Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder 10 Forretningsområdet Stål 12 Scana Steel Björneborg _14 Scana Steel Stavanger _16 Scana Steel Söderfors _18 Scana Steel Booforge _19 Leshan Scana 20 Forretningsområdet Marin _22 Scana Volda 24 Scana Mar-El 25 Scana Skarpenord _26 Forretningsområdet Olje og Gass 28 Scana Offshore Technology 30 Scana Materials Technology Centre 31 Scana Wikov 32 Scana Offshore Vestby _33 Scana AMT _34 Miljø 36 Regnskapsåret Årsberetning 2007 _39 Regnskap og noter Resultatregnskap konsern _47 Balanse konsern 48 Kontantstrøm konsern _49 Endring i egenkapital konsern _50 Noter konsern _51 Resultatregnskap morselskap 81 Balanse morselskap 82 Kontantstrøm morselskap _83 Noter morselskap _84 Revisors beretning Aksjer og aksjonærforhold _91 Adresser 95 Forsidebilde: Denne dreieskiven på 8 meter i diameter brukes for tunneldrivingsmaskiner. Bearbeidede forringer fra Scana settes inn som forprodukt for lagerringene. Utover dette settes lagre med større diametre for ytterligere bruksformål, som offshore-bruk og kraner. Foto: Kjetil Alsvik: side 3, 12, 13, 22, 28, 31, 32, 43, 94, 95. Ingemar Myrén: side 11 og 14. Kjetil Alsvik / StatoilHydro oppslag side 16 og 17. Øyvind Hagen / StatoilHydro: side 30. Sevan Marine: oppslag side Sigbjørn Sigbjørnsen: side 37. Sten Anderson: side 38. Takk til Camilla Blomqvist og Kjell Inge Torgersen. UTARBEIDELSE OG PRODUKSJON: PRINTERS AS, STAVANGER

3 SCANA- KONSERNET 1 Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. Hovedproduktene i forretningsområdet Stål er tilvirkning av smidde og støpte spesialprodukter til olje og gass-, energi-, marin-, maskin- og verktøyindustrien. Forretningsområdet Marin utvikler og produserer gir, fremdriftssystemer og ventilstyresystemer for skip. Hovedproduktene for forretningsområdet Olje og Gass er design og produksjon, laboratorietjenester, markedsføring og salg i tillegg til vedlikehold og reparasjon av utstyr og stålkomponenter til olje og gassindustrien. Selskapene i de tre forretningsområdene leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for vår konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Scana har hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana konsernet har ansatte, hvorav 794 i Kina. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Konsernet har operative selskap i Norge, Sverige og Kina, samt tilknyttede selskap og representasjon i 25 land.

4 MÅL OG MIDLER Scana er organisert i tre forretningsområder, Stål, Marin og Olje og gass. De fleste av Scanas bedrifter betjener ett eller flere av fire markedssegmenter Marin, Energi, Olje og Gass og Stål og Maskin. Scana besitter ledende kunnskap innen disse områdene, og vil i fremtiden selge større andel ferdigstilte produkter og løsninger. 2 FORRETNINGSIDE Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskap som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. VISJON Scana skaper fremdrift Med dette mener vi: Scana Industrier skal være et profitabelt industrikonsern. Hovedkontoret skal være i Scandinavia, med industrielle baser og sentra for teknologiog markedskompetanse i Europa og Asia. Konsernet skal ha kunder over hele verden. Scana skal ha omdømme for utmerket kunderespons, sterk kompetanse, solid kvalitet og leveringspålitelighet, og være en tiltrekkende og utfordrende arbeidsplass. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. OVERORDNET MÅL OG STRATEGI Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier; 1. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder. 2. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring. 3. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom oppkjøp - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede. 4. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marin og olje og gass.

5 KONSERNLEDELSE OG ORGANISASJON Scana har en desentral organisering hvor en stor del av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. 3 KONSERNLEDELSEN BESTÅR AV: Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han kommer fra stillingen som visekonsernsjef i NSB AS, og har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. SCANAS SELSKAPER ER ORGANISERT I TRE FORRETNINGSOMRÅDER: STÅL MARIN OLJE OG GASS Scana Steel Björneborg Scana Volda Scana Offshore Technology Christian Rugland, konserndirektør økonomi og finans Christian Rugland (f. 1965) har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Rugland tiltrådte stillingen i januar Før det jobbet han som senior rådgiver i Petoro AS og i BP Norway UA. Scana Steel Stavanger Scana Steel Söderfors Scana Mar-El Scana Skarpenord Scana Materials Technology Centre Scana Wikov Per Ravnestad, konserndirektør olje og gass Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han kom til Scana fra stillingen som administrende direktør i IOS Tubular Management hvor han fortsatt er styreformann. Han er i tillegg partner i IOS AS som inntil 2007 hadde en 30 % eierandel i Scanas selskaper i forretningsområdet Olje og Gass. Scana Steel Booforge Leshan Scana Scana Offshore Vestby Scana AMT

6 KONSERNSJEFENS KOMMENTAR 4 Det har vært og er god etterspørsel på alle områder. Men det er lagt stor vekt på å investere i organisasjonene og i produksjonsutstyr for å ha god fleksibilitet mellom markedssegmentene. Det er mer å hente både på produktivitet, organisasjon og markedsutvikling. I 2007 ble Scana valgt som beste leverandør og foretrukket leverandør av viktige kunder som er ledende i verden på sine områder. Fra en utilfredsstillende leveringssikkerhet ved utgangen av 2006, er Scana nå klart bedre, men ikke gode nok. Flere av våre datterselskap har nye ledere som tar dette på alvor. Det er en utfordring i markeder hvor det er lange leveringstider hos våre underleverandører. Kostnadene skal også holdes nede. Etableringen av Olje og Gass som eget forretningsområde har innfridd forventningene. Salget til kunder innen petroleumsvirksomhet fra alle selskapene i Scanakonsernet er mer enn doblet i 2007 fra ca 250 mill kr til 550 mill kr. Det er inngått store rammeavtaler og Scana investerer over 5% av omsetningen på nye produkt og i egne design. Scana er en miljøbedrift. Hovedinnsats av råvarer som inngår i våre produkter resirkuleres i prosessen. Av 300 mill kr investert i nytt produksjonsutstyr de siste tre år, er mer enn 150 mill kr ny teknologi hvor et av målene er renere og lavere energiforbruk. Scana konsernet finner form og innhold er tredje år med over 25% vekst i den retning vi ønsker. Sammen med våre viktigste kunder har vi valgt produkter og en produktmix som gir god organisk vekst og høy verdiskaping. Dette gjør det mulig å opprettholde gode marginer i alle selskap. Vi har bedre ordreinngang enn noen gang tidligere og som tilsvarer et års produksjon fordelt på ca 70% i 2008 og 30% i 2009 selv om vi har holdt tilbake endel salg på lang horisont. Scanas produkter er rettet mot fire markedssegment: Marin Olje og Gass Energi Stål og Maskin Scana fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Det er og et mål å belaste miljøet minimalt i fremstillingen. Scana er bedre skikket enn noen gang til å løse oppgavene i 2008 og skape verdier for eierne og kunder. Den første januar i 2008 fikk Scana Industrier ASA ny konsernsjef. Jeg ønsker Rolf Roverud velkommen til sjefsstolen og er trygg på at han er meget kvalifisert for oppgavene. Jeg takker eiere og ansatte for godt samarbeid gjennom en intens og interessant periode, og ser frem til å være med Scana videre i en annen rolle. Frode Alhaug konsernsjef (2007)

7 Scana Steel Björneborg leverer stål av svært høy kvalitet til blant annet veivakslinger og vitale komponenter i motorer. 5

8 FINANSIELLE NØKKELTALL Olje og Gass: 281 mill. (11 %) Stål: mill. (69 %) Olje og Gass: 39 mill. (14 %) Stål: 203 mill. (74 %) Marin: 488 mill. (20 %) Marin: 32 mill. (12 %) Omsetning per forretningsområde Resultat per forretningsområde 6 (NOK i millioner unntatt pr aksje) Definisjon RESULTATER FRA VIRKSOMHETEN Driftsinntekter 2 469, , , , , ,9 Driftsresultat før avskrivning 326,8 258,6 175,6 107,8 57,6 7,2 Driftsresultat 270,5 210,8 134,7 64,3-10,4-85,0 Resultat før skatt 238,9 208,3 103,7 28,6-144,3-86,3 Årets resultat / (underskudd) 196,7 188,3 85,0 27,2-130,3-80,8 Driftsmargin 1 11,0% 11,0% 8,6% 5,1% -0,8% -6,0% Avkastning på sysselsatt kapital 2 25,7% 23,8% 18,6% 9,4% -1,5% -10,2% Egenkapitalrentabilitet 3 29% 36% 29% 24% -110% -37% FINANSIELL STILLING Sum eiendeler 1 903, , , ,2 992, ,2 Brutto gjeld 4 495,1 413,8 397,4 536,2 599,1 565,3 Likviditet 5 205,6 89,7 119,1 50,7 72,6 42,2 Netto gjeld 6 289,5 324,1 278,4 485,5 526,4 523,0 Egenkapital 7 723,8 616,6 439,1 149,2 78,7 157,5 Gearing 8 0,68 0,67 0,91 3,59 7,62 3,59 Egenkapitalandel 38% 40% 37% 14% 8% 14% AKSJEDATA Resultat pr aksje 9 1,11 1,04 0,54 0,26-1,22-0,76 Kontantstrøm pr aksje 10 1,54 1,36 0,81 0,68-0,72 0,05 Utbytte pr aksje 11 0,50 0,33 0,16 Utdelingsforhold Egenkapital pr aksje 4,33 3,68 2,62 1,40 0,74 1,48 Børskurs pr ,90 8,20 4,50 2,73 0,85 0,28 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) DEFINISJONER 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Foreslått utbytte Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for tidspunkt for egenkapitalendring.

9 VIKTIGE HENDELSER I 2007 Scana leverer smidde akslinger til store vindmøller. Hundhammerfjellet vindmøllepark i Nærøy Kommune i Nord-Trøndelag skal ferdig utbygd ha 17 vindmøller med en samlet årsproduksjon på 175 GWh. Parken vil dermed gi nok elektrisitet til å dekke forbruket i rundt husstander. Scana Steel Björneborg fortsatte den gode utviklingen i 2007 og har inngått remmeavtaler med flere strategisk viktige kunder. Siemens AG i Berlin kåret Scana Steel Björneborg til beste leverandør. Dette er en bekreftelse på at selskapet leverer stål og produkter i verdensklasse. Scana Steel Stavanger har styrket konkurransekraft etter installasjon av nytt sandanlegg, ny mikser og ny slipemanipulator i støperiet. Selskapet skal sammen med Vulcan Sheffield Forgemasters levere støpte knutepunkter i stål til Gjøa-platformen. Den halvt nedsenkbare produksjonsriggen blir bygget av AkerKværner. Leshan Scana styrket sin markedsposisjon som produsent av høykvalitets produkter for Kinas stålindustri. I 2007 økte selskapet produksjonskapasiteten innen høy- og lavlegerte valser og valseringer. Disse stiller større krav til kompetanse og produksjonsutstyr og gir høyere salgsverdi enn tradisjonelle valser og støpte produkter. Scana Steel Söderfors har inngått en langsiktig avtale om leveranser av spesialstål til en tysk kunde. Produksjonen skal gjøres i samarbeid med Scana Björneborg. Dette er et godt eksempel på hvordan Scana realiserer synergieffekter mellom selskap i Scana konsernet. Scana Skarpenord og Scana Mar-El har styrket sin satsing i Asia ved å utvide salgskontoret i Singapore i samarbeid med Scana Volda. Satsingen i Asia har gitt gode resultater i form av flere kontrakter til strategisk viktige kunder. Scana Volda styrker satsingen på service og ettermarked ved å skille ut denne virksomheten i eget selskap. Selskapet ble etablert i 2007 og kommer i drift i Scana Skarpenord på Rjukan har et særlig godt fotfeste i Kina og Korea. Av 230 kontrakter som ble inngått i 2007 er 147 til Korea. Dette bekrefter Scanas konkurransedyktighet for leveranser av aktuatorer og ventilkontrollsystem i Asia. Disse markedene kjennetegnes av sterk konkurranse og mange aktører. Scana Mar-El har utviklet og testet et nytt styringssystem Marco-V og oppdaterer fremdriftssystemet Neptune. Det forventes at disse vil styrke Scanas markedsposisjon ytterligere for slike system. Scana Offshore Technology utfører oppdrag innenfor service, vedlikehold og reklassifisering. Etterspørselen er større enn dagens kapasitet, og det forventes en betydelig vekst i årene fremover. Scana Offshore Vestby og Scana AMT har hatt viktige leveranser til Sevan Marine og FPSOcean. Produksjon av system for oljelasting til havs sammen med FPSOcean har betydelig oppside dersom det lykkes. Etableringen av salgskontor i Houston har styrket Scanas satsing i olje og gass industrien. I 2007 har vi lykkes i å oppnå ordre for utbyggingsprosjekt i Mexicogulfen og utenfor Brasil. Scanas forretningsområde Olje og Gass ble etablert i 2006 i fellesskap med IOS A/S. Scana hadde 70% eierandel mens IOS hadde 30%. Scana kjøpte IOS eierandel i 2007 og besitter nå alle aksjene i datterselskapene. Samlede investeringer i 2007 utgjorde 128 mill kr. Investeringene øker kapasitet som grunnlag for videre organisk vekst i alle forretningsområdene.

10 HISTORISKE HØYDEPUNKTER Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling. Scana Booforge var på dette tidspunkt etablert fire år tildligere i Karlskoga Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontrollprodusenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen startet allerede i 1646 og ble tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland kraft AS hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer.

11 Støperiet i Björneborg på 1920-tallet 2000 Styret i Scana Industrier utnevner Odd Torland til konsernsjef. Frode Alhaug (nåværende konsernsjef) tiltrer styret i Scana. Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom samarbeid mellom Scana Skarpenord AS og dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet MNOK 106 i ny aksjekapital Scana Volda inngår ett strategisk samarbeid med en tsjekkisk leverandør av små og mellomstore gir. Avtalen innebærer store kostnadsbesparelser for Scana og dermed økt konkurransekraft i ett tøft marked Leshan Scana Machinery Co. Ltd. leverer sitt første år med positivt netto resultat etter å ha slitt med dårlige resultater siden Investeringsselskapet Stålinvest AS (eid av ledelsen i Scana) kjøper Smedvigs aksjemajoritet i Scana. Frode Alhaug etterfølger Peter Smedvig som ny styreformann i Scana Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS offshore serviceselskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter samt sikre vekst innen internasjonal petroleumsindustri Scana kjøper sammen med International Oildfield Services AS selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS og Scana AMT AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst og videreutvikling av konsernets aktiviteter innen internasjonal petroleumsindustri Scanas omsetning øker med 29 % og konsernet leverer driftsmarginer i tråd med målsettingene. Produktiviteten i konsernets viktigste datterselskap er meget høy.

12 FORRETNINGSOMRÅDER Scana er organisert i tre forretningsområder; Stål, Marin og Olje og Gass med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Scana består av 13 operasjonelle selskaper i Sverige, Norge og Kina, med kunder i alle verdensdeler. 10 STÅL Scana Steel Björneborg AB, Sverige Smidde spesialkomponenter Scana Steel Stavanger AS, Norge Høylegert støpe- og smiegods og slitestål Scana Steel Söderfors AB, Sverige Valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål Scana Steel Booforge AB, Sverige Truckgafler og spesialisert smie og varmebehandling Leshan Scana Machinery Company Ltd., Kina Støpegods og stålvalser MARIN Scana Volda AS, Norge Gir, propeller og fremdriftssystemer Scana Mar-El AS, Norge Elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy Scana Skarpenord AS, Norge Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer OLJE OG GASS Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av utstyr til oljeindustrien Scana Materials Technology Centre AS, Norge Metallurgi og laboratorietjenester Scana Wikov AS, Norge Gir og vedlikeholdstjenester på gir Scana Offshore Vestby AS, Norge Konstruksjon og produksjon av spesialutstyr til petroleumsindustrien Scana AMT AS, Norge Engineering og design av utstyr og komponenter til olje- og gassindustrien

13 Vakumsmelting gir renere og mer homogent stål 11

14 FORRETNINGSOMRÅDET STÅL 12 Forretningsområdet Stål har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge og Scana Steel Söderfors. I forretningsområdet inngår også det norske selskapet Scana Steel Stavanger samt Leshan Scana Machinery Company i Kina. Videre har forretningsområdet etablert egne salgsselskaper i Finland, Frankrike og England, og har ellers et omfattende agentnett for internasjonalt salg. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted-, skips- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markedsposisjoner innen respektive produktområder. STRATEGISK POSISJON Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig både fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Svært få nye etableringer har funnet sted de senere år innen spesialsmier. De fleste investeringene har først og fremst skjedd innen valsing av lange og flate produkter. Scana er en av få aktører innen sitt område med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Få av Scanas konkurrenter har eget stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert betydelige ressurser i økt kapasitet og produktivitet samt nye administrative systemer. KUNDER OG MARKED For forretningsområdets spesialprodukter finnes kundene blant store internasjonale aktører innen bransjer som marin, olje/gass og energi. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. Kundene til spesialstål er primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått flere slike avtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. RESULTATUTVIKLING Omsetningen i 2007 var god og utgjorde mill kr, opp 21 % i forhold til Driftsresultatet endte på 203 mill kr med driftsmargin på 12 %. Driftsresultat og driftsmarginer på dette nivået er tilfredsstillende og viser at forretningsområdet har god konkurransekraft. Kapasitetsutnyttelse og produktmiks har også vært god. Ordreinngangen for 2007 var 2054 mill kr, opp 20 % fra Ordrereserven ved utgangen av 2007 var 1171 mill kr, en økning fra 926 mill kr i forhold til Etterspørselen er god i alle markedssegmenter (Marine, Energi, Olje og Gass og Stål og Maskin). Prisene på stålskrap og elkraft stabiliserte seg etter økningen tidligere i 2007, mens prisene på edlere metallegeringer (molybden og nikkel) gikk noe ned etter toppnoteringen tidligere på året. Pussing og sliping av vannjet etter støping. Disse leveres til Rolls Royce, som bruker vannjet som fremdrift på enkelte skip istedenfor tradisjonelle propeller PRODUKTER Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt høy kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilverket stål på rundt tonn smeltet materiale. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 45 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret (sylindriske produkter) er Scana markedsledende.

15 (Tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat Ordrereserve pr Antall ansatte pr Flytende stål tømmes i former.

16 SCANA STEEL BJÖRNEBORG ADMINISTRERENDE DIREKTØR: INGVAR WINBO ANSATTE: 336 OMSETNING: 735 MILLIONER NOK 14 Grunnlagt for over 350 år siden, gjør Scana Steel Björneborg til en av verdens eldste smievirksomheter. Selskapet er lokalisert i Björneborg, nær Karlskoga og Kristinehamn, Sverige. Det ble en del av Scanagruppen i 1993 og har siden utviklet og ekspandert virksomheten gjennom betydelige investeringer og endret strategi. Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med tonn presse og et velutrustet maskineringsverksted. Pr. 31. desember 2007 hadde selskapet 336 ansatte og omsatte for SEK 840 millioner, en økning på 28 % fra MARKED OG KUNDER 2007 ble et rekordår for Scana Steel Björneborg, med ordreinngang større enn noen gang tidligere. Produksjonskapasiteten er i stor grad belagt for 2008 og deler av Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men eksport går også til USA og andre deler av verden. Selskapets kunder er dominerende aktører innen sine markedsområder og stiller strenge krav til spesifikasjoner og kvalitet. Selskapet nyter et omdømme som kvalitetsprodusent. I 2007 ble Scana Steel Björneborg utpekt av Siemens AG i Berlin til beste leverandør. I tillegg vant selskapet i 2007 en stor cutting-edge kontrakt med Shell, hvor det skal leveres smidde og maskinerte spesialledd til Perdidoprosjektet i den mexianske Gulfen, et arbeid på 2500 meters dyp. Shell valgte Scana på grunn av selskapets evne til å produsere stål i verdensklasse. Vi har i 2007 hatt rekordstor ordreinngang. Vi ønsker likevel å vokse kontrollert og sørge for god og seriøs oppfølging av store, eksisterende kunder. PRODUKTER Björneborg leverer produkter til markedet innen marin, offshore, energi, maskin og stål. Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med høyt teknisk innhold. I tillegg leveres råsmidde og halvfabrikerte emner. Scana Steel Selskapets hovedprodukter er akslinger, rotorer, stigerør og sammenføyninger samt smidd stål til verktøyprodusenter. Selskapets produkter er som oftest nøkkelkomponenter for kundene. Scana Steel Björneborg leverer komponenter med forskjellig ferdigstillingsgrad, avhengig av hva kundene etterspør. Selskapet etterstreber forskning for å styrke kvaliteten ytterligere, og har et løpende forskningssamarbeid med Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.

17 Björneborg leverer produkter til alle Scanas markedssegment (marin, olje og gass, energi, og maskin og stål). Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med høyt teknisk innhold, som akslinger, rotorer, stigerør og sammenføyninger, samt smidd stål til verktøyprodusenter. I tillegg leveres råsmidde og halvfabrikerte emner. Bildet viser en aksling på 22 meter. Scana er en av tre-fire produsenter i verden som kan smi akslinger i slike lengder.

18 SCANA STEEL STAVANGER ADMINISTRERENDE DIREKTØR: JAN-ØYVIND JØRGENSEN ANSATTE: 226 OMSETNING: 466 MILLIONER NOK 16 Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapets forretningsidé ble grunnlagt på ideen om omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Scana Industrier kjøpte bedriften i Selskapets konkurranseevne er i dag unik. Vi kan produsere små serier av høylegerte spesialkomponenter i stål, både av smidde og støpte produkter. Scana Steel Stavanger er sammen med Leshan Scana de eneste selskapene i Scana som har støperi. Per 31. desember 2007 hadde selskapet 226 ansatte og omsatte for 466 millioner. MARKED OG KUNDER Scana Steel Stavanger opererer i et globalt marked, men har majoriteten av kundene sine i Skandinavia og Nord-Europa. Kundene er brukere av spesialstål og høylegert stål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i all hovedsak innen offshore, skipsutstyr, gruver og generell mekanisk industri. I 2007 hadde Scana Steel Stavanger en eksport på 67 %, med hovedeksport til Storbritannia, Sverige og Tyskland. Det er høy konkurranse i markedet og selskapet er i europeisk målestokk en relativt liten aktør. Vi har likevel den fordel at vi er inne i spesifikke nisjer med små serier, der kvalitet og leveringstid er svært viktig. Vi har vist at vi er til å stole på og har derfor beholdt gode kunderelasjoner over lang tid, eksempelvis med MAN B&W og Rolls Royce. PRODUKTER Scana Steel Stavanger har sin basisproduksjon i smidde eller støpte detaljer i ulike stålkvaliteter og grad av ferdigstillelse. De tre viktigste forretningsområdene er støpt stål opp til 12 tonn, smidd stål (ventilspindler og akslinger) og veihøvelskjær til snøplog. Typiske produkter selskapet leverer er: Rustfrie stenger Fartøyspropeller og vannjetprodukter Ventiler og ventilhus Slitegods Kjettingstoppere Veiskjær Scana Steel Stavanger har som mål å være ledende i utviklingen innen stålmetallurgi og støperiteknikk. Et grep for å konkretisere dette er å videreutvikle smelteverket. Vi øker i 2008 til tre skift og får slik utnyttet smipressa bedre. Dette vil igjen øke volumet, omsetningen og resultatet. Dette skal gi resultater i Scana Steel Stavanger arbeider i hovedsak med mange, kortsiktige kontrakter. Vi har i 2007 levert solide offshorekontrakter, deriblant knutepunkter til Gjøafeltet. Ultralydkontroll av støpegods. Kontrollen utføres for å sikre at produktene ikke inneholder innvendige feil. Kjettingstoppere til offshore ankerhåndteringsfartøy.

19 Snøhvitfeltet er et naturgassfelt i Barentshavet. Feltet er det femte største gassfeltet på norsk sokkel etter Trollfeltet, Ormen Lange-feltet, Åsgardfeltet og Ekofiskfeltet. Det vil produsere i ca 30 år fra og med høsten Alt utstyr i produksjonsanlegget på feltet er plassert på havbunnen, ingen plattformer eller andre innretninger brukes på overflaten. Ubehandlet gass ilandføres gjennom rør til Melkøya utenfor Hammerfest, prosesseres og nedkjøles til flytende gass, LNG, før den skipes ut til det amerikanske markedet. Scana har levert støpte stålprodukter til Snøhvit. Det stilles særlig høye krav til stålets egenskaper ved bruk i slike værutsatte anlegg.

20 SCANA STEEL SÖDERFORS ADMINISTRERENDE DIREKTØR: PER JARBELIUS ANSATTE: 148 OMSETNING: 221 MILLIONER NOK 18 Virksomheten i Scana Steel Söderfors inngikk tidligere i det franske Erasteel-konsernet, men ble overtatt av Scana Industrier i Selskapets hovedvirksomhet er salg av produksjonstjenester og produkter i form av smidd, valset og høylegert stål til stålselskaper, maskinprodusenter og grossister. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige. Per 31. desember 2007 hadde selskapet 148 ansatte og omsatte for NOK 221 millioner. MARKED OG KUNDER Scana Steel Söderfors har størstedelen av sin omsetning innen Sverige, men har også leveranser til andre land i Europa, USA og Japan. Kundene er store og dominerende aktører i sitt marked. Vi har også iverksatt en nysatsning på høylegert stål til markedet i USA. PRODUKTER Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert spesialstål. Selskapets hovedprodukter er: Runde og flate profiler Høylegert verktøystål 1 PM stål Smidd spesialstål Vi har i 2007 også investert i nye maskiner som gjør oss i stand til å behandle vesentlig større vekter og dimensjoner, noe som gjør oss mer attraktive for flere kunder. Dette så vi mot slutten av 2007 gjennom en tydelig volumøkning. Söderfors møter økende etterspørsel fra strategiske kunder. I smien hadde vi døgnkontinuerlig drift hele året, og valseverket øker fra to til tre skift. Det er en målsetting for selskapet er å gå fra såkalt «legoproduksjon» til egne produkter. Dette gjøres i samarbeide med Scana Björneborg. Dette vil gi oss et bedre og mer lønnsomt fundament i konjunktursvingninger. Utviklingsarbeidet starter opp i Dette er og i linje med konsernets strategi for å øke verdien i hele kjeden. Satsningen på egne produkter betyr at vi kan øke omsetningen med opptil 40 % for Selskapets FoU utgjør 3-5% av omsetningen. Scana leverer stålprofiler til anerkjente verktøyprodusenter og er ledende innen produksjon av utstyr til skogindustrien. Bilde øverst: Selskapet er spesialisert på nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert spesialstål.

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

Maritim Verdiskapingsbok

Maritim Verdiskapingsbok Maritim Verdiskapingsbok 2007 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Den maritime næringen i Norge 6 Maritimt næringsliv 7 Rederier 7 Maritime tjenesteytere 12 Skipsbyggere 15 Utstyrsprodusenter 17 Verdiskaping

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Årsrapport. Morgendagens samfunn. www.siemens.no

Årsrapport. Morgendagens samfunn. www.siemens.no 2006 Årsrapport Morgendagens samfunn www.siemens.no s Globale megatrender Verdenssamfunnet er i endring og det er to trender vi i Siemens tror vil påvirke oss mer enn noe annet. Den ene er økt urbanisering

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer