og trykkfeil. 123 Kl. 9.15 13.45 Kl. 17.15 20.45... 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.45 15 45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 15 45... 6.18 6.48 7.20

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

50E. Mandag fredag. Fra Birkelandsskiftet avgang. Mandag fredag. Kl.16.00 17.45 (hvert 15. min)

50E. Mandag fredag. Fra Birkelandsskiftet avgang. Mandag fredag. Kl.16.00 17.45 (hvert 15. min) 26 Første Fra avgang Kl. 9.00 13.30 term. 5.45 6.15 6.30 6.40 6.50 7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 8.00 8.15 8.30 8.45 00 30 14.00 14.30 14.45 Skranesvingen... 5.48 6.18 6.34 6.44 6.54 7.04 7.14 7.24 7.34

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

LI N J E 2+ F R E M K O M M E LI G H E T

LI N J E 2+ F R E M K O M M E LI G H E T Beregnet til Hordaland Fylkeskommune Dokument type Rapport Dato 2014-12-08 LI N J E 2+ F R E M K O M M E LI G H E T LIN JE 2+ FRE M KOM M E LIG H E T Revisjon 2 Dato 28.12.08 Utført av Sindre Hognestad

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

fly / tog / båt / buss

fly / tog / båt / buss fly / tog / båt / buss Satsar du på kollektivtransport foreslår vi at du siktar deg inn mot Bergen. Frå bystasjonen går det buss frå perrong 15, rute 300/301 til Alver, evt. merka Knarvik el. Denne bussen

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN SOMMAR Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN M ØME INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007 Bybanen i Bergen - Universell utforming Vedtatt trase- 1. byggetrinn Bybanetraséen Sentrum Nesttun - 9,8 km dobbeltspor - 2 terminaler - 12 holdeplasser

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Etat for plan og geodata Ansvar for overordnet areal- og transportplanlegging, offentlige planer og utredninger, sykkel og bybane, kartdatabaser, planregister,

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKK I BERGEN

FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKK I BERGEN Mai 2011 FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKK I BERGEN Rapporten er utarbeidet av på oppdrag fra Bergensprogrammet/Skyss Foto: Tommy Næss Oppdragsgiver Bergensprogrammet Rapporttype Hovedrapport

Detaljer

ALTERNATIVE MULIGHETER FOR KOLLEKTIVTRANSPORT TIL HAUKELAND UNIVERSITETS SYKEHUS.

ALTERNATIVE MULIGHETER FOR KOLLEKTIVTRANSPORT TIL HAUKELAND UNIVERSITETS SYKEHUS. Til: Fra: Studio 4 Arkitekter as v/siri Rørholt Morten Henriksen Dato: 2007-08-28 Oppdrag: 516094 Trafikkvurdering Haukeland sykehus ALTERNATIVE MULIGHETER FOR KOLLEKTIVTRANSPORT TIL HAUKELAND UNIVERSITETS

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?»

Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?» Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?» Bussen er motoren i kollektivtilbudet i Norge, men slåss om plassen med bilene og forsinkes ofte i rushtrafikken. Hastighet og regularitet

Detaljer

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bergen, 19.2.2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 Bergen sentrum... 4 Sandviken... 9 Åsane... 13 3. FORUTSETNINGER OG MODELLVERKTØY...

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 3 Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Innhold 1. Grunnlagsmateriale og forutsetninger for vekstpotensial i korridorene...2

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Byrådssak 78/16. Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg ESARK

Byrådssak 78/16. Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg ESARK Byrådssak 78/16 Bybane sentrum-åsane, behov for nytt trasévalg OHST ESARK-5120-201125114-546 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok trasé for bybanen fra sentrum til Åsane/Vågsbotn i juni 2014 (sak 137/14).

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Frå 17. august 2015 SOTRA OG ØYGARDEN

Frå 17. august 2015 SOTRA OG ØYGARDEN Frå 17. august 2015 SOTRA OG ØYGARDEN MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6 424 Ramsvik

Detaljer

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN KONSEPT OG TRASÉALTERNATIV NOTAT fra Statens vegvesen Region vest, datert 05.11.07 Dette notatet er en oppsummering av det videre arbeidet med konsept og traséalternativ

Detaljer

Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY

Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY M ØME INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland

Detaljer

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD NOTAT Til: Knut Hellås m.fl. Fra: Lars Erik Furu Dato: 2010-09-28 Oppdrag: 523936 Fase 2A BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD Vi viser til møte i Bergen den 17.8. og vil i dette notatet illustrere

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum Bussbevegelser i Bergen Sentrum - status, utfordringer og løsninger Presentasjon av foreløpige resultater 30. mai John Martin Jacobsen Skyss Skyss - Omfang virksomhet Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane

Detaljer

Byrådssak 1080 /17. Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 ESARK

Byrådssak 1080 /17. Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 ESARK Byrådssak 1080 /17 Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 OHST ESARK-510-201429500-30 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet viser i brev av 24. januar 2017 (vedlegg 1) til

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem? Kollektivfelt og sambruksfelt. Erlend Iversen Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune

Hvordan få bussen raskere frem? Kollektivfelt og sambruksfelt. Erlend Iversen Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune Hvordan få bussen raskere frem? Kollektivfelt og sambruksfelt Erlend Iversen Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune Dagens sambruksfelt i Bergen Rv 580 Flyplassvegen Tosidig sambruksfelt 3,3 km hver

Detaljer

Evaluering av bussholdeplasser i Trondheim konkurransegrunnlag 29.1.2014

Evaluering av bussholdeplasser i Trondheim konkurransegrunnlag 29.1.2014 Evaluering av bussholdeplasser i Trondheim konkurransegrunnlag 29.1.2014 1. Innbydelse Trondheim kommune (på vegne av samarbeidsprosjektet Miljøpakken) ønsker tilbud på utredning av trafikkforhold rundt

Detaljer

Årsmelding 2005. bergensprogrammet

Årsmelding 2005. bergensprogrammet Årsmelding 2005 bergensprogrammet Mai 2005 Bergensprogrammets 9 hovedmål 1 Trafikkveksten skal dempes 2 Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 3 En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /74

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /74 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.06.2011 Saksnr.: 200902380/74 Emnekode:

Detaljer

V123 Kollektivhåndboka

V123 Kollektivhåndboka V123 Kollektivhåndboka Tilrettelegging for kollektivtransport på veg og gate Per Frøyland Vegdirektoratet 2-dagers kurs i kollektivtransport, Region vest 21.-22. januar 2015 Disposisjon presentasjon Innledning

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken

Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 31.01.2018 sak 31/18 og avga følgende innstilling: Bybanen sentrum-åsane, trasevalg for Sandviken

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? INFO OM ARBEID Informasjonsansvarlig Stengte veier i hele anleggsperioden: Jonas Lies vei stenges permanent for utkjøring til Fjøsangerveien før oppstart av byggearbeidene.

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/12363-1 Dato: 27.8.2012 ROSENKRANTZGATA FRA HAMBORGSTRØM TIL VÅRVEIEN, AUSTADVEIEN - PRINSIPPER FOR BUSSHOLDEPLASSER â INNSTILLING

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

Trafikk og miljø i Sandviken

Trafikk og miljø i Sandviken Trafikk og miljø i Sandviken Konsekvenser og tiltak med ulike trasealternativ for Bybanen Tilleggsutredning nr. 16 Konsekvensutredning Bybanen Sentrum - Åsane Etat for plan og geodata 07.10.2013 Innhold

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør Bybanen Utbygging Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10 Roger Skoglie Prosjektdirektør CV Roger Skoglie 2012-dd Prosjektdirektør, Bybanen Utbygging (HFK) 2010-2012 Utbyggingssjef,

Detaljer

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader OVERSIKT OVER INNSPILL BYREMO SENTRUM ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader Vest-Agder Aslaug Verdal Jeg understreker at det ikke

Detaljer

Halhjemsmarka Osøyro. Bergen busstasjon. Mandag fredag

Halhjemsmarka Osøyro. Bergen busstasjon. Mandag fredag Oppdatert: 29.02.16 85 Bare avstiging f.o.m. Skjoldskiftet a Kjører ikke via. Ekspress, kjører Nesttuntunnelen. Bare påstiging mellom og og på. Mellom og er det avstiging på følgende stopp: krysset, og

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer