Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/ / NO Manual

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Gyldige komponenter Viktige merknader Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drives Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordeler Oppbygging av enheten Feltbuss-grensesnitt Typebetegnelse PROFIBUS-grensesnitt Feltfordeler Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter Tiltrekkingsmomenter Feltbussgrensesnitt MF../MQ Feltfordeler Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling MFZ21 med MOVIMOT Tilkobling feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP Tilkobling feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ Busstilkobling med alternativ koblingsteknikk Tilkobling nærkontaktsensor NV Tilkobling av inkrementalgiver ES Tilkobling av prefabrikerte kabler Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP) Oppstartprosedyre Konfigurasjon (prosjektering) av PROFIBUS-master Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Behandling av prosessdata og sensor/aktor Strukturen til inn-/utgangsbyte DP-konfigurasjoner Beskrivelse av LED-displayet MFP-systemfeil/MOVIMOT -feil Diagnose Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Default-program Konfigurasjon Styring over PROFIBUS-DP Parametering over PROFIBUS-DP Parametrisering via PROFIBUS-DPV Beskrivelse av LED-displayet Feilstatuser Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 3

4 Innhold 10 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Operatørpaneler Operatørpanel MFG11A Operatørpanel DBG60B MOVILINK -enhetsprofil Koding av prosessdata Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss Parameter MQ..-parameterfortegnelse Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt Feiltabell feltbuss-grensesnitt MOVIMOT -diagnose Statusdiode (LED) Feiltabell Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MFP Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MQP Tekniske data feltfordeler Endringsindeks Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

5 Gyldige komponenter 1 1 Gyldige komponenter Denne manualen gjelder for følgende produkter: Tilkoblingsmodul..Z.1. med feltbuss-grensesnitt 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z21D MFP 22D / Z21D MFP 32D / Z21D PROFIBUS med integrert mikrostyring Feltfordeler..Z.3. med feltbussgrensesnitt MQP 21D / Z21D MQP 22D / Z21D MQP 32D / Z21D ingen I/O 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z23D MFP 22D / Z23D MFP 32D / Z23D PROFIBUS med integrert mikrostyring Feltfordeler..Z.6. med feltbussgrensesnitt MQP 21D / Z23D MQP 22D / Z23D MQP 32D / Z23D 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z26F / AF. MFP 22D / Z26F / AF. MFP 32D / Z26F / AF. PROFIBUS med integrert mikrostyring Feltfordeler..Z.7. med feltbussgrensesnitt MQP 21D / Z26F / AF. MQP 22D / Z26F / AF. MQP 32D / Z26F / AF. 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z27F. MFP22D/MM../Z27F. MFP32D/MM../Z27F. PROFIBUS med integrert mikrostyring Feltfordeler..Z.8. med feltbussgrensesnitt MQP21D/MM../Z27F. MQP22D/MM../Z27F. MQP32D/MM../Z27F. 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z28F./AF. MFP22D/MM../Z28F./AF. MFP32D/MM../Z28F./AF. PROFIBUS med integrert mikrostyring MQP21D/MM../Z28F./AF. MQP22D/MM../Z28F./AF. MQP32D/MM../Z28F./AF. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 5

6 2 Viktige merknader 2 Viktige merknader Sikkerhets- og varselhenvisninger Du må absolutt være oppmerksom på sikkerhets- og varselhenvisningene som er i denne driftsveiledningen! Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige skader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på apparat og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon. Dokumenter som gjelder i tillegg Driftsveiledning "MOVIMOT MM..C" Driftsveiledning "Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV " Manual "Posisjonering og sekvensstyring IPOS plus " Ved bruk av MOVIMOT eller feltfordelere i sikkerhetsapplikasjoner må de supplerende dokumentene "Sikker utkobling for MOVIMOT Betingelser" og "Sikker utkobling for MOVIMOT Applikasjoner" følges. Det er bare tillatt å bruke komponenter i sikkerhetsapplikasjoner når disse uttrykkelig er levert av SEW-EURODRIVE i denne utførelsen! Korrekt bruk MOVIMOT -drives egner seg for bruk i industrianlegg. De tilsvarer gyldige normer og forskrifter og tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. MOVIMOT egner seg bare i begrenset grad for applikasjoner med heisemaskinerier! Tekniske data og opplysninger om godkjente betingelser på driftsstedet finner du på motorskiltet og i denne driftsveiledningen. Disse opplysningene må overholdes! Driften skal ikke startes opp (godkjenning av forskriftsmessig drift) før det er fastslått at maskinene oppfyller EMC-retningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktet er i samsvar med maskinretningslinjen 98/37/EF (ta også hensyn til EN 60204). 6 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

7 Viktige merknader 2 Driftsomgivelse Uten spesiell tilpasning er følgende forbudt: Bruk i eksplosjonsbeskyttede områder Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Drift i ikke-stasjonære applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og støtbelastninger som overskrider kravene ifølge EN Drift i applikasjoner hvor bare MOVIMOT -omformeren (uten overordnede sikkerhetssystemer) ivaretar sikkerhetsfunksjoner som garanterer maskin- og personvern Avfallshåndtering Dette produktet består av: Jern Aluminium Kobber Kunststoff Elektroniske komponenter Destruer delene i samsvar med gjeldende forskrifter! Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 7

8 3 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drives 3 Sikkerhetsmerknader 3.1 Sikkerhetsmerknader for MOVIMOT -drives Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Installasjons-, idriftsettings- og servicearbeider skal kun utføres av elektro-fagfolk med adekvat opplæring i arbeidsvern i samsvar med gjeldende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Vernetiltak og verneinnretninger må svare til gjeldende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig sikkerhetstiltak: Jording av MOVIMOT og feltfordeleren. Enheten oppfyller alle krav om sikker adskillelse av effekt- og elektronikkoblinger iht. EN For at en slik sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilsluttede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse. MOVIMOT -omformeren må kobles fra nettet før den demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Så snart det foreligger nettspenning på MOVIMOT eller feltfordeleren, må koblingsboksen eller feltfordeleren låses, og MOVIMOT -omformeren må være skrudd på. Det at en drifts-led og andre indikatorelementer slukker, er ingen indikator for at enheten er koblet fra nettet og fri for spenning. Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren stanser. Utbedring av feilen eller en reset kan føre til at motoren starter igjen av seg selv. Dersom dette ikke er tillatt av hensyn til sikkerheten, må MOVIMOT - omformerne kobles fra nettet før feilen utbedres. OBS - fare for forbrenning: Overflatetemperaturen på MOVIMOT -omformeren (særlig på kjølelegemet) kan være mer enn 60 C under drift! Ved bruk av MOVIMOT eller feltfordelere i sikkerhetsapplikasjoner må det supplerende dokumentet "Sikker utkobling for MOVIMOT " følges. Det er bare tillatt å bruke komponenter i sikkerhetsapplikasjoner når disse uttrykkelig er levert av SEW- EURODRIVE i denne utførelsen! 8 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

9 Sikkerhetsmerknader Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordeler Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordeler MFZ.3. Enheten skal kobles fra nettet før bussmodulen eller motorpluggen fjernes. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Under drift må bussmodulen og hybridkabelens plugg være plugget i og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.6. Enheten skal kobles fra nettet før dekslet for nettilkobling på koblingsboksen demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Obs: Bryteren kobler bare MOVIMOT fra nettet. Klemmene på feltfordeleren er fortsatt koblet til nettspenningen etter at servicebryteren er betjent. Under drift må dekslet for nettilkobling på koblingsboksen og hybridkabelens plugg være koblet til og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.7. MOVIMOT -omformeren må kobles fra nettet før den demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Under drift må MOVIMOT -omformeren og hybridkabelens plugg være plugget i og skrudd fast på feltfordeleren. MFZ.8. Enheten skal kobles fra nettet før dekslet for nettilkobling på koblingsboksen eller MOVIMOT -omformeren demonteres. Det kan fortsatt finnes farlige spenninger i inntil 1 minutt etter at nettet er koblet fra. Obs: Servicebryteren kobler bare den tilkoblede motoren fra nettet. Klemmene på feltfordeleren er fortsatt koblet til nettspenningen etter at servicebryteren er betjent. Under drift må dekslet for nettilkobling på koblingsboksen, MOVIMOT -omformeren og hybridkabelens plugg være koblet til og skrudd fast på feltfordeleren. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 9

10 4 Oppbygging av enheten Feltbuss-grensesnitt 4 Oppbygging av enheten 4.1 Feltbuss-grensesnitt Feltbussgrensesnitt MF.21/MQ AXX 1 Diagnose LED-lamper 2 Diagnose-grensesnitt (under nippelen) Feltbussgrensesnitt MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diagnose LED-lamper 2 Diagnose-grensesnitt (under nippelen) 3 M12-tilkoblingsbøssinger 4 Statusdiode (LED) 10 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

11 Oppbygging av enheten Feltbuss-grensesnitt 4 Modulunderside (alle MF../MQ..- varianter) CDE 1 Forbindelse til tilkoblingsmodulen 2 DIP-brytere (avhengig av variant) 3 Tetning Enhetsoppbygging tilkoblingsmodul MFZ AXX 1 Koblingslist (X20) 2 Potensialfri klemmeblokk for 24 V gjennomgangskabling (Obs: Skal ikke brukes til skjerming!) 3 Kabelnippel M20 4 Kabelnippel M12 5 Jordklemme 6 På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11) På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11) To EMC-kabelnipler er inkludert i leveransen. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 11

12 4 Oppbygging av enheten Typebetegnelse PROFIBUS-grensesnitt 4.2 Typebetegnelse PROFIBUS-grensesnitt MFP 21 D / Z21 D Variant Tilkoblingsmodul: Z11 = for InterBus Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-Interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilkobling via klemmer) 22 = 4 x I / 2 x O (tilkobling via hurtigkontakter + klemmer) 32 = 6 x I (tilkobling via hurtigkontakter + klemmer) 23 = 4 x I / 2 x O (LWL-Rugged-Line, kun for InterBus) 33 = 6 x I (LWL-Rugged-Line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus med integrert mikrostyring MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS med integrert mikrostyring MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet med integrert mikrostyring MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface 12 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

13 Oppbygging av enheten Feltfordeler Feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) 2 2 x M25 x 1,5 3 2 x M20 x 1,5 4 Tilkobling potensialutligning 5 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 6 Klemmer for feltbusstilkobling (X20) 7 Klemmer for 24 V-tilkobling (X21) 8 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 9 På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11) 10 På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 13

14 4 Oppbygging av enheten Feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 2 Tilkobling potensialutligning 3 Servicebryter med ledningsbeskyttelse (3-dobbel lås, farge: svart/rød) Kun ved utførelse MFZ26J: Integrert retursignalmulighet for servicebryterens stilling. Tilbakemeldingen evalueres via den digitale inngangen DI0 (se kapittel "Tilkobling av inn-/ utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ..") 05903AXX Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 5 2 x M25 x 1,5 6 Klemmer for buss-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilkobling (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11), se figuren nedenfor På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11), se figuren nedenfor 06115AXX 8 Klemmeblokk for 24 V-gjennomgangskabling (X29), internt forbundet med 24 V-tilkobling til X20 9 Pluggbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 14 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

15 Oppbygging av enheten Feltfordeler 4 Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT -frekvensomformer 2 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til trefasevekselstrømsmotor (X9) 3 Tilkobling potensialutligning 4 Klemmer for buss-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilkobling (X20) 5 Pluggbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 6 Kabelnippel 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11), se figuren nedenfor På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11), se figuren nedenfor 51325AXX 7 Klemmeblokk for 24 V-gjennomgangskabling (X29), intern forbundet med 24 V-tilkobling til X20 8 Kabelnippel 2 x M25 x 1,5 9 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 10 Forbindelse til frekvensomformer 11 Klemme for integrert bremsemotstand 12 Klemmer for frigivelse av dreieretning Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 15

16 4 Oppbygging av enheten Feltfordeler Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X1) 2 Servicebryter (3-dobbel lås, farge: svart/rød) Kun ved utførelse MFZ28J: Integrert retursignalmulighet for servicebryterens stilling. Tilbakemeldingen evalueres via den digitale inngangen DI0 (se kapittel "Tilkobling av inn-/ utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ..") Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kabelnippel 2 x M25 x 1,5 4 Klemmer for buss-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilkobling (X20) 5 Kabelnippel 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelnipler inkludert i leveringen) På DeviceNet og CANopen: Micro-Style-Connector/M12-plugg (X11), se figuren nedenfor På AS-Interface: AS-Interface-M12-plugg (X11), se figuren nedenfor 06115AXX 6 MOVIMOT -frekvensomformer 7 Tilkobling potensialutligning 8 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til trefasevekselstrømsmotor (X9) 9 Klemmeblokk for 24 V-gjennomgangskabling (X29), intern forbundet med 24 V-tilkobling til X20 10 Pluggbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 16 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

17 Oppbygging av enheten Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFP21D/Z23D Tilkoblingsmodul Z13 = for InterBus Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-Interface Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Eksempel MF.../Z.6., MQ.../Z.6. MFP21D/Z26F/AF0 Koblingsteknikk AF0 = kabelinnføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-Connector/M12-plugg for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS AF3 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24-V DC -forsyning AF6 = M12-hurtigkontakt for AS-interface-tilkobling Tilkoblingsmodul Z16 = for InterBus Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-Interface Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 17

18 4 Oppbygging av enheten Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Eksempel MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. MFP22D/MM15C /Z27F 0 Koblingstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilkoblingsmodul Z17 = for InterBus Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-Interface MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFP22D/MM22C /Z28F 0/AF0 Koblingsteknikk AF0 = kabelinnføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-Connector/M12-plugg for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS AF3 = M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24-V DC -forsyning AF6 = M12-hurtigkontakt for AS-interface-tilkobling Koblingstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilkoblingsmodul Z18 = for InterBus Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-Interface MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-Interface 18 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

19 Oppbygging av enheten MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) MOVIMOT -frekvensomformer (integrert i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX 1. Kjøleenhet 2. Forbindelsesplugg for koblingsenhet med omformer 3. Elektronikk-merkeplate 4. Beskyttelsesdeksel for omformerens elektronikk 5. Potensiometer for nominell verdi f1 (ikke synlig), tilgjengelig fra oversiden av tilkoblingsboksens deksel via en nippel 6. Bryter for nominell verdi f2 (grønn) 7. Bryter t1 for integratorrampe (hvit) 8. DIP-bryter S1 og S2 (innstillingsmuligheter, se kapittel "Igangsetting") 9. Status-LED (synlig fra oversiden av tilkoblingsboksens deksel, se kapittel "Diagnose") Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 19

20 5 Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter 5 Mekanisk installasjon 5.1 Installasjonsforskrifter Ved levering av feltfordelere er motorutgangens hurtigkontakt (hybridkabel) utstyrt med transportvern. Dette gir bare kapsling IP40. For å oppnå spesifisert kapsling må transportvernet fjernes, og den passende motpluggen må stikkes i og skrus fast. Montering Feltbussgrensesnitt/feltfordelere skal bare stilles opp/monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M5 skruer med tilhørende underlagsskiver for å montere feltfordeler MFZ.3. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 2,8 til 3,1 Nm ( lb.in)). Bruk M6 skruer med tilhørende underlagsskiver for å montere feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 3,1 til 3,5 Nm (27..0,14kg.in)). Oppstilling i våtrom eller utendørs Bruk nipler som passer for kablene (bruk om nødvendig reduksjonsstykker). Ikke benyttede kabelinnføringer og M12-tilkoblingsbokser må tettes med låseplugger. Ved kabelinnføring på siden skal kabelen legges med en dryppsløyfe. Før ny montering av bussmodul / tilkoblingsboksens deksel må tetningsflatene kontrolleres og rengjøres ved behov. 20 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

21 Mekanisk installasjon Tiltrekkingsmomenter Tiltrekkingsmomenter MOVIMOT -omformer: 57670AXX Trekk skruene til diagonalt med 3,0 Nm (27 lb.in) for å feste MOVIMOT -omformeren. Feltbussgrensesnitt/tilkoblingsboksens deksel: 57671AXX Trekk til skruene diagonalt med 2,5 Nm (22 lb.in) for å feste feltbussgrensesnittene eller tilkoblingsboksens deksel. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 21

22 5 Mekanisk installasjon Tiltrekkingsmomenter Blindplugg kabelinnføringer, F1-potensiometerplugg Trekk til blindpluggene og F1-potensiometerpluggene med 2,5 Nm (22 lb.in) AXX EMC-kabelnipler 56360AXX EMC-kabelnipler som leveres av SEW-EURODRIVE, skal trekkes til med følgende tiltrekkingsmomenter: Nippel M12 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5 Tiltrekningsmoment 2,5 Nm til 3,5 Nm ( lb.in) 3,0 Nm til 4,0 Nm ( lb.in) 3,5 Nm til 5,0 Nm ( lb.in) 4,0 Nm til 5,5 Nm ( lb.in) Kabelfestet i kabelnippelen må oppnå følgende uttrekkingskraft for kabelen fra kabelnippelen: Kabel med utvendig diameter > 10 mm: Ã 160 N Kabel med utvendig diameter < 10 mm: = 100 N Motorkabel Trekk til motorkabelens skruer med 1,2 til 1,8 Nm ( lb.in) AXX 22 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

23 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF../MQ Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. kan monteres på følgende måte: Montering på MOVIMOT -koblingsboks Montering i feltet Montering på MOVIMOT - koblingsboks 1. Brekk ut knock-outs i MFZ-underdelen som vist på figuren nedenfor: X [1] MFZ.. X 57561AXX [1] De bruddkantene som oppstår etter utbrekkingen, må evt. avgrades! Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 23

24 5 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 2. Monter feltbussgrensesnittet på MOVIMOT -tilkoblingsboksen i samsvar med figuren nedenfor: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX 24 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

25 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 5 Montering i feltet Figuren nedenfor viser feltmontering av MF../MQ.. Feltbussgrensesnitt: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 [1] MF../MQ.. MF../MQ AXX [1] Skruenes lengde min. 40 mm Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 25

26 5 Mekanisk installasjon Feltfordeler 5.4 Feltfordeler Montering av feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z.3. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX 26 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

27 Mekanisk installasjon Feltfordeler 5 Montering av feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 27

28 5 Mekanisk installasjon Feltfordeler Montering av feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.: mm M6 59,5 mm M AXX 28 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

29 Mekanisk installasjon Feltfordeler 5 Montering av feltfordeler MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. (størrelse 1) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M AXX Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 29

30 350mm 5 Mekanisk installasjon Feltfordeler Montering av feltfordeler MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. (størrelse 2) Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 2): 205 mm M6 290 mm M AXX 30 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

31 Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet 6 6 Elektrisk installasjon 6.1 Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter Riktig valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drifter. Gjeldende standarder skal prinsipielt anvendes. I tillegg må det tas spesielt tas hensyn til følgende punkter: Potensialutjevning Uavhengig av funksjonsjord (vernelederkobling) må det sørges for HF-egnet ekvipotensialkobling med lav motstand (se også VDE 0113 eller VDE 0100 del 540), f.eks. ved flat kontaktoverflateforbindelse på metalldeler (anleggsdeler) bruk av jordbånd (HF-snor) 03643AXX Ledningsskjermen til dataledningen må ikke brukes for potensialutligningen. Datakabler og 24 V forsyning skal legges isolert mot kabler med interferens (f.eks. styrekabler til magnetventiler, motorkabler) Feltfordeler Til forbindelsen mellom feltfordeler og motor anbefales det å bruke de prefabrikerte SEW-hybridkablene som er konstruert spesielt til dette AXX Kabelnipler Det må brukes en nippel med skjermkontakt på stor flate (følg merknadene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler). Ledningsskjerm Denne komponenten må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping). Den skal ikke bare brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen. Ledningsendene må kobles til en stor flate på enhetens metallhus (via EMCmetallkabelnipler) verbunden werden (følg merknadene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler). Mer informasjon finnes i SEW-dokumentet "Praktisk drivutrustningsteknikk - EMC i drivutrustningsteknikk". Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 31

32 6 Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Eksempel på forbindelse mellom feltbussmodul MF../MQ.. og MOVIMOT Ved atskilt montering av feltbussmodul MF../MQ.. og MOVIMOT må RS-485- forbindelsen realiseres på følgende måte: Ved felles føring med 24 V DC -forsyningen Bruk skjermede ledninger Legg skjerm på begge enheten via EMC-metallkabelnipler på huset (følg merknadene om forskriftsmessig montering av EMC-metallkabelnipler) Parvis tvunnede ledere (se figuren nedenfor) RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX Uten felles føring med 24 V DC -forsyningen Dersom MOVIMOT forsynes med 24 V DC via en atskilt tilførsel, så må RS-485- forbindelsen utføres på følgende måte: Bruk skjermede ledninger Legg skjerm på begge enheten via EMC-metallkabelnipler på huset (følg merknadene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler) Referansepotensial GND skal prinsipielt føres med de andre ledningene ved RS-485-grensesnitt Tvunnede ledere (se figuren nedenfor) RS+ RS- GND 06174AXX 32 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

33 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling av nettledningene Merkespenningen og -frekvensen til MOVIMOT -omformere må stemme overens med verdiene for forsyningsnettet. Kabeltverrsnitt: iht. inngangsstrøm I nett ved merkeeffekt (se "Tekniske data"). Installer ledningssikring på begynnelsen av nettledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk sikringer av typen D, D0, NH eller servicebrytere. Dimensjoneringen av sikringen svarer til kabeltverrsnittet. Det er ikke tillatt å bruke en konvensjonell jordfeilbryter som sikkerhetsinnretning. Det er tillatt å bruke universal strømsensitive jordfeilbrytere ("Type B") som sikkerhetsinnretning. Under normal drift av MOVIMOT -drifter kan det oppstå krypestrømmer > 3,5 ma. Iht. EN kreves det en ekstra PE-forbindelse (min. med samme tverrsnitt som nettledningen) parallelt med jordlederen via isolerte koblingspunkter. Det kan oppstå driftsavhengige krypestrømmer > 3,5 ma. Til koblingen av MOVIMOT -driftene må det brukes kontaktoromkoblerkontaktor i brukeskategori AC-3 etter IEC 158. SEW anbefaler å bruke isolasjonsmonitorer med pulskode-målemetode i spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonsmonitoren pga. omformerens kapasitans mot jord. Merknader om jordtilkobling og/eller potensialutligning Følg henvisningene nedenfor ved jordtilkoblingen og/eller potensialutligning: Tillatt tiltrekkingsmoment for nippelen er 2,0 til 2,4 Nm ( lb.in). Ikke tillatt montering Anbefaling: Montering med gaffelformet kabelsko Tillatt for alle tverrsnitt M5 Montering med massiv tilkoblingsledning Tillatt for tverrsnitt opp til maks. 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelformet kabelsko som passer til M5-PE-skruer Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 33

34 6 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tillatt tilkoblingstverrsnitt og klemmenes lasteevne Effektklemmer X1, X21 (skruklemmer) Styreklemmer X20 (fjærklemmer) Tilkoblingstverrsnitt (mm 2 ) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilkoblingstverrsnitt (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømkapasitet 32 A maks. varig strøm 12 A maks. varig strøm Det tillatte tiltrekkingsmomentet på effektklemmene er 0,6 Nm (5 Ib.in). Viderekobling av 24 V DC - forsyningsspenning for modulbærer MFZ.1: I 24 V DC -forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg 2 stagbolter M4 x 12. Boltene kan benyttes til viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenningen AXX Tilkoblingsboltenes strømkapasitet er 16 A. Tillatt tiltrekningsmoment for tilkoblingsboltenes sekskanmutre er 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. 34 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

35 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 Ekstra tilkoblingsmuligheter på feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24 V DC -forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg en klemmeblokk X29 med 2 stagbolter M4 x 12 og en pluggbar klemme X AXX Klemmeblokk X29 kan brukes til viderekoblingen av 24 V DC -forsyningsspenningen som et alternativ til klemme X20. De to stagboltene er forbundet internt med 24 V- tilkobling på klemme X20. Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/11) 2 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/13) Den pluggbare klemmen X40 ("Safety Power") er beregnet for ekstern 24 V DC -forsyning til MOVIMOT -omformeren via kontaktor/solid state relé. Dermed kan en MOVIMOT -drive brukes i sikkerhetsapplikasjoner. Du finner informasjon om dette i dokumentene "Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C - krav" og "Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C - applikasjoner". Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state relé 2 GND 0V24-referansepotensial for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state relé Ved levering er X29/1 forbundet med X40/1 og X29/2 forbundet med X40/2, slik at MOVIMOT -omformeren forsynes med samme 24 V DC -spenning som feltbussmodulen. Strømkapasiteten for de to stagboltene er 16 A, tillatt tiltrekkingsmoment for sekskantmutrene er 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. Strømkapasiteten til skruklemme X40 er 10 A, tilkoblingens tverrsnitt 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG24 til AWG12), tillatt tiltrekkingsmoment 0,6 Nm (5 Ib.in). Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 35

36 6 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Oppstillingshøyder over 1000 meter over NN MOVIMOT -drives med nettspenninger på 380 til 500 V kan brukes under følgende rammebetingelser i høyder fra 1000 meter over NN til maksimalt 4000 meter over NN. 1) Varig nominell effekt reduseres på grunn av redusert kjøling over 1000 m (se MOVIMOT -driftsveiledningen). Luftgap og krypelengder er fra 2000 m over NN kun tilfredsstillende for overspenningsklasse 2. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse 3, må et eksternt overspenningsvern brukes i tillegg for å sikre at maksimal overspenning begrenses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Dersom "sikker elektrisk til- og frakobling" kreves, må den i høyder fra 2000 m over NN realiseres utenfor enheten (Sikker elektrisk til- og frakobling etter EN ). Den tillatte nominelle nettspenningen på 3 x 500 V opptil 2000 meter over NN reduseres med 6 V for hver 100 meter til maksimalt 3 x 380 V ved 4000 meter over NN. Sikkerhetsutstyr MOVIMOT -drifter har integrert sikkerhetsutstyr mot overlast, eksterne innretninger er ikke nødvendig. UL-godkjent installasjon av feltfordelere Bruk kun kobberledninger med temperaturområde 60 / 75 C som tilkoblingskabel. MOVIMOT egner seg til drift i nettforsyninger med jordet midtpunkt (TN- og TTnett), som kan levere en maksimal nettstrøm på 5000 A AC og har en maks. merkespenning på 500 V AC. En UL-konform bruk av MOVIMOT forutsetter bruk av smeltesikringer med effektdat som ikke overskrider 35 A/600 V. Som eksterne 24 V DC -spenningskilder må det bare brukes godkjente enheter med begrenset utgangsspenning (Umax = 30 V DC ) og begrenset utgangsstrøm (I = 8 A). UL-sertifiseringen gjelder kun for drift på spenningsnett med spenninger mot jord opp til maksimalt 300 V. 1) Den maksimale høyden er begrenset med krypelengder samt kapslede komponenter som for eksempel elektrolyttkondensatorer. 36 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

37 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler 6 EMCmetallkabelnipler EMC-metallkabelniplene som leveres av SEW, må monteres på følgende måte: [1] [1] Obs: Skjær av isolasjonen og ikke brett den tilbake AXX Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 37

38 6 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkoblingskontroll Før man kobler til spenning for første gang, må det utføres en kontroll av kablinen for å forhindre personskader og skader på anlegg og enheter på grunn av kablingsfeil. Koble alle bussmoduler fra tilkoblingsmodulen. Koble alle MOVIMOT -omformer fra tilkoblingsmodulen (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Koble alle hurtigkontakter på motorutgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren. Utfør en kontroll av kablingens isolasjon i samsvar med gjeldende nasjonale standarder. Kontroll av jordingen. Kontroll av isolasjonen mellom nettkabelen og 24-V DC -kabelen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen. Kontroll av polariteten til 24-V DC -kabelen. Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen. Kontroll av nettfaserekkefølgen. Sørg for potensialutligning mellom feltbussgrensesnittene. Etter kontrollen av kablingen Stikk på alle motorutganger (hybridkabler) og skru dem fast. Sett på alle bussmoduler og skru dem fast. Sett på alle MOVIMOT -omformere og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Monter alle koblingsboksdeksler. Tett til pluggforbindelser som ikke er i bruk. Tilkobling av PROFIBUS-kabel i feltfordeleren Pass på at PROFIBUS-tilkoblingslederne inne i feltfordeleren holdes så korte som mulig, og at de alltid er like lange for innkommende og utgående buss. 38 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

39 Elektrisk installasjon Tilkobling MFZ21 med MOVIMOT Tilkobling MFZ21 med MOVIMOT MFZ21 + MFP.. MQP.. A B [2] MFZ21 (PROFIBUS) A B DGND A 23 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå [1] Ved atskilt montering MFZ21 / MOVIMOT : Legg RS-485-kabelens skjerm på MFZ og MOVIMOT -huset ved hjelp av EMC-metallkabelnipler. [2] Sikre ekvipotensialkobling mellom alle bussdeltakerne. [3] Tilordningen av klemme fra side 46 [4] EMC-metallkabelnippel B [4] PROFIBUS DP [4] DGND res. VP DGND res. A B X20 24 V V GND V DC GND 24 V RS+ RS- GND [3] 24V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] [1] 06802AXX Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 7 reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 9 DGND Referansepotensial for VP (klemme 8) (kun for kontrollformål) 10 reservert V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V spenningsforsyning til MOVIMOT (forbundet med klemme X20/11) 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18 GND 0V24 referansepotensial til MOVIMOT (forbundet med klemme X20/13) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 39

40 6 Elektrisk installasjon Tilkobling feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP Tilkobling feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. Tilkoblingsmodul MFZ23 med feltbussmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og to atskilte 24 V DC - spenningskretser L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP22 X1 PE L1 L1 L2 L2 4 mm 2 (AWG10) mm (AWG12) 4 mm 2 (AWG10) X20 X L3 L3 PE 2 x 24 V DC A B 24V1 GND1 A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V1 GND1 24V2 GND2 24V2 GND AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] EMC-metallkabelnippel Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 reservert 5 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 6 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 7 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 8 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 9 reservert 10 DGND Referansepotensial for VP (klemme 5) (kun for kontrollformål) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 4 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Inngang 24-V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 6 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X21/5 7 GND2 0V24V-referansepotensial for aktuatorer 8 GND2 0V24V-referansepotensial for aktuatorer 40 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

41 Elektrisk installasjon Tilkobling feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. 6 Tilkoblingsmodul MFZ23 med feltbussmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og en felles 24 V DC - spenningskrets L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP mm 2 X1 (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B DGND PROFIBUS-DP [1] [1] res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V GND 05943AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] EMC-metallkabelnippel Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 reservert 5 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 6 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 7 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 8 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 9 reservert 10 DGND Referansepotensial for VP (klemme 5) (kun for kontrollformål) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 4 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Inngang 24-V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 6 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X21/5 7 GND2 0V24V-referansepotensial for aktuatorer 8 GND2 0V24V-referansepotensial for aktuatorer Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 41

42 6 Elektrisk installasjon Tilkobling feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. Tilkoblingsmodul MFZ23 med feltbussmodul MFP/MQP32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ23 MFP32 + MQP32 PE L1 L1 L2 L2 2.5 mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X L3 L3 PE x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND res. res. res. res. A B 24V GND 57854AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] EMC-metallkabelnippel Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 reservert 5 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 6 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 7 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 8 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 9 reservert 10 DGND Referansepotensial for VP (klemme 5) (kun for kontrollformål) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 4 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 5 reservert 6 reservert 7 reservert 8 reservert 42 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

43 Elektrisk installasjon Tilkobling feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP Tilkobling feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. Tilkoblingsmodul MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbussmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og to atskilte 24 V DC -spenningskretser MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ28 + MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 2 x 24 V DC A B 24V1 GND1 24V2 GND2 [1] 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- DP DGND [1] res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 A B 24V1 GND1 24V2 GND AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Tilordningen av klemme fra side 46 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 7 reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 9 DGND Referansepotensial for VP (klemme 8) (kun for kontrollformål) 10 reservert V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 15 V2I24 Inngang 24-V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 16 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X20/15 17 GND2 0V24V-referansepotensial for spenningspotensial 18 GND2 0V24V-referansepotensial for spenningspotensial Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 43

44 6 Elektrisk installasjon Tilkobling feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. Tilkoblingsmodul MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbussmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og en felles 24 V DC -spenningskrets MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ27 [2] 2 X mm (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE MFZ A 20 2 B 21 3 DGND A B mm (AWG12) DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 35 GND X20 MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 1 x 24 V DC A B 24V GND PROFIBUS- [1] DP [1] A B 24V GND 05940AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Tilordningen av klemme fra side 46 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 7 reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 9 DGND Referansepotensial for VP (klemme 8) (kun for kontrollformål) 10 reservert V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 15 V2I24 Inngang 24-V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 16 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X20/15 17 GND2 0V24V-referansepotensial for spenningspotensial 18 GND2 0V24V-referansepotensial for spenningspotensial 44 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

45 Elektrisk installasjon Tilkobling feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. 6 Tilkoblingsmodul MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbussmodul MFP/MQP32 MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X20 MFZ28 + MFP32 MQP32 1 x 24 V DC A B 24V GND 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B DGND PROFIBUS- [1] DP [1] res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND res. res. res. res. A B 24V GND 05941AXX 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] EMC-metallkabelnippel [2] Tilordningen av klemme fra side 46 Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 DGND Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 7 reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (kun for kontrollformål) 9 DGND Referansepotensial for VP (klemme 8) (kun for kontrollformål) 10 reservert V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14 GND 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 15 V2I24 reservert 16 V2I24 reservert 17 GND2- reservert 18 GND2 reservert Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 45

46 6 Elektrisk installasjon Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Tilkobling via klemmer ved.....feltbuss-grensesnitt med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 [1] GND AXX [1] kun MFI23: reservert alle andre MF.. Modul: V2I24 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20 GND 0V24 referansepotensial til sensor 1 21 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 1 1) 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND 0V24 referansepotensial til sensor 2 24 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 2 25 DI2 Inngang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND 0V24 referansepotensial til sensor 3 27 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND 0V24 referansepotensial til sensor 4 30 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 4 31 DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator 1 32 GND2 0V24-referansepotensial for aktuator 1 33 DO1 Utgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2 0V24-referansepotensial for aktuator 2 35 V2I24 Inngang 24-V-spenningsforsyning for aktuatorer kun ved MFI23: reservert kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: forbundet med klemme 15 eller GND2 0V24-referansepotensial for aktuatorer kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: forbundet med klemme 17 eller 18 1) brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J for servicebryterens tilbakemeldingssignal (normalt åpen-kontakt). Evaluering via styringen mulig. 46 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

47 Elektrisk installasjon Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 6 Tilkobling via klemmer ved......feltbussgrensesnitt med 6 digitale innganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DI 4 GND DI 5 GND res. GND = potensialnivå AXX Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20 GND 0V24 referansepotensial til sensor 1 21 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 1 1) 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND 0V24 referansepotensial til sensor 2 24 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 2 25 DI2 Inngang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND 0V24 referansepotensial til sensor 3 27 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND 0V24 referansepotensial til sensor 4 30 V024 Utgang 24-V-spenningsforsyning for sensor 4 31 DI4 Inngang Koblingssignal fra sensor 5 32 GND 0V24 referansepotensial til sensor 5 33 DI5 Inngang Koblingssignal fra sensor 6 34 GND 0V24 referansepotensial til sensor 6 35 res. reservert 36 GND 0V24 referansepotensial for sensorer 1) brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J for servicebryterens tilbakemeldingssignal (normalt åpen-kontakt). Evaluering via styringen mulig. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 47

48 6 Elektrisk installasjon Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Tilkobling via M12-hurtigkontakt ved feltbuss-grensesnitt MF.22, MQ.22, MF.23 med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger: Sensorer / aktuatorer kobles til via M12-bøssinger eller klemmer Ved bruk av utgangene: Koble 24 V til V2I24 / GND2 Tilkobling med to kanaler av sensorer / aktuatorer på DI0, DI2 og DO0. DI1, DI3 og DO1 kan deretter ikke lenger brukes 24 V (V024) DI0 [1] 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX [1] DI0 må ikke brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J Obs: Ubenyttede koblinger må utstyres med M12-låsekapper for at kapsling IP65 skal være gitt! 48 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

49 Elektrisk installasjon Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 6 Tilkobling via M12-hurtigkontakt ved feltbussgrensesnitt MFP22H, MFD22H: Sensorer / aktuatorer kobles til via M12-bøssinger eller klemmer Ved bruk av utgangene: Koble 24 V til V2I24 / GND2 Følgende sensorer/aktuatorer kan kobles til: Fire enkanals sensorer og to enkanals aktuatorer, eller fire tokanals sensorer og to tokanals aktuatorer. Ved bruk av tokanals sensorer/aktuatorer er den andre kanalen ikke koblet til. 24 V (V024) 24 V (V024) n.c. n.c. n.c. DI0 [1] DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX [1] DI0 må ikke brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J Obs: Ubenyttede koblinger må utstyres med M12-låsekapper for at kapsling IP65 skal være gitt! Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 49

50 6 Elektrisk installasjon Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Tilkobling via M12-hurtigkontakt ved feltbussgrensesnitt MF.32, MQ.32, MF.33 med 6 digitale innganger: Sensorer kobles til via M12-bøssinger eller klemmer Tilkobling med to kanaler av sensorer på DI0, DI2 og DI4. DI1, DI3 og DI5 kan deretter ikke lenger brukes. 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DI5 DI0 [1] DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 06798AXX [1] DI0 må ikke brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J 50 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

51 Elektrisk installasjon Tilkobling inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. 6 Feltbussgrensesnitt MFP32H, MFD32H: Sensorer kobles til via M12-bøssinger eller klemmer Følgende sensorer kan kobles til: Seks enkanals sensorer eller seks tokanals sensorer. Ved bruk av tokanals sensorer er den andre kanalen ikke koblet til. 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) n.c. n.c. n.c. DI0 [1] DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 06799AXX [1] DI0 må ikke brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J Obs: Ubenyttede koblinger må utstyres med M12-låsekapper for at kapsling IP65 skal være gitt! Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 51

52 6 Elektrisk installasjon Busstilkobling med alternativ koblingsteknikk 6.7 Busstilkobling med alternativ koblingsteknikk Tilkoblingsflens AF2 Tilkoblingsflens AF2 kan kombineres med feltfordelerne for PROFIBUS MFZ26D og MFZ28D som alternativ til standardutførelsen AF0. AF2 er utstyrt med et M12- pluggsystem for PROFIBUS-tilkoblingen. På apparatsiden er det montert en plugg X11 for innkommende og en kontakt X12 for videreførende PROFIBUS. M12-kontaktene er utført i "Reverse-Key-koding" (ofte også kalt B- eller W-koding). [2] [3] [4] [1] [5] [6] 51340AXX [1] Frontplate [2] Plugg M12, innkommende PROFIBUS (X11) [3] Beskyttelseshette [4] Kontakt M12, utgående PROFIBUS (X12) [5] Låseplugg M20 [6] Låseplugg M25 Tilkoblingsflens AF2 svarer til anbefalingene i PROFIBUS-direktiv nr "Koblingsteknikk for Profibus". Til forskjell fra standardutførelsen er det ved bruk av AF2 ikke lenger tillatt å bruke den bussavslutningen som kan kobles til på MFP../MQP-modulen. I stedet skal det brukes en pluggbar bussavslutning (M12) i stedet for den videreførende busstilkoblingen X12 på siste deltaker! 52 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

53 Elektrisk installasjon Busstilkobling med alternativ koblingsteknikk 6 Kabling og pinneterminering AF2 GN RD BN BU RD GN X11 X AXX M12-plugg X11 Pinne 1 Pinne 2 Pinne 3 Pinne 4 Pinne 5 Gjenger ikke tilordnet A-kabel PROFIBUS (innkommende) ikke tilordnet B-kabel PROFIBUS (innkommende) ikke tilordnet Skjerm eller beskyttelsesjord M12-kontakt X12 Pinne 1 VP-forsyningsspenning 5 V for avslutningsmotstand Pinne 2 A-kabel PROFIBUS (utgående) Pinne 3 DGND-referansepotensial til VP (pinne 1) Pinne 4 B-kabel PROFIBUS (utgående) Pinne 5 ikke tilordnet Gjenger Skjerm eller beskyttelsesjord Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 53

54 6 Elektrisk installasjon Busstilkobling med alternativ koblingsteknikk Tilkoblingsflens AF3 Tilkoblingsflens AF3 kan kombineres med feltfordelerne for PROFIBUS MFZ26D og MFZ28D som alternativ til standardutførelsen AF0. AF3 er utstyrt med et M12-pluggsystem for PROFIBUS-tilkoblingen. På apparatsiden er det montert en plugg X11 for innkommende og en kontakt X12 for videreførende PROFIBUS. M12-kontaktene er utført i "Reverse-Key-koding" (ofte også kalt B- eller W-koding). Dessuten har AF3 en M12-tilkoblingsplugg X15 (4-polet, normal koding) for tilførsel av 24 V-forsyningsspenning. [2] [3] [4] [5] [6] [1] [7] [6] [8] 51336AXX [1] Frontplate [2] Plugg M12, innkommende PROFIBUS (X11) [3] Kontakt M12, utgående PROFIBUS (X12) [4] Reduksjon [5] Plugg M12, 24 V-spenningsforsyning (X15) [6] Låseplugg M20 [7] Beskyttelseshette [8] Låseplugg M25 Tilkoblingsflens AF3 svarer til anbefalingene i PROFIBUS-direktiv nr "Koblingsteknikk for Profibus". Til forskjell fra standardutførelsen er det ved bruk av AF3 ikke lenger tillatt å bruke den bussavslutningen som kan kobles til på MFP../MQP..-modulen. I stedet skal det brukes en pluggbar bussavslutning (M12) i stedet for den videreførende busstilkoblingen X12 på siste deltaker! 54 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

55 Elektrisk installasjon Busstilkobling med alternativ koblingsteknikk 6 Kabling og pinneterminering AF3 GN RD BN BU BN BU WH BK RD GN X11 X12 X AXX M12-plugg X11 Pinne 1 Pinne 2 Pinne 3 Pinne 4 Pinne 5 Gjenger ikke tilordnet A-kabel PROFIBUS (innkommende) ikke tilordnet B-kabel PROFIBUS (innkommende) ikke tilordnet Skjerm eller beskyttelsesjord M12-kontakt X12 Pinne 1 VP-forsyningsspenning 5 V for tilkoblingsmotstand Pinne 2 A-kabel PROFIBUS (utgående) Pinne 3 DGND-referansepotensial til VP (pinne 1) Pinne 4 B-kabel PROFIBUS (utgående) Pinne 5 ikke tilordnet Gjenger Skjerm eller beskyttelsesjord M12-plugg X15 Pinne 1 Pinne 2 Pinne 3 Pinne 4 24 V spenningsforsyning, 24 V til modulelektronikk og sensorer V2I24-spenningsforsyning, 24 V for aktuatorer GND - 0V24-referansepotensial, 24 V for modulelektronikk og sensorer GND2-0V24-referansepotensial for aktuatorer Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 55

56 6 Elektrisk installasjon Tilkobling nærkontaktsensor NV Tilkobling nærkontaktsensor NV26 Egenskaper Nærkontaktsensor NV26 er karakterisert ved følgende egenskaper: 2 sensorer med 6 impulser/omdreining 24 inkrementer/omdreining pga. 4-dobbel evaluering Giverovervåkning og evaluering mulig med feltbussgrensesnitt MQ AXX Vinkelen mellom sensorene må være 45. Tilkobling Koble nærkontaktsensor NV26 til inngang DI0 og DI1 på feltbussgrensesnitt MQ.. via skjermede M12-kabler. MOVIMOT MQ.. NV AXX Den aktuelle posisjonen kan avleses på variabel H511 (ActPosMot). SEW-EURODRIVE anbefaler å aktivere giverovervåkningen via parameter "P504 sensorovervåkning motor". 56 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

57 Elektrisk installasjon Tilkobling nærkontaktsensor NV26 6 Giverevaluering Inngangene på felbussgrensesnitt MQX filtreres etter fabrikkinnstilling med 4 ms. Klemmetermineringen "MQX ENCODER IN" deaktiverer denne filtreringen for evalueringen av nærkontaktsensorene AEN Du finner mer informasjon i manualen "Posisjonering og sekvensstyring IPOS plus ", kapittel "IPOS for MQX", spesielt kapittel "Evaluering av nærkontaktsensorer". Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 57

58 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av inkrementalgiver ES Tilkobling av inkrementalgiver ES16 Egenskaper Inkrementalgiver ES16 er karakterisert ved følgende egenskaper: 6 impulser/omdreining 24 inkrementer/omdreining pga. 4-dobbel evaluering Giverovervåkning og evaluering mulig med feltbussgrensesnitt MQ AXX Installasjon i forbindelse med feltbussgrensesnitt MQ.. Koble inkrementalgiver ES16 til inngangene på feltbussgrensesnitt MQ.. via en skjermet M12-kabel, se kapittel "Koblingsskjema". MQ.. ES16 MOVIMOT 57286AXX Den aktuelle posisjonen kan avleses på variabel H511 (ActPosMot). SEW-EURODRIVE anbefaler å aktivere giverovervåkningen via parameter "P504 sensorovervåkning motor". 58 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

59 Elektrisk installasjon Tilkobling av inkrementalgiver ES16 6 Koblingsskjema ES16 24 V (V024) MQ.. UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C A (K1) A( K1) B (K2) B( K2) C (K0) C( K0) UB DI0 (PIN4) DI1 (PIN2) V024 (PIN1) GND (PIN3) DI0 DI1 GND DIO DI1 24 V (V024) DI1 GND AXX Inngangskontakt DI1 må ikke termineres i tillegg! Giverevaluering Inngangene på felbussgrensesnitt MQX filtreres etter fabrikkinnstilling med 4 ms. Klemmetermineringen "MQX ENCODER IN" deaktiverer denne filtreringen for evalueringen av nærkontaktsensorene AEN Du finner mer informasjon i manualen "Posisjonering og sekvensstyring IPOS plus ", kapittel "IPOS for MQX", spesielt kapittel "Evaluering av nærkontaktsensorer". Atferden til inkrementalgiver ES16 kan sammenlignes med atferden til nærkontaktsensor NV26. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 59

60 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikerte kabler 6.10 Tilkobling av prefabrikerte kabler Forbindelse mellom feltfordeler MFZ.3. eller MFZ.6. og MOVIMOT (delenummer ) + DT/DV..MM MFZ.3 MFZ AXX Kabeltilkobling MOVIMOT -klemme Ledningsfarge/betegnelse L1 svart/l1 L2 svart/l2 L3 svart/l3 24 V rød/24v Ø hvit / 0V, hvit / 0V RS+ oransje/rs+ RS- grønn/rs- Jordklemme grønn-gul + skjermende Vær oppmerksom på frigivelsen av dreieretningen 24V 24V L R L R Begge dreieretninger er frigitt Bare dreieretning med urviseren er frigitt; Innstilling av nominell verdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser 24V 24V L R L R Bare dreieretning mot urviseren er frigitt; Innstilling av nominell verdi for dreieretning med urviseren fører til at driften stanser Driften er sperret eller stanses 60 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

61 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikerte kabler 6 Forbindelse mellom feltfordeler MFZ.7. eller MFZ.8. og trefasevekselstrømsmotorer (delenummer ) + DT/DV MFZ.8 MFZ AXX Kabelen utvendige skjerm må legges på huset til motorkoblingsboksen via en EMC-metallkabelnippel. Kabeltilkobling Motorklemme Ledningsfarge/betegnelse U1 svart / U1 V1 svart / V1 W1 svart / W1 4a rød / 13 3a hvit / 14 5a blå / 15 1a svart / 1 2a svart / 2 Jordklemme grønn-gul + skjermende (innvendig skjerm) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 61

62 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikerte kabler Tilordning av motorer Æ feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z /min: Ytelse [kw] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 Motor Õ Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MF.. med feltbussgrensesnitt MQ.. DFR63L4/TH MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 1) 1) Kombinasjon med økt korttidsmoment MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 1) DFR63L4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 0 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 1) DT71D4/TH MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 1) DT71D4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 0 MF../ MM05C / Z.7F 0 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 MQ../ MM05C / Z.7F 0 1) DT80K4/TH MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 1) DT80K4/BMG/TH. MF../ MM05C / Z.7F 0 MF../ MM07C / Z.7F 0 1) MQ../ MM05C / Z.7F 0 MQ../ MM07C / Z.7F 0 1) DT80N4/TH MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 1) DT80N4/BMG/TH. MF../ MM07C / Z.7F 0 MF../ MM11C / Z.7F 0 1) MQ../ MM07C / Z.7F 0 MQ../ MM11C / Z.7F 0 1) DT90S4/TH MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 1) DT90S4/BMG/TH. MF../ MM11C / Z.7F 0 MF../ MM15C / Z.7F 0 1) MQ../ MM11C / Z.7F 0 MQ../ MM15C / Z.7F 0 1) DT90L4/TH MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 DT90L4/BMG/TH. MF../ MM15C / Z.7F 0 MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F /min: Ytelse [kw] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 Motor Ö DFR63L4/TH 1) Kombinasjon med økt korttidsmoment Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MF.. med feltbussgrensesnitt MQ.. MF../ MM03C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 1) DFR63L4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 1 MF../ MM05C / Z.7F 1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 1 MQ../ MM05C / Z.7F 1 1) DT71D4/TH MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 1) DT71D4/BMG/TH. MF../ MM05C / Z.7F 1 MF../ MM07C / Z.7F 1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 1 MQ../ MM07C / Z.7F 1 1) DT80K4/TH MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 1) DT80K4/BMG/TH. MF../ MM07C / Z.7F 1 MF../ MM11C / Z.7F 1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 1 MQ../ MM11C / Z.7F 1 1) DT80N4/TH MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 1) DT80N4/BMG/TH. MF../ MM11C / Z.7F 1 MF../ MM15C / Z.7F 1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 1) DT90S4/TH MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 DT90S4/BMG/TH. MF../ MM15C / Z.7F 1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 62 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

63 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikerte kabler 6 Tilordning av motorer Æ Feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z /min: Ytelse [kw] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Motor Õ DFR63L4/TH DFR63L4/BMG/TH. DT71D4/TH DT71D4/BMG/TH. DT80K4/TH DT80K4/BMG/TH. DT80N4/TH DT80N4/BMG/TH. DT90S4/TH DT90S4 / BMG / TH. DT90L4/TH DT90L4/BMG/TH. DV100M4 / TH DV100M4 / BMG / TH. DV100L4 / TH DV100L4 / BMG / TH. 1) Kombinasjon med økt korttidsmoment Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MF.. med feltbussgrensesnitt MQ.. MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / AF.. 1) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 63

64 6 Elektrisk installasjon Tilkobling av prefabrikerte kabler /min: Ytelse [kw] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Motor Ö DFR63L4/TH DFR63L4 / BMG / TH. DT71D4/TH DT71D4 / BMG / TH. DT80K4/TH DT80K4/BMG/TH. DT80N4/TH DT80N4/BMG/TH. DT90S4/TH DT90S4/BMG/TH. DT90L4/TH DT90L4/BMG/TH. DV100M4 / TH DV100M4 / BMG / TH. 1) Kombinasjoner med økt korttidsmoment Feltfordeler med feltbussgrensesnitt MF.. med feltbussgrensesnitt MQ.. MF../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / AF.. 1) 64 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

65 8 Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP) Oppstartprosedyre I Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP) 7.1 Oppstartprosedyre Vi anbefaler å koble fra 24 V DC -spenningsforsyningen før bussmodulen (MFP/MQP) demonteres/monteres! Bussforbindelsen fra innkommende og videreførende PROFIBUS er integrert i tilkoblingsmodulen, slik at PROFIBUS-kabelen ikke er brutt selv om modulelektronikken er koblet fra. Følg i tillegg merknadene i kaptittel "Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere". 1. Kontroller korrekt tilkobling av MOVIMOT og PROFIBUS-tilkoblingsmodul (MFZ21, MFZ23, MFZ26, MFZ27 eller MFZ28). 2. Sett DIP-bryter S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Still inn maks. turtall med potensiometer for nominell verdi f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potensiometerstilling 4. Sett låsepluggen på dekslet (med tetning) inn igjen. 5. Innstill min. frekvens fmin med bryter f Funksjon Innstilling Låsestilling Min. frekvens f min [Hz] Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 65

66 7 I 0 Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP) Oppstartprosedyre Hvis det ikke er innstilt rampe via feltbussen (2 PD), still inn rampetid med bryter t1 på MOVIMOT. Rampetidene er relatert til et sprang i nominell verdi på 50 Hz. Funksjon Innstilling Låsestilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Kontroller om ønsket dreieretning er frigitt (på MOVIMOT ). Klemme R Klemme L Forklaring aktivert aktivert Begge dreieretninger er frigitt 24V R L aktivert ikke aktivert Bare dreieretning med urviseren er frigitt Innstilling av nominell verdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser 24V R L ikke aktivert aktivert Bare dreieretning mot urviseren er frigitt Innstilling av nominell verdi for dreieretning med urviseren fører til at drivenheten stanser 24V R L ikke aktivert ikke aktivert Enheten er sperret, eller drivenheten stanses 24V R L 8. Stille inn ROFIBUS-adresse på MFP/MQP (fabrikkinnstilling: adresse 4). Innstillingen av PROFIBUS-adressen skjer med DIP-bryter 1 til 7. 8 [2] x 0 = x 0 = x 1 = 16 [1] Eksempel: adresse 17 [2] Bryter 8 = reservert x 0 = x 0 = x 0 = 0 [1] Adresse 0 til 125: Adresse 126: Adresse 127: gyldig adresse understøttes ikke Broadcast ON x 1 = AXX 66 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

67 Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP) Oppstartprosedyre I 0 7 Tabellen under viser med eksemplet adresse 17 hvordan DIP-bryterstillingene fastsettes for vilkårlige bussadresser. Beregning Rest DIP-bryterstilling Betydning 17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1 8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2 4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4 2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8 1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16 0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32 0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF Koble inn bussavslutningsmotstandene til feltbuss-grensesnitt MFP/MQP ved siste bussdeltaker. Befinner MFP/MQP seg på slutten av et PROFIBUS-segment, skjer tilkoblingen på PROFIBUS-nettet kun via den inngående PROFIBUS-ledningen (klemmer 1/2). For å unngå feil på bussystemet pga. refleksjoner osv., må PROFIBUSsegmentet termineres med bussavslutningsmotstandene ved første og siste fysikalske deltaker. Bussavslutningsmotstandene er allerede realisert på MFP/MQP og kan aktiveres via to DIP-brytere (se figuren under). Bussavslutningen er realisert for ledningstype A iht. EN (volum 2). Bussavslutning ON = på Bussavslutning OFF = av Fabrikkinnstilling ON 9 ON AXX 05072AXX Pass på ved bruk av feltfordelere med koblingsteknikk AF2 eller AF3: Til forskjell fra standardutførelsen er det ved bruk av AF2/AF3 ikke lenger tillatt å bruke den bussavslutningen som kan kobles til på MFP/MQP..-modulen. I stedet skal det brukes en pluggbar bussavslutning (M12) i stedet for den videreførende busstilkoblingen X12 på siste deltaker (se også kapittel "Tilkobling via hurtigkontakter"). 10.Sett på MOVIMOT -omformeren og MFP/MQP-husdekslet og skru dem fast. 11.Koble inn forsyningsspenningen (24 V DC ) til PROFIBUS-grensesnittet MFP/MQP og MOVIMOT. Den grønne LED "RUN" på MFP/MQP må nå lyse, og den røde LED "SYS-F" må gå ut. 12.Prosjekter PROFIBUS-grensesnitt MFP/MQP i DP-masteren. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 67

68 7 I 0 Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP) Konfigurasjon (prosjektering) av PROFIBUS-master 7.2 Konfigurasjon (prosjektering) av PROFIBUS-master Det finnes "GSD-filer" for prosjektering av DP-master. Disse filene kopieres til spesielle mapper i prosjekteringsprogramvaren og aktualiseres i prosjekteringsprogramvaren. Nøyaktig fremgangsmåte finner du i håndbøkene til den respektive prosjekteringsprogramvaren. Nyeste versjon av disse GSD-filene finner du til enhver til på Internett, under adressen: Prosjektere PROFIBUS-DPgrensesnittet MFP/MQP: Følg henvisningene i filen README.TXT på GSD-disketten. Installer GSD-filen "SEW_6001.GSD" (fra og med versjon 1.5) tilsvarende angivelsene til prosjekteringsprogramvaren for DP-masteren. Etter fullført installasjon vises ved slavedeltakerne enheten "MFP/MQP + MOVIMOT". Føy til feltbuss-modulen i PROFIBUS-strukturen under navnet "MFP/MQP + MOVIMOT" og tildel en PROFIBUS-adresse. Velg den prosessdata-konfigurasjon som er nødvendig for ditt brukstilfelle (sekapittel "Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP" eller "Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP"). Legg inn I/O- eller periferiadressene for de prosjekterte databreddene. Lagre konfigurasjonen. Utvid brukerprogrammet med datautveksling med MQP/MFP. Prosessdataoverføringen skjer ikke konsistent. SFC14 og SFC15 må ikke brukes for prosessdataoverføringen og er kun nødvendig for parameterkanalen. Når prosjektet er lagret og lastet i DP-master, og når DP-master er startet, skal LED "BUS-F" på MFP/MQP gå ut. Hvis dette ikke skjer, kontroller kablingen og avslutningsmotstandene til PROFIBUS og prosjekteringen, spesielt PROFIBUS-adressen. 68 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

69 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Behandling av prosessdata og sensor/aktor I Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP 8.1 Behandling av prosessdata og sensor/aktor PROFIBUS-grensesnittene MFP gir i tillegg til styring av MOVIMOT -trefase vekselstrømmotorer også mulighet for ekstra tilkobling av sensorer/aktorer til digitale inngangsklemmer og digitale utgangsklemmer. I PROFIBUS-DP-protokollen legges det bak prosessdataene for MOVIMOT til en ytterligere I/O-byte hvor de ekstra digitale innog utgangene på MFP er avbildet. Kodingen av prosessdataene skjer i samsvar med den enhetlige MOVILINK -profilen for SEW-omformere (se kapittel "MOVILINK - enhetsprofil"). PROFIBUS-DPkonfigurasjon "3 PD + I/O": Master PO MOVIMOT + MF.. PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 PI DI AXX PO Prosessutgangsdata PI Prosessinngangsdata PO1 Kontrollord PI1 Statusord 1 PO2 Turtall [%] PI2 Utgangsstrøm PO3 Rampe PI3 Statusord 2 DO Digitale utganger DI Digitale innganger Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 69

70 8 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Strukturen til inn-/utgangsbyte 8.2 Strukturen til inn-/utgangsbyte MFP 21/22 Reservert, verdi = 0 Utgangsklemme DO 1 Utgangsklemme DO Byte: Digital Outputs Byte: Digital Inputs MFP 21/22 Inngangsklemme DI 0 Inngangsklemme DI 1 Inngangsklemme DI 2 Inngangsklemme DI 3 Reservert, verdi = 0 MFP32 Feltbussmaster Feltbussmaster Byte: Digital Inputs MFP 32 Inngangsklemme DI 0 Inngangsklemme DI 1 Inngangsklemme DI 2 Inngangsklemme DI 3 Inngangsklemme DI 4 Inngangsklemme DI 5 Reservert, verdi = 0 70 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

71 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP DP-konfigurasjoner I DP-konfigurasjoner Det er generelt bare mulig å konfigurere funksjoner som understøttes av den aktuelle MFP-variant. Men det er også mulig å deaktivere eksisterende funksjoner, dvs. at på en MFP 21 kan de digitale utgangene tas ut av prosjekteringen ved å velge DP-konfigurasjon "... + DI". De ulike variantene av MFP gir mulighet for ulike DP-kofigurasjoner. Følgende tabell viser alle mulige DP-konfigurasjoner og MFP-varianter som støttes. I spalten "DP-identifikator" ser du de desimale identifikatorene til de enkelte innstikkplassene for DPmaster-prosjekteringsprogramvaren. Navn MFP-varianter som støttes 2 PD alle MFPvarianter 3 PD alle MFPvarianter Beskrivelse DP-identifikator MOVIMOT -styring via 2 prosessdataord 113 dez 0 dez MOVIMOT -styring via 3 prosessdataord 114 dez 0 dez 0 PD + DI/DO MFP 21/22 Ingen MOVIMOT -styring, bare behandling av digitale inn- og utganger 2 PD + DI/DO MFP 21/22 MOVIMOT -styring via 2 prosessdataord og behandling av digitale inn- og utganger 3 PD + DI/DO MFP 21/22 MOVIMOT -styring via 3 prosessdataord og behandling av digitale inn- og utganger 0 PD + DI alle MFPvarianter 2 PD + DI alle MFPvarianter 3 PD + DI alle MFPvarianter Universalkonfigurasjon alle MFPvarianter Ingen MOVIMOT -styring, bare behandling av digitale innganger De digitale utgangene til MFP brukes ikke! MOVIMOT -styring via 2 prosessdataord og behandling av digitale innganger De digitale utgangene til MFP brukes ikke! MOVIMOT -styring via 3 prosessdataord og behandling av digitale innganger De digitale utgangene til MFP brukes ikke! 0 dez 48 dez 113 dez 48 dez 114 dez 48 dez 0 dez 16 dez 113 dez 16 dez 114 dez 16 dez reservert for spesielle konfigurasjoner 0 dez 0 dez 0 dez Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 71

72 8 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Beskrivelse av LED-displayet 8.4 Beskrivelse av LED-displayet PROFIBUS-grensesnitt MFP har tre LEDer for diagnose. LED "RUN" (grønn) for visning av normal driftsstatus LED "BUS-FAULT" (rød) for visning av feil på PROFIBUS-DP LED "SYS-FAULT" (rød) for visning av systemfeil på MFP eller MOVIMOT Henvisning: LED "SYS-Fault" er generelt uten funksjon i DP-konfigurasjonene "0PD+DI/DO" og "0PD+DI". MFP PROFIBUS DP RUN BUS-F SYS-F 50358AXX Statuser ved LED "RUN" (grønn) RUN BUS-F SYS-F Forklaring Feilfjerning På x x MFP-komponent-maskinvare OK På Av Av Forskriftsmessig MFP-drift MFP befinner seg i datautveksling med DP-master (Data-Exchange) og MOVIMOT Av x x MFP ikke klar til drift Ingen 24 V DC -forsyning Blinker x x PROFIBUS-adresse er inntilt større enn 125 Kontroller 24 V DC -spenningsforsyningen Slå MFP på igjen. Skift ut modulen hvis feilen oppstår gjentatte ganger. Kontroller den PROFIBUSadresse som er innstilt på MFP x = vilkårlig status 72 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

73 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Beskrivelse av LED-displayet I 0 8 Statuser ved LED "BUS-F " (rød) RUN BUS-F SYS-F Forklaring Feilfjerning På Av x MFP befinner seg i datautveksling med DP-master (Data-Exchange) På Blinker x Baudraten registreres, men aktiveres ikke av DP-master MFP ble ikke eller feil prosjektert i DP-master På På x Brudd på forbindelsen til DP-master MFP registrerer ingen baudrate Bussavbrudd DP-master er ute av drift Kontroller prosjekteringen til DP-master Kontroller PROFIBUS-DPtilkoblingen på MFP Kontroller DP-master Kontroller alle kabler i ditt PROFIBUS-DP-nett x = vilkårlig status Statuser ved LED "SYS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Forklaring Feilfjerning På x Av Normal driftsstatus for MFP og MOVIMOT På x Blinker 1 x MFP driftsstatus OK, MOVIMOT signaliserer feil På x Blinker 2 x MOVIMOT reagerer ikke på nominelle verdier fra DPmaster, da PO-data ikke er frigitt På x På Feil eller brudd på kommunikasjonsforbindelsen mellom MFP og MOVIMOT Servicebryter på feltfordeler står på OFF Evaluer feilnummeret i MOVIMOT -statusord 1 i styringen Følg driftsveiledningen for MOVIMOT for å utbedre feilen Tilbakestill evt. MOVIMOT via styringen (reset-bit i kontrollord 1) Kontroller DIP-bryter S1/1..4 i MOVIMOT Still inn RS-485-adresse 1, slik at PO-dataene frigis Kontroller den elektriske forbindelsen mellom MFP og MOVIMOT (klemme RS+ og RS-) se også kapittel "Elektrisk installasjon" og kapittel "Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet" Kontroller innstillingen av servicebryteren på feltfordeleren. x = vilkårlig status Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 73

74 8 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP MFP-systemfeil/MOVIMOT -feil 8.5 MFP-systemfeil/MOVIMOT -feil Signaliserer MFP en systemfeil (LED "SYS-FAULT" lyser permanent), er kommunikasjonsforbindelsen mellom MFP og MOVIMOT brutt. Denne systemfeilen sendes til PLC som feilkode 91 dez via diagnosekanalen og statusordene til prosessinngangsdataene. Da denne systemfeilen som regel gjør oppmerskom på problemer med kablingen eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT -omformeren, er en RESET via kontrollordet ikke mulig! Feilen tilbakestilles automatisk så snart kommunikasjonsforbindelsen er gjenopprettet. Kontroller den elektriske tilkoblingen av MFP og MOVIMOT. Ved en systemfeil sender prosessinngangsdataene et fast definert bit-mønster tilbake, ettersom det ikke lenger finnes tilgjengelig MOVIMOT - statusinformasjon. Dermed kan bare statusord-bit 5 (feil) og feilkoden benyttes til evaluering internt i styringen. All annen informasjon er ugyldig! Prosessinngangsord Hex-verdi Forklaring PI1: Statusord 1 5B20 hex Feilkode 91 (5B hex ), bit 5 (feil) = 1 all annen statusinformasjon er ugyldig! PI2: Faktisk strømverdi 0000 hex Ugyldig informasjon! PI3: Statusord hex Bit 5 (feil) = 1 all annen statusinformasjon er ugyldig! Inngangsbyte på digitale innganger XX hex Inngangsinformasjonen på de digitale inngangene aktualiseres fortsatt! Inngangsinformasjonen på de digitale inngangene aktualiseres fortsatt og kan dermed også fortsatt evalueres internt i styringen. PROFIBUS-DP timeout Oppstår det feil eller brudd på dataoverføringen via PROFIBUS-DP, utløper overvåkningstiden på MFP (hvis dette er prosjektert i DP-master). LED "BUS-FAULT" tennes (eller blinker) og signaliserer at det ikke mottas nye brukerdata. MOVIMOT senker hastigheten på siste gyldige rampe, etter ca. 1 sekund faller reléet "klar til drift" fra og signaliserer dermed en feil. De digitale utgangene tilbakestilles direkte etter at overvåkningstiden er utløpt! DP-master aktiv/ svikt på styring Hvis PLC veksler fra RUN-status til STOP-status, setter DP-master alle prosessutgangsdata på verdien 0. MOVIMOT får nå nominell rampeverdi = 0 i 3 PD-modus. De digitale utgangene DO 0 og DO 1 tilbakestilles også av DP-master! 74 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

75 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Diagnose I Diagnose Slavediagnosedata PROFIBUS-grensesnitt MFP melder fra til styringen om alle feil som oppstår via diagnosekanal PROFIBUS-DP. Internt i styringen evalueres så disse feilmeldingene via de respektive systemfunksjoner (ved S7-400 skjer dette f.eks. via diagnosealarm OB 82/SFC 13). Følgende bilde viser strukturen til diagnosedata som er sammensatt av diagnoseinformasjon etter EN (volum 2) og (ved feil på MOVIMOT /MFP) de enhetsspesifikke diagnosedata. Byte 0: Stasjonsstatus 1 Byte 1: Stasjonsstatus 2 Byte 2: Stasjonsstatus 3 Byte 3: DP-masteradresse Byte 4: Identnummer High [60] Byte 5: Identnummer Low [01] Byte 6: Header [02] X Byte 7: Feilkode MOVIMOT /MFP X DIN/EN X Bare ved feil [...] inneholder konstante koder for MFP, variabel rest Kodingen av byte 0..3 er definert i EN (volum 2). Byte 4, 5 og 6 inneholder generelt de konstante koder som er vist på bildet. Byte 7 inneholder: MOVIMOT -feilkoder (se kapittel "Diagnose MOVIMOT -omformer") eller MFP-feilkoder: Feilkode 91 dez = SYS-FAULT (se kapittel "MFP-systemfeil/ MOVIMOT -feil" på side 74) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 75

76 8 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MFP Diagnose Aktivere/ deaktivere alarm Fremgangsmåte Da all feilinformasjon også overføres direkte til styringen via statusordene til prosessinngangsdataene, kan utløsningen av en diagnosealarm pga. en MOVIMOT -/MFP-feil også deaktiveres ved hjelp av de applikasjonsspesifikke parametrene på PROFIBUS-DP. Henvisning: Med denne mekanismen deaktiverer du bare utløsningen av en diagnosealarm pga. en MOVIMOT - eller MFP-feil. Men fra PROFIBUS-DP-systemet kan det til enhver tid utløses diagnosealarmer i DP-master, slik at de tilsvarende organisasjonsmodulene (f.eks. OB82 for S7-400) prinsipielt bør opprettes i styringen. I hver DP-master kan det defineres applikasjonsspesifikke parametrer i tillegg under prosjekteringen av en DP-slave, og disse kan overføres til slaven under initialiseringen av PROFIBUS-DP. Det finnes 10 applikasjonsspesifikke parameterdata til grensesnitt MFP. Av disse er hittil bare byte 1 tildelt følgende funksjon: Byte: tillatt verdi Funksjon 0 00 hex reservert 1 00 hex 01 hex MOVIMOT -/MFP-feil genererer diagnosealarm MOVIMOT -/MFP-feil genererer ikke diagnosealarm hex reservert Alle verdier som ikke er angitt, er ikke tillatt og kan føre til feilfunksjoner på MFP! Eksempel på prosjektering Parametriseringsdata (hex) Funksjon 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, Diagnosealarmer genereres også ved feil 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00, Diagnosealarmer genereres ikke ved feil 76 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

77 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Default-program I Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP PROFIBUS-moduler MQP med integrert styring tillater (som MFP-modulene) en komfortabel feltbusstilkobling av MOVIMOT -drives. I tillegg er de utstyrt med styringsfunksjoner som gjør det mulig for deg i stor grad selv å fastsette drivenes atferd ved hjelp av eksterne innstillinger via feltbuss og integrerte I/Oer. Du får dermed f.eks. anledning til å behandle sensorsignalene direkte i feltbusskoblingen, eller til å definere din egen kommunikasjonsprofil via feltbussgrensesnittet. Ved bruk av nærkontaktsensor NV26 eller ES16 får du et enkelt posisjoneringssystem som kan integreres i applikasjonen i forbindelse med et MQP-styringsprogram. Styringsfunksjonaliteten til MQP-modulene oppnås gjennom IPOS plus. Via modulenes diagnose- og programmeringsgrensesnitt (under nippelen på forsiden) har du tilgang til den integrerte IPOS-styringen. Opsjon UWS21B eller USB11A gjør det mulig å koble til en PC. Programmeringen skjer ved hjelp av MOVITOOLS -Compiler. Du finner mer informasjon om programmeringen i manualen "Posisjonering og sekvensstyring IPOS plus ". 9.1 Default-program MQP-modulene leveres med et IPOS-program som standard. Dette avspeiler i stor grad MFP-modulenes funksjonalitet. Still inn adresse 1 på MOVIMOT og følg merknadene om idriftsetting. Fast prosessdatabredde er 4 ord (må tas hensyn til ved prosjektering/idriftsetting). De første 3 ordene utveksles transparent med MOVIMOT og svarer til MOVILINK -enhetsprofilen (se kapittel "MOVILINK -enhetsprofil"). MQP-modulenes I/Oer overføres i 4. ord. DO1 DO Master PO MOVIMOT +MQP PO1 PO2 PO3 PO4 PI1 PI2 PI3 PI PI (DI5) (DI4) DI3 DI2 DI1 DI AXX Feilreaksjoner Brudd på forbindelsen mellom MQP-modulen og MOVIMOT fører til utkobling etter 1 s. Feilen vises med statusord 1 (feil 91). Da denne systemfeilen som regel gjør oppmerskom på problemer med kablingen eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT -omformeren, er en RESET via kontrollordet ikke mulig! Feilen tilbakestilles automatisk så snart kommunikasjonsforbindelsen er gjenopprettet. Brudd på forbindelsen mellom feltbuss-master og MQP-modulen fører til at prosessutgangsdataene til MOVIMOT settes på 0 etter feltbussens innstilte timeouttid. Denne feilreaksjonen kan deaktiveres med parameter 831 i MOVITOOLS -Shell. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 77

78 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Konfigurasjon 9.2 Konfigurasjon For å kunne definere type og antall inngangs- og utgangsdata som skal benyttes til overføringen, må det sendes en bestemt DP-konfigurasjon fra DP-Master til MQP. Det er da mulig å styre MQP via prosessdata og å lese eller skrive alle MQP-parametrer via parameterkanalen. Figuren nedenfor viser skjematisk utveksling av data mellom DP-Master, feltbusskobling MQP (DP-Slave) og en MOVIMOT med prosessdata- og parameterkanal. DP-Master MOVIMOT PD PARAM PD PARAM PD MQP PD 51436AXX PARAM PD Parameterdata Prosessdata 78 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

79 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Konfigurasjon I 0 9 Prosessdatakonfigurasjon PROFIBUS-grensesnitt MQP gir mulighet for ulike DP-konfigurasjoner for datautveksling mellom DP-Master og MQP. Tabellen nedenfor gir ytterligere opplysninger om alle standard-dp-konfigurasjoner for MQP-modulene. Kolonnen "Prosessdatakonfigurasjon" viser navnene i konfigurasjonen. Disse tekstene vises også på en nedtrekksmeny i prosjekteringsprogramvaren for DP-Master. GSD-filen brukes også for MFP-modulene. Du kan derfor bare orientere deg etter oppføringene for MQP. Kolonnen med DP-konfigurasjoner viser hvilke konfigurasjonsdata som sendes til MQP ved tilkobling av PROFIBUS-DP. Parameterkanalen brukes til parametrisering av MQP og kobles ikke videre til de tilhørende deltakerne (MOVIMOT ). DP-konfigurasjonene kan defineres fritt med universalkonfigurasjonen. MQP aksepterer 1-10 prosessdataord, med eller uten parameterkanal. Prosessdatakonfigurasjon Betydning / henvisninger Cfg 0 Cfg 1 Cfg 2 Konfigurasjoner for MQP 1 PD (MQP) Styring over 1 prosessdataord 0 dez 112 dez 0 dez 2 PD (MQP) Styring over 2 prosessdataord 0 dez 113 dez 0 dez 3 PD (MQP) Styring over 3 prosessdataord 0 dez 114 dez 0 dez 4 PD (MQP) Styring over 4 prosessdataord 0 dez 115 dez 0 dez 6 PD (MQP) Styring over 6 prosessdataord 0 dez 117 dez 0 dez 10 PD (MQP) Styring over 10 prosessdataord 0 dez 121 dez 0 dez Param + 1 PD (MQP) Styring via 1 prosessdataord, parametrisering via 8 byte parameterkanal 243 dez 112 dez 0 dez Param + 2 PD (MQP) Param + 3 PD (MQP) Param + 4 PD (MQP) Param + 6 PD (MQP) Param + 10 PD(MQP) Universalkonfigurasjon (MQP) Styring via 2 prosessdataord, parametrisering via 8 byte parameterkanal Styring via 3 prosessdataord, parametrisering via 8 byte parameterkanal Styring via 4 prosessdataord, parametrisering via 8 byte parameterkanal Styring via 6 prosessdataord, parametrisering via 8 byte parameterkanal Styring via 10 prosessdataord, parametrisering via 8 byte parameterkanal 243 dez 113 dez 0 dez 243 dez 114 dez 0 dez 243 dez 115 dez 0 dez 243 dez 117 dez 0 dez 243 dez 121 dez 0 dez reservert for spesielle konfigurasjoner 0 dez 0 dez 0 dez Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 79

80 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Konfigurasjon DP-konfigurasjon "Universalkonfigurasjon" Med universalkonfigurasjonen har du mulighet til å prosjektere MQP avvikende fra de innstilte standardverdiene i GSD-filen. Følgende rammebetingelser må oppfylles: Modul 0 definerer parameterkanalen til MQP. Føres det opp en 0 her, er parameterkanalen deaktivert. Føres verdien 243 opp, er parameterkanalen aktivert med en lengde på 8 byte. De følgende modulene fastsetter prosessdatabredden for MQP på PROFIBUS. Den adderte prosessdatabredden for alle følgende moduler må ligge mellom 1 og 10 ord. Formatet til identifikatorbyte Cfg_Data iht. EN (V2): MSB LSB Datalengde 0000 = 1 byte/ord 1111 = 16 byte/ord Inn-/uttasting 00 = spesielle identifikasjonsformater 01 = inntasting 10 = uttasting 11= inn-/uttasting Format 0 = bytestruktur 1 = ordstruktur Konsisstanse over 0 byte eller ord 1 hele lengden Merknader om datakonsistens Som regel er ikke-konsistent datautveksling tilstrekkelig. Dersom applikasjonen krever at prosessdata mellom DP-master og MQP må utveksles konsistent, kan du stille inn dette med universalkonfigurasjonen. I et slikt tilfelle må ved S7 firmwareversjon V 3.0 systemfunksjon SFC14 og SFC15 benyttes til datautveksling i S7-programmet. Ekstern diagnostikk MQP støtter ikke ekstern diagnostikk. Feilmeldinger for de enkelte MOVIMOT kan avleses i de aktuelle statusord. I statusord 1 vises også feilstatusene for MQP, f.eks. en timeout i RS-485-forbindelsen med MOVIMOT. På forespørsel leverer MQP standardisert diagnostikk etter EN (V2). Merknad om Simatic S7 mastersystemer: Fra PROFIBUS-DP-systemet kan, også når ekstern diagnosegenerering ikke er aktiv, en diagnosealarm utløses i DP-master, slik at de tilsvarende organisasjonsmodulene (OB82) prinsipielt bør opprettes i styringen. 80 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

81 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Konfigurasjon I 0 9 ID-nummer Hver DP-Master og DP-Slave må oppgi et individuelt ID-nummer som meddeles av brukerorgansisasjonen til PROFIBUS. Dette tjener til entydig identifikasjon av den tilkoblede enheten. Under oppstart av masterenhetene PROFIBUS-DP blir ID-nummeret for de tilkoblede DP-slaveenheten sammenliknet med de ID-numrene som brukeren har lagt inn. Først når DP Master har bekreftet at tilkoblede stasjonsadresser og enhetstyper (ID-numre) stemmer med aktuelle prosjektdata, blir selve dataoverføringen aktivert. Dermed yter denne metoden en god sikkerhet mot prosjekteringsfeil. ID-nummeret er et tall med 16 bits uten fortegn (Unsigned16). For MQP- og MFP-modulene har PROFIBUS-brukerorganisasjonen fastsatt ID-nummeret 6001 hex (24577 dez ). Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 81

82 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Styring over PROFIBUS-DP 9.3 Styring over PROFIBUS-DP De prosess-utgangsdata som sendes av PROFIBUS-master, kan behanbdles i IPOSprogrammet til MQP. De prosess-inngangsdata som sendes til PROFIBUS-master, stilles inn via IPOS-programmet til MQP. Prosessdatabredden er variabelt justerbar (1-10 ord). Dersom det brukes en PLS som PROFIBUS-master, ligger prosessdataene i I/O eller periferiområdet til PLS. 9.4 Parametering over PROFIBUS-DP Tilgang til MQP-parametrene skjer via PROFIBUS-DP over parameterkanalen MOVILINK som tilbyr enda flere parametertjenester enn de vanlige READ og WRITE. Via parameterkanalen kan bare parametrene til MQP aktiveres. Parameterkanalens utførelse Parametrisering av feltenheter via Feltbus-systemer som ikke krever noe brukergrensesnitt, forutsetter kopiering av de viktigste funksjonaliteter og tjenester, som for eksempel READ og WRITE med tanke på lesing og skriving av parametere. Derfor har for eksempel PROFIBUS-DP definisjonen til et parameter-prosessdata-objekt (PPO). Dette PPO overføres syklisk og inneholder i tillegg til prosessdatakanalen en parameterkanal der asykliske parameterverdier kan utveksles. PD PARAM PARAM PD 51439AXX PARAM PD Parameterdata Prosessdata Tabellen under viser parameterkanalens oppbygging. Den er satt sammen av en styringsbyte, en reservert byte, et indeksord pluss fire databytes. Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Forvaltning reservert Index High Index Low Data MSB Data Data Data LSB Forvaltning reservert=0 Parameter-index 4 byte data 82 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

83 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP I 0 9 Styring av parameterkanalen Hele prosedyren for parametriseringen koordineres med byte 0 (styring). Med denne byte blir viktige tjenesteparameter, som serviceidentifikasjon, datalengde, utføring og status av utført tjeneste stilt til rådighet. Figuren under viser at bit 0, 1, 2 og 3 inneholder serviceidentifikatoren og definerer hvilken tjeneste som skal utføres. Bit 4 og bit 5 spesifiserer datalengden i byte for Write-tjenesten. Denne skal settes til 4 byte for SEWparametrer. Bit: MSB Byte 0: Forvaltning LSB Tjenesteidentifisering: 0000 = No service 0001 = Read parameter 0010 = Write Parameter 0011 = Write parameter volatile 0100 = Read minimum 0101 = Read maximum 0110 = Read default 0111 = Read scale 1000 = Read attribute Datalengde: 00 = 1 Byte 01 = 2 Byte 10 = 3 Byte 11 = 4 Byte (må stilles inn!) Handshake-bit må ved syklisk overføring skiftes ved hvert nytt oppdrag Status-bit 0 = ingen feil ved tjenesteutførelse 1 = feil ved tjenesteutførelse Bit 6 tjener som kvittering mellom styring og MQP. Den utløser utførelsen av den overførte tjenesten i MQP. Da parameterkanalen overføres syklisk med prosessdata, særlig i PROFIBUS-DP, må tjenestene i MQP utføres flankestyrt via "handshakebit". Verdien for denne biten skiftes (toggles) for hver nye tjeneste som skal utføres. MQP bruker handshakebiten for å signalisere om tjenesten er utført eller ikke. Med en gang den mottatte handshake-biten tilsvarer den sendte, er tjenesten utført. Statusbit viser om tjenesten er utført korrekt eller feilaktig. Reservert byte Byte 1 er reservert og må alltid settes til 0x00. Indexadressering Med byte 2 (Index High) og byte 3 (Index Low) fastsettes parameteren som skal leses eller skrives med feltbuss-systemet. Parameterene for MQP adresseres med en enhetlig indeks uavhengig av tilkoblet feltbussystem. Kapittel "Parameterfortegnelse" inneholder alle MQx-parametrer med indeks. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 83

84 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP Dataområde Dataene lokaliseres i parameterkanalen som vist i tabellen under i byte 4 til byte 7. Dermed kan maksimalt 4 byte data overføres per tjeneste. Vanligvis føres data inn høyrejustert, det vil si byte 7 inneholder den laveste databyten (data-lsb), byte 4 tilsvarende den høyeste databyten (data-msb). High-Byte 1 High-ord Low-Byte 1 Dobbelord High-Byte 2 Low-ord Low-Byte 2 Feilaktig utførelse av tjeneste En feilaktig utførelse av tjeneste signaliseres ved å sette statusbits i forvaltningsbyte. Dersom mottatt handshakebit er lik sendt handshakebit, har MQP utført tjenesten. Signaliserer statusbiten en feil, legges feilkoden inn i dataområdet for parametertelegrammet. Byte 4-7 sender returkoden tilbake i strukturert form (se kapittel "Returkoder"). Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Forvaltning reservert Index Index Low Data MSB Data Data Data LSB High Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Forvaltning reservert Index Index Low Error Error Add. Code Add. Code High Class Code high low Statusbit = 1: Feilaktig utførelse av tjeneste 84 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

85 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP I 0 9 Parametriseringens returkoder Ved feilaktig parametrisering returnerer MQP ulike returkoder til den parametriserende masteren. Disse gir da detaljert informasjon om årsaken til feilen. Disse returkodene er prinsipielt strukturert iht. IEC Det skilles mellom elementene: Error Class Error Code Additional Code Returkodene gjelder for alle kommunikasjonsgrensesnitt i MQP. Error Class Med elementet Error Class blir feiltypen klassifisert nærmere. MQP støtter følgende feilklasser som er definert etter EN 50170(V2): Class (hex) Betegnelse Forklaring 1 vfd-state Statusfeil av det virtuelle feltapparatet 2 application-reference Feil i brukerprogrammet 3 definition Definisjonsfeil 4 resource Ressursfeil 5 service Feil ved tjenesteutførelse 6 access Tilgangsfeil 7 OV Feil i objektfortegnelsen 8 other Andre feil (se Additional Code) Error Class genereres ved feil på kommunikasjonen fra fetbussgrensesnittets kommunikasjonsprogramvare. En nærmere undersøkelse av feilen skjer ved hjelp av elementene Error Code og Additional Code. Error Code Elementet Error Code gjør det mulig å identifisere feilkoden mer nøyaktig innenfor Error Class. Den opprettes av MQPs kommunikasjonsprogram ved feil kommunikasjon. For Error Class 8 = "Andre feil" er bare Error Code = 0 (annen feilkode) definert. Den detaljerte identifiseringen skjer i dette tilfellet ved bruk av Additional Code. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 85

86 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP Additional Code Additional Code inneholder de SEW-spesifikke returkodene for feilaktig parametrisering av MQP. De sendes tilbake til masteren i Error Class 8 = andre feil. Tabellen under viser alle mulige kodinger for Additional Code. Error Class: 8 = "Andre feil": Add. Code high (hex) Add. Code low (hex) Forklaring Ingen feil Ulovlig parameterindeks Funksjon/parameter ikke implementert Kun lesetilgang tillatt Parametersperre er aktiv Fabrikkinnstilling er aktiv Verdien for parameter for stor Verdien for parameter for liten Det nødvendige opsjonskortet mangler for denne funksjonen/ parameteren Feil i programvaresystemet Parametertilgang bare via RS-485-prosessgrensesnitt på X A Parametertilgang bare via RS-485-diagnostikkgrensesnitt 00 1B Parameter er tilgangsbeskyttet 00 1C Regulatorsperre nødvendig 00 1D Utillatt verdi for parameter 00 1E Fabrikkinnstilling ble aktivert 00 1F Parameter ble ikke lagret i EEPROM Parameter kan ikke endres med frigitt sluttsteg Copypen EndString er nådd Copypen ikke tilgjengelig Parameter skal kun endres ved IPOS-programstopp Parameter skal kun endres ved deaktivert Autosetup Spesielle returkoder (særtilfelle) Parametriseringsfeil som verken kan identifiseres automatisk av feltbussystemets brukergrensesnitt eller av MQP-modulens programvaresystem, behandles som særtilfeller. Da foreligger følgende feilmuligheter: Feil koding av en tjeneste over parameterkanalen Feil lengdeangivelse av en tjeneste over parameterkanalen Prosjekteringsfeil deltakerkommunikasjon 86 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

87 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP I 0 9 Feil tjenesteidentifkator i parameterkanalen Under parametriseringen via parameterkanalen ble det angitt en ugyldig tjenesteidentifikator i styringsbyte. Tabellen under viser returkoden for dette særtilfellet. Code (dez) Forklaring Error Class: 5 Service Error Code: 5 Illegal Parameter Add. Code high: 0 Add. Code high: 0 Feil lengdeangivelse i parameterkanalen Under parametriseringen via parameterkanalen ble en datalengde spesifisert ulik 4 databyte i Write-Read-tjenesten. Tabellen under viser returkoden. Code (dez) Forklaring Error Class: 6 Access Error Code: 8 Type conflict Add. Code high: 0 Add. Code high: 0 Feilfjerning: Kontroller bit 4 og bit 5 for datalengden i parameterkanalens styringsbyte. Prosjekteringsfeil deltakerkommunikasjon Returkoden som er angitt i tabellen under, returneres hvis det gjøres et forsøk på å tildele en parametertjeneste til en deltaker selv om ingen parameterkanal er prosjektert for deltakeren. Code (dez) Forklaring Error Class: 6 Access Error Code: 1 Object not existent Add. Code high: 0 Add. Code high: 0 Feilfjerning: Prosjekter en parameterkanal til den ønskede deltakeren. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 87

88 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP Lese og skrive parametrer via PROFIBUS-DP Lese et parameter over PROFIBUS- DP (Read) For å utføre en READ-tjeneste ved bruk av parameterkanalen, skal handshakebiten først endres når hele parameterkanalen er forberedt i samsvar med tjenesten. Dette fordi parameterkanalen overføres syklisk. Overhold derfor vennligst følgende rekkefølge ved lesing av et parameter: 1. Før inn index til parameteren som skal leses i byte 2 (Index High) og byte 3 (Index Low). 2. Før serviceidentifikasjonen for Read-tjenesten inn i forvaltningsbyte (byte 0). 3. Overfør Read-tjenesten til MQP ved å endre handshakebit. Siden dette er en lesetjeneste, blir de sendte databytene (byte 4...7) så vel som datalengden (i styringsbyte) ignorert, og må følgelig heller ikke stilles inn. MQP behandler nå Read-tjenesten og returnerer en endret handshake-bit som tjenestebekreftelse. Byte 0: Forvaltning /1 X X Serviceidentifisering: 0001 = Read parameter Datalengde: Ikke relevant for Read-tjeneste Handshake-bit Må endres for hvert nytt oppdrag X = ikke relevant 0/1 = bitverdi endres Status-bit 0 = Ingen feil i tjenesteutførelsen 1 = Feil i tjenesteutførelsen Figuren viser kodingen av en READ-tjeneste i styringsbyte. Datalengden er ikke relevant, bare serviceidentifiseringen for read-tjenesten skal legges inn. Denne tjenesten aktiveres i MQP når handshakebit endres. For eksempel kan Read-tjenesten aktiveres med forvaltningsbytekoden 01 hex eller 41 hex. 88 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

89 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP I 0 9 Skrive et parameter over PROFIBUS-DP (Write) For å utføre en WRITE-tjeneste ved bruk av parameterkanalen, skal handshakebiten først endres når hele parameterkanalen er forberedt i samsvar med tjenesten. Dette fordi parameterkanalen overføres syklisk. Overhold derfor vennligst følgende rekkefølge ved skriving av et parameter: 1. Før inn index til parameteren som skal skrives i byte 2 (Index High) og byte 3 (Index Low). 2. Legg inn dataene som skal skrives i byte 4 til Før serviceidentifikasjonen og datalengden for Write-tjenesten inn i forvaltningsbyte (byte 0). 4. Overfør Write-tjenesten til MQP ved å endre handshakebit. MQP behandler nå Write-tjenesten og returnerer en endret handshake-bit som tjenestebekreftelse. Figuren viser kodingen av en WRITE-tjeneste i styringsbyte. Datalengden er 4 byte for alle parametrer i MQP. Denne tjenesten overføres til MQP når handshakebit endres. Dermed har en Write-tjeneste på MQP vanligvis styringsbytekode 32 hex eller 72 hex. Byte 0: Forvaltning / Serviceidentifisering: 0010 = Write reservert Datalengde: 11 = 4 Byte Handshake-bit Må endres for hvert nytt oppdrag 0/1 = bitverdi endres Status-bit 0 = Ingen feil i tjenesteutførelsen 1 = Feil i tjenesteutførelsen Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 89

90 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametering over PROFIBUS-DP Forløp ved parametreringen ved PROFIBUS- DP Med WRITE-tjenesten som eksempel illustrerer figuren under et parametriseringsforløp mellom styring og MQP via PROFIBUS-DP. Forløpet er forenklet ved at bare styringsbyten til parameterkanalen vises på figuren. Mens styringen forbereder parameterkanalen for Write-tjenesten, blir parameterkanalen bare mottatt og returnert fra MQP. Tjenesten aktiveres så snart handshakebiten endres, i dette eksemplet fra 0 til 1. Nå tolker MQP parameterkanalen og behandler Write-tjenesten, men besvarer fortsatt alle telegrammer med handshake-bit = 0. Bekreftelse av utført tjeneste skjer ved en endring av handshake-biten i MQPs svartelegram. Den overordnede styringen registrerer nå at mottatt handshake-bit igjen stemmer overens med den som ble sendt og kan dermed forberede en ny parametrisering. Styring RS-485 MQP (slave) Parameterkanalen klargjøres for write-tjeneste Parameterkanalen mottas, men evalueres ikke. Handshake-bit veksles, og tjenesten overføres til omformeren. Mottar tjenestebekreftelse, fordi sende- og mottakerhandshakebit nå er like igjen Write-tjeneste behandles. Write-tjeneste utført, handshake-bit skiftes. Parameterkanalen mottas, men evalueres ikke ANO Parameterdataformat Ved parametrisering over feltbuss-grensesnittet brukes samme parameterkode som over det serielle grensesnittet RS-485. Listen over de enkelte parametrene finner du i kapittel "Parameterfortegnelse". 90 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

91 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 I Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 Med PROFIBUS-DPV1-spesifikasjonen ble det innført nye asykliske Read/Writetjenester i rammen av PROFIBUS-DP-utvidelser. Disse asykliske tjenestene blir ført inn på spesielle telegrammer i kjørende syklisk busdrift, slik at kompatibiliteten mellom PROFIBUS-DP (versjon 0) og PROFIBUS-DPV1 (versjon 1) er garantert. Med asykliske Read/Write-tjenester kan det utveksles større datamengder mellom Master og Slave (omformere) enn f.eks. med den sykliske input- eller output-dataoverføringen over 8-byte-parameterkanalen. Fordelen med asyklisk dataoverføring via DPV1 er at bussdriften belastes minimalt, fordi DPV1-telegrammene bare føyes inn i bussyklusen ved behov. A R/W PD PARAM C R/W PARAM PD 51654AXX PARAM PD A R/W C R/W Parameterdata Prosessdata Asykliske Read/Write-tjenester Sykliske Read/Write-tjenester Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 91

92 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 DPV1-parameterkanalens struktur Dataposter (DS) Brukerdata som er transportert via en DPV1-tjeneste sammenfattes som datasett. Hvert datasett representeres entydig med lengde, et slot-nummer og en indeks. DPV1- kommunikasjonen med MQP.. bruker strukturen til datasett 47, som er definert som DPV1-parameterkanal for drives fra og med V3.1 av PROFIdrive-profilen "Drivteknikk" til PROFIBUS-brukerorganisasjonen. Ulike tilgangsprosedyrer for parameterdataene i omformeren er tilgjengelig via denne parameterkanalen. Parametriseringen av drivene realiseres prinsipielt i henhold til PROFIdrive DPV1-parameterkanal i profilversjon 3.0 via datasett indeks 47. Ved å legge inn Request-ID skilles det mellom parametertilgangen iht. PROFIdrive-profil eller over SEW-EURODRIVE MOVILINK -tjenestene. Kapittel "Elementer til datasett DS47" viser mulige kodinger av de enkelte elementene. Datapoststrukturen er identisk for PROFIdrive- og MOVILINK - tilgangen. DPV1 Read/Write PROFIdrive Parameter Channel DS47 SEW-EURODRIVE MOVILINK Følgende MOVILINK -tjenester støttes: 8 byte MOVILINK -parameterkanal med alle tjenester som støttes av omformeren, f.eks.: Read Parameter Write Parameter Write Parameter volatile (flyktig) Følgende PROFIdrive-tjenester støttes: Lese (Request Parameter) enkelte parameter av typen dobbelord Skrive (Change Parameter) enkelte parameter av typen dobbelord 92 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

93 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 I 0 9 Elementer til datasett DS47 Tabellen under viser elementene til datasett DS47 Field Data Type Values Request Reference Unsigned8 0x00 reserved 0x01..0xFF Request ID Unsigned8 0x01 Request parameter (PROFIdrive) 0x02 Change parameter (PROFIdrive) 0x40 SEW-EURODRIVE MOVILINK -service Response ID Unsigned8 Response (+): 0x00 reserved 0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive) 0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive) 0x40 SEW-EURODRIVE MOVILINK -service (+) Response ( ): 0x81 Request parameter (-) (PROFIdrive) 0x82 Change parameter (-) (PROFIdrive) 0xC0 SEW-EURODRIVE MOVILINK -Service ( ) Axis Unsigned8 0x00..0xFF Number of axis No. of Parameters Unsigned8 0x01..0x DWORDs (240 DPV1 data bytes) Attribute Unsigned8 0x10 Value For SEW-EURODRIVE MOVILINK (Request ID = 0x40): 0x00 No service 0x10 Read Parameter 0x20 Write Parameter 0x30 Write Parameter volatile 0x40 Read Minimum 0x50 Read Maximum 0x60 Read Default 0x70 Read Scale 0x80 Read Attribute 0xA0..0xF0 reservert No. of Elements Unsigned8 0x00 for non-indexed parameters 0x01..0x75 Quantity 10,117 Parameter Number Unsigned16 0x xFFFF MOVILINK parameter index Subindex Unsigned16 0x0000 SEW-EURODRIVE: always 0 Format Unsigned8 0x43 Double word 0x44 Error No. of Values Unsigned8 0x00..0xEA Quantity 0.0,234 Error Value Unsigned16 0x x0064 PROFIdrive-Errorcodes 0x MOVILINK -AdditionalCode Low For SEW-EURODRIVE MOVILINK 16 Bit Error Value Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 93

94 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 Parametriserings prosedyre via datasett 47 ved PROFIBUS- DPV1 Parametertilgangen skjer med kombinasjonen av DPV1-tjenestene "Write" og "Read". Parametriseringsoppgaven overføres til slave med Write.req. Deretter følger den slaveinterne behandlingen. Master sender nå Read.req for å hente parametreringssvaret. Får master negativt svar (Read.res) fra slave, gjentar den Read.req. Så snart parameterbehandlingen i MQP er avsluttet, svarer denne med et positivt svar (Read.res). Brukerdataene inneholder nå parametriseringssvaret til parametriseringsoppgaven som tidligere ble sendt med Write.req (se figuren under). Denne mekanismen gjelder så vel for en C1- som for en C2-master. Parameter Request Write.req DS47 with data (parameter request) Parameter Request Write.res without data Read.req DS47 without data Read.res(-) without data Parameter Processing Read.req DS47 without data Parameter Response Read.res (+) with data (parameter response) Parameter Response 51658AXX 94 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

95 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 I 0 9 MOVILINK - parameteroppgaver Parameterkanalen til MQP avbildes direkte i strukturen til datasett 47. For utvekslingen av MOVILINK -parameteroppgaver brukes Request-ID 0x40 (SEW-MOVILINK - service). Parametertilgangen med MOVILINK -tjenestene skjer prinsipielt med den struktur som beskrives nedenfor. Ved dette brukes den typiske telegramsekvensen for datasett 47. Request-ID: 0x40 SEW MOVILINK -service I MOVILINK -parameterkanalen defineres den egentlige tjenesten gjennom datasettelementet Attribute. High-Nibble i dette elementet tilsvarer dermed Service-Nibble i styringsbyte til DPV0-parameterkanalen. Eksempler for lesing av parameter via MOVILINK (lesing av parameter via DPV1) De etterfølgende tabellene viser oppbygningen av Write.req- og Read.res-nyttedata for lesing av enkelte parameter over MOVILINK -parameterkanalen som eksempel. Sende parameteroppgave: Tabellene under viser kodingen av nyttedataene for tjenesten Write.req med angivelse av DPV1-Header. Med Write.req-tjenesten sendes parametreringsoppgaven til omformeren. DPV1-header PROFdrive Parameterchannel Tjeneste: Write.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (vurderes ikke) Index 47 Index til dataposten; konstant index 47 Length byte nyttedata for parameteroppgave Byte Field Value Beskrivelse 0 Request Reference 0x01 Individuelt referansenummer for parametreringsoppgaven gjenspeiles i parametersvaret 1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK -service 2 Axis 0x00 Aksenummer; 0 = enkelakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter 4 Attribute 0x10 MOVILINK -service "Read Parameter" 5 No. of Elements 0x00 0 = tilgang til direkte verdi, ingen underelement 6 til 7 Parameter Number 0x206C MOVILINK -index 8300 = "Firmwareversjon" 8 til 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 Forespørsel parametersvar: Tabellen viser kodingen av nyttedataene Read.req med angivelse av DPV1-Header: DPV1-header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (vurderes ikke) Index 47 Index til dataposten; konstant index 47 Length 240 Maks. lengde på svarbuffer i DPV1-master Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 95

96 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 Positivt MOVILINK -parametersvar: Tabellene under viser Read.res-nyttedataene med de positive svardatene til parameteroppgaven. For eksempel sendes parameterverdien for indeks 8300 (fast programvareversjon) tilbake. DPV1-header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (vurderes ikke) Index 47 Datasettets indeks: Konstant indeks 47 Length byte brukerdata for ordrebuffer Byte Field Value Beskrivelse 0 Response Reference 0x01 Gjenspeilt referansenummer til parametreringsoppgave 1 Response ID 0x40 Positiv MOVILINK -svar 2 Axis 0x00 Avspeilet aksenummer: 0 for enkelakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter 4 Format 0x43 Parameterformat: Dobbelord 5 No. of values 0x01 1 verdi 6 til 7 Value Hi 0x311C Del av parameteren med høyere verdi 8 til 9 Value Lo 0x7289 Parameterdel med lavere verdi Dekoding: 0x 311C 7289 = dez Æ Firmware-versjon Eksempler for skriving av parameter via MOVILINK (skriving av parameter via DPV1) De følgende tabellene viser eksempler på oppbyggingen av tjenestene Write og Read for ikke-flyktig skriving av verdien til IPOS-variabel H0 (parameterindeks 11000). MOVILINK -service Write Parameter volatile brukes til dette. DPV1-header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig (evalueres ikke) Index 47 Datasettets indeks: Konstant indeks 47 Length byte brukerdata for ordrebuffer Byte Field Value Beskrivelse 0 Request Reference 0x01 Individuelt referansenummer for parametreringsoppgaven gjenspeiles i parametersvaret 1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK -service 2 Axis 0x00 Aksenummer; 0 = enkelakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter 4 Attribute 0x30 MOVILINK -service "Write Parameter volatile" 5 No. of Elements 0x00 0 = tilgang til direkte verdi, ingen underelement 6 til 7 Parameter Number 0x2AF8 Parameter Index = "IPOS Variable-H0" 8 til 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 10 Format 0x43 Dobbelord 11 No. of values 0x01 1 endre parameterverdi 12 til 13 Value HiWord 0x0000 Del av parameteren med høyere verdi 14 til 15 Value LoWord 0x0BB8 Del av parameteren med lavere verdi Etter sending av denne Write.request mottas Write.response. Såfremt det ikke fantes noen tilstandskonflikt under parameterkanalens behandling, følger et positivt Write.response. I motsatt fall står tilstandsfeilen i Error_code_1. 96 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

97 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 I 0 9 Spørre etter parametersvar Tabellene under viser kodingen av nyttedataene Write.req med angivelse av DPV1- Header. DPV1- header Byte Field Value Beskrivelse Function_Num Read.req Slot_Number X Slot_Number not used Index 47 Index of data set Length 240 Maximum length of response buffer in DP-Master Positivt svar på "Write Parameter volatile" DPV1-header Tjeneste: Read.response Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (vurderes ikke) Index 47 Index til dataposten; konstant index 47 Length 4 12 byte nyttedata i svarbuffer Byte Field Value Beskrivelse 0 Response Reference 0x01 Gjenspeilt referansenummer til parametreringsoppgave 1 Response ID 0x40 Positiv MOVILINK -svar 2 Axis 0x00 Avspeilet aksenummer; 0 for enkelakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter Parametriseringens returkoder Negativt parametersvar Tabellene under viser kodingen av et negativt svar fra en MOVILINK -service. Hvis svaret er negativt, settes bit 7 i respons ID. DPV1-header Tjeneste: Read.response Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (vurderes ikke) Index 47 Index til dataposten; konstant index 47 Length 8 8 byte nyttedata i svarbuffer Byte Field Value Beskrivelse 0 Response Reference 0x01 Gjenspeilt referansenummer til parametreringsoppgave 1 Response ID 0xC0 Negativt MOVILINK -svar 2 Axis 0x00 Avspeilet aksenummer; 0 for enkelakse 3 No. of 0x01 1 parameter Parameters 4 Format 0x44 Feil 5 No. of values 0x01 1 feilkode 6 til 7 Error value 0x0811 MOVILINK Return-Code f.eks. ErrorClass 0x08, Add. Code 0x11 (se tabell MOVILINK Return-Codes for DPV1) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 97

98 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Parametrisering via PROFIBUS-DPV1 MOVILINK -parametersvar Tabellen under viser de returkoder som sendes tilbake fra MQP ved feil på DPV1- parametertilgangen. MOVILINK Return-Code (hex) 0x0810 0x0811 0x0812 0x0813 0x0814 0x0815 0x0816 0x0817 0x0818 0x0819 0x081A 0x081B 0x081C 0x081D 0x081E 0x081F 0x0820 0x0821 0x0822 0x0823 0x0824 0x0505 0x0602 0x0502 Beskrivelse Illegal indeks, parameterindeks finnes ikke i enheten Funksjon/parameter ikke implementert Kun lesetilgang tillatt Parametersperre aktiv Fabrikkinnstilling er aktiv Verdien for parameter for stor Verdien for parameter for liten Nødvendig opsjonskort mangler Feil i systemprogramvare Parametertilgang bare via RS-485-prosessgrensesnitt Parametertilgang bare via RS-485-diagnostikkgrensesnitt Parameter er tilgangsbeskyttet Det kreves regulatorsperre Utillatt verdi for parameter Fabrikkinnstilling ble aktivert Parameter ble ikke lagret i EEPROM Parameter kan ikke endres med frigitt sluttsteg / reservert Reservert Reservert Parameter skal kun endres ved IPOS-programstopp Parameter skal kun endres ved deaktivert Autosetup Feil koding av forvaltnings- og reservert-byte Kommunikasjonsfeil mellom omformersystem og feltbuss-opsjonskort Timeout av sekundær forbindelse (f.eks. under reset eller ved Sys-Fault) 98 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

99 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Beskrivelse av LED-displayet I Beskrivelse av LED-displayet PROFIBUS-grensesnitt MQP har tre LEDer for diagnose. LED "RUN" (grønn) for visning av normal driftsstatus LED "BUS-F" (rød) for visning av feil på PROFIBUS-DP LED "SYS-F" (rød) for visning av systemfeil på MQP eller MOVIMOT MQP PROFIBUS DPV1 RUN BUS-F SYS-F 58423AXX Statuser ved LED "RUN" (grønn) RUN BUS-F SYS-F Forklaring Feilfjerning På x x MQP-komponent-maskinvare OK På Av Av Forskriftsmessig MQP-drift MQP befinner seg i datautveksling med DP-master (Data-Exchange) og MOVIMOT Av x x MQP ikke klar til drift Ingen 24 V DC -forsyning Blinker x x PROFIBUS-adresse er inntilt større enn 125 Kontroller 24 V DC -spenningsforsyningen Slå MQP på igjen. Skift ut modulen hvis feilen oppstår gjentatte ganger. Kontroller den PROFIBUSadresse som er innstilt på MQP x = vilkårlig status Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 99

100 9 I 0 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Beskrivelse av LED-displayet Statuser ved LED "BUS-F " (rød) RUN BUS-F SYS-F Forklaring Feilfjerning På Av x MQP befinner seg i datautveksling med DP-master (Data-Exchange) På Blinker x Baudraten registreres, men aktiveres ikke av DP-master MQP ble ikke eller feil prosjektert i DP-master På På x Brudd på forbindelsen til DP-master MQP registrerer ingen baudrate Bussavbrudd DP-master er ute av drift Kontroller prosjekteringen til DP-master Kontroller PROFIBUS-DPtilkoblingen på MQP Kontroller DP-master Kontroller alle kabler i ditt PROFIBUS-DP-nett x = vilkårlig status Statuser ved LED "SYS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Forklaring Feilfjerning x x Av Normal driftstilstand MQP befinner seg i datautveksling med tilkoblet MOVIMOT x x Blinker jevnt MQP har en feil Du får en feilmelding i MOVITOOLS -statusvinduet. x x På MQP utveksler ikke data med tilkoblet MOVIMOT. MQP er ikke konfigurert, eller tilkoblede MOVIMOT svarer ikke. Servicebryter på feltfordeler står på OFF Vær oppmerksom på den aktuelle beskrivelsen av feilen (se feiltabellen) Kontroller kablingen av RS-485 mellom MQP og den tilkoblede MOVIMOT samt spenningsforsyningen til MOVIMOT. Kontroller om de adressene som er stilt inn på MOVIMOT svarer til de adressene som er stilt inn i IPOS-programmet (kommando "MovcommDef"). Kontroller om IPOS-programmet er startet. Kontroller innstillingen av servicebryteren på feltfordeleren. x = vilkårlig status 100 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

101 Funksjonen til PROFIBUS-grensesnitt MQP Feilstatuser I Feilstatuser Feltbus-Timeout Utkobling av feltbuss-master eller trådbrudd på feltbusskablingen fører til feltbusstimeout på MQP. De tilkoblede MOVIMOT stoppes ved at prosessutgangs-dataord "0" sendes. Dessuten settes de digitale utgangene på "0". Dette svarer f.eks. til en hurtigstopp på kontrollord 1. OBS - dersom MOVIMOT styres med 3 prosessdataord, så stilles rampen inn med 0 s i 3. ord! Feilen "feltbuss-timeout" tilbakestilles automatisk, dvs. at MOVIMOT mottar de aktuelle prosess-utgangsdata igjen straks feltbuss-kommunikasjonen er i gang igjen. Feilreaksjonen kan deaktiveres via P831 i MOVITOOLS -Shell. RS-485 Timeout Dersom en eller flere MOVIMOT ikke lenger kan adresseres av MQP via RS-485, vises feilkode 91 "Systemfeil" i statusord 1. LED "SYS-F" tennes deretter. Feilen overføres også via diagnosegrensesnittet. MOVIMOT som ikke mottar data, stopper etter 1 sekund. Forutsetningen er at datautvekslingen mellom MQP og MOVIMOT finner sted via MOVCOMM-kommandoene. MOVIMOT som fortsatt mottar data, kan fortsatt styres på vanlig måte. Timeouten tilbakestilles automatisk, dvs. at de aktuelle prosessdata straks utveksles igjen når kommunikasjonen med den utilgjengelige MOVIMOT har kommet i gang igjen. Feil på enhet Feltbussgrensesnittene MQP kan identifisere en rekke maskinvaredefekter. Når det er registrert en maskinvaredefekt, er enheten sperret. De nøyaktige feilreaksjonene og utbedringstiltakene finner du i kapittel "Feilliste". En maskinvaredefekt fører til at feil 91 vises i prosess-inngangsdataene i statusord 1 for alle MOVIMOT. LED "SYS-F" på MQP-modulen blinker da jevnt. Den nøyaktige feilkoden kan vises i statusen for MQP via diagnosegrensesnittet i MOVITOOLS. I IPOS-programmet kan feilkoden leses og behandles med kommandoen "GETSYS". Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 101

102 10 I 0 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Idriftsettingen skjer i samsvar med kapittel "Idriftsetting med PROFIBUS (MFP + MQP)". Vær i tillegg oppmerksom på følgende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Servicebryter Servicebryteren på feltfordeler Z.6. beskytter hybridkabelen mot overlast og kobler nettforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyning til MOVIMOT Obs: Service-/ledningsbeskyttelsesbryteren skiller bare MOVIMOT -motoren fra nettet, ikke feltfordeleren. Prinsipielt koblingsskjema: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 MF.. / MQ.. RS-485 RS+ RS- L1 L2 L3 24V GND 24V GND X9 [2] MFZ.6F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse for forsyning av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet ved levering) [2] Tilkobling hybridkabel 102 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

103 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. I Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Kontroller koblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller ved hjelp av figuren under at den valgte koblingstypen for feltfordeleren stemmer overens med den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX Obs: På bremsemotorer må det ikke monteres bremselikerettere i motorens koblingsboks. Prinsipielt koblingsskjema "Safety Power" [1] X1 X40 X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.7F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse for forsyning av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet ved levering) [2] Tilkobling hybridkabel Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 103

104 10 I 0 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Intern tilkobling av MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren [1] X4 24V TH L R X1 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE TH X [3] 05986AXX [1] DIP-bryter for innstilling av koblingstype Kontroller at koblingstypen for den tilkoblede motoren stemmer overens med DIP-bryterens bryterstilling [2] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. (standardmessig er begge dreieretninger frigitt) Begge dreieretninger er frigitt Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilkobling for intern bremsemotstand (bare ved motorer uten brems) 04957AXX 104 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

105 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. I Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Servicebryter Servicebryteren på feltfordeler Z.8. kobler nettforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyning til MOVIMOT Obs: Servicebryteren skiller MOVIMOT -omformeren med tilkoblet motor fra nettet, ikke feltfordeleren. Prinsipielt koblingsskjema: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.8F X40 X29 X AXX [1] Forbindelse for forsyning av MOVIMOT fra 24 V DC -spenning for feltbussmodul MF../MQ.. (tilkoblet ved levering) [2] Tilkobling hybridkabel Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 105

106 10 I 0 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Kontroller koblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller ved hjelp av figuren under at den valgte koblingstypen for feltfordeleren stemmer overens med den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX Intern tilkobling av MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren Obs: På bremsemotorer må det ikke monteres bremselikerettere i motorens koblingsboks. [1] X4 24V TH L R L1 L2 L3 TH [2] [3] [4] +24V DC L1 L2 L AXX [1] DIP-bryter for innstilling av koblingstype Kontroller at koblingstypen for den tilkoblede motoren stemmer overens med DIP-bryterens bryterstilling. [2] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen (standardmessig er begge dreieretninger frigitt) Begge dreieretninger er frigitt Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilkobling for intern bremsemotstand (bare ved motorer uten brems) [4] Servicebryter 04957AXX 106 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

107 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler I MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Kapitlet som følger beskriver endringer ved bruk av MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeleren i motsetning til en som er integrert i motoren. Endret fabrikkinnstilling ved MOVIMOT integrert i feltfordeler Vær oppmerksom på de endrede fabrikkinnstillingene ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeler Z.7 eller Z.8. De øvrige innstillingene er identiske med innstillingene for MOVIMOT integrert i motor. Vær oppmerksom på driftsveiledningen "MOVIMOT MM..C". DIP-bryter S1: S Forklaring RS-485-adresse ON Av 6 Motor ett trinn lavere 7 Variabel (16,8,4 khz) 8 Motorvern Motoreffekttrinn PWMfrekvens Tomgangsdemping OFF På tilpasset 4 khz Av På Potensiometer for nominell verdi f1: f [Hz] f [1] 51261AXX [1] Fabrikkinnstilling Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 107

108 10 I 0 Supplerende merknader om idriftsetting av feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler Tilleggsfunksjoner ved MOVIMOT integrert i feltfordeler Følgende tilleggsfunksjoner er (begrenset) mulige ved bruk av MOVIMOT integrert i feltfordeler Z.7/Z.8. Du finner en utførlig beskrivelse av tilleggsfunksjonene i driftsveiledningen "MOVIMOT MM..C". Tilleggsfunksjon Restriksjon 1 MOVIMOT med forlengede rampetider 2 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (feil hvis overskredet) 3 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (omkoblingsbar via klemme f1/f2) 4 MOVIMOT med bussparametrisering Kun mulig med feltbussgrensesnitt MQ.. 5 MOVIMOT med motorvern i feltfordeler Z.7/Z.8 Bussparametrisering er bare mulig i forbindelse med feltbussgrensesnitt MQ.. 6 MOVIMOT med maks. PWM-frekvens 8 khz 7 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp Den mekaniske bremsen må kun styres av MOVIMOT. Det er ikke mulig å styre bremsen via reléutgangen. 8 MOVIMOT med min. frekvens 0 Hz 10 MOVIMOT med min. frekvens 0 Hz og redusert dreiemoment ved lavere frekvenser 11 Overvåking nett/fasefeil er deaktivert 12 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp og motorvern i feltfordeler Z.7 og Z.8 14 MOVIMOT med deaktivert glipp-kompensasjon Den mekaniske bremsen må kun styres av MOVIMOT. Det er ikke mulig å styre bremsen via reléutgangen. Tilleggsfunksjon 9 "MOVIMOT for løfteoppgaver" og tilleggsfunksjon 13 "MOVIMOT for løfteoppgaver med utvidet n-overvåkning" må ikke brukes ved MOVIMOT -omformer integrert i feltfordeler Z.7/Z.8! 108 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

109 Operatørpaneler Operatørpanel MFG11A I Operatørpaneler 11.1 Operatørpanel MFG11A Funksjon Det bærbare operatørpanelet MFG11A plugges inn på en hvilken som helst MFZ..- tilkoblingsmodul i stedet for et feltbussgrensesnitt og gir anledning til å styre en MOVIMOT -drive manuelt. STOP 50030AXX Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 109

110 11 I 0 Operatørpaneler Operatørpanel MFG11A Bruksområde Betjening av opsjon MFG11A Visning på display Negativ vist verdi, f.eks. = moturs 50 Positiv vist verdi, f.eks. = medurs 50 Øk turtallet Den viste verdien refererer til et turtall som er stilt inn med potensiometer for nominell verdi f1. Eksempel: Visning "50" = 50 % av turtallet som er stilt inn med potensiometeret for nominell verdi. Obs: Ved visning "0" roterer driven med f min. Medurs: Moturs: Reduser turtallet Medurs: Moturs: Sperr MOVIMOT Trykk på tasten: STOP Display = 0FF Frigi MOVIMOT eller Dreieretningsveksel fra medurs til moturs Obs: MOVIMOT akselererer etter frigivelsen til den siste lagrede verdi og dreieretning 1. til visning på display = 0 Dreieretningsveksel fra moturs til medurs 2. Et nytt trykk veksler dreieretningen fra medurs til moturs 1. til visning på display = 0 2. Et nytt trykk veksler dreieretningen fra moturs til medurs Når 24 V-forsyningen kobles inn igjen, befinner modulen seg alltid i STOPP-status (visning = OFF). Ved retningsvalg med piltast starter driven (nominell verdi) med utgangspunkt i Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

111 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B I Operatørpanel DBG60B Funksjon Med operatørpanel DBG60B kan MOVIMOT -drives styres i manuell modus via et feltbussgrensesnitt (unntatt MFK-feltbussgrensesnitt). I tillegg kan prosessdataordene vises i monitormodus. Utstyr Belyst klartekstdisplay, inntil syv språk kan stilles inn Tastatur med 21 taster Tilkobling mulig via forlengelseskabel DKG60B (5 m) Kapsling IP40 (EN 60529) Oversikt Operatørpanel Språk Delenummer DBG60B-01 DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL (tysk/engelsk/fransk/italiensk/spansk/portugisisk/nederlandsk) DBG60B-02 DBG60B-03 Forlengelseskabel DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR (tysk/engelsk/fransk/finsk/svensk/dansk/tyrkisk) DE/EN/FR/RU/PL/CS (tysk/engelsk/fransk/russisk/polsk/tsjekkisk) Beskrivelse (= leveringsomfang) DKG60B Lengde 5 m 4-tråds, skjermet kabel (AWG26) Delenummer AXX Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 111

112 11 I 0 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B Målskisse DBG60B BXX Forbindelse med feltbussgrensesnitt MF../MQ.. Det bærbare operatørpanelet DBG60B tilkobles direkte på diagnosegrensesnittet til feltbussgrensesnitt MF../MQ... Alternativt kan det bærbare operatørpanelet tilkobles via opsjon DKG60B (5 m forlengelseskabel). MF../MQ.. DKG60B DBG60B 57877AXX 112 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

113 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B I 0 11 Tastetilordning DBG60B [1] [2] [3] [4] [7] [8] [9] [10] [11] [5] [6] [12] 57483AXX [1] Stopp [2] Slett siste inntasting [3] Språkvalg [4] Menyskift [5] Tall [6] Endre fortegn [7] Pil opp, et menypunkt opp [8] Start [9] OK, bekrefte inntasting [10] Aktiver kontekstmenyen [11] Pil ned, et menypunkt ned [12] Desimalkomma Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 113

114 11 I 0 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B Velge ønsket språk Ved første innkobling eller etter aktivering av tilstand ved levering for DBG60B, vises følgende tekst i noen sekunder på displayet: SEW EURODRIVE Deretter vises symbolet for språkvalg i displayet AXX Gå fram på følgende måte for å velge ønsket språk: Trykk på tasten [Språkvalg]. På displayet vises en liste over tilgjengelige språk. Velg ønsket språk med tastene [Pil opp] / [Pil ned]. Bekreft valgt språk med [OK]-tasten. På displayet vises hovedskjermen på valgt språk. 114 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

115 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B I 0 11 Monitormodus Aktivering: Koble DBG60B til feltbussgrensesnittets diagnosegrensesnitt. Først vises i noen sekunder typebetegnelsen til den tilkoblede MOVIMOT. Deretter veksler DBG60B til monitormodus. MONITOR PI1 PI2 PI Status / ERROR MANUAL MODE MONITOR DBG START MODE DEVICE SETTING MONITOR PO1 PO2 PO ms n=% / ERROR 57476AEN Dersom du befinner deg i en annen modus og ønsker å gå til monitormodus, må du gå fram i følgende rekkefølge: Åpne kontekstmenyen med [Aktiver kontekstmeny]-tasten. Velg menypunktet [MONITOR] med tastene [Pil opp] / [Pil ned] i kontekstmenyen. Bekreft valget med [OK] -tasten. Operatørpanelet befinner seg nå i monitormodus. I monitormodus vises prosessutgangsdata (PO) og prosessinngangsdata (PI). POog PI-data samles i to atskilte menyer. Man kommer alltid til PO-menyvinduet fra kontekstmenyen. Herfra kan man med [Pil opp] -tasten gå til vinduet for visning av PI-data. Man går tilbake til PO-menyvinduet med [Pil ned]-tasten. Trykk på [DEL]-tasten eller [Kontekstmeny]-tasten for å vende tilbake til kontekstmenyen. Visning Visningen av prosessutgangsdata i monitormodus ser slik ut: MONITOR PO1 PO2 PO ms n=0% / ERROR PO1 = kontrollord, PO2 = turtall (%), PO3 = rampe I tillegg: Rampe i ms og turtall in %. Ved feil vises skiftesvis feilens nummer og feilteksten. Visningen av prosessinngangsdata i monitormodus ser slik ut: MONITOR PI1 PI2 PI Status / ERROR PI1 = statusord 1, PI2 = utgangsstrøm, PI3 = statusord 2 I PI-vinduets statuslinje vises enten status eller feilens nummer og feiltekst ved feil. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 115

116 11 I 0 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B Manuell modus Aktivering Koble DBG60B til modulens diagnosegrensesnitt. Først vises i noen sekunder typebetegnelsen til den tilkoblede MOVIMOT. Deretter veksler DBG60B til monitormodus. MANUAL OPERATION MONITOR DBG DELIVERY UNIT SETTING MANUAL OPERATION IN% RAMP SPEED% AEN Gå fram i denne rekkefølgen for å gå til manuell modus: Åpne kontekstmenyen med [Aktiver kontekstmeny]-tasten. Velg menypunktet [Manuell modus] med tastene [Pil opp] / [Pil ned] i kontekstmenyen. Bekreft valget med [OK] -tasten. Operatørpanelet befinner seg nå i manuell modus. Henvisning: Manuell modus kan ikke velges når driven er frigitt for automatisk modus (bussdrift). Meldingen "MANUELL MODUS MERKNAD 17: OMF. FRIGITT" vises i 2 s, og DBG60B vender tilbake til kontekstmenyen. Visning Visningen i manuell modus ser slik ut: MANUEAL OPERATION I % RAMP SPEED% ENABLE/NO ENABLE Visningsverdi: Utgangsstrøm i % av I n Innstillingsverdi: Rampetid i ms (standardverdi ms) Innstillingsverdi: Turtall i % (standardverdi 0 %) Betjening Med tastene [Pil opp] / [Pil ned] eller direkte med tallene 0..9 (5) kan du stille inn nominell turtallsverdi i %. Med "Endre fortegn" kan retningen endres. Innstillingen må bekreftes med [OK]-tasten. Med [Menyskift]-tasten kommer man til inntastingen av rampetid. Denne kan man også stille inn med tastene [Pil opp] / [Pil ned] eller direkte med tallene Bekreft deretter med [OK]-tasten. Ved å trykke på [RUN]-tasten startes driven. Statuslinen viser nå statisk "FRIGIVELSE". Denne kan stoppes ved å trykke på [STOPP]-tasten. Statuslinen viser nå blinkende "INGEN FRIGIVELSE". Under drift vises nominell motorstrøm "I n " i %. 116 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

117 Operatørpaneler Operatørpanel DBG60B I 0 11 Viktig! Når du forlater manuell modus, får du på nytt spørsmålet: "Aktivere automatisk modus?". Dette kan besvares med tastene [Ja = OK], [NEI = DEL]. Velges [NEI = DEL], vender man tilbake til manuell modus. Velges [Ja = OK], styres driven straks i automatisk modus, dvs. at driven umiddelbar fortsetter å gå dersom den er frigitt via bussen. Dersom det oppstår en feil i manuell modus, vises et feilmeldingsvindu. I feilmeldingsvinduets statuslinje vises skiftesvis feilens nummer og feilteksten. Feilmeldingsvinduet kan bare forlates med [OK]-tasten. Dermed utløses en reset. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 117

118 12 MOVILINK -enhetsprofil Koding av prosessdata 12 MOVILINK -enhetsprofil 12.1 Koding av prosessdata Til styring og innstilling av nominell verdi brukes samme prosessdatainformasjon via alle feltbussystemer. Kodingen av prosessdataene skjer i samsvar med den enhetlige MOVILINK -profilen for SEW-omformere. For MOVIMOT skiller man generelt mellom følgende varianter: 2 prosessdataord (2 PD) 3 prosessdataord (3 PD) Master PO PO1 PO2 PO3 MOVIMOT PI1 PI2 PI3 PI 51334AXX PO = prosessutgangsdata PI = prosessinngangsdata PO1 = kontrollord PI1 = statusord 1 PO2 = turtall (%) PI2 = utgangsstrøm PO3 = rampe PI3 = statusord 2 2 prosessdataord For styringen av MOVIMOT via 2 prosessdataord sendes den overordnede styringen prosessutgangsdataene "Kontrollord" og "Turtall [%]" til MOVIMOT og prosessinngangsdataene "Statusord 1" og "Utgangsstrøm" fra MOVIMOT til overordnet styring. 3 prosessdataord Ved styring via 3 prosessdataord overføres "Rampe" som ekstra prosessutgangsdataord, og "Statusord 2" overføres som tredje prosessinngangsdataord. 118 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

119 MOVILINK -enhetsprofil Koding av prosessdata 12 Prosessutgangsdata Prosessutgangsdata overføres fra den overordnede styringen til MOVIMOT -omformeren (kontrollinformasjon og nominelle verdier). De trer imidlertid først i effekt i MOVIMOT når RS-485-adressen i MOVIMOT (DIP-bryter S1/1 til S1/4) innstilles på annet enn 0. MOVIMOT kan styres med følgende prosessutgangsdata: PO1: Kontrollord PO2: Turtall [%] (nominell verdi) PO3: Rampe Virtuelle klemmer til lufting av bremsen uten å frigi driven, kun ved MOVIMOT -bryter S2/2 = "ON" (følg MOVIMOT -driftsveiledning) Basisstyreblokk PO1: Kontrollord reservert for tilleggsfunksjoner = "0" "1" = reset reservert = "0" "1 1 0" = frigivelse ellers stopp PO2: Nominell verdi Prosentverdi med fortegn / 0,0061 % Eksempel: -80 % / 0,0061 % = = CCC5 hex PO3: Rampe (kun ved 3-ords protokoll) Tid fra 0 til 50 Hz i ms (område: ms) Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 07D0 hex Kontrollord, Bit Innstillingen av styrekommandoen "Frigivelse" skjer med bit ved å angi kontrollordet = 0006 hex. For å frigi MOVIMOT må i tillegg inngangsklemmen på HØYRE og/eller VENSTRE side være satt på +24 V (overstyrt). Styrekommandoen "Stopp" skjer ved at bit 2 = "0" tilbakestilles. Av hensyn til kompatibiliteten med andre enheter i SEW-omformerfamilien bør du bruke stoppkommandoen 0002 hex. Men MOVIMOT utløser ved bit 2 = "0" prinsipielt en stopp ved den aktuelle rampen, uavhengig av status for bit 0 og bit 1. Kontrollord Bit 6 = reset Ved feil kan man kvittere for feilen med bit 6 = "1" (reset). Ikke tilordnede styrebiter bør ha verdien 0 av hensyn til kompatibiliteten. Turtall [%] Nominell turtallsverdi innstilles relativt i prosentuell form, relatert til det maks. turtall som er innstilt med potensiometer for nominell verdi f1. Koding: C000 hex = -100 % (mot urviseren) 4000 hex = +100 % (med urviseren) Æ 1 digit = 0,0061 % Eksempel: 80 % f max, dreieretning mot VENSTRE: Regning: 80 % / 0,0061 = dez = CCC5 hex Rampe Dersom prosessdatautvekslingen skjer via tre prosessdata, overføres den aktuelle integratorrampe i prosessutgangsdataord PA3. Når MOVIMOT styres via 2 prosessdata, benyttes den integratorrampe som er innstilt med bryter t1. Koding: 1 digit = 1 ms Område: ms Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 2000 dez = 07D0 hex Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 119

120 12 MOVILINK -enhetsprofil Koding av prosessdata Prosessinngangsdata Prosessinngangsdata sendes tilbake til den overordnede styringen fra MOVIMOT - omformeren og består av status- og faktisk verdi-informasjon. Følgende prosessinngangsdata støttes av MOVIMOT : PI1: Statusord 1 PI2: Utgangsstrøm PI3: Statusord PI1: Statusord 1 Enhetsstatus (bit 5 = "0") 0 = omformer ikke klar 2 = ingen frigivelse 4 = frigitt Feilnummer (bit 5 = "1") Regulator frigitt = "1" Enhet frigitt = "1" PO-data frigitt = "1" reservert reservert Feil/advarsel = "1" reservert reservert PI2: Faktisk strømverdi 16 bit helt tall med fortegn x 0,1 % I N Eksempel: 0320 hex = 800 x 0,1 % I N = 80 % I N PI3: Statusord 2 (bare ved 3-ords protokoll) Regulator frigitt = "1" Enhet frigitt = "1" PO-data frigitt = "1" reservert reservert Feil/advarsel = "1" reservert reservert O1 (bremse) "1" = bremse på, "0" = bremse luftet O2 (klar til drift) I1 (høyre) I2 (venstre) I3 (nominell verdi f2) reservert 0 reservert 0 reservert Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

121 MOVILINK -enhetsprofil Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss Ved hjelp av et programeksempel for Simatic S7 tydeliggjøres behandlingen av prosessdata og de digitale inn- og utgangene på feltbussgrensesnitt MF... Dette eksemplet viser uforpliktende den prinsipielle fremgangsmåten for å opprette et PLS-program. Det ytes derfor ingen garanti for innholdet i dette programeksemplet. Tilordning av prosessdataenes tilordning i automatiseringsenheten I dette eksemplet er prosessdataene til MOVIMOT -feltbussgrensesnittet lagret i PLSminneområdet PW132 PW136. Tilleggs-utgangs-/inngangsordet administreres i AW 100 eller EW 100. Master [1] AW100 DO MOVIMOT + MF.. [2] AW132 AW134 AW136 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 DO [3] EW100 EW132 EW134 EW136 DI PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI DI AXX [1] Adresseområde [2] Utgangsadresser [3] Inngangsadresser PO Prosessutgangsdata PO1 Kontrollord PO2 Turtall [%] PO3 Rampe DO Digitale utganger PI Prosessinngangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Utgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale innganger Behandling av de digitale inn-/ utgangene til MF.. OG-koblingen av de digitale inngangene DI 0..3 styrer de digitale utgangene DO 0 og DO 1 på MF..: U E // Når DI 0 = "1" U E // DI 1 = "1" U E // DI 2 = "1" U E // DI 3 = "1" = A // så DO 0 = "1" = A // DO 1 = "1" Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 121

122 12 MOVILINK -enhetsprofil Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbuss Styring MOVIMOT Med inngang DI0 frigis MOVIMOT -driven: E = "0": Styrekommando "Stopp" E = "1": Styrekommando "Frigivelse" Via inngang DI1 stilles dreieretning og turtall inn: E 100,1 = "0": 50 % f max medurs E 100,1 = "1": 50 % f max moturs Driven akselereres eller bremses med en integratorrampe på 1 s. Prosessinngangsdata mellomlagres i flaggord 20 til 24 for videre behandling. U E 100,0 // Med inngang gis styrekommando "Frigivelse" SPB FRI L W#16#2 // Styrekommando "Stopp" T PAW 132 // skrives på PO1 (kontrollord 1) SPA NOMINELL FRI: L W#16#6 // MOVIMOT-styrekommando "Frigivelse" (0006hex) T PAW 132 // skrives på PO1 (kontrollord 1) NOMINELL:U E 100,1 // Med inngang fastsettes dreieretningen SPB MOTURS // Hvis inngang = "1", så moturs L W#16#2000 // Nom. turtall = 50 % fmax medurs (=2000hex) T PAW 134 // skrives på PO2 (turtall [%] SPA FAKTV MOTURS: L W#16#E000 // Nom. turtall = 50 % fmax moturs (=E000hex) T PAW 134 // skrives på PO2 (turtall [%]) FAKTV: L 1000 // Rampe = 1s (1000dez) T PAW 136 // skrives på PO3 (Rampe) L PEW 132 // laste PI1 (statusord 1) T MW 20 // og mellomlagre L PEW 134 // laste PI2 (utgangsstrøm T MW 22 // og mellomlagre L PEW 136 // laste PI3 (statusord 2) T MW 24 // og mellomlagre BE 122 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

123 Parameter MQ..-parameterfortegnelse P6.. P60. P Parameter 13.1 MQ..-parameterfortegnelse Parameter Parameter Index Enhet Tilgang Default Forklaring / verdiområde 010 Omformerstatus 8310 RO 0 Low Word kodet som statusord Driftstilstand 8310 RO 0 Low Word kodet som statusord Feilstatus 8310 RO 0 Low Word kodet som statusord Aktuelt parameteroppsett 8310 RO 0 Low Word kodet som statusord Tilkobling timer 8328 [s] RO Binærinngang DI RW 16 0: Ingen funksjon 031 Binærinngang DI RW 16 16: IPOS-inngang 32: MQX giver In 032 Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinnganger DI00 DI RO Binærutgang DO RW 21 0: Ingen funksjon 051 Binærutgang DO RW 21 21: IPOS-utgang 22: IPOS-feil 053 Binærutgang DO RO 070 Enhetstype 8301 RO 076 Basisenhetens utstyr 8300 RO 090 PD-konfigurasjon 8451 RO 091 Feltbusstype 8452 RO 092 Overføringshastighet feltbuss 8453 RO 093 Adresse feltbuss 8454 RO 094 PO1 nominell verdi 8455 RO 095 PO2 nominell verdi 8456 RO 096 PO3 nominell verdi 8457 RO 097 PI1 faktisk verdi 8458 RO 098 PI2 faktisk verdi 8459 RO 099 PI3 faktisk verdi 8460 RO 504 Giverovervåking 8832 RW 1 0: AV 1: PÅ 608 Binærinngang DI RW 16 0: Ingen funksjon 600 Binærinngang DI RW 16 16: IPOS-inngang 32: MQX giver In 601 Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærinngang DI RO Binærutgang DO RW 21 0: Ingen funksjon 21: IPOS-utgang 620 Binærutgang DO RW 21 22: IPOS-feil 802 Fabrikkinnstilling 8594 R/RW 0 0: Nei 1: Ja 2: Tilstand ved levering 810 RS-485 adresse 8597 RO RS-485 timeout-tid 8599 [s] RO Feltbuss timeout-tid 8606 [s] RO 831 Reaksjon feltbuss-timeout 8610 RW 10 0: Ingen reaksjon 10: PO-DATA = 0 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 123

124 13 P6.. P60. P600 Parameter MQ..-parameterfortegnelse Parameter Parameter Index Enhet Tilgang Default Forklaring / verdiområde 840 Manuell reset 8617 RW 0: AV 1: PÅ 870 Nominell verdi beskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 871 Nominell verdi beskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 872 Nominell verdi beskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 873 Faktisk verdi beskrivelse PI RO 9 IPOS PI-DATA 874 Faktisk verdi beskrivelse PI RO 9 IPOS PI-DATA 875 Faktisk verdi beskrivelse PI RO 9 IPOS PI-DATA IPOS kontrollord 8691 RW 0 IPOS programlengde 8695 RW 0 IPOS variabel H0 H RW Minneresistent variabel IPOS variabel H10 H RW 0 IPOS-kode RW Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

125 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt Bussdiagnose med MOVITOOLS 14.1 Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt Feltbussmodulene MF../MQ.. har et diagnosegrensesnitt for idriftsetting og service. Dette gjør mulig bussidagnose med SEW-brukerprogramvaren MOVITOOLS AXX Nominelle og faktiske verdiere som utveksles mellom MOVIMOT og feltbussmaster kan dermed lett diagnostiseres. I feltbuss-monitor-drioftsmodus "Styring" kan MOVIMOT styres direke, se kapittel "Feltbussmonitoren i MOVITOOLS " på side 129. Diganosegrensesnittets struktur Diagnosegrensesnittet ligger på potensialnivå 0 og er dermed på samme potensial som modulelektronikken. Dette gjelder for alle MF../MQ.. feltbuss-grensesnitt. På AS- Interface-grensesnitt MFK.. ligger diagnosegrensesnittet på MOVIMOT -potensial. Du får tilgang til grensesnittet med en 4-polet hurtigkontakt RJ10. Grensesnittet befinner seg under skruforbindelsen på moduldekslet. GND RS- RS+ +5V BXX Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 125

126 14 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt Grensesnittadapter Diagnosegrensesnittet kan kobles til en vanlig PC med følgende alternativer: UWS21B med seriegrensesnitt RS-232, delenummer USB11A med USB-grensesnitt, delenummer RS-232 UWS21B RJ10 PC + MOVITOOLS MF../MQ.. USB USB11A RJ AXX Leveringsomfang: Grensesnittadapter Kabel med hurtigkontakt RJ10 Grensesnittkabel RS-232 (UWS21B) hhv. USB (USB11A) 126 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

127 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt 14 Relevant diagnoseparameter Visningsverdier prosessverdier Programvaren MOVITOOLS -Shell muliggjør en diagnose av MOVIMOT via diagnosegrensesnittet til feltbussgrensesnitt MF.. MOVIMOT leverer utgangsstrømmen tilbake som prosessverdi. Menynummer Parameternavn Index Betydning / implementering 004 Utgangsstrøm [% IN] 8321 Utgangsstrøm MOVIMOT Visningsverdier statusvisninger MOVIMOT -status tolkes komplett og vises i statusdisplayet. Menynummer Parameternavn Index Betydning / implementering 010 Omformerstatus 8310 Omformerstatus MOVIMOT 011 Driftstilstand 8310 Driftstilstand MOVIMOT 012 Feilstatus 8310 Feilstatus MOVIMOT Visningsverdier binærinnganger opsjon De digitale inngangene til feltbussgrensesnittene MF.. vises som alternative innganger for MOVIMOT. Ettersom disse inngangene ikke har direkte innflytelse på MOVIMOT, er klemmetermineringen satt på "ingen funksjon". Menynummer Parameternavn Index Betydning / implementering 040 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI0 041 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI1 042 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI2 043 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI3 044 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI4 045 Binærinnganger DI Status til MF..-binærinnganger DI5 048 Binærinnganger DI10..DI Tilstanden til alle binærinnganger Visningsverdier binærinnganger opsjon De digitale utgangene til feltbussgrensesnittene MF.. vises som alternative utganger for MOVIMOT. Ettersom disse utgangene ikke har direkte innflytelse på MOVIMOT, er klemmetermineringen satt på "ingen funksjon". Menynummer Parameternavn Index Betydning / implementering 060 Binærutganger DO Status til MF..-binærutganger DO0 061 Binærutganger DO Status til MF..-binærutganger DO 068 Binærutganger DO10 til DO Status til MF..-binærutgang DO0 og DO1 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 127

128 14 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt Visningsverdier enhetsdata Under enhetsdata vises informasjon om MOVIMOT og om feltbussgrensesnitt MF... Menynummer Parameternavn Index Betydning / implementering 070 Enhetstype 8301 Enhetstype MOVIMOT 072 Opsjon Enhetstype opsjon 1 = MF.. Type 074 Firmware opsjon Firmware-delenummer MF Firmware basisenhet 8300 Firmware-delenummer MOVIMOT Visningsverdier bussdiagnose Dette menypunktet representerer alle feltbussdata. Menynummer Parameternavn Index Betydning / implementering 090 PD-konfigurasjon 8451 innstilt PD-konfigurasjon for MOVIMOT 091 Feltbusstype 8452 Feltbusstype for MF Overføringshastighet 8453 Overføringshastighet for MF.. feltbuss 093 Adresse feltbuss 8454 Feltbussadresse for MF.. DIP - bryter 094 PO1 nominell verdi [hex] 095 PO2 nominell verdi [hex] 096 PO3 nominell verdi [hex] 8455 PO1 nominell verdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 8456 PO2 nominell verdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 8457 PO3 Nominell verdi fra feltbussmaster til MOVIMOT 097 PI1 faktisk verdi [hex] 8458 PI1 faktisk verdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 098 PI2 faktisk verdi [hex] 8459 PI2 faktisk verdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 099 PI3 faktisk verdi [hex] 8460 PI3 Faktisk verdi fra MOVIMOT til feltbussmaster 128 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

129 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt 14 Feltbussmonitoren i MOVITOOLS Feltbussmonitoren i MOVITOOLS muliggjør en komfortabel styring og visualisering av de sykliske MOVIMOT -prosessdata 06238AXX Egenskaper Enkel betjening Enkel innarbeiding i styrefunksjonene, selv uten tilkobling til feltbussen (forberedelse av idriftsetting) Integrert i SEW-grensesnittet MOVITOOLS Enkel og rask feilsøking Korteste prosjekteringsfase Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 129

130 14 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feltbussdiagnose via MF../MQ.. Diagnosegrensesnitt Funksjonen til feltbussmonitoren Med feltbussmonitoren har brukeren et kraftfullt verktøy til idriftsetting og feilsøking til rådighet. Med feltbussmonitoren kan de prosessdata som utveksles syklisk mellom omformeren og styringen, vises og tolkes. Feltbussmonitoren gir ikke bare anledning til å observere bussdriften som passiv deltaker, men åpner for en aktiv styring av omformeren. Dermed har brukeren følgende muligheter: overta styringen av omformeren interaktivt i et eksisterende anlegg, og dermed kontrollere funksjonaliteten til driven. i forkant (dvs. uten faktisk eksisterende anlegg og feltbuss-master) å simulere virkemåten til en enkelt drive og dermed teste styrefunksjonen allerede før idriftsetting. Feltbussmonitor i driftsmodus "Styring" [1] [2] [3] [4] [5] [5] [1] PO-data fra styringen [2] PI-data fra omformeren til styringen [3] Aktuelle HEX-verdier for prosessutgangsdata (redigerbar) [4] Aktuelle HEX-verdier for prosessinngangsdata [5] Visning av den aktuelle innstillingen 06239AXX 130 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

131 Bussdiagnose med MOVITOOLS Feiltabell feltbuss-grensesnitt Feiltabell feltbuss-grensesnitt Feilkode/betegnelse Reaksjon Årsak Tiltak 10 IPOS ILLOP IPOS-program-stopp DO = 0 14 Giverfeil Stopp i kommunikasjonen til MOVIMOT DO = 0 Feil i IPOS-programmet, du får mer informasjon i IPOS-variabel H469 Avbrytelse av en eller begge forbindelser til nærkontaktgiver NV26 17 Stack Overflow Omformerelektronikken ødelagt, eventuelt på grunn av elektromagnetisk 18 Stack Underflow påvirkning 19 NMI 20 Undefined Opcode 21 Protection Fault 22 Illegal Word Operand Access 23 Illegal Instruction Access 24 Illegal External Bus Access Rette, lade og tilbakestille IPOS-programmet Kontroll av den elektriske forbindelsen mellom MQ.. og NV26 Kontroller jording og skjerming og utbedre ved behov Kontakt SEW-service hvis feilen oppstår gjentatte ganger 25 EEPROM Feil ved tilgang til EEPROM Hent fram fabrikkinnstillingen "tilstand ved levering", utfør en reset og parametriser på nytt (OBS - IPOS-programmet slettes) Kontakt SEW-service hvis feilen oppstår på nytt 28 Feltbus-Timeout Prosessutgangsdata = 0 DO = 0 (utkoblingsbar) 32 IPOS-indeksoverløp IPOS-program-stopp DO = 0 Ingen kommunikasjon mellom master og slave i forbindelse med prosjektert responsovervåking Brudd på programmeringsprinsipper, derved systeminternt stackoverløp Kontroller kommunikasjonsrutinen til masteren Kontroller og juster IPOS-brukerprogrammet 37 Watchdog-feil Stopp i kommunikasjonen Feil i programforløpet Kontakt SEW 41 Watchdog-opsjon til MOVIMOT IPOS-Watchdog, kjøretiden for Kontroller tiden som er stilt inn i DO = 0 IPOS-programmet er lenger enn kommandoen "_WdOn()" innstilt watchdog-tid 45 Feil "initialisering" 77 Ugyldig styreverdi IPOS 83 Kortslutning utgang IPOS-program-stopp DO = 0 Feil etter selvtest i Reset Utfør en reset. Kontakt SEW-service hvis feilen oppstår gjentatte ganger Det bel gjort forsøk på å stille inn en ugyldig automatisk modus Ingen DO0, DO1 eller spenningsforsyningen til sensorenene VO24 er kortsluttet 91 Systemfeil Ingen En eller flere deltakere (MOVIMOT ) kunne ikke adresseres av MQ.. innenfor timeouttiden 97 Kopiere data Stopp i kommunikasjonen til MOVIMOT DO = 0 Det har oppstått en feil under kopieringen av datasettet. Dataene er ikke konsistente Kontroller den eksterne styringens skriveverdier Kontroller kablingen/ belastningen av utgang DO0 og DO1 og spenningsforsyningen til sensorene Kontroller spenningsforsyningen og RS-485-kablingen Kontroller adressene til de prosjekterte deletakerne Prøv på nytt å kopiere dataene, eller utfør på forhånd en fabrikkinnstilling "tilstand ved levering" og en reset Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 131

132 15 MOVIMOT -diagnose Statusdiode (LED) 15 MOVIMOT -diagnose 15.1 Statusdiode (LED) Status-LED befinner seg på oversiden av MOVIMOT -omformeren (se bildet under). [1] [1] MOVIMOT -status-led 50867AXX Status-LEDstatusenes betydning Med de 3-fargede LEDene signaliseres drifts- og feilstatuser. LEDfarge LED-status Driftstilstand Beskrivelse Av Ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler gul Blinker regelmessig Ikke driftsklar Selvtestfase eller 24 V-forsyning finnes, men nettspenning ikke OK gul Blinker regelmessig raskt Driftsklar gul lyser permanent Driftsklar, men enheten er sperret grønn/ gul Blinker med skiftende farge Driftsklar, men timeout grønn lyser permanent Enhet frigitt Motor i drift grønn Blinker regelmessig raskt Strømgrense aktiv Lufting av bremse uten frigivelse av drift er aktiv (kun ved S2/2 = "ON") 24 V-forsyning og nettspenning OK, men intet klarsignal Feil på kommunikasjon under syklisk datautveksling Drivenhetene befinner seg på strømgrensen rød lyser permanent Ikke driftsklar Kontroller 24 V DC -forsyningen Vær oppmerksom på at det må foreligge en glattet likespenning med lav pulsasjon (restpulsasjon maks. 13 %) rød Blinker 2 x, pause Feil 07 For høy mellomkretsspenning rød Blinker sakte Feil 08 Feil på turtallsovervåkning (kun ved S2/4 = "ON") Feil 90 Feil 09 Feil tilordning motor - omformer (f.eks. MM03 DT71D4 Ö) Feil 17 til 24, 37 CPU-feil Feil 25, 94 EEPROM-feil rød Blinker 3 x, pause Feil 01 Overstrøm sluttrinn Feil 11 For høy temperatur sluttrinn rød Blinker 4 x, pause Feil 84 Overtemperatur motor Feil tilordning motor - frekvensomformer rød Blinker 5 x, pause Feil 89 For høy temperatur bremse Feil tilordning motor - frekvensomformer rød Blinker 6 x, pause Feil 06 Svikt på nettfase 132 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

133 MOVIMOT -diagnose Feiltabell Feiltabell Feil Timeout på kommunikasjonen (motor stanser, uten feilkode) Mellomkretsspenning for lav, nett av er registrert (motoren stanser, uten feilkode) Feilkode 01 Overstrøm sluttrinn Feilkode 06 Fasesvikt (feilen kan bare registreres når drivenheten er belastet) Feilkode 07 For høy mellomkretsspenning Feilkode 08 Turtallsovervåking Feilkode 11 Termisk overbelastning av sluttrinn eller intern defekt på enhet Feilkode 17 til 24, 37 CPU-feil Feilkode 25, 94 EEPROM-feil Feilkode 84 Termisk overbelastning av motoren Årsak / løsning A B C Manglende forbindelse Ø, RS+, RS- mellom MOVIMOT og RS-485-master. Kontroller og opprett forbindelsen, særlig gods. EMC-påvirkning Kontroller datakablenes skjerming og utbedre ved behov. Feil type (syklisk) ved asyklisk datautveksling, protokolltidsrommet mellom de enkelte telegrammer er større enn 1 s (timeouttid). Kontroller antall MOVIMOT som er tilkoblet master (det skal maks. være 8 MOVIMOT tilkoblet som slaver ved syklisk kommunikasjon). Forkort telegramsyklusen eller velg "asyklisk" telegramtype. Kontroller nettkablene, nettspenningen og 24 V forsyningsspenningen til elektronikken for brudd. Kontroller verdien til 24 V-forsyningsspenningen til elektronikken (tillatt spenningsområde 24 V ± 25 %, EN , maks. 13 % restpulsasjon). Motoren starter automatisk så snart normal spenningsverdi igjen foreligger. Kortslutning omformerutgang. Kontroller forbindelsen mellom omformerutgangen og motoren og motorviklingen for kortslutning. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Kontroller nettkablene for fasesvikt. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. A For kort rampetid Æ forleng rampetiden. B Feil på tilkobling bremsespole/bremsemotstand Æ Kontroller og juster ved behov tilkoblingen av bremsemotstand/bremsespole. C Feil indre motstand bremsespole/bremsemotstand Æ Kontroller den indre motstanden bremsespole/bremsemotstand (se kapittel "Tekniske data"). D Termisk overbelastning bremsemotstand Æ bremsemotstand feil dimensjonert. E Nettinngangsspenningen er i ikke tillatt spenningsområde Æ kontroller nettinngangsspenningen for tillatt spenningsområde. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Turtallsovervåkningen har utløst, belastningen av drivenheten er for stor Æ reduser belastningen av drivenheten. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Rengjør kjølelegemet Reduser omgivelsestemperaturen Forhindre varmeoppdemming Reduser belastningen av drivenheten Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Ved forskjøvet montering av MOVIMOT -omformeren, sett DIP-bryter S1/5 på "ON". Ved en kombinasjon "MOVIMOT og motor med ett lavere ytelsestrinn", kontroller stillingen til DIP-bryter S1/6. Reduser omgivelsestemperaturen Forhindre varmeoppdemming Reduser belastningen av motoren Øk turtallet Dersom feilmeldingen kommer kort tid etter første frigivelse, må du kontrollere kombinasjonen drivenhet og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved bruk av MOVIMOT med aktivert tilleggsfunksjon 5 har temperaturovervåkningen i motoren (viklingstermostat TH) utløst Æ reduser belastningen av motoren. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 133

134 15 MOVIMOT -diagnose Feiltabell Feil Feilkode 89 Termisk overbelastning av bremsespolen, eller defekt bremsespole, feil tilkobling av bremsespolen Feilkode 91 Kommunkasjonsfeil mellom feltbuss-gateway og MOVIMOT (denne feilen genereres av bussmodulen) Årsak / løsning Forleng den innstilte rampetiden Bremseninspeksjon (se kapittel "Inspeksjon og vedlikehold") Kontroller tilkoblingen av bremsespolen Informer SEW-service Dersom feilmeldingen kommer kort tid etter første frigivelse, må du kontrollere kombinasjonen drivenhet (bremsespole) og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved en kombinasjon "MOVIMOT og motor med ett lavere ytelsestrinn", kontroller stillingen til DIP-bryter S1/6. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V DC -forsyningsspenningen eller ved å feilreset. Kontroller den elektriske tilkoblingen mellom feltbuss-gateway og MOVIMOT (RS-485) Feilen tilbakestilles automatisk når årsaken er fjernet. Reset via kontrollord er ikke mulig. 134 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

135 Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MFP.. kva i P f n Hz Tekniske data 16.1 Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MFP.. Elektrisk spesifikasjon MFP Elektronikkforsyning MFP U = +24 V +/- 25 %, I E Â 150 ma Potensialatskillelse PROFIBUS-DP-tilkobling potensialfri Mellom logikk og 24 V-forsyningsspenning Mellom logikk og periferi/movimot via optokobler Buss tilkoblingsteknikk Hhv. 2 fjærklemmer for inngående og videreførende busskabel (alternativ M12) Skjerming Binærinnganger (sensorer) Signalnivå Sensorforsyning Nominell strøm Internt spenningsfall Binærutganger (aktuatorer) Signalnivå Nominell strøm Lekkasjestrøm Internt spenningsfall Kabellengde RS-485 Via EMC-metall-kabelnipler Omgivelsestemperatur 25 C...60 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling PLS-kompatibel iht. EN (digitale innganger type 1), Ri À 3,0 kê, Skannetid ca. 5 ms 15 V V "1" = kontakt lukket / -3 V...+5 V "0" = kontakt åpen 24 V DC iht. EN sikker mot ekstern spenning og kortslutning Σ 500 ma maks. 1 V PLS-kompatibel i samsvar med EN , interferensspennings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma maks. 0,2 ma maks. 1 V 30 m mellom MFP og MOVIMOT ved separat montering IP65 (montert på MFZ..-tilkoblingsmodul, alle pluggkoblinger tettet) Spesifikasjoner PROFIBUS PROFIBUS-protokollvariant PROFIBUS-DP Overføringshastighet som støttes 9,6 kbaud MBaud / MBaud (med automatisk registrering) Busavslutning Integrert, kan kobles til ved bruk av DIP-bryter iht. EN (V2) Tillatt kabellengde for PROFIBUS 9,6 kbaud: m 19,2 kbaud: m 93,75 kbaud: m 187,5 kbaud: m 500 kbaud: 400 m 1,5 MBaud: 200 m 12 MBaud: 100 m For videre utvidelse kan flere segmenter kobles sammen via repeater. Maks. utvidelse/kaskadedybde finner du i håndbøkene for DP-master eller repeater-modulene. DP-Ident-nummer 6001 hex (24577 dez) DP-konfigurasjoner uten DI/DO 2 PD, konfigurasjon: 113dez, 0dez 3 PD, konfigurasjon: 114dez, 0dez DP-konfigurasjoner med DI/DO DP-konfigurasjoner med DI Set-Prm-applikasjonsdata Lengde diagnosedata Adresseinnstillinger Navn på GSD-fil Navn på Bitmap-fil 2 PD + DI/DO, konfigurasjon: 113dez, 48dez 3 PD + DI/DO, konfigurasjon: 114dez, 48dez 0 PD + DI/DO, konfigurasjon: 0dez, 48dez, 2 PD + DI, konfigurasjon: 113dez, 16dez 3 PD + DI, konfigurasjon: 114dez, 16dez 0 PD + DI, konfigurasjon: 0dez, 16dez, Universal-konfigurasjon, for direkte inntasting av konfigurasjoner Maks. 10 byte, Hex-parametrisering: 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 diagnosealarm aktiv (default) 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00 diagnosealarm ikke aktiv Maks. 8 byte, inkl. 2 byte enhetsspesifikk diagnose Støttes ikke, kan stilles inn via DIP-bryter SEW_6001.GSD SEW6001N.BMP SEW6001S.BMP Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 135

136 16 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MQP Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MQP.. Elektrisk spesifikasjon MQP Elektronikkforsyning MQP U = +24 V +/- 25 %, I E Â 200 ma Potensialatskillelse PROFIBUS-DP-tilkobling potensialfri Mellom logikk og 24 V-forsyningsspenning Mellom logikk og periferi/movimot via optokobler Buss tilkoblingsteknikk Hhv. 2 fjærklemmer for inngående og videreførende busskabel (alternativ M12) Skjerming Binærinnganger (sensorer) Signalnivå Sensorforsyning Nominell strøm Internt spenningsfall Binærutganger (aktuatorer) Signalnivå Nominell strøm Lekkasjestrøm Internt spenningsfall Kabellengde RS-485 Via EMC-metall-kabelnipler Omgivelsestemperatur 25 C...60 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling PLS-kompatibel iht. EN (digitale innganger type 1), Ri À 3,0 kê, Skannetid ca. 5 ms 15 V V "1" = kontakt lukket / -3 V...+5 V "0" = kontakt åpen 24 V DC iht. EN sikker mot ekstern spenning og kortslutning Σ 500 ma maks. 1 V PLS-kompatibel i samsvar med EN , interferensspennings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma maks. 0,2 ma maks. 1 V 30 m mellom MQP og MOVIMOT ved separat montering IP65 (montert på MFZ..-tilkoblingsmodul, alle pluggkoblinger tettet) Spesifikasjoner PROFIBUS PROFIBUS-protokollvariant PROFIBUS-DPV1 (alternativt PROFIBUS-DP) Overføringshastighet som støttes 9,6 kbaud...12 MBaud (med automatisk registrering) Busavslutning Integrert, kan kobles til ved bruk av DIP-bryter iht. EN (V2) Tillatt kabellengde for PROFIBUS 9,6 kbaud: m 19,2 kbaud: m 93,75 kbaud: m 187,5 kbaud: m 500 kbaud: 400 m 1,5 MBaud: 200 m 12 MBaud: 100 m For videre utvidelse kan flere segmenter kobles sammen via repeater. Maks. utvidelse/kaskadedybde finner du i håndbøkene for DP-master eller repeater-modulene. DP-Ident-nummer 6001 hex (24577 dez) DP-konfigurasjoner 1-10 prosessdataord med og uten parameterkanal (se kapittel "Prosessdatakonfigurasjon") Set-Prm-applikasjonsdata Lengde diagnosedata Adresseinnstillinger Antall parallelle C2-forbindelser 2 Støttet datasett Index 47 Støttet slot-nummer anbefalt: 0 Produsentkode Profil-ID 0 C2-Response Timeout Maks. lengde C1-kanal Maks. lengde C2-kanal Navn på GSD-fil Navn på Bitmap-fil Maks. 10 byte, uten funksjon 6 byte i samsvar med EN (V2) "Set-Slave-Address" støttes ikke, kan stilles inn via DIP-brytere 10A hex (SEW-EURODRIVE) 1 s 240 byte 240 byte SEWA6001.GSD (DPV1) SEW_6001.GSD (DP) SEW6001N.BMP SEW6001S.BMP 136 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

137 Tekniske data Tekniske data feltfordeler kva i P f n Hz Tekniske data feltfordeler Tekniske data MF../Z.3., MQ../Z.3. MF../Z.3. MQ../Z.3. Omgivelsestemperatur 25 C...60 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling IP65 (feltbussgrensesnitt og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) Grensesnitt PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface Tillatt motorkabellengde maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) ved tverrsnittreduksjon i forhold til nettkabel Pass på sikring av kabelen! Vekt ca. 1,3 kg Tekniske data MF../Z.6., MQ../Z.6. MF../Z.6. MQ../Z.6. Servicebryter Omgivelsestemperatur 25 C...55 C Lagertemperatur 25 C...85 C Kapsling Grensesnitt Tillatt motorkabellengde Vekt Lastskillebryter og ledningsbeskyttelse Type: ABB MS HK20 Bryterbetjening: svart/rød, 3-dobbel lås IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) ca. 3,6 kg Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 137

138 16 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data feltfordeler Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Feltfordelertype Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = V Tilkoblingsspenninger Tillatt område MF../MM /Z.7 MQ../MM /Z.7 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva U nett Nettfrekvens f nett 50 Hz Hz ± 10 % Nominell forsyningsstrøm (ved U nett = 400 V AC ) 3 x 380 V AC / 400 V AC / 415 V AC / 460 V AC / 500 V AC U nett = 380 V AC - 10 % V AC + 10 % I nett 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC Utgangsspenning U A 0... U nett Utgangsfrekvens Oppløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nominell utgangsstrøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC Motorytelse S1 Motorytelse S3 25 % ED P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw PWM-frekvens 4 / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motorisk: 160 % ved Õ og Ö generatorisk: 160 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 15 m (med SEW-hybridkabel, type A) Ekstern bremsemotstand R min 150 Ê Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller EN og grenseverdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur â U 25 C...40 C (P N -reduksjon: 3 % I N per K til maks. 60 C) Lagertemperatur â L 25 C...85 C Kapsling Driftsmodus Kjølemetode (DIN ) Installasjonshøyde ekst. Elektronikkforsyning Kl. 11 Kl. 13 Grensesnitt Vekt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) DB (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 10 minutter Selvkjøling h  1000 m (P N -reduksjon: 1 % per 100 m fra 1000 m oppstillingshøyde, se også driftsveiledning MOVIMOT, kapittel Elektrisk installasjon Installasjonsmerknader) U = +24 V ± 25 %, EN , restrippel maks. 13 % I E  250 ma, type. 150 ma ved 24 V (kun MOVIMOT ) Inngangskapasitet 100 µf PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface ca. 3,6 kg 1) 16 khz PWM-frekvens (lav støy). Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabrikkinnstilling) arbeider enhetene med 16-kHz-PWM-frekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen. 138 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

139 Tekniske data Tekniske data feltfordeler kva i P f n Hz 16 Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. Feltfordelertype Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = V Tilkoblingsspenninger Tillatt område MF../MM /Z.8 MQ../MM /Z.8 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C MM22C MM30C MM3XC S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva 6,7 kva U nett Nettfrekvens f nett 50 Hz Hz ± 10 % Nominell forsyningsstrøm (ved U nett = 400 V AC ) 3 x 380 V AC / 400 V AC / 415 V AC / 460 V AC / 500 V AC U nett = 380 V AC - 10 % V AC + 10 % I nett 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC 6,7 A AC 8,6 A AC Utgangsspenning U A 0... U nett Utgangsfrekvens Oppløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nominell utgangsstrøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC 7,3 A AC 9,6 A AC Motorytelse S1 3,0 kw P Mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3,0 kw Motorytelse S3 25 % ED 4,0 kw PWM-frekvens 4 / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motorisk: 160 % ved Õ og Ö generatorisk: 160 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 15 m (med SEW-hybridkabel, type A) Ekstern bremsemotstand R min 150 Ê 68 Ê Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller EN og grenseverdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur â U 25 C...40 C (P N -reduksjon: 3 % I N per K til maks. 55 C) 2) Lagertemperatur â L 25 C...85 C Kapsling Driftsmodus Kjølemetode (DIN ) Installasjonshøyde ekst. Elektronikkforsyning Kl. 11 Kl. 13 Servicebryter Grensesnitt Vekt IP65 (feltbussgrensesnitt, nettilkoblingsdeksel og motortilkoblingskabel montert og påskrudd, alle pluggtilkoblinger er tettet) DB (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 10 minutter Selvkjøling h  1000 m (P N -reduksjon: 1 % per 100 m fra 1000 m oppstillingshøyde, se også driftsveiledning MOVIMOT, kapittel Elektrisk installasjon Installasjonsmerknader) U = +24 V ± 25 %, EN , maks. 13 % restpulsasjon I E  250 ma, type. 150 ma ved 24 V (kun MOVIMOT ) Inngangskapasitet 100 µf Lastskillebryter Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Bryterbetjening: svart/rød, 3-dobbel lås PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface Byggestørrelse 1: ca. 5,2 kg Byggestørrelse 2: ca. 6,7 kg 1) 16 khz PWM-frekvens (lav støy). Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabrikkinnstilling) arbeider enhetene med 16-kHz-PWMfrekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen. 2) 25 C...40 C med S3 25 % ED (til maks. 55 C med S3 10 % ED) Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 139

140 Endringsindeks Manual Endringsindeks Endringene under er oppført i de enkelte kapitlene Oppbygging av enheten Elektrisk installasjon Nytt kapittel "Tiltrekkingsmomenter" Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt/feltfordeler Nytt avsnitt "Merknader om jordtilkobling hhv. potensialutligning" Kapittel "Tilkobling av feltbuss-grensesnittenes inn-/utganger (I/O)" Merknadene om "MFZ26J og MFZ28J" er supplert Nytt avsnitt "Tilkopling via feltbuss-grensesnitt MFP22H, MFD22H" Nytt avsnitt "Tilkopling via feltbuss-grensesnitt MFP32H, MFD32H" Nytt kapittel "Tilkobling av nærkontaktsensor NV26" Nytt kapittel "Tilkobling av inkrementalgiver ES16" Kapittel "Tilkobling av prefabrikerte kabler" Nytt avsnitt "Tilordning av motorer feltfordelere" Funksjonen til PROFIBUSgrensesnitt MFP Supplerende Idriftsettingsmerknader for feltfordelere Nytt kapittel "Parametrisering via PROFIBUS DPV1" Kapittel "Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7" Supplert prinsipielt koblingsskjema Kapittel "MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler" Avsnittet "Tilleggsfunksjoner for MOVIMOT integrert i feltfordeler" er aktualisert Operatørpaneler Nytt kapittel "Operatørpanel DBG60B" Bussdiagnose med MOVITOOLS Kapittel "Grensesnittadapter" Opsjon USB11A supplert 140 Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

141 Indeks Indeks A Additional-Code...86 Adresse...66 AF AF B Bussavslutningsmotstander...67 Bussdiagnostikk Bussmonitor D Default-program...77 Diagnose...75 Diagnosegrensesnitt MF../MQ Dokumenter som gjelder i tillegg...6 DP-konfigurasjoner...71 Driftsomgivelse...7 E EMC... 31, 37 Error-Class...85 Error-Code...85 ES F Feilreaksjoner...77 Feilstatuser Feltbussmonitor Feltbuss-grensesnittenes inn- / utganger (I/O)...46, 47, 48, 49, 50 Feltbus-Timeout Feltfordelerenhetens oppbygging...13 Forskriftsmessig bruk...6 Forsyningsspenning...34 G Giver... 56, 58 Grensesnittadapter I ID-nummer...81 Index-adressering...83 Inn-/utgangsbyte...70 Installasjonsforskrifter...20 J Jordtilkobling...33 K Koblingsteknikk Koding av prosessdata Konfigurere (prosjektering) master L LED-indikering... 72, 99 M Metall-kabelnipler MFG11A Montering av feltbuss-grensesnitt Montering av feltfordelere MOVILINK -enhetsprofil MOVILINK -parameteroppgaver MOVIMOT -tilleggsfunksjoner N NV Nærkontaktsensor... 56, 58 O Operatørpanel DBG60B Operatørpanel MFG11A Oppbygging av feltbussgrensesnittenhetene Oppstilling i våtrom eller utendørs Oppstillingshøyder P Parameter...88, 123 Parametering Parameterkanal...82, 87, 92 Parametrisering via PROFIBUS DPV Potensialutjevning Prefabrikkerte kabler PROFIBUS-kabel Programeksempel Simatic S7 og feltbuss Prosessdata Prosessdatakonfigurasjon Prosessinngangsdata Prosessutgangsdata R Reservert byte Returkoder... 85, 97 RS-485 Timeout Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler 141

142 Indeks S Sensor-/aktor-behandling...69 Servicebryter , 105 Sikkerhetsmerknader...8 Sikkerhetsutstyr...36 Strømkapasitet...34 Systemfeil...74 T Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z Tekniske data feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z Tekniske data PROFIBUS , 136 Tilkobling av nettledningene...33 Tilkoblingskontroll...38 Tilkoblingstverrsnitt...34 Tilordning av motorer/feltfordelere... 62, 63 Tiltrekkingsmomenter...21 Timeout...74 U UL-godkjent installasjon...36 Universalkonfigurasjon...80 USB11A UWS21B V Viktige merknader Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

143 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Salg Servicekompetansesenter Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Salg Service Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Montasje Salg Service Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algerie Salg Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Montasje Salg Service Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /

144 Adresser Australia Montasje Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tel Fax Belgia Montasje Salg Service Brussel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brasil Produksjon Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tel Fax Bulgaria Salg Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Montasje Salg Service Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Montasje Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Montasje Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Danmark Montasje Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax /2007

145 Adresser Egypt Salg Service Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Montasje Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Gabon Salg Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel Fax Hellas Salg Service Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Montasje Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Salg Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) India Montasje Salg Service Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Salg Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax /

146 Adresser Italia Montasje Salg Service Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Montasje Salg Service Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kina Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou P. R. China SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, P. R. China Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Korea Montasje Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Kroatia Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Latvia Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Tel Fax Tel Fax /2007

147 Adresser Litauen Salg Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Luxembourg Montasje Salg Service Brussel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Montasje Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Salg Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Mexico Montasje Salg Service Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P Queretaro, Mexico Tel Fax Nederland Montasje Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Montasje Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norge Montasje Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Montasje Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen Montasje Salg Service ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax /

148 Adresser Portugal Montasje Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Salg Service Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland Montasje Salg Service St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Salg Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Montasje Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Salg Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenia Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spania Montasje Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannia Montasje Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax /2007

149 Adresser Sveits Montasje Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Montasje Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Sør-Afrika Montasje Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Thailand Montasje Salg Service Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tsjekkia Salg Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunesia Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis Tel Fax Tel Fax Tyrkia Montasje Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / /15 Fax Ukraina Salg Service Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax /

150 Adresser USA Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton Dallas SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Montasje Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Østerrike Montasje Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax /2007

151 SEW-EURODRIVE Driving the world

152 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Hvordan beveger man verden Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig. Med en service som er innen rekkekvidde verden over. Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene. Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer. Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger. Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen. Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer. SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400323 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10565027/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16738527 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10564829/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler Utgave 05/2007 11381523 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Gyldige komponenter...

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676620 / NO SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401125 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Utgave 12/2005 GC / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Utgave 12/2005 GC / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Utgave 12/2005 11407123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C Utgave 11/26 11441534 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 6 1.1 Oppbygningen av

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC Utgave 10/2008 11662336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC Utgave 10/2008 11663138 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIFIT -MC FC Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIFIT -MC FC Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIFIT -MC FC471000 Utgave 05/2006 11461527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/21 17122 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/27 11675136 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVIMOT MM..D med trefasevekselstrømsmotor DT/DV Utgave 11/2009 16885325 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Utgave 03/2010 16722523 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Utgave 8/29 16817338 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2 -sikringsskap Klemmer PE- og N-FIXCONNECT - klemme Klemmekapasitet for PE- og N-klemmer Strømføringsevne: 80 A Utstyr og antall ledere som skal kobles PE-skinne N-skinne Klemme Skruklemme 25 mm 2 Stikkbar

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

* _0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -MC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *19484925_0115* Driftsveiledning Desentral drivstyring MOVIFIT -MC Utgave 01/2015 19484925/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME. Art.-nr. 230 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Utgave 02/2007 11535113 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Oppbygningen av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

* _1214* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -FC

* _1214* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -FC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21317100_1214* Driftsveiledning Desentral drivstyring MOVIFIT -FC Utgave 12/2014 21317100/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon hvorfor og hvordan Hvem er vi? Hva gjør vi? PROFIBUS kompetansesenter (internasjonalt akkreditert) Utstrakt kursvirksomhet innen PROFIBUS og PROFINET

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVI-SWITCH -1E/-2S Utgave 05/2008 16650123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Berøringssikre kontakter. Rett- Vinkel og T-kontakter

Berøringssikre kontakter. Rett- Vinkel og T-kontakter Berøringssikre kontakter Rett- Vinkel og T-kontakter Berøringssikre kontakter T-kontakter 800A og 1250A, RSTI, 24 kv. Funksjoner og egenskaper Berøringssikre kontakter 250A, RSSS og RSES, 24 kv Funksjoner

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning Mobil energiforsyning MOVITRANS stasjonære komponenter Utgave 10/2010 16732138 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Cuprins

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVIMOT MM..D med trefasevekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 01/2011 17068525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer