REGLER FOR JOURNALFØRING AV FoU-saker i ephorte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR JOURNALFØRING AV FoU-saker i ephorte."

Transkript

1 REGLER FOR JOURNALFØRNG AV FoU-sak i ephorte. Saksbehandl har ansvaret for å vurde om dokument skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysning undgitt lovbestemt taushetsplikt: Opplysning som undgitt taushetsplikt i lov ell i medhold av lov unntatt fra offentlighet. Dokumentet for øvrig offentlig, når ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet ell de unntatte opplysning utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold. Dokument påført lovlig beskyttelsesgrad kan unntas i sin helhet. Om den lovbestemte taushetsplikten finn vi i Forvaltningslovens 13 at Enhv som utfør tjeneste ell arbeid for et forvaltningsorgan, plikt å hindre at andre får adgang ell kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten ell arbeidet får vite om: 1) noens psonlige forhold,.. Som psonlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og psonnumm, statsborgforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysning røp et klientforhold ell andre forhold som må anses som psonlige. SAKSTTTEL PÅ MAPPA Skrivetilgang? Hvem? Forskningsmid l (ekstne) Midl til forskning og utvikling d HiÅ går inn med HVA SLAGS DOKUMENT? 1. Søknad om til forskningsprosje kt. 2. Søknad om midl til kjøp av avanst DOKUMENTT TTEL (bør være lik for lette søk) Søknad om til (prosjetets navn/tittel) Ansvar (saksbehandl) FA/Prosjektled/di rektør Journalføres ARK J N V- A E KOD E DOK. T. ARKV- DEL 632 X U Saksar KOMMENTA RER Noen få typ dokument skal alltid unntas offentlighet. Resten må vurdes. Dsom det W:\ARKV\EPHORTE\Regl- journalføring FoU-sak.doc

2 egenandel. en sak pr. år d søknadene samles 2. Dsom vi får innvilget skal det opprettes ny sak som lenkes til søknaden toveis. Altnativt at søknaden flyttes til Ny sak får nytt navn: Prosjektets navn/tittel:????? vit.skap.utstyr nnvilget søknad Budsjett for prosjektet Fremdriftsplan? Undveisrapport? Sluttrapport? Annet? Tildelings av FA/Direktør/prosjek tled 632 X Saksar Budsjett 632 X N Saksar Fremdriftsplan 632 X X Saksar? foreligg søknadsskje ma skal dette benyttes prosjektnumm Kopi til øk/instled Kopi til? W:\ARKV\EPHORTE\Regl- journalføring FoU-sak.doc

3 Forskningsstip end (intne) 1.Utlysning fra FoUutvalget 2. Vikarstipend 3. Doktorgradstip end 4. Professorstipe nd 5. VNNforskkurs 6. Andre FoUsak (publising, reisestøtte m.m) Elektronisk N ell epost om FoU-støtte (skjema) Utlysning fra 200? FA/FoU-koord. FA/FoU-koord. 635 X X Saksar Alt. 1 Alt 2 nnstilling/anbefal ing Notat til instiutt om behandling/priorit ing av søknadene pr kategori Skrives i søknaden før den sendes inn ell Ovsikt ov søknad fra (NST) FA/FoU-koordinator 635 X N Saksar W:\ARKV\EPHORTE\Regl- journalføring FoU-sak.doc

4 Forskningsstøt te (intne) Notat fra institutt Saksfremlegg til Særutskrift ett vedtak til adm enhet/inst. Brev til søkne om s vedtak nnstilling FoU-midl FoU-sak 200?/0? Sakens tittel (vikarstipend 2007) FoU-sak 200?/0? - Særutskrift Tildeling av??? nstituttled 635 X X Saksar FA/FoU-koordinator 635 X X Saksar FA/FoU-koordinator 625 X X Saksar FA/FoU-koordinator 635 X U Saksar Søknad om støtte fra FoU-uvalget FA/FoU-koordinator 637 X Saksar Notat til institutt om FA/FoU-koordinator 637 X N Saksar behandling/priorit ing av søknadene Notat fra institutt nstituttled 637 X X Saksar Saksfremlegg til FA/FoU-koordinator 637 X S Saksar Kopi av brev til økonomi og psonal for de som fikk tildelt stipend. Det kan opprettes toveis lenke mellom saken og psonalmap pa. W:\ARKV\EPHORTE\Regl- journalføring FoU-sak.doc

5 Prosjektvirkso mhet Brev til søkne om s vedtak Utredningsprosje kt Oppdragsvirksom het Rådgiving Forespørsel fra ekstne inst./firma om oppdrag FA/FoU-koordinator 637 X U Saksar nstitutt 666 X Saksar Budsjett nstitutt 666 X N Saksar Tilbud nstitutt 666 X U Saksar Aksept av nstitutt 666 X Saksar tilbud Kontrakt/avtal e Kontrakt undtegnet Evt. Prosjektrappor t nstitutt 666 X U Saksar nstitutt 666 X Saksar nstitutt 666 X U Saksar Evt. U.off. Evt. U.off prosjektnumm Evt. U.off. Evt. U.off Kontrakten skannes inn ett undskrift Evt. U.off W:\ARKV\EPHORTE\Regl- journalføring FoU-sak.doc

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Hvordan lage et godt saksframlegg råd og rammer

Hvordan lage et godt saksframlegg råd og rammer ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTAB Sist endret 12.04.2013 Utarbeidet av Linda verde Dato 19.12.2012 Godkjent av Fylkesrådmannen Dato 19.12.2012 Ansvarlig for oppdatering Linda Verde Neste oppdatering [Dato]

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Søk om ettergivelse til Regnskapsregisteret Hvis Regnskapsregisteret ikke har mottatt komplett årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1.

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 I romersk mytologi var Janus guden for porter, dører, innganger, start

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer