Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/ / NO Håndbok

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Gyldige komponenter Viktig informasjon Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drivenheter Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordeler Oppbygging av enheten Feltbussgrensesnitt Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt Feltfordeler Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt-feltfordeler MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter Tiltrekkingsmomenter Feltbussgrensesnitt MF../MQ Feltfordeler Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling AS-Interface-kabel Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling med enkeltuttak og 24 V sløyfe Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til AS-Interface-grensesnittene MFK Tilkobling av prefabrikkerte kabler Idriftsettelse Oppstartprosedyre Tilordning av AS-interface-adresse Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK Oversikt over funksjonsmodulene Beskrivelse av funksjonsmodulene Indekstilordning av funksjonsmoduler Merknader til parameteroverføringen Skrive parameterstreng Lese parameterstreng Lese diagnostikk MFK-systemfeil/MOVIMOT -feil Beskrivelse av LED-displayet Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Operatørpanel MFG11A MOVILINK -enhetsprofil MFK-diagnostikk MFK-diagnostikkgrensesnitt MOVIMOT -diagnostikk Statusdiode (LED) Feiltabell Tekniske data Tekniske data AS-Interface-grensesnitt MFK Tekniske data feltfordeler Endringsindeks Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 3

4 1 Gyldige komponenter 1 Gyldige komponenter Denne håndboken gjelder for følgende produkter: Tilkoblingsmodul..Z.1. med feltbussgrensesnitt 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) AS-Interface MFK 21A / Z61A MFK 22A / Z61A Feltfordeler..Z.3. med feltbussgrensesnitt ingen I/O 4 x I / 2 x O (M12) AS-Interface MFK 21A / Z63A MFK 22A / Z63A Feltfordeler..Z.6. med feltbussgrensesnitt 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) AS-Interface MFK 21A / Z66F / AF6 MFK 22A / Z66F / AF6 Feltfordeler..Z.7. med feltbussgrensesnitt 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) AS-Interface MFK21A/MM../Z67F. MFK22A/MM../Z67F. Feltfordeler..Z.8. med feltbussgrensesnitt 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) AS-Interface MFK21A/MM../Z68F./AF6 MFK22A/MM../Z68F./AF6 4 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

5 Viktig informasjon 2 2 Viktig informasjon Sikkerhetsmerknader og advarsler Du må være oppmerksom på sikkerhetsmerknadene og advarslene i denne håndboken! Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige skader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på apparat og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon. Dokumenter som gjelder i tillegg Driftsveiledning MOVIMOT MM..C Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV Håndbok Posisjonering og sekvensstyring IPOS plus Ved bruk av MOVIMOT eller feltfordelere i sikkerhetsapplikasjoner må de supplerende dokumentene Sikker utkobling for MOVIMOT Betingelser og Sikker utkobling for MOVIMOT Applikasjoner følges. Det er bare tillatt å bruke komponenter i sikkerhetsapplikasjoner når disse uttrykkelig er levert av SEW-EURODRIVE i denne utførelsen! Korrekt bruk MOVIMOT -drivenheter egner seg for bruk i industrianlegg. De tilsvarer gyldige normer og forskrifter og tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. MOVIMOT egner seg bare i begrenset grad for applikasjoner med heisemaskinerier! Tekniske data og opplysninger om godkjente betingelser på driftsstedet finner du på motorskiltet og i denne driftsveiledningen. Disse opplysningene må overholdes! Driften skal ikke startes opp (godkjenning av forskriftsmessig drift) før det er fastslått at maskinene oppfyller EMC-retningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktet er i samsvar med maskinretningslinjen 98/37/EF (ta også hensyn til EN 60204). Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 5

6 2 Viktig informasjon Driftsomgivelser Uten spesiell tilpasning er følgende forbudt: Bruk i eksplosjonsbeskyttede områder Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Bruk i ikke-stasjonære applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og støtbelastninger som overskrider kravene ifølge EN Bruk i applikasjoner hvor bare MOVIMOT -omformeren (uten overordnede sikkerhetssystemer) ivaretar sikkerhetsfunksjoner som garanterer maskin- og personvern. Avfallshåndtering Dette produktet består av: jern aluminium kobber kunststoff elektroniske komponenter Destruer delene i samsvar med gjeldende forskrifter! 6 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

7 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drivenheter 3 3 Sikkerhetsmerknader 3.1 Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drivenheter Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Installasjons-, idriftsettelses- og servicearbeid skal kun utføres av elektro-fagfolk med adekvat opplæring i arbeidsvern i samsvar med gjeldende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Vernetiltak og verneinnretninger må svare til gjeldende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig vernetiltak: Jording av MOVIMOT og feltfordeleren. Enheten oppfyller alle krav om sikker adskillelse av effekt- og elektronikkoblinger iht. EN For at en slik sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilkoblede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse. MOVIMOT -omformeren må kobles fra nettet før den demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Så snart det foreligger nettspenning på MOVIMOT eller feltfordeleren, må koblingsboksen eller feltfordeleren låses, og MOVIMOT -omformeren må være skrudd på. Det at en drifts-led og andre indikatorelementer slukner, er ingen indikator for at enheten er koblet fra nettet og fri for spenning. Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren stanser. Utbedring av feilen eller en reset kan føre til at motoren starter igjen av seg selv. Dersom dette ikke er tillatt av hensyn til sikkerheten, må MOVIMOT - omformerne kobles fra nettet før feilen utbedres. OBS fare for forbrenning: Overflatetemperaturen på MOVIMOT -omformeren (særlig på kjølelegemet) kan være mer enn 60 C under drift! Ved bruk av MOVIMOT eller feltfordelere i sikkerhetsapplikasjoner må det supplerende dokumentet Sikker utkobling for MOVIMOT følges. Det er bare tillatt å bruke komponenter i sikkerhetsapplikasjoner når disse uttrykkelig er levert av SEW- EURODRIVE i denne utførelsen! Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 7

8 3 Sikkerhetsmerknader Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordeler 3.2 Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordeler MFZ.3. Enheten skal kobles fra nettet før bussmodulen eller motorpluggen fjernes. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Under drift må bussmodulen og hybridkabelens plugg være plugget i og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.6. Enheten skal kobles fra nettet før dekslet for nettilkobling på koblingsboksen demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Viktig: Bryteren kobler bare MOVIMOT fra nettet. Klemmene på feltfordeleren er fortsatt koblet til nettspenningen etter at servicebryteren er betjent. Under drift må dekslet for nettilkobling på koblingsboksen og hybridkabelens plugg være koblet til og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.7. MOVIMOT -omformeren må kobles fra nettet før den demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Under drift må MOVIMOT -omformeren og hybridkabelens plugg være plugget i og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.8. Enheten skal kobles fra nettet før dekslet for nettilkobling på koblingsboksen eller MOVIMOT -omformeren demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Viktig: Servicebryteren kobler bare den tilkoblede motoren fra nettet. Klemmene på feltfordeleren er fortsatt koblet til nettspenningen etter at servicebryteren er betjent. Under drift må dekslet for nettilkobling på koblingsboksen, MOVIMOT -omformeren og hybridkabelens plugg være koblet til og skrudd fast på feltfordeleren. 8 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

9 Oppbygging av enheten Feltbussgrensesnitt 4 4 Oppbygging av enheten 4.1 Feltbussgrensesnitt Feltbussgrensesnitt MF.21/MQ AXX 1 Diagnostikkdioder (LED) 2 Diagnostikkgrensesnitt (under nippelen) Feltbussgrensesnitt MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diagnostikkdioder (LED) 2 Diagnostikkgrensesnitt (under nippelen) 3 M12-tilkoblingsbøssinger 4 Statusdiode (LED) Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 9

10 4 Oppbygging av enheten Feltbussgrensesnitt Modulunderside (alle MF../MQ..- varianter) CDE 1 Forbindelse til tilkoblingsmodulen 2 DIP-brytere (avhengig av variant) 3 Tetning Enhetsoppbygging tilkoblingsmodul MFZ AXX 1 Koblingslist (X20) 2 Potensialfri klemmeblokk for 24 V gjennomgangskabling (Obs: Skal ikke brukes til skjerming!) 3 Kabelnippel M20 4 Kabelnippel M12 5 Jordklemme 6 På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11) På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11) To EMC-kabelnipler er inkludert i leveransen. 10 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

11 Oppbygging av enheten Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt MFK 21 A / Z61 A Variant Tilkoblingsmodul: Z11 = for InterBus Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-Interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilkobling via klemmer) 22 = 4 x I / 2 x O (tilkobling via hurtigkontakter + klemmer) 32 = 6 x I (tilkobling via hurtigkontakter + klemmer) 23 = 4 x I / 2 x O (FO rugged line, kun for InterBus) 33 = 6 x I (FO rugged line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus med integrert mikrostyring MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS med integrert mikrostyring MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet med integrert mikrostyring MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 11

12 4 Oppbygging av enheten Feltfordeler 4.3 Feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) 2 2 x M25 x 1,5 3 2 x M20 x 1,5 4 Tilkobling potensialutligning 5 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 6 Klemmer for feltbusstilkobling (X20) 7 Klemmer for 24 V tilkobling (X21) 8 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 9 På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11) 10 På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11) 12 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

13 Oppbygging av enheten Feltfordeler 4 Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z AXX 1 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 2 Tilkobling potensialutligning 3 Servicebryter med ledningsbeskyttelse (3-dobbel lås, farge: svart/rød) Kun ved utførelse MFZ26J: Integrert retursignalmulighet for servicebryterens stilling. Retursignalet evalueres via den digitale inngangen DI0 (se kapittel Tilkobling av feltbuss-grensesnittene MF../MQ.. sine inn-/utganger (I/O)) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 5 2 x M25 x 1,5 6 Klemmer for buss-, sensor-, aktuator-, 24 V tilkobling (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11), se figuren nedenfor På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11), se figuren nedenfor 06115AXX 8 Klemmeblokk for 24 V gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V tilkobling til X20 9 Pluggbar klemme Safety Power for 24 V MOVIMOT -forsyning (X40) Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 13

14 4 Oppbygging av enheten Feltfordeler Feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT -frekvensomformer 2 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til trefasevekselstrømsmotor (X9) 3 Tilkobling potensialutligning 4 Klemmer for buss-, sensor-, aktuator-, 24 V tilkobling (X20) 5 Pluggbar klemme Safety Power for 24 V MOVIMOT -forsyning (X40) 6 Kabelnippel 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11), se figuren nedenfor På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11), se figuren nedenfor 51325AXX 7 Klemmeblokk for 24 V gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V tilkobling til X20 8 Kabelnippel 2 x M25 x 1,5 9 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 10 Forbindelse til frekvensomformer 11 Klemme for integrert bremsemotstand 12 Klemmer for frigivelse av dreieretning 14 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

15 Oppbygging av enheten Feltfordeler 4 Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 2 Servicebryter (3-dobbel lås, farge: svart/rød) Kun ved utførelse MFZ28J: Integrert retursignalmulighet for servicebryterens stilling. Retursignalet evalueres via den digitale inngangen DI0 (se kapittel Tilkobling av feltbuss-grensesnittene MF../MQ.. sine inn-/utganger (I/O)) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kabelnippel 2 x M25 x 1,5 4 Klemmer for buss-, sensor-, aktuator-, 24 V tilkobling (X20) 5 Kabelnippel 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11), se figuren nedenfor På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11), se figuren nedenfor 06115AXX 6 MOVIMOT -frekvensomformer 7 Tilkobling potensialutligning 8 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til trefasevekselstrømsmotor (X9) 9 Klemmeblokk for 24 V gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V tilkobling til X20 10 Pluggbar klemme Safety Power for 24 V MOVIMOT -forsyning (X40) Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 15

16 4 Oppbygging av enheten Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt-feltfordeler 4.4 Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt-feltfordeler Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFK21A/Z63A Tilkoblingsmodul Z13 = for InterBus Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-Interface Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Eksempel MF.../Z.6., MQ.../Z.6. MFK21A/Z66F/AF6 Koblingsteknikk AF0 = kabelinnføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-Connector/M12-plugg for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS AF3 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24-V DC -forsyning AF6 = M12-hurtigkontakt for AS-interface-tilkobling Tilkoblingsmodul Z16 = for InterBus Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-Interface Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface 16 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

17 Oppbygging av enheten Typebetegnelse AS-Interface-grensesnitt-feltfordeler 4 Eksempel MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. MFK22A/MM15C /Z67F 0 Koblingstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilkoblingsmodul Z17 = for InterBus Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-Interface MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFK22A/MM22C /Z68F 0/AF6 Koblingsteknikk AF0 = kabelinnføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-Connector/M12-plugg for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS AF3 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24-V DC -forsyning AF6 = M12-hurtigkontakt for AS-Interfacetilkobling Koblingstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilkoblingsmodul Z18 = for InterBus Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-Interface MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 17

18 4 Oppbygging av enheten MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) 4.5 MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX 1. Kjøleenhet 2. Forbindelsesplugg for koblingsenhet med omformer 3. Elektronikk-merkeskilt 4. Beskyttelsesdeksel for omformerens elektronikk 5. Potensiometer for skalverdi f1 (ikke synlig), tilgjengelig fra oversiden av tilkoblingsboksens deksel via en nippel 6. Bryter for skalverdi f2 (grønn) 7. Bryter t1 for integratorrampe (hvit) 8. DIP-bryter S1 og S2 (innstillingsmuligheter, se kapittel Idriftsettelse) 9. Status-LED (synlig fra oversiden av tilkoblingsboksens deksel, se kapittel Diagnostikk) 18 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

19 Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter 5 5 Mekanisk installasjon 5.1 Installasjonsforskrifter Ved levering av feltfordelere er motorutgangens hurtigkontakt (hybridkabel) utstyrt med transportvern. Dette gir bare kapsling IP40. For å oppnå spesifisert kapsling må transportvernet fjernes, og den passende motpluggen må stikkes i og skrus fast. Montasje Feltbussgrensesnitt/feltfordelere skal bare stilles opp/monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M5 skruer med tilhørende underlagsskiver for å montere feltfordeler MFZ.3. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 2,8 til 3,1 Nm ( lb.in)). Bruk M6 skruer med tilhørende underlagsskiver for å montere feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 3,1 til 3,5 Nm ( lb.in)). Oppstilling i våtrom eller utendørs Bruk nipler som passer for kablene (bruk om nødvendig reduksjonsstykker). Ikke benyttede kabelinnføringer og M12-tilkoblingsbokser må tettes med låseplugger. Ved kabelinnføring på siden skal kabelen legges med en dryppsløyfe. Før ny montering av bussmodul / tilkoblingsboksens deksel må tetningsflatene kontrolleres og rengjøres ved behov. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 19

20 5 Mekanisk installasjon Tiltrekkingsmomenter 5.2 Tiltrekkingsmomenter MOVIMOT -omformer: 57670AXX Trekk skruene til diagonalt med 3,0 Nm (27 lb.in) for å feste MOVIMOT -omformeren. Feltbussgrensesnitt/tilkoblingsboksens deksel: 57671AXX Trekk til skruene diagonalt med 2,5 Nm (22 lb.in) for å feste feltbussgrensesnittene eller tilkoblingsboksens deksel. 20 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

21 Mekanisk installasjon Tiltrekkingsmomenter 5 Blindplugg kabelinnføringer, F1-potensiometerplugg Trekk til blindpluggene og F1-potensiometerpluggene med 2,5 Nm (22 lb.in) AXX EMC-kabelnipler 56360AXX EMC-kabelnipler som leveres av SEW-EURODRIVE, skal trekkes til med følgende tiltrekkingsmomenter: Nippel M12 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5 Tiltrekkingsmoment 2,5 Nm til 3,5 Nm ( lb.in) 3,0 Nm til 4,0 Nm ( lb.in) 3,5 Nm til 5,0 Nm ( lb.in) 4,0 Nm til 5,5 Nm ( lb.in) Kabelfestet i kabelnippelen må oppnå følgende uttrekkingskraft for kabelen fra kabelnippelen: Kabel med utvendig diameter > 10 mm: Ã 160 N Kabel med utvendig diameter < 10 mm: = 100 N Motorkabel Trekk til motorkabelens skruer med 1,2 til 1,8 Nm ( lb.in) AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 21

22 5 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF../MQ Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. kan monteres på følgende måte: Montering på MOVIMOT -koblingsboks Montering i feltet Montering på MOVIMOT - koblingsboks 1. Brekk ut knock-outs i MFZ-underdelen som vist på figuren nedenfor: X [1] MFZ.. X 57561AXX [1] Bruddkantene som oppstår etter utbrekkingen må eventuelt avgrades! 22 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

23 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF../MQ Monter feltbussgrensesnittet på MOVIMOT -tilkoblingsboksen i samsvar med figuren nedenfor: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 23

24 5 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Montering i feltet Figuren nedenfor viser feltmontering av MF../MQ.. feltbussgrensesnitt: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 [1] MF../MQ.. MF../MQ AXX [1] Skruenes lengde min. 40 mm 24 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

25 Mekanisk installasjon Feltfordeler Feltfordeler Montering av feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z.3. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 25

26 5 Mekanisk installasjon Feltfordeler Montering av feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX 26 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

27 Mekanisk installasjon Feltfordeler 5 Montering av feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.: mm M6 59,5 mm M AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 27

28 5 Mekanisk installasjon Feltfordeler Montering av feltfordeler MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. (størrelse 1) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M AXX 28 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

29 350mm Mekanisk installasjon Feltfordeler 5 Montering av feltfordeler MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. (størrelse 2) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 2): 205 mm M6 290 mm M AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 29

30 6 Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet 6 Elektrisk installasjon 6.1 Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter Riktig valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drivenheter. Gjeldende standarder skal prinsipielt anvendes. I tillegg må det spesielt tas hensyn til følgende punkter: Potensialutjevning Uavhengig av funksjonsjord (vernelederkobling) må det sørges for HF-egnet ekvipotensialkobling med lav motstand (se også VDE 0113 eller VDE 0100 del 540), f.eks. ved flat kontaktoverflateforbindelse på metalldeler (anleggsdeler) bruk av jordbånd (HF-snor) 03643AXX Ledningsskjermen til dataledningen må ikke brukes for potensialutligningen. Datakabler og 24 V forsyning skal legges isolert mot kabler med interferens (f.eks. styrekabler til magnetventiler, motorkabler) Feltfordeler Til forbindelsen mellom feltfordeler og motor anbefales det å bruke de prefabrikkerte SEW-hybridkablene som er konstruert spesielt til dette AXX Kabelnipler Det må brukes en nippel med skjermkontakt på stor flate (følg merknadene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler) Ledningsskjerm Denne komponenten må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping). Den skal ikke bare brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen. Ledningsendene må kobles til en stor flate på enhetens metallhus (via EMCmetallkabelnipler følg merknadene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler) Mer informasjon finner du i SEW-dokumentet Praktisk drivutrustningsteknikk EMC i drivutrustningsteknikk. 30 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

31 Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet 6 Eksempel på forbindelse mellom feltbussmodul MF../MQ.. og MOVIMOT Ved atskilt montering av feltbussmodul MF../MQ.. og MOVIMOT må RS-485-forbindelsen realiseres på følgende måte: Ved felles føring med 24 V DC -forsyningen Bruk skjermede ledninger. Legg skjerm på begge enhetene via EMC-metallkabelnipler på huset (følg merknadene om forskriftsmessig montering av EMC-metallkabelnipler) Parvis tvunnede ledere (se figuren nedenfor) RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX Uten felles føring med 24 V DC -forsyningen Dersom MOVIMOT forsynes med 24 V DC via en atskilt tilførsel, må RS-485-forbindelsen utføres på følgende måte: Bruk skjermede ledninger. Legg skjerm på begge enhetene via EMC-metallkabelnipler på huset (følg merknadene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler) Referansepotensial GND skal prinsipielt føres med de andre ledningene ved RS-485-grensesnitt Tvunnede ledere (se figuren nedenfor) RS+ RS- GND 06174AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 31

32 6 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6.2 Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling av nettledningene Merkespenningen og -frekvensen til MOVIMOT -omformere må stemme overens med verdiene for forsyningsnettet. Kabeltverrsnitt: iht. inngangsstrøm I nett ved merkeeffekt (se Tekniske data). Installer ledningssikring på begynnelsen av nettledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk sikringer av typen D, D0, NH eller servicebrytere. Dimensjoneringen av sikringen svarer til kabeltverrsnittet. Det er ikke tillatt å bruke en konvensjonell jordfeilbryter som sikkerhetsinnretning. Det er tillatt å bruke universal strømsensitive jordfeilbrytere ("Type B") som sikkerhetsinnretning. Under normal drift av MOVIMOT -drivenheter kan det oppstå krypestrømmer > 3,5 ma. Iht. EN kreves det en ekstra PE-forbindelse (min. med samme tverrsnitt som nettledningen) parallelt med jordlederen via isolerte koblingspunkter. Det kan oppstå driftsavhengige krypestrømmer > 3,5 ma. Til koblingen av MOVIMOT -drivenhetene må det brukes kontaktoromkoblerkontaktor i brukskategori AC-3 etter IEC 158. SEW anbefaler å bruke isolasjonsmonitorer med pulskode-målemetode i spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonsmonitoren pga. omformerens kapasitans mot jord. Merknader til jordtilkobling hhv. potensialutligning Følg henvisningene nedenfor ved jordtilkoblingen og/eller potensialutligning: Tillatt tiltrekkingsmoment for nippelen er 2,0 til 2,4 Nm ( lb.in). Ikke tillatt montering Anbefaling: Montering med gaffelformet kabelsko Tillatt for alle tverrsnitt M5 Montering med massiv tilkoblingsledning Tillatt for tverrsnitt opptil maks. 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelformet kabelsko som passer til M5-PE-skruer 32 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

33 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 Tillatt tilkoblingstverrsnitt og klemmenes lasteevne Effektklemmer X1, X21 (skruklemmer) Styreklemmer X20 (fjærklemmer) Tilkoblingstverrsnitt (mm 2 ) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilkoblingstverrsnitt (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømkapasitet 32 A maks. varig strøm 12 A maks. varig strøm Det tillatte tiltrekkingsmomentet på effektklemmene er 0,6 Nm (5 Ib.in). Viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenning for modulbærer MFZ.1: I 24 V DC -forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg 2 stagbolter M4 x 12. Boltene kan benyttes til viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenningen AXX Tilkoblingsboltenes strømkapasitet er 16 A. Tillatt tiltrekkingsmoment for tilkoblingsboltenes sekskantmutre er 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 33

34 6 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Ekstra tilkoblingsmuligheter på feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24 V DC -forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg en klemmeblokk X29 med 2 stagbolter M4 x 12 og en pluggbar klemme X AXX Klemmeblokk X29 kan brukes til viderekoblingen av 24 V DC -forsyningsspenningen som et alternativ til klemme X20. De to stagboltene er forbundet internt med 24 V tilkobling på klemme X20. Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/11) 2 GND 0V24 referansepotensial for modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/13) Den pluggbare klemmen X40 ("Safety Power") er beregnet for ekstern 24 V DC -forsyning til MOVIMOT -omformeren via kontaktor/solid state relé. Dermed kan en MOVIMOT -drive brukes i sikkerhetsapplikasjoner. Du finner informasjon om dette i dokumentene Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C krav og Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C applikasjoner. Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state relé 2 GND 0V24-referansepotensial for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state relé Ved levering er X29/1 forbundet med X40/1 og X29/2 forbundet med X40/2, slik at MOVIMOT -omformeren forsynes med samme 24 V DC -spenning som feltbussmodulen. Strømkapasiteten for de to stagboltene er 16 A, tillatt tiltrekkingsmoment for sekskantmutrene er 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. Strømkapasiteten til skruklemme X40 er 10 A, tilkoblingens tverrsnitt 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG24 til AWG12), tillatt tiltrekkingsmoment 0,6 Nm (5 Ib.in). 34 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

35 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 Oppstillingshøyder over 1000 meter over NN MOVIMOT -drivenheter med nettspenninger på 380 til 500 V kan brukes under følgende rammebetingelser i høyder fra 1000 meter over NN til maksimalt 4000 meter over NN. 1) Varig nominell effekt reduseres på grunn av redusert kjøling over 1000 m (se MOVIMOT -driftsveiledningen). Luftgap og krypelengder er fra 2000 m over NN kun tilfredsstillende for overspenningsklasse 2. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse 3, må et eksternt overspenningsvern brukes i tillegg for å sikre at maksimal overspenning begrenses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Dersom "sikker elektrisk til- og frakobling" kreves, må den i høyder fra 2000 m over NN realiseres utenfor enheten (sikker elektrisk til- og frakobling etter EN ) Den tillatte nominelle nettspenningen på 3 x 500 V opptil 2000 meter over NN reduseres med 6 V for hver 100 meter til maksimalt 3 x 380 V ved 4000 meter over NN. Sikkerhetsutstyr MOVIMOT -drivenheter har integrert sikkerhetsutstyr mot overlast, eksterne innretninger er ikke nødvendig. UL-godkjent installasjon av feltfordelere Bruk kun kobberledninger med temperaturområde 60 / 75 C som tilkoblingskabel. MOVIMOT egner seg til drift i nettforsyninger med jordet midtpunkt (TN- og TTnett), som kan levere en maksimal nettstrøm på 5000 A AC og har en maks. nominell spenning på 500 V AC. En UL-konform bruk av MOVIMOT forutsetter bruk av smeltesikringer med effektdata som ikke overskrider 35 A/600 V. Som eksterne 24 V DC -spenningskilder må det bare brukes godkjente enheter med begrenset utgangsspenning (U max = 30 V DC ) og begrenset utgangsstrøm (I = 8 A). UL-sertifiseringen gjelder kun for drift på spenningsnett med spenninger mot jord opp til maksimalt 300 V. 1) Den maksimale høyden er begrenset med krypelengder samt kapslede komponenter som for eksempel elektrolyttkondensatorer. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 35

36 6 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler EMC-metallkabelnipler EMC-metallkabelniplene som leveres av SEW, må monteres på følgende måte: [1] [1] Viktig: Skjær av isolasjonen og ikke brett den tilbake AXX 36 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

37 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 Tilkoblingskontroll Før man kobler til spenning for første gang, må det utføres en kontroll av kablingen for å forhindre personskader og skader på anlegg og enheter på grunn av kablingsfeil. Koble alle bussmoduler fra tilkoblingsmodulen. Koble alle MOVIMOT -omformere fra tilkoblingsmodulen (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Koble alle hurtigkontakter på motorutgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren. Utfør en kontroll av kablingens isolasjon i samsvar med gjeldende nasjonale standarder. Kontroll av jordingen. Kontroll av isolasjonen mellom nettkabelen og 24 V DC -kabelen. Kontroll av isolasjonen mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen. Kontroll av polariteten til 24-V DC -kabelen. Kontroll av polariteten på kommunikasjonsledningen. Kontroll av nettfaserekkefølgen. Sørg for potensialutligning mellom feltbussgrensesnittene. Etter kontrollen av kablingen Stikk på alle motorutganger (hybridkabler) og skru dem fast. Sett på alle bussmoduler og skru dem fast. Sett på alle MOVIMOT -omformere og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Monter alle koblingsboksdeksler. Tett til pluggforbindelser som ikke er i bruk. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 37

38 AS-i PWR AS-i FLT AS-i PWR SYS-F AS-i PWR AS-i FLT AS-i PWR SYS-F 6 Elektrisk installasjon Tilkobling AS-Interface-kabel 6.3 Tilkobling AS-Interface-kabel AS-Interface- og 24 V tilkobling via gul og svart kabel med dobbelt uttak AS-Interface-grensesnittet MFK.. må kobles til AS-Interface-nettverket via den gule AS-Interface-kabelen. Tilkoblingen foretas via den integrerte AS-Interface-M12-kontakten i tilhørende tilkoblingsmodul (f.eks. feltfordeler MFK../Z66./AF6). I tillegg må AS-Interface-grensesnittet MFK forsynes med 24 V hjelpespenning. MFI AS-Interface AS-i (YE) AUX-PWR (BK) AS-Interfacetilkobling via gul kabel, 24 V forsyning via rundledning MFI AS-Interface 51316AXX 24 V 24 V AS-i (YE) AS-i (YE) 51316AXX Den andre tilkoblingen (avhengig av valgt tilkoblingsmodul) beskrives i de følgende kapitlene. 38 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

39 Elektrisk installasjon Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling modulholder MFZ61 med MOVIMOT [3] MFZ61 (AS-i) X20 MOVIMOT MFZ61A + [2] V RS RS GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ MFK.. [1] [ X X AS-i + 0V24 (AUX-PWR) AS-i - 24V (AUX-PWR) 05983AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] Ved adskilt montasje MFZ61/MOVIMOT : Legg RS-485-kabelens skjerm på MFZ og MOVIMOT -huset ved hjelp av EMC-metallkabelnipler. [2] Sikre potensialutligning mellom alle bussdeltakerne. [3] Tilordning av klemme fra side 45 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 reservert 2 AS-interface - Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 3 reservert 4 reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 6 reservert 7 reservert 8 reservert 9 reservert 10 reservert V (AUX-PWR) Inngang 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT, sensorer V (AUX-PWR) Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for MOVIMOT og sensorer 14 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for MOVIMOT og sensorer V 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT (forbundet med X20/11) 16 RS+ Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND 0V24 referansepotensial for MOVIMOT (forbundet med X20/13) Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 39

40 6 Elektrisk installasjon Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling feltfordeler MFZ63 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ63 + MFK21 MFK22 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X X X AS-i + 0V24 (AUX-PWR) AS-i - 24V (AUX-PWR) 05984AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 reservert 2 AS-interface - Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 3 reservert 4 reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 6-10 reservert X V (AUX-PWR) Inngang 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT og sensorer 2 24 V (AUX-PWR) Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer og MOVIMOT 4 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 6 V2I24 Utgang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) Brokoblet med klemme X21/5 7 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer 8 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer 40 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

41 Elektrisk installasjon Tilkobling med dobbelt uttak 6 Tilkobling feltfordeler MFZ66, MFZ67, MFZ68 MFZ66 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ67 [1] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X MFZ MFK21 MFK22 X X AS-i + 0V24 (AUX-PWR) AS-i - 24V (AUX-PWR) 05985AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] Tilordning av klemme fra side 45 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 reservert 2 AS-interface - Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 3 reservert 4 reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK V (AUX-PWR) Inngang 24 V spenningsforsyning for sensorer V (AUX-PWR) Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer 14 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer 15 V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 16 V2I24 Utgang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X20/15 17 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer 18 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 41

42 6 Elektrisk installasjon Tilkobling med enkeltuttak og 24 V sløyfe 6.5 Tilkobling med enkeltuttak og 24 V sløyfe Tilkobling modulholder MFZ61 med MOVIMOT [3] MFZ61 (AS-i) X20 MOVIMOT MFZ61A + [2] V RS RS GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ MFK.. [1] [1 [4] + - [4] 24 V DC X X AS-i + 0V24 (AUX-PWR) AS-i - 24V (AUX-PWR) 06161AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] Ved adskilt montasje MFZ61/MOVIMOT : Legg RS-485-kabelens skjerm på MFZ og MOVIMOT -huset ved hjelp av EMC-metallkabelnipler. [2] Sikre potensialutligning mellom alle bussdeltakerne. [3] Tilordning av klemme fra side 45 [4] Kablene må omkobles hos kunden Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 reservert 2 AS-interface - Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 3 reservert 4 reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 6 reservert 7 reservert 8 reservert 9 reservert 10 reservert V (AUX-PWR) Inngang 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT, sensorer V (AUX-PWR) Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for MOVIMOT og sensorer 14 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for MOVIMOT og sensorer V 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT (forbundet med X20/11) 16 RS+ Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND 0V24 referansepotensial for MOVIMOT (forbundet med X20/13) 42 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

43 Elektrisk installasjon Tilkobling med enkeltuttak og 24 V sløyfe 6 Tilkobling feltfordeler MFZ63 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ63 + MFK21 MFK22 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X V GND [1] [2] [2] 24 GN [1] X X AS-i + 0V24 (AUX-PWR) AS-i - 24V (AUX-PWR) 06162AXX [1] Kablene må omkobles hos kunden [2] Broer fra fabrikken 0,75 mm 2 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 reservert 2 AS-interface - Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 3 reservert 4 reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 6-10 reservert X V (AUX-PWR) Inngang 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT og sensorer 2 24 V (AUX-PWR) Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer og MOVIMOT 4 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 6 V2I24 Utgang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) Brokoblet med klemme X21/5 7 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer 8 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 43

44 6 Elektrisk installasjon Tilkobling med enkeltuttak og 24 V sløyfe Tilkobling feltfordeler MFZ66, MFZ67, MFZ68 MFZ66 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ67 [1] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X MFZ MFK21 MFK22 24V GND [3] [3] 24V GND [2] [2] X X AS-i + 0V24 (AUX-PWR) AS-i - 24V (AUX-PWR) 06163AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] Tilordning av klemme fra side 45 [2] Kablene må omkobles hos kunden [3] Broer fra fabrikken 0,75 mm 2 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 reservert 2 AS-interface - Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK 3 reservert 4 reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-Interface-dataledning og elektronikkforsyning for MFK V (AUX-PWR) Inngang 24 V spenningsforsyning for sensorer V (AUX-PWR) Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer 14 GND (AUX-PWR) 0V24 referansepotensial for sensorer 15 V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 16 V2I24 Utgang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) Brokoblet med klemme X20/15 17 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer 18 GND2 0V24V referansepotensial for aktuatorer 44 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

45 Elektrisk installasjon Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til AS-Interface-grensesnittene MFK Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til AS-Interface-grensesnittene MFK.. Tilkobling via klemmer ved......feltbussgrensesnitt med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 [1] GND AXX [1] kun MFI23: reservert alle andre MF.. Modul: V2I24 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20 GND 0V24-referansepotensial til sensor 1 21 V024 Utgang 24 V spenningsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND 0V24-referansepotensial til sensor 2 24 V024 Utgang 24 V spenningsforsyning til sensor 2 25 DI2 Inngang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND 0V24-referansepotensial til sensor 3 27 V024 Utgang 24 V spenningsforsyning til sensor 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND 0V24-referansepotensial til sensor 4 30 V024 Utgang 24 V spenningsforsyning til sensor 4 31 DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator 1 32 GND2 0V24 referansepotensial for aktuator 1 33 DO1 Utgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2 0V24 referansepotensial for aktuator 2 35 V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer kun ved MFI23: reservert kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: forbundet med klemme 15 eller GND2 0V24-referansepotensial for aktuatorer kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: forbundet med klemme 17 eller 18 1) brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J for servicebryterens tilbakemeldingssignal (normalt åpen-kontakt). Evaluering via styringen mulig. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 45

46 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til AS-Interface-grensesnittene MFK.. Tilkobling via M12-hurtigkontakt ved......feltbussgrensesnitt MF.22, MQ.22, MF.23 med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger: Sensorer/aktuatorer kobles til via M12-bøssinger eller klemmer Ved bruk av utgangene: Koble 24 V til V2I24 / GND2 Tilkobling med to kanaler av sensorer/aktuatorer på DI0, DI2 og DO0. DI1, DI3 og DO1 kan deretter ikke lenger brukes 24 V (V024) DI0 [1] 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX [1] DI0 må ikke brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J Viktig: Ubenyttede koblinger må utstyres med M12-låsekapper for at kapsling IP65 skal være gitt! 46 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

47 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikkerte kabler Tilkobling av prefabrikkerte kabler Forbindelse mellom feltfordeler MFZ.3. eller MFZ.6. og MOVIMOT (delenummer ) + DT/DV..MM MFZ.3 MFZ AXX Kabeltilkobling MOVIMOT -klemme Ledningsfarge / betegnelse L1 svart / L1 L2 svart / L2 L3 svart / L3 24 V rød / 24V Ø hvit / 0V, hvit / 0V RS+ oransje / RS+ RS- grønn / RS- Jordklemme grønn-gul + skjermende Vær oppmerksom på frigivelsen av dreieretningen 24V 24V L R L R Begge dreieretninger er frigitt Bare dreieretning med urviseren er frigitt; Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser 24V 24V L R L R Bare dreieretning mot urviseren er frigitt; Innstilling av skalverdi for dreieretning med urviseren fører til at driften stanser Driften er sperret eller stanses Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 47

48 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikkerte kabler Forbindelse mellom feltfordeler MFZ.7. eller MFZ.8. og trefasevekselstrømsmotorer (delenummer ) + DT/DV MFZ.8 MFZ AXX Kabelens utvendige skjerm må legges på huset til motorkoblingsboksen via en EMC-metallkabelnippel. Kabeltilkobling Motorklemme Ledningsfarge / betegnelse U1 svart / U1 V1 svart / V1 W1 svart / W1 4a rød / 13 3a hvit / 14 5a blå / 15 1a svart / 1 2a svart / 2 Jordklemme grønn-gul + skjermende (innvendig skjerm) 48 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

49 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikkerte kabler 6 Tilordning av motorer Æ Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z o/min: Ytelse [kw] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 Motor Õ med feltbussgrensesnitt MF.. DFR63L4/TH MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 1) 1) Kombinasjon med økt korttidsmoment Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MQ.. MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 1) DFR63L4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 0 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 1) DT71D4/TH MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 1) DT71D4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 0 MF../ MM05C / Z.7F 0 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 MQ../ MM05C / Z.7F 0 1) DT80K4/TH MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 1) DT80K4/BMG/TH. MF../ MM05C / Z.7F 0 MF../ MM07C / Z.7F 0 1) MQ../ MM05C / Z.7F 0 MQ../ MM07C / Z.7F 0 1) DT80N4/TH MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 1) DT80N4/BMG/TH. MF../ MM07C / Z.7F 0 MF../ MM11C / Z.7F 0 1) MQ../ MM07C / Z.7F 0 MQ../ MM11C / Z.7F 0 1) DT90S4/TH MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 1) DT90S4/BMG/TH. MF../ MM11C / Z.7F 0 MF../ MM15C / Z.7F 0 1) MQ../ MM11C / Z.7F 0 MQ../ MM15C / Z.7F 0 1) DT90L4/TH MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 DT90L4/BMG/TH. MF../ MM15C / Z.7F 0 MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F o/min: Ytelse [kw] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 Motor Ö DFR63L4/TH 1) Kombinasjon med økt korttidsmoment med feltbussgrensesnitt MF.. MF../ MM03C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 1) Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MQ.. MQ../ MM03C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 1) DFR63L4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 1 MF../ MM05C / Z.7F 1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 1 MQ../ MM05C / Z.7F 1 1) DT71D4/TH MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 1) DT71D4/BMG/TH. MF../ MM05C / Z.7F 1 MF../ MM07C / Z.7F 1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 1 MQ../ MM07C / Z.7F 1 1) DT80K4/TH MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 1) DT80K4/BMG/TH. MF../ MM07C / Z.7F 1 MF../ MM11C / Z.7F 1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 1 MQ../ MM11C / Z.7F 1 1) DT80N4/TH MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 1) DT80N4/BMG/TH. MF../ MM11C / Z.7F 1 MF../ MM15C / Z.7F 1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 1) DT90S4/TH MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 DT90S4/BMG/TH. MF../ MM15C / Z.7F 1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 49

50 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikkerte kabler Tilordning av motorer Æ Feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z o/min: Ytelse [kw] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Motor Õ DFR63L4/TH DFR63L4/BMG/TH. DT71D4/TH DT71D4/BMG/TH. DT80K4/TH DT80K4/BMG/TH. DT80N4/TH DT80N4/BMG/TH. DT90S4/TH DT90S4/BMG/TH. DT90L4/TH DT90L4/BMG/TH. DV100M4/TH DV100M4/BMG/TH. DV100L4/TH DV100L4/BMG/TH. 1) Kombinasjon med økt korttidsmoment med feltbussgrensesnitt MF.. MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MQ.. MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / AF.. 1) 50 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

51 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikkerte kabler o/min: Ytelse [kw] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Motor Ö DFR63L4/TH DFR63L4/BMG/TH. DT71D4/TH DT71D4/BMG/TH. DT80K4/TH DT80K4/BMG/TH. DT80N4/TH DT80N4/BMG/TH. DT90S4/TH DT90S4/BMG/TH. DT90L4/TH DT90L4/BMG/TH. DV100M4/TH DV100M4/BMG/TH. 1) Kombinasjoner med økt korttidsmoment med feltbussgrensesnitt MF.. MF../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 1 / AF.. 1) Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MQ.. MQ../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / AF.. 1) Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 51

52 7 I 0 Idriftsettelse Oppstartprosedyre 7 Idriftsettelse 7.1 Oppstartprosedyre Vi anbefaler å koble ut alle spenningsforsyninger før AS-Interface-grensesnittet (MFK) demonteres/monteres! AS-Interface-forbindelsen er gitt permanent med tilkoblingsteknikken som er beskrevet på side 38. AS-Interface-nettet kan derfor fremdeles benyttes selv om grensesnittet er demontert. Følg i tillegg merknadene i kaptittel "Supplerende merknader om idriftsettelse av feltfordelere". 1. Kontroller at tilkoblingen MOVIMOT og AS-Interface-koblingsmodulen (MFZ61, MFZ63, MFZ66, MFZ67 eller MFZ68) er korrekt. 2. Sett DIP-bryter S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Still inn maks. turtall med potensiometer for skalverdi f1 (på MOVIMOT ) f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potensiometerstilling 4. Sett låsepluggen på dekslet (med tetning) inn igjen. 5. Innstill min. frekvens f min med bryter f2 (på MOVIMOT ) Funksjon Innstilling Låsestilling Min. frekvens f min [Hz] Avhengig av valgt funksjonsmodul stiller du inn rampetiden med bryter t1 (på MOVIMOT ) (har ingen betydning ved funksjonsmodul 1). Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 50 Hz. Funksjon Innstilling Låsestilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,3 0,2 0,5 0, Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

53 Idriftsettelse Oppstartprosedyre I Kontroller om ønsket dreieretning er frigitt (på MOVIMOT ). Klemme R Klemme L Forklaring aktivert aktivert Begge dreieretninger er frigitt 24V R L aktivert ikke aktivert Bare dreieretning med urviseren er frigitt Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser 24V R L ikke aktivert aktivert Bare dreieretning mot urviseren er frigitt Innstilling av skalverdi for dreieretning med urviseren fører til at drivenheten stanser 24V R L ikke aktivert ikke aktivert Enheten er sperret, eller drivenheten stanses 24V R L 8. Tilordning av ønsket AS-Interface-adresse foregår enten via en adresseringsenhet (se neste kapittel) eller senere via en master (se beskrivelsen av AS-Interfacemaster). 9. Koble til AS-interface-spenning og 24 V hjelpespenning. Deretter må AS-Interface- PWR-lysdioden og AUX-PWR-lysdioden lyse grønt samt SYS-F-lysdioden slukne. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 53

54 7 I 0 Idriftsettelse Tilordning av AS-interface-adresse 7.2 Tilordning av AS-interface-adresse Feltbussgrensesnitt med integrert AS-interface leveres fra fabrikken med adresse 0. Adresser (adresse 1 til 31) kan tilordnes som følger: Automatisk adressetilordning i et prosjektert AS-interface-system ved utskifting av feltbussgrensesnitt. Følgende forutsetninger må være oppfylt: Det nye feltbussgrensesnittet må ha adresse 0. Når flere feltbussgrensesnitt skal skiftes ut, må de skiftes ut enkeltvis (i tur og orden). Manuell adressetilordning via systemmasteren (feltbussgrensesnittene tilkobles AS-interface-kabelen etter hverandre for å forhindre at flere feltbussgrensesnitt får samme adresse). Manuell adressetilordning ved hjelp av en manuell AS-interface-programmeringsenhet (les påfølgende avsnitt før feltbussgrensesnitt kobles til AS-interface-kabelen). Tilordning av slaveadresse via en manuell programmeringsenhet Den manuelle AS-interface-programmeringsenheten har følgende funksjoner: Lese og endre en AS-interface-slaveadresse Lese en AS-interface-profil Lese og endre databitene Funksjonstest og testdrift. For funksjonskontroll og testdrift er en ekstern spenningsforsyning (AUX-PWR) nødvendig fordi den manuelle programmeringsenheten ikke leverer nok strøm for driften. Ved bruk av en manuell programmeringsenhet er det nødvendig med en totrådet tilkoblingskabel som passer på AS-interface-hurtigkontakten på feltbussgrensesnittet (se bildet under). X : AS-Interface + 2: 0V24 [1] 3: AS-Interface - 4: 24V [1] 57680AXX [1] Pin er ikke nødvendig for adressetilordningen. Den manuelle programmeringsenheten må kun tilkobles AS-interface-hurtigkontakten via pin 1 (AS-interface +) og 3 (AS-interface -). 54 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

55 Idriftsettelse Tilordning av AS-interface-adresse I 0 7 Eksempel Eksempel: Hver AS-interface-deltager adresseres separat (A) og integreres deretter i AS-interface (B). A B MFK../Z66. MFK../Z66. [1] 58453AXX [1] AS-interface-adresseringsenhet Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 55

56 8 I 0 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Oversikt over funksjonsmodulene 8 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Med AS-Interface-grensesnittet MFK kan man styre MOVIMOT -vekselstrømsmotorer. Den er en AS-Interface-slave med 7.4-profil Four Bit Mode-slave (IO=7, ID=4, ID1=F, ID2=0). Styringen av MOVIMOT via AS-Interface foregår i syklisk drift via 4 bit. Databitenes betydning fastsettes av den aktive funksjonsmodulen. De enkelte funksjonsmodulene har parametere (FP = funksjonsmodulparameter) som kan leses og skrives via parameterkanalen til 7.4-protokollen via AS-Interface. Aktiv funksjonsmodul velges også via parameterkanalen. Funksjonsmodul 1 er aktivert som standard fra fabrikken (for tiden er bare funksjonsmodul 1 og funksjonsmodul 11 tilgjengelige). 8.1 Oversikt over funksjonsmodulene Tabellen under viser de funksjonsmodulene som er integrert for øyeblikket. Funksjonsmodul Drivfunksjon I/O-funksjon Ytterligere informasjon 1 6 fastpunkt 3 ramper Motorpotensiometerfunksjon (+ rampe) Lufting av bremser uten frigivelse 2 sensorer (DI2, DI3) Motorpotensiometer opp og ned Ingen utganger Side 57 2 til 10 Ikke implementert Ikke implementert 11 4 innganger Side 60 (DI0, DI1, DI2, DI3) 2 utganger (DO0, DO1) 56 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

57 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Beskrivelse av funksjonsmodulene I Beskrivelse av funksjonsmodulene Funksjonsmodul 1 Dataoverføring master Æ slave Kapitlet under beskriver den sykliske datautvekslingen mellom master og slave. Tabellen under beskriver dataoverføringen fra master til slave: 4 bit kodet Forklaring 0000 bin = 0 des Hurtigstopp/sperre 0001 bin = 1 des Stopp/sperre (bruker rampe ned) 0010 bin = 2 des Frigivelse + skalverdi n bin = 3 des Frigivelse + skalverdi n bin = 4 des Frigivelse + skalverdi n bin = 5 des Frigivelse + skalverdi n bin = 6 des Frigivelse + skalverdi n bin = 7 des Frigivelse + skalverdi n bin = 8 des Motorpotensiometer: Frigivelse medurs 1001 bin = 9 des Motorpotensiometer: Frigivelse moturs 1010 bin = 10 des reservert 1011 bin = 11 des reservert 1100 bin = 12 des reservert 1101 bin = 13 des reservert 1110 bin = 14 des Lufting av bremser uten frigivelse Ved aktivert MOVIMOT -DIP-bryter S2/2 (nærmere informasjon, se driftsveiledning MOVIMOT ) 1111 bin = 15 des Reset (fungerer kun ved MOVIMOT -feil) Dataoverføring slave Æ master Tabellen under beskriver dataoverføringen fra slave til master. 4 bit kodet (enkeltvis) Forklaring Bit 0 Klarmelding Bit 1 Frigivelse Bit 2 Digital inngang DI2 Bit 3 Digital inngang DI3 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 57

58 8 I 0 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Beskrivelse av funksjonsmodulene Parameter funksjonsmodul 1 Tabellen under beskriver parameterene for funksjonsmodul 1: Indeks Tilgangstype Type Default Forklaring 20 hex 32 des Lese/skrive INT16 5 % = 0333 hex Skalverdi n11 21 hex 33 des Lese/skrive INT16 25 % = 1000 hex Skalverdi n12 22 hex 34 des Lese/skrive INT16 50 % = 2000 hex Skalverdi n13 23 hex 35 des Lese/skrive INT16 5 % = FCCD hex Skalverdi n21 24 hex 36 des Lese/skrive INT16 25 % = F000 hex Skalverdi n22 25 hex 37 des Lese/skrive INT16 50 % = E000 hex Skalverdi n23 26 hex 38 des Lese/skrive UINT Rampe opp [ms] 27 hex 39 des Lese/skrive UINT Rampe ned [ms] 28 hex 40 des Lese/skrive UINT Hurtigstopp-rampe [ms] 29 hex 41 des Lese/skrive UINT Motorpotensiometer-rampe [ms] 2A hex 42 des Lese UINT16 0 Status 2B hex 43 des Lese UINT16 0 Feilnummer som i diagnostikkstreng Funksjon motorpotensiometer Motorpotensiometerfunksjonen brukes for fortløpende turtallsjustering. Rampetidene refererer til en skalverdiendring på Íf = 50 Hz. Rampe opp/rampe ned Æ Indeks 41 des Justeringsområde: 0, s Drivenheten starter med n min (f min ) etter 24 V AV og 24 V PÅ eller etter at frigivelsen er fjernet. Rampen er aktiv hvis drivenheten er frigjort med motorpotensiometerfunksjonen (AS-Interface-kode 8 eller 9) og en av de to tilhørende inngangsklemmene (DI0 eller DI1) har et 1-signal. n max n n min "1" [1] "0" "1" DI0 "0" "1" DI1 "0" [1] AS-Interface = 8 eller 9 t t t t 51402AXX 58 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

59 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Beskrivelse av funksjonsmodulene I 0 8 MOVIMOT -tilleggsfunksjoner i forbindelse med funksjonsmodul 1 Du må følge tabellen under ved bruk av MOVIMOT -tilleggsfunksjoner. Du finner en utførlig beskrivelse av tilleggsfunksjonene i driftsveiledningen "MOVIMOT MM..C". Tilleggsfunksjon Begrensninger ved integrert MOVIMOT i motoren Begrensninger ved integrert MOVIMOT i feltfordeler Z.7 og Z.8 1 MOVIMOT med forlengede rampetider 2 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (feil hvis overskredet) 3 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (omkoblingsbar via klemme f1/f2) 4 MOVIMOT med bussparametrisering ikke mulig ikke mulig 5 MOVIMOT med motorvern i feltfordeler ikke mulig Bussparametrisering ikke mulig Z.7 og Z.8 6 MOVIMOT med maks. PWM-frekvens 8kHz 7 MOVIMOT med hurtigstart-/-stopp Hurtigstoppfunksjon (bit 9) ikke mulig Hurtigstoppfunksjon (bit 9) ikke mulig Den mekaniske bremsen må kun styres av MOVIMOT. Det er ikke mulig å styre bremsen via releutgangen. 8 MOVIMOT med min. frekvens 0 Hz Ved bruk av motorpotensiometerfunksjon ikke mulig 9 MOVIMOT for løfteoppgaver Hurtigstoppfunksjon (bit 9) ikke mulig ikke mulig 10 MOVIMOT med min. frekvens 0 Hz og redusert dreiemoment ved lavere frekvenser Ved bruk av motorpotensiometerfunksjon ikke mulig 11 Overvåking nett/fasefeil er deaktivert 12 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp og motorvern i feltfordeler Z.7 og Z.8 13 MOVIMOT for løfteoppgaver med utvidet n-overvåking 14 MOVIMOT med deaktivert glipp-kompensasjon ikke mulig Hurtigstoppfunksjon (bit 9) ikke mulig Ved bruk av motorpotensiometerfunksjon ikke mulig Ved bruk av motorpotensiometerfunksjon ikke mulig Hurtigstoppfunksjon (bit 9) ikke mulig Den mekaniske bremsen må kun styres av MOVIMOT. Det er ikke mulig å styre bremsen via releutgangen. ikke mulig Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 59

60 8 I 0 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Beskrivelse av funksjonsmodulene Funksjonsmodul 11 Kapitlet under beskriver den sykliske datautvekslingen mellom master og slave når funksjonsmodul 11 er aktivert. Dataoverføring master Æ slave Tabellen under beskriver dataoverføringen fra master til slave: 4 bit kodet Forklaring Bit 0 Digital utgang DO0 Bit 1 Digital utgang DO1 Bit 2 Bit 3 Dataoverføring slave Æ master Tabellen under beskriver dataoverføringen fra slave til master. 4 bit kodet Forklaring Bit 0 Digital inngang DI0 Bit 1 Digital inngang DI1 Bit 2 Digital inngang DI2 Bit 3 Digital inngang DI3 Ingen parametere er tilordnet funksjonsmodul Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

61 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Indekstilordning av funksjonsmoduler I Indekstilordning av funksjonsmoduler Funksjonsmodulenes parametere er henholdsvis 16 bit-verdier. Parameteravhengig interpreteres disse med eller uten fortegn. Indeks Forklaring Tilgang Standardverdi 0 dec Aktiv funksjonsmodul Lese/skrive bare hvis MOVIMOT ikke er frigitt 1 Verdi = 1 = funksjonsmodul 1 Verdi = 11 = funksjonsmodul 11 1 des til 31 des reservert Lese/skrive 0 32 des til 63 des Parameter funksjonsmodul 1 64 des til 383 des reservert Du finner en beskrivelse av funksjonsmodulene fra side Merknader til parameteroverføringen Det er mulig å bruke en MOVIMOT mens parametere/diagnostikkstrenger overføres. Hvis overføringen varer lenger enn 1,2 sekunder, stanses MOVIMOT -driften via PO1. Indeks 0 brukes for å koble om den aktive funksjonsmodulen og kan bare skrives dersom MOVIMOT -driften ikke er frigitt. Hvis MOVIMOT -driften frigis ved skriving av indeks 0, overtas verdien ikke (det opprettes ingen feilmelding). Viktig: Hvis parameterdata utveksles i rask rekkefølge mellom styring og MFK, forhindres under bestemte forutsetninger (ved få AS-Interface-slaver) den sykliske (binær-)dataoverføringen! Dette er en systemegenskap ved AS-Interface, og kan ikke endres av produsenten av enheten. Som følge av denne egenskapen er det ved drift med funksjonsmodul 1 ikke lenger mulig å styre eller koble ut MOVIMOT -drivenheten! Tiltak: Unngå syklisk utveksling av parameterdata! Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 61

62 8 I 0 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Skrive parameterstreng 8.5 Skrive parameterstreng Ved skriving av parametere interpreteres de første to Bytene som startindeks. [1] [2] Byte [1] Startindeks (eksempel: Indeks 32 des = 20 hex ) [2] Parameterdata (maks. 64 Byte) [3] Data for parameter Startindeks [4] Data for parameter Startindeks + 1 [5] Data for parameter Startindeks + 2 [6] Data for parameter Startindeks + 31 [3] [4] [5] [6] 06110AXX Følgende Bytes (maks. 64) er de data som skrives i etterfølgende indekser. Første Byte er den Byte som har høyere verdi. Det må alltid overføres et likt Byte-tall. Hvis bare to Byte skrives, settes bare indeksen for neste lesekommando. Ingen parametere endres. Eksempel Turtallsverdier n11 til n23 settes i funksjonsmodul 1: C A 2 I Startindeks 10 % 40 % 60 % 75 % 90 % 50 % Indeks 20 Indeks 21 Indeks 22 Indeks 23 Indeks 24 Indeks 25 Du finner beregningen av turtallene i kapitlet MOVILINK -enhetsprofil 8.6 Lese parameterstreng De to Bytene for den sist skrevne parameteren leses alltid. Hver leseprosess øker indeksen med 1. Hvis det ikke har blitt lest eller skrevet siden innkobling, står indeksen på 0. For å lese en bestemt indeks må en to-byte-skrivekommando som setter indeksen for neste lesekommando, sendes. Ved lesing av en parameter beskriver de to første Byte indeksen. De to følgende Byte fremstiller innholdet (datoen) til den leste indeksen. Første Byte er den Byte som har høyere verdi. Byte [1] [2] 06112AXX [1] Indeks som skal leses (eksempel indeks 33 des 21 hex ) [2] Dato fra indeks (eksempel n12 = 1000 hex = 25 %) 62 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

63 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Lese diagnostikk I Lese diagnostikk Oppbygning av diagnostikkstreng med 16 Byte Via diagnostikkstrengen kan man lese de aktuelle prosessdataene til MOVILINK - profilen via AS-Interface. Byte C E 0 6 [1] [2] PO1 PO2 PO3 PI1 PI2 PI3 PO = Prosessutgangsdata PI = Prosessinngangsdata [1] = Versjon [2] = Statusmelding Kommunikasjon med MOVIMOT er OK = PI1 Kommunikasjon med MOVIMOT har feil = 5B20 hex (systemfeil) Hvis det ennå ikke har funnet sted noen datautveksling med MOVIMOT, har man følgende statuser: PO1 = 0 PO2 = 0 PO3 = 0 PI1 = 0020 hex PI2 = 0000 hex PI3 = 0020 hex 06111AXX Kommunikasjonsfeil Hvis det har oppstått en kommunikasjonsfeil med MOVIMOT, settes PI1 til 5B20 hex. Statusrapporten kan sende ut PI1-statusen samt følgende feilkoder: EEPROM-feil: hex 25 des 32 des Æ Omformeren sperres Kortslutning utgang: hex 83 des 32 des Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 63

64 8 I 0 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. MFK-systemfeil/MOVIMOT -feil 8.8 MFK-systemfeil/MOVIMOT -feil Hvis MFI signaliserer en systemfeil (lysdioden SYS-FAULT lyser permanent), er kommunikasjonsforbindelsen mellom MFK og MOVIMOT brutt. Denne systemfeilen sendes til PLS som feilkode 91 des via diagnostikkanalen og statusordene til prosessinngangsdataene. Da denne systemfeilen som regel gjør oppmerksom på problemer med kablingen eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT -omformeren, er en RESET via kontrollordet ikke mulig! Feilen tilbakestilles automatisk så snart kommunikasjonsforbindelsen er gjenopprettet. Kontroller den elektriske tilkoblingen av MFK og MOVIMOT. Ved en systemfeil sender prosessinngangsdataene et fast definert bit-mønster tilbake, ettersom det ikke lenger finnes tilgjengelig MOVIMOT -statusinformasjon. Dermed kan bare statusord-bit 5 (feil) og feilkoden benyttes til evaluering internt i styringen. All annen informasjon er ugyldig! Prosessinngangsord Hex-verdi Forklaring PI1: Statusord 1 5B20 hex Feilkode 91 (5B hex ), bit 5 (feil) = 1 all annen statusinformasjon er ugyldig! PI2: Er-strømverdi 0000 hex Ugyldig informasjon! PI3: Statusord hex Bit 5 (feil) = 1 all annen statusinformasjon er ugyldig! Inngangsbyte på digitale innganger XX hex Inngangsinformasjonen på de digitale inngangene oppdateres fortsatt! Inngangsinformasjonen på de digitale inngangene oppdateres fortsatt og kan dermed også fortsatt evalueres internt i styringen (hvis dette er tilrettelagt i funksjonsmodulen). 64 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

65 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Beskrivelse av LED-displayet I Beskrivelse av LED-displayet AS-Interface-grensesnittet MFK har fire lysdioder for diagnostikk. LED AS-Interface PWR LED AS-Interface FLT LED AUX PWR LED SYS-F MFK AS-Interface AS-i PWR AS-i FLT AUX PWR SYS-F 51260AXX LED AS-Interface PWR LED Forklaring Utbedring av feil grønn AS-Interface-forsyning er OK AV AS-Interface-forsyning mangler Kontroller tilkobling av AS-interface-ledningen LED AS-Interface FLT LED Forklaring Utbedring av feil AV AS-Interface-kommunikasjon er OK rød Ingen AS-Interface-datautveksling Kontroller tilkobling av AS-Interface-master (hvis det ikke foregår noen AS- Kontroller prosjektering i AS-Interface-master Interface-datautveksling på over 50 ms, lyser lysdioden og MOVIMOT -drivenheten stanses (PO1=0000 hex )) LED AUX PWR LED Forklaring Utbedring av feil grønn 24 V hjelpespenning er OK AV 24 V hjelpespenning mangler Kontroller tilkobling av 24 V DC hjelpespenning Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 65

66 8 I 0 Funksjonsbeskrivelse av AS-Interface-grensesnitt MFK.. Beskrivelse av LED-displayet SYS-F-LED (rød) LED Forklaring Utbedring av feil AV Normal driftsstatus for MFK og MOVIMOT blinker 1x MFK driftsstatus OK, MOVIMOT signaliserer feil Kortslutning på en digital utgang eller på sensorforsyning V024 blinker 2x MOVIMOT reagerer ikke på skalverdier fra AS-Interfacemaster, da PD-data ikke er frigitt PÅ Feil eller brudd på kommunikasjonsforbindelsen mellom MFK og MOVIMOT Servicebryter på feltfordeler står på OFF Evaluer feilnummeret i MOVIMOT -statusord 1 i styringen Tilbakestill MOVIMOT via styringen Du finner mer informasjon i driftsveiledningen for MOVIMOT. Kontroller DIP-bryter S1/1..4 på MOVIMOT. Still inn RS-485-adresse 1 slik at PO-dataene frigis Kontroller den elektriske forbindelsen mellom MFK og MOVIMOT (klemme RS+ og RS-) Kontroller innstillingen av servicebryteren på feltfordeleren. 66 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

67 Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. I Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Foreta idriftsettelse i henhold til kapitlet Idriftsettelse med AS-Interface. Vær i tillegg oppmerksom på følgende merknader om idriftsettelse av feltfordelere. 9.1 Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Servicebryter Servicebryteren på feltfordeler Z.6. beskytter hybridkabelen mot overlast og kobler nettforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyningen til MOVIMOT Viktig: Service-/ledningsbeskyttelsesbryteren skiller bare MOVIMOT -motoren fra nettet, ikke feltfordeleren. Prinsipielt koblingsskjema: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 MF.. / MQ.. RS-485 RS+ RS- L1 L2 L3 24V GND 24V GND X9 [2] MFZ.6F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse for forsyning av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet ved levering) [2] Tilkobling hybridkabel Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 67

68 9 I 0 Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Kontroller koblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller ved hjelp av figuren under at den valgte koblingstypen for feltfordeleren stemmer overens med den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX Viktig: På bremsemotorer må det ikke monteres bremselikerettere i motorens koblingsboks. Prinsipielt koblingsskjema "Safety Power" [1] X1 X40 X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.7F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse for forsyning av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet ved levering) [2] Tilkobling hybridkabel 68 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

69 Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. I 0 9 Intern tilkobling av MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren [1] X4 24V TH L R X1 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE TH X [3] 05986AXX [1] DIP-bryter for innstilling av koblingstype Kontroller at koblingstypen til tilkoblet motor stemmer overens med bryterstillingen til DIP-bryteren. [2] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. (som standard er begge dreieretninger frigitt) Begge dreieretninger er frigitt. Bare dreieretning moturs er frigitt. Bare dreieretning medurs er frigitt. 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilkobling for intern bremsemotstand (bare ved motorer uten brems) 04957AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 69

70 9 I 0 Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Servicebryter Servicebryteren på feltfordeler Z.8. kobler nettforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyningen til MOVIMOT Viktig: Servicebryteren skiller MOVIMOT -omformeren med tilkoblet motor fra nettet, ikke feltfordeleren. Prinsipielt koblingsskjema: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.8F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse for forsyning av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet ved levering) [2] Tilkobling hybridkabel 70 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

71 Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. I 0 9 Kontroller koblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller ved hjelp av figuren under at den valgte koblingstypen for feltfordeleren stemmer overens med den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX Intern tilkobling av MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren Viktig: På bremsemotorer må det ikke monteres bremselikerettere i motorens koblingsboks. [1] X4 24V TH L R L1 L2 L3 TH [2] [3] [4] +24V DC L1 L2 L AXX [1] DIP-bryter for innstilling av koblingstype Kontroller at koblingstypen til tilkoblet motor stemmer overens med bryterstillingen til DIP-bryteren. [2] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. (som standard er begge dreieretninger frigitt) Begge dreieretninger er frigitt. Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilkobling for intern bremsemotstand (bare ved motorer uten brems) [4] Servicebryter 04957AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 71

72 9 I 0 Supplerende merknader til idriftsettelse av feltfordeler MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler 9.4 MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Kapitlet som følger beskriver endringer ved bruk av MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeleren i motsetning til en som er integrert i motoren. Endret fabrikkinnstilling ved MOVIMOT integrert i feltfordeler Vær oppmerksom på de endrede fabrikkinnstillingene ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeler Z.7 eller Z.8. De øvrige innstillingene er identiske med innstillingene for MOVIMOT integrert i motor. Vær oppmerksom på driftsveiledningen "MOVIMOT MM..C". DIP-bryter S1: S Forklaring RS-485-adresse Motor-ytelsestrinn 7 PWM-frekvens 8 Motorvern Tomgangsdemping ON AV Motor et trinn ned Variabel (16,8,4 khz) PÅ OFF PÅ tilpasset 4kHz AV Potensiometer for skalverdi f1: f [Hz] f [1] 51261AXX [1] Fabrikkinnstilling 72 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

73 Operatørpanel MFG11A MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler I Operatørpanel MFG11A Funksjon Det bærbare operatørpanelet MFG11A plugges inn på en hvilken som helst MFZ..- tilkoblingsmodul i stedet for et feltbussgrensesnitt og gir anledning til å styre en MOVIMOT -drivenhet manuelt. STOP 50030AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 73

74 10 I 0 Operatørpanel MFG11A MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Bruksområde Betjening av opsjon MFG11A Displayvisning Negativ vist verdi, f.eks. = moturs 50 Positiv vist verdi, f.eks. = medurs 50 Øk turtallet Den viste verdien refererer til et turtall som er stilt inn med potensiometer for skalverdi f1. Eksempel: Visning "50" = 50 % av turtallet som er stilt inn med potensiometeret for skalverdi. Viktig: Ved visning "0" roterer drivenheten med f min. Medurs: Moturs: Reduser turtallet Medurs: Moturs: Sperr MOVIMOT Trykk på tasten: STOP Display = 0FF Frigi MOVIMOT eller Dreieretningsveksel fra medurs til moturs Viktig: MOVIMOT akselererer etter frigivelsen til den siste lagrede verdi og dreieretning 1. til visning på display = 0 Dreieretningsendring fra moturs til medurs 2. Et nytt trykk endrer dreieretningen fra medurs til moturs 1. til visning på display = 0 2. Et nytt trykk endrer dreieretningen fra moturs til medurs Når 24 V-forsyningen kobles inn igjen, befinner modulen seg alltid i STOPP-status (visning = OFF). Ved retningsvalg med piltast starter drivenheten (skalverdi) med utgangspunkt i Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

75 MOVILINK -enhetsprofil MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler MOVILINK -enhetsprofil Kommunikasjonen mellom AS-Interface-grensesnitt MFK.. og MOVIMOT foregår etter den enhetlige MOVILINK -profilen for SEW-EURODRIVE-omformer med tre prosessdata. MFK.. PO MOVIMOT PO1 PO2 PO3 PO = prosessutgangsdata PO1 = kontrollord PO2 = turtall (%) PO3 = rampe PI1 PI2 PI3 PI PI = prosessinngangsdata PI1 = statusord 1 PI2 = utgangsstrøm PI3 = statusord AXX Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 75

76 11 MOVILINK -enhetsprofil MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Prosessutgangsdata Prosessutgangsdata overføres fra den overordnede styringen til MOVIMOT -omformeren (kontrollinformasjon og nominelle verdier). De trer imidlertid først i effekt i MOVIMOT når RS-485-adressen i MOVIMOT (DIP-bryter S1/1 til S1/4) innstilles på annet enn 0. MOVIMOT kan styres med følgende prosessutgangsdata: PO1: Kontrollord PO2: Turtall [%] (skalverdi) PO3: Rampe Virtuelle klemmer for å løsne bremsen uten å frigi driven, kun ved MOVIMOT -bryter S2/2 = "ON" (følg MOVIMOT -driftsveiledning) Basisstyreblokk PO1: Kontrollord reservert for tilleggsfunksjoner = "0" "1" = Reset reservert = "0" "1 1 0" = frigivelse ellers stopp PO2: Skalverdi PO3: Rampe (kun ved 3-ords protokoll) Prosentverdi med fortegn / 0,0061 % Eksempel: 80 % / 0,0061 % = = CCC5 hex Tid fra 0 til 50 Hz i ms (område: ms) Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 07D0 hex Kontrollord, Bit Innstillingen av styrekommandoen "Frigivelse" skjer med bit ved å angi kontrollordet = 0006 hex. For å frigi MOVIMOT må i tillegg inngangsklemmen på HØYRE og/eller VENSTRE side være satt på +24 V (overstyrt). Styrekommandoen "Stopp" skjer ved at bit 2 = "0" tilbakestilles. Av hensyn til kompatibiliteten med andre enheter i SEW-omformerfamilien bør du bruke stoppkommandoen 0002 hex. Men MOVIMOT utløser ved bit 2 = "0" prinsipielt en stopp ved den aktuelle rampen, uavhengig av status for bit 0 og bit 1. Kontrollord Bit 6 = reset Ved feil kan man kvittere for feilen med bit 6 = "1" (reset). Ikke tilordnede styrebiter bør ha verdien 0 av hensyn til kompatibiliteten. Turtall [%] Turtalls-skalverdi innstilles relativt i prosentuell form, relatert til det maks. turtall som er innstilt med potensiometer for skalverdi f1. Koding: C000 hex = 100 % (mot urviseren) 4000 hex = +100 % (med urviseren) Æ 1 digit = 0,0061 % Eksempel: 80 % f max, dreieretning mot VENSTRE: Regning: 80 % / 0,0061 = dec = CCC5 hex Rampe Dersom prosessdatautvekslingen skjer via tre prosessdata, overføres den aktuelle integratorrampe i prosessutgangsdataord PO3. Når MOVIMOT styres via 2 prosessdata, benyttes den integratorrampe som er innstilt med bryter t1. Koding: 1 digit = 1 ms Område: ms Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 2000 dec = 07D0 hex 76 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

77 MOVILINK -enhetsprofil MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler 11 Prosessinngangsdata Prosessinngangsdata sendes tilbake til den overordnede styringen fra MOVIMOT - omformeren og består av status- og er-verdi-informasjon. Følgende prosessinngangsdata støttes av MOVIMOT : PI1: Statusord 1 PI2: Utgangsstrøm PI3: Statusord PI1: Statusord 1 Enhetsstatus (bit 5 = "0") 0 = omformer ikke klar 2 = ingen frigivelse 4 = frigitt Feilnummer (bit 5 = "1") Regulator frigitt = "1" Enhet frigitt = "1" PO-data frigitt = "1" reservert reservert Feil/advarsel = "1" reservert reservert PI2: Er-strømverdi 16 bit helt tall med fortegn x 0,1 % I N Eksempel: 0320 hex = 800 x 0,1 % I N = 80 % I N PI3: Statusord 2 (kun ved 3-ords protokoll) Regulator frigitt = "1" Enhet frigitt = "1" PO-data frigitt = "1" reservert reservert Feil/advarsel = "1" reservert reservert O1 (brems) "1" = brems på, "0" = brems luftet O2 (klar til drift) I1 (høyre) I2 (venstre) I3 (skalverdi f2) reservert 0 reservert 0 reservert 0 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 77

78 12 MFK-diagnostikk MFK-diagnostikkgrensesnitt 12 MFK-diagnostikk 12.1 MFK-diagnostikkgrensesnitt Diagnostikkgrensesnittets struktur GND RS- RS+ +5V BXX Diagnostikkgrensesnittet ligger på potensialnivå 0 og er dermed på samme potensial som modulelektronikken. Dette gjelder for alle MF../MQ.. feltbussgrensesnitt. På AS-Interface-grensesnitt MFK.. ligger diagnostikkgrensesnittet på MOVIMOT -potensial. Du får tilgang til grensesnittet med en 4-polet hurtigkontakt RJ10. Grensesnittet befinner seg under skruforbindelsen på moduldekslet. Grensesnittadapter Diagnostikkgrensesnittet kan kobles til en vanlig PC med følgende alternativer: UWS21B med seriegrensesnitt RS-232, delenummer USB11A med USB-grensesnitt, delenummer RS-232 UWS21B RJ10 PC + MOVITOOLS MF../MQ.. USB USB11A RJ AXX Leveringsomfang: Grensesnittadapter Kabel med hurtigkontakt RJ10 Grensesnittkabel RS-232 (UWS21B) hhv. USB (USB11A) 78 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

79 MFK-diagnostikk MFK-diagnostikkgrensesnitt 12 Relevante diagnostikkparametere Visningsverdier prosessverdier Programvaren MOVITOOLS -Shell muliggjør en diagnostikk av MOVIMOT via diagnostikkgrensesnittet til feltbussgrensesnitt MF.. MOVIMOT leverer utgangsstrømmen tilbake som prosessverdi. Menynummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 004 Utgangsstrøm [% IN] 8321 Utgangsstrøm MOVIMOT Visningsverdier statusvisninger MOVIMOT -status tolkes komplett og vises i statusdisplayet. Menynummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 010 Omformerstatus 8310 Omformerstatus MOVIMOT 011 Driftstilstand 8310 Driftstilstand MOVIMOT 012 Feilstatus 8310 Feilstatus MOVIMOT Visningsverdier binærinnganger opsjon De digitale inngangene til feltbussgrensesnittene MF.. vises som alternative innganger for MOVIMOT. Ettersom disse inngangene ikke har direkte innflytelse på MOVIMOT, er klemmetermineringen satt på "ingen funksjon". Menynummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 040 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI0 041 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI1 042 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI2 043 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI3 044 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI4 045 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI5 048 Binærinnganger DI10..DI Tilstanden til alle binærinnganger Visningsverdier binærinnganger opsjon De digitale utgangene til feltbussgrensesnittene MF.. vises som alternative utganger for MOVIMOT. Ettersom disse utgangene ikke har direkte innflytelse på MOVIMOT, er klemmetermineringen satt på "ingen funksjon". Menynummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 060 Binærutganger DO Status til MF..-binærutganger DO0 061 Binærutganger DO Status til MF..-binærutganger DO 068 Binærutganger DO10 til DO Status til MF..-binærutgang DO0 og DO1 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 79

80 12 MFK-diagnostikk MFK-diagnostikkgrensesnitt Visningsverdier enhetsdata Under enhetsdata vises informasjon om MOVIMOT og om feltbussgrensesnitt MF... Menynummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 070 Enhetstype 8301 Enhetstype MOVIMOT 072 Opsjon Enhetstype opsjon 1 = MF.. Type 074 Firmware opsjon Firmware-delenummer MF Firmware basisenhet 8300 Firmware-delenummer MOVIMOT Visningsverdier bussdiagnostikk Dette menypunktet representerer alle feltbussdata. Menynummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 090 PD-konfigurasjon 8451 innstilt PD-konfigurasjon for MOVIMOT 091 Feltbusstype 8452 Feltbusstype for MF Overføringshastighet 8453 Overføringshastighet for MF.. feltbuss 093 Adresse feltbuss 8454 Feltbussadresse for MF.. DIP bryter 094 PO1 skalverdi [hex] 8455 PO1 skalverdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 095 PO2 skalverdi [hex] 8456 PO2 skalverdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 096 PO3 skalverdi [hex] 8457 PO3 Skalverdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 097 PI1 er-verdi [hex] 8458 PI1 er-verdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 098 PI2 er-verdi [hex] 8459 PI2 er-verdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 099 PI3 er-verdi [hex] 8460 PI3 er-verdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 80 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

81 MOVIMOT -diagnostikk Statusdiode (LED) MOVIMOT -diagnostikk 13.1 Statusdiode (LED) Status-LED befinner seg på oversiden av MOVIMOT -omformeren (se bildet under). [1] [1] MOVIMOT -status-led 50867AXX Status-LED-enes betydning De 3-fargede LED-ene signaliserer drifts- og feilstatuser. LEDfarge LED-status Driftstilstand Beskrivelse AV ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler gul blinker regelmessig ikke driftsklar Selvtestfase eller 24 V-forsyning finnes, men nettspenning ikke OK gul blinker regelmessig raskt driftsklar Lufting av bremse uten frigivelse av drift er aktiv (kun ved S2/2 = "ON") gul lyser permanent klar til drift, men enhet sperret grønn/ gul blinker med skiftende farge klar til drift, men timeout 24 V-forsyning og nettspenning OK, men ikke frigivelsessignal Feil på kommunikasjon under syklisk datautveksling grønn lyser permanent enhet frigitt Motor i drift grønn blinker regelmessig strømgrense aktiv Drivenhetene befinner seg på strømgrensen raskt rød lyser permanent ikke driftsklar Kontroller 24 V DC -forsyningen Vær oppmerksom på at det må foreligge en glattet likespenning med lav pulsasjon (restpulsasjon maks. 13 %). rød blinker 2 x, pause feil 07 For høy mellomkretsspenning. rød blinker sakte feil 08 Feil på turtallsovervåkning (kun ved S2/4 = "ON") feil 90 feil 09 feil 17 til 24, 37 feil 25, 94 Feil tilordning motor omformer (f.eks. MM03 DT71D4 Ö) CPU-feil EEPROM-feil rød blinker 3 x, pause feil 01 Overstrøm sluttrinn feil 11 For høy temperatur sluttrinn rød blinker 4 x, pause feil 84 Overtemperatur motor Feil tilordning motor frekvensomformer rød blinker 5 x, pause feil 89 For høy temperatur brems Feil tilordning motor frekvensomformer rød blinker 6 x, pause feil 06 Svikt på nettfase Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 81

82 13 MOVIMOT -diagnostikk Feiltabell 13.2 Feiltabell Feil Timeout på kommunikasjonen (motor stanser, uten feilkode) Mellomkretsspenning for lav, nett av er registrert (motoren stanser, uten feilkode) Feilkode 01 Overstrøm sluttrinn Feilkode 06 Fasesvikt (feilen kan bare registreres når drivenheten er belastet) Feilkode 07 For høy mellomkretsspenning Feilkode 08 Turtallsovervåking Feilkode 11 Termisk overbelastning av sluttrinn eller intern defekt på enhet Feilkode 17 til 24, 37 CPU-feil Feilkode 25, 94 EEPROM-feil Feilkode 84 Termisk overbelastning av motoren Årsak/løsning A B C Manglende forbindelse Ø, RS+, RS- mellom MOVIMOT og RS-485-master. Kontroller og opprett forbindelsen, særlig gods. EMC-påvirkning Kontroller datakablenes skjerming og utbedre ved behov. Feil type (syklisk) ved asyklisk datautveksling, protokolltidsrom mellom de enkelte telegrammer er større enn 1 s (timeouttid). Kontroller det antall MOVIMOT som er tilkoblet på master (det må ikke tilkobles mer en maks. 8 MOVIMOT som slaver ved syklisk kommunikasjon). Forkort telegramsyklusen eller velg "asyklisk" telegramtype. Kontroller nettkablene, nettspenningen og 24 V forsyningsspenningen til elektronikken for brudd. Kontroller verdien til 24 V-forsyningsspenningen til elektronikken (tillatt spenningsområde 24 V ± 25 %, EN , maks. 13 % restpulsasjon) Motoren starter automatisk så snart normal spenningsverdi igjen foreligger. Kortslutning omformerutgang. Kontroller forbindelsen mellom omformerutgangen og motoren og motorviklingen for kortslutning. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller nettkablene for fasesvikt. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. A For kort rampetid Æ forleng rampetiden. B Feil på tilkobling bremsespole/bremsemotstand Æ Kontroller og juster ved behov tilkoblingen av bremsemotstand/bremsespole. C Feil indre motstand bremsespole/bremsemotstand Æ Kontroller den indre motstanden bremsespole/bremsemotstand (se kapittel "Tekniske data"). D Termisk overbelastning bremsemotstand Æ bremsemotstand feil dimensjonert. E Nettinngangsspenningen er i ikke tillatt spenningsområde Æ kontroller nettinngangsspenningen for tillatt spenningsområde Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Turtallsovervåkningen har utløst, belastningen av drivenheten er for stor Æ reduser belastningen av drivenheten. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Rengjør kjølelegemet Reduser omgivelsestemperaturen Forhindre varmeoppdemming Reduser belastningen av drivenheten. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Ved forskjøvet montering av MOVIMOT -omformeren, sett DIP-bryter S1/5 på "ON". Ved en kombinasjon "MOVIMOT og motor med ett lavere ytelsestrinn", kontroller stillingen til DIP-bryter S1/6. Reduser omgivelsestemperaturen Forhindre varmeoppdemming Reduser belastningen av motoren. Øk turtallet Dersom feilmeldingen kommer kort tid etter første frigivelse, må du kontrollere kombinasjonen drivenhet og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved bruk av MOVIMOT med aktivert tilleggsfunksjon 5 har temperaturovervåkningen i motoren (viklingstermostat TH) utløst Æ reduser belastningen av motoren. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. 82 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

83 MOVIMOT -diagnostikk Feiltabell 13 Feil Feilkode 89 Termisk overbelastning av bremsespolen, eller defekt bremsespole, feil tilkobling av bremsespolen Feilkode 91 Kommunkasjonsfeil mellom feltbuss-gateway og MOVIMOT (denne feilen genereres av bussmodulen) Årsak/løsning Forleng den innstilte rampetiden Bremseninspeksjon (se kapittel "Inspeksjon og vedlikehold") Kontroller tilkoblingen av bremsespolen Informer SEW-service Dersom feilmeldingen kommer kort tid etter første frigivelse, må du kontrollere kombinasjonen drivenhet (bremsespole) og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved en kombinasjon "MOVIMOT og motor med ett lavere ytelsestrinn", kontroller stillingen til DIP-bryter S1/6. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller den elektriske tilkoblingen mellom feltbuss-gateway og MOVIMOT (RS-485) Feilen tilbakestilles automatisk når årsaken er fjernet. Reset via kontrollord er ikke mulig. Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 83

84 14 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data AS-Interface-grensesnitt MFK.. 14 Tekniske data 14.1 Tekniske data AS-Interface-grensesnitt MFK.. Elektrisk spesifikasjon MFK Elektronikkforsyning MFK (via gul AS-Interface-kabel) Inngangsspenning for omformere og sensorer (24 V hjelpespenning) Strømopptak hjelpespenning (AS-Interface svart) Potensialskille i henhold til AS-Interface spesifikasjon 2.11, maks. 150 ma U = +24 V +/ 25 % maks. 2 A, polaritetsbeskyttet (250 ma MOVIMOT + sensorforsyning + aktuatorer) AS-Interface-tilkobling og modulelektronikk potensialfri mellom modulelektronikk og periferi / MOVIMOT / diagnostikkgrensesnitt via optokobler Busstilkoblingsteknikk M12 (A-kodet) Binærinnganger (sensorer) PLS-kompatibel i henhold til EN (digitale innganger type 1), Ri À 3 kê, skannetid ca. 5 ms Signalnivå +15 V V "1" = kontakt lukket / 3 V...+5 V "0" = kontakt åpen Sensorforsyning 24 V DC iht. EN , sikker mot interferensspenning og kortslutning Merkestrøm Σ 500 ma Internt spenningsfall maks. 1 V Binærutganger (aktuatorer) PLS-kompatibel iht. EN , sikker mot interferensspenning og kortslutning Signalnivå "0" = 0 V, "1" = 24 V Merkestrøm 500 ma Lekkasjestrøm maks. 0,2 ma Internt spenningsfall maks. 1V Kabellengde RS m mellom MFK.. og MOVIMOT ved adskilt montering Omgivelsestemperatur 25 C...60 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling IP65 (montert på MFZ..-tilkoblingsmodul, alle pluggkoblinger tettet) Spesifikasjon AS-Interface Protokollvariant AS-interface profil I/O-konfigurering ID-kode Ekst. ID-kode1 Ekst. ID-kode2 AS-Interface-slave med S-7.4-Profil Four Bit Mode Slave S-7,4 7 hex 4 hex F hex 0 hex Adresse 1 til 31 (fabrikkinnstilling: 0) kan endres ubegrenset antall ganger 84 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

85 Tekniske data Tekniske data feltfordeler kva i P f n Hz Tekniske data feltfordeler Tekniske data MF../Z.3., MQ../Z.3. MF../Z.3. MQ../Z.3. Omgivelsestemperatur 25 C...60 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling IP65 (feltbussgrensesnitt og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) Grensesnitt PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface Tillatt motorkabellengde maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) ved tverrsnittreduksjon i forhold til nettkabel Pass på sikring av kabelen! Vekt ca. 1,3 kg Tekniske data MF../Z.6., MQ../Z.6. MF../Z.6. MQ../Z.6. Servicebryter Lastskillebryter og ledningsbeskyttelse Type: ABB MS HK20 Bryterbetjening: svart/rød, 3-dobbel lås Omgivelsestemperatur 25 C...55 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) Grensesnitt PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface Tillatt motorkabellengde maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) Vekt ca. 3,6 kg Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 85

86 14 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data feltfordeler Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Feltfordelertype Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = V Tilkoblingsspenninger Tillatt område MF../MM /Z.7 MQ../MM /Z.7 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva U nett 3 x 380 V AC / 400 V AC / 415 V AC / 460 V AC / 500 V AC U nett = 380 V AC 10 % V AC + 10 % Nettfrekvens f nett 50 Hz Hz ±10 % Nominell forsyningsstrøm I nett 1,3 AAC 1,6 A (ved U nett = 400 V AC ) AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC Utgangsspenning U A 0... U nett Utgangsfrekvens Oppløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nominell utgangsstrøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC Motorytelse S1 Motorytelse S3 25 % ED PWM-frekvens P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 4 / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motorisk: 160 % ved Õ og Ö generatorisk: 160 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 15 m (med SEW-hybridkabel, type A) Ekstern bremsemotstand R min 150 Ê Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller EN og grenseverdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur â U 25 C...40 C (P N -reduksjon: 3 % I N per K til maks. 60 C) Lagertemperatur â L 25 C...85 C Kapsling Driftsmodus Kjølemetode (DIN ) Installasjonshøyde Ekst. Elektronikkforsyning Kl. 11 Kl. 13 Grensesnitt Vekt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) DB (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 10 minutter Selvkjøling h  1000 m (P N -reduksjon: 1 % per 100 m fra 1000 m oppstillingshøyde, se også driftsveiledning MOVIMOT, kapittel Elektrisk installasjon Installasjonsmerknader) U = +24 V ± 25 %, EN , restrippel maks. 13 % I E  250 ma, type. 150 ma ved 24 V (kun MOVIMOT ) Inngangskapasitet 100 µf PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface ca. 3,6 kg 1) 16 khz PWM-frekvens (lav støy). Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabrikkinnstilling) arbeider enhetene med 16-kHz-PWM-frekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen. 86 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

87 Tekniske data Tekniske data feltfordeler kva i P f n Hz 14 Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. Feltfordeler type Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = V Tilkoblingsspenninger Tillatt område MF../MM /Z.8 MQ../MM /Z.8 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C MM22C MM30C MM3XC S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva 6,7 kva U nett 3 x 380 V AC / 400 V AC / 415 V AC / 460 V AC / 500 V AC U nett = 380 V AC 10 % V AC + 10 % Nettfrekvens f nett 50 Hz Hz ±10 % Nominell forsyningsstrøm I nett 1,3 AAC 1,6 A (ved U nett =400 V AC ) AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC 6,7 A AC 8,6 A AC Utgangsspenning U A 0... U nett Utgangsfrekvens Oppløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nominell utgangsstrøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC 7,3 A AC 9,6 A AC Motorytelse S1 Motorytelse S3 25 % ED PWM-frekvens P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3,0 kw 4 / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motorisk: 160 % ved Õ og Ö generatorisk: 160 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 15 m (med SEW-hybridkabel, type A) Ekstern bremsemotstand R min 150 Ê 68 Ê Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller EN og grenseverdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur â U 25 C...40 C (P N -reduksjon: 3 % I N per K til maks. 55 C) 2) 3,0 kw 4,0 kw Lagertemperatur â L 25 C...85 C Kapsling IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) Driftsmodus DB (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 10 minutter Kjølemetode (DIN ) Selvkjøling Installasjonshøyde h  1000 m (P N -reduksjon: 1 % per 100 m fra 1000 m oppstillingshøyde, se også driftsveiledning MOVIMOT, kapittel Elektrisk installasjon Installasjonsmerknader) Ekst. elektronikkforsyning Kl. 11 Kl. 13 Servicebryter Grensesnitt Vekt U = +24 V ± 25 %, EN , restrippel maks. 13 % I E  250 ma, type. 150 ma ved 24 V (kun MOVIMOT ) Inngangskapasitet 100 µf Lastskillebryter Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Bryterbetjening: svart/rød, 3-dobbel lås 1) 16 khz PWM-frekvens (lav støy). Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabrikkinnstilling) arbeider enhetene med 16-kHz-PWMfrekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen. 2) 25 C...40 C med S3 25 % ED (til maks. 55 C med S3 10 % ED) PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface Byggestørrelse 1: ca. 5,2 kg Byggestørrelse 2: ca. 6,7 kg Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 87

88 Endringsindeks Handbuch Endringsindeks Under følger en beskrivelse av endringene som er foretatt i de enkelte kapitlene Oppbygging av enheten Elektrisk installasjon Nytt kapittel Tiltrekkingsmomenter Installasjonsinstrukser for feltbussgrensesnitt/feltfordeler Nytt avsnitt Merknader om jordtilkobling hhv. potensialutligning Kapittel Tilkobling av prefabrikkerte kabler Nytt avsnitt Tilordning av motorer Feltfordeler Supplerende merknader til idriftsetting av feltfordeler Kapittel Feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7 Supplert prinsipielt koblingsskjema MFK-diagnostikk Kapittel Grensesnittadapter Opsjon USB11A er supplert 88 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler

89 Indeks Indeks A Adresse...54 Adresseringsenhet...54 AS-Interface-kabel...38 D Diagnostikkstreng...63 Dobbelt uttak... 38, 39 Dokumenter som gjelder i tillegg...5 Driftsomgivelser...6 E EMC... 30, 36 Enkeltuttak...42 F Feltbussgrensesnittenes inn- / utganger (I/O)... 45, 46 Feltfordelerenhetens oppbygging...12 Forsyningsspenning...33 Funksjonsmodul Funksjonsmodul Funksjonsmoduler, beskrivelse...56 G Grensesnittadapter...78 I Indekstilordning...61 Installasjonsforskrifter...19 J Jordtilkobling...32 K Kommunikasjonsfeil...63 Korrekt bruk...5 L LED-display...65 Lese diagnostikk...63 Lese parameterstreng...62 M Metall-kabelnipler...36 MFG11A...74 Montering av feltbussgrensesnitt...22 Montering av feltfordelere Motorpotensiometer MOVIMOT -tilleggsfunksjoner O Oppbygging av feltbussgrensesnittenhetene... 9 Oppstilling i våtrom eller utendørs Oppstillingshøyder P Parameteroverføring Potensialutjevning Prefabrikkerte kabler Prosessinngangsdata Prosessutgangsdata S Servicebryter... 67, 70 Sikkerhetsmerknader... 7 Sikkerhetsutstyr Skrive parameterstreng Strømkapasitet Systemfeil T Tekniske data AS-i Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z Tekniske data feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z Tilkobling av nettledningene Tilkoblingskontroll Tilkoblingstverrsnitt Tilordning av motorer/feltfordelere... 49, 50 Tiltrekkingsmomenter U UL-godkjent installasjon USB11A UWS21B V Viktig informasjon... 5 Håndbok AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler 89

90 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Salg Servicekompetansesenter Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Salg Service Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Montasje Salg Service Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algerie Salg Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Montasje Salg Service Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /2007

91 Adresser Australia Montasje Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tel Fax Belgia Montasje Salg Service Brussel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Servicekompetansesenter Industrigir SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Brasil Produksjon Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tel Fax Bulgaria Salg Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Montasje Salg Service Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Montasje Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Montasje Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Danmark Montasje Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax /

92 Adresser Egypt Salg Service Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Montasje Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Produksjon Montasje Service Karkkila SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN Karkkila Tel Fax Gabon Salg Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel Fax Hellas Salg Service Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Montasje Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Salg Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) India Montasje Salg Service Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Salg Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax /2007

93 Adresser Italia Montasje Salg Service Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Montasje Salg Service Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kina Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Korea Montasje Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Kroatia Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Latvia Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Tel Fax Tel Fax /

94 Adresser Litauen Salg Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Luxembourg Montasje Salg Service Brussel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Montasje Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Salg Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Mexico Montasje Salg Service Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P Queretaro, Mexico Tel Fax Nederland Montasje Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Montasje Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norge Montasje Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Montasje Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen Montasje Salg Service ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax timers service Tel ( SEW SEW) 94 11/2007

95 Adresser Portugal Montasje Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Salg Service Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland Montasje Salg Service St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Salg Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Montasje Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Salg Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenia Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spania Montasje Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannia Montasje Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax /

96 Adresser Sveits Montasje Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Montasje Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Sør-Afrika Montasje Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Thailand Montasje Salg Service Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tsjekkia Salg Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunesia Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis Tel Fax Tel Fax Tyrkia Montasje Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / / 15 Fax Ukraina Salg Service Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax /2007

97 Adresser USA Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Montasje Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Østerrike Montasje Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax /

98

99 SEW-EURODRIVE Driving the world

100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Hvordan beveger man verden Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig. Med en service som er innen rekkekvidde verden over. Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene. Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer. Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger. Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen. Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer. SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401125 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2 -sikringsskap Klemmer PE- og N-FIXCONNECT - klemme Klemmekapasitet for PE- og N-klemmer Strømføringsevne: 80 A Utstyr og antall ledere som skal kobles PE-skinne N-skinne Klemme Skruklemme 25 mm 2 Stikkbar

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Utgave 02/2007 11535113 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Oppbygningen av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Fjærklemmer. ZDU (1 etg) 84. ZDK (2 etg) 98. ZPE (Jord) 105. ZMAK / ZDL (3-4 etg) 116. Skille 122. Sikring 125. Diode 126. www.jfknudtzen.

Fjærklemmer. ZDU (1 etg) 84. ZDK (2 etg) 98. ZPE (Jord) 105. ZMAK / ZDL (3-4 etg) 116. Skille 122. Sikring 125. Diode 126. www.jfknudtzen. Fjærklemmer ZDU (1 etg) 84 ZDK (2 etg) 98 ZPE (Jord) 105 ZMAK / ZDL (3-4 etg) 116 Skille 122 Sikring 125 Diode 126 Side 82 Fjærklemmer 1 Kontakten 2 Lasken 3 Enkel i bruk I tråd med Weidmüllers kontaktprinsipper

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Teknisk informasjon LES

Teknisk informasjon LES 298 LES Kabelinnføringssystemer Informasjon ESM for svekninger M.. 300 Stegvise membrannipler STM for svekninger M.. 301 E for svekninger M.. 302 for rørinstallasjon EDR for svekninger M.. 303 ASS for

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap.

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap. Energy & Automation Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap Energiforsyning Ny generasjon sikringslister Sikringslister type SL er bygget og

Detaljer

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon hvorfor og hvordan Hvem er vi? Hva gjør vi? PROFIBUS kompetansesenter (internasjonalt akkreditert) Utstrakt kursvirksomhet innen PROFIBUS og PROFINET

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC LTP. Driftsveiledning. Utgave 12/2008 16766113 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC LTP. Driftsveiledning. Utgave 12/2008 16766113 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVITRAC LTP Utgave 12/2008 16766113 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x)

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) IFC 300 Hurtigstart Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) Dokumentasjonen er kun fullstendig når den brukes sammen med den relevante dokumentasjonen

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Distribuert I/O, u-remote

Distribuert I/O, u-remote Distribuert I/O, u-remote fra Weidmüller DISTRIBUERT I/O, U-REMOTE fra Weidmüller Weidmüller u-remote, vårt mest innovative konsept for distribuert I/O med fokus på en rekke brukerfordeler: Enkel planlegging,

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B

Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Utgave 12/2010 16932927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold 1 Viktig informasjon... 5 1.1 Bruk av dokumentasjonen...

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Koplingsboks Driftsinstruks Additional languages www.stahl-ex.com Generelle opplysninger Innhold 1 Generelle opplysninger...2 1.1 Produsent...2 1.2 Informasjon om driftsinstruksen...2 2 Bruk...2 3 Sikkerhetsinstrukser...3

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer