KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006"

Transkript

1 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg i Sverige Positivt driftsresultat i virksomheten utenfor Skandinavia for første gang Nettbutikker åpnet i Danmark (des. 2006) og Frankrike (jan. 2007) Omsetning og resultat Komplett omsatte i fjerde kvartal 2006 for MNOK 685,0 (+19%) mot MNOK 575,6 i samme kvartal Direktesalg til sluttkunder utgjorde MNOK 493,9 (+25%), mens forhandlersalget utgjorde MNOK 191,1 (+5%). Av selskapets omsetning var 34% utenfor Norge i fjerde kvartal (28% i fjerde kvartal 2005). Målt mot samme kvartal i 2005 oppnådde virksomheten utenfor Norge en salgsvekst på 44%. Selskapet oppnådde et driftsresultat på MNOK 30,4 (+32%) i kvartalet sammenlignet med MNOK 23,1 i fjerde kvartal Resultatet før skatt viste et overskudd på MNOK 33,0 (+23%) mot MNOK 26,9 i samme kvartal foregående år. Solid økning i omsetning, forbedret dekningsgrad, kombinert med positivt resultat utenfor Skandinavia bidro til at Komplett leverte det beste kvartalsresultatet i selskapets historie. Totalt omsatte Komplett i 2006 for MNOK (+14%), med et driftsresultat på MNOK 85,9 (+35%) og et resultat før skatt på MNOK 94,5 (+34%). Kompletts likviditet er solid med en kontantbeholdning på MNOK 154,0 ved utgangen av perioden. I kvartalet har utlånsporteføljen innen konsumentfinansiering økt fra MNOK 39,4 til MNOK 58,3. Kontantstrømmen fra driften var på MNOK 0,7 i kvartalet blant annet på grunn av økningen i konsumentfinansiering og varebeholdning. Omsetning pr. måned i perioden var MNOK 221,7 (+31%) i oktober, MNOK 221,5 (+16%) i november og MNOK 241,7 (+12%) i desember 2006, målt mot tilsvarende måneder i Omsetningen i desember er den høyeste månedsomsetningen i selskapets historie. Solid vekst i kvartalets to første måneder ble avrundet med en god julehandel og dermed oppnådde Komplett den høyeste kvartalsomsetningen noensinne. Salg og markeder Salg pr kanal (MNOK) Salg 4Q-2006 Salg 4Q-2005 Endring Direktesalg 493,9 394,2 99,7 Forhandlersalg 191,1 181,4 9,7 SUM 685,0 575,6 109,4 Direktesalg økte med MNOK 99,7 (+25%) til MNOK 493,9 i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i Dette er salg til privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor via Komplett.no, Komplett.se, Komplett.co.uk, Komplett.ie, Komplett.nl, Komplett.be, Komplett.de, Komplett.at og Komplett.dk. Direktesalget viste en økning på +12% i Norge, +68% i Sverige, +5 % i Storbritannia/Irland og +22% i Nederland/Belgia sammenlignet med fjerde kvartal i Salg til tyske og østerrikske kunder via Komplett.de og Komplett.at ble åpnet den 6. juli 2006 og utgjorde MNOK 5,0 i fjerde kvartal. Kompletts danske nettbutikk Komplett.dk ble åpnet 5. desember Omsetningen i Danmark vil rapporteres sammen med Kompletts omsetning i Sverige da disse salgskanalene er organisert sammen. Totalt utgjorde Kompletts direktesalg MNOK i 2006 (+18%). Salg til forhandlere i Norge og Sverige økte med 5% til MNOK 191,1 i fjerde kvartal Totalt omsatte Komplett for MNOK 636 til forhandlere i 2006 (+5%).

2 Kompletts forhandlersalgsavdeling i Norge, Norek, ble nylig kåret til årets nisjedistributør 2006 av fagbladet IT-bransjen i samarbeid med MMI. Geografisk salg (MNOK) Salg 4Q-06 Salg 4Q-05 Endring Norge 454,8 415,5 39,3 -Direktesalg 272,1 243,3 28,8 -Forhandlersalg 180,2 172,2 8,0 -Konsumentfinansiering 2,5 0,0 2,5 Sverige/Danmark 154,5 94,1 60,4 -Direktesalg 142,9 84,9 58,0 -Forhandlersalg 10,9 9,2 1,7 -Konsumentfinansiering 0,7 0,0 0,7 Storbritannia/Irland 60,2 57,5 2,7 Nederland/Belgia 10,5 8,5 2,0 Tyskland/Østerrike 5,0 0,0 5,0 SUM 685,0 575,6 109,4 Komplett omsatte i 2006 for MNOK (+7%) i Norge, i Sverige/Danmark for MNOK 457 (+38%), i Storbritannia/Irland for MNOK 199 (+20%), i Nederland/Belgia for MNOK 35 (+35%), mens omsetningen ble MNOK 7 i Tyskland/Østerrike. Antall aktive kunder økte med 11% i kvartalet og selskapet effektuerte totalt ordre. Utvikling aktive kunder (antall) 4Q-06 4Q-05 Endring Komplett.no Komplett.se/Komplett.dk Komplett.co.uk/Komplett.ie Komplett.nl/Komplett.be Komplett.de/Komplett.at Norek.no Sum Segmentinformasjon Virksomheten i Skandinavia hadde en solid omsetningsutvikling i kvartalet til MNOK 606,1 (+19%), og et driftsresultatet på MNOK 29,6 (+20%). Utenfor Skandinavia økte omsetningen til MNOK 75,7 (+15%), og virksomheten nådde en milepæl ved å oppnå et positivt driftsresultat (MNOK 0,4) for første gang. En gradvis forbedring av dekningsgraden over tid, samt god kostnadskontroll har dermed gitt resultater. I tråd med Kompletts europeiske vekststrategi åpnet Komplett den 26. januar 2007 en ny nettbutikk i Frankrike. Kundeservice for Kompletts franske kunder vil bli håndtert fra Kompletts eksisterende kontor i Nederland og de franske kundene får varer fra Kompletts europeiske lager i Nederland. Ved utgangen av fjerde kvartal 2006 hadde Komplett en utlånsportefølje på MNOK 58,3 fordelt på kunder innen konsumentfinansiering. Porteføljen er fordelt på privatkunder i Norge (lansert fjerde kvartal 2005) og Sverige (lansert tredje kvartal 2006). I fjerde kvartal oppnådde selskapet et positivt driftsresultat innen segmentet konsumentfinansiering på MNOK 0,7. Omsetning (MNOK) 4Q-06 4Q-05 Endring Skandinavia 606,1 509,6 96,5 Utenfor Skandinavia 75,7 66,0 9,7 Konsumentfinansiering 3,2 0,0 3,2 Ikke fordelt 0,0 0,0 0,0 Sum 685,0 575,6 109,4 Driftsresultat (MNOK) 4Q-06 4Q-05 Endring Skandinavia 29,6 24,6 5,0 Utenfor Skandinavia 0,4-1,1 1,5 Konsumentfinansiering 0,7 0,0 0,7 Ikke fordelt -0,3-0,4 0,1 Sum 30,4 23,1 7,3

3 Forretningsutvikling/drift Kompletts dekningsgrad ble på 14,2% i fjerde kvartal 2006, mot 13,7% i samme kvartal ,4% prosentpoeng av den forbedrede dekningsgraden kan tilskrives konsumentfinansiering. De totale driftskostnader (lønn og andre driftskostnader) i kvartalet økte med MNOK 10,9 fra MNOK 52,9 til MNOK 63,8, sammenlignet med samme kvartal i Økningen i lønnskostnader på 24% skyldes blant annet håndteringskostnader knyttet til høyere omsetning, årsbonuser og den generelle lønnsveksten i Økningen i andre driftskostnader på 17% er relatert til den økte omsetningen i form av kostnader til levering og gebyr ved betaling med kredittkort, markedsføring, samt avsetninger innenfor konsumentfinansiering. Suksessen med egne utleveringssteder for Kompletts svenske kunder i Gøteborg og Stockholm har blitt videreført med lansering også i Malmø. Det er ikke aktuelt med flere utleveringssteder i Sverige på kort sikt, men konseptet vurderes innført i andre land. Med bakgrunn i de positive erfaringene med konsumentfinansiering i Norge og Sverige, planlegger Komplett en videre utvikling av konseptet fremover. Komplett åpnet den 5. desember 2006 nettbutikk i Danmark, og den 26. januar 2007 ble selskapets nettbutikk i Frankrike lansert som et ledd i selskapets europeiske vekststrategi. Med dette har Komplett tolv nettbutikker i ti land og en prioritert oppgave fremover vil være å videreutvikle disse butikkene slik at Komplett oppnår en solid posisjon i hvert enkelt geografisk marked. Kapital- og aksjonærforhold Pr. 31. desember 2006 var det aksjer i selskapet, fordelt på 468 aksjonærer og 24% av selskapet var eiet av utenlandske aksjonærer. Egenkapitalandelen var på 55%. Kursen på Komplettaksjen var ved utgangen av kvartalet NOK 118,00, sammenlignet med NOK 92,25 ved inngangen. Alle regnskapstall i denne rapporten er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) som Komplett implementerte den 1. januar Også sammenligningstall er etter IFRS dersom annet ikke er angitt. Komplett offentliggjør månedlige omsetningstall den tredje børsdagen i påfølgende måned. Neste rapportering av månedsomsetning vil være for januar 2007 som offentliggjøres før børsåpning mandag den 5. februar Resultatene for første kvartal 2007 legges frem den 26. april 2007 kl Sandefjord, 30. januar 2007 Styret i Komplett ASA Om Komplett Komplett er en av Europas ledende aktører innen e-handel med Internettbutikkene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.co.uk, Komplett.ie, Komplett.nl, Komplett.be, Komplett.de, Komplett.at, Komplett.dk, Komplett.fr og Norek.no. Komplett selger datautstyr, hjemmeelektronikk, hvitevarer og tilhørende produkter til sluttbrukere og forhandlere. Komplett omsatte for 2,249 MNOK i 2006 og har mer enn registrerte kunder i Norge, Sverige, Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Danmark og Frankrike. Se også for selskapsinformasjon eller handle på For ytterligere informasjon, kontakt: CFO Gyrid Skalleberg Ingerø, eller

4 KOMPLETT KONSERNET OKTOBER DESEMBER 2006 Tall i MNOK RESULTAT IFRS IFRS IFRS IFRS Driftsinntekter 685,0 575,6 2249, ,9 Varekostnad 587,5 497,0 1936, ,1 Dekningsbidrag 97,5 78,6 312,8 256,8 Lønnskostnader 38,3 30,9 121,2 106,1 Driftskostnader 25,6 21,9 94,2 77,4 EBITDA 33,7 25,8 97,5 73,4 Avskrivninger 3,3 2,7 11,7 10,0 EBIT (driftsresultat) 30,4 23,1 85,9 63,4 Resultat fra tilknyttet selskap 0,6 1,4 1,1 1,7 Annen finans 2,0 2,4 7,5 5,7 EBT (res. før skatt) 33,0 26,9 94,5 70,7 Skattekostnad 9,4 7,5 28,5 21,4 Resultat etter skatt 23,6 19,4 66,1 49,3 BALANSE IFRS IFRS Immaterielle eiendeler 10,3 19,2 Varige driftsmidler 18,2 14,4 Finansielle anleggsmidler 15,0 6,5 Sum anleggsmidler 43,5 40,1 Varelager 214,6 187,5 Kundefordringer 116,1 102,7 Konsumentlån 58,3 5,3 Til gode offentlige avgifter 22,0 2,9 Andre kortsiktige fordringer 9,0 11,8 Bankinnskudd 154,0 166,5 Sum omløpsmidler 574,0 476,7 Sum eiendeler 617,5 516,8 Innskutt egenkapital 136,7 136,7 Opptjent egenkapital 202,6 151,6 Sum egenkapital 339,3 288,3 Utsatt skatt 4,5 4,2 Sum langsiktig gjeld 4,5 4,2 Leverandørgjeld 174,9 128,0 Skyldig offentlige avgifter 41,0 41,3 Betalbar skatt 25,2 18,2 Annen kortsiktig gjeld 32,6 36,8 Sum kortsiktig gjeld 273,7 224,3 Sum gjeld og egenkapital 617,5 516,8 KONTANTSTRØMSANALYSE IFRS IFRS IFRS IFRS Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 18,3 1,2 71,5 59,5 Kontantstrøm fra konsumentfinansiering* -19,0-5,3-53,1-5,3 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3,0-3,8-14,0-9,3 Utbetalt utbytte 0,0-48,2-16,9-84,4 Endring i kontantbeholdning -3,7-56,1-12,5-39,5 Kontantbeholdning I.B. 157,7 222,6 166,5 206,0 Kontantbeholdning U.B. 154,0 166,5 154,0 166,5 *) Konsumentfinansiering inngår i operasjonelle aktiviteter, men er trukket ut på egen linje av informasjonshensyn EGENKAPITALAVSTEMMING IFRS IFRS IFRS IFRS Egenkapital I.B. 314,9 268,5 288,3 325,0 Omregningsdifferanse 0,8 0,4 1,8-1,6 Periodens resultat 23,6 19,4 66,1 49,3 Utbytte 0,0 0,0-16,9-84,4 Egenkapital U.B. 339,3 288,3 339,3 288,3

5 SEGMENTINFORMASJON Utenfor Skandinavia Elimineringer/ ufordelt 2006 Skandinavia Totalt Segmentomsetning* 1Q 495,6 64,5 0,7-1,1 559,8 2Q 387,2 50,1 1,3-1,3 437,3 3Q 513,7 52,7 2,0-1,0 567,4 4Q 606,9 75,7 3,2-0,7 685,0 Totalt YTD 2 003,4 243,0 7,2-4, ,4 Segmentdriftsresultat 1Q 24,1-1,7-0,3-0,7 21,4 2Q 19,3-2,9 0,0-0,5 15,9 3Q 20,4-2,2 0,5-0,5 18,2 4Q 29,6 0,3 0,7-0,3 30,4 Totalt YTD 93,4-6,6 0,9-2,0 85,9 Utenfor Skandinavia Konsumentfinansiering Konsumentfinansiering Elimineringer/ ufordelt 2005 Skandinavia Totalt Segmentomsetning 1Q 427,0 44,9 471,9 2Q 395,9 40,8 436,7 3Q 448,7 40,9 489,6 4Q 509,6 66,0 575,6 Totalt YTD 1781,2 192, ,9 Segmentdriftsresultat 1Q 14,1-1,6-0,4 12,1 2Q 13,1-1,9-0,7 10,5 3Q 20,6-2,5-0,5 17,6 4Q 24,6-1,1-0,4 23,1 Totalt YTD 72,4-7,1 0-2,0 63,4 I tabellen ovenfor vises segmentets omsetning inklusive salg til andre konsernselskaper i andre segment. Denne omsetningen elimineres på konsernnivå. RESULTAT PR. KVARTAL 2006 IFRS 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 Driftsinntekter 559,8 437,3 567,4 685,0 2249,4 Driftsresultat (EBIT) 21,4 15,9 18,2 30,4 85,9 Resultat før skatt (EBT) 22,7 17,5 21,3 33,0 94,5 Resultatmargin 4,1 % 4,0 % 3,8 % 4,8 % 4,2 % Resultat e.skatt pr aksje (NOK) 1,3 1,0 1,2 2,0 5,5 Utvannet resultat pr aksje (NOK) 1,3 1,0 1,2 2,0 5,5 Antall aksjer i millioner 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 RESULTAT PR. KVARTAL 2005 IFRS 1Q 2Q 3Q 4Q 2005 Driftsinntekter 471,9 436,7 489,6 575,6 1973,9 Driftsresultat (EBIT) 12,1 10,5 17,6 23,1 63,4 Resultat før skatt (EBT) 13,2 11,6 19,1 26,9 70,7 Resultatmargin 2,8 % 2,7 % 3,9 % 4,7 % 3,6 % Resultat e.skatt pr aksje (NOK) 0,8 0,6 1,1 1,6 4,1 Utvannet resultat pr aksje (NOK) 0,8 0,6 1,1 1,6 4,1 Antall aksjer i millioner 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 Perioderegnskapet er satt opp etter samme prinsipper som for årsregnskapet. Delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapportering. På selskapets hjemmeside og Oslo Børs finnes presentasjoner som viser utviklingen i konserntall fra og med Regnskapet er gjennomgått av revisor. Endelig regnskap presenteres den 15. februar 2007.

KOMPLETT DOBLET OMSETNINGEN I 4Q 2007 TIL MNOK 1.381

KOMPLETT DOBLET OMSETNINGEN I 4Q 2007 TIL MNOK 1.381 KOMPLETT DOBLET OMSETNINGEN I 4Q 2007 TIL MNOK 1.381 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning doblet til MNOK 1.381 høyeste i konsernets historie. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 31,4. Nytt lagersystem i normal

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

KOMPLETT KOSTNADSFØRER MNOK 85 I OMSTILLINGSKOSTNADER

KOMPLETT KOSTNADSFØRER MNOK 85 I OMSTILLINGSKOSTNADER KOMPLETT KOSTNADSFØRER MNOK 85 I OMSTILLINGSKOSTNADER Hovedpunkter i kvartalet: Omsetningsvekst på MNOK 293 (+ 40 %) til MNOK 1 022 Driftsresultat før omstillingskostnader på MNOK -12,5 Nedskrevet goodwill

Detaljer

ØKT DIREKTESALG I 1. KVARTAL 2010 FOR KOMPLETT

ØKT DIREKTESALG I 1. KVARTAL 2010 FOR KOMPLETT 1. kvartal 2010 1 ØKT DIREKTESALG I 1. KVARTAL 2010 FOR KOMPLETT Hovedpunkter i kvartalet: Direktesalget økte med 3 % Omsetning eksklusiv solgt virksomhet på MNOK 912 (-5 %) Vellykket integrasjon av MPX.no

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

ØKT DIREKTESALG I 2. KVARTAL 2010 FOR KOMPLETT

ØKT DIREKTESALG I 2. KVARTAL 2010 FOR KOMPLETT 2. kvartal 2010 1 ØKT DIREKTESALG I 2. KVARTAL 2010 FOR KOMPLETT Hovedpunkter i kvartalet: Direktesalget økte med 7 % Omsetning eksklusiv solgt virksomhet på MNOK 780 Driftsresultat (EBIT) MNOK 11,2 Dekningsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7).

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2009. Driftsinntekter 356,9 348,7 1 778,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -17,4-23,1 133,1 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -31,7-36,6 79,9 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT FJERDE KVARTAL 2011. Resultatutvikling konsernet fjerde kvartal 2011.

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT FJERDE KVARTAL 2011. Resultatutvikling konsernet fjerde kvartal 2011. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT FJERDE KVARTAL 2011. Pr. 4. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 546,9 521,4 Driftsinntekter 1 709,6 1 678,3 1 678,3 74,0 107,0 EBITDA (Driftsres. før

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2017

Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer