3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel Björneborg 15 Scana Steel Booforge 16 Scana Steel Söderfors 17 Scana Machining 18 Scana Subsea 19 Scana Steel AB 20 ForretningsområdeT scana propulsion 22 Scana Propulsion 26 ForretningsområdeT scana offshore 28 Scana Offshore Technology 29 Scana Steel Stavanger 30 Scana Offshore Vestby 31 Scana Offshore Services 33 Scana Skarpenord 35 Scana Korea Hydraulic 36 ForretningsområdeT SCANA other business 38 Leshan Scana Machinery 39 Scana do Brasil Industrias Ltda 40 ForretningsområdeT scana property 42 Miljø 45 REGNSKAPSÅRET Årsberetning 52 Scana konsern resultatregnskap 53 Scana konsern oppstilling over finansiell stilling 54 Scana konsern kontantstrømoppstilling 55 Scana konsern oppstilling av endring i egenkapital 56 Scana konsern noter 88 Morselskap resultatregnskap 89 Morselskap balanse 90 Morselskap kontantstrømoppstilling 91 Morselskap noter 97 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef 98 Revisors beretning 100 Aksjer og aksjonærforhold Vedtekter for Scana Industrier ASA 104 FINANSIELLE NØKKELTALL Forside: Konfigurering av smioperasjon i Scana Steel Bjørneborg.

3 3 SCANA KONSERNET Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje- og gass, annen energi og marin virksomhet mot offshoreområdet. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Hovedvekten av våre kunder er i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana Industrier ASA har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger. Scana konsernet hadde ansatte ved utgangen av Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft.

4 4 mål og midler Forretningside Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskaper som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. Visjon Scana skaper fremdrift. Scana skal ha omdømme for solid kvalitet og leveringspålitelighet, god kunderespons, sterk kompetanse. Selskapet skal være en arbeidsplass hvor de ansatte trives og utfordres. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. Utviklingsretning Scanas hovedmarked er energi/offshore Scana beveger seg mot leveranser av mer avanserte produkter og komponenter Scana skal samhandle med kjernekunder for kostnadseffektiv verdikjede Scana skaper fremdrift Scana skal være tilstede nær kundene i utvalgte områder Scana går fra kun investeringsbasert drevet kundemasse til mer vedlikeholdsbasert kundemasse Overordnet mål og strategi Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier. Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier: Økt fokus på forretningsområdenes struktur og utvikling Fortsatt organisk vekst innen forretningsområdene Gjenvinne lønnsomhet og sikre god kapitalstyring Utvikle reparasjons- og servicekonseptet innen propulsion og offshore Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom strategisk samarbeid/oppkjøp Redusere eksponering utenfor konsernets satsingsområder. Utvikling av eiendomsverdier For 2013 legger styret hovedvekt på å gjenskape lønnsomhet og sterk kapitalstyring.

5 5 konsernledelse og styre Scana har en desentral organisering hvor det meste av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. Konsernledelsen Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum og kom fra stillingen som visekonsernsjef i NSB AS. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. Kjetil Flesjå, konserndirektør / CFO Kjetil Flesjå (f. 1967) er siviløkonom og kom til Scana fra Fokus Bank. Flesjå har solid bankfaglig bakgrunn og bred erfaring fra corporate finance prosesser, her under kjøp- og salgsprosesser, finansiell risikoanalyse, balanseog gjeldsstrategier, samt en betydelig analyseerfaring. Jan Henry Melhus, konserndirektør olje og gass Jan Henry Melhus (f. 1963) er utdannet produksjonsingeniør med tilleggsutdannelse innen marin teknologi. Han har mer enn 20 års erfaring fra Scanas satsingsområder. Melhus kom til Scana fra stillingen som direktør for GE Oil & Gas. Han har tidligere hatt ledende stillinger innen Vetco Gray, GMC gruppen, NAT og ABB konsernet. Styret Bjørn Torkildsen, styrets leder Bjørn Torkildsen (f. 1962) har bred erfaring innen ledelse og strategi og 25 års erfaring innen olje- og gassindustrien. Han var administrerende direktør i Skangass og administrerende direktør i Lyse Infra fra Han er utdannen sivilingeniør fra NTH med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse. Elisabeth Saupstad Elisabeth Saupstad (f. 1968) har lang erfaring fra hotell bransjen og har hatt flere lederposisjoner i Nordic Choice Hotels hvor de siste årene som driftsdirektør for Comfort Hotels i Norge. Hun har også jobbet for Figgjo AS som salgsdirektør med ansvar både nasjonalt og internasjonalt. Saupstad er nå ansatt i Add Energy Group som daglig leder i Add Consulting. Martha Kold Bakkevig Martha Kold Bakkevig (f. 1963) har bred erfaring innen ledelse, strategi, FoU innen teknologi og forretningsutvikling. Hun har en doktorgrad (dr.scient.) fra NTNU (1995) og en doktorgrad (dr.oecon.) fra Handelshøyskolen BI (2007). Bakkevig er adm. dir. i brønnserviceselskapet DeepWell i Haugesund. John Arild Ertvaag John Arild Ertvaag (f. 1955) driver egen investeringsvirksomhet gjennom sitt selskap Camar AS. Investeringene er hovedsaklig innenfor petroleum, industri og handel. Han innehar flere styreverv innenfor børsnoterte og unoterte selskap. Camar AS er etter gjennomført emisjon Q største aksjonær i Scana Industrier ASA. Knut Øgreid Knut Øgreid (f. 1950) driver egen investeringsvirksomhet gjennom Verket Finans. Investeringene omfatter bl.a. eiendom, industri, olje og gass og handel. Øgreid innehar flere styreverv innenfor noterte og unoterte selskap. Verket Finans er etter gjennomført emisjon Q nest største aksjonær i Scana Industrier ASA. Per Ravnestad Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Ravnestad var frem til 2010 konserndirektør for forretningsutvikling i Scana. Tidligere var han administrerende direktør i IOS Tubular Management. Ravnestad er blant selskapets største aksjonærer.

6 6 Konsernsjefens kommentar 2012 ble ikke som forventet for Scana. Etter at den europeiske gjeldskrisen avløste en dyp, global finansiell krise, så vi ved inngangen til 2012 en vekst innen de markeder vi opererer. Imidlertid fortsatte ikke denne positive utviklingen og vi fikk tvert i mot en meget krevende avslutning på året. Selv om vi har redusert vår eksponering vesentlig mot det svake europeiske markedet, er vi fortsatt avhengige av dette markedet for å få nok tonnasje i stålselskapene våre. Det var denne type ordre som sviktet mot slutten av Usikkerhet knyttet til markedsutviklingen ved inngangen til 2013, kombinert med ønsket om å dra ned lagerbeholdninger ved årsskiftet, gjorde at etterspørselen etter mindre raffinerte produkter ble kraftig redusert. Litt forenklet kan vi si at vi trenger de enkle produktene med god tonnasje for å dekke de faste kostnadene og vi trenger mer avanserte og bearbeidede komponenter og produkter for at resultatet skal bli bra. Ved inngangen til 2012 etterlyste vi de mer avanserte ordrene de har vi imidlertid fått en god del av mot slutten av 2012 for leveranse frem til 2014, men da var det altså volumproduktene som midlertidig ble borte. Dette ga likviditetsutfordringer og behov for kapitaltilførsel. Scana er heldig som har aksjonærer som stiller opp og bidrar til å dekke kapitalbehovet. Det er ikke til å legge skjul på at veien tilbake til positive resultater er blitt lengre enn vi forventet. Vi la ikke til grunn i våre prognoser en så langvarig internasjonal lavkonjunktur. En sterk norsk og svensk krone i forhold til viktige valutaer, gir oss ekstra utfordringer i forhold til våre konkurrenter og slår ekstra sterkt ut når markedsprisene allerede er presset. Hver måned må vi kompensere for de drøyt 10 mill kr. som den sterke kronen påvirker driftsresultatet med sammenliknet med Det er et betydelig beløp for et selskap på vår størrelse. Men vi mener det er mulig å gjenvinne lønnsomheten i Scana selv under dagens internasjonale klima og vi er sikre på at vi er posisjonert til å levere betydelige resultater når markedet normaliseres. Hovedfokus for 2013 blir selvfølgelig å gjenskaffe lønnsomhet! For å lykkes må vi ha sterk fokus på våre styrker: vår materialkunnskap, leveransepresisjon og kvalitet, samt nærhet til kunder. Vi er små og fleksible og har ansatte som står på og gjør en stor innsats hver eneste dag. Disse fortrinnene skal vi utnytte! Våre selskaper er i dag ledende i sine nisjer og vi har verdensledende kunder. Dette gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Likevel er det slik at vi ikke kan ta kundenes gunst for gitt. Vi må levere hver eneste gang, noe vi dessverre ikke alltid greier. Da må vi, gjennom selvransakende internt arbeid og en åpen og ærlig dialog med kunden, ta tak i utfordringene og få til endringer slik at vi gjenvinner tillit. Mange kjenner Scana som en anerkjent leverandør av høykvalitets stål. De siste årene har vi gradvis laget mer komplette produkter og systemer. Vi konkurrerer ikke om å levere en stang stål i konkurranse med en mengde stålverk over hele kloden. Vår konkurransekraft ligger i den verdiskapningen vi kan gi våre kunder når vi tar høykvalitets stål og bearbeider til mer ferdige produkter på en måte svært få andre klarer. Scana er en miljøbedrift og fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Utgangspunktet er skrap som gjennom våre prosesser blir til høykvalitets produkter. Det er et mål for oss å belaste miljøet minimalt i fremstillingen, uansett hvor i verden vi produserer. Vi har også et solid utgangspunkt når det gjelder ansattes kompetanse og holdninger. Når Scana lykkes med omstillingstiltak, er dette både fordi vi alle ser at endring er nødvendig, men ikke minst fordi vi alle ønsker å ta vare på virksomheten og arbeidsplassene. God lagånd, sammen med et fortsatt svært lavt sykefravær, er styrker vi må ta vare på. Jeg vil takke alle ansatte for stor innsats og for en positiv innstilling også gjennom et krevende 2012! Hva så med utviklingen videre? Vi gjennomfører krevende endringer for å styrke vår fremtidige konkurranseposisjon. Vi er i en prosess mot leveranse av mer avanserte produkter, komponenter og systemer og hvor vi samhandler tett med våre kjernekunder for en mest mulig kostnadseffektiv verdikjede. Dette er en krevende reise, men det vil over tid gi Scana et mer solid ståsted og økt konkurransekraft. Vi har de siste årene tatt over deler av verdikjeden til flere av våre nøkkelkunder, noe som har krevd store produksjons- og kompetanseendringer. På sikt styrker dette vårt ståsted vesentlig, samtidig som det også er til gunst for kunden.

7 7 I tillegg går vi fra en investeringsbasert drevet kundemasse til en noe mer vedlikeholdsbasert kundemasse. Service og reparasjon er mindre konjunkturutsatt enn nysalg. Innen Scana Propulsion har vi hatt en kraftig økning av service og reparasjonsleveranser de siste årene. Dette gjør at vi kan skape resultater innen forretningsområdet selv om nysalget er på lavt nivå som følge av historisk lav global byggeaktivitet. Samme utviklingen ser vi også innen olje og gass, og for begge områder har vi et godt utgangspunkt for vekst de kommende årene. Vi skal fortsatt ha tilstedeværelse nær kundene i utvalgte områder. Dette må skje uten at vi drar på oss for mange kostnader. De ståstedene vi har i dag i Europa/ Nordsjøen, Nord-Amerika/Mexico-gulfen, Brasil, Sør- Øst Asia med Singapore, Kina og Sør-Korea, er viktige for oss. Vi har ingen planer om å spre oss mer. Dog selger vi gjerne til kunder som opererer i andre områder, men da uten egen tilstedeværelse. En viktig pågående endring er at vi dreier konsernet mer og mer mot energi/offshore. Dette fordi mange av våre selskaper allerede er sterke innen dette segmentet og har forutsetninger for å lykkes. I tillegg vil verdens energibehov være sterkt økende de neste tiårene. En sterkere posisjonering mot energirelatert virksomhet er derfor interessant for oss. Også denne endringen er krevende. Det er langt mer utfordrende å levere mot kunder i dette segmentet enn i andre markeder. Men på sikt er det riktig og da må vi ta steget. Heller ikke 2013 blir en dans på roser for Scana, men vi må likevel levere på et annet nivå enn i Vår hovedoppgave blir å stabilisere de selskapene våre som har stått for de største tapene, slik at lønnsomhet for konsernet kan gjenvinnes. Dette kan ikke skje utelukkende ved å kutte kostnader. Det aller viktigste er å vinne gode ordrer og levere disse på tid med forventet kvalitet. I tillegg vil vi tenke alternativ utvikling for hvert enkelt forretningsområde og for selskapene innen disse. Dette innbefatter også at vi vil søke samarbeid med andre selskaper for å skape vinn-vinn for begge parter. Vi har ved inngangen av 2013 startet dette arbeidet for Scana Energy og vi ser at vi også har mye å hente for andre forretningsområder eller enkeltselskaper. Gjennom samarbeid kan vi komplettere hverandre i forhold til markeder, produkter og kompetanse og skape nye forretningsmuligheter. I tillegg vil vi jobbe for å utvikle våre eiendomsverdier. Også dette vil etter hvert skje i samarbeid med eksterne partnere. Fortsatt er det imidlertid slik at små hendelser vil kunne gjøre mer markerte utslag i vårt resultat enn tidligere. En hendelse som i høykonjunktur ikke hadde blitt registrert på resultatet, vil i slike situasjoner kjennes merkbart. Vi opplevde at det i 2012 ble mye stang ut. I 2013 må det bli flere scoringer og seire, noe som er nødvendig for å gjenskape lønnsomhet. Vi har en organisasjon som er veldig tent på å klare den oppgaven! Med vennlig hilsen Rolf Roverud konsernsjef

8 Historiske høydepunkter 1652 Scanas eldste selskap, Scana Booforge, blir etablert i Karlskoga Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling Stavanger Electro-Stålverk ble etablert. I dag er Scana Steel Stavanger AS Norges eneste spesialstålverk og holder til i Strand Kommune Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontrollprodusenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen var tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland Kraft AS, hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet 106 millioner NOK i ny aksjekapital Smedvig selger sin aksjemajoritet i Scana til ledende ansatte i Scana Industrier Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS selskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter innen service og vedlikehold Scana kjøper selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst innen olje og gass Scanas omsetning når 2,9 milliarder NOK etter høy aktivitet i alle konsernets virkeområder. Scana Offshore Services etableres etter oppkjøp av virksomhet i Houston. Selskapet styrker Scanas posisjon i USA og Singapore Scana kjøper ABBs marinevirksomhet i Polen og etablerer Scana Zamech Sp.Zo.o. Oppkjøpet styrker og kompletterer Scanas aktiviteter innen forretningsområdet Marin. Scanas etablering av virksomhet i Brasil vil gi store vekstmuligheter i et spennende marked. Scana etablerer også selskapet Scana Subsea som leverer subsea- og stigerørskomponenter til olje- og gassindustrien 2011 Scana kjøper konkursboet etter Axels Components i Kristinehamn, Sverige og etablerer Scana Machining AB. Scana selger sin eierandel i Jørpeland Kraft AS. Scana vinner gjennom Scana Offshore Vestby, kontrakt til 350 millioner kroner i Brasil. Dette er den største Scanakontrakt noensinne og gir gjennombrudd i et spennende marked Scana refinansieres gjennom en rettet emisjon på brutto 150 millioner kroner mot eksisterende aksjonærer og eksisterende lånefasilitet refinansieres med et nytt flerevaluta lån pålydende 348 millioner SEK og en trekkfasilitet på 280 millioner NOK. Eksisterende lån i Leshan Scana Machinery ble refinansiert med et nytt lån pålydende 8,7 millioner USD.

9 20139

10 10 forretningsområder Scana er organisert i forretningsområder med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. SCANA ENERGY Scana Steel Björneborg AB, Sverige Produksjon og salg av smidde spesialkomponenter. Scana Steel Booforge AB, Sverige Produksjon og salg av truckgafler. Spesialisert smie- og varmebehandling. Scana Steel Söderfors AB, Sverige Produksjon og salg av valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål. Scana Machining AB, Sverige Maskinering, sammenstilling og testing av komponenter og produkter. Scana Subsea AB, Sverige Salg og prosjektledelse av undervanns- og stigerørsystemer til oljeog gassindustrien. Scana Steel AB, Sverige Forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, Sverige. SCANA PROPULSION Scana Volda AS, Norge Design, engineering, produksjon og salg av gir, propeller og framdriftssystemer. Scana Mar-El AS, Norge Design, produksjon og salg av elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy. Scana Zamech sp. zo. o, Polen Salg og service knyttet til fremdriftssystemer. Scana Singapore Pte. Ltd. Salg og service knyttet til fremdriftssystemer. Scana Shanghai Trading Co. Ltd. Utekontor for salg og service knyttet til fremdriftssystemer. Scana Propulsion US Inc. Salg og service knyttet til fremdriftssystemer. SCANA OFFSHORE Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og resertifisering av utstyr til oljeindustrien. Scana Steel Stavanger AS, Norge Produksjon og salg av høylegert støpe- og smiegods, samt slitestål til oljeindustrien. Scana Offshore Vestby AS, Norge Engineering, design, produksjon og salg av spesialutstyr til olje- og gassindustrien. Scana Offshore Services Inc, USA Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr. Scana Offshore Services, Singapore Design, engineering og markedsføring mot markedet i Sør-øst Asia. Scana Skarpenord AS, Norge Design, produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana Korea Hydraulics Ltd, Sør-Korea Produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana eier 49 %. Scana Skarpenord Shanghai Service Station, Kina Service knyttet til hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. SCANA OTHER BUSINESS Leshan Scana Machinery Ltd, Kina Produksjon og salg av støpegods og stålvalser. Scana eier 80%. Scana Do Brasil Industrias Ltda., Brasil Representasjons- og salgskontor spesielt rettet mot olje og gassindustrien samt det marine markedet. SCANA PROPERTY Etablert 2013 for å forvalte og utvikle Scanas totale eiendomsverdier.

11 11 Forretningsområder

12 12 forretningsområdet SCANA ENERGY Selskapene i Scana Energy har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge, Scana Steel Söderfors, Scana Subsea, Scana Machining og Scana Steel AB. Selskapene innen Scana Energy har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Scana Energy har olje- og gass, samt annen energi som viktigste markedsområder. I tillegg leverer selskapene spesialstål og komponenter til marine-, automobil-, maskin-, og verktøyindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, varmebehandlings- og maskineringsverksteder. Forretningsområdet har en betydelig metallurgisk kompetanse. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte systemer for kvalitetssikring. Strategisk posisjon Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i bransjen er vanskelig som følge av høye inngangsbarrierer, da produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store kapitalinvesteringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Scana er en av få aktører med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Scanas konkurrenter har i liten grad egne stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Større kontroll over verdikjeden gir Scana konkurransefortrinn. I perioden er det investert nær 400 millioner NOK i selskapene innen Scana Energy. Investeringene bidrar til økt konkurransekraft som følge av økt kapasitet og leveringspresisjon, samt redusert operasjonell risiko og produksjonskostnader. Scana Energy har de siste årene økt satsingen mot olje- og gassmarkedet og har nå nær halvparten av omsetningen mot dette interessante, men krevende markedet. Selskapene har de siste årene også gått lengre i verdikjeden gjennom å ta ansvar for ferdigmaskinering, overflatebehandling, testing og til dels sammenstilling. Disse posisjonene differensierer Scana Energy fra andre tilsvarende virksomheter. både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjons kapasitet av eget tilvirket stål på nærmere tonn smeltet materiale. For Scana er det viktigere hvilke avanserte komponenter og produkter vi kan skape av høykvalitets stål, enn antall tonn som kan produseres. Tonnasje og god kapasitetsutnyttelse er imidlertid viktig for kostnadsdekning og lønnsomhet. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kg til 75 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret innen sylindriske produkter er Scana markedsledende. Scana innehar stor kapasitet innen varmebehandling. Dette muliggjør spesielle materialkvaliteter og utvidet strekkfasthet i materialer, noe som er et viktig konkurransefortrinn. Marked og kunder Forretningsområdets hovedmarked er energi, hvorav olje og gass er det dominerende markedet. Spesialproduktene leveres til verdensledende kunder over hele verden. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg, som sammen med et mer ferdigbearbeidet produkt, gir en konkurransedyktig totalløsning. Den globale aktiviteten innen olje- og gass er høy. Scana Energy leverer blant annet komponenter til stige rør til utbyggingsprosjekter offshore. Dette er krevende prosjekter med betydelig utviklingsarbeid. Flere av prosjektene er nå under ferdigstillelse og både resultatene av utviklingsarbeidet og markedet generelt gir grunnlag for god lønnsomhet for fremtidige prosjekter. Scana Energy har opparbeidet en rekordstor ordrereserve til olje- og gass prosjekter. Ordrereserven skal leveres i 2013 og Scana Energy leverer også akslinger på opp til 24 meter, som inngår i fremdriftssystemer til skip. Antall kontraheringer av skip har vært på et meget lavt nvå de siste årene. Når markedet kommer tilbake er Scana Energy godt posisjonert og en økt aktivitet innen skipsbygging vil ha stor positiv betydning for Scana Energys lønnsomhet. Kundene til spesialstål er primært stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere som blant annet olje- og gassindustrien, bilindustrien og maskinindustrien. Scana har en rekke lang siktige samarbeidsavtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Produkter Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. Bærende elementer er et nært samarbeid med kunden og høy kvalitet. Scanas teknologiske kompetanse er sentral Utviklingen går i retning av høyere grad av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet.

13 13 Bildet viser en «Tension joint» i prosjekt «Laggan Toremore» for FMC Kongsberg. Fotografiet er tatt ved sluttinspeksjon hos Scana Offshore Technology før «avreise» mot Nordsjøen og installasjon utenfor Shetlandsøyene på 600 meters dyp. Sluttkunde er Total. Scana Energy

14 14 Administrerende direktør: Sören Andersson SCANA STEEL BJÖRNEBORG Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varme behandling, smie med en presse på tonn og et velutstyrt maskineringsverksted. Scana Steel Björneborg ble grunnlagt i 1656 og er en av verdens eldste smier. Økt produksjon og kvalitet 2012 kan karakteriseres som et år med god utvikling. Implementeringen av Lean process har tatt av i løpet av året. Vi ser tydelig at kombinasjonen av god ordreinngang, kontinuerlige forbedringer og daglig ledelse resulterer i bedre flyt av både produkter og informasjon. Ledetiden og leveringspresisjonen er betydelig forbedret gjennom En av årets tekniske utfordringer kom fra olje- og gassindustrien, da vi fikk stor etterspørsel etter produkter med helt nye kvalitetskrav. Dette ble løst, etter betydelig utviklingsarbeid, på en god måte. Som et direkte resultat av ovennevnte arbeid synker også kostnadene ved kvalitetsavvik. Kombinert med program for kostnadsreduksjon, gir dette selskapet økt konkurransekraft. Dette programmet fortsetter gjennom 2013, som en videreføring av tidligere arbeid med å systematisk korte ned ledetider. Scana Steel Björneborg ønsker å sikre at selskapet har dyktig, faglært arbeidskraft, noe som igjen gir forbedret kvalitet. Selskapet identifiserer kritiske ferdigheter ved hjelp av en kompetansematrise, i tillegg til sertifisering av spesifikke ferdigheter gjennom praktiske og skriftlige tester. gjelder spesielt det marine segmentet, men også innen energisegmentet. Scana Steel Björneborg forventer at også 2013 blir et utfordrende år og vil jobbe aktivt mot både eksisterende og nye kunder for å styrke aktiviteten. Produkter Scana Steel Björneborg leverer kundetilpassede produkter til fire markedssegmenter: industri, marine, maskin og energi. Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, store og lange stålkomponenter med høyt teknisk innhold. Scana Steel Björneborg leverer også råsmidde og grovdreide detaljer. Produktene er eksempelvis akslinger, rotorer, sammenføyninger (joints), stigerør, stenger og plater. Produktene er ofte nøkkelkomponenter for selskapets kunder og leveres med varierende ferdighetsgrad, alt etter kundens spesifikasjoner og krav. Selskapet samarbeider også med materialinstitutter for å ytterligere øke kvaliteten på produktene og med underleverandører innen konsernet for å gjøre produktene så ferdigstilte som kunden ønsker. Marked og kunder Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen, direkte eller gjennom andre selskap i konsernet. Det største markedet er Europa, men eksport går også til USA, Asia og andre deler av verden. Hele smieindustrien har også i 2012 fortsatt å være kjennetegnet av lav etterspørsel og økt konkurranse på grunn av overkapasitet i både Europa og Asia. Scana Steel Björneborg har, i tråd med en langsiktig strategiplan, fortsatt arbeidet med å øke produktenes foredlingsgrad. Dette har i 2012 medført at flere kunder enn tidligere har bestilt foredlede produkter. Dette

15 Administrerende direktør: Torsten Blomberg Plassjef: Bjørn Konradsen Scana Steel Booforge Scana Steel Booforge er verdensledende innen produksjon av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmie kan selskapet produsere store gafler og andre smidde produkter etter alle spesifikasjoner, med store krav til styrke. Siden 2009 har Booforge produsert master og løftevogner og dermed komplette løftesystemer til trucker i det tyngre segmentet. 15 Marked og kunder Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter, samt andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, men selskapet deltar også på det internasjonale markedet gjennom sitt distribusjonsnettverk. Blant selskapets største kunder finner vi Cargotec, Konecranes, Svetruck, Sandvik, Alfa Laval og Moorlink. Markedet for Scana Steel Booforges kjerneprodukter gafler, friformsmie og varmebehandling har vært stabilt i Produkter Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Komplett løfteutstyr til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter Styrkingen av Scana Steel Booforge som varemerke i truckindustrien har økt etterspørsel og globalt salg. For ytterligere å øke den globale aktiviteten, er nye salgskanaler og forhandlernettverk etablert i løpet av En egen utviklingsfunksjon gjør at Booforge nå opptrer som en aktiv partner sammen med kunder i et verdikjedeperspektiv for å utvikle supplerende produkter. Med tydeligere markedsfokus, egen teknologiutvikling og effektivisering av produksjonen skal Scana Steel Booforge møte fremtiden.

16 16 Administrerende direktør: Per Jarbelius SCANA STEEL SÖDERFORS Scana Steel Söderfors er en spesialisert produsent av stål i kvalitetsutføring, høylegert og med høy renhet for krevende formål. Varmeforming og varmebehandling av stål har lange tradisjoner ved Söderfors. Siden 1676 har dyktige smeder gjort Söderfors berømt for sine kvalitetsprodukter. Selskapet har lang erfaring med smidd, valset, varmebehandlet og maskinert stål. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige, og er nær andre større stålprodusenter. Siden 1995 har selskapet vært en del av Scanagruppen. Marked og kunder Scana Steel Söderfors eksporterer 50 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men også Kina, Japan og USA er viktige markeder. Scana Steel Söderfors arbeider innen tre forskjellige markedssegmenter: energi, olje & gass og stål. Kundene er verdensledende systemleverandører, komponentleverandører, stålmakere, maskinbyggere og distributører. I 2012 har en større andel av selskapets ordreinngang inkludert større grad av foredling. Produkter Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter. Hovedproduktene er smidde eller valsede emner, seksjoner, profiler og friformsmidde komponenter med høyt teknisk innhold. Typiske friformsmidde komponenter i tillegg til emner, er akslinger, rotorer, plater og koplinger. Valsede produkter blir framstilt i høylegert stål, som runde og flate profiler, med bjelker som vanligste produkter i forskjellige rustfrihetsgrader med vekt på grader av Duplex og Super Duplex. Høylegert verktøystål og PM-stål i form av bjelker, runde og flate profiler er også viktige produkter. Scana Steel Söderfors vokser videre innen olje- og gassindustrien, med fokus på stålbjelker i lav- og høylegert stål. Koplinger av forskjellige typer og materialer er et etablert produkt. I løpet av året har selskapet investert i ytterligere kapasitet i bearbeidingsutrustning for å møte økt etterspørsel av høyforedlede produkter. Investeringen er gjort for å øke produksjonseffektiviteten og for å møte kundens krav. Kundeservicen økes ved at selskapet fokuserer på «Lean production»-filosofien. Organisasjonen fortsetter kompetanse- og ferdighetsutvikling, med det mål å øke andelen foredlede produkter og møte kravene fra strategisk viktige kunder. Videre er et nytt system for prosesshåndtering av internlogistikk blitt implementert for å skape muligheter til å utvikle Scana Steel Söderfors til en «just-in-timepartner» for kundene.

17 Administrerende direktør: Torsten Blomberg Scana MachinING Scana Machining selger og utfører tjenester innen montering, maskinering, sveising og testing av systemleveranser for tunge komponenter innenfor et bredt utvalg av lavlegert til avansert rustfritt stål, samt aluminium, spesielle legeringer og andre høykvalitets materialer. 17 Marked og kunder Scana Machinings fremste markeder er innen olje og gass, energi og marine, samt papir, tungindustri og militære forsvarsprodukter. Salg skjer gjennom egne datterselskap, samt større internasjonale konsern med tilknyttet industri i Sverige og Norge. De produktene selskapet tilvirker er i stor grad for videre eksport til sluttkunder. Scana Machinings viktigste konkurransefordel er korte interne beslutningsprosesser fra forespørsel til leveranse, de ansattes faglige kompetanse, engasjement og fokus på å løse kundens behov. Sammen med Scana forøvrig er kvalitetskontrollen gjennom hele verdikjeden styrket gjennom fremtidsrettede fasiliteter og produksjonsutforming. Segmentet innen olje og gass, marine og militære forsvarsprodukter kommer til å være stabile og voksende markeder for selskapet. Selskapet jobber aktivt med å utvikle seg mot nye kundegrupper med spesiell fokus på kunder innen det norske olje- og gassmarkedet. Produkter og tjenester Selskapet leverer underleveranser innen sveising, maskinering, montering og testing av systemleveranser for tunge komponenter innen stål, rustfritt og aluminium. Vi leverer produksjonstekniske tjenester, samt fabrikasjon av mindre strukturer. Scana Machining har en avansert kalibreringsvirksomhet i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Selskapet selger også kalibreringstjenester til flere eksterne kunder.

18 18 Administrerende direktør: Peter Jansson Scana subsea Scana Subsea er et selskap som leverer subsea- og stigerørskomponenter til olje- og gassindustrien. Med høy kompetanse innen material og produksjon tar selskapet et helhetlig ansvar for tilvirkning, sammenstilling og testing av sammensatte produkter. Selskapet utvikler merverdi for kundene gjennom optimale produksjonsløsninger. Selskapet arbeider med salg, kontraktsarbeid og produktutvikling. All produksjon utføres av stålproduksjonsselskapene i Scana-konsernet, komplettert med høykvalitativ bearbeiding fra Scana Machining. I tillegg er det etablert samarbeid med partnere utenfor gruppen. Selskapet vil utnytte Scanas sterke markedsposisjon innen stål- og smieproduksjon av lange og tunge komponenter. Marked og kunder Scana Subsea eksporterer 100 % av sin omsetning. Kundene er oljeselskaper og system- og produktleverandører internasjonalt, med USA som det største markedet. Men også Nordsjøen, Brasil og Sørøst-Asia er viktige satsingsområder ble et godt år for Scana Subsea med flere store kontrakter innen stigerør i Nordsjøen og Mexicogulfen. Salget har vist en positiv utvikling i forhold til tidligere år. En viktig konkurransefordel er Scanas erfaring i å håndtere lange og tunge produkter. Selskapet har også et sterkt salgsnett. Stigerør kommer fortsatt til å være selskapets viktigste produkt. I 2013 er det ventet økning i etterspørselen etter stigerør. Men selskapet vil også jobbe hardt for å utvide produktspekteret. Gjennom Scana Subsea oppnår Scana en mer effektiv prosjektstyring og tar et totalansvar for hele tilvirkningsprosessen. Dette gir øket effektivitet og redusert kostnad for kundene. Effekten ser vi gjennom øket ordreinngang. Ordrereserven for Scana Subsea ved inngangen til 2013 er på over 300 millioner kroner. Det er rekord for selskapet og for Scanas satsing mot subsea-området. Produkter og tjenester Selskapets viktigste produkter er smidde, rotasjons symmetriske, lange og tynne komponenter med høyt teknisk innhold til olje- og gassindustrien, til bruk i stigerørs- og tendonsystemer. Materialteknologi og metallurgisk kompetanse er også en del av de tjenestene selskapet tilbyr. Selskapets produkter er ofte nøkkelkomponenter for kundene. Scana Subsea leverer komponenter med varierende grad av ferdigstilling, alt etter kundens ønske. Selskapet vektlegger forskning og utvikling for å ytterligere styrke kvaliteten på produktene.

19 Administrerende direktør: Sten Israelsson SCANA STEEL AB Scana Steel er et kostnadseffektivt eiendomsselskap som forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, nord-øst for Väneren i Sverige. 19 Totalt eier selskapet m 2 bygningsareal. Dette består hovedsakelig av industrilokaler, med tilhørende kontor- og serviceområder. Virksomheten er lokalisert på gamle Bofors industriområde, og eiendommene ble anskaffet i 1997, da Scana kjøpte eiendommen fra Bofors AB. I takt med strukturendringer som har skjedd i forsvarsindustrien og som løpende pågår, har det blitt behov for å få en ny virksomhet i lokalene, for å erstatte et redusert behov hos eksisterende leietakere. I Karlskoga er det en økende mengde ledige lokaler i eiendomsporteføljen. Scana Steel har fortsatt en høy andel av sine lokaler utleid og har unngått reduserte volumer gjennom året. Tjenester I dag leier fem eksterne selskaper totalt ca m 2. De resterende lokalene leies og nyttes av Scana Steel Booforge og Scana Machining. Scana Machining overtok lokaler som tidligere ble leid av Axcel Components. Logistikk og geografi Sett fra et svensk perspektiv, ligger Karlskoga nesten midt i et sentrum for logistikk. Med en forbedret E18 mot Örebro og Karlstad, er Karlskoga i dag et sterkt konkurransedyktig alternativ til andre nærliggende steder. Virksomheten har i 2012 har vært positiv for både Scana Steel og leietakerne. Særlig logistikkselskapene har hatt positiv utvikling og etterspør større lokaler.

20 20 Administrerende direktør: Kristian Sætre forretningsområdet SCANA PROPULSION Scana Propulsion ble etablert for å samordne og øke markedsinnsatsen for Scanas framdriftsteknologi innen propeller, gir, thrustere og fjernstyring. Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet. er offshore ankerhåndteringsfartøy, seismikkfartøy og andre spesialskip til blant annet offshore og fiskeri. Geografisk foregår hovedaktiviteten i Asia, Europa og USA, i tillegg til at Brasil er vokst frem som et interessant marked. Scana Propulsion-gruppen ble fra 1. januar 2012 strukturert som et konsern i konsernet, hvor de selskapene som inngår tilbyr utstyr og tjenester til framdrift og manøvrering av skip. Kjernemarkedene i forretningsområdet er shippingindustrien, og nøkkelkunder er skipsverft, shippingselskaper, skipsdesignere og andre tilbydere av skipsutstyr. Strategisk posisjon Forretningsområdet er markedsleder innen komplette og teknisk sofistikerte løsninger og er representert i de viktigste markedene. Scana Propulsions hoved segment Scana Propulsion koordinerer salg, markedsføring, innkjøp, produktutvikling og produksjon av propeller, gir, thrustere og fjern styrings systemer. Stålselskapene har produkter som er inkludert i framdriftsselskapenes produkter, noe som gir solid kontroll over verdikjeden og øket verdi for Scanagruppen. Scana har de senere år forestått en sterk vekst i servicemarkedet. Dette har delvis kompensert for lavere aktivitet innen nysalg. Scanas vekst innen service og reparasjoner forventes å forsette i 2013.

21 21 Scana Propulsion

22 22 SCANA VOLDA Administrerende direktør: Kristian Sætre Det tidligere Volda Mekaniske Verksted som ble etablert i 1913 i Volda og feirer dermed 100-årsjubileum i Selskapet ble i 1998 oppkjøpt av Scana Industrier. Volda Mek. startet som motorfabrikk og utvidet senere til også å omfatte skipsbygging og produksjon av propeller og gir. På slutten av 1980-tallet ble det siste skroget levert. Siden 1996 har gir og framdriftssystemer vært de viktigste produktene. Scana Volda har siden 1996 vært Consortial Partner til MaK (Caterpillar). SCANA SINGAPORE Administrerende direktør: Lars Alvsvåg Etablert i Scana Singapore har ansvar for salg og service av Scanas marine produkter i Sørøst-Asia. Service og installasjon av produkter blir utført av lokalt personell, og det utføres service på relaterte produkter for eksterne selskaper. SCANA MAR-EL Administrerende direktør: Bjønn Tveito Selskapet holder til i Dalen i Telemark og har vært en del av Scana Industrier siden Scana Mar-El er en av Europas ledende produsenter av maritime kontrollsystemer for framdrift og manøvrering av skip, samt kontrollsystemer for spesielle applikasjoner. Siden starten i 1974 har selskapet levert nærmere 3000 styrings- og navigasjonssystemer. SCANA SHANGHAI TRADING Administrerende direktør: Stig Hjelvik Opprettet i Tidligere var selskapet registrert som representasjonskontor for Propulsion. Selskapet er nå selvstendig, med ansvar for egen omsetning og fortjeneste. Viktigste forretningsvirksomhet er nysalg og service for det kinesiske skipsbyggermarkedet. SCANA ZAMECH Administrerende direktør: Jacek Pabian Historien går tilbake til 1837, da Ferdinand Gotlob Schichau startet «Schichau Werke» maskinverksted. Verkstedet framstilte deler til dampmaskiner, utstyr til sukkerfabrikker, oljebrønner og sagbruk, samt hydrauliske presser og valser. I 1855 sjøsattes verdens første havgående skip med stålskrog og propell fra «Schichau Werke». Scana kjøpte selskapet i De senere år har selskapets viktigste produkter vært tunnelthrustere og store propeller. I løpet av 2012 ble all fremstilling av nye produkter flyttet til Scana Volda. I dag er Scana Zamech et salgs- og serviceselskap. I tillegg utfører selskapet enkelte ingeniørtjenester for Scana Volda. SCANA PROPULSION US INC. Administrerende direktør: Dan Gaiennie Opprettet i Et historisk stort ordrevolum og et lovende marked gjorde det mulig og nødvendig å etablere en salgs- og servicestasjon i nærheten av Mexicogulfen. Selskapet er lokalisert i Mandeville, nær New Orleans.

23 23 Scana Propulsion er representert gjennom egne kontorer, strategiske samarbeidspartnere og agenter i Norge, Polen, Island, Nederland, Tyrkia, Forente Arabiske Emirater (UAE), Singapore, India, Kina, Korea, USA, Brasil og Chile. Gjennom denne strukturen kommer Scana Propulsion nærmere kundene både for salgsoppfølging og serviceberedskap til den seilende flåte. Scana Propulsion Service er et eget profittsenter i grupperingen og forestår service og ettermarkedsaktiviteter for produktområdet. Scana Propulsion Service har servicepersonell i Norge, Polen, Singapore, Kina, USA og Brasil, i tillegg til serviceavtaler med selvstendige selskaper i utvalgte markeder. Selskapene som utgjør Scana Propulsion har utviklet et godt internasjonalt renommé og har ca. 80 % eksportandel. Marked og kunder Scana Propulsions hovedsegment er offshore, handelsfartøy, hurtigbåter, passasjerskip og fiskeri. Geografisk foregår hovedaktiviteten i Asia, Europa og USA. Europeiske redere og designfirma er av spesielt stor betydning for de markeder som Scana Propulsion opererer i. I Brasil er det stor aktivitet innen offshoreog handelssegmentet som resultat av Petrobras omfattende utbyggingsprogram. Dette er et viktig marked for Scana Propulsion. Scana Propulsion kjennetegnes ved teknisk avanserte løsninger og har en sterk markedsposisjon innen skip for krevende operasjoner som ankerhåndtering og andre spesialfartøy. Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet, men produktene er også selvstendige enheter. Blant annet har gir fra Scana Volda et sterkt navn i markedet; det samme har kontrollsystemene fra Scana Mar-El. Sammen med motorprodusenter tilbyr Scana komplette framdriftspakker for skip, bestående av motor, gir, propeller, akslinger, tunnel-thrustere og framdriftsstyring. Caterpillar er consortial partner og har en viktig rolle i dette segmentet. Et nært samarbeid med skipsdesignere og ledende elektroleverandører har skapt et tydelig fokus på utvikling av produkter som inngår i miljøvennlige hybride og dieselelektriske framdriftssystemer. Det er stor interesse blant samarbeidspartnere for å utvikle framdriftsløsninger sammen med Scana, og en videre satsing på komplette pakker innenfor hybrid- og dieselelektriske løsninger forventes å gi

24 24 ytterligere resultater. Scana Propulsions produktspekter er inntegnet hos flere designfirma som markedsfører produktene i ulike skipsdesign til sine kunder. Scana Propulsion Service satser sterkt innen salg av servicetjenester til verdensmarkedet. Satsingen har gitt positive resultater. Synergier mellom propulsjonsselskapene og en ytterligere internasjonal satsing ventes å øke omsetningen og resultatet for serviceorganisasjonen. Salg og markedsføring av servicetjenester foregår i hovedsak til egne produkter i form av oppstart, vedlikehold, utskiftninger og havari, samt innen andre spesialtjenester og inspeksjon var generelt sett et utfordrende år for bransjen, i hovedsak grunnet overkontrahering i 2007 og 2008 og den resulterende overskuddstonnasjen. Finanskrisen, med påfølgende begrensninger på investeringslyst og finansiering i shipping, forsterket en allerede treg kontrahering. Scana Propulsion er også påvirket av denne situasjonen. Grunnet en større del kontrakter til offshoreflåten, har det likevel vært en tilfredsstillende ordreinngang. I 2012 signerte selskapet strategiske viktige kontrakter innen offshore i Singapore, USA og Norge. Det svake markedet antas å holde seg også gjennom Likevel antas etterspørselen for fartøy innen offshore og vindmøller å øke. Disse markedene er viktige for Scana Propulsion. Lavere aktivtet ved verftene har resultert i kortere leveringstid på Propulsion-produkter, fra typiske 2-3 år i travle perioder, til mindre enn ett år. En virkning av denne situasjonen er at nye kontrakter i dag har en raskere resultateffekt. Produkter Produktspekteret i Scana Propulsion: Vribare propeller fra mm. hub diameter (8 m. maks. ytre diameter) Faste propeller i diesel-elektriske framdriftssystemer med gir Reduksjonsgir opp til kw motorytelse

25 Tunnel-thrustere opp til 3000 mm. diameter og 3000 kw Kontraroterende propeller (CRP) i kombinasjon med permantntmagnet motor. Max. power acc. specs. Permanentmagnet motorer direkte koplet til vridbare propellere. Max. power acc. specs. Maritime kontrollsystem for framdrift og manøvrering av skip Rorstyringer, styremaskiner, thrusterstyringer Joystick-systemer Agentur for posisjonssensorer, styrespaker og instrumentering Service og kundesupport: - Planlagte reparasjoner og vedlikehold ved tørrdokking - Service etter kundens ønske og krav - Ombygginger og moderniseringer for økt sikkerhet og driftsøkonomi, samt miljøvennlige løsninger - Deler - Opplæring, konsultasjon og overvåkning Produktutvikling I markedet for høyteknologiske løsninger, er videreutvikling og spesielt utvikling etter kundespesifikasjoner av stor betydning. Derfor har Scana Propulsion en kontinuerlig produktutvikling og oppgradering som en integrert del av konsernets arbeid. Leveransene er tilpasset det enkelte skip og spesifiseres i samarbeid med reder og skipsdesigner. Utviklingsteamet innen Scana Propulsion utvikler, prosjekterer, produserer og selger framdriftsløsninger for alle skipstyper i størrelse opp til ca kw motorytelse. Forretningsområdet har også en avdeling for utvikling og produksjon av fjernstyringer. Scana Mar-El har egen agenturavdeling som selger komponenter av svært høy kvalitet. Disse benyttes innen offshore, telekommunikasjon, energi, sjø- og landbaserte forsvarsinstallasjoner og annen industri. Avdelingen representerer store internasjonale aktører innen avanserte høyteknologiske komponenter og har en kundeportefølje innen teknologiske bedrifter i Norge. Scana Propulsion har et sterkt markedsfokus og kommersialiserer jevnlig nye produkter. Produkter tilpasset hybride og dieselelektriske løsning har tydelig fokus var året for et gjennombrudd i kontrarotasjonspropeller (CEP) i kombinasjon med permanente magnetelektriske motorer. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Salt Ship Design og Inpower. Produktet har skapt massiv interesse verden over. Produktet er i tillegg passende for «pure platform supply vessels» (PSVer), et markedssegment som Scana Propulsion hadde begrenset adgang til med sitt tidligere produktspekter. Scana Propulsion har gjennom flere år utviklet en ny generasjon tunnel-thrustere med optimalisert styrke og redusert støy. Denne thrusteren var ferdigstilt i 2011 og ble internasjonalt lansert i Viktige nye ordrer i 2012 Ordreinngangen i 2012 skjedde hovedsakelig innen offshore, servicefartøy for vindmøller, fiskeri og andre spesialfartøy. Følgende viktige ordrer kan nevnes: STX for skipsreder Iceman. Et sofistikert og stort, dobbelt framdriftssystem for en AHTS, til bruk i arktiske farvann. BAE systems for Gulfmark Offshore. Leveranse av to skip, med opsjon på flere. Kleven verft for Ugland Offshore. Kontraroterende propeller i kombinasjon med permanentmagnet motor, som et resultat av samarbeidet med Salt Ship Design. Flere viktige ordrer med Servogear på fjernstyringssystemer for serviceskip til vindmøller Fiskefartøymarkedet har vært aktivt de siste årene, og Scana Propulsion signerte flere hyggelige ordrer i dette segmentet. 25

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2011 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2013 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014 Regnskap etter 3. kvartal 2014 22. oktober 2014 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014: EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer; Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Rogaland på Børs, 31. august 2009 Rolf Roverud - CEO Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer nisjeprodukter og systemløsninger til markedssegmentene; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall Årsrapport 2009 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 konsernledelse og styre 6 konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Bakgrunn for emisjonen: Vekst gir kapitalbinding Scana Industrier kommer fra (for selskapet) en historisk dyp lavkonjunktur med betydelig

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner.

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2006 _7 Historiske høydepunkter 10

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap MeldingsID: 276861 Innsendt dato: 23.02.2011 17:48 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA XOSL

Detaljer

Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA

Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA Innhold 1. Kort om Scana Industrier ASA 2. Status i dag 3. Drivere og forventninger 1. Global utvikling generelt 2. Marinemarkedets utvikling

Detaljer

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem 3.12.2014 SEMINARPRESENTASJON Oddbjørn Følsvik Drivstofføkonomiske fremdriftssystem - 2 speed gir - Thorque - CRP-PM Kunnskap Kjernekompetanse System integrasjon Tannhjul design Fjernstyring Tribologi

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011 Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Fjerde kvartal 2010: Positiv ordreinngang! Omsetning 1 756 mill kr og driftsresultat -62 mill kr for

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017 Presentasjon av rapport for 3. kvartal 2017 Stavanger, 01. november 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 264414 Innsendt dato: 16.07.2010 18:01 UtstederID: INC Utsteder: Incus Investor ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013 Regnskap etter 1 ste kvartal 2013 24. og 25. april 2013 Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 504 mill kr i 1. kvartal 2013, mot 559 i 1. kvartal 2012 og 524 mill kr 4. kvartal 2012 EBITDA -12mill

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013 Regnskap etter 3. kvartal 2013 23. oktober 2013 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og strategiske initiativ Omsetning 451 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 365 i 3. kvartal 2012.

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Presentasjon av rapport for 4. kvartal Stavanger, 28. februar 2018

Presentasjon av rapport for 4. kvartal Stavanger, 28. februar 2018 Presentasjon av rapport for 4. kvartal 2017 Stavanger, 28. februar 2018 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Utsikter 2002 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall per 3. kvartal 2002 Driftsinntekter

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap srapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Maskinering, sveising og montering

Maskinering, sveising og montering Maskinering, sveising og montering IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, sveising, montering Tjenester: Maskinering Montering Sveising Sliping Måling Tråderodering Vi

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Gjennombrudd for Havyard i Brasil

Gjennombrudd for Havyard i Brasil Gjennombrudd for Havyard i Brasil Havyard skal levere skipsdesign og utstyr til fire ankerhåndteringsfartøy (AHTS) som skal bygges og opereres av den brasilianske rederi og verftsgruppen Grupo CBO. Kontrakten

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Presentasjon generalforsamling 9. juni Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO

Presentasjon generalforsamling 9. juni Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO Presentasjon generalforsamling 9. juni 2011 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO KULSINTEROVN LKAB Photo: LKAB, Fredric Alm 2 Hovedfokus 2010 Strategiprosess Oppkjøp Opprettholde markedsposisjon 3 Finansielle

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal Stavanger, 1. mars 2017

Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal Stavanger, 1. mars 2017 Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal 2016 Stavanger, 1. mars 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer