WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks Lysaker Tlf: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01"

Transkript

1 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks Lysaker Tlf: Fax:

2 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v /03

3 Innhold 1 Hovedmenyen 1-1 Hovedmenyens oppbygning Funksjonene i hovedmenyen Oppsett 1-7 Innhold Brukerinformasjon Notat Diagnoser ICD Standardbrev Skifte Passord Importere listepasient Resept Skrivere Regnskap Takster Timebok Brukerinformasjon Felt som kan endres: Avkryssingsboksene i skjermbildet Skifte passord Notat Innholdet i valgene under Diverse Definering av egne diagnoser Definere ny diagnose SATS, ulykkesregistrering og diabetes Resept Marger Diverse Egendefinert reseptlogo/-heading Søk medikamentliste Standard utskrift for resepter Standardtekst for brev til og ang. pasient, innkalling og informasjonsbrev Registrere nytt standardbrev Endring av eksisterende standardtekst Slette standardbrev Innkallingsbrev Timebokoppsett Skrivere Takstoppsett Registrere ny samletakst Slette en samletakst Slette en takst fra en samletakst Regnskap Epikrise P Avsendere svarrutiner WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-1

4 Q Analysekobling Timeboken 2-1 Generelt om timeboken Oppbygning av timeboken Felter i timeboken Timelisten Kalender Kalenderens knapper Memofelt Pasient Knapper i timeboken De vanligste funksjonene i timeboken Registrere avtale/kontakt Hent pasient i registreringsbildet Venteliste Flyttede timer Utskrift av timekort Sette inn ny time Slette time/avtale Bytte time Finne ledig time Vis alle timebøker Ctrl+A Ukeoversikt Månedsoversikt Gå til dato Søke etter pasient i timeboken Gå til pasientjournalen fra timeboken Hente gjeldende pasient Endre persondata/personalia Registrere henvisning Andre nyttige funksjoner Flytte alle timer denne dag Prioritet Endre persondata/personalia Endre avtalekommentar Ctrl+K Repeterende timeavtaler Blokkere time Slette alle timer denne dag Hvem har registrert timen Vis venteliste Vis kun pasienter som ikke er møtt Utskrift Timekort Dagens timeliste Alle dagens timelister Innkallingsbrev Etikett til pasienten Konvolutt til pasienten Registreringskort Blankt registreringskort Vis Pasientens timeavtaler Pasientfunksjoner 3-1 Innledning Hente pasient WinMed tillater ikke dobbelregistrering Feltene i Hent pasient Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

5 Avkrysningsbokser i Hent Pasientbildet Registrere ny pasient/endre personalia Merknader til feltene Registrere/endre arbeidsgiver Forklaring av knappene i bildet Søke i arbeidsgiverregisteret Registrere ny arbeidsgiver Hente/registrere trygdekontor Registrere pasientens faste lege (ikke fastlegeordningen) Hent dagens pasienter Hold-funksjonen Om funksjonen Sette en pasient på «hold» Hente en pasient tilbake fra «hold» Registrere konsultasjonstype Pasientjournalen 4-1 Oppbygning og felter Felter i pasientbildet Pasienthistorikk Standardtekster generelt, maler Registrere ny standardtekst Endre eksisterende standardtekst Slette eksisterende standardtekst Journalnotat Skrive nytt notat Kopiere tekst fra tidligere notater Vise alle tidligere notater fortløpende Hvert enkelt notat inneholder: Søk i journalnotater Stikkordsøk i notater Linjevis søk i notater Skrive kommentarer til tidligere notater Sperre notat Utskrift av dagens notat Utskrift av hele journalen CAVE meldinger Registrere ny CAVE melding Endre eksisterende CAVE melding Slette CAVE melding Oversiktsbilde Feltene i oversiktsbildet Oversiktsbilde - vaksineinformasjon Diagnose Feltene i diagnosebildet Oversikt tidligere diagnoser Benytte tidligere gitt diagnose ved dagens konsultasjon Søke etter diagnose med ICPC-kode eller tekst Merke diagnose som «kronisk» Laboratorie og rekvirering av prøver Resept 5-1 Resept Kommentarer til felter i Reseptbildet Knapper i Reseptbildet Rekvirere resept fra skjermbildet over tidl rp Oversikt over tidligere resepter Beskrivelse av knappene i Tidligere resepter WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-3

6 "Autosøk" i medikamentregisteret Beskrivelse av valgene i menylinjen Dagens resepter Legge til et medikament i medikamentlisten Søk og valg i medikamentregisteret Slette medikament fra medikamentregisteret Medikamentformer Redigere Dssn-kortliste Dssn maler, Ctrl+M Utskrift til Oppsett Redigere Faste medisiner, Ctrl+F Utskrift av resept(-er) Beskrivelse av valgene i Resepten skal til: Papir Telefaksresept (faks) Telefonresept Kobling til Felleskatalogen Sykmelding 6-1 Sykmelding og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmelding I Pasient- og arbeidsopplysninger (Sykmelding 1) Merknader, utskrift og avslutning (ALT+2) Ved sykmelding utover arbeidsgiverperioden (ALT+3) Utskrift av sykmeldingen Bruke takst Kortversjon av Sykmelding I Legeerklæring ved arbeidsuførhet (tidl. Sykmelding II) Feltene i Legeerklæringen Utskrift av Legeerklæring ved arbeidsuførhet Pasientregnskap 7-1 Pasientregnskap (regningskort) Regningskortet Felter i regningskortbildet Knapper i regningskortbildet Innskrivningsfeltet i regningskortbildet Registrering av takster i innskrivningsfelt Oppslag i takstheftet Felter i takstbildet Knapper i takstheftet Beskrivelse av valgene i menylinjen Diagnose, menyvalg Regning, menyvalg Skrive ut en giro, Ctrl+G Annen Betaler Oppsett, menyvalg Samletakst, menyvalg Beskrivelse av diverse andre spørsmål knyttet til regnskap Bekrefte automatisk generering av regningskort Regningskortbekreftelse; ingen diagnose tildelt samme dag Regningskortbekreftelse; diagnose tildelt samme dag Makulere en regning Annen Betaler Samlegiro Samlegiro for en pasient Oversikt over samlegiro Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

7 En giro kan kun være med i en samlegiro Slette en samlegiro Samlegiro til annen betaler og til annen mottager Samlegiro fra andre steder Henvisninger 8-1 Tradisjonell henvisningsblankett Henvisningsveiviseren trinn for trinn Utskrift av henvisning Oversikt over tidligere henvisninger/epikriser Ny henvisningsblankett Oppbygning av ny henvisningsblankett CAVE/spesielle opplysninger Diagnose/problemstilling Forventet utredning/behandling Relevante pasientopplysninger Avkrysningsboksene på side 2 i henvisningen Korrespondanse og meldinger 9-1 Brev Standardtekst/mal Brev til pasient Velge standardbrev eller tidligere sendt brev Brev angående pasient Skrive et fritekstsbrev Konvoluttutskrift Etikett Korrespondanselogg Skjema Skjemagruppene Andre skjema (ikke kategorisert spesifikt) Utskrift Pasientmeldinger Meldingstype Pasientmelding Meldingstype Melding til bruker Lese en pasientmelding fra hovedmenyen Lese pasientmelding fra pasientjournalen Spesialbilder 10-1 Audiometri Blodtrykk PEF Persentiler Persentiler på barns høyde, vekt og hodeomkrets Vaksine Skjermbildet er tredelt Pasienten skal få ny vaksine Legge til ny vaksine til vaksineregisteret AK-journal (antikoagulasjonsjournal, tidligere TT-journal) Registrering av dosering Utskrift av AK-journal Utskrift av Dagens dosering Svangerskapsjournal Generell informasjon (1) Aktuelle (2) Undersøkelse (3) Tidligere (4) WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-5

8 11 Laboratorie og Prøvesvar 11-1 Innledning Oppbygning av laboratoriebildet fra hovedmenyen Todelt struktur i laboratoriebildet Prøver - det øvre bildet Sortering av Prøvesvar Registrere/slette prøvesvar (lokale) Registrere prøvesvar Registrere patologiske svar Sette inn prøvekommentar Sette inn utvidet svar Slette Prøvesvar Hente ny pasient Rekvirere ny prøve på markert pasient Se svar på tidligere prøver (både lokale og eksterne) Rekvirere prøver direkte fra Prøver/Svarrutine Laboratoriebildet Hent journalen på markert pasient Eksterne prøver Innsending av eksterne prøver Hente svar fra analyseapparat Registrere svar på eksterne prøver manuelt Innskriv av rekvirerte eksterne prøvesvar Vis utestående eksterne prøvesvar Utskrift av patologiske prøvesvar Vis alle usignerte prøvesvar Hente svar på eksterne prøver per modem Prosedyre for innlesing av modemoverførte prøvesvar Første innlesing av svarfil Definere ukjente prøver Signere prøvesvar Filtrere oversikten over usignerte prøvesvar Signere prøven/-e Slette/endre et signert laboratoriesvar Prøver fra pasientbildet Rekvirere prøver Lagre prøveprofil Hente prøveprofil Automatisk utskrift Rekvirere samleprøver Rekvirere enkeltprøver Fjern prøve fra listen "Rekvirerte prøver" Registrere prøvesvar Innskriv av svar på lokale prøver Korrigere prøvesvar Innskriv av svar på Eksterne prøver Innskriv av svar på Epikrise, Cytologi etc Signere prøvesvar Vis utestående eksterne prøvesvar Laboratoriearket Hva vil du se i laboratoriearket Nedtrekksfeltet Gruppe Nedtrekksfeltet Vis (prøver i tidsrom) Patologiske svar Nedtrekksfeltet Profil Profiler Menyvalget Vis Prøver med kommentar/utvidet svar Utskrift av prøvesvar Utskrift av datokolonne Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

9 Grafisk fremstilling av prøvesvar Endre bredden på en kolonne Dele laboratoriearket i to halvdeler Rekvirere prøver direkte fra labarket Cytologi, epikriser, røntgen, mikrobiologi mm Prosedyre i skjermbildene Innboks Skanne inn prøvesvar Statistikk 12-1 Generelt Diagnosestatistikk Bestemme innholdet i statistikken Reseptstatistikk Bestemme innholdet i statistikken Sykmeldingstatistikk Bestemme innholdet i statistikken Konsultasjon/kontakttypestatistikk Bestemme innholdet i statistikken Konsultasjon/tidsforbrukstatistikk Bestemme innholdet i statistikken Allment/pasientpopulasjonsstatistikk Bestemme innholdet i statistikken MSIS Ukemelding MSIS - utskrift av melding Ulykkesregistrering Adresseregister 13-1 Innhold Adresseregister - Kopieringsfunksjon Registrere informasjon Registrere postnummer Avdelings-/spesialitetinformasjon Registrere avdelings-/spesialitetsinformasjon Notatfelt Merke adresse Merke adresse som privat eller global Vis merkede/private adresser Søk Slette informasjon Etiketter Utskrift av etikett Konvolutter Utskrift konvolutter Velge adressetype Utskrift av konvolutt Endre adressetyper Postfunksjonen i WinMed 14-1 Post Innhold Sende post Oversikt over knapper i bildet Velge mottager Sende brev Slette brev og valgte mottagere Lese melding WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-7

10 Oversikt over knapper i bildet Svare på innkommende brev Arkivere innkommende brev Slette innkommende brev Bekrefte mottak av brev Regnskap 15-1 Strukturen i regnskapet Dagens regninger (Regningskort) Hva ønsker du å se i skjermbildet for Dagens regninger Vise informasjon for én dag eller alle dager Valget Alle/Kun utestående (regninger) Knappene og feltene i regningskortet Registrere giroinnbetaling Samleregning til RTV Kontroll av samleregning Lagre samleregning på diskett Oversikt over tidligere overføringer til trygdekontor Sende en tidligere samleregning en gang til Korrigert oppgjør Kassadagbok/periodeoppgjør Kassadagbok og periodeliste Menypunkter Purrerutiner Filtrere purrelisten Velg sortering Send purring på regninger Utskrift: Oversikt Purringer Utskrift giroregister Tidligere regninger Avkrysningsboksene i Sett filter til Innbetaling eller ettergiving Redigere regning Vise regning Skrive ut alle Hente regning på fakturanummer Regningsliste for pasient Autotakster Regningskort uten diagnose Vis slettede kort Betalingsterminal Utskrift av kassadagbok/periodeoppgjør Bruk av Windows 16-1 Tastaturet Windows-begreper Tittellinje Menylinje Hurtigtaster Rullefelter Alternativknapper Avkrysningsbokser Liste Nedtrekksfelt Trykknapper Utklippstavle Indeks Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

11 1 Hovedmenyen Hovedmenyens oppbygning Funksjonene i hovedmenyen Etter at du har gått gjennom innloggingsprosedyren, kommer du til hovedmenyen i WinMed. I hovedmenyen ligger de mest sentrale funksjonene tilgjengelig fra knapper. Fra menylinjens rullegardinlister ligger de resterende funksjonene (så valg som ikke ligger som knapper, ligger som valg i rullegardinlistene). Hovedmeny Videre i dette kapitlet beskrives kort de ulike funksjoner som er tilgjengelige fra Hovedmenyen. En mer utførlig beskrivelse av de enkelte funksjonene finner du i egne kapitler. WinMed Allmenn Brukerhåndbok Hovedmenyen 1-1

12 Hent Pasient Ctrl+H Denne funksjonen benyttes i alle deler av WinMed der du ønsker å søke etter og hente en pasient. Funksjonen kan startes med <Hent Pasient> eller fra Pasient i menylinjen og Hent Pasient i tilhørende rullegardinliste. Du har også muligheten til å få en oversikt over de pasientene du har vært inne på i dag, samt oversikt over pasientene i timeboken, ved å krysse av i avkryssingsboksene i Hent Pasientbildet. Dagens Pasienter Ctrl+O Du får en oversikt over de pasientene du har vært inne på i dag. Dette skjermbildet er identisk med det skjermbildet som er beskrevet over. Den lille forskjellen ligger i at det er avkrysset for Vis Dagens Pasienter. Du slipper altså å foreta et nytt søk. Funksjonen kan hentes fra knappen <Dagens Pas.> eller fra Pasient i menylinjen og deretter Dagens Pasienter i rullegardinlista. Timebok Ctrl+T Timeboken i WinMed hentes fra knappen <Timebok> eller fra Pasient i menylinjen og deretter Timebok i rullegardinlista. Timeboken viser alltid pålogget brukers timebok, men det er også mulig å se andre brukeres timebok. Det gjør du fra nedtrekksfeltet i overkant av selve avtalevinduet. Dette gjør du ved å bruke mus eller klikke F5. I nedtrekksfeltet er alle timebøker tilgjengelig. Faksresept Dette er en rutine for utskrift av resepter som er merket som telefaksresepter i reseptbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på <Faksresept> eller fra Resept i menylinjen og deretter Dagens Telefaksresepter i rullegardinlista. Telefonresept Dette er en rutine for utskrift av resepter som er merket som telefonresepter i reseptbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på <Telefonresept> eller klikker på Resept i menylinjen og deretter velger Dagens Telefonresepter i rullegardinlista. Dagens regningskort Dette er en kassefunksjon for ekspedisjonen. Rutinen gir oversikt over hva pasientene skal betale. Ekspedisjonen kan med denne rutinen registrere hva pasienten betaler. Videre er det mulig å skrive bank-/postgiro på restbeløpet (evt. hele beløpet). Giroer overføres automatisk til en egen oppfølgingsrutine hvor det senere kan skrives ut purringer. Dette skjermbildet hentes frem ved å klikke på <Regningskort> eller klikke på Regnskap i menylinjen og deretter velger Dagens Regninger i rullegardinlista. 1-2 Hovedmenyen WinMed Allmenn Brukerhåndbok

13 Laboratorie Ctrl+L Dette er arbeidsbildet for de som utfører analyser på legesenteret og skal skrive inn svar. Når legene rekvirerer lokale prøver, vil pasientens navn og hvilke analyser som er rekvirert vises i dette bildet. Svarene skrives direkte inn i skjermbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på Laboratorie eller klikke på Lab svar i menylinjen og deretter velger Laboratorie i rullegardinlista. Signere Lab.svar Ctrl+S Kun for leger. Funksjonen gir deg mulighet til å signere lokale prøvesvar. Denne funksjon er kun tilgjengelig hvis det i WinMed finnes usignerte prøvesvar. Funksjonen hentes ved å klikke på <Signere L.svar> eller klikke på Lab.svar i menylinjen og deretter velge Signere lokale prøvesvar i rullegardinlista. Prøvesvar Ctrl+E Dette er en rutine for manuell registrering av Cytologisvar, Epikrise, Røntgen, Mikrobiologi og evt. annet svar. Du registrerer prøvesvarene i skjermbildet du får opp ved å klikke på <Prøvesvar> eller på Lab.svar i menylinjen og deretter velge Svarrutine i rullegardinlista. Meldinger Ctrl+M Dette er en funksjon for å lese aktive meldinger. Skjermbildet for disse funksjonene får du frem ved å klikke på <Meldinger> eller fra Pasient i menylinjen og deretter velger Les aktive meldinger i rullegardinlista. Meldinger kan sendes til den enkelte bruker eller til samtlige brukere av systemet. Ny Bruker Ctrl+B Ved å klikke <Ny bruker> får du mulighet til å arbeide i WinMed registrert som en annen bruker. Du velger aktuell lege, medhjelper eller sekretær i nedtrekksfeltet og skriver inn passordet til vedkommende i loggin bildet. Det er også mulig å komme til dette skjermbildet ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter velge Ny Bruker i rullegardinlista. Adresseregister Ctrl+A Ved levering av systemet inneholder adresseregisteret alle norske sykehus og apotek. Nye adresser kan registreres under gruppene: Sykehus, Apotek, Spesialister, Andre Leger, Annet og Egne adresser. Informasjonen i adresseregisteret kan hentes frem og benyttes under utskrift av henvisning, brev, telefonresept og telefaksresept. Funksjonen hentes med <Adresseregister> eller fra Adr.Register i menylinjen og Adresseregister (Ctrl+A) i rullegardinlista. WinMed Allmenn Brukerhåndbok Hovedmenyen 1-3

14 Oppsett Ctrl+O Oppsettfunksjonene i WinMed gir deg muligheten til å skreddersy systemet til den enkelte bruker og arbeidsstasjon ved ditt legesenter (slik at det daglige arbeid går effektivt og sikkert). Innstillingene kan til enhver tid endres. Funksjonene velges fra rullegardinlista under Oppsett i menylinjen eller hentes frem via <Oppsett> i Hovedmenyen. Post Ved hjelp av denne rutinen kan du sende post til de andre brukerne i nettverket. Post kan sendes som Vanlig, Haster og Rekommandert. Funksjonen kan kun hentes fra Post i menylinjen eller du vil få beskjed om at det finnes post til deg når du logger deg inn i WinMed. Statistikk WinMed kjører statistikk på følgende områder: Diagnoser Resept Sykmelding Kontakttype Tidsforbruk Pasientpopulasjon MSIS Funksjonen kan kun hentes fra Statistikk i menylinjen. NB! For videre statistikk henviser vi til WinMed Statistikk (eget statistikkprogram). Regnskap Fra Regnskap i menylinjen finnes muligheter for oppfølging, korrigering og utrapportering av regnskapsdata. Følgende valg er tilgjengelige: Dagens regningskort. Registrere giroinnbetaling. Samleregning til RTV. Kassadagbok/periodeliste. Purrerutiner. Utskrift giroregister. Tidligere regninger. (her er det mulig å velge ut regningskort etter kriterier som settes av bruker i skjermbildet). Kun for leger. Hente regningskort ved angivelse av fakturanummer. Brukes også ved å hente fram regningskort som er avvist av Trygdekontoret. Utlisting av regninger på spesifikk pasient. Autotakster (registrert via rekvirerte prøver og utskriving av skjema). Vise regninger uten diagnose. 1-4 Hovedmenyen WinMed Allmenn Brukerhåndbok

15 Vis slettede kort Avslutt Med denne knappen avslutter du WinMed. Før du kommer ut av programmet får du et varsel dersom det ligger aktive meldinger, pasienter på Hold som utgår samme dato, Legeerklæring (tidl. SM II), usendte faksresepter, usignerte prøvesvar eller ulest post i systemet. WinMed Allmenn Brukerhåndbok Hovedmenyen 1-5

16

17 Oppsett Innhold Oppsettfunksjonene i WinMed gir stor fleksibilitet med hensyn til den profil du vil at systemet skal ha under det daglige arbeid. Enkelte av disse opsjonene vil bli satt i forbindelse med installasjon av systemet, men du kan endre oppsettet når som helst senere. Oppsettfunksjonene i WinMed kan hentes fra Oppsett i menylinjen, eller ved å klikke <Oppsett>. Skjermbilde for valg av oppsettfunksjon Brukerinformasjon I brukerinformasjonen registreres personalia på brukeren. Visse deler av brukerinformasjonen må registreres via ADMIN-programmet i WinMed. Notat I notatoppsettet kan du bestemme hva WinMed automatisk skal inkludere i et pasientnotat. Punkter som kan inkluderes er: konsultasjonstype, diagnose, reseptinformasjon, rekvirerte prøver, sykmeldingsinformasjon, skjema, henvisninger og brev. Diagnoser I diagnoseoppsettet kan nye diagnoser defineres med beskrivende navn. Nye diagnoser må knyttes til en eksisterende ICPC-kode. Egendefinerte diagnoser kan lagres som private eller som globale (for alle brukere). WinMed Allmenn Brukerhåndbok Oppsett 1-7

18 ICD 10 Man kan nå benytte både ICPC og ICD 10 diagnoser. Fra Oppsett -> Brukerinformasjon kan man definere det diagnosekodeverket man ønsker å bruke som standard. Standardbrev I oppsett standardbrev er det mulig å registrere eller endre standardtekster som brukes ved utskrift av brev til pasienter (fra pasientmenyen), angående pasienter, innkallingsbrev og informasjonsbrev. Skifte Passord Denne funksjonen gir deg mulighet til å definere et nytt passord ved innlogging i WinMed. Dette kan være nødvendig hvis passordet er blitt kjent for andre personer. Importere listepasient Her kan du importere diskett, fra RTV, med oversikt over listepasienter. Resept I dette skjermbildet setter du ønskete innstillinger for resept. Skrivere Funksjonen gir adgang til å knytte rapporter/skjemaer i systemet til en spesifikk skriver. Det kan for eksempel være ønskelig å skrive ut alle henvisninger på en laserskriver i ekspedisjonen, mens resepter og skjemaer skrives ut på en matriseskriver inne hos legen. Regnskap I dette oppsettet kan du blant annet stille opp en del parametere i forbindelse med pasientens regningskort; om konsultasjonstakst skal registreres automatisk, om en fast egenandel skal settes på regningskortet ved vanlig konsultasjon, og eventuelt størrelsen på denne. Videre kan du velge hvorvidt det skal avmerkes betalingsmåte på regningene, og også om det skal markeres at legen er spesialist 1-8 Oppsett WinMed Allmenn Brukerhåndbok

19 i allmennmedisin. Du kan avmerke det du ønsker skal være med på en samleregning til RTV, og endelig kan du velge om du vil bruke ferdigtrykte giroer eller ikke. Takster I WinMed kan man definere sine egne samletakster/takstalias. Disse samletakstene gis beskrivende navn, og knyttes til takstene fra takstheftet. I ADMIN programmet defineres de samletakster/takstalias som skal være felles for alle brukere. Disse samletakster eller takstalias kan benyttes ved registrering av takster i regningskortbildet, på lik linje med alle takster i henhold til takstheftet. Timebok I oppsettet av timebok definerer legen hvordan timeoppsettet skal være for valgt periode. Perioden defineres etter eget ønske. Brukerinformasjon Bildet som viser brukerinformasjon hentes ved å klikke <Brukerinformasjon> i oppsettbilde, eller ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter klikke på Brukerinformasjon i rullegardinlista. Skjermbilde for brukerinformasjon Enkelte av feltene i brukerinformasjons bildet kan ikke endres. Disse har grå bakgrunn i bildet. Dette er felter som må oppdateres via ADMIN programmet. Felt som kan endres: Helsepersonellnummer Tittel Spesialitet Telefon (arbeid/privat/faks) Sted (legesenter) Adresse WinMed Allmenn Brukerhåndbok Oppsett 1-9

20 Postnummer Bank-/Postgirokontonummer Ønsket diagnosekodeverk Avkryssingsboksene i skjermbildet Spørre om konsultasjonstype ved valg av pasient Du kan velge om du ønsker at skjermbildet for valg av konsultasjonstype skal komme før du kommer inn i journalbildet til pasienten. Du velger konsultasjonstypen etter du har skrevet notatet dersom du velger å krysse av for dette valget. Spørre om lege ved henting av pasient (for medarbeidere Dersom en medhjelper setter kryss her vil WinMed alltid spørre om hvilken lege som skal benyttes når man henter en pasient i Pasientbildet. Ikke spør om utskrift OK Dersom man setter kryss her vil WinMed ikke spørre om utskrift var ok etter utskrift av skjema. Diagnosekodeverk Her velges det diagnosekodeverk som skal benyttes som standard. Man kan velge mellom ICPC og ICD 10. Det kodeverket man har valgt vil være standard for de søk/oppslag man gjør på diagnoser i pasientjournalen. Valget kan overstyres fra Diagnosebildet. La andre brukere benytte min bruker-id uten passord Brukere, som er satt opp som leger i systemet vil ved å krysse av for dette valget kunne benytte systemet med en annen leges bruker-id uten at vedkommende behøver å logge seg inn med passord. Bruke privat medikamentliste Dette vil si at du i tillegg til varekatalogen kan etablere din egen private medikamentliste. Denne er synlig kun for legen som lager denne lista, den er altså brukeravhengig. Skifte passord Du kommer til skjermbildet for passord ved å klikke på <Skifte passord> i oppsettbildet, eller ved klikke på Oppsett fra menylinjen og velge Skifte passord fra rullegardinlista Oppsett WinMed Allmenn Brukerhåndbok

21 Endre Passord For å skifte passord må gammelt og nytt passord oppgis. Passordet kan maksimalt være 12 tegn langt. Det nye passordet kan ikke være likt det gamle. Feltet Bekreft nytt passord må fylles ut med det nye passordet av sikkerhetsmessige grunner. Passordet kan inneholde bokstaver og tall. Det kan ikke inneholde spesialtegn (+, -, \, & o.l.) eller blanke tegn (mellomrom). Klikk <Ok> når alle feltene er fylt ut. WinMed kvitterer med å gi melding dersom det inntastede passordet ikke oppfyller kravene. Klikk <Avbryt> for å angre handlingen. Gammelt passord må være tastet inn før du kan bevege markør til nytt passord. Klikk linjeskift eller tabulatortasten for å gå fra et felt til et annet. Notat Dette skjermbildet er delt i to; Kopiere til notat og Diverse. I feltet Kopiere til notat setter du kryss for hva DU ønsker å se i pasientjournalen. Hvert av alternativene er valg du krysser av for å få med inn i journalen. I eksemplet under vises en journal der det er rekvirert prøver, foreskrevet resepter og skrevet ut en sykmelding. Disse alternativene er det krysset av for i Notat: WinMed Allmenn Brukerhåndbok Oppsett 1-11

22 I feltet Diverse definerer du ulike valg du ønsker å ha med i journalnotatet til pasienten. Erfaring viser at mange velger å krysse av for Jeg vil se både dagens og tidligere notater i Pasientbildet (journalen) og Alltid vis journal på denne maskinen. Men dette er valg som gjelder for den enkelte bruker og vil derfor avhenge av brukerens eget ønske for hvordan WinMed skal fungere. Innholdet i valgene under Diverse 1. Jeg vil se både dagens og tidligere notater i Pasientbildet (journalen): Skjermbildet todeles der du ser dagens notat og tidligere notat i separate vindu. Gir deg muligheten til å ta kopier fra tidligere notat og sette disse inn i dagens på en enkel og effektiv måte. 2. Vis Oversiktsbildet ved henting av pasient: I det du henter inn en pasient, så vil dette valget først føre deg inn i oversiktsbildet (familie og sosialt) for så å gå direkte inn i journalbildet. 3. Vis Visuell journal ved henting av pasient: I det du henter inn en pasient, så vil dette valget først føre deg inn i den visuelle journalen, for så å gå direkte inn i journalbildet. 4. Alltid vis journal på denne maskinen: Dette valget gjelder kun for medhjelpere og fører til at brukeren får se innholdet i journalen i det vedkommende klikker seg inn. Det vil si at avkryssingsboksen Ikke vis journal i journalbildet står uavkrysset. Du kan i journalbildet velge å krysse av for Ikke vis journal. Skjermbildet vil da tømmes for innhold. Dette valget er særlig aktuelt for medhjelpere som jobber i resepsjoner der det er uvedkommende som går forbi skjermen. 5. Tillat bruk av Tab-tasten i notatfeltet: Dette valget gir deg muligheten til å benytte Tab-tasten i notatfeltet. Det vil si at du bruker denne tasten på samme måte som i et tekstbehandlingsprogram. Skrus dette valget av, så vil Tabtasten føre deg videre til andre felt i journalbildet (som ellers i WinMed) Oppsett WinMed Allmenn Brukerhåndbok

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

WinMed en grunninnføring for turnusleger

WinMed en grunninnføring for turnusleger WinMed en grunninnføring for turnusleger En basal innføring... 1 Åpningsbildet... 1 Hente pasient... 2 Pasientbildet... 3 Notat... 3 Regnskap... 4 Sykemeldinger... 5 Henvisninger... 6 Resepter... 6 Diagnoser...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Brukerveiledning WinMed Admin

Brukerveiledning WinMed Admin WinMed Allmenn Brukerveiledning WinMed Admin Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER Tlf.: 815 69 069 Faks.: 21 93 63 01 Innhold Innledning 1 Generelt...1 Åpningsbildet...1 Mus og tastatur...1

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Fürst Forum versjon

Fürst Forum versjon Fürst Forum versjon 1.7.0.0 Lage Felles/Mine pakker fra rekvireringsbildet Det er nå mulighet til å lage pakker fra rekvireringsbildet. Lag ferdig en rekvisisjon på en pasient. Høyreklikk i Rekvisisjonsbildet.

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Håndbok. Profdoc WinMed Connect

Håndbok. Profdoc WinMed Connect Håndbok Profdoc WinMed Connect Brukerstøtte 81569069 Innhold Elektroniske meldinger...2 Hva er WinMed Connect...2 Tilknytte mangelfulle meldinger til pasienter...5 Vise prøvesvar i loggvindu...7 Oppsett

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Fürst Forum versjon 2.2.0.0

Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Beregning av signifikant forskjell mellom 2 svar Programmet kan nå automatisk beregne om de 2 siste svarene på en analyse er signifikant forskjellige. I rekvireringsbildet markerer

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

WinMed Design. Veiledning i Design

WinMed Design. Veiledning i Design WinMed Design Veiledning i Design This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech Systems, Inc. 310 Madison Avenue, Suite 905 New York, NY 10017 +1 (212) 949-9595 Fax: +1 (212)

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER. Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM

FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER. Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER MEDISINSK LABORATORIUM Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium Innledning 3 Logg inn i Fürst Forum 3 Bruker 3 Restansebildet 4 Sorteringsmuligheter

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høst 2012 Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon 3.0.1471 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Behandlerkravmelding - BKM... 4 Regningskort... 5 PLO... 6 Etikettskrivere...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.13 Databaseversjon 2.13 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no VIKTIG INFORMASJON...3

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, www.nlpool.no, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Til våre Vision Allmenn kunder

Til våre Vision Allmenn kunder Til våre Vision Allmenn kunder Lysaker, 15.01.14 Her en liten orientering om hva som er lagt inn av endringer, forbedringer og rettelser i nye versjoner av; Vision Allmenn 4.5 med Connect 3.3 og Dips 6.7

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Jobb smartere i Journal

Jobb smartere i Journal Jobb smartere i Journal For kontor - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Dagens temaer Søk i rekvirentregister Opprette brev om timeinnkalling Korrigere i epikrise Redigere i dokument Sette inn mottakere

Detaljer

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning CGM allmenn Administrasjonsveiledning CGM allmenn I CGM Administrasjonsveiledning Allmenn kan du Tilpasse alle menyer og visninger etter eget ønske og behov Endre størrelser og flytte på vinduer slik

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk Brukerveiledning Henvisningsforløp somatikk Revidert 19.09. 2013 Sykehuset Østfold Oppfølging og kontroll av venteliste Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORDAN REGISTRERE EN HENVISNING?...3 1.1 Fremgangsmåte

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1 CGM Journal Nytt notat-felt CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon 3.117.2059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Nytt notat-felt... 4 Skriv kun i én journal om gangen... 6 Flytende notat-vindu...

Detaljer

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!!

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!! Kom i gang med Noklus Diabetes Velkommen til Noklus Diabetes Noklus Diabetes er et fagsystem basert på standardiserte skjema. Hvert skjema er tilknyttet en bestemt pasientkontakt. Programmet gir også muligheter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 3.00 Prosedyre

Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 3.00 Prosedyre Laboratorieundersøkelser, rekvirere til laboratoriene i Helse Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 24.04.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse HF Prosedyre Dok. eier: Haugland, Anne Gunn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

Talegjenkjenning. 2 Ansvar/målgruppe Utfører registrering: Den som til enhver tid bruker talegjenkjenning i DIPS.

Talegjenkjenning. 2 Ansvar/målgruppe Utfører registrering: Den som til enhver tid bruker talegjenkjenning i DIPS. Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 30.11.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite 1 Hensikt/omfang

Detaljer

Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til.

Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til. 1 1 Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til. 1.1 Hente pasient Fra Startmeny kan man hente opp

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Oppsett av timebok (0501)

Oppsett av timebok (0501) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn For å kunne tildele

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer