Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer"

Transkript

1 Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning / N

2 SEWEURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging Typebetegnelse, merkeskilt Motorens oppbygging... 7 Mekanisk installasjon Før du begynner Forarbeider etter lang lagringstid Oppstilling av motoren Toleranser ved monteringsarbeider Elektrisk installasjon EMCgodkjent tilkobling Motorer og bremsemotorer kategori 2G (EExe, EExed) Motorer i kategori 2D (støvekpplosjonsbeskyttelse) Motorer og bremsemotorer kategori G (EExnA) Motorer og bremsemotorer kategori D (støvekpplosjonsbeskyttelse) Tilleggsbetingelser motorer kat. IIG / IID med MOVITRAC 1C Eksplosjonsbeskyttet turteller I 6 Idriftsetting Obligatoriske innstillinger MOVITRAC 1C Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre Kontroll / vedlikehold Kontroll og vedlikeholdssintervaller Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems Kontroll / vedlikeholdsarbeider tilbakeløpssperre Drift og service Motorproblemer Bremseproblemer... 0 kva i P f n Hz 9 Tekniske data Bremsearbeid frem til etterjustering, arbeidsluftspalte, bremsemomenter brems BMG 058, BC, Bd Bremsearbeid frem til etterjustering, arbeidsluftspalte, bremsemomenter brems BM Strømverdier Tillatte kulelagertyper Konformitetserklæring... 8 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

4 1 Viktige merknader 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen! Elektrisk fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: skader på utrustning og omgivelse. Viktige merknader til eksplosjonsbeskyttelse Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med enheten! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering Dette produktet består av Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

5 Sikkerhetsmerknader 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende sikkerhetsmerknader gjelder bruk av motorer. Ved bruk av girmotorer skal i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir i tilsvarende driftsveiledning følges. Ta også hensyn til de supplerende sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. Eksplosjonsfarlige gassblandinger eller støvkonsentrasjoner kan i forbindelse med varme, spenningsførende og roterende komponenter ved elektriske maskiner forårsake alvorlige eller dødelige personskader. Montering, tilkobling, idriftsetting samt vedlikeholds og reparasjonsarbeider skal bare utføres av fagarbeidere og i henhold til: Denne veiledningen Advarsler og sikkerhetsmerker på motoren/girmotoren Alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsetting og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften. Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Gjeldende nasjonale / regionale forskrifter (Eksplosjonsbeskyttelse/sikkerhet/ulykkesforebygging) Forskriftsmessig bruk Disse elektromotorene er til bruk for næringslivsanlegg. De er i samsvar med gyldige normer og forskrifter. EN5001 EN50018 for exkapsling "d" EN50019 for exkapsling "e" EN50021 for exkapsling "n" EN for "støveksplosjonsbeskyttelse" og tilfredsstiller kravene i direktivet 9/9/EU (ATEX 100a) Tekniske data samt angivelser til godkjente betingelser på driftstedet finnes på merkeskiltet og i denne driftsveiledningen. Disse angivelsene må alltid overholdes! Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekeselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 5

6 Typebetegnelse, merkeskilt Enhetens oppbygging.1 Typebetegnelse, merkeskilt Seriekode Eksempel: Kategori 2G edt 71D BC05 HR TF Temperaturføler Brems håndløfter Brems Poltall motor Motorstørrelse Motorserie 02971ANO Eksempel: Kategori G DFT 90S BMG TF IIG Ex utførelse iht. ATEX100a Temperaturføler Brems Poltall motor Motorstørrelse Motorserie 01ANO Merkeskilt Eksempel: Kategori G Typ Nr. r/min kw V IM Bremse V VDE DFT 90 S/BMG/TF/IIG ,1 S1 20 D/ 00 Y B 5 Schmierstoff 20AC Bruchsal / Germany IEC i :1 Nm cos ϕ 0,77 A,85/2,80 Hz 50 kg IP 5 Kl. B Nm Gleichrichter EExnAT II G Made in Germany AXX 6 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

7 Motorens oppbygging.2 Motorens oppbygging Forklaring (Nummereringen av komponentene tilsvarer de respektive reservedelslistene for lettere tilordning) 1 Rotor, komplett 2 Låsering Kile 7 Flenslagerskjold 9 Låseskrue 10 Låsering 11 Kulelager 12 Låsering 1 Sekskantskrue (trekkstang) 16 Stator, komplett 20 Nilosring 22 Sekskantskrue 1 Kile 2 Låsering 5 Viftedeksel 6 Vifte 7 Vring 1 Skive 2 Blagerskjold Kulelager 100 Sekskantmutter 101 Sprengskive 10 Pinneskrue 106 Akseltetning 107 Oljeavviser 111 Tetning 112 Koblingsboks underdel 11 Sylinderskrue 115 Koblingsbrett 116 Bøyle 117 Sekskantskrue 118 Sprengskive 119 Sylinderskrue 12 Sekskantskrue 129 Låseskrue 10 Tetningsring 11 Tetning 12 Koblingsboks lokk 1 Låseskrue 15 Tetningsring 02969AXX Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 7

8 Før du begynner Mekanisk installasjon Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved installasjon, se side 5!.1 Før du begynner Driften får bare monteres når: Angivelsene på driftens merkeskilt stemmer overens med det godkjente exdriftsområdet på stedet (enhetsgruppe, kategori, sone, temperaturklasse). Angivelsene på merkeskiltet til driften stemmer overens med spenningsnettet Driften er uten skader (ingen transport eller lagringsskader) Det er kontrollert at følgende forutsetninger er til stede: Omgivelsestemperatur mellom 20 C og +0 C Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Oppstillingshøyde maksimalt m over NN Spesialutførelser: Driften er utført i henhold til omgivelsesbetingelsene.2 Forarbeider etter lang lagringstid Etter en lagringstid på over ett år må man ta hensyn til den reduserte levetiden til kulelagerfettet. Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål da isolasjonsmotstanden (målespenning 500 V). [M ] , [ C] Merk! 0171AXX fig. 1: Minimalt tillatt isolasjonsmotstand Isolasjonsmotstanden er i stor grad temperaturavhengig! Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes ( "Tørking av motoren" side 9). 8 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

9 Oppstilling av motoren Tørking av motoren 1. Varm opp motoren (maks. 80 C) med varmluft eller via skilletransformator koble viklinger i serie ( fig. 2) hjelpevekselspenning maks. 10 % av merkespenningen med maksimalt 20 % av merkestrømmen Trafo fig. 2: Eksempel enhastighetsmotor 0170AXX 2. Avslutt tørkeprosedyren når minimal isolasjonsmotstand overskrides ( fig. 1). Kontroller koblingsboksen om den er tørr og ren innvendig tilkoblings og monteringskomponentene er uten korrosjon fugetetningen er i orden kabelniplene er tette, ellers må de rengjøres eller skiftes ut. Oppstilling av motoren Motoren henholdsvis girmotoren skal bare stilles opp/monteres i angitt byggeform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Fjern grundig all rustbeskyttelsesmiddel på akseltappene (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Motor og arbeidsmaskin stilles opp slik at utgående aksler ikke belastes mer enn tillatt (overhold tillatte tverr og aksialkrefter!) Unngå støt og slag på akseltappene. Vertikale byggeformer beskyttes med en tildekning mot inntrenging av fremmedlegemer og væske! (beskyttelsestak/regntak C) Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen. Deler som settes på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (motoraksler er avbalansert med halv kile) Steng eventuelt eksisterende kondensvannboringer med plastplugger. De skal bare åpnes ved behov. Åpne kondensvannboringer er ikke tillatt, ellers vil høyere kapslingsgrader oppheves. Ved bruk av remskiver får bare remmer brukes som ikke lader seg opp elektrostatisk. Ved bremsemotorer med håndløfter: Skru på håndspaken (ved håndløfter med automatisk retur) eller gjengestiften (ved håndløfter uten automatisk retur). Driftsveiledning Explosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 9

10 Toleranser ved monteringsarbeider Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Koblingsboksen skal om mulig plasseres slik at ledningsinnføringen er rettet nedover. Smør gjengene på kabelniplene og blindpluggene med tetningsmasse og stram godt deretter påføres tetningsmasse en gang til. Kabelinnføringene tettes godt til. Tetningsflatene på koblingsboksen og tilhørende lokk rengjøres nøye før remontering; tetningene skal limes på en side. Skift ut morkne tetninger! Rustbeskyttelsen utbedres om nødvendig Kontroller kapslingen. Toleranser ved monteringsarbeider Akseltapper Diametertoleranse etter DIN 78 ISO k6 ved 50 mm ISO m6 ved Ø > 50 mm (senterboring etter DIN 2, form DR) Flenser Sentrertoleranse etter DIN 298 ISO j6 ved Ø 20 mm ISO h6 ved Ø > 20 mm Katalog "Girmotorer", kapittel "Merknader til målskisser" 10 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

11 EMCgodkjent tilkobling 5 5 Elektrisk installasjon Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved installasjon, se side 5! OBS! Ta alltid hensyn til EUtypeattesten eller konformitetserklæringen før tilkobling og idriftsetting. Her finner du blant annet informasjon om hvordan motoren skal beskyttes samt spesielle betingelser som må overholdes ved tilkobling og drift av motoren. Merknader Spesielle bestemmelser for innretning av elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder (ElexV; EN ; EN og anleggsspesifikke bestemmelser) skal overholdes i tillegg til generelt gyldige installasjonsbestemmelser for elektrisk lavspenningsutstyr (for eksempel i Tyskland DIN VDE 0100, DIN VDE 0105). Koblingsskjemaer Motoren kobles alltid til i henhold til koblingsskjemaet som følger med motoren. Dersom dette koblingsskjemaet mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema fås kostnadsfritt hos SEW. Tilkobling av motor og brems For kobling av motor og brems brukes kontaktor i brukskategori AC etter EN Kabelinnføringer Ved levering har alle metriske kabelinnføringer ATEXgodkjente låseplugger. For produksjon av korrekt kabelinnføring skiftes låsepluggene ut med ATEXgodkjente metriske kabelnipler med trekkavlastning. Kabelnippelen velges etter den ytre diameteren på kabelen som brukes. Alle kabelinnføringer som ikke brukes, skal stenges med en ATEXgodkjent låseplugg etter at installasjon er ferdig ( overholdelse av kapslingen). 5.1 EMCgodkjent tilkobling Intermitterende drift Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger Ved intermitterende drift av motorene skal mulige forstyrrelser ved kontaktorer / solid state releer hindres ved hjelp av egnet vern. Som beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger av bremsestyringer skal bremseledninger ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i en kabel. Pulserende kraftledninger er hovedsakelig: Utgangsledninger fra frekvens og servoomformere, strømrettere, enheter for myk start og bremseenheter. Tilførselledninger til bremsemotstandene og lignende. Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 11

12 5 Motorer og bremsemotorer kategori 2G (EExe, EExed) 5.2 Motorer og bremsemotorer kategori 2G (EExe, EExed) Generell informasjon Bremser med exkapsling eksplosjonssikker "d" De eksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien edt og edv egner seg til bruk i sone 1 og tilsvarende byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori 2G. Den fastsatte exkapslingen er "e" i henhold til EN I tillegg leverer SEW bremser med fastsatt exkapsling "d" i henhold til EN for eksplosjonsbeskyttede områder. Ved bremsemotorene refererer den eksplosjonssikre kapslingen seg utelukkende til bremserommet. Selve motoren samt tilkoblingsrommet for bremsen er ikke utført i samsvar med exkapsling "e". Kode "X" Dersom koden "X" finnes bak nummeret til konformitetserklæringen eller EUtypeattesten, blir det henvist til spesielle betingelser i denne dokumentasjonen for sikker bruk av motorer. Koblingsboks Koblingsboksene er utført i exkapsling "e". Temperaturklasse Motorene er godkjent for temperaturklasse T henholdsvis T. Motorens temperaturklasse finner du på merkeskiltet, konformitets eller EUtypeattesten, som følger med hver motor. Motortilkobling Ved motorene med klemmebrett etter DIN får bare kabelsko etter DIN brukes for motortilkolbingen ( fig. ). Alternativ er en massiv rund ståltråd tillatt for tilkoblingen, der diameteren tilsvarer sporbredden på tilkolbingsbolten ( tabell 1). Motor Klemme Sporbredde [mm] Motor Klemme Sporbredde [mm] edt 71 C KB0 2,5 edv 112 M KB02,1 edt 71 D KB0 2,5 edv 12 S KB02,1 edt 80 K KB0 2,5 edv 12 M KB, edt 80 N KB0 2,5 edv 12 ML KB, edt 90 S KB0 2,5 edv 160 M KB, edt 90 L KB0 2,5 edv 160 L KB 6, edt 100 LS KB0 2,5 edv 180 M KB 6, edt 100 L KB0 2,5 edv 180 L KB 6, tabell 1: Sporbredden på koblingsbolten fig. : Motortilkobling med klemmebrett etter DIN AXX 12 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

13 Motorer og bremsemotorer kategori 2G (EExe, EExed) Termisk motorvern Bare med Installasjon med motorvernbryter etter EN må oppfylle følgende minstekrav: motorvernbryter godkjent av en oppnevnt instans og påført tilsvarende kontrollnummer Bare med termistor temperaturfølere (TF) Med motorvernbryter og ekstra termistor temperaturfølere (TF) innstilt på motorens nominelle strøm I N i henhold til merkeskiltet eller typeattesten skannetiden ved startstrømforhold I A /I N er mindre en oppvarmingstiden t E til motoren (data se merkeskiltet eller typeattesten) separate, gjensidig låste jordfeilbrytere for hvert poltall til en polomkoblingsbar motor Termistorvernreleene etter EN for motorer og eventuelt bremsen som bare overvåkes og beskyttes med termistor temperaturfølere (TF) i viklingen, må oppfylle følgende minstekrav: godkjent av en oppnevnt instans og påført tilsvarende kontrollnummer (for eksempel PTB:.5PTC A) De kondisjonene som er nevnt for beskyttelse med bare motorvernbryter gjelder også her. Beskyttelsen via termistor temperaturføleren (TF) er bare et supplerende beskyttelsestiltak som ikke har noen betydning for godkjenningen i forbindelse med exbetingelsene. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting. Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 1

14 5 Motorer og bremsemotorer kategori 2G (EExe, EExed) Tilkobling av motoren Koblingsskjema Kontroll av tverrsnitt Kontroll av viklingstilkoblingene Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema kan til enhver tid bestilles hos SEW ved å angi motorens bestillingsnummer ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt") ( tabell 2). Tilhørende koblingsskjema Modellserie Poltall (betegnelse / nummer) edt og edv, 6 og 8 DT1 / _6 edt og edv 8/ DT / _6 edt med brems BC AT101 / _ edt med brems Bd A95 / _9 tabell 2: Koblingsskjemaer Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig Temperaturføler Temperaturføler TF (DIN 082), eventuelt som beskyttelse alene eller som tilleggsbeskyttelse, tilkobles etter forskriftene til utløserenhetens produsent og medfølgende koblingsskjema over ledningen som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 V DC Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting 5.2. Tilkobling av bremsen Merknader Den eksplosjonssikre bremsen BC (Bd) (EExd) frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Kontroll av tennspalte Kontroller tennspalten til den eksplosjonssikre bremsen før tilkobling. Den utgjør en viktig del av eksplosjonsbeskyttelsen. Spalten skal ikke overlakkeres eller på annen måte tettes. Tverrsnitt Tverrsnittene på forbindelsesledningene til likeretterbremsen må være tilstrekkelig dimensjonert slik at bremsens funksjon er garantert. ( "Strømverdier" side ). Tilkobling SEWbremselikeretteren installeres og tilkobles utenfor exområdet i henhold til medfølgende koblingsskjema i koblingsskapet. Koble forbindelsesledningene mellom likeretteren og den separate koblingsboksen til bremsen på motoren. Temperaturføler Temperaturføler TF (DIN 082) tilkobles etter forskriftene til utløserenhetens produsent og medfølgende koblingsskjema for ledningen som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 V DC! Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting 1 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

15 Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) 5 5. Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) Generell informasjon De støveksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien edt og edv egner seg til bruk i sone 21 tilsvarende byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori 2D i henhold til EN og EN Overflatetemperatur Overflatetemperaturen er maks. 120 C. Driftstype Motordrift får bare skje i driftstypen etter EN 60 01, for den motorene er godkjente for ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt"). Kapsling IP65 SEWmotorene og bremsemotorene i kategori 2D leveres med kapsling IP65 etter EN Kabelnipler For kabelinnføringer brukes bare ATEXgodkjente kabelnipler med minimum kapsling IP65. Kode "X" Dersom koden "X" finnes bak nummeret til konformitetserklæringen eller EUtypeattesten, blir det henvist til spesielle betingelser i denne dokumentasjonen for sikker bruk av motorer. Motortilkobling Ved motorene med klemmebrett etter DIN får bare kabelsko etter DIN brukes for motortilkoblingen ( fig. ). Alternativ er en massiv rund ståltråd tillatt for tilkoblingen, der diameteren tilsvarer sporbredden på tilkolbingsbolten ( tabell ). Motor Klemme Sporbredde [mm] Motor Klemme Sporbredde [mm] edt 71 C KB0 2,5 edv 112 M KB02,1 edt 71 D KB0 2,5 edv 12 S KB02,1 edt 80 K KB0 2,5 edv 12 M KB, edt 80 N KB0 2,5 edv 12 ML KB, edt 90 S KB0 2,5 edv 160 M KB, edt 90 L KB0 2,5 edv 160 L KB 6, edt 100 LS KB0 2,5 edv 180 M KB 6, edt 100 L KB0 2,5 edv 180 L KB 6, tabell : Sporbredden på koblingsbolten fig. : Motortilkobling med klemmebrett etter DIN AXX Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 15

16 5 Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) 5..1 Termisk motorvern Bare med Installasjon med motorvernbryter etter EN må oppfylle følgende minstekrav: motorvernbryter godkjent av en oppnevnt instans og påført tilsvarende kontrollnummer Bare med termistor temperaturføler (TF) Med motorvernbryter og ekstra termistortemperaturfølere (TF) innstilt på motorens nominelle strøm I N i henhold til merkeskiltet eller typeattesten skannetiden ved startstrømforhold I A /I N er mindre en oppvarmingstiden t E til motoren (data se merkeskiltet eller typeattesten) separate, gjensidig låste jordfeilbrytere for hvert poltall til en polomkoblingsbar motor Termistorvernreleene etter EN for motorer og eventuelt bremsen som bare overvåkes og beskyttes termisk med termistor temperaturfølere (TF) i viklingen, må oppfylle følgende minstekrav: godkjent av en oppnevnt instans og påført tilsvarende kontrollnummer (for eksempel PTB:.5PTC A) Beskyttelsen via termistor temperaturføleren (TF) er et supplerende beskyttelsestiltak. Følg merknadene i EUtypeattesten. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting Tilkobling av motoren Koblingsskjema Kontroll av tverrsnitt Kontroll av viklingstilkoblingene Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema kan til enhver tid bestilles hos SEW ved å angi motorens bestillingsnummer ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt") ( tabell ). Tilhørende koblingsskjema Modellserie Poltall (betegnelse / nummer) edt og edv, 6 og 8 DT1 / _6 edt og edv 8/ DT / _6 tabell : Koblingsskjemaer Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig Temperaturføler Temperaturføler TF (DIN 082) tilkobles etter forskriftene til utløserenhetens produsent og medfølgende koblingsskjema over ledningen som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 V DC Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting 16 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

17 Motorer og bremsemotorer kategori G (EExnA) 5 5. Motorer og bremsemotorer kategori G (EExnA) Generelle merknader De eksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien DT og DV med exkapsling EexnA egner seg til bruk i sone 2 tilsvarende byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori G i henhold til EN og EN SEWmotorene i kategori G leveres med minimum kapsling IP5 etter EN Motorene er konstruert for temperaturklasse T. Motordrift får bare skje i driftstypen etter EN 60 01, for den motorene er godkjente for ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt") Termisk motorvern Med termistor temperaturfølere (TF) Motorvernbryteren som er innstilt på motorens nominelle strøm, må også kunne beskytte motoren ved fasesvikt. Polomkoblingsbare motorer beskyttes med gjensidig låste motorvernbrytere for hvert poltall. Alle polomkoblingsbare motorer og motorer med høy koblingshyppighet i kategori G for bruk i sone 2 leveres fra SEW med fabrikkmonterte termistor temperaturfølere (TF). I forbindelse med feil skal motoren kobles fra nettet ved alle polene med en vanlig utløserenhet. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting 5..2 Tilkobling av motoren Med motorvernbryter Koblingsskjema Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema kan til enhver tid bestilles hos SEW ved å angi motorens bestillingsnummer ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt") ( tabell 5). Modellserie Poltall Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse / nummer) DT, DV 2,,6,8 / DT1 / _6 DT, DV /2, 8/ / DT / _6 DT, DV alle PU med atskilt vikling / DT / _7 DT, DV alle PU med atskilt vikling / DT5 / _7 DT, DV alle PU med atskilt vikling / DT8 / _ DT, DV /2, 8/ / DT5 / _1 tabell 5: Koblingsskjemaer Kontroll av tverrsnittene på ledningene Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Viklingskoblinger Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig Tilkoblingsdeler Ved motorene i størrelse 71 til 12S: Ta smådelene for tilkoblingen ut av medfølgende pose og monter ( fig. 5) Plasser kabel og terminalbroene etter koblingsskjemaet og skru fast. Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 17

18 5 Motorer og bremsemotorer kategori G (EExnA) fig. 5: Tilkoblingsdeler 01960BXX 1 Tilkoblingsbolt 2 Sprengskive Tilkoblingsskive Viklingsende 5 Øvre mutter 6 Underlagsskive 7 Ekstern tilkobling 8 Nedre mutter 011AXX Temperaturføler Temperaturføler TF (DIN 082) tilkobles etter forskriftene til utløserenhetens produsent og medfølgende koblingsskjema for ledningen som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 V DC! Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting 5.. Tilkobling av bremsen Merknader Bremsen BMG/BM frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Grenseverdier ved godkjent bremsearbeid Overhold alltid grenseverdiene ved godkjent bremsearbeid ( Kapittel 9.2 "Bremsearbeid frem til etterjustering, arbeidsluftspalte bremsemomenter brems BM 15 62"). Anleggsmontøren er på basis av SEWprosjekteringsforskriftene og bremsedata i "Praktisk driftsteknikk bind " ansvarlig for at anlegget blir tilsvarende dimensjonert. Eksplosjonsbeskyttelsen for bremsen vil ellers ikke være garantert. Kontroll av bremsens funksjon Forbindelsesledningenes tverrsnitt Ved bruk av bremsemotorer skal bremsene kontrolleres med hensyn til feilfri funksjon før idriftsetting for å sikre at bremsene ikke subber og dermed resulterer i en utillatelig oppvarming. Tverrsnittene på forbindelsesledningene til nettlikeretterbremsen må være tilstrekkelig dimensjonert slik at bremsens funksjon er garantert. ( "Strømverdier" side ). Tilkobling SEWbremselikeretteren henholdsvis bremsestyringen blir, avhengig av utførelse og funksjon samt i henhold til medfølgende koblingsskjema, enten tilkoblet i koblingsboksen eller installert og tilkoblet i koblingsskapet utenfor exområdet. Forbindelsesledningene mellom koblingsskapet og likeretteren i koblingsboksen eller mellom likeretteren i koblingsskapet og bremsen kobles på motoren 18 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

19 Motorer og bremsemotorer kategori D (støveksplosjonsbeskyttelse) Motorer og bremsemotorer kategori D (støveksplosjonsbeskyttelse) Generell informasjon De støveksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien DT og DV egner seg til bruk i sone 22 tilsvarende byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori D i henhold til EN og EN Overflatetemperaturen er maksimal 120 C (temperaturklasse B) eller 10 C (temperaturklasse F) Driftstype Motordrift får bare skje i driftstypen etter EN 60 01, for den motorene er godkjente for ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt") Termisk motorvern for motorer med støveksplosjonsbeskyttelse Med motorvernbryter Med termistor temperaturfølere (TF) Motorvernbryteren som er innstilt på motorens nominelle strøm må også kunne beskytte motoren ved fasesvikt. Polomkoblingsbare motorer beskyttes med gjensidig låste motorvernbrytere for hvert poltall. Alle polomkoblingsbare motorer og motorer med høy koblingshyppighet i kategori D for bruk i sone 22 leveres fra SEW med fabrikkmonterte termistor temperaturfølere (TF). I forbindelse med feil skal motoren kobles fra nettet ved alle polene med en vanlig utløserenhet. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting Tilkobling av motoren Overflatetemperatur Koblingsskjema Ledningenes tverrsnitt Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema kan til enhver tid bestilles hos SEW ved å angi motorens bestillingsnummer ( Kapittel.1 "Typebetegnelse, merkeskilt") ( tabell 6). Modellserie Poltall Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse / nummer) DT, DV 2,,6,8 / DT1 / _6 DT, DV /2, 8/ / DT / _6 DT, DV alle PU med atskilt vikling / DT / _7 DT, DV alle PU med atskilt vikling / DT5 / _7 DT, DV alle PU med atskilt vikling / DT8 / _ DT, DV /2, 8/ / DT5 / _1 tabell 6: Koblingsskjemaer Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Viklingskoblinger Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig Tilkoblingsdeler Ved motorene i størrelse 71 til 12S: Ta smådelene for tilkoblingen ut av medfølgende pose og monter ( fig. 6) Plasser kabel og terminalbroene etter koblingsskjemaet og skru fast. Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 19

20 5 Motorer og bremsemotorer kategori D (støveksplosjonsbeskyttelse) Tilkoblingsbolt 2 Sprengskive Tilkoblingsskive Viklingsende 5 Øvre mutter 6 Underlagsskive 7 Ekstern tilkobling 8 Nedre mutter fig. 6: Tilkoblingsdeler 01960BXX 011AXX Temperaturføler Temperaturføler TF (DIN 082) tilkobles etter forskriftene fra produsenten til utløserenheten og medfølgende koblingsskjema for ledningen, som er plassert atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 V DC! Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting 5.5. Tilkobling av bremsen Bremsen BMG/BM frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Grenseverdier ved godkjent bremsearbeid Overhold alltid grenseverdiene ved godkjent bremsearbeid ( Kapittel 9.2 "Bremsearbeid frem til etterjustering, arbeidsluftspalte bremsemomenter brems BM 15 62"). Anleggsmontøren er på basis av SEWprosjekteringsforskriftene og bremsedata i "Praktisk driftsteknikk bind " ansvarlig for at anlegget blir tilsvarende dimensjonert. Eksplosjonsbeskyttelsen for bremsen vil ellers ikke være garantert. Kontroll av bremsens funksjon Forbindelsesledningenes tverrsnitt Ved bruk av bremsemotorer skal bremsene kontrolleres med hensyn til feilfri funksjon før idriftsetting for å sikre at bremsene ikke subber og dermed resulterer i en utillatelig oppvarming. Tverrsnittene på forbindelsesledningene til nettlikeretterbremsen må være tilstrekkelig dimensjonert slik at bremsens funksjon er garantert. ( "Strømverdier" side ). Tilkobling SEWbremselikeretteren henholdsvis bremsestyringen blir, avhengig av utførelse og funksjon samt etter medfølgende koblingsskjema, enten tilkoblet i koblingsboksen eller installert og tilkoblet i koblingsskapet utenfor exområdet. Forbindelsesledningene mellom koblingsskapet og likeretteren i koblingsboksen eller mellom likeretteren i koblingsskapet og bremsen kobles på motoren 20 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

21 Tilleggsbetingelser for motorer kategori IIG / IID med MOVITRAC Tilleggsbetingelser for motorer kategori IIG / IID med MOVITRAC 1C Bare avstemte kombinasjoner er tillatt Tilleggsrestriksjoner ved heisemaskineri Drift med hensyn til termisk grensekarakteristikk For drift med frekvensomformeren MOVITRAC 1C er motorene som oppfyller kravene i kategori IIG henholdsvis IID tilgjengelige. I oversikten (se tabell 7 side 22) finner du alle godkjente kombinasjoner for omformer motor. De tillatte innstillingsverdiene for strømbegrensningen (tabell 7) får ikke overskrides. MOVITRAC 1C installeres i koblingsskapet utenfor eksplosjonsfarlig atmosfære. Motorviklingen er på grunn av høy termisk belastning ved omformerdrift utført i temperaturklasse F. Motorene i kategori D er merket med maksimal overflatetemperatur 10 C. Restriksjonene finnes ved heisemaskineri med "Heisemaskinfunksjon" (parameter 710/712). Følgende kombinasjoner er ikke tillatt: DT 71D kobling + MC 1C008 DT 80K kobling + MC 1C008 DT 71D kobling + MC 1C008 Ved motorene på omformeren må man alltid ved prosjekteringen passe på at motoren kjøres i hele reguleringsområdet under den termiske grensekarakteristikken (dreiemomentgrensekarakteristikk) (se "Dreiemomentgrensekarakteristikk" side 2). En viktig forutsetning for at grensekarakteristikken overholdes er den korrekte innstillingen på strømbegrensningen (tabell 7). For å sikre at den tillatte grensetemperaturen ikke overskrides, overvåkes motorene som drives på omformeren alltid med en temperaturføler samt med en måleenhet, som etter produsentens angivelser er godkjent for drift med eksplosjonsbeskyttede motorer (for eksempel med PTBkontrollnummer.5PTCA). Måling på omformeren med opsjon FIT 1C er ikke tillatt. Som EMCtiltak er EMCmodulene EF.. eller utgangsdroslene i modellserie HD.. tillatt. Utgangsfiltrene HF.. er ikke tillatt. Tillatt maksimalfrekvens (parameter 202) er ved kobling 70 Hz og ved kobling 120 Hz. 5.7 Eksplosjonsbeskyttet turteller Følg produsentens installasjons og driftsveiledninger som følger med. Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 21

22 5 Eksplosjonsbeskyttet turteller Tilordning av motor frekvensomformer, innstillingsverdier for strømbegrensning I kategori G (sone2) og kategori D (sone22) Motormerke DT 71 D.../IIG DT 71 D.../IID DT 80 K.../IIG DT 80 K.../IID DT 80 N.../IIG DT 80 N.../IID DT 90 S.../IIG DT 90 S.../IID DT 90 L.../IIG DT 90 L.../IID DV 100 M.../IIG DV 100 M.../IID DV 100 L.../IIG DV 100 L.../IID DV 112 M.../IIG DV 112 M.../IID DV 12 S.../IIG DV 12 S.../IID DV 12 M.../IIG DV 12 M.../IID DV 160 M.../IIG DV 160 M.../IID DV 160 L.../IIG DV 160 L.../IID MOVITRAC 1C type eller eller Motorkobling Innstillinger P20/P0 Strømbegrensning [%] MOVITRAC 1C type eller Innstillinger P20/P0 Strømbegrensnin g [%] tabell 7 Tilordning av motor frekvensomformer / verdier for strømbegrensning 22 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

23 Eksplosjonsbeskyttet turteller 5 Dreiemomentgrensekarakteristikk 1.20 Dreiemomentgrensekurve ved omformerdrift polet vekselstrøm og vekselstrømbremsemotorer med 50 Hz knekkfrekvens 1,00 S1 100% ED 0,80 M/M Nenn 0,60 0,0 0,20 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 f[hz] 0809ANO 1.20 Dreiemomentgrensekurve ved omformerdrift polet vekselstrøm og vekselstrømbremsemotorer med 87 Hz knekkfrekvens 1,00 S1 100% ED M/M Nenn 0,80 0,60 0,0 0,20 0,00 0,00 20,00 0,00 60,00 80,00 100,00 120,00 f[hz] 0810ANO Driftsveiledning Eksplosjonsbekyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 2

24 6 I 0 Obligatoriske innstillinger MOVITRAC 1C 6 Idriftsetting Følg alltid sikkerhetsmerknadene ( side 5) ved idriftsetting! Kontroller før idriftsetting at driften er uten skader og ikke mekanisk blokkert tiltakene i henhold til kapittel.2 er utført etter en lang lagringstid alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført dreieretningen på motoren/giret stemmer (motor medurs: U, V, W etter L1, L2, L) alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig installert alle motorverninnretningene er aktive og innstilt på merkestrømmen til motoren bremsens håndløfter med automatisk retur brukes ved heisedrifter ingen andre farekilder er til stede Kontroller under idriftsetting at motoren går feilfritt (ingen turtallsvingninger, sterk støyutvikling og lignende). Ved problemer ( "Drift og service" side 9) OBS! Ved bremsemotorer med håndløfter med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. 6.1 Obligatoriske innstillinger MOVITRAC 1C Innstilling av strømbegrensning Innstilling av maksimalfrekvens Innstilling av driftsparameter IxR og Boost Bruk aktuell driftsveiledning når MOVITRAC 1C skal settes i drift. Dessuten skal følgende obligatoriske innstillinger på frekvensomformeren MOVITRAC 1C overholdes for drift av vekselstrømmotorer i kategori IIG/IID: Still inn parameter P20/P0 i henhold til tabell 7. Parameter P202 stilles inn ved kobling bare på maksimalt 70 Hz og ved kobling bare på maksimalt 120 Hz. Still parameter P28/P8 "Motormåling" på "Ja" Målingen må skje når motoren er "kald". Etter den første prøvekjøringen stilles parameter P28/P8 på "Nei" slik at parameter "IxR" og "Boost" blir lagret. Unntak: DT 71D kobling + MC 1C008 Parameter "IxR" lagres permanent. Still inn parameter "Boost" slik at det ikke flyter større strøm enn 5 %. 2 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

25 Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre I 0 6 DT 80K kobling + MC 1C008 Parameter "IxR" lagres permanent. Still inn parameter "Boost" slik at det ikke flyter større strøm enn 55 %. Ved en manuell endring av parameter "IxR" og "Boost" må man grunnet brukstekniske årsaker passe på at den maksimale strømbegrensningsverdien i tabell 7 ikke overskrides. Innstilling av øvrige driftsparametere I henhold til driftsveiledningen til frekvensomformeren 6.2 Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre Vring () Mål etter montering Forklaring til fig. 7 fig. 7: Tilbakeløpssperre Mål etter montering DT71/80 DT90/DV100 DV112/12S DV12M160M DV160L ,7 mm 9,0 mm 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm CNO Endring av sperreretning Dersom du ved idriftsetting registrerer at motoren går mot tilbakeløpssperren, må du endre dreieretningen på tilbakeløpssperren som følger ( fig. 7): 1. Koble motoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Ta av viftedekslet (1) og viften (2), fjern sylinderskruene (). Fjern Vringen () og tetningsflensen med filtring (5) (samle opp fett for gjenbruk). Fjern låseringen (6) (ikke ved DT 71/80), i tillegg ved DV M: fjern passkivene (10) Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 25

26 6 I 0 Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre 5. Medbringeren (8) og kjedet til klemmeenheten (9) a) trekkes av komplett ved hjelp av gjengeboringene (7) b) drei 180 og press på igjen 6. Fyll på fettet igjen Viktig: Kjedet til klemmeenheten får ikke utsettes for slag eller trykk materialskader! Under innpressingsforløpet rett før klemmeenheten går inn i ytterringen dreies rotorakselen langsomt i dreieretning for hånd. Klemmeenheten glir dermed lettere inn i ytterringen. Monter de øvrige komponentene til tilbakeløpssperren fra. til 2. i motsatt rekkefølge Overhold monteringsmålet for Vringen () 26 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

27 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 7 7 Kontroll / vedlikehold OBS! SEWmotorene i kategori 2G (EExe, EExed) får bare vedlikeholdes og repareres av SEW eller autoriserte fagarbeidere! Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. Motorens Exgodkjenning vil ellers opphøre! Rutinekontroll er nødvendig ved utskifting av motorkomponenter som vedrører eksplosjonsbeskyttelsen. Skift alltid ut bremsestyringen/likeretteren når bremsespolen skiftes ut! Motorer kan bli svært varme under drift forbrenningsfare! Sikre eller senk heisedrifter (fare for at de raser ned) Før arbeidene begynner skal motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! Pass på at motoren monteres riktig og at alle åpninger stenges nøye etter vedlikeholds og reparasjonsarbeider. Følg spesielt kategori D ved SEWmotorer. Eksplosjonsbeskyttelsen er her i stor grad avhengig av IPkapslingen. Etter alle vedlikeholds og reparasjonsarbeider gjennomføres en sikkerhetsog funksjonskontroll (termisk beskyttelse, brems) 7.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Tidsintervall Hva gjør man? Se side Brems BMG 058, BM Kontroller bremsen Arbeidsluftspalte Ved bruk som arbeidsbrems: Bremseskive Minst hver 000 driftstime 1) Ankerskive Medbringer / fortanning Trykkringer ff Ved bruk som holdebrems: Avhengig av belastningsforhold: hvert 2. til. år 1) Sug opp støv Kontroller kontaktorene, skift ut om nødvendig (for eksempel brente kontaktsett) BC, Bd Etterjuster bremsen 0 ff Motorene edt/edv, DT/DV Motor med tilbakeløpssperre Bremsemotorene edt..bc, Bd Drift Hver driftstime Varierende (avhengig av ytre påvirkninger) Kontroller motoren Kontroller kulelager, skift ut om nødvendig Skift ut akseltetnings ringen Rengjør kjøleluftribber/ lufttilførsel Skift ut flytende fett for tilbakeløpssperren La motor og brems generaloverhales i autorisert verksted Rustbeskyttelsen utbedres henholdsvis fornyes 1) Slitasjetider påvirkes av mange faktorer og kan være korte. De nødvendige kontroll/vedlikeholdsintervallene må av anleggsmontøren vurderes individuelt i henhold til prosjekteringsunderlagene (for eksempel Praktisk drivteknikk,. bind). 27 ff 8 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 27

28 7 Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor 7.2 Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor fig. 8: Eksempel motor DFT AXX Forklaring 1 Låsering 2 Oljeavviser Akseltetningsring Låseskrue 5 A(flens) lagerskjold 6 Låsering 7 Kulelager 8 Låsering 9 Rotor 10 Nilosring 11 Kulelager 12 Passkive 1 Stator 1 Blagerskjold 15 Sekskantskrue 16 Vring 17 Vifte 18 Låsering 19 Viftedeksel 20 Dekselskrue 28 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

29 Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor 7 Forløp 1. Koble motoren og bremsen spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Demonter flens henholdsvis viftedekslet (19). Demonter sekskantskruene (15) fra A (5) og Blagerskjoldet (1), løsne statoren (1) fra Alagerskjoldet. a) Ved motorer med brems: Åpne koblingsbokslokket, løsne bremsekabelen fra likeretteren Trykk Blagerskjoldet med brems fra statoren og løft forsiktig av (bremsekabel trekkes med trekktråd om nødvendig) b) Trekk av stator ca. cm 5. Visuell kontroll: Finnes fuktighet eller girolje innvendig i statoren? Hvis nei, fortsett med punkt 8. Hvis fuktighet finnes, fortsett med punkt 6. Hvis girolje, la et autorisert verksted reparere motoren 6. a) Ved girmotorer: Demonter motoren fra giret b) Ved motorer uten gir: Demonter Aflensen c) Demonter rotoren (9) 7. Rengjør viklingen, tørk og kontroller elektrisk ( fra kapittel.2, side 8) 8. Skift ut kulelageret (7, 11) (bruk bare godkjente kulelager ( fra kapittel 9., side 7) 9. Skift ut akseltetningsringen () i Alagerskjoldet 10. Statorsetet tettes på nytt, monter motoren, bremsen osv. 11. Deretter skal giret kontrolleres om nødvendig ( driftsveiledningen til giret) Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 29

30 7 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems 7. Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems 7..1 Brems BC for motorene i kategori 2G (EExed), brems Bd for sone 1 OBS! Vedlikeholds og reparasjonsarbeider må gjennomføres av SEW eller reparasjonsverksteder for elektriske drifter. Komponenter som påvirker den eksplosjonssikre kapslingen får bare skiftes ut med originale reservedeler fra SEW. Dessuten henviser vi til bestemmelsene EN samt de nasjonale forskriftene (for eksempel i Tyskland: Ex V ( 6) og Elex V ( 9) fig AXX Forklaring 1 Motor 2 Mellomring Medbringer Bremseskive 5 Ankerskive 6 Dempeskive 7 Spole 8 Sekskantmutter 9 Bremsefjær 10 Huslokk 11 Vring 12 Pinneskrue 1 Muttere 1 Spiralspennstift 15 Løfter 16 Kjeglefjær 17 Stillmutter 18 Låsering 19 Vifte 20 Låsering 21 Dekselskrue 22 Viftedeksel 0 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

31 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems 7 Etterjustering av brems BC, Bd (fig. 9 + fig. 10) 1. Koble motoren og bremsen spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Demonter følgende komponenter (skift ut ved slitasje): Viftedeksel (22), låsering (20), vifte (19), låsering (18), stillemuttere (17), kjeglefjær (16), løfter (15), spiralspennstift (1), muttere (1), pinneskruer (12), Vring (11), huslokk (10). Sug opp støv. Stram forsiktig sekskantmutterne (8) jevnt til en lett motstand merkes (betyr: arbeidsluftspalte = 0) 5. Drei sekskantmutterne tilbake ca. 120 (betyr: innstilt arbeidsluftspalte) 6. Monter: Huslokk 1), Vring, pinneskruer, muttere, spiralspennstift, løfter, kjeglefjær 1) OBS! Vær oppmerksom på følgendes når huslokket monteres: tennspalten må være ren og uten rust 7. Juster lengdeklaringen mellom kjeglefjærene (flattrykte) og stillemutterne ( fig. 10) via stillemutterne Lengdeklaring s Brems [mm] BC 05 1,5 BC 2 2 Viktig! Denne lengdeklaringen "s" er nødvendig for at ankerskiven (5) kan trekke etter ved slitasje på bremseskiven. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. s 8. Monter viften og viftedekslet 01111BXX fig. 10 Justering av lengdeklaring Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 1

32 7 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems Endring av brems BC, Bd (fig. 9) Bremsemomentet kan trinnvis endres ( fra kapittel 9.1, side 1) Ved å montere ulike bremsefjærer Med antall bremsefjærer 1. Fra punkt 1 til i avsnittet Etterjustering av brems BC, Bd (fig. 9 + fig. 10) 2. Løsne sekskantmutterne (8), trekk av spolen (7) ca. 70 mm (forsiktig, bremsekabel!). Skift ut bremsefjærene (9) henholdsvis kompletter Plasser bremsefjærene symmetrisk. Monter spolen og sekskantmutterne, plasser da bremsekabelen i trykkarmen 5. Fra punkt til 8 i avsnittet Etterjustering av brems BC, Bd (fig. 9 + fig. 10) side 27 Merk! Håndløfteren uten automatisk retur har allerede frigjort bremsen når en motstand merkes ved tilskruing av gjengestiften. Håndløfter med automatisk retur kan frigjøre bremsen med vanlig håndkraft. OBS! Ved bremsemotorer med håndløfter med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting / vedlikehold! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. 2 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

33 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems Bremsene BMG, BM for motorene i kategori G, D Kontroll av brems BMG 05 8, BM Forklaring fig. 11 a 10 b c 1 Motor med Bremselagerskjold 2 Medbringer Låsering Niroskive (bare BMG 05) 5 Tettebånd 6 Ringfjær 7 Bremseskive e Ankerskive 9 Dempeskive (bare BMG) 10 a Pinneskrue (x) b Kontrafjær c Trykkring e Sekskantmutter 11 Bremsefjær 12 Spole 1 ved BMG: tetningsring ved BM: Vring AXX 1 Spennstift 15 Løfter med håndspak 16 Pinneskrue (2x) 17 Kjeglefjær 18 Sekskantmutter 19 Vifte 20 Låsering 21 Viftedeksel 22 Sekskantskrue 2 Båndklemme Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

34 7 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems Brems BM e a d b Forklaring fig Medbringer Låsering 5 Tettebånd 6 Ringfjær 7 Bremseskive 7b Bremselamell, Ringfjær, Bremseskive (bare BM2/62) 8 Ankerskive 10 a Pinneskrue (x) d Stillehylse e Sekskantmutter 11 Bremsefjær 12 Spole 1 Vring 02958AXX 1 Spennstift 15 Løfter med håndspak 16 Pinneskrue (2x) 17 Kjeglefjær 18 Sekskantmutter 19 Vifte 20 Låsering 2 Båndklemme Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

35 . Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems 7 Kontroll av brems, justering av arbeidsluftspalte (fig. 11 til fig. 1) Innhent aktuell veiledning hos SEW dersom turtelleren må demonteres og monteres igjen på bremsen før arbeidene påbegynnes. Arbeid aldri uten veiledning! 1. Koble motoren og bremsen spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Demonter flens henholdsvis viftedekslet (21). Forskyv tettebåndet (5), løsne da eventuelt bøylen, sug opp støv. Mål bremseskiven (7, 7b): hvis bremseskiven er 9 mm ved bremsemotorene til størrelse mm ved bremsemotorene fra størrelse 112 Skift ut bremseskiven ( side 0) ellers 5. ved BM 0 62: Løsne stillehylsen (10d) ved å dreie i retning mot lagerskjoldet 6. Mål arbeidsluftspalten A ( fra kapittel 9.1, side 1) (med bladsøker, ved tre steder forskjøvet ca. 120, fig. 1) ved BM mellom ankerskiven (8) og spolen (12) ved BMG mellom ankerskiven og dempeskiven (9) 7. Etterstram sekskantmutterne (10e) til arbeidsluftspalten er korrekt innstilt ( fra kapittel 9.1, side 1) ved BM 0 62 til arbeidsluftspalten først = 0,25 mm 8. ved BM 0 62: Skru fast stillehylsen mot spolen til arbeidsluftspalten er korrekt innstilt ( fra kapittel 9.1, side 1) 9. Monter tettebånd, monter demonterte komponenter. A fig. 1: Justering av arbeidsluftspalte 02959AXX Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer 5

36 7 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems Utskifting av bremseskive BMG (fig. 9 + fig. 11) Bremseskiven skal skiftes ut når: bremseskiven ved BMG 05 er 9 mm bremseskiven ved BMG 8 BM mm: Når bremseskiven skiftes ut, skal også alle andre demonterte komponenter kontrolleres og skiftes ut ved behov. 1. Koble motoren og bremsen spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Demonter flens henholdsvis viftedeksel (21), låsering (20) og vifte (19). Fjern tettebåndet (5), demonter håndløfteren: Stillemuttere (18), kjeglefjærer (17), pinneskruer (16), løfter (15), spennstift (1). Løsne sekskantmutterne (10e), trekk forsiktig av spolen (12) (bremsekabel!), fjern bremsefjærene (11) 5. Demonter dempeskiven (9), ankerskiven (8) og bremseskiven (7, 7b), rengjør komponentene til bremsen 6. Monter ny bremseskive 7. Remonter komponentene til bremsen unntatt tettebånd, vifte og viftedeksel, 8. Justering av arbeidsluftspalten ( Kontroll av brems, justering av arbeidsluftspalte (fig. 11 til fig. 1) side 29, punkt 5 til 8) 9. Ved håndløfter: Juster lengdeklaringen "s" mellom kjeglefjærene (flattrykte) og stillemutterne ( fig. 1) via stillemutterne Viktig! Denne lengdeklaringen "s" er nødvendig for at ankerskiven kan trekke etter ved slitasje på bremseskiven. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert BXX fig. 1 Justering av lengdeklaring 10. Monter tettebånd, monter demonterte komponenter. Merk! Håndløfteren uten automatisk retur (type HF) har allerede frigjort bremsen når en motstand merkes ved tilskruing av gjengestiften. Håndløfter med automatisk retur (type HR) kan frigjøre bremsen med vanlig håndkraft. OBS! Brems Lengdeklaring s [mm] BMG 051 1,5 BMG 28 2 BM Ved bremsemotorer med håndløfter med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting / vedlikehold! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. s 6 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse Utgave 07/2000 Driftsveiledning 10504524 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 4 1 2 Oppbygging MOVI-SWITCH... 5 2.1 Typebetegnelser,

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Utgave 04/2007 11559527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/2007 11631120 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP Utgave 07/2007 11651938 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N MOVIMOT MM0B til MM0B Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1050592x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Omformerens oppbygging... 6.1 MOVIMOT (omformer)... 6 1 2 4

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Varmluftsvifte SWX EX

Varmluftsvifte SWX EX 2 Vannbåren varme Varmluftsvifte SWX EX Varmluftsvifte for omgivelser med en midlertidig eksplosjonsfare Bruksområde SWX EX er en varmluftsvifte formet spesielt med tanke på omgivelser med en midlertidig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Reparasjon og overhaling av Ex motorer

Reparasjon og overhaling av Ex motorer Reparasjon og overhaling av Ex motorer Ex motorer Konstruksjonsprinsipper To hovedprinsipper for motorer: 1. Konstruksjon på en slik måte at farlig varme eller gnister ikke oppstår (Exe og ExN) 2. Kapsle

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 NO Norsk Driftsinstruks 819150-00 Kondensatavleder UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h edelstål, UNA 27h 1 Innhold Viktige merknader Side Formålstjenlig bruk...4

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Synkrone servomotorer DFS / CFM Utgave 11/2008 11354429 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Wirbelbock-Gewinde > VWBG < i rosa

Wirbelbock-Gewinde > VWBG < i rosa RUD-Art.-Nr.: 8503693-NO / 03.014 Wirbelbock-Gewinde > VWBG < i rosa NO Sikkerhetsinstruksjoner Denne sikkerhetsinstruksjonen/-erklæringen må oppbevares i hele produktets levetid. Oversettelse av original

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Service veiledning for:

Service veiledning for: Service veiledning for: Landia Kanalomrører Type AXP 5,5-18,5 KW 400rpm 230 V/400V 1 Merke Plate Denne merkeplaten er unik for hver enhet, nummer på platen kan derfor avvike noe fra denne beskrivelsen.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter Vifter Viftene i N-serien som presenteres i denne katalogen, er viktige komponenter i Nedermans produkter for røykavsug og filtrering, og for eksosavsug. Viftene i N-serien dekker fra 0,55 kw til 2,2 kw

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Utgave 08/2011 19297327 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer