Åpne data og juridiske problemstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne data og juridiske problemstillinger"

Transkript

1 Åpne data og juridiske problemstillinger Seminar DIFI 12. desember 2012 advokat Eva I.E. Jarbekk

2 Hva er data? Alt fra stillingsannonser, hendelser og nyhetsmeldinger, til kart, regnskap, statistikk og sanntidsopplysninger om neste bussavgang Produsert av ansatte eller andre Bredt omfang tilsier mange juridiske vinklinger særlig på opphavsrettslig område 2

3 VG Skup-rapport 2009 sammenstilte data ikke tilgjengelig 3

4 Rapporten 4

5 Hvorfor åpne data Hva tjener samfunnet på dette? Det er vanskelig å vurdere verdiskapingspotensialet knyttet til viderebruk fordi det er basert på fremtidig innovasjon Økt sysselsetting, økt transparens, økte skatteinntekter og nytten av nye produkter og tjenester kommer i tillegg. Det handler også om etikk. Offentlig virksomhet finansieres av skatteinntekter. Mer effektivt å åpne en gang for alle, enn å besvare mange enkelthenvendelser? Etterrettelig forvaltning. 5

6 Rettslige rammer/grenser Personvern Offentliglova (personlig forhold, taushetsplikt) Immaterielle rettigheter Gradert informasjon Og i praksis hva vil det koste av tid og ressurser å åpne opp? 6

7 Er ikke det fali? Bilde brukt med tillatelse fra Remo Caprino 11/ Caprino studios

8 Plan for foredraget Store juridiske problemstillinger Anbefalt lisens - vilkår for at dataene kan brukes Erstatning, ansvar Personvern Offentleglova, personvern og åpne data Opphavsrett Veien videre for virksomheter som skal åpne data 8

9 Tilgjengelige lisenser NLOD Utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og DIFI Anbefalt brukt av FAD Creative Commons mange alternativer - lisensvelger 9

10 NLOD Bruker (kommersiell aktør) har lov til å kopiere og tilgjengeliggjøre å endre og/eller sette sammen med andre datasett å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon å benytte datasettet kommersielt 10

11 NLOD På følgende vilkår navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene 11

12 NLOD Med den forståelse at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til 12

13 Offentlig virksomhet som tilgjengeliggjør data har ikke ansvar for kontroll av HVA opplysningene brukes til er ikke ansvarlig for om dataene sammenstilles med andre opplysninger og blir personopplysninger men det kan ha betydning for den kommersielle aktøren er ikke ansvarlig for om dataene brukes på en hyggelig måte F eks: Å forvalte kommentarfeltet til er Legelistens ansvar må ikke holde dataene oppdatert om det gir dårlig kvalitet er ikke virksomhetens problem skal ikke vektlegge at tilgjengeliggjøring eventuelt avslører dårlig forvaltning 13

14 Erstatning? Bilde brukt med tillatelse fra Remo Caprino 11/ Caprino studios

15 Erstatning Kan det offentlige komme i økonomisk ansvar? Overfor hvem? De hvis informasjon åpnes? Mer om dette under opphavsrett Profesjonell aktør som henter ut data (data som har feil) Sluttbrukere av f eks ny app Avtalevilkårene avgjør, bakgrunnsretten er balansert 15

16 7. Ansvarsfraskrivelse i NLOD Informasjonen er «som den er». Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser. Lisensgiver gir ingen garantier, heller ikke for informasjonens innhold eller aktualitet. Lisensgiver fraskriver seg, så langt det er rettslig adgang til det, ethvert ansvar for feil og mangler ved informasjonen. Lisensgiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av utnyttelse av informasjonen eller i forbindelse med kopiering eller videre tilgjengeliggjøring av informasjon. 16

17 7. Ansvarsfraskrivelse Kommentarer i selve NLOD: Dette punktet handler om at lisensgiver ikke tar økonomisk ansvar for informasjonen. Dette betyr blant annet at lisensgiver ikke påtar seg ansvar for at informasjonen er korrekt eller fullstendig. Lisensgiver tar heller ikke ansvar for hva informasjonen brukes til, eller hvilke konsekvenser eventuell bruk har. Fordi lisensavtalen ikke handler om tilgang til informasjonen tar lisensgiver heller ikke ansvar for at informasjonen er tilgjengelig. 17

18 Erstatning? Den offentlige virksomhet som åpner data blir ikke erstatningsansvarlig når NLOD brukes 18

19 Personvern Personvern kontroll over personlig informasjon For hvem den som er registrert i registeret 19

20 Viktige definisjoner Personopplysning: Enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til et individ Sensitiv personopplysning - informasjon om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger 20

21 Datatilsynet har seminar om Big Data i dag en av de viktigste teknologi- og forretningstrendene som vil prege samfunnet fremover Paradigmeskifte Mønster og sammenhenger det ikke var mulig å få øye på tidligere og å lage profiler på enkeltgrupper- og personer Personopplysninger fra ulike offentlige registre, for eksempel universitetenes registre Tingenes internett En milliard innholdselementer lastes for eksempel daglig opp på Facebook, og mer enn 250 millioner tweets publiseres daglig Mengden data som produseres globalt vil øke med 800 prosent de neste fem årene 21

22 Personvern Big Data og åpne data fremover En blanding data med og uten personopplysninger Kommersiell bruk, stor økonomisk verdi Nytte for det offentlige I utgangspunktet kan ikke personopplysninger inkluderes i åpne data Personopplysninger skal ikke brukes til annet enn opplysningene opprinnelig ble innsamlet for 22

23 Personvern i lisensavtalen NLOD ekskluderer åpne personopplysninger med mindre hjemmel for utlevering og bruken OBS: det er ikke sensitiviteten av personopplysningene som er avgjørende det er om det foreligger et utleveringsgrunnlag (hjemmel) Mulig hjemmel for utlevering: samtykke opplysningene skal offentliggjøres med hjemmel i annet lovverk 23

24 Personvern kontra krav i offentleglova Personvern personlig informasjon Offentleglova innsyn, åpenhet 24

25 26/

26 26/ navn på elever og studieretning utlevert fra NTNU Uten studentenes godkjenning Uten kunnskap om AT informasjon er levert videre Uten kunnskap om hvordan info brukes 26

27 Vil se ordførerlønn 17/

28 28

29 20/ Andre etater i fokus.. 29

30 Problem Personvern tilsier skjerming, unntak for lovhjemlet innsyn Offentleglova hjemler innsyn, (unntatt taushetsbelagt informasjon) Forvaltningsloven unntar fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel, arbeidssted fra å være personlige forhold Urimelig personvernmessig resultat i noen tilfeller annerledes regler om offentlighet i EU 30

31 31

32 Løsning - lovendringer Da det ble krevet innsyn i offentlig ansattes lønnsslipper og fødselsnummer (!) kom lovendring raskt Bruk av skattelister ble begrenset ifht tidligere Status på studentlister er uavklart er hos lovavdelingen Mulig at enda mer bør unntas offentlighet eller pålegges begrenset bruk men her har forvaltningen ikke fritt skjønn lovverk må respekteres 32

33 konsekvenser for åpne data For åpne data virker offentlighetsloven som en akselerator 33

34 Veien videre Difis veileder er utmerket FAD har publisert Retningslinjer for tilgjengeliggjøring av offentlige data Nytt viderebruksdirektiv øker forpliktelser til å åpne data 34

35 Veien videre Finn ut av hvilke data dere har Begynn med data som åpenbart ikke er personopplysninger Ikke velg data med uklare immaterielle rettigheter Send spørsmål til Difi FAQ/OSS vil bli oppdatert 35

36 Det er IKKE fali å spørre om hjelp! Bilde brukt med tillatelse fra Remo Caprino 11/ Caprino studios

37 Oppsummering offentlig vsh som åpner data får ikke ansvar for kontroll av HVA opplysningene brukes til er ikke ansvarlig for om dataene sammenstilles med andre opplysninger er ikke ansvarlig for om dataene brukes på en hyggelig måte må ikke holde dataene oppdatert om det gir dårlig kvalitet er ikke virksomhetens problem blir ikke erstatningsansvarlig for bruk av opplysingene skal ikke vektlegge at tilgjengeliggjøring eventuelt avslører dårlig forvaltning 37

38 Takk for oppmerksomheten! mobil

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Datatilsynets strategi 2011 2016

Datatilsynets strategi 2011 2016 Datatilsynets strategi 2011 2016 - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets strategi 2011 2016 11.11.2011 Innholdsfortegnelse Dette er Datatilsynet Side 3 Visjon, verdier

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

Norsk Kennel Klubs webpolicy Gjelder for NKKs medlemsklubber og deres medlemmer

Norsk Kennel Klubs webpolicy Gjelder for NKKs medlemsklubber og deres medlemmer Norsk Kennel Klubs webpolicy Gjelder for NKKs medlemsklubber og deres medlemmer Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon. Et av NKKs formål er å drive opplysningsvirksomhet og samfunnsnyttig

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lover og regler Etikk i cyberspace. Kirsten Ribu 12.05.04

Lover og regler Etikk i cyberspace. Kirsten Ribu 12.05.04 Lover og regler Etikk i cyberspace Kirsten Ribu 12.05.04 1 Dagens tema IT og jus, straffelov, personvern, arbeidsmiljøloven Etiske problemstillinger på Internett Opphavsrett Datakriminalitet Systemutviklerens

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Innhold. Vedlegg: Svakheter og styrker ved ulike anonymiserings-teknikker... 16. Innledning... 4. Anonymisering og personopplysninger...

Innhold. Vedlegg: Svakheter og styrker ved ulike anonymiserings-teknikker... 16. Innledning... 4. Anonymisering og personopplysninger... ANONYMISERING AV PERSONOPPLYSNINGER Veileder, 2015 3 Innhold Innledning... 4 Anonymisering og personopplysninger... 5 Personopplysninger og anonyme data... 5 Anonyme opplysninger... 6 Anonymisering...

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune.

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Johan Sverre Rivertz, 5557 2262 Vår dato 05.10.2012 Deres dato 28.04.2011 Vår referanse 2011/5790 632.9 Deres referanse Steinerskolen på Skjold Harald Skjoldsvei 32 5236

Detaljer

Persondatautveksling i Norge

Persondatautveksling i Norge Deres ref. Vår ref. Dato 200306508-23/ELO 29.09.2004 Persondatautveksling i Norge Høringsuttalelse fra Norsk Regnesentral Om avsender Norsk Regnesentral (NR) ble etablert i 1952 og er et uavhengig institutt

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Til Utlendingsdirektoratets (UDIs) ansatte Denne instruksen består av krav og retningslinjer for fysisk sikring av UDIs lokaler, ivaretakelse av personvern og

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200705911 07/01326-2 /AFL 16. oktober 2007 EO/MHG

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200705911 07/01326-2 /AFL 16. oktober 2007 EO/MHG JUSTISDEP ARTEMENTET Datatilsynet 3 0 OKT2007 SAKSNR.: FO wncont/beh: DOK.NR. ' ARKØDE; Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Sist oppdatert: februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvorfor personvernombud?... 3 3. Hvem kan være personvernombud?... 3 3.1 Ansatt eller ekstern?...

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer