03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg 16 Motala Verkstad 17 Scana Steel Booforge 18 Scana Steel Söderfors 19 Scana Steel Stavanger 20 Jørpeland Kraft 21 Scana Steel Leshan 22 Forretningsområdet Marin 23 Scana Mar-El 24 Scana Volda 25 Scana Zamech 26 Scana Skarpenord 27 Scana Korea Hydraulic Ltd. 28 Forretningsområdet Olje og Gass 29 Scana Offshore Vestby 30 Scana Offshore Technology 31 Scana Offshore Services 32 Scana Wikov 33 Scana Materials Technology Centre 34 Miljø 36 Årsberetning Regnskap og noter Scana konsern resultatregnskap 43 Scana konsern balanse 44 Scana konsern kontantstrømoppstilling 45 Scana konsern endring i egenkapital 46 Scana konsern noter 76 Morselskap resultatregnskap 77 Morselskap balanse 78 Morselskap kontantstrømoppstilling 79 Morselskap noter 87 Aksjer og aksjonærforhold 90 Finansielle nøkkeltall 92 Adresser

3 Scana Industrier ASA 3 SCANA KONSERNET Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. Hovedproduktene i forretningsområdet Stål er tilvirkning av smidde og støpte spesialprodukter til olje og gass-, energi-, marin-, maskin- og verktøyindustrien. Forretningsområdet Marin utvikler og produserer gir, fremdriftssystemer og ventilstyresystemer for skip. Hovedproduktene for forretningsområdet Olje og Gass er design og produksjon, laboratorietjenester, markedsføring og salg i tillegg til vedlikehold og reparasjon av utstyr og stålkomponenter til olje og gassindustrien. Selskapene i de tre forretningsområdene leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for vår konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Scana har hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana konsernet har pr ansatte, hvorav 776 i Kina. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Konsernet har operative selskap i Norge, Sverige, Kina, Polen, USA, Sør-Korea og Singapore, samt tilknyttede selskap og representasjon i en rekke land.

4 4 Scana Industrier ASA mål og midler Scana er organisert i tre forretningsområder, Stål, Marin og Olje og Gass. De fleste av Scanas bedrifter betjener ett eller flere av fire markedssegmenter; marin, energi, olje og gass og stål og maskin. Scana besitter ledende kunnskap innen disse områdene, og vil i fremtiden selge stadig større andel ferdigstilte produkter og systemer. Forretningside Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskap som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. Visjon Scana skaper fremdrift Med dette mener vi: Scana Industrier skal være et profitabelt industrikonsern. Hovedkontoret skal være i Scandinavia, med industrielle baser og sentra for teknologi- og markedskompetanse i Europa og Asia. Konsernet skal ha kunder over hele verden. Scana skal ha omdømme for utmerket kunderespons, sterk kompetanse, solid kvalitet og leveringspålitelighet, og være en tiltrekkende og utfordrende arbeidsplass. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. Overordnet mål og strategi Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier; 1. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder. 2. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring. 3. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom oppkjøp for styrket markedsposisjon for kapasitetsøkning for å komplettere produktspekter eller verdikjede. 4. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marin og olje og gass.

5 Scana Industrier ASA 5 konsernledelse og styre Scana har en desentral organisering hvor en stor del av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. Konsernledelsen består av: Styret består av: Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum og kommer fra stillingen som vise-konsernsjef i NSB AS. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. Frode Alhaug, styrets formann Frode Alhaug (f. 1949) ble valgt som ny styreformann i Scana Industrier ASA i Han var konsernsjef i Scana i og styreformann/medlem av styret i Tidligere var Alhaug konsernsjef i Moelven Industrier. Alhaug er Scanas tredje største aksjonærer. Christian Rugland, konserndirektør økonomi og finans Christian Rugland (f. 1965) har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Rugland tiltrådte stillingen i januar Før det jobbet han i Petoro AS og i BP Norway UA. Rugland har vært medlem av Bystyret i Stavanger siden Bjørn Dahle Bjørn Dahle (f. 1947) har arbeidet innen offshoreindustrien siden 1966 og som selvstendig investor og gründer siden Dahle er blant selskapets største aksjonærer. Per Ravnestad, konserndirektør olje og gass Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han kom til Scana fra stillingen som administrende direktør i IOS Tubular Management hvor han fortsatt er styreformann. Ravnestad er blant selskapets største aksjonærer. Kristin Malonæs Kristin Malonæs (f. 1970) har høyere utdannelse med Master of Business Administration. Hun arbeider som direktør for Innovasjon Norge (Hedmark). Mari Skjærstad Mari Skjærstad (f. 1969) har juridisk utdannelse og er partner i advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud & Skjærstad AS. Hun har arbeidet som advokat siden Skjærstad er også styremedlem i flere andre selskap, inkludert Mesta, Flytoget, Norfund og Forsvarsbygg. John Arild Ertvaag John Arild Ertvaag (f. 1955) driver egen investeringsvirksomhet gjennom sitt selskap Camar AS. Investeringene er hovedsaklig innenfor olje/gass, industri og handel. Han innehar flere styreverv innenfor børsnoterte og unoterte selskap. Camar AS er nest største aksjonær i Scana Industrier ASA.

6 6 Scana Industrier ASA Konsernsjefens kommentar vind- og vannkraftutbygginger og til marine og olje- og gassvirksomheten verden over. Vi har styrket vår posisjon som verdensledende produsent av store truckgafler og vi leverer valser til de statseide kinesiske selskapene som produserer jernbaneskinner og andre produkter til storsatsingen på ny infrastruktur i landet. Scana kan stål og vi har funnet spennende nisjer hvor vi kan være ledende. En viktig samarbeidspartner innen olje og gass gikk konkurs i begynnelsen av Scana måtte foreta en større tapsavsetning i 2008-regnskapet. Vi forventer at skipet får ny eier og at vårt utstyr om en tid kommer i produksjon. Det er et mål for oss å utvide kundegrunnlag og produktspekter innen forretningsområdet olje og gass. Det vil øke robusthet og gjøre oss bedre i stand til å oppnå den resultatutviklingen vi ønsker. Våre marinebedrifter har de siste årene gjennomført betydelige omstillingstiltak. Overgang til mer avanserte systemer kombinert med økt satsing på service og ettermarkedet har gitt god resultatforbedring. Gjennom oppkjøpet av ABBs marinevirksomhet i Polen har Scana et mer komplett produktspekter som øker markedsmulighetene. I tillegg oppnår vi synergier innen salg, service og innkjøp. Vi forventer et godt år innen marine i 2009 men 2010 og 2011 kan bli noe mer krevende på grunn av få kontraheringer. Scana har imidlertid en styrket konkurranseposisjon og dette vil vi dra nytte av i årene fremover. Scana hadde i 2008 rekordhøy omsetning og driftsresultat. Ledende kunder som stiller store krav til oss, har sammen med god produktsammensetning og stor innsats i alle virksomheter gitt fortsatt vekst og høy verdiskaping. Men også vi merker finanskrisen gjennom lavere ordreinngang. Derfor tilpasser vi virksomhetene gjennom endringer i produktsammensetning og effektiviseringstiltak. Vi reduserer også antall ansatte innen noen av virksomhetene for å tilpasse arbeidsstyrken til den løpende aktiviteten. Dette er krevendefor alle det berører, men nødvendig. Jeg er sikker på at tiltakene styrker konsernet og gir oss en enda bedre posisjon når markedet vender. Innen forretningsområdet stål har vi i 2008 tatt flere strategisk viktige kontrakter. Dette er en bekreftelse på at Scana er blant verdens ledende innen stål og stålkomponenter i våre markedssegment. Vi leverer avanserte produkter til både I 2008 vedtok vi å investere i flere prosjekt som gjør konsernet mer robust. Vi etablerte Scana Offshore Services Inc i Houston gjennom kjøp av virksomhet. Dette gir fotfeste i strategisk viktige markeder. Kjøpet av Scana Zamech i Polen, som vi gjennomførte i 2009, gir konsernet tilgang på viktig kompetanse innen utvikling og design av fremdriftsystemer. I de svenske stålselskapene investerer vi 100 mill kr. for å øke kapasitet og redusere risiko og kostnader og vi er med å bygge ut Jørpeland Kraft som er en attraktiv investering både finansielt og operasjonelt. Sammen med øvrige investeringer i våre virksomheter gir dette et spennende utgangspunkt for Scana i årene fremover. Jeg er svært opptatt av leveringspresisjon og kvalitet. Fra en utilfredsstillende leveringspresisjon ved utgangen av 2006, er Scana nå klart bedre. Vi leverer kvalitetsprodukter over hele verden. Men vi skal fortsette å forbedre oss og derigjennom øke vår konkurransekraft. For å sikre god drift skal vi ha ledere som er tett på egen virksomhet, som engasjerer seg i produksjonen og som er ute hos kundene for å forstå deres behov og bidra til å løse deres utfordringer.

7 Scana Industrier ASA 7 Vi vil ha ledere som dyrker samarbeid og forretningsmuligheter både med kunder og internt i Scana konsernet. Jeg opplever at vi er på god vei til å oppnå dette. Scana er en miljøbedrift og fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Det er et mål å belaste miljøet minimalt i fremstillingen, uansett hvor i verden vi produserer. Jeg mener Scana er godt skikket til å møte de utfordringer og ikke minst muligheter som ligger foran oss. Dyktige og omstillingsvillige ansatte, god ledelse i virksomhetene og korte beslutningsveier borger for at Scana vil fortsette å skape resultater for eiere, kunder og ansatte. Vi sitter ikke og venter, vi bretter opp ermene og tar tak slik at vi er i forkant av utviklingen. Jeg vil takke alle ansatte for stor innsats i 2008 og for måten de møter nye utfordringer. Et sykefravær på 3% for vår totale virksomhet forteller også at vi har engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø i Scana. Dette er det viktig å beholde fremover. Scana legger til grunn et svakt internasjonalt marked i 2009 og at 2010 også blir et krevende år for industribedrifter verden over. Vi forventer redusert driftsresultat i 2009 og 2010 sammenlignet med Gjennom de tilpasninger vi gjør i forhold til marked, organisasjon og produksjon reduserer vi de negative konsekvensene av svakere marked og posisjonerer oss for en spennende fremtid når markedet vender. Rolf Roverud konsernsjef Kinesiske jernbanearbeidere holder seg på betryggende avstand når et høyhastighetstog fra China Railway suser forbi et jernbaneanleggsområde i Shandongprovinsen. Kina skal investere milliarder Yuan (omkring 231 milliarder euro) i sitt jernbanesystem. Dette gjøres som en stimuleringspakke for å redusere følgene av den globale finanskrisen. I de tre kommende år vil om lag km ny jernbane bli lagt i Shandongprovinsen, i tillegg til fire nye jernbanelinjer vest i Kina. Scanas datterselskap i Kina, Scana Leshan, er en ledende produsent av valser til produksjon av jernbanelskinner.

8 8 Scana Industrier ASA Historiske høydepunkter Siste skiftet i den gamle smien i Björneborg i 1980, foran tonn pressen. Fra venstre Jan-Erik Sandberg, Hans Cullberg, Gert Nilsson, Dan Blomster og Henry Högberg. Bilde viser virksomheten til Bofors i 1958 i bygningen som allerede da hadde navnet kanonverkstedet. Lokalene eies i dag av Scana Steel AB som leier ut lokalene til en rekke selskap innen logistikk og industri. I mer enn 100 år har Bofors produsert kanoner i disse lokalene, bl.a. den verdenskjente 40 mm luftvernskanonen fra andre verdenskrig. Også i dag produseres kanonløp her.

9 Scana Industrier ASA Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling. Scana Booforge var på dette tidspunkt etablert fire år tildligere i Karlskoga Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontroll-produsenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen startet allerede i 1646 og ble tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland kraft AS hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer Styret i Scana Industrier utnevner Odd Torland til konsernsjef. Frode Alhaug tiltrer styret i Scana. Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom samarbeid mellom Scana Skarpenord AS og dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet MNOK 106 i ny aksjekapital Scana Volda inngår strategisk samarbeid med en tsjekkisk leverandør av små og mellomstore gir. Avtalen innebærer store kostnadsbesparelser for Scana og dermed økt konkurransekraft. Leshan Scana Machinery Co. Ltd. leverer sitt første år med positivt netto resultat. Investeringsselskapet Stålinvest AS (eid av ledelsen i Scana) kjøper Smedvigs aksjemajoritet i Scana. Frode Alhaug etterfølger Peter Smedvig som ny styreformann i Scana Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS offshore serviceselskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter samt sikre vekst innen internasjonal petroleumsindustri Scana kjøper sammen med International Oildfield Services AS selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS og Scana AMT AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst og videreutvikling av konsernets aktiviteter innen internasjonal petroleumsindustri Scana øker omsetning ytterligere leverer driftsmarginer i tråd med målsettingene. Produktiviteten i konsernets viktigste datterselskap er meget høy Scana omsetning er om lag 2,9 mrd kr etter at høy aktivitet i alle konsernets virkeområder. Scana Offshore Services etableres etter oppkjøp av virksomhet i Houston. Selskapet styrker Scanas posisjon i USA og Singapore.

10 10 Scana Industrier ASA forretningsområder Scana er organisert i tre forretningsområder; Stål, Marin og Olje og Gass med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Scana består av operasjonelle selskaper i Sverige, Norge og Kina, Sør- Korea, USA, Polen og Singapore, og har kunder i alle verdensdeler. Stål Scana Steel Björneborg AB, Sverige Smidde spesialkomponenter Motala Verksted AB, Sverige Spesialverksted for maskinering av lange komponenter. Scana eier 38% Scana Steel Booforge AB, Sverige Truckgafler og spesialisert smie og varmebehandling Scana Steel Söderfors AB, Sverige Valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål Scana Steel Stavanger AS, Norge Høylegert støpe- og smiegods og slitestål Jørpeland Kraft AS, Norge Kraftverk under sterk utvidelse som sikrer stabil tilgang på el-kraft til Scana Steel Stavanger. Leshan Scana Machinery Company Ltd., Kina Støpegods og stålvalser Marin Scana Volda AS, Norge Gir, propeller og fremdriftssystemer Scana Zamech sp o o, Polen Gir og propellsystemer Scana Mar-El AS, Norge Elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy Scana Skarpenord AS, Norge Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer Scana Korea Hydraulics Ltd, Sør-Korea Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer Scana Skarpenord Shangai Service Station Hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer Olje og Gass Scana Offshore Vestby AS, Norge Engineering, design, konstruksjon og produksjon av spesialutstyr til petroleumsindustrien Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av utstyr til oljeindustrien Scana Offshore Services Inc, USA Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr Scana Singapore PTE LTD Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr Scana Wikov AS, Norge Gir og vedlikeholdstjenester på gir Scana Materials Technology Centre AS, Norge Metallurgi og laboratorietjenester

11 Scana Industrier ASA 11 Gjøa ligger omkring 60 km nord for Trollfeltet. Havdybden i området er 360 meter. Statoil er operatør i utviklingsfasen, mens GDF Suez tar over som operatør når feltet startes i Scana Steel Stavanger AS har produsert integraler for den halvt nedsenkbare produksjons- og prosesseringsinstallasjonen på feltet. Scana Steel Björneborg, Motala og Scana Offshore Vestby har produsert teleskopiske ledd for å sammenkople installasjonen med fem havbunnsinstallasjoner. Leddene ble produsert i samsvar med strenge spesifikasjoner knyttet til toleranse og varighet. Leddene ble smidd ved Björneborg, maskinert ved Motala og termisk overflatebehandlet ved Vestby. Dette prosjektet illustrerer Scanas evne til å realisere synergieffekter ved å ta i bruk ferdigheter og teknologier på tvers av selskapene i Scanagruppen.

12 12 Scana Industrier ASA Forretningsområde Stål Forretningsområdet Stål har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge og Scana Steel Söderfors, samt eierandelen i Motala Verkstad. I forretningsområdet inngår også det norske selskapet Scana Steel Stavanger samt Leshan Scana Machinery Company i Kina. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted, marine og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markeds-posisjoner innen respektive produktområder. Strategisk posisjon Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig både fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Scana er en av få aktører med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Scanas konkurrenter har i liten grad egne stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert betydelige ressurser i økt kapasitet og produktivitet samt nye administrative systemer. Scana har besluttet å investere opptil 100 mill kr i svenske stålselskap i 2008, 2009 og Investeringene vil øke kapasitet og leveringspresisjon, og redusere risiko og produksjonskostnader. Produkter Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt høy kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilvirket stål på nærmere tonn smeltet materiale. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 45 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret (sylindriske produkter) er Scana markedsledende. Marked og kunder For forretningsområdets spesialprodukter finnes kundene blant store internasjonale aktører innen bransjer som marin, olje/gass og energi. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. Kundene til spesialstål er primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått flere slike avtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. Resultatutvikling Omsetningen i 2008 økte til mill kr, opp 15 % i forhold til Driftsresultatet endte på 316 mill kr med driftsmargin på 16 %. Driftsresultat og driftsmarginer på dette nivået er svært tilfredsstillende og bekrefter at forretningsområdet har høy konkurransekraft. Kapasitetsutnyttelse og produktmiks har også vært god. Ordreinngangen for 2008 var 1 886mill kr. Ordrereserven var mill kr, opp 12% fra Etterspørselen har vært god i alle markedssegmenter. Kostnaden for skrapstål og legeringer falt tildels vesentlig i fjerde kvartal etter toppnoteringer tidligere i Stålselskapene har i stor grad inngått sikring på kontrakter for å nøytralisere effekten av svingninger i råvarekostnader. For å kunne arbeide i de ekstreme temperaturene kreves en spesiell vernedrakt som er belagt med aluminium.

13 Scana Industrier ASA 13 Vakumsmelting gir renere og mer homogent stål. Her fra Scana Steel Björneborg.

14 14 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Ingvar Winbo Ansatte: 333 Omsetning: 875 millioner NOK SCANA STEEL BJÖRNEBORG Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med en presse på tonn, og et velutstyrt maskineringsverksted. Selskapets kunder er dominerende aktører i sine markedsområder, og stiller de strengeste krav til spesifikasjoner og kvalitet. Scana Steel Björneborg ble grunnlagt for over 350 år siden og er lokalisert i Kristinehamn mellom Ørebro og Karlstad i Sverige. Selskapet ble en del av Scanagruppen i 1993 og har siden utviklet og ekspandert virksomheten gjennom betydelige investeringer og utviklinger av nye produkter. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet en omsetning på 875 millioner NOK. Dette representerer en økning på 21% fra Marked og kunder Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen. Det største markedet er Europa, men eksport går også til USA og andre deler av verden. Energisektoren blir særlig viktig i Høy etterspørsel i dette segmentet vil delvis kompensere for nedgang i andre segment som følge av finanskrisen. Selskapet har tilpasset organisasjonen i forhold til de forventede markedsendringene i 2009 og Produkter Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med et høyt teknisk innhold. I tillegg leveres råsmidde og halvfabrikerte emner. Scana Steel Björneborg leverer produkter til markedssegmentene marine, olje og gass, energi, stål og maskin. Selskapets hovedprodukter er akslinger, rotorer, stigerør og sammenføyninger, samt smidd stål for verktøyprodusenter. Selskapets produkter er ofte nøkkelkomponenter for kundene. Scana Steel Björneborg leverer komponenter med varierende ferdighetsgrad, alt etter kundens krav. Selskapet tilbyr nå kunder større fordelingsgrad av produktene. Dette bidrar til enklere verdikjede for kunden, lavere totalkostnad og økt verdiskaping for Scana. Selskapet vektlegger forskning og utvikling for å ytterligere styrke kvaliteten på produktene og har et løpende samarbeid med Kungliga Techniska Høgskolan in Stockholm. Selskapet gjør nå flere investeringer hvor utbygging av stålverket, samt en ny manipulator til smien, er blant de største. I første fase, som skal være klar i juni 2009, bygges stålverket ut med 900 kvadratmeter, og produksjonskapasiteten forhøyes fra til tonn. I fase to bygges kapasiteten ytterligere ut til tonn. Den nye manipulatoren settes i drift i løpet av august Investeringene i slik utrustning gir mer driftssikkert utstyr, samt mulighet til å produsere økt volum. Skrot Rökgasfiltrering Ljusbågsugn Skänkugn Optisk analys Transformator Reduktion 1550 Analys Likvidus +70 Ca 3h 50ton Dolomitkalk STÅLVERK Syrgas lans Argon Vacum Slagg <10My Göt max 73 ton Gasolvärme Homogen temperatur SMEDJA 4st ugnar Smidespress 3600/4500 ton Smideslängd 24m Diameter 1,8m Bredd 2,4m Manipulator Argon VÄRMEBEHANDLING 13st ugnar MASKINVERKSTAD Svarv Längder upp till 24m Provrum Centrering Snäva toleranser Effektiv avverkning Fräs Slagseghet, brottseghet Kontroll, dragprov, ultraljud Strukturomvandling Kylning i vatten Kylning i olja Leverans via bil/järnväg

15 Scana Industrier ASA 15 Shell har installert bore- og produksjonsplattformen på Perdido Host-feltet i Mexicogulfen. Når feltet settes i drift i 2010 kan produksjonen komme opp i fat per dag. Scana Steel Björneborg AB har levert smidde og maskinerte spesialsammenføyninger for forankring på meters dyp og meget krevende bunnforhold. Dette kommer til å bli den dypest forankrede plattformen i sitt slag i verden og den vil utsettes for tøffe værforhold. Perdido Host-prosjektet stiller strenge krav til både prosjektering så vel som til utstyr. Kontrakten er en bekreftelse på at Scana leverer stålkvaliteter i verdensklasse.

16 16 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Rolf Polblatt Scanas eierandel: 37,50 % MOTALA VERKSTAD Motala Verkstad ble grunnlagt i 1822 av Baltzar von Platen for å bringe til veie den store og nødvendige mengden jerndeler, verktøy, sluseporter og broer til byggingen av Göta Kanal som går fra den svenske østkysten til vestkysten. Da kanalen i løpet av 1840-tallet ble ferdigstilt, tok selskapet en ny retning under nytt lederskap. Under ledelse av Otto Edvard Carlsund, ble Motala Verkstad internasjonalt berømt. Selskapet fikk flere utmerkelser, priser på verdensutstillinger og ble ansett som verdens i særklasse mest kompetente selskap innen produksjon. Den kjente forfatteren Jules Verne gav også selskapet oppmerksomhet i klassikeren En verdensomseiling under havet, da forstavnen til den oppdiktede ubåten Nautilus skulle ha blitt produsert ved Motala. Produkter og tjenester I dag konstruerer, bearbeider og monterer selskapet komplekse mekaniske system til kunder innen marin transport, industri, infrastruktur, el-, energi og prosessbransjen. Innstillingen har siden begynnelsen vært å ligge i teknikkens front og kunne gjøre det umulige mulig. Virksomheten er delt inn i områdene: oppdragsproduksjon, komponenttilvirkning, akslinger, samt broer og industriservice. Det eneste produktet selskapet fortsatt har i sin portefølje siden begynnelsen, er vippebroer som vi først og fremst gjør service på og vedlikeholder. Godt samarbeid mellom Motala og Scanagruppen I dag er Scana en av Motala Verkstads absolutt viktigste interessenter. I kraft av å være stor eier, stor kunde og stor leverandør til selskapet, er selskapet på alle måter påvirket av Scanas handlinger. Siden samarbeidet mellom selskapene er inngående, kan begge parter tilby et bredt spekter av produkter. Scana og Motala Verkstad kan sammen levere komplett ferdige produkter fra a til å, noe som gir Motala Verkstad store konkurransefortrinn i markedet. Å kunne tilby en helhet er i dag en stor konkurransefordel, da dette øker foredlingsgrad og verdiskaping. Dette skaper flere muligheter og økt lønnsomhet for begge selskap. Motala Verkstads samarbeid med Scana er mangeårig og selskapet ser med forventning mot framtiden. I dag samarbeider Motala Verkstad i første rekke med Scana Steel Björneborg AB, men flere Scanaselskap gjør nå nytte av Motala Verkstads tjenester. Eierskapet i Motala Verkstad har vært positive til at Scana som kunde interesserer seg for og engasjerer seg i selskapets utvikling og strategier. Selskapene gir hverandre oppmuntring og kritikk, noe som skaper en positiv utvikling på begge hold. Motala Verksted er et av de eldste ingeniørselskapene i Sverige. Selskapet ble etablert i 1822 under bygging av Göta Kanal. Motala har bygget om lag 400 skip, 800 broer (som Västerbron, Skeppsholmsbron, Bergsnäsbron og Ashwasbroen i Iran), jernbaneutstyr og 1300 lokomotiv. Selskapet foredler, vedlikeholder og oppgraderer høykvalifiserte, komplette mekaniske produkter og komponenter som akslinger til skip, medisinsk utstyr, brokonstruksjoner, bly til kabler og pumper til prosessindustri.

17 Scana Industrier ASA 17 Administrerende direktør: Christian Ståhlberg Ansatte: 90 Omsetning: 178 millioner NOK Scana Steel Booforge Scana Steel Booforge er verdensledende innen produksjon av større truckgafler gafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmie kan selskapet produsere store gafler etter en hvilken som helst spesifikasjon og andre smidde produkt med store krav til styrke. Scana Steel Booforge ble grunnlagt for mer enn 350 år siden, i likhet med søsterselskapet Björneborg. Produksjonen startet allerede i 1646 i Karlskoga, og dette gjør Booforge til Scanas eldste bedrift og til en av verdens eldste smier. Selskapet ble senere drevet gjennom Alfred Nobels Bofors. Siden 1994 har selskapet vært en del av Scana-konsernet. Ved utgangen av 2008 omsatte selskapet for 207 millioner NOK. Marked og kunder Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truckog maskinprodusenter samt andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass og næringsmiddelindustri. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, og i Europa for øvrig. Scana Steel Booforge eksporterer ca 15 % av sin produksjon. Blant selskapets største kunder finner vi SSAB, Kalmar Industries, Alfa Laval og Scana Steel Björneborg. Den økonomiske økningen fra 2008 tilskrives et sterkt marked for varmebehandling. På mellomlang sikt forventer selskapet lavere produksjon som følge av finanskrisen. Markedet for gaffeltrucker ble mer enn halvert på få måneder. Selskapet har tilpasset seg situasjonen og driver fortsatt lønnsomt, men med betydelig færre ansatte enn tidligere. Produkter Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter Scana produserer gafler til en stor andel av verdensmarkedets trucker over åtte tonn. I løpet av høsten 2008 ble en investering i en ny gaffellinjeproduksjon påbegynt. Linjen vil stå ferdig i løpet av andre halvår av Denne investeringen vil frigjøre kapasitet i smieaggregatene, slik at vi kan framstille kompliserte individuelle løsninger etter kundens behov, samt framstille mer standardiserte gafler i gaffellinjen. Investeringen betyr også at vi vil stå godt rustet foran de kommende årenes økte etterspørsel. Scana Steel Booforge har som ambisjon å kunne levere komplette løftesystemer til trucker. Gjennom erverv av lager og produksjonsutstyr etter konkursboet Ljungby Mekan i mars 2009 er selskapet i ferd med å realisere denne strategien. Booforge retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter samt andre stålverk. Selskapet er verdensledende på produksjon av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn.

18 18 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Per Jarbelius Ansatte: 164 Omsetning: 281 millioner NOK SCANA STEEL SÖDERFORS Varmeforming og varmebehandling av stål har lange tradisjoner ved Söderfors. Siden 1676 har dyktige smeder gjort Söderfors berømt for kvalitetsprodukter. I dag er Scana Steel Söderfors en spesialisert produsent av i stål i kvalitetsutføring, høylegert og med høy renhet for krevende formål. Selskapet har lang erfaring med smidd, valset, varmebehandlet og maskinert stål. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige og er nær andre større stålprodusenter. Siden 1995 har selskapet vært en del av Scanagruppen. Per 31. desember 2008 hadde selskapet 164 ansatte og en omsetning på 281 millioner NOK. Marked og kunder Scana Steel Söderfors eksporterer 50 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men også Kina, Japan og USA er viktige markeder. Scana Steel Söderfors arbeider innen markedssegmententene: stål og maskin, energi, marine og olje og gass. Kundene er typiske stålmakere, maskinbyggere, systemleverandører, komponentleverandører og grossister. I 2008 opplevde selskapet en rekordhøy ordreinngang. Mot slutten av året påvirket imidlertid markedsnedgangen også Scana Steel Söderfors og selskapet har tilpasset organisasjonen i samsvar med et mer krevende marked. Produkter Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter. Hovedproduktene er smidde eller rullede emner. Fokuset på open die forgings med høyt teknisk innhold fortsetter. Typiske produkter er akslinger, rotorer, plater og koplinger. I tillegg blir det produsert en større mengde halvfabrikerte emner, typisk til bruk i kulelagerstål. Rolled products finnes i høylegert stål, som runde og flate profiler, med vanligste produkter som bjelker i forskjellige rustfrihetsgrader med vekt på grader av duplex og super duplex. I lang tid har høylegert verktøystål og PM-stål i form av bjelker, runde og flate profiler vært viktige produkter. Det ble tatt investeringsavgjørelser i løpet av året for å styrke selskapets mål om å øke verdiskapningen, og for å møte krav fra strategiske kunder. Stålverket ved Scana Steel Björneborg vil øke produksjonskapasiteten for å levere emner til Scana Steel Söderfors. En ny smelteovn vil bli installert ved Scana Steel Söderfors for å øke varmekapasiteten for smien. Også selskapets maskineringskapasitet økes. Selskapet er godt posisjonert til å øke produksjon og verdiskapning når markedet bedres. Scana Steel Söderfors leverer stålprofiler til anerkjente verktøyprodusenter og er ledende innen produksjon av utstyr til skogindustrien. Selskapet har spesialisert seg på nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert stål.

19 Scana Industrier ASA 19 Administrerende direktør: Jan-Øyvind Jørgensen Ansatte: 231 Omsetning: 490 millioner NOK Scana Steel Stavanger Scana Steel Stavangers kunder er brukere av spesialstål og høylegert stål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i all hovedsak innen olje og gass, marine, bergindustri og mekanisk industri. Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapets forretningsidé ble grunnlagt på ideen om omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Scana Industrier kjøpte bedriften i Marked og kunder Scana Steel Stavanger AS opererer i et globalt marked, men har majoriteten av kundene sine i Skandinavia og Nord-Europa. Scana Steel Stavangers AS konkurranseevne er i dag god og selskapet kan produsere små serier av høylegerte spesialkomponenter i både smidd og støpt stål. Scana Steel Stavanger AS er sammen med Scana Leshan de eneste selskapene i Scana som har støperi. I 2008 hadde Scana Steel Stavanger AS en eksportandel på 62 %, med Storbritannia, Sverige og Tyskland som de største eksportmarkedene. Det er skarp konkurranse i markedet. Men Scanas konkurransefordel er at selskapet er en relativt liten aktør. Dette gir en fordel å være i spesifikke nisjer med små serier, der kvalitet og leveringstid er svært viktig. I 2008 fikk selskapet sin første offshorekontrakt i Brasil hvor Petrobas er sluttkunde. Brasil er et meget viktig marked for selskapet fremover. Scana Steel Stavanger berøres av finanskrisen og lavere etterspørsel etter selskapets produkter. For å tilpasse kostnadsnivå til produksjon er bemanning redusert gjennom permittering av deler av arbeidskraften. Samtidig er salgsinnsatsen intensivert og effektivisering av produksjonen videreføres. Dette skal gi selskapet en forsterket konkurranseposisjon når markedet bedres. Støpte produkter Støpte spesialkonstruksjoner opp til 12 tonn Fartøyspropeller og vannjetprodukter Strømhard slitegods til bergindustrien Kjettingstoppere Veiskjær Joma 6000 Hardmetallprodukter Borlegerteprodukter Scana Steel Stavanger AS har som mål å være ledende i utviklingen innen stålmetallurgi og støperiteknikk. Et grep for å konkretisere dette er å videreutvikle smelteverket, hvor selskapet har investert i ny pannefyr og skyveterning for ytterligere å forbedre stålkvaliteten. Scana Steel Stavanger AS arbeider i hovedsak med flere, kortsiktige kontrakter, og har i 2008 levert til mange offshoreprosjekter, deriblant utstyr til ni riggprosjekter for Aker Pusnes. Produkter Scana Steel Stavanger AS har sin basisproduksjon i smidde eller støpte detaljer i høylegerte stålkvaliteter og ulik grad av ferdigstillelse. Smidde produkter Smidde emner Formsmidde, rustfrie akslinger Ventilspindler til store dieselmotorer Seadrill er en internasjonal boreentrepenør som tilbyr tjenester innen boring og brønnservice. Selskapet disponerer, inkludert sine partnere, 43 boreenheter, hvorav 10 er under konstruksjon. Seadrills flåte inkluderer halvt nedsenkbare enheter for harde forhold, jack-ups, grunn- og dypvannstenderrigger og dypvannsboreskip. I tillegg tilbyr Seadrill plattformboring, brønnintervensjon og engineeringstjenester. Scana Steel Stavanger leverte i 2008 kjettingskiver til fortøyingssystem samt girhjul til ankervinsjer til riggene West Acquarius og West Hercules som ble bygget ved Daewoo-verftet i Sør-Korea.

20 20 Scana Industrier ASA Administrerende direktør: Kjell Ravnås Ansatte: 1 Scanas eierandel: 33,33 % JØRPELAND KRAFT Jørpeland Kraft eies 2/3 av Lyse Produksjon A/S og 1/3 av Scana Steel Stavanger. Jørpeland Kraft kjøpte de hjemfalte rettighetene i Jørpelandsvassdraget fra Staten med virkning fra Fra dette tidspunktet har den årlige kraftproduksjonen vært i størrelsesorden 40 GWh (40 millioner kwh). Nye kraftverk I desember 2006 fikk Jørpeland Kraft konsesjon for å bygge Jøssang kraftverk og Dalen I kraftverk. Endelig beslutning om utbygging av Jørpelandsvassdraget ble tatt i august Byggingen av Jøssang kraftverk startet opp høsten 2008 med sprenging av tunnel fra Jøssang og inn til ny kraftstasjon. Tunnelarbeidet skal deretter fortsette opp til Dalavatn. Kraftverket skal ligge 600 meter inne i selve fjellet og det vil bli bygd 6 km med tunnel. Jøssang kraftverk planlegges satt i drift i Utbyggingen vil gi totalt 102 GWh (millioner kwh) kraft årlig og utbyggingen er kostnadsberegnet til drøyt 400 millioner NOK. Bygging av kraftverket Dalen I, som vil ligge ved det eksisterende kraftverket i Jørpelandselva, vil bli påbegynt i 2009 og planlegges satt i drift i Drift og vedlikehold Scana Steel Stavanger er ansvarlig for drift og vedlikehold av dagens kraftverk frem til ferdigstilling av Jøssang kraftverk. Jørpeland Kraft kjøper derfor disse tjenestene av Scana Steel Stavanger. Når utbyggingen er ferdig overtar Lyse Produksjon driftsansvaret for kraftverkene. Det er Lyses utbyggings- og driftsselskap, Lyse Infra, som leder og gjennomfører utbyggingsprosjektet for Jørpeland Kraft. Utbyggingen ivaretar mange interesser I forbindelse med konsesjonstildelingen skrev Olje- og Energidepartementet i sin pressemelding at utbyggingen ivaretok de ulike interessene i Jørpelandsvassdraget på en god måte: Utbyggingen vil øke tilgangen på fornybar energi og gir et godt bidrag til å bedre kraftsituasjonen uten nye inngrep. Utbyggingsalternativet som er valgt gir god vannføring i elva, noe som sikrer miljø- og opplevelsesverdien knyttet til fiske, bading og friluftsliv. For Scana Steel Stavanger er utbyggingen et langsiktig og fremtidsrettet prosjekt. Utbyggingen sikrer stabil tilgang på kraft til forutsigbare priser for Scana. I tillegg vil utbyggingen gi et vesentlig bidrag til lokal og regional verdiskapning. Strand kommune vil få om lag 3,5 mill kroner i årlige skatter og avgifter, samt et næringsfond til en verdi av 11 millioner kroner. En stor del av dette næringsfondet skal konkret knyttes til utvikling av en næringspark på Scana Steel Stavanger og Strand kommunes eiendom på Grøtnes. Ved hjelp av tunnelmasser fra bygging av Jøssang kraftverk vil det bli etablert en ytterkant for fyllingen. Arealet innenfor vil Scana Steel Stavanger bruke til utfylling av sjøbasert deponi og sand og slagg fra produksjonen. Jørpeland Kraft AS startet utbyggingen av Jørpelandsvassdraget i september Vassdraget er regulert fra før, men skal nå utnyttes bedre ved at det gamle kraftverket erstattes av to nye. Når anlegget står ferdig i 2011 vil det gi en årlig kraftproduksjon på 102 GWh.

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3 Hovedtrekk Moelven-konsernet hadde en tilfredsstillende start på 2012, med gode driftsforhold, god etterspørsel i flere markeder og bedret lønnsomhet. Etter den positive starten på året, snudde imidlertid

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Kommunikasjonssystem for

Kommunikasjonssystem for s IKT-plattform til En av Europas største landbaserte ny velferdsetat vindmølleparker Norges første Kommunikasjonssystem for Elektroteknisk infrastruktur til Nye Ahus PET/CT-skanner Nordens mest moderne

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 INNHOLD Nøkkeltall 2013 03 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 3.0 Årets aktiviteter og resultater 14 4.0 Styring og kontroll i virksomheten 31 5.0

Detaljer

Årsrapport 2006. Gode rom

Årsrapport 2006. Gode rom Årsrapport 2006 Gode rom 1 Misjon Visjon Verdier Konsernsjefens kommentar MOELVENS MERKEVAREPLATTFORM Misjon: Gir folk gode rom Visjon: Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk Verdier:

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer