Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO"

Transkript

1 Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning / NO

2 SEWEURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader Motorens oppbygging Prinsipiell oppbygging av vekselstrømsmotoren Merkeskilt, typebetegnelse... 7 Mekanisk installasjon Før du begynner Klargjøring Oppstilling av motoren Toleranser ved monteringsarbeider Elektrisk installasjon Koblingsmerknader Spesielle forhold ved drift med frekvensomformere Spesielle forhold ved enfasemotorer Spesielle forhold ved dreiefeltmagneter og motorer med høye poltall Omstilling av gjenger på kabelnipler Spesielle forhold ved intermitterende drift Tilkobling av motoren Klargjøring av motorer størrelse 56 og 63 utsparing Tilkobling av motor DT56..+/BMG Enfaseutførelse ET Tilkobling av motoren via hurtigkontakt IS Tilkobling av motoren via hurtigkontakt AS.. og AM Tilkobling av motoren via hurtigkontakt ASK Tilkobling av bremsen Ekstrautstyr I 0 6 Idriftsetting Forutsetninger for idriftsetting Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre kva i P f n Hz 7 Driftsforstyrrelser Feil på motoren Feil på bremsen Feil ved drift med frekvensomformer Kontroll / vedlikehold Kontroll og vedlikeholdsintervaller Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems BMG Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BR Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BM1562, BMG Tekniske data Bremsearbeid, bremsemoment BMG Angivelser for reservebestilling BMG Bremsearbeid, arbeidsluftspalt, bremsemomenter BR03, BMG Bremsearbeid, arbeidsluftspalt, bremsemomenter BM15 62, BMG61/ Strømverdier Tillatte kulelagertyper Smøremiddeltabell for rullelager i SEWmotorer Endringsindeks... 5 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 3

4 1 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på drift og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med driften! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering Dette produktet består av: Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

5 2 2 Sikkerhetsmerknader Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av motorer. Ved bruk av girmotorer skal i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir i tilhørende driftsveiledning følges. Ta også hensyn til de supplerende sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. Generelt Under og etter drift har motorer og girmotorer spenningsførende og roterende deler så vel som eventuelle varme overflater. Alle arbeider som transport, lagring, oppstilling/montering, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon får bare utføres av kvalifiserte fagarbeidere og ved overholdelse av Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er) og koblingsskjemaer Advarsler og sikkerhetsmerker på motoren/girmotoren Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Alvorlige person eller innretningsskader kan bli resultatet ved: Usakkyndig bruk Feil installasjon eller betjening Ulovlig fjerning av de nødvendige sikkerhetsdekslene eller huset Forskriftsmessig bruk / for særskilt bruk Disse elektromotorene er til bruk for næringslivsanlegg. De tilsvarer gyldige normer og forskrifter og tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. Tekniske data samt angivelser til godkjente betingelser finnes på fabrikasjonsmerket og i dokumentasjonen. Alle angivelser må alltid overholdes! Transport Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Oppstart er i slike tilfeller utelukkende. Stram påskrudde transportkroker godt. De er tilpasset vekten på motoren/girmotoren. Det får ikke monteres noe tilleggslast. De monterte ringskruene tilsvarer DIN 580. Forskrifter og belastninger som er fastlagt i denne normen skal overholdes. Dersom to bærekroker henholdsvis ringskruer er montert på girmotoren, skal også begge bærekrokene benyttes under transport. Trekkretningen på festet får da etter DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 5. Hvis nødvendig brukes egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. Oppstilling/ montering Følg merknadene i kapittel "Mekanisk installasjon"! Kontroll / vedlikehold Følg merknadene i kapittel "Kontroll/vedlikehold"! Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 5

6 3 Prinsipiell oppbygging av vekselstrømsmotoren 3 Motorens oppbygging Følgende illustrasjon er prinsipiell. Den brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig avhengig av motorstørrelse og type! 3.1 Prinsipiell oppbygging av vekselstrømsmotoren AXX Forklaring 1 Rotor, komplett 31 Kile 107 Oljeavviser 131 Tetningsring 2 Låsering 32 Låsering 111 Tetning 132 Koblingsboks lokk 3 Kile 35 Viftedeksel 112 Koblingsboks underdel 13 Låseskrue 7 Flenslagerskjold 36 Vifte 113 Sylinderskrue 135 Tetningsring 9 Låseskrue 37 Vring 115 Koblingsbrett 10 Låsering 1 Passkive 116 Bøyle 11 Kulelager 2 Blagerskjold 117 Sekskantskrue 12 Låsering Kulelager 118 Sprengskive 13 Sekskantskrue (trekkstang) 100 Sekskantmutter 119 Sylinderskrue 16 Stator, komplett 101 Sprengskive 123 Sekskantskrue 20 Nilosring 103 Pinneskrue 129 Låseskrue 22 Sekskantskrue 106 Akseltetningsring 130 Tetningsring 6 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

7 Merkeskilt, typebetegnelse Merkeskilt, typebetegnelse Merkeskilt Eksempel: Bremsemotor DFV 160 M /BM DFV 160 M /BM S / Y / Y 10 / AC B / / F BGE AXX Typebetegnelse Eksempel: Vekselstrøms(bremse)motorer DR/DT/DV DT90S/BMG/TF/IS Motoropsjon integrert hurtigkontakt IS Motoropsjon termoføler TF Motoropsjon brems Størrelse 90S og polet Fotmotor DFV 132M2 / BM / TF / AMA1 / EV1T Motoropsjon 5 V TTLinkrementalgiver Motoropsjon hurtigkontakt AMB1 Motoropsjon termoføler TF Motoropsjon brems Størrelse 132M og 2polet Flensmotor DV112MF/RS/Z/C Motoropsjon beskyttelsestak/regntak Motoropsjon ekstra svingmasse Z Motoropsjon tilbakeløpssperre Størrelse 112M og polet DV..F = fot/flensmotor 05699ANO Eksempel: Fabrikknummer De to siste sifrene i produksjonsåret Serienummer (sifret) Ordrenummer (10sifret) sorganisasjon 05156ANO Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 7

8 3 Merkeskilt, typebetegnelse Merkeskilt Eksempel: Servobremsmotor CT90L / BMG / TF CT90L BMG TF B F 230~ 20 BGE AXX Typebetegnelse Eksempel: Servo(brems)motorer CT/CV CT 90L / BMG / TF / AV1Y Motoropsjon absoluttverdigiver Motoropsjon termoføler TF Motoropsjon brems Størrelse 90L og polet Fotmotor CFV 132M / BM / TF / EV1S Motoropsjon inkrementalgiver Motoropsjon termoføler TF Motoropsjon brems Størrelse 132M og polet Flensmotor CV 112M F / C / ES2R Motoropsjon 5 V TTLinkrementalgiver Motoropsjon beskyttelsestak/regntak Størrelse 112M og polet CV..F = fot/flenshmotor 05158ANO Eksempel: Fabrikknummer De to siste sifrene i produksjonsåret Serienummer (2sifret) Ordrenummer (10sifret) sorganisasjon 05161ANO 8 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

9 Før du begynner Mekanisk installasjon Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved installasjon, se kapittel 2!.1 Før du begynner Driften får bare monteres når: Angivelsene på motorskiltet til driften henholdsvis utgangsspenningen på frekvensomformeren stemmer overens med spenningsnettet Driften er uten skader (ingen transport eller lagringsskader) Det er kontrollert at følgende forutsetninger er til stede: Omgivelsestemperaturen er mellom 25 C og +0 C 1 Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Oppstillingshøyde maksimalt m over NN Restriksjoner for giver overholdes Spesialutførelser: Driften er utført i henhold til omgivelsesbetingelsene.2 Klargjøring Rengjør motorakseltapper nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Langtidslagring av motorer Etter en lagringstid på over ett år må man ta hensyn til den reduserte levetiden på kulelagerfettet. Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål da isolasjonsmotstanden (målespenning 500 V). Isolasjonsmotstanden ( figuren under) er i stor grad temperaturavhengig! Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes. [M ] , [ C] 01731AXX 1. Minimumstemperatur ved motorer med tilbakeløpssperre: 15 C, vær oppmerksom på at girets temperaturområde kan være begrenset ( Driftsveiledning Gir) Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 9

10 Oppstilling av motoren Tørking av motoren Varm opp motoren med varmluft eller via skilletransformator Koble viklinger i serie ( figuren under) Hjelpevekselspenning maksimal 10 % av merkespenningen med maksimal 20 % av merkestrømmen Trafo 01730ANO Avslutt tørkeprosedyren når minimal isolasjonsmotstand er overskredet. Kontroller koblingsboksen om den er tørr og ren innvendig tilkoblings og monteringskomponentene er uten korrosjon fugetetningen er i orden kabelniplene er tette, ellers skal de rengjøres eller skiftes ut.3 Oppstilling av motoren Motoren henholdsvis girmotoren skal bare stilles opp/monteres i angitt byggeform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Motor og arbeidsmaskin rettes opp slik at utgående aksler ikke belastes mer enn tillatt (overhold tillatte tverr og aksialkrefter!) Unngå støt og slag på akseltappene. Vertikale byggeformer beskyttes med en tildekning mot inntrenging av fremmedlegemer og væske (beskyttelsestak/regntak C). Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen. Deler som settes på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (motoraksler er avbalansert med halv kile) Steng eventuelt eksisterende kondensvannboringer med plastplugger. De skal bare åpnes ved behov. Åpne kondensvannboringer er ikke tillatt, ellers vil høyere kapslingsgrader oppheves. Ved bremsemotorer med håndløfter: Skru på håndspaken (ved håndløfter med automatisk retur) eller gjengestiften (ved håndløfter uten automatisk retur). Pass på ved givermontering: Fotmonterte motorer CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L må bygges oppunder fordi vifteradiusen er større enn akselhøyden. 10 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

11 Toleranser ved monteringsarbeider Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Koblingsboksen skal om mulig plasseres slik at kabelinnføringene er rettet nedover. Smør gjengene på kabelniplene og blindpluggen med tetningsmasse og stram godt deretter påføres tetningsmasse en gang til. Kabelinnføringene tettes godt til. Tetningsflatene på koblingsboksen og tilhørende lokk rengjøres nøye før remontering; tetningene skal limes på en side. Skift ut sprø tetninger! Rustbeskyttelsen utbedres om nødvendig. Kontroller kapslingen.. Toleranser ved monteringsarbeider Akseltapp Diametertoleranse etter DIN 78 ISO k6 ved Ø 50 mm ISO m6 ved Ø > 50 mm Senterboring etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse etter DIN 298 ISO j6 ved Ø 230 mm ISO h6 ved Ø > 230 mm Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 11

12 5 Koblingsmerknader 5 Elektrisk installasjon Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved installasjon, se kapittel 2!! For tilkobling av motor og brems brukes kontaktor i brukskategori AC3 etter EN Koblingsmerknader Følg sikkerhetshenvisningene ved installasjon. Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer Som beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer skal bremseledninger ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i en kabel. Pulserende kraftledninger er hovedsakelig: Utgangsledninger fra frekvens og servoomformere, strømrettere, enheter for myk start og bremseenheter Tilførselledninger til bremsemotstandene o.l. Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra motorverninnretninger Som beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra SEW motorverninnretninger (temperaturføler TF, viklingstermostater TH): Separat skjermede tilførselledninger legges sammen med pulserende kraftledninger i en og samme kabel Tilførselledninger uten skjerming ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i en og samme kabel 5.2 Spesielle forhold ved drift med frekvensomformere Ved omformermatete motorer må de respektive koblingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg alltid frekvensomformerens driftsveiledning. 5.3 Spesielle forhold ved enfasemotorer Vær oppmerksom på at SEWenfasemotorer (unntatt ET56L kap. "Enfaseutførelse ET56") leveres uten ekstrautstyr som for eksempel kondensatorer, startreleer eller sentrifugalbrytere. Nødvendige komponenter fås kjøpt hos fagforhandlere og tilkobles iht. respektive veiledninger og koblingsskjemaer. 12 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

13 Spesielle forhold ved dreiefeltmagneter og motorer med høye poltall 5 5. Spesielle forhold ved dreiefeltmagneter og motorer med høye poltall Avhengig av konstruksjonen kan svært høye induksjonsspenninger forekomme når dreiefeltmagneter og motorer med høye poltall kobles ut. Vi anbefaler derfor en varistor som beskyttelse. Størrelsen på varistorene avhenger blant annet av koblingshyppigheten følg prosjekteringen! U U U U 1 V 1 W CXX 5.5 Omstilling av gjenger på kabelnipler Den ble i Tyskland den gjeldende DIN 6320 for Pgtettenipler erstattet med den europeiske normen EN for metriske kabelnipler. Koblingsboksene til SEWvekselstrømsmotorer og vekselstrømbremsemotorer utføres med metriske gjengeboringer i henhold til EN som standard. M..x1.5 Pg AXX Kabelnippel Motorstørrelse Pg Metrisk DT56 2 x M20x1.5; 2 x M12x1.5 DFR63 2 x M20x1.5; 2 x M16x1.5 DT71...DT90 1 x Pg16; 1 x Pg11 1 x M25x1.5; 1 x M16x1.5 DV100...DV132S 1 x Pg21; 1 x Pg11 1 x M32x1.5; 1 x M16x1.5 DT71/BMG...DT90/BMG 2 x Pg16; 1 x Pg11 2 x M25x1.5; 1 x M16x1.5 DV100/BMG...DV132S/BMG 2 x Pg21; 1 x Pg11 2 x M32x1.5; 2 x M16x1.5 DV132M...DV132ML + /BM 2 x Pg21; 2 x Pg11 2 x M32x1.5; 2 x M16x1.5 DV160M...DV180L + /BM 2 x Pg29; 2 x Pg11 2 x M0x1.5; 2 x M16x1.5 DV200...DV225 + /BM 2 x Pg36; 2 x Pg11 2 x M50x1.5; 2 x M16x1.5 DV250...DV280 + /BMG 2 x M63x1.5; 2 x M16x1.5 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 13

14 5 Spesielle forhold ved intermitterende drift 5.6 Spesielle forhold ved intermitterende drift Ved intermitterende drift av motorer skal mulige forstyrrelser ved kontaktorer / solid state releer hindres ved hjelp av egnet vern. Direktivet EN 6020 (Elektriske anlegg og utstyr på maskiner) krever at forstyrrelser ved motorviklingen reduseres for beskyttelse av numeriske eller programmerbare styringer (PLS). Vi anbefaler at det monteres vern på startanordningene da stort sett startforløpene er årsaken til forstyrrelsen. 5.7 Tilkobling av motoren Ved drift med elektroniske reguleringer skal alltid tilsvarende veiledninger for idriftsetting / koblingsskjemaer følges! Tilkobling av motoren via koblingsboks I henhold til medfølgende koblingsskjema Kontroller tverrsnittene på ledningene Tilordne terminalbroene korrekt Skru fast tilkoblinger og jordleder I koblingsboksen: Kontroller viklingstilkoblingene og stram om nødvendig Koblingsdeler Vær oppmerksom på følgende: Ved motorer i størrelsen S oppbevares små koblingsdeler (tilkoblingsmuttere for tilførselledninger, terminalbroer, sprengskiver og underlagsskiver) i en pose. Avhengig av type koblingsbrett monteres delene tilsvarende figuren under. Den andre monteringsmutteren, sprengskiven og underlagsskiven faller bort ved tilkoblingsmåten som vises til høyre på figuren under. Den eksterne tilkoblingen (6) kan monteres direkte eller som kabelsko () under koblingsskiven (5) AXX 1 Koblingsbolt 1 Koblingsbolt 2 Sprengskive 2 Sekskantmutter med flens 3 Koblingsskive 3 Klemmeforbindelse Viklingsende Motortilkobling med Stockkoblingsklemme 5 Øvre mutter 5 Koblingsskive 6 Underlagsskive 6 Ekstern tilkobling 7 Ekstern tilkobling 8 Nedre mutter 1 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

15 Klargjøring av motorer størrelse 56 og 63 utsparing Klargjøring av motorer størrelse 56 og 63 utsparing OBS! Bruk vernebriller fare på grunn av bruddstykker! Sett lokket på koblingsboksen, skru fast Bestem hvilke kabelinnføringer som skal åpnes Åpne kabelinnføringene med meisel eller lignende (settes inntil på skrå) ved lette hammerslag 01733AXX OBS! vær forsiktig slå ikke gjennom koblingsboksen Åpne koblingsboksen, fjern eventuelt avbrukket låseknast Sikre kabelniplene med medfølgende kontramutter 5.9 Tilkobling av motor DT56..+/BMG Motoren har et fast tilkoblet stjernepunkt med tre tilkoblinger i viklingshodet. Nettilførselledningene (L1, L2, L3) kobles til en klemmeblokk med spennfjærer (2) i koblingsboksen (1). Bremsen BMG02 styres via bremselikeretteren BG1.2 (3). Alternativt kan bremsen styres fra koblingsskapet med likeretterne til BMserien TF TF U V W 0861AXX Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 15

16 5 Enfaseutførelse ET Enfaseutførelse ET56 Enfasemotoren ET56 leveres med montert og tilkoblet driftskondensator: 1~230 V, 50 Hz C B = µf 1~230 V, 60 Hz C B = µf 1~110 V, 60 Hz C B = 20 µf Kun i forbindelse med driftskondensatoren er fullaststart ikke mulig! Enfasemotoren kan ikke kombineres med TF Tilkobling av motoren via hurtigkontakt IS 03075AXX Underdelen til hurtigkontakten IS er allerede tilkoblet fra fabrikken, inklusive spesialutførelse som for eksempel bremselikeretter. Kontaktoverdelen følger med leveransen og må tilkobles i henhold til koblingsskjemaet. Hurtigkontakten IS er godkjent av CSA opp til 600 V. (Merknad for bruk i henhold til CSAforskrifter: Stram klemmeskruene M3 med tiltrekningsmoment 0,5 Nm! Overhold ledningstverrsnitt etter American Wire Gauge (AWG) i henhold til tabellen under!) Ledningstverrsnitt Kontroller at ledningstypen tilsvarer gjeldene forskrifter. Merkestrømmen er angitt på motorens merkeskilt. Ledningstverrsnitt som kan brukes er oppført i tabellen under. Uten koblingsbøyle Med koblingsbøyle Kabelbøyle To tilkoblinger (motor og brems/sr) mm mm 2 maks. 1.5 mm 2 maks. 1 x 2.5 og 1 x 1.5 mm # AWG 23 1 # AWG maks. 16 # AWG maks. 1 x 1 # og 1 x 16 # AWG 16 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

17 Tilkobling av motoren via hurtigkontakt IS 5 Kobling av kontaktoverdelen Løsne skruene på lokket Ta av lokket Løsne skruene på kontaktoverdelen Ta kontaktoverdelen ut av lokket Avisoler tilkoblingskabelen Avisoler tilkoblingsledningene ca. 9 mm Skyv kabelen gjennom kabelinnføringen Tilkobling i henhold til koblingsskjema DT82, DT83 Tilkobling av ledningene i henhold til koblingsskjema Stram forsiktig klemmeskruene! Monter kontakten ( avsnitt "Montering av kontakten") Tilkobling i henhold til koblingsskjema DT81 For / start: Koble til med 6 ledninger Stram forsiktig klemmeskruene! Motorkontaktorer i koblingsskap Monter kontakten ( avsnitt "Montering av kontakten") For eller drift: Koble til i henhold til koblingsskjema Monter koblingsbøylen som vist på figurene nedenfor, tilsvarende ønsket motordrift ( eller ). Monter kontakten ( avsnitt "Montering av kontakten") 0173AXX 01735AXX Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 17

18 5 Tilkobling av motoren via hurtigkontakt IS Bremsestyring BSR klargjøring av koblingsbøyle For drift: På siden til koblingsbøylen fjernes som på figuren nedenfor bare den blanke metallstiften til den markerte pinnen horisontalt berøringsbeskyttelse! 5029AXX For drift: På siden til koblingsbøylen fjernes som på figuren nedenfor de 2 markerte pinnene komplett horisontalt. 5030AXX Tilkobling i henhold til koblingsskjema DT 81 for eller drift ved dobbel klemmeterminering. På klemmested som skal tilkobles dobbelt: Koble til kabelbøylen Ved tilsvarende ønsket drift: Legg kabelbøylen i koblingsbøylen Monter koblingsbøylen På klemmested som skal tilkobles dobbelt: Koble til motorens tilførselledning over koblingsbøylen Øvrige ledningene tilkobles i henhold til koblingsskjema Monter kontakten ( avsnitt "Montering av kontakten") 01738AXX 18 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

19 Tilkobling av motoren via hurtigkontakt IS 5 Montering av kontakten Lokket til hurtigkontakten IS kan avhengig av plasseringen av tilkablingen skrus sammen med underdelen. Monter da først kontaktoverdelen, som vises på figuren under, tilsvarende posisjonen til kontaktunderdelen i lokket: Bestem ønsket plassering Skru fast kontaktoverdelen tilsvarende plasseringen i lokket Lukk hurtigkontakten Stram kabelnippelen 01739AXX Plassering av hurtigkontakten i lokket 0170AXX Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 19

20 5 Tilkobling av motoren via hurtigkontakt AS.. og AM Tilkobling av motoren via hurtigkontakt AS.. og AM.. AMA1 ASE AXX Hurtigkontakten AS.. eller AM.. er plassert på siden på koblingsboksen. De låses på koblingsboksen med to bøyler ved AMA1, AMB1 og ASB1 eller med en bøyle ved AMD1, AME1, ASD1 og ASE1. Utførelsene ASD1 og ASE1 med enbøylelås tilsvarer DESINAforskriften til "Verband Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (VDW)". Underdelen til ASA1 / ASD1 henholdsvis ASB1 / ASE1 samt AMA1 / AMD1 henholdsvis AMB1 / AME1 er allerede tilkoblet fra fabrikken, inklusive spesialutførelser som for eksempel bremselikeretter. Kontaktoverdelene fåes kjøpt i faghandelen og tilkobles etter koblingsskjemaene (følger med motoren) Tilkobling av motoren via hurtigkontakt ASK1 ASK1 ASK A B ECOFAST certified 51081AXX Drifter med hurtigkontakt ASK1 er sertifisert i samsvar med ECOFASTspesifikasjon (versjon 1.1). Koblings eller styreenheter som må være sertifisert kan tilkobles motorer fra SEWEURODRIVE med en prefabrikkert systemkabel eller en bæreplate (motorintegrert montering, figur B). Hurtigkontakten ASK1 med enbøylelås er plassert på siden på koblingsboksen og er allerede tilkoblet fra fabrikken, inklusive spesialutførelse, for eksempel bremselikeretter. 20 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

21 Tilkobling av motoren via hurtigkontakt ASK1 5 Prefabrikkerte systemkabler i henhold til ECOFASTspesifikasjonen (versjon 1.1) er tilgjengelige for kundene i faghandelen. Ved motorintegrert montering i samsvar med ECOFASTspesifikasjon (versjon 1.1) kan bæreplaten med delenummer bestilles hos SEW EURODRIVE. Bæreplater fra andre produsenter passer ikke for motorer fra SEWEURODRIVE. Plassering av hurtigkontakten Mulige plasseringer av hurtigkontakten ASK1 er "X" (= normalstilling), "1, "2" eller "3". Uten spesielle angivelser vil hurtigkontaktstilling "3" bli levert. Ved motorintegrert montering (bruk av bæreplate) er kun hurtigkontaktstilling "3" mulig. 2 ASK1 1 3 X 51083AXX Montering av bæreplate Skru ut de fire festeskruene (1) under koblingsboksen ( figur A) Plasser bæreplaten (2) på monteringshullene og monter med de fire festeskruene (1) ( figur B) Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 21

22 5 Tilkobling av bremsen 5.1 Tilkobling av bremsen Bremsen frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Følg de gjeldende forskriftene for de aktuelle fagområdene med hensyn til fasefeilsikring og tilhørende kobling/koblingsendring! Koble til bremsen etter medfølgende koblingsskjema. Merknad! Med hensyn til den tilkoblede likespenningen og den høye strømbelastningen, må enten spesielle bremsekontaktorer eller vekselstrømskontaktorer med kontakter i brukskategori AC3 i henhold til EN brukes. Skru om nødvendig på ved utførelse med håndløfter: Håndspak (ved håndløfter med automatisk retur) eller gjengestift (ved håndløfter uten automatisk retur) Etter at bremseskiven er skiftet ut, vil det maksimale bremsemomentet først oppnås etter noen koblinger. Tilkobling av bremsestyringen Likestrømskivebremsen mates av en bremsestyring med montert beskyttelse. Denne er plassert i koblingsboksen / ISunderdelen eller må monteres i koblingsskapet ( avsnitt " Koblingsmerknader"). Kontroller ledningstverrsnittene bremsestrømmer ( kap. "Tekniske data") Koble til bremsestyringen etter medfølgende koblingsskjema Ved motorer i temperaturklasse H: Monter bremselikeretteren i koblingsskapet! 22 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

23 Ekstrautstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyr som følger med leveransen kobles til i henhold til medfølgende koblingsskjemaer. Temperaturføler TF Spenning skal ikke tilkobles! PTCtermistoren temperaturføler tilsvarer DIN 082. Kontroll av motstandsmåling (måler med U 2.5 V eller I < 1 ma): Måleverdi normal: Ω, varmemotstand > 000Ω Måleverdier polomkoblingsbar med atskilt vikling: Ω, varmemotstand > 000 Ω Viklingstermostater TH Termostatene er som standard seriekoblet og åpner når den tillatte viklingstemperaturen overskrides. De kan kobles i driftsovervåkningssløyfen. V AC V DC Spenning U [V] Strøm (cos ϕ = 1.0) [A] Strøm (cos ϕ = 0,6) [A] Kontaktmotstand maks. 1 ohm ved 5 V = / 1 ma Ekstern vifte Motorstørrelse 71132S System VR System VS 2 V DC ± 20 % 1 x 230 V AC, 50 Hz Tilkobling hurtigkontakt Tilkobling i separat koblingsboks Maks. tilkoblingstverrsnitt 3x1 mm 2 Maks. tilkoblingstverrsnitt 3x 1.5 mm 2 Kabelnippel Pg7 med innvendig diameter 7 mm Kabelnippel M16x1.5 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 23

24 5 Ekstrautstyr Den eksterne kjøleviften VR er tilgjengelig for 2 V likespenning og for V vekselspenning. 2V DC AXX Utførelsen for vekselspenning har en ekstern kjølevifte VR og koblingsnettdelen UWU51A ( figuren under). Inngang: V AC 6 % / + 10 %, 50/60 Hz Utgang: 2 V DC 1 % / + 2 %, 1,25 A Tilkobling: Skruklemmer 0,2... 2,5 mm 2, pluggbar Kapsling: IP20; montering på bæreskinne EN i koblingsskap ,5 8, AXX Informasjon om tilkobling av ekstern kjølevifte VR finnes på koblingsskjemaet VR (bestillingsnummer: ) Motorstørrelse 132M280 System V 3 x 00 V AC, 50 Hz Tilkobling i separat koblingsboks Maks. tilkoblingstverrsnitt x1.5 mm 2 Kabelnippel M16x1.5 Ved systemet VS er eventuelt en transformator tilgjengelig for å kunne tilpasses en spenning som avviker fra standarden. Systemene VS og V levers også for 60 Hz. Informasjon om tilkobling av systemene VS og V finnes på koblingsskjemaet VS eller V (bestillingsnummer: ). 2 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

25 Ekstrautstyr 5 Giveroversikt Giver For SEWmotor Givertype Aksel ES1T 1) ES1S 2) ES1R ES1C ES2T 1) ES2S 2) ES2R ES2C EV1T 1) EV1S 2) EV1R EV1C NV11 NV21 CT/DT/CV/ DV CV/DV S CT/CV DT/DV Impulsgiver Utgående aksel Spesifikasjon Aspor A+Bspor Forsyning Signal 5 V DC regulert 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC regulert 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC regulert 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 1 impuls/omdreining, lukker NV12 Utgående Aspor 2 impulser/omdreining, DT/DV S Initiator 2 V aksel DC NV22 A+Bspor lukker NV16 Aspor 6 impulser/omdreining, NV26 A+Bspor lukker AV1Y AV1H 3) CT/CV DT/DV Absoluttverdigiver Sprede/ ekspansjonsaksel HIPERFACE giver 1) anbefalt giver for drift med MOVITRAC 31C 2) anbefalt giver for drift med MOVIDRIVE 3) anbefalt giver for drift med MOVIDRIVE compact Utgående aksel 15/2 V DC MSSI grensesnitt og 1 V ss sin/cos 12 V DC RS85grensesnitt og 1 V ss sin/cos Merknader til tilkobling av impulsgiver ES1./ES2./EV1. og absoluttverdigiveren AV1Y og AV1H finnes på følgende koblingsskjemaer: Koblingsskjema impulsgiver ES1./ES2. eller EV1.: Bestillingsnummer Koblingsskjema absoluttverdigiver AV1Y: Bestillingsnummer Koblingsskjema absoluttverdigiver AV1H: Bestillingsnummer Givertilkobling Når giveren tilkobles omformeren, må alltid merknadene i driftsveiledningen til respektiv omformer følges! Maksimal ledningslengde (omformer giver): 100 m ved en kapasitans 120 nf/km Leder tverrsnitt: 0,20...0,5 mm 2 Bruk skjermede ledninger med parvis revolverte ledere (unntak: ledning for HTLgiver) og legg skjermen med stor flate på begge sider: på giveren i kabelnippelen eller i giverkontakten ved omformer på elektronikkskjermklemmen eller på huset til subdkontakten Legg giverkablene tilstrekkelig atskilt fra kraftkablene med en avstand på minst 200 mm. Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 25

26 6 I 0 Forutsetninger for idriftsetting 6 Idriftsetting 6.1 Forutsetninger for idriftsetting Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved idriftsetting, se kapittel 2! Kontroller før idriftsetting at driften er uten skader og ikke mekanisk blokkert tiltakene i henhold til kapittel "Klargjøring" er utført etter en lang lagringstid alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført dreieretningen på motoren/giret stemmer (motor medurs: U, V, W etter L1, L2, L3) alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig installert alle motorverninnretningene er aktive og innstilt på merkestrømmen til motoren bremsens håndløfter med automatisk retur brukes ved heisedrifter ingen andre farekilder er til stede Kontroller under idriftsetting at motoren går feilfritt (ingen overbelastning, ingen turtallssvingninger, sterk støyutvikling o.l.). riktig bremsemoment er stilt inn tilsvarende den aktuelle applikasjonen ( kap. "Tekniske data") ved problemer ( kap. "Driftsforstyrrelser") Ved bremsemotorer med håndløfter med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. 26 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

27 Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre I Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre X AXX Mål "x" etter montering Motor Mål "x" etter montering DT71/ mm DT90/DV mm DV112/132S 9.0 mm DV132M160M 11.0 mm DV160L mm DV mm Det er ikke tillatt å starte motoren i sperreretning (legg merke til faseposisjonen ved tilkobling). Vær oppmerksom på dreieretningen på endeakselen og antall steg når motoren monteres på giret. For kontroll kan tilbakeløpssperren drives én gang i sperreretning med halv motorspenning. 1. Koble motoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling 2. Ta av viftedekslet (1) og viften (2), fjern sylinderskruene (3) 3. Fjern Vringen () og tetningsflensen med filtring (5) (samle opp fett for gjenbruk). Fjern låseringen (6) (ikke ved DT71/80), i tillegg ved DV132M160M fjernes passkivene (10) 5. Medbringeren (8) og kjedet til klemmeenheten (9) trekkes av komplett ved hjelp av gjengeboringene (7), drei 180 og press på igjen 6. Fyll på fettet igjen 7. Viktig! Kjedet til klemmeenheten får ikke utsettes for slag eller trykk materialskader! 8. Under innpressingsforløpet rett før klemmeenheten går inn i ytterringen dreies rotorakselen langsomt i dreieretning for hånd. Klemmeenheten glir dermed lettere inn i ytterringen. 9. Monter de resterende komponentene til tilbakeløpssperren fra til 2 i motsatt rekkefølge, følg monteringsmålet "x" for Vringen (). Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 27

28 7 Feil på motoren 7 Driftsforstyrrelser 7.1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på kabel Kontroller og om nødvendig korriger tilkoblinger Bremsen frigjøres ikke kap. "Feil på bremsen" Brent sikring Skift ut sikringen Motorvern utløst Kontroller motorvernet med hensyn til riktig innstilling, eliminer feilen Motorkontaktoren kobler ikke, feil i styringen Kontroller styringen til kontaktoren, eliminer feilen Motoren kan vanskelig startes eller starter ikke Motoren starter ikke ved stjernekobling, bare ved trekantkobling Motoren er utlagt for trekantkobling, men er koblet i stjerne Spenning eller frekvens avviker fra skalverdien i hvert fall ved innkobling Dreiemoment ved stjernekobling er ikke tilstrekkelig Korriger koblingen Kontaktfeil på stjernetrekantbryter Feil dreieretning Motoren er feil tilkoblet Bytt to faser Motoren brummer og har høyt strømforbruk Sikringen ryker eller motorvernet løser straks ut Sterk turtallsreduksjon ved belastning Motoren blir for varm (mål temperaturen) Bremsen frigjøres ikke Defekt vikling Rotoren slarker Kortslutning i ledningen Kortslutning i motoren. Ledningen er feil tilkoblet Jordfeil på motoren Overbelastning Spenningsfall Overbelastning Kjølingen er utilstrekkelig For høy omgivelsestemperatur Motoren er koblet i trekant istedenfor som fastsatt i stjerne Tilførselledningen har løskontakt (en fase mangler) Brent sikring Nettspenningen avviker med mer enn 5 % fra motormerkespenningen. Høyere spenning påvirker motorer med høye poltall spesielt ugunstig da tomgangsstrømmen allerede ligger nær merkestrømmen ved normal spenning. Merkedriftsmodus (S1 til S10, DIN 57530) er overskredet ved for stor koblingshyppighet Sørg for bedre nettforhold; kontroller tverrsnittet på tilførselledningen Hvis ikke trekantkoblingsstrømmen er for høy, start direkte, ellers er det behov for større motor eller spesialutførelse (kontakt SEW) Eliminer feilen kap. "Feil på bremsen" Motoren må repareres ved autorisert verksted Fjern kortslutningen La et autorisert verksted eliminere feilen Korriger koblingen La et autorisert verksted eliminere feilen Gjennomfør ledningsmåling, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Øk tverrsnittet på tilførselledningen Gjennomfør ledningsmåling, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Korriger kjølelufttilførselen hhv. frigjør kjølelufttilgangen, bruk en ekstern vifte om nødvendig. Merk tillatt temperaturområde Korriger koblingen Utbedre løskontakten Finn årsaken og utbedre (se ovenfor); skift ut sikringen Motoren tilpasses nettspenningen Merkedriftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift For høyt støynivå Kulelager er i spenn, smusset eller skadet Rett motoren opp på nytt, kontroller kulelager ( kap. "Godkjente kulelagertyper"), smør om nødvendig ( kap. "Smøremiddeltabell rullelager SEWmotorer"), skift ut om nødvendig Vibrasjon ved roterende deler Fjern årsaken eller avbalanser Fremmedlegemer i kjøleluftribbene Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel 28 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

29 Feil på bremsen Feil på bremsen Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Feil spenning på bremsestyreenheten Tilkoble riktig spenning Svikt ved bremsestyreenheten Skift ut bremsestyringen, kontroller indre motstand og isolasjon på bremsespolene, kontroller koblingsenhetene Maksimal tillatt arbeidsluftspalte overskrides Mål arbeidsluftspalten henholdsvis juster fordi bremsebelegget er nedslitt Spenningsfall i tilførselledningen >10 % Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller kabeltverrsnittet Manglende kjøling, bremsen blir for varm Bremselikeretter type BG skiftes ut med BGE Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Skift ut komplett brems med bremsestyring (autorisert verksted), kontroller koblingsenheter Motoren bremser ikke Arbeidsluftspalten er ikke korrekt Mål arbeidsluftspalten henholdsvis juster Slitte bremsebelegg Utskifting av komplett bremseskive Bremsemomentet er feil Endre bremsemomentet ( kap. "Tekniske data") Med antall og type bremsefjærer Brems BMG 05: Ved montering av spolen tilsvarende brems BMG 1 Brems BMG 2: Ved montering av spolen tilsvarende brems BMG Bare BM(G): Arbeidsluftspalten er så stor at Justering av arbeidsluftspalten stillemutterne ligger inntil Kun BR03, BM(G): Håndløfteren er ikke riktig Juster stillemutterne korrekt justert Bremsen aktiveres med forsinkelse Lyder i området til bremsen Bremsen kobles på vekselspenningssiden Slitasje på fortanningen på grunn av ujevn start Pendelmomenter på grunn av feilaktig innstilt frekvensomformer Koble til på like og vekselspenningssiden (for eksempel BSR); følg koblingsskjema Kontroller prosjekteringen Kontroller/korriger innstillingen på frekvensomformeren i henhold til driftsveiledningen 7.3 Feil ved drift med frekvensomformer Ved motordrift med frekvensomformer kan også symptomene som beskrives i kapittel "Feil på motoren" forekomme. Forklaring til aktuelle problemer samt problemløsninger finnes i driftsveiledningen til frekvensomformeren. Kundeservice Oppgi følgende opplysninger når du kontakter SEW kundeservice for hjelp: Data på merkeskiltet (komplett) Feilens type og omfang Når og under hvilke omstendigheter er feilen oppstått Sannsynlig årsak Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 29

30 8 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 8 Kontroll / vedlikehold Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten! Skift alltid ut bremsestyringen/likeretteren når bremsespolen skiftes ut! Motorer kan bli svært varme under drift forbrenningsfare! Sikre eller senk heisedrifter (fare for at de raser ned) Før arbeidene begynner skal motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 8.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Tidsintervall Hva gjør man? Brems BMG02 BR03 BMG058 BM1562 BMG61/122 uten givermontering Brems BMG02 BR03 BMG058 BM1562 BMG61/122 med givermontering Ved bruk som arbeidsbrems: Minst hver driftstime 1) Ved bruk som holdebrems: Avhengig av belastningsforhold hvert 2. til. år 1) Kontroller bremsen Mål tykkelsen på bremseskiven Bremseskive, belegg Mål arbeidsluftspalten henholdsvis juster Ankerskive Medbringer / fortanning Trykkringer Kontroller bremsen Sug opp støv Unntatt BMG61/122 med givermontering: Kontrollere kontaktorene, skift ut om nødvendig (for eksempel brente kontaktsett) Måling av arbeidsluftspalte BMG61/122 med givermontering: Vedlikeholdsarbeider får kun utføres av SEWEURODRIVE! Motor Kontroller motoren: Kontroller kulelager, skift ut om nødvendig Skift ut akseltetningsringen Hver driftstime Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel Motor med tilbakeløpssperre Skift ut flytende fett for tilbakeløpssperren Tachogenerator Kontroll / vedlikehold i henhold til medfølgende driftsveiledning Drift Varierende (avhengig av ytre påvirkninger) Utbedring henholdsvis fornyelse av overflatebehandlingen / rustbeskyttelsen 1) Slitasjetider påvirkes av mange faktorer og kan være korte. De nødvendige kontroll/vedlikeholdsintervallene må av anleggsmontøren vurderes individuelt i henhold til prosjekteringsdokumentasjonen (for eksempel Praktisk drivteknikk,. bind). 30 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

31 Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Før arbeidene begynner skal motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! Inkrementalgiver (impulsgiver) EV1. / absoluttverdigiver AV1H EV EV AV1H AV1H Demontering av EV1. / AV1H ved motorer til størrelse AXX Demontering av EV1. / AV1H ved motorer fra størrelse AXX Forklaring 220 Giver 236 Mellomflens 369 Deksel 232 Sylinderskrue 251 Spennskive 550 Brems 233 Clutch 361 Deksel / viftedeksel 703 Sekskantskrue 23 Sekskantskrue 366 Sylinderskrue Demonter dekselplaten eller viftedekslet (361). Dersom slikt utstyr finnes, demonteres den eksterne viften først. Løsne sylinderskruen (366) på mellomflensen og ta av dekslet (369). Løsne klemme nav forbindelsen til koblingen. Løsne sylinderskruene (232) og drei spennskivene (251) utover. Ta giveren (220) av sammen med koblingen (233). Vipp av mellomflensen (236) etter at skruene er (23) demontert. Merknad! Ved remontering må man passe på at rundgangsnøyaktigheten på akseltappen er 0,05 mm. Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 31

32 8 Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Demonter inkrementalgiver (impulsgiver) ES1. / ES AXX Forklaring 220 Giver 361 Deksel 367 Festeskrue 733 Festeskrue momentarm Demonter (361) dekslet. Løsne festeskruene (733) til momentarmen. Åpne skrulokket på baksiden av impulsgiveren (220). Åpne den sentrale festeskruen (367) ca. 23 omdreininger og løsne konusen med lette slag på skruehodet. Deretter skrus festeskruen ut og impulsgiveren trekkes av. Merknad! Ved remontering: Givertappene påføres Nocofluid Stram den sentrale festeskruen (367) med 2,9 Nm. 32 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

33 Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems 8 Demonter initiator NV1. / NV CXX OBS! Viftehjulet må stå helt stille! Trekk ut kontakten Trekk av viftedekslet inklusive NV1. / NV2., vær da forsiktig slik at initiatoren ikke skades. Dersom monteringsblokken er demontert fra viftedekslet eller løsnet, må man være oppmerksom på følgende ved remonteringen: Koblingsflaten til initiatoren justeres i en avstand på 3,5 mm fra prismekanten ( figuren over). Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 33

34 8 Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor 8.3 Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor Eksempel: motor DFT AXX Forklaring 1 Låsering 8 Låsering 15 Sekskantskrue 2 Oljeavviser 9 Rotor 16 Vring 3 Akseltetningsring 10 Nilosring 17 Vifte Låseskrue 11 Kulelager 18 Låsering 5 A(flens) lagerskjold 12 Passkive 19 Viftedeksel 6 Låsering 13 Stator 20 Dekselskrue 7 Kulelager 1 Blagerskjold 3 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

35 Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor 8 Forløp Koble motoren og bremsen spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 1. Dersom slikt utstyr finnes, demonteres ekstern vifte og giver ( kap. "Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems") 2. Demonter flens henholdsvis viftedekslet (19), viften (17) 3. Demonter sekskantskruene (15) fra A (5) og Blagerskjoldet (1), løsne statoren (13) fra Alagerskjoldet. Ved motorer med brems BM/BMG: Åpne koblingsbokslokket, løsne bremsekabelen fra likeretteren Trekk Blagerskjoldet med brems fra statoren og løft av forsiktig (bremsekabel medføres om nødvendig med trekktråd) Trekk av stator ca. 3 cm 5. Ved motorer med brems BMG02, BR03: Fjern bremsen komplett med løftebøylen (ved utførelse med håndløfter) 6. Visuell kontroll: Finnes fuktighet eller girolje innvendig i statoren? Hvis nei, fortsett med trinn 9 Hvis fuktighet finnes, fortsett med trinn 7 Hvis girolje, la et autorisert verksted reparere motoren 7. Hvis det finnes fuktighet innvendig i statoren: Ved girmotorer: Demonter motoren fra giret Ved motorer uten gir: Demonter Aflensen Demonter rotoren (9) 8. Rengjør viklingen, tørk og kontroller elektrisk ( kap. "Klargjøring") 9. Skift ut kulelageret (7, 11) (bruk bare godkjente kulelager kap. "Godkjente kulelagertyper") 10.Skift ut akseltetningsringen (3) i Alagerskjoldet 11.Statorsetet tettes på nytt og Vringen eller labyrinttetningen (DR63) påføres fett 12.Monter motoren, bremsen osv. 13.Deretter kontrolleres giret ( driftsveiledning Gir) Smøring av tilbakeløpssperre Tilbakeløpssperren er satt inn med rustbeskyttende fett Mobil LBZ fra fabrikken. Dersom du ønsker å bruke et annet fett, skal det tilsvare NLGIklassen 00/000 med en grunnoljeviskositet på 2 mm 2 /s ved 0 C på basis av litiumsåpe og mineralolje. Temperatur bruksområdet strekker seg fra 50 C til +90 C. Tabellen under viser nødvendig fettmengde. Motortype 71/80 90/ / M/160M 160L/225 Fett [g] Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 35

36 8 Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems BMG02 8. Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems BMG02 Måle tykkelsen på bremseskivene, skifte ut bremsen BMG02 Tilstanden på bremseskiven fastsettes ved å måle tykkelsen på skiven. Dersom skivetykkelsen ligger under minimumsverdien, må bremsen BMG02 skiftes ut ( figuren under). Arbeidsluftspalten kan ikke etterjusteres. 1 2 d AXX 1. Koble motor og brems spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Skru ut håndløfteren (1) (ved utførelse med håndløfter). Demonter viftedekslet og viften 3. Løsne skruene (2) og fjern bremsen komplett med løftebøylen (ved utførelse med håndløfter). Mål tykkelsen "d" på bremseskiven (3): Brems Tykkelsen "d" på bremseskiven [mm] Maks. bremsemoment Type Maks. Min. [Nm] BMG Dersom skivetykkelsen ligger under minimumsverdien, må bremsen skiftes ut komplett. 6. Monter bremsen komplett på motoren: Pass på at fortanningen på bremseskiven () griper inn i fortanningen på medbringeren (5). Før de elektriske forbindelseskablene til bremsen inn i koblingsboksen via B lagerskjoldet og innvendig på motoren 7. Monter bremsen med skruene (2) på Blagerskjoldet. 8. Monter viften og viftedekslet igjen, skru på håndløfteren (1) (ved utførelse med håndløfter) Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

37 Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BR Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BR AXX Forklaring 1 Medbringer 7 Bremseskive 13 Håndspak 2 Bøyle 8 Ankerskive med pinneskrue 1 Løftebøyle 3 Låsering 9 Dempingsplate 15 Tetningsring Friksjonsplate 10 Bremsefjærer 16 Låsemutter 5 Skrue 11 Spole 17 Kjeglefjær 6 Styrering 12 Skrue 18 Tetningselement Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 37

38 8 Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BR03 Kontroll av brems BR03, måling av arbeidsluftspalten Arbeidsluftspalten kan ikke etterjusteres og kan kun måles via ankerskivens løftehøyde, som oppstår når bremsen frigjøres. 1. Koble motor og brems spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Skru ut håndløfteren (13) (ved utførelse med håndløfter). Demonter viftedekslet og viften 3. Demonter låsemutterne (16) og fjern kjeglefjærene (17) og løftebøylen (1) ved utførelse med håndløfter. Mål avstanden x ( figuren under) når bremsen står stille: X 50066AXX Fra enden på pinneskruen som sitter på ankerskiven (8) og fram til spolen (11) 5. Frigjør bremsen elektrisk 6. Mål avstanden x når bremsen frigjøres: Fra enden på pinneskruen som sitter på ankerskiven (8) og fram til spolen (11) 7. Differansen tilsvarer arbeidsluftspalten, det vil si løftehøyden på ankerskiven (18): Er arbeidsluftspalten 0,8 mm, monter kjeglefjærene (17), løftebøylen (1) og låsemutterne (16) Er arbeidsluftspalten 0,8 mm, må bremsen skiftes komplett ut Juster lengdeklaringen "s" mellom kjeglefjærene (flattrykte) og stillemutterne via stillemutterne ( figuren under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BR BXX Viktig! Lengdeklaringen "s" er nødvendig for at ankerskiven kan trekke etter ved slitasje på bremseskiven. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 38 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

39 Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BR Monter demonterte komponenter. Sett ny brems (når arbeidsluftspalten 0,8 mm) komplett på motoren ( figuren under) Pass på at fortanningen på bremseskiven griper inn i fortanningen på medbringeren og at kontakten på motorsiden passer i kontaktbøssingen på bremsesiden AXX Endring av bremsemoment BR03 Bremsemomentet kan trinnvis endres ( kap. "Bremsearbeid, arbeidsluftspalte, bremsemomenter brems BR03, BMG058") Ved å montere ulike bremsefjærer Med antall bremsefjærer 1. Koble motor og brems spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Skru ut håndløfteren (13) (ved utførelse med håndløfter). Demonter viftedekslet og viften 3. Løsne skruene (12) og fjern bremsen komplett med løftebøylen (ved utførelse med håndløfter). Løsne skruene (5) og fjern styreringen (6) med friksjonsplaten (), bremseskiven (7), ankerskiven (8) og dempingsplaten (9) 5. Ta bremsefjærene (10) ut av spolen (11) og skift dem ut med nye 6. Plasser nye bremsefjærer symmetrisk 7. Skyv dempingsplaten (9) over de to pinneskruene som sitter på ankerskiven (8) slik at siden med innpregningen ligger inntil ankerskiven 8. Ankerskive (8): legg på bremsefjærene (10) sammen med dempingsplaten (9) skyv pinneskruene som sitter på ankerskiven (8) gjennom boringen på spolen (6), pass på at ankerskiven plasseres riktig 9. Legg bremseskiven (7) med den plane siden på ankerskiven (8) Merknad! Belegget får ikke komme i berøring med fett eller olje! 10.Legg styreringen (6) med friksjonsplaten () på bremseskiven (7), trykk nedover og monter skruene (5) Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 39

40 8 Kontroll / vedlikeholdsarbeider brems BR03 11.Ved utførelser med håndløfter: Sett på kjeglefjærene (17) og løftebøylen (1), monter låsemutterne (16) Ved håndløfter: Juster lengdeklaringen "s" mellom kjeglefjærene (flattrykte) og stillemutterne via stillemutterne ( figuren under) s 01111BXX Brems Lengdeklaring s [mm] BR03 2 Viktig! Lengdeklaringen "s" er nødvendig for at ankerskiven kan trekke etter ved slitasje på bremseskiven. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 12.Monter bremsen komplett på motoren ( figuren under): Pass på at fortanningen på bremseskiven griper inn i fortanningen på medbringeren og at kontakten på motorsiden passer i kontaktbøssingen på bremsesiden AXX 13.Monter viften og viftedekslet igjen, skru på håndløfteren (10) (ved utførelse med håndløfter) 0 Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1051 126 / N SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse Utgave 07/2000 Driftsveiledning 10504524 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 4 1 2 Oppbygging MOVI-SWITCH... 5 2.1 Typebetegnelser,

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Synkrone servomotorer DFS / CFM Utgave 11/2008 11354429 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP Utgave 07/2007 11651938 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 NO Norsk Driftsinstruks 819150-00 Kondensatavleder UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h edelstål, UNA 27h 1 Innhold Viktige merknader Side Formålstjenlig bruk...4

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer