Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet"

Transkript

1 Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet BFIs utdanningskonferanse 5.mai 2015 Foto/illustrasjon: Sparebank1 Nord Norge Kirsti Hokland Universitetslektor/studiekoordinator Bioingeniørutdanninga Institutt for medisinsk biologi (IMB) Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Tromsøya Helsefag (MH-bygget på UiT) MH 2 er nå ( ) under utbygging 1

2 Historikk - fusjonsprosesser 2009 Universitetet i Tromsø ble fusjonert med Høgskolen i Tromsø under navnet Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø ble fusjonert med Høgskolen i Finnmark 1. august, og skifter navn til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2015 Nye fusjoner planlegges med Høgskolen i Harstad - HiH Høgskolen i Narvik - HiN Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolens fire fakulteter var: Avdeling for helsefag Avdeling for ingeniør og økonomifag Avdeling for kunstfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for helsefag Bioingeniørutdanning Ergoterapiutdanning Fysioterapiutdanning Radiografutdanning Sykepleierutdanning Videreutdanninger 2

3 Valg av institutt for ved fusjonen mellom UiT og HiTø i 2009 Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for medisinsk biologi (IMB) Bachelor i biomedisin Master i biomedisin Ph.d. Bachelor i bioingeniørfag* * Eneste profesjonsutdanning Delt ansvar med andre institutt for studieprogram innen Medisin Odontologi Institutt for helse og omsorgsfag (IHO) Ergoterapiutdanning Fysioterapiutdanning Radiografutdanning Sykepleierutdanning Videreutdanninger 7 Masterprogram 3

4 Viktige spørsmål IHO eller IMB, hvor oppnår vi den beste faglige synergien? Hvor vil vi kunne utvikle et masterprogram for bioingeniører? Vil den helsefaglige profilen svekkes? Medisinsk biologi Helsefag Vi beholder uansett nærhet de helsefaglige utdanningsprogrammene og nærhet til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Universitets-Norges eneste helsefaglige fakultet, der medisinske og helsefaglige utdanninger er integrert, bl.a. gjennom felles introduksjonskurs for alle de helserelaterte utdanningene våre, og gjennom en felles master i helsefag UiT, MH bygg 1 UNN 4

5 Hvordan skal de ansatte ved bioingeniørutdanningen være organisert ved IMB? Skal de ansatte ved bioingeniørutdanningen organiseres i en egen fagenhet eller skal de ansatte tilhøre ulike fagenhetsgrupper? Ansatte ved bioingeniørutdanningen uttrykker et sterkt behov for å være samlet i en enhet med hovedansvar for undervising ved program for Bachelor i Bioingeniørfag Fagenhetsgruppen Medisinsk laboratorieteknologi etableres, gruppen er de ansatte i program for Bachelor i bioingeniørfag 5

6 Førstelektor i fysiologi underviser i fysiologi ved bioingeniørutdanninga Timelærere fra UiT og UNN Stillinger ved fagenhetsgruppe Medisinsk laboratorieteknologi Ansatte Fagfelt med hovedansvar Ledige stillinger Bioingeniør Universitetslektor Bioingeniør Universitetslektor Bioingeniør Universitetslektor Immunhematologi Immunologi Hematologi Nyansatt våren 2014 Medisinsk biokjemi Stilling lyses ut høsten 2015 Førsteamanuensis Mikrobiologi/medisinsk Nyansatt høsten 2014 genetikk Førsteamanuensis Mikrobiologi/medisinsk genetikk Universitetslektor Kjemi Førstelektor Statistikk/Biokjemi Stilling lyses ut høsten 2015 Førsteamanuensis Biokjemi 6

7 Utfordringer ved organisering ved IMB Formidle hva bioingeniørfaglig kompetanse er og hva som kreves for å utvikle denne kompetansen. Etablere forståelse for at ca. 50 % av de ansatte må ha utdanning og erfaring som bioingeniør. Skape forståelse for at profesjonskompetanse ikke kan læres bare i praksisfeltet. Bl.a. fordi: Det kreves p.t. ikke pedagogisk kompetanse for bioingeniører som er veiledere i praksisfeltet. Ansvaret for å formidle bioingeniørfaglig kompetanse er utdanningsinstitusjonens ansvar. Studentene må etablere bioingeniørfaglig kompetanse gjennom hele studiet Bachelor i bioingeniørfag 3 år 160 studiepoeng (stp) Teori og intern praksis (UiT) 140 stp Praksis (UNN) 20 stp 12,5% Autorisert bioingeniør 7

8 Utfordringer i nær fremtid Utlyse stillinger i fagenheten Vurdere krav om bioingeniør utdanning Problemer med rekruttering av bioingeniører med minimum master og aktuell faglig kompetanse Ansatte på UNN har signifikant høyere lønnsnivå Har vi midler til overlapping ved nyansettelse? Stillingsprofil, hva har vi økonomi til? Førstelektor 70 % undervising Universitetslektor 80% undervisning Første amanuensis 50% undervising Egen forskning ved fagenhet for laboratorieteknologi??? Etablering av kombinerte stillinger ved alle helsefaglige utdanninger I drift fra varighet foreløpig ut 2015 Ordningen er inspirert av medisinutdanningens ordning med bistillinger På anbefaling fra UiT og UNNs felles utdanningsutvalg (FUU) vedtok Felles ledermøte (FL) mellom UNN og UiT ved Helsefak den , å etablere ordningen med kombinerte stillinger. Ordningen finansieres av samarbeidsmidler tildelt av FUU Formålet er å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning nye samarbeidsformer nye samarbeidsarenaer. 8

9 Fordeling av kombinerte stillinger ved oppstart 2012 Studieretning Antall stillinger Bachelor i sykepleie 15 Bachelor i fysioterapi 2 Bachelor i ergoterapi 2 Bachelor i radiografi 3 Bachelor i bioingeniørfag 4 Profesjonsstudiet i psykologi 4 Sum 30 Antall stillinger er beregnet etter antall i 20 % stilling Ansatte i kombinerte stillinger ved Program for Bachelor i bioingeniørfag mai 2015 Fagområde Stillingsprosent Medisinsk biokjemi 10 Patologi 20 Mikrobiologi 20 Immunhematologi 10 Medisinsk genetikk 20 Alle ansatte i kombinert stilling ved vår utdanning har hovedstilling på UNN 9

10 Bruk av kombinerte stillinger relevans og kvalitet Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT Illustrasjonsfoto: colorbox.com Forfattere: Mari Skaalvik, Iris Borch, Kirsti Hokland, Mari Tande Aronsen og Irene Foss Dato: April november 2014 Oppdragsgiver: Felles utdanningsvalg ved Universitetssykehuset Nord Norge og UiT Norges Arktiske universitet Mandatet fra FUU ga evalueringsgruppen følgende rammer for evalueringen: Redegjør for tildelingsprosessen og pek på problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen samarbeidet mellom UiT og UNN i utforming av funksjonsbeskrivelse fordelingen av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN Vurdere nettverksseminarenes betydning Presenter og analyser hvordan de involverte opplevde ordningen Vurder ordningen og foreslå eventuell videre utvikling eller endring i ordningen 10

11 Evalueringsgrunnlag Spørreskjemaundersøkelse i Questback blant 40 innehavere av kombinert stilling Fokusgruppeintervju med innehavere av kombinerte stillinger ved de respektive studieprogrammene Fokusgruppeintervju med studielederne ved de respektive studieprogrammene Svar: 29 av 40 har besvart spørreskjemaundersøkelsen i Questback Ca. halvparten har kombinert stilling ved UiT den andre halvparten ved UNN Stillingsinstruks del 1 ved Bachelor i bioingeniørfag Den som innehar stillingen skal styrke kvaliteten i utdanningen primært benyttes til nye samarbeidsformer og samarbeidsarenaer styrke ekstern praksis ved UNN og laboratorieopplæringen ved utdanningens laboratorier, og slik bidra til at utdanningen er oppdatert og relevant i forhold til bioingeniørenes arbeidsfelt. 11

12 Stillingsinstruks del 2 Den som innehar stillingen skal i hovedsak delta i følgende undervisnings og planleggingsoppgaver delta i planlegging av undervisning og utviklingsarbeid - sikre at studentene oppnår det læringsutbyttet som det er behov for i praksisfeltet. oppfølging av praksisveiledere koordinering av studenter veiledning av studenter i praksis utforming av læringsutbyttebeskrivelser for undervisning og praksis undervisning på UiT kvalitetssikring Veiledning av arbeidskrav med temaer fra praksisfeltet Fra Questback undersøkelsen - alle utdanninger 90% svarer at de opplever at bruk av kombinerte stillinger fremmer samarbeid mellom UiT og UNN Et flertall opplever å ha blitt inkludert i staben der den kombinerte stillingen «hører til» 12

13 Stabilitet Vurderer du å slutte i kombinert stilling? De fleste ansatte har positive erfaringer med å være i kombinert stilling 27.8 % vurderer å slutte pga for stort arbeidspress, vanskelig å få tid til arbeidsoppgavene % vet ikke om de vil bli i kombinert stilling De som har sluttet gjorde det pga for stort arbeidsomfang Hva brukes kombinerte stillinger til? 1. Oppfølging av praksisveiledere 2. Koordinering av studenter 3. Veiledning av studenter i praksis 4. Utforming av læringsutbyttebeskrivelser for undervisning og praksis 5. Undervisning på UiT 6. Planlegge undervisning 7. Møter 8. m.m. 13

14 Vurdering av kombinerte stillinger og veien videre De involverte opplever ordningen som vellykket Samarbeid mellom UNN og UiT oppleves som mye bedre Bedre planlegging av praksisforløp i tråd med de ulike fagområders behov Påvirkningsmuligheter Styrker praksisnær undervisning oppdaterte eksempler Gapet mellom utdanning og praksis «tettes» Økt kvalitet i oppfølging av studenter Nye samarbeidsarenaer - nettverkssamlinger images_nuria jeg%20er%20i%20gang_nuria032.jpg Evalueringen har avdekket noen avklarings- og forbedringspunkter Vurdere om fordelingen av stillinger mellom UNN og UiT i større grad bør balanseres Bedre tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonene, for eksempel ved å etablere studentdrevne tverrfaglige praksisteam Bedre forankringen på mellomledernivå i UNN Sikre de ansatte bedre informasjon om personal- og pensjonsrettigheter Avklare om oppgaver med praksiskoordinering bør være tillagt de kombinerte stillingene Tydeliggjøre definisjon av kombinerte stillinger, for felles forståelse av innhold og funksjon Avklare bruken av frigjorte lønnsmidler for stillinger som har vært vakante over lengre tid Vurdere om fagmiljøene med 1-2 stillinger skal tildeles flere stillingsressurser Vurdere stillingskombinasjoner utover 100 % p.g.a. tilbakemeldinger om stort arbeidspress 14

15 Konklusjon så langt. De involverte opplever ordningen som vellykket Fremmer praksisnær undervisning Styrker kontakt og styrker samarbeid mellom UNN og UiT Anbefales videreført! Dersom du har behov for en pause kan du lett ta en tur på Fløya 15

16 Eller ta en tur med Hurtigruta På vei hjem Nordgående hurtigrute - Rystraumen - Neste anløp er Tromsø klokken 14:30 Nord av Rolf Jakobsen Fra diktsamlingen Nattåpent 1985 Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammevirvel, sommernattens mirakel Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord. Oftere Det er langt dette landet. Det meste er nord 16

Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT

Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT Illustrasjonsfoto: colorbox.com Forfattere: Mari Skaalvik, Iris Borch, Kirsti Hokland, Mari Tande Aronsen og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 29.09.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 07.10.2015 Møtested: MH U7.220 Rådsrom Saksliste Saksnr Arkivref. U.off.

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015 Rapport om utdanning av radiografer Februar 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn.... Mandat arbeidsgruppe.... Sammensetting av arbeidsgruppen... Metode og resultater.... Radiografutdanningens opptakskrav, innhold

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Rapport utarbeidet av UG- idrett Tromsø/Alta, 21.mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Mandat, forutsetninger og avgrensninger...

Detaljer

Evaluering av samarbeidsprosjekter i sykepleierutdanningen

Evaluering av samarbeidsprosjekter i sykepleierutdanningen Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 2 Evaluering av samarbeidsprosjekter i sykepleierutdanningen Reidun Hov, Marie Louise Hall Lord, Inger Johansson, Bodil Wilde Larsson Høgskolen i Gjøvik 2013

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 1. Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i 2005. Planlegging av nybygg

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Høgskolen i Harstad sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektorene samt plan for dialogmøtene

Høgskolen i Harstad sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektorene samt plan for dialogmøtene HØGSKOLEN I HARSTAD HARSTAD UNWERSITY COLLEGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres refera nse 14/2719- Vår refera nse 14/00594-15/ KAAR Vår dato: 31.10.2014 Høgskolen i Harstad sitt

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter

Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter RAPPORT 17/2010 Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter En evaluering for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Agnete Vabø og Ingvild Marheim Larsen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø

Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø Møteinnkalling Vår ref. :2010/342 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 6.9.2013 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 16. september 2013 8.30-14.00 Møtested:

Detaljer

Kartlegging av: Høgskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie, vårsemesteret 2009

Kartlegging av: Høgskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie, vårsemesteret 2009 Kartlegging av: Høgskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie, vårsemesteret 2009 Helseforetakenes behov for studieplasser i videreutdanning i intensivsykepleie for perioden 2009-2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer