Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer"

Transkript

1 Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning / NIO

2 SEWEURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader Motorens oppbygging Prinsipiell oppbygging av vekselstrømsmotoren Merkeskilt, typebetegnelse... 7 Mekanisk installasjon Før du begynner Klargjøring Oppstilling av motoren Toleranser ved monteringsarbeider Elektrisk installasjon Koblingsmerknader Motorer og bremsemotorer i kategori 2G (EExe, EExed) Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) Motorer og bremsemotorer i kategori 3G (EExnA) Motorer og bremsemotorer kategori 3D (støveksplosjonsbeskyttelse) Tilleggsbetingelser for motorer kat. II3G / II3D med MOVITRAC 31C Eksplosjonsbeskyttet turtallsgiver I 0 6 Idriftsetting Obligatoriske innstillinger MOVITRAC 31C Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre Oppvarming ved stillstand for motorer i kategori II/3D kva i P f n Hz 7 Driftsforstyrrelser Feil på motoren Feil på bremsen Feil ved drift med frekvensomformer Kontroll / vedlikehold Kontroll og vedlikeholdsintervaller Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Kontroll / vedlikeholdsarbeider motor Kontroll og vedlikeholdsarbeider brems Tekniske data Bremsearbeid, arbeidsluftspalte, bremsemomenter BMG058, BC, Bd Bremsearbeid, arbeidsluftspalte, bremsemomenter BM Strømverdier Tillatte kulelagertyper Konformitetserklæring Endringsindeks Adresser Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 3

4 1 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på drift og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Viktige merknader til eksplosjonsbeskyttelse. Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med driften! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering Dette produktet består av: Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

5 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende sikkerhetsmerknader gjelder bruk av motorer. Ved bruk av girmotorer skal i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir i tilsvarende driftsveiledning følges. Ta også hensyn til de supplerende sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. Eksplosjonsfarlige gassblandinger eller støvkonsentrasjoner kan i forbindelse med varme, spenningsførende og roterende komponenter ved elektriske maskiner forårsake alvorlige eller livsfarlige personskader. Montering, tilkobling, idriftsetting samt vedlikeholds og reparasjonsarbeider skal bare utføres av fagpersonell og i henhold til: Denne veiledningen Advarsler og sikkerhetsmerker på motoren/girmotoren Alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsetting og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften. Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Gjeldende nasjonale / regionale forskrifter (eksplosjonsbeskyttelse/sikkerhet/ulykkesforebygging) Forskriftsmessig bruk Disse elektromotorene er til bruk for næringslivsanlegg. De er i samsvar med de gyldige normene og forskriftene EN5001 EN50018 for Exkapsling "d" EN50019 for Exkapsling "e" EN50021 for Exkapsling "n" EN for "støveksplosjonsbeskyttelse" og tilfredsstiller kravene i direktivet 9/9/EF (ATEX 100a). Tekniske data samt angivelser til godkjente betingelser finnes på merkeskiltet og i denne driftsveiledningen. Alle angivelser må alltid overholdes! Transport / lagring Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Oppstart er i slike tilfeller utelukkende. Stram påskrudde transportkroker godt. De er tilpasset vekten på girmotoren/giret. Det får ikke monteres noen tilleggslast. De monterte ringskruene tilsvarer DIN 580. Forskrifter og belastninger som er fastlagt i denne normen skal overholdes. Dersom to bærekroker henholdsvis ringskruer er montert på girmotoren, skal også begge bærekrokene benyttes under transport. Trekkretningen på festet får da etter DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 5. Hvis nødvendig brukes egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 5

6 3 Prinsipiell oppbygging av vekselstrømsmotoren 3 Motorens oppbygging Følgende illustrasjon er prinsipiell. Den brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig avhengig av motorstørrelse og type! 3.1 Prinsipiell oppbygging av vekselstrømsmotoren AXX Forklaring 1 Rotor, komplett 31 Kile 107 Oljeavviser 131 Tetningsring 2 Låsering 32 Låsering 111 Tetning 132 Koblingsboks lokk 3 Kile 35 Viftedeksel 112 Koblingsboks underdel 13 Låseskrue 7 Flenslagerskjold 36 Vifte 113 Sylinderskrue 135 Tetningsring 9 Låseskrue 37 Vring 115 Koblingsbrett 10 Låsering 1 Passkive 116 Bøyle 11 Kulelager 2 Blagerskjold 117 Sekskantskrue 12 Låsering Kulelager 118 Sprengskive 13 Sekskantskrue (trekkstang) 100 Sekskantmutter 119 Sylinderskrue 16 Stator, komplett 101 Sprengskive 123 Sekskantskrue 20 Nilosring 103 Pinneskrue 129 Låseskrue 22 Sekskantskrue 106 Akseltetningsring 130 Tetningsring 6 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

7 Merkeskilt, typebetegnelse Merkeskilt, typebetegnelse Merkeskilt Eksempel: Kategori 2G Typ Nr. r/min kw V IM edt71d /00 B5 Bruchsal / Germany 3 IEC 3 i :1 Nm cos ϕ 0.70 A 1.97/1.1 Hz 50 kg 9.2 IP 5 Kl. B te s 29 IA / IN 3.7 II 2 G EEx e II T3 Baujahr 1999 PTB 99 ATEX 302/03 Schmierstoff AXX Typebetegnelse Eksempel: Vekselstrøms(bremse)motor kategori 2G edt 71D BC05 HR TF Temperaturføler Håndløfting av brems Brems Motorpoltall Motorstørrelse Motorserie i Exutførelse etter ATEX100a Eksempel: Fabrikknummer De to siste sifrene i årstallet for produksjonsåret Fortløpende stykknummer (sifret) Ordrenummer (10sifret) Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 7

8 3 Merkeskilt, typebetegnelse Merkeskilt Eksempel: Kategori 3G Typ Nr. r/min kw V IM Bremse DFT 90 S/BMG/TF/II3G ,1 S1 230 D/ 00 Y B5 V 230AC VDE Schmierstoff Bruchsal / Germany 3 IEC 3 i :1 Nm cos ϕ 0,77 A,85/2,80 Hz 50 kg IP 5 Kl. B Nm Gleichrichter EExnAT3 II3 G Made in Germany AXX Typebetegnelse Eksempel: Vekselstrøms(bremse)motor kategori 3G DFT 90S BMG TF II3G Exutførelse etter ATEX100a Temperaturføler Brems Motorpoltall Motorstørrelse Motorserie Eksempel: Fabrikknummer De to siste sifrene i årstallet for produksjonsåret Fortløpende stykknummer (sifret) Ordrenummer (10sifret) 8 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

9 Før du begynner Mekanisk installasjon Følg alltid sikkerhetsmerknadene ved installasjon, se kapittel 2!.1 Før du begynner Driften får bare monteres når: Angivelsene på driftens merkeskilt stemmer overens med det godkjente Exdriftsområdet på stedet (enhetsgruppe, kategori, sone, temperaturklasse). Angivelsene på merkeskiltet til driften stemmer overens med spenningsnettet Driften er uten skader (ingen transport eller lagringsskader) Det er kontrollert at følgende forutsetninger er til stede: Omgivelsestemperaturen er mellom 20 C og +0 C Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Oppstillingshøyde maksimalt m over NN Restriksjoner for giver overholdes Spesialutførelser: Driften er utført i henhold til omgivelsesbetingelsene.2 Klargjøring Rengjør motorakseltapper nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Langtidslagring av motorer Etter en lagringstid på over ett år må man ta hensyn til den reduserte levetiden på kulelagerfettet. Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål da isolasjonsmotstanden (målespenning 500 V). Isolasjonsmotstanden ( figuren under) er i stor grad temperaturavhengig! Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes. [M ] , [ C] 01731AXX Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 9

10 Oppstilling av motoren Tørking av motoren Varm opp motoren med varmluft eller via skilletransformator Koble viklinger i serie ( figuren under) Hjelpevekselspenning maks. 10 % av merkespenningen med maks. 20 % av merkestrømmen Trafo 01730ADE Avslutt tørkeprosedyren når minimal isolasjonsmotstand er overskredet. Kontroller koblingsboksen om den er tørr og ren innvendig tilkoblings og monteringskomponentene er uten korrosjon fugetetningen er i orden kabelniplene er tette, ellers skal de rengjøres eller skiftes ut.3 Oppstilling av motoren Motoren henholdsvis girmotoren skal bare stilles opp/monteres i angitt byggeform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Motor og arbeidsmaskin rettes opp slik at utgående aksler ikke belastes mer enn tillatt (overhold tillatte tverr og aksialkrefter!) Unngå støt og slag på akseltappene. Vertikale byggeformer beskyttes med en tildekning mot inntrenging av fremmedlegemer og væske (beskyttelsestak/regntak C). Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen. Deler som settes på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (motoraksler er avbalansert med halv kile) Steng eventuelt eksisterende kondensvannboringer med plastplugger. De skal bare åpnes ved behov. Åpne kondensvannboringer er ikke tillatt, ellers vil høyere kapslingsgrader oppheves. Ved bruk av remskiver får bare remmer brukes som ikke lader seg opp elektrostatisk. Ved bremsemotorer med håndløfter: Skru på håndspaken (ved håndløfter med automatisk retur) eller gjengestiften (ved håndløfter uten automatisk retur). 10 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

11 Toleranser ved monteringsarbeider Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Koblingsboksen skal om mulig plasseres slik at kabelinnføringene er rettet nedover. Smør gjengene på kabelniplene og blindpluggen med tetningsmasse og stram deretter påføres tetningsmasse en gang til. Kabelinnføringene tettes godt til. Tetningsflatene på koblingsboksen og tilhørende lokk rengjøres nøye før remontering; tetningene skal limes på en side. Skift ut sprø tetninger! Rustbeskyttelsen utbedres om nødvendig. Kontroller kapslingen.. Toleranser ved monteringsarbeider Akseltapp Diametertoleranse etter DIN 78 ISO k6 ved Ø 50 mm ISO m6 ved Ø > 50 mm Senterboring etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse etter DIN 298 ISO j6 ved Ø 230 mm ISO h6 ved Ø > 230 mm Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 11

12 5 Koblingsmerknader 5 Elektrisk installasjon Følg alltid sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 ved installasjon! Følg tilleggsbestemmelsene Spesielle bestemmelser for innretning av elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder (ElexV; EN ; EN og anleggsspesifikke bestemmelser) skal overholdes i tillegg til generelt gyldige installasjonsbestemmelser for elektrisk lavspenningsutstyr (for eksempel i Tyskland DIN VDE 0100, DIN VDE 0105). Bruk koblingsskjemaer Motoren kobles alltid til i henhold til koblingsskjemaet som følger med motoren. Dersom dette koblingsskjemaet mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema fås kostnadsfritt hos SEW. For kobling av motor og brems brukes kontaktor i brukskategori AC3 etter EN Kabelinnføringer Ved levering har alle metriske kabelinnføringer ATEXgodkjente låseplugger. For produksjon av korrekt kabelinnføring skiftes låsepluggene ut med ATEXgodkjente kabelnipler med trekkavlastning. Kabelnippelen velges etter den ytre diameteren på kabelen som brukes. Alle kabelinnføringer som ikke brukes skal stenges med en ATEXgodkjent låseplugg etter gjennomført installasjon ( overholdelse av kapslingen). 5.1 Koblingsmerknader Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer Som beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer skal bremseledninger ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i en kabel. Pulserende kraftledninger er hovedsakelig: Utgangsledninger fra frekvens og servoomformere, strømrettere, enheter for myk start og bremseenheter Tilførselledninger til bremsemotstandene o.l. Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra motorverninnretninger Som beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra SEW motorverninnretninger (temperaturføler TF, viklingstermostater TH): Separat skjermede tilførselledninger legges sammen med pulserende kraftledninger i en og samme kabel Ikkeskjermede tilførselledninger skal ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i en og samme kabel 12 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

13 Motorer og bremsemotorer i kategori 2G (EExe, EExed) Motorer og bremsemotorer i kategori 2G (EExe, EExed) Generell informasjon De eksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien edt og edv egner seg til bruk i sone 1 og tilsvarer byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori 2G. Den fastsatte Exkapslingen er "e" i henhold til EN Bremser med Exkapsling eksplosjonssikker "d" I tillegg leverer SEW bremser med fastsatt Exkapsling "d" i henhold til EN for eksplosjonsbeskyttede områder. Ved bremsemotorene refererer den eksplosjonssikre kapslingen seg utelukkende til bremserommet. Selve motoren samt tilkoblingsrommet for bremsen er utført i samsvar med Exkapsling "e". Kode "X" Dersom koden "X" finnes bak nummeret til konformitetserklæringen eller EUtypeattesten, blir det henvist til spesielle betingelser i denne dokumentasjonen for sikker bruk av motorer. Koblingsboks Koblingsboksene er utført i Exkapsling "e". Temperaturklasse Motorene er godkjent for temperaturklasse T3 henholdsvis T. Motorens temperaturklasse finner du på merkeskiltet eller konformitets eller EUtypeattesten, som følger med hver motor. Motortilkobling Ved motorer med et klemmebrett med slissebolt (1) i samsvar med ATEX100a ( figuren under) får kun kabelsko (3) etter DIN brukes for motortilkoblingen. Kabelskoene (3) festes med trykkmutre med integrert sprengskive (2) AXX Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 13

14 5 Motorer og bremsemotorer i kategori 2G (EExe, EExed) Alternativ er en massiv rund ståltråd tillatt for tilkoblingen, der diameteren tilsvarer sporbredden på tilkoblingsbolten ( tabellen under). Motorstørrelse edt 71 C, D edt 80K, N edt 90 S, L edt 100 L, LS edv 100 M, L edv 112 M edv 132 S edv 132 M, ML edv 160 M edv 160 L edv 180 M, L Klemme Sporbredden på tilkoblingsbolten [mm] Tiltrekningsmoment for trykkmutteren [Nm] KB KB KB KB Utelukkende med motorvernbryter Installasjon med motorvernbryter etter EN må oppfylle følgende minstekrav: godkjent av en oppnevnt instans og påført tilsvarende kontrollnummer innstilt på motorens nominelle strøm I N i henhold til merkeskiltet eller typeattesten skannetiden ved startstrømforhold I A /I N er mindre en oppvarmingstiden t E til motoren (data se merkeskiltet eller typeattesten) separat gjensidig låst sikkerhetsanordning for hvert poltall til en polomkoblingsbar motor Kun med termistor temperaturføler (TF) Termistorvernreleene etter EN for motorer og om nødvendig bremser, som utelukkende overvåkes og beskyttes termisk med termistortemperaturfølere (TF) i viklingen, må godkjennes av en oppnevnt instans og påføres et tilsvarende kontrollnummer (for eksempel fra PTB: 3.53PTC A). Med motorvernbryter og ekstra termistor temperaturfølere (TF) De kondisjonene som er nevnt for den eksklusive beskyttelsen med motorvernbryter gjelder også her. Beskyttelsen via termistor temperaturføleren (TF) er bare et supplerende beskyttelsestiltak som ikke har noen betydning for godkjenningen under Exbetingelsene. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting. 1 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

15 Motorer og bremsemotorer i kategori 2G (EExe, EExed) 5 Tilkobling av motoren Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW ved å spesifisere ordrenummeret til motoren ( Kapittel "Merkekode, merkeskilt): Kontroller tverrsnittene Kontroller viklingstilkoblingene Temperaturføler Modellserie Poltall Tilhørende koblingsskjema (betegnelse / nummer) edt og edv, 6, 8 DT13 / _6 edt og edv 8/ DT33 / _6 edt med brems BC AT101 / _ edt med brems Bd A95 / _9 Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig ( overhold tiltrekningsmoment i henhold til kapittel "Motorer og bremsemotorer i kategori 2G (EExed, EExed)"). Koble til temperaturføleren TF (DIN 082), dersom den eksisterer som beskyttelse alene eller som tilleggsbeskyttelse, etter forskriftene til produsenten av utløserenheten samt etter medfølgende koblingsskjema ved bruk av en ledning som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 V DC Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting. Tilkobling av bremsen Den eksplosjonssikre bremsen BC (Bd) (EExd) frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Kontroller tennspalten Kontroller tverrsnittene Tilkoble bremsen Temperaturføler Kontroller tennspalten til den eksplosjonssikre bremsen før tilkobling. Den utgjør en viktig del av eksplosjonsbeskyttelsen. Tennspalten skal ikke overlakkeres eller på annen måte tettes. Tverrsnittene til forbindelsesledningene til likeretterbremsen må være tilstrekkelig dimensjonert slik at bremsens funksjon er garantert ( Kapittel "Tekniske data", avsnitt "Strømverdier"). SEWbremselikeretteren installeres og tilkobles utenfor Exområdet i henhold til medfølgende koblingsskjema i koblingsskapet. Koble forbindelsesledningene mellom likeretteren og den separate koblingsboksen til bremsen på motoren. Koble til temperaturføleren TF (DIN 082), dersom den eksisterer som beskyttelse alene eller som tilleggsbeskyttelse, etter forskriftene til produsenten av utløserenheten samt etter medfølgende koblingsskjema ved bruk av en ledning som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 VDC Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 15

16 5 Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) 5.3 Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) Generelle merknader De støveksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien edt og edv egner seg til bruk i sone 21 og tilsvarer byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori 2D i samsvar med EN og EN Overflatetemperatur Driftsmodus Overflatetemperaturen er maksimal 120 C. Motordrift får bare skje i driftsmodus etter EN , for den motorene er godkjent for (kapittel "Merkeskilt, typebetegnelse"). Kabelnipler Bruk bare ATEXgodkjente kabelnipler med minimum kapsling IP65 for kabelinnføringen. Kode "X" Dersom koden "X" finnes bak nummeret til konformitetserklæringen eller EUtypeattesten, blir det henvist til spesielle betingelser i denne dokumentasjonen for sikker bruk av motorer. Motortilkobling Ved motorer med et klemmebrett med slissebolt (1) i samsvar med ATEX100a ( figuren under) får kun kabelsko (3) etter DIN brukes for motortilkoblingen. Kabelskoene (3) festes med trykkmutre med integrert sprengskive (2) AXX 16 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

17 Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) 5 Alternativ er en massiv rund ståltråd tillatt for tilkoblingen, der diameteren tilsvarer sporbredden på tilkoblingsbolten ( tabellen under). Motorstørrelse edt 71 C, D edt 80K, N edt 90 S, L edt 100 L, LS edv 100 M, L edv 112 M edv 132 S edv 132 M, ML edv 160 M edv 160 L edv 180 M, L Klemme Sporbredden på tilkoblingsbolten [mm] Tiltrekningsmoment for trykkmutteren [Nm] KB KB KB KB Utelukkende med motorvernbryter Installasjon med motorvernbryter etter EN må oppfylle følgende minstekrav: Godkjent av en oppnevnt instans og påført tilsvarende kontrollnummer Innstilt på motorens nominelle strøm I N i henhold til merkeskiltet eller typeattesten Skannetiden ved startstrømforhold I A /I N er mindre en oppvarmingstiden t E til motoren (data se merkeskiltet eller typeattesten) Separat gjensidig låst sikkerhetsanordning for hvert poltall til en polomkoblingsbar motor Utelukkende med termistor temperaturføler (TF) Termistorvernreleene etter EN for motorer og om nødvendig bremser, som utelukkende overvåkes og beskyttes termisk med termistortemperaturfølere (TF) i viklingen, må godkjennes av en oppnevnt instans og påføres et tilsvarende kontrollnummer (for eksempel fra PTB: 3.53PTC A). Med motorvernbryter og ekstra termistor temperaturfølere (TF) De kondisjonene som er nevnt for den utelukkende beskyttelse med motorvernbryter gjelder også her. Beskyttelsen via termistor temperaturføleren (TF) er bare et supplerende beskyttelsestiltak som ikke har noen betydning for godkjenningen under Exbetingelsene. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 17

18 5 Motor i kategori 2D (støveksplosjonsbeskyttelse) Tilkobling av motoren Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW ved å spesifisere ordrenummeret til motoren ( Kapittel "Merkekode, merkeskilt"): Modellserie Poltall Tilhørende koblingsskjema (betegnelse / nummer) edt og edv, 6, 8 DT13 / _6 edt og edv 8/ DT33 / _6 Kontroller tverrsnittene Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig ( overhold tiltrekningsmoment i henhold til kapittel "Motorer i kategori 2D"). Temperaturføler Koble til temperaturføleren TF (DIN 082), dersom den eksisterer som beskyttelse alene eller som tilleggsbeskyttelse, etter forskriftene til produsenten av utløserenheten samt etter medfølgende koblingsskjema ved bruk av en ledning som er lagt atskilt fra nettledningen. Koble til spenning < 2,5 VDC Kontroller koblingsboksdekslet Når koblingsboksdekslet lukkes: Sørg for at fugene på overflatene er støvfrie Kontroller at tetningen er i orden, skift ut med ny tetning om nødvendig Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting. 18 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

19 Motorer og bremsemotorer i kategori 3G (EExnA) 5 5. Motorer og bremsemotorer i kategori 3G (EExnA) Generelle merknader De eksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellserien DT og DV med Exkapsling EexnA for bruk i sone 2 tilsvarer byggeforskriftene i enhetsgruppe II, kategori 3G i henhold til EN og EN Kapsling IP5 SEWmotorene i kategori 3G leveres med minimum kapsling IP5 etter EN Temperaturklasse Motorene er konstruert for temperaturklasse T3. Driftsmodus Motordrift får bare skje i driftsmodus etter EN , for den motorene er godkjent for ( kapittel "Typebetegnelse, merkeskilt"). Termisk motorvern Med motorvernbryter Motorvernbryteren som er innstilt på motorens nominelle strøm må også kunne beskytte motoren ved fasesvikt. Polomkoblingsbare motorer beskyttes med gjensidig låste motorvernbrytere for hvert poltall. Med termistor temperaturfølere (TF) Alle polomkoblingsbare motorer og motorer med høy koblingshyppighet i kategori 3G for bruk i sone 2 leveres fra SEW med fabrikkmonterte termistor temperaturfølere (TF). I forbindelse med feil skal motoren kobles fra nettet ved alle polene med en vanlig utløserenhet. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting. Tilkobling av motoren Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW ved å spesifisere ordrenummeret til motoren ( Kapittel "Typebetegnelse, merkeskilt"): Kontroller tverrsnittene Modellser ie DT, DV Poltall Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse / nummer) 2,, 6, 8 / DT13 / _6 /2, 8/ / DT33 / _6 alle PU med atskilt vikling / DT3 / _7 alle PU med atskilt vikling / DT5 / _7 alle PU med atskilt vikling / DT8 / _3 /2, 8/ / DT53 / _1 Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 19

20 5 Motorer og bremsemotorer i kategori 3G (EExnA) Tilkoblingsdeler Ved motorene størrelse 71 til 132S monteres de små koblingsdelene som finnes i medfølgende pose ( figuren under): BXX 03131AXX 1 Koblingsbolt 5 Øvre sekskantmutter 2 Sprengskive 6 Underlagsskive 3 Tilkoblingsskive 7 Ekstern tilkobling Viklingsende 8 Nedre sekskantmutter Plasser kabelen og klemmeforbindelsene etter koblingsskjema og skru fast (overhold tiltrekningsmomentet tabellen under) Diameter på tilkoblingsboltene Tiltrekningsmoment for sekskantmutrene [Nm] M 1.2 M5 2 M 3 M8 6 M10 10 Temperaturføler Koble til temperaturføler TF (DIN 082) etter forskriftene til produsenten av utløserenheten samt etter medfølgende koblingsskjema ved bruk av en ledning som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 VDC Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting. 20 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

21 Motorer og bremsemotorer kategori 3D (støveksplosjonsbeskyttelse) 5 Tilkobling av bremsen Bremsen BMG/BM frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Overhold grenseverdiene ved godkjent bremsearbeid Grenseverdiene for godkjent bremsearbeid ( kapittel "Tekniske data") må alltid overholdes. Anleggsmontøren er på basis av SEWprosjekteringsforskriftene og bremsedata i katalogen "Eksplosjonsbeskyttede drifter" ansvarlig for at anlegget blir tilsvarende dimensjonert. Ellers vil eksplosjonsbeskyttelsen for bremsen ikke være garantert. Kontroller bremsens funksjon Ved bruk av bremsemotorer skal bremsene kontrolleres med hensyn til feilfri funksjon før idriftsetting, for å sikre at bremsene ikke subber og dermed resulterer i en utillatelig oppvarming. Kontroller tverrsnittene Tverrsnittene til forbindelsesledningene til nettlikeretterbremsen må være tilstrekkelig dimensjonert slik at bremsens funksjon er garantert ( kapittel "Tekniske data", avsnitt "Strømverdier"). SEWbremselikeretteren henholdsvis bremsestyringen installeres og tilkobles avhengig av utførelse og funksjon i henhold til medfølgende koblingsskjema i koblingsskapet utenfor Exområdet. Koble forbindelsesledningene mellom likeretteren i koblingsskapet og bremsen på motoren. 5.5 Motorer og bremsemotorer kategori 3D (støveksplosjonsbeskyttelse) Generelle merknader De støveksplosjonsbeskyttede SEWmotorene i modellseriene DT og DV til bruk i sone 22 tilsvarer byggeforskriftene for enhetsgruppe II, kategori 3D i samsvar med EN og EN Tilkoble bremselikeretteren Overflatetemperatur Overflatetemperaturen er maksimal 120 C (temperaturklasse B) eller 10 C (temperaturklasse F) Driftsmodus Motordrift får bare skje i driftsmodus etter EN , for den motorene er godkjent for ( "Typebetegnelse, merkeskilt"). Termisk motorvern Med motorvernbryter Motorvernbryteren som er innstilt på motorens nominelle strøm må også kunne beskytte motoren ved fasesvikt. Polomkoblingsbare motorer beskyttes med gjensidig låste motorvernbrytere for hvert poltall. Med termistor temperaturfølere (TF) Alle polomkoblingsbare motorer og motorer med høy koblingshyppighet i kategori 3D for bruk i sone 22 leveres fra SEW med fabrikkmonterte termistor temperaturfølere (TF). I forbindelse med feil skal motoren kobles fra nettet ved alle polene med en vanlig utløserenhet. Det er nødvendig å dokumentere det monterte sikkerhetsutstyrets funksjon før idriftsetting. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 21

22 5 Motorer og bremsemotorer kategori 3D (støveksplosjonsbeskyttelse) Tilkobling av motoren Følg alltid det gyldige koblingsskjemaet! Dersom denne dokumentasjonen mangler, får motoren ikke tilkobles eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW ved å spesifisere ordrenummeret til motoren ( Kapittel "Typebetegnelse, merkeskilt"): Kontroller tverrsnittene Modellser ie DT, DV Poltall Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse / nummer) 2,, 6, 8 / DT13 / _6 /2, 8/ / DT33 / _6 alle PU med atskilt vikling / DT3 / _7 alle PU med atskilt vikling / DT5 / _7 alle PU med atskilt vikling / DT8 / _3 /2, 8/ / DT53 / _1 Kontroller ledningenes tverrsnitt etter motorens nominelle strøm, de gyldige installasjonsforskriftene og kravene på driftsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene Tilkoblingsdeler Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru fast om nødvendig. Ved motorene størrelse 71 til 132S monteres de små koblingsdelene som finnes i medfølgende pose ( figuren under): BXX 03131AXX 1 Koblingsbolt 5 Øvre sekskantmutter 2 Sprengskive 6 Underlagsskive 3 Tilkoblingsskive 7 Ekstern tilkobling Viklingsende 8 Nedre sekskantmutter 22 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

23 Tilleggsbetingelser for motorer kat. II3G / II3D med MOVITRAC 31C 5 Plasser kabelen og klemmeforbindelsene etter koblingsskjema og skru fast (overhold tiltrekningsmomentet tabellen under) Diameter på tilkoblingsboltene Tiltrekningsmoment for sekskantmutrene [Nm] M 1.2 M5 2 M 3 M8 6 M10 10 Temperaturføler Koble til temperaturføler TF (DIN 082) etter forskriftene til produsenten av utløserenheten samt etter medfølgende koblingsskjema ved bruk av en ledning som er lagt atskilt fra nettledningen Koble til spenning < 2,5 VDC Kontroller koblingsboksdekslet Når koblingsboksdekslet lukkes: Sørg for at fugene på overflatene er støvfrie Kontroller at tetningen er i orden, skift ut med ny tetning om nødvendig Dokumenter overvåkningens funksjon før idriftsetting. 5.6 Tilleggsbetingelser for motorer kat. II3G / II3D med MOVITRAC 31C Bare avstemte kombinasjoner er tillatt Begrensning av inngangsspenningen Ytterligere restriksjoner ved heisemaskineri For drift med frekvensomformeren MOVITRAC 31C er de motorene tilgjengelige som oppfyller kravene i kategori II3G henholdsvis II3D. Oversikten "Tilordning av motor frekvensomformer, innstillingsverdier for strømbegrensningen" inneholder alle godkjente omformermotorkombinasjonene. De tillatte innstillingsverdiene for strømbegrensningen får ikke overskrides. MOVITRAC 31C installeres i koblingsskapet utenfor eksplosjonsfarlig atmosfære. Motorviklingen er på grunn av høy termisk belastning ved omformerdrift utført i temperaturklasse F. Motorene i kategori 3D er merket med maksimal overflatetemperatur 10 C. Ved drift med frekvensomformer kan farlige overspenninger forekomme på motortilkoblingsklemmene. Overspenningen er direkte avhengig av nettinngangsspenningen. Av den grunn er nettinngangsspenningen til frekvensomformeren ved drift med motorer i kategori II/3G begrenset til 00 V +10 %. Restriksjonene finnes ved heisemaskineri med "Heisemaskinfunksjon" (parameter 710/712). Følgende kombinasjoner er ikke tillatt: DT 71D kobling + MC 31 C008 DT 80K kobling + MC 31C008 DT 71D kobling + MC 31C008 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 23

24 5 Tilleggsbetingelser for motorer kat. II3G / II3D med MOVITRAC 31C Drift med hensyn til termisk dreiemomentgrensekarakteristikk Ved motorene på omformeren må man alltid ved prosjekteringen passe på at motoren kjøres under den termiske dreiemomentgrensekarakteristikken i hele reguleringsområdet ( avsnitt "Termisk dreiemomentgrensekarakteristikk"). Den korrekte innstillingen av strømbegrensningen er en viktig forutsetning for overholdelsen av grensekarakteristikken ( avsnitt "Tilordning av motor frekvensomformer, innstillingsverdier for strømbegrensning"). For å sikre at den tillatte grensetemperaturen ikke overskrides, overvåkes motorene som drives på omformeren alltid med temperaturføler og vurderingsenheter som etter produsentens angivelser er godkjent for drift med eksplosjonsbeskyttede motorer (for eksempel med PTBkontrollnummer 3.53PTCA). Målingen på omformeren med opsjon FIT 31C er ikke tillatt. Som EMCtiltak er EMCmodulene EF.. eller utgangsdroslene i modellserie HD.. tillatt. Utgangsfiltrene HF.. er ikke tillatt. Tillatt maksimalfrekvens (parameter 202) er ved kobling 70 Hz og ved kobling 90 Hz henholdsvis 120 Hz. 2 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

25 Tilleggsbetingelser for motorer kat. II3G / II3D med MOVITRAC 31C 5 Tilordning av motor frekvensomformer, innstillingsverdier for strømbegrensningen For motorer i kategori II/3G skal i samsvar med tabellen under tilordningen mellom motor og frekvensomformer som er testet av SEW overholdes. For motorer i kategori II/3D anbefaler vi i samsvar med tabellen under tilordningen mellom motor og frekvensomformer som er testet av SEW. Dersom de oppførte motorene i kategori II/3D drives med andre frekvensomformere, må følgende minstekrav oppfylles: Begrensning av den maksimale utgangsfrekvensen i henhold til tabellen under Overholdelse av den termiske dreiemomentgrensekarakteristikken ( avsnitt "Termisk dreiemomentgrensekarakteristikker") Motortype DT 71 D.../II3G DT 71 D.../II3D DT 80 K.../II3G DT 80 K.../II3D DT 80 N.../II3G DT 80 N.../II3D DT 90 S.../II3G DT 90 S.../II3D DT 90 L.../II3G DT 90 L.../II3D DV 100 M.../II3G DV 100 M.../II3D DV 100 L.../II3G DV 100 L.../II3D DV 112 M.../II3G DV 112 M.../II3D DV 132 S.../II3G DV 132 S.../II3D DV 132 M.../II3G DV 132 M.../II3D DV 132 ML.../II3G DV 132 ML.../II3D DV 160 M.../II3G DV 160 M.../II3D DV 160 L.../II3G DV 160 L.../II3D DV 180 M.../II3G DV 180 M.../II3D DV 180 L.../II3G DV 180 L.../II3D DV 200 L.../II3G DV 200 L.../II3D DV 225 S.../II3G DV 225 S.../II3D DV 225 M.../II3G DV 225 M.../II3D MOVITRAC 31C Type eller eller Innstillinger P320/P30 Strømbegrensning [%] Innstilling P202 Maksimal frekvens [Hz] Motorkobling MOVITRAC 31C Type eller Innstillinger P320/P30 Strømbegrensning [%] Innstilling P202 Maksimal frekvens [Hz] Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 25

26 5 Eksplosjonsbeskyttet turtallsgiver Termiske dreiemomentgrensekarakteristikker Termisk dreiemomentgrensekarakteristikk ved omformerdrift for polet vekselstrømsog vekselstrømsbremsemotorer med 50 Hz knekkfrekvens (driftsmodus S1, 100 % ED): 1.20 M/M Nenn 1,00 0,80 0,60 0,0 0,20 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 0,00 50,00 60,00 70,00 f[hz] 50727AXX Termisk dreiemomentgrensekarakteristikk ved omformerdrift for polet vekselstrømsog vekselstrømsbremsemotorer med 87 Hz knekkfrekvens: (1 = driftsmodus S1, 100 % ED til størrelse 225; 2 = driftsmodus S1, 100 % ED til størrelse 180) 1.20 M/M Nenn f [Hz] 50728AXX 5.7 Eksplosjonsbeskyttet turtallsgiver Følg produsentens installasjons og driftsveiledninger som følger med. 26 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

27 Obligatoriske innstillinger MOVITRAC 31C I Idriftsetting Følg alltid sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 ved idriftsetting! Kontroller før idriftsetting at driften er uten skader og ikke mekanisk blokkert tiltakene i henhold til kapittel "Klargjøring" er utført etter en lang lagringstid alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført dreieretningen på motoren/giret stemmer (motor medurs: U, V, W etter L1, L2, L3) alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig installert. alle motorverninnretningene er aktive og innstilt på merkestrømmen til motoren. bremsens håndløfter med automatisk retur brukes ved heisedrifter ingen andre farekilder er til stede Kontroller under idriftsetting at motoren går feilfritt (ingen overbelastning, ingen turtallsvingninger, sterk støyutvikling o.l.). riktig bremsemoment er stilt inn tilsvarende den aktuelle applikasjonen ( kap. "Tekniske data") Ved problemer ( kap. "Driftsforstyrrelser") Ved bremsemotorer med håndløfter med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. 6.1 Obligatoriske innstillinger MOVITRAC 31C Innstilling av strømbegrensning Innstilling av maksimalfrekvens Bruk aktuell driftsveiledning når MOVITRAC 31C skal settes i drift. Dessuten skal følgende obligatoriske innstillinger på frekvensomformeren MOVITRAC 31C overholdes for drift av vekselstrømsmotorer i kategori II/3G og II/3D: Still inn parameterne P320/P30 i henhold til tabellen "Tilordning av motor frekvensomformer, innstilling av strømbegrensning". Still parameteren P202 ved kobling kun på maksimalt 70 Hz og ved kobling kun på maksimalt 90 henholdsvis 120 Hz ( tabell "Tilordning motor frekvensomformer, innstilling av strømbegrensning"). Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 27

28 6 I 0 Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre Innstilling av driftsparameter IxR og Boost Målingen må skje når motoren er "kald". Etter den første prøvekjøringen stilles parameter P328/P38 på "Nei" slik at parameter "IxR" og "Boost" blir lagret. Unntak: DT 71 D kobling + MC 31C008 Parameter "IxR" lagres permanent. Still inn parameter "Boost" slik at det ikke flyter større strøm enn 5 %. DT 80 K kobling + MC 31C008 Parameter "IxR" lagres permanent. Still inn parameter "Boost" slik at det ikke flyter større strøm enn 55 %. Ved en manuell endring av parameterne "IxR" og "Boost" må man grunnet brukertekniske årsaker, passe på at den maksimale strømbegrensningsverdien i tabellen "Tilordning av motor frekvensomformer, innstilling av strømbegrensning" ikke overskrides. 6.2 Endring av sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre X AXX Mål "x" etter montering Motor DT71/80 DT90/DV100 DV112/132S DV132M160M DV160L225 Mål "x" etter montering 6.7 mm 9.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 11.0 mm 28 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

29 Oppvarming ved stillstand for motorer i kategori II/3D I 0 6 Det er ikke tillatt å starte motoren i sperreretning (legg merke til faseposisjonen ved tilkobling). Vær oppmerksom på dreieretningen på endeakselen og antall steg når motoren monteres på giret. For kontroll kan tilbakeløpssperren drives én gang i sperreretning med halv motorspenning. 1. Koble motoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Ta av viftedekslet (1) og viften (2), fjern sylinderskruene (3) 3. Fjern Vringen () og tetningsflensen med filtring (5) (samle opp fett for gjenbruk). Fjern låseringen (6) (ikke ved DT71/80), i tillegg ved DV132M160M fjernes passkivene (10) 5. Medbringeren (8) og kjedet til klemmeenheten (9) trekkes av komplett ved hjelp av gjengeboringene (7), drei 180 og press på igjen 6. Fyll på fettet igjen 7. Viktig! Kjedet til klemmeenheten får ikke utsettes for slag eller trykk materialskader! 8. Under innpressingsforløpet rett før klemmeenheten går inn i ytterringen dreies rotorakselen langsomt i dreieretning for hånd. Klemmeenheten glir dermed lettere inn i ytterringen. 9. Monter de resterende komponentene til tilbakeløpssperren fra til 2 i motsatt rekkefølge, følg monteringsmålet for Vringen () 6.3 Oppvarming ved stillstand for motorer i kategori II/3D Koble til oppvarmingen med tilkoblingskablene som er merket med H1 og H2 ved motorer i kategori II/3D. Sammenlign tilkoblingsspenningen med spenningsangivelsene på merkeskiltet. Oppvarming ved stillstand for motorer i kategori II/3D får først kobles inn etter at motoren er koblet ut. ikke være tilkoblet under motordrift Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 29

30 7 Feil på motoren 7 Driftsforstyrrelser 7.1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på kabel Kontroller tilkoblingene Bremsen frigjøres ikke kap. "Feil på bremsen" Brent sikring Skift ut sikringen Motorvern utløst Kontroller motorvernet med hensyn til riktig innstilling, eliminer feilen Motorkontaktoren kobler ikke, feil i styringen Kontroller styringen til kontaktoren, eliminer feilen Motoren kan vanskelig startes eller starter ikke Motoren starter ikke ved stjernekobling, bare ved trekantkobling Motoren er utlagt for trekantkobling, men er koblet i stjerne Spenning eller frekvens avviker fra skalverdien i hvert fall ved innkobling Dreiemoment ved stjernekobling er ikke tilstrekkelig Korriger koblingen Kontaktfeil på stjernetrekantbryter Feil dreieretning Motoren er feil tilkoblet Bytt to faser Motoren brummer og har høyt strømforbruk Sikringen ryker eller motorvernet løser straks ut Sterk turtallreduksjon ved belastning Motoren blir for varm (mål temperaturen) Bremsen frigjøres ikke Defekt vikling Rotoren slarker Kortslutning i ledningen Kortslutning i motoren. Ledningen er feil tilkoblet Jordfeil på motoren Overbelastning Spenningsfall Overbelastning Kjølingen er utilstrekkelig For høy omgivelsestemperatur Motoren er koblet i trekant istedenfor som fastsatt i stjerne Tilførselledningen har løskontakt (en fase mangler) Brent sikring Nettspenningen avviker med mer enn 5 % fra motormerkespenningen. Høyere spenning påvirker motorer med høyt poltall spesielt ugunstig fordi tomgangsstrømmen ligger her allerede nær merkestrømmen ved normal spenning. Merkedriftsmodus (S1 til S10, DIN 57530) er overskredet ved for stor koblingshyppighet Sørg for bedre nettforhold; kontroller tverrsnittet på tilførselledningen Hvis ikke trekantkoblingsstrømmen er for høy, start direkte, ellers er det behov for større motor eller spesialutførelse (kontakt SEW) Eliminer feilen kap. "Feil på bremsen" Motoren må repareres ved autorisert verksted Fjern kortslutningen La et autorisert verksted eliminere feilen Korriger koblingen La et autorisert verksted eliminere feilen Gjennomfør ledningsmåling, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Øk tverrsnittet på tilførselledningen Gjennomfør ledningsmåling, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Korriger kjølelufttilførselen hhv. frigjør kjølelufttilgangen, bruk en ekstravifte om nødvendig. Vær oppmerksom på tillatt temperaturområde Korriger koblingen Utbedre løskontakten Finn årsaken og utbedre (se ovenfor); skift ut sikringen Motoren tilpasses nettspenningen Merkedriftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift For høyt støynivå Kulelager er i spenn, smusset eller skadet Rett opp motoren på nytt, kontroller kulelager ( kap. "Godkjente kulelagertyper"), skift ut om nødvendig Vibrasjon ved roterende deler Fjern årsak eller eventuelt ubalanse Fremmedlegemer i kjøleluftgangene Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel 30 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

31 Feil på bremsen Feil på bremsen Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Feil spenning på bremsestyreenheten Tilkoble riktig spenning Svikt ved bremsestyreenheten Skift ut bremsestyringen, kontroller indre motstand og isolasjon på bremsespolene, kontroller koblingsenhetene Maksimal tillatt arbeidsluftspalte overskrides Mål arbeidsluftspalten henholdsvis juster fordi bremsebelegget er nedslitt Spenningsfall i tilførselledningen >10 % Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller kabeltverrsnittet Manglende kjøling, bremsen blir for varm Bremselikeretter type BG skiftes ut med BGE Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Skift ut komplett brems med bremsestyring (autorisert verksted), kontroller koblingsenheter Motoren bremser ikke Arbeidsluftspalten er ikke korrekt Mål arbeidsluftspalten henholdsvis juster Slitte bremsebelegg Utskifting av komplett bremseskive Bremsemomentet er feil Endre bremsemomentet ( kap. "Tekniske data") Med antall og type bremsefjærer Bare BM(G): Arbeidsluftspalten er så stor at Kontroller arbeidsluftspalten stillemutrene ligger inntil Kun BR03, BM(G): Håndløfteren er ikke riktig Juster stillemutrene korrekt justert Bremsen aktiveres med forsinkelse Lyder i området til bremsen Bremsen kobles på vekselspenningssiden Slitasje på fortanningen på grunn av ujevn start Pendelmomenter på grunn av feilaktig innstilt frekvensomformer Koble til på like og vekselspenningssiden (for eksempel BSR); følg koblingsskjema Kontroller prosjekteringen Kontroller/korriger innstillingen på frekvensomformeren i henhold til driftsveiledningen 7.3 Feil ved drift med frekvensomformer Ved motordrift med frekvensomformer kan også symptomene som beskrives i kapittel "Feil på motoren" forekomme. Forklaring til aktuelle problemer samt problemløsninger finnes i driftsveiledningen til frekvensomformeren. Oppgi følgende opplysninger når du kontakter SEW kundeservice for hjelp: Data på merkeskiltet (komplett) Feilens type og omfang Når og under hvilke omstendigheter er feilen oppstått Sannsynlig årsak Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 31

32 8 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 8 Kontroll / vedlikehold SEWmotorene i kategori 2G (EExe, EExed) får bare vedlikeholdes og repareres av SEW eller autorisert fagpersonell. Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. Motorens Exgodkjenning vil ellers opphøre. Det er nødvendig med en rutinekontroll ved utskifting av motorkomponenter som vedrører eksplosjonsbeskyttelsen. Skift alltid ut bremsestyringen/likeretteren når bremsespolen skiftes ut. Motorer kan bli svært varme under drift forbrenningsfare! Sikre eller senk heisedrifter (fare for at de raser ned). Før arbeidene begynner skal motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! Pass på at motoren monteres riktig og at alle åpninger stenges nøye etter vedlikeholds og reparasjonsarbeider. Følg spesielt kategoriene 2D og 3D ved SEWmotorer. Eksplosjonsbeskyttelsen er her i stor grad avhengig av IPkapslingen. Rengjør motorene i kategoriene 2D og 3D (sone 21 og sone 22) jevnlig for å unngå farlige støvavlagringer. Etter alle vedlikeholds og reparasjonsarbeider gjennomføres en sikkerhetsog funksjonskontroll (termisk beskyttelse, brems). 8.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Tidsintervall Hva gjør man? Brems BMG058, BM1562 Ved bruk som arbeidsbrems: Minst hver driftstime 1) Ved bruk som holdebrems: Avhengig av belastningsforhold hvert 2. til. år 1) Kontroller bremsen Mål tykkelsen på bremseskiven Bremseskive, belegg Mål arbeidsluftspalten henholdsvis juster Ankerskive Medbringer / fortanning Trykkringer Sug opp støv Kontrollere kontaktorene, skift ut om nødvendig (for eksempel brente kontaktsett) Brems BC, Bd Etterjuster bremsen Kontroller motoren: Kontroller kulelager, skift ut om nødvendig Motorene edt/edv, DT/DV Skift ut akseltetningsringen Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel Hver driftstime Motor med tilbakeløpssperre Skift ut flytende fett for tilbakeløpssperren Tachogenerator Drift Forskjellig avhengig av anlegg (avhengig av ytre påvirkninger) Kontroll / vedlikehold som medfølgende driftsveiledning Utbedring henholdsvis fornyelse av overflatebehandling / rustbeskyttelse Fjern støvavlagringer på motoren og kjøleribbene 1) Slitasjetider påvirkes av mange faktorer og kan være korte. De nødvendige kontroll/vedlikeholdsintervallene må av anleggsmontøren vurderes individuelt i henhold til prosjekteringsdokumentasjonen (for eksempel Praktisk drivteknikk,. bind). 32 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

33 Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Klargjøring i forbindelse med vedlikehold av motor og brems Før arbeidene begynner skal motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! Inkrementalgiver (impulsgiver) EV1. / absoluttverdigiver AV1H AXX 5031AXX Inkrementalgiver EV1. Absoluttverdigiver AV1H Demonter (361) dekslet. Dersom slikt utstyr finnes, demonteres ekstraviften først. Løsne skruen (366) på mellomflensen og ta av dekslet (369). Løsne klemmenavforbindelsen til koblingen. Løsne festeskruene (232) og drei spennskivene (251) utover. Ta giveren (220) av sammen med koblingen (233). Vipp av mellomflensen (236) etter at skruene er (23) demontert. Ved remontering må man passe på at rundgangsnøyaktigheten på akseltappen er 0,05 mm. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer 33

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1051 126 / N SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse Utgave 07/2000 Driftsveiledning 10504524 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 4 1 2 Oppbygging MOVI-SWITCH... 5 2.1 Typebetegnelser,

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Utgave 04/2007 11559527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/2007 11631120 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Utgave 08/2011 19297327 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP Utgave 07/2007 11651938 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag Vg1 Frank Fosbæk Automatisering Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Automatisering Vg1 elektrofag Kapittel 4 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Trefase vekselstrøm L1 L2 L3

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Synkrone servomotorer DFS / CFM Utgave 11/2008 11354429 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer