38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg 16 Scana Steel Booforge 17 Scana Steel Söderfors 18 Scana Machining 19 Leshan Scana Machinery 20 Scana Steel Stavanger 21 Scana Steel AB 22 Forretningsområde Marin 24 Scana Propulsion 29 Scana Skarpenord 31 Scana Korea Hydraulic 38 Miljø 41 REGNSKAPSÅRET Årsberetning 47 Scana konsern oppstilling over finansiell stilling 48 Scana konsern balanse 49 Scana konsern kontantstrømoppstilling 50 Scana konsern oppstilling av endring i egenkapital 51 Scana konsern noter 83 Morselskap resultatregnskap 84 Morselskap balanse 85 Morselskap kontantstrømoppstilling 86 Morselskap noter 91 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef 92 Revisors beretning 94 Aksjer og aksjonærforhold Vedtekter for Scana Industrier ASA 98 FINANSIELLE NØKKELTALL 32 Forretningsområde Olje og Gass 34 Scana Subsea 35 Scana Offshore Vestby 36 Scana Offshore Technology 37 Scana Offshore Services

3 3 SCANA KONSERNET Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje- og gass, annen energi og marin virksomhet tilknyttet de samme områdene. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Hovedvekten av våre kunder er i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana Industrier ASA har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger, Norge. Scana konsernet hadde ansatte ved utgangen av Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft.

4 4 mål og midler Forretningside Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskaper som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. Visjon Scana skaper fremdrift. Med dette mener vi: Scana Industrier skal være et profitabelt industrikonsern. Hovedkontoret skal være i Scandinavia, med industrielle baser og sentra for teknologi- og markedskompetanse i Europa, Asia og Amerika. Konsernet skal ha kunder over hele verden. Scana skal ha omdømme for utmerket kunderespons, sterk kompetanse, solid kvalitet og leveringspålitelighet og være en tiltrekkende og utfordrende arbeidsplass. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. Utviklingsretning Scana beveger seg mot leveranser av mer avanserte produkter og komponenter Scana skal samhandle med kjernekunder for kostnadseffektiv verdikjede Scana skaper fremdrift Scana skal være tilstede nær kundene i utvalgte områder uten å dra på for mye kostnader Scana går fra kun investeringsbasert drevet kundemasse til mer vedlikeholdsbasert kundemasse Scana dreier konsernet mer og mer mot energi/ offshore Scana reorganiserer og søker avhendelse av ikke-kjerne Overordnet mål og strategi Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier. Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier: 1. Økt fokus på forretningsområdenes struktur og utvikling 2. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder 3. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring 4. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom strategisk samarbeid/oppkjøp - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede 5. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marineområdet og mot olje- og gassindustrien For 2012 legger styret hovedvekt på god drift, herunder god kapitalstyring.

5 5 konsernledelse og styre Scana har en desentral organisering hvor det meste av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. Konsernledelsen Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum og kommer fra stillingen som vise-konsernsjef i NSB AS. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. Styret Frode Alhaug, styrets leder Frode Alhaug (f. 1949) ble valgt som ny styreleder i Scana Industrier ASA i Han var konsernsjef i Scana i og styreformann/medlem av styret i Tidligere var Alhaug konsernsjef i Moelven Industrier. Alhaug er Scanas tredje største aksjonær. Kjetil Flesjå, konserndirektør / CFO Kjetil Flesjå (f. 1967) er siviløkonom og kom til Scana fra Fokus Bank. Flesjå har solid bankfaglig bakgrunn og bred erfaring fra corporate finance prosesser, herunder kjøp- og salgs prosesser, finansiell risikoanalyse, balanse- og gjeldsstrategier, samt en betydelig analyseerfaring. Mari Skjærstad Mari Skjærstad (f. 1969) er utdannet jurist ved Universi tetet i Oslo, med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse. Hun er partner i advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud & Skjærstad AS og har arbeidet som forretningsadvokat siden Hun er også styremedlem i flere andre selskap, inkludert Mesta, Norfund og Forsvarsbygg. Jan Henry Melhus, konserndirektør olje og gass Jan Henry Melhus (f. 1963) er utdannet produksjonsingeniør med tilleggsutdannelse innen marin teknologi. Han har mer enn 20 års erfaring fra Scanas satsingsområder. Melhus kom til Scana fra stillingen som direktør for GE Oil & Gas. Han har tidligere hatt ledende stillinger innen Vetco Gray, GMC gruppen, NAT og ABB konsernet. Martha Kold Bakkevig Martha Kold Bakkevig (f. 1963) har bred erfaring innen ledelse, strategi og FoU innen teknologi og forretnings utvikling. Hun har en doktorgrad (dr.scient.) fra NTNU (1995) og en doktorgrad (dr.oecon.) fra Handels-høyskolen BI (2007). Bakkevig er adm. dir. i brønnservice selskapet DeepWell i Haugesund. John Arild Ertvaag John Arild Ertvaag (f. 1955) driver egen investeringsvirksomhet gjennom sitt selskap Camar AS. Investeringene er hovedsaklig innenfor petroleum, industri og handel. Han innehar flere styreverv innenfor børsnoterte og unoterte selskap. Camar AS er etter gjennomført emisjon Q største aksjonær i Scana. Knut Øgreid Knut Øgreid (f. 1950) driver egen investeringsvirksomhet gjennom Verket Finans. Investeringene omfatter bl.a. eiendom, industri, olje og gass og handel. Øgreid innehar flere styreverv innenfor noterte og unoterte selskap. Verket Finans er etter gjennomført emisjon Q nest største aksjonær i Scana. Per Ravnestad Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Ravnestad var frem til 2010 konserndirektør for forretningsutvikling i Scana. Tidligere var han administrerende direktør i IOS Tubular Management. Ravnestad er blant selskapets største aksjonærer. Kristin Malonæs Kristin Malonæs (f. 1970) har en Master of Business Administration. Hun er direktør for Innovasjon Norge i Hedmark og har styreerfaring fra bygg / anlegg / infrastruktur, finans, engros og renovasjon.

6 6 Konsernsjefens kommentar Vi forventet at også 2011 skulle bli et krevende år. Fortsatt uro i verdensøkonomien med en sterk norsk og svensk krone i forhold til viktige valutaer, ville gi oss ekstra utfordringer. Bedret ordreinngang mot slutten av 2010 og inn i 2011 skulle imidlertid gi oss resultateffekt utover i andre halvår Utviklingen gjennom 2011 ble langt på vei som beskrevet ved inngangen av året. Dog er det ikke til å legge skjul på at veien tilbake til positive resultater er blitt lengre enn vi forventet. Vi la ikke til grunn i våre prognoser at en ny europeisk gjeldskrise skulle avløse en dyp global finansiell krise. Hovedfokus for 2012 blir å gjenskaffe lønnsomhet! Utgangspunktet vårt er at Scanas tradisjonelle marked er blitt kraftig redusert som følge av den globale uroen vi har vært inne i. Vi ser imidlertid tegn til svak bedring, først og fremst gjennom positive nyheter fra USA og kanskje ser vi også at uroen i eurosonen bunner ut. Med ca. 70 % direkte eksport ut av Skandinavia, er redusert uro i verdensøkonomien viktig for Scanas vei mot stabil lønnsomhet. Den globale krisen har medført betydelig større konkurranse i markedet hvor vi opererer. Dette skyldes at alle kjemper hardt for å skaffe kontrakter i et svakt marked. I tillegg kommer at store stålselskaper i Europa har mistet store deler av sitt hjemmemarked, noe som gir økt konkurranse andre steder hvor kontrakter skal tildeles. Vi opererer med store deler av kostnadene våre i Sverige og Norge, begge land har nå en meget sterk valuta, mens mye av inntektene våre er i euro, pund og dollar. Våre konkurrenter opererer i hovedsak i land som har euro, pund og dollar som valuta. Dette gir oss spesielle utfordringer. Sammenliknet med en mer nøytral kronekurs har vi i dag en negativ effekt på driftsresultatet på hele MNOK 150. Denne effekten er viktig å ha med når resultater analyseres. En normalisering globalt og avmating av den europeiske krisen forventer vi gir en mer normalisert kronekurs, noe som vil gi stor positiv effekt på Scanas konkurransekraft og resultater. Vi er ikke lavkostprodusenter, og i lys av valutaulempen må vi ha sterkt fokus på våre styrker: vår materialkunnskap, leveransepresisjon og kvalitet, samt nærhet til kunder. Vi er små og fleksible og har ansatte som står på og gjør en stor innsats hver eneste dag. Disse fortrinnene skal vi utnytte. Våre selskaper er i dag ledende i sine nisjer og vi har verdensledende kunder. Dette gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Likevel er det slik at vi ikke kan ta kundenes gunst for gitt. Vi må levere hver eneste gang, noe vi dessverre ikke alltid greier. Da må vi gjennom selvransakende internt arbeid og en åpen og ærlig dialog med kunden, ta tak i utfordringene og få til endringer slik at vi gjenvinner tillit. Mange kjenner Scana som en anerkjent leverandør av høykvalitets stål. De siste årene har vi gradvis laget mer komplette produkter og systemer. Vi konkurrerer ikke om å levere en stang stål i konkurranse med en mengde stålverk over hele kloden. Vår konkurransekraft ligger i den verdiskapningen vi kan gi våre kunder når vi tar høykvalitets stål og bearbeider til mer ferdige produkter på en måte svært få andre klarer. Denne strategien gjør oss unik på verdensbasis, noe vi kommer til å høste gevinstene av fremover. Utgangspunktet vårt er en meget sterk kompetanse innen materialteknologi. Scana er en miljøbedrift og fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Utgangspunktet er skrap som gjennom våre prosesser blir til høykvalitets produkter. Det er et mål for oss å belaste miljøet minimalt i fremstillingen, uansett hvor i verden vi produserer. Vi har også et solid utgangspunkt når det gjelder ansattes kompetanse og holdninger. Når Scana lykkes med omstillingstiltak, er dette både fordi vi alle ser at endring er nødvendig, men ikke minst fordi vi alle ønsker å ta vare på virksomheten og arbeidsplassene. God lagånd, sammen med et fortsatt svært lavt sykefravær, bidrar til vår konkurransekraft og vil gi positive resultater. Jeg vil takke alle ansatte for stor innsats og for en positiv innstilling også gjennom 2011! Hva så med utviklingen videre? Vi gjennomfører krevende endringer for å styrke vår fremtidige konkurranse posisjon. Vi er i en prosess mot leveranse av mer avanserte produkter, komponenter og systemer og hvor vi samhandler tett med våre kjernekunder for en mest mulig kostnadseffektiv verdikjede. Dette er en krevende reise, men det vil over tid gi Scana et mer solid ståsted og økt konkurransekraft. Vi har det siste året tatt over deler av verdikjeden til flere av våre nøkkelkunder, noe som har krevd store produksjonsog kompetanseendringer. På sikt styrker dette vårt ståsted vesentlig, samtidig som det også er til gunst for kunden. Det er viktig for oss at vi kan gjennomføre slike

7 7 endringer uten å gå i konkurranse med våre kunder, men ved å utfylle dem. I tillegg går vi fra en investeringsbasert drevet kundemasse til en noe mer vedlikeholdsbasert kundemasse. Service og reparasjon er mindre konjunkturutsatt enn nysalg. Innen Scana Propulsion har vi hatt en kraftig økning av service og reparasjonsleveranser de siste tre-fire årene. Dette gjør at vi kan skape resultater innen forretningsområdet selv om nysalget er på lavt nivå som følge av redusert global byggeaktivitet. Samme utviklingen ser vi også innen olje og gass og for begge områder har vi et godt utgangspunkt for vekst de kommende årene. Vi skal fortsatt ha tilstedeværelse nær kundene i utvalgte områder. Dette må skje uten at vi drar på oss for mange kostnader. De ståstedene vi har i dag i Europa/ Nordsjøen, Nord-Amerika/Mexico-gulfen, Brasil, Sør- Øst Asia med Singapore, Kina og Sør-Korea, er viktige for oss. Vi har ingen planer om å spre oss mer. Dog selger vi gjerne til kunder som opererer i andre områder, men da uten egen tilstedeværelse. energibehov være sterkt økende de neste tiårene. En sterkere posisjonering mot energirelatert virksomhet er derfor interessant for oss. Også denne endringen er krevende. Det er langt mer utfordrende å levere mot kunder i dette segmentet enn i andre markeder. Men på sikt er det riktig og da må vi ta steget. Også 2012 blir meget krevende for Scana, men vi forventer at markedet gradvis bedres frem mot Selskapene våre er godt rustet til å levere resultater når markedet vender. Fortsatt er det imidlertid slik at små hendelser vil kunne gjøre mer markerte utslag i vårt resultat enn tidligere. En hendelse som i høykonjunktur ikke hadde blitt registrert på resultatet, vil i slike situasjoner kjennes merkbart. Men for oss er det kun ett tema og det er å gjenskape lønnsomhet! Med vennlig hilsen Rolf Roverud konsernsjef En viktig pågående endring er at vi dreier konsernet mer og mer mot energi/offshore. Dette både fordi mange av våre selskaper allerede er sterke innen dette segmentet og har forutsetninger for å lykkes. I tillegg vil verdens

8 1652 8

9 Historiske høydepunkter Scanas eldste selskap, Scana Booforge, blir etablert i Karlskoga Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling Stavanger Electro-Stålverk ble etablert. I dag er Scana Steel Stavanger AS Norges eneste spesialstålverk og holder til i Strand Kommune Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontrollprodusenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen var tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland Kraft AS, hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet 106 millioner NOK i ny aksjekapital Smedvig selger sin aksjemajoritet i Scana til ledende ansatte i Scana Industrier Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS selskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter innen service og vedlikehold Scana kjøper selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst innen olje og gass Scanas omsetning når 2,9 milliarder NOK etter høy aktivitet i alle konsernets virkeområder. Scana Offshore Services etableres etter oppkjøp av virksomhet i Houston. Selskapet styrker Scanas posisjon i USA og Singapore Scana kjøper ABBs marinevirksomhet i Polen og etablerer Scana Zamech Sp.Zo.o. Oppkjøpet styrker og kompletterer Scanas aktiviteter innen forretningsområdet Marin. Scanas etablering av virksomhet i Brasil vil gi store vekstmuligheter i et spennende marked. Scana etablerer også selskapet Scana Subsea som leverer subsea- og stigerørskomponenter til olje- og gassindustrien 2011 Scana kjøper konkursboet etter Axels Components i Kristinehamn, Sverige og etablerer Scana Machining AB. Scana selger sin eierandel i Jørpeland Kraft AS. Scana vinner gjennom Scana Offshore Vestby, kontrakt til 350 millioner kroner i Brasil. Dette er den største Scanakontrakt noensinne og gir gjennombrudd i et spennende marked.

10 10 forretningsområder Scana er organisert i tre forretningsområder med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Stål Scana Steel Björneborg AB, Sverige Produksjon og salg av smidde spesialkomponenter. Scana Steel Booforge AB, Sverige Produksjon og salg av truckgafler. Spesialisert smie- og varmebehandling. Scana Steel Söderfors AB, Sverige Produksjon og salg av valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål. Scana Machining AB, Sverige Maskinering, sammenstilling og testing av komponenter og produkter. Leshan Scana Machinery Ltd, Kina Produksjon og salg av støpegods og stålvalser. Scana eier 80%. Scana Steel Stavanger AS, Norge Produksjon og salg av høylegert støpe- og smiegods, samt slitestål. Scana Steel AB, Sverige Forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, Sverige. Marin PROPULSION Scana Volda AS, Norge Design, engineering, produksjon og salg av gir, propeller og framdriftssystemer. Scana Mar-El AS, Norge Design, produksjon og salg av elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy. Scana Zamech sp. zo. o, Polen Produksjon og salg av trustere og propellsystemer. Scana Singapore Pte. Ltd. Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr. Scana Shanghai, Kina Utekontor for salg og service knyttet til fremdriftssystemer. VENTILSTYRINGSSYSTEMER Scana Skarpenord AS, Norge Design, produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana Korea Hydraulics Ltd, Sør-Korea Produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana eier 49 %. Scana Skarpenord Shanghai Service Station, Kina Service knyttet til hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Olje og Gass Scana Subsea AB, Sverige Undervanns- og stigerørsystemer til olje- og gassindustrien. Scana do Brasil Industrias, Brasil Salg og markedsføring av Scanas produkter i Brasil og det latin - amerikanske kontinentet. Scana Offshore Vestby AS, Norge Engineering, design, konstruksjon og produksjon av spesialutstyr til petroleumsindustrien. Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og resertifisering av utstyr til oljeindustrien. Scana Offshore Services Inc, USA Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr.

11 11 Forretningsområder

12 12 forretningsområde stål Forretningsområdet Stål har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge og Scana Steel Söderfors. I forretningsområdet inngår også det norske selskapet Scana Steel Stavanger og Leshan Scana Machinery Company i Kina, samt Scana Machining i Sverige. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretnings området leverer komplette produkter til verksteds-, marine- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markedsposisjoner innen respektive produktområder. Strategisk posisjon Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig som følge av høye inngangsbarrierer, da produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store kapitalinvesteringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Produkter Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. Bærende elementer er et nært samarbeid med kunden og høy kvalitet. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilvirket stål på nærmere tonn smeltet materiale. For Scana er det viktigere hvilke avanserte komponenter og produkter vi kan skape av høykvalitets stål, enn antall tonn vi kan produsere. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kg til 75 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret innen sylindriske produkter er Scana markedsledende. Scana innehar stor kapasitet innen varmebehandling. Dette muliggjør spesielle materialkvaliteter og utvidet strekkfasthet i materialer, noe som er et viktig konkurransefortrinn. Marked og kunder Hovedmarkedet til våre tre største stålselskaper er energimarkedet. Spesialproduktene leveres til verdensledende kunder over hele verden, men flest i Europa. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg, som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. Scana er en av få aktører med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/ produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Scanas konkurrenter har i liten grad egne stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Større kontroll over verdikjeden gir Scana konkurransefortrinn. I er det investert 250 millioner NOK i stålselskapene. Investeringene bidrar til økt konkurransekraft som følge av økt kapasitet og leveringspresisjon, samt redusert operasjonell risiko og produksjonskostnader. Kundene til spesialstål er primært stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Scana har inngått en rekke langsiktige samarbeidsavtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av høyere grad av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet.

13 13 Stål

14 14 Administrerende direktør: Ingvar Winbo SCANA STEEL BJÖRNEBORG Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med en presse på tonn og et velutstyrt maskineringsverksted. Scana Steel Björneborg ble grunnlagt i 1656 og er en av verdens eldste smier. På grunn av lav etterspørsel og stort prispress som følge av finanskrisen og den svake konjunkturen i tung stålindustri, minsket ordrereserven og omsetningen fram til Vi ser nå en svak økning i både ordrereserve og omsetning i 2011 på grunn av økt etterspørsel. En rekke sparetiltak er gjennomført, men det har ikke vært tilstrekkelig for å få et positivt resultat i et krevende marked. Selskapet forventer nå gradvis bedrede resultater. Marked og kunder Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen, direkte eller gjennom andre selskap i konsernet. Det største markedet er Europa, men eksport går også til USA, Asia og andre deler av verden. Hele smieindustrien har i 2011 vært kjennetegnet av lav etterspørsel og fortsatt økt konkurranse på grunn av sterkt utbygget kapasitet i både Europa og Asia. Scana Steel Björneborg har, i tråd med en langsiktig strategiplan, fortsatt arbeidet med å øke produktenes foredlingsgrad. Dette har i 2011, sammen med intensivert markedsarbeid, medført at flere kunder enn tidligere har bestilt flere foredlede produkter. Dette gjelder spesielt det marine segmentet, men også energisegmentet. Markedet i 2012 forventes å ha en svakt stigende etterspørsel. Scana Steel Björneborg kommer til å fortsette å bearbeide etablerte kunderelasjoner, samarbeide med andre scanaselskaper, samt gå inn i nye markeder. Investeringer for framtiden I løpet av de siste fire årene har store, produktivitetsøkende investeringer blitt gjennomført, hvorav flesteparten ble sluttført sommeren Investeringer for økt produktkapasitet, mer avansert testutstyr, samt forbedret miljø, har fortsatt også i De viktigste ferdigstilte investeringene i løpet av 2011, var: Dobbelt fresverk som øker fresekapasiteten med 200 %. Dette muliggjør økt volum for rotorer og andre produkter hvor fres benyttes. Fortsatt utbygging av stålverket, etappe 2, gjennom innkjøp av ny transformator. Installasjon av transformator til lysbueovnen ble utført sommeren 2011 og for skänkovnen gjøres dette i løpet av sommeren Dette gir mulighet til å øke kapasiteten til tonn per år (en dobling av 2011 årsproduksjon). Sommeren 2012 vil pressen i smien oppgraderes. Dagens presse ble installert i 1980 og denne oppgraderingen reduserer risiko for større driftsavbrudd og øker presisjonen i arbeidet. Selskapet står nå godt rustet for å møte økt etterspørsel på smidde stålprodukter opp til 45 tonns vekt og 24 meters lengde. Økt produktivitet og kvalitet Utfordringene med å møte økte tekniske krav fra kundene har medført større kvalitetskostnader i 2011 enn normalt. For å klare økte krav og samtidig redusere kvalitetskostnadene til et betydelig lavere nivå, har selskapet innført økt teknisk kontroll og en dypere gjennomgang av risikoanalyser i forkant av hvert prosjekt. Disse endringene ser vi allerede resultatet av og vi forventer at dette vil materialisere seg ytterligere i 2012 og fremover. I tillegg har Scana Steel Björneborg arbeidet videre med å innføre «Lean Production» i alle produksjonsavsnitt, dels i egen regi og dels innenfor rammene av et program hos Chalmers tekniske høyskole som kalles for «Produksjonsløftet». Målet er å oppnå høy og jevn kvalitet gjennom å ha kontrollert styring på alle prosesser, samt å forbedre «ordning och reda» i hele virksomheten. Dette bidrar også til en høyere leveransesikkerhet. Arbeidet medfører også at kostnadene for kvalitetsavvik vil minske, og sammen med programmet for kostnadsreduksjon, vil det gi økt konkurransekraft. Programmet fortsetter i egen regi gjennom hele 2012.

15 15 Varmebehandling av 2 stk 10,75 jointer. Dette er en fortsettelse av det tidligere arbeidet med å systematisk forkorte gjennomløpstiden for samtlige produkter. Sikring av høy kompetanse hos selskapets medarbeidere bidrar til forbedret kvalitet. Dette gjøres ved å identifisere kritisk kompetanse ved hjelp av en kompetansematrise, samt sertifisering av spesifikk viktig kompetanse gjennom praktiske og skriftlig tester. Produkter Scana Steel Björneborg leverer kundetilpassede produkter til fire markedssegmenter: industri, marine, maskin og energi. Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, store og lange komponenter av stål med høyt teknisk innhold. Scana Steel Björneborg leverer også råsmidde og grovdreide detaljer. Produktene er eksempelvis akslinger, rotorer, sammenføyninger (joints), stigerør, samt stenger og plater. Produktene er ofte nøkkelkomponenter for selskapets kunder og leveres med varierende ferdighetsgrad, alt etter kundens spesifikasjoner og krav. Selskapet samarbeider også med materialinstitutter for å ytterligere øke kvaliteten på sine produkter.

16 16 Administrerende direktør: Håkan Schill Scana Steel Booforge Scana Steel Booforge er verdensledende innen produksjon av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmie kan selskapet produsere store gafler etter alle våre kunders spesifikasjoner, samt andre smidde produkt med store krav til styrke. Siden 2009 har Booforge produsert master og løftevogner og dermed komplette løftesystemer til trucker i det tyngre segmentet. Marked og kunder Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter, samt andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass og næringsmiddelindustri. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden og i Europa for øvrig. Scana Steel Booforge eksporterer direkte ca. 15 % av sin produksjon. Blant selskapets største kunder finner vi Cargotec, Konecranes, Svetruck, Sandvik, Alfa Laval og Moorlink. Markedet for Scana Steel Booforges kjerneprodukter gafler, friformsmie og varmebehandling er forbedret i løpet av Ordreinngangen har økt med 30 % for disse produktene. Produkter Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Komplett løfteutstyr til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter I 2011 har Scana Steel Booforge også investert i økt markedsføring, blant annet med deltakelse på CeMat messen. Styrkingen av Scana Steel Booforge som varemerke i truckindustrien har gitt økt etterspørsel og globalt salg. For ytterligere å øke den globale aktiviteten, er nye salgskanaler og forhandlernettverk etablert i løpet av En egen utviklingsfunksjon gjør at Booforge opptrer som en aktiv partner sammen med kunder i et verdikjedeperspektiv for å utvikle supplerende produkter. Med tydelig markedsfokus, egen teknologiutvikling og effektivisering av produksjonen fremstår Scana Steel Booforge godt rustet for fremtiden.

17 Administrerende direktør: Per Jarbelius SCANA STEEL SÖDERFORS Scana Steel Söderfors er en spesialisert produsent av stål i kvalitetsutføring, høylegert og med høy renhet for krevende formål. Varmeforming og varmebehandling av stål har lange tradisjoner ved Söderfors. Siden 1676 har dyktige smeder gjort Söderfors berømt for sine kvalitetsprodukter. 17 Selskapet har lang erfaring med smidd, valset, varmebehandlet og maskinert stål. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige, og er nær andre større stålprodusenter. Siden 1995 har selskapet vært en del av Scanagruppen. Marked og kunder Scana Steel Söderfors eksporterer 50 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men også Kina, Japan og USA er viktige markeder. Scana Steel Söderfors arbeider innen tre forskjellige markedssegmenter: industri, marine og energi. Kundene er verdensledende stålmakere, maskinbyggere, systemleverandører, komponentleverandører og grossister. I 2011 har selskapet opplevd en økt ordreinngang, og nye leveranser med høyere grad av foredling har i større grad erstattet tidligere produksjon. Fortsatt forsterkning i marked og salgsarbeid er blitt gjennomført for å møte den økende etterspørselen. fra strategisk viktige kunder. Videre er et nytt system for prosesshåndtering av internlogistikk blitt tatt i bruk for å skape muligheter til å utvikle Scana Steel Söderfors til en just-in-time-partner for strategiske kunder. Scana Steel Söderfors leverer stålprofiler til anerkjente verktøyprodusenter og er ledende innen produksjon av utstyr til skogsindustrien. Selskapet har spesialisert seg på nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert stål. Produkter Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter. Hovedproduktene er smidde eller valsede emner og komponenter med høyt teknisk innhold. Typiske produkter er akslinger, rotorer, plater og koplinger. Valsede produkter finnes i høylegert stål, som runde og flate profiler, med bjelker som vanligste produkter i forskjellige rustfrihetsgrader med vekt på grader av Duplex og Super Duplex. I lang tid har høylegert verktøystål og PM-stål i form av bjelker, runde og flate profiler vært viktige produkter. Scana Steel Söderfors har økt konsentrasjonen om olje- og gassindustrien og leverer også koplinger til stigerør. Dette skjer i samarbeid med Scana Subsea. I løpet av året har selskapet investert i ytterligere kapasitet i bearbeidingsutrustning for å møte økt etterspørsel av høyforedlede produkter. Investeringen er gjort for å kunne øke produksjonen av egne produkter og redusere selskapets sårbarhet. En ny ferdigstillingslinje for grov smie er installert, med økt kapasitet knyttet til dreiing, saging, varme behandling og prøvetaking. Organisasjonen fortset ter kompetanseutvikling med mål om å øke andelen foredlede produkter og møte kravene

18 18 Administrerende direktør: Tony Holmgren Scana MachinING Scana Machining selger og utfører tjenester innen sveising, maskinering, montering og testing av systemleveranser for tunge komponenter i lavlegert og rustfritt stål, samt aluminium. Vi hjelper våre kunder gjennom produksjonsteknisk å utvikle og tilvirke deres komplekse produkter med høye kvalitetskrav på en kostnadsoptimal måte. Marked og kunder Scana Machinings fremste markeder er innen olje og gass, energi og marine, samt papir, tungindustri og militære forsvarsprodukter. Salget skjer både gjennom egne datterselskap, samt større internasjonale konsern med tilknyttet industri i Sverige og Norge. De produktene vi tilvirker er i stor grad for videre eksport via våre kunder var oppstartsår for Scana Machining, med mange nye kontrakter til større industrikonsern. Selskapet ble valgt som kjerneleverandør av tre nye, større kunder. Machinings viktigste konkurransefordel er korte interne beslutningsprosesser for kunder fra forespørsel til leveranse, de ansattes faglige kompetanse, engasjement og fokus på å løse kundens behov. Sammen med Scana forøvrig er kvalitetskontrollen gjennom hele verdikjeden styrket for kunden i fremtidsrettede fasiliteter og produksjonsutforming. Segmentene innen olje og gass, marine og militære forsvarsprodukter forventes å være stabile og voksende markeder for selskapet. Gjennom 2011 har også papirindustrien og dens vedlikeholdsbehov vist en voksende markedstrend. Et nytt, voksende markedssegment og fokus for 2012 vil være å øke service og modifiseringsutførelser av kundens produksjonsutrustning. Produkter og tjenester Selskapet leverer underleveranser innen sveising, maskinering, montering og testing av systemleveranser for tunge komponenter innen stål, rustfritt og aluminium. Vi leverer produksjonstekniske tjenester, samt fabrikasjon av mindre strukturer. Scana Machining har en avansert kalibreringsvirksomhet i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Selskapet selger også kalibreringstjenester til flere eksterne kunder.

19 Administrerende direktør: Johnny Sjöström Leshan Scana Machinery Leshan Scana Machinery Co. ble grunnlagt i 1998 og er et norsk-kinesisk joint venture, der Scana Industrier eier 80 %. Lokale myndigheter i Kina eier resterende 20 %. 19 Leshan produserer valser til stålindustrien og støpte spesialprodukter til stål-, energi-, olje og gass-, bygnings- og skipsindustrien. Leshan er en anerkjent leverandør i det kinesiske markedet og er blant de ledende produsentene innen valseproduksjon. Selskapet har en årlig kapasitet på tonn valser og støpte produkter. Leshans visjon er å være en ledende produsent av valser. Strategien innebærer å produsere nisjeprodukter i høy kvalitet. Scana samarbeider tett med kundene for å utvikle eksisterende og nye produkter. Produkter og marked Valser er selskapets hovedprodukt og brukes av Leshans kunder til å produsere profilstål, varme emner og plater. Kinas produksjon av stål utgjør om lag 715 millioner tonn, eller ca. 50 % av verdens samlede produksjon. Produksjonen ventes å øke til mer enn millioner tonn mot Leshan Scana er et sterkt varemerke og selskapet har verdensledende stålprodusenter på kundelisten. Støpte produkter brukes i hovedsak til kraftproduksjon, petroleums-, sement-, byggebransje og shippingindustri. Leshan Scana er sertifisert i henhold til internasjonale klasseselskap som DNV, ABS, LRS, BV, GL, RINA og NK. Scana har vært en viktig leverandør av støpte noder og knutepunkter til flere større prosjekt i Kina, som EXPO2010 i Shanghai og Bird s Nest Stadium i Beijing for OL i Salgsforholdet mellom valser og støpte produkter er henholdsvis 85 % og 15 %. Salg skjer i hovedsak innenlands, men noe av produksjonen blir eksportert til India, Tyrkia, Malaysia og Taiwan. Gjennom samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere er målet å øke eksportsalget betydelig mot Selskapet har adoptert og implementert «Lean Production»-filosofien for å optimalisere produksjonen og redusere innsatsfaktorer og kostnader. Innstramminger gjennomført av kinesiske myndigheter har redusert aktiviteten i kinesiske stålselskaper og gitt likviditetsmessige utfordringer for mange aktører. Dette har også gjort 2011 til et krevende år for Leshan Scana. Til tross for et lite underskudd i 2011, har selskapet likevel oppnådd bedre resultater enn alle konkurrenter. Dette skyldes tydelig kostnadsfokus og en rekke kostnadsbesparende tiltak. Leshan Scana har de siste årene gjennomført et stort investeringsprogram i en ny produksjonslinje for store ringer som er ferdigstilt i Målet er at gjennomførte investeringer skal gi selskapet en ledende posisjon også innen dette segmentet. Selskapet vil introdusere ny teknologi, forbedre teknisk kompetanse, samt styrke produkt- og markedsutvikling. Investeringen vil også gi positive bieffekter, slik at maksimumsvekten på støpt gods økes til en teoretisk størrelse på 50 tonn. Den totale smeltekapasiteten er nå på over 100 tonn, noe som vil forbedre fleksibiliteten.

20 20 Administrerende direktør: Jan-Øyvind Jørgensen Scana Steel Stavanger Scana Steel Stavangers kunder er brukere av spesialstål og høylegert stål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i hovedsak innen olje og gass, marine, energi, bergindustri og mekanisk industri. Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapet ble grunnlagt på ideen om omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Scana Industrier kjøpte bedriften i Marked og kunder Scana Steel Stavanger opererer i et globalt marked, men har majoriteten av kundene i Nord-Europa. Selskapet konkurrerer innen høylegerte smidde produkter og kompliserte, støpte spesialkomponenter. Scana Steel Stavanger AS er sammen med Leshan Scana i Kina de eneste selskapene i Scana som har støperi. I 2011 hadde Scana Steel Stavanger en eksportandel på 70 %. Det er skarp konkurranse i markedet. Scanas konkurransefordel er at selskapet er en relativt liten aktør med små serier, der kvalitet, dokumentasjon, fleksibilitet og leveringstid er svært viktig. Leveransene består oftest av spesialprodukter, som er laget etter kundens spesifikke behov. Leveransene vris i stadig større grad over til prosjektleveranser til olje og gassektoren. Omstillingen fra produktleveranser til prosjektleveranser har vært krevende, men viser nå en positiv utvikling hvor kvalitetskostnadene er på vei ned. For Scana Steel Stavanger startet 2011 med relativt svak aktivitet første 6 måneder, etterfulgt av 6 måneder med høyere ordreinngang og aktivitet. Selskapet går inn i 2012 med optimisme spesielt knyttet til markedet innen olje og gass. Samtidig er det forventninger om at markedet innenfor marine gradvis vil ta seg opp.

21 Administrerende direktør: Sten Israelsson SCANA STEEL AB Scana Steel AB er et kostnadseffektivt eiendomsselskap som forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, nord-øst for Väneren i Sverige. 21 Totalt eier selskapet m 2 tomteareal. Dette består hovedsakelig av industrilokaler, med tilhørende kontorog serviceområder. Virksomheten er lokalisert på gamle Bofors industriområde, og eiendommene ble anskaffet i 1997, da Scana kjøpte eiendommen fra Bofors AB. I takt med strukturendringer som har skjedd i forsvarsindustrien, har det blitt behov for å få en ny virksomhet i lokalene, for å erstatte et redusert behov hos eksisterende leietakere. Logistikk og geografi Sett fra et svensk perspektiv, ligger Karlskoga nesten midt i et sentrum for logistikk. Med en forbedret E18 mot Örebro og Karlstad, er Karlskoga i dag et sterkt konkurransedyktig alternativ til andre nærliggende steder. Virksomheten har i 2011 vært positiv for både Scana Steel AB og leietakerne. Særlig logistikkselskapene har hatt positiv utvikling og etterspør større lokaler. Tjenester I dag leier seks eksterne selskaper totalt ca m 2. De resterende lokalene leies av Scana Steel Booforge AB.

22 22 forretningsområde MARIN Forretningsområdet Marin består av selskaper som leverer utstyr og service til framdrift og manøvrering av skip. Forretningsområdet har sitt hovedmarked innen skipsindustrien, der både skipsverft, rederier og designselskaper er viktige kunder. Forretningsområdet leverer også produkter som ventilstyresystemer til oljeog gassindustrien. Strategisk posisjon Forretningsområdet er en viktig markedsaktør som kan levere komplette og teknisk ledende løsninger og har tilstedeværelse i de mest sentrale markedene. Innen produktområdet Scana Propulsion, vil Scana samordne både salg, markedsføring, innkjøp, produktutvikling og produksjon når det gjelder propeller, gir, thrustere og fjernstyring. Stålselskapene har produkter som inngår i propulsjonsbedriftenes produkter, og dette muliggjør en høy grad av kontroll med verdikjeden og total verdiskapning innenfor Scana-konsernet. Produkter Scana utvikler, produserer og leverer vripropeller, reduksjonsgir, tunnel-thrustere, hydrauliske aktuatorer, samt manøvrerings- og styringssystemer til nybygg, ombygginger og reparasjoner. Marked og kunder Forretningsområdet har sin hovedvirksomhet innen det globale skipsmarkedet for nybygg og reparasjoner. Kundene er verft, rederier, designhus eller andre systemleverandører. Scana har egne salgskontor i Singapore, Kina, Korea, USA og Brasil. Etableringen av eget representasjonskontor i Shanghai for salg og service av framdriftssystemer har vist seg å være strategisk riktig, ved at Scanas posisjon i det asiatiske markedet er styrket både kommersielt og teknisk. Forretningsområdet har gjennom egne anlegg og et utstrakt agent- og distributørnett opparbeidet et verdensomspennende representasjonsnettverk. Det har i 2011 vært høy aktivitet i ferdigstillelse av skip i Asia basert på kontrakter inngått under kontraheringsboomen i perioden I 2010 og 2011 har imidlertid antall nye kontraheringer vært på sitt laveste nivå i et 10-årsperspektiv. Kombinasjonen av høye kansellerings tall og en global ordresvikt har medført at flere skipsverft på verdensbasis har erfart økonomiske vanskeligheter og konkurser. Dette har også medført at leveringstider på nye leveranser er redusert fra to-tre år til ca. ett år. Kontrakter inngått i 2011 er hovedsakelig for levering i 2012, med unntak av noen kontrakter som strekker seg inn i Scana er i begrenset grad blitt berørt av kanselleringer i Norge eller i verden for øvrig etter finanskrisen. Med færre nykontraheringer de siste to år, har markedet for Scanas produkter blitt redusert. Dette vil vedvare inn i 2012, men forventes å øke gradvis mot slutten av året. Scanas økte satsing innen service og reparasjoner demper effekten av midlertidig redusert nysalg.

23 23 Marin

24 24 Administrerende direktør: Kristian Sætre Scana Propulsion Scana Propulsion ble etablert for å samordne og øke markedsinteressen for Scanas framdriftsteknologi innen propeller, gir, thrustere og fjernstyring. Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet. Scana Industrier inngikk gjennom sitt datterselskap Scana Volda AS i 2011 avtale med Kleven Maritime, Myklebust Verft om leveranse av propell, gir og fjernstyring til et seismikkfartøy som bygges for det norske rederiet Sanco AS. Avtalen bekreftet Scana Volda sin ledende posisjon i et marked for avanserte fremdriftsløsninger der behovet for driftssikkerhet og miljøvennlige driftstilstander blir ivaretatt. Scana Propulsion-gruppen er i dag strukturert som et konsern i konsernet og selskapene som inngår er: Scana Volda, det tidligere Volda Mekaniske Verksted som ble etablert i 1913 i Volda, ble i 1998 oppkjøpt av Scana Industrier. Volda Mek. startet som motorfabrikk og utvidet senere til også å omfatte skipsbygging og produksjon av propeller og gir. På slutten av 80-tallet ble det siste skroget levert. Siden 1996 har gir og framdriftssystemer vært de viktigste produktene. Scana Volda har siden 1996 vært Consortial Partner til MaK (Caterpillar). Scana Mar-El holder til i Dalen i Telemark og har vært en del av Scana Industrier siden Scana Mar-El er en av Europas ledende produsenter av maritime kontrollsystemer for framdrift og manøvrering av skip, samt kontrollsystemer for spesielle applikasjoner. Siden starten i 1974 har selskapet levert nær 3000 styringsog navigasjonssystemer. Scana Zamechs historie går tilbake til 1837, da Ferdinand Gotlob Schichau startet «Schichau Werke» maskinverksted. Verkstedet framstilte deler til dampmaskiner, utstyr til sukkerfabrikker, oljebrønner

25 25 og sagbruk, samt hydrauliske presser og valser. I 1855 sjøsettes det første havgående skip med stålskrog og propell fra «Schichau Werke». Scana Industrier kjøpte selskapet i Viktigste produkter i dag er tunnelthrustere og store propeller. I tillegg har selskapet en omfattende serviceaktivitet med eget serviceverksted i Gdansk. Scana Singapore ble etablert i Scana Singapore har ansvar for salg og service av Scanas marine produkter i Sørøst-Asia. Service og installasjon av produkter blir utført av lokalt personell, og det utføres service på relaterte produkter for eksterne selskaper. Scana Propulsion er representert gjennom egne kontorer, strategiske samarbeidspartnere og agenter i Norge, Polen, Island, Nederland, Tyrkia, Singapore, India, Kina, Korea, USA, Brasil og Chile. Gjennom denne strukturen kommer Scana Propulsion nærmere kundene både for salgsoppfølging og serviceberedskap til den seilende flåte. Scana Propulsion Service er et eget profittsenter i grupperingen og forestår service og ettermarkedsaktiviteter for produktområdet. Scana Propulsion Service har servicepersonell ved alle salgskontorene, i tillegg til serviceavtaler med selvstendige selskaper i enkelte markeder. Selskapene som utgjør Scana Propulsion har utviklet et godt internasjonalt renommé og har ca. 80 % eksportandel. Marked og kunder Scana Propulsions hovedsegment er offshore, handelsfartøy, hurtigbåter, passasjerskip og fiskeri. Geografisk foregår hovedaktiviteten i Asia, Europa og USA. Europeiske redere og designfirma er av spesielt stor betydning for de markeder som Scana Propulsion opererer i. I Brasil er det stor aktivitet innen offshore- og handelssegmentet som resultat av Petrobras omfattende utbyggingsprogram. Dette er et viktig marked for Scana Propulsion. Scana Propulsion kjennetegnes ved teknisk avanserte løsninger og har en sterk markedsposisjon innen skip for krevende operasjoner som ankerhåndtering og andre spesialfartøy.

26 26 Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet, men produktene er også selvstendige enheter. Blant annet har gir fra Scana Volda et sterkt navn i markedet, og det samme har kontrollsystemene fra Scana Mar-El og thrustere fra Scana Zamech. Sammen med motorprodusenter tilbyr Scana komplette framdriftspakker for skip, bestående av motor, gir, propeller, akslinger, tunnel-thrustere og framdriftsstyring. Caterpillar er consortial partner og har en viktig rolle i dette segmentet. Et nært samarbeid med skipsdesignere og ledende elektroleverandører har skapt et tydelig fokus på utvikling av produkter som inngår i miljøvennlige hybride og dieselelektriske framdriftssystemer. Det er stor interesse blant samarbeidspartnere for å utvikle framdriftsløsninger sammen med Scana, og en videre satsing på komplette pakker innenfor hybrid- og dieselelektriske løsninger forventes å gi ytterligere resultater. Scana Propulsions produktspekter er inntegnet hos flere designfirma som markedsfører produktene i ulike skipsdesign til sine kunder. Scana Propulsion Service satser sterkt innen salg av servicetjenester til verdensmarkedet. Satsingen har gitt positive resultater. Synergier mellom propulsjonsselskapene og en ytterligere internasjonal satsing ventes å øke omsetningen og resultatet for serviceorganisasjonen. Salg og markedsføring av servicetjenester foregår i hovedsak til egne produkter i form av oppstart, vedlikehold, utskiftninger og havari, samt innen andre spesialtjenester og inspeksjon var et utfordrende år i bransjen. Dette som følge av overkontraheringen i 2007 og 2008 og følgende overskuddstonnasje. Finanskrisen og påfølgende begrensninger på investeringslyst og finansieringsmidler innenfor shipping, forsterket en allerede lav Scana Propulsion leverer gir- og propellanlegg med fjernstyring til tre trålere av typen FV 01, STX OSV design. Framdriftssystemet er et diesel-elektrisk anlegg med total effekt på 4400 kw. Skipene er energieffektive og bygges etter DnV\ s Clean Design-krav. Skipene er for rederiet Aker Seafood ASA, Norge. Scana har lang erfaring i leveranser til fiskefartøy, og har de senere år blitt valgt som leverandør til flere moderne og avanserte fartøy.

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2012 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall Årsrapport 2009 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 konsernledelse og styre 6 konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Rogaland på Børs, 31. august 2009 Rolf Roverud - CEO Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer nisjeprodukter og systemløsninger til markedssegmentene; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2013 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014 Regnskap etter 3. kvartal 2014 22. oktober 2014 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014: EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer; Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner.

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2006 _7 Historiske høydepunkter 10

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Bakgrunn for emisjonen: Vekst gir kapitalbinding Scana Industrier kommer fra (for selskapet) en historisk dyp lavkonjunktur med betydelig

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 264414 Innsendt dato: 16.07.2010 18:01 UtstederID: INC Utsteder: Incus Investor ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap MeldingsID: 276861 Innsendt dato: 23.02.2011 17:48 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA XOSL

Detaljer

Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA

Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA Innhold 1. Kort om Scana Industrier ASA 2. Status i dag 3. Drivere og forventninger 1. Global utvikling generelt 2. Marinemarkedets utvikling

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011 Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Fjerde kvartal 2010: Positiv ordreinngang! Omsetning 1 756 mill kr og driftsresultat -62 mill kr for

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017 Presentasjon av rapport for 3. kvartal 2017 Stavanger, 01. november 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Maskinering, sveising og montering

Maskinering, sveising og montering Maskinering, sveising og montering IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, sveising, montering Tjenester: Maskinering Montering Sveising Sliping Måling Tråderodering Vi

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning Mørekonferansen 2013 Kjell Stamnes Konsernsjef Glamox ASA Glamox Utvikler, produserer og selger belysning til det profesjonelle

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap srapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013 Regnskap etter 3. kvartal 2013 23. oktober 2013 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og strategiske initiativ Omsetning 451 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 365 i 3. kvartal 2012.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Utsikter 2002 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall per 3. kvartal 2002 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013 Regnskap etter 1 ste kvartal 2013 24. og 25. april 2013 Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 504 mill kr i 1. kvartal 2013, mot 559 i 1. kvartal 2012 og 524 mill kr 4. kvartal 2012 EBITDA -12mill

Detaljer

Innhold. Intervjuer VIKTIGE HENDELSER I 2004 FINANSIELLE NØKKELTALL KONSERNSJEFEN HAR ORDET ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG STRUKTUR

Innhold. Intervjuer VIKTIGE HENDELSER I 2004 FINANSIELLE NØKKELTALL KONSERNSJEFEN HAR ORDET ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG STRUKTUR Årsrapport 2004 Innhold 1 2 3 4 10 12 15 18 19 20 21 23 33 34 35 36 41 42 45 VIKTIGE HENDELSER I 2004 FINANSIELLE NØKKELTALL KONSERNSJEFEN HAR ORDET ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG STRUKTUR SELSKAPER I STÅLOMRÅDET

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Scana Industrier ASA. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat

Scana Industrier ASA. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat Scana Industrier ASA Fjerde kvartal 2006 Foreløpig årsresultat Agenda 2 I Høydepunkt 4Q06 side 3 III Finansielle nøkkeltall side 7 IV Forretningsområdene side 11 V Videre utvikling side 15 VI Selskapsstruktur

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer