Regnskap etter 1. halvår august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014"

Transkript

1 Regnskap etter 1. halvår august 2014

2 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår EBITDA 14 mill kr for første halvår 2014, mot -29 i 1. halvår Omsetning 445 mill kr i andre kvartal 2014, mot 406 i 2. kvartal EBITDA 6 mill kr for andre kvartal 2014, mot -13 i 2. kvartal Ordreinngang på 655 mill kr i første halvår 2014, mot 715 i 1. halvår Ordrereserve pr på 682 mill kr, mot 993 pr utgangen av 1. halvår Scana Energy og Scana Offshore viser en positiv utvikling første halvår og leverer positiv EBITDA margin på hhv. 6% og 10%. Salget av Scana Offshore Technology AS, Scana Offshore Services Inc i Houston og verksteddelen av Scana Offshore Vestby er gjennomført i andre kvartal. Store bemanningsreduksjoner er gjennomført og under gjennomføring i konsernet. Scana har i løpet av første halvår nedbetalt rentebærende gjeld med totalt 116 mill kr.

3 Nøkkeltall Tallene er omarbeidet for tidligere perioder etter omstrukturering av forretningsområdene Energy og Offshore. Kostnader relatert til nedbemanning og omstilling påvirker driftsresultatet. Effekten av kostnadsreduksjonene forventes å gradvis bli synliggjort i andre halvår.

4 Negativ ordreinngang skyldes kansellering knyttet til Vestby s Ecovix kontrakt (Brasil). Brutto ordreinngang for konsernet i andre kvartal var 370 mill kr.

5 Nedgang og kortsiktig ordrereserve i Other som relaterer seg Söderfors og Stavanger. Endring skyldes overgang til ordre med kortere foredlingstid i Stavanger og mer leieproduksjon i Söderfors uten materialandel. Ordretilvekst som følge av SSAB kontrakt ventes i Q3 og Q4. Propulsion ordre meldt i begynnelsen av juli er ikke inkludert i tallene pr Kansellering Offshore er inkludert.

6

7 Balansenedbygging som følge av salg Offshore selskaper

8

9 Scana Energy Positiv EBITDA for forretningsområdet Gjennomførte kostnadsreduksjoner har flyttet nullpunktet i forretningsområdet. Vridning fra Europa til nye kunder i Asia og det amerikanske kontinent. Kostnadsreduksjoner og samlokalisering til Kristinehamn er under gjennomføring for Scana Machining. Organisasjonsstruktur med fellesfunksjoner i Energy er etablert. Ordreinngang i Subsea og Machining første halvår er ikke tilfredsstillende. Intensiverte aktiviteter for bedret markedspenetrering igangsatt.

10 Scana Propulsion Kostnadsreduksjoner og reduksjon av 40 årsverk samt operative besparelser under gjennomføring i Propulsion. Kostnadsreduksjoner i Zamech (Polen) gjennom samlokalisering av virksomheten Spissing av FOU aktiviteter med fokus på tidlig avkastning Nytt innovativt propellsystem (CRP-system) overlevert Ugland Offshore. Sjøprøver viser gode resultater. Foreløpig operasjon har gitt høyere drivstoffbesparelser enn forventet. Bedret ordretilvekst i andre halvår forventes

11 Scana Offshore Salg av Scana Offshore Technology, Scana Offshore Services (Houston) og verksteddelen av Scana Offshore Vestby er gjennomført. Vestby signerte i andre kvartal kontrakt med Teekay på leveranse av lossesystem til Gina Krogh prosjektet (19mnok). Ecovix kontrakten (Brasil) er reforhandlet som følge av forsinkelser hos kunde. Gir Scana redusert totalverdi, økt ferdigstillelse, forbedret margin og redusert risiko. Scana har iverksatt arbeid for å styrke posisjon og verdiutvikling for gjenværende selskap under Offshore: * Scana Offshore Vestby Prosjekt * Scana Skarpenord Scana Offshore Vestby har vunnet mindre kontrakter i nye markeder og økt prosjektomfang i øvrige prosjekt.

12 Scana Property Scana Property består av selskapene; Scana Eiendom Jørpeland AS, Scana Eiendom SSA AS, Scana Property AB og Fjorbris AS (51%). Flere mindre eiendommer er solgt i løpet av første halvår, noe som også bidrar til å redusere kostnadsbase for Scana Steel Stavanger. Scana Property har i løpet av første halvår solgt flere mindre eiendommer. Eiendommer i Volda, Karlskoga og noen på Jørpeland er lagt ut i markedet Fjordbris foreslått regulert til boligformål i planprogram. Eiendom i Volda er lagt ut for salg. Eiendommer i Karlskoga er lagt for salg.

13 Scana Other Business Rapporteringen omfatter hovedsakelig Scana Steel Stavanger AS, Scana Steel Söderfors AB og Scana Steel Booforge AB. Bemanningsreduksjoner på over 100 årsverk besluttet 1ste halvår i Stavanger. Besluttet nedleggelse av støpt linje ved Stavanger i andre kvartal. Gjennomføres andre halvår. Söderfors fremforhandlet kontrakt med SSAB i andre kvartal (signert 3dje kvartal). Kontrakten er viktig for kapasitetsutnyttelse og inntjening. Booforge leverer første halvår både omsetning og driftsresultat i overkant av budsjett. Forretningsområdet som er under omstrukturering, men leverer positiv EBITDA i andre kvartal.

14 Salg av virksomhet Salg av Scana sin 80 % eierandel i JV i Kina Total transaksjonssum for Scana er MNOK 140 hvorav oppgjøret for aksjene er mottatt. 1. Tilbakebetalingsavtale av Scana s interne finansiering av selskapet er knyttet til milepæler gjennom 2014 og Scana har mottatt ca. MNOK 10 i første halvår Ca. MNOK 64 gjenstår. Salg av Scana s offshore service virksomhet Det ble i 1 kvartal inngått avtale om salg av virksomhetene Scana Offshore Technology, Scana Offshore Services (Houston), Scana Offshore Services Singapore og verksteddelen av Scana Offshore Vestby til HitecVision 1. Closing gjennomført i andre kvartal og oppgjør er mottatt. 2. Etteravregning balanseposter gjenstår.

15 Rentebærende gjeld første halvår Rest av Super Senior Fasilitet (MNOK 75) nedkvittert i mars 2014 (ca. 39mnok) - MUSD 8,7 Bullet lån, nedkvittert (ca. 52mnok) - Avdrag term loan på MSEK 27,5 (ca. 25mnok) - Proveny fra Offshore og betaling fra Leshan inngår i forhandlinger med banksyndikatet for å få en justert covenant- og avdrags struktur i eksisterende låneavtale - Det er totalt nedbetalt 116 MNOK i rentebærende gjeld i første halvår Netto rentebærende gjeld utgjør 367 MNOK etter første halvår

16 Brutto rentebærende gjeld på rett vei - MNOK 194 tilbakebetalt siste 9 måneder IBD utv Q3/13->Q2/ IBD Q313 Super Sen Bullit Avdr Endr kk, IBD IBD Q214

17 Eierandel i andre selskap Scana Korea Hydraulics (49%) - Aktiviteten i selskapet er god med mange FPSO og FLNG prosjekter. - Selskapet har i første halvår vunnet leveranser til blant annet Total FSU Moho North prosjektet. - Selskapet er godt posisjonert gjennom fremtidsrettede produksjonslokaler Inpower (25%) - Første leveranse av nyutviklet teknologi gjennomført første halvår. Gode tilbakemeldinger vedrørende funksjon og driftsøkonomi. - Inpower har en solid prospektliste som de har forventninger til. Tilknyttede selskap tas inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Scana Korea Hydraulics.

18 Organisasjonsstruktur Juridiske underkonsern er etablert for Energy, Propulsion og Property Arbeidet med å klargjøre Scana s fremtidige identitet og kapitalstruktur videreføres inn i andre halvår sammen med rådgiver og styret.

19 Utsiktene fremover Hovedfokus for Scana er å gjenskape lønnsomhet innen forretningsområdene. Scana vil fortsatt praktisere en forsiktig investeringspolicy. Scana forventer effekt av gjennomførte kostnadsreduksjoner og intensivert salgsinitiativer. Markedet for fremdriftssystemer til spesialskip forventes en forsiktig bedring. Markedet for smidde produkter forventes å fortsette med pressede priser. Scana retter derfor innsatsen mot nisjepregede markeder med høy foredlingsgrad. Scana vil arbeide for å redusere risiko i porteføljen Scana Other Business Scana vil søke ytterligere realiseringer av eiendomsverdier gitt riktige nivå.

20 Scana Industrier ASA Strandkaien 2, P O Box 878, NO-4004 Stavanger, Norway Jan Henry Melhus, CEO Mob: , Kjetil Flesjå, CFO Mob: ,

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer