Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1"

Transkript

1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene, eventuelt korriger Bremsen frigjøres ikke kap. "Feil på bremsen" Brent sikring Skift ut sikringen Motorvern utløst Kontroller motorvernet med hensyn til riktig innstilling, eliminer feilen Motorkontaktoren kobler ikke, feil i styringen Kontroller styringen til kontaktoren, eliminer feilen Motoren kan vanskelig startes eller starter ikke Spenning eller frekvens avviker i vesentlig grad fra skalverdien - i hvert fall ved innkobling Sørg for bedre nettforhold; kontroller tverrsnittet på tilførselledningen Feil dreieretning Motoren er feil tilkoblet Bytt om to faser Motoren brummer og har Bremsen frigjøres ikke kap. "Feil på bremsen" høyt strømforbruk Defekt vikling Motoren må repareres ved autorisert verksted Rotoren slarker Sikringen ryker eller Kortslutning i ledningen Fjern kortslutningen motorvernet løser straks ut Kortslutning i motoren La et autorisert verksted eliminere feilen Ledningen er feil tilkoblet Korriger koblingen Jordfeil på motoren La et autorisert verksted eliminere feilen Sterk turtallsreduksjon ved belastning Motoren blir for varm (mål temperaturen) Overbelastning Spenningsfall Overbelastning Kjølingen er utilstrekkelig For høy omgivelsestemperatur Tilførselledningen har løskontakt (en fase mangler) Brent sikring Nettspenningen avviker med mer enn 5 % fra motormerkespenningen. Høyere spenning påvirker motorer med høyt poltall spesielt ugunstig fordi tomgangsstrømmen ligger her allerede nær merkestrømmen ved normal spenning. Merkedriftsmodus (S1 til S10, DIN 57530) er overskredet, for eksempel ved for stor koblingshyppighet Gjennomfør ledningsmåling, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Øk tverrsnittet på tilførselledningen Gjennomfør ledningsmåling, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Korriger kjølelufttilførselen eller frigjør kjølelufttilgangen, bruk en ekstravifte om nødvendig Sjekk tillatt temperaturområde Utbedre løskontakten Finn årsaken og utbedre (se over); skift ut sikringen Motoren tilpasses nettspenningen Merkedriftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift For høyt støynivå Kulelager er i spenn, smusset eller skadet Rett motoren opp på nytt, kontroller kulelager ( kap. "Godkjente kulelagertyper"), smør om nødvendig ( kap. "Smøremiddeltabell rullelager SEW-motorer"), skift ut om nødvendig Vibrasjon ved roterende deler Fjern årsak eller eventuelt ubalanse Fremmedlegemer i kjøleluftribbene Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel 176 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

2 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på bremsen Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Feil spenning på bremsestyreenheten Tilkoble riktig spenning Svikt ved bremsestyreenheten Skift ut bremsestyringen, kontroller indre motstand og isolasjon på bremsespolene, kontroller koblingsenhetene Maksimal tillatt arbeidsluftspalte overskrides Mål arbeidsluftspalten eller eventuelt juster fordi bremsebelegget er nedslitt Spenningsfall i tilførselledningen >10 % Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller kabeltverrsnittet Manglende kjøling, bremsen blir for varm Bremselikeretter type BG skiftes ut med BGE Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Skift ut komplett brems med bremsestyring (autorisert verksted), kontroller koblingsenheter Motoren bremser ikke Arbeidsluftspalten er ikke korrekt Mål arbeidsluftspalten eller eventuelt juster Slitte bremsebelegg Utskifting av komplett bremseskive Bremsemomentet er feil Endre bremsemomentet ( kap. "Tekniske data") Med antall og type bremsefjærer Brems BMG 05: Ved montering av spolen tilsvarende brems BMG 1 Brems BMG 2: Ved montering av spolen tilsvarende brems BMG 4 Kun BM(G): Arbeidsluftspalten er så stor at Justering av arbeidsluftspalten stillemutrene ligger inntil Bremsen aktiveres med forsinkelse Lyder i området til bremsen Bremsen kobles på vekselspenningssiden Slitasje på fortanningen på grunn av ujevn start Pendelmomenter på grunn av feil innstilt frekvensomformer Koble til på like- og vekselstrømsiden (BUR); følg koblingsskjemaet Kontroller prosjekteringen Kontroller/korriger innstillingen på frekvensomformeren i henhold til driftsveiledningen Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer 177

3 Kompakt MOVIMOT MME.2 Kompakt MOVIMOT MME Reaksjon ved forstyrrelser Reaksjonen ved forstyrrelser kan delvis parametriseres på advarsel eller utkobling. Eksempel: "Reaksjon ved asymmetri", "Reaksjon ved temperaturføler". Skjemaet under viser hvordan MME avhengig av parametrisering reagerer: Feil Reaksjon 1 Reaksjon 2 Reaksjon: Varsling Utkobling Meldingsbit: Samlet varsling er satt Samlet feil er satt LED display: DEVICE blinker gult DEVICE lyser gult SF lyser rødt Motor og brems: Ingen gradvis stopp Gradvis stopp Merk! Ved forstyrrelser som for eksempel "Prosessavbildingsfeil" eller enhetsfeil som for eksempel "Koblingselement defekt" forårsaker en forstyrrelse alltid utkobling! Reaksjonen ved forstyrrelser kan ikke parametriseres! Andre problemindikatorer Forstyrrelser i systemet kan også indikeres på følgende måte: Ved bruk av Switch ES kommer den aktuelle feilmeldingen fram i ren tekst. Den respektive biten settes på feltbussen i det syklisk telegrammet og/eller diagnosekanalen. 178 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

4 Kompakt MOVIMOT MME Kvittere feil Restart etter enhetsintern utkobling Kobler MME automatisk koblingselementet ut, kobler den seg først inn igjen, når: Årsaken er eliminert Kvitteringen er utført Enhetsfunksjonen "Nødstart" er aktivert, det vil si at motoren kan kobles inn/ut med styrekommandoene (ikke ved enhetsfeil) selv om det foreligger samlefeil. Kvittere Du kan kvittere som følger: Med "" Bit DO-0.3 "" via feltbuss Kommando "" Parametrisere "Utkobling med restart" (autoreset). Med motkommando, for eksempel "Motor Av" (kun ved prosessavbildingsfeil). Merk! er flanke-utløst! Hvis er permanent aktiv, utløses kvitteringen bare én gang. >10ms 500 ms Utløse (slette meldebits) Rapporter resultat og legg inn i diagnosebuffer 06351ANO Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer 179

5 Kompakt MOVIMOT MME Feiltabell Mulige feil Aksjon Meldingsbit LED-display Kvittering med Bussfeil Styring (PLS) er i STOP Prosessavbildingsfeil Underspenning DC24V-NS Underspenning DC24V-S Hovedenergi mangler ved AV-kommando Hovedenergi mangler ved PÅ-kommando Følerforsyning Følerforsyning Temperaturføler Temperaturføler kortslutning Temperaturføler ledningsbrudd Koble inn erstatningsverdi Fastholde siste verdi Koble inn erstatningsverdi Fastholder siste verdi Bussfeil CPU/master-STOP Tiltak BF: Rød Auto 1 Kontroller kommunikasjonsforbindelsen til feltbussmaster. Mulige feilårsaker: Busstilkobingskontakt dratt ut Bussledning atskilt Feltbussmaster defekt CPU/master-STOP BF: Av Auto 1 Koble styringen på status RUN igjen. Forsyningsspenning elektronikk for lav Forsyningsspenning koblingselement mangler Ingen Nettspenning mangler Nettspenning mangler Følerforsyning Følerforsyning Varsling Samlet varsling Temperaturføler Temperaturføler Overlastutkobling Varsling Samlet varsling Temperaturføler kortslutning Temperaturfølerkortslutning Overlastutkobling Varsling Samlet varsling Temperaturføler ledningsbrudd Temperaturføler ledningsbrudd Overlastutkobling Prosessavbildingsfeil AVkommando Auto 1 Auto 1 Fjern styrekommando motor- MEDURS/-MOTURS. Kontroller spenningsforsyningen: U DC24V-NS > 18 V Kontroller spenningsforsyningen: U DC24V-S > 18 V SF: Av Auto 1 Koble til eller kontroller hovedenergitilførselen. Foreligger feilmeldingen fortsatt selv om starteren har spenning, er de interne smeltesikringene defekte ( Skift ut enheten). SF: Av DEVICE: blinker gult SF: Av DEVICE: blinker gult SF: Av blinker Auto 1 Autoreset/ Auto 1 Autoreset/ Auto 1 Autoreset/ Koble til eller kontroller hovedenergitilførselen. Kvitter etter feileliminering Foreligger feilmeldingen fortsatt selv om starteren har spenning, er de interne smeltesikringene defekte ( Skift ut enheten). Kontroller følerforsyning: I føler < 200mA Kontroller følerforsyning: I føler < 200mA Vent til motoren er avkjølt. Vent til motoren er avkjølt. Kvitter etter avkjøling. Hvis det ikke er mulig å kvittere, er motoren for varm ennå. Fjern kortslutning på temperaturfølerledningen. Fjern kortslutning på temperaturfølerledningen. Kvitter etter feileliminering. Fjern ledningsbrudd på temperaturfølerledningen. Fjern ledningsbrudd på temperaturfølerledningen. Kvitter etter feileliminering. 180 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

6 Kompakt MOVIMOT MME Mulige feil Aksjon Meldingsbit LED-display Kvittering med Termisk motormodell Selvtestfeil (enhetsfeil) Koblingselement defekt For høy mellomkretsspenning. Kortslutning- /ledningsbeskyttelse Varsling Samlet varsling Termisk motormodell Termisk motormodell Overlastutkobling Kjøletid aktiv Selvtestfeil (enhetsfeil) Koblingselement defekt Mellomkretsspenning for høy Ledningsbeskyttelse Ledningsbeskyttelseutkobling SF: Av DEVICE: Gul blinker DEVICE: Rød STATE: Rød DEVICE: Rød Auto 1 Autoreset/ Power-OFF Power-OFF Tiltak Vent til kjøletiden er utløpt, det vil si til motoren er avkjølt. Vent til kjøletiden er utløpt, det vil si til motoren er avkjølt. Kvitter etter avkjøling. Den aktuelle statusen til avkjølingstiden finnes ved måleverdiene. Koble enheten komplett ut og koble den inn igjen! Dersom det fortsatt kommer melding om enhetsfeil, må enheten skiftes ut. Motoren driver for mye som generator under utkobling. Reduser belastningen eller velg større motor. Fjern kortslutning på motortilførselledningen. Kvitter etter feileliminering. 1 Feilen kvitteres automatisk etter at feilårsaken er eliminert og uavhengig av parameter (må ikke forveksles med autoreset) Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer 181

7 Feltbuss-diagnose via MQP.. diagnosegrensesnitt.3 Feltbuss-diagnose via MQP.. diagnosegrensesnitt PROFIBUS-modulene MQP.. har et diagnosegrensesnitt for oppstart og service. Dette muliggjør bussdiagnosen med SEW-programmet MOVITOOLS AXX Skal- og erverdiene som utveksles mellom MOVIMOT og feltbussmasteren kan dermed enkelt diagnostiseres. MOVIMOT kan styres direkte i feltbussmonitor-driftsmodusen "Styring", se kapittel "Feltbussmonitor i MOVITOOLS" side 184. Oppbygging av diagnosegrensesnittet grensesnittet ligger på potensialnivået 0, det samme potensial som modulelektronikken. Grensesnittet er tilgjengelig via en 4-polet hurtigkontakt "modulær Jack 4/4 (RJ11)". Grensesnittet befinner seg under skruforbindelsen på moduldekselet. GND RS- RS+ +5V AXX 182 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

8 Feltbuss-diagnose via MQP.. diagnosegrensesnitt Opsjon MWS21A grensesnittet kan kobles til en vanlig PC med serielt grensesnitt (RS-232) ved bruk av MOVIMOT -feltbuss-diagnosekit MWS21A fra SEW (delenummer: X). 1 2 UWS21A 3 PC + MOVITOOLS RS-232 Modular Jack 4/4 (RJ11) MQP AXX 5 Leveringsomfang MWS21A: Grensesnittadapter Kabel med hurtigkontakt modulær Jack 4/4 (RJ11) Grensesnittkabel RS-232 SOFTWARE-ROM 4 (MOVITOOLS-programvare) Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer 183

9 Feltbuss-diagnose via MQP.. diagnosegrensesnitt Feltbussmonitoren i MOVITOOLS Feltbussmonitoren i MOVITOOLS muliggjør enkel styring og visualisering av sykliske MOVIMOT -prosessdata 06238AXX Egenskaper Brukervennlig Du gjør deg lett kjent med styrefunksjoner, også uten tilkoblet feltbuss (oppstartforberedelse) Integrert i SEW-brukersnittet MOVITOOLS Enkel og rask feilsøking Kort prosjekteringsfase 184 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

10 Feltbuss-diagnose via MQP.. diagnosegrensesnitt Feltbussmonitorfunksjoner Feltbussmonitor i driftsmodus styring Feltbussmonitoren gir brukeren et effektivt verktøy for oppstart og feilsøking. Den kan brukes til å vise prosessdata som utveksles syklisk mellom omformer og styring. Feltbussmonitoren tillater ikke bare overvåking av bussdriften som passiv deltaker, men muliggjør også den aktive styringen av omformeren. Dermed har brukeren følgende muligheter: Å ta interaktivt over styringen av omformeren i et eksisterende anlegg og kontrollere driftens funksjoner. Å simulere funksjonsmåten til en separat drift på forhånd (uten eksisterende anlegg og feltbussmaster) slik at styrefunksjonene kan testes før oppstart. [1] [2] [3] [4] [5] [5] [1] PO-data fra styringen [2] PI-data fra omformeren til styringen [3] Aktuelle HEX-verdier til prosessutgangsdata (kan redigeres) [4] Aktuelle HEX-verdier til prosessinngangsdata [5] Visning av gjeldende innstilling 06239AXX Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer 185

11 Feiltabell feltbussgrensesnitt MQP.4 Feiltabell feltbussgrensesnitt MQP Feilkode/betegnelse Reaksjon Årsak Tiltak 10 IPOS ILLOP IPOS program stopp Giverfeil Kommunikasjonen til MOVIMOT stopper Feil i IPOS-programmet, detaljert informasjon gir IPOS-variabelen H469. Brudd på en eller begge forbindelsene til initiatoren NV Stack overflow Omformerens elektronikk er 18 Stack underflow forstyrret, eventuelt på grunn av EMC-påvirkning. 19 NMI 20 Undefined Opcode 21 Protection fault 22 Illegal word operand access 23 Illegal instruction access 24 Illegal external bus access IPOS-program rettes, lastes og resettes. Kontroller den elektriske forbindelsen mellom MQ.. og NV26. Kontroller jording og skjerming av dataledninger og utbedre om nødvendig. Kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. 25 EEPROM Feil ved tilgang til EEPROM. Hent fram fabrikkinnstillingen "Leveringstilstand", reset og parametriser (OBS! IPOSprogrammet vil nå bli slettet). Kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. 28 Feltbuss-timeout Prosessutgangsdata = 0 (utkoblingsbar) 32 IPOS indeksoverflyt IPOS program stopp 37 Watchdog feil Kommunikasjonen til MOVIMOT stopper Ingen kommunikasjon mellom master og slave i forbindelse med prosjektert overvåkingstid. Programmeringsprinsipper er overtrådt, derfor systemintern stakkoverflyt. Feil i systemet til programprosedyren. 41 Watchdog opsjon IPOS-watchdog, IPOSprogramutføringstiden er lenger enn innstilt watchdogtid. Kontroller kommunikasjonsrutinen til masteren. Kontroller og korriger IPOS brukerprogrammet. Kontakt SEW Kontroller den innstilte tiden i kommandoen "_WdOn()". 45 Feil initialisering Feil etter selvtest i reset. Utfør reset. Kontakt SEW hvis problemet gjentar seg. 77 Ugyldig styreverdi IPOS 83 Kortslutning utgang IPOS program stopp Det er forsøkt å stille inn en ugyldig automatikkmodus. Ingen DO0, DO1 eller spenningsforsyningen til følerne VO24 er kortsluttet. 91 Systemfeil Ingen En eller flere deltakere (MOVIMOT ) kan ikke adresseres fra MQ.. i løpet av timeouttiden 97 Kopiering av data Kommunikasjonen til MOVIMOT stopper Det er oppstått feil ved kopieringen av datasettet. Dataene er ikke konsistente. Kontroller skriveverdiene til den eksterne styringen. Kontroller kablingen/belastningen til utgangene DO0 og DO1 spenningsforsyningen til følerne. Kontroller spenningsforsyningen og 485-kablingen. Kontroller adressene til de prosjekterte deltakerne. Kopier dataene på nytt eller velg først fabrikkinnstillingen "Leveringstilstand" og reset. 186 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

12 MOVIMOT -omformer.5 MOVIMOT -omformer Statusdiode (LED) Statusdioden befinner seg på oversiden av koblingsboksdekselet til MOVIMOT (se figuren under) [1] 4 Forklaring til statusdiodens tilstand [1] MOVIMOT -statusdiode Med den trefargede dioden signaliseres drifts- og feiltilstander. LEDfarge LED-status Driftsstatus Beskrivelse 50867AXX Av Ikke driftsklar Mangler 24 V-forsyning gul Blinker regelmessig Ikke driftsklar Selvtestfase eller 24 V-forsyning er tilkoblet, men nettspenningen er ikke OK. gul Blinker regelmessig og hurtig Driftsklar Frigivelse av bremsen uten aktiv driftsfrigivelse (kun ved S2/2 = "ON"). gul Lyser permanent Driftsklar, men enheten er sperret grønn /gul Blinker med vekslende farger Driftsklar, men timeout 24 V-forsyning og nettspenning OK, men ingen frigivningssignal. Kommunikasjonsfeil ved syklisk datautveksling. grønn Lyser permanent Enheten er frigitt Motoren er i gang. grønn Blinker regelmessig Strømgrensen er Driften befinner seg i strømgrensen. og hurtig aktiv rød Lyser permanent Ikke driftsklar Kontroller 24 V DC -forsyning. Pass på at en glattet likespenning med lavere rippel (restrippel maksimalt 13%) er tilkoblet. rød Blinker 2x, pause Feil 07 For høy mellomkretsspenning. rød Blinker langsomt Feil 08 Feil turtallsovervåking (kun ved S2/4="ON"). Feil 90 Feil tilordning av motor - omformer. (for eksempel MM03 DT71D4 m) Feil 17 til 24, 37 CPU-feil. Feil 25, 94 EEPROM-feil. rød Blinker 3x, pause Feil 01 Overstrøm utgangstrinn. Feil 11 Overtemperatur utgangstrinn. rød Blinker 4x, pause Feil 84 Overtemperatur motor Feil tilordning av motor - frekvensomformer. rød Blinker 5x, pause Feil 89 Overtemperatur brems. Feil tilordning av motor - frekvensomformer. rød Blinker 6x, pause Feil 06 Nett - fasefeil Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer 187

13 MOVIMOT -omformer Feiltabell Feil Timeout ved kommunikasjon (Motoren blir stående uten feilkode) Mellomkretsspenningen er for liten, nettfrakobling er registrert (Motoren blir stående uten feilkode) Feilkode 01 Overstrøm utgangstrinn Feilkode 06 Fasefeil Feilkode 07 Mellomkretsspenningen er for høy Feilkode 08 Turtallsovervåking Feilkode 11 termisk overbelastning av utgangstrinnet eller innvendig defekt på enheten Feilkode 17 til 24, 37 CPU-feil Feilkode 25, 94 EEPROM-feil Feilkode 84 Termisk overbelastning på motoren. Feilkode 89 Termisk overbelastning på bremsespolen eller defekt bremsespole Feilkode 91 Kommunikasjonsfeil mellom feltbussporten og MOVIMOT Årsak/løsning A B C Manglende forbindelse, RS+, RS- mellom MOVIMOT og RS-485 master. Kontroller og opprett forbindelsen, spesielt gods. EMC-påvirkning. Kontroller skjerming av dataledninger og utbedre om nødvendig. Feil type (syklisk) ved asyklisk protokolltidsrom mellom de enkelte telegrammene >1 s ved protokolltype "syklisk". Telegramsyklus forkortes eller velg "asyklisk". Kontroller nettilførselledningene og nettspenningen med hensyn til brudd. Motoren starter automatisk straks nettspenningen har normale verdier. Kortslutning omformerutgang. Kontroller forbindelsen mellom omformerutgang og motor med hensyn til kortslutning. Kontroller nettilførselledningene med hensyn til fasefeil. Feilen resettes ved utkobling av 24 V DC - forsyningsspenningen eller via MOVILINK. A Rampetiden er for kort Rampetiden forlenges. B Feilaktig tilkobling av bremsespolen/bremsemotstanden. Kontroller tilkobling bremsemotstand/bremsespole og korriger om nødvendig. C Feilaktig indre motstand bremsespole/bremsemotstand. Kontroller indre motstand bremsespole/bremsemotstand (se kapittel "Tekniske data"). D Termisk overbelastning bremsemotstand Bremsemotstand er feildimensjonert. Turtallsovervåkingen er utløst. Rengjør kjøleenheten. Senk omgivelsestemperaturen. Forhindre varmeopphoping. Reduser belastningen på driften. Senk omgivelsestemperaturen. Forhindre varmeopphoping. Reduser belastningen på motoren. Øke hastigheten. Dersom feilen meldes rett etter den første frigivelsen, kontroller kombinasjonen av driften og frekvensomformeren MOVIMOT. Temperaturovervåkingen i motoren (viklingstermostat TH) er aktivert ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeleren Z.8 samt valg av spesialfunksjon 5 Reduser motorbelastningen. Innstilt rampetid forlenges. Kontroller bremsen (se kapittel "Kontroll og vedlikehold"). Kontakt SEW. Hvis feilen meldes rett etter den første frigivelsen, kontroller kombinasjonen av drift (bremsespole) og frekvensomformer MOVIMOT. Kontroller den elektriske tilkoblingen mellom feltbussporten og MOVIMOT (RS-485). Feil resettes automatisk etter at årsaken er eliminert, en reset via styreordet er ikke mulig. 188 Systemhåndbok ECOFAST konforme drivsystemer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

13 Parameter Kompakt MOVIMOT MME. Parameter Kompakt MOVIMOT MME. Datasett 100 lese enhetsidentifikasjon

13 Parameter Kompakt MOVIMOT MME. Parameter Kompakt MOVIMOT MME. Datasett 100 lese enhetsidentifikasjon Kompakt MOVMOT MME Parameter. Kompakt MOVMOT MME Datasett lese enhetsidentifikasjon D-nr. Byte Lengde Verdi Forklaring nnledning Koordinasjon Reservert Reservert Reservert Enhetsidentifikasjon (TF) -...

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Oppstart Kompakt MOVIMOT MME Parametrisere Kompakt MOVIMOT MME

Oppstart Kompakt MOVIMOT MME Parametrisere Kompakt MOVIMOT MME Oppstart Kompakt MOVMOT MME Parametrisere Kompakt MOVMOT MME Reaksjon ved bussvikt (PROFBUS-DP) Reaksjon ved CPU/master-STOP Med denne enhetsparameteren bestemmer du hvordan MME skal reagere ved CPU/ Master-STOP:

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions Deck Machinery Fortøynings vinsj Deck Machinery - El. & Automation Dep. Slide 2 Deck

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N MOVIMOT MM0B til MM0B Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1050592x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Omformerens oppbygging... 6.1 MOVIMOT (omformer)... 6 1 2 4

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning MOVITRAC B

Kompakt-driftsveiledning MOVITRAC B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVITRAC B Utgave 04/2013 20153457 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Omfanget

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Kombisensor Bruksanvisning

Kombisensor Bruksanvisning Art. Nr.: 1025 00 Funksjon en brukes til måling av vindhastighet, nedbør, lysstyrke og skumring. Lysstyrken kan registreres separat for himmelretningene øst, syd og vest. De enkelte sensorenes plassering

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET.

BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET. 1 BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP * TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET. BRUKSANVISNING ETS 260, ETS 500 Side 2 av 10 NORIO tørkeskap

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Håndbok. MOVIVISION programvaregrensesnitt. Utgave 07/2005 FE320000 11362820 / NO

Håndbok. MOVIVISION programvaregrensesnitt. Utgave 07/2005 FE320000 11362820 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIVISION programvaregrensesnitt FE320000 Utgave 07/2005 11362820 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

Forsterker i D-klassen med fire kanaler

Forsterker i D-klassen med fire kanaler 4-581-373-11(2) (NO) Forsterker i D-klassen med fire kanaler Bruksanvisning Eierens loggføring Modell- og serienummeret finnes under enheten. Noter serienummeret på linjen nedenfor. Oppgi disse numrene

Detaljer