Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!"

Transkript

1 Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du begynner Forarbeider Langtidslagring av motorer Driften får bare monteres når: Angivelsene på merkeskiltet til driften stemmer overens med spenningsnettet eller utgangsspenningen til frekvensomformeren. Driften er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader). Det er kontrollert at følgende forutsetninger er til stede: Omgivelsestemperaturen er mellom - C og +0 C. Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Restriksjoner for giver overholdes. Spesialutførelser: Driften er utført i henhold til omgivelsesbetingelsene Rengjør motorakseltapper nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet - materialskader! Etter en lagringstid på over ett år må man være oppmerkson på den reduserte levetiden til kulelagerfettet. Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål i den forbindelse isolasjonsmotstanden (målespenning 00 V). Isolasjonsmotstanden ( figuren under) er i stor grad temperaturavhengig! Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes. 0 [M ] , [ C] 0AXX 0 Minimumstemperatur ved motorer med tilbakeløpssperre: C, vær oppmerksom på at girets temperaturområde kan være begrenset ( Driftsveiledning Gir) Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

2 Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Oppstilling av motoren Motoren eller girmotoren skal kun stilles opp/monteres i angitt byggeform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Motor og arbeidsmaskin rettes opp slik at utgående aksler ikke belastes mer enn tillatt (overhold tillatte tverr- og aksialkrefter!) Unngå støt og slag på akseltappene. Bruk egnet tildekking for å beskytte vertikale byggeformer mot inntrenging av fremmedlegemer og væske (beskyttelsestak/regntak C). Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen. Deler som settes på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (motoraksler er avbalansert med halv kile) Steng eventuelt eksisterende kondensvannboringer med plastplugger. De skal bare åpnes ved behov. Åpne kondensvannboringer er ikke tillatt, ellers vil høyere kapslingsgrader oppheves. Ved bremsemotorer med manuell frigivelse: Skru på håndspaken (ved manuell frigivelse med automatisk retur) eller gjengestiften (ved manuell frigivelse uten automatisk retur). Pass på ved givermontering: Fotmotorene DT og DT0 må underbygges fordi vifteradiusen er større enn akselhøyden. Toleranser ved montasjearbeider Akseltapp Diametertoleranse i samsvar med DIN ISO k ved Ø 0 mm ISO m ved Ø > 0 mm Senterboring i samsvar med DIN, form DR.. Flenser Sentrertoleranse i samsvar med DIN ISO j ved Ø 0 mm ISO h ved Ø > 0 mm 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

3 Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Opsjon bæreplate Bæreplaten er nødvendig for en motorintegrert montasje av en ECOFAST -konform koblings- eller styreenhet. Montering: Skruene som trengs til montasjen, er en del av hurtigkontakt-opsjonen ASK, det vil si at de allerede er skrudd på skilleplaten.. Skru skruene (sekskantsskrue M x ) som befinner seg på skilleplaten helt ut, bruk en nøkkel (nøkkelvidde mm).. Skyv bæreplaten på skilleplaten.. Fest bæreplaten på skilleplaten med skruene som du akkurat har fjernet (med et tiltrekkingsmoment på ca. Nm). For å sette på en ECOFAST -konform koblings- eller styreenhet, fjerner du beskyttelseshetten på motoren etter at bøylen er montert. Koblings- eller styreenheten låses og kontakteres på koblingsboksen med låsebøylen. ASK 0 Monteringsskruer (M x ) Bæreplate AXX 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

4 Installasjon Elektrisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Elektrisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! For tilkobling av motor og brems brukes kontaktor i brukskategori AC- i samsvar med EN 0--. Kablingsmerknader Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger av bremsestyringer: Bruk kun sertifiserte ledninger for beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer. Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra motorverninnretninger: Bruk kun sertifiserte ledninger for beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra SEWmotorverninnretninger (temperaturføler TF). Særegenheter Ved drift av frekvensomformer: Ved omformermatete motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg alltid frekvensomformerens driftsveiledning. Ved intermitterende drift: Ved intermitterende drift av motorer skal mulige forstyrrelser ved kontaktorer/solid state releer hindres ved hjelp av egnet vern. Direktivet EN 00 (Elektriske anlegg og utstyr på maskiner) krever at forstyrrelser ved motorviklingen reduseres for beskyttelse av numeriske eller programmerbare styringer (PLS). Vi anbefaler at det monteres vern på startanordningene da stort sett startforløpene er årsaken til forstyrrelsen. Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

5 Elektrisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Koble til motoren Stjernekobling Ved drift med elektroniske reguleringer skal alltid tilsvarende veiledninger for oppstart/ koblingsskjemaer følges! [] [] [] Koblingsboks [] Overvåkingsenhet for motorvern AXX 0 Trekantkobling [] [] Koblingsboks [] Overvåkingsenhet for motorvern [] AXX 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

6 Installasjon Elektrisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Intern kabling av motorvikling [] AXX [] Motorvikling Intern kabling av motorvern TF [] AXX [] Forbindelse (fra til 0) når TF ikke brukes Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

7 Elektrisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Tilkobling av bremsen Kabling av bremsestyring BGE, BG, BUR Bremsen frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Følg forskriftene som gjelder for de aktuelle fagområdene vedrørende fasefeilsikring og tilhørende kobling/koblingsendring! Merk! Med hensyn til den tilkoblede likespenningen og den høye strømbelastningen, må enten spesielle bremsekontaktorer eller vekselstrømskontaktorer med kontakter i brukskategori AC- i henhold til EN 0-- brukes. Skru om nødvendig på ved utførelse med håndløfter: Håndspak (med manuell bremsefrigivelse med automatisk retur) eller gjengestift (ved manuell bremsefrigivelse uten automatisk retur) Etter at bremseskiven er skiftet ut, vil det maksimale bremsemomentet først oppnås etter noen sykluser. 0 Intern kabling av bremsestyring BGE, BG AC U AC AXX [] 0 [] Bremsespole AXX Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

8 Installasjon Elektrisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Intern kabling av bremsestyring BUR DC AC [] [] [] [] AXX [] Bremsespole [] Spenningsrelé UR/UR [] UR (0-00 V) = BK Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

9 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z.. Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Oversikt over grensesnitt ved feltfordelere (eksempel feltfordeler Z.) [] [] [] [] [] [] [] [] 0 [] [0] [] [] 0AXX [] Identifikasjonskontakt for adressering [] Tilkobling hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotor/movimot [] M-hurtigkontakt for digitale inn-/utganger [] Datatilkobling [] Data-T-hurtigkontakt [] Data-hurtigkontakt [] Hybridfeltbusskabel [] Energi-hurtigkontakt [] Energi-T-hurtigkontakt [0] Energitilkobling [] Diagnosegrensesnitt [] M-hurtigkontakt for adressering 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

10 Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Montasje feltfordeler MQP.../Z. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.: mm M 0 mm M AXX Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

11 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Montasje feltfordeler MQP../MM0- MM/Z. (byggestørrelse ) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z. (byggestørrelse ): 0 mm 00 mm M M AXX 0 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

12 0mm Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Montasje feltfordeler MQP../MM- MMX/Z. (byggestørrelse ) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z. (byggestørrelse ): 0 mm M M 0AXX 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

13 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter Riktig valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drifter. Prinsipielt skal godkjente normer anvendes. Overhold i tillegg følgende punkter: Potensialutligning Uavhengig av funksjonsjord (jordledertilkobling) må det sørges for lavohmig HF (høyfrekvent) potensialutligning (se også VDE 0 eller VDE 000 del 0), for eksempel med forbindelse mellom (anleggs-) delenes metalliske flater. bruk av flatbåndjordledere (HF-kordel). 0AXX Ledningsskjermen til dataledningen får ikke brukes for potensialutligningen. Dataledninger og V-forsyning Disse ledningene legges atskilt fra støybelastede ledninger (for eksempel styreledninger til magnetventiler, motorledninger). Feltfordeler For forbindelsen mellom feltfordeleren og motoren anbefales de prefabrikkert SEW-hybridkablene, de er spesielt konstruert for dette. 0 0AXX Du finner mer informasjon i SEW-dokumentasjonen "Praktisk drivutrustningsteknikk - EMC i drivutrustningsteknikk". 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

14 Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling av nettledninger Merkespenning og -frekvens på MOVIMOT -omformeren må stemme overens med dataene til forsyningsnettet. Ledningstverrsnitt: I samsvar med inngangsstrøm I nett for nominell effekt (se tekniske data). Installer ledningssikring på begynnelsen av nettilførselledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk sikringstype D, D0, NH eller servicebryter. Dimensjoneringen av sikringen tilsvarende tverrsnittet på ledningen. En konvensjonell jordfeilbryter som beskyttelse er ikke tillatt. Universal strømsensitiv jordfeilbryter (type B) er tillatt som beskyttelse. Lekkasjestrøm >, ma kan forekomme under normal drift ved MOVIMOT -drifter. I samsvar med EN 0 er det nødvendig med en ekstra PE-forbindelse (minst samme tverrsnitt som nettledningen) parallelt til jordlederen via separate tilkoblingssteder. Driftsmessige lekkasjestrøm >, ma kan forekomme. Bruk kontaktor for kobling av MOVIMOT -drifter i brukskategori AC- i samsvar med IEC. SEW anbefaler bruk av isolasjonskontroll med pulskodemålemetode i spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonsovervåkingen på grunn av omformerens kapasistanse mot jord. Tillatt tilkoblingstverrsnitt og strømkapasitet på klemmene Styreklemmer X0 (fjærklemmer) Tilkoblingstverrsnitt (mm ) 0,0mm, mm Tilkoblingstverrsnitt (AWG) AWG AWG Strømkapasitet A maksimal varig strøm Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

15 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Oppstillingshøyder over 000 meter over havet MOVIMOT -drifter med nettspenninger på 0 til 00 V kan brukes under følgende rammebetingelser i høyder fra 000 meter over havet til maksimalt 000 meter over havet. Den nominelle, varige effekten er redusert på grunn av redusert kjøling over 000 meter (se MOVIMOT -driftsveiledning). Luftgap og krypelengder er fra 000 meter over havet kun tilfredsstillende for overspenningsklasse. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse, må et eksternt overspenningsvern brukes i tillegg for å sikre at maksimal overspenning begrenses til, kv fase-fase og fase-jord. Dersom sikrere elektrisk til- og frakobling kreves, må den i høyder fra 000 meter over NN realiseres utenfor enheten (Sikker elektrisk til- og frakobling i samsvar med EN 0) Den tillatte nominelle nettspenningen på x 00 V opptil 000 meter over havet reduseres med V per 00 meter til maksimalt x 0 V ved 000 meter over havet. Sikkerhetsutstyr MOVIMOT -drifter har integrert sikkerhetsutstyr mot overbelastning, eksterne innretninger er ikke nødvendig. UL-godkjent installasjon feltfordeler Bruk kun kobberledninger med følgende temperaturområder som tilkoblingskabel: Temperaturområde: 0/ C MOVIMOT -drifter egner seg til drift på spenningsnett med jordet stjernepunkt (TNog TT-nett), som kan levere en maksimal nettstrøm på 000 A AC og har en maksimal nettspenning på 00 V AC (MM0C-0 til MMXC-0). Effektdataene til sikringene må ikke overskride 0A/00V ved drift med feltfordeler. Bruk kun testede enheter med begrenset utgangsspenning (Umaks = 0 V DC ) og begrenset utgangsstrøm (I = A) som ekstern V DC -spenningskilde. UL-sertifiseringen gjelder kun for drift på spenningsnett med spenninger mot jord opptil maksimalt 00V. 0 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

16 Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Kablingskontroll Før den første spenningstilkoblingen må tilkoblingen kontrolleres slik at man unngår personskader, skader på anlegg og enheter på grunn av tilkoblingsfeil. Trekk alle bussmoduler fra tilkoblingsmodulen. Trekk alle MOVIMOT -omformerne fra tilkoblingsmodulen (bare ved MFZ) Skill alle hurtigkontaktene til motorutgangene (hybridkabel) fra feltfordeleren. Gjennomfør isolasjonskontroll av tilkoblingen i henhold til gjeldende nasjonale normer. Kontroller jordingen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og V DC -ledningen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen. Kontroller polariteten på V DC -ledningen. Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen. Kontroller nettfaserekkefølgen. Sørg for potensialutligning mellom feltbussgrensesnittene. Etter tilkoblingskontrollen Koble til alle motorutganger (hybridkabel) og skru fast. Koble alle bussmoduler og skru fast. AlleMOVIMOT -omformerne settes på og skrus fast (bare ved MFZ) Monter alle koblingsboksdeksler. Tett til pluggtilkoblinger som ikke er i bruk. Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

17 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Tilkobling av PROFIBUS- og V-forsyning PROFIBUS- og V-forsyningstilkoblingen utføres ved hjelp av en data-t-hurtigkontakt for PROFIBUS-hybridkabeltilkobling (HanBrid Cu eller FO): Data-T-hurtigkontakten settes på PROFIBUS-grensesnittet MQP.. Terminering data-t-hurtigkontakt PROFIBUS-DP Cu: A B A B 0AXX [] [] 0 AXX [] Pinne inngang [] Bøssing utgang Pin Tilkobling Ledningstrådfarge Bruk + V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart PROFIBUS-grensesnitt, MOVIMOT - 0 V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart omformer, følerforsyning 0 V DC tilkoblet (DCV-S) Svart + V DC tilkoblet (DCV-S) Svart Utganger A Ledning A feltbuss Grønn B Ledning B feltbuss Rød Skjerm feltbuss 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

18 Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Terminering data-t-hurtigkontakt PROFIBUS-DP FO: RD TD RD TD [] [] AXX [] Pinne inngang [] Bøssing utgang Pin ne Tilkobling Ledningstrådfarge Bruk + V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart PROFIBUS-grensesnitt, MOVIMOT - 0 V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart omformer, følerforsyning 0 V DC tilkoblet (DCV-S) Svart + V DC tilkoblet (DCV-S) Svart Utganger TD FO-feltbuss-sender Se figuren under RE FO-feltbuss-mottaker Se figuren under [] [] [] [] [] [] [] [] Pinne [] Bøssing [] Datahurtigkontakt pinne [] Datahurtigkontakt bøssing [] FO-feltbuss AXX Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

19 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Energitilkobling Energitilkoblingen skjer via Han Q/0 hurtigkontakt. For dette er en Han Q/0 energihurtigkontakt integrert i tilkoblingsflensen AF. [] [] [] [] Kabelnippel M0 x, [] Energitilkobling (HAN Q/0 kontakt) [] Låsehette Terminering HAN Q/0: 0AXX 0 X, pinne Tilkobling Fase L Fase L Fase L Jord AXX 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

20 Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Tilkobling av digitale inn-/utganger (I/O) Tilkobling via klemmer ved MQP (I/O) DI 0 GND VO DI GND VO DI GND VO DI GND VO DO 0 GND DO GND GND X AXX = Potensialnivå = Potensialnivå Nr. Navn Retning Funksjon X0 - Res. - Reservert DI0 Inngang Koblingssignal fra føler 0 GND - 0V-referansepotensial for føler V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler 0 V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator GND - 0V-referansepotensial for aktuator DO Utgang Koblingssignal fra aktuator GND - 0V-referansepotensial for aktuator Res. - Reservert GND - 0V-referansepotensial for aktuatorer Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

21 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Tilkobling via klemmer ved MQP (I) DI 0 GND VO DI GND VO DI GND VO DI GND VO DI GND DI GND GND X AXX = Potensialnivå Nr. Navn Retning Funksjon X0 - Res. - Reservert DI0 Inngang Koblingssignal fra føler 0 GND - 0V-referansepotensial for føler V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler 0 V0 Utgang V-spenningsforsyning for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler DI Inngang Koblingssignal fra føler GND - 0V-referansepotensial for føler Res. - Reservert GND - 0V-referansepotensial for følere 0 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

22 Installasjon Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Tilkobling via M- hurtigkontakt ved MQP (xi/xo) Følere/aktuatorer tilkobles via M-bøssinger eller via klemmer. Følere/aktuatorer med to kanaler tilkobles DI0, DI og DO0. DI, DI og DO kan da ikke brukes mer. V (V0) V (V0) DI DI DO DI0 DI DO0 GND GND GND DIO DI DO0 V (V0) DI V (V0) DI DO DI GND DI GND DO GND 0AXX OBS! Tilkoblinger som ikke brukes, må ha M-låsehetter for å garantere kapsling IP! 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

23 Feltfordeler MQP../Z. og MQP../Z. Tilkobling via M- hurtig-kontakt ved MQP (xi) Følere tilkobles via M-bøssinger eller via klemmer. Følere med to kanaler tilkobles DI0, DI og DI. Det er da ikke lenger mulig å bruke DI, DI og D. V (V0) V (V0) V (V0) DI0 DI DI DI DI DI GND GND GND DIO DI DI V (V0) DI V (V0) DI V (V0) DI DI GND DI GND DI GND 0AXX OBS! Tilkoblinger som ikke brukes, må ha M-låsehetter for å garantere kapsling IP! 0 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

24 Installasjon Kompakt MOVIMOT MME. Kompakt MOVIMOT MME Oversikt over grensesnitt ved Kompakt MOVIMOT MME [] [] [] [] [] [] [] [] [] [0] [] AXX [] Identifikasjonskontakt for adressering [] Datatilkobling [] Data-T-hurtigkontakt [] Data-hurtigkontakt [] Hybrid-feltbusskabel [] Energi-hurtigkontakt [] Energi-T-hurtigkontakt [] Energitilkobling [] M-hurtigkontakt for digitale innganger [0, ] Tilkobling av prefabrikkert hybridkabel, forbindelse til tilkoblet motor Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

25 Kompakt MOVIMOT MME Montering Figuren under viser monteringsmålene for Kompakt MOVIMOT MME: Ø, AXX 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

26 Installasjon Kompakt MOVIMOT MME Installasjonsforskrifter Tilkobling av nettledninger Merkespenning og -frekvens på MOVIMOT må stemme overens med dataene til forsyningsnettet. Ledningstverrsnitt: I samsvar med inngangsstrøm I nett for nominell effekt (se tekniske data). Installer ledningssikring på begynnelsen av nettilførselledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk D, D0, NH eller servicebryter. Dimensjoneringen av sikringen tilsvarende tverrsnittet på ledningen. En konvensjonell jordfeilbryter som beskyttelse er ikke tillatt. Universal strømsensitiv jordfeilbryter (utløserstrøm 00 ma) er tillatt som beskyttelse. Lekkasjestrøm >, ma kan forekomme under normal drift ved MOVIMOT. I samsvar med EN 0 er det nødvendig med en ekstra PE-forbindelse (minst samme tverrsnitt som nettledningen) parallelt til jordlederen via separate tilkoblingssteder. Driftsmessige lekkasjestrøm>, ma kan forekomme. For kobling av MOVIMOT brukes kontaktor i brukskategori AC- etter IEC. SEW anbefaler bruk av isolasjonskontroll med pulskodemålemetode i spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonsovervåkingen på grunn av omformerens kapasistanse mot jord. Oppstillingshøyder over 000 meter over havet MOVIMOT -drifter med nettspenninger på 0 til 00 V kan brukes under følgende rammebetingelser i høyder fra 000 meter over NN til maksimalt 000 meter over NN. Den nominelle, varige effekten reduseres grunnet forminsket kjøling over 000 meter (se kapittel Tekniske data og måleskisser). Luftgap og krypelengder er fra 000 meter over havet kun tilfredsstillende for overspenningsklasse. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse, må et eksternt overspenningsvern brukes i tillegg for å sikre at maksimal overspenning begrenses til, kv fase-fase og fase-jord. Dersom sikrere elektrisk til- og frakobling kreves, må den i høyder fra 000 meter over NN realiseres utenfor enheten (Sikker elektrisk til- og frakobling etter EN 0) Den tillatte nominelle nettspenningen på x 00 V opptil 000 meter over havet reduseres med V per 00 meter til maksimalt x 0 V ved 000 meter over havet. Den maksimale høyden er begrenset med krypelengder samt kapslede komponenter som for eksempel elektrolyttkondensatorer. Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

27 Kompakt MOVIMOT MME Sikkerhetsutstyr MOVIMOT -drifter har integrert sikkerhetsutstyr mot overbelastning, eksterne innretninger er ikke nødvendig. UL-godkjent installasjon Bruk kun kobberledninger med følgende temperaturområder som tilkoblingskabel: Temperaturområde: 0/ C MOVIMOT egner seg til drift på spenningsnett med jordet stjernepunkt (TN- og TTnett), som kan levere en maksimal nettstrøm på 000 A AC og har en maksimal nominell spenning på 00 V AC. Ytelsesdataene på sikringene får ikke overskride A/00 V. Bruk bare testede enheter med begrenset utgangsspenning (U maks = 0 V DC ) og begrenset utgangsstrøm (I A) som ekstern V DC -spenningskilde. UL-sertifiseringen gjelder kun for drift på spenningsnett med spenninger mot jord opp til maksimalt 00 V. 0 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

28 Installasjon Kompakt MOVIMOT MME Tilkobling avprofibus- og V-forsyning PROFIBUS- og V-forsyningstilkoblingen utføres ved hjelp av en data-t-hurtigkontakt for PROFIBUS-hybridkabeltilkobling (HanBrid Cu eller FO): Data-T-hurtigkontakten settes på datatilkoblingen til MME. 0AXX Terminering data-t-hurtigkontakt PROFIBUS-DP Cu: A B A B [] [] AXX [] Pinne inngang [] Bøssing utgang Pin Tilkobling Ledningstrådfarge Bruk + V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart PROFIBUS-grensesnitt, følerforsyning 0 V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart 0 V DC tilkoblet (DCV-S) Svart Ytelseselektronikk + V DC tilkoblet (DCV-S) Svart A Ledning A feltbuss Grønn B Ledning B feltbuss Rød Skjerm feltbuss Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

29 Kompakt MOVIMOT MME Terminering data-t-hurtigkontakt PROFIBUS-DP FO: RD TD RD TD [] [] [] Pinne inngang [] Bøssing utgang AXX Pin Tilkobling Ledningstrådfarge + V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart PROFIBUS-grensesnitt, følerforsyning 0 V DC ikke tilkoblet (DCV-NS) Svart 0 V DC tilkoblet (DCV-S) Svart Ytelseselektronikk + V DC tilkoblet (DCV-S) Svart TD FO-feltbuss-sender Se figuren under RE FO-feltbuss-mottaker Se figuren under [] [] [] [] [] [] Bruk 0 [] AXX [] Pinne [] Bøssing [] Datahurtigkontakt pinne [] Datahurtigkontakt bøssing [] FO-feltbuss 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

30 Installasjon Kompakt MOVIMOT MME Energitilkobling Energitilkoblingen skjer via HAN Q/0 hurtigkontakt: AXX Terminering HAN Q/0 Pinne Terminering Fase L Fase L Fase L Jord Forbindelse til motoren Ved MME brukes en hurtigkontakt Han-modulær som utgangsgrensesnitt til motoren: C A AXX Terminering Pin Applikasjon C Applikasjon A TF eller TH U Brems klemme (BU) V Brems klemme (RD) W Brems klemme (WH) N.C. N.C. N.C. TF eller TH N.C. PE PE PE Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

31 Kompakt MOVIMOT MME Tilkobling av digitale innganger MME har digitalinnganger som kan kobles direkte med følere (PNP) i - og -leders teknikk. Til dette brukes hurtigkontakt, M, -polet. På MME befinner det seg bøssinger, M, -polet. Figuren under viser pinnetermineringen av M-bøssinger: IN. / + V IN. / IN. IN. / IN. 0 V IN. / 0 + V IN. IN. 0 V AXX Digitalinngangene er kortslutningssikre. Strømmen til V-forsyningen begrenses til maksimalt 00 ma. OBS! Ekstern strømforsyning skal ikke brukes fordi dette innebærer fare for kortslutning! 0 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401524 / NO Manual

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10565027/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10564829/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1051 126 / N SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400323 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

HENSIKT OG FORKLARING...

HENSIKT OG FORKLARING... Forriglingsutrustning Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG FORKLARING... 2 1.1 Forklaring til måleskjema for plusstrøm... 2 1.2 Forklaring til måleskjema for minusstrøm... 2 1.3 Forklaring til måleskjema for c-strøm...

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

3 Tekniske data og målskisser

3 Tekniske data og målskisser Tekske data og målsksser ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekske data og målsksser. ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certed Fuksjosbeskrvelse AXX ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer

Detaljer

Tørrkjøler - kondensatorer

Tørrkjøler - kondensatorer Tørrkjøler - kondensatorer Katalog del 2.1 Januar 2014 I - F - F - V - - S - S - R - EC www.novemakulde.no Innhold Varianter tørrkjøler... 3 Luftkjølt tørrkjøler type SDNS 050 kapasitet 10 109 kw... 4

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves Når fagkunnskap og kompetanse kreves www.elitscandinavian.com J o r d f e i l b r y t e r s e r i e n PRI Med forhåndsvarsling Mätinstrument Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET ENERGI INDUSTRI BYGG

Detaljer

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs Tekniske data - bryteevne for MS116/ MS116 Sertifikater og godkjenninger culus CCC GOST GOST-FIRE BV GL LR DNV ABS RMRS CE culus CCC GOST GOST-FIRE GL LR ABS CE Elektromagnetisk tripp som multippler av

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Rekkevidde opp til 60m Integrert muting Type 2 eller 4 ihht EN T og L konfigurasjon

Rekkevidde opp til 60m Integrert muting Type 2 eller 4 ihht EN T og L konfigurasjon Sikkerhet Lysstrålevern Lysbom SG Body Big Rekkevidde opp til 60m Integrert muting Type 2 eller 4 ihht EN 61496-1 T og L konfigurasjon Beskrivelse SG Body Big er en robust og komplett lysstrålevern med

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse Utgave 07/2000 Driftsveiledning 10504524 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 4 1 2 Oppbygging MOVI-SWITCH... 5 2.1 Typebetegnelser,

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Utgave 02/2007 11535113 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Oppbygningen av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC LT P. Driftsveiledning. Utgave 09/2007 11669934 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC LT P. Driftsveiledning. Utgave 09/2007 11669934 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVITRAC LT P Utgave 09/2007 11669934 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader til driftsveiledningen... 5 1.1

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Tema Mekanisk oppbygging Krav til konstruksjon Kapslingsgrad Varmeavgivelse / Kjølekonsepter EMC-korrekt installasjon Sonekonsept Grunnregler for

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

Low inrush lavtapstransformator, IP20 "Low inrush" lavstransformator, IP20 3RT-LI Høyeffektive 3-fase transformatorer uten innkoblingsstrøm. 3RT-LI transformatorer sikrer optimal utnyttelse av elinstallasjonen, og sørger for reduserte installasjons-

Detaljer