Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT"

Transkript

1 Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal Ved Britt Elin Steinveg, UiT

2 Litt historie og bakgrunn 2

3 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon og fire avdelinger I landsmålestokk en middels stor høgskole med om lag 360 årsverk og ca 2600 registerte studenter Budsjettramme på om lag 250 millioner kroner Todelt ledelse på institusjonsnivå og enhetlig ledelse på nivå 2. Studieledere som tilsatte ledere på studieprogrammene Universitetet i Tromsø: Ett av Norges fire breddeuniversitet med ca 6000 studenter og 2000 ansatte En Sentraladministrasjon og seks fakulteter Budsjettramme på om lag 1,5 milliarder kroner Todelt ledelse på institusjonsnivå og på nivå 3. Tilsatte instituttledere 3

4 Bakgrunn Høgskolereformen 1994/95 4 høgskoler i Tromsø ble til én 1997: reorganisering fra storinstitutter til fakulteter ved Universitetet i Tromsø Prosessen fram mot fusjon: utredning Venner for livet 2000 anbefalte HiTø som et eget fakultet ved UiT Kvalitetsreformen og rektorvalg Venner for livet lagt på is ny interesse fra 2006 enstemmige styrevedtak om å utrede mulighetene for fusjon vedtak fattet og søknad overlevert Og nye samtaler med HiH og etter hvert HiF i

5 Hvorfor Fusjon? Svalbard (UNIS) Tromsø 8700 studenter Trondheim studenter Bergen studenter Oslo studenter Stavanger 7300 studenter Ås 2800 studenter Agder 8000 studenter Kilde: DBH og SSB 5

6 Hvorfor fusjon på Tromsøya? UiT og HiTø - små institusjoner i en nasjonal sammenheng Økt strategisk handlekraft Kamp om studenter, ansatte, ressurser og oppmerksomhet Samme krav til kompetanse og faglig nivå uansett institusjonstype Høgskolene akademiseres universitetene yrkestilpasses Økt fokus på FoU profesjonsforskning - praksisfeltet Flere studenter gjennom bredere fagtilbud og samordning av studieprogrammer Bygge videre på profesjonsutdanninger til master- og doktorgradsnivå og styrke profesjonsforskningen 6

7 Forts. Spennende muligheter i forhold til lærerutdanning, og helsefaglige utdanninger Styrke teknologi- og økonomifagene Løfte kunstneriske utdanninger Nærhet og komplementaritet Faglig og strategisk, ikke rasjonalisering Administrative utfordringer for de små og mellomstore institusjonene Mer fleksibel bruk av ressurser til forskning og undervisning 7

8 Hvorfor på nytt Henvendelse først fra HiH og deretter HiF Hele utdanningslandskapet i Norge gjennomgår betydelige strukturendring, hvor konkurransen om studenter, ansatte, finansiering og oppmerksomhet fra omverdenen har økt. Institusjonene i nord står overfor store strategiske og faglige utfordringer 8

9 Utdanningslandskapet i Nord

10 Prosessen på Tromsøya 10

11 Det bærende prinsippet Sammenslåingen skal skje mellom to likeverdige parter og målsetningen er full integrasjon i en ny type institusjon. I arbeidet skal det støttes opp under en positiv kultur som bygger på de beste sidene ved de to organisasjonene. Programerklæringen

12 Visjon og verdier Mangfold og bredde som utgangspunkt grunnforskning, praksisnær profesjonsforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, forskningsformidling, disiplinært forankret utdanning og profesjonsutdanning Åpenhet, nærhet, engasjement og kreativitet Kunnskapsmotor i landsdelen Sentral i nasjonens nordområdesatsing En internasjonal ressurs på våre spesialområder 12

13 Organisering av prosessen Styringsgruppe sammensatt av representanter fra begge styrene (lik representasjon) og med utvidet mandat Styringsgruppa ble ledet av rektor ved UiT og rektor ved HiTø var nestleder To direktører som likeverdige sekretærer for styringsgruppa Mange grupper i arbeid 13

14 UiT i dag 14

15 Det nye UiT i tall Ca ansatte Ca studenter Budsjett ca. 2 milliarder/år (20% ekstern finansiering) Mer enn 100 studieprogram Mer enn 100 PhD-kandidater uteksaminert pr. år 2 sentre for fremragende forskning 3 sentre for forskningsdrevet innovasjon 4 forskerskoler med nordområdefokus

16 16

17 Styring og ledelse Styring og ledelse: Styresammensetningen: Normalordningen Institusjonsnivå: Delt ledelse (valgt rektor og to prorektorer) Fakultetsnivå: Enhetlig ledelse med åremålstilsatt dekan og eksterne styreledere Instituttnivå: Enhetlig ledelse og valgfri ordning med instituttstyrer Stillingene som fakultetsdirektør og kontorsjefer på instituttene er opprettholdt Ledelsesverktøy: Utvikle verktøy som gjør lederne i stand til å lede i en institusjon med heterogenitet på alle nivåer 17

18 Nasjonalt tyngdepunkt Utvikle kunnskap om klima og miljø i nordområdene Styrke overvåking, beredskap og sjøsikkerhet i de nordlige havområder Stimulere til bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene og fornybare ressurser til havs Fremme landbasert næringsutvikling i nord Videreutvikle infrastrukturen i nord Opprettholde en fast suverenitetshevdelse og styrke samarbeidet over grensene i nord Sikre urfolks kultur og livsgrunnlag

19 Faglige gevinster 19

20 Nordområdefokus Trafikkflygerutdanning Bachelor Maritim Arktisk kompetanse (60 sp.) Sikre operasjoner i nord Master Automasjon Bachelor (ingeniør) Nautikk Bachelor (ingeniør) Samfunnssikkerhet og miljø Bachelor (samf.vit.) Sikkerhet og miljø Bachelor (ingeniør) Prosess og gass Bachelor (ingeniør) Subsea / Fremdriftssystemer Bachelor (ingeniør) 20

21 Ny lærerutdanning 21

22 Det helevitenskapelige fakultet En nasjonal nyskapning Alle helse- og medisinfaglige miljøer samlet under ett fakultet med unntak av sosialfaglige utdanninger (HiH og HiF) Forventninger til utdanning for samhandling Tverrfaglige forskningsgrupper/-satsinger 22

23 Satsingsområder Marinbiologi, biomedisin og bioteknologi Urfolksstudier, inkludert samisk språk og identitet Arktiske og nordområderelaterte studier, inkludert sentrale forskningsfelt som teknologi, samfunnsfag og humaniora Ny handelshøgskole Kunst og kultur Tromsø 23

24 Erfaringer 24

25 Suksesskriterier En beslutning modnet over tid Svært gode relasjoner på toppnivå; Tillit, raushet, respekt og åpenhet To engasjerte styrer som var tydelige på hva de ville Et godt fungerende sekretariat og tempo i prosessen Målet med hele prosjektet var større enn den enkelte Bred involvering hvor valgene hele veien har vært faglig begrunnet (nesten) Tett samarbeidet med de tillitsvalgte etter at vedtak ble fattet enhver fusjon lever sitt eget liv 25

26 Veien videre i Nord Utfordringene i landsdelen og behovet for økt strategisk handlekraft er de samme Vi er fortsatt midt i en prosess Styrene ved HiH, HiF og UiT skal vedta veien videre Tempoplanen endret og vi starter med AKS (Arbeidsdeling, Konsentrasjon og fortsatt Samarbeid) 26

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Organisering for læring Evaluering av organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Organisering for læring Evaluering av organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Organisering for læring Evaluering av organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer