Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO"

Transkript

1 Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/ / NO Håndbok

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold Gyldige komponenter... 5 Systembeskrivelse MOVI-SWITCH på felt- og energibus Viktig informasjon! Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVI-SWITCH -drifter Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordelere Enhetens oppbygging Feltbussgrensesnitt Eksempel typebetegnelse feltbussgrensesnitt Feltfordeler Eksempel typebetegnelse feltfordeler Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter Feltbussgrensesnitt MF Feltfordeler Elektrisk installasjon Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler... 8 Tilkobling PROFIBUS Tilkobling MFZ Tilkobling feltfordeler MFZ3W med MFP Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Tilkobling med DeviceNet Tilkoblingsmuligheter ved DeviceNet Tilkobling MFZ3 (i kombinasjon med DeviceNet) Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFD Tilkobling med CANopen Tilkoblingsmuligheter ved CANopen Tilkobling MFZ3 (i kombinasjon med CANopen) Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFO Tilkobling med AS-interface Tilkobling AS-interface-kabel Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling med enkelt uttak og 4 V-sløyfe Forbindelsen tilkoblingsmodul MFZ. med MOVI-SWITCH Tilkoblingseksempel x MOVI-SWITCH -E med MF Tilkoblingseksempel MOVI-SWITCH -S/CB0 med MF Forbindelsen feltfordeler MFZ.3W med MOVI-SWITCH Hybridkabel Terminering ASAW Ikke-terminerte inn-/utganger (MF./Z.3W, MF.3/Z.3W) Idriftsetting med PROFIBUS Oppstartprosedyre Konfigurere (prosjektering) PROFIBUS-masteren Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) Oppstartprosedyre Stille inn DIP-bryteren Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 3

4 Innhold 7 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel) Oppstartprosedyre Stille inn DIP-bryteren Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Idriftsetting med DeviceNet Oppstartprosedyre Stille inn DeviceNet-adresse (MAC-ID) og overføringshastighet Stille inn prosessdatalengde og I/O-enable Konfigurere (prosjektere) DeviceNet-masteren Nettverksoppstart med RSNetWorx Idriftsetting med CANopen Oppstartprosedyre Stille inn CANopen-adressen Stille inn CANopen-overføringshastigheten Stille inn prosessdatalengde og I/O-enable Konfigurere (prosjektering) CANopen-masteren Idriftsetting med AS-interface Oppstartprosedyre Tilordne AS-interface-adressen via en adresseringsenhet Styring av MOVI-SWITCH via feltbus Prinsipp Styring via I/O-byte eller I/O-ord (ved MFP, MFI, MFD, MFO) Styring via funksjonsmodul (ved MFK..)... 8 Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grensesnitt MFP Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI, MFI, MFI3 (kobberledning) Tekniske data InterBus-grensesnitt MFI3, MFI33 (fiberoptisk kabel) Tekniske data DeviceNet-grensesnitt MFD Tekniske data CANopen-grensesnitt MFO Tekniske data AS-interface-grensesnitt MFK Tekniske data feltfordeler Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

5 Gyldige komponenter Håndbok Gyldige komponenter Denne håndboken gjelder for følgende produkter: Tilkoblingsmodul..Z.. med feltbussgrensesnitt for styring av MOVI-SWITCH PROFIBUS MFPD/ZD MFPD/ZD InterBus (kobber) MFIA/ZA MFIA/ZA InterBus (fiberoptisk kabel) MFI3F/ZA DeviceNet MFDA/Z3A MFDA/Z3A CANopen MFOA/Z3A MFOA/3A AS-interface MFKA/Z6A MFKA/Z6A Feltfordeler..Z.3W med feltbussgrensesnitt for styring av MOVI-SWITCH PROFIBUS MFPD/Z3W MFPD/Z3W InterBus (kobber) MFIA/Z3W MFIA/Z3W InterBus (fiberoptisk kabel) MFI3F/Z3W DeviceNet MFDA/Z33W MFDA/Z33W CANopen MFOA/Z33W MFOA/Z33W AS-interface MFKA/Z63W MFKA/Z63W Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 5

6 Systembeskrivelse MOVI-SWITCH på felt- og energibus Systembeskrivelse. MOVI-SWITCH på felt- og energibus MOVI-SWITCH MOVI-SWITCH er en kompakt og robust girmotor med integrert koblings- og beskyttelsesfunksjon for ytelser opptil 3 kw. Utførelser er tilgjengelige med elektroniske stjerneforbindelserbryter for en dreieretning eller som reversstarter med kontakter. Driften kobles inn/ut ved bruk av 4 V DC -styresignaler hvis energiforsyningen er tilkoblet permanent. Vanligvis overfører styringen disse styresignalene til desentraliserte I/Okomponenter via feltbusskommunikasjonen. Den termiske viklingsovervåkingen med evaluering så vel som bremsemanagementet er integrert i drivenheten slik at antall nødvendige I/O-punkter begrenses til et minimum. Feltbussgrensesnitt MF.. SEW-EURODRIVE feltbussgrensesnitt støtter kommunikasjonen via alle kommersielle feltbussystemer. PROFIBUS, INTERBUS, CANopen, DeviceNet og AS-interface er tilgjengelige. Feltbussgrensesnittene er basert på en modulbærer med tilkoblingsklemmer og en koblingsbar feltbussmodul. Disse grensesnittene kan så vel monteres direkte på MOVI- SWITCH som også separat. Bussen tilkobles ved bruk av klemmer, MOVI-SWITCH -girmotorene samt ytterligere følere eller aktuatorer tilkobles med klemmer eller hurtigkontakter avhengig av utførelsen. Feltfordeler MFZ.3W Feltfordelerene MF.../Z3.W er spesielt utviklet for tilkobling av MOVI-SWITCH sørger for at driftene kan kobles effektivt til forsyningsnettet, styrespenningen 4 V DC og feltbussen. De er basert på teknologien til bussgrensesnittene med ekstra tilkoblingsteknikk for energifordeling. Den motornære montasjen av feltfordeleren forenkler den desentraliserte installasjonen. SEW-EURODRIVE tilbyr tilpassede hybridkabler som en supplering til systemet. Hybridkabelen til kobling av feltfordeleren og MOVI-SWITCH forener styresignaler samt nett- henholdsvis energiforsyning i en kabelhylse og leveres prefabrikkert med kontakttilkobling. 6 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

7 Systembeskrivelse MOVI-SWITCH på felt- og energibus Eksempler: Figuren under viser installasjonseksempler med MOVI-SWITCH og feltbussgrensesnitt/feltfordeler: MF../Z. MF../Z. MF../Z.3W [] [] [] [] [] [] [3] x I / x O x I / x O x I / x O [4] [3] [3] MOVI-SWITCH MOVI-SWITCH MOVI-SWITCH MOVI-SWITCH MSW-E MSW-E MSW-S-CB0 MSW-E x I 3 x I 3 x I x AXX [] Kommunikasjon [] 4-V-forsyning [3] Nett [4] Hybridkabel Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 7

8 Viktig informasjon! 3 MOVI-SWITCH på felt- og energibus 3 Viktig informasjon! Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen! Elektrisk fare Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon. Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med driften! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av driften. Forskriftsmessig bruk/for særskilt bruk MOVI-SWITCH -drifter egner seg for bruk i industrianlegg. De tilsvarer gyldige normer og forskrifter og tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektivet 73/3/EØF. Tekniske data samt opplysninger om godkjente betingelser på driftsstedet finner du på motorskiltet og i denne driftsveiledningen. Disse opplysningene må overholdes! Driften skal ikke startes opp (godkjenning av forskriftsmessig drift) før det er fastslått at maskinene oppfyller EMC-retningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktet er i samsvar med maskinretningslinjen 89/39/EØF (med referanse til EN 6004). Tilleggsdokumentasjon Driftsveiledning "MOVI-SWITCH " Håndbok "PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler", "InterBus-grensesnitt, -feltfordeler", "DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler" eller "AS-interface-grensesnitt, - feltfordeler" (avhengig av bussystemet som anvendes). 8 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

9 Viktig informasjon! MOVI-SWITCH på felt- og energibus 3 Driftsomgivelse Uten spesiell tilpasning er følgende forbudt: Bruk i eksplosjonsbeskyttede områder. Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Drift i ikke-stasjonære applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og støtbelastninger som overskrider kravene til EN Bruk i applikasjoner der kun omformeren MOVIMOT (uten overordnede sikkerhetssystemer) ivaretar sikkerhetsfunksjonene som skal sikre en beskyttelse av maskiner og personer. Kassering Dette produktet består av: Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter! Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 9

10 4 Sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknader for MOVI-SWITCH -drifter 4 Sikkerhetsmerknader 4. Sikkerhetsmerknader for MOVI-SWITCH -drifter Skadde produkter må aldri monteres eller tas i bruk. Reklamasjon i forbindelse med skader sendes transportfirmaet omgående. Installasjons-, oppstart- og servicearbeider skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet. Dessuten skal disse kvalifiserte fagarbeiderne følge gyldige forskrifter (for eksempel EN 6004, VBG 4, DIN-VDE 000/03/060). Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel EN 6004 eller EN 5078). Nødvendig sikkerhetstiltak:jording av MOVI-SWITCH og feltfordeleren. Enheten oppfyller alle krav for sikker til- og frakobling av effekt og elektronikk i henhold til EN For å kunne sikre en sikker til- og frakobling, må også alle tilkoblede strømkretser tilfredsstille de samme kravene. Koble alltid MOVI-SWITCH fra strømnettet før koblingsboksdekselet/movi- SWITCH -styredelen fjernes. Under drift må koblingsboksen være lukket, det vil si at koblingsboksen/movi- SWITCH -styredelen må være skrudd på. Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren stanser. Fjerning av årsaken til forstyrrelsen eller reset kan starte driften automatisk igjen. Hvis dette av sikkerhetsgrunner ikke er tillatt for den aktuelle maskinen, skal MOVI-SWITCH alltid kobles fra nettet i forbindelse med feil. Forbrenningsfare: Overflatetemperaturen på MOVI-SWITCH kan være over 60 C under drift! 4. Supplerende sikkerhetsmerknader for feltfordelere MFZ.3. Skill enheten fra nettet før bussmodulen eller motorkontakten fjernes. Under drift må bussmodulen samt kontakten til hybridkabelen være tilkoblet og skrudd på feltfordeleren. 0 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

11 Enhetens oppbygging Feltbussgrensesnitt 5 5 Enhetens oppbygging 5. Feltbussgrensesnitt Feltbussgrensesnitt MF AXX Diagnosedioder (LED) Diagnosegrensesnitt (under tettenippelen) Feltbussgrensesnitt MF AXX Diagnosedioder (LED) Diagnosegrensesnitt (under tettenippelen) 3 Tilkoblingsbøssinger M 4 Statusdiode (LED) Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

12 Enhetens oppbygging 5 Feltbussgrensesnitt Modulunderside (alle MF..- varianter) 3 080CDE Forbindelse til tilkoblingsmodulen DIP-bryter (variantavhengig) 3 Tetning Enhetsoppbygging tilkoblingsmodul MFZ AXX Klemmer (X0) Potensialfri klemmeblokk til 4 V gjennomgangskabling (OBS! Må ikke brukes for skjerming!) 3 Kabelnippel M0 4 Kabelnippel M 5 Jordklemme 6 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M-kontakt (X) Ved AS-interface: AS-interface M-kontakt (X) Leveransen inkluderer to EMC-kabelnipler. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

13 Enhetens oppbygging Eksempel typebetegnelse feltbussgrensesnitt 5 5. Eksempel typebetegnelse feltbussgrensesnitt MFP D/Z D Variant Tilkoblingsmodul: Z = for InterBus Z = for PROFIBUS Z3 = for DeviceNet og CANopen Z6 = for AS-interface Variant = 4 x I/ x O (tilkobling via klemmer) = 4 x I/ x O (tilkobling via hurtigkontakt + klemmer) 3 = 4 x I/ x O (fiberoptisk rugged-line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MFP.. = PROFIBUS MFD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 3

14 Enhetens oppbygging 5 Feltfordeler 5.3 Feltfordeler Feltfordeler MF.../Z.3W, [0] [6] [7] [] [] [9] [4] [] [] [3] [8] [3] [4] [4] [5] 53963AXX x M6 x,5 (leveransen inkluderer EMC-kabelnipler) x M5 x,5 3 x M0 x,5 4 Tilkobling potensialutligning 5 Tilkobling hybridkabel, forbindelse til MOVI-SWITCH (X9) 6 Klemmer for feltbusstilkobling (X0) 7 Klemmer for 4 V-tilkobling (X) 8 Klemmer for nett- og jordtilkobling (X) 9 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-style-connector/M-kontakt (X) 0 Ved AS-interface: AS-interface M-kontakt (X) 4 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

15 Enhetens oppbygging Eksempel typebetegnelse feltfordeler Eksempel typebetegnelse feltfordeler MFPD/Z3W Tilkoblingsmodul Z3 = for InterBus Z3 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-interface Feltbussgrensesnitt MFI.. = InterBus MFP.. = PROFIBUS MFD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 5

16 Mekanisk installasjon 6 Installasjonsforskrifter 6 Mekanisk installasjon 6. Installasjonsforskrifter Ved utlevering av feltfordelere har hurtigkontakten til motorutgangen (hybridkabel) en transportbeskyttelse. Denne garanterer kun kapsling IP40. For å oppnå en spesifisert kapsling må transportbeskyttelsen fjernes og motkontakten som passer tilkobles og skrus på. Montering Feltbussgrensesnitt/feltfordeler skal kun monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M5 skruer med tilhørende underlagsskiver til å montere feltfordeleren MFZ.3. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment,8 til 3, Nm). Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Bruk nipler som passer til kabelen (bruk om nødvendig reduksjonsstykker). Tett til åpne kabelnipler og M-tilkoblingsbøssinger med låseplugger. Ved kabelinnføring på siden skal kabelen legges med en dryppsløyfe. Kontroller og rengjør tetningsflatene om nødvendig før bussmodulen/koblingsboksdekselet monteres på nytt. 6 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

17 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF Feltbussgrensesnitt MF.. Feltbussgrensesnittene MF.. kan monteres som følger: Montering på MOVI-SWITCH -koblingsboksen Feltmontering Montering på MOVI-SWITCH - koblingsboksen. Slå gjennom "knock-outs" på MFZ-underdelen fra innsiden, som vist på figuren under: MFZ.. 549AXX Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 7

18 Mekanisk installasjon 6 Feltbussgrensesnitt MF... Monter feltbussgrensesnittet på MOVI-SWITCH -koblingsboksen som vist på figuren under: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ.. 4 x 5376AXX 8 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

19 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF.. 6 Feltmontering Figuren under viser feltmontering av et MF.. feltbussgrensesnitt: 0 mm 5 mm 8,5 mm M4 MFZ... M4 MF../MQ.. MF../MQ.. 548AXX Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 9

20 Mekanisk installasjon 6 Feltfordeler 6.3 Feltfordeler Montering feltfordeler MF.../Z.3. Figuren under viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 75 mm 50 mm 00 mm M5 59AXX 0 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

21 Elektrisk installasjon Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter 7 7 Elektrisk installasjon 7. Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-aspekter Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter Riktig valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drifter. Prinsipielt skal godkjente normer anvendes. Overhold i tillegg følgende punkter: Potensialutligning Uavhengig av funksjonsjord (jordledertilkobling) må det sørges for lavohmig HF (høyfrekvent) potensialutligning (se også VDE 03 eller VDE 000 del 540), for eksempel ved: forbindelse mellom (anleggs-) delenes metalliske flater. bruk av flatbåndjordledere (HF-kordel) AXX Ledningsskjermen til dataledningen må ikke brukes for potensialutligningen. Dataledninger og 4 V-forsyning Disse ledningene legges atskilt fra støybelastede ledninger (for eksempel styreledninger til magnetventiler, motorledninger). Feltfordeler For forbindelsen mellom feltfordeleren og motoren anbefaler vi de prefabrikkert SEW-hybridkablene. Disse er spesielt konstruert for dette AXX Kabelnipler Velg kabelnipler som har skjerming mot jord med stor flate (følg henvisningene om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler). Ledningsskjerm Denne komponenten må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping). Den skal ikke bare brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen. Den må på ledningsendene være forbundet med metallhuset til enheten (via EMC-metallkabelnipler) med stor flate (følg henvisninger om valg og forskriftsmessig montering av kabelnipler) Du finner mer informasjon i SEW-dokumentet "Praktisk drivutrustningsteknikk - EMC i drivutrustningsteknikk". Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

22 Elektrisk installasjon 7 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler 7. Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling av nettledninger Merkespenning og -frekvens på MOVI-SWITCH må stemme overens med dataen til forsyningsnettet. Ledningstverrsnitt: I samsvar med inngangsstrøm I nett ved merkeeffekt (se tekniske data). Bruk endehylser uten isolasjonsmaterialkrage (DIN 468 del, materiale E-CU). Installer ledningssikring på begynnelsen av nettledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk D, D0, NH eller servicebryter. Dimensjoneringen av sikringen tilsvarer tverrsnittet på ledningen. Tillatt tilkoblingstverrsnitt og strømkapasitet på klemmene Effektklemmer X, X (skruklemmer) Styreklemmer X0 (fjærklemmer) Tilkoblingstverrsnitt (mm) 0, mm 4 mm 0,08 mm,5 mm Tilkoblingstverrsnitt (AWG) AWG 4 AWG 0 AWG 8 AWG Strømkapasitet 3 A maksimal varig strøm A maksimal varig strøm Det tillatte tiltrekkingsmomentet på effektklemmene er 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Viderekobling av 4 V DC - forsyningsspenning ved modulbærer MFZ.: I tilkoblingsområdet til 4 V DC -forsyningen finnes stagbolter M4 x. Boltene kan brukes til viderekobling av 4 V DC -forsyningsspenningen. 0536AXX Tilkoblingsboltenes strømkapasitet er 6 A. Det tillatte tiltrekkingsmomentet for sekskantmutrene til tilkoblingsboltene er, Nm (0.6 Ib.in) ± 0 %. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

23 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler 7 Oppstillingshøyder over 000 meter over havet MOVI-SWITCH -drifter med nettspenninger på 380 til 500 V kan brukes under følgende rammebetingelser i høyder fra 000 meter over NN til maksimalt 4000 meter over NN. Den nominelle, varige effekten er redusert på grunn av redusert kjøling over 000 meter (se driftsveiledning "MOVI-SWITCH"). Luftgap og krypelengder er fra 000 meter over havet kun tilfredsstillende for overspenningsklasse. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse 3, må et ekstern overspenningsvern brukes i tillegg for å sikre at maksimal overspenning begrenses til,5 kv fase-fase og fase-jord. Dersom sikrere elektrisk til- og frakobling kreves, må den i høyder fra 000 meter over NN realiseres utenfor enheten (Sikker elektrisk til- og frakobling etter EN 5078). Den tillatte nominelle nettspenningen på 3 x 500 V opptil 000 meter over havet reduseres med 6 V for hver 00 meter til maksimalt 3 x 380 V ved 4000 meter over havet. Sikkerhetsutstyr MOVI-SWITCH -drifter har integrert sikkerhetsutstyr mot motoroverlast, eksterne motoroverlastinnretninger er ikke nødvendig. Overhold gjeldende forskrifter for ledningsbeskyttelse ved motornær (forskjøvet) montasje av MOVI-SWITCH - styredelen! Beskyttelse av ledninger mellom MOVI-SWITCH -styredelen og motoren skal være sikret med tilsvarende dimensjonering eller opsjonelle ledningsbeskyttelseselementer! UL-godkjent installasjon feltfordeler Bruk kun kobberledninger med temperaturområde 60/75 C som tilkoblingskabel: Tillatte tiltrekkingsmomenter av MOVI-SWITCH -ledningsklemmer er,5 Nm (3.3 lb.in). MOVI-SWITCH egner seg til drift på spenningsnett med jordet stjernepunkt (TN- og TT-nett) som kan levere en maksimal nettstrøm på 5000 A AC og har en maks. nominellspenning på 500 V AC. Ytelsesdataene på sikringene må ikke overskride 5 A / 600 V. Bruk bare testede enheter med begrenset utgangsspenning (U maks = 30 V DC ) og begrenset utgangsstrøm (I 8 A) som ekstern 4 V DC -spenningskilde. UL-sertifiseringen gjelder kun for drift på spenningsnett med spenninger mot jord opptil maksimalt 300 V. Tilkobling av PROFIBUSledningen i feltfordeleren Pass på at PROFIBUS-tilkoblingsledningene på innsiden av feltfordeleren holdes så korte som mulig og alltid har samme lengde for inngående og utgående buss.. Den maksimale høyden er begrenset med krypelengder samt kapslede komponenter som for eksempel elektrolyttkondensatorer. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 3

24 Elektrisk installasjon 7 Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler EMC-metallkabelnipler EMC-metallkabelniplene som leveres fra SEW, monteres på denne måten: [] [] OBS! Kutt av isolasjonsfolien, den skal ikke vrenges bakover 0675AXX 4 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

25 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter feltbussgrensesnitt, feltfordeler 7 Tilkoblingskontroll Før den første spenningstilkoblingen må tilkoblingen kontrolleres slik at man unngår personskader, skader på anlegg og enheter på grunn av tilkoblingsfeil. Trekk alle bussmoduler fra tilkoblingsmodulen. Skill alle hurtigkontaktene til motorutgangene (hybridkabel) fra feltfordeleren. Kontroller isolasjonen på tilkoblingen i henhold til gjeldende nasjonale normer. Kontroller jordingen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og 4 V DC -ledningen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen. Kontroller polariteten på 4 V DC -ledningen. Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen. Kontroller nettfaserekkefølgen. Sørg for potensialutligning mellom feltbussgrensesnittene. Etter tilkoblingskontrollen Koble til alle motorutganger (hybridkabel) og skru fast. Koble alle bussmoduler og skru fast. Monter alle koblingsboksdeksler Tilkoblinger som ikke brukes skal tettes til. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 5

26 Tilkobling PROFIBUS 8 Tilkobling MFZ 8 Tilkobling PROFIBUS 8. Tilkobling MFZ + MFZ (PROFIBUS) X [] MFZ MFP [] A B D A B D res. VP D res. 4 V 4 V A B PROFIBUS-DP A B V DC 0675AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) Reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 0 ma) (kun for kontrollformål) 9 D - Referansepotensial for VP (klemme 8) (kun for kontrollformål) Reservert 4 V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere 4 V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X0/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial Reservert Reservert Reservert Reservert 6 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

27 Tilkobling PROFIBUS Tilkobling feltfordeler MFZ3W med MFP Tilkobling feltfordeler MFZ3W med MFP.. Tilkoblingsmodul MFZ3W med feltbussmodul MFP, MFP og to atskilte 4 V DC -spenningskretser L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ3W + MFP MFP PE L L L L.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X L3 L3 PE x 4 V DC A B 4V A B D VP A B PROFIBUS-DP [] [] D D 4 V 4 V VI4 VI4 A B 4V 4V 4V 0673AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] EMC-metallkabelnippel Viktig! Tilkoblingsmodulen MFZ.3W har kun et 0V4-referansepotensial (). Dermed forbindes referansepotensialene med hverandre via enheten ved to atskilte 4 VDC-spenningskretser. Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) Reservert 5 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 0 ma) (kun for kontrollformål) 6 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 7 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 8 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) Reservert 0 D - Referansepotensial for VP (klemme 5) (kun for kontrollformål) X 4V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4-referansepotensial 8-0V4-referansepotensial Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 7

28 Tilkobling PROFIBUS 8 Tilkobling feltfordeler MFZ3W med MFP.. Tilkoblingsmodul MFZ3W med feltbussmodul MFP, MFP og en felles 4 V DC -spenningskrets L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ3W + MFP MFP PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X x 4 V DC A B 4V A B D VP A B D PROFIBUS-DP [] [] D 4 V 4 V VI4 VI4 A B 4V 06733AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] EMC-metallkabelnippel Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) Reservert 5 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 0 ma) (kun for kontrollformål) 6 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 7 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 8 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (kun til kontrollformål) Reservert 0 D - Referansepotensial for VP (klemme 5) (kun for kontrollformål) X 4V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4-referansepotensial 8-0V4-referansepotensial 8 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

29 Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med kobberledning 9 9 Tilkobling med InterBus 9. Tilkobling InterBus med kobberledning Varianter av InterBustilkobling Feltbussgrensesnittene MFI kan så vel tilkobles på fjernbussen som på installasjonsfjernbussen. Den viktigste forskjellen ved disse variantene er oppbyggingen av busskabelen. De normale fjernbusskablene består av revolverte totrådsledninger i 3 par for dataoverføringen. I installasjonsfjernbussen kan i tillegg til ledningene for dataoverføringen forsyningen av MFI og de aktive følerne inklude Fjernbusstilkobling Typisk fjernbussforbindelse for IP0-enheter skjer med en 9-polet sub-d-kontakt. Eksemplene på tilkobling nedenfor viser hvordan MFI tilkobles enhetene på inngangen eller utgangen med 9-polet sub-d-kontakt. INTERBUS Master [] MFI/MQI UL RC MFI INTERBUS BA TR RD [] SYS-F [] MFI/MQI [3] UL RC MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F [3] MFI/MQI UL RC MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F [3] 0630AXX [] Maks. 400 m (maks. 00 ft.) [] Maks..8 km (maks. 8 miles.) [3] Drift Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 9

30 Tilkobling med InterBus 9 Tilkobling InterBus med kobberledning Ledningstype D9-MFI (9-polet sub-d på MFI) Innkommende fjernbuss avleses av foregående InterBus-modul ved hjelp av en 9-polet sub-d-kontakt. Ledningstype MFI-D9 (MFI på 9- polet sub-d) Påfølgende InterBus-modul tilkobles med en 9-polet sub-d-bøssing. MFZ (InterBus) [4] X GN YE 3 PK GY 4 BN GN YE PK GY BN V DC [5] DO /DO DI /DI COM [] [] [] [7] [3] DO 6 /DO DI 7 /DI 3 COM [7] [6] 05973AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Innkommende fjernbusskabel [] Skjerm på innkommende/videreførende fjernbusskabel legges på MFZ-huset med en EMC-metallkabelnippel [3] Videreførende fjernbusskabel [4] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 [5] 9-polet sub-d-kontakt [6] 9-polet sub-d-bøssing [7] Strekkavlastning 30 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

31 UL RC BA TR RD SYS-F UL RC BA TR RD SYS-F UL RC BA TR RD SYS-F Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med kobberledning 9 Installasjonsfjernbusstilkobling For installasjonsfjernbussen brukes en 8-tråds ledning. I tillegg til ledningene for dataoverføringen inkluderes også 4 V DC -forsyningsspenningen for MFI-busselektronikken og de aktive følerne. [] [5] IBS IP CBK MFI/MQI MFI/MQI MFI/MQI [4] MFI INTERBUS MFI INTERBUS MFI INTERBUS [] [3] [6] [6] [6] 0509ADE [] Innkommende fjernbuss [] Videreførende fjernbuss [3] 4 V-forsyningsspenning [4] Installasjonsfjernbussklemme [5] Installasjonsfjernbuss maks. 50 m [6] Drift Maksimalt antall moduler som kan tilkobles på en installasjonsfjernbussklemme avhenger av strømforbruket ved de enkelte modulene. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 3

32 Tilkobling med InterBus 9 Tilkobling InterBus med kobberledning Ledningstype CCO-I MFI (IP-65 rundkontakt MFI klemmer) For å åpne et installasjonsfjernbussegment trenger man en spesiell InterBusinstallasjonsfjernbussklemme. Installasjonsfjernbussen kan tilkobles denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK /4F) via en IP-65 rund hurtigkontakt (type CCO-I). MFZ (InterBus) X [4] GN YE PK GY BN [] [] [3] DO /DO DI 3 /DI 4 COM 5 RBST 9 PE 6 +4 V 7 0V 8 YE/GN RD BU 05974AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] IP-65 rund kontakt [] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Legg skjermen til installasjonsfjernbusskabelen med en EMC-metallkabelnippel på MFZ-huset. [4] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 3 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

33 Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med kobberledning 9 Tilkobling MFZ (i kombinasjon med MFI, MFI, MFI3) + MFZ (INTERBUS) X [] MFZ MFI V 4 V [] /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM V DC 0676AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 /DO Inngang Inngang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) DO Inngang Inngang fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgang fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 0 COM - Referansepotensial (brun) 4 V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere 4 V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X0/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial Reservert Reservert Reservert Reservert Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 33

34 Tilkobling med InterBus 9 Tilkobling InterBus med kobberledning Tilkobling feltfordeler MFZ3W med MFI.. (installasjonsfjernbusstilkobling) Ledningstype IP-65-rund plugg MFI klemmer CCO-I MFI For å åpne et installasjonsfjernbussegment trenger man en spesiell InterBusinstallasjonsfjernbussklemme. Installasjonsfjernbussen kan tilkobles denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK /4F) via en IP-65 rund hurtigkontakt (type CCO-I). Tilkoblingsmodul MFZ3W med feltbussmodul MFI, MFI L3 L L PE L3 L L PE MFZ3W + 4V MFI MFI YE/GN X mm (AWG0) PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 4 V 4 V VI4 VI4 4V GN YE PK GY BN RD BU [] [] [] DO /DO DI /DI 3 4 COM 5 RBST 9 PE 6 +4V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.3/X Kl./X Kl./X0 Kl./X0 Kl.4/X0 Kl.3/X0 Kl.5/X0 PE [4] AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] EMC-metallkabelnippel [] Innkommende installasjonsfjernbusskabel [3] Videreførende installasjonsfjernbusskabel [4] IP65 rund kontakt Viktig! Tilkoblingsmodulen MFZ.3W har kun et 0V4-referansepotensial (). Dermed forbindes referansepotensialene med hverandre via enheten ved to atskilte 4 VDC-spenningskretser. 34 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

35 Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med kobberledning 9 Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 /DO Inngang Inngang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) DO Inngang Inngang fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Innkommende fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Innkommende fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgang fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 0 COM - Referansepotensial (brun) X 4 V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4 V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger), MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4-referansepotensial 8-0V4-referansepotensial Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 35

36 TR TR TR Tilkobling med InterBus 9 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 9. Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Tilkobling av kommunikasjon og 4 V DC - forsyning Installasjon av InterBus og 4 V DC -forsyning skjer via rugged-line-hurtigkontakt. [] [] 544AXX [] Fiberoptisk kabel (InterBus-fjernbuss) [] US/US spenningsforsyning Tilkoblingskontaktene inngår ikke i SEW-leveransen (produsent firma Phoenix- Contact). Følg alltid prosjekterings- og installasjonsretningslinjene til firma Phoenix- Contact for rugged-line-tilkoblingsteknikk. Montere busstilkoblingskontakt Tilkoblingskontaktene kan alt etter behov tilkobles bussmodulen på fire forskjellige måter (se figuren under)... IB DIAG RC US DI0 TR US US RD FO FO DI0 DI DI DI4 DI4 DI DI DI3 DI3 DI5 DI5 IB DIAG RC US MFI INTERBUS RL RD DI US DI0 DI0 DI DI DI4 DI4 TR US US RD FO DI DI3 DI3 DI5 DI5 FO SYS-F Remote OUT (X) MFI INTERBUS RL SYS-F Remote OUT (X) IB DIAG RC US DI0 MFI INTERBUS RL TR US US RD FO FO SYS-F DI0 DI DI DI4 DI4 DI DI DI3 DI3 DI5 DI5 Remote IN (X) Remote IN (X) IB DIAG US RC US RD DI US DI0 DI0 DI DI DI4 DI4 US RD FO DI DI3 DI3 DI5 DI5 FO Remote OUT (X) MFI INTERBUS RL SYS-F Remote IN (X) Remote OUT (X) Remote IN (X) 533AXX Tilkoblingskontaktene må alltid være spenningsløse ved montering. Bruk aldri bøylen til tilkoblingskontakten for å trekke kontakten i posisjon. Viktig! Tilkoblingskontakter som ikke er i bruk, må ha en blindkontakt for at kapslingen skal være garantert! 36 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

37 Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 9 Montering Slå av spenningen. Åpne bøylen (.) og skyv kontakten dypt nok inn i modulelektronikken (.). Lukk bøylen (3.). IB DIAG DIAG RC US MFI INTERBUS RL RL US DI0 US TR US RD FO FO SYS-F DI0 DI DI DI4 DI DI3 DI5 DI5 IB DIAG RC US DI DI3 DI3 DI5 DI5 US DI0 DI0 DI DI4 TR US RD FO FO MFI MFI INTERBUS INTERBUS RL RL SYS-F AXX Demontering Slå av spenningen. Åpne bøylen og trekk kontakten bort fra modulen i retning mot kabelen. Forsyningsspenning Kontaktterminering De to tilgjengelige forsyningsspenningene brukes på denne måten. US: 4 V DC -forsyning av modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH US: Forsyning av aktuatorene (strømforbruk se tekniske data) TR RD IB DIAG RC US DI0 DI DI4 TR US RD DI DI3 DI5 FO FO MFI INTERBUS RL SYS-F +US US +US US +US +US US US +US US +US US +US +US US US 5037AXX Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 37

38 Tilkobling med InterBus 9 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Kabelplassering Kablingen for hurtigkontakten krever at en avstand som er avhengig av bøyeradiusen til kabeltypen som brukes, overholdes (følg prosjekterings- og installasjonsretningslinjen til firma Phoenix-Contact for rugged-line-tilkoblingsteknikk). R min R min 5039AXX Ledningslengder < m Ledningslengder < meter er kun tillatt med den spesielle prefabrikkerte kabelforbindelsen IBS RL CONNECTION-LK (følg prosjekterings- og installasjonsretningslinjen til firma Phoenix-Contact for rugged-line-tilkoblingsteknikk) fra Phoenix Contact. 38 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

39 Tilkobling med InterBus Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel 9 Eksempeltopologi ved en InterBusoppbygging med rugged-line INTERBUStilkoblingsmodul MFI. 3 MFI. 3 Rugged-line-bussklemme Fjernbus Blindkontakt Fjernbusstikk Fjernbus (maks.,8 km i kobber og polymerfiber) Bussegment (maks. 400 m i kobber) maks. 35 m/50 m i polymefiber) Fjernbus Fjernbus MFI. 3 MFI. 3 MFI. 3 Fjernbus Blindkontakt 06760ANO Dersom fiberoptiske kabler er installert som permanente polymerfibrer, kan avstanden mellom to fjernbussdeltakere maksimalt være på 50 meter. Ved bruk av fleksible polymerfibrer er 35 meter mulig. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 39

40 Tilkobling med InterBus 9 Tilkobling InterBus med fiberoptisk kabel Tilkobling MFZ (i kombinasjon med MFI3) MFZ + MFZ (INTERB US) X [] MFI [] 0677AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne Tilkobling feltfordeler MFZ3W med MFI3 L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ3W + MFI3 PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå 40 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

41 UL UL UL UL UL UL Tilkobling med DeviceNet Tilkoblingsmuligheter ved DeviceNet 0 0 Tilkobling med DeviceNet 0. Tilkoblingsmuligheter ved DeviceNet Feltbussgrensesnittene MFD kan tilkobles via en multiport eller via T-kontakt. Dersom forbindelsen til MFD fjernes, forblir de andre deltakerne upåvirket. Bussen kan fortsatt være aktiv. MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [3] MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [] [] [] 0597AXX [] Bussavslutningsmotstand 0 Ω [] T-kontakt [3] Multiport Overhold kablingsforskriftene i samsvar med DeviceNet-spesifikasjon.0! Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 4

42 Tilkobling med DeviceNet 0 Tilkobling MFZ3 (i kombinasjon med DeviceNet) 0. Tilkobling MFZ3 (i kombinasjon med DeviceNet) + MFZ3 (DeviceNet) X [] MFZ3 MFD [] 4 V 4 V X X DRAIN V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L V DC 0678AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 V- Inngang DeviceNet referansepotensial 0V4 CAN_L Inngang/utgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Inngang Potensialutligning 4 CAN_H Inngang/utgang CAN_H-dataledning 5 V+ Inngang DeviceNet spenningsforsyning 4 V Reservert Reservert Reservert Reservert Reservert 4 V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere 4 V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X0/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial Reservert Reservert Reservert Reservert 4 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

43 Tilkobling med DeviceNet Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFD Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFD... Tilkoblingsmodul MFZ33W med feltbussmodul MFD, MFD og to atskilte 4 V DC -spenningskretser L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ33W + MFD MFD PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X x 4 V DC 4 V 4 V VI4 VI4 4V 4V 4V 4V X X DRAIN V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 06736AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå Viktig! Tilkoblingsmodulen MFZ.3W har kun et 0V4-referansepotensial (). Dermed forbindes referansepotensialene med hverandre via enheten ved to atskilte 4 VDC-spenningskretser. Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 V- Inngang DeviceNet referansepotensial 0V4 CAN_L Inngang/utgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Inngang Potensialutligning 4 CAN_H Inngang/utgang CAN_H-dataledning 5 V+ Inngang DeviceNet spenningsforsyning 4 V Reservert X 4V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4-referansepotensial 8-0V4-referansepotensial Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 43

44 Tilkobling med DeviceNet 0 Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFD... Tilkoblingsmodul MFZ33W med feltbussmodul MFD, MFD og en felles 4 V DC -spenningskrets L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ33W + MFD MFD PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X x 4 V DC 4 V 4 V VI4 VI4 4V 4V X X DRAIN V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 06737AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 V- Inngang DeviceNet referansepotensial 0V4 CAN_L Inngang/utgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Inngang Potensialutligning 4 CAN_H Inngang/utgang CAN_H-dataledning 5 V+ Inngang DeviceNet spenningsforsyning 4 V Reservert X 4V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4V-referansepotensial 8-0V4V-referansepotensial 44 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

45 UL UL UL UL UL UL Tilkobling med CANopen Tilkoblingsmuligheter ved CANopen Tilkobling med CANopen. Tilkoblingsmuligheter ved CANopen Feltbussgrensesnitt MFO tilkobles via T-kontakt. Hvis forbindelsen til et feltbussgrensesnitt fjernes, forblir de andre deltakerne upåvirket. Bussen kan fortsatt være aktiv. MFO MFO MFO [] MFI INTERBUS RC BA TR RD MFI INTERBUS RC BA TR RD MFI INTERBUS RC BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [] [] MFO MFO MFO RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [] [] [] [] 064AXX [] Bussavslutningsmotstand 0 Ω [] T-kontakt Overhold kablingsforskriftene i samsvar med CANopen-spesifikasjon DR(P) 303! Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 45

46 Tilkobling med CANopen Tilkobling MFZ3 (i kombinasjon med CANopen). Tilkobling MFZ3 (i kombinasjon med CANopen) + MFZ3 (CANopen) X [] MFZ3 MFO [] 4 V 4 V X X CAN_SHLD CAN_V+ 3 CAN_ 4 CAN_H 5 CAN_L V DC 0679AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 CAN_ Inngang CANopen referansepotensial 0V4 CAN_L Inngang/utgang CAN_L-dataledning 3 CAN_SHLD Inngang Potensialutligning 4 CAN_H Inngang/utgang CAN_H-dataledning 5 CAN_V+ Inngang CANopen spenningsforsyning 4V Reservert Reservert Reservert Reservert Reservert 4 V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere 4 V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X0/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial Reservert Reservert Reservert Reservert 46 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

47 Tilkobling med CANopen Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFO....3 Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFO... Tilkoblingsmodul MFZ33W med feltbussmodul MFO, MFO og to atskilte 4 V DC -spenningskretser L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ33W + MFO MFO PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X V 4 V VI4 VI4 x 4 V DC 4V 4V 4V 4V X X CAN_SHLD CAN_V+ 3 CAN_ 4 CAN_H 5 CAN_L 06738AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå Viktig! Tilkoblingsmodulen MFZ.3W har kun et 0V4-referansepotensial (). Dermed forbindes referansepotensialene med hverandre via enheten ved to atskilte 4 VDC-spenningskretser. Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 CAN_ Inngang CANopen referansepotensial 0V4 CAN_L Inngang/utgang CAN_L-dataledning 3 CAN_SHLD Inngang Potensialutligning 4 CAN_H Inngang/utgang CAN_H-dataledning 5 CAN_V+ Inngang CANopen spenningsforsyning 4V Reservert 0 X 4V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4-referansepotensial 8-0V4-referansepotensial Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 47

48 Tilkobling med CANopen Tilkobling feltfordeler MFZ33W med MFO... Tilkoblingsmodul MFZ33W med feltbussmodul MFO, MFO og en felles 4 V DC -spenningskrets L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ33W + MFO MFO PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X x 4 V DC 4 V 4 V VI4 VI4 4V 4V X X CAN_SHLD CAN_V+ 3 CAN_ 4 CAN_H 5 CAN_L 06739AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 CAN_ Inngang CANopen referansepotensial 0V4 CAN_L Inngang/utgang CAN_L-dataledning 3 CAN_SHLD Inngang Potensialutligning 4 CAN_H Inngang/utgang CAN_H-dataledning 5 CAN_V+ Inngang CANopen spenningsforsyning 4V Reservert 0 X 4V Inngang 4 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, følere og MOVI-SWITCH 4V Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3-0V4-referansepotensial 4-0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH -styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4-referansepotensial 8-0V4-referansepotensial 48 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

49 Tilkobling med AS-interface Tilkobling AS-interface-kabel Tilkobling med AS-interface. Tilkobling AS-interface-kabel AS-interface- og 4-V-tilkobling via gul og svart kabel med dobbelt uttak AS-interface-grensesnittet MFK.. må forbindes med AS-interface-nettverket via den gule AS-interfacekabelen. Tilkoblingen skjer ved bruk av AS-interface-M-kontakten som er integrert i tilhørende tilkoblingsmodul (for eksempel feltfordeler MFK../Z63W). I tillegg må AS-interface-grensesnittet MFK forsynes med 4 V-hjelpespenning. AS-interface (YE) AUX-PWR (BK) AS-interface tilkobling via gul kabel, 4-Vforsyning via rundledning 53965AXX 4 V 4 V AS-interface (YE) AS-interface (YE) 53967AXX Ytterligere tilkobling (avhengig av valgt tilkoblingsmodul) beskrives i påfølgende kapitler. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 49

50 Tilkobling med AS-interface Tilkobling med dobbelt uttak. Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling modulbærer MFZ6 (i kombinasjon med AS-interface) + 9 [] MFZ6 (AS-interface) X MFZ6A MFK [] X 4 3 X 3 4 AS-interface + 0V4 (AUX-PWR) AS-interface - 4V (AUX-PWR) 0670AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side 54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 - - Reservert AS-interface - Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert Reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert Reservert Reservert Reservert Reservert 4 V (AUX-PWR) Inngang 4 V-spenningsforsyning for MOVI-SWITCH, følere 4 V (AUX-PWR) Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X0/) 3 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial 4 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial Reservert Reservert Reservert Reservert 50 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

51 Tilkobling med AS-interface Tilkobling med dobbelt uttak Tilkobling feltfordeler MFZ63W L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ63W + MFK MFK PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X X 4 3 X 3 4 AS-interface + 0V4 (AUX-PWR) AS-interface - 4V (AUX-PWR) 06740AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 - - Reservert AS-interface - Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert Reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert 0 X 4 V (AUX-PWR) Inngang 4 V-spenningsforsyning for MOVI-SWITCH og følere 4 V (AUX-PWR) Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial 4 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH - styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4V-referansepotensial 8-0V4V-referansepotensial Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 5

52 Tilkobling med AS-interface Tilkobling med enkelt uttak og 4 V-sløyfe.3 Tilkobling med enkelt uttak og 4 V-sløyfe Tilkobling modulbærer MFZ6 (i kombinasjon med AS-interface) + 9 [] MFZ6 (AS-interface) X MFZ6A MFK [] [3] [3] V DC X 4 3 X 3 4 AS-interface + 0V4 (AUX-PWR) AS-interface - 4V (AUX-PWR) 067AXX 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå [] Terminering av klemmene 9-36 fra og med side54 [] Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltakerne [3] Kablene må omkobles hos kunden Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 - - Reservert AS-interface - Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert Reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert Reservert Reservert Reservert Reservert 4 V (AUX-PWR) Inngang 4 V-spenningsforsyning for MOVI-SWITCH, følere 4 V (AUX-PWR) Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X0/) 3 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial 4 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial Reservert Reservert Reservert Reservert 5 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

53 Tilkobling med AS-interface Tilkobling med enkelt uttak og 4 V-sløyfe Tilkobling feltfordeler MFZ63W L3 L L PE L3 L L PE X mm (AWG0) MFZ63W + MFK MFK PE L L L L L3 L3 PE.5 mm (AWG) 4 mm (AWG0) X0 X V [] [] [] 4V [] X 4 3 X 3 4 AS-interface + 0V4 (AUX-PWR) AS-interface - 4V (AUX-PWR) 0674AXX [] Kablene må omkobles hos kunden [] Koblingskabel fra fabrikken 0,75 mm 0 = Potensialnivå 0 = Potensialnivå Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X0 - - Reservert AS-interface - Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert Reservert 5 AS-interface + Inngang/utgang AS-interface dataledning og elektronikkforsyning for MFK Reservert 0 X 4 V (AUX-PWR) Inngang 4 V-spenningsforsyning for MOVI-SWITCH og følere 4 V (AUX-PWR) Utgang 4 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X/) 3 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial 4 (AUX-PWR) - 0V4-referansepotensial 5 VI4 Inngang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger, MOVI-SWITCH - styring) 6 VI4 Utgang 4 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X/5 7-0V4V-referansepotensial 8-0V4V-referansepotensial Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 53

54 Forbindelsen tilkoblingsmodul MFZ. med MOVI-SWITCH 3 Tilkoblingseksempel x MOVI-SWITCH -E med MF.. 3 Forbindelsen tilkoblingsmodul MFZ. med MOVI-SWITCH 3. Tilkoblingseksempel x MOVI-SWITCH -E med MF.. Tilkobling via klemmer (feltbussgrensesnitt MF..) MOVI-SWITCH -E () MOVI-SWITCH -E (0) DI 0 VO4 DI VO4 DI VO4 DI 3 VO4 DO 0 DO VI [] 4 V 4 V 4V RS+ RS- 0644AXX [] Terminering avhengig av feltbussen som brukes Ikke terminerte innganger ved tilkobling av x MOVI-SWITCH -E Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X Terminert av MOVI-SWITCH 5 DI Inngang Koblingssignal fra føler 3 6-0V4-referansepotensial for føler 3 7 V04 Utgang 4 V-spenningsforsyning for føler 3 8 DI3 Inngang Koblingssignal fra føler 4 9-0V4-referansepotensial for føler 4 30 V04 Utgang 4 V-spenningsforsyning for føler Terminert av MOVI-SWITCH 54 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

55 Forbindelsen tilkoblingsmodul MFZ. med MOVI-SWITCH Tilkoblingseksempel x MOVI-SWITCH -E med MF.. 3 Tilkobling via M-kontakt (feltbussgrensesnitt MF.) Nødvendige utganger må, som på figuren under, være internt forbundet med bøssingene som brukes. X0 DI 0 VO4 DI VO4 DI VO DI 3 VO4 DO 0 DO [4] [] [] [3] 0645AXX [] DO0 ligger dermed på PIN til DI0 bøssingen [] DO ligger dermed på PIN til DI bøssingen (kun nødvendig ved tilkobling av MOVI-SWITCH på en MF.-bussmodul) [3] Kun nødvendig når feltbussknutepunktet er installert med to 4 V-spenningskretser Etter at utgangene ble forbundet med inngangsbøssingene, kan to MOVI-SWITCH -E tilkobles på M-bøssingene DI0 og DI. Inngangsbøssingen DI og utgangsbøssingen DO0 samt inngangsbøssingen DI3 og utgangsbøssingen DO kan da ikke brukes mer. MOVI-SWITCH -E MSW (0) MOVI-SWITCH -E MSW () 4 V (V04) 4 V (V04) DI(DO0) DI3 (DO) DO DI0 DI DO0 DIO DI DO0 DI DI3 DO 4 V (V04) 4 V (V04) [] [] DI DI3 DO 067AXX [] DI3 og DO kan brukes ved tilkobling av en MOVI-SWITCH DI3 og DO kan ikke brukes ved tilkobling av to MOVI-SWITCH Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 55

56 Forbindelsen tilkoblingsmodul MFZ. med MOVI-SWITCH 3 Tilkoblingseksempel MOVI-SWITCH -S/CB0 med MF.. 3. Tilkoblingseksempel MOVI-SWITCH -S/CB0 med MF.. Tilkobling via klemmer (feltbussgrensesnitt MF..) MSW-S/CB X X0 DI 0 VO4 DI VO4 DI VO4 DI 3 VO4 DO 0 DO VI [] 4 V 4 V 4V RS+ RS- 0673AXX [] Terminering avhengig av feltbussen som brukes Ikke terminerte innganger ved tilkobling av MOVI-SWITCH S Klemmeterminering Nr. Navn Retning Funksjon X Terminert av MOVI-SWITCH DI Inngang Koblingssignal fra føler 3-0V4-referansepotensial for føler 4 V04 Utgang 4 V-spenningsforsyning for føler 5 DI Inngang Koblingssignal fra føler 3 6-0V4-referansepotensial for føler 3 7 V04 Utgang 4 V-spenningsforsyning for føler 3 8 DI3 Inngang Koblingssignal fra føler 4 9-0V4-referansepotensial for føler 4 30 V04 Utgang 4 V-spenningsforsyning for føler Terminert av MOVI-SWITCH 56 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

57 Forbindelsen tilkoblingsmodul MFZ. med MOVI-SWITCH Tilkoblingseksempel MOVI-SWITCH -S/CB0 med MF.. 3 Tilkobling via M-kontakt (feltbussgrensesnitt MF.) Figuren under viser tilkoblingen av en MOVI-SWITCH -S/CB0 på et feltbussgrensesnitt MF. via M-kontakt. Utgangsbøssing DO kan da ikke brukes lenger. MSW-S/CB0 X0 X0 3 4 MF.. [] 4 V (V04) DI 4 V (V04) DI3 D0 DI0 DI DO0 DIO DI DO0 DI DI3 DO 4 V (V04) 4 V (V04) DI DI3 D0 MFZ.. [3] DI0 VO4 9 0 DI VO4 DI VO4 DI3 VO4 DO DO 3 33 VI [] 4 V 4 V 4V RS+ RS- 0674AXX [] Terminering avhengig av feltbussen som brukes [] Feltbussgrensesnitt [3] Tilkoblingsmodul Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 57

58 Forbindelsen feltfordeler MFZ.3W med MOVI-SWITCH 4 Hybridkabel 4 Forbindelsen feltfordeler MFZ.3W med MOVI-SWITCH 4. Hybridkabel Det brukes en prefabrikkert hybridkabel til forbindelsen mellom feltfordeler og MOVI- SWITCH. Tabellen under viser mulige kombinasjoner: Feltfordeler Hybridkabel Drift Z.3W Delenummer: DT/DV../MSW/ASAW DT/DV../MSW/CB0/REA/ASAW 4. Terminering ASAW MOVI- SWITCH -E DT/DV../MSW/ASAW RUN ASAW U V W 4 V DO4V [] OK [] Hurtigkontaktovervåking er mulig i forbindelse med egnet tilkoblingskabling 54036AXX 58 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

59 Forbindelsen feltfordeler MFZ.3W med MOVI-SWITCH Ikke-terminerte inn-/utganger (MF./Z.3W, MF.3/Z.3W) 4 MOVI- SWITCH -S DT/DV../MSW/CB0/REA/ASAW R ASAW L L L3 4 V 0V4 L DO4V [] OK [] Hurtigkontaktovervåking er mulig i forbindelse med egnet tilkoblingskabling 54037AXX 4.3 Ikke-terminerte inn-/utganger (MF./Z.3W, MF.3/Z.3W) Følere/aktuatorer tilkobles via M-bøssinger Ved bruk av utgangene: 4 V tilkobles VI4 4 V (V04) DI0 4 V (V04) DI DI3 DO DI DO0 DIO DI DO0 4 V (V04) DI 4 V (V04) DI3 DO [] DI DI3 DO 0676AXX [] Ved MOVI-SWITCH -E: Utgang DO kan brukes Ved MOVI-SWITCH -S: Utgang DO kan ikke brukes Viktig! Tilkoblinger som ikke er i bruk, må ha M-låsehetter for å garantere kapsling IP65! Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 59

60 I Idriftsetting med PROFIBUS 5 Oppstartprosedyre 0 5 Idriftsetting med PROFIBUS 5. Oppstartprosedyre Vi anbefaler at du kobler ut 4 V DC -spenningsforsyningen før bussmodulen (MFP) fjernes/settes på! Bussforbindelsen til inngående og videreførende PROFIBUS er integrert i tilkoblingsmodulen. Dermed er PROFIBUS-ledningen ikke avbrutt selv om modulelektronikken er frakoblet.. Kontroller korrekt tilkobling av MOVI-SWITCH og PROFIBUS-tilkoblingsmodul (MFZ, MFZ3W).. Still inn PROFIBUS-adressen på MFP (fabrikkinnstilling: adresse 4). PROFIBUSadressen stilles inn med DIP-bryterne til 7. 8 [] x 0 = 0 5 x 0 = 0 4 x = 6 [] Eksempel: adresse 7 [] Bryter 8 = reservert x 0 = 0 x 0 = 0 x 0 = 0 [] Adresse 0 til 5: Adresse 6: Adresse 7: gyldig adresse støttes ikke broadcast ON 0 x = AXX Tabellen under viser med eksemplet adresse 7 hvordan DIP-bryterstillingene fastsettes for vilkårlige bussadresser. Beregning Rest DIP-bryterstilling Signifikant 7 / = 8 DIP = ON 8 / = 4 0 DIP = OFF 4 / = 0 DIP 3 = OFF 4 / = 0 DIP 4 = OFF 8 / = 0 DIP 5 = ON 6 0 / = 0 0 DIP 6 = OFF 3 0 / = 0 0 DIP 7 = OFF Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

61 Idriftsetting med PROFIBUS Oppstartprosedyre I Aktiver bussavslutningsmotstandene på feltbussgrensesnittet MFP ved siste bussdeltaker. Befinner MFP seg på slutten av et PROFIBUS-segment, skjer tilkoblingen på PROFIBUS-nettet kun via den inngående PROFIBUS-ledningen (klemmer /). For å hindre forstyrrelser i bussystemet på grunn av refleksjoner, må PROFIBUSsegmentet avsluttes med bussavslutningsmotstandene ved den fysisk første og siste deltakeren. Bussavslutningsmotstandene er allerede realisert på MFP og kan aktiveres via to DIP-brytere (se figuren under). Bussavslutningen er realisert for ledningstype A i samsvar med EN 5070 (volum ). Bussavslutning ON = aktivert Bussavslutning OFF = deaktivert Fabrikkinnstilling 0 0 ON 9 ON AXX 0507AXX 4. MOVI-SWITCH -koblingsboksdekselet og MFP-husdekselet settes på og skrus fast. 5. Koble inn forsyningsspenningen (4 V DC ) for PROFIBUS-grensesnittet MFP og MOVI-SWITCH. Den grønne lysdioden "RUN" til MFP skal nå lyse, og hvis konfigurasjonen er riktig, skal den røde lysdioden "SYS-F" slukke. 6. Prosjekter PROFIBUS-grensesnitt MFP i DP-masteren. En utførlig funksjonsbeskrivelse av PROFIBUS-grensesnittet finner du i håndboken "PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler". Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 6

62 I Idriftsetting med PROFIBUS 5 Konfigurere (prosjektering) PROFIBUS-masteren 0 5. Konfigurere (prosjektering) PROFIBUS-masteren Den medfølgende disketten inneholder "GSD-filer" som brukes til å prosjektere DPmasteren. Disse filene kopieres til spesielle kataloger i prosjekteringsprogramvaren og aktualiseres som en del av prosjekteringsprogramvaren. Nøyaktig fremgangsmåte finner du i håndbøkene til den respektive prosjekteringsprogramvaren. Den nyeste versjonen av disse GSD-filene finner du på Internett under denne adressen: Prosjektere PROFIBUS-DPgrensesnittet MFP: Følg henvisningene i filen README.TXT på GSD-disketten. Installer GSD-filen "SEW_600.GSD" (fra og med versjon.5) tilsvarende angivelsene til prosjekteringsprogramvaren for DP-masteren. Etter fullført installasjon vises ved slavedeltakerne enheten "MFP/MQP + MOVIMOT". Føy til feltbusskoblingsmodulen under navnet "MFP/MQP + MOVIMOT" i PROFIBUS-strukturen og oppgi profibussadressen. For styring av MOVI-SWITCH velger du prosessdatakonfigurasjonen "0PD+DI/DO" (se kapittel "Funksjon til PROFIBUS-grensesnitt MFP" i håndboken "PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler"). Legg inn I/O- eller periferiadressene for de prosjekterte databreddene. Lagre konfigurasjonen. Utvid brukerprogrammet med datautvekslingen med MFP. Prosessdataoverføringen skjer ikke konsistent. SFC4 og SFC5 må ikke brukes for prosessdataoverføringen og er kun nødvendig for parameterkanalen. Etter at prosjektet er lagret og lastet ned i DP-masteren og DP-masteren er startet, skal lysdioden "Bus-F" til MFP slukke. Hvis dette ikke skjer, kontroller kablingen og avslutningsmotstandene til PROFIBUS og prosjekteringen, spesielt PROFIBUSadressen. 6 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

63 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) Oppstartprosedyre I Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) 6. Oppstartprosedyre Vi anbefaler at 4 V DC -spenningsforsyningen kobles ut før husdekselet (MFI) fjernes/settes på! Ringstrukturen til InterBus blir opphevet når bussmodulen fjernes, det vil si at hele bussystemet ikke lenger er driftsklart!. Kontroller korrekt tilkobling MOVI-SWITCH og InterBus-tilkoblingsmodul (MFZ, MFZ3W). Still inn MFI-DIP-bryteren (se "Stille inn DIP-bryter", side 64). 3. MOVI-SWITCH -koblingsboksdekselet og MFI-husdekselet settes på og skrus fast. 4. Koble til forsyningsspenningen (4 V DC ) for InterBus-grensesnittet MFI og MOVI- SWITCH. Lysdiodene "UL" og "RD" til MFI må nå lyse, og ved riktig konfigurasjon (0PD + DI/DO) må den røde lysdioden "SYS-FAULT" slukke. 5. Prosjekter InterBus-grensesnittet MFI i InterBus-masteren (se "Konfigurere InterBus-master (prosjektere)", side 65). En utførlig funksjonsbeskrivelse av InterBus-grensesnittet finner du i håndboken "InterBus-grensesnitt, -feltfordeler". Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 63

64 I Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) 6 Stille inn DIP-bryteren 0 6. Stille inn DIP-bryteren Prosessdatabredde, driftsmodus NEXT/END-bryter MFI-DIP-bryterne til 6 gjør det mulig å stille inn prosessdatabredden, MFI-driftsmodusen og den fysiske ringviderekoblingen. Prosessdatabredden stilles inn med DIP-bryterne og. For styring av MOVI- SWITCH velger du alltid 0PD + DI/DO. NEXT/END-bryteren signaliserer MFI om det følger en ytterligere InterBus-modul. Denne bryteren må som et resultat av dette settes i stillingen "NEXT" når en videreførende fjernbuss er koblet på klemmene 6 til 0. Denne bryteren settes i stilling "END" hvis MFI er den siste modulen på InterBus. Alle reserverte brytere må befinne seg i stilling OFF. Ellers er ikke InterBus-protokollchip initialisert. MFI rapporterer ID-koden "MP_Not_Ready" (ID-Code 78 hex ). I dette tilfellet rapporterer InterBus-masterene en initialiseringsfeil. Figuren under viser SEW-fabrikkinnstillingen: 3 PD + ord for digital I/O = 64 bit databredde på InterBus En annen InterBus-modul følger (NEXT) [] [] END 5 6 NEXT I/O [3] [4] 4 3 [5] ON 0 [6] 063AXX [] MFI er siste InterBus-modul, ingen videreførende busskabel er tilkoblet. [] En annen InterBus-modul følger, videreførende busskabel er tilkoblet. [3] InterBus-avslutning [4] ON = prosessdatabredde + for digitale I/O-er [5] Reservert, stilling = OFF [6] Prosessdatabredde 64 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

65 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (kobberledning) Konfigurere InterBus-master (prosjektere) I 0 6 Innstillingsvarianter til InterBusdatabredden Tabellen under viser innstillingsvariantene til InterBus-databredden med DIP-bryterne, og 5. For styring av MOVI-SWITCH velger du alltid 0PD + DI/DO. DIP : DIP : DIP 5: 0 + I/O Betegnelse Funksjon InterBusdatabredde OFF OFF OFF Reservert Ingen IB init-feil ON OFF OFF Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON OFF PD PD til MOVIMOT 3 bit ON ON OFF 3 PD 3 PD til MOVIMOT 48 bit OFF OFF ON 0 PD + DI/DO Kun I/O 6 bit ON OFF ON Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON ON PD + DI/DO PD til MOVIMOT + I/O 48 bit ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD til MOVIMOT + I/O 64 bit 6.3 Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Konfigureringen av MFI i mastermodulen ved bruk av konfigureringsprogrammet "CMDtool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) er delt inn i to trinn. I første trinn opprettes busstrukturen. Deretter følger beskrivelsen og adresseringen av prosessdataene. Konfigurere busstrukturen Busstrukturen kan prosjekteres online eller offline ved bruk av CMD-tool "IBS CMD". MFI konfigureres ved bruk av "Legge inn med ID-kode" i offlinestatus. Følgende informasjon må legges inn: Offline-konfigurasjon: Legge inn med ID-kode Programinnstilling: Funksjon/forklaring ID-kode: 3 desimal Digital modul med inn-/utgangsdata Prosessdatakanal: Denne innstillingen er avhengig av DIP-bryterne, og 5 på MFI 6 bit 0PD + I/O 3 bit PD 48 bit 3 PD eller PD + I/O 64 Bit (utleveringstilstand) 3 PD + I/O Deltakertype: Fjernbussdeltaker Online-konfigurasjon: Lese inn konfigurasjonsramme InterBus-systemet kan også installeres komplett først, med alle MFI-grensesnittene tilkoblet, og deretter stilles DIP-bryterne inn. CMD-tool kan deretter brukes til å lese inn hele busstrukturen (konfigurasjonsramme). Alle MFI registreres automatisk med respektiv innstilt databredde. Kontroller innstillingen på MFI-DIP-bryterne, og 5 ved en prosessdatakanallengde på 48 bit fordi denne prosessdatalengden brukes så vel for konfigurasjon 3 PD som også PD + DI/DO. Etter prosedyren lese-inn vises MFI som digital I/O-modul (type DIO). Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 65

66 I Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel) 7 Oppstartprosedyre 0 7 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel) 7. Oppstartprosedyre Vi anbefaler at 4 V DC -spenningsforsyningen kobles ut før husdekselet (MFI) fjernes /settes på! Følg i tillegg henvisningene i kapitlet "Supplerende oppstartinformasjon feltfordeler".. Kontroller korrekt tilkobling MOVI-SWITCH og InterBus-tilkoblingsmodul (MFZ, MFZ3W). Still inn MFI-DIP-bryteren ("Stille inn DIP-bryter", side66). 3. MOVI-SWITCH -koblingsboksdekselet og MFI-husdekselet settes på og skrus fast. 4. Koble til forsyningsspenningen (4 V DC ) for InterBus-grensesnittet MFI og MOVI- SWITCH. Lysdiodene "UL" og "RD" til MFI må nå lyse, og ved riktig konfigurasjon (0PD + DI/DO) må den røde lysdioden "SYS-FAULT" slukke. 5. Prosjekter InterBus-grensesnittet MFI i InterBus-masteren, se kapitlet "Konfigurere InterBus-master (prosjektere)". En utførlig funksjonsbeskrivelse av InterBus-grensesnittet finner du i håndboken "InterBus-grensesnitt, -feltfordeler". 7. Stille inn DIP-bryteren Med MFI-DIP-bryterne til 8 kan du stille inn prosessdatabredden og MFI-driftsmodusen. Prosessdatabredde, driftsmodus Overføringshastighet Ringviderekobling NEXT/END Prosessdatabredden stilles inn med DIP-bryterne og. For styringen av MOVI- SWITCH velger du alltid 0PD + DI/DO. Overføringshastigheten stilles inn med DIP-bryter 8. Sørg for at overføringshastigheten stilles inn likt ved alle bussdeltakerne! MFI-modulen med fiberoptisk kabel registrerer automatisk om den er siste deltaker på InterBus. Det finnes ingen mulighet for fysisk ringviderekobling. Figuren under viser SEW-fabrikkinnstillingen: 3 PD + ord for digital I/O = 64 bit databredde på InterBus Overføringshastighet = Mbaud PD PD ( ) ( 0 ) I/O 500 kbaud ON MBaud 0479AXX 66 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

67 Idriftsetting med InterBus-grensesnitt MFI.. (fiberoptisk kabel) Konfigurere InterBus-master (prosjektere) I 0 7 Innstillingsvarianter til InterBusdatabredden Tabellen under viser innstillingsvariantene til InterBus-databredden med DIP-bryterne, og 7. For styringen av MOVI-SWITCH velger du alltid 0PD + DI/DO. DIP : DIP : DIP 7: 0 + I/O Betegnelse Funksjon InterBusdatabredde OFF OFF OFF Reservert Ingen IB init-feil ON OFF OFF Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON OFF PD PD til MOVIMOT 3 bit ON ON OFF 3 PD 3 PD til MOVIMOT 48 bit OFF OFF ON 0 PD + DI/DO Kun I/O 6 bit ON OFF ON Reservert Ikke mulig med MOVIMOT IB init-feil OFF ON ON PD + DI/DO PD til MOVIMOT + I/O 48 bit ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD til MOVIMOT + I/O 64 bit 7.3 Konfigurere InterBus-master (prosjektere) Konfigurere busstrukturen Busstrukturen kan prosjekteres online eller offline ved bruk av CMD-tool IBS CMD. MFI konfigureres ved bruk av "Legge inn med ID-kode" i offlinestatus. Følgende informasjon må legges inn: Konfigureringen av MFI i mastermodulen ved bruk av konfigureringsprogrammet "CMDtool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) er delt inn i to trinn. I første trinn opprettes busstrukturen. Deretter følger beskrivelsen og adresseringen av prosessdataene. Offline-konfigurasjon: Legge inn med ID-kode Programinnstilling: Funksjon/forklaring ID-kode: 3 desimal Digital modul med inn-/utgangsdata Prosessdatakanal: Denne innstillingen er avhengig av DIP-bryterne, og 7 på MFI 6 bit 0 PD + I/O 3 bit PD 48 bit 3 PD eller PD + I/O 64 Bit (utleveringstilstand) 3 PD + I/O Deltakertype: Fjernbussdeltaker Online-konfigurasjon: Lese inn konfigurasjonsrammen InterBus-systemet kan også installeres komplett først, med alle MFI-grensesnittene tilkoblet, og deretter stilles DIP-bryterne inn. CMD-tool kan deretter brukes til å lese inn hele busstrukturen (konfigurasjonsramme). Alle MFI registreres automatisk med respektiv innstilt databredde. Kontroller innstillingen på MFI-DIP-bryterne, og 7 ved en prosessdatakanallengde på 48 bit fordi denne prosessdatalengden brukes så vel for konfigurasjon 3 PD som også PD + DI/DO. Etter lese-inn prosedyren vises MFI som digital I/Omodul (type DIO). Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 67

68 I Idriftsetting med DeviceNet 8 Oppstartprosedyre 0 8 Idriftsetting med DeviceNet 8. Oppstartprosedyre Vi anbefaler å koble ut 4 V DC -spenningsforsyningen før feltbussgrensesnittet (MFD) fjernes/settes på! Bussforbindelsen til DeviceNet er vedvarende sikret ved bruk av tilkoblingsteknikken som beskrives på side 4. Dermed kan DeviceNet også drives etter at feltbussgrensesnittet er fjernet.. Kontroller korrekt tilkobling MOVI-SWITCH og DeviceNet-tilkoblingsmodul (MFZ3, MFZ33W ). Still inn DeviceNet-adressen og prosessdatakonfigurasjonen på MFD-modulen. 3. MOVI-SWITCH -koblingsboksdekselet og MFD-husdekselet settes på og skrus fast. 4. Koble til DeviceNet-kabelen. Deretter utføres LED-testen. Deretter må lysdioden Mod/Net blinke grønt og ved riktig konfigurasjon (0PD + DI/DO) må den røde lysdioden "SYS-FAULT" slukke. En utførlig funksjonsbeskrivelse av DeviceNet-grensesnittet finner du i håndboken "DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler". 68 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

69 Idriftsetting med DeviceNet Stille inn DeviceNet-adresse (MAC-ID) og overføringshastighet I Stille inn DeviceNet-adresse (MAC-ID) og overføringshastighet Overføringshastigheten stilles inn med DIP-bryterne S/ og S/. DeviceNet-adressen (MAC-ID) stilles inn med DIP-bryterne S/3 til S/8. Figuren under viser et eksempel for innstilling av adresse og overføringshastighet: ON S x 0 = 0 4 x 0 = 0 3 x = 8 x 0 = 0 x 0 = 0 0 x = 9 x = 0 x 0 = 0 [] [] [] Adresse (MAC-ID) (innstilt: adresse 9) Fabrikkinnstilling: adresse 63 Gyldige adresser: 0 til 63 [] Overføringshastighet Fabrikkinnstilling: 500 kbaud 0665AXX Fastsettelse av DIP-bryterstillingen for vilkårlige adresser Tabellen under bruker adresse 9 som eksempel for å vise hvordan DIP-bryterstillingen fastsettes og stilles inn for vilkårlige bussadresser: Beregning Rest DIP-bryterstilling Signifikant 9/ = 4 DIP S/3 = ON 4/ = 0 DIP S/4 = OFF / = 0 DIP S/5 = OFF 4 / = 0 DIP S/6 = ON 8 0/ = 0 0 DIP S/7 = OFF 6 0/ = 0 0 DIP S/8 = OFF 3 Stille inn overføringshastigheten Tabellen under viser hvordan overføringshastigheten stilles inn via DIP-bryter S/ og S/: Overføringshastighet Verdi DIP S/ DIPS/ 5 kbaud 0 OFF OFF 50 kbaud ON OFF 500 kbaud OFF ON (Reservert) 3 ON ON Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 69

70 I Idriftsetting med DeviceNet 8 Stille inn prosessdatalengde og I/O-enable Stille inn prosessdatalengde og I/O-enable Prosessdatalengden stilles inn med DIP-bryterne S/ og S/. I/O-ene frigjøres med DIP-bryteren S/3. ON S [] = Enable x = 0 0 x = [] [3] [] Reservert (stilling OFF) [] I/O enable Fabrikkinnstilling: enable [3] Prosessdatalengde Fabrikkinnstilling: 3 PD = BXX Tabellen under viser hvordan frigjøringen av I/O stilles inn via DIP-bryter S/3. For styringen av MOVI-SWITCH skal I/O alltid frigis (DIP-bryter S/3 = "ON"). I/O Verdi DIP S/3 Sperret 0 OFF Frigjort ON Tabellen under viser hvordan prosessdatalengden stilles inn via DIP-bryter S/ og S/. For styringen av MOVI-SWITCH skal 0PD alltid stilles inn (DIPbryter S/ og S/ = "OFF"). Prosessdatalengde Verdi DIP S/ DIP S/ 0 PD 0 OFF OFF PD ON OFF PD OFF ON 3 PD 3 ON ON 70 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

71 Idriftsetting med DeviceNet Konfigurere (prosjektere) DeviceNet-masteren I Konfigurere (prosjektere) DeviceNet-masteren Konfigurere (prosjektere) DeviceNetgrensesnittet MFD Konfigurasjonen av DeviceNet-masteren krever "EDS-filer". "EDS-filene" finner du på Internett under adressen Filene installeres ved bruk av konfigurasjonsprogramvaren (RSNetWorx). Nøyaktig fremgangsmåte finner du i håndbøkene til den respektive konfigurasjonsprogramvaren.. Installer EDS-filen ved bruk av prosjekteringsprogramvaren (RSNetWorx). Slavedeltakeren vil deretter finnes i mappen "SEW-Eurodrive Profile" under ett av disse navnene: SEW-MOVIMOT-MFDx SEW-MOVIMOT-MFD3x SEW-Gateway-MQDx SEW-Gateway-MQD3x. Opprett et nytt prosjekt eller åpne et eksisterende prosjekt og les inn alle nettverkskomponentene ved bruk av "Start Online Build". 3. Dobbeltklikk på symbolet for å konfigurere grensesnittet MFD. Deretter leses parameterne til modulene inn. 4. Et minneområde må tilordnes MFD for datautvekslingen, slik at grensesnittet kan aktiveres via styringen. Dette kan for eksempel oppnås ved bruk av RSNetWorx. Detaljert informasjon finner du i dokumentasjonen til prosjekteringsprogramvaren din. 5. Still inn prosessdatalengden inklusive I/Oene ved bruk av konfigurasjonsprogramvaren. For styringen av MOVI-SWITCH velger du prosessdatakonfigurasjonen "0PD + I/O". 0666AXX Etter at konfigurasjonen er lastet ned i DeviceNet-skanneren (master), signaliserer MFD med grønn Mod/Net lysdiode at det er opprettet en forbindelse med masteren. PIO- og BIO-lysdioden indikerer om de tilsvarende prosessdata-forbindelsene er opprettet. Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 7

72 I Idriftsetting med DeviceNet 8 Nettverksoppstart med RSNetWorx Nettverksoppstart med RSNetWorx Figuren under viser nettverksmanageren RSNetWorx. 5506AXX Justering av parameter via RSNetWorx De tilkoblede enhetene kan skannes med nettverksmanageren RSNetWorx. Dobbeltklikker du på ikonet til den tilkoblede enheten (for eksempel MFDx), åpnes et diagnosevindu der viktige feltbussparametere og prosessdataverdier kan overvåkes. Den spesifiserte prosessdatalengden kan vises i parameter AXX 7 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

73 Idriftsetting med DeviceNet Nettverksoppstart med RSNetWorx I 0 8 Ta i bruk skanneren Start skanneren og generer skannelisten (se figuren under). Åpne oppstartvinduet ved å dobbeltklikke på skanneren. 0544AXX Legg SEW-feltbussgrensesnittet (for eksempel SEW Gateway MFDx) inn i skannelisten. Dobbeltklikk på enheten i skannelisten med den PD-lengden du vil stille inn. I/Oparametervinduet åpnes. Still inn prosessdatalengden for polled-i/o- og bit-strobe- I/Oforbindelsen. Vær oppmerksom på at PD-lengden spesifiserer i byte. PD-lengden til enheten må derfor multipliseres med. Eksempel: Ved 0 PD må 0 byte stilles inn. 5507AXX Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH 73

74 I Idriftsetting med DeviceNet 8 Nettverksoppstart med RSNetWorx 0 Opprette prosessdatalengde På registeret input og output må inn-/utgangsdata tilordnes minneområdet til PLS. Tilordningen kan skje via det diskrete I/O-minneområdet eller via M-filene (se beskrivelsen til PLS). 550AXX 74 Håndbok Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10564829/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676620 / NO SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10565027/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16738527 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401524 / NO Manual

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400323 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401125 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning Koplingsaktuator enkel Art.-nr. 2131.16 UP Koplingsaktuator dobbel Art.-nr. 2132.6 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

KNX/EIB Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Koplingsaktuator enkel, 16A UP Best.nr. : 1059 00 Koplingsaktuator dobbel, 6A Best.nr. : 1057 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVI-SWITCH -1E/-2S Utgave 05/2008 16650123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler Utgave 05/2007 11381523 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Gyldige komponenter...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Utgave 03/2010 16722523 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne/Markiseaktuator, eksternt montert. Art.nr UP. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne/Markiseaktuator, eksternt montert. Art.nr UP. Bruksanvisning Persienne/Markiseaktuator, eksternt montert Art.nr. 2501 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 1133 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen 19.09.14 1 1 7 Instruks for bygging av nye provisoriske forsøksinstallasjoner og endring av eksisterende provisoriske installasjoner. 1. Instruksens formål. Instruksen gir praktiske retningslinjer for

Detaljer

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x)

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) IFC 300 Hurtigstart Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) Dokumentasjonen er kun fullstendig når den brukes sammen med den relevante dokumentasjonen

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Tema Mekanisk oppbygging Krav til konstruksjon Kapslingsgrad Varmeavgivelse / Kjølekonsepter EMC-korrekt installasjon Sonekonsept Grunnregler for

Detaljer

Distribuert I/O, u-remote

Distribuert I/O, u-remote Distribuert I/O, u-remote fra Weidmüller DISTRIBUERT I/O, U-REMOTE fra Weidmüller Weidmüller u-remote, vårt mest innovative konsept for distribuert I/O med fokus på en rekke brukerfordeler: Enkel planlegging,

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer