03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg 16 Motala Verkstad 17 Scana Steel Booforge 18 Scana Steel Söderfors 19 Scana Steel Stavanger 20 Jørpeland Kraft 21 Scana Steel Leshan 22 Forretningsområdet Marin 23 Scana Mar-El 24 Scana Volda 25 Scana Zamech 26 Scana Skarpenord 27 Scana Korea Hydraulic Ltd. 28 Forretningsområdet Olje og Gass 29 Scana Offshore Vestby 30 Scana Offshore Technology 31 Scana Offshore Services 32 Scana Wikov 33 Scana Materials Technology Centre 34 Miljø 36 Årsberetning Regnskap og noter Scana konsern resultatregnskap 43 Scana konsern balanse 44 Scana konsern kontantstrømoppstilling 45 Scana konsern endring i egenkapital 46 Scana konsern noter 76 Morselskap resultatregnskap 77 Morselskap balanse 78 Morselskap kontantstrømoppstilling 79 Morselskap noter 87 Aksjer og aksjonærforhold 90 Finansielle nøkkeltall 92 Adresser

3 Scana Industrier ASA 3 SCANA KONSERNET Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. Hovedproduktene i forretningsområdet Stål er tilvirkning av smidde og støpte spesialprodukter til olje og gass-, energi-, marin-, maskin- og verktøyindustrien. Forretningsområdet Marin utvikler og produserer gir, fremdriftssystemer og ventilstyresystemer for skip. Hovedproduktene for forretningsområdet Olje og Gass er design og produksjon, laboratorietjenester, markedsføring og salg i tillegg til vedlikehold og reparasjon av utstyr og stålkomponenter til olje og gassindustrien. Selskapene i de tre forretningsområdene leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for vår konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Scana har hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana konsernet har pr ansatte, hvorav 776 i Kina. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Konsernet har operative selskap i Norge, Sverige, Kina, Polen, USA, Sør-Korea og Singapore, samt tilknyttede selskap og representasjon i en rekke land.

4 4 Scana Industrier ASA mål og midler Scana er organisert i tre forretningsområder, Stål, Marin og Olje og Gass. De fleste av Scanas bedrifter betjener ett eller flere av fire markedssegmenter; marin, energi, olje og gass og stål og maskin. Scana besitter ledende kunnskap innen disse områdene, og vil i fremtiden selge stadig større andel ferdigstilte produkter og systemer. Forretningside Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskap som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. Visjon Scana skaper fremdrift Med dette mener vi: Scana Industrier skal være et profitabelt industrikonsern. Hovedkontoret skal være i Scandinavia, med industrielle baser og sentra for teknologi- og markedskompetanse i Europa og Asia. Konsernet skal ha kunder over hele verden. Scana skal ha omdømme for utmerket kunderespons, sterk kompetanse, solid kvalitet og leveringspålitelighet, og være en tiltrekkende og utfordrende arbeidsplass. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. Overordnet mål og strategi Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier; 1. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder. 2. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring. 3. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom oppkjøp for styrket markedsposisjon for kapasitetsøkning for å komplettere produktspekter eller verdikjede. 4. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marin og olje og gass.

5 Scana Industrier ASA 5 konsernledelse og styre Scana har en desentral organisering hvor en stor del av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. Konsernledelsen består av: Styret består av: Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum og kommer fra stillingen som vise-konsernsjef i NSB AS. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. Frode Alhaug, styrets formann Frode Alhaug (f. 1949) ble valgt som ny styreformann i Scana Industrier ASA i Han var konsernsjef i Scana i og styreformann/medlem av styret i Tidligere var Alhaug konsernsjef i Moelven Industrier. Alhaug er Scanas tredje største aksjonærer. Christian Rugland, konserndirektør økonomi og finans Christian Rugland (f. 1965) har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Rugland tiltrådte stillingen i januar Før det jobbet han i Petoro AS og i BP Norway UA. Rugland har vært medlem av Bystyret i Stavanger siden Bjørn Dahle Bjørn Dahle (f. 1947) har arbeidet innen offshoreindustrien siden 1966 og som selvstendig investor og gründer siden Dahle er blant selskapets største aksjonærer. Per Ravnestad, konserndirektør olje og gass Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han kom til Scana fra stillingen som administrende direktør i IOS Tubular Management hvor han fortsatt er styreformann. Ravnestad er blant selskapets største aksjonærer. Kristin Malonæs Kristin Malonæs (f. 1970) har høyere utdannelse med Master of Business Administration. Hun arbeider som direktør for Innovasjon Norge (Hedmark). Mari Skjærstad Mari Skjærstad (f. 1969) har juridisk utdannelse og er partner i advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud & Skjærstad AS. Hun har arbeidet som advokat siden Skjærstad er også styremedlem i flere andre selskap, inkludert Mesta, Flytoget, Norfund og Forsvarsbygg. John Arild Ertvaag John Arild Ertvaag (f. 1955) driver egen investeringsvirksomhet gjennom sitt selskap Camar AS. Investeringene er hovedsaklig innenfor olje/gass, industri og handel. Han innehar flere styreverv innenfor børsnoterte og unoterte selskap. Camar AS er nest største aksjonær i Scana Industrier ASA.

6 6 Scana Industrier ASA Konsernsjefens kommentar vind- og vannkraftutbygginger og til marine og olje- og gassvirksomheten verden over. Vi har styrket vår posisjon som verdensledende produsent av store truckgafler og vi leverer valser til de statseide kinesiske selskapene som produserer jernbaneskinner og andre produkter til storsatsingen på ny infrastruktur i landet. Scana kan stål og vi har funnet spennende nisjer hvor vi kan være ledende. En viktig samarbeidspartner innen olje og gass gikk konkurs i begynnelsen av Scana måtte foreta en større tapsavsetning i 2008-regnskapet. Vi forventer at skipet får ny eier og at vårt utstyr om en tid kommer i produksjon. Det er et mål for oss å utvide kundegrunnlag og produktspekter innen forretningsområdet olje og gass. Det vil øke robusthet og gjøre oss bedre i stand til å oppnå den resultatutviklingen vi ønsker. Våre marinebedrifter har de siste årene gjennomført betydelige omstillingstiltak. Overgang til mer avanserte systemer kombinert med økt satsing på service og ettermarkedet har gitt god resultatforbedring. Gjennom oppkjøpet av ABBs marinevirksomhet i Polen har Scana et mer komplett produktspekter som øker markedsmulighetene. I tillegg oppnår vi synergier innen salg, service og innkjøp. Vi forventer et godt år innen marine i 2009 men 2010 og 2011 kan bli noe mer krevende på grunn av få kontraheringer. Scana har imidlertid en styrket konkurranseposisjon og dette vil vi dra nytte av i årene fremover. Scana hadde i 2008 rekordhøy omsetning og driftsresultat. Ledende kunder som stiller store krav til oss, har sammen med god produktsammensetning og stor innsats i alle virksomheter gitt fortsatt vekst og høy verdiskaping. Men også vi merker finanskrisen gjennom lavere ordreinngang. Derfor tilpasser vi virksomhetene gjennom endringer i produktsammensetning og effektiviseringstiltak. Vi reduserer også antall ansatte innen noen av virksomhetene for å tilpasse arbeidsstyrken til den løpende aktiviteten. Dette er krevendefor alle det berører, men nødvendig. Jeg er sikker på at tiltakene styrker konsernet og gir oss en enda bedre posisjon når markedet vender. Innen forretningsområdet stål har vi i 2008 tatt flere strategisk viktige kontrakter. Dette er en bekreftelse på at Scana er blant verdens ledende innen stål og stålkomponenter i våre markedssegment. Vi leverer avanserte produkter til både I 2008 vedtok vi å investere i flere prosjekt som gjør konsernet mer robust. Vi etablerte Scana Offshore Services Inc i Houston gjennom kjøp av virksomhet. Dette gir fotfeste i strategisk viktige markeder. Kjøpet av Scana Zamech i Polen, som vi gjennomførte i 2009, gir konsernet tilgang på viktig kompetanse innen utvikling og design av fremdriftsystemer. I de svenske stålselskapene investerer vi 100 mill kr. for å øke kapasitet og redusere risiko og kostnader og vi er med å bygge ut Jørpeland Kraft som er en attraktiv investering både finansielt og operasjonelt. Sammen med øvrige investeringer i våre virksomheter gir dette et spennende utgangspunkt for Scana i årene fremover. Jeg er svært opptatt av leveringspresisjon og kvalitet. Fra en utilfredsstillende leveringspresisjon ved utgangen av 2006, er Scana nå klart bedre. Vi leverer kvalitetsprodukter over hele verden. Men vi skal fortsette å forbedre oss og derigjennom øke vår konkurransekraft. For å sikre god drift skal vi ha ledere som er tett på egen virksomhet, som engasjerer seg i produksjonen og som er ute hos kundene for å forstå deres behov og bidra til å løse deres utfordringer.

7 Scana Industrier ASA 7 Vi vil ha ledere som dyrker samarbeid og forretningsmuligheter både med kunder og internt i Scana konsernet. Jeg opplever at vi er på god vei til å oppnå dette. Scana er en miljøbedrift og fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Det er et mål å belaste miljøet minimalt i fremstillingen, uansett hvor i verden vi produserer. Jeg mener Scana er godt skikket til å møte de utfordringer og ikke minst muligheter som ligger foran oss. Dyktige og omstillingsvillige ansatte, god ledelse i virksomhetene og korte beslutningsveier borger for at Scana vil fortsette å skape resultater for eiere, kunder og ansatte. Vi sitter ikke og venter, vi bretter opp ermene og tar tak slik at vi er i forkant av utviklingen. Jeg vil takke alle ansatte for stor innsats i 2008 og for måten de møter nye utfordringer. Et sykefravær på 3% for vår totale virksomhet forteller også at vi har engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø i Scana. Dette er det viktig å beholde fremover. Scana legger til grunn et svakt internasjonalt marked i 2009 og at 2010 også blir et krevende år for industribedrifter verden over. Vi forventer redusert driftsresultat i 2009 og 2010 sammenlignet med Gjennom de tilpasninger vi gjør i forhold til marked, organisasjon og produksjon reduserer vi de negative konsekvensene av svakere marked og posisjonerer oss for en spennende fremtid når markedet vender. Rolf Roverud konsernsjef Kinesiske jernbanearbeidere holder seg på betryggende avstand når et høyhastighetstog fra China Railway suser forbi et jernbaneanleggsområde i Shandongprovinsen. Kina skal investere milliarder Yuan (omkring 231 milliarder euro) i sitt jernbanesystem. Dette gjøres som en stimuleringspakke for å redusere følgene av den globale finanskrisen. I de tre kommende år vil om lag km ny jernbane bli lagt i Shandongprovinsen, i tillegg til fire nye jernbanelinjer vest i Kina. Scanas datterselskap i Kina, Scana Leshan, er en ledende produsent av valser til produksjon av jernbanelskinner.

8 8 Scana Industrier ASA Historiske høydepunkter Siste skiftet i den gamle smien i Björneborg i 1980, foran tonn pressen. Fra venstre Jan-Erik Sandberg, Hans Cullberg, Gert Nilsson, Dan Blomster og Henry Högberg. Bilde viser virksomheten til Bofors i 1958 i bygningen som allerede da hadde navnet kanonverkstedet. Lokalene eies i dag av Scana Steel AB som leier ut lokalene til en rekke selskap innen logistikk og industri. I mer enn 100 år har Bofors produsert kanoner i disse lokalene, bl.a. den verdenskjente 40 mm luftvernskanonen fra andre verdenskrig. Også i dag produseres kanonløp her.

9 Scana Industrier ASA Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling. Scana Booforge var på dette tidspunkt etablert fire år tildligere i Karlskoga Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontroll-produsenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen startet allerede i 1646 og ble tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland kraft AS hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer Styret i Scana Industrier utnevner Odd Torland til konsernsjef. Frode Alhaug tiltrer styret i Scana. Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom samarbeid mellom Scana Skarpenord AS og dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet MNOK 106 i ny aksjekapital Scana Volda inngår strategisk samarbeid med en tsjekkisk leverandør av små og mellomstore gir. Avtalen innebærer store kostnadsbesparelser for Scana og dermed økt konkurransekraft. Leshan Scana Machinery Co. Ltd. leverer sitt første år med positivt netto resultat. Investeringsselskapet Stålinvest AS (eid av ledelsen i Scana) kjøper Smedvigs aksjemajoritet i Scana. Frode Alhaug etterfølger Peter Smedvig som ny styreformann i Scana Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS offshore serviceselskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter samt sikre vekst innen internasjonal petroleumsindustri Scana kjøper sammen med International Oildfield Services AS selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS og Scana AMT AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst og videreutvikling av konsernets aktiviteter innen internasjonal petroleumsindustri Scana øker omsetning ytterligere leverer driftsmarginer i tråd med målsettingene. Produktiviteten i konsernets viktigste datterselskap er meget høy Scana omsetning er om lag 2,9 mrd kr etter at høy aktivitet i alle konsernets virkeområder. Scana Offshore Services etableres etter oppkjøp av virksomhet i Houston. Selskapet styrker Scanas posisjon i USA og Singapore.

10 10 Scana Industrier ASA forretningsområder Scana er organisert i tre forretningsområder; Stål, Marin og Olje og Gass med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Scana består av operasjonelle selskaper i Sverige, Norge og Kina, Sør- Korea, USA, Polen og Singapore, og har kunder i alle verdensdeler. Stål Scana Steel Björneborg AB, Sverige Smidde spesialkomponenter Motala Verksted AB, Sverige Spesialverksted for maskinering av lange komponenter. Scana eier 38% Scana Steel Booforge AB, Sverige Truckgafler og spesialisert smie og varmebehandling Scana Steel Söderfors AB, Sverige Valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål Scana Steel Stavanger AS, Norge Høylegert støpe- og smiegods og slitestål Jørpeland Kraft AS, Norge Kraftverk under sterk utvidelse som sikrer stabil tilgang på el-kraft til Scana Steel Stavanger. Leshan Scana Machinery Company Ltd., Kina Støpegods og stålvalser Marin Scana Volda AS, Norge Gir, propeller og fremdriftssystemer Scana Zamech sp o o, Polen Gir og propellsystemer Scana Mar-El AS, Norge Elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy Scana Skarpenord AS, Norge Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer Scana Korea Hydraulics Ltd, Sør-Korea Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer Scana Skarpenord Shangai Service Station Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer Olje og Gass Scana Offshore Vestby AS, Norge Engineering, design, konstruksjon og produksjon av spesialutstyr til petroleumsindustrien Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av utstyr til oljeindustrien Scana Offshore Services Inc, USA Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr Scana Singapore PTE LTD Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr Scana Wikov AS, Norge Gir og vedlikeholdstjenester på gir Scana Materials Technology Centre AS, Norge Metallurgi og laboratorietjenester

11 Scana Industrier ASA 11 Gjøa ligger omkring 60 km nord for Trollfeltet. Havdybden i området er 360 meter. Statoil er operatør i utviklingsfasen, mens GDF Suez tar over som operatør når feltet startes i Scana Steel Stavanger AS har produsert integraler for den halvt nedsenkbare produksjons- og prosesseringsinstallasjonen på feltet. Scana Steel Björneborg, Motala og Scana Offshore Vestby har produsert teleskopiske ledd for å sammenkople installasjonen med fem havbunnsinstallasjoner. Leddene ble produsert i samsvar med strenge spesifikasjoner knyttet til toleranse og varighet. Leddene ble smidd ved Björneborg, maskinert ved Motala og termisk overflatebehandlet ved Vestby. Dette prosjektet illustrerer Scanas evne til å realisere synergieffekter ved å ta i bruk ferdigheter og teknologier på tvers av selskapene i Scanagruppen.

12 12 Scana Industrier ASA Forretningsområde Stål Forretningsområdet Stål har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge og Scana Steel Söderfors, samt eierandelen i Motala Verkstad. I forretningsområdet inngår også det norske selskapet Scana Steel Stavanger samt Leshan Scana Machinery Company i Kina. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted, marine og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markeds-posisjoner innen respektive produktområder. Strategisk posisjon Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig både fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Scana er en av få aktører med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Scanas konkurrenter har i liten grad egne stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert betydelige ressurser i økt kapasitet og produktivitet samt nye administrative systemer. Scana har besluttet å investere opptil 100 mill kr i svenske stålselskap i 2008, 2009 og Investeringene vil øke kapasitet og leveringspresisjon, og redusere risiko og produksjonskostnader. Produkter Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt høy kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilvirket stål på nærmere tonn smeltet materiale. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 45 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret (sylindriske produkter) er Scana markedsledende. Marked og kunder For forretningsområdets spesialprodukter finnes kundene blant store internasjonale aktører innen bransjer som marin, olje/gass og energi. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. Kundene til spesialstål er primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått flere slike avtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. Resultatutvikling Omsetningen i 2008 økte til mill kr, opp 15 % i forhold til Driftsresultatet endte på 316 mill kr med driftsmargin på 16 %. Driftsresultat og driftsmarginer på dette nivået er svært tilfredsstillende og bekrefter at forretningsområdet har høy konkurransekraft. Kapasitetsutnyttelse og produktmiks har også vært god. Ordreinngangen for 2008 var 1 886mill kr. Ordrereserven var mill kr, opp 12% fra Etterspørselen har vært god i alle markedssegmenter. Kostnaden for skrapstål og legeringer falt tildels vesentlig i fjerde kvartal etter toppnoteringer tidligere i Stålselskapene har i stor grad inngått sikring på kontrakter for å nøytralisere effekten av svingninger i råvarekostnader. For å kunne arbeide i de ekstreme temperaturene kreves en spesiell vernedrakt som er belagt med aluminium.

13 Scana Industrier ASA 13 Vakumsmelting gir renere og mer homogent stål. Her fra Scana Steel Björneborg.

14 14 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Ingvar Winbo Ansatte: 333 Omsetning: 875 millioner NOK SCANA STEEL BJÖRNEBORG Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med en presse på tonn, og et velutstyrt maskineringsverksted. Selskapets kunder er dominerende aktører i sine markedsområder, og stiller de strengeste krav til spesifikasjoner og kvalitet. Scana Steel Björneborg ble grunnlagt for over 350 år siden og er lokalisert i Kristinehamn mellom Ørebro og Karlstad i Sverige. Selskapet ble en del av Scanagruppen i 1993 og har siden utviklet og ekspandert virksomheten gjennom betydelige investeringer og utviklinger av nye produkter. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet en omsetning på 875 millioner NOK. Dette representerer en økning på 21% fra Marked og kunder Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen. Det største markedet er Europa, men eksport går også til USA og andre deler av verden. Energisektoren blir særlig viktig i Høy etterspørsel i dette segmentet vil delvis kompensere for nedgang i andre segment som følge av finanskrisen. Selskapet har tilpasset organisasjonen i forhold til de forventede markedsendringene i 2009 og Produkter Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med et høyt teknisk innhold. I tillegg leveres råsmidde og halvfabrikerte emner. Scana Steel Björneborg leverer produkter til markedssegmentene marine, olje og gass, energi, stål og maskin. Selskapets hovedprodukter er akslinger, rotorer, stigerør og sammenføyninger, samt smidd stål for verktøyprodusenter. Selskapets produkter er ofte nøkkelkomponenter for kundene. Scana Steel Björneborg leverer komponenter med varierende ferdighetsgrad, alt etter kundens krav. Selskapet tilbyr nå kunder større fordelingsgrad av produktene. Dette bidrar til enklere verdikjede for kunden, lavere totalkostnad og økt verdiskaping for Scana. Selskapet vektlegger forskning og utvikling for å ytterligere styrke kvaliteten på produktene og har et løpende samarbeid med Kungliga Techniska Høgskolan in Stockholm. Selskapet gjør nå flere investeringer hvor utbygging av stålverket, samt en ny manipulator til smien, er blant de største. I første fase, som skal være klar i juni 2009, bygges stålverket ut med 900 kvadratmeter, og produksjonskapasiteten forhøyes fra til tonn. I fase to bygges kapasiteten ytterligere ut til tonn. Den nye manipulatoren settes i drift i løpet av august Investeringene i slik utrustning gir mer driftssikkert utstyr, samt mulighet til å produsere økt volum. Skrot Rökgasfiltrering Ljusbågsugn Skänkugn Optisk analys Transformator Reduktion 1550 Analys Likvidus +70 Ca 3h 50ton Dolomitkalk STÅLVERK Syrgas lans Argon Vacum Slagg <10My Göt max 73 ton Gasolvärme Homogen temperatur SMEDJA 4st ugnar Smidespress 3600/4500 ton Smideslängd 24m Diameter 1,8m Bredd 2,4m Manipulator Argon VÄRMEBEHANDLING 13st ugnar MASKINVERKSTAD Svarv Längder upp till 24m Provrum Centrering Snäva toleranser Effektiv avverkning Fräs Slagseghet, brottseghet Kontroll, dragprov, ultraljud Strukturomvandling Kylning i vatten Kylning i olja Leverans via bil/järnväg

15 Scana Industrier ASA 15 Shell har installert bore- og produksjonsplattformen på Perdido Host-feltet i Mexicogulfen. Når feltet settes i drift i 2010 kan produksjonen komme opp i fat per dag. Scana Steel Björneborg AB har levert smidde og maskinerte spesialsammenføyninger for forankring på meters dyp og meget krevende bunnforhold. Dette kommer til å bli den dypest forankrede plattformen i sitt slag i verden og den vil utsettes for tøffe værforhold. Perdido Host-prosjektet stiller strenge krav til både prosjektering så vel som til utstyr. Kontrakten er en bekreftelse på at Scana leverer stålkvaliteter i verdensklasse.

16 16 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Rolf Polblatt Scanas eierandel: 37,50 % MOTALA VERKSTAD Motala Verkstad ble grunnlagt i 1822 av Baltzar von Platen for å bringe til veie den store og nødvendige mengden jerndeler, verktøy, sluseporter og broer til byggingen av Göta Kanal som går fra den svenske østkysten til vestkysten. Da kanalen i løpet av 1840-tallet ble ferdigstilt, tok selskapet en ny retning under nytt lederskap. Under ledelse av Otto Edvard Carlsund, ble Motala Verkstad internasjonalt berømt. Selskapet fikk flere utmerkelser, priser på verdensutstillinger og ble ansett som verdens i særklasse mest kompetente selskap innen produksjon. Den kjente forfatteren Jules Verne gav også selskapet oppmerksomhet i klassikeren En verdensomseiling under havet, da forstavnen til den oppdiktede ubåten Nautilus skulle ha blitt produsert ved Motala. Produkter og tjenester I dag konstruerer, bearbeider og monterer selskapet komplekse mekaniske system til kunder innen marin transport, industri, infrastruktur, el-, energi og prosessbransjen. Innstillingen har siden begynnelsen vært å ligge i teknikkens front og kunne gjøre det umulige mulig. Virksomheten er delt inn i områdene: oppdragsproduksjon, komponenttilvirkning, akslinger, samt broer og industriservice. Det eneste produktet selskapet fortsatt har i sin portefølje siden begynnelsen, er vippebroer som vi først og fremst gjør service på og vedlikeholder. Godt samarbeid mellom Motala og Scanagruppen I dag er Scana en av Motala Verkstads absolutt viktigste interessenter. I kraft av å være stor eier, stor kunde og stor leverandør til selskapet, er selskapet på alle måter påvirket av Scanas handlinger. Siden samarbeidet mellom selskapene er inngående, kan begge parter tilby et bredt spekter av produkter. Scana og Motala Verkstad kan sammen levere komplett ferdige produkter fra a til å, noe som gir Motala Verkstad store konkurransefortrinn i markedet. Å kunne tilby en helhet er i dag en stor konkurransefordel, da dette øker foredlingsgrad og verdiskaping. Dette skaper flere muligheter og økt lønnsomhet for begge selskap. Motala Verkstads samarbeid med Scana er mangeårig og selskapet ser med forventning mot framtiden. I dag samarbeider Motala Verkstad i første rekke med Scana Steel Björneborg AB, men flere Scanaselskap gjør nå nytte av Motala Verkstads tjenester. Eierskapet i Motala Verkstad har vært positive til at Scana som kunde interesserer seg for og engasjerer seg i selskapets utvikling og strategier. Selskapene gir hverandre oppmuntring og kritikk, noe som skaper en positiv utvikling på begge hold. Motala Verksted er et av de eldste ingeniørselskapene i Sverige. Selskapet ble etablert i 1822 under bygging av Göta Kanal. Motala har bygget om lag 400 skip, 800 broer (som Västerbron, Skeppsholmsbron, Bergsnäsbron og Ashwasbroen i Iran), jernbaneutstyr og 1300 lokomotiv. Selskapet foredler, vedlikeholder og oppgraderer høykvalifiserte, komplette mekaniske produkter og komponenter som akslinger til skip, medisinsk utstyr, brokonstruksjoner, bly til kabler og pumper til prosessindustri.

17 Scana Industrier ASA 17 Administrerende direktør: Christian Ståhlberg Ansatte: 90 Omsetning: 178 millioner NOK Scana Steel Booforge Scana Steel Booforge er verdensledende innen produksjon av større truckgafler gafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmie kan selskapet produsere store gafler etter en hvilken som helst spesifikasjon og andre smidde produkt med store krav til styrke. Scana Steel Booforge ble grunnlagt for mer enn 350 år siden, i likhet med søsterselskapet Björneborg. Produksjonen startet allerede i 1646 i Karlskoga, og dette gjør Booforge til Scanas eldste bedrift og til en av verdens eldste smier. Selskapet ble senere drevet gjennom Alfred Nobels Bofors. Siden 1994 har selskapet vært en del av Scana-konsernet. Ved utgangen av 2008 omsatte selskapet for 207 millioner NOK. Marked og kunder Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truckog maskinprodusenter samt andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass og næringsmiddelindustri. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, og i Europa for øvrig. Scana Steel Booforge eksporterer ca 15 % av sin produksjon. Blant selskapets største kunder finner vi SSAB, Kalmar Industries, Alfa Laval og Scana Steel Björneborg. Den økonomiske økningen fra 2008 tilskrives et sterkt marked for varmebehandling. På mellomlang sikt forventer selskapet lavere produksjon som følge av finanskrisen. Markedet for gaffeltrucker ble mer enn halvert på få måneder. Selskapet har tilpasset seg situasjonen og driver fortsatt lønnsomt, men med betydelig færre ansatte enn tidligere. Produkter Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter Scana produserer gafler til en stor andel av verdensmarkedets trucker over åtte tonn. I løpet av høsten 2008 ble en investering i en ny gaffellinjeproduksjon påbegynt. Linjen vil stå ferdig i løpet av andre halvår av Denne investeringen vil frigjøre kapasitet i smieaggregatene, slik at vi kan framstille kompliserte individuelle løsninger etter kundens behov, samt framstille mer standardiserte gafler i gaffellinjen. Investeringen betyr også at vi vil stå godt rustet foran de kommende årenes økte etterspørsel. Scana Steel Booforge har som ambisjon å kunne levere komplette løftesystemer til trucker. Gjennom erverv av lager og produksjonsutstyr etter konkursboet Ljungby Mekan i mars 2009 er selskapet i ferd med å realisere denne strategien. Booforge retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter samt andre stålverk. Selskapet er verdensledende på produksjon av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn.

18 18 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Per Jarbelius Ansatte: 164 Omsetning: 281 millioner NOK SCANA STEEL SÖDERFORS Varmeforming og varmebehandling av stål har lange tradisjoner ved Söderfors. Siden 1676 har dyktige smeder gjort Söderfors berømt for kvalitetsprodukter. I dag er Scana Steel Söderfors en spesialisert produsent av i stål i kvalitetsutføring, høylegert og med høy renhet for krevende formål. Selskapet har lang erfaring med smidd, valset, varmebehandlet og maskinert stål. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige og er nær andre større stålprodusenter. Siden 1995 har selskapet vært en del av Scanagruppen. Per 31. desember 2008 hadde selskapet 164 ansatte og en omsetning på 281 millioner NOK. Marked og kunder Scana Steel Söderfors eksporterer 50 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men også Kina, Japan og USA er viktige markeder. Scana Steel Söderfors arbeider innen markedssegmententene: stål og maskin, energi, marine og olje og gass. Kundene er typiske stålmakere, maskinbyggere, systemleverandører, komponentleverandører og grossister. I 2008 opplevde selskapet en rekordhøy ordreinngang. Mot slutten av året påvirket imidlertid markedsnedgangen også Scana Steel Söderfors og selskapet har tilpasset organisasjonen i samsvar med et mer krevende marked. Produkter Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter. Hovedproduktene er smidde eller rullede emner. Fokuset på open die forgings med høyt teknisk innhold fortsetter. Typiske produkter er akslinger, rotorer, plater og koplinger. I tillegg blir det produsert en større mengde halvfabrikerte emner, typisk til bruk i kulelagerstål. Rolled products finnes i høylegert stål, som runde og flate profiler, med vanligste produkter som bjelker i forskjellige rustfrihetsgrader med vekt på grader av duplex og super duplex. I lang tid har høylegert verktøystål og PM-stål i form av bjelker, runde og flate profiler vært viktige produkter. Det ble tatt investeringsavgjørelser i løpet av året for å styrke selskapets mål om å øke verdiskapningen, og for å møte krav fra strategiske kunder. Stålverket ved Scana Steel Björneborg vil øke produksjonskapasiteten for å levere emner til Scana Steel Söderfors. En ny smelteovn vil bli installert ved Scana Steel Söderfors for å øke varmekapasiteten for smien. Også selskapets maskineringskapasitet økes. Selskapet er godt posisjonert til å øke produksjon og verdiskapning når markedet bedres. Scana Steel Söderfors leverer stålprofiler til anerkjente verktøyprodusenter og er ledende innen produksjon av utstyr til skogindustrien. Selskapet har spesialisert seg på nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert stål.

19 Scana Industrier ASA 19 Administrerende direktør: Jan-Øyvind Jørgensen Ansatte: 231 Omsetning: 490 millioner NOK Scana Steel Stavanger Scana Steel Stavangers kunder er brukere av spesialstål og høylegert stål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i all hovedsak innen olje og gass, marine, bergindustri og mekanisk industri. Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapets forretningsidé ble grunnlagt på ideen om omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Scana Industrier kjøpte bedriften i Marked og kunder Scana Steel Stavanger AS opererer i et globalt marked, men har majoriteten av kundene sine i Skandinavia og Nord-Europa. Scana Steel Stavangers AS konkurranseevne er i dag god og selskapet kan produsere små serier av høylegerte spesialkomponenter i både smidd og støpt stål. Scana Steel Stavanger AS er sammen med Scana Leshan de eneste selskapene i Scana som har støperi. I 2008 hadde Scana Steel Stavanger AS en eksportandel på 62 %, med Storbritannia, Sverige og Tyskland som de største eksportmarkedene. Det er skarp konkurranse i markedet. Men Scanas konkurransefordel er at selskapet er en relativt liten aktør. Dette gir en fordel å være i spesifikke nisjer med små serier, der kvalitet og leveringstid er svært viktig. I 2008 fikk selskapet sin første offshorekontrakt i Brasil hvor Petrobas er sluttkunde. Brasil er et meget viktig marked for selskapet fremover. Scana Steel Stavanger berøres av finanskrisen og lavere etterspørsel etter selskapets produkter. For å tilpasse kostnadsnivå til produksjon er bemanning redusert gjennom permittering av deler av arbeidskraften. Samtidig er salgsinnsatsen intensivert og effektivisering av produksjonen videreføres. Dette skal gi selskapet en forsterket konkurranseposisjon når markedet bedres. Støpte produkter Støpte spesialkonstruksjoner opp til 12 tonn Fartøyspropeller og vannjetprodukter Strømhard slitegods til bergindustrien Kjettingstoppere Veiskjær Joma 6000 Hardmetallprodukter Borlegerteprodukter Scana Steel Stavanger AS har som mål å være ledende i utviklingen innen stålmetallurgi og støperiteknikk. Et grep for å konkretisere dette er å videreutvikle smelteverket, hvor selskapet har investert i ny pannefyr og skyveterning for ytterligere å forbedre stålkvaliteten. Scana Steel Stavanger AS arbeider i hovedsak med flere, kortsiktige kontrakter, og har i 2008 levert til mange offshoreprosjekter, deriblant utstyr til ni riggprosjekter for Aker Pusnes. Produkter Scana Steel Stavanger AS har sin basisproduksjon i smidde eller støpte detaljer i høylegerte stålkvaliteter og ulik grad av ferdigstillelse. Smidde produkter Smidde emner Formsmidde, rustfrie akslinger Ventilspindler til store dieselmotorer Seadrill er en internasjonal boreentrepenør som tilbyr tjenester innen boring og brønnservice. Selskapet disponerer, inkludert sine partnere, 43 boreenheter, hvorav 10 er under konstruksjon. Seadrills flåte inkluderer halvt nedsenkbare enheter for harde forhold, jack-ups, grunn- og dypvannstenderrigger og dypvannsboreskip. I tillegg tilbyr Seadrill plattformboring, brønnintervensjon og engineeringstjenester. Scana Steel Stavanger leverte i 2008 kjettingskiver til fortøyingssystem samt girhjul til ankervinsjer til riggene West Acquarius og West Hercules som ble bygget ved Daewoo-verftet i Sør-Korea.

20 20 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Kjell Ravnås Ansatte: 1 Scanas eierandel: 33,33 % JØRPELAND KRAFT Jørpeland Kraft eies 2/3 av Lyse Produksjon A/S og 1/3 av Scana Steel Stavanger. Jørpeland Kraft kjøpte de hjemfalte rettighetene i Jørpelandsvassdraget fra Staten med virkning fra Fra dette tidspunktet har den årlige kraftproduksjonen vært i størrelsesorden 40 GWh (40 millioner kwh). Nye kraftverk I desember 2006 fikk Jørpeland Kraft konsesjon for å bygge Jøssang kraftverk og Dalen I kraftverk. Endelig beslutning om utbygging av Jørpelandsvassdraget ble tatt i august Byggingen av Jøssang kraftverk startet opp høsten 2008 med sprenging av tunnel fra Jøssang og inn til ny kraftstasjon. Tunnelarbeidet skal deretter fortsette opp til Dalavatn. Kraftverket skal ligge 600 meter inne i selve fjellet og det vil bli bygd 6 km med tunnel. Jøssang kraftverk planlegges satt i drift i Utbyggingen vil gi totalt 102 GWh (millioner kwh) kraft årlig og utbyggingen er kostnadsberegnet til drøyt 400 millioner NOK. Bygging av kraftverket Dalen I, som vil ligge ved det eksisterende kraftverket i Jørpelandselva, vil bli påbegynt i 2009 og planlegges satt i drift i Drift og vedlikehold Scana Steel Stavanger er ansvarlig for drift og vedlikehold av dagens kraftverk frem til ferdigstilling av Jøssang kraftverk. Jørpeland Kraft kjøper derfor disse tjenestene av Scana Steel Stavanger. Når utbyggingen er ferdig overtar Lyse Produksjon driftsansvaret for kraftverkene. Det er Lyses utbyggings- og driftsselskap, Lyse Infra, som leder og gjennomfører utbyggingsprosjektet for Jørpeland Kraft. Utbyggingen ivaretar mange interesser I forbindelse med konsesjonstildelingen skrev Olje- og Energidepartementet i sin pressemelding at utbyggingen ivaretok de ulike interessene i Jørpelandsvassdraget på en god måte: Utbyggingen vil øke tilgangen på fornybar energi og gir et godt bidrag til å bedre kraftsituasjonen uten nye inngrep. Utbyggingsalternativet som er valgt gir god vannføring i elva, noe som sikrer miljø- og opplevelsesverdien knyttet til fiske, bading og friluftsliv. For Scana Steel Stavanger er utbyggingen et langsiktig og fremtidsrettet prosjekt. Utbyggingen sikrer stabil tilgang på kraft til forutsigbare priser for Scana. I tillegg vil utbyggingen gi et vesentlig bidrag til lokal og regional verdiskapning. Strand kommune vil få om lag 3,5 mill kroner i årlige skatter og avgifter, samt et næringsfond til en verdi av 11 millioner kroner. En stor del av dette næringsfondet skal konkret knyttes til utvikling av en næringspark på Scana Steel Stavanger og Strand kommunes eiendom på Grøtnes. Ved hjelp av tunnelmasser fra bygging av Jøssang kraftverk vil det bli etablert en ytterkant for fyllingen. Arealet innenfor vil Scana Steel Stavanger bruke til utfylling av sjøbasert deponi og sand og slagg fra produksjonen. Jørpeland Kraft AS startet utbyggingen av Jørpelandsvassdraget i september Vassdraget er regulert fra før, men skal nå utnyttes bedre ved at det gamle kraftverket erstattes av to nye. Når anlegget står ferdig i 2011 vil det gi en årlig kraftproduksjon på 102 GWh.

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall Årsrapport 2009 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 konsernledelse og styre 6 konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Rogaland på Børs, 31. august 2009 Rolf Roverud - CEO Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer nisjeprodukter og systemløsninger til markedssegmentene; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner.

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2006 _7 Historiske høydepunkter 10

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2011 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2012 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2013 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011 Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Fjerde kvartal 2010: Positiv ordreinngang! Omsetning 1 756 mill kr og driftsresultat -62 mill kr for

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS.

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. CleanPower s eiere er: Sparebank 1 Nordvest Bølgen Invest AS Norpropeller AS Elmarin AS Heinsa Mek. Verksted AS Industrial Development Group

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Driftsmargin (Prosent) Omsetning (NOK mill) Ordrereserve (NOK mill) Ordreinngang (NOK mill)

Driftsmargin (Prosent) Omsetning (NOK mill) Ordrereserve (NOK mill) Ordreinngang (NOK mill) FØRSTE HALVÅR 28 FØRSTE HALVÅR 28 2 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål/maskin. Scana

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning Mørekonferansen 2013 Kjell Stamnes Konsernsjef Glamox ASA Glamox Utvikler, produserer og selger belysning til det profesjonelle

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO Første kvartal 2016 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks AFK pr 31.03.2016 AFK Antall aksjer Aksjekurs Markedsverdi Netto renteb gjeld Enterprise value (EV): 2,2

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Utnytt vår kompetanse og kapasitet alt fra serieproduksjon til spesialprodukter Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Bakgrunn for emisjonen: Vekst gir kapitalbinding Scana Industrier kommer fra (for selskapet) en historisk dyp lavkonjunktur med betydelig

Detaljer