Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000

2 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826, , , , , ,4 Avskrivning 41,3 27,4 24,1 83,5 55,3 42,8 110,1 93,0 Varekostnad 717,1 597,2 601, , ,0 936, , ,2 Annen driftskostnad 474,5 294,9 180,9 773,2 560,1 397, ,4 972,5 Driftsresultat 49,8 20,4 19,9 88,0 38,3 25,9 89,6 52,7 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0,5 0,6-1,5 0,6 0,8 1,4 0,0 3,7 Rente- og andre finansinntekter 4,0 4,4 2,4 6,0 7,9 8,9 16,0 26,3 Rente- og andre finanskostnader -21,7-15,8-14,6-44,1-31,2-29,5-59,1-59,9 Ordinært resultat før skattekostnad 32,6 9,6 6,2 50,5 15,8 6,7 46,5 22,8 Skattekostnad på ordinært resultat (ikke betalbar) -10,7 2,9 1,8-5,9 4,4 1,8 12,5 6,4 Minoritetsinteresser 0,2 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0-0,1 0,2 Periodens resultat/årsresultat 43,5 7,0 4,4 56,4 12,1 4,9 33,9 16,6 *) I tallene for 2000 inngår Forestia AS (treindustrivirksomheten) fra 17. januar. **) I tallene for 1998 inngår Westwood AB (konsern) og Notnäs AB for perioden 1. mai 31. desember 1. halvår Hele Proforma, inkludert Forestia AS, Westwood AB (konsern) og Notnäs AB for perioden Driftsinntekt Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat Netto driftsmargin (i %) 3,9% 1,9% 2,1% 3,5% 1,7% 0,2% 1,6% 1,0% Brutto driftsmargin (i %) 7,1% 4,9% 5,4% 6,9% 5,0% 3,7% 5,0% 4,4% Balanse Immaterielle eiendeler 102,3 65,3 82,2 56,8 55,0 Varige driftsmidler 876,8 762,8 692,8 747,5 762,8 Finansielle anleggsmidler 154,3 122,7 106,7 132,7 110,3 Sum anleggsmidler 1.133,4 950,8 881,7 937,0 928,1 Varer 965,9 609,8 542,0 540,8 501,3 Fordringer og likvider 671,0 495,7 536,9 449,7 463,5 Sum omløpsmidler 1.636, , ,9 990,5 964,8 Sum eiendeler 2.770, , , , ,9 Selskapskapital ( aksjer- à kr. 5,00)/Egne aksjer ( ) 589,3 463,2 463,2 463,2 463,2 Øvrig egenkapital 298,5 195,7 120,4 165,9 162,6 Sum egenkapital 887,8 658,9 583,6 629,1 625,8 Langsiktig gjeld inkl. avsetning for forpliktelser 1.250,0 823,2 690,3 731,9 739,4 Kortsiktig gjeld 632,5 574,2 686,7 566,5 527,7 Sum gjeld 1.882, , , , ,1 Sum egenkapital og gjeld 2.770, , , , ,9 Netto rentebærende gjeld Sysselsatt kapital Netto driftskapitalbinding Nøkkeltall 2. kvartal 1. halvår Hele 2000* 2000* Netto driftsmargin (i %) 3,9% 2,2% 2,4% 3,7% 2,2% 1,8% 2,5% 1,7% Brutto driftsmargin (i %) 7,1% 5,1% 5,3% 7,1% 5,3% 4,9% 5,7% 4,8% Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 9,8% 5,5% 6,9% 9,5% 5,3% 4,4% 6,9% 5,0% Resultat per aksje (i NOK) 0,37 0,08 0,06 0,49 0,13 0,06 0,37 0,19 Kontantstrøm per aksje (i NOK) 0,64 0,40 0,24 1,16 0,78 0,64 1,68 1,32 Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp (NOK mill.) Egenkapitalandel (i %) 32,0% 32,0% 29,8% 32,0% 32,0% 29,8% 32,6% 33,1% Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) 31% 33% 25% 31% 35% 25% 32% 32% Antall ansatte Antall aksjonærer Gjennomsnittlig antall aksjer Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 2

3 Styrets rapport Betydelig resultatfremgang for Konsernet og innen Treindustri. Moelvens beste halvårsresultat. Oppkjøpet av Forestia AS er gjennomført og samordningen har gitt de første resultateffekter. Stor byggeaktivitet i Sverige og økte leveranser til rehabilitering mer enn kompenserer for noe lavere nybyggaktivitet i Norge. KONSERNET Konkurransetilsynet godkjente den 29. mai Moelvens overtagelse av treindustrivirksomheten i Forestia AS. Dette var det siste formelle forbehold før overtagelsen kunne gjennomføres som avtalt. Forestia AS er dermed inkludert i Moelvens regnskap med virkning fra og med 17. januar. Dette innebærer at regnskapet for første kvartal er korrigert. Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene i første halvår ble NOK 2408,7 mill mot NOK 1751,7 mill på samme tid i fjor. Omsetningsveksten knytter seg til treindustri- og limtreselskapene og skyldes hovedsakelig overtagelsen av Forestia AS. Driftsresultatet ble NOK 88,0 mill (38,3). Dersom virksomheten i Forestia AS inkluderes i 1999, ville resultatet i samme periode i fjor vært NOK 42 mill. Ordinært resultat for første halvår før beregnet skatt ble NOK 50,5 (15,8). Konsernets beregnede skatt er negativ med NOK 5,9 mill. Dette skyldes at beregnet skatt i andre kvartal *) I tall for 2000 inngår Forestia AS (treindustrivirksomheten) fra 17. januar. **) I tall for 1998 inngår Westwood AB (konsern) og Notnäs AB for perioden 1. mai 31. desember. Konsernets forretningsområder (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 1. halvår Hele Driftsinntekt 2000* 2000* Treindustri 922,5 515,8 449, ,4 999,3 726, , ,1 Timber - sagbruk 773,8 407,3 330, ,8 808,9 551, , ,0 Wood- foredling 335,5 166,9 142,7 609,7 304,9 237,2 620,4 547,4 Limtre 148,0 139,7 121,3 271,1 241,1 204,3 530,8 434,6 Bygg og Prosjekt 115,4 126,4 150,7 259,6 278,6 266,3 561,6 557,2 Innredninger 150,1 127,4 124,3 265,5 245,8 236,8 526,0 476,9 Øvrige inkl. morselskap 14,1 31,6 22,0 27,0 47,1 32,7 77,8 79,2 - interne driftsinntekter -67,4-1,0-41,1-116,9-60,2-63,8-119,9-109,6 Sum konsernet 1.282,7 939,9 826, , , , , ,4 Driftsresultat Treindustri 33,5 4,5 1,8 62,6 7,5 7,3 17,2 19,5 Timber - sagbruk 27,7 0,5-1,5 57,4 1,5 1,3 3,8 4,5 Wood - foredling 5,8 4,0 3,3 5,2 6,0 6,0 13,4 15,0 Limtre 5,5 4,0 2,7 4,2 2,7-3,3 7,2-0,4 Bygg og Prosjekt 2,3 7,2 5,6 9,8 21,1 12,2 42,7 19,2 Innredninger 9,3 8,7 8,6 17,8 18,6 15,9 45,5 42,1 Øvrige inkl. morselskap -0,8-4,0 1,2-6,4-11,6-6,2-23,0-27,7 Sum konsernet 49,8 20,4 19,9 88,0 38,3 25,9 89,6 52,7 Ordinært resultat før skattekostnad Sum konsernet 32,6 9,6 6,2 50,5 15,8 6,7 46,5 22,8 Proforma, inkludert Forestia AS, Westwood AB (konsern) og Notnäs AB i perioden kvartal 1. halvår Hele Driftsinntekt Treindustri Øvrig konsern Sum konsernet Driftsresultat Treindustri 33, , Øvrig konsern 16, , Sum konsernet 49, , Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 3

4 er redusert med NOK 20,0 mill som en følge av fornyet vurdering av mulighetene for å nyttegjøre seg fremførbare underskudd knyttet til svenske enheter kjøpt i Ordinært resultat for første halvår etter beregnet skatt og minoritetsinteresser ble NOK 56,4 mill. Resultat per aksje utgjorde NOK 0,49 (0,13). Kontantstrøm fra driften var i første halvår NOK 134,0 mill, hvilket tilsvarte NOK 1,16 (0,78) per aksje. For annet kvartal isolert sett, økte driftsinntekter og driftsresultat, både sammenlignet med første kvartal og samme periode året før. Driftsinntektene ble NOK 1282,7 mill (939,9) og driftsresultatet ble NOK 49,8 mill (20,4). Antall ansatte i konsernet ved utgangen av første halvår var 3170 (2323). Kontantstrømoppstilling for konsernet (Beløp i NOK mill.) 1. halvår Hele Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -302,7-104,8-69,7 84,8 98,9 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -33,2-29,1-43,7-105,1-110,7 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 332,0 114,3 111,8 43,9-54,3 Endring i likviditet i perioden -3,9-19,6-1,6 23,6-66,1 Likviditetsbeholdning 28,2 16,6 11,0 29,7 7,6 Ubenyttede trekkmuligheter 320,0 256,0 160,0 345,0 150,0 Disponibel likviditet 348,2 272,6 171,0 374,7 157,6 Tilgang/avgang gjennom oppkjøp/salg av selskaper: Anleggsmidler 219,3 15,2 386,0 15,8 386,0 Omløpsmidler 305,3 5,9 335,1 9,4 335,1 Likvider 0,0 2,4 2,8 3,3 2,8 Sum eiendeler 524,6 23,5 723,9 28,5 723,9 Egenkapital 194,8 4,7 225,0 6,9 225,0 Rentebærende gjeld 124,5 14,1 338,1 14,6 338,1 Rentefri gjeld 205,3 4,7 160,8 7,0 160,8 Totalbalanse 524,6 23,5 723,9 28,5 723,9 Balanse og finansiering Totalkapitalen var ved utgangen av første halvår NOK 2770,3 mill (2056). Økningen skyldes hovedsakelig overtagelsen av Forestia AS. I tillegg er beholdninger og fordringer noe større enn normalt for årstiden. Sysselsatt kapital var NOK 2044 mill (1504). I løpet av andre kvartal er sysselsatt kapital økt med NOK 69 mill, hvilket skyldes normale sesongvariasjoner. Avkastning på sysselsatt kapital var i første halvår 9,5 prosent (5,3). Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av første halvår NOK 1156 mill (845) og likviditetsreserven var NOK 348 mill (273). Investeringer i produksjonsmidler i første halvår var NOK 23 mill. Det lave investeringsnivået skyldes at de tekniske anlegg har en god standard og er dimensjonert slik at de fleste virksomhetsområder har en vesentlig kapasitetsreserve uten kapasitetsøkende investeringer. Konsernet har i løpet av andre kvartal økt beholdningen av egne aksjer til 1,2 mill. Konsernets egenkapital var NOK 887,8 (658,9), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,0 prosent. Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,74 (7,11). FORRETNINGSOMRÅDENE Treindustri Konsernets treindustrivirksomhet har vokst fra et omsetningsnivå per år på NOK 1,2 mrd. for to år siden til et nivå på NOK 3,6 mrd. per år i dag. Treindustrigruppen består av to deler, Moelven Timber (sagbruk) og Moelven Wood (foredling). Moelven Timber utgjør 2000:Oppkjøp av Forestia AS (treindustrivirksomheten). 1999:Oppkjøp av Splitkon AS og Agder Limtre AS samt salg av Byggsystem AS. 1998:Oppkjøp av Westwood AB (konsern), Notnäs AB og Rosèn & Co. AB. Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 4

5 cirka 70 prosent av omsetningen. Etter oppkjøpene av Westwood og Notnäs i 1998, er det gjennomført betydelige interne omstillinger og en tilsvarende prosess er i gang i de tidligere Forestia enhetene. Etter styrets oppfatning har de siste strukturelle endringene skapt en enhet med god konkurranseevne. Styret forventer at resultatene vil være tilfredsstillende i perioder med dårlige konjunkturer og at virksomheten har et betydelig inntjeningspotensiale over en konjunktursykel. For Treindustrigruppen samlet, økte driftsinntektene i første halvår til NOK 1702,4 mill (999,3), og driftsresultatet økte til NOK 62,6 mill (7,5). Dersom virksomheten i Forestia inkluderes i tallene for 1999, ville driftsintektene i første halvår vært NOK 1656 mill og driftsresultatet NOK 11 mill. Den største delen av økningen kom i andre kvartal der driftsinntektene ble NOK 922,5 mill (515,8) og driftsresultatet ble NOK 33,5 mill (4,5). Det ble avsatt en reserve på NOK 30 mill til å dekke kostnader til restrukturering i forbindelse med oppkjøpet av Forestia. Av de løpende kostnader i andre kvartal er NOK 3 mill. dekket av denne reserven og derfor ikke belastet resultatet. Restruktureringsbehovet er størst i Moelven Wood og hoveddelen av beløpet på NOK 3 mill knytter seg til tiltak som er iverksatt ved Moelven Langmoen i Brumunddal. Sagbruk -Timber Sagbruksvirksomhetenes driftsinntekter i første halvår var NOK 1457,8 mill (808,9) og driftsresultatet ble NOK 57,4 mill (1,5). I andre kvartal var driftsinntektene NOK 773,8 mill (407,3) og driftsresultatet var NOK 27,7 mill (0,5). Fremgangen skyldes hovedsakelig effekt av interne tiltak, men noe bedre priser på produkter av gran bidrar også positivt. Tilgangen på råstoff har vært god og etterspørselen i de fleste markeder er tilfredsstillende. Det har ikke vært større endringer i prisene for noen av produktene, verken i gran eller furu, i andre kvartal. Utviklingen i valutaforholdene har, særlig for de svenske enhetene, bidratt til en noe lavere inntekt i lokal valuta. Foredling -Wood Driftsinntektene i første halvår var NOK 609,7 mill (304,9) og driftsresultatet ble NOK 5,2 mill (6,0). I andre kvartal var driftsinntektene NOK 335,5 mill (166,9) og driftsresultatet NOK 5,8 mill (4,0). Etter overtagelsen av Forestia og som en følge av strukturelle endringer i byggevarehandelen, er det et behov for å omorganisere virksomheten og gjennomføre resultatforbedrende tiltak. Det har vært god etterspørsel etter foredlede trevarer, særlig i de skandinaviske markedene. I Norge er det gjennomført en økning av prisene med virkning for andre halvår. Limtre Driftsinntektene i første halvår var NOK 271,1 mill (241,1) og driftsresultatet var NOK 4,2 mill (2,7). I andre kvartal var driftsinntektene NOK 148,0 mill (139,7) og driftsresultatet NOK 5,5 mill (4,0). Markedsforholdene er uendret og etterspørselen i det svenske, tyske, italienske og japanske markedet er god. Det har funnet sted en omlegging av betjeningskonseptet for det tyske markedet i løpet av første halvår. Omleggingen ser ut til å få den ønskede virkning og vil medføre et noe lavere volum, men med høyere priser. Prosjektleveransene til det norske markedet ligger på et utilfredsstillende lavt nivå. Bygg og Prosjekt Driftsinntektene i første halvår var NOK 259,6 mill (278,6) og driftsresultatet var NOK 9,8 mill (21,1). I andre kvartal var driftsinntektene NOK 115,4 mill (126,4) og driftsresultatet var NOK 2,3 (7,2). Nedgangen i inntekter og resultat skyldes en viss reduksjon i nybyggaktiviteten i Norge og avslutning av enkeltprosjekter med utilfredsstillende lønnsomhet. Aktiviteten i det svenske byggemarkedet er høy og salget av modulbaserte yrkesbygg har økt betydelig. Innredninger Driftsinntektene i første halvår var NOK 265,5 mill (245,8) og driftsresultatet var NOK 17,8 (18,6). I andre kvartal var driftsinntektene NOK 150,1 (127,4) og driftsresultatet var NOK 9,3 (8,7). Det er en viss vridning i etterspørselen i Norge som medfører mindre prosjektleveranser og økt andel mindre ordre i forbindelse med rehabilitering. I Sverige er aktiviteten økende, hvilket mer enn kompenserer for en viss nedgang i det norske markedet. Øvrige virksomheter Dette området omfatter konsernets morselskap og enkelte andre juridiske enheter som kun har eierfunksjon, to selskaper som hovedsakelig leverer data-, reklame- og finansielle tjenester til andre konsernbedrifter og driften av enkelte eiendommer som ikke knytter seg til konsernets fire kjerneområder. Driftsinntektene i første halvår var NOK 27,0 mill (47,1) og driftsresultatet var NOK -6,4 mill (-11,6). I andre kvartal var driftsresultatet NOK -0,8 (-4,0). Resultatbelastningen fra øvrige virksomheter forventes å ligge på et lavt nivå som en følge av at omfanget av driftsuavhengige aktiviteter er redusert og størrelsesforholdet mellom fellesadministrasjonen og den operative virksomhet er bedret. UTSIKTER Etterspørselen fra hjemmemarkedene i Norge og Sverige forventes å ligge på et stabilt og godt nivå i andre halvår for Moelvens forretningsområder. Innen Treindustrien eksporterer særlig de svenske selskapene en stor del av produksjonen, og valutaforholdene vil derfor påvirke resultatene noe. Konsernets limtrevirksomheter har normal etterspørsel for årstiden og god avsetning i Japan. Områdene Bygg & Prosjekt og Innredninger merker begge en noe svakere nybyggaktivitet i Norge, men ordrereserven er god og etterspørselen etter varer og tjenester i det svenske markedet vil kompensere for nedgangen i Norge. Styret forventer at Bygg & Prosjekt vil få et bedre resultat i andre halvår. Resultatet for Limtre og Innredninger forventes å forbli på samme nivå som i fjor. For treindustriselskapene forventes en klar resultatfremgang, også for de nye selskapene som ble overtatt fra Norske Skogindustrier ASA. For konsernet samlet, gjør dette at resultatet vil bli vesentlig bedre enn i Moelv, 15. august 2000 Styret i Moelven Industrier ASA Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 5

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest Kvartalsrapport 3/2002 Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 107,5 mill. Tredje kvartal isolert NOK 31,6 mill. God utvikling innen Treindustri med størst fremgang innen sagbruksvirksomheten. Kapitalbindingen

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Kvartalsrapport 4/2006 Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivninger 48,2 43,3 47,4 177,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København.

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Kvartalsrapport 1/2005 Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Resultatregnskap Driftsinntekt 1.411,2 1.407,0 1.143,4 5.773,2 4.864,1 Avskrivning 46,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter.

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Kvartalsrapport 2/2005 På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Resultatregnskap 1. halvår Driftsinntekt 1.674,4 1.573,4 1.306,7 3.085,6 2.980,4 2.450,1 5.773,2 4.864,1 Avskrivning

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998 Tertialrapport 1/98 Styrets rapport per 1. tertial 1998 Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1997 1997 1998 (Beløp i NOK mill.) 1998 1997 1997 0,0 0,0 0,0 Ekstern

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard.

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Kvartalsrapport 1/2007 Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.988,5 1.557,0 1.411,2 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger

Detaljer

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Tertialrapport 3/98 Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Per 3. tertial 1998 Foreløpig årsregnskap 1998 Moelven Industrier ASA Resultatregnskap 1997 1998 NOK mill. 1998* 1997 21,1 29,5 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2004

Kvartalsrapport 4/2004 Kvartalsrapport 4/2004 Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal NOK 1380,1 mill (1251,4) Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2010

Kvartalsrapport 4/2010 Gode rom Kvartalsrapport 4/2010 Moelven Nordia AS har innredet for Terra-gruppen i Oslo med Nordia Glassfront og Nordia Flush Front. Arkitekt: MAP Arkitekter AS. Foto: Ketil Jacobsen. Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 Driftsinntektene økte til NOK 1407,0 mill i første kvartal. Driftsresultat ble redusert til NOK 5,4 mill. Aktiviteten innen Moelven Treindustri har vært preget av ubalanse mellom

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom Gode rom Kvartalsrapport 1/2009 Moelven ByggModul AS har levert modulene til 75 leiligheter i sentrumskvartalet Zitty i Drammen. Foto: Ole Walter Jacobsen Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru.

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru. Kvartalsrapport 4/2005 Detalj fra Nybergsund bru. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.528.1 1.380,1 1.251,4 6.004,9 5.773,2 4.864,1 Avskrivninger 43,3 47,4 36,0 178,0 177,5 146,1 Varekostnad 942,3

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2010

Kvartalsrapport 3/2010 Gode rom Kvartalsrapport 3/2010 I forbindelse med byggingen av Ringsted Gymnasium ble de planlagte akustiske veggpanelene i aulaen endret til et kunstprosjekt. Team Visual i Moelven Danmark har deretter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2005

Kvartalsrapport 3/2005 Kvartalsrapport 3/2005 Lunsj: Bonnierforlaget med et flyttbart kontor fra Moelven Eurowand AB som er plassert i restaurant området i kv. Moraset i Stockholm. Resultatregnskap 3 kvartaler Driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer