En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010"

Transkript

1 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

2 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag 124,3 årsverk (+9,5 årsverk med timelærere) 21 med doktorgrad, inklusive 3,4 årsverk professorer 1566 studenter inklusive 183 betalingsstudenter

3 Økonomi og samfunnsfag Bachelorutdanniner Økonomi og ledelse Revisjon Handel, service og logistikk Reiseliv og opplevelsesproduksjon Master Master of Logistics and Crosscultural Business Master i ledelse fra høsten 2010

4 Økonomi- og samfunnsfag Årsstudium Advanced Marketing (kan inngå i en bachelorgrad) Travel and Tourism (1/2 årig program) Produsentstudiet (kan inngå i en bachelorgrad)

5 Helse- og sosialfag Bachelorutdanninger Sykepleie Vernepleie Barnevernspedagog Masterutdanninger Master i Funksjonshemming og deltakelse fra 2011

6 Helse- og sosialfag Etter- og videreutdanninger Aldring og eldreomsorg Psykisk helsearbeid Spesialpedagogikk Psykososialt arbeid for barn og unge

7 Antall registrerte studenter (egen fin) IHS IØS HiH

8 Vedtak i høgskolestyreth Høgskolestyret har i styremøte drøftet Høgskolen i Harstads framtidige posisjonering i landskapet for forskning og høyere utdanning. Høgskolestyret har lagt utviklingstrekkene i sektoren og et overordnet samfunnsmessig perspektiv til grunn for sine drøftelser og vurderinger. Høgskolestyret mener at utviklingen i sektoren gjør det naturlig og nødvendig å vurdere tettere integrasjon med en større enhet, og anser Universitetet i Tromsø som den mest naturlige fusjonspartner. Rektor og direktør bes om å starte samtaler med Universitet i Tromsø for å kartlegge mulighetsrommet for integrasjon.

9 Utviklingen i sektoren? Utviklingen i sektoren over tid Stjernø NOU 2008:3 Fusjonen i Tromsø Høgskoler og Universitet starter frivillige samarbeid med fusjonsambisjoner Ny(e) lærerutdanning(er) Studentenes valg av studiested Departementets budskap er SAK

10 Utviklingen i sektoren Bolognaprosessen Felle gradssystem, poengsystem og karakterskala Kvalitetsreformen og ny lov Økt fokus på studiekvalitet og læringsmiljø Større institusjonell autonomi Men større krav til planer, rapportering og intern kvalitetssikring NOKUT

11 Utviklingen i sektoren Resultatbasert finansieringssystem der antall avlagte studiepoeng er det som teller Frihet til å opprette nye tilbud Fullmakt til å opprette nye studietilbud Universitet Høgskole* Institusjon utan akkreditering Studium av lågare grad Mastergradsstudium Doktorgradsstudium

12 Utviklingen i sektoren Flere studiepoeng Flere publiseringspoeng Stor kompetanseheving i profesjonsutdanningene Alle vil bli noe mer og større enn i dag Høgskoler og Universitet blir mer like Konkurranse framfor samarbeid og arbeidsdeling Økonomisk avhengig av antallet studenter og deres produksjon

13 Stjernø Hva sa utvalget? å styrke konsentrasjonen strategisk utvikling/spesialisering arbeidsdeling Vi må ha en struktur som støtter opp om dette Færre og større institusjoner Mer statlig styring og samarbeid mellom institusjonene

14

15 Fusjonsprosesser på gang HiO + HiAk Oslofjordalliansen Innlandsuniversitet Møreuniversitetet Telemark er åpen for å fusjonere med Agder og Stavanger Nordlandsprosessen (tvangsprosess?)

16 HiOA OFAl InnlU HiVest HiMR UiAT HiTr.lag UiNordl UiTø NTNU UMB UiB UiO UiS HiH HiF

17 HiHs utfordringer Vi ligger midt mellom Bodø og Tromsø Har en studieportefølje hvor vi med få unntak er i direkte konkurranse med minst et av disse miljøene Sårbar for svingninger i rekruttering og studiepoengproduksjon Små fagmiljø Lav andel med toppkompetanse Ikke økonomiske muskler til videre utvikling nye fag flere masterprogram Eksterne/regionale støttespillere mangler

18 Vår r valgte strategiske posisjon HiH har ambisjon om å bestå som selvstendig institusjon, og vil inngå i samarbeid og nettverk med andre institusjoner for å sikre våre studenter og regionen et best mulig studietilbud.

19 Våre valgte strategiske posisjon Kompetanseheving over 6 års periode Utvikle faglig profil / mastersatsinger Mer bevisst prioritering og styring av FoUressurser Målsettingen med dette har vært og er å bygge en høgskole Tydelig faglig profil Vitenskaplig er er på høyde med andre institusjoner hva gjelder kompetanse hos ansatte, FoU-produksjon og studietilbud Dette for å være best mulig rustet for framtiden Hva enn den måtte bringe

20 Førstekompetanse 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

21 Antall publiseringspoeng

22 Hvorfor vurdere fusjon med UiT? Utviklingen i sektoren Skape en slagkraftig enhet for Harstad, Hålogaland og Nord-Norge Vi konkurrerer på en nasjonal og internasjonal konkurransearena Handle mens vi har styrke og før vi blir isolert eller tvunget til det Egeninitiert prosess kan påvirke utfallet Målet er økt utviklingskraft for miljøet i Harstad

23 Våre styrker Vi har tatt initiativet ikke for at vi må, men for at dette er den mest fremtidsrettede løsningen Regnet som en veldrevet høgskole Geografisk beliggenhet gjør oss attraktiv Utviklet en tydeligere faglig profil de siste årene Internasjonalisering Regional høgskole Komplementære studietilbud Vernepleie/funksjonshemming Barnevern Et økonomi- og ledelsesmiljø som vil styrke HHT

24 Mulighetsrommet? Hva ønsker vi å oppnå? Økt utviklingskraft gjennom universitetsstatus Et bredere utdanningstilbud (petroleum) Mastertilbud utover våre strategiske satsinger Stille sterkere i konkurransen om forskningsmidler, eksterne midler og eksterne prosjekter Mer attraktiv for studenter og ansatte Styrke landsdelens posisjon i landskapet for høyere utdanning og forskning (jf Hva med Nord-Norge?) Sikre et breddeuniversitet i Nord-Norge

25 Utfordringer i den videre prosessen Hvordan skal vi forholde til Nordlandsprosessen? Forskjell i størrelse, kultur og vitenskaplig utvikling Avstandsmomentet i en flercampus institusjon Hvordan kombinere faglig integrasjon og stedlig ledelse? Sikre campuser utenfor Tromsø ansvar for spesifikke faglige kjerneområder

26 Utfordringer i den videre prosessen Fortsatt fag-/kompetanseutvikling innenfor profesjonsfagene Organiseringen og fordelingen av administrative funksjoner (spesialisering) Studentvelferd Studentdemokrati

27 Utfordringer i den videre prosessen Detaljeringsgraden på intensjonsavtalen/avtalen om forutsetninger for Hvordan sikre denne i ettertid? Tromsø må være en litt raus storebror Etablere en politisk holdning om lik behandling av campuser utenfor Tromsø Ekstern finansiering

28 Hva kan dere bidra med? Støtte til ideen om å utvikle dagens høgskole til et universitet, som forener det best i høgskoletradisjonen og universitetstradisjonen Passe på at resultat av fusjonsprosessen gir grunnlag for mer aktivitet i Harstad Mene noe om flercampusuniversitet Vokte fusjonsavtalen i ettertid Lobbyering overfor regionale- og sentrale politiske myndigheter og næringsliv

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Ny struktur for høyere utdanning i Norge en samfunnsøkonomisk analyse*

Ny struktur for høyere utdanning i Norge en samfunnsøkonomisk analyse* AKTUELL KOMMENTAR GRO HOLST VOLDEN Seniorrådgiver ved Senter for statlig økonomistyring CHRISTINA BROUWERS Førstekonsulent ved Senter for statlig økonomistyring ESPEN FRØYLAND Seksjonssjef ved Senter for

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Vi viser til departementets høringsbrev 28.01.08 Innstillingen fra Stjernøutvalget NOU 2008: 3 Sett under ett.

Vi viser til departementets høringsbrev 28.01.08 Innstillingen fra Stjernøutvalget NOU 2008: 3 Sett under ett. Kunnskapsdepartementet Potsboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 21.04.08 Vi viser til departementets høringsbrev 28.01.08 Innstillingen fra Stjernøutvalget NOU 2008: 3 Sett under ett. Norsk

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Fusjoner fikk jeg rett likevel?

Fusjoner fikk jeg rett likevel? 1 Fusjoner fikk jeg rett likevel? Steinar Stjernø, Forskerforbundets konferanse 2.11 2010 Gudmund Hernes lyktes langt på vei å samle de da 98 høyskolene i større og mer slagkraftige institusjoner. Men

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.06.13 S-sak 43/13 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Februar 2010 1 Rammebetingelsene Staten som eier stiller økende krav til norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer