VERKTØY FOR GODE SAKSFRAMLEGG INTERNKURS ONSDAG 6. NOVEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKTØY FOR GODE SAKSFRAMLEGG INTERNKURS ONSDAG 6. NOVEMBER 2013"

Transkript

1 VERKTØY FOR GODE SAKSFRAMLEGG INTERNKURS ONSDAG 6. NOVEMBER 2013

2 Saksframstilling som fag Forvaltningsretten fokuserer problemstillingen "standardisert kontra variert saksbehandling" "En standardisert saksbehandling er en viss garanti for at saksbehandlingsskritt som erfaringsmessig kan være ønskelig, skal bli sløyfet etter uteglemt av makelighetsgrunner" (Eckhoff 1994:381) "Men vidtdreven standardisering er ikke alltid av det gode. Forvaltningens saker er ofte så forskjelligartede at det ville føre galt av sted om alle skulle behandles etter samme skjema" (Eckhoff 2003:168)

3 Saksframstilling som fag I forbindelse med opplæring i fullført saksbehandling, fokuseres følgende oppbygging av en god saksframstilling: Bakgrunn og problembeskrivelse Viktige krav/hensyn som må tilfredsstilles ved valg av løsning Analyse av kravene/hensynene Alternative løsninger Vurdering av alternative løsninger Konklusjon og forslag til vedtak/innstilling Jan Aas (1996) Fullført saksbehandling, Oslo: Kommuneforlaget AS

4 Saksframstilling som fag I undervisningsmaterialet brukt i NKS's saksbehandleropplæring for kommunesektoren, presiseres det at et saksframlegg skal omfatte: Sakens bakgrunn Fakta Vurdering Konsekvensanalyse Konklusjon Forslag til vedtak NKS (2005) Saksbehandlerkurs/Modul 3/Behandling i politiske utvalg. Oslo: NKS Fjernundervisning

5 Mal for saksframlegg i ephorte Nåværende mal har følgende punkter: Bakgrunn for saken Konklusjon Tidligere mal hadde følgende punkter: Bakgrunn for saken Premisser og problemstillinger Alternative løsninger og konsekvenser Konklusjon

6 Hvordan lage et godt saksframlegg? råd og rammer 1. Innledning - 12 praktiske bud Velg en god og unik tittel for denne spesielle saken, helst kort Ved retting i overskrift, rett også i sakstittel under fanen Behandlinger Fjern aldri underliggende inndelinger i malen som ligger i saksframlegget du skriver Kopier kun mellom inndelingene når du kopierer fra andre saksframlegg, aldri hele saken Ingress er en kort innledning som leder leseren inn i saken som behandles, 1-5 linjer Nummerer forslag til vedtak i punkter når det består av flere deler. Nummerer manuelt, ikke automatisk (sett tall/bokstav over første tekstlinje) Anvis konkret finansiering i forslag til vedtak som gir økonomiske konsekvenser Gi alltid fullmakt til fylkesrådmann når myndighet bes gitt til administrasjonen. Gjelder også hovedutvalg Skriv saksframlegg ut fra faglige og økonomiske vurderinger og råd Vurder meroffentlighet før saker unntas fra offentlighet. Ved u.off. må rett paragraf i forvaltningslov/offentlighetslova angis Begrens bruken av vedlegg. Legg ingen lenker i vedleggsfanen Legg eventuelle lenker til andre dokumenter til slutt i saksframlegget. Lenk kun til internettdokumenter

7 Hvordan lage et godt saksframlegg? råd og rammer 2. Opprette sak, velge mal og utvalg Finn eller etabler (via dok.senteret) rett saksmappe i ephorte. Velg nytt dokument og velg malen saksframlegg. Saksbehandler må melde utvalgssaken opp til alle behandlende utvalg via ephorte. Bruk sakstype PS (politisk sak). Valg av utvalg, møtedato og sakstype ligger under fanen Behandlinger, se bilde på side 4. Velg "flett på nytt" hvis behandling etableres/endres etter påbegynt saksframlegg, overskrift endres, vedlegg endres, behandlingsflyt endres. Da oppdateres dokumenttekst. 3. Omfang Saksbeskrivelsen søkes begrenset til to sider i tillegg til ingress og forslag til vedtak. 4. Formulering av vedtak Forslag til vedtak skrives i form og innhold som et endelig vedtak i det siste utvalg som behandler saken (fylkesting/fylkesutvalg). Ved gruppering av vedtakspunkt, skrives disse manuelt med tall over hver gruppering av forslaget. (Automatisk nummerering gir tekniske og praktiske problem). Finansiering av tiltak må alltid angis. Dersom det skal fattes et enkeltvedtak skal det som hovedregel samtidig gis begrunnelse for valg av løsning, jf forvaltningslovens bestemmelser.

8 Hvordan lage et godt saksframlegg? råd og rammer 5. Disposisjon mal MALSTANDARD OG AVSNITT Tittel Ingress Forslag Bakgrunn Valgfrie avsnittsoverskrifter, f.eks: o Problemstilling o Ulike løsninger og konsekvenser Konklusjon Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KOMMENTAR Disse tre deler ligger fast. Velg tittel som beskriver denne spesifikke saken. Ingress er en kort innledning på 1 5 linjer som gir leseren forståelse for hva saken dreier seg om. Den står normalt i kursiv. Del opp teksten i passende bolker med overskrift. Sammensatte saker krever gjerne flere overskrifter. Brukes hvis det skal lenkes til internettdokumenter. Kan fjernes hvis det ikke er behov for henvisninger.

9 Hvordan lage et godt saksframlegg? råd og rammer 6. Om innholdet Teksten skal leses på nett. Nettspråket er kort og effektivt. Det vil si at vi må gå mest mulig rett på sak. Leserne er ikke fagfolk. Derfor bruker vi ikke faguttrykk uten å forklare dem. Det samme gjelder faglige forkortinger. Tekstene deles opp i korte avsnitt. Mellomtitler hjelper leseren med å orientere seg. Utheving markerer vi slik at det ikke fremstår som en lenke. Forkortinger brukes minst mulig og må forklares ved første bruk.. Saken skal legges fram åpent og ærlig ut fra nøkterne faglige vurderinger.

10 Hvordan lage et godt saksframlegg? råd og rammer 7. Vedlegg og lenker Bruken av vedlegg til utvalgsaker må begrenses vi må ikke drukne leseren med informasjon. I ephorte legges vedlegg til utvalgssaker inn under dokumentfanen. Lenker skal ikke legges inn under vedleggsfanen. Vedlegg er arkivverdige dokumenter, og er følgelig enten et helt nytt dokument som utarbeides særskilt til utvalgssaken (Nytt vedlegg), eks et worddokument, et regneark eller et innskannet dokument, eller det er et dokument som allerede er registrert i ephorte (Knytt til eksisterende dokument), eksempelvis et inngående brev eller en rapport. Eventuelle lenker legges inn helt til slutt i saksframlegget, under Andre saksdokumenter (ikke vedlagt). Det kan bare lenkes til dokumenter som allerede finnes på internett. Det skal ikke lenkes til dokumenter som er beskyttet for offentligheten av brannmurer, som: brev, notater, referater som er utarbeidet og lagret i ephorte dokumenter som er lagret i mapper som saksbehandler har i sin utforsker dokumenter som befinner seg på fylkeskommunens intranett Vis aktsomhet ved bruk av lenker en lenke leder leseren bort fra det dokumentet som vedkommende starter å lese. Når det legges på lenker, velg alltid å la det lenkede dokumentet åpne seg i nytt vindu.

11 Hvordan lage et godt saksframlegg? råd og rammer 8. Utsatte saker Dersom en utvalgssak blir utsatt, må det lages et nytt saksframlegg. Utsatt sak legges da som vedlegg til nytt saksframlegg. Overskriften på det nye saksframlegget skal vise til den utsatte utvalgssaken, for eks. slik det er gjort i fylkesutvalgssak Utsatt fu-sak 91/10 Fylkeskommunale boliger - regulering av husleier.

12 Noen avsluttende momenter Noen innspill fra utvalgssekretærene: Utvalgssekretærene kan benyttes for å få råd og veiledning om riktig bruk av ephorte når dere skriver saksframlegg. Kurs vil bli arrangert etter årsskiftet. Fullført saksbehandling innebærer at det kun skal utarbeides ett saksframlegg selv om det skal behandles i flere utvalg. Saken skal ikke endres mellom utvalgsbehandlingene! Begrens antall vedlegg og størrelsene på vedleggene. Det går an å bruke sammendrag! Husk at saken ikke er avsluttet før melding om vedtak er sendt!

Hvordan lage et godt saksframlegg råd og rammer

Hvordan lage et godt saksframlegg råd og rammer ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTAB Sist endret 12.04.2013 Utarbeidet av Linda verde Dato 19.12.2012 Godkjent av Fylkesrådmannen Dato 19.12.2012 Ansvarlig for oppdatering Linda Verde Neste oppdatering [Dato]

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler.

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter. Alle ansatte

Detaljer

Om innholdet i Nasjonal tjenestekatalog (NTK)

Om innholdet i Nasjonal tjenestekatalog (NTK) Om innholdet i Nasjonal tjenestekatalog (NTK) l Database med beskrivelser Innsikt i forvaltningen Ved å samle alle de utadrettede tjenestene og oppgavene som knytter seg til det brede spekteret av lover

Detaljer

Makt og mas motivasjon og metoder

Makt og mas motivasjon og metoder Inger Staubo Makt og mas motivasjon og metoder Språkutvikling hos Fylkesmannen i Buskerud Bakgrunn Hos Fylkesmannen i Buskerud er vi over hundre høyt utdannede saksbehandlere med stor faglig kompetanse

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Dokumentere et arbeidsoppdrag

Dokumentere et arbeidsoppdrag Ved opprettelse av enkeltstående arbeidsoppdrag, kan du benytte Opprett funksjonen på forsiden(hjem) til Dokker. 1 Elev/lærling Dokker er det ideelle dokumentasjonsverktøyet. Du kan dokumentere et arbeidsoppdrag,

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 Salten kommunerevisjon IKS 2 Innhold: 0. SAMMENDRAG... 4 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER... 6 2.1 Formål...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering Visma Enterprise HRM Versjon 2013.1 Rekruttering Sist oppdatert 30.05.2013 Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 119 Innholdsfortegnelse 1 Enterprise Rekruttering... 5 1.1 Overordnet beskrivelse... 5 1.2

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Retningslinjer. Om r-konferanser. Forberedelse av saker til regjeringskonferanse

Retningslinjer. Om r-konferanser. Forberedelse av saker til regjeringskonferanse Retningslinjer Om r-konferanser Forberedelse av saker til regjeringskonferanse Retningslinjer Om r-konferanser Forberedelse av saker til regjeringskonferanse Forord Regjeringskonferansene er svært viktige

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Brukerveiledning cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Studiehåndboken 2011/2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Elektronisk innbyggerinitiativ i norske kommuner og fylkeskommuner

Elektronisk innbyggerinitiativ i norske kommuner og fylkeskommuner Elektronisk innbyggerinitiativ i norske kommuner og fylkeskommuner Et erfarings- og veiledningshefte Elektronisk innbyggerinitiativ (e-initiativ) er en ordning som gjør det mulig for innbyggerne i en kommune

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer