Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved"

Transkript

1 Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat 1.4 Utgående brev 1.5 Fordeling av post / ledersøk 1.6 Godkjenne dokumenter Arkivtjenesten HiT Pålogging i ephorte 3 3 Symboler i ephorte 3 4 Fordele post adressert til egen enhet 3 5 Mottatte kopier til egen enhet 4 6 Søke etter sak eller dokumenter 4 7 Godkjenne journalpost / dokument 4 8 Besvare / avskrive restanser 5 9 Opprette ny sak 5 10 Opprette ny journalpost / dokument 6 11 Redigere dokumenter under arbeid 6 1 Egne merknader / tillegg kjente feil som hindrer bruk av ephorte 7 14 Hvor finner du kursdokumentasjon til ephorte? 8 Send en e-post til: eller ring tlf. 505 / 5030 eller 5081 Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 1

2 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem I 004 inngikk UNINETT FAS en rammeavtale med Ergo Group om ephorte som elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem for høgskolesektoren. Per i dag har 8 høgskoler (statlige og vitenskapelige), samt Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo gjort avrop på avtalen og bruker ephorte i sin daglige drift. HiT innførte ephorte med fullelektronisk arkivering samt sentralisering av arkivtjenesten. ephorte ved HiT er ikke integrert med e-postsystemet, og e-postfunksjoner i ephorte kan ikke benyttes. Unntak: Funksjonen Send kopi med e-post kan benyttes. Faglig tilsatte ved HiT har ikke tilgang til ephorte, og må få dokumenter oversendt vha funksjonen Send kopi med e-post.. 1. Arkiveringsplikt Et offentlig organ skal arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i virksomheten, som enten har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling. Arkivplikten gjelder for både de brevene man mottar eller sender ut, og de interne notatene. Husk at også e-postmeldinger, telefaks, sms m.v. kan ha verdi som dokumentasjon. Slike meldinger kan videresendes til for registrering i ephorte. 1.3 Interne notat Interne notat brukes ved korrespondanse innad i HiT. Mottaker (som er ephorte-bruker)har tilgang til notatet straks det er ferdigstilt. N-notat gir mottakeren restanse, d.v.s. at henvendelsen må avskrives: Leses og besvares eller tas til etterretning/orientering.x-notat brukes kun ved saksframlegg eller notater som ikke bør påføres mottaker. 1.4 Utgående brev Utgående brev printes ut og undertegnes før utsending. I ephorte endres status til E (ekspedert). 1.5 Fordeling av post / Ledersøk Oversikt over post som skal fordeles ligger på Ledersøk (til venstre i ephorte-bildet) Ved hver enhet ved HiT er det en ansvarlig saksfordeler. Arkivtjenesten mottar inngående brev, journalfører og sender posten Ufordelt til den enkelte enhet. Saksfordeler sørger for viderefordeling og eventuelt påføring av kopimottakere på sin enhet. Notater mottatt fra Fellesadministrasjonen (FA) eller andre enheter i HiT fordeles på samme måte. 1.6 Godkjenne e dokumenter Saksbehandler kan sende leder dokumentet til godkjenning. Dokumentene du skal godkjenne finner du også i Ledersøk. 1.7 Dette er høgskolens offisielle e-postadresse og adressen du bruker for videresending eller henvendelser pr. e-post til arkivtjenesten. 1.8 Arkivtjenesten HiT Arkivtjenesten er plassert i FA i Porsgrunn, og har 3 ansatte: Telefon: 505 / 5081 / 5030 Arkivtjenesten registrerer inngående post, kvalitetssikrer og journalfører dokumenter som utarbeides ved HiT, og følger opp restanser, dokumenter under arbeid m.v. Arkivets nettsider finner du her: Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side

3 Pålogging i ephorte Gå til Start Alle programmer Administrative programmer ephorte prod Logg deg på via FEIDE, og rollen kommer automatisk opp. Klikk OK Neste gang du logger deg på, gå direkte til på skrivebordet (før FEIDE-innlogging) Husk alltid å logge deg av når du er ferdig i ephorte! Avlogging i ephorte Logg av her : 3 Symboler i ephorte Åpne hurtigmeny Gjøre oppslag + søk For alle ikoner hvor det finnes en pil ned vil en kunne åpne en hurtigmeny Finnes i felt hvor det er mulig å gjøre oppslag og søk. Finnes i felt hvor det er mulig å velge en verdi fra en rullegardinsmeny. Gjøre valg fra meny 4 Fordele post adressert til egen enhet (Journalposter/Dokumentposter) 1 Gå til Ledersøk (i venstremenyen) Velg 3 Fra resultatlisten over Ufordelte, velg dokumentet du skal fordele, og klikk på hurtigmeny Som leder/saksfordeler får du Ufordelt post til din enhet som du skal fordele til saksbehandler. 5 Påfør saksbehandler (velg ev. fra ) Her kan du også: Varsle saksbehandler med e-post, Påføre (og lagre) merknad Påføre kopimottaker(e). 4 I hurtigmenyen du får frem, velg Fordel Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 3

4 5 Fordele mottatte kopier til egen enhet 1 3: Fremgangsmåte er som punkt 1 3 over, men velg søket 4. I hurtigmenyen du får frem, velg Rediger JP : Som leder/saksfordeler får du Ufordelte kopiert til din enhet som du skal fordele til saksbehandler. Hvis du ønsker, kan du også påføre flere kopimottakere. 5. Påfør kopimottaker(e) under fanen Interne mottakere (velg ev. fra ): 6 Søke etter sak eller dokumenter Avansert søk gir flest søkemuligheter 1 Velg Avansert søk og klikk Velg søkealternativ: 3 Sett inn søkeord, og klikk (øverst til venstre) Husk å skille på om du søker etter saker (Saksmapper/Mapper) eller dokumenter i en sak (Journalposter/Dokumentposter). Alternative søk hentes frem vha helt til høyre på 1. linje. Søkeord kan hentes frem via (helt til høyre på linja. Ved søk på Dato kan Intervall velges) Du kan søke etter begynnelsen av, deler av eller slutten av et ord med bruk av * 7 Godkjenning av journalpost/dokumentpost 1 Gå til Ledersøk (i venstremenyen) Søket henter frem alle dokumenter som du skal godkjenne før de kan ferdigstilles og ekspederes 6.Husk å varsle med e-post (sett kryss i feltet) slik at saksbehandler raskt får melding om at du har godkjent dokumentet. Velg 3 Etter at dokumentet er gjennomlest, kan du godkjenne eller returnere konseptet til saksbehandler. 4 Fra resultatlisten velger dokumentet du skal godkjenne (ev. returnere), og klikk på rullegardin til høyre for konvolutt Dersom du ikke skal godkjenne, fjern haken i boksen Godkjenner. Legg til merknad og varsle med e-post. 5 Velg Godkjenn/ Returner i dialogboksen: Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 4

5 8 Besvare/avskrive dine restanser (oppgaver) Gå til Fellessøk: Resultatliste over restanser: 1 Skal du besvare et inngående brev, velg rullegardin til høyre for konvolutt for det dokumentet du skal besvare. Fra hurtigmenyen velger du Besvar/Avskriv + Svar med utgående post Opplysninger i Innhold arves. Endre litt på overskriften som foreslås. Lagre og nytt dokument + velg mal Skriv brevet (hvis det ikke er hentet fra disk) Velg Tillegg (øverst på siden) og Tilbake til ephorte Web Videre fremfangsmåte sei punktet Opprette ny journalpost/dokumentpost Hurtigmeny fra journalpostnivå: Tilbake til ephorte: En restanse (oppgave) vises for deg med et rødt flagg: Skal du besvare et N-notat, velg Svar med notat fra hurtigmenyen. Videre fremgangsmåte er som beskrevet over. 3 Ønsker du å avskrive direkte? Velg aktuell avskrivningsmåte (TE, TO eller TLF). Ved bruk av TLF - lag en merknad. Du må da alltid besvare eller avskrive direkte dette dokumentet. 9 Opprette ny sak Nye dokumenter / saker som kommer inn opprettes gjerne av arkivet, men ledere kan selv opprette saker. 1 Gå til Husk: Søk alltid om det finnes en sak vedrørende det du jobber med fra før! Utfyllende beskrivelse for oppretting av ny sak finner du i Rutine 6 på: Registrer en beskrivende tittel Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 5

6 10 Opprette ny journalpost/dokumentpost Alle dokumenter som er nødvendige for å dokumentere saksbehandlingen ved HiT skal registreres som en journalpost i ephorte! 1 Stå på saksnivå velg hurtigmeny Ny journalpost dokumenttype: Videre fremgangsmåte er beskrevet i Rutinene 7 og 8 på: Ved elektronisk arkivering er registreringsbehovet utvidet i forhold til tradisjonell journalføring, og interne dokumenter må da også registreres. Følgende dokumenttyper brukes: I Inngående post (fra ekstern avsender) U Utgående post til ekstern mottaker. Benyttes også i.f.m. personal- og studentsaker. N Interne notat korrespondanse innad i høgskolen X Interne notat. Saksframlegg, utredninger, og dokumenter kun til orientering Y Mappedokument blir ikke bevart. Nytt saksframlegg eller ny utgående post må aldri benyttes. (HiT har ikke innført utvalgsmodul, og har ikke e-postsystemet integrert med ephorte). 11 Redigere dokumenter under arbeid 1 Gå til Fellessøk: Gå til arkfanen 3 Klikk på rullegardin til høyre for brevark og velg Rediger tekstdokument Arkfanen Dokumenter ligger i nedre del av skjermbildet. Blir tilgjengelig hvis du trykker på teksten i journalposttittelen (dokumenttittelen). 4 Rediger dokumentet. Videre framgangsmåte som ved oppretting av ny journapost/dokumentpost Rutinene 6 og 7 på: 1 Egne merknader/tillegg: Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 6

7 13 3 Kjente feil som hindrer bruk av ephorte Feil 1 - Trusted sites: Dersom mangler nederst på ephorte siden, vil ikke redigeringsikonene virke når det trykkes på pilen. Velg da Tools fra verktøylinjen øverst på skjermen, Internet Options i rullemeny. deretter Deretter fanen Security. Neste bilde velges grønn hake Trusted sites og deretter Sites, Siste bilde velges Add Fjern haken ved Require server. Close og og OK på neste. Oppdater maskinen ved å trykke F5 knappen på tastaturet, og menyvalget skal nå virke igjen. Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 7

8 Feil - Google Trykk Start knappen på maskinen, og velg Min datamaskin. Deretter Legg til eller fjern programmer Listen over programmer på din maskin kommer opp alfabetisk. Dersom Google står oppført kan den fjernes ved å trykke på teksten som blir uthevet blå og det kommer da opp valget. Feil 3 - Pop-up Blocker Dersom du har pop-up på maskinen vil du få en gul linje over ephorte-merket øverst på siden. Det vil spørre om : tillat alltid https://hit.ephorte.uninett.no? (eller noe som ligner..) Dette hindrer bruken av funksjoner i ephorte, og skal fjernes på følgende måte: Trykk på Tools og deretter Pop-up Blocker, velg Turn On Pop-up Blocker. Tillat Pop-up fra uninett.no osv. Riktig innstilling blir da følgende: Turn Off Pop-up Blocker - og på linjen under Pop-up Blocker Settings. Andre feil? Utenom disse 3 feilene kan det forekomme feilmeldinger når du skal inn og redigere på et Word-dokument du jobber med. Det kommer da for eksempel beskjed om at maskinen ikke finner C:/området eller lenke/streng til dokumentet du søker. Ring IT ringes på tlf 5051(Øystein Gjertsen) eller tlf 5050 (IT-vakten), som kan hjelpe med dette. Problemet gjelder ikke ephorte, men er en innstilling på maskinen som IT kan fikse. 14 Hvor finner du kursdokumentasjon k til ephorte? Utfyllende kursmateriell finner du på lenker til på adressen: Brukerveiledning ephorte 011 Kortversjon for ledere/saksfordeler ved HiT Side 8

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA Kurs for saksbehandlere EDB Sak og Arkiv Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0 EDB ErgoGroup ASA EDB ErgoGroup Postboks 640 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i Innhold Innledning... 1 Les dette før du begynner... 1 Brukergrensesnitt... 1 Viktige begrep... 1

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler.

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter. Alle ansatte

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer