Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery Company 10 Scana Värmebehandlingsteknik _11 Scana Offshore Technology 12 Forretningsområdet Marin _14 Scana Volda 16 Scana Mar-El 17 Scana Skarpenord _18 Regnskapsåret Viktige hendelser 20 Finansielle nøkkeltall 21 Konsernsjefens kommentar _22 Årsberetning 24 Regnskap og noter Resultatregnskap konsern _30 Balanse konsern 31 Kontantstrøm konsern _32 Endring i egenkapital konsern _33 Noter konsern _34 Resultatregnskap morselskap 58 Balanse morselskap 59 Kontantstrøm morselskap _60 Noter morselskap _61 Revisors beretning _62 Aksjer og aksjonærforhold _69 Adresser 73 Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

3 SCANA- KONSERNET 1 Scana er et nordisk industrikonsern med to forretningsområder: Stål og Marin. Hovedproduktene i forretningsområdet stål er smidde og støpte spesialprodukter til olje/gass-, energi-, marin-, maskin- og verktøyindustrien. I forretningsområdet marin er produktene blant annet gir, propeller, fremdriftsstyring og ventilstyring. Hovedkontoret ligger i Stavanger, og konsernet har ti operative selskaper i Sverige, Norge og Kina. Scana er videre representert gjennom seks egne salgs- og serviceselskaper utenfor Skandinavia. Scana-konsernet har ca ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,6 milliarder kroner.

4 ORGANISASJON 2 Scana er organisert i to forretningsområder; Stål og Marin, med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Scana består av ti operasjonelle selskaper i Sverige, Norge og Kina, med kunder i alle verdensdeler: STÅL: Scana Steel Björneborg AB, Sverige (smidde spesialkomponenter) Scana Steel Stavanger AS, Norge (høylegert støpe- og smiegods og slitestål) Scana Steel Söderfors AB, Sverige (valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål) Scana Steel Booforge AB, Sverige (truckgafler og spesialisert smie og varmebehandling) Leshan Scana Machinery Company Ltd., Kina (støpegods og stålvalser) Scana Värmebehandlingsteknik AB, Sverige (spesialisert varmebehandling) Scana Offshore Technology AS, Norge (reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av utstyr til oljeindustrien) MARIN: Scana Volda AS, Norge (gir, propeller og fremdriftssystemer) Scana Skarpenord AS, Norge (hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer) Scana Mar-El AS, Norge (elektroniske fjernstyringssystem for fremdrift og navigering av fartøy) Scana har en liten konsernledelse med hovedkontor i Stavanger, Norge. Den består av: Frode Alhaug, konsernsjef Frode Alhaug (f. 1949) ble i 2005 ny konsernsjef i Scana Industrier. Medlem av styret i Scana Industrier frå , de to siste årene som styreformann. Tidligere konsernsjef i Moelven Industrier. Alhaug er storaksjonær i selskapet. Thomas Johanson, konserndirektør for marked og forretningsutvikling Thomas Johanson (f. 1965) har en bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Örebro. Han har gjennom mange år innehatt ledende stillinger innenfor stål- og mekanisk industri. Han er styremedlem i Jernkontoret (bransjeorganisasjon for svensk stålindustri) og i den svenske arbeidsgiverorganisasjonen for Stål og Metall. Jens Kristian Rein, konserndirektør økonomi og finans Jens Kristian Rein (f. 1959) har en bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Stavanger. Han har siden 1984 innehatt ulike lederstillinger i Scana, konserndirektør siden Erik Klepsvik, konserndirektør Erik Klepsvik (f. 1954) har en bachelorgrad fra Universitetet i Oslo, kombinert med studier i Beijing, Kina. Har nesten 20 års erfaring fra industri i Asia før han ble engasjert av Scana i Per Ravnestad, konserndirektør offshore Per Ravnestad (f. 1952) kom til Scana fra stillingen som administrerende direktør i IOS Tubular Management hvor han fortsatt er styreformann. Han er i tillegg partner i IOS AS som har en 30% eierandel i Scana Offshore Technology. Ravnestad har 30 års erfaring fra offshorebransjen.

5

6 FORRETNINGS- OMRÅDET STÅL 4 Forretningsområdet Stål har en flere århundrelang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge, Scana Steel Söderfors og Scana Värmebehandlingsteknik. I forretningsområdet inngår også de norske selskapene Scana Steel Stavanger og Scana Offshore Technology samt Leshan Scana Machinery Company i Kina. Videre har forretningsområdet etablert egne salgsselskaper i Finland, Frankrike og England og har ellers ett utstrakt agentnett for internasjonalt salg. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted-, skips- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markedsposisjoner innen respektive produktområder. PRODUKTER Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt høy kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilverket stål på rundt tonn smeltet materiale. Scana leverer komponenter og produkter som: Akslinger, propellblader og komponenter til skipsindustrien Turbin- og generatorakslinger til energisektoren Ventiler, stigerør og knutepunkter samt reperasjon og re-sertifisering av utstyr til petroleumsindustrien Valser til papirmaskiner og stålverk Gafler til trucker Knivprofiler til papirindustrien Høykvalitets verktøystål Slitegods til pukkverk og gruveindustri Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 45 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret (sylindriske produkter) er Scana markedsledende. KUNDER OG MARKED De største markedssegmentene som Scana direkte eller indirekte retter seg mot er: Marin Offshore; olje- og gassindustrien Energi Trucker Maskinindustri Gruvevirksomhet For forretningsområdets spesialprodukter finnes kundene blant store internasjonale aktører innen bransjer som marin, olje/gass og energi. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. For spesialstål finnes kundene primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått flere slike avtaler med flere av de viktigste kundene, noe som gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. STRATEGISK POSISJON Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig både fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Svært få nye etableringer har funnet sted de senere år innen spesialsmier. De fleste investeringene har først og fremst skjedd innen valsing av lange og flate produkter. Scana er en av få aktører innen sitt område med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Få av Scanas konkurrenter har eget stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert betydelige resurser i økt kapasitet og produktivitet samt nye administrative systemer. RESULTATUTVIKLING Stålområdet hadde i 2005 en omsetning på MNOK 1 277, som er en økning på 26 % sammenlignet med Driftsresultatet endte på MNOK 121, som tilsvarer en driftsmargin på 9 %. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis MNOK 60 og 6 %. I tillegg til en god markedsutvikling er resultatforbedringen i stor grad relatert til interne forbedringer som økt produktivitet, reduserte kostnader samt avvikling av ulønnsomme produkter og kundeforhold. Forretningsområdet hadde en ordrereserve pr på MNOK 619. Det er en økning fra 2004 på MNOK 174 (39 %).

7 (Tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat (32) * (4) Ordrereserve pr Antall ansatte pr * ) eksklusiv nedskrivninger og avsetning for restruktureringskostnader. 5

8 SCANA STEEL BJÖRNEBORG ADMINISTRERENDE DIREKTØR: PER-OLOF GRAHN ANSATTE: 282 OMSETNING: NOK 488 MILLIONER 6 Vindkraftsaksling Marin aksling Rotor Scana Steel Björneborg ble etablert i 1656 og har dermed sitt 350 års jubileum i år. Selskapet er en av de eldste smievirksomhetene i verden. Virksomheten er lokalisert i Björneborg, nær Karlskoga og Kristinehamn, Sverige. Selskapet ble en del av Scana-gruppen i 1993 og har siden utviklet og ekspandert virksomheten gjennom betydelige investeringer og endret strategi. Scana Steel Björneborg kontrollerer integrert foredlingskjede som inkluderer stålverk, varmebehandling, smie og maskineringsverksted. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 282 ansatte og omsatte for NOK 488 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Steel Björneborg eksporterer 70% av omsetningen. Europa er det største markedet, men det eksporteres også til USA og andre deler av verden. Selskapets kunder er store og dominerende aktører innen sine markedsområder som stiller høye krav til spesifikasjoner og kvalitetssystemer. PRODUKTER Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og slanke komponenter med høyt teknisk innhold. I tillegg leveres råsmidde- og halvfabrikerte emner. Scana Steel Björneborg leverer produkter til markedssegmenter som marin, offshore, energi, maskin og stål. Selskapets hovedprodukter er: Akslinger Rotorer Stigerør og sammenføyninger Smidd stål til verktøyprodusenter Selskapets produkter er som oftest nøkkelkomponenter for kundene. Scana Steel Björneborg leverer komponenter med forskjellig grad av ferdigstillingsgrad, avhengig av hva kundene etterspør.

9 SCANA STEEL STAVANGER ADMINISTRERENDE DIREKTØR: KJELL ØYVIND PEDERSEN ANSATTE: 223 OMSETNING: NOK 369 MILLIONER 7 3 Ventilspindel Propellblad Slitegods Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapets forretningsidé var omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Ideen ble skapt på basis av mulighet for utnyttelse av lokal vannkraft. Selskapet utviklet seg gradvis under skiftende konjunkturer og eierskap frem til 1977 da selskapet gikk konkurs. Ny statlig og kommunal kapital sikret fortsatt drift men med betydelig færre ansatte. Scana Industrier kjøpte bedriften i Selskapets konkurranseevne er unik i forhold til sin evne til produksjon av små serier av høylegert stål av både smidde og støpte produkter med store krav til kvalitet. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 223 ansatte og omsatte for NOK 369 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Steel Stavanger opererer i ett globalt marked, men har majoriteten av kundene sine i Skandinavia og Nord-Europa. Kundene er brukere av spesialstål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i all hovedsak innen offshore, skips-utstyr, gruver og generell mekanisk industri. PRODUKTER Scana Steel Stavanger sin basisproduksjon er smidde eller støpte detaljer i ulike stålkvaliteter og grad av ferdigstillelse. Typiske produkter selskapet leverer er: Rustfrie stenger Fartøyspropeller Ventilhus Slitegods Kjettingstoppere Ventiler Veiskjær

10 SCANA STEEL SÖDERFORS ADMINISTRERENDE DIREKTØR: PER HASSELSTRÖM ANSATTE: 159 OMSETNING: NOK 166 MILLIONER 8 3 Valset stang Valset profil Valset knivprofil Virksomheten i Scana Steel Söderfors inngikk tidligere i det franske Erasteel-konsernet men ble overtatt av Scana Industrier i Selskapet hovedvirksomhet er salg av produksjonstjenester og produkter i form av smidd, valset og høylegert stål til stålselskaper, maskinprodusenter og grossister. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors nord for Stockholm, Sverige. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 159 ansatte og omsatte for NOK 166 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Steel Söderfors har størstedelen av sin omsetning innen Sverige, men har også leveranser til andre land i Europa. Selskapets kunder er store og dominerende aktører blant annet innen stålindustrien. PRODUKTER Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert spesialstål. Selskapets hovedprodukter er: Runde og flate profiler Høylegert verktøystål / PM stål Leieproduksjon

11 SCANA STEEL BOOFORGE ADMINISTRERENDE DIREKTØR: HANS-ERIK LARSSON ANSATTE: 78 OMSETNING: NOK 120 MILLIONER 9 Aksling Valser for rørproduksjon Truckgafler Scana Steel Booforge har mer enn 350-års smietradisjon. Produksjonen startet allerede i 1646 i Karlskoga og ble senere drevet gjennom Alfred Nobels Bofors. Siden 1994 har selskapet vært en del av Scana konsernet. Selskapet er verdensledende innenfor produksjon av større truckgafler. Utover dette leverer Scana Steel Booforge friformsmidde komponenter og tilbyr varmebehandling av større gods. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 78 ansatte og omsatte for NOK 120 millioner i MARKED OG KUNDER Selskapet retter seg i all hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter samt andre stålverk. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, samt i noen grad resten av Europa. PRODUKTER Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter

12 LESHAN SCANA MACHINERY COMPANY ADMINISTRERENDE DIREKTØR: ZHANG YAN ANSATTE: 808 OMSETNING: NOK 145 MILLIONER 10 3 Valser til stålvalseverk Støpt turbindel Valse til stålvalseverk Leshan Scana Machinery Company er et norsk-kinesisk joint venture der Scana eier 60%, Leshan Municipal State Owned Asset Business 30% og IFC 10%. Selskapet er lokalisert i Shawan i nærheten av Leshan i Sichuan provinsen syd-vest i Kina. Leshan produserer valser til stålindustrien og støpte spesialprodukter til stål-, energi-, offshore-, bygnings- og skipsindustrien. Leshan Scana er en anerkjent leverandør i det kinesiske markedet. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 808 ansatte og omsatte for NOK 145 millioner i MARKED OG KUNDER Selskapet leverer i all hovedsak til kunder i Kina og har flere av landets største stålverk på kundelisten. PRODUKTER Leshan Scana produserer og leverer støpte stålvalser samt støpegods i stål opp til 10 tonn. Valseproduktene utgjør både statisk og sentrifugalstøpte valser og ringer. Av spesialisert støpegods leveres blant annet: Noder/knutepunkter til bygningsindustrien Kjettinghjul til skip Reservedeler og støpegods til turbiner BOP hus (Blow Out Preventers) til olje- og gass industrien Knuseplater til gruve- og steinindustrien

13 SCANA VÄRMEBEHANDLINGSTEKNIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR: ROGER JÄVERGÅRD ANSATTE: 8 OMSETNING: NOK 8 MILLIONER 11 Scana Värmebehandlingsteknik ble etablert i 1989 og er lokalisert i Degerfors utenfor Karlskoga, Sverige. Scana Värmebehandlingsteknik leverer varmebehandling av stål og metaller, samt kundestøtte i spørsmål vedrørende varmebehandling og materialvalg. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 8 ansatte og omsatte for NOK 8 millioner i MARKED OG KUNDER Scana Värmebehandlingstekniks markedsområde er Skandinavia med hovedvekt på Sverige. Kundekretsen er i all hovedsak svensk verkstedsindustri. PRODUKTER Selskapet har ingen egne tilvirkede produkter og tilbyr utelukkende varmebehandling av kundenes egne produkter. Scana VBTs hovedprodukter er: Ulike typer av varmebehandling Herding Retting Teknisk kundestøtte

14 SCANA OFFSHORE TECHNOLOGY ADMINISTRERENDE DIREKTØR: INGE KVALVIK ANSATTE: 13 NYETABLERT 12 Stigerørskobling Strammere til strekkstag Maskinering av aksling Scana Offshore Technology ble etablert i 2005 og er et joint venture der Scana eier 70% av selskapet. De resterende 30% eies av International Oilfield Services. Selskapet er samlokalisert med Scana Steel Stavanger på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Scana Offshore Technology skal videreutvikle konsernets aktiviteter innen internasjonal petroleumsindustri og gjennom leveranser av spesialstål, stålkomponenter og servicetjenester fremstå som uavhengig rådgivende kompetansesenter for operatører og utstyrsprodusenter. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 13 ansatte. MARKED OG KUNDER Scana har en sterk markedsposisjon innen komponenttilvirkning til petroleumsindustrien og vil tilegne seg samme posisjon også innen reparasjonsoppdrag i nært samarbeid med utstyrsprodusentene. Kunder vil være operatører og utstyrsprodusenter innen petroleumsindustrien. PRODUKTER Scana Offshore Technology vil organisere sine aktiviteter gjennom tre hovedområder: Reparasjon og vedlikehold Laboratorietjenester Markedsføring og salg av utstyr og stålkomponenter

15 3

16 FORRETNINGS- OMRÅDET MARIN 14 Forretningsområdet Marin består av selskaper som leverer utstyr og service til navigasjon, automasjon og fremdrift av skip. Forretningsområdet har sitt hovedmarked innen skipsindustrien der både skipsverft, rederier og konsulentselskaper er viktige kunder. I tillegg har forretningsområdet produkter som ventilstyresystemer som også leveres til olje- og gassindustrien. PRODUKTER Scana utvikler, produserer og leverer vripropeller, reduksjonsgir, ror, hydrauliske aktuatorer samt manøvrerings- og styringssystemer til nybygg og reparasjoner. KUNDER OG MARKEDER Forretningsområdet har sin hovedvirksomhet innen det globale skipsmarkedet for nybygg og reparasjoner. Kundene er verft, rederier, konsulentselskaper eller andre systemleverandører. Scana har egne salgskontorer i Singapore, Shanghai og Busan (Korea). Tilstedeværelsen i Asia ble i 2005 ytterligere styrket gjennom åpning av eget representasjonskontor i Shanghai for salg og service av gir og fremdriftssystemer. Dette har styrket Scanas posisjon i det asiatiske markedet både kommersielt og teknisk. Forretningsområdet har gjennom ovennevnte kontorer og et utstrakt agent- og distributørnett opparbeidet et verdensomspennende representasjonsnettverk. Det er høy aktivitet innen skipsbygging i både Europa og Asia. Stor del av verftenes byggekapasitet er belagt til 2008 og leverandørene av fremdriftssystemer har vesentlig lengre leveringstider enn vanlig. Alle nye kontrakter er nå for leveringer i perioden Det forventes fortsatt høy aktivitet for skipstyper som offshore forsyningsskip, frakt-/lasteskip og tankskip. Tilveksten i den totale verdensflåte, som i de siste årene har vært svært høy, forventes å avta noe. Det vil imidlertid fortsatt være et stort behov for utskiftninger, noe som vil gi fortsatt god aktivitet i Asia og Europa. Aktiviteten innen utvinning av olje og gass er høy og vil gi en høy kontraheringsaktivitet fremover. Den høye byggeaktiviteten bidrar til at nye land som India og Vietnam etter hvert får en større markedsandel. Forretningsområdet er godt representert med agenter i strategisk viktige markeder, og har egne salgs- og servicekontorer i Singapore, Korea og Shanghai. Det sterke salget i 2005 har resultert i økt markedsandel, noe som styrker forretningsområdets markedsposisjon. STRATEGISK POSISJON Forretningsområdet er en viktig markedsaktør som kan levere komplette og teknisk ledende løsninger og har tilstedeværelse i de mest sentrale markeder. Scana har over lang tid utviklet et nært samarbeid med Caterpillar og er Consortial Partner til Caterpillar Motoren (MaK) i Tyskland for markedsføring og salg av forretningsområdets produkter tilpasset MaK dieselmotorer. RESULTATUTVIKLING Med et driftsresultat på MNOK 26 og en driftsmargin på 9 % slo forretningsområdet bestenoteringen fra Resultatet er forbedret med 24 % sammenlignet med Omsetningen var MNOK 293, mot MNOK 241 i Markedssituasjonen har vært god med en solid ordreinngang gjennom året. Totalt for 2005 var ordreinngangen MNOK 516, som er en økning på 66 % sammenlignet med Ordreserven pr var MNOK 352, opp 255 % fra inngangen til 2005.

17 (Tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat Ordrereserve pr Antall ansatte pr

18 SCANA VOLDA ADMINISTRERENDE DIREKTØR: KRISTIAN SÆTRE ANSATTE: 113 OMSETNING: NOK 202 MILLIONER 16 Propell Girboks Girboks Volda Mekaniske Verksted ble etablert i 1913 i Volda, Norge, og ble i 1998 kjøpt av Scana-gruppen. Selskapet endret i den forbindelse navn til Scana Volda. Volda Mekaniske Verksted startet som motorfabrikk og utvidet senere til også å omfatte skipsbygging og produksjon av propeller og gir. Bedriften leverte ca motorer frem til 60-tallet. På slutten av 80-tallet ble det siste skroget levert og slippen ble fjernet i Siden 1966 har gir og fremdriftssystemer vært viktigste produksjonsområder. Scana Volda har siden 1996 vært Consortial Partner til MaK. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 113 ansatte og omsatte for NOK 202 millioner i MARKED OG KUNDER Fra å være en leverandør av fremdriftsanlegg til verft og rederier i Norge har bedriften utviklet seg til å bli en internasjonalt akseptert aktør med en eksportandel på over 80 %. Scana Volda har representanter i form av agenter, egne kontorer eller strategiske samarbeidspartnere i Danmark, Island, UK, Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Italia, Tyrkia, Singapore, Kina, Korea, USA, Brasil, Chile. Scana Volda er inntegnet hos flere designfirma som markedsfører Scana Volda i ulike skipsdesign til sine kunder. Service-aktiviteten foregår i all hovedsak på Scana Volda-produkter der kundene er rederier med seilende skip, reparasjonsverft og nybyggingsverft. I tillegg formidles arbeid eller deler selges til motorleverandører, egne agenter og handelshus. PRODUKTER Scana Volda utvikler, prosjekterer, produserer og selger gir- og propellanlegg for alle skipstyper i størrelse opp til ca kw motorytelse. De siste årene har Scana Volda produsert og sammenstilt de minste girstørrelsene i Tsjekkia og dette har gitt økt konkurranseevne totalt sett og et godt inngrep for denne girtypen i prispressede markeder. Som en del av ett komplett fremdriftsanlegg leveres gir- og propellanlegget sammen med fjernstyringssystemet til Scana Mar-El. Salg og markedsføring av servicetjenester foregår hovedsakelig til egne produkter i form av oppstart, vedlikehold, utskiftninger og havari. I tillegg er det etablert en satsing på salg av spesialtjenester som oppretting, målinger og inspeksjon.

19 SCANA MAR-EL ADMINISTRERENDE DIREKTØR: HANS OLAV KILEN ANSATTE: 23 OMSETNING: NOK 28 MILLIONER 17 3 Maskinkontrollromspanel Joystick controller Dobbelt bropanel, Neptune Scana Mar-El ble etablert under navnet Mar-El i 1974 på Dalen i Telemark, Norge, der selskapet fortsatt er lokalisert og er en betydelig bedrift. Mar-El ble sommeren 1996 overtatt i sin helhet av Scana Industrier og skiftet navn til Scana Mar-El. Scana Mar-El er en av Europas ledende produsenter av maritime kontrollsystem for fremdrift, manøvrering og spesielle applikasjoner. Systemene leveres til de fleste fartøystyper, fra hurtigbåter og yachter til fiskefartøy, ferjer og supplybåter. Siden starten i 1974 er det levert over system. Dagens produkt er basert på lang erfaring og den siste mikroprosessorteknologien, og er utviklet med sikkerhet og enkel betjening i fokus. Per 31. desember 2005 hadde selskapet 23 ansatte og omsatte for NOK 28 millioner i MARKED OG KUNDER Hovedmarkedene for de maritime kontrollsystemene er Norge og Europa, men også andre marked betjenes. Hovedkundene er motorleverandører, gir- og propellprodusenter, samt verft og rederier. Systemene leveres til fartøy over hele verden, mange via norske og europeiske motor, gir- og propellprodusenter. En hovedkunde er søsterselskapet Scana Volda, der produktene inngår i komplette fremdriftssystem. For agenturdelen er hovedmarkedene marin og industri, men det leveres også til andre marked som offshore, forsvar, energi og telekommunikasjon. Hovedkundene er betydelige aktører i sine respektive markeder. PRODUKTER Maritime kontrollsystem for fremdrift og manøvrering av skip: fremdriftstyringer, rorstyringer og mindre styremaskiner, thrusterstyringer, joystick-system. Agentur: posisjonssensorer, styrespaker/mmi og instrumenter til industri og marine markeder, men også til andre marked som offshore, forsvar, energi og telekommunikasjon.

20 SCANA SKARPENORD ADMINISTRERENDE DIREKTØR: RAGNAR ØHRN ANSATTE: 43 OMSETNING: NOK 71 MILLIONER 18 Aktuator-medbringer Øverst: Dobbeltvirkende aktuator Nederst: Enkeltvirkende aktuator Aktuatorhus Scana Skarpenord ble etablert av Norsk Hydro på slutten 60 tallet. Satsingsområdet var mekanisk industri i og med at man hadde både kompetanse og utstyr for denne type produksjon som følge av bygging og vedlikehold av fabrikkene. Gaffeltrucker var tidligere et viktig produkt, men man konsentrerte seg etter hvert på hydrauliske ventilstyresystemer for skip og senere til offshore virksomheten. Scana Industrier overtok selskapet i Per 31. desember 2005 hadde selskapet 43 ansatte og omsatte for NOK 71 millioner i MARKED OG KUNDER Selskapets viktigste kunder er skipsverft som bygger større skipstyper som tankere av alle slag, bulkskip og større offshorefartøy som FPSO s (produksjonsskip), rigger etc. Slike skipsverft finnes i hovedsaklig i Asia (Japan, Korea og Kina) og i noen få land i Europa, som Kroatia, Polen, Tyrkia, Frankrike og Spania. Selv om kontraktene inngås med verftene, defineres også rederiene som viktige kunder da rederstøtte ofte er viktig. Enkelte rederier benytter tekniske konsulenter for å utarbeide spesifikasjoner og ofte også for å velge leverandører. Derfor er også nær kontakt med denne kundegruppen viktig. Andre viktige kundegrupper er pakkeleverandører og ventilleverandører. Dette er leverandører som markedsfører mer eller mindre komplette utstyrpakker hvor Scana Skarpenords utstyr naturlig inngår. PRODUKTER Selskapet utvikler, produserer og leverer hydrauliske aktuatorer og systemer for fjernstyring av ventiler i last, ballast og andre systemer for skip, offshorefartøy og for faste offshore installasjoner. Det finnes i dag ingen andre konsepter eller ny teknologi som kan erstatte selskapets produkter. Produktet vil være aktuelt også i overskuelig fremtid. Andre typer ventilstyringssystemer som finnes i markedet leveres til andre skipstyper enn de som er definert som selskapets viktigste markedssegment.

21 REGNSKAPSÅRET Konsernet hadde i 2005 en omsetning på MNOK mot MNOK i 2004, som er en organisk vekst på 25 %. Driftsresultatet ble MNOK 135 mens årsresultatet ble MNOK 85, som er en forbedring på henholdsvis MNOK 71 og MNOK 58 sammenlignet med Driftsmarginen for 2005 var 9 %, en økning på 3 % poeng.

22 VIKTIGE HENDELSER I MARKED Scana Volda har styrket sin Asiasatsing ved å etablere eget salgs- og servicekontor i Shanghai. I løpet av året fikk selskapet innpass i markedet for handelsskip og er blitt en betydelig leverandør her. Året kjennetegnes av flere store kontrakter hvor den største enkeltkontrakten som ble inngått var for leveranser til tre offshore båter av typen plattform supply som bygges i Kina. Kontrakten har en verdi på NOK 27 millioner. Scana Steel Björneborg hadde i 2005 en rekordstor ordreinngang. De største enkeltkontraktene var: avtale med Amersfoort for leveranse av vindmølleakslinger til en verdi av SEK 30 millioner og en kontrakt med FMC for leveranse av ferdigbearbeidede sammenføyninger til stigerør for boring og produksjon til en verdi av SEK 30 millioner. Videre fikk selskapet et gjennombrudd i Korea med inngåelse av en rammeavtale verdt SEK 20 millioner for levering av grovbearbeidede akslinger til Hyundai. Leshan Scana Machinery ble tildelt flere store kontrakter i løpet av året. Selskapet fikk blant annet sin største kontrakt noensinne; leveranser av høylegerte valser og valseringer til en verdi av RMB 28 millioner. Ordren omfatter nye valsekvaliteter spesielt utviklet for Kinas moderne stålverk og understøtter Scanas satsing på høykvalitets produkter. Scana Skarpenord fikk sin største enkeltkontrakt noensinne; leveranse av aktuatorer til FPSO under bygging i Kina. Kontrakten har en samlet verdi på USD 1 million. Scana Steel Söderfors har sikret fornying av rammeavtaler med flere større nøkkelkunder. Scana Mar-Els oppkjøp av NaviCons produktkonsept innen kontrollsystem for fremdrift og manøvrering av skip som gjennom videreutvikling til Marco-V joystick-system med posisjonhold gir svært interessante markedsmuligheter for selskapet. SELSKAPSETABLERING Scana har i 2005 etablert selskapet Scana Offshore Technology i samarbeid med International Oilfield Services AS; et nytt offshore serviceselskap. Selskapet har som målsetning å videreutvikle Scanas aktiviteter, samt sikre vekst innen internasjonal petroleumsindustri. KAPITALUTVIDELSE OG REFINANSIERING Selskapet gjennomførte i april en kapitalutvidelse på 58 millioner aksjer til kurs kr. 3,45 samt en emisjon på 3 millioner aksjer til kurs 1,25. Etter at emisjonskostnader er trukket fra ble egenkapitalen økt med NOK 193 millioner hvorav NOK 76 millioner i ny aksjekapital. Konsernets låne- og garantifasiliteter ble refinansiert med virkning fra august Ny finansiering og dennes betingelser reflekterer konsernets forbedrede økonomiske situasjon og gir Scana en god og langsiktig finansiering. ORGANISASJON Styret utnevnte i april Frode Alhaug som ny konsernsjef. Alhaug kjenner Scana godt fra tidligere da han siden 2000 har vært medlem av styret i Scana, de siste årene som styreformann. Alhaug er også storaksjonær i selskapet.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer