Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler"

Transkript

1 Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok /NO

2 SEW-EURODRIVE

3 Innhold 1 Gyldige komponenter Viktig informasjon! Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drivenheter Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordelere Enhetens oppbygging Feltbussgrensesnitt Typebetegnelse InterBus-grensesnitt Feltfordeler Typebetegnelser InterBus-feltfordeler MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter Feltbussgrensesnitt MF../MQ Feltfordeler Elektrisk installasjon Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Tilkobling inn-/utganger (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ Tilkobling av prefabrikkerte kabler Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) Oppstartprosedyre Stille inn DIP-bryteren Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Opprette prosessdatabeskrivelse Funksjon til InterBus-grensesnittet MFI.. (kobberledning) Prosessdata- og føler-/aktuatorbehandling Oppbygging av inn-/utgangsordet til MFI Beskrivelse av LED-displayet MFI-systemfeil/MOVIMOT -feil Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) Prosessdatamonitoring Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel) Oppstartprosedyre Stille inn DIP-bryteren Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Opprette prosessdatabeskrivelse Funksjon til InterBus-grensesnittet MFI.. (fiberoptisk kabel) Prosessdata- og føler-/aktuatorbehandling Oppbygging av inn-/utgangsordet til MFI 23 / MFI Interbus-periferifeil Beskrivelse av LED-displayet MFI-systemfeil/MOVIMOT -feil Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) Prosessdatamonitoring Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 3

4 Innhold 11 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MQI (kobberledning) Oppstartprosedyre Stille inn MQI-DIP-bryteren Konfigurasjon av InterBus-masteren Opprette prosessdatabeskrivelse Funksjon til InterBus-grensesnittene MQI (kobberledning) Defaultprogram Styring via InterBus PCP-grensesnittet Returkoder for parametrisering Interbus-periferifeil Beskrivelse av LED-displayet Feilstatus Supplerende informasjon om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeleren Operatørpanel MFG11A Funksjon Betjening MOVILINK -enhetsprofil Koding av prosessdata Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss Parameter MQ..-parameterliste Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt Feiltabell feltbussgrensesnitt MOVIMOT -diagnose Statusdiode (LED) Feiltabell Tekniske data Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI21, MFI22, MFI32 (kobberledning) Tekniske data InterBus-grensesnitt MQI21, MQI22, MQI32 (kobberledning) Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI23, MFI33 (fiberoptisk kabel) Tekniske data feltfordeler Indeks Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

5 1 1 Gyldige komponenter Denne håndboken gjelder for følgende produkter: Tilkoblingsmodul..Z.1. med feltbussgrensesnitt 4 x I/2 x O (klemmer) 4 x I/2 x O (M12) 6 x I (M12) InterBus (kobber) MFI 21A / Z11A MFI 22A / Z11A MFI 32A / Z11A InterBus (fiberoptisk MFI 23F / Z11A MFI 33F / Z11A kabel) Intelligent InterBus (kobber) feltbussmodul MQI 21A / Z11A MQI 22A / Z11A MQI 32A / Z11A Feltfordeler..Z.3. med feltbussgrensesnitt 4 x I/2 x O (klemmer) 4 x I/2 x O (M12) 6 x I (M12) InterBus (kobber) MFI 21A / Z13A MFI 22A / Z13A MFI 32A / Z13A InterBus (fiberopt. kabel) MFI 23F / Z13A MFI 33F / Z13A Intelligent InterBus (kobber) feltbussmodul MQI 21A / Z13A MQI 22A / Z13A MQI 32A / Z13A Feltfordeler..Z.6. med feltbussgrensesnitt 4 x I/2 x O (klemmer) 4 x I/2 x O (M12) 6 x I (M12) InterBus (kobber) MFI 21A / Z16F / AF0 MFI 22A / Z16F / AF0 MFI 32A / Z16F / AF0 InterBus (fiberopt. kabel) MFI 23F / Z16F / AF0 MFI 33F / Z16F / AF0 Intelligent InterBus (kobber) feltbussmodul MQI 21A / Z16F / AF0 MQI 22A / Z16F / AF0 MQI 32A / Z16F / AF0 Feltfordeler..Z.7. med feltbussgrensesnitt 4 x I/2 x O (klemmer) 4 x I/2 x O (M12) 6 x I (M12) InterBus (kobber) MFI21A/MM../Z17F. MFI22A/MM../Z17F. MFI32A/MM../Z17F. InterBus (fiberopt. kabel) MFI23F/MM../Z17F. MFI33F/MM../Z17F. Intelligent InterBus (kobber) feltbussmodul MQI21A/MM../Z17F. MQI22A/MM../Z17F. MQI32A/MM../Z17F. Feltfordeler..Z.8. med feltbussgrensesnitt 4 x I/2 x O (klemmer) 4 x I/2 x O (M12) 6 x I (M12) InterBus (kobber) MFI21A/MM../Z18F./ AF0 MFI22A/MM../Z18F./ AF0 InterBus (fiberopt. kabel) MFI23F/MM../Z18F./ AF0 Intelligent InterBus (kobber) feltbussmodul MQI21A/MM../Z18F./ AF0 MQI22A/MM../Z18F./ AF0 MFI32A/MM../Z18F./ AF0 MFI33F/MM../Z18F./ AF0 MQI32A/MM../Z18F./ AF0 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 5

6 2 2 Viktig informasjon! Sikkerhetsmerknader og advarsler Sikkerhetsmerknader og advarsler som er oppført i denne veiledningen skal overholdes! Elektrisk fare Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon. Tilleggsdokumentasjon Driftsveiledning "MOVIMOT MM03C til MM3XC" Driftsveiledning "Vekselstrømsmotorer DR/DT/DV, asynkrone servomotorer CT/CV " Hvis MOVIMOT eller feltfordelere brukes i sikkerhetsapplikasjoner, må den supplerende dokumentasjonen "Sikker utkobling for MOVIMOT " følges. Kun de komponentene som SEW-EURODRIVE har levert spesielt for denne utførelsen kan brukes i sikkerhetsapplikasjoner! Forskriftsmessig bruk/for særskilt bruk Disse MOVIMOT -driftene egner seg for bruk i industrianlegg. De tilsvarer gyldige normer og forskrifter og tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. MOVIMOT har begrenset bruk i forbindelse med heisemaskinapplikasjoner! Tekniske data samt opplysninger om godkjente betingelser på driftsstedet finner du på motorskiltet og i denne driftsveiledningen. Disse opplysningene må overholdes! Driften skal ikke startes opp (godkjenning av forskriftsmessig drift) før det er fastslått at maskinene oppfyller EMC-retningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktet er i samsvar med maskinretningslinjen 89/392/EØF (med referanse til EN 60204). 6 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

7 2 Driftsomgivelse Uten spesiell tilpasning er følgende forbudt: Bruk i eksplosjonsbeskyttede områder. Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Bruk i ikke-stasjonære applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og støtbelastninger som overskrider kravene i henhold til EN Bruk i applikasjoner der kun omformeren MOVIMOT (uten overordnede sikkerhetssystemer) ivaretar sikkerhetsfunksjonene som skal sikre en beskyttelse av maskiner og personer. Kassering Dette produktet består av: Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter! Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 7

8 3 Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drivenheter 3 Sikkerhetsmerknader 3.1 Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drivenheter Skadde produkter må aldri monteres eller tas i bruk. Reklamasjon i forbindelse med skader sendes transportfirmaet omgående. Installasjons-, oppstart- og servicearbeider skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet. Dessuten skal disse kvalifiserte fagarbeiderne følge gyldige forskrifter (for eksempel EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel EN eller EN 50178). Nødvendige sikkerhetstiltak: Jording av MOVIMOT og feltfordeleren. Enheten oppfyller alle krav for sikker til- og frakobling av effekt og elektronikk i samsvar med EN For å kunne sikre en sikker til- og frakobling, må også alle tilkoblede strømkretser tilfredsstille de samme kravene. Koble MOVIMOT -omformeren fra nettet før den fjernes. Farlige spenninger kan forekomme opptil 1 minutt etter nettfrakobling. Straks MOVIMOT eller feltfordeleren er koblet til nettet, må koblingsboksen eller feltfordeleren være lukket og MOVIMOT -omformeren installert. Når driftsdioden (LED) og andre indikatorer slukker, er dette ingen indikasjon på at enheten er koblet fra nettet og dermed uten spenning. Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren stanser. Fjerning av årsaken til forstyrrelsen eller reset kan starte driften automatisk igjen. Hvis dette av sikkerhetsgrunner ikke er tillatt for den aktuelle maskinen, skal MOVIMOT -omformeren kobles fra nettet før feilen elimineres. Forbrenningsfare: Overflatetemperaturen på MOVIMOT (spesielt på kjøleenheten) kan være over 60 C under drift! Hvis MOVIMOT eller feltfordelere brukes i sikkerhetsapplikasjoner, må den supplerende dokumentasjonen "Sikker utkobling for MOVIMOT " følges. Kun de komponentene som SEW-EURODRIVE har levert spesielt for denne utførelsen kan brukes i sikkerhetsapplikasjoner! 8 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

9 Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordelere Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordelere MFZ.3. Skill enheten fra nettet før bussmodulen eller motorkontakten fjernes. Farlige spenninger kan forekomme opptil 1 minutt etter nettfrakobling. Under drift må bussmodulen samt kontakten til hybridkabelen være tilkoblet og skrudd på feltfordeleren. MFZ.6. Koble enheten fra nettet før dekselet for nettilkoblingen på koblingsboksen fjernes. Farlige spenninger kan forekomme opptil 1 minutt etter nettfrakobling. OBS! Bryteren skiller kun MOVIMOT fra nettet. Klemmene til feltfordeleren er fortsatt forbundet med nettet etter at servicebryteren er betjent. Under drift må dekselet for nettilkoblingen på koblingsboksen og kontakten til hybridkabelen være tilkoblet og skrudd på feltfordeleren. MFZ.7. Koble MOVIMOT -omformeren fra nettet før den fjernes. Farlige spenninger kan forekomme opptil 1 minutt etter nettfrakobling. Under drift må MOVIMOT -omformeren samt kontakten til hybridkabelen være tilkoblet og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.8. Koble enheten fra nettet før dekselet for nettilkoblingen på koblingsboksen eller MOVIMOT -omformeren fjernes. Farlige spenninger kan forekomme opptil 1 minutt etter nettfrakobling. OBS! Servicebryteren skiller kun den tilkoblede motoren fra nettet. Klemmene til feltfordeleren er fortsatt forbundet med nettet etter at servicebryteren er betjent. Under drift må dekselet for nettilkoblingen på koblingsboksen, MOVIMOT - omformeren samt kontakten til hybridkabelen være tilkoblet og skrudd på feltfordeleren. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 9

10 4 Feltbussgrensesnitt 4 Enhetens oppbygging 4.1 Feltbussgrensesnitt Feltbussgrensesnitt MF.21/MQ AXX 1 Diagnosedioder (LED) 2 Diagnosegrensesnitt (under tettenippelen) Feltbussgrensesnitt MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diagnosedioder (LED) 2 Diagnosegrensesnitt (under tettenippelen) 3 Tilkoblingsbøssinger M12 4 Statusdiode (LED) 10 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

11 Feltbussgrensesnitt 4 Modulunderside (alle MF../MQ..- varianter) CDE 1 Forbindelse til tilkoblingsmodulen 2 DIP-bryter (variantavhengig) 3 Tetning Enhetsoppbygging tilkoblingsmodul MFZ AXX 1 Klemmer (X20) 2 Potensialfri klemmeblokk til 24 V gjennomgangskabling (OBS! Må ikke brukes for skjerming!) 3 Kabelnippel M20 4 Kabelnippel M12 5 Jordklemme 6 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M12-kontakt (X11) Ved AS-interface: AS-i M12-kontakt (X11) Leveransen inkluderer to EMC-kabelnipler. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 11

12 4 Typebetegnelse InterBus-grensesnitt Feltbussgrensesnitt MFI23, MFI33 med rugged-linehurtigkontakt (kun InterBus) IB DIAG RC US1 DI0 DI2 DI4 MFI INTERBUS RL TR US2 RD FO1 DI1 DI3 DI5 FO2 SYS-F 4 3 Remote OUT (X12) Remote IN (X11) 5 1 Diagnosedioder (LED) 2 Diagnosegrensesnitt (under tettenippelen) 3 Tilkoblingsbøssinger M12 4 Statusdiode (LED) 5 Rugged-line tilkobling "Remote IN" (innkommende fjernbuss og 24V DC forsyning) 6 Rugged-line tilkobling "Remote OUT" (videreførende fjernbuss og 24V DC forsyning) 50320AXX 4.2 Typebetegnelse InterBus-grensesnitt MFI 21 A / Z11 A Variant Tilkoblingsmodul: Z11 = for InterBus Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-i Variant 21 = 4 x I/2 x O (tilkobling via klemmer) 22 = 4 x I/2 x O (tilkobling via hurtigkontakt + klemmer) 32 = 6 x I (tilkobling via hurtigkontakt + klemmer) 23 = 4 x I/2 x O (fiberoptisk rugged-line, kun for InterBus) 33 = 6 x I (fiberoptisk rugged-line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = Intelligent InterBus feltbussmodul MFP.. = PROFIBUS MQP.. = Intelligent PROFIBUS feltbussmodul MFD.. = DeviceNet MQD.. = Intelligent DeviceNet feltbussmodul MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i 12 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

13 Feltfordeler Feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (leveransen inkluderer 2 EMC-kabelnipler) 2 2 x M25 x 1,5 3 2 x M20 x 1,5 4 Tilkobling potensialutligning 5 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 6 Klemmer for feltbusstilkobling (X20) 7 Klemmer for 24 V-tilkobling (X21) 8 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 9 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M12-kontakt (X11) Ved AS-interface: AS-i M12-kontakt (X11) Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 13

14 4 Feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 2 Tilkobling potensialutligning 3 Servicebryter med ledningsbeskyttelse (3-doblet lås, farge: svart/rød) Ø 5...Ø 8 mm 05903AXX I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 5 2 x M25 x 1,5 6 Klemmer for buss-, føler-, aktuator-, 24 V-tilkobling (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (leveransen inkluderer 2 EMC-kabelnipler) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M12-kontakt (X11), se figuren under Ved AS-interface: AS-i M12-kontakt (X11), se figuren under 06115AXX 8 Klemmeblokk til 24 V-gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V-tilkobling på X20 9 Pluggbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 14 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

15 Feltfordeler 4 Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT -frekvensomformer 2 Tilkobling av hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotoren (X9) 3 Tilkobling potensialutligning 4 Klemmer for buss-, føler-, aktuator-, 24 V-tilkobling (X20) 5 Pluggbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 6 Kabelnippel 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inngår i leveransen) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M12-kontakt (X11), se figuren under Ved AS-interface: AS-i M12-kontakt (X11), se figuren under 51325AXX 7 Klemmeblokk til 24 V-gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V-tilkobling på X20 8 Kabelnippel 2 x M25 x 1,5 9 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 10 Forbindelse til frekvensomformeren 11 Klemme for integrert bremsemotstand 12 Klemme for dreieretningsfrigivelse Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 15

16 4 Feltfordeler Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 2 Servicebryter (tredoblet lås, farge: svart/rød) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kabelnippel 2 x M25 x 1,5 4 Klemmer for buss-, føler-, aktuator-, 24 V-tilkobling (X20) 5 Kabelnippel 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inngår i leveransen) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M12-kontakt (X11), se figuren under Ved AS-interface: AS-i M12-kontakt (X11), se figuren under 06115AXX 6 MOVIMOT -frekvensomformer 7 Tilkobling potensialutligning 8 Tilkobling av hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotoren (X9) 9 Klemmeblokk til 24 V-gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V-tilkobling på X20 10 Pluggbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 16 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

17 Typebetegnelser InterBus-feltfordeler Typebetegnelser InterBus-feltfordeler Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFI21A/Z13A Tilkoblingsmodul Z13 = for InterBus Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-i Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i Eksempel MF.../Z.6., MQ.../Z.6. MFI21A/Z16F/AF0 Tilkoblingsteknikk AF0 = Kabelinnføring metrisk AF1 = Med micro-style-connector/m12-kontakt for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS AF3 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-hurtigkontakt for AS-i-tilkobling Tilkoblingsmodul Z16 = for InterBus Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-i Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 17

18 4 Typebetegnelser InterBus-feltfordeler Eksempel MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. MFI22A/MM15C /Z17F 0 Koblingstype 0 = / 1= Tilkoblingsmodul Z17 = for InterBus Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-i MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFI22A/MM22C /Z18F 0/AF0 Tilkoblingsteknikk AF0 = Kabelinnføring metrisk AF1 = Med micro-style-connector/m12-kontakt for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS AF3 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-hurtigkontakt for AS-i-tilkobling Koblingstype 0 = / 1= Tilkoblingsmodul Z18 = for InterBus Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-i MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-i 18 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

19 MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX 1. Kjøleenhet 2. Sokkelkontakt for omformer 3. Elektronikkmerkeskilt 4. Beskyttelsesdeksel for omformerelektronikk 5. Skalverdipotensiometer f1 (ikke synlig) tilgjengelig via en tettenippel fra oversiden av koblingsboksdekselet 6. Skalverdibryter f2 (grønn) 7. Bryter t1 for integratorrampe (hvit) 8. DIP-bryter S1 og S2 (justeringsmuligheter se kapittel "Oppstart") 9. Statusdiode (LED) (synlig fra oversiden av koblingsboksdekselet, se kapittel "Diagnose") Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 19

20 5 Installasjonsforskrifter 5 Mekanisk installasjon 5.1 Installasjonsforskrifter Ved utlevering av feltfordelere har hurtigkontakten til motorutgangen (hybridkabel) en transportbeskyttelse. Denne garanterer kun kapsling IP40. For å oppnå en spesifisert kapsling må transportbeskyttelsen fjernes og den passende motkontakten tilkobles og skrus på. Montering Feltbussgrensesnitt/feltfordeler skal kun monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M5 skruer med tilhørende underlagsskiver til å montere feltfordeleren MFZ.3. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 2,8 til 3,1 Nm). Bruk M6 skruer med tilhørende underlagsskiver til å montere feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 3,1 til 3,5 Nm). Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Bruk nipler som passer til kabelen (bruk om nødvendig reduksjonsstykker). Tett til åpne kabelnipler og M12-tilkoblingsbøssinger med låseplugger. Ved kabelinnføring på siden skal kabelen legges med en dryppsløyfe. Kontroller og rengjør tetningsflatene om nødvendig før bussmodulen/koblingsboksdekselet monteres på nytt. 20 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

21 Feltbussgrensesnitt MF../MQ Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Feltbussgrensesnittene MF../MQ.. kan monteres som følger: Montering på MOVIMOT -koblingsboksen Feltmontering Montering på MOVIMOT - koblingsboksen 1. Fjern "knock-outs" på MFZ-underdelen fra innsiden som vist på figuren under: MFZ AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 21

22 5 Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 2. Monter feltbussgrensesnittet på MOVIMOT -koblingsboksen som vist på figuren under: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX 22 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

23 Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 5 Feltmontering Figuren under viser feltmontering av et MF../MQ.. feltbussgrensesnitt: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF../MQ.. MF../MQ AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 23

24 5 Feltfordeler 5.3 Feltfordeler Montere feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z.3. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX 24 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

25 Feltfordeler 5 Montere feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 25

26 5 Feltfordeler Montere feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Feltfordeler..Z.7. kan monteres på følgende måte: Montering på skinne med C-profil Veggmontering Veggmontering Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7. ved veggmontering: mm M6 59,5 mm M AXX 26 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

27 Feltfordeler 5 Montering på skinne med C- profil Figuren under viser montering av feltfordeleren..z.7. på en skinne med C-profil AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 27

28 5 Feltfordeler Montere feltfordeler MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. (størrelse 1) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 1): 200 mm M6 290 mm M AXX 28 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

29 350mm Feltfordeler 5 Montere feltfordeler MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. (størrelse 2) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 2): 205 mm M6 M AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 29

30 6 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter 6 Elektrisk installasjon 6.1 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter Riktig valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drifter. Prinsipielt skal godkjente normer anvendes. Overhold i tillegg følgende punkter: Potensialutligning Uavhengig av funksjonsjord (jordledertilkobling) må det sørges for lavohmig HF (høyfrekvent) potensialutligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100 del 540), for eksempel med: Forbindelse mellom (anleggs-) delenes metalliske flater. Bruk av flatbåndjordledere (HF-kordel) AXX Ledningsskjermen til dataledningen må ikke brukes for potensialutligningen. Dataledninger og 24 V-forsyning Disse ledningene legges atskilt fra støybelastede ledninger (for eksempel styreledninger til magnetventiler, motorledninger). Feltfordeler For forbindelsen mellom feltfordeleren og motoren anbefaler vi de prefabrikkert SEW-hybridkablene. Disse er spesielt konstruert for dette AXX Kabelnipler Velg kabelnipler som har skjerming mot jord med stor flate (følg henvisningene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler). Ledningsskjerm Denne komponenten må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping). Den skal ikke bare brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen. Den være forbundet med metallhuset til enheten (via EMC-metallkabelnipler) med kontaktflaten på ledningsendene (følg henvisninger om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler) Du finner mer informasjon i SEW-dokumentasjonen "Praktisk drivutrustningsteknikk - EMC i drivutrustningsteknikk". 30 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

31 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter 6 Eksempel på forbindelse av feltbussmodul MF../MQ.. og MOVIMOT Ved atskilt montering av feltbussmodul MF../MQ.. og MOVIMOT må RS-485-forbindelsen realiseres på følgende måte: Ved medføring av 24 V DC -forsyning Bruk skjermede ledninger. Legg skjermen på begge enhetene via EMC-metallkabelnipler på huset (henvisninger om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler, se side 26 og 27). Parvis revolverte ledninger (se figuren under). RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX Uten medføring av 24 V DC -forsyning: Forsynes MOVIMOT via separat tilførsel med 24 V DC, må RS-485-forbindelsen utføres på følgende måte: Bruk skjermede ledninger. Legg skjermen på huset til begge enhetene via EMC-metallkabelnipler (følg henvisningene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler). Referansepotensial GND skal generelt føres med ved RS-485-grensesnitt. Revolverte ledninger (se figuren under). RS+ RS- GND 06174AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 31

32 6 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6.2 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling av nettledninger Merkespenningen og -frekvensen til MOVIMOT -omformeren må stemme overens med dataene til forsyningsnettet. Ledningstverrsnitt: I samsvar med inngangsstrøm I nett for nominell effekt (se tekniske data). Monter ledningssikring på begynnelsen av nettledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk sikringstype D, D0, NH eller servicebryter. Dimensjoneringen av sikringen tilsvarer tverrsnittet på ledningen. En konvensjonell jordfeilbryter som beskyttelse er ikke tillatt! Universal strømsensitiv jordfeilbryter (type B) er tillatt som beskyttelse. Lekkasjestrøm > 3,5 ma kan forekomme under normal drift ved MOVIMOT -drifter. I samsvar med EN er det nødvendig med en ekstra PE-forbindelse (minst samme tverrsnitt som nettledningen) parallelt til jordlederen via separate tilkoblingssteder. Driftsmessige lekkasjestrøm > 3,5 ma kan forekomme. Bruk kontaktor for kobling av MOVIMOT -drifter i brukskategori AC-3 i samsvar med IEC 158. SEW anbefaler bruk av isolasjonskontroll med pulskodemålemetode i spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonskontrollen på grunn av omformerens kapasistanse mot jord. Tillatt tilkoblingstverrsnitt og strømkapasitet på klemmene Effektklemmer X1, X21 (skruklemmer) Styreklemmer X20 (fjærklemmer) Tilkoblingstverrsnitt (mm 2 ) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08mm 2 2,5 mm 2 Tilkoblingstverrsnitt (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømkapasitet 32 A maksimal varig strøm 12 A maksimal varig strøm Det tillatte tiltrekkingsmomentet på effektklemmene er 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Viderekobling av 24 V DC - forsyningsspenning ved modulbærer MFZ.1: I tilkoblingsområdet til 24 V DC -forsyningen finnes 2 stagbolter M4 x 12. Boltene kan brukes til viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenningen AXX Tilkoblingsboltenes strømkapasitet er 16 A. Det tillatte tiltrekkingsmomentet for sekskantmutrene til tilkoblingsboltene er 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %. 32 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

33 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 Ytterligere tilkoblingsmuligheter ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I tilkoblingsområdet til 24V DC -forsyningen finnes en klemmeblokk X29 med 2 stagbolter M4 x 12 og en tilkoblingsbar klemme X AXX Klemmeblokken X29 kan brukes alternativt til klemme X20 for viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenningen. Begge stagboltene er internt forbundet med 24 V-tilkoblingen på klemme X20. Klemmeterminering Nr. Navn Funksjon X V 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere (stagbolt, forbundet med klemme X20/11) 2 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og følere (stagbolt, forbundet med klemme X20/13) Den tilkoblingsbare klemmen X40 ("Safety Power") er beregnet for den eksterne 24V DC -forsyningen til MOVIMOT -omformeren via en kontaktor/solid state enhet. Dermed kan en MOVIMOT -drift brukes i sikkerhetsapplikasjoner. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen "Sikker utkobling for MOVIMOT ". Klemmeterminering Nr. Navn Funksjon X V 24 V-spenningsforsyningen for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state enhet 2 GND 0V24-referansepotensialet for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state enhet Fra fabrikken er X29/1 forbundet med X40/1 og X29/2 forbundet med X40/2 slik at MOVIMOT -omformeren forsynes fra den samme 24V DC -spenningen som feltbussmodulen. Strømkapasiteten på begge stagboltene er 16 A, det tillatte tiltrekkingsmomentet på sekskantmutrene er 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %. Strømkapasiteten på skruklemmen X40 er 10 A, tilkoblingstverrsnittet er 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG24 til AWG12), det tillatte tiltrekkingsmomentet er 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 33

34 6 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler Oppstillingshøyder over 1000 meter over havet MOVIMOT -drifter med nettspenninger på 380 til 500 V kan brukes under følgende rammebetingelser i høyder fra 2000 m over havet til maksimalt 4000 m over havet. Den nominelle, varige effekten er redusert på grunn av redusert kjøling over 1000 m (se MOVIMOT -driftsveiledning). Luftgap og krypelengder er fra 2000 m over havet kun tilfredsstillende for overspenningsklasse 2. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse 3, må et ekstern overspenningsvern brukes i tillegg for å sikre at maksimal overspenning begrenses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis sikrere elektrisk til- og frakobling kreves, må den i høyder over 2000 meter over havet realiseres utenfor enheten (Sikker elektrisk til- og frakobling etter EN 50178). Den tillatte nominelle nettspenningen på 3 x 500 V opptil 2000 meter over havet reduseres med 6 V for hver 100 meter til maksimalt 3 x 380 V ved 4000 meter over havet. Sikkerhetsutstyr MOVIMOT -drifter har integrert sikkerhetsutstyr mot overbelastning, eksterne innretninger er ikke nødvendig. UL-godkjent installasjon feltfordeler Bruk kun kobberledninger med følgende temperaturområder som tilkoblingskabel: Temperaturområde: 60/75 C MOVIMOT -drifter egner seg til drift på spenningsnett med jordet stjernepunkt (TNog TT-nett), som kan levere en maksimal nettstrøm på 5000 A AC og har en maksimal nettspenning på 500 V AC (MM03C-503 til MM3XC-503). Effektdataene til sikringene må ikke overskride 30A/600V ved drift med feltfordeler. Bruk kun testede enheter med begrenset utgangsspenning (Umax = 30 V DC ) og begrenset utgangsstrøm (I = 8 A) som ekstern 24 V DC -spenningskilde. UL-sertifiseringen gjelder kun for drift på spenningsnett med spenninger mot jord opptil maksimalt 300V. 34 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

35 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 EMC-metallkabelnipler EMC-metallkabelniplene som leveres fra SEW, monteres på denne måten: [1] [1] OBS! Kutt av isolasjonsfolien, den skal ikke vrenges bakover 06175AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 35

36 6 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkoblingskontroll Før den første spenningstilkoblingen må tilkoblingen kontrolleres slik at man unngår personskader, skader på anlegg og enheter på grunn av tilkoblingsfeil. Trekk alle bussmoduler fra tilkoblingsmodulen. Trekk alle MOVIMOT -omformerne fra tilkoblingsmodulen (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Skill alle hurtigkontaktene til motorutgangene (hybridkabel) fra feltfordeleren. Kontroller isolasjonen på tilkoblingen i henhold til gjeldende nasjonale normer. Kontroller jordingen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og 24 V DC -ledningen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen. Kontroller polariteten på 24 V DC -ledningen. Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen. Kontroller nettfaserekkefølgen. Sørg for potensialutligning mellom feltbussgrensesnittene. Etter tilkoblingskontrollen Koble til alle motorutganger (hybridkabel) og skru fast. Koble alle bussmoduler og skru fast. Koble alle MOVIMOT -omformerne og skru fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Monter alle koblingsboksdeksler. Tilkoblinger som ikke brukes skal tettes til. 36 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

37 Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkobling InterBus med kobberledning Varianter av InterBustilkobling Feltbussgrensesnittene MFI/MQI kan så vel tilkobles på fjernbussen som på installasjonsfjernbussen. Den viktigste forskjellen ved disse variantene er oppbyggingen av busskabelen. De normale fjernbusskablene består av revolverte totrådsledninger i 3 par for dataoverføringen. I installasjonsfjernbussen kan i tillegg til ledningene for dataoverføringen forsyningen av MFI/MQI og de aktive følerne inkluderes. Fjernbusstilkobling Typisk fjernbussforbindelse for IP20-enheter skjer med en 9-polet sub-d-kontakt. Eksemplene på tilkobling nedenfor viser hvordan MFI/MQI tilkobles enhetene på inngangen eller utgangen med 9-polet sub-d-kontakt. INTERBUS Master [1] MFI/MQI UL RC MFI INTERBUS BA TR RD [2] SYS-F [1] MFI/MQI [3] UL RC MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F [3] MFI/MQI UL RC MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F [3] 06130AXX [1] Maks. 400 m (maks ft.) [2] Maks km (maks. 8 miles.) [3] Drift Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 37

38 6 Tilkobling InterBus med kobberledning Ledningstype D9-MFI (9-polet sub-d på MFI) Innkommende fjernbuss blir målt av foregående InterBus-modul ved hjelp av en 9-polet sub-d-kontakt. Ledningstype MFI-D9 (MFI på 9- polet sub-d) Påfølgende InterBus-modul tilkobles med en 9-polet sub-d-bøssing. MFZ11 (InterBus) [4] X GN YE 3 PK GY 4 BN GN YE PK GY BN V DC [5] DO /DO DI /DI COM [1] [2] [2] [7] [3] 1 DO 6 /DO 2 DI 7 /DI 3 COM [7] [6] 05973AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 [1] Innkommende fjernbusskabel [2] Skjerm på innkommende/videreførende fjernbusskabel legges på MFZ-huset med en EMC-metallkabelnippel [3] Videreførende fjernbusskabel [4] Terminering av klemmene fra og med side 56 [5] 9-polet sub-d-kontakt [6] 9-polet sub-d-bøssing [7] Strekkavlastning 38 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

39 UL RC BA TR RD SYS-F UL RC BA TR RD SYS-F UL RC BA TR RD SYS-F Tilkobling InterBus med kobberledning 6 Installasjonsfjernbusstilkobling For installasjonsfjernbussen brukes en 8-tråds ledning. I tillegg til ledningene for dataoverføringen inkluderes også 24 V DC -forsyningsspenningen for MFI/MQI-busselektronikken og de aktive følerne. [1] [5] IBS IP CBK MFI/MQI MFI/MQI MFI/MQI [4] MFI INTERBUS MFI INTERBUS MFI INTERBUS [2] [3] [6] [6] [6] 05029ANO [1] Innkommende fjernbuss [2] Videreførende fjernbuss [3] 24 V-forsyningsspenning [4] Installasjonsfjernbussklemme [5] Installasjonsfjernbuss maks. 500 [6] Drift Maksimalt antall moduler som kan tilkobles på en installasjonsfjernbussklemme avhenger av strømforbruket ved de enkelte modulene. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 39

40 6 Tilkobling InterBus med kobberledning Ledningstype CCO-I MFI (IP-65 rundkontakt MFI klemmer) For å åpne et installasjonsfjernbusssegment trenger man en spesiell InterBus-installasjonsfjernbussklemme. Installasjonsfjernbussen kan tilkobles denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK 1/24F) via en IP-65 rund hurtigkontakt (type CCO-I). MFZ11 (InterBus) X [4] GN YE PK GY BN [1] [2] [3] DO 1 /DO 2 DI 3 /DI 4 COM 5 RBST 9 PE V 7 0V 8 YE/GN RD BU 05974AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 [1] IP-65 rund kontakt [2] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Legg skjermen til installasjonsfjernbusskabelen med en EMC-metallkabelnippel på MFZ-huset [4] Terminering av klemmene fra og med side Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

41 Tilkobling InterBus med kobberledning 6 Tilkobling MFZ11 med MOVIMOT (i kombinasjon med MFI/MQI21, MFI/MQI22, MFI/MQI23) MFZ11 (INTERBUS) X20 [3] MOVIMOT MFZ V 24 V GND GND 24 V RS+ RS GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [2] MFI.. MQI.. /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM V DC [1] [1] 05949AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 [1] Ved atskilt montering MFZ11/ MOVIMOT : Legg skjermen til RS-485-kabelen på MFZ og MOVIMOT -huset via EMC-metallkabelnippelen [2] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne [3] Terminering av klemmene fra og med side 56 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Innkommende fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24 Referansepotensial for modulelektronikk og følere 14 GND - 0V24 Referansepotensial for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT (forbundet med klemme X20/11) 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND - 0V24-referansepotensial for MOVIMOT (forbundet med klemme X20/13) Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 41

42 6 Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkobling feltfordeler MFZ13 med MFI../MQI (installasjonsfjernbusstilkobling) Ledningstype IP-65 rund kontakt MFI/MQI klemmer CCO-I MFI For å åpne et installasjonsfjernbussegment trenger man en spesiell InterBus-installasjonsfjernbussklemme. Installasjonsfjernbussen kan tilkobles denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK 1/24F) via en IP-65 rund hurtigkontakt (type CCO-I). Tilkoblingsmodul MFZ13 med feltbussmodul MFI/MQI21, MFI/MQI22 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ V2 GND2 MFI22 MQI22 MFI21 MQI21 YE/GN X mm (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2.5 mm 2 (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 24V2 GND2 GN YE PK GY BN RD BU [1] [1] [2] DO /DO DI /DI COM 5 RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.3/X21 Kl.1/X21 Kl.2/X20 Kl.1/X20 Kl.4/X20 Kl.3/X20 Kl.5/X20 PE [4] AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 2 = Potensialnivå 2 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Videreførende installasjonsfjernbusskabel [4] IP65 rund kontakt 42 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

43 Tilkobling InterBus med kobberledning 6 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Innkommende fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND - 0V24 referansepotensial for modulelektronikk, følere og MOVIMOT 4 GND - 0V24 referansepotensial for modulelektronikk, følere og MOVIMOT 5 V2I24 Inngang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 6 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X21/5 7 GND2-0V24V- referansepotensial for aktuatorer 8 GND2-0V24V- referansepotensial for aktuatorer Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 43

44 6 Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkoblingsmodul MFZ13 med feltbussmodul MFI/MQI32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2 4 mm (AWG10) MFZ13 + MFI32 MQI32 YE/GN /DO X20 X DO /DI 2.5 mm 2 (AWG12) DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V 4 mm 2 (AWG10) GND GN YE GND PK GY res. RD res. res. res. BU BN [1] [1] [2] DO /DO DI /DI COM 5 RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.3/X21 Kl.1/X21 Kl.2/X20 Kl.1/X20 Kl.4/X20 Kl.3/X20 Kl.5/X20 PE [4] AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Videreførende installasjonsfjernbusskabel [4] IP65 rund kontakt 44 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

45 Tilkobling InterBus med kobberledning 6 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Innkommende fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND - 0V24 referansepotensial for modulelektronikk, følere og MOVIMOT 4 GND - 0V24 referansepotensial for modulelektronikk, følere og MOVIMOT Reservert Reservert Reservert Reservert Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 45

46 6 Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkobling feltfordeler MFZ16, MFZ17, MFZ18 med MFI../MQI.. (installasjonsfjernbusstilkobling) Ledningstype CCO-I MFI IP-65 rund kontakt MFI/MQI klemmer For å åpne et installasjonsfjernbussegment trenger man en spesiell InterBus-installasjonsfjernbussklemme. Installasjonsfjernbussen kan tilkobles denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK 1/24F) via en IP-65 rund hurtigkontakt (type CCO-I). Tilkoblingsmodul MFZ16, MFZ17, MFZ18 med feltbussmodul MFI/MQI21, MFI/MQI22 MFZ16 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ17 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [5] MFZ18 + MFI21 MFI22 MQI21 MFI22 24V2 GND2 YE/GN /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM GN YE PK GY BN mm 2(AWG12) V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 RD BU X20 24V2 GND2 [1] [1] [2] DO /DO DI /DI COM 5 RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.13 Kl.11 Kl.2 Kl.1 Kl.4 Kl.3 Kl.5 PE [4] AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 2 = Potensialnivå 2 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Videreførende installasjonsfjernbusskabel [4] IP65 rund kontakt [5] Terminering av klemmene fra og med side Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

47 Tilkobling InterBus med kobberledning 6 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Innkommende fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24 Referansepotensial for modulelektronikk og følere 14 GND - 0V24 Referansepotensial for modulelektronikk og følere 15 V2I24 Inngang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 16 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X20/15 17 GND2-0V24V- referansepotensial for aktuatorer 18 GND2-0V24V- referansepotensial for aktuatorer Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 47

48 6 Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkoblingsmodul MFZ16, MFZ17, MFZ18 med feltbussmodul MFI/MQI32 MFZ16 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ17 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [5] MFZ18 + MFI32 MQI32 YE/GN /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM mm (AWG12) V 24 V GND GND res res res res. X20 GN YE PK GY BN RD BU [1] [1] [2] DO /DO DI /DI 4 COM 5 RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.13 Kl.11 Kl.2 Kl.1 Kl.4 Kl.3 Kl.5 PE [4] AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Videreførende installasjonsfjernbusskabel [4] IP65 rund kontakt [5] Terminering av klemmene fra og med side Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

49 Tilkobling InterBus med kobberledning 6 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Innkommende fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24 Referansepotensial for modulelektronikk og følere 14 GND - 0V24 Referansepotensial for modulelektronikk og følere Reservert Reservert Reservert Reservert Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 49

50 TR TR TR 6 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 6.4 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Tilkobling av kommunikasjon og 24 V DC - forsyning Installasjon av InterBus og 24 V DC -forsyning skjer via rugged-line-hurtigkontakt. [1] [2] 51442AXX [1] Fiberoptisk kabel (InterBus-fjernbuss) [2] US1/US2 spenningsforsyning Tilkoblingskontaktene er ikke inkludert i SEW-leveransen (produsentfirma Phoenix- Contact). Følg alltid prosjekterings- og installasjonsretningslinjene til firma Phoenix- Contact for rugged-line-tilkoblingsteknikk. Montere busstilkoblingskontakt Tilkoblingskontaktene kan alt etter behov tilkobles bussmodulen på fire forskjellige måter (se figuren under). IB DIAG RC US1 DI0 MFI INTERBUS RL US2 FO1 FO2 TR US2 RD DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 DI1 DI1 DI3 DI3 DI5 DI5 IB DIAG RC US1 MFI INTERBUS RL RD DI1 US1 DI0 DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 TR US2 US2 RD FO1 DI1 DI3 DI3 DI5 DI5 FO2 SYS-F Remote OUT (X12) SYS-F Remote OUT (X12) IB DIAG RC US1 DI0 MFI INTERBUS RL US2 FO1 FO2 SYS-F TR US2 RD DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 DI1 DI1 DI3 DI3 DI5 DI5 Remote IN (X11) Remote IN (X11) IB DIAG US1 RC US2 RD MFI INTERBUS RL DI1 US1 DI0 DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 US2 RD FO1 DI1 DI3 DI3 DI5 DI5 FO2 Remote OUT (X12) SYS-F Remote IN (X11) Remote OUT (X12) Remote IN (X11) 51332axx.eps Tilkoblingskontaktene får kun monteres spenningsløs. Bruk aldri bøylen til tilkoblingskontakten for å trekke kontakten i posisjon. OBS! Tilkoblingskontakter som ikke er i bruk, må ha en blindkontakt for at kapslingen skal være garantert! 50 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

51 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 6 Montering Slå av spenningen. Åpne bøylen (1.) og skyv kontakten dypt nok inn i modulelektronikken (2.). Lukk bøylen (3.). IB DIAG DIAG RC RC US1 MFI INTERBUS RL RL US1 DI0 TR US2 RD US2 FO1 FO2 SYS-F DI0 DI2 DI4 DI1 DI1 DI3 DI3 DI5 IB DIAG RC US1 MFI MFI INTERBUS INTERBUS RL RL DI1 DI3 DI5 DI5 US1 DI0 DI0 DI2 DI4 DI4 TR US2 RD FO1 FO2 SYS-F AXX.eps Demontering Slå av spenningen. Åpne bøylen og trekk kontakten bort fra modulen i retning mot kabelen. Forsyningsspenning Kontaktterminering De to tilgjengelige forsyningsspenningene brukes på denne måten. US1: 24 V DC -forsyning av busslogikk, følere og MOVIMOT US2: Forsyning av aktuatorene (strømforbruk se tekniske data) DI1 DI3 DI5 IB DIAG RC US1 US1 DI0 DI2 DI4 TR RD MFI INTERBUS RL FO1 FO2 TR US2 RD SYS-F +US1 US1 +US2 US2 +US1 +US2 US1 US2 +US1 US1 +US2 US2 +US1 +US2 US1 US AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 51

52 6 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Kabelplassering Kablingen for hurtigkontakten krever overholdelse av en avstand som er avhengig av bøyeradiusen til kabeltypen som brukes (følg prosjekterings- og installasjonsretningslinjen til firma Phoenix-Contact for rugged-line-tilkoblingsteknikk). R min R min 50329AXX Ledningslengder < 1m Ledningslengder < 1m er kun tillatt med den spesielle prefabrikkerte kabelforbindelsen IBS RL CONNECTION-LK (følg prosjekterings- og installasjonsretningslinjen til firma Phoenix-Contact for rugged-line-tilkoblingsteknikk). 52 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

53 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 6 Eksempeltopologi ved en InterBusoppbygging med rugged-line INTERBUS Tilkoblingsgruppe MFI. 3 MFI. 3 Rugged-line-bussklemme Fjernbuss Blindkontakt Fjernbuss-radialledning Fjernbuss (maks. 12,8km i kobber og i polymerfiber) Bussegment (maks. 400 m i kobber maks. 35m/50m i polymerfiber) Fernbus Fjernbuss MFI. 3 MFI. 3 MFI. 3 Fjernbuss Blindkontakt 06191ANO Dersom fiberoptiske kabler er installert som fast terminert polymerfiber, kan avstanden mellom to fjernbussdeltakere maksimalt være på 50 m. Ved bruk av fleksible polymerfiber er 35 m mulig. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 53

54 6 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Tilkobling MFZ11 med MOVIMOT (i kombinasjon med MFI23 og MFI33) MFZ11 (INTERB US) X20 [3] MOVIMOT MFZ res. 2 res res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. 24 V RS+ RS- 18 GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [2] MFI23 MFI33 [1] [1] 05954AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 [1] Ved atskilt montering MFZ11/MOVIMOT : Legg skjermen til RS-485-kabelen på MFZ og MOVIMOT -huset via EMC-metallkabelnippelen [2] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne [3] Terminering av klemmene fra og med side 56 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X Reservert V Utgang 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT (forbundet med klemme X20/11) 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND 0V24-referansepotensial for MOVIMOT (forbundet med klemme X20/13) 54 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

55 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 6 Tilkobling feltfordeler MFZ13 med MFI23 og MFI33 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ13 + MFI23 MFI33 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 2 = Potensialnivå 2 Tilkobling feltfordeler MFZ16, MFZ17, MFZ18 med MFI23 og MFI33 MFZ16 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ17 [1] X PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2 4 mm (AWG10) X MFZ mm (AWG12) MFI23 MFI33 res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res. res AXX 0 = Potensialnivå 0 1 = Potensialnivå 1 2 = Potensialnivå 2 [1] Terminering av klemmene fra og med side 56 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 55

56 6 Tilkobling inn-/utganger (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ Tilkobling inn-/utganger (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ.. Tilkobling via klemmer ved......feltbussgrensesnittene med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 [1] GND AXX [1] Kun MFI23: Reservert alle andre MF.. moduler: V2I24 1 = Potensialnivå 1 2 = Potensialnivå 2 Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra føler 1 20 GND - 0V24-referansepotensial for føler 1 21 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 1 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra føler 2 23 GND - 0V24-referansepotensial for føler 2 24 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 2 25 DI2 Inngang Koblingssignal fra føler 3 26 GND - 0V24-referansepotensial for føler 3 27 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra føler 4 29 GND - 0V24-referansepotensial for føler 4 30 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 4 31 DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator 1 32 GND2-0V24-referansepotensial for aktuator 1 33 DO1 Utgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2-0V24-referansepotensial for aktuator 2 35 V2I24 Inngang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer kun ved MFI23: Reservert kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: forbundet med kl. 15 hhv GND2-0V24-referansepotensial for aktuatorer kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: forbundet med kl. 17 hhv Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

57 Tilkobling inn-/utganger (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ.. 6 Tilkobling via klemmene ved......feltbussgrensesnittene med 6 digitale innganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DI 4 GND DI 5 GND res. GND = Potensialnivå AXX Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra føler 1 20 GND - 0V24-referansepotensial for føler 1 21 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 1 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra føler 2 23 GND - 0V24-referansepotensial for føler 2 24 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 2 25 DI2 Inngang Koblingssignal fra føler 3 26 GND - 0V24-referansepotensial for føler 3 27 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra føler 4 29 GND - 0V24-referansepotensial for føler 4 30 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 4 31 DI4 Inngang Koblingssignal fra føler 5 32 GND - 0V24-referansepotensial for føler 5 33 DI5 Inngang Koblingssignal fra føler 6 34 GND - 0V24-referansepotensial for føler 6 35 res. - Reservert 36 GND - 0V24-referansepotensial for følere Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 57

58 6 Tilkobling inn-/utganger (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ.. Tilkobling via M12-hurtigkontakt ved... feltbussgrensesnittene MF.22, MQ.22, MF.23 med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger: Følere/aktuatorer tilkobles via M12-bøssinger eller via klemmer. Ved bruk av utgangene: 24 V tilkobles V2I24/GND2. Følere/aktuatorer med to kanaler tilkobles DI0, DI2 og DO0. Det er da ikke lenger mulig å bruke DI1, DI3 og DO1. 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI0 DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX OBS! Tilkoblinger som ikke er i bruk, må ha M12-låsehetter for å garantere kapsling IP65! 58 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

59 Tilkobling inn-/utganger (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ.. 6 Tilkobling via M12-hurtigkontakt ved... feltbussgrensesnittene MF.32, MQ.32, MF.33 med 6 digitale innganger: Følere tilkobles via M12-bøssinger eller via klemmer. Følere med to kanaler tilkobles DI0, DI2 og DI4. DI1, Det er da ikke lenger mulig å bruke DI3 og D V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DI5 DI0 DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 05785AXX OBS! Tilkoblinger som ikke er i bruk, må ha M12-låsehetter for å garantere kapsling IP65! Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 59

60 6 Tilkobling av prefabrikkerte kabler 6.6 Tilkobling av prefabrikkerte kabler Forbindelse mellom feltfordeler MFZ.3. eller MFZ.6. og MOVIMOT (delenummer ) + DT/DV..MM MFZ.3 MFZ AXX Den utvendige skjermen på kabelen må legges på huset til MOVIMOT -koblingsboksen ved hjelp av en EMC-metallkabelnippel. Kabeltilordning MOVIMOT -klemme Ledningsfarge/betegnelse L1 Svart/L1 L2 Svart/L2 L3 Svart/L3 24 V Rød/24V Hvit/0V, hvit/0v RS+ Oransje/RS+ RS- Grønn/RS- Jordklemme Grønn-gul + skjermende Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen 24V L R Begge dreieretningene er frigitt. 24V L R Kun dreieretning moturs er frigitt. Skalverdiangivelser for medurs fører til driftsstans. 24V L R Kun dreieretning medurs er frigitt. Skalverdiangivelser for moturs fører til driftsstans. 24V L R Driften er sperret eller stanses. 60 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

61 Tilkobling av prefabrikkerte kabler 6 Forbindelse mellom feltfordeler MFZ.7. eller MFZ.8. og vekselstrømsmotorer (delenummer ) + DT/DV MFZ.8 MFZ AXX Den utvendige skjermen på kabelen må legges på huset til motorens koblingsboks ved hjelp av en EMC-metallkabelnippel. Kabeltilordning Motorklemme Ledningsfarge/betegnelse U1 Svart/U1 V1 Svart/V1 W1 Svart/W1 13 Rød/13 14 Hvit/14 15 Blå/15 TH Svart/1 TH Svart/2 Jordklemme Grønn-gul + skjermende (innvendig skjerm) Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 61

62 7 Oppstartprosedyre 7 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) 7.1 Oppstartprosedyre Vi anbefaler at 24 V DC -spenningsforsyningen kobles ut før husdekselet (MFI) fjernes /settes på! Ringstrukturen til InterBus blir opphevet når bussmodulen fjernes, det vil si at hele bussystemet ikke lenger er driftsklart! Følg i tillegg henvisningene i kapitlet "Supplerende oppstartinformasjon feltfordeler". 1. Kontroller korrekt tilkobling av MOVIMOT og InterBus-tilkoblingsmodul (MFZ11, MFZ13, MFZ16, MFZ17 eller MFZ18). 2. Still DIP-bryteren S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Still inn maksimalt turtall med skalverdipotensiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Pot-stilling Sett låsepluggen til dekselet på igjen (med tetning). 5. Juster minimalfrekvensen f min. med bryteren f2 Funksjon Innstilling Posisjon Minimalfrekvens fmin [Hz] Still rampetiden med bryteren t1 på MOVIMOT hvis rampen ikke er spesifisert via feltbussen (2 PD). Rampetiden refererer til et skalverditrinn på 50 Hz. Funksjon Innstilling Posisjon Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Still inn MFI-DIP-bryteren (se "Stille inn MFI DIP-bryter", side 63). 8. Sett på og skru fast MOVIMOT -omformer og MFI-husdeksel. 62 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

63 Stille inn DIP-bryteren I Koble til forsyningsspenningen (24 V DC ) for InterBus-grensesnittet MFI og MOVIMOT. Lysdioden "UL" og "RD" til MFI må nå lyse, og den røde lysdioden "SYS-FAULT" må slukke. Hvis dette ikke er tilfelle, kan eventuelle kablings- eller innstillingsfeil lokaliseres ved hjelp av lysdiodestatusen. ( side 70). 10.Prosjekter InterBus-grensesnittet MFI i InterBus-masteren (se "Konfigurere InterBus master (prosjektere)", side 64). 7.2 Stille inn DIP-bryteren Prosessdatabredde, driftsmodus NEXT/END-bryter MFI-DIP-bryterne 1 til 6 gjør det mulig å stille inn MOVIMOT -prosessdatabredden, MFI-driftsmodusen og den fysiske ring-viderekoblingen. Prosessdatabredden for MOVIMOT stilles inn med DIP-bryterne 1 og 2. InterBusgrensesnittet MFI støtter prosessdatabredden 2 PD og 3 PD for MOVIMOT. Et ekstra ord kan alternativt kobles inn for overføring av de digitale I/O-ene via DIP-bryter 5 (I/O). NEXT/END-bryteren signaliserer MFI om det følger en ytterligere InterBus-modul. Denne bryteren må som et resultat av dette settes i stillingen "NEXT" når en videreførende fjernbuss er koblet på klemmene 6 til 10. Denne bryteren settes i stilling "END" hvis MFI er den siste modulen på InterBus. Alle reserverte brytere må befinne seg i stilling OFF. Ellers er ikke InterBus-protokollchip initialisert. MFI rapporterer ID-koden "MP_Not_Ready" (ID-Code 78 hex ). I dette tilfellet rapporterer InterBus-masterene en initialiseringsfeil. Figuren under viser SEW-fabrikkinnstillingen: 3 PD for MOVIMOT + 1 ord for digital I/O = 64 bit databredde på InterBus En annen InterBus-modul følger (NEXT) [1] [2] END 5 6 NEXT I/O [3] [4] 4 3 [5] ON [6] 06131AXX [1] MFI er siste InterBus-modul, ingen videreførende busskabel er tilkoblet [2] En annen InterBus-modul følger, videreførende busskabel er tilkoblet [3] InterBus-avslutning [4] ON = prosessdatabredde + 1 for digitale I/O-er [5] Reservert, stilling = OFF [6] Prosessdatabredde for MOVIMOT Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 63

64 7 I 0 Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Stille inn InterBusdatabredder Tabellen under viser innstillingene av InterBus-databreddene ved hjelp av DIP-bryterne 1, 2 og 5 DIP 1: DIP 2: DIP 5: I/O Betegnelse Funksjon InterBusdatebredde OFF OFF OFF Reservert Ingen IB init-feil ON OFF OFF Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON OFF 2 PD 2 PD til MOVIMOT 32 bit ON ON OFF 3 PD 3 PD til MOVIMOT 48 bit OFF OFF ON 0 PD + DI/DO Kun I/O 16 bit ON OFF ON Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON ON 2 PD + DI/DO 2 PD til MOVIMOT + I/O 48 bit ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD til MOVIMOT + I/O 64 bit 7.3 Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Konfigureringen av MFI i mastermodulen ved bruk av konfigureringsprogrammet "CMDtool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) er delt inn i to trinn. I første trinn opprettes busstrukturen. Deretter følger beskrivelsen og adresseringen av prosessdataene. Konfigurere busstrukturen Busstrukturen kan konfigureres online eller offline ved bruk av CMD-tool "IBS CMD". MFI konfigureres ved bruk av "Legge inn med ID-kode" i offlinestatus. Følgende informasjon må legges inn: Offlinekonfigurasjon: Legge inn med ID-kode Programinnstilling: Funksjon/forklaring ID-kode: 3 desimal Digital modul med inn-/utgangsdata Prosessdatakanal: Denne innstillingen er avhengig av DIP-bryterne 1, 2 og 5 på MFI 32 bit 2 PD 48 bit 3 PD eller 2 PD + I/O 64 Bit (utleveringstilstand) 3 PD + I/O Deltakertype: Fjernbussdeltaker Onlinekonfigurasjon: Lese inn konfigurasjonsramme Det er mulig å installere InterBus-systemet komplett først, tilkoble alle MFI-grensesnittene og deretter stille inn DIP-bryterne. CMD-tool kan deretter brukes til å lese inn hele busstrukturen (konfigurasjonsramme). Alle MFI registreres automatisk med respektiv innstilt databredde. Kontroller innstillingen på MFI-DIP-bryterne 1, 2 og 5 ved en prosessdatakanallengde på 48 bit fordi denne prosessdatalengden brukes så vel for konfigurasjon 3 PD som også 2 PD + DI/DO. Etter lese-inn prosedyren vises MFI som digital I/O-modul (type DIO). 64 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

65 Opprette prosessdatabeskrivelse I Opprette prosessdatabeskrivelse CMD-tool leverer alltid en default-beskrivelse for alle MFI-prosessdataene. Det er mulig å bruke en startadresse for inn- og utgangsområdet til styringen. I denne varianten ligger adressene til de digitale inn- og utgangene direkte bak MOVIMOT -prosessdataadressene, det vil si eventuelt i (analog) periferiområdet til styringen. I dette tilfellet tar de reserverte bitene til I/O-ordet unødvendig minneplass innenfor styringen. En tilsvarende prosessdatabeskrivelse gjør det mulig å maske ut de reserverte bitene og for eksempel gi hvert prosessdataord en egen adresse. Eksempel 1: Defaultprosessdatabeskrivelse Tabellen under viser de enkleste variantene av prosessdatabeskrivelse. De fire prosessdataordene til MFI indikerer at det dreier seg om prosessdatakonfigurasjonen 3 PD+DI/DO. Startadressen P132 tildeles separat for inn- og utgangsdataområdet. Alle prosessdataordene ligger etter hverandre uten mellomrom. Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengd e Byte Bit Tilordning MOVIMOT + MFI 3 1,0 MFI 21 IN E P132 MOVIMOT + MFI 3 1,0 MFI21 OUT A P132 Figuren under viser representasjonen av prosessdataene på adresseområdet til Inter- Bus-mastermodulen. [1] [2] P132 P134 P136 P138 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 DO (Word) DO MOVIMOT + MFI [3] P132 P134 P136 P138 PI1 PI2 PI3 PI PI1 PI2 PI3 DI (Word) DI AXX [1] Adresseområde InterBus-master [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser PO Prosessutgangsdata PO1 Styreord PO2 Turtall [%] PO3 Rampe DO Digitale utganger PI Prosessinngangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Utgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale innganger Innenfor styringen er det nå som følger tilgang til prosessdataene: Skrive til PO1..3: T PW 132, T PW 134, T PW 136 Lese fra PI1..3: L PW 132, L PW 134, L PW 136 Sette utganger: T PW 138 Lese innganger: L PW 138 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 65

66 7 I 0 Opprette prosessdatabeskrivelse Eksempel 2: Skille og optimere prosessdataene for MOVIMOT og DI/DO Det er effektivt å skille MOVIMOT -prosessdataene og I/O-dataene til de digitale innog utgangene som vanligvis skal ligge i det bitadresserbare området til styringen. Tabellen under viser hvordan denne atskillelsen skjer. Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengde Byte Bit Tilordning MOVIMOT + MFI MFI 21 IN E P132 MOVIMOT + MFI MFI-PI1..3 E MOVIMOT + MFI MFI-DI E P100 MOVIMOT + MFI MFI 21 OUT A P132 MOVIMOT + MFI MFI-PO1..3 A MOVIMOT + MFI MFI-DO A P100 Figuren under viser for denne optimerte varianten representasjonen av prosessdataene på adresseområdet til InterBus-mastermodulen. [1] AB100 DO (Lowbyte) MOVIMOT + MFI [2] P132 P134 P136 EB100 PO1 PO2 PO3 PO1 PO2 PO3 PO DI (Lowbyte) DO [3] P132 P134 P136 PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI DI AXX [1] Adresseområde InterBus-master [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser PO Prosessutgangsdata PO1 Styreord PO2 Turtall [%] PO3 Rampe DO Digitale utganger PI Prosessinngangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Utgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale innganger Innenfor styringen er det nå som følger tilgang til prosessdataene: Skrive til PO1..3: T PW 132, T PW 134, T PW 136 Lese fra PI1..3: L PW 132, L PW 134, L PW 136 Sette utganger: AB 100 (for eksempel S A 100.0) Lese innganger: EB 100 (for eksempel U E 100.0) 66 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

67 Opprette prosessdatabeskrivelse I 0 7 Eksempel 3: Detaljert prosessdatabeskrivelse av MFI I dette eksemplet skjer den samme atskillelsen av prosessdata for MOVIMOT og DI/ DO som i eksempel 2. Men hvert prosessdataord beskrives separat. Den gir dermed en bedre oversikt. Prosessdatatilgangen skjer på samme måte som i eksempel 2. Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengde Byte Bit Tilordning MOVIMOT + MFI MFI 21 IN E MOVIMOT + MFI MFI-PI1 E P132 MOVIMOT + MFI MFI-PI2 E P134 MOVIMOT + MFI MFI-PI3 E P136 MOVIMOT + MFI MFI-DI E P100 MOVIMOT + MFI MFI 21 OUT A MOVIMOT + MFI MFI-PO1 A P132 MOVIMOT + MFI MFI-PO2 A P134 MOVIMOT + MFI MFI-PO3 A P136 MOVIMOT + MFI MFI-DO A P100 Program i styringen Et eksempelprogram (tilpasset konfigurasjonen som er nevnt over) for styring av MOVIMOT via InterBus finner du i kapitlet "Programeksempel i forbindelse med feltbuss". Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 67

68 8 I 0 Prosessdata- og føler-/aktuatorbehandling 8 Funksjon til InterBus-grensesnittet MFI.. (kobberledning) 8.1 Prosessdata- og føler-/aktuatorbehandling InterBus-grensesnittet MFI lar deg ikke bare styre MOVIMOT -vekselstrømsmotorer, men tillater også tilkobling av følere/aktuatorer på fire digitale inngangsklemmer og to digitale utgangsklemmer. Et ytterligere I/O-ord legges til i InterBus-protokollen etter prosessdataene for MOVIMOT. De ekstra digitale inn- og utgangene til MFI er avbildet i denne I/O-byten. Kodingen av prosessdata skjer etter den enhetlige MOVILINK -profilen for SEWomformere (se kapittel MOVILINK -enhetsprofil). InterBus maksimalkonfiguasjon "3 PD + DI/DO": Master PO MOVIMOT + MF.. PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 PI DI AXX PO Prosessutgangsdata PI Prosessinngangsdata PO1 Styreord PI1 Statusord 1 PO2 Turtall [%] PI2 Utgangsstrøm PO3 Rampe PI3 Statusord 2 DO Digitale utganger DI Digitale innganger 68 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

69 Oppbygging av inn-/utgangsordet til MFI I Oppbygging av inn-/utgangsordet til MFI Figuren under viser klemmeinformasjon på de enkelte bitene til inn- og utgangsordet. Alle reserverte biter kan maskes ut ved hjelp av prosessdatabeskrivelsen innenfor InterBus CMD-tools, slik at minneområdet til styringen ikke innskrenkes unødvendig Reservert, verdi = 0 Utgangsklemme DI 1 Utgangsklemme DI 0 Digital Outputs Digital Inputs MFI 21/22 Inngangsklemme DI 0 Inngangsklemme DI 1 Inngangsklemme DI 2 Inngangsklemme DI 3 Reservert, verdi = 0 InterBusmaster InterBusmaster Digital Inputs MFI 32 Inngangsklemme DI 0 Inngangsklemme DI 1 Inngangsklemme DI 2 Inngangsklemme DI 3 Inngangsklemme DI 4 Inngangsklemme DI 5 Reservert, verdi = 0 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 69

70 8 I 0 Beskrivelse av LED-displayet 8.3 Beskrivelse av LED-displayet InterBus-grensesnittet MFI har fem lysdioder for InterBus-diagnose samt en ytterligere lysdiode for visning av systemfeil AXX LED UL "U Logic" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Forsyningsspenning er tilkoblet Av Forsyningsspenningen mangler Kontroller 24 V DC -spenningsforsyningen og kablingen til MFI. LED RC "Remote Bus Check" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Innkommende fjernbussforbindelse OK Av Innkommende Kontroller den innkommende fjernbusskabelen. fjernbussforbindelse avbrutt LED BA "Bus Activ" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Dataoverføring på InterBus er aktiv Av Ingen dataoverføring, InterBus er stanset Blinker Buss aktiv, ingen syklisk dataoverføring Kontroller den innkommende fjernbusskabelen. Bruk diagnosedisplayet til mastertilkoblingsmodulen for videre lokalisering av feil. 70 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

71 Beskrivelse av LED-displayet I 0 8 LED RD "Remote Bus Disable" (rød) Status Forklaring Eliminering av feil På Videreførende fjernbuss er utkoblet (kun i feiltilfelle) Av Videreførende fjernbuss er ikke frakoblet LED TR "Transmit" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Parameterdatautveksling via PCP Av Ingen parameterdatautveksling via PCP LED SYS-F "Systemfeil" (rød) Status Forklaring Eliminering av feil Av Normal driftsstatus på MFI og MOVIMOT Blinker 1x MFI driftsstatus OK, MOVIMOT melder feil Blinker 2x MOVIMOT reagerer ikke på skalverdier fra InterBusmasteren fordi PO-dataene ikke er frigitt Evaluer feilnumrene i MOVIMOT -statusordet 1 i styringen. Følg informasjonen i driftsveiledningen. MOVIMOT når feil skal elimineres. ResetMOVIMOT ved bruk av styringen (Reset-bit i styreord 1), om nødvendig. Kontroller DIP-bryterne S1/1 til S1/4 i MOVIMOT. Still inn RS-485 adresse 1 slik at PO-dataene frigis. På Kommunikasjonsforbindelsen Kontroller den elektriske forbindelsen mellom MFI mellom MFI og og MOVIMOT (klemmer RS+ og RS-). MOVIMOT er ødelagt Se også kapitlet "Elektrisk installasjon" og kapitlet eller avbrutt "Installasjonsplanlegging under EMC-aspekter" Servicebryteren på feltfordeleren står på OFF Kontroller innstillingen på servicebryteren på feltfordeleren. LED "SYS-F" kobles alltid ut i PD-konfigurasjonene 0 PD + DI/DO og 0 PD + DI fordi kun I/O-modulfunksjonene til MFI er aktivert i denne driftsmodusen. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 71

72 8 I 0 MFI-systemfeil/MOVIMOT -feil 8.4 MFI-systemfeil/MOVIMOT -feil Melder MFI en systemfeil (LED "SYS-FAULT" lyser konstant), er kommunikasjonsforbindelsen mellom MFI og MOVIMOT avbrutt eller ødelagt. Denne systemfeilen rapporteres til styringen som feilkode 91 des via statusordene til prosessinngangsdataene. Denne systemfeilen gjør vanligvis oppmerksom på kablingsproblemer eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT -omformeren og en RESET via styreordet er da ikke mulig! Straks kommunikasjonsforbindelsen er opprettet igjen, resettes feilen automatisk. Kontroller den elektriske tilkoblingen til MFI og MOVIMOT. I forbindelse med en systemfeil returnerer prosessinngangsdataene et fast definert bitmønster fordi ingen gyldig MOVIMOT -statusinformasjon er tilgjengelig mer. Dermed kan kun statusord-bit 5 (feil) og feilkoden brukes til evaluering innenfor styringen. All annen informasjon er ugyldig! Prosessinngangsord Hex-verdi Forklaring PI1: Statusord 1 5B20 hex Feilkode 91, bit 5 (feil) = 1 All annen statusinformasjon er ugyldig! PI2: Strøm erverdi 0000 hex Ugyldig informasjon! PI3: Statusord hex Bit 5 (feil) = 1 All annen statusinformasjon er ugyldig! Inngangsbyte på digitale innganger XX hex Inngangsinformasjonen til de digitale inngangene vil fortsatt aktualiseres kontinuerlig! Inngangsinformasjonen til de digitale inngangene aktualiseres kontinuerlig og kan dermed fortsatt evalueres innenfor styringen. InterBus Timeout Hvis dataoverføringen via InterBus stanses av masteren, løper feltbuss-timeouttiden ut på MFI (default-verdi 630 ms). Avbrytes dataoverføringen fysisk, er tiden cirka 25 ms. Bus-Aktiv LED "BA" begynner å lyse og signaliserer at ingen InterBus-data overføres. MOVIMOT retarderer straks på den sist gyldige rampen. Releet "driftsklar" utløser etter cirka 1 sekund og melder en feil. De digitale utgangene resettes straks etter at feltbuss-timeouttiden er utløpt! InterBusmasteren aktiv/ styring avbrutt InterBus-masteren stiller alle prosessutgangsdataene på verdien 0 hvis styringen veksler fra RUN til STOP-status. MOVIMOT mottar nå rampeskalverdien = 0 i 3 PD-modus. De digitale utgangene DO 0 og DO 1 resettes også av InterBus-masteren! 72 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

73 Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) I Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) Alle InterBus-mastermodulene i generasjonen 4 (G4) tilbyr omfattende diagnosemuligheter så vel via status- og diagnosedisplayet som også innenfor styringen. Alle viktige G4-diagnosemuligheter støttes siden MFI er basert på InterBus-protokollchip SUPI 3. Mer informasjon om diagnose finner du i dokumentasjonen til mastermodulen. Tabellen under gir detaljert informasjon om eliminering av feil i forbindelse med viktige feilkoder som forekommer sammen med MFI. Diagnosemelding er via status- og diagnosedisplayet til mastermodulene G4 Feilnav n Feilkode (hex) Beskrivelse OUT1 0C8A Feil på det videreførende grensesnittet til MFI. Det videreførende grensesnittet (OUT1) ble aktivert selv om ingen deltaker ble tilkoblet eller konfigurert i master. DEV 0C40 Feil på en deltaker (device). Lengdekoden til den spesifiserte MFI stemmer ikke overens med oppføringen i konfigurasjonsrammen. DEV 0C70 Dataoverføringen ble avbrutt fordi initialiseringen av SUPI 3 mislyktes eller MFI er defekt. Denne feilkoden kommer også fram ved valg av en reservert DIPbryterstilling. PF TEN 0BB4 Feilhistorikk ved de siste ti periferifeilene (PF). MFI melder en periferifeil når en mikroprosessor-reset (på grunn av EMCproblemer eller maskinvaredefekt) ble utført. Eliminering av feil Kontroller innstillingen av DIP-bryter 6 (NEXT/END). Er MFI siste deltaker, må denne bryteren kobles på END. Kontroller innstillingen av DIPbryteren på MFI. Kontroller om innstillingen av DIPbryteren på MFI er gyldig. Kontroller kablingen og skjermingen til MFI. Koble inn MFI på nytt. Skift ut MFI-elektronikken eller kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. Ytterligere diagnosemeldinger finner du i beskrivelsen til din InterBus-mastermodul. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 73

74 8 I 0 Prosessdatamonitoring 8.6 Prosessdatamonitoring Hvis InterBus er i "RUN"-status, kan du analysere prosessdataene som utveksles mellom mastermodulen og MFI, ved hjelp av status- og diagnosedisplayet til mastermodulen i driftsmodus monitor ( MONI ). Denne mekanismen gjør det enkelt å analysere hvilke skal- og erverdier som utveksles mellom master og MFI. Eksemplet under presiserer bruken av denne monitorfunksjonen. Eksempel for prosessdatamonitoring: MFI opererer med konfigurasjonen "3 PD + DI/DO". Adressene tildeles prosessdatabeskrivelsen på følgende måte: Prosessutgangsdata fra InterBus-master til MFI (OUT): MFI-PO 1..3: Adresse P MFI-DO: Adresse P100 Prosessinngangsdata fra MFI til InterBus-master (IN): MFI-PI 1..3: Adresse P MFI-DI: Adresse P100 Du kan nå analysere MFI-prosessdataene på følgende måte ved bruk av driftsmodus "MONI": Forklaring Prosessdatanavn Innstilling av diagnosedisplayet: Driftsmodus MONI (monitor) Retning Tilordning Styreord 1 til MOVIMOT MFI-PO1 OUT P132 Turtallsskalverdi [%] til MOVIMOT MFI-PO2 OUT P134 Rampe [ms] til MOVIMOT MFI-PO3 OUT P136 Status på MFI-digitalutgangene MFI-DO OUT P100 Statusord 1 fra MOVIMOT MFI-PI1 IN P132 Erverdi tilsynelatende strøm fra MFI-PI2 IN P134 MOVIMOT Statusord 2 fra MOVIMOT MFI-PI3 IN P136 Status på MFI-digitalinngangene MFI-DI IN P Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

75 Oppstartprosedyre I Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel) 9.1 Oppstartprosedyre Vi anbefaler at 24 V DC -spenningsforsyningen kobles ut før husdekselet (MFI) fjernes /settes på! Følg i tillegg henvisningene i kapitlet "Supplerende oppstartinformasjon feltfordeler". 1. Kontroller korrekt tilkobling av MOVIMOT og InterBus-tilkoblingsmodul (MFZ11, MFZ13, MFZ16, MFZ17 eller MFZ18). 2. Still DIP-bryteren S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Still inn maksimalt turtall med skalverdipotensiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Pot-stilling 4. Sett låsepluggen til dekselet på igjen (med tetning). 5. Juster minimalfrekvensen f min. med bryteren f Funksjon Innstilling Posisjon Minimalfrekvens f min. [Hz] Still rampetiden med bryteren t1 på MOVIMOT hvis rampen ikke er spesifisert via feltbussen (2 PD). Rampetiden refererer til et skalverditrinn på 50 Hz. Funksjon Innstilling Posisjon Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Still inn MFI-DIP-bryteren ("Stille inn MFI DIP-bryter", side 76). 8. Sett på og skru fast MOVIMOT -omformer og MFI-husdeksel. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 75

76 res. res. res. res. 9 I 0 Stille inn DIP-bryteren 9. Koble til forsyningsspenningen (24 V DC ) for InterBus-grensesnittet MFI og MOVIMOT. Lysdioden "UL" og "RD" til MFI må nå lyse, og den røde lysdioden "SYS-FAULT" må slukke. Hvis dette ikke er tilfelle, kan eventuelle kablings- eller innstillingsfeil lokaliseres ved hjelp av lysdiodestatusene (se kapitlet Funksjon til InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) Beskrivelse av LED-displayet ). 10.Prosjekter InterBus-grensesnittet MFI i InterBus-masteren (se kapitlet "Konfigurere InterBus-master (prosjektere)". 9.2 Stille inn DIP-bryteren Prosessdatabredde, driftsmodus Overføringshastighet Ringviderekobling NEXT/END MFI-DIP-bryterne 1 til 8 gjør det mulig å stille inn MOVIMOT -prosessdatabredden og MFI-driftsmodusen. Prosessdatabredden for MOVIMOT stilles inn med DIP-bryterne 1 og 2. InterBuskoblingen MFI støtter prosessdatabredden 2 PD og 3 PD for MOVIMOT. Et ekstra ord kan alternativt kobles inn for overføring av de digitale I/O-ene via DIP-bryter 7 (I/O). Overføringshastigheten stilles inn med DIP-bryter 8. Sørg for at overføringshastigheten stilles inn likt ved alle bussdeltakerne! MFI-modulen med fiberoptisk kabel registrerer automatisk om den er siste deltaker på InterBus. Det finnes ingen mulighet for fysisk ringviderekobling. Figuren under viser SEW-fabrikkinnstillingen: 3PD for MOVIMOT +1 ord for digital I/O = 64 bit databredde på InterBus Overføringshastighet = 2 Mbaud PD2 PD1 (2 1 ) ( 2 0 ) I/O 500 kbaud ON MBaud 04792AXX Stille inn InterBusdatabredde Tabellen under viser innstillingene av InterBus-databreddene ved hjelp av DIP-bryterne 1, 2 og 7 DIP 1: DIP 2: DIP 7: I/O Betegnelse Funksjon InterBusdatebredde OFF OFF OFF Reservert Ingen IB init-feil ON OFF OFF Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON OFF 2 PD 2 PD til MOVIMOT 32 bit ON ON OFF 3 PD 3 PD til MOVIMOT 48 bit OFF OFF ON 0 PD + DI/DO Kun I/O 16 bit ON OFF ON Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON ON 2 PD + DI/DO 2 PD til MOVIMOT + I/O 48 bit ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD til MOVIMOT + I/O 64 bit 76 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

77 Konfigurere InterBus-master (prosjektere) I Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Konfigurere busstrukturen Busstrukturen kan prosjekteres online eller offline ved bruk av CMD-tool IBS CMD. MFI konfigureres ved bruk av "Legge inn med ID-kode" i offlinestatus. Følgende informasjon må legges inn: Konfigureringen av MFI i mastermodulen ved bruk av konfigureringsprogrammet "CMDtool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) er delt inn i to trinn. I første trinn opprettes busstrukturen. Deretter følger beskrivelsen og adresseringen av prosessdataene. Offlinekonfigurasjon: Legge inn med ID-kode Programinnstilling: Funksjon/forklaring ID-kode: 3 desimal Digital modul med inn-/utgangsdata Prosessdatakanal: Denne innstillingen er avhengig av DIP-bryterne 1, 2 og 7 på MFI 32 bit 2 PD 48 bit 3 PD eller 2 PD + I/O 64 Bit (utleveringstilstand) 3 PD + I/O Deltakertype: Fjernbussdeltaker Onlinekonfigurasjon: Lese inn konfigurasjonsrammen Det er mulig å installere InterBus-systemet komplett først, tilkoble alle MFI-grensesnittene og deretter stille inn DIP-bryterne. CMD-tool kan deretter brukes til å lese inn hele busstrukturen (konfigurasjonsramme). Alle MFI registreres automatisk med respektiv innstilt databredde. Kontroller innstillingen på MFI-DIP-bryterne 1, 2 og 7 ved en prosessdatakanallengde på 48 bit fordi denne prosessdatalengden brukes så vel for konfigurasjon 3 PD som også 2 PD + DI/DO. Etter lese-inn prosedyren vises MFI som digital I/Omodul (type DIO). Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 77

78 9 I 0 Opprette prosessdatabeskrivelse 9.4 Opprette prosessdatabeskrivelse CMD-tool leverer alltid en default-beskrivelse for alle MFI-prosessdataene. Det er mulig å bruke en startadresse for inn- og utgangsområdet til styringen. I denne varianten ligger adressene til de digitale inn- og utgangene direkte bak MOVIMOT -prosessdataadressene, det vil si eventuelt i (analog) periferiområdet til styringen. I dette tilfellet tar de reserverte bitene til I/O-ordet unødvendig minneplass innenfor styringen. En tilsvarende prosessdatabeskrivelse gjør det mulig å maske ut de reserverte bitene og for eksempel gi hvert prosessdataord en egen adresse. Eksempel 1: Defaultprosessdatabeskrivelse Tabellen under viser de enkleste variantene av prosessdatabeskrivelse. De fire prosessdataordene til MFI indikerer at det dreier seg om prosessdatakonfigurasjonen 3 PD+DI/DO. Startadressen P132 tildeles separat for inn- og utgangsdataområdet. Alle prosessdataordene ligger etter hverandre uten mellomrom. Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengde Byte Bit Tilordning MOVIMOT + MFI 3 1,0 MFI 23 IN E P132 MOVIMOT + MFI 3 1,0 MFI23 OUT A P132 Figuren under viser representasjonen av prosessdataene på adresseområdet til Inter- Bus-mastermodulen. [1] [2] P132 P134 P136 P138 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 DO (Word) DO MOVIMOT + MFI [3] P132 P134 P136 P138 PI1 PI2 PI3 PI PI1 PI2 PI3 DI (Word) DI AXX [1] Adresseområde InterBus-master [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser PO Prosessutgangsdata PO1 Styreord PO2 Turtall [%] PO3 Rampe DO Digitale utganger PI Prosessinngangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Utgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale innganger Innenfor styringen er det nå som følger tilgang til prosessdataene: Skrive til PO1..3: T PW 132, T PW 134, T PW 136 Lese fra PI1..3: L PW 132, L PW 134, L PW 136 Sette utganger: T PW 138 Lese innganger: L PW Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

79 Opprette prosessdatabeskrivelse I 0 9 Eksempel 2: Skille og optimere prosessdataene for MOVIMOT og DI/DO Det er effektivt å skille MOVIMOT -prosessdataene og I/O-dataene til de digitale innog utgangene som vanligvis skal ligge i det bitadresserbare området til styringen. Tabellen under viser hvordan denne atskillelsen skjer. Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengde Byte Bit Tilordning MOVIMOT + MFI MFI 23 IN E P132 MOVIMOT + MFI MFI-PI1..3 E MOVIMOT + MFI MFI-DI E P100 MOVIMOT + MFI MFI 23 OUT A P132 MOVIMOT + MFI MFI-PO1..3 A MOVIMOT + MFI MFI-DO A P100 Figuren under viser for denne optimerte varianten representasjonen av prosessdataene på adresseområdet til InterBus-mastermodulen. [1] AB100 DO (Lowbyte) MOVIMOT + MFI [2] P132 P134 P136 EB100 PO1 PO2 PO3 PO1 PO2 PO3 PO DI (Lowbyte) DO [3] P132 P134 P136 PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI DI AXX [1] Adresseområde InterBus-master [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser PO Prosessutgangsdata PO1 Styreord PO2 Turtall [%] PO3 Rampe DO Digitale utganger PI Prosessinngangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Utgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale innganger Innenfor styringen er det nå som følger tilgang til prosessdataene: Skrive til PO1..3: T PW 132, T PW 134, T PW 136 Lese fra PI1..3: L PW 132, L PW 134, L PW 136 Sette utganger: AB 100 (for eksempel S A 100.0) Lese innganger: EB 100 (for eksempel U E 100.0) Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 79

80 9 I 0 Opprette prosessdatabeskrivelse Eksempel 3: Detaljert prosessdatabeskrivelse av MFI I dette eksemplet skjer den samme atskillelsen av prosessdata for MOVIMOT og DI/ DO som i eksempel 2. Men hvert prosessdataord beskrives separat. Den gir dermed en bedre oversikt. Prosessdatatilgangen skjer på samme måte som i eksempel 2. Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengde Byte Bit Tilordning MOVIMOT + MFI MFI 23 IN E MOVIMOT + MFI MFI-PI1 E P132 MOVIMOT + MFI MFI-PI2 E P134 MOVIMOT + MFI MFI-PI3 E P136 MOVIMOT + MFI MFI-DI E P100 MOVIMOT + MFI MFI 23 OUT A MOVIMOT + MFI MFI-PO1 A P132 MOVIMOT + MFI MFI-PO2 A P134 MOVIMOT + MFI MFI-PO3 A P136 MOVIMOT + MFI MFI-DO A P100 Program i styringen Et eksempelprogram (tilpasset konfigurasjonen som er nevnt over) for styring av MOVIMOT via InterBus finner du i kapitlet "Programeksempel i forbindelse med feltbuss". 80 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

81 Prosessdata- og føler-/aktuatorbehandling I Funksjon til InterBus-grensesnittet MFI.. (fiberoptisk kabel) 10.1 Prosessdata- og føler-/aktuatorbehandling InterBus-grensesnittet MFI lar deg ikke bare styre MOVIMOT -vekselstrømsmotorer, men tillater også tilkobling av følere/aktuatorer på fire digitale inngangsklemmer og to digitale utgangsklemmer. Et ytterligere I/O-ord legges til i InterBus-protokollen etter prosessdataene for MOVIMOT. De ekstra digitale inn- og utgangene til MFI er avbildet i denne I/O-byten. Kodingen av prosessdata skjer etter den enhetlige MOVILINK -profilen for SEWomformere (se kapittel MOVILINK -enhetsprofil). InterBus maksimalkonfiguasjon "3 PD + DI/DO": Master PO MOVIMOT + MF.. PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 PI DI AXX PO Prosessutgangsdata PI Prosessinngangsdata PO1 Styreord PI1 Statusord 1 PO2 Turtall [%] PI2 Utgangsstrøm PO3 Rampe PI3 Statusord 2 DO Digitale utganger DI Digitale innganger Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 81

82 10 I 0 Oppbygging av inn-/utgangsordet til MFI 23 / MFI Oppbygging av inn-/utgangsordet til MFI 23 / MFI 33 Reservert, verdi = 0 Utgangsklemme DI 1 Utgangsklemme DI Digital Outputs Digital Inputs MFI23 Inngangsklemme DI 0 Inngangsklemme DI 1 Inngangsklemme DI 2 Inngangsklemme DI 3 Reservert, verdi = 0 InterBusmaster InterBusmaster Digital Inputs MFI33 Inngangsklemme DI 0 Inngangsklemme DI 1 Inngangsklemme DI 2 Inngangsklemme DI 3 Inngangsklemme DI 4 Inngangsklemme DI 5 Reservert, verdi = 0 82 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

83 Interbus-periferifeil I Interbus-periferifeil InterBus-grensesnittene kan også melde følgende feil som periferifeil til InterBusmasteren: Feil 83 "Kortslutning utgang" og en for lav forsyningsspenning US1. Feilene kan resettes i InterBus-masteren med CMD-tool (grensesnittgruppe, høyre museknapp: Betjene/Andre tjenester/bekreft modulfeil) Beskrivelse av LED-displayet InterBus-grensesnittet MFI har fem lysdioder for InterBus-diagnose samt en ytterligere lysdiode for visning av systemfeil. U L MFI INTERBUS RL RC BA RD TR US1 US2 FO1 FO2 DI0 DI2 DI4 SYS-F DI1 DI3 DI AXX LED UL "U Logic" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Forsyningsspenning er tilkoblet Av Forsyningsspenningen mangler Kontroller 24 V DC -spennings-forsyningen og kablingen til MFI. LED RC "Remote Bus Check" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Innkommende fjernbussforbindelse OK Av Innkommende Kontroller den innkommende fjernbusskabelen. fjernbussforbindelse avbrutt Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 83

84 10 I 0 Beskrivelse av LED-displayet LED BA "Bus Activ" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Dataoverføring på InterBus er aktiv Av Ingen dataoverføring, InterBus er stanset Blinker Buss aktiv, ingen syklisk dataoverføring Kontroller den innkommende fjernbusskabelen. Bruk diagnosedisplayet til mastertilkoblingsmodulen for videre lokalisering av feil. LED RD "Remote Bus Disable" (gul) Status Forklaring Eliminering av feil På Videreførende fjernbuss er utkoblet (kun i feiltilfelle) Av Videreførende fjernbuss er ikke frakoblet LED TR "Transmit" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Parameterdatautveksling via PCP Av Ingen parameterdatautveksling via PCP LED SYS-F "Systemfeil" (rød) Status Forklaring Eliminering av feil Av Normal driftsstatus på MFI og MOVIMOT Blinker 1x MFI driftsstatus OK, MOVIMOT melder feil Blinker 2x MOVIMOT reagerer ikke på skalverdier fra InterBus masteren fordi PO-dataene ikke er frigitt. Evaluer feilnumrene i MOVIMOT -statusordet 1 i styringen. Følg informasjonen i driftsveiledningen MOVIMOT når feil skal elimineres. ResetMOVIMOT ved bruk av styringen (Reset-bit i styreord 1), om nødvendig. Kontroller DIP-bryterne S1/1 til S1/4 i MOVIMOT. Still inn RS-485 adresse 1 slik at PO-dataene frigis. På Kommunikasjonsforbindelsen Kontroller den elektriske forbindelsen mellom MFI mellom MFI og og MOVIMOT (klemmer RS+ og RS-). MOVIMOT er ødelagt Se også kapitlet "Elektrisk installasjon" og kapitlet eller avbrutt. "Installasjonsplanlegging under EMC-aspekter" Servicebryteren på feltfordeleren står på OFF. Kontroller innstillingen på servicebryteren på feltfordeleren. LED "SYS-F" kobles alltid ut i PD-konfigurasjonene 0 PD + DI/DO og 0 PD+DI fordi kun I/O-modulfunksjonene til MFI er aktivert i denne driftsmodusen. 84 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

85 Beskrivelse av LED-displayet I 0 10 US1 (grønn) Overvåkning av forsyningsspenningen U S1 Status Av Blinker På Forklaring U S1 ikke tilgjengelig U S1 under tillatt spenningsområde U S1 tilgjengelig US2 (grønn) Overvåkning av forsyningsspenningen US2 Status På Av Forklaring U S2 tilgjengelig U S2 ikke tilgjengelig eller under tillatt spenningsområde FO1 (gul) Overvåkning av innkommende fiberoptisk kabelstrekning Status På Av Forklaring Innkommende fiberoptisk kabelstrekning er ikke OK eller systemreserve i regulert drift er nådd Innkommende fiberoptisk kabelstrekning er OK FO2 (gul) Overvåkning av videreførende fiberoptisk kabelstrekning Status På Av Forklaring Videreførende fiberoptisk kabelstrekning er ikke OK eller systemreserve i regulert drift er nådd Videreførende fiberoptisk kabelstrekning er OK eller ikke i bruk Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 85

86 10 I 0 MFI-systemfeil/MOVIMOT -feil 10.5 MFI-systemfeil/MOVIMOT -feil Melder MFI en systemfeil (LED "SYS-FAULT" lyser konstant), er kommunikasjonsforbindelsen mellom MFI og MOVIMOT avbrutt. Denne systemfeilen rapporteres til styringen som feilkode 91 des via statusordene til prosessinngangsdataene. Denne systemfeilen gjør vanligvis oppmerksom på kablingsproblemer eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT -omformeren, og en RESET via styreordet er da ikke mulig! Straks kommunikasjonsforbindelsen er opprettet igjen, resettes feilen automatisk. Kontroller den elektriske tilkoblingen til MFI og MOVIMOT. I forbindelse med en systemfeil returnerer prosessinngangsdataene et fast definert bitmønster fordi ingen gyldig MOVIMOT -statusinformasjon er tilgjengelig mer. Dermed kan kun statusord-bit 5 (feil) og feilkoden brukes til evaluering innenfor styringen. All annen informasjon er ugyldig! Prosessinngangsord Hex-verdi Forklaring PI1: Statusord 1 5B20 hex Feilkode 91, bit 5 (feil) = 1 All annen statusinformasjon er ugyldig! PI2: Strøm erverdi 0000 hex Ugyldig informasjon! PI3: Statusord hex Bit 5 (feil) = 1 All annen statusinformasjon er ugyldig! Inngangsbyte til de digitale inngangene XX hex Inngangsinformasjon til de digitale inngangene oppdateres kontinuerlig! Inngangsinformasjonen til de digitale inngangene aktualiseres kontinuerlig og kan dermed fortsatt evalueres innenfor styringen. InterBus timeout Hvis dataoverføringen via InterBus stanses av masteren, løper feltbuss-timeouttiden ut på MFI (default-verdi 630 ms). Avbrytes dataoverføringen fysisk, er tiden cirka 25 ms. IB DIAG LED (grønn) blinker (0,5 Hz) og signaliserer at ingen InterBus-data overføres. MOVIMOT retarderer straks på den sist gyldige rampen. Releet "driftsklar" utløser etter cirka 1 sekund og melder en feil. De digitale utgangene resettes straks etter at feltbuss-timeouttiden er utløpt! InterBusmasteren aktiv/ styring avbrutt InterBus-masteren stiller alle prosessutgangsdataene på verdien 0 hvis styringen veksler fra RUN til STOP-status. MOVIMOT mottar nå rampeskalverdien = 0 i 3 PD-modus. De digitale utgangene DO 0 og DO 1 resettes også av InterBus-masteren! 86 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

87 Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) I Diagnose via InterBus-mastermodul (G4) Alle InterBus-mastertilkoblingsmodulene i generasjonen 4 (G4) tilbyr omfattende diagnosemuligheter så vel via status- og diagnosedisplayet som også innenfor styringen. Alle viktige G4-diagnosemuligheter støttes siden MFI er basert på InterBus-protokollchip SUPI 3. Mer informasjon om diagnose finner du i dokumentasjonen til mastermodulen. Tabellen under gir detaljert informasjon om eliminering av feil i forbindelse med viktige feilkoder som forekommer sammen med MFI. Diagnosemelding er via status- og diagnosedisplayet til mastermodulene G4 Feilnavn Feilkode (hex) Beskrivelse DEV 0C40 Feil på en deltaker (device). Lengdekoden til den spesifiserte MFI stemmer ikke overens med oppføringen i konfigurasjonsrammen. DEV 0C70 Dataoverføringen ble avbrutt fordi initialiseringen av SUPI 3 mislyktes eller MFI er defekt. Denne feilkoden kommer også fram ved valg av en reservert DIPbryterstilling. PF TEN 0BB4 Feilhistorikk ved de siste ti periferifeilene (PF). MFI melder en periferifeil når en mikroprosessor-reset (på grunn av EMCproblemer eller maskinvaredefekt) ble utført eller US2 ligger under tillatt spenningsområde. Eliminering av feil Kontroller innstillingen av DIPbryteren på MFI. Kontroller om innstillingen av DIPbryteren på MFI er gyldig. Kontroller kablingen og skjermingen til MFI. Kontroller US2. Koble inn MFI på nytt. Skift ut MFI-elektronikken eller kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. Ytterligere diagnosemeldinger finner du i beskrivelsen til din InterBus-mastermodul. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 87

88 10 I 0 Prosessdatamonitoring 10.7 Prosessdatamonitoring Hvis InterBus er i "RUN"-status, kan du analysere prosessdataene som utveksles mellom mastermodulen og MFI, ved hjelp av status- og diagnosedisplayet til mastermodulen i driftsmodus monitor ( MONI ). Denne mekanismen gjør det enkelt å analysere hvilke skal- og erverdier som utveksles mellom master og MFI. Eksemplet under presiserer bruken av denne monitorfunksjonen. Eksempel for prosessdatamonitoring MFI opererer med konfigurasjonen "3 PD + DI/DO". Adressene tildeles prosessdatabeskrivelsen på følgende måte: Prosessutgangsdata fra InterBus-master til MFI (OUT): MFI-PO 1..3: Adresse P MFI-DO: Adresse P100 Prosessinngangsdata fra MFI til InterBus-master (IN): MFI-PI 1..3: Adresse P MFI-DI: Adresse P100 Du kan nå analysere MFI-prosessdataene på følgende måte ved bruk av driftsmodusen MONI: Forklaring Prosessdatanavn Innstilling på diagnosedisplayet: Driftsmodus MONI (monitor) Retning Tilordning Styreord 1 til MOVIMOT MFI-PO1 OUT P132 Turtallsskalverdi [%] til MOVIMOT MFI-PO2 OUT P134 Rampe [ms] til MOVIMOT MFI-PO3 OUT P136 Status på MFI-digitalutgangene MFI-DO OUT P100 Statusord 1 fra MOVIMOT MFI-PI1 IN P132 Erverdi tilsynelatende strøm fra MFI-PI2 IN P134 MOVIMOT Statusord 2 fra MOVIMOT MFI-PI3 IN P136 Status på MFI-digitalinngangene MFI-DI IN P Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

89 Oppstartprosedyre I Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MQI (kobberledning) 11.1 Oppstartprosedyre Vi anbefaler at 24 V DC -spenningsforsyningen kobles ut før husdekselet (MQI) fjernes/settes på! Ringstrukturen til InterBus blir opphevet når bussmodulen fjernes, det vil si at hele bussystemet ikke lenger er driftsklart! Følg i tillegg henvisningene i kapitlet "Supplerende oppstartinformasjon feltfordeler". 1. Kontroller korrekt tilkobling av MOVIMOT og InterBus-tilkoblingsmodul (MFZ11, MFZ13, MFZ16, MFZ17 eller MFZ18). 2. Still DIP-bryteren S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Still inn maksimalt turtall med skalverdipotensiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Pot-stilling Sett låsepluggen til dekselet på igjen (med tetning). 5. Juster minimalfrekvensen f min. med bryteren f2. Bryter f2 Posisjon Minimalfrekvens f min. [Hz] Still rampetiden med bryteren t1 på MOVIMOT hvis rampen ikke er spesifisert via feltbussen (2 PD). Rampetiden refererer til et skalverditrinn på 50 Hz. Bryter t1 Posisjon Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Still inn DIP-bryteren (se side 90). 8. Sett på og skru fast MOVIMOT -omformer og MQI-husdeksel. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 89

90 11 I 0 Stille inn MQI-DIP-bryteren 9. Koble til forsyningsspenningen (24 V DC ) for InterBus-grensesnittet MQI og MOVIMOT. Lysdioden "UL" og "RD" til MQI må nå lyse, og den røde lysdioden "SYS-FAULT" må slukke. Hvis dette ikke er tilfelle, kan eventuelle kablings- eller innstillingsfeil lokaliseres ved hjelp av lysdiodestatusene (se kapitlet "Funksjon til InterBus-grensesnittene MQI (kobberledning) Beskrivelse av LED-displayet"). 10.Konfigurere InterBus-grensesnittet MQI i InterBus-masteren (se side 92) Stille inn MQI-DIP-bryteren Figuren under viser fabrikkinnstillingen til MQI-DIP-bryteren: S1 END ON NEXT res. PCP 2 PCP 1 PD 4 PD 3 PD 2 PD 1 [4] [3] [2] [1] 05691AXX [1] Innstilling av prosessdatabredde [2] Innstilling av PCP-lengde [3] Reservert, stilling = OFF [4] Next/End-bryter Stille inn prosessdatabredden DIP-bryterne S1/1 til S1/4 brukes til å stille inn prosessdatabredden opptil en lengde på 10 ord (se tabellen under). MOVIMOT som er tilkoblet MQI styres ved bruk av prosessdataene. Prosessdatakanalen sørger for utvekslingen av styrings- og statusinformasjon. Antall prosessdataord retter seg etter din IPOS-applikasjon. Alle dataene behandles av IPOS. S1/1 2 0 S1/2 2 1 S1/3 2 2 S1/4 2 3 Betegnelse Funksjon InterBusdatabredde OFF OFF OFF OFF Reservert Ingen IB init-feil ON OFF OFF OFF 1PD 1 PD til MQI 16 bit OFF ON OFF OFF 2PD 2 PD til MQI 32 bit ON ON OFF OFF 3PD 3 PD til MQI 48 bit OFF OFF ON OFF 4PD 4 PD til MQI 64 bit ON OFF ON OFF 5PD 5 PD til MQI 80 bit OFF ON ON OFF 6PD 6 PD til MQI 96 bit ON ON ON OFF 7PD 7 PD til MQI 112 bit OFF OFF OFF ON 8PD 8 PD til MQI 128 bit ON OFF OFF ON 9PD 9 PD til MQI 144 bit OFF ON OFF ON 10PD 10 PD til MQI 160 bit 90 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

91 Stille inn MQI-DIP-bryteren I 0 11 Stille inn PCPlengden PCP-kanal PCP-lengden stilles inn med bryterne S1/5 til S1/6. PCP er parameterkanalen til InterBus og brukes til parametrisering av MQI og MOVIMOT. PCP-kanalen kan stilles inn på 0 til 4 ord. For en utveksling av parameterdata må minst ett ord stilles inn. Høyere innstillinger øker overføringshastigheten. Figuren under viser mulige innstillinger for PCP-kanalen: 0 PCP ord 1 PCP ord 2 PCP ord 4 PCP ord END ON NEXT res. PCP 2 PCP 1 PD 4 PD 3 PD 2 PD 1 END ON NEXT res. PCP 2 PCP 1 PD 4 PD 3 PD 2 PD 1 END ON NEXT res. PCP 2 PCP 1 PD 4 PD 3 PD 2 PD 1 END ON NEXT res. PCP 2 PCP 1 PD 4 PD 3 PD 2 PD AXX MQI støtter en maksimal databredde på 10 ord. Gyldige innstillinger finner du i tabellen under: Antall prosessdataord PCP ord 1 PCP ord 2 PCP ord 4 PCP ord = gyldig innstilling Merk! Koble alltid MQI spenningsløs før du endrer innstillingen på DIP-bryterne. Innstillingene av DIP-bryterne S1/1 til S1/6 overtas kun under initialiseringen. MQI signaliserer ID-koden "Microprocessor not ready" (38h) hvis innstillingene på DIPbryterne S1/1 til S1/6 ikke er tillatt. NEXT/END-bryter Bryter S1/8 indikerer om en ytterligere deltaker følger på InterBus (OFF=NEXT) eller om MQI er siste deltaker (ON=END). Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 91

92 11 I 0 Konfigurasjon av InterBus-masteren 11.3 Konfigurasjon av InterBus-masteren Konfigureringen av InterBus-grensesnittet MQI i mastermodulen ved bruk av konfigurasjonsprogrammet "CMD-tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) er delt inn i to trinn. I første trinn opprettes busstrukturen. Deretter følger beskrivelsen og adresseringen av prosessdataene. Konfigurere busstrukturen Busstrukturen kan prosjekteres online eller offline ved bruk av CMD-tool "IBS CMD". MQI konfigureres ved bruk av "Legge inn med ID-kode" i offlinestatus. Følgende informasjon må legges inn: Offlinekonfigurasjon: Legge inn med ID-kode Programinnstilling Funksjon/forklaring ID-kode 3 desimal Digital modul med inn-/utgangsdata 16 bit 1 PD 32 bit 2 PD 48 bit 3 PD 64 bit 4 PD Prosessdatakanal 80 bit 5 PD 96 bit 6 PD 112 bit 7 PD 128 bit 8 PD 144 bit 9 PD 160 bit 10 PD ID-kode 227 desimal Drivecom 1 PCP ord 16 bit 1 PD + 1 ord PCP 32 bit 2 PD + 1 ord PCP 48 bit 3 PD + 1 ord PCP 64 bit 4 PD + 1 ord PCP Prosessdatakanal 80 bit 5 PD + 1 ord PCP 96 bit 6 PD + 1 ord PCP 112 bit 7 PD + 1 ord PCP 128 bit 8 PD + 1 ord PCP 144 bit 9 PD + 1 ord PCP ID-kode 224 desimal Drivecom 2 PCP ord 16 bit 1 PD + 2 ord PCP 32 bit 2 PD + 2 ord PCP 48 bit 3 PD + 2 ord PCP Prosessdatakanal 64 bit 4 PD + 2 ord PCP 80 bit 5 PD + 2 ord PCP 96 bit 6 PD + 2 ord PCP 112 bit 7 PD + 2 ord PCP 128 bit 8 PD + 2 ord PCP 92 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

93 Opprette prosessdatabeskrivelse I 0 11 Programinnstilling Funksjon/forklaring ID-kode 225 desimal Drivecom 4 PCP ord 16 bit 1 PD + 4 ord PCP 32 bit 2 PD + 4 ord PCP Prosessdatakanal 48 bit 3 PD + 4 ord PCP 64 bit 4 PD + 4 ord PCP 80 bit 5 PD + 4 ord PCP 96 bit 6 PD + 4 ord PCP Deltakertype Fjernbussdeltaker Onlinekonfigurasjon: Lese inn konfigurasjonsramme Det er mulig å installere InterBus-systemet komplett først, tilkoble alle MQI-grensesnittene og deretter stille inn DIP-bryterne. CMD-tool kan deretter brukes til å lese inn hele busstrukturen (konfigurasjonsramme). Alle MQI registreres automatisk med respektiv innstilt databredde Opprette prosessdatabeskrivelse CMD-tool leverer alltid en default-beskrivelse for alle MQI-prosessdataene. Det er mulig å bruke en startadresse for inn- og utgangsområdet til styringen. Tabellen under viser den enkleste varianten av prosessdatabeskrivelse for 3 prosessdataord uten PCP: Deltakernavn ID T-nr Prosessdatanavn I/O Lengde Byte Bit Tilordning MOVIMOT +MQI 3 1,0 MQI IN E P132 MOVIMOT +MQI 3 1,0 MQI OUT A P132 Figuren under viser representasjonen av prosessdataene på adresseområdet til Inter- Bus-mastermodulen. [1] [2] P132 P134 P136 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 MOVIMOT [3] P132 P134 P136 PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI AXX PI Prosessinngangsdata PO Prosessutgangsdata [1] Adresseområde InterBus-master [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 93

94 12 I 0 Defaultprogram 12 Funksjon til InterBus-grensesnittene MQI (kobberledning) InterBus-moduler MQI med integrert styring tillater (som også MFI-moduler) en hensiktsmessig feltbusskobling av MOVIMOT -drifter. I tillegg har disse modulene styringsfunksjoner som gjør at du i stor grad kan bestemme driftens reaksjon på eksterne angivelser via feltbussen og de integrerte I/O-ene. Dette gjør det for eksempel mulig å behandle følersignaler direkte på feltbusskoblingen eller brukeren kan definere sin egen enhetsprofil via feltbussgrensesnittet. Ved bruk av initiator NV26 får du et enkelt posisjoneringssystem som kan integreres i applikasjonen i forbindelse med et MQI-styringsprogram. Styringsfunksjonen til MQI-modulene oppnås ved hjelp av IPOS plus. Den integrerte IPOS-styringen er tilgjengelig via diagnose- og programmeringsgrensesnittet (under skruforbindelsen på forsiden) til modulene. Opsjonen UWS21A tillater tilkobling på det serielle grensesnittet til en PC. Programmeringen skjer via MOVITOOLS-compiler eller med LOGODrive. Du finner mer informasjon om programmering i håndboken IPOS plus - eller LOGODrive Defaultprogram MQI-modulene leveres med et IPOS-program som standard. Dette programmet reproduserer i stor grad funksjonene til MFI-modulene. Still inn adresse 1 ved MOVIMOT og følg henvisningene til idriftsetting. Prosessdatabredden er fastsatt til 4 ord (ta hensyn til dette ved prosjektering/idriftsetting). De første 3 ordene utveksles transparent med MOVIMOT og tilsvarende MOVILINK -enhetsprofilen (se kapitlet "MOVILINK -enhetsprofil"). I/O-ene til MQI-modulene overføres i det 4. ordet. DO1 DO Master PO MOVIMOT + MQI PO1 PO2 PO3 PO4 PI1 PI2 PI3 PI PI (DI5) (DI4) DI3 DI2 DI1 DI AXX Feilreaksjoner Brudd i forbindelsen mellom MQI-modulen og MOVIMOT fører til utkobling etter 1 s. Feilen vises via statusordet 1 (feil 91). Denne systemfeilen gjør vanligvis oppmerksom på kablingsproblemer eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT - omformeren, og en RESET via styreordet er da ikke mulig! Straks kommunikasjonsforbindelsen er opprettet igjen, resettes feilen automatisk. Brudd i forbindelsen mellom feltbussmasteren og MQI-modulen fører til at prosessutgangsdataene til MOVIMOT stilles på 0 etter den innstilte feltbuss-timeouttiden. Denne feilreaksjonen kan kobles ut via parameter 831 der MOVITOOLS-Shell. 94 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

95 Styring via InterBus I Styring via InterBus 12.3 PCP-grensesnittet Datautvekslingen mellom InterBus-master og MQI skjer via periferiområdet. Prosessdataene ligger sammenhengende i dette området, for eksempel PAW PAW 308 for prosessutgangsdataene eller PEW PEW 308 for prosessinngangsdataene. Feltbussgrensesnittene MQI har et normsamsvarende grensesnitt for parametrisering ved bruk av "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Denne kommunikasjonskanalen gir deg en komplett tilgang til parameterne til MQI og til driftsparameterne til MOVIMOT som er tilkoblet MQI. Prinsipiell oversikt For å kunne bruke tilgangen til parameterverdiene til MQI eller MOVIMOT, må PCPkanalen til MQI stilles inn på ett, to eller fire ord (se kapitlet "Stille inn DIP-bryteren"). Med antall PCP-ord styres tilgangshastigheten på parameterverdier via PCP-kanalen. PCP-grensesnittet for MQI realiseres ved bruk av PCP-versjon 3.0. PCP-tjenester Kun følgende PCP-tjenester er viktig for parametriseringen: Opprette forbindelser (Initiate) Lese parameterverdier (Read) Skrive parameterverdier (Write) Avbryte forbindelser (Abort) Detaljert beskrivelse av PCP-tjenestene finner du i brukerhåndboken til din InterBustilkoblingsmodul. Opprette kommunikasjonsforbindelse med "Initiate" Med PCP-tjenesten "Initiate" opprettes en kommunikasjonsforbindelse for parametrisering mellom en InterBus-tilkoblingsmodul og MQI. Forbindelsen opprettes prinsipielt fra InterBus-tilkoblingsmodulen. Under opprettelsen kontrolleres ulike deklarasjoner med hensyn til kommunikasjonsforbindelsen, som for eksempel PCP-tjenester som støttes, bruker-datalengde osv. Når forbindelsen er korrekt opprettet, svarer MQI med en positiv "Initiate-Response". Dersom forbindelsen ikke kan opprettes, så stemmer deklarasjonene med hensyn til kommunikasjonsforbindelsen mellom InterBus-tilkoblingsmodulen og MQI ikke overens. MQI svarer med "Initiate-Error-Response". Sammenligne i dette tilfellet den prosjekterte listen "Kommunikasjonsrelasjoner" til Inter- Bus-tilkoblingsmodulen med listen for MQI. Forsøket på å opprette en eksisterende kommunikasjonsforbindelse enda én gang, fører vanligvis til brudd. Deretter eksisterer ingen kommunikasjonsforbindelse mer. PCP-tjenesten "Initiate" må da aktiveres for tredje gang for å opprette kommunikasjonsforbindelsen på nytt. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 95

96 12 I 0 PCP-grensesnittet Avbryte kommunikasjonsforbindelse med "Abort" Med PCP-tjenesten "Abort" fjernes en eksisterende kommunikasjonsforbindelse mellom InterBus-tilkoblingsmodulen og MQI. Abort er en ubekreftet PCP-tjeneste og kan så vel utløses fra InterBus-tilkoblingsmodulen som fra MQI. Lese parameterverdier med Read Med PCP-tjenesten Read har InterBus-tilkoblingsmodulen lesetilgang til alle kommunikasjonsobjektene (parameter) til MQI eller en tilkoblet omformer. I kapitlet "Parameterliste" finner du alle MQI-parameterne samt respektive koder. Skrive parameterverdier med Write Med PCP-tjenesten Write har InterBus-tilkoblingsmodulen skrivetilgang til alle parameterne til MQI eller en tilkoblet omformer. Ved feilaktig tilgang til en parameter (for eksempel skriver for høy verdi) genererer MQI "Write-Error-Response" med nøyaktig informasjon om årsaken til feilen. Parameter i objektlisten Med PCP-tjenestene Read og Write har InterBus-tilkoblingsmodulen tilgang til alle parameterne som er definert i objektlisten til MQI. Alle parameterne til feltbussgrensesnittet som er tilgjengelige via bussystemet, beskrives som kommunikasjonsobjekter i objektlisten til MQI. Alle objektene i den statiske objektlisten aktiveres via indekser. Tabellen under viser oppbyggingen av objektlisten til MQI. Indeksområdet er delt inn i tre logiske områder. Med indeksene 8300 des til 8313 des adresseres MQI-parameterne. Parameterindeksen finner du i kapitlet "Parameterliste". Med indeksene under 8300 des er parametere som ikke finnes i objektlisten tilgjengelige eller parametere til MOVIMOT som er tilkoblet MQI kan aktiveres. Parameterindeks (desimal) Betegnelse av kommunikasjonsobjektet 8288 Variabel datakanal med asyklisk ruting (MQI og parameter til tilkoblet omformer er tilgjengelig) Download parameterblokk Siste PCP-indeks MOVILINK -parameterkanal asyklisk (kun MQI-parameter er tilgjengelig) MQI-parameter MQI-parameter eller parameter til en MOVIMOT som er tilkoblet MQI, som kan aktiveres via objekt > Tabell-, program- og variabelminnet til MQI eller en MOVIMOT som er tilkoblet MQI. Disse parameterne kan aktiveres med objekt Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

97 PCP-grensesnittet I 0 12 Objektbeskrivelse av MQI eller driftsparameter Parameterne til den tilkoblede MOVIMOT beskrives detaljert i kapitlet "Parameterliste". Foruten parameterindeksen får du ytterligere informasjon om koding, verdiområde og forklaring av parameterdataene. Objektbeskrivelsen i objektlisten er identisk for alle driftsparametere. Også parametere som kun kan leses, har i objektlisten attributten "Read all/write all" fordi MOVIMOT selv utfører respektiv kontroll og leverer om nødvendig en returkode. Tabellen nedenfor viser objektbeskrivelsen av alle driftsparameterne. Index: 8300 til 8313 Object code 7 (Simple-Variable) Data type index 10 (Octet-String) Length 4 Local address Password Access groups Access rights Read all / Write all Name[16] - Extension length - Objekt "variabel datakanal med asyklisk ruting" Med dette objektet kan alle parameterne til MQI og til den tilkoblede MOVIMOT aktiveres. Objektet inneholder en valgmulighet for subkanalen og adresseinformasjon for å velge mål-enhet. Det inneholder informasjon om datalengde og frametype samt en asyklisk MOVILINK -parameterkanal. Her kan du legge inn ønsket tjeneste og dataverdi. Lengden er fast innstilt på 12 byte. Finstruktur Parameterindeks Grovstruktur Ruting-informasjon Datalen gde Styring Octet Forklaring Subkanaadresstype gde vert high low MSB Sub- Frame- Datalen Styring Reser- Index Index Data Data Data Data LSB Subkanal Subadresse Frametype Reservert MOVILINK -parameterkanal asyklisk 4 byte data Subkanalen bestemmer på hvilket grensesnitt dataene skal sendes videre. Oppføringen "0" gjør at parameterne til MQI adresseres slik at subadressen ikke har noen betydning mer. Oppføringen "1" på subkanalen adresserer standardgrensesnittet. Ved MQI er dette RS-485-grensesnittet til den tilkoblede MOVIMOT. Subadressen gjør det mulig å velge mål-enhet. Hvis du skal adressere parameterne til en MOVIMOT tilkoblet MQI via RS-485, legger du inn RS-485-adressen til ønsket MOVIMOT her. Frametypen stilles fast inn på verdien 86 hex (kun asyklisk parameterdata). Datalengden på denne frametypen er fast på 8 byte. Informasjon om MOVILINK -parameterkanal "asyklisk" finner du på side 103. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 97

98 12 I 0 PCP-grensesnittet Variabel datakanal utfører en tjeneste av typen "Write" Utføres en write-tjeneste via datakanalen (for eksempel parameter eller write parameter volatile), svarer MQI med den aktuelle bekreftelsen etter at tjenesten er utført. Ved feilaktig write-tilgang får man tilbakemelding om tilsvarende feilkode. Denne varianten har den fordelen at skrivetjenesten behandles allerede etter å ha sendt en WRITE "MOVILINK -parameterkanal" én gang og bekreftes med evalueringen av "Write-Confirmation". Tabellen under viser gjennomføringen av write-tjenesten via den variable datakanalen. Styring (master) MQI (slave) Med WRITE på objektet "syklisk MOVILINK -parameterkanal" aktiveres tjenesten som er kodet i parameterkanalen. WRITE 8288 (parameterkanal) Tjenestebekreftelse (OK/feilkode) WRITE-tjenesten som er kodet i parameterkanalen utføres og svarer direkte med en tjenestebekreftelse. Variabel datakanal utfører en tjeneste av typen "Read" For å kunne lese en parameter via datakanalen er det nødvendig å utføre en PCP- WRITE-tjeneste først. Med PCP-WRITE-tjenesten bestemmes hvor dataene til MQI skal stå klare. En read-tjeneste utføres på den variable datakanalen slik at disse dataene når fram til masteren. Følgelig er alltid en PCP-WRITE og deretter en PCP-READ nødvendig for å kunne utføre read-tjenestene via den variable datakanalen. Tabellen under viser utføringen av read-tjenesten via den variable datakanalen. Styring (master) MQI (slave) 1. Med WRITE på objektet "syklisk MOVILINK -parameterkanal" aktiveres tjenesten som er kodet i parameterkanalen. WRITE 8288 (parameterkanal) OK 2. READ "syklisk MOVILINK-parameterkanal" og evaluering av tjenestebekreftelsen i parameterkanalen. READ 8288 (parameterkanal) Data = parameterkanal med resultat 1. Mottak bekreftes straks; datakanalen evalueres og beordret tjeneste utføres. 2. Tjenestebekreftelse legges inn i datakanalen og kan evalueres via READ-tilgangen i masteren. 98 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

99 PCP-grensesnittet I 0 12 Objektet "Variabel datakanal med asyklisk ruting" behandles bare lokalt på feltbussgrensesnittet og defineres som i tabellene under. Index: 8288 Object code 11 (String-Variable) Data type index 10 (Octet-String) Length 12 Local address Password Access groups Access rights Read all / Write all Name[16] - Extension length - Objekt "download-parameterblokk" Med objektet "download-parameterblokk" kan maksimalt 38 driftsparametere til MQI eller til en MOVIMOT som er tilkoblet MQI, skrives samtidig med kun én write-tjeneste. Dermed har du mulighet til for eksempel i startfasen å parametrisere MOVIMOT med kun én aktivering av write-tjenesten. Da vanligvis kun få parametere må endres, er denne parameterblokken med maksimalt 38 parametere tilstrekkelig for nesten alle applikasjoner. Brukerdataområdet er satt til 38 x byte = 230 byte (octet string type). Tabellen under viser oppbyggingen av objektet "download-parameterblokk". Octet Forklaring Merknader 0 Adresse Måladresse: 0 eller 254 for MQI RS-485-adresse for MOVIMOT 1 Antall parameter 1 til 38 parameter 2 Index high 1. parameter 3 Index low 4 Data MSB 5 Data 6 Data 7 Data LSB 8 Index high 2. parameter Data LSB 224 Index high 38. parameter 225 Index low 226 Data MSB 227 Data 228 Data 229 Data LSB Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 99

100 12 I 0 PCP-grensesnittet Objektet "download-parameterblokk" behandles bare lokalt på feltbussgrensesnittet og defineres som i tabellene under. Index: 8296 Object code 7 (Simple-Variable) Data type index 10 (Octet-String) Length 230 Local address Password Access groups Access rights Write all Name[16] - Extension length - Ved bruk av WRITE-tjenesten for å adressere objektet "Download-parameterblokk", starter MQI en parametriseringsmekanisme som skriver alle definerte parametere i brukerdataområder til objektet etter hverandre i MQI eller en tilkoblet MOVIMOT. Dermed foretar den en parametriseringen av MQI eller MOVIMOT. MQI aktiveres under adressen 0 eller 254. En MOVIMOT som er tilkoblet MQI, aktiveres ved bruk av dens RS-485-adresse. Etter korrekt behandling av download-parameterblokken (når alle parameterne som overføres fra InterBus-tilkoblingsmodulen er skrevet) avslutter write-tjenesten med en positiv write-respons. I forbindelse med feil gis en negativ writerespons. Returkoden inneholder nøyaktige angivelser om feiltypen og i tillegg parameternummeret (nr.1 til 38) der feilen er oppstått (se eksemplet nedenfor). Eksempel: Feil ved skriving av 11. parameter write error-response: Error-class: 8 Other Error-code: 0 Other Additional-code High: 11des Feil ved skriving av parameter 11 Additional-code Low: 15hex Verdien er for høy Følge henvisningene nedenfor ved bruk av download-parameterblokken: Du må ikke utføre fabrikkinnstilling i forbindelse med download-parameterblokken. Alle parameterne som skrives etter at parametersperren er aktivert, blir avvist. 100 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

101 PCP-grensesnittet I 0 12 Objekt "siste PCP-indeks" Dette objektet har en lengde på 4 byte og leverer ved en lesetilgang tilbake tallverdien for den siste indeksen som kan adresseres direkte ved bruk av PCP-tjenestene. PCPtilganger på indekser som er høyere enn denne tallverdien, må utføres via objektet 8288 "MOVILINK parameterkanal med asyklisk ruting". Tilgang er også mulig via objektet 8299 "MOVILINK parameterkanal asyklisk" for å adressere MQI. Indeks 8297 Object code 7 (Simple-Variable) Data type index 10 (Octet-String) Length 4 Local address Password Access groups Access rights Read all Name[16] - Extension length - Objekt "MOVILINK parameterkanal asyklisk" Objektet "MOVILINK -parameterkanal asyklisk" har en lengde på 8 byte og inneholder MOVILINK -parameterkanalen. Dette objektet kan brukes for asykliske parametertilganger på MQI. Det vil si med hvert mottak av en WRITE-tjeneste på dette objektet, behandler MQI tjenestene som er kodet i parameterkanalen. Handshakebit evalueres ikke. Tabellen under viser oppbyggingen av "MOVILINK -parameterkanal asyklisk". Octet Forklaring Styring Reservert Index high Index low Data MSB Kommentar Styring Reservert Parameterindeks 4 byte data Data Data Data LSB Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 101

102 12 I 0 PCP-grensesnittet Ved parametriseringen av omformeren via den asykliske MOVILINK -parameterkanalen skiller man prinsipielt mellom to prosedyrer: Parameterkanalen utfører en write-tjenestetype Parameterkanalen utfører en read-tjenestetype Parameterkanalen utfører en write-tjenestetype Utføres en write-tjeneste via den asykliske parameterkanalen (for eksempel parameter eller write parameter volatile), svarer MQI med aktuell bekreftelse etter at tjenesten er utført. Ved feilaktig write-tilgang får man tilbakemelding om tilsvarende feilkode. Denne varianten har den fordelen at skrivetjenesten behandles allerede etter å ha sendt en WRITE "MOVILINK-parameterkanal" én gang og bekreftes med evalueringen av "Write-Confirmation". Tabellen under viser gjennomføringen av write-tjenesten via den asykliske MOVILINK --parameterkanalen. Styring (master) MQI (slave) Med WRITE på objektet "MOVILINK -parameterkanal syklisk" aktiveres tjenesten som er kodet i parameterkanalen. WRITE 8298 (parameterkanal) Tjenestebekreftelse (OK/feilkode) WRITE-tjenesten som er kodet i parameterkanalen utføres og svarer direkte med en tjenestebekreftelse. Parameterkanalen utfører en read-tjenestetype For å kunne lese en parameter via parameterkanalen, er det nødvendig å utføre en PCP-WRITE-tjeneste først. Med PCP-WRITE-tjenesten bestemmes hvor dataene til MQI skal stå klare. En read-tjeneste utføres på den asykliske parameterkanalen slik at dataene når fram til masteren. Følgelig er alltid en PCP-WRITE og deretter en PCP- READ nødvendig for å kunne utføre read-tjenestene via parameterkanalen. Tabellen under viser hvordan read-tjenesten utføres via den asykliske MOVILINK -parameterkanalen. Styring (master) MQI (slave) 1. Med WRITE på objektet "MOVILINK -parameterkanal syklisk" aktiveres tjenesten som er kodet i parameterkanalen. WRITE 8298 (parameterkanal) OK 2. READ "MOVILINK -parameterkanal syklisk" og evaluering av tjenestebekreftelsen i parameterkanalen. READ 8298 (parameterkanal) Data = parameterkanal med resultat 1. Mottak bekreftes straks; parameterkanalen evalueres og ønsket tjeneste utføres. 2. Tjenestebekreftelse føres inn i parameterkanalen og kan evalueres via READtilgangen i masteren. 102 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

103 PCP-grensesnittet I 0 12 Den asykliske MOVILINK -parameterkanalen behandles bare lokalt på MQI og defineres i henhold til tabellen under. Indeks 8299 Object code 7 (Simple-Variable) Data type index 10 (Octet-String) Length 8 Local address Password Access groups Access rights Read all / Write all Name[16] - Extension length - Oppbygging av parameterkanalen Tabellen under viser oppbyggingen av parameterkanalen. Den består av en styringsbyte, en reservert byte, et indeksord samt fire databyter. Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Styring Reservert Index high Index low Data MSB Data Data Data LSB Styring Reservert=0 Parameterindeks 4 byte data Styring av parameterkanalen Hele prosedyren ved parametriseringen koordineres med byte 0 (styring). Med denne byten blir viktige tjenesteparametere som serviceidentifikator, datalengde, versjon og status til de utførte tjenestene tilgjengelig. Figuren under viser at bit 0, 1, 2 og 3 inneholder serviceidentifikatoren og definerer hvilken tjeneste som skal utføres. Bit 4 og bit 5 spesifiserer datalengden i byte for write-tjenesten. Denne skal settes til 4 byte for alle SEW-parameterne. MSB Byte 0: Styring LSB Bit: Tjenesteidentifikator: 0000 = No service 0001 = Read-parameter 0010 = Write-parameter 0011 = Write parameter volatile 0100 = Read minimum 0101 = Read maximum 0110 = Read default 0111 = Read scale 1000 = Read attribute Datalengde: 00 = 1 byte 01 = 2 byte 10 = 3 byte 11 = 4 byte (må være stilt inn!) Handshakebit Må veksles med syklisk overføring ved hvert nye oppdrag Statusbit 0 = Ingen feil ved tjenesteutførelse 1 = Feil ved tjenesteutførelse Bit 6 brukes som kvittering mellom styring og MQI. Den utløser utførelsen av overførende tjenester i MQI. Reservert byte Byte 1 betraktes som reservert og må alltid settes til 0x00. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 103

104 12 I 0 PCP-grensesnittet Indeksadressering Med byte 2 (Index-high) og byte 3 (Index-low) fastsettes parameteren som skal leses eller skrives via feltbussystemet. Parameterne til MQI eller tilkoblet MOVIMOT adresseres med en enhetlig indeks uavhengig av tilkoblet feltbussystem. Kapitlet "Parameterliste" inneholder alle MQx-parameterne med indeks. Dataområde Som vist i tabellen under, befinner dataene seg i byte 4 til byte 7 i parameterkanalen. Dermed kan maksimalt 4 byte data overføres per tjeneste. Prinsipielt føres data inn høyrejustert, det vil si byte 7 inneholder den minst signifikante databyten (data-lsb), byte 4 tilsvarende den mest signifikante databyten (data-msb). Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Styring Reservert Index high Index low Data MSB Data Data Data LSB High-byte 1 High-ord Low-byte 1 Dobbeltord High-byte 2 Low-ord Low-byte 2 Feil tjenesteutførelse En feilaktig tjenesteutførelse signaliseres ved at statusbiten settes i styringsbyte. Er den mottatte handshakebiten lik den sendte handshakebiten, har MQI utført tjenesten. Signaliserer statusbiten en feil, legges feilkoden inn i dataområdet til parametermeldingen. Byte 4-7 leverer returkoden tilbake i strukturert form (se kapitlet Returkoder). Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Styring Reservert Index high Index low Error class Errorcode Add. code high Add. code low Statusbit = 1: Feil tjenesteutførelse 104 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

105 Returkoder for parametrisering I Returkoder for parametrisering Ved feil parametrisering returneres fra MQI forskjellige returkoder til den parametriserende masteren. Disse gir detaljert informasjon om årsaken til feilen. Alle disse returkodene er strukturert i samsvar med EN Man skiller mellom følgende elementer: Error-class Error-code Additional-code Disse returkodene gjelder for alle kommunikasjonsgrensesnittene til MQI. Error-class Elementet Error class klassifiserer feiltypen detaljert. MQI støtter følgende feilklasser definert etter EN 50170(V2): Class (hex) Betegnelse Forklaring 1 vfd-state Statusfeil til virtuell feltenhet 2 application-reference Feil i brukerprogrammet 3 definition Definisjonsfeil 4 resource Recource-feil 5 service Feil ved tjenesteutførelsen 6 access Tilgangsfeil 7 OV Feil i objektlisten 8 other Andre feil (se Additional-code) Error-class genereres av kommunikasjonsprogramvaren til feltbussgrensesnittet i forbindelse med en kommunikasjonsfeil. Feilen kan identifiseres detaljert ved bruk av elementene Error-code og Additional-code. Error-code Elementet Error-code muliggjør en detaljert identifisering av feilkoden innenfor Errorclass. Den genereres ved feilaktig kommunikasjon av kommunikasjonsprogramvaren til MQI. Kun Error-code = 0 "annen feilkode" er definert for Error-class 8 = "andre feil". Den detaljerte identifiseringen skjer i dette tilfellet ved bruk av Additional code. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 105

106 12 I 0 Returkoder for parametrisering Additional-code Additional-code inneholder de SEW-spesifikke returkodene for feilaktig parametrisering av MQI. De sendes tilbake til masteren i Error-class 8 = "andre feil". Tabellen under viser alle mulige kodinger for Additional-code. Error-class: 8 = "andre feil": Additional code high (hex) Additional code low (hex) Forklaring Ingen feil Ulovlig parameterindeks Funksjon/parameter ikke implementert Kun lesetilgang er tillatt Parametersperren er aktiv Fabrikkinnstillingen er aktiv Verdien for parameteren er for høy Verdien for parameteren er for lav For denne funksjon/parameter mangler nødvendig opsjonskort Feil i programvaresystemet Parametertilgang kun via prosessgrensesnittet RS-485 på X A Parametertilgang kun via diagnosegrensesnittet RS B Parameteren er tilgangsbeskyttet 00 1C Regulatorsperre er nødvendig 00 1D Ulovlig verdi for parameter 00 1E Fabrikkinnstillingen er aktivert 00 1F Parameteren er ikke lagret i EEPROM Parameteren kan ikke endres ved frigitt utgangstrinn Copypen EndString er nådd Copypen ikke tilgjengelig Parameter får kun endres ved IPOS program stopp Parameter må kun endres ved utkoblet Autosetup Spesielle returkoder (særtilfeller) Parametriseringsfeil som verken kan identifiseres automatisk av applikasjonslaget til feltbussystemet eller av programvaresystemet til MQI-modulen, behandles som særtilfeller. Dette gjelder følgende feilmuligheter: Feilkoding av en tjeneste via parameterkanalen. Feil lengdeangivelse av en tjeneste via parameterkanalen. Prosjekteringsfeil deltakerkommunikasjon. 106 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

107 Interbus-periferifeil I 0 12 Feil tjenesteidentifikator i parameterkanalen En ugyldig tjenesteidentifikator er spesifisert i styringsbyte under parametriseringen via parameterkanalen. Tabellen under viser returkoden for dette særtilfellet. Kode (des) Forklaring Error-class: 5 Service Error-code: 5 Illegal parameter Add.-code high: 0 Add.-code high: 0 Feil lengdeangivelse i parameterkanalen Ved parametriseringen via parameterkanalen ble en datalengde spesifisert ulik 4 databyte i forbindelse med en write-tjeneste. Tabellen under viser returkoden. Kode (des) Forklaring Error-class: 6 Access Error-code: 8 Type conflict Add.-code high: 0 Add.-code high: 0 Eliminering av feil: Kontroller bit 4 og bit 5 for datalengden i styringsbyten til parameterkanalen. Prosjekteringsfeil "Deltakerkommunikasjon" Returkoden som er oppført i tabellen under returneres hvis det gjøres et forsøk på å tildele en parametertjeneste til en deltaker selv om ingen parameterkanal er prosjektert for deltakeren. Kode (des) Forklaring Error-class: 6 Acess Error-code: 1 Object not existent Add.-code high: 0 Add.-code high: 0 Feileliminering: Prosjekter en parameterkanal for den aktuelle deltakeren Interbus-periferifeil InterBus-grensesnittene kan også melde feilen 83 "kortslutning utgang" som periferifeil til InterBus-masteren. Feilen kan resettes i InterBus-masteren med CMD-tool (grensesnittgruppe, høyre museknapp: Betjene/Andre tjenester/bekreft modulfeil). Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 107

108 12 I 0 Beskrivelse av LED-displayet 12.6 Beskrivelse av LED-displayet InterBus-grensesnittet MQI har fem lysdioder for InterBus-diagnosen samt en ytterligere lysdiode for visning av systemfeil. U L RC MQI INTERBUS BA RD TR SYS-F 51258AXX LED UL "U Logic" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Forsyningsspenning er tilkoblet Av Forsyningsspenningen mangler Kontroller 24 V DC -spenningsforsyningen og kablingen til MQI. LED RC "Remote Bus Check" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Innkommende fjernbussforbindelse OK Av Innkommende fjernbussforbindelse Kontroller den innkommende fjernbusskabelen. avbrutt LED BA "Bus Activ" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Dataoverføring på InterBus er aktiv Av Ingen dataoverføring, InterBus er stanset Blinker Buss aktiv, ingen syklisk dataoverføring Kontroller den innkommende fjernbusskabelen. Bruk diagnosedisplayet til mastertilkoblingsmodulen for videre lokalisering av feil. 108 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

109 Beskrivelse av LED-displayet I 0 12 LED RD "Remote Bus Disable" (rød) Status Forklaring Eliminering av feil På Videreførende fjernbuss er utkoblet (kun i feiltilfelle) Av Videreførende fjernbuss er ikke frakoblet LED TR "Transmit" (grønn) Status Forklaring Eliminering av feil På Parameterdatautveksling via PCP Av Ingen parameterdatautveksling via PCP LED SYS-F "Systemfeil" (rød) Status Forklaring Eliminering av feil Av Normal driftsstatus MQI befinner seg i datautveksling med den tilkoblede MOVIMOT. Blinker regelmessig MQI befinner seg i feiltilstand. En feilmelding vises i MOVITOOLS-statusvinduet. På MQI utveksler ingen data med den tilkoblede MOVIMOT. MQI er ikke konfigurert, eller de tilkoblede MOVIMOT -enhetene svarer ikke. Servicebryteren på feltfordeleren står på OFF. Følg den tilsvarende feilbeskrivelsen (se kapittel "Feiltabell feltbussgrensesnitt MQ..") Kontroller kablingen til RS-485 mellom MQI og tilkoblede MOVIMOT samt spenningsforsyningen til MOVIMOT. Kontroller om adressene som er stilt inn på MOVIMOT stemmer overens med adressene som er stilt inn i IPOS-programmet (kommando "MovcommDef"). Kontroller om IPOS-programmet er startet. Kontroller innstillingen på servicebryteren på feltfordeleren. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 109

110 12 I 0 Feilstatus 12.7 Feilstatus Feltbuss timeout Utkoblingen av feltbussmasteren eller et ledningsbrudd på feltbusskablingen fører til en feltbuss-timeout ved MQI. De tilkoblede MOVIMOT -enhetene stanser ved at det sendes "0" i hvert prosessutgangsdataord. Dessuten settes de digitale utgangene på "0". Dette tilsvarer for eksempel en hurtigstopp på styreord 1. OBS! Hvis MOVIMOT styres med 3 prosessdataord, spesifiseres rampen med 0 s i det 3. ordet! Feilen "feltbuss-timeout" resettes automatisk. MOVIMOT -enhetene mottar enda en gang de aktuelle prosessutgangsdataene fra styringen så snart feltbusskommunikasjonen har startet igjen. Denne feilreaksjonen kan deaktiveres via P831til MOVITOOLS-Shell. RS-485 timeout Hvis én eller flere MOVIMOT -enheter ikke lenger kan adresseres av MQI via RS-485, vises feilkoden 91 "systemfeil" i statusordet 1. Dermed begynner LED "SYS-F" å lyse. Feilen overføres også via diagnosegrensesnittet. MOVIMOT som ikke mottar noen data, stanser etter 1 sekund. Forutsetning for dette er at datautvekslingen mellom MQI og MOVIMOT skjer via MOVCOMM- kommandoene. MOVIMOT som fortsatt mottar data, kan styres videre som vanlig. Timeout resettes automatisk, det vil si de aktuelle prosessdataene utveksles med den ikke tilgjengelige MOVIMOT så snart kommunikasjonen er opprettet. Enhetsfeil Feltbussgrensesnittene MQI kan registrere en rekke maskinvaredefekter. Når en maskinvaredefekt registreres, blir enhetene sperret. De nøyaktige feilreaksjonene og elimineringstiltakene finner du i kapitlet "Feilliste". En maskinvaredefekt fører til at feilen 91 vises i prosessinngangsdataene i statusord 1 til alle MOVIMOT -enhetene. LED "SYS-F" på MQI-modulen blinker regelmessig. Den nøyaktige feilkoden kan vises via diagnosegrensesnittet i MOVITOOLS i statusen til MQI. Feilkoden kan leses og behandles med kommandoen "GETSYS" i IPOS-programmet. 110 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

111 Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. I Supplerende informasjon om idriftsetting av feltfordelere Idriftsettingen skjer avhengig av anvendt feltbussgrensesnitt i samsvar med kapittel: "Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning)" "Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel)" "Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MQI.. (kobberledning)" Følg i tillegg følgende informasjon om oppstart av feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Servicebryter Servicebryteren ved feltfordeler Z.6. beskytter hybridledningen mot overbelastning og kobler til/fra: Nettforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyningen til MOVIMOT OBS! Servicebryteren skiller kun MOVIMOT -motoren fra nettet, ikke feltfordeleren. Prinsipielt koblingsskjema: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 MF.. / MQ.. RS-485 RS+ RS- L1 L2 L3 24V GND 24V GND X9 [2] MFZ.6F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse til forsyningen av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet fra fabrikken) [2] Tilkobling hybridkabel Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 111

112 13 I 0 Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Kontrollere koblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller i henhold til figuren at den valgte koblingstypen til feltfordeleren stemmer overens med den til den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX Intern kabling av MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren OBS! Ved bremsemotorer skal det ikke monteres noen bremselikeretter i koblingsboksen til motoren! [1] X4 24V TH L R X1 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE TH X [3] 05986AXX [1] DIP-bryter for innstilling av koblingstype. Kontroller at koblingstypen til den tilkoblede motoren stemmer overens med stillingen på DIP-bryteren. [2] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. (Standardmessig er begge dreieretningene frigitt) Begge dreieretningene er frigitt Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilkobling for intern bremsemotstand (kun ved motorer uten brems) AXX 112 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

113 Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. I Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Servicebryter Servicebryteren ved feltfordeler Z.8. kobler til/fra: Nettforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyningen til MOVIMOT OBS! Servicebryteren skiller kun MOVIMOT -omformeren med tilkoblet motor fra nettet, ikke feltfordeleren. Prinsipielt koblingsskjema: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.8F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse til forsyningen av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF.. (tilkoblet fra fabrikken) [2] Tilkobling hybridkabel Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 113

114 13 I 0 Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Kontrollere koblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller i henhold til figuren at den valgte koblingstypen til feltfordeleren stemmer overens med den til den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX Intern kabling av MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren OBS! Ved bremsemotorer skal det ikke monteres noen bremselikeretter i koblingsboksen til motoren! [1] X4 24V TH L R L1 L2 L3 TH [2] [3] [4] +24V DC L1 L2 L AXX [1] DIP-bryter for innstilling av koblingstype. Kontroller at koblingstypen til den tilkoblede motoren stemmer overens med stillingen på DIP-bryteren. [2] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. (Standardmessig er begge dreieretningene frigitt) Begge dreieretningene er frigitt Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilkobling for intern bremsemotstand (kun ved motorer uten brems). [4] Servicebryter AXX 114 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

115 MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeleren I MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeleren Dette kapitlet beskriver endringene som er nødvendig for å bruke MOVIMOT -frekvensomformeren integrert i feltfordeleren i motsetning til når den er integrert i motoren. Endret fabrikkinnstilling ved MOVIMOT integrert i feltfordeleren Vær oppmerksom på de endrede fabrikkinnstillingene ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeleren Z.7 eller Z.8. Øvrige innstillinger er som ved bruk av MOVIMOT integrert i motoren. Følg driftsveiledningen "MOVIMOT MM03C MM3XC". DIP-bryter S1: S Forklaring RS-485-adresse ON Av 6 Motor et trinn lavere 7 Variabel (16,8,4 khz) 8 Motorvern Motorytelsestrinn PWMfrekvens Tomgangsdemping OFF På Tilpasset 4kHz Av På Skalverdipotensiometer f1: f [Hz] f Poti-Stellung [1] 51261AXX [1] Fabrikkinnstilling Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 115

116 13 I 0 MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeleren Spesialfunksjoner ved MOVIMOT integrert i feltfordeleren Følgende spesialfunksjoner er ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeleren Z.7/Z.8 (begrenset) mulig. En detaljert beskrivelse av spesialfunksjonene finner du i driftsveiledningen "MOVIMOT MM03C MM3XC" Spesialfunksjoner Restriksjoner 1 MOVIMOT med forlengede rampetider 2 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (feil hvis overskredet) 3 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (omkoblingsbar via klemme f1/f2) 4 MOVIMOT med bussparametrisering Kun med feltbussgrensesnittene MQ.. 5 MOVIMOT med motorvern i feltfordeleren Z.7/Z.8 6 MOVIMOT med maksimal PWM-frekvens 8 khz 7 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp Den mekaniske bremsen må kun styres via MOVIMOT. Det er ikke mulig å styre bremsen via reléutgangen. 8 MOVIMOT med minimalfrekvens 0 Hz 10 MOVIMOT med minimalfrekvens 0 Hz og redusert dreiemoment ved små frekvenser 11 Overvåkning nett-fasefeil er deaktivert 12 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp og motorvern i feltfordeleren Z.7 og Z.8 Spesialfunksjon 9 "MOVIMOT for heisemaskinapplikasjoner" må ikke brukes i forbindelse med MOVIMOT - omformer integrert i feltfordeleren Z.7/Z.8! 116 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

117 Funksjon I Operatørpanel MFG11A 14.1 Funksjon MFG11A kobles på en vilkårlig MFZ..-tilkoblingsmodul istedenfor et feltbussgrensesnitt for manuell styring av en MOVIMOT -drift. MFZ.. MFG11A STOP 50030AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 117

118 14 I 0 Betjening 14.2 Betjening Betjening av opsjonen MFG11A Displayvisning Negativ visningsverdi for eksempel 50 = moturs Positiv visningsverdi for eksempel 50 = medurs Øke turtallet Vist verdi refererer til hastigheten som er justert med skalverdipotensiometer f1. Eksempel: Visning "50" = 50 % hastighet som er justert med skalverdipotensiometer. OBS! Ved visning "0" dreier driften med f min. Ved medurs: Ved moturs: Redusere hastigheten Ved medurs: Ved moturs: Sperre MOVIMOT Trykk på knappen: STOP Display = 0FF Frigi MOVIMOT eller Dreieretningsendring fra medurs til moturs OBS! Etter frigivelse akselerer MOVIMOT opptil verdien og dreieretningen som sist ble lagret 1. til displayvisning = 0 Dreieretningsendring fra moturs til medurs 2. Trykk en gang til og dreieretningen endres fra medurs til moturs 1. til displayvisning = 0 2. Trykk en gang til og dreieretningen endres fra moturs til medurs Etter nett-på befinner modulen seg alltid i STOPP-status (visning = OFF). Velger du dreieretning med piltastene, starter driften (skalverdi) med Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

119 Koding av prosessdata I MOVILINK -enhetsprofil 15.1 Koding av prosessdata Den samme prosessdatainformasjon brukes for styring og skalverdiangivelser for alle feltbussystemer. Kodingen av prosessdata utføres etter den enhetlige MOVILINK - profilen for SEW-omformere. For MOVIMOT skiller man generelt mellom følgende varianter: 2 prosessdataord (2 PD) 3 prosessdataord (3 PD) Master PO PO1 PO2 PO3 MOVIMOT PI1 PI2 PI3 PI 51334AXX PO = Prosessutgangsdata PI = Prosessinngangsdata PO1 = Styreord PI1 = Statusord 1 PO2 = Turtall (%) PI2 = Utgangsstrøm PO3 = Rampe PI3= Statusord 2 2 prosessdataord For styring av MOVIMOT via 2 prosessdataord sendes prosessutgangsdata styreord 1 og turtall [%] til MOVIMOT fra den overordnede automatiseringsenheten og prosessinngangsdata statusord 1 og utgangsstrøm overføres fra MOVIMOT til automatiseringsenheten. 3 prosessdataord Ved styring via 3 prosessdataord overføres som ekstra prosessutgangsdataord rampen og som tredje prosessinngangsdataord statusordet 2. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 119

120 15 Koding av prosessdata Prosessutgangsdata Prosessutgangsdata overføres fra den overordnede styringen til MOVIMOT - omformeren (styringsinformasjon og skalverdier). De aktiveres i MOVIMOT kun når RS-485 adressen i MOVIMOT (DIP-bryter S1/1 til S1/4) er stilt inn ulik 0. MOVIMOT kan styres med følgende prosessutgangsdata: PO1: Styreord PO2: Turtall [%] (skalverdi) PO3: Rampe Basisstyreblokk PO1: Styreord Reservert for spesialfunksjoner = "0" "1" = Reset Reservert = "0" "1 1 0" = Frigivelse ellers stopp PO2: Skalverdi Prosentverdi / 0,0061 % med fortegn Eksempel: -80% / 0,0061 % = = CCC5 hex PO3: Rampe (kun ved 3-ord-protokoll) Tid fra 0 til 50 Hz i ms (område: ms) Eksempel: 0,2 s = 2000 ms = 07DO hex Styreord, bit Styrekommandoen "Frigivelse" e spesifisert med bitene ved å legge inn styreordet = 0006 hex. For å frigi MOVIMOT, må i tillegg inngangsklemmen MEDURS og/eller MOTURS kobles på +24 V (forbundet). Styrekommandoen "Stopp" skjer ved en reset av bit 2 = "0". På grunn av kompatibilitet til andre SEW-omformerfamilier bør du bruke stoppkommandoen 0002 hex. MOVIMOT utløser alltid et stopp ved aktuell rampe når bit 2 = "0", uavhengig av statusen til bit 0 og bit 1. Styreord bit 6 = reset I forbindelse med feil kan feilen kvitteres med bit 6 = "1" (reset). Styrebiter som ikke er i bruk, skal på grunn av kompatibilitet vise verdien 0. Turtall [%] Turtallsskalverdien spesifiseres som en prosentverdi og refereres til maksimalt turtall som er innstilt med skalverdipotensiometer f1. Koding: C000 hex = -100 % (moturs) 4000 hex = +100 % (medurs) 1 digit = 0,0061 % Eksempel: 80 % f maks., dreieretning MOTURS: Utregning: 80 % / 0,0061 = des = CCC5 hex Rampe Skjer prosessdatautvekslingen via tre prosessdataer, overføres den aktuelle integratorrampen i prosessutgangsdataordet PO3. Ved styringen av MOVIMOT via 2 prosessdataer brukes integratorrampen som er innstilt med bryteren t1. Koding: 1 digit = 1 ms Område: ms Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 2000 des = 07D0 hex 120 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

121 Koding av prosessdata 15 Prosessinngangsdata MOVIMOT sender prosessinngangsdata tilbake til den overordnede styringen. Prosessinngangsdataene består av informasjon om status og erverdi. Følgende prosessinngangsdata støttes av MOVIMOT : PI1: Statusord 1 PI2: Utgangsstrøm PI3: Statusord PI1: Statusord 1 Enhetstilstand (bit 5 = "0") 0 = Omformeren er ikke klar 2 = Ingen frigivelse 4 = Frigitt Feilnummer (bit 5 = "1") Regulator frigitt = "1" Frigitt enhet = "1" Frigitt PO-data = "1" Reservert Reservert Feil/advarsel = "1" Reservert Reservert PI2: Strøm erverdi 16 bit integer med fortegn x 0,1 % I N Eksempel: 0320 hex = 800 x 0,1 % I N = 80 % I N PI3: Statusord 2 (kun ved 3-ord-protokoll) Regulator frigitt = "1" Frigitt enhet = "1" Frigitt PO-data = "1" Reservert Reservert Feil/advarsel = "1" Reservert Reservert O1 (brems) "1" = Brems på "0" = Brems frigjort O2 (driftsklar) I1 (medurs) I2 (moturs) I3 (skalverdi f2) Reservert 0 Reservert 0 Reservert 0 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 121

122 15 Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss 15.2 Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss Adressetilordning av prosessdata i automasjonsenheten Programeksemplet for Simatic S7 skal illustrere behandlingen av prosessdata så vel som de digitale inn- og utgangsdata til feltbussgrensesnittet MF.. I eksemplet er prosessdataene til MOVIMOT -feltbussgrensesnittet lagret i PLS-minneområdet PW132 PW 136. Det øvrige ut-/inngangsordet administreres i AW 100 eller EW 100. Master [1] AW100 DO MOVIMOT + MF.. [2] PW132 PW134 PW136 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 DO [3] EW100 PW132 PW134 PW136 DI PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI DI -+ [1] Adresseområde [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser PO Prosessutgangsdata PO1 Styreord PO2 Turtall [%] PO3 Rampe DO Digitale utganger 51159AXX PI Prosessinngangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Utgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale innganger Administrering av digitale inn-/ utganger til MF.. AND-tilknyttingen av digitale innganger DI 0..3 styrer de digitale utgangene DO 0 og DO 1 på MF..: U E // hvis DI 0 = "1" U E // DI 1 = "1" U E // DI 2 = "1" U E // DI 3 = "1" = A // når DO 0 = "1" = A // DO 1 = "1" 122 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

123 Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss 15 Styring Du kan frigi MOVIMOT -driften med inngang 4.0: MOVIMOT E = "0": Styrekommando "Stopp". E = "1": Styrekommando "Freigabe" (frigivelse). Dreieretning og turtall spesifiseres via inngang 4.1: E = "0": 50 % f max medurs E = "1": 50 % f max moturs Driften akselererer eller bremses opp med en integratorrampe på 1 s. Prosessinngangsdataene lagres midlertidig i flaggordet 20 til 24 for videre behandling. U E // Tildel styrekommando "Freigabe" med inngang SPB FREI L W#16#2 // Styrekommando "Stopp" T PAW 132 // skrives til PO1 (styreord 1) SPA SOLL FREI: L W#16#6 // MOVIMOT-styrekommando "Freigabe" (0006hex) T PAW 132 // skrives til PO1 (styreord 1) SOLL: U E // Definer dreieretning med inngang SPB LINK // Hvis inngang = "1", da moturs L W#16#2000 // Skalturtall = 50% fmaks medurs (=2000hex) T PAW 134 // skrives til PO2 (turtall [%]) SPA ISTW MOTURS:L W#16#E000 // Skalturtall = 50% fmaks moturs (=E000hex) T PAW 134 // skrives til PO2 (turtall [%]) ISTW: L 1000 // Rampe = 1s (1000des) T PAW 136 // skrives til PO3 (rampe) L PEW 132 // Laste PI1 (statusord 1) T MW 20 // og mellomlagre L PEW 134 // Laste PI2 (utgangsstrøm) T MW 22 // og mellomlagre L PEW 136 // Laste PI3 (statusord 2) T MW 24 // og mellomlagre BE Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 123

124 16 MQ..-parameterliste 16 Parameter 16.1 MQ..-parameterliste Parameter Parameter Indeks Enhet Tilgang Standard Forklaring/verdiområde 010 Omformerstatus 8310 RO 0 Low word kodet som statusord Driftsstatus 8310 RO 0 Low word kodet som statusord Feilstatus 8310 RO 0 Low word kodet som statusord Aktuelt parametersett 8310 RO 0 Low word kodet som statusord Innkoblingstimer 8328 [s] RO Binærinngang DI RW 16 0: Ingen funksjon 031 Binærinngang DI RW 16 16: IPOS-inngang 32: MQX giver In 032 Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinnganger DI00 DI RO Binærutgang DO RW 21 0: Ingen funksjon 051 Binærutgang DO RW 21 21: IPOS-utgang 22: IPOS-feil 053 Binærutganger DO RO 070 Enhetstype 8301 RO 076 Fastvare basisenhet 8300 RO 090 PD-konfigurasjon 8451 RO 091 Feltbusstype 8452 RO 092 Overføringshastighet feltbuss 8453 RO 093 Adresse feltbuss 8454 RO 094 PO1 skalverdi 8455 RO 095 PO2 skalverdi 8456 RO 096 PO3 skalverdi 8457 RO 097 PI1 erverdi 8458 RO 098 PI2 erverdi 8459 RO 099 PI3 erverdi 8460 RO 504 Giverovervåkning 8832 RW 1 0: AV 1: PÅ 608 Binærinngang DI RW 16 0: Ingen funksjon 600 Binærinngang DI RW 16 16: IPOS-inngang 32: MQX giver In 601 Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærutgang DO RW 21 0: Ingen funksjon 620 Binærutgang DO RW 21 21: IPOS-utgang 22: IPOS-feil 802 Fabrikkinnstilling 8594 R/RW 0 0: Nei 1: Ja 2: Leveringstilstand 810 RS-485 adresse 8597 RO RS-485 timeout-tid 8599 [s] RO Feltbuss timeout-tid 8606 [s] RO 831 Reaksjon feltbuss-timeout 8610 RW 10 0: Ingen reaksjon 10: PO-DATA = Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

125 MQ..-parameterliste P6.. P60. P Parameter Parameter Indeks Enhet Tilgang Standard Forklaring/verdiområde 840 Manuell reset 8617 RW 0: AV 1: PÅ 870 Skalverdibeskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 871 Skalverdibeskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 872 Skalverdibeskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 873 Erverdibeskrivelse PI RO 9 IPOS PI-DATA 874 Erverdibeskrivelse PI RO 9 IPOS PI-DATA 875 Erverdibeskrivelse PI RO 9 IPOS PI-DATA - IPOS kontrollord 8691 RW 0 - IPOS programlengde 8695 RW 0 - IPOS variabel H0 H RW Minneresistent variabel IPOS variabel H10 H RW IPOS-kode RW 0 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 125

126 17 P6.. P60. P600 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt 17 Bussdiagnose med MOVITOOLS 17.1 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt Feltbussmodulene MF../MQ.. har et diagnosegrensesnitt for idriftsetting og service. Dette muliggjør bussdiagnosen med SEW-programmet MOVITOOLS AXX Skal- og erverdiene som utveksles mellom MOVIMOT og feltbussmasteren kan dermed enkelt diagnostiseres. MOVIMOT kan styres direkte i feltbussmonitor-driftsmodusen "Styring", se kapittel "Feltbussmonitor i MOVITOOLS" side 130. Oppbygging av diagnosegrensesnittet Diagnosegrensesnittet ligger på potensialnivået 0 og er dermed på samme potensial som modulelektronikken. Dette gjelder for alle MF../MQ.. feltbussgrensesnittene. Ved AS-i-grensesnittene MFK.. ligger diagnosegrensesnittet på MOVIMOT -potensial. Grensesnittet er tilgjengelig via en 4-polet hurtigkontakt "modular Jack 4/4 (RJ11)". Grensesnittet befinner seg under skruforbindelsen på moduldekselet. GND RS- RS+ +5V BXX 126 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

127 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt 17 Opsjon MWS21A Diagnosegrensesnittet kan kobles til en vanlig PC med serielt grensesnitt (RS-232) ved bruk av MOVIMOT -feltbuss-diagnosekit MWS21A fra SEW (delenummer X). UWS21A PC + MOVITOOLS RS-232 Modular Jack 4/4 (RJ11) MF../MQ AXX Leveringsomfang MWS21A: Grensesnittadapter Kabel med hurtigkontakt modular Jack 4/4 (RJ11) Grensesnittkabel RS-232 SOFTWARE-ROM 4 (MOVITOOLS-programvare) Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 127

128 17 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt Relevant diagnoseparameter Visningsverdier prosessverdier Programvaren MOVITOOLS-Shell kan brukes til diagnose av MOVIMOT via diagnosegrensesnittet til feltbussgrensesnittene MF.. MOVIMOT returnerer utgangsstrømmen som prosessverdi. Menynummer Parameternavn Indeks Forklaring/implementasjon 004 Utgangsstrøm [% In] 8321 Utgangsstrøm MOVIMOT Visningsverdier statusvisninger MOVIMOT -statusen interpreteres komplett og illustreres på statusvisningen. Menynummer Parameternavn Indeks Forklaring/implementasjon 010 Omformerstatus 8310 Omformerstatus MOVIMOT 011 Driftsstatus 8310 Driftsstatus MOVIMOT 012 Feilstatus 8310 Feilstatus MOVIMOT Visningsverdier - 04.binærinnganger opsjon De digitale inngangene til feltbussgrensesnittene MF.. vises som valgfrie MOVIMOT - innganger. Siden disse inngangene ikke påvirker MOVIMOT direkte, er klemmetermineringen satt på "ingen funksjon". Menynummer Parameternavn Indeks Forklaring/implementasjon 040 Binærinnganger DI Status på MF..-binærinnganger DI0 041 Binærinnganger DI Status på MF..-binærinnganger DI1 042 Binærinnganger DI Status på MF..-binærinnganger DI2 043 Binærinnganger DI Status på MF..-binærinnganger DI3 044 Binærinnganger DI Status på MF..-binærinnganger DI4 045 Binærinnganger DI Status på MF..-binærinnganger DI5 048 Binærinnganger DI10..DI Status på alle binærinngangene Visningsverdier binærutganger opsjon De digitale utgangene til feltbussgrensesnittene MF.. vises som valgfrie MOVIMOT - utganger. Siden disse utgangene ikke påvirker MOVIMOT direkte, er klemmetermineringen satt på "ingen funksjon". Menynummer Parameternavn Indeks Forklaring/implementasjon 060 Binærutganger DO Status på MF..-binærutganger DO0 061 Binærutganger DO Status på MF..-binærutganger DO 068 Binærutganger DO10 til DO Status på MF..-binærutganger DO0 og DO1 128 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

129 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt 17 Visningsverdier enhetsdata Under enhetsdataene vises informasjon om MOVIMOT og feltbussgrensesnittet MF... Menynummer Parameternavn Indeks Forklaring/implementasjon 070 Enhetstype 8301 EnhetstypeMOVIMOT 072 Opsjon Enhetstype opsjon 1 = MF.. Type 074 Fastvare opsjon Fastvare delenummer MF Fastvare basisenhet 8300 Fastvare delenummer MOVIMOT Visningsverdier bussdiagnose Dette menypunktet representerer alle feltbussdataene. Menynummer Parameternavn Indeks Forklaring/implementasjon 090 PD-konfigurasjon 8451 PD-konfigurasjon stilt inn for MOVIMOT 091 Feltbusstype 8452 Feltbusstype til MF Overføringshastighet 8453 Overføringshastighet til MF.. feltbuss 093 Adresse feltbuss 8454 Feltbussadresse til MF.. DIP-bryter 094 PO1 skalverdi [hex] 8455 PO1 skalverdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 095 PO2 skalverdi[hex] 8456 PO2 skalverdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 096 PO3 skalverdi [hex] 8457 PO3 skalverdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 097 PI1 erverdi [hex] 8458 PI1 erverdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 098 PI2 erverdi [hex] 8459 PI2 erverdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 099 PI3 erverdi [hex] 8460 PI3 erverdi fra MOVIMOT til feltbussmaster Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 129

130 17 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt Feltbussmonitoren i MOVITOOLS Feltbussmonitoren i MOVITOOLS muliggjør enkel styring og visualisering av sykliske MOVIMOT -prosessdata 06238AXX Egenskaper Brukervennlig. Du gjør deg lett kjent med styrefunksjoner, også uten tilkoblet feltbuss (oppstartforberedelse). Integrert i SEW-brukergrensesnittet MOVITOOLS. Enkel og rask feilsøking. Kort prosjekteringsfase. 130 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

131 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. diagnosegrensesnitt 17 Feltbussmonitorfunksjoner Feltbussmonitoren gir brukeren et effektivt verktøy for idriftsetting og feilsøking. Den kan brukes til å vise prosessdata som utveksles syklisk mellom omformer og styring. Feltbussmonitoren lar deg overvåke bussdriften som passiv deltaker samt aktivt styre omformeren. Dermed har brukeren følgende muligheter: Å ta interaktivt over styringen av omformeren i et eksisterende anlegg og kontrollere driftens funksjoner. Å simulere funksjonsmåten til en separat drift på forhånd (uten eksisterende anlegg og feltbussmaster) slik at styrefunksjonene kan testes før oppstart. Feltbussmonitor i driftsmodus styring [1] [2] [3] [4] [5] [5] [1] PO-data fra styringen [2] PI-data fra omformeren til styringen [3] Aktuelle HEX-verdier til prosessutgangsdata (kan redigeres) [4] Aktuelle HEX-verdier til prosessinngangsdata [5] Visning av gjeldende innstilling 06239AXX Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 131

132 17 Feiltabell feltbussgrensesnitt 17.2 Feiltabell feltbussgrensesnitt Feilkode/betegnelse Reaksjon Årsak Tiltak 10 IPOS ILLOP IPOS program stopp DO = 0 14 Giverfeil Kommunikasjonen til MOVIMOT stopper DO = 0 Feil i IPOS-programmet, detaljert informasjon gir IPOS-variabelen H469. Brudd på en eller begge forbindelsene til initiatoren NV Stack overflow Omformerens elektronikk er forstyrret, eventuelt på grunn av 18 Stack underflow EMC-påvirkning. 19 NMI 20 Undefined Opcode 21 Protection fault 22 Illegal word operand access 23 Illegal instruction access 24 Illegal external bus access IPOS-program rettes, lastes og resettes. Kontroller den elektriske forbindelsen mellom MQ.. og NV26. Kontroller jording og skjerming av dataledninger og utbedre om nødvendig. Kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. 25 EEPROM Feil ved lesing av EEPROM. Hent fram fabrikkinnstillingen "Leveringstilstand", reset og parametriser (OBS! IPOSprogrammet vil nå bli slettet). Kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. 28 Feltbuss-timeout Prosessutgangsdata = 0 DO = 0 (utkoblingsbar) 32 IPOS indeksoverflyt IPOS program stopp DO = 0 37 Watchdog feil Kommunikasjonen til MOVIMOT stopper DO = 0 Ingen kommunikasjon mellom master og slave i forbindelse med prosjektert overvåkningstid. Programmeringsprinsipper er overtrådt, derfor systemintern stakkoverflyt. Feil i systemet til programprosedyren. 41 Watchdog opsjon IPOS-watchdog, IPOS-programutføringstiden er lengre enn innstilt watchdogtid. Kontroller kommunikasjonsrutinen til masteren. Kontroller og korriger IPOS brukerprogrammet. Kontakt SEW. Kontroller den innstilte tiden i kommandoen "_WdOn()". 45 Feil initialisering Feil etter selvtest i reset. Utfør reset. Kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. 77 Ugyldig styreverdi IPOS 83 Kortslutning utgang IPOS program stopp DO = 0 Det er forsøkt å stille inn en ugyldig automatikkmodus. Ingen DO0, DO1 eller spenningsforsyningen til følerne VO24 er kortsluttet. 91 Systemfeil Ingen En eller flere deltakere (MOVIMOT ) kan ikke adresseres fra MQ.. i løpet av timeouttiden. 97 Kopiering av data Kommunikasjonen til MOVIMOT stopper DO = 0 Det er oppstått feil ved kopieringen av datasettet. Dataene er ikke konsistente. Kontroller skriveverdiene til den eksterne styringen. Kontroller kablingen/belastningen til utgangene DO0 og DO1 spenningsforsyningen til følerne. Kontroller spenningsforsyningen og 485-kablingen. Kontroller adressene til de prosjekterte deltakerne. Kopier dataene på nytt eller velg først fabrikkinnstillingen "Leveringstilstand" og reset. 132 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

133 Statusdiode (LED) MOVIMOT -diagnose 18.1 Statusdiode (LED) Statusdioden befinner seg på oversiden av koblingsboksdekselet til MOVIMOT (se figuren under). [1] [1] MOVIMOT -statusdiode 50867AXX Beskrivelse av statusdiodens tilstand Med den trefargede dioden signaliseres drifts- og feiltilstander. LEDfarge LED-status Driftsstatus Beskrivelse Av Ikke driftsklar Mangler 24 V-forsyning. Gul Blinker regelmessig Ikke driftsklar Selvtestfase eller 24 V-forsyning er tilkoblet, men nettspenningen er ikke OK. Gul Blinker regelmessig og hurtig Driftsklar Frigivelse av bremsen uten aktiv driftsfrigivelse (kun ved S2/2 = "ON"). Gul Lyser permanent Driftsklar, men enheten er sperret Grøn n/gul Grøn n Grøn n Blinker med vekslende farger Driftsklar, men timeout 24 V-forsyning og nettspenning OK, men ingen frigivningssignal. Lyser permanent Enheten er frigitt Motoren er i gang. Blinker regelmessig og hurtig Strømgrensen er aktiv Kommunikasjonsfeil ved syklisk datautveksling. Driften befinner seg i strømgrensen. Rød Lyser permanent Ikke driftsklar Kontroller 24 V DC -forsyning. Pass på at en glattet likespenning med lavere rippel (restrippel maksimalt 13%) er tilkoblet. Rød Blinker 2x, pause Feil 07 For høy mellomkretsspenning. Rød Blinker langsomt Feil 08 Feil turtallsovervåkning (kun ved S2/4="ON"). Feil 90 Feil tilordning av motor-omformer (for eksempel MM03 DT71D4 ). Feil 17 til 24, 37 CPU-feil. Feil 25, 94 EEPROM-feil. Rød Blinker 3x, pause Feil 01 Overstrøm utgangstrinn. Feil 11 Overtemperatur utgangstrinn. Rød Blinker 4x, pause Feil 84 Overtemperatur motor. Feil tilordning av motor-frekvensomformer. Rød Blinker 5x, pause Feil 89 Overtemperatur brems. Feil tilordning av motor-frekvensomformer. Rød Blinker 6x, pause Feil 06 Nett - fasefeil. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 133

134 18 Feiltabell 18.2 Feiltabell Feil Timeout ved kommunikasjon (Motoren blir stående uten feilkode) Mellomkretsspenningen er for liten, nettfrakobling er registrert (Motoren blir stående uten feilkode) Feilkode 01 Overstrøm utgangstrinn Feilkode 06 Fasefeil Feilkode 07 Mellomkretsspenningen er for høy Feilkode 08 Turtallsovervåkning Feilkode 11 Termisk overbelastning på utgangstrinnet eller intern enhetsdefekt Feilkode 17 til 24, 37 CPU-feil Feilkode 25, 94 EEPROM-feil Feilkode 84 Termisk overbelastning på motoren Feilkode 89 Termisk overbelastning på bremsespolen eller defekt bremsespole Feilkode 91 Kommunikasjonsfeil mellom feltbussporten og MOVIMOT Årsak/løsning A B C Manglende forbindelse, RS+, RS- mellom MOVIMOT og RS-485 master. Kontroller og opprett forbindelsen, spesielt gods. EMC-påvirkning. Kontroller skjerming av dataledninger og utbedre om nødvendig. Feil type (syklisk) ved asyklisk protokolltidsrom mellom de enkelte meldingene >1 s ved protokolltype "syklisk". Meldingssyklus forkortes eller velg "asyklisk". Kontroller nettilførselledningene og nettspenningen med hensyn til brudd. Motoren starter automatisk straks nettspenningen har normale verdier. Kortslutning omformerutgang. Kontroller forbindelsen mellom omformerutgang og motor med hensyn til kortslutning. Kontroller nettilførselledningene med hensyn til fasefeil. Feilen resettes ved utkobling av 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. A Rampetiden er for kort Rampetiden forlenges. B Feilaktig tilkobling av bremsespolen/bremsemotstanden. Kontroller tilkobling bremsemotstand/bremsespole og korriger om nødvendig. C Feilaktig indre motstand bremsespole/bremsemotstand. Kontroller indre motstand bremsespole/bremsemotstand, (se kapittel "Tekniske data"). D Termisk overbelastning bremsemotstand Bremsemotstand er feildimensjonert. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Turtallsovervåkningen er utløst. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Rengjør kjøleenheten. Senk omgivelsestemperaturen. Forhindre varmeopphoping. Reduser belastningen på driften. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Senk omgivelsestemperaturen. Forhindre varmeopphoping. Reduser belastningen på motoren. Øk turtallet. Dersom feilen meldes rett etter den første frigivelsen, kontroller kombinasjonen av driften og frekvensomformeren MOVIMOT. Temperaturovervåkningen i motoren (viklingstermostat TH) er aktivert ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeleren Z.8 samt valg av spesialfunksjon 5. Reduser motorbelastningen. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Innstilt rampetid forlenges. Kontroller bremsen (se kapittel "Kontroll og vedlikehold"). Kontakt SEW. Hvis feilen meldes rett etter den første frigivelsen, kontroller kombinasjonen av drift (bremsespole) og frekvensomformer MOVIMOT. Feilen resettes ved å koble ut 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. Kontroller den elektriske tilkoblingen mellom feltbussporten og MOVIMOT (RS-485). Feil resettes automatisk etter at årsaken er eliminert, en reset via styreordet er ikke mulig. 134 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

135 Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI21, MFI22, MFI32 (kobberledning) Tekniske data 19.1 Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI21, MFI22, MFI32 (kobberledning) Elektrisk spesifikasjon MFI Elektronikkforsyning MFI U = +24 V +/- 25 %, I E 150 ma Potensialatskillelse InterBus-tilkobling potensialfri Mellom logikk og 24 V-forsyningsspenning Mellom logikk og periferi/movimot via optokobler Busstilkoblingsteknikk 5 fjærklemmer for hver innkommende og videreførende busskabel Skjerming Via EMC-metallkabelnipler Binærinnganger (følere) PLS-kompatibel iht. EN (digitale innganger type 1), Ri 3,0 kω, Skannetid ca. 5 ms Signalnivå 15 V V "1" = lukket kontakt/-3 V...+5 V "0" = åpen kontakt Følerforsyning Merkestrøm Spenningsfall internt Binærutganger (aktuatorer) Signalnivå Merkestrøm Lekkasjestrøm Spenningsfall internt Ledningslengde RS-485 Omgivelsestemperatur Kapsling 24 V DC iht. EN interferensspennings- og kortslutningssikker Σ 500 ma Maks. 1 V PLS-kompatibel iht. EN , interferensspennings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma Maks. 0,2 ma Maks. 1 V 30 m mellom MFI og MOVIMOT ved separat montering C IP65 (montert på MFZ..-tilkoblingsmodul, alle pluggtilkoblingene er tettet) Programmeringsdata InterBus-grensesnitt Protokollmodus ID-kode Lengdekode Registerlengde på bussen Parameterkanal (PCP) Fjernbuss og installasjonsfjernbuss 2-konduktor asynkronprotokoll 500 kbaud 03 hex (03 des ) = digitalmodul med inn- og utgangsdata 2 hex / 3 hex / 4 hex avhengig av innstillingen på DIP-bryteren 2, 3 eller 4 ord (avhengig av DIP-bryter) 0 ord Data til fjernbussgrensesnitt Ledningslengde mellom to MFI i fjernbussen Maksimalt antall MFI på fjernbussen Data til installasjonsfjernbussgrensesnittet Ledningslengde mellom to MFI i installasjonsfjernbussen Maksimalt antall MFI på installasjonsfjernbussen InterBus-typisk, maks. 400m Avhengig av InterBus-masteren 64 (konfigurasjon 3 PD + DI/DO) 128 (konfigurasjon 2 PD) InterBus-typisk, maks. 50 m mellom første og siste deltaker Begrenset med det totale strømforbruket (maks. 4,5 A) til MFI i installasjonsfjernbussradialledningen og spenningsfall på den siste MFI-tilkoblingen. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 135

136 19 Tekniske data InterBus-grensesnitt MQI21, MQI22, MQI32 (kobberledning) 19.2 Tekniske data InterBus-grensesnitt MQI21, MQI22, MQI32 (kobberledning) Elektrisk spesifikasjon MQI Elektronikkforsyning MQI U = +24 V +/- 25 %, I E 200 ma Potensialatskillelse InterBus-tilkobling potensialfri Mellom logikk og 24 V-forsyningsspenning Mellom logikk og periferi/movimot via optokobler Busstilkoblingsteknikk 5 fjærklemmer for hver innkommende og videreførende busskabel Skjerming Via EMC-metallkabelnipler Binærinnganger (følere) PLS-kompatibel iht. EN (digitale innganger type 1), Ri 3,0 kω, Skannetid ca. 5 ms Signalnivå 15 V V "1" = lukket kontakt/-3 V...+5 V "0" = åpen kontakt Følerforsyning Merkestrøm Spenningsfall internt Binærutganger (aktuatorer) Signalnivå Merkestrøm Lekkasjestrøm Spenningsfall internt Ledningslengde RS-485 Omgivelsestemperatur Kapsling 24 V DC iht. EN interferensspennings- og kortslutningssikker Σ 500 ma Maks. 1 V PLS-kompatibel iht. EN , interferensspennings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma Maks. 0,2 ma Maks. 1 V 30 m mellom MQI og MOVIMOT ved separat montering C IP65 (montert på MFZ..-tilkoblingsmodul, alle pluggtilkoblingene er tettet) Programmeringsdata InterBus-grensesnitt Fjernbuss og installasjonsfjernbuss Protokollmodus 2-konduktor asynkronprotokoll 500 kbaud ID-koder 03 des (03 hex ) = Digital modul med inn- og utgangsdata 227 des (E3 hex ) = DRIVECOM 1 PCP-ord 224 des (E0 hex ) = DRIVECOM 2 PCP-ord 225 des (E1 hex ) = DRIVECOM 4 PCP-ord Avhengig av innstillingen på DIP-bryteren Lengdekode 1 hex til A hex (avhengig av innstillingen på DIP-bryteren) Registerlengde på bussen 1-10 ord (avhengig av innstillingen på DIP-bryteren) Parameterkanal (PCP) 0, 1, 2 eller 4 ord (avhengig av innstillingen på DIP-bryteren) Sende meldingslengde (PCP) 243 Motta meldingslengde (PCP) 243 Støttet tjeneste (PCP) Read, Write, Get OV Data til fjernbussgrensesnittet Ledningslengde mellom to MQI på fjernbussen Maksimalt antall MQI på fjernbussen Data til installasjonsfjernbussgrensesnittet Ledningslengde mellom to MQI på installasjonsfjernbussen Maksimalt antall MQI på installasjonsfjernbussen InterBus-typisk, maks. 400 m Avhengig av InterBus-masteren 25 (konfigurasjon 1 PD) til 256 (konfigurasjon 0 PD) InterBus-typisk, maks. 50 m mellom første og siste deltaker Begrenset med det totale strømforbruket (maks. 4,5 A) til MQI i installasjonsfjernbussradialledningen og spenningsfallet på den siste MQI-tilkoblingen. 136 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

137 Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI23, MFI33 (fiberoptisk kabel) kva i P f n Hz Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI23, MFI33 (fiberoptisk kabel) Elektrisk spesifikasjon MFI23B/33B Elektronikkforsyning MFI Busslogikk U S1 = 24V DC +/- 25%, I E 200mA (type 80mA) pluss forsyningsstrøm for følere og MOVIMOT omformer Aktuatorspenning U S2 = 24V DC +/- 25% De to spenningene U S1 og U S2 sløyfekobles og kan måles på kontaktforbindelsen for den videreførende fjernbussen. Maksimal varig strøm er: Maks. 16 A ved C omgivelsestemperatur Maks. 10 A ved C omgivelsestemperatur Potensialatskillelse Mellom busslogikk og MOVIMOT via optokobler Mellom busslogikk og binærutganger via optokobler Ingen atskillelse mellom busslogikk og binærinnganger Busstilkoblingsteknikk Binærinnganger (følere) Signalnivå Følerforsyning Merkestrøm Spenningsfall internt Binærutganger (aktuatorer) Signalnivå Merkestrøm Lekkasjestrøm Spenningsfall internt Fiberoptisk-rugged-line-kontakt Ledningslengde RS m mellom MFI og MOVIMOT Omgivelsestemperatur Kapsling PLS-kompatibel iht. EN (digitale innganger type 1), Ri 3,0 kω, Skannetid ca. 5 ms 15 V V "1" = lukket kontakt/-3 V...+5 V "0" = åpen kontakt Fra US1: 24 V DC i samsvar med EN , interferensspennings- og kortslutningssikker Σ 500mA Maks. 1V PLS-kompatibel iht. EN , interferensspennings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma Maks. 0,2 ma Maks. 1 V C [maks. 10 A varig strøm ved 24 V-spennings-sløyfekobling (US1 og US2)] IP65 (montert på MFZ..-tilkoblingsmodul, alle pluggtilkoblingene er tettet) Programmeringsdata InterBus-grensesnitt Overføringshastighet ID-kode Lengdekode Registerlengde på bussen Parameterkanal (PCP) Fiberoptisk kabel fjernbuss 500 kbaud / 2 MBaud 03 hex (03 des ) = digitalmodul med inn- og utgangsdata 2 hex / 3 hex / 4 hex avhengig av innstillingen på DIP-bryteren 2, 3 eller 4 ord (avhengig av DIP-bryteren) 0 ord Data til INTERBUS-grensesnittet Innkommende/videreførende fjernbuss Fiberoptisk kabel (polymerfiber 980/1000m) Tilkoblingsteknikk Fiberoptisk-rugged-line Ledningslengde mellom to MFI på bussen Maks. 50 m, avhengig av kabeltype 1 Maksimalt antall MFI på fiberoptisk kabel fjernbuss Avhengig av InterBus-masteren 64 (konfigurasjon 3 PD + DI/DO) 128 (konfigurasjon 2 PD) 1. Ledningslengder < 1m er kun tillatt med den spesielt prefabrikkerte kabelforbindelsen IBS RL CONNECTION-LK fra Phoenix Contact. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 137

138 19 kva i P f n Hz Tekniske data feltfordeler 19.4 Tekniske data feltfordeler Tekniske data MF../Z.3., MQ../Z.3. MF../Z.3. MQ../Z.3. Omgivelsestemperatur Kapsling Grensesnitt C IP65 (feltbussgrensesnitt og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-i Tekniske data MF../Z.6., MQ../Z.6. MF../Z.6. MQ../Z.6. Servicebryter Omgivelsestemperatur Kapsling Grensesnitt Lastskillebryter og ledningsbeskyttelse Type: ABB MS HK20 Bryterbetjening: svart/rød, tredoblet lås C IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-i 138 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

139 Tekniske data feltfordeler kva i P f n Hz 19 Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Feltfordelertype Utgang syneffekt ved U nett = V MF../MM /Z.7 MQ../MM /Z.7 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva Tilkoblingsspenninger Tillatt område U nett Nettfrekvens f nett 50 Hz Hz ± 10% 3 x 380 V AC /400 V AC /415 V AC /460 V AC /500 V AC U nett = 380 V AC - 10% V AC + 10% Nett - nominell strøm (ved U nett = 400 V AC ) I nett 1,3 AAC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC Utgangsspenning U A 0... U nett Utgangsfrekvens Oppløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz/100 Hz Utgang nominell strøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC Motoreffekt S1 Motoreffekt S3 25% ED PWM-frekvens P mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 4 / 8 / 16 1 khz Strømbegrensning I maks Motorisk: 160 % ved og Generatorisk: 160 % ved og Maksimal motoreffektlengde 15 m (med SEW-hybridkabel) Ekstern bremsemotstand R min. 200 Ω Støyimmunitet Oppfyller EN Støyemisjon Oppfyller EN samt grenseverdiklasse A i samsvar med EN og EN Omgivelsestemperatur ϑ U -25 C...40 C (P N -reduksjon: 3 % I N per K til maks. 60 C) Kapsling IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) Driftsmodus Kjøletype (DIN ) Oppstillingshøyde Ekst. elektronikkforsyning Kl. 11 Kl. 13 Grensesnitt DB (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 10 minutter Naturlig kjøling h 1000 m (P N -reduksjon: 1% per 100 m fra 1000 m oppstillingshøyde, se også driftsveiledning MOVIMOT, "Elektrisk installasjon Installasjonsmerknader") U = +24 V ± 25%, EN , restrippel maks. 13 % I E 250 ma (kun MOVIMOT ) Innkoblingsstrøm: 1A PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-i khz-pwm-frekvens (støysvak). Ved innstilling DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabrikkinnstilling) arbeider enhetene med 16 khz-pwm-frekvens (støysvak) og kobler trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av temperaturen på kjøleribben. Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 139

140 19 kva i P f n Hz Tekniske data feltfordeler Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. Feltfordelertype Utgang syneffekt ved U nett = V MF../MM /Z.8 MQ../MM /Z.8 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C MM22C MM30C MM3XC S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva 6,7 kva Tilkoblingsspenninger Tillatt område U nett Nettfrekvens f nett 50 Hz Hz ± 10% 3 x 380 V AC /400 V AC /415 V AC /460 V AC /500 V AC U nett = 380 V AC - 10% V AC + 10% Nett - nominell strøm (ved U nett = 400 V AC ) I nett 1,3 AAC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC 6,7 A AC 8,6 A AC Utgangsspenning U A 0... U nett Utgangsfrekvens Oppløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz/100 Hz Utgang nominell strøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC 7,3 A AC 9,6 A AC Motoreffekt S1 Motoreffekt S3 25% ED PWM-frekvens P mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3,0 kw 4 / 8 / 16 1 khz Strømbegrensning I maks Motorisk: 160 % ved og Generatorisk: 160 % ved og 3,0 kw 4,0 kw Maksimal motoreffektlengde 15 m (med SEW-hybridkabel) Ekstern bremsemotstand R min. 200 Ω 100 Ω Støyimmunitet Oppfyller EN Støyemisjon Oppfyller EN samt grenseverdiklasse A i samsvar med EN og EN Omgivelsestemperatur ϑ U -25 C...40 C (P N -reduksjon: 3 % I N per K til maks. 55 C) 2 Kapsling IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) Driftsmodus Kjøletype (DIN ) Oppstillingshøyde Ekst. elektronikkforsyning Kl. 11 Kl. 13 Servicebryter Grensesnitt DB (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 10 minutter Naturlig kjøling h 1000 m (P N -reduksjon: 1% per 100 m fra 1000 m oppstillingshøyde, se også driftsveiledning MOVIMOT, "Elektrisk installasjon Installasjonsmerknader") U = +24 V ± 25%, EN , restrippel maks. 13 % I E 250 ma (kun MOVIMOT ) Innkoblingsstrøm: 1A Lastskillebryter Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Bryterbetjening: svart/rød, tredoblet lås PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-i khz-pwm-frekvens (støysvak). Ved innstilling DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabrikkinnstilling) arbeider enhetene med 16 khz-pwmfrekvens (støysvak) og kobler trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av temperaturen på kjøleribben C...40 C med S3 25% ED (til maks. 55 C med S3 10 % ED). 140 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

141 20 Indeks A Additional-code 106 B Bussdiagnose 126 Bussmonitor 131 D Databredde 64, 76 Defaultprogram 94 Diagnose 73, 87 Diagnosegrensesnitt MF../MQ Driftsomgivelse 7 E EMC 30, 35 Enhetsfeil 110 Enhetsoppbygging feltbussgrensesnitt 10 Enhetsoppbygging feltfordeler 13 Error-class 105 Error-code 105 F Feilreaksjoner 94 Feiltabell 134 Feltbuss timeout 110 Feltbussmonitor 131 Fiberoptisk kabel 50 Fjernbusstilkobling 37 Føler-/aktuatorbehandling 68, 81 Forskriftsmessig bruk 6 Forsyningsspenning 32 I Indeksadressering 104 Inn-/utgangsord 69, 82 Installasjons-fjernbusstilkobling 39 Installasjonsforskrifter 20 K Kobberledning 37 Koding av prosessdata 119 Konfigurere (prosjektering) master 64, 77 L LED-display 70, 83, 108 M Metallkabelnipler 35 MFG11A 118 Montere feltfordelere 24 Montering feltbussgrensesnitt 21 MOVILINK -enhetsprofil 119 MOVIMOT -spesialfunksjoner 116 N NEXT/END 76 NEXT/END-bryter 63, 91 O Objektliste 96 Operatørpanel MFG11A 117 Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs 20 Oppstillingshøyder 34 Overføringshastighet 76 P Parameter 124 Parameterkanal 103, 107 PCP-grensesnitt 95 PCP-kanal 91 PCP-lengde 91 PCP-tjenester 95 Periferifeil 107 Prefabrikkerte kabler 60 Programeksempel Simatic S7 og feltbuss 122 Prosessdata 68, 81 Prosessdatabeskrivelse 65, 78, 93 Prosessdatabredde 63, 76, 90 Prosessdatamonitoring 74, 88 Prosessinngangsdata 121 Prosessutgangsdata 120 R Reservert byte 103 Returkoder 106 Returkoder for parametrisering 105 Ringviderekobling 76 RS-485 timeout 110 Rugged-line 50 Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler 141

142 S Servicebryter 111, 113 Sikkerhetsmerknader 8 Sikkerhetsutstyr 34 Skinne med C-profil 27 Statusdiode (LED) 133 Strømkapasitet 32 Systemfeil 72, 86 T Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z Tekniske data feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z Tekniske data InterBus 135, 137 Tekniske data PROFIBUS 136 Tilkobling av nettledninger 32 Tilkoblingskontroll 36 Tilkoblingstverrsnitt 32 Tilleggsdokumentasjon 6 Timeout 72, 86 U UL-godkjent installasjon 34 V Viktig informasjon Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

143 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Salg Service Montasje Service Frankrike Produksjon Salg Service Montasje Salg Service Bruchsal Garbsen (ved Hannover) Kirchheim (ved München) Langenfeld (ved Düsseldorf) Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postadresse Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Frankrike. Tlf Fax Service elektronikk: Tlf Service gir og motorer: Tlf Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Algerie Salg Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tlf Fax Argentina Montasje Salg Service Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Fax Australia Montasje Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax /2004

144 Adresser Belgia Montasje Salg Service Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Brasil Produksjon Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tlf Fax Bulgaria Salg Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tlf (2) Fax +359 (2) Chile Montasje Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tlf Fax Kina Produksjon Montasje Salg Service Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tlf Fax Montasje Salg Service Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tlf Fax Danmark Montasje Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tlf Fax Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tlf Fax Tlf Fax Finland Montasje Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tlf Fax Gabon Salg Libreville Electro-Services B.P Libreville Tlf Fax /2004

145 Adresser Hellas Salg Service Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tlf Fax Storbritannia Montasje Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tlf Fax Hong Kong Montasje Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax India Montasje Salg Service Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tekniske avdelinger Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Fax Island Salg Hafnarfirði VARMAVERK ehf Dalshrauni 5 IS Hafnarfirði Telefon (354) Telefax (354) Italia Montasje Salg Service Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf Fax Japan Montasje Salg Service Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tlf Fax Kamerun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tlf Fax /2004

146 Adresser Kanada Montasje Salg Service Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kanada. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Colombia Montasje Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Fax Korea Montasje Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tlf Fax Kroatia Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tlf Fax Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Tlf Fax Luxembourg Montasje Salg Service Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Malaysia Montasje Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf Fax Marokko Salg Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Makedonia Salg Skopje SGS-Skopje / Makedonia "Teodosij Sinactaski Skopje / Makedonia Tlf Fax Tlf Fax /2004

147 Adresser New Zealand Montasje Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tlf Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf Fax Nederland Montasje Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tlf Fax Norge Montasje Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf Fax Østerrike Montasje Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tlf Fax Peru Montasje Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf Fax Polen Montasje Salg Service Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tlf Fax Portugal Montasje Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf Fax Romania Salg Service Bukarest Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tlf Fax Russland Salg St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS St. Petersburg Tlf Fax Sverige Montasje Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf Fax Sveits Montasje Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein ved Basel Tlf Fax /2004

148 Adresser Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tlf Fax Singapur Montasje Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Telex Slovenia Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tlf Fax Spania Montasje Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Sør-Afrika Montasje Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tlf Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tlf Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tlf Fax Thailand Montasje Salg Service Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tlf Fax Tsjekkiske republikk Salg Prag SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunisia Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tlf Fax Tlf Fax /2004

149 Adresser Tyrkia Montasje Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tlf Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tlf Fax USA Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tlf Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Venezuela Montasje Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tlf Fax /2004

150

151

152 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10565027/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401524 / NO Manual

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400323 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676620 / NO SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16738527 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401125 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler Utgave 05/2007 11381523 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Gyldige komponenter...

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Utgave 12/2005 GC / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Utgave 12/2005 GC / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Utgave 12/2005 11407123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C Utgave 11/26 11441534 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 6 1.1 Oppbygningen av

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning Koplingsaktuator enkel Art.-nr. 2131.16 UP Koplingsaktuator dobbel Art.-nr. 2132.6 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

KNX/EIB Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Koplingsaktuator enkel, 16A UP Best.nr. : 1059 00 Koplingsaktuator dobbel, 6A Best.nr. : 1057 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/27 11675136 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC Utgave 10/2008 11662336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/21 17122 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIFIT -MC FC Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIFIT -MC FC Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIFIT -MC FC471000 Utgave 05/2006 11461527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Utgave 03/2010 16722523 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC Utgave 10/2008 11663138 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Utgave 8/29 16817338 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2 -sikringsskap Klemmer PE- og N-FIXCONNECT - klemme Klemmekapasitet for PE- og N-klemmer Strømføringsevne: 80 A Utstyr og antall ledere som skal kobles PE-skinne N-skinne Klemme Skruklemme 25 mm 2 Stikkbar

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen 19.09.14 1 1 7 Instruks for bygging av nye provisoriske forsøksinstallasjoner og endring av eksisterende provisoriske installasjoner. 1. Instruksens formål. Instruksen gir praktiske retningslinjer for

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.1

Monteringsanvisning MA 4.P.1 Monteringsanvisning Innhold Kretskort s. 1 Funksjon for tilleggsutstyrskontakter s. 2 Innstilling av konfigurasjons-dip brytere LED signaler Fabrikkinnstillinger Automatisk funksjon Master/Slave-drift

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N MOVIMOT MM0B til MM0B Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1050592x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Omformerens oppbygging... 6.1 MOVIMOT (omformer)... 6 1 2 4

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Brukermanual MicroBrann BSS-60

Brukermanual MicroBrann BSS-60 MicroBrann BrannSpjeldSentral, BSS-60, kommer med høyoppløselig berøringsskjerm. Sentralen er for styring og overvåking av opptil 120 MicroBrann kommunikasjonsmodul, BSM, via BACnet eller Modbus. Opptil

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVIMOT MM..D med trefasevekselstrømsmotor DT/DV Utgave 11/2009 16885325 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk 3003303-2014-02-27 VEX280HX Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf.

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer