Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/ /NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Suppleringer/korrekturer Merkeskilt feltfordeler 1 1 Suppleringer/korrekturer Følgende publikasjoner har suppleringer og korrekturer. Vær oppmerksom på informasjonen som er angitt i dette tillegget. Dette dokumentet erstatter ikke den utførlige håndboken eller den kompakte håndboken! Håndbok PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Håndbok PROFINET-IO-grensesnitt, -feltfordeler Håndbok EtherNet/IP -grensesnitt, -feltfordeler Håndbok EtherCAT -grensesnitt, -feltfordeler Håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Håndbok DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Kompakt håndbok PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Kompakt håndbok PROFINET-IO-grensesnitt, -feltfordeler Kompakt håndbok EtherNet/IP -grensesnitt, -feltfordeler Kompakt håndbok EtherCAT -grensesnitt, -feltfordeler Kompakt håndbok InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Kompakt håndbok DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler 1.1 Merkeskilt feltfordeler Merkeskilt ordrerelatert Bildet nedenfor viser som eksempel det ordrerelaterte merkeskiltet til feltfordeler MFE../../Z.8: Made in Germany Feldverteiler Field Distributor 01 S0#: Type: Input: P-Motor = 1,5kW MFE52B/15D /Z28F 0/ AGB1 IP65 ML 0001 U= 3x V I= 3,5A C U L US LISTED IND.CONT.EC 2D06 Merkeskilt generelt Bildet nedenfor viser som eksempel det generelle merkeskiltet til feltfordeler MFE../../Z.8: 01 Input: U= 3x V Imax= 30A Input: U= 3x V Imax= 1,3...3,5A f= Hz Output to next Field Distributor: U= 3x V Imax= 30A Output to drive: U= 3x0...Uinput Imax= 1,6...4,0A P-Motor= 0,37...1,5kW Det generelle merkeskiltet finnes ikke på feltbussgrensesnitt MF../Z.1. Feltfordelere skal kun benyttes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner dersom de er merket med FS-logoen for funksjonell sikkerhet. For feltfordelere som er merket med FS-logoen må den sikkerhetstekniske funksjonen være beskrevet i dokumentasjonen! Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 3

4 1 Suppleringer/korrekturer Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 1.2 Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Ekstra tilkoblingsmulighet ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24 V DC forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg en klemmeblokk X29 med to stagbolter M4 x 12 og en pluggbar klemme X Klemmeblokk X29 kan brukes som alternativ til klemme X20 (se kapitlet Enhetsoppbygging) for viderekobling av 24 V DC forsyningsspenningen. De to stagboltene er forbundet internt med 24 V tilkobling på klemme X20. Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 0V24 referansepotensial til modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/11) 2 GND 0V24 referansepotensial til modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/13) Den pluggbare klemmen X40 ("Safety Power") er beregnet for ekstern 24 V DC forsyning til MOVIMOT -omformeren via kontaktor/solid-state-relé. Dermed kan en MOVIMOT -drivenhet med FS-merke brukes i sikkerhetsapplikasjoner. Mer informasjon, se håndboken MOVIMOT..D funksjonell sikkerhet Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V spenningsforsyning for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid-state-relé 2 GND 0V24 referansepotensial for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid-state-relé Ved levering er klemmene X29/1 forbundet med X40/1, og X29/2 forbundet med X40/2, slik at MOVIMOT -omformeren forsynes med samme 24 V DC spenning som feltbussgrensesnittet. Referanseverdier for begge stagbolter: Strømkapasitet: 16 A Tillatt tiltrekkingsmoment for sekskantmutrene: 1,2 Nm ± 20 %. Referanseverdier for skruklemme X40: Strømkapasitet: 10 A Tilkoblingstverrsnitt: 0,25 mm 2 2,5 mm 2 Tillatt tiltrekkingsmoment: 0,6 Nm 4 Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

5 Funksjon Driftsmerknader 2 2 Funksjon 2.1 Driftsmerknader ADVARSEL Elektrisk støt på grunn av farlige spenninger på tilkoblinger, kabler og motorklemmer. Når enheten er innkoblet, foreligger det farlig spenning på alle tilkoblinger og på kabler og motorklemmer som er tilkoblet disse. Dette er også tilfelle når enheten er sperret og motoren står stille. Livsfare eller alvorlige personskader. Unngå å koble under last. Koble alltid enheten fra spenningsforsyningen før arbeid utføres. Vær oppmerksom på at det fortsatt kan foreligge farlig spenning på klemmer og tilkoblinger i inntil ett minutt etter at styringen kobles ut. Sperr omformerens sluttrinn før du kobler på enhetens utgang. ADVARSEL Strømstøt hvis kondensatorene ikke er fullstendig utladet. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble omformeren spenningsløs. Minimum utkoblingstid må alltid overholdes etter at nettet er frakoblet: Ett minutt ADVARSEL Fare ved utilsiktet start av motoren Livsfare eller alvorlige personskader Følg anvisningene for idriftsettelse. Deaktiver alle styresignaler. ADVARSEL Fare for forbrenninger som følge av varme utstyrsoverflater (bl.a. kjølelegeme). Alvorlige personskader. Vent med å berøre enheten til den er tilstrekkelig avkjølt. MERK Maksimal utgangsfrekvens er 120 Hz i alle driftsmodier. Hvis maksimal utgangsfrekvens overskrides, blinker status-led på MOVIMOT - omformeren sakte rødt (feil 08 "Turtallsovervåking"). Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 5

6 Utskiftning av MOVIMOT utstyr 3 Service Kontroll/vedlikehold 3 Service 3.1 Kontroll/vedlikehold MOVIMOT -omformer MOVIMOT -omformeren er vedlikeholdsfri. SEW-EURODRIVE fastsetter ingen intervaller for kontroll/vedlikehold av MOVIMOT -omformeren. Unntak: Ved lagring over lang tid, se informasjonen i kapitlet Service > langtidslagring Motor Motoren krever regelmessig kontroll-/vedlikehold. Se spesielt informasjonen og anvisningene i motorens driftsveiledning, kapitlet Kontroll/vedlikehold Gir (kun ved MOVIMOT -girmotorer) Giret krever regelmessig kontroll-/vedlikehold. Se spesielt informasjonen og anvisningene i girets driftsveiledning, kapitlet Kontroll/ vedlikehold Reparasjoner Reparasjoner utføres kun av SEW-EURODRIVE. 3.2 Utskiftning av utstyr MOVIMOT MERK Du finner informasjon om utskiftning av MOVIMOT -omformeren i driftsveiledning "MOVIMOT -..D". 6 Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

7 Tekniske data Tekniske data for feltbussgrensesnitt 4 4 Tekniske data 4.1 Tekniske data for feltbussgrensesnitt Tilkoblingsmodul MF../Z.1.med feltbussgrensesnitt MF../Z A Omgivelsestemperatur -25 C 60 C Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt Tillatt lengde på ledning mellom tilkoblingsmodul og MOVIMOT Masse IP65 (feltbussgrensesnitt og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet maks. 30 m ca. 1,0 kg 4.2 Tekniske data feltfordeler Feltfordeler MF../Z.3. MF../Z.3. Tilkoblingsspenninger U nett 3 x 380 V -10 % 500 V +10 % 3 x 200 V -10 % 240 V +10 % Nettfrekvens f nett Hz X1 (klemme X1) X21 (klemmer X21) X20 (klemmer X20) I maks. 32 A (iht. UL maks. 30 A) 32 A 12 A Omgivelsestemperatur -25 C 60 C Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt IP65 (feltbussgrensesnitt og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet Tillatt motorkabellengde maks. 30 m (med SEW-EURODRIVE-hybridkabel, type B) ved redusert tverrsnitt i forhold til nettilførselsledningen må det tas hensyn til sikringen av ledningen! Masse ca. 1,3 kg Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 7

8 4 Tekniske data Tekniske data feltfordeler Feltfordeler MF../Z.6. MF../Z.6. Tilførselsspenninger U nett 3 x 380 V -10 % 500 V +10 % 3 x 200 V -10 % 240 V +10 % Nettfrekvens f nett Hz X1 (klemme X1) X21 (klemmer X21) X20 (klemmer X20) Servicebryter I maks. 32 A (iht. UL maks. 30 A) 32 A 12 A Lastskillebryter og ledningsbeskyttelse Type: ABB MS HK20 Betjening av bryter: svart/rød, 3-dobbel lås Omgivelsestemperatur -25 C 55 C Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet Tillatt motorkabellengde maks. 30 m (med SEW-EURODRIVE-hybridkabel, type B) Masse ca. 3,6 kg 8 Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

9 Tekniske data Tekniske data feltfordeler Feltfordeler MF../../Z.7. MF../ /Z.7. MOVIMOT -omformer 03D 05D 07D 11D 15D Tilførsels-spenninger U nett 3 x 380 V -10 % 500 V +10 % Nettfrekvens f nett Hz 3 x 200 V -10 % 240 V +10 % X1 (klemme X1) I maks. 32 A (iht. UL maks. 30 A) Motoreffekt S1 P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 0,5 HP 0,75 HP 1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP Nominell nettstrøm I nett ved U nett = 400 V 1,3 A 1,6 A 1,9 A 2,4 A 3,5 A ved U nett = 230 V 1,9 A 2,4 A 3,5 A - - Nominell utgangsstrøm I N ved U nett = 400 V 1,6 A 2,0 A 2,5 A 3,2 A 4,0 A ved U nett = 230 V 2,5 A 3,2 A 4,0 A - - Utgangsspenning U A 0 U nett X21 32 A (Klemmer X21) X20 12 A (Klemmer X20) Omgivelsestemperatur -25 C 40 C (P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 60 C) Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel, MOVIMOT -omformer og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet Tillatt motorkabellengde 15 m (med SEW-EURODRIVE-hybridkabel, type A) Masse ca. 3,6 kg Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 9

10 4 Tekniske data Tekniske data feltfordeler Feltfordeler MF../../Z.8. med driftspunkt 400 V/50 Hz MF../ /Z.8. MOVIMOT -omformer 03D 05D 07D 11D 15D 22D 30D 40D Byggstørrelse 1 2 2L Tilførselsspenninger U nett 3 x 380 V -10 % 500 V +10 % Nettfrekvens f nett Hz X1 (klemme X1) I maks. 32 A (iht. UL maks. 30 A) Motoreffekt S1 P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3,0 kw 4,0 kw 0,5 HP 0,75 HP 1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP 3,0 HP 4,0 HP 5,4 HP Nominell nettstrøm I nett 1,3 A 1,6 A 1,9 A 2,4 A 3,5 A 5,0 A 6,7 A 7,3 A Nominell utgangsstrøm I N 1,6 A 2,0 A 2,5 A 3,2 A 4,0 A 5,5 A 7,3 A 8,7 A Utgangsspenning U A 0 U nett X21 (klemmer X21) X20 (klemmer X20) Servicebryter Omgivelsestemperatur 32 A 12 A Lastskillebryter Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Betjening av bryter: svart/rød, 3-dobbel lås -25 C 40 C (P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 55 C) Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel, MOVIMOT -omformer og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet Tillatt motorkabellengde 15 m (med SEW-EURODRIVE-hybridkabel, type A) Masse ca. 5,2 kg ca. 6,7 kg 10 Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

11 Tekniske data Tekniske data feltfordeler Feltfordeler MF../../Z.8. med driftspunkt 230 V / 60 Hz MF../ /Z.8. MOVIMOT -omformer 03D 05D 07D 11D 15D 22D Byggstørrelse 1 2 Tilførselsspenninger U nett 3 x 200 V -10 % 240 V +10 % Nettfrekvens f nett Hz X1 (klemme X1) I maks. 32 A (iht. UL maks. 30 A) Motoreffekt S1 P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 0,5 HP 0,75 HP 1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP 3,0 HP Nominell nettstrøm I nett 1,9 A 2,4 A 3,5 A 5,0 A 6,7 A 7,3 A Nominell utgangsstrøm I N 2,5 A 3,2 A 4,0 A 5,5 A 7,3 A 8,7 A Utgangsspenning U A 0 U nett X21 (klemmer X21) X20 (klemmer X20) Servicebryter Omgivelsestemperatur 32 A 12 A Lastskillebryter Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Betjening av bryter: svart/rød, 3-dobbel lås -25 C 40 C (P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 55 C) Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel, MOVIMOT -omformer og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet Tillatt motorkabellengde 15 m (med SEW-EURODRIVE-hybridkabel, type A) Masse ca. 5,2 kg ca. 6,7 kg Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 11

12 4 Tekniske data Tekniske data feltfordeler Feltfordeler MF../../Z.9. MF../ /Z.9. MOVIMOT -omformer 03D 05D 07D 11D 15D Tilførselsspenninger U nett 3 x 380 V -10 % 500 V +10 % Nettfrekvens f nett Hz 3 x 200 V -10 % 240 V +10 % X1 (klemme X1) I maks. 25 A (med derating 1,3 % per K inntil maks. 55 C) Motoreffekt S1 1) P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 0,5 HP 0,75 HP 1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP Nominell nettstrøm 1) I nett ved U nett = 400 V 1,3 A 1,6 A 1,9 A 2,4 A 3,5 A ved U nett = 230 V 1,9 A 2,4 A 3,5 A - - Nominell utgangsstrøm 1) I N ved U nett = 400 V 1,6 A 2,0 A 2,5 A 3,2 A 4,0 A ved U nett = 230 V 2,5 A 3,2 A 4,0 A - - Utgangsspenning 1) U A 0 U nett Maks. tillatt samlet effekt alle tilkoblede drivenheter X21 (klemmer X21) Maks. tillatt klemmestrøm X20 (klemmer X20) Servicebryter (opsjon) Omgivelsestemperatur 3,3 kw ved S1-drift 4,5 kw ved S3-drift (innkoblingstid maks. 75 %) 8 A 1,5 A Lastskillebryter Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Betjening av bryter: svart/rød, 3-dobbel lås -25 C 40 C (P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 55 C) Lagertemperatur -25 C 85 C Kapsling Grensesnitt IP65 (feltbussgrensesnitt, dekkplate, MOVIMOT -omformer og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFINET IO Tillatt motorkabellengde 3 x 10 m (med SEW-EURODRIVE-hybridkabel, type A) Masse ca. 10 kg 1) Tekniske data per drivenhet 12 Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

13 Tekniske data Målskisser Målskisser Målskisse feltbussgrensesnitt MF..Z.1./MQ../Z.1. Bildet nedenfor viser målene for feltbussgrensesnitt MF..Z.1./MQ../Z.1. MFE52, MFE62 MF.22/32, MQ.22/32, MFE MF.21, MQ xM20x1.5 2xM12x Ø Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 13

14 4 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z.3. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z.3.: MFE52, MFE62 MF.22/32, MQ.22/32, MFE MF.21, MQ M16 x M25 x 1.5 M20 x Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

15 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6.: MFE52, MFE62 MF.22/32, MQ.22/32, MFE72 MF.21, MQ.21 M25 x 1.5 M20 x Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 15

16 4 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../03 15/Z.7., MQ../03 15/Z.7. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../03-15/Z.7., MQ../03-15/Z.7.: M20x1,5 MFE52, MFE62 MF.22/32, MQ.22/32, MFE72 MF.21, MQ.21 M25x1, Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

17 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../03 15/Z.8., MQ../03 15/Z.8. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../03 15/Z.8., MQ../03 15/Z.8.: M25 x 1.5 M20 x MFE52, MFE62 MF.22/32, MQ.22/32, MFE MF.21, MQ Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 17

18 4 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../22 30/Z.8., MQ../22 30/Z.8. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../22 30/Z.8., MQ../22 30/Z.8.: M25x1.5 M20x MFE52, MFE52 MF.22/32, MQ.22/32, MFE72 MF.21, MQ Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

19 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../40/Z.8., MQ../40/Z.8. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../40/Z.8., MQ../40/Z.8.: M25x1.5 M20x MFE52, MFE62 MF.22/32, MQ.22/32, MFE72 MF.21, MQ Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 19

20 Tekniske data Målskisser Målskisse feltfordeler MF../03 15/Z.9. Bildet nedenfor viser målene for feltfordeler MF../03-15/Z.9.: X11 X X13 X X41 X42 X43 X2 X3 MFE52B Ethernet RUN BUS-F SYS-F DI0 link/act1 link/act2 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DO0 DO1 X50 MOVIMOT X50 MOVIMOT X50 MOVIMOT 1 min 1 min 1 min RUN BUS-FS 6.5 MFE52 Ethernet SYS-F link/act1 link/act2 DI0 DI2 DI4 DO0 DI1 DI3 DI5 DO Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

21 Samsvarserklæring 5 5 Samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Oversettels e av originaltekst SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer med dette på eget ansvar samsvar for følgende produkter /NO Frekvensomformer i produktfamilie etter MOVIMOT..D MOVIMOT.../../... Maskindirektiv 2006/42/EF (L 157, , 24-86) Det inkluderer oppfylling av beskyttelsesmål for "Elektrisk energiforsyning vedlegg I nr i henhold til lavspenningsdirektiv 73/23/EØS -- Kommentar: aktuell gyldig utgave er 2014/35/EU. EMC-direktiv 2014/30/EU 4) (L 96, , ) RoHS-direktiv Anvendte harmoniserte standarder: 2011/65/EU (L 174, , ) EN ISO :2008/:2009 EN :2007 EN :2007 EN :2004/A1:2012 EN 50581:2012 4) Oppførte produkter kan i henhold til EMC-direktiv ikke brukes separat som enkeltprodukter. Først når produktene er integrert i et komplett system, kan dette evalueres med hensyn til EMC. Evalueringen av produktet er bekreftet i en typisk anleggskonstellasjon. Bruchsal Sted Dato Johann Soder Daglig leder teknisk avdeling a) Person med fullmakt til å utstede denne erklæringen på vegne av produsenten b) Person med fullmakt til å sette sammen den tekniske dokumentasjonen, med samme adresse som produsenten a) b) Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler 21

22 5 Samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Oversettels e av originaltekst SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer med dette på eget ansvar samsvar for følgende produkter /NO Feltfordeler i modellserie etter MF../Z.3. MQ../Z.3. MF../Z.6. MQ../Z.6. MF../Z.7. MQ../Z.7. MF../Z.8. MQ../Z.8. MF../Z.9. Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU (L 96, , ) EMC-direktiv 2014/30/EU 4) (L 96, , ) RoHS-direktiv 2011/65/EU (L 174, , ) Anvendte harmoniserte standarder: EN 50178:1997 EN :2004/A1:2012 EN 50581:2012 4) Oppførte produkter kan i henhold til EMC-direktiv ikke brukes separat som enkeltprodukter. Først når produktene er integrert i et komplett system, kan dette evalueres med hensyn til EMC. Evalueringen av produktet er bekreftet i en typisk anleggskonstellasjon. Bruchsal Sted Dato Johann Soder Daglig leder teknisk avdeling a) Person med fullmakt til å utstede denne erklæringen på vegne av produsenten b) Person med fullmakt til å sette sammen den tekniske dokumentasjonen, med samme adresse som produsenten a) b) 22 Korrektur Feltbussgrensesnitt, feltfordeler

23

24 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box BRUCHSAL GERMANY Phone Fax

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16738527 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400323 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10565027/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401524 / NO Manual

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10564829/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676620 / NO SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler Utgave 05/2007 11381523 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Gyldige komponenter...

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utgave 03/2009 16743725 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME. Art.-nr. 230 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : FMR100SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning Koplingsaktuator enkel Art.-nr. 2131.16 UP Koplingsaktuator dobbel Art.-nr. 2132.6 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Manual. Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Manual. Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Manual Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet Utgave 05/2009 16811313 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Revisjon av driftsveiledningen Utgave 12/2009. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS Installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Revisjon av driftsveiledningen Utgave 12/2009. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS Installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Revisjon av driftsveiledningen 16767927 Utgave 04/2009 SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Phone +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur MOVIDRIVE MDX60B/61B

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur MOVIDRIVE MDX60B/61B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *17099323_1116* Korrektur MOVIDRIVE MDX60B/61B Utgave 11/2016 17099323/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 1133 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Teknisk håndbok Spenningsforsyning

Teknisk håndbok Spenningsforsyning 2CDC 550 001 D2101 06.2014 Teknisk håndbok Spenningsforsyning Spenningsforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Dimmer trykkopling glødelampe Best.nr. : 1184 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Strømforsyning Dimension Q

Strømforsyning Dimension Q Tavlekomponenter Strømforsyning for DIN-skinne Strømforsyninger 1-fase Strømforsyning 24 V DC Strømforsyning Dimension Q 10 A og 20 A 60 mm og 82 mm bredde Metallhus 50 % bonuseffekt 1 / 6 Beskrivelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Utgave 10/2013 20225857 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401125 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

* _1214* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -FC

* _1214* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -FC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21317100_1214* Driftsveiledning Desentral drivstyring MOVIFIT -FC Utgave 12/2014 21317100/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer