ephorteoutlook for leder og saksbehandler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ephorteoutlook for leder og saksbehandler"

Transkript

1 ephorteoutlook for leder og saksbehandler Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund

2 Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av EVRY

3 INNHOLD 1 INNLEDNING Introduksjon til grensesnittet Venstremenyen Søkemapper forhåndslagrede Søkemapper for leder og saksbehandler Verktøylinje SØKE ETTER SAKER Søke frem en sak som allerede er lastet ned fra ephortebasen Søke frem sak i ephortebasen IMPORTERE E-POST TIL EPHORTE NYTT DOKUMENT Besvare e-post som er registrert i ephorte Lage ny utgående e-post som også skal arkiveres Lage nytt utgående brev sendes elektronisk (EDU, Digipost, SvarUT) Lage nytt utgående brev sendes med e-post Lage nytt utgående brev sendes i papir Lage internt notat Lage saksframlegg til styre/utvalg Knytte til vedlegg fra filområde Knytte til vedlegg fra samme saksmappe i ephorte Registrere merknad OPPRETTE NY SAK Registrere merknad GODKJENNING - ELEKTRONISK Sende til godkjenning (for saksbehandler) Godkjenne (for leder) Viderebehandling etter godkjenning (for saksbehandler) FORDELE/OMFORDELE Fordele post til egen enhet (for leder) Returnere dokument til arkiv (for saksbehandler) TILGANGSBESKYTTELSE OG SKJERMING Skjerme sakstittel EVRY

4 9.2 Unnta fra offentlighet og skjerming på dokument nivå Tilgangsgrupper Ad-hoc tilgangsgruppe NYTTIGE TIPS Ferdigstille sak Laste ned aktuelle saker til andre saksbehandlere Fjerne sak fra Outlook Synkronisering mot ephortebase På- og avlogging Knytte dokument til annen administrativ enhet eller saksbehandler EVRY

5 1 INNLEDNING Denne brukerdokumentasjonen er utarbeidet for ledere og saksbehandlere. Grensesnittet ephorteoutlook er i første rekke rettet mot ledere og saksbehandlere som har behov for å importere e-post, behandle inngående dokumenter, skrive dokumenter og gjennomføre enkel saksbehandling. Løsningen er ikke ment for arkivpersonell, møtesekretærer eller andre avanserte brukere av sak- og arkivsystemet. Disse brukergruppene bør benytte ephorteweb. Sentrale begreper: Saksmappe/sak: Består av én eller flere journalposter som naturlig hører sammen. Journalpostene er knyttet sammen under en felles identitet (saksnummer) og gjennom en del felles opplysninger (saksopplysninger). Journalpost/registrering: Er en forsendelse som inneholder et eller flere dokumenter som naturlig hører sammen, et hoveddokument og evt vedlegg. Det registreres referanseopplysninger tilhørende hoveddokumentet, som f. eks. avsender/mottaker og dokumentdato. En journalpost er alltid tilknyttet en saksmappe. Dokument: En logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring. Dokumenter kan romme tekst, tegninger, grafikk, fotografier, video, tale osv. Et dokument er alltid knyttet til en journalpost. EVRY

6 2 Introduksjon til grensesnittet Brukergrensesnittet i ephorteoutlook er basert på Outlooks generelle brukergrensesnitt. ephorteoutlook medfører flere mapper i venstremenyen, og flere verktøyknapper i verktøylinjen øverst. 2.1 Venstremenyen 1) Øverst har du «Favoritter» De ulike mappene inneholder både e-post fra Outlook og poster/oppslag fra ephorteoutlook. 2) I midten har du din «vanlige» postboks: 3) Nederst er en egen del med data fra ephorte, som vises med en egen overskrift. EPHORTE Ola Normann Herfra kan du få tilgang til alle saker, journalposter og dokumenter som du har lastet ned fra ephorte. Under søkemapper får du tilgang til alle forhåndslagrede søk som er aktuelle for pålogget bruker. Tallet til høyre for mappene angir på samme måte som i Outlook antall uleste forekomster i mappen. Det finnes også en mappe for slettede elementer, denne er ikke i bruk. EVRY

7 Når du velger (står på) saksdokument i venstremenyen vises følgende ekstra knapper i verktøylinjen øverst. Når du velger (står på) saksmapper i venstremenyen vises følgende ekstra knapper i verktøylinjen øverst. Dette er verktøyknapper/funksjoner du trenger i saksbehandlingen Søkemapper forhåndslagrede Det ligger inne 3 standardsøk som vises for alle. Disse er omgitt av klamme parenteser og skiller seg derfor ut fra øvrige søk. [Mine saker] - Viser oversikt over saksmapper der innlogget saksbehandler er saksansvarlig/eier. [Mine saksdokumenter] -Viser alle journalposter/registreringer hvor innlogget bruker saksbehandler/eier. [Siste sak] -Viser saksdokumentene til den siste saken du har vist (sett på) eller jobbet med Søkemapper for leder og saksbehandler Søkene nedenfor vises kun for den rollen som er pålogget, dette er et eksempel på hvordan dette kan se ut for saksbehandler og leder. Virksomheten kan både endre navn, og velge hvor mange søkemapper som skal være tilgjengelig fra Outlook. Saksbehandlersøk: Restanser (ubesvarte inngående brev og N-notater som skal besvares/avskrives) Til orientering (X-notat og der du er kopimottaker) Under arbeid (påbegynte, ikke ferdige dokumenter/journalposter) Klar for ekspedering (spesialsøk for HV RHF, kvalitetssikret av arkiv) EVRY

8 Ledersøk: Til fordeling (ufordelt post til enheten) Til godkjenning (antall journalposter til godkjenning) 2.2 Verktøylinje Verktøylinjen øverst inneholder en egen ephorteseksjon. Under «Arkiv» er det snarveier til følgende meny: 1) Saksdokumenter: Snarvei som går til oversikten over alle journalposter du har lastet ned fra ephorte databasen. 2) Saksmapper: Snarvei som går til oversikten over alle saksmapper du har lastet ned fra ephorte databasen. EVRY

9 3) Søkemapper: Snarvei som går til predefinerte søk. 4) Brukerstøtte: Kan brukes til å kjøre selvtest/selvdiagnostisering i forbindelse med feil 5) Logg på: Benyttes dersom du vil bytte rolle/base 6) Last ned fra ephorte: Brukes kun ved første gangs pålogging, i tillegg til nedlasting av oppdaterte brevmaler 7) Tilbakestill til standard visning: egne endringer/innstillinger kan tilbakestilles. Under «Eksporter e-post» kan du eksportere den markerte e-posten til ephorte. I listen finner du de siste sakene du har jobbet med/søkt opp, i tillegg til valg for å søke etter saker. I ephorteoutlook brukes det tilnærmet samme ikoner som ellers i Outlook. For å skille ephorte ikoner fra tilsvarende i Outlook er det brukt en grønnfarge i stedet for den tradisjonelle blå/gule. Dette vises i visningsbilde på journalpostnivå. Ikonet betyr at journalposten er arkivert og ulest. Ikonet betyr at journalposten er arkivert og lest. Ikonet betyr at journalposten er arkivert, men ikke ferdigstilt. Ikonet betyr at dokumentet er tilknyttet saken, men ennå ikke er arkivert i ephorte. Ikonet betyr at journalposten er besvart av en annen journalpost i samme sak. EVRY

10 3 SØKE ETTER SAKER 3.1 Søke frem en sak som allerede er lastet ned fra ephortebasen Med dette søket søker du kun i de sakene du selv har laget, eller importert til ephorteoutlook. Dvs du søker ikke i hele ephortebasen. 1) Marker mappen «Saksmapper». 2) Saksmapper listes opp i visningsbildet til venstre. 3) Fyll inn søkeord i fritekstfeltet «Søk i Saksmapper (Ctrl+E)». 4) Dine treff fremkommer i visningsbildet. 3.2 Søke frem sak i ephortebasen Med dette søket søker du i hele ephortebasen. Dvs i alle saksmapper som er registrert i eget foretak. 1) Stå på den e-posten (i innboksen) som du vil arkivere. 2) Klikk på knappen «Eksporter e-post» i verktøylinjen og velg «Søk etter sak» i nedtrekks menyen. EVRY

11 3) Angi hva du vil søke etter ved å velge i menyen. 4) Søkeresultat vises automatisk. 5) Det søkes først i Outlookmappene om det finnes en sak som allerede er importert. 6) Dersom saken ikke ble funnet, utvider du søket mot ephortebasen ved å klikke på den blå linken «Prøv å søke på nytt i ephorte» nederst i søkevinduet. 7) Søket viser nå også saker fra ephortebasen. EVRY

12 8) Kolonnen Kilde til høyre i vinduet viser hvor sakene er hentet fra; I Outlook (allerede nedlastet til ephorte Outlook) eller i ephorte (ephortebasen). 9) Dobbeltklikk på aktuell sak. 10) Dersom saken er fra ephortebasen må du bekrefte at du vil laste ned saken til ephorteoutlook ved å svare «JA». 11) Nedlasting foretas, og saken med tilhørende journalposter blir lastet ned til «Saksmapper». 12) 4 IMPORTERE E-POST TIL EPHORTE 1) Høyreklikk på e-posten du ønsker å arkivere i ephorte, en meny fremkommer. 2) Velg Eksporter til ephorte i menyen. De 10 siste sakene du har jobbet med vises. 3) Velg ønsket sak, eller valget Søk etter sak. E-posten blir overført direkte til valgt saksmappe. EVRY

13 4) Systemet foreslår automatisk dokumenttype avhengig av hvem som er avsender. Inngående - fra ekstern avsender Internt notat (X) fra intern avsender i eget foretak 5) Dersom du ønsker å redigere/endre opplysninger kan det gjøres i bildet som kommer opp når du velger «Detalj» knappen. 6) Teksten i e-posten vil standard være valgt som hoveddokument. 7) Du kan endre dette ved å velge fanen Dokumenter og krysse av for hva som skal være hoveddokument og hva som skal være vedlegg. 8) For å slette noen av vedleggene gjøres det under knappen «Melding». EVRY

14 9) Du får opp feltet Vedlegg: merk vedlegget du vil slette og velg «Delete». 10) Velg «Arkiver» knappen i menybåndet for å arkivere e-posten i ephorte. 11) Om du åpner e-posten igjen vil du se en blå linje som bekrefter at e-posten er Arkivert i ephorte. EVRY

15 5 NYTT DOKUMENT 5.1 Besvare e-post som er registrert i ephorte Du kan fjerne en restanse på et inngående brev/e-post med å besvare den. 1. Klikk på søket «Restanser» i venstremenyen. 2. Velg den journalposten du vil besvare og dobbeltklikk på denne. 3. Følgende bilde kommer opp, velg «Svar». 4. Navn på mottaker blir automatisk fylt inn (Avsender på mottatt e-post). 5. Journalposten registreres i samme saksmappe som innkommet e-post er registrert i. 6. Gi dokumentet en beskrivende tittel under Emne. 7. Skriv meldingen i e-posten og knytt til eventuelle vedlegg. 8. Når du er ferdig velg «Send». 9. Følgende bekreftelsesbilde kommer opp. Kontroller avhuking og velg «OK», E-posten lagres automatisk på valgt sak i ephorte. EVRY

16 5.2 Lage ny utgående e-post som også skal arkiveres Dersom du ønsker å opprette en ny utgående e-post som skal arkiveres i ephorte, gjøres dette helt identisk som når du skal opprette en e-post i Outlook. 1. Velg «Ny e-post», fyll inn Mottakere (Til og Kopi), Tittel (Emne) og eventuelt legg til vedlegg. 2. For å tilknytte e-posten til en saksmappe må du klikke på «Velg sak» i verktøylinjen. 3. Systemet foreslår de 10 siste sakene du har jobbet med. Du kan evt søke etter andre saker som ikke er i listen ved å velge «Søk etter sak» (se kap. 3). EVRY

17 4. Angi «Dokumenttype». Systemet foreslår «Utgående». Minst en av mottakerne må da være ekstern. 5. Skriv selve e-posten (teksten). 6. Når e-posten er klar til å sendes velger du «Send». 7. Følgende bekreftelsesbilde kommer opp. Kontroller avhuking og velg «OK», E-posten lagres automatisk på valgt sak i ephorte. 5.3 Lage nytt utgående brev sendes elektronisk (EDU, Digipost, SvarUT) 5.4 Lage nytt utgående brev sendes med e-post For å lage et nytt utgående brev gjør følgende: 1. Velg aktuell saksmappe hvor brevet skal arkiveres under Saksmapper. 2. Klikk på knappen «Nytt saksdokument». 3. Velg «Utgående». EVRY

18 4. Registrer mottakers navn, evt legg inn kopimottakere. 5. Gi dokumentet en beskrivende tittel under Emne. 6. Kontroller at det er riktig saksmappe. 7. Velg «Maler» og Dokumentmal. Velg ønsket mal. 8. Velg om dokumentet skal være hoveddokument eller vedlegg til e-posten. 9. Velg «OK». EVRY

19 10. Du kommer tilbake til registreringsbildet og i feltet Vedlegg: er det kommet et dokument. Dette er brevet som skal sendes. 11. For å skrive selve brevet dobbeltklikk på Word ikonet, Word åpner seg og du kan skrive brevet. 14. For å lukke, når du har skrevet ferdig, trykk på X øverst i høyre hjørne. 15. Du får opp en dialogboks, velg «Lagre». 16. Velg så «Arkiver» 17. Dersom brevet skal godkjennes av leder følg oppskrift i kapittel Følgende dialogboks vises: Dersom du vi fortsette å skrive videre siden, svar kun «OK». Er du ferdig med brevet huk av «Marker som fullført» og «Send til e-post mottakere» før du trykker «OK». EVRY

20 Dersom du velger å ettersende brev i papir som alt er ekspedert med e-post, bør du gjøre mottaker oppmerksom på dette ved å skrive i e-posten at brev i papirformat blir ettersendt. Dette for å unngå at mottaker registrerer forsendelsen som to inngående dokumenter i stedet for ett. 5.5 Lage nytt utgående brev sendes i papir For å sende papirdokument i konvolutt. 1. Velg en saksmappe som brevet skal opprettes i fra oversikten [Mine saker]. 2. Merk aktuell saksmappe. 3. Klikk på «Nytt saksdokument» i menybåndet, og velg «Postforsendelse». 4. Følgende bilde vises: Mottakere som skal motta dokumentet som e-post angis i Til eller Kopi feltene på vanlig måte. Mottakere som skal motta dokumentet i posten/papir registreres i seksjonen Mottakere med postadresse, registrer navn og adresse. Fyll inn Emne - brevets tittel. EVRY

21 5. Velg Maler og deretter Dokumentmal. Velg mal. bytt bilde uten referat/innkalling 6. Du får spørsmål om å Angi tittel på dokumentet. 7. Du får spørsmål om dokumentet skal være vedlegg eller hoveddokument. Velg hoveddokument, og trykk «OK». 8. Du kommer tilbake til registreringsbildet og brevet ligger under Vedlegg: 9. Dobbeltklikk på Word-ikonet for å åpne malen. EVRY

22 bytt uten IS 10. Skriv selve brevet. 11. For å lukke, når du har skrevet ferdig, trykk på X øverst i høyre hjørne. 12. Brevet flettes i det du velger Arkiver. 13. Dersom brevet skal godkjennes av leder følg oppskrift i kapittel XX. 14. Følgende bilde kommer opp: Huk av: Marker som fullført, Send til e-post mottakere dersom brevet også skal ekspederes med e-post. Trykk «OK». 15. Du kommer nå tilbake til hovedbildet. Velg [Mine saksdokumenter]. 16. Journalposten ligger øverst, dobbeltklikk på registreringen. 17. Du kommer inn i journalpostregistreringen, dobbeltklikk på Word ikonet (brevet). 18. Du er nå i Word, skriv ut brevet og ekspeder i post på vanlig måte. 5.6 Lage internt notat Internt notat brukes når man skal sende til interne mottakere, det vil si mottakere i egen virksomhet som også er registrert som ephorte brukere. 1. Velg aktuell saksmappe hvor notatet skal arkiveres under Saksmapper. EVRY

23 2. Klikk på knappen «Nytt saksdokument». 3. Velg enten «Internt notat (N)» - fordrer svar fra mottaker, eks bestillinger, forespørsler. 4. eller «Internt notat (X)» - fordrer ikke svar fra mottaker, møteinnkalling, referat, orientering. 5. Registrer mottakers navn, evt legg inn kopimottaker. 6. Gi dokumentet en beskrivende tittel under Emne. 7. Velg «Maler» og Dokumentmal. Velg ønsket mal. Her er eksempler på hvordan det kan være. EVRY

24 nytt bilde uten referater 8. Velg om dokumentet skal være hoveddokument eller vedlegg til e-posten. 9. Velg «OK» 10. Du kommer tilbake til registreringsbildet og i feltet Vedlegg: er det kommet et dokument. Dette er notatet som skal sendes. 11. For å skrive selve notatet dobbeltklikk på Word ikonet, Word åpner seg og du kan skrive/redigere i notatet. 12. For å lukke, når du har skrevet ferdig, trykk på X øverst i høyre hjørne. 13. Du får opp en dialogbok, velg «Lagre». 14. Velg så «Arkiver». 15. Dersom notatet skal godkjennes av leder se oppskrift i kapittel 7. EVRY

25 16. Følgende dialogboks vises: Dersom du vil fortsette å skrive videre senere, svar kun «OK». Dersom du er ferdig med notatet huk av «Marker som fullført» og «Send til e-post mottakere», velg «OK». 5.7 Lage saksframlegg til styre/utvalg 1. Velg saksmappe (sak) som saksframlegget skal opprettes i. 2. Klikk på «Nytt saksdokument» i menybåndet og velg «Saksframlegg». 3. Følgende bilde kommer opp: Angi en tittel i Emne-feltet. Velg Utvalg, eventuelt Møtedato og Sakstype (ihht virksomhetens rutiner) fra nedtrekks feltene i Behandlingsseksjonen. EVRY

26 4. Velg dokumentmal ved å klikke på «Maler» i menybåndet. Velg Styresak. 5. Du får spørsmål om dokumentet skal være vedlegg eller hoveddokument. Velg hoveddokument, og trykk «OK». 6. Klikk på Word ikonet under Filvedlegg for å åpne dokumentet, du kan nå skrive saken. 7. Når du er ferdig å skrive og har lagret Word-dokumentet samt lukket Word, trykk på pilen under «Arkiver». Her kan du velge «Arkiver» for å lagre, eller «Send til godkjenning». EVRY

27 8. Dersom saken skal godkjennes av leder vil den være klar etter at godkjenning er utført. For godkjenning se kap xx. 9. Når saken er klar (godkjent) vil møtesekretæren finne den på kølisten for utvalget. 5.8 Knytte til vedlegg fra filområde 1. Opprett journalposten på vanlig måte ved å velge «Nytt saksdokument». 2. Velg «Legg ved fil» og du kommer inn i ditt/virksomhetens filområde/filstruktur. 3. Velg fil. For å knytte til flere vedlegg, gjenta øvelsen. 4. Velg «Arkiver». 5.9 Knytte til vedlegg fra samme saksmappe i ephorte 1. Opprett journalposten på vanlig måte ved å velge «Nytt saksdokument». 2. Velg «Vedlegg fra sak», i nedtrekks menyen får du opp alle journalpostene i valgte arkivsak. 3. Velg den journalposten du ønsker som vedlegg. 4. Velg «Arkiver». EVRY

28 5.10 Registrere merknad Om du ønsker å registrere en merknad i en journalpost, gjør følgende: 1. Stå på/merk ønsket journalpost. 2. Klikk på knappen «Ny merknad». 3. Skriv inn ønsket tekst/merknad i skjermbildet som kommer opp. 4. Velg «Lagre og lukk». 5. Du vil nå se i oversikten (velg for eksempel søket saksdokumenter) at under overskriften Har mrk. At det er huket av for merknad. 6. For å lese merknaden, dobbelklikk på selve registreringen, velg deretter Merknader i menyen. 7. Da fremkommer de merknadene som er registrert på journalposten. EVRY

29 EVRY

30 6 OPPRETTE NY SAKFør du oppretter en ny saksmappe, skal du alltid kontrollere om det allerede eksisterer en saksmappe som e-posten kan arkiveres i. Se kapittel 3 - Søke etter saker. 1. Stå i ephortedelen av venstremenyen. 2. Klikk på knappen «Ny sak» i menybåndet. 3. Vinduet for å registrere ny saksmappe åpnes. 4. Under knappen «Generelt» registrer du en beskrivende tittel. Denne skal avspeile innholdet i saken, og lett kunne søkes opp og gjenfinnes. 5. Under knappen «Detalj», er det mulig å legge til/redigere bla tittel, tilgangskoder, hjemmel, tilgangsgruppe, arkivdel, klassering. 6. Det er kun mulig å registrere en klassering, i de tilfeller man trenger flere må arkivet bistå. 7. Når du er ferdig med registreringen, trykk «Lagre og lukk». 8. Saken er opprettet og legger seg øverst i søket Saksmapper. EVRY

31 6.1 Registrere merknad Om du ønsker å legge på en merknad på saken, gjør følgende: 1. Merk aktuell saksmappe 2. Klikk på knappen «Ny merknad». 3. Skriv inn ønsket tekst/merknad i skjermbildet som kommer opp. 4. Velg «Lagre og lukk» 5. Du vil nå se i oversikten (velg for eksempel søket saksmapper) at under overskriften Har mrk. at det er huket av for merknad. 6. For å lese merknaden, dobbelklikk på saksmappen, deretter velger du knappen «Merknader». EVRY

32 7. Da fremkommer de merknadene som er registrert på saken. 7 GODKJENNING - ELEKTRONISK 7.1 Sende til godkjenning (for saksbehandler) 1. Opprett en ny journalpost, angi mottakere og eventuelle filvedlegg. 2. Velg «Arkiver» knappen på verktøylinjen og velg «Send til godkjenning». 3. Dokumentet blir arkivert og det lages automatisk en ny e-post. 4. Angi e-postadressen til den som skal godkjenne i Til-feltet. Legg evt inn en merknad. EVRY

33 Velg «Send». 5. Journalposten som er sendt til godkjenning vil bli merket med «Venter» (gul farge). 7.2 Godkjenne (for leder) 1. Leder mottar en e-post i innboksen der medarbeider ber om godkjenning på et dokument. 2. I søket «Til godkjenning» kan leder se hvor mange dokumenter som ligger til godkjenning. 3. Åpne mottatt e-post der medarbeider ber om godkjenning. EVRY

34 4. Klikke på knappen «Åpne dokument» i menybåndet til e-posten, du kommer da inn i e-posten som skal sendes til mottaker. 5. For å åpne selve brevet dobbeltklikk på Word ikonet, Word åpner seg og du kan lese/redigere i brevet. 6. Velg «Arkiver» på verktøylinjen, og deretter «Godkjent» eller «Avvist». EVRY

35 . 7. I begge tilfeller blir det opprettet et svar (e-post) til saksbehandler med resultatet, godkjent eller ikke godkjent. Skriv en tekst/melding i e-posten om ønskelig. 8. Trykk «Send» og saksbehandler mottar en e-post med resultatet. 7.3 Viderebehandling etter godkjenning (for saksbehandler) 1. Saksbehandler mottar e-post om godkjent/ikke godkjent. 2. Dersom journalposten ble avvist av leder blir det merket med kategorien «Ikke godkjent». 3. Saksbehandler må da gjøre nødvendige endringer og sende journalposten på ny godkjenning. 4. Dersom journalposten ble godkjent kan saksbehandler ekspedere e-post/sende brev til mottaker. 5. Når en journalpost er godkjent settes det skrivesperre på e-posten og dokumentet. Dvs ingen korrigeringer er nå mulig. «Send»-knappen er derfor ikke tilgjengelig der man er vant til å se den. For å sende ut en godkjent e-post går du fram på følgende måte: 6. Åpne journalpost. 7. Velg «Arkiver» og velg «Send e-post». EVRY

36 EVRY

37 8 FORDELE/OMFORDELE 8.1 Fordele post til egen enhet (for leder) For å fordele et saksdokument til en saksbehandler gjør du følgende: 1. Velg «Til fordeling», listen med ufordelte poster fremkommer. 2. Stå på den journalposten du vil fordele, høyreklikk og følgende bilde kommer opp: 3. Velg «Fordel til saksbehandler» 4. Vinduet for å fordele til saksbehandler vises. Egen Administrative enhet kommer automatisk opp. Velg saksbehandler. Velg «OK». 5. Journalposten dukker nå opp hos valgt saksbehandler under søket restanser. 8.2 Returnere dokument til arkiv (for saksbehandler) EVRY

38 1. Dobbeltklikk på den registreringen du ønsker å sende tilbake til arkivet. 2. Velg «Detalj». 3. Velg «Saksbehandler». 4. Under Administrativ enhet velg: Ufordelt/sendt tilbake til arkiv 5. Under Saksbehandler velg: Ikke fordelt til saksbehandler 6. Velg «OK» 7. Velg så «Arkiver» 8. Følgende dialogboks fremkommer, velg «OK» EVRY

39 Journalposten har nå forsvunnet fra dine Saksdokumenter og er returnert til arkiv. EVRY

40 9 TILGANGSBESKYTTELSE OG SKJERMING Saksbehandler kan ved å påføre tilgangskode med hjemmel, skjerme opplysninger som er unntatt offentlighet for å ivareta taushetsplikten. Manglende skjerming medfører brudd på taushetsplikten både internt og i forhold til offentligheten. NB! Det er ikke tillatt å sende person sensitiv informasjon via e-post. Virksomheten kan sette på sperre eller advarsel. 9.1 Skjerme sakstittel 1. Hent fram saksmappen som skal skjermes ved å dobbeltklikke på den. 2. Velg «Detalj» 3. Marker ordene som skal unntas offentlighet f. eks Personalsak Bernt Hansen. 4. Høyre klikk, velg «Marker som skjermet». 5. Ordene som vises med rød skrift blir unntatt offentlighet. 6. Angi tilgangskode og hjemmel (velg fra nedtrekks menyen) 7. Velg «Lagre og lukk». 9.2 Unnta fra offentlighet og skjerming på dokument nivå Dersom du ønsker å unnta et dokument fra offentlighet eller skjerme informasjon i journalposten gjøres følgende: 1. Hent frem ønsket journalpost fra [Mine saksdokumenter] 2. Velg den aktuelle journalposten ved å dobbeltklikke på den. EVRY

41 3. Velg «Detalj» 4. Et registrerings blide kommer opp. 5. Velg tilgangskode og tilhørende hjemmel. 6. Selve dokumentet unntas. 7. Tittel kan skjermes på samme måte som på saksnivå, se oppskrift over. 8. I fanen Mottakere skjermes mottaker/avsender ved å huke av U. 9. Velg Arkiver. 9.3 Tilgangsgrupper I ephorteoutlook er det som regel bare saksbehandleren selv og vedkommendes leder som har skrivetilgang til saker med tilhørende dokumenter. Denne tilgangen kan utvides ved å påføre en fast tilgangsgruppe eller en ad-hoc tilgangsgruppe. Slike tilgangsgrupper består av flere saksbehandlere, gjerne på tvers av avdelinger. Gruppene opprettes av arkivet. Sette på tilgangsgruppe gjøres på følgende måte: 1. Hent fram aktuell sak eller dokument 2. Klikk på «Detalj» i «Vis»-seksjonen i menybåndet 3. Klikk på nedtrekks menyen under «Tilgangsgruppe» og velg en av gruppene. 4. Velg «Arkiver» og «OK» 9.4 Ad-hoc tilgangsgruppe Det er mulig for saksbehandler selv å opprette ad-hoc tilgangsgruppe for den enkelte sak eller dokument. Dette gjøres ved å gå til Detalj-fanen og trykke på Tilgangsgruppe. EVRY

42 Trykk på Legg til medlemmer -> Fra adressebok Søk opp og legg til medlemmer fra adresselisten, på samme måte som man gjør ved bruk av adresselister for vanlig e-post. Merk at kun registrerte ephortebrukere i virksomheten kan legges inn i tilgangsgruppen. Avslutt ved å trykke Lagre og lukk. Journalposten eller saken må nå arkiveres eller lagres for å oppdatere systemet med de endrede innstillingene. 10 NYTTIGE TIPS 10.1 Ferdigstille sak 1. Når en sak er ferdig saksbehandlet skal den ferdigstilles, dvs avsluttes. EVRY

43 2. Før du ferdigstiller en saksmappe må du kvalitetssikre at alle journalpostene i saken er arkivert i ephorte, og er ferdig saksbehandlet. 3. Åpne aktuell sak og klikk på knappen «Ferdigstill sak». 4. Status for saken vil da gå fra R-Reservert til F-Ferdig Laste ned aktuelle saker til andre saksbehandlere I enkelte tilfeller ønsker man at andre saksbehandlere skal bidra med dokumenter til en saksmappe. Siden ephorteoutlook er avhengig av at saken er lastet ned lokalt, er det lagt til en funksjon for å «videresende» en saksmappe til en eller flere andre saksbehandlere i organisasjonen. Dette gjøres på følgende måte: 1) Merk en eller flere saksmapper i saksmappelisten. 2) Høyreklikk og velg «Videresend sak». 3) Det opprettes automatisk en ny e-post. 4) Angi en eller flere saksbehandlere som mottakere, samt en beskrivende tittel. 5) Du kan angi en forklarende tekst i meldingsfeltet. 6) Velg «Send». EVRY

44 7) Når saksbehandler mottar e-posten iverksettes automatisk en ned lasting av aktuell sak med tilhørende dokumenter til mottakerens Outlook. 8) Mottakeren får beskjed når ned lastingen er fullført ved at det står Nedlasting fullført i grønt Fjerne sak fra Outlook Fjerne gamle eller uaktuelle saker fra Outlook søkene. Saken ikke blir slettet fra ephorte. Det er kun din lokale kopi som fjernes fra Outlook. Du kan når som helst hente saken tilbake til Outlook ved å søke den opp og importere den på nytt. 1. Dobbeltklikk på den aktuelle saken så den åpnes. 2. Velg «Slett» i menybåndet, og velg «JA» EVRY

45 3. Saken med tilhørende dokumenter fjernes da fra Outlook Synkronisering mot ephortebase For at du skal kunne arbeide med ephortedata i Outlook må dataene være tilgjengelig i Outlook mappene, de to systemene synkroniseres derfor jevnlig. Som standardinnstilling sjekkes det hvert 5. minutt om en eller flere av de nedlastede saksmapper/journalposter/dokumenter har fått endret innhold eller om nye saker/journalposter er tildelt saksbehandler. Når nye registreringer er lastet ned markeres de som ulest ved å være uthevet og med antall uleste objekter i parentes. Slik kan saksbehandler enkelt se hva som er nytt På- og avlogging Første gang du skal bruke ephorte Outlook trengs det litt klargjøring. Det første du må gjøre er å logge på. Dette gjøres ved å klikke «Logg på» i Ephorte-seksjonen i menybåndet Outlook. Etter å ha klikket på Logg på åpnes et påloggingsvindu der du kan angi database, brukernavn og passord til ephorte. Dersom automatisk pålogging er slått på er det ikke nødvendig å angi brukernavn og passord. Etter at vellykket pålogging er utført kan du angi hvilken rolle du vil at systemet skal logge på med. Husk at systemet forutsetter at du logger på med en saksbehandler eller lederrolle for at det skal fungere som angitt i denne versjonen av ephorteoutlook EVRY

46 Dersom du i stedet for «Logg på» ser knappene «Eksporter e-post» og «Arkiv», er du allerede pålogget. Ved behov for å logge inn på nytt, for eksempel for å logge inn med en annen rolle, velger du «Arkiv» og «Logg på». Likeledes kan du logge ut av ephorteoutlook ved å gå til «Arkiv» og «Logg av». Både av- og pålogging krever at Outlook avsluttes helt og åpnes på nytt. EVRY

47 10.6 Knytte dokument til annen administrativ enhet eller saksbehandler I forbindelse med oppretting av nytt dokument har man i de fleste virksomheter mulighet til å endre hvilken administrativ enhet eller saksbehandler dokumentet hører til. Dette kan for eksempel brukes hvis du har en rolle ved flere administrative inndelinger, og ønsker å skrive et dokument på vegne av den andre administrative inndelingen. I forbindelse med oppretting eller import av dokumentet velger du fanen Detalj. Klikk på knappen Saksbehandler for å åpne dialogboks for valg av administrativ inndeling og saksbehandler. EVRY

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook.

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook må legges inn som tillegg til Microsoft Outlook, dette gjør vi via - windows tast og programvaresenteret,

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Velkommen til nettkurs i saksbehandling i ephorte web og ephorte Outlook Ring inn på telefon Tast kode #

Velkommen til nettkurs i saksbehandling i ephorte web og ephorte Outlook Ring inn på telefon Tast kode # 1 Nettkurs ephorte Nina Farahi, senior-/fagkonsulent (ephorte) Velkommen til nettkurs i saksbehandling i ephorte web og ephorte Outlook Ring inn på telefon 23 96 10 04 Tast kode 199193712# Agenda Sak/Journalpost/Dokument

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

Froland kommune. Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte

Froland kommune. Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte Froland kommune Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte 1 Saksfremlegg i ephorte Denne veiledningen tar for seg saksgangen for en sak som skal behandles politisk. Innhold

Detaljer

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1 WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING Oppdatert 14.9.2016 av: mhag 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Opprette brev i websak... 3 1.1. Lag ny journalpost.... 3 1.2. Fyll inn tittel og mottaker/e...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Hva er Sak. Hva er Journalpost

Hva er Sak. Hva er Journalpost ESA 8.1. 11.02.16 1 Innhold Hva er Sak... 3 Hva er Journalpost... 3 Lage en ny sak... 5 Registrere en ny journalpost... 10 Svar på Journalpost ( svar på brev/innkommen post )... 17 Arkiver e-post... 21

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Formål Når du som saksbehandler mottar et dokument som krever oppfølging, kalles dette en restanse og det settes et oppfølgingsflagg på posten. Du får restanse

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 (INTERNT NOTAT) Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Registrering av interne notat ved HiT 2 Når opprettes interne

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Microsoft Outlook. 3. oktober 2007

Microsoft Outlook. 3. oktober 2007 Microsoft Outlook 3. oktober 2007 Innholdsfortegnesle 1. ÅPNE OUTLOOK...3 2. LESE E-POST...4 3. SENDE E-POST...5 4. SENDE ET VEDLEGG:...8 5. SVARE PÅ E-POST...10 6. VIDERESENDE E-POST...10 7. SENDE E-POST

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Arbeidsflyt internt til gjennomgang eller godkjenning Versjon/dato for revisjon: 03.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R.

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R. 1. Lage sak KOKEBOK MILJØENHETEN/BYANTIKVAREN ESA Web september 2009 ny sak (øverst i venstre hjørne) Velg saksart STD Velg sakstype STD Skriv inn en beskrivende tittel: Gateadresse og gnr/bnr skal alltid

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL 2 1. Start/innledning: 1. Send inn kopi av IOP (skrives ved 4 ukers sykefravær) til postmottak for innscanning og registrering

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1 Ajourført 01.09.10

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1 Ajourført 01.09.10 MANDAL KOMMUNE Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1 Ajourført 01.09.10 Arkivveiledning saksbehandlere... 3 Saksbehandlers huskeliste i ephorte... 3 Begreper knyttet til Noark 4 og Eporte... 4 Brukerstøtte...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. ephorte Outlook 1.3.0. 01.09.2014 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. ephorte Outlook 1.3.0. 01.09.2014 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal ephorte Outlook 1.3.0 01.09.2014 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 4 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 Målgruppe... 4 Produktfilosofi... 4

Detaljer

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3.

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Hva skal registreres og arkiveres?... 5 4. Saks- og journalpostbegrepet...

Detaljer

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir

Detaljer

SvarUt fra Websak Fokus

SvarUt fra Websak Fokus SvarUt fra Websak Fokus SvarUt er en løsning for kommuner til å formidle digital post fra Websak Fokus til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH Dette dokumentet er en kortfattet førstehjelp i bruk av ephorte ved NHH. Det er forskjellige muligheter å komme videre på hvis du står fast i bruken av systemet. Det første

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Brukerveiledning SvarUt

Brukerveiledning SvarUt Brukerveiledning SvarUt 1 Som forvaltningsnivå skal vi følge prinsippet om «digitale førstevalg». Dette innebærer at digitale løsninger er hovedregelen for vår kommunikasjon med det offentlige, innbyggere

Detaljer

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Dato: November 2005 Innhold: 1 ARKIVTJENESTEN VED NTNU... 2 2 HVA ER EPHORTE... 2 3 SAKS-, JOURNALPOST- OG DOKUMENTBEGREPET I EPHORTE... 2 3.1 SAKSPRINSIPPET:

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok Websak Fokus

Brukerhåndbok Websak Fokus Brukerhåndbok Websak Fokus Versjon 1/2017 Innhold Websak Fokus... 4 1 Hjelp... 4 2 Hovedmeny... 5 3 Kurver... 6 4 Lese og besvare innkommet post... 7 4.1 Lese... 7 4.2 Besvare... 8 4.3 Ekspedere utgående

Detaljer

Til alle ephortebrukere

Til alle ephortebrukere Til alle ephortebrukere Det vises til oppfølgingsbrevet etter arkivtilsyn. Denne brukerveiledningen er ment som støtte til deg som saksbehandler, til å følge opp de deler av dokumentoppfølging som hver

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

ephorte Brukerkurs saksbehandlere

ephorte Brukerkurs saksbehandlere ephorte Brukerkurs saksbehandlere Denne kursdokumentasjonen er laget for kursdeltakernes personlige bruk. Kopiering og mangfoldiggjøring av hele eller deler av heftet er ikke tillatt uten tillatelse fra

Detaljer

Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: Endringer: Brukerveiledning for ledere P360

Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: Endringer: Brukerveiledning for ledere P360 Dokumenteier: Enhet arkiv Produsent: Christina Berger Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: 12.03.2018 Endringer: Brukerveiledning for ledere P360 1 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Arbeidsflater og roller i

Detaljer

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK,

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, SORTERING OG REGISTRERING AV POST POSTMOTTAK TYDAL KOMMUNE... 2 POSTRUTINER FOR LEGEKONTORET... 2 MOTTAK AV E-POST... 3 MOTTAK AV ELEKTRONISKE-SKJEMA (E-SKJEMA)... 3 UTLEGGING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Venstremenyen i web-klienten og menyen i Outlook Versjon/dato for revisjon: 10.09.2017 P360-klient: Web og Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 24.09.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 24.02.2011 versjon 11 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 11 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 Saksframlegg til US via Outlook (og til andre styrer, utvalg og nemnder ved NMBU) Versjon/dato for revisjon: 02.03.2015 P360-klient: Outlook og noe Web Utarbeidet av:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1.0. Ajourført 13.11.12

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1.0. Ajourført 13.11.12 MANDAL KOMMUNE Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1.0 Ajourført 13.11.12 Saksbehandlers huskeliste i ephorte 3 Begreper i Ephorte 4 Brukerstøtte 5 Pålogging/avlogging i ephorte 6 Saksbehandlersøk

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 12

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 12 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 12.04.2011 versjon 12 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 12 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav

Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav Innhold 1 Publisering på offentlig elektronisk postjournal (OEP)... 2 1.1 Hva skjer før publisering i OEP?... 2 1.2 Hva skjer etter publisering i OEP?...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

ephorte Velkommen til ephorte-kurs Viderekommende

ephorte Velkommen til ephorte-kurs Viderekommende ephorte Velkommen til ephorte-kurs Viderekommende Anita Kildemo Flor Seksjon for dokumentforvaltning Trondheim Wenche Bergmo Seksjon for dokumentforvaltning Oslo Agenda Oppstart Agenda Kort om arkivverdighet

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær».

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». 2: Gå til «Utvalgsbehandling» og «Alle utvalg» for å opprette et møte. 3: Velg utvalget du vil opprette møte i. 4: Under punktet for «Møter» kan du

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Saks- og arkivsystemet Public 360ᵒ Høgskulen i Volda. Utvalsmodulen i Public 360 Møteinnkalling og møteprotokoll

Saks- og arkivsystemet Public 360ᵒ Høgskulen i Volda. Utvalsmodulen i Public 360 Møteinnkalling og møteprotokoll Utvalsmodulen i Public 360 Møteinnkalling og møteprotokoll 1 Innhaldsliste Bytt rolle til utvalssekretær... 3 Du må ha denne rolla for å få tilgang til møte- og utvalsmodulen... 3 Finn ditt utval... 3

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

ephorte Viktige funksjoner for ledere i ephorte

ephorte Viktige funksjoner for ledere i ephorte ephorte Viktige funksjoner for ledere i ephorte Anita Kildemo Flor Seksjon for dokumentforvaltning Trondheim Wenche Bergmo Seksjon for dokumentforvaltning Oslo Agenda Oppstart Kort om arkivverdighet Begreper

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon. ephorte versjon februar 2009

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon. ephorte versjon februar 2009 Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Produksjonsbasen... 2 Fungering for en annen person...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Arbeidsflyt i Public360 godkjenning og gjennomgang

Arbeidsflyt i Public360 godkjenning og gjennomgang Arbeidsflyt i Public360 godkjenning og gjennomgang UiS 2017 Innhold Hvorfor sende et saksdokument på arbeidsflyt... 1 Ansvarsvarsler... 1 Sende et dokument til godkjenning:... 2 Sende et dokument til gjennomgang:...

Detaljer