Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder 10 Forretningsområdet Stål 12 Scana Steel Björneborg _14 Scana Steel Stavanger _16 Scana Steel Söderfors _18 Scana Steel Booforge _19 Leshan Scana 20 Forretningsområdet Marin _22 Scana Volda 24 Scana Mar-El 25 Scana Skarpenord _26 Forretningsområdet Olje og Gass 28 Scana Offshore Technology 30 Scana Materials Technology Centre 31 Scana Wikov 32 Scana Offshore Vestby _33 Scana AMT _34 Miljø 36 Regnskapsåret Årsberetning 2007 _39 Regnskap og noter Resultatregnskap konsern _47 Balanse konsern 48 Kontantstrøm konsern _49 Endring i egenkapital konsern _50 Noter konsern _51 Resultatregnskap morselskap 81 Balanse morselskap 82 Kontantstrøm morselskap _83 Noter morselskap _84 Revisors beretning Aksjer og aksjonærforhold _91 Adresser 95 Forsidebilde: Denne dreieskiven på 8 meter i diameter brukes for tunneldrivingsmaskiner. Bearbeidede forringer fra Scana settes inn som forprodukt for lagerringene. Utover dette settes lagre med større diametre for ytterligere bruksformål, som offshore-bruk og kraner. Foto: Kjetil Alsvik: side 3, 12, 13, 22, 28, 31, 32, 43, 94, 95. Ingemar Myrén: side 11 og 14. Kjetil Alsvik / StatoilHydro oppslag side 16 og 17. Øyvind Hagen / StatoilHydro: side 30. Sevan Marine: oppslag side Sigbjørn Sigbjørnsen: side 37. Sten Anderson: side 38. Takk til Camilla Blomqvist og Kjell Inge Torgersen. UTARBEIDELSE OG PRODUKSJON: PRINTERS AS, STAVANGER

3 SCANA- KONSERNET 1 Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. Hovedproduktene i forretningsområdet Stål er tilvirkning av smidde og støpte spesialprodukter til olje og gass-, energi-, marin-, maskin- og verktøyindustrien. Forretningsområdet Marin utvikler og produserer gir, fremdriftssystemer og ventilstyresystemer for skip. Hovedproduktene for forretningsområdet Olje og Gass er design og produksjon, laboratorietjenester, markedsføring og salg i tillegg til vedlikehold og reparasjon av utstyr og stålkomponenter til olje og gassindustrien. Selskapene i de tre forretningsområdene leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for vår konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Scana har hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana konsernet har ansatte, hvorav 794 i Kina. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Konsernet har operative selskap i Norge, Sverige og Kina, samt tilknyttede selskap og representasjon i 25 land.

4 MÅL OG MIDLER Scana er organisert i tre forretningsområder, Stål, Marin og Olje og gass. De fleste av Scanas bedrifter betjener ett eller flere av fire markedssegmenter Marin, Energi, Olje og Gass og Stål og Maskin. Scana besitter ledende kunnskap innen disse områdene, og vil i fremtiden selge større andel ferdigstilte produkter og løsninger. 2 FORRETNINGSIDE Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskap som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. VISJON Scana skaper fremdrift Med dette mener vi: Scana Industrier skal være et profitabelt industrikonsern. Hovedkontoret skal være i Scandinavia, med industrielle baser og sentra for teknologiog markedskompetanse i Europa og Asia. Konsernet skal ha kunder over hele verden. Scana skal ha omdømme for utmerket kunderespons, sterk kompetanse, solid kvalitet og leveringspålitelighet, og være en tiltrekkende og utfordrende arbeidsplass. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. OVERORDNET MÅL OG STRATEGI Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier; 1. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder. 2. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring. 3. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom oppkjøp - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede. 4. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marin og olje og gass.

5 KONSERNLEDELSE OG ORGANISASJON Scana har en desentral organisering hvor en stor del av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. 3 KONSERNLEDELSEN BESTÅR AV: Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han kommer fra stillingen som visekonsernsjef i NSB AS, og har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. SCANAS SELSKAPER ER ORGANISERT I TRE FORRETNINGSOMRÅDER: STÅL MARIN OLJE OG GASS Scana Steel Björneborg Scana Volda Scana Offshore Technology Christian Rugland, konserndirektør økonomi og finans Christian Rugland (f. 1965) har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Rugland tiltrådte stillingen i januar Før det jobbet han som senior rådgiver i Petoro AS og i BP Norway UA. Scana Steel Stavanger Scana Steel Söderfors Scana Mar-El Scana Skarpenord Scana Materials Technology Centre Scana Wikov Per Ravnestad, konserndirektør olje og gass Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han kom til Scana fra stillingen som administrende direktør i IOS Tubular Management hvor han fortsatt er styreformann. Han er i tillegg partner i IOS AS som inntil 2007 hadde en 30 % eierandel i Scanas selskaper i forretningsområdet Olje og Gass. Scana Steel Booforge Leshan Scana Scana Offshore Vestby Scana AMT

6 KONSERNSJEFENS KOMMENTAR 4 Det har vært og er god etterspørsel på alle områder. Men det er lagt stor vekt på å investere i organisasjonene og i produksjonsutstyr for å ha god fleksibilitet mellom markedssegmentene. Det er mer å hente både på produktivitet, organisasjon og markedsutvikling. I 2007 ble Scana valgt som beste leverandør og foretrukket leverandør av viktige kunder som er ledende i verden på sine områder. Fra en utilfredsstillende leveringssikkerhet ved utgangen av 2006, er Scana nå klart bedre, men ikke gode nok. Flere av våre datterselskap har nye ledere som tar dette på alvor. Det er en utfordring i markeder hvor det er lange leveringstider hos våre underleverandører. Kostnadene skal også holdes nede. Etableringen av Olje og Gass som eget forretningsområde har innfridd forventningene. Salget til kunder innen petroleumsvirksomhet fra alle selskapene i Scanakonsernet er mer enn doblet i 2007 fra ca 250 mill kr til 550 mill kr. Det er inngått store rammeavtaler og Scana investerer over 5% av omsetningen på nye produkt og i egne design. Scana er en miljøbedrift. Hovedinnsats av råvarer som inngår i våre produkter resirkuleres i prosessen. Av 300 mill kr investert i nytt produksjonsutstyr de siste tre år, er mer enn 150 mill kr ny teknologi hvor et av målene er renere og lavere energiforbruk. Scana konsernet finner form og innhold er tredje år med over 25% vekst i den retning vi ønsker. Sammen med våre viktigste kunder har vi valgt produkter og en produktmix som gir god organisk vekst og høy verdiskaping. Dette gjør det mulig å opprettholde gode marginer i alle selskap. Vi har bedre ordreinngang enn noen gang tidligere og som tilsvarer et års produksjon fordelt på ca 70% i 2008 og 30% i 2009 selv om vi har holdt tilbake endel salg på lang horisont. Scanas produkter er rettet mot fire markedssegment: Marin Olje og Gass Energi Stål og Maskin Scana fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Det er og et mål å belaste miljøet minimalt i fremstillingen. Scana er bedre skikket enn noen gang til å løse oppgavene i 2008 og skape verdier for eierne og kunder. Den første januar i 2008 fikk Scana Industrier ASA ny konsernsjef. Jeg ønsker Rolf Roverud velkommen til sjefsstolen og er trygg på at han er meget kvalifisert for oppgavene. Jeg takker eiere og ansatte for godt samarbeid gjennom en intens og interessant periode, og ser frem til å være med Scana videre i en annen rolle. Frode Alhaug konsernsjef (2007)

7 Scana Steel Björneborg leverer stål av svært høy kvalitet til blant annet veivakslinger og vitale komponenter i motorer. 5

8 FINANSIELLE NØKKELTALL Olje og Gass: 281 mill. (11 %) Stål: mill. (69 %) Olje og Gass: 39 mill. (14 %) Stål: 203 mill. (74 %) Marin: 488 mill. (20 %) Marin: 32 mill. (12 %) Omsetning per forretningsområde Resultat per forretningsområde 6 (NOK i millioner unntatt pr aksje) Definisjon RESULTATER FRA VIRKSOMHETEN Driftsinntekter 2 469, , , , , ,9 Driftsresultat før avskrivning 326,8 258,6 175,6 107,8 57,6 7,2 Driftsresultat 270,5 210,8 134,7 64,3-10,4-85,0 Resultat før skatt 238,9 208,3 103,7 28,6-144,3-86,3 Årets resultat / (underskudd) 196,7 188,3 85,0 27,2-130,3-80,8 Driftsmargin 1 11,0% 11,0% 8,6% 5,1% -0,8% -6,0% Avkastning på sysselsatt kapital 2 25,7% 23,8% 18,6% 9,4% -1,5% -10,2% Egenkapitalrentabilitet 3 29% 36% 29% 24% -110% -37% FINANSIELL STILLING Sum eiendeler 1 903, , , ,2 992, ,2 Brutto gjeld 4 495,1 413,8 397,4 536,2 599,1 565,3 Likviditet 5 205,6 89,7 119,1 50,7 72,6 42,2 Netto gjeld 6 289,5 324,1 278,4 485,5 526,4 523,0 Egenkapital 7 723,8 616,6 439,1 149,2 78,7 157,5 Gearing 8 0,68 0,67 0,91 3,59 7,62 3,59 Egenkapitalandel 38% 40% 37% 14% 8% 14% AKSJEDATA Resultat pr aksje 9 1,11 1,04 0,54 0,26-1,22-0,76 Kontantstrøm pr aksje 10 1,54 1,36 0,81 0,68-0,72 0,05 Utbytte pr aksje 11 0,50 0,33 0,16 Utdelingsforhold Egenkapital pr aksje 4,33 3,68 2,62 1,40 0,74 1,48 Børskurs pr ,90 8,20 4,50 2,73 0,85 0,28 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) DEFINISJONER 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Foreslått utbytte Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for tidspunkt for egenkapitalendring.

9 VIKTIGE HENDELSER I 2007 Scana leverer smidde akslinger til store vindmøller. Hundhammerfjellet vindmøllepark i Nærøy Kommune i Nord-Trøndelag skal ferdig utbygd ha 17 vindmøller med en samlet årsproduksjon på 175 GWh. Parken vil dermed gi nok elektrisitet til å dekke forbruket i rundt husstander. Scana Steel Björneborg fortsatte den gode utviklingen i 2007 og har inngått remmeavtaler med flere strategisk viktige kunder. Siemens AG i Berlin kåret Scana Steel Björneborg til beste leverandør. Dette er en bekreftelse på at selskapet leverer stål og produkter i verdensklasse. Scana Steel Stavanger har styrket konkurransekraft etter installasjon av nytt sandanlegg, ny mikser og ny slipemanipulator i støperiet. Selskapet skal sammen med Vulcan Sheffield Forgemasters levere støpte knutepunkter i stål til Gjøa-platformen. Den halvt nedsenkbare produksjonsriggen blir bygget av AkerKværner. Leshan Scana styrket sin markedsposisjon som produsent av høykvalitets produkter for Kinas stålindustri. I 2007 økte selskapet produksjonskapasiteten innen høy- og lavlegerte valser og valseringer. Disse stiller større krav til kompetanse og produksjonsutstyr og gir høyere salgsverdi enn tradisjonelle valser og støpte produkter. Scana Steel Söderfors har inngått en langsiktig avtale om leveranser av spesialstål til en tysk kunde. Produksjonen skal gjøres i samarbeid med Scana Björneborg. Dette er et godt eksempel på hvordan Scana realiserer synergieffekter mellom selskap i Scana konsernet. Scana Skarpenord og Scana Mar-El har styrket sin satsing i Asia ved å utvide salgskontoret i Singapore i samarbeid med Scana Volda. Satsingen i Asia har gitt gode resultater i form av flere kontrakter til strategisk viktige kunder. Scana Volda styrker satsingen på service og ettermarked ved å skille ut denne virksomheten i eget selskap. Selskapet ble etablert i 2007 og kommer i drift i Scana Skarpenord på Rjukan har et særlig godt fotfeste i Kina og Korea. Av 230 kontrakter som ble inngått i 2007 er 147 til Korea. Dette bekrefter Scanas konkurransedyktighet for leveranser av aktuatorer og ventilkontrollsystem i Asia. Disse markedene kjennetegnes av sterk konkurranse og mange aktører. Scana Mar-El har utviklet og testet et nytt styringssystem Marco-V og oppdaterer fremdriftssystemet Neptune. Det forventes at disse vil styrke Scanas markedsposisjon ytterligere for slike system. Scana Offshore Technology utfører oppdrag innenfor service, vedlikehold og reklassifisering. Etterspørselen er større enn dagens kapasitet, og det forventes en betydelig vekst i årene fremover. Scana Offshore Vestby og Scana AMT har hatt viktige leveranser til Sevan Marine og FPSOcean. Produksjon av system for oljelasting til havs sammen med FPSOcean har betydelig oppside dersom det lykkes. Etableringen av salgskontor i Houston har styrket Scanas satsing i olje og gass industrien. I 2007 har vi lykkes i å oppnå ordre for utbyggingsprosjekt i Mexicogulfen og utenfor Brasil. Scanas forretningsområde Olje og Gass ble etablert i 2006 i fellesskap med IOS A/S. Scana hadde 70% eierandel mens IOS hadde 30%. Scana kjøpte IOS eierandel i 2007 og besitter nå alle aksjene i datterselskapene. Samlede investeringer i 2007 utgjorde 128 mill kr. Investeringene øker kapasitet som grunnlag for videre organisk vekst i alle forretningsområdene.

10 HISTORISKE HØYDEPUNKTER Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling. Scana Booforge var på dette tidspunkt etablert fire år tildligere i Karlskoga Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontrollprodusenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen startet allerede i 1646 og ble tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland kraft AS hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer.

11 Støperiet i Björneborg på 1920-tallet 2000 Styret i Scana Industrier utnevner Odd Torland til konsernsjef. Frode Alhaug (nåværende konsernsjef) tiltrer styret i Scana. Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom samarbeid mellom Scana Skarpenord AS og dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet MNOK 106 i ny aksjekapital Scana Volda inngår ett strategisk samarbeid med en tsjekkisk leverandør av små og mellomstore gir. Avtalen innebærer store kostnadsbesparelser for Scana og dermed økt konkurransekraft i ett tøft marked Leshan Scana Machinery Co. Ltd. leverer sitt første år med positivt netto resultat etter å ha slitt med dårlige resultater siden Investeringsselskapet Stålinvest AS (eid av ledelsen i Scana) kjøper Smedvigs aksjemajoritet i Scana. Frode Alhaug etterfølger Peter Smedvig som ny styreformann i Scana Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS offshore serviceselskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter samt sikre vekst innen internasjonal petroleumsindustri Scana kjøper sammen med International Oildfield Services AS selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS og Scana AMT AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst og videreutvikling av konsernets aktiviteter innen internasjonal petroleumsindustri Scanas omsetning øker med 29 % og konsernet leverer driftsmarginer i tråd med målsettingene. Produktiviteten i konsernets viktigste datterselskap er meget høy.

12 FORRETNINGSOMRÅDER Scana er organisert i tre forretningsområder; Stål, Marin og Olje og Gass med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Scana består av 13 operasjonelle selskaper i Sverige, Norge og Kina, med kunder i alle verdensdeler. 10 STÅL Scana Steel Björneborg AB, Sverige Smidde spesialkomponenter Scana Steel Stavanger AS, Norge Høylegert støpe- og smiegods og slitestål Scana Steel Söderfors AB, Sverige Valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål Scana Steel Booforge AB, Sverige Truckgafler og spesialisert smie og varmebehandling Leshan Scana Machinery Company Ltd., Kina Støpegods og stålvalser MARIN Scana Volda AS, Norge Gir, propeller og fremdriftssystemer Scana Mar-El AS, Norge Elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy Scana Skarpenord AS, Norge Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer OLJE OG GASS Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av utstyr til oljeindustrien Scana Materials Technology Centre AS, Norge Metallurgi og laboratorietjenester Scana Wikov AS, Norge Gir og vedlikeholdstjenester på gir Scana Offshore Vestby AS, Norge Konstruksjon og produksjon av spesialutstyr til petroleumsindustrien Scana AMT AS, Norge Engineering og design av utstyr og komponenter til olje- og gassindustrien

13 Vakumsmelting gir renere og mer homogent stål 11

14 FORRETNINGSOMRÅDET STÅL 12 Forretningsområdet Stål har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge og Scana Steel Söderfors. I forretningsområdet inngår også det norske selskapet Scana Steel Stavanger samt Leshan Scana Machinery Company i Kina. Videre har forretningsområdet etablert egne salgsselskaper i Finland, Frankrike og England, og har ellers et omfattende agentnett for internasjonalt salg. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted-, skips- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markedsposisjoner innen respektive produktområder. STRATEGISK POSISJON Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig både fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Svært få nye etableringer har funnet sted de senere år innen spesialsmier. De fleste investeringene har først og fremst skjedd innen valsing av lange og flate produkter. Scana er en av få aktører innen sitt område med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Få av Scanas konkurrenter har eget stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert betydelige ressurser i økt kapasitet og produktivitet samt nye administrative systemer. KUNDER OG MARKED For forretningsområdets spesialprodukter finnes kundene blant store internasjonale aktører innen bransjer som marin, olje/gass og energi. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. Kundene til spesialstål er primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått flere slike avtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. RESULTATUTVIKLING Omsetningen i 2007 var god og utgjorde mill kr, opp 21 % i forhold til Driftsresultatet endte på 203 mill kr med driftsmargin på 12 %. Driftsresultat og driftsmarginer på dette nivået er tilfredsstillende og viser at forretningsområdet har god konkurransekraft. Kapasitetsutnyttelse og produktmiks har også vært god. Ordreinngangen for 2007 var 2054 mill kr, opp 20 % fra Ordrereserven ved utgangen av 2007 var 1171 mill kr, en økning fra 926 mill kr i forhold til Etterspørselen er god i alle markedssegmenter (Marine, Energi, Olje og Gass og Stål og Maskin). Prisene på stålskrap og elkraft stabiliserte seg etter økningen tidligere i 2007, mens prisene på edlere metallegeringer (molybden og nikkel) gikk noe ned etter toppnoteringen tidligere på året. Pussing og sliping av vannjet etter støping. Disse leveres til Rolls Royce, som bruker vannjet som fremdrift på enkelte skip istedenfor tradisjonelle propeller PRODUKTER Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt høy kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilverket stål på rundt tonn smeltet materiale. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 45 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret (sylindriske produkter) er Scana markedsledende.

15 (Tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat Ordrereserve pr Antall ansatte pr Flytende stål tømmes i former.

16 SCANA STEEL BJÖRNEBORG ADMINISTRERENDE DIREKTØR: INGVAR WINBO ANSATTE: 336 OMSETNING: 735 MILLIONER NOK 14 Grunnlagt for over 350 år siden, gjør Scana Steel Björneborg til en av verdens eldste smievirksomheter. Selskapet er lokalisert i Björneborg, nær Karlskoga og Kristinehamn, Sverige. Det ble en del av Scanagruppen i 1993 og har siden utviklet og ekspandert virksomheten gjennom betydelige investeringer og endret strategi. Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med tonn presse og et velutrustet maskineringsverksted. Pr. 31. desember 2007 hadde selskapet 336 ansatte og omsatte for SEK 840 millioner, en økning på 28 % fra MARKED OG KUNDER 2007 ble et rekordår for Scana Steel Björneborg, med ordreinngang større enn noen gang tidligere. Produksjonskapasiteten er i stor grad belagt for 2008 og deler av Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men eksport går også til USA og andre deler av verden. Selskapets kunder er dominerende aktører innen sine markedsområder og stiller strenge krav til spesifikasjoner og kvalitet. Selskapet nyter et omdømme som kvalitetsprodusent. I 2007 ble Scana Steel Björneborg utpekt av Siemens AG i Berlin til beste leverandør. I tillegg vant selskapet i 2007 en stor cutting-edge kontrakt med Shell, hvor det skal leveres smidde og maskinerte spesialledd til Perdidoprosjektet i den mexianske Gulfen, et arbeid på 2500 meters dyp. Shell valgte Scana på grunn av selskapets evne til å produsere stål i verdensklasse. Vi har i 2007 hatt rekordstor ordreinngang. Vi ønsker likevel å vokse kontrollert og sørge for god og seriøs oppfølging av store, eksisterende kunder. PRODUKTER Björneborg leverer produkter til markedet innen marin, offshore, energi, maskin og stål. Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med høyt teknisk innhold. I tillegg leveres råsmidde og halvfabrikerte emner. Scana Steel Selskapets hovedprodukter er akslinger, rotorer, stigerør og sammenføyninger samt smidd stål til verktøyprodusenter. Selskapets produkter er som oftest nøkkelkomponenter for kundene. Scana Steel Björneborg leverer komponenter med forskjellig ferdigstillingsgrad, avhengig av hva kundene etterspør. Selskapet etterstreber forskning for å styrke kvaliteten ytterligere, og har et løpende forskningssamarbeid med Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.

17 Björneborg leverer produkter til alle Scanas markedssegment (marin, olje og gass, energi, og maskin og stål). Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med høyt teknisk innhold, som akslinger, rotorer, stigerør og sammenføyninger, samt smidd stål til verktøyprodusenter. I tillegg leveres råsmidde og halvfabrikerte emner. Bildet viser en aksling på 22 meter. Scana er en av tre-fire produsenter i verden som kan smi akslinger i slike lengder.

18 SCANA STEEL STAVANGER ADMINISTRERENDE DIREKTØR: JAN-ØYVIND JØRGENSEN ANSATTE: 226 OMSETNING: 466 MILLIONER NOK 16 Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapets forretningsidé ble grunnlagt på ideen om omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Scana Industrier kjøpte bedriften i Selskapets konkurranseevne er i dag unik. Vi kan produsere små serier av høylegerte spesialkomponenter i stål, både av smidde og støpte produkter. Scana Steel Stavanger er sammen med Leshan Scana de eneste selskapene i Scana som har støperi. Per 31. desember 2007 hadde selskapet 226 ansatte og omsatte for 466 millioner. MARKED OG KUNDER Scana Steel Stavanger opererer i et globalt marked, men har majoriteten av kundene sine i Skandinavia og Nord-Europa. Kundene er brukere av spesialstål og høylegert stål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i all hovedsak innen offshore, skipsutstyr, gruver og generell mekanisk industri. I 2007 hadde Scana Steel Stavanger en eksport på 67 %, med hovedeksport til Storbritannia, Sverige og Tyskland. Det er høy konkurranse i markedet og selskapet er i europeisk målestokk en relativt liten aktør. Vi har likevel den fordel at vi er inne i spesifikke nisjer med små serier, der kvalitet og leveringstid er svært viktig. Vi har vist at vi er til å stole på og har derfor beholdt gode kunderelasjoner over lang tid, eksempelvis med MAN B&W og Rolls Royce. PRODUKTER Scana Steel Stavanger har sin basisproduksjon i smidde eller støpte detaljer i ulike stålkvaliteter og grad av ferdigstillelse. De tre viktigste forretningsområdene er støpt stål opp til 12 tonn, smidd stål (ventilspindler og akslinger) og veihøvelskjær til snøplog. Typiske produkter selskapet leverer er: Rustfrie stenger Fartøyspropeller og vannjetprodukter Ventiler og ventilhus Slitegods Kjettingstoppere Veiskjær Scana Steel Stavanger har som mål å være ledende i utviklingen innen stålmetallurgi og støperiteknikk. Et grep for å konkretisere dette er å videreutvikle smelteverket. Vi øker i 2008 til tre skift og får slik utnyttet smipressa bedre. Dette vil igjen øke volumet, omsetningen og resultatet. Dette skal gi resultater i Scana Steel Stavanger arbeider i hovedsak med mange, kortsiktige kontrakter. Vi har i 2007 levert solide offshorekontrakter, deriblant knutepunkter til Gjøafeltet. Ultralydkontroll av støpegods. Kontrollen utføres for å sikre at produktene ikke inneholder innvendige feil. Kjettingstoppere til offshore ankerhåndteringsfartøy.

19 Snøhvitfeltet er et naturgassfelt i Barentshavet. Feltet er det femte største gassfeltet på norsk sokkel etter Trollfeltet, Ormen Lange-feltet, Åsgardfeltet og Ekofiskfeltet. Det vil produsere i ca 30 år fra og med høsten Alt utstyr i produksjonsanlegget på feltet er plassert på havbunnen, ingen plattformer eller andre innretninger brukes på overflaten. Ubehandlet gass ilandføres gjennom rør til Melkøya utenfor Hammerfest, prosesseres og nedkjøles til flytende gass, LNG, før den skipes ut til det amerikanske markedet. Scana har levert støpte stålprodukter til Snøhvit. Det stilles særlig høye krav til stålets egenskaper ved bruk i slike værutsatte anlegg.

20 SCANA STEEL SÖDERFORS ADMINISTRERENDE DIREKTØR: PER JARBELIUS ANSATTE: 148 OMSETNING: 221 MILLIONER NOK 18 Virksomheten i Scana Steel Söderfors inngikk tidligere i det franske Erasteel-konsernet, men ble overtatt av Scana Industrier i Selskapets hovedvirksomhet er salg av produksjonstjenester og produkter i form av smidd, valset og høylegert stål til stålselskaper, maskinprodusenter og grossister. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige. Per 31. desember 2007 hadde selskapet 148 ansatte og omsatte for NOK 221 millioner. MARKED OG KUNDER Scana Steel Söderfors har størstedelen av sin omsetning innen Sverige, men har også leveranser til andre land i Europa, USA og Japan. Kundene er store og dominerende aktører i sitt marked. Vi har også iverksatt en nysatsning på høylegert stål til markedet i USA. PRODUKTER Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert spesialstål. Selskapets hovedprodukter er: Runde og flate profiler Høylegert verktøystål 1 PM stål Smidd spesialstål Vi har i 2007 også investert i nye maskiner som gjør oss i stand til å behandle vesentlig større vekter og dimensjoner, noe som gjør oss mer attraktive for flere kunder. Dette så vi mot slutten av 2007 gjennom en tydelig volumøkning. Söderfors møter økende etterspørsel fra strategiske kunder. I smien hadde vi døgnkontinuerlig drift hele året, og valseverket øker fra to til tre skift. Det er en målsetting for selskapet er å gå fra såkalt «legoproduksjon» til egne produkter. Dette gjøres i samarbeide med Scana Björneborg. Dette vil gi oss et bedre og mer lønnsomt fundament i konjunktursvingninger. Utviklingsarbeidet starter opp i Dette er og i linje med konsernets strategi for å øke verdien i hele kjeden. Satsningen på egne produkter betyr at vi kan øke omsetningen med opptil 40 % for Selskapets FoU utgjør 3-5% av omsetningen. Scana leverer stålprofiler til anerkjente verktøyprodusenter og er ledende innen produksjon av utstyr til skogindustrien. Bilde øverst: Selskapet er spesialisert på nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert spesialstål.

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner.

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2006 _7 Historiske høydepunkter 10

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Rogaland på Børs, 31. august 2009 Rolf Roverud - CEO Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer nisjeprodukter og systemløsninger til markedssegmentene; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall Årsrapport 2009 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 konsernledelse og styre 6 konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2011 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011 Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Fjerde kvartal 2010: Positiv ordreinngang! Omsetning 1 756 mill kr og driftsresultat -62 mill kr for

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2012 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2013 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Driftsmargin (Prosent) Omsetning (NOK mill) Ordrereserve (NOK mill) Ordreinngang (NOK mill)

Driftsmargin (Prosent) Omsetning (NOK mill) Ordrereserve (NOK mill) Ordreinngang (NOK mill) FØRSTE HALVÅR 28 FØRSTE HALVÅR 28 2 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål/maskin. Scana

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013 Regnskap etter 1 ste kvartal 2013 24. og 25. april 2013 Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 504 mill kr i 1. kvartal 2013, mot 559 i 1. kvartal 2012 og 524 mill kr 4. kvartal 2012 EBITDA -12mill

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer