Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery Company 10 Scana Värmebehandlingsteknik _11 Scana Offshore Technology 12 Forretningsområdet Marin _14 Scana Volda 16 Scana Mar-El 17 Scana Skarpenord _18 Regnskapsåret Viktige hendelser 20 Finansielle nøkkeltall 21 Konsernsjefens kommentar _22 Årsberetning 24 Regnskap og noter Resultatregnskap konsern _30 Balanse konsern 31 Kontantstrøm konsern _32 Endring i egenkapital konsern _33 Noter konsern _34 Resultatregnskap morselskap 58 Balanse morselskap 59 Kontantstrøm morselskap _60 Noter morselskap _61 Revisors beretning _62 Aksjer og aksjonærforhold _69 Adresser 73 Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

3 SCANA- KONSERNET 1 Scana er et nordisk industrikonsern med to forretningsområder: Stål og Marin. Hovedproduktene i forretningsområdet stål er smidde og støpte spesialprodukter til olje/gass-, energi-, marin-, maskin- og verktøyindustrien. I forretningsområdet marin er produktene blant annet gir, propeller, fremdriftsstyring og ventilstyring. Hovedkontoret ligger i Stavanger, og konsernet har ti operative selskaper i Sverige, Norge og Kina. Scana er videre representert gjennom seks egne salgs- og serviceselskaper utenfor Skandinavia. Scana-konsernet har ca ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,6 milliarder kroner.

4 ORGANISASJON 2 Scana er organisert i to forretningsområder; Stål og Marin, med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Scana består av ti operasjonelle selskaper i Sverige, Norge og Kina, med kunder i alle verdensdeler: STÅL: Scana Steel Björneborg AB, Sverige (smidde spesialkomponenter) Scana Steel Stavanger AS, Norge (høylegert støpe- og smiegods og slitestål) Scana Steel Söderfors AB, Sverige (valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål) Scana Steel Booforge AB, Sverige (truckgafler og spesialisert smie og varmebehandling) Leshan Scana Machinery Company Ltd., Kina (støpegods og stålvalser) Scana Värmebehandlingsteknik AB, Sverige (spesialisert varmebehandling) Scana Offshore Technology AS, Norge (reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av utstyr til oljeindustrien) MARIN: Scana Volda AS, Norge (gir, propeller og fremdriftssystemer) Scana Skarpenord AS, Norge (hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer) Scana Mar-El AS, Norge (elektroniske fjernstyringssystem for fremdrift og navigering av fartøy) Scana har en liten konsernledelse med hovedkontor i Stavanger, Norge. Den består av: Frode Alhaug, konsernsjef Frode Alhaug (f. 1949) ble i 2005 ny konsernsjef i Scana Industrier. Medlem av styret i Scana Industrier frå , de to siste årene som styreformann. Tidligere konsernsjef i Moelven Industrier. Alhaug er storaksjonær i selskapet. Thomas Johanson, konserndirektør for marked og forretningsutvikling Thomas Johanson (f. 1965) har en bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Örebro. Han har gjennom mange år innehatt ledende stillinger innenfor stål- og mekanisk industri. Han er styremedlem i Jernkontoret (bransjeorganisasjon for svensk stålindustri) og i den svenske arbeidsgiverorganisasjonen for Stål og Metall. Jens Kristian Rein, konserndirektør økonomi og finans Jens Kristian Rein (f. 1959) har en bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Stavanger. Han har siden 1984 innehatt ulike lederstillinger i Scana, konserndirektør siden Erik Klepsvik, konserndirektør Erik Klepsvik (f. 1954) har en bachelorgrad fra Universitetet i Oslo, kombinert med studier i Beijing, Kina. Har nesten 20 års erfaring fra industri i Asia før han ble engasjert av Scana i Per Ravnestad, konserndirektør offshore Per Ravnestad (f. 1952) kom til Scana fra stillingen som administrerende direktør i IOS Tubular Management hvor han fortsatt er styreformann. Han er i tillegg partner i IOS AS som har en 30% eierandel i Scana Offshore Technology. Ravnestad har 30 års erfaring fra offshorebransjen.

5

6 FORRETNINGS- OMRÅDET STÅL 4 Forretningsområdet Stål har en flere århundrelang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge, Scana Steel Söderfors og Scana Värmebehandlingsteknik. I forretningsområdet inngår også de norske selskapene Scana Steel Stavanger og Scana Offshore Technology samt Leshan Scana Machinery Company i Kina. Videre har forretningsområdet etablert egne salgsselskaper i Finland, Frankrike og England og har ellers ett utstrakt agentnett for internasjonalt salg. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted-, skips- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markedsposisjoner innen respektive produktområder. PRODUKTER Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt høy kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilverket stål på rundt tonn smeltet materiale. Scana leverer komponenter og produkter som: Akslinger, propellblader og komponenter til skipsindustrien Turbin- og generatorakslinger til energisektoren Ventiler, stigerør og knutepunkter samt reperasjon og re-sertifisering av utstyr til petroleumsindustrien Valser til papirmaskiner og stålverk Gafler til trucker Knivprofiler til papirindustrien Høykvalitets verktøystål Slitegods til pukkverk og gruveindustri Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 45 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret (sylindriske produkter) er Scana markedsledende. KUNDER OG MARKED De største markedssegmentene som Scana direkte eller indirekte retter seg mot er: Marin Offshore; olje- og gassindustrien Energi Trucker Maskinindustri Gruvevirksomhet For forretningsområdets spesialprodukter finnes kundene blant store internasjonale aktører innen bransjer som marin, olje/gass og energi. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. For spesialstål finnes kundene primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått flere slike avtaler med flere av de viktigste kundene, noe som gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. STRATEGISK POSISJON Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig både fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Svært få nye etableringer har funnet sted de senere år innen spesialsmier. De fleste investeringene har først og fremst skjedd innen valsing av lange og flate produkter. Scana er en av få aktører innen sitt område med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Få av Scanas konkurrenter har eget stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert betydelige resurser i økt kapasitet og produktivitet samt nye administrative systemer. RESULTATUTVIKLING Stålområdet hadde i 2005 en omsetning på MNOK 1 277, som er en økning på 26 % sammenlignet med Driftsresultatet endte på MNOK 121, som tilsvarer en driftsmargin på 9 %. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis MNOK 60 og 6 %. I tillegg til en god markedsutvikling er resultatforbedringen i stor grad relatert til interne forbedringer som økt produktivitet, reduserte kostnader samt avvikling av ulønnsomme produkter og kundeforhold. Forretningsområdet hadde en ordrereserve pr på MNOK 619. Det er en økning fra 2004 på MNOK 174 (39 %).

7 (Tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat (32) * (4) Ordrereserve pr Antall ansatte pr * ) eksklusiv nedskrivninger og avsetning for restruktureringskostnader. 5

8 SCANA STEEL BJÖRNEBORG ADMINISTRERENDE DIREKTØR: PER-OLOF GRAHN ANSATTE: 282 OMSETNING: NOK 488 MILLIONER 6 Vindkraftsaksling Marin aksling Rotor Scana Steel Björneborg ble etablert i 1656 og har dermed sitt 350 års jubileum i år. Selskapet er en av de eldste smievirksomhetene i verden. Virksomheten er lokalisert i Björneborg, nær Karlskoga og Kristinehamn, Sverige. Selskapet ble en del av Scana-gruppen i 1993 og har siden utviklet og ekspandert virksomheten gjennom betydelige investeringer og endret strategi. Scana Steel Björneborg kontrollerer integrert foredlingskjede som inkluderer stålverk, varmebehandling, smie og maskineringsverksted. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 282 ansatte og omsatte for NOK 488 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Steel Björneborg eksporterer 70% av omsetningen. Europa er det største markedet, men det eksporteres også til USA og andre deler av verden. Selskapets kunder er store og dominerende aktører innen sine markedsområder som stiller høye krav til spesifikasjoner og kvalitetssystemer. PRODUKTER Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med høyt teknisk innhold. I tillegg leveres råsmidde- og halvfabrikerte emner. Scana Steel Björneborg leverer produkter til markedssegmenter som marin, offshore, energi, maskin og stål. Selskapets hovedprodukter er: Akslinger Rotorer Stigerør og sammenføyninger Smidd stål til verktøyprodusenter Selskapets produkter er som oftest nøkkelkomponenter for kundene. Scana Steel Björneborg leverer komponenter med forskjellig grad av ferdigstillingsgrad, avhengig av hva kundene etterspør.

9 SCANA STEEL STAVANGER ADMINISTRERENDE DIREKTØR: KJELL ØYVIND PEDERSEN ANSATTE: 223 OMSETNING: NOK 369 MILLIONER 7 3 Ventilspindel Propellblad Slitegods Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapets forretningsidé var omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Ideen ble skapt på basis av mulighet for utnyttelse av lokal vannkraft. Selskapet utviklet seg gradvis under skiftende konjunkturer og eierskap frem til 1977 da selskapet gikk konkurs. Ny statlig og kommunal kapital sikret fortsatt drift men med betydelig færre ansatte. Scana Industrier kjøpte bedriften i Selskapets konkurranseevne er unik i forhold til sin evne til produksjon av små serier av høylegert stål av både smidde og støpte produkter med store krav til kvalitet. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 223 ansatte og omsatte for NOK 369 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Steel Stavanger opererer i ett globalt marked, men har majoriteten av kundene sine i Skandinavia og Nord-Europa. Kundene er brukere av spesialstål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i all hovedsak innen offshore, skips-utstyr, gruver og generell mekanisk industri. PRODUKTER Scana Steel Stavanger sin basisproduksjon er smidde eller støpte detaljer i ulike stålkvaliteter og grad av ferdigstillelse. Typiske produkter selskapet leverer er: Rustfrie stenger Fartøyspropeller Ventilhus Slitegods Kjettingstoppere Ventiler Veiskjær

10 SCANA STEEL SÖDERFORS ADMINISTRERENDE DIREKTØR: PER HASSELSTRÖM ANSATTE: 159 OMSETNING: NOK 166 MILLIONER 8 3 Valset stang Valset profil Valset knivprofil Virksomheten i Scana Steel Söderfors inngikk tidligere i det franske Erasteel-konsernet men ble overtatt av Scana Industrier i Selskapet hovedvirksomhet er salg av produksjonstjenester og produkter i form av smidd, valset og høylegert stål til stålselskaper, maskinprodusenter og grossister. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors nord for Stockholm, Sverige. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 159 ansatte og omsatte for NOK 166 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Steel Söderfors har størstedelen av sin omsetning innen Sverige, men har også leveranser til andre land i Europa. Selskapets kunder er store og dominerende aktører blant annet innen stålindustrien. PRODUKTER Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert spesialstål. Selskapets hovedprodukter er: Runde og flate profiler Høylegert verktøystål / PM stål Leieproduksjon

11 SCANA STEEL BOOFORGE ADMINISTRERENDE DIREKTØR: HANS-ERIK LARSSON ANSATTE: 78 OMSETNING: NOK 120 MILLIONER 9 Aksling Valser for rørproduksjon Truckgafler Scana Steel Booforge har mer enn 350-års smietradisjon. Produksjonen startet allerede i 1646 i Karlskoga og ble senere drevet gjennom Alfred Nobels Bofors. Siden 1994 har selskapet vært en del av Scana konsernet. Selskapet er verdensledende innenfor produksjon av større truckgafler. Utover dette leverer Scana Steel Booforge friformsmidde komponenter og tilbyr varmebehandling av større gods. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 78 ansatte og omsatte for NOK 120 millioner i MARKED OG KUNDER Selskapet retter seg i all hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter samt andre stålverk. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, samt i noen grad resten av Europa. PRODUKTER Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter

12 LESHAN SCANA MACHINERY COMPANY ADMINISTRERENDE DIREKTØR: ZHANG YAN ANSATTE: 808 OMSETNING: NOK 145 MILLIONER 10 3 Valser til stålvalseverk Støpt turbindel Valse til stålvalseverk Leshan Scana Machinery Company er et norsk-kinesisk joint venture der Scana eier 60%, Leshan Municipal State Owned Asset Business 30% og IFC 10%. Selskapet er lokalisert i Shawan i nærheten av Leshan i Sichuan provinsen syd-vest i Kina. Leshan produserer valser til stålindustrien og støpte spesialprodukter til stål-, energi-, offshore-, bygnings- og skipsindustrien. Leshan Scana er en anerkjent leverandør i det kinesiske markedet. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 808 ansatte og omsatte for NOK 145 millioner i MARKED OG KUNDER Selskapet leverer i all hovedsak til kunder i Kina og har flere av landets største stålverk på kundelisten. PRODUKTER Leshan Scana produserer og leverer støpte stålvalser samt støpegods i stål opp til 10 tonn. Valseproduktene utgjør både statisk og sentrifugalstøpte valser og ringer. Av spesialisert støpegods leveres blant annet: Noder/knutepunkter til bygningsindustrien Kjettinghjul til skip Reservedeler og støpegods til turbiner BOP hus (Blow Out Preventers) til olje- og gass industrien Knuseplater til gruve- og steinindustrien

13 SCANA VÄRMEBEHANDLINGSTEKNIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR: ROGER JÄVERGÅRD ANSATTE: 8 OMSETNING: NOK 8 MILLIONER 11 Scana Värmebehandlingsteknik ble etablert i 1989 og er lokalisert i Degerfors utenfor Karlskoga, Sverige. Scana Värmebehandlingsteknik leverer varmebehandling av stål og metaller, samt kundestøtte i spørsmål vedrørende varmebehandling og materialvalg. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 8 ansatte og omsatte for NOK 8 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Värmebehandlingstekniks markedsområde er Skandinavia med hovedvekt på Sverige. Kundekretsen er i all hovedsak svensk verkstedsindustri. PRODUKTER Selskapet har ingen egne tilvirkede produkter og tilbyr utelukkende varmebehandling av kundenes egne produkter. Scana VBTs hovedprodukter er: Ulike typer av varmebehandling Herding Retting Teknisk kundestøtte

14 SCANA OFFSHORE TECHNOLOGY ADMINISTRERENDE DIREKTØR: INGE KVALVIK ANSATTE: 13 NYETABLERT 12 Stigerørskobling Strammere til strekkstag Maskinering av aksling Scana Offshore Technology ble etablert i 2005 og er et joint venture der Scana eier 70% av selskapet. De resterende 30% eies av International Oilfield Services. Selskapet er samlokalisert med Scana Steel Stavanger på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Scana Offshore Technology skal videreutvikle konsernets aktiviteter innen internasjonal petroleumsindustri og gjennom leveranser av spesialstål, stålkomponenter og servicetjenester fremstå som uavhengig rådgivende kompetansesenter for operatører og utstyrsprodusenter. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 13 ansatte. MARKED OG KUNDER Scana har en sterk markedsposisjon innen komponenttilvirkning til petroleumsindustrien og vil tilegne seg samme posisjon også innen reparasjonsoppdrag i nært samarbeid med utstyrsprodusentene. Kunder vil være operatører og utstyrsprodusenter innen petroleumsindustrien. PRODUKTER Scana Offshore Technology vil organisere sine aktiviteter gjennom tre hovedområder: Reparasjon og vedlikehold Laboratorietjenester Markedsføring og salg av utstyr og stålkomponenter

15 3

16 FORRETNINGS- OMRÅDET MARIN 14 Forretningsområdet Marin består av selskaper som leverer utstyr og service til navigasjon, automasjon og fremdrift av skip. Forretningsområdet har sitt hovedmarked innen skipsindustrien der både skipsverft, rederier og konsulentselskaper er viktige kunder. I tillegg har forretningsområdet produkter som ventilstyresystemer som også leveres til olje- og gassindustrien. PRODUKTER Scana utvikler, produserer og leverer vripropeller, reduksjonsgir, ror, hydrauliske aktuatorer samt manøvrerings- og styringssystemer til nybygg og reparasjoner. KUNDER OG MARKEDER Forretningsområdet har sin hovedvirksomhet innen det globale skipsmarkedet for nybygg og reparasjoner. Kundene er verft, rederier, konsulentselskaper eller andre systemleverandører. Scana har egne salgskontorer i Singapore, Shanghai og Busan (Korea). Tilstedeværelsen i Asia ble i 2005 ytterligere styrket gjennom åpning av eget representasjonskontor i Shanghai for salg og service av gir og fremdriftssystemer. Dette har styrket Scanas posisjon i det asiatiske markedet både kommersielt og teknisk. Forretningsområdet har gjennom ovennevnte kontorer og et utstrakt agent- og distributørnett opparbeidet et verdensomspennende representasjonsnettverk. Det er høy aktivitet innen skipsbygging i både Europa og Asia. Stor del av verftenes byggekapasitet er belagt til 2008 og leverandørene av fremdriftssystemer har vesentlig lengre leveringstider enn vanlig. Alle nye kontrakter er nå for leveringer i perioden Det forventes fortsatt høy aktivitet for skipstyper som offshore forsyningsskip, frakt-/lasteskip og tankskip. Tilveksten i den totale verdensflåte, som i de siste årene har vært svært høy, forventes å avta noe. Det vil imidlertid fortsatt være et stort behov for utskiftninger, noe som vil gi fortsatt god aktivitet i Asia og Europa. Aktiviteten innen utvinning av olje og gass er høy og vil gi en høy kontraheringsaktivitet fremover. Den høye byggeaktiviteten bidrar til at nye land som India og Vietnam etter hvert får en større markedsandel. Forretningsområdet er godt representert med agenter i strategisk viktige markeder, og har egne salgs- og servicekontorer i Singapore, Korea og Shanghai. Det sterke salget i 2005 har resultert i økt markedsandel, noe som styrker forretningsområdets markedsposisjon. STRATEGISK POSISJON Forretningsområdet er en viktig markedsaktør som kan levere komplette og teknisk ledende løsninger og har tilstedeværelse i de mest sentrale markeder. Scana har over lang tid utviklet et nært samarbeid med Caterpillar og er Consortial Partner til Caterpillar Motoren (MaK) i Tyskland for markedsføring og salg av forretningsområdets produkter tilpasset MaK dieselmotorer. RESULTATUTVIKLING Med et driftsresultat på MNOK 26 og en driftsmargin på 9 % slo forretningsområdet bestenoteringen fra Resultatet er forbedret med 24 % sammenlignet med Omsetningen var MNOK 293, mot MNOK 241 i Markedssituasjonen har vært god med en solid ordreinngang gjennom året. Totalt for 2005 var ordreinngangen MNOK 516, som er en økning på 66 % sammenlignet med Ordreserven pr var MNOK 352, opp 255 % fra inngangen til 2005.

17 (Tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat Ordrereserve pr Antall ansatte pr

18 SCANA VOLDA ADMINISTRERENDE DIREKTØR: KRISTIAN SÆTRE ANSATTE: 113 OMSETNING: NOK 202 MILLIONER 16 Propell Girboks Girboks Volda Mekaniske Verksted ble etablert i 1913 i Volda, Norge, og ble i 1998 kjøpt av Scana-gruppen. Selskapet endret i den forbindelse navn til Scana Volda. Volda Mekaniske Verksted startet som motorfabrikk og utvidet senere til også å omfatte skipsbygging og produksjon av propeller og gir. Bedriften leverte ca motorer frem til 60-tallet. På slutten av 80-tallet ble det siste skroget levert og slippen ble fjernet i Siden 1966 har gir og fremdriftssystemer vært viktigste produksjonsområder. Scana Volda har siden 1996 vært Consortial Partner til MaK. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 113 ansatte og omsatte for NOK 202 millioner i MARKED OG KUNDER Fra å være en leverandør av fremdriftsanlegg til verft og rederier i Norge har bedriften utviklet seg til å bli en internasjonalt akseptert aktør med en eksportandel på over 80 %. Scana Volda har representanter i form av agenter, egne kontorer eller strategiske samarbeidspartnere i Danmark, Island, UK, Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Italia, Tyrkia, Singapore, Kina, Korea, USA, Brasil, Chile. Scana Volda er inntegnet hos flere designfirma som markedsfører Scana Volda i ulike skipsdesign til sine kunder. Service-aktiviteten foregår i all hovedsak på Scana Volda-produkter der kundene er rederier med seilende skip, reparasjonsverft og nybyggingsverft. I tillegg formidles arbeid eller deler selges til motorleverandører, egne agenter og handelshus. PRODUKTER Scana Volda utvikler, prosjekterer, produserer og selger gir- og propellanlegg for alle skipstyper i størrelse opp til ca kw motorytelse. De siste årene har Scana Volda produsert og sammenstilt de minste girstørrelsene i Tsjekkia og dette har gitt økt konkurranseevne totalt sett og et godt inngrep for denne girtypen i prispressede markeder. Som en del av ett komplett fremdriftsanlegg leveres gir- og propellanlegget sammen med fjernstyringssystemet til Scana Mar-El. Salg og markedsføring av servicetjenester foregår hovedsakelig til egne produkter i form av oppstart, vedlikehold, utskiftninger og havari. I tillegg er det etablert en satsing på salg av spesialtjenester som oppretting, målinger og inspeksjon.

19 SCANA MAR-EL ADMINISTRERENDE DIREKTØR: HANS OLAV KILEN ANSATTE: 23 OMSETNING: NOK 28 MILLIONER 17 3 Maskinkontrollromspanel Joystick controller Dobbelt bropanel, Neptune Scana Mar-El ble etablert under navnet Mar-El i 1974 på Dalen i Telemark, Norge, der selskapet fortsatt er lokalisert og er en betydelig bedrift. Mar-El ble sommeren 1996 overtatt i sin helhet av Scana Industrier og skiftet navn til Scana Mar-El. Scana Mar-El er en av Europas ledende produsenter av maritime kontrollsystem for fremdrift, manøvrering og spesielle applikasjoner. Systemene leveres til de fleste fartøystyper, fra hurtigbåter og yachter til fiskefartøy, ferjer og supplybåter. Siden starten i 1974 er det levert over system. Dagens produkt er basert på lang erfaring og den siste mikroprosessorteknologien, og er utviklet med sikkerhet og enkel betjening i fokus. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 23 ansatte og omsatte for NOK 28 millioner i MARKED OG KUNDER Hovedmarkedene for de maritime kontrollsystemene er Norge og Europa, men også andre marked betjenes. Hovedkundene er motorleverandører, gir- og propellprodusenter, samt verft og rederier. Systemene leveres til fartøy over hele verden, mange via norske og europeiske motor, gir- og propellprodusenter. En hovedkunde er søsterselskapet Scana Volda, der produktene inngår i komplette fremdriftssystem. For agenturdelen er hovedmarkedene marin og industri, men det leveres også til andre marked som offshore, forsvar, energi og telekommunikasjon. Hovedkundene er betydelige aktører i sine respektive markeder. PRODUKTER Maritime kontrollsystem for fremdrift og manøvrering av skip: fremdriftstyringer, rorstyringer og mindre styremaskiner, thrusterstyringer, joystick-system. Agentur: posisjonssensorer, styrespaker/mmi og instrumenter til industri og marine markeder, men også til andre marked som offshore, forsvar, energi og telekommunikasjon.

20 SCANA SKARPENORD ADMINISTRERENDE DIREKTØR: RAGNAR ØHRN ANSATTE: 43 OMSETNING: NOK 71 MILLIONER 18 Aktuator-medbringer Øverst: Dobbeltvirkende aktuator Nederst: Enkeltvirkende aktuator Aktuatorhus Scana Skarpenord ble etablert av Norsk Hydro på slutten 60 tallet. Satsingsområdet var mekanisk industri i og med at man hadde både kompetanse og utstyr for denne type produksjon som følge av bygging og vedlikehold av fabrikkene. Gaffeltrucker var tidligere et viktig produkt, men man konsentrerte seg etter hvert på hydrauliske ventilstyresystemer for skip og senere til offshore virksomheten. Scana Industrier overtok selskapet i Per 31. desember 2005 hadde selskapet 43 ansatte og omsatte for NOK 71 millioner i MARKED OG KUNDER Selskapets viktigste kunder er skipsverft som bygger større skipstyper som tankere av alle slag, bulkskip og større offshorefartøy som FPSO s (produksjonsskip), rigger etc. Slike skipsverft finnes i hovedsaklig i Asia (Japan, Korea og Kina) og i noen få land i Europa, som Kroatia, Polen, Tyrkia, Frankrike og Spania. Selv om kontraktene inngås med verftene, defineres også rederiene som viktige kunder da rederstøtte ofte er viktig. Enkelte rederier benytter tekniske konsulenter for å utarbeide spesifikasjoner og ofte også for å velge leverandører. Derfor er også nær kontakt med denne kundegruppen viktig. Andre viktige kundegrupper er pakkeleverandører og ventilleverandører. Dette er leverandører som markedsfører mer eller mindre komplette utstyrpakker hvor Scana Skarpenords utstyr naturlig inngår. PRODUKTER Selskapet utvikler, produserer og leverer hydrauliske aktuatorer og systemer for fjernstyring av ventiler i last, ballast og andre systemer for skip, offshorefartøy og for faste offshore installasjoner. Det finnes i dag ingen andre konsepter eller ny teknologi som kan erstatte selskapets produkter. Produktet vil være aktuelt også i overskuelig fremtid. Andre typer ventilstyringssystemer som finnes i markedet leveres til andre skipstyper enn de som er definert som selskapets viktigste markedssegment.

21 REGNSKAPSÅRET Konsernet hadde i 2005 en omsetning på MNOK mot MNOK i 2004, som er en organisk vekst på 25 %. Driftsresultatet ble MNOK 135 mens årsresultatet ble MNOK 85, som er en forbedring på henholdsvis MNOK 71 og MNOK 58 sammenlignet med Driftsmarginen for 2005 var 9 %, en økning på 3 % poeng.

22 VIKTIGE HENDELSER I MARKED Scana Volda har styrket sin Asiasatsing ved å etablere eget salgs- og servicekontor i Shanghai. I løpet av året fikk selskapet innpass i markedet for handelsskip og er blitt en betydelig leverandør her. Året kjennetegnes av flere store kontrakter hvor den største enkeltkontrakten som ble inngått var for leveranser til tre offshore båter av typen plattform supply som bygges i Kina. Kontrakten har en verdi på NOK 27 millioner. Scana Steel Björneborg hadde i 2005 en rekordstor ordreinngang. De største enkeltkontraktene var: avtale med Amersfoort for leveranse av vindmølleakslinger til en verdi av SEK 30 millioner og en kontrakt med FMC for leveranse av ferdigbearbeidede sammenføyninger til stigerør for boring og produksjon til en verdi av SEK 30 millioner. Videre fikk selskapet et gjennombrudd i Korea med inngåelse av en rammeavtale verdt SEK 20 millioner for levering av grovbearbeidede akslinger til Hyundai. Leshan Scana Machinery ble tildelt flere store kontrakter i løpet av året. Selskapet fikk blant annet sin største kontrakt noensinne; leveranser av høylegerte valser og valseringer til en verdi av RMB 28 millioner. Ordren omfatter nye valsekvaliteter spesielt utviklet for Kinas moderne stålverk og understøtter Scanas satsing på høykvalitets produkter. Scana Skarpenord fikk sin største enkeltkontrakt noensinne; leveranse av aktuatorer til FPSO under bygging i Kina. Kontrakten har en samlet verdi på USD 1 million. Scana Steel Söderfors har sikret fornying av rammeavtaler med flere større nøkkelkunder. Scana Mar-Els oppkjøp av NaviCons produktkonsept innen kontrollsystem for fremdrift og manøvrering av skip som gjennom videreutvikling til Marco-V joystick-system med posisjonhold gir svært interessante markedsmuligheter for selskapet. SELSKAPSETABLERING Scana har i 2005 etablert selskapet Scana Offshore Technology i samarbeid med International Oilfield Services AS; et nytt offshore serviceselskap. Selskapet har som målsetning å videreutvikle Scanas aktiviteter, samt sikre vekst innen internasjonal petroleumsindustri. KAPITALUTVIDELSE OG REFINANSIERING Selskapet gjennomførte i april en kapitalutvidelse på 58 millioner aksjer til kurs kr. 3,45 samt en emisjon på 3 millioner aksjer til kurs 1,25. Etter at emisjonskostnader er trukket fra ble egenkapitalen økt med NOK 193 millioner hvorav NOK 76 millioner i ny aksjekapital. Konsernets låne- og garantifasiliteter ble refinansiert med virkning fra august Ny finansiering og dennes betingelser reflekterer konsernets forbedrede økonomiske situasjon og gir Scana en god og langsiktig finansiering. ORGANISASJON Styret utnevnte i april Frode Alhaug som ny konsernsjef. Alhaug kjenner Scana godt fra tidligere da han siden 2000 har vært medlem av styret i Scana, de siste årene som styreformann. Alhaug er også storaksjonær i selskapet.

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner.

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2006 _7 Historiske høydepunkter 10

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 28 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997)

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997) RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 3. september ) ULSTEINKONSERNET I TALL Beløp i 1 kr 3. kvartal (1.7.-3.9.97) 3. kvartal (1.7.-3.9.96) (1.1.-3.9.97) (1.1.-3.9.96) Totalt 5) Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014 Regnskap etter 3. kvartal 2014 22. oktober 2014 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014: EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer; Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013 Regnskap etter 3. kvartal 2013 23. oktober 2013 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og strategiske initiativ Omsetning 451 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 365 i 3. kvartal 2012.

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 264414 Innsendt dato: 16.07.2010 18:01 UtstederID: INC Utsteder: Incus Investor ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Scana Industrier ASA. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat

Scana Industrier ASA. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat Scana Industrier ASA Fjerde kvartal 2006 Foreløpig årsresultat Agenda 2 I Høydepunkt 4Q06 side 3 III Finansielle nøkkeltall side 7 IV Forretningsområdene side 11 V Videre utvikling side 15 VI Selskapsstruktur

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer