WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks Lysaker Tlf: Fax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01"

Transkript

1 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks Lysaker Tlf: Fax:

2 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v /03

3 Innhold 1 Hovedmenyen 1-1 Hovedmenyens oppbygning Funksjonene i hovedmenyen Oppsett 1-7 Innhold Brukerinformasjon Notat Diagnoser ICD Standardbrev Skifte Passord Importere listepasient Resept Skrivere Regnskap Takster Timebok Brukerinformasjon Felt som kan endres: Avkryssingsboksene i skjermbildet Skifte passord Notat Innholdet i valgene under Diverse Definering av egne diagnoser Definere ny diagnose SATS, ulykkesregistrering og diabetes Resept Marger Diverse Egendefinert reseptlogo/-heading Søk medikamentliste Standard utskrift for resepter Standardtekst for brev til og ang. pasient, innkalling og informasjonsbrev Registrere nytt standardbrev Endring av eksisterende standardtekst Slette standardbrev Innkallingsbrev Timebokoppsett Skrivere Takstoppsett Registrere ny samletakst Slette en samletakst Slette en takst fra en samletakst Regnskap Epikrise P Avsendere svarrutiner WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-1

4 Q Analysekobling Timeboken 2-1 Generelt om timeboken Oppbygning av timeboken Felter i timeboken Timelisten Kalender Kalenderens knapper Memofelt Pasient Knapper i timeboken De vanligste funksjonene i timeboken Registrere avtale/kontakt Hent pasient i registreringsbildet Venteliste Flyttede timer Utskrift av timekort Sette inn ny time Slette time/avtale Bytte time Finne ledig time Vis alle timebøker Ctrl+A Ukeoversikt Månedsoversikt Gå til dato Søke etter pasient i timeboken Gå til pasientjournalen fra timeboken Hente gjeldende pasient Endre persondata/personalia Registrere henvisning Andre nyttige funksjoner Flytte alle timer denne dag Prioritet Endre persondata/personalia Endre avtalekommentar Ctrl+K Repeterende timeavtaler Blokkere time Slette alle timer denne dag Hvem har registrert timen Vis venteliste Vis kun pasienter som ikke er møtt Utskrift Timekort Dagens timeliste Alle dagens timelister Innkallingsbrev Etikett til pasienten Konvolutt til pasienten Registreringskort Blankt registreringskort Vis Pasientens timeavtaler Pasientfunksjoner 3-1 Innledning Hente pasient WinMed tillater ikke dobbelregistrering Feltene i Hent pasient Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

5 Avkrysningsbokser i Hent Pasientbildet Registrere ny pasient/endre personalia Merknader til feltene Registrere/endre arbeidsgiver Forklaring av knappene i bildet Søke i arbeidsgiverregisteret Registrere ny arbeidsgiver Hente/registrere trygdekontor Registrere pasientens faste lege (ikke fastlegeordningen) Hent dagens pasienter Hold-funksjonen Om funksjonen Sette en pasient på «hold» Hente en pasient tilbake fra «hold» Registrere konsultasjonstype Pasientjournalen 4-1 Oppbygning og felter Felter i pasientbildet Pasienthistorikk Standardtekster generelt, maler Registrere ny standardtekst Endre eksisterende standardtekst Slette eksisterende standardtekst Journalnotat Skrive nytt notat Kopiere tekst fra tidligere notater Vise alle tidligere notater fortløpende Hvert enkelt notat inneholder: Søk i journalnotater Stikkordsøk i notater Linjevis søk i notater Skrive kommentarer til tidligere notater Sperre notat Utskrift av dagens notat Utskrift av hele journalen CAVE meldinger Registrere ny CAVE melding Endre eksisterende CAVE melding Slette CAVE melding Oversiktsbilde Feltene i oversiktsbildet Oversiktsbilde - vaksineinformasjon Diagnose Feltene i diagnosebildet Oversikt tidligere diagnoser Benytte tidligere gitt diagnose ved dagens konsultasjon Søke etter diagnose med ICPC-kode eller tekst Merke diagnose som «kronisk» Laboratorie og rekvirering av prøver Resept 5-1 Resept Kommentarer til felter i Reseptbildet Knapper i Reseptbildet Rekvirere resept fra skjermbildet over tidl rp Oversikt over tidligere resepter Beskrivelse av knappene i Tidligere resepter WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-3

6 "Autosøk" i medikamentregisteret Beskrivelse av valgene i menylinjen Dagens resepter Legge til et medikament i medikamentlisten Søk og valg i medikamentregisteret Slette medikament fra medikamentregisteret Medikamentformer Redigere Dssn-kortliste Dssn maler, Ctrl+M Utskrift til Oppsett Redigere Faste medisiner, Ctrl+F Utskrift av resept(-er) Beskrivelse av valgene i Resepten skal til: Papir Telefaksresept (faks) Telefonresept Kobling til Felleskatalogen Sykmelding 6-1 Sykmelding og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmelding I Pasient- og arbeidsopplysninger (Sykmelding 1) Merknader, utskrift og avslutning (ALT+2) Ved sykmelding utover arbeidsgiverperioden (ALT+3) Utskrift av sykmeldingen Bruke takst Kortversjon av Sykmelding I Legeerklæring ved arbeidsuførhet (tidl. Sykmelding II) Feltene i Legeerklæringen Utskrift av Legeerklæring ved arbeidsuførhet Pasientregnskap 7-1 Pasientregnskap (regningskort) Regningskortet Felter i regningskortbildet Knapper i regningskortbildet Innskrivningsfeltet i regningskortbildet Registrering av takster i innskrivningsfelt Oppslag i takstheftet Felter i takstbildet Knapper i takstheftet Beskrivelse av valgene i menylinjen Diagnose, menyvalg Regning, menyvalg Skrive ut en giro, Ctrl+G Annen Betaler Oppsett, menyvalg Samletakst, menyvalg Beskrivelse av diverse andre spørsmål knyttet til regnskap Bekrefte automatisk generering av regningskort Regningskortbekreftelse; ingen diagnose tildelt samme dag Regningskortbekreftelse; diagnose tildelt samme dag Makulere en regning Annen Betaler Samlegiro Samlegiro for en pasient Oversikt over samlegiro Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

7 En giro kan kun være med i en samlegiro Slette en samlegiro Samlegiro til annen betaler og til annen mottager Samlegiro fra andre steder Henvisninger 8-1 Tradisjonell henvisningsblankett Henvisningsveiviseren trinn for trinn Utskrift av henvisning Oversikt over tidligere henvisninger/epikriser Ny henvisningsblankett Oppbygning av ny henvisningsblankett CAVE/spesielle opplysninger Diagnose/problemstilling Forventet utredning/behandling Relevante pasientopplysninger Avkrysningsboksene på side 2 i henvisningen Korrespondanse og meldinger 9-1 Brev Standardtekst/mal Brev til pasient Velge standardbrev eller tidligere sendt brev Brev angående pasient Skrive et fritekstsbrev Konvoluttutskrift Etikett Korrespondanselogg Skjema Skjemagruppene Andre skjema (ikke kategorisert spesifikt) Utskrift Pasientmeldinger Meldingstype Pasientmelding Meldingstype Melding til bruker Lese en pasientmelding fra hovedmenyen Lese pasientmelding fra pasientjournalen Spesialbilder 10-1 Audiometri Blodtrykk PEF Persentiler Persentiler på barns høyde, vekt og hodeomkrets Vaksine Skjermbildet er tredelt Pasienten skal få ny vaksine Legge til ny vaksine til vaksineregisteret AK-journal (antikoagulasjonsjournal, tidligere TT-journal) Registrering av dosering Utskrift av AK-journal Utskrift av Dagens dosering Svangerskapsjournal Generell informasjon (1) Aktuelle (2) Undersøkelse (3) Tidligere (4) WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-5

8 11 Laboratorie og Prøvesvar 11-1 Innledning Oppbygning av laboratoriebildet fra hovedmenyen Todelt struktur i laboratoriebildet Prøver - det øvre bildet Sortering av Prøvesvar Registrere/slette prøvesvar (lokale) Registrere prøvesvar Registrere patologiske svar Sette inn prøvekommentar Sette inn utvidet svar Slette Prøvesvar Hente ny pasient Rekvirere ny prøve på markert pasient Se svar på tidligere prøver (både lokale og eksterne) Rekvirere prøver direkte fra Prøver/Svarrutine Laboratoriebildet Hent journalen på markert pasient Eksterne prøver Innsending av eksterne prøver Hente svar fra analyseapparat Registrere svar på eksterne prøver manuelt Innskriv av rekvirerte eksterne prøvesvar Vis utestående eksterne prøvesvar Utskrift av patologiske prøvesvar Vis alle usignerte prøvesvar Hente svar på eksterne prøver per modem Prosedyre for innlesing av modemoverførte prøvesvar Første innlesing av svarfil Definere ukjente prøver Signere prøvesvar Filtrere oversikten over usignerte prøvesvar Signere prøven/-e Slette/endre et signert laboratoriesvar Prøver fra pasientbildet Rekvirere prøver Lagre prøveprofil Hente prøveprofil Automatisk utskrift Rekvirere samleprøver Rekvirere enkeltprøver Fjern prøve fra listen "Rekvirerte prøver" Registrere prøvesvar Innskriv av svar på lokale prøver Korrigere prøvesvar Innskriv av svar på Eksterne prøver Innskriv av svar på Epikrise, Cytologi etc Signere prøvesvar Vis utestående eksterne prøvesvar Laboratoriearket Hva vil du se i laboratoriearket Nedtrekksfeltet Gruppe Nedtrekksfeltet Vis (prøver i tidsrom) Patologiske svar Nedtrekksfeltet Profil Profiler Menyvalget Vis Prøver med kommentar/utvidet svar Utskrift av prøvesvar Utskrift av datokolonne Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

9 Grafisk fremstilling av prøvesvar Endre bredden på en kolonne Dele laboratoriearket i to halvdeler Rekvirere prøver direkte fra labarket Cytologi, epikriser, røntgen, mikrobiologi mm Prosedyre i skjermbildene Innboks Skanne inn prøvesvar Statistikk 12-1 Generelt Diagnosestatistikk Bestemme innholdet i statistikken Reseptstatistikk Bestemme innholdet i statistikken Sykmeldingstatistikk Bestemme innholdet i statistikken Konsultasjon/kontakttypestatistikk Bestemme innholdet i statistikken Konsultasjon/tidsforbrukstatistikk Bestemme innholdet i statistikken Allment/pasientpopulasjonsstatistikk Bestemme innholdet i statistikken MSIS Ukemelding MSIS - utskrift av melding Ulykkesregistrering Adresseregister 13-1 Innhold Adresseregister - Kopieringsfunksjon Registrere informasjon Registrere postnummer Avdelings-/spesialitetinformasjon Registrere avdelings-/spesialitetsinformasjon Notatfelt Merke adresse Merke adresse som privat eller global Vis merkede/private adresser Søk Slette informasjon Etiketter Utskrift av etikett Konvolutter Utskrift konvolutter Velge adressetype Utskrift av konvolutt Endre adressetyper Postfunksjonen i WinMed 14-1 Post Innhold Sende post Oversikt over knapper i bildet Velge mottager Sende brev Slette brev og valgte mottagere Lese melding WinMed Allmenn Brukerhåndbok Indeks 19-7

10 Oversikt over knapper i bildet Svare på innkommende brev Arkivere innkommende brev Slette innkommende brev Bekrefte mottak av brev Regnskap 15-1 Strukturen i regnskapet Dagens regninger (Regningskort) Hva ønsker du å se i skjermbildet for Dagens regninger Vise informasjon for én dag eller alle dager Valget Alle/Kun utestående (regninger) Knappene og feltene i regningskortet Registrere giroinnbetaling Samleregning til RTV Kontroll av samleregning Lagre samleregning på diskett Oversikt over tidligere overføringer til trygdekontor Sende en tidligere samleregning en gang til Korrigert oppgjør Kassadagbok/periodeoppgjør Kassadagbok og periodeliste Menypunkter Purrerutiner Filtrere purrelisten Velg sortering Send purring på regninger Utskrift: Oversikt Purringer Utskrift giroregister Tidligere regninger Avkrysningsboksene i Sett filter til Innbetaling eller ettergiving Redigere regning Vise regning Skrive ut alle Hente regning på fakturanummer Regningsliste for pasient Autotakster Regningskort uten diagnose Vis slettede kort Betalingsterminal Utskrift av kassadagbok/periodeoppgjør Bruk av Windows 16-1 Tastaturet Windows-begreper Tittellinje Menylinje Hurtigtaster Rullefelter Alternativknapper Avkrysningsbokser Liste Nedtrekksfelt Trykknapper Utklippstavle Indeks Indeks WinMed Allmenn Brukerhåndbok

11 1 Hovedmenyen Hovedmenyens oppbygning Funksjonene i hovedmenyen Etter at du har gått gjennom innloggingsprosedyren, kommer du til hovedmenyen i WinMed. I hovedmenyen ligger de mest sentrale funksjonene tilgjengelig fra knapper. Fra menylinjens rullegardinlister ligger de resterende funksjonene (så valg som ikke ligger som knapper, ligger som valg i rullegardinlistene). Hovedmeny Videre i dette kapitlet beskrives kort de ulike funksjoner som er tilgjengelige fra Hovedmenyen. En mer utførlig beskrivelse av de enkelte funksjonene finner du i egne kapitler. WinMed Allmenn Brukerhåndbok Hovedmenyen 1-1

12 Hent Pasient Ctrl+H Denne funksjonen benyttes i alle deler av WinMed der du ønsker å søke etter og hente en pasient. Funksjonen kan startes med <Hent Pasient> eller fra Pasient i menylinjen og Hent Pasient i tilhørende rullegardinliste. Du har også muligheten til å få en oversikt over de pasientene du har vært inne på i dag, samt oversikt over pasientene i timeboken, ved å krysse av i avkryssingsboksene i Hent Pasientbildet. Dagens Pasienter Ctrl+O Du får en oversikt over de pasientene du har vært inne på i dag. Dette skjermbildet er identisk med det skjermbildet som er beskrevet over. Den lille forskjellen ligger i at det er avkrysset for Vis Dagens Pasienter. Du slipper altså å foreta et nytt søk. Funksjonen kan hentes fra knappen <Dagens Pas.> eller fra Pasient i menylinjen og deretter Dagens Pasienter i rullegardinlista. Timebok Ctrl+T Timeboken i WinMed hentes fra knappen <Timebok> eller fra Pasient i menylinjen og deretter Timebok i rullegardinlista. Timeboken viser alltid pålogget brukers timebok, men det er også mulig å se andre brukeres timebok. Det gjør du fra nedtrekksfeltet i overkant av selve avtalevinduet. Dette gjør du ved å bruke mus eller klikke F5. I nedtrekksfeltet er alle timebøker tilgjengelig. Faksresept Dette er en rutine for utskrift av resepter som er merket som telefaksresepter i reseptbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på <Faksresept> eller fra Resept i menylinjen og deretter Dagens Telefaksresepter i rullegardinlista. Telefonresept Dette er en rutine for utskrift av resepter som er merket som telefonresepter i reseptbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på <Telefonresept> eller klikker på Resept i menylinjen og deretter velger Dagens Telefonresepter i rullegardinlista. Dagens regningskort Dette er en kassefunksjon for ekspedisjonen. Rutinen gir oversikt over hva pasientene skal betale. Ekspedisjonen kan med denne rutinen registrere hva pasienten betaler. Videre er det mulig å skrive bank-/postgiro på restbeløpet (evt. hele beløpet). Giroer overføres automatisk til en egen oppfølgingsrutine hvor det senere kan skrives ut purringer. Dette skjermbildet hentes frem ved å klikke på <Regningskort> eller klikke på Regnskap i menylinjen og deretter velger Dagens Regninger i rullegardinlista. 1-2 Hovedmenyen WinMed Allmenn Brukerhåndbok

13 Laboratorie Ctrl+L Dette er arbeidsbildet for de som utfører analyser på legesenteret og skal skrive inn svar. Når legene rekvirerer lokale prøver, vil pasientens navn og hvilke analyser som er rekvirert vises i dette bildet. Svarene skrives direkte inn i skjermbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på Laboratorie eller klikke på Lab svar i menylinjen og deretter velger Laboratorie i rullegardinlista. Signere Lab.svar Ctrl+S Kun for leger. Funksjonen gir deg mulighet til å signere lokale prøvesvar. Denne funksjon er kun tilgjengelig hvis det i WinMed finnes usignerte prøvesvar. Funksjonen hentes ved å klikke på <Signere L.svar> eller klikke på Lab.svar i menylinjen og deretter velge Signere lokale prøvesvar i rullegardinlista. Prøvesvar Ctrl+E Dette er en rutine for manuell registrering av Cytologisvar, Epikrise, Røntgen, Mikrobiologi og evt. annet svar. Du registrerer prøvesvarene i skjermbildet du får opp ved å klikke på <Prøvesvar> eller på Lab.svar i menylinjen og deretter velge Svarrutine i rullegardinlista. Meldinger Ctrl+M Dette er en funksjon for å lese aktive meldinger. Skjermbildet for disse funksjonene får du frem ved å klikke på <Meldinger> eller fra Pasient i menylinjen og deretter velger Les aktive meldinger i rullegardinlista. Meldinger kan sendes til den enkelte bruker eller til samtlige brukere av systemet. Ny Bruker Ctrl+B Ved å klikke <Ny bruker> får du mulighet til å arbeide i WinMed registrert som en annen bruker. Du velger aktuell lege, medhjelper eller sekretær i nedtrekksfeltet og skriver inn passordet til vedkommende i loggin bildet. Det er også mulig å komme til dette skjermbildet ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter velge Ny Bruker i rullegardinlista. Adresseregister Ctrl+A Ved levering av systemet inneholder adresseregisteret alle norske sykehus og apotek. Nye adresser kan registreres under gruppene: Sykehus, Apotek, Spesialister, Andre Leger, Annet og Egne adresser. Informasjonen i adresseregisteret kan hentes frem og benyttes under utskrift av henvisning, brev, telefonresept og telefaksresept. Funksjonen hentes med <Adresseregister> eller fra Adr.Register i menylinjen og Adresseregister (Ctrl+A) i rullegardinlista. WinMed Allmenn Brukerhåndbok Hovedmenyen 1-3

14 Oppsett Ctrl+O Oppsettfunksjonene i WinMed gir deg muligheten til å skreddersy systemet til den enkelte bruker og arbeidsstasjon ved ditt legesenter (slik at det daglige arbeid går effektivt og sikkert). Innstillingene kan til enhver tid endres. Funksjonene velges fra rullegardinlista under Oppsett i menylinjen eller hentes frem via <Oppsett> i Hovedmenyen. Post Ved hjelp av denne rutinen kan du sende post til de andre brukerne i nettverket. Post kan sendes som Vanlig, Haster og Rekommandert. Funksjonen kan kun hentes fra Post i menylinjen eller du vil få beskjed om at det finnes post til deg når du logger deg inn i WinMed. Statistikk WinMed kjører statistikk på følgende områder: Diagnoser Resept Sykmelding Kontakttype Tidsforbruk Pasientpopulasjon MSIS Funksjonen kan kun hentes fra Statistikk i menylinjen. NB! For videre statistikk henviser vi til WinMed Statistikk (eget statistikkprogram). Regnskap Fra Regnskap i menylinjen finnes muligheter for oppfølging, korrigering og utrapportering av regnskapsdata. Følgende valg er tilgjengelige: Dagens regningskort. Registrere giroinnbetaling. Samleregning til RTV. Kassadagbok/periodeliste. Purrerutiner. Utskrift giroregister. Tidligere regninger. (her er det mulig å velge ut regningskort etter kriterier som settes av bruker i skjermbildet). Kun for leger. Hente regningskort ved angivelse av fakturanummer. Brukes også ved å hente fram regningskort som er avvist av Trygdekontoret. Utlisting av regninger på spesifikk pasient. Autotakster (registrert via rekvirerte prøver og utskriving av skjema). Vise regninger uten diagnose. 1-4 Hovedmenyen WinMed Allmenn Brukerhåndbok

15 Vis slettede kort Avslutt Med denne knappen avslutter du WinMed. Før du kommer ut av programmet får du et varsel dersom det ligger aktive meldinger, pasienter på Hold som utgår samme dato, Legeerklæring (tidl. SM II), usendte faksresepter, usignerte prøvesvar eller ulest post i systemet. WinMed Allmenn Brukerhåndbok Hovedmenyen 1-5

16

17 Oppsett Innhold Oppsettfunksjonene i WinMed gir stor fleksibilitet med hensyn til den profil du vil at systemet skal ha under det daglige arbeid. Enkelte av disse opsjonene vil bli satt i forbindelse med installasjon av systemet, men du kan endre oppsettet når som helst senere. Oppsettfunksjonene i WinMed kan hentes fra Oppsett i menylinjen, eller ved å klikke <Oppsett>. Skjermbilde for valg av oppsettfunksjon Brukerinformasjon I brukerinformasjonen registreres personalia på brukeren. Visse deler av brukerinformasjonen må registreres via ADMIN-programmet i WinMed. Notat I notatoppsettet kan du bestemme hva WinMed automatisk skal inkludere i et pasientnotat. Punkter som kan inkluderes er: konsultasjonstype, diagnose, reseptinformasjon, rekvirerte prøver, sykmeldingsinformasjon, skjema, henvisninger og brev. Diagnoser I diagnoseoppsettet kan nye diagnoser defineres med beskrivende navn. Nye diagnoser må knyttes til en eksisterende ICPC-kode. Egendefinerte diagnoser kan lagres som private eller som globale (for alle brukere). WinMed Allmenn Brukerhåndbok Oppsett 1-7

18 ICD 10 Man kan nå benytte både ICPC og ICD 10 diagnoser. Fra Oppsett -> Brukerinformasjon kan man definere det diagnosekodeverket man ønsker å bruke som standard. Standardbrev I oppsett standardbrev er det mulig å registrere eller endre standardtekster som brukes ved utskrift av brev til pasienter (fra pasientmenyen), angående pasienter, innkallingsbrev og informasjonsbrev. Skifte Passord Denne funksjonen gir deg mulighet til å definere et nytt passord ved innlogging i WinMed. Dette kan være nødvendig hvis passordet er blitt kjent for andre personer. Importere listepasient Her kan du importere diskett, fra RTV, med oversikt over listepasienter. Resept I dette skjermbildet setter du ønskete innstillinger for resept. Skrivere Funksjonen gir adgang til å knytte rapporter/skjemaer i systemet til en spesifikk skriver. Det kan for eksempel være ønskelig å skrive ut alle henvisninger på en laserskriver i ekspedisjonen, mens resepter og skjemaer skrives ut på en matriseskriver inne hos legen. Regnskap I dette oppsettet kan du blant annet stille opp en del parametere i forbindelse med pasientens regningskort; om konsultasjonstakst skal registreres automatisk, om en fast egenandel skal settes på regningskortet ved vanlig konsultasjon, og eventuelt størrelsen på denne. Videre kan du velge hvorvidt det skal avmerkes betalingsmåte på regningene, og også om det skal markeres at legen er spesialist 1-8 Oppsett WinMed Allmenn Brukerhåndbok

19 i allmennmedisin. Du kan avmerke det du ønsker skal være med på en samleregning til RTV, og endelig kan du velge om du vil bruke ferdigtrykte giroer eller ikke. Takster I WinMed kan man definere sine egne samletakster/takstalias. Disse samletakstene gis beskrivende navn, og knyttes til takstene fra takstheftet. I ADMIN programmet defineres de samletakster/takstalias som skal være felles for alle brukere. Disse samletakster eller takstalias kan benyttes ved registrering av takster i regningskortbildet, på lik linje med alle takster i henhold til takstheftet. Timebok I oppsettet av timebok definerer legen hvordan timeoppsettet skal være for valgt periode. Perioden defineres etter eget ønske. Brukerinformasjon Bildet som viser brukerinformasjon hentes ved å klikke <Brukerinformasjon> i oppsettbilde, eller ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter klikke på Brukerinformasjon i rullegardinlista. Skjermbilde for brukerinformasjon Enkelte av feltene i brukerinformasjons bildet kan ikke endres. Disse har grå bakgrunn i bildet. Dette er felter som må oppdateres via ADMIN programmet. Felt som kan endres: Helsepersonellnummer Tittel Spesialitet Telefon (arbeid/privat/faks) Sted (legesenter) Adresse WinMed Allmenn Brukerhåndbok Oppsett 1-9

20 Postnummer Bank-/Postgirokontonummer Ønsket diagnosekodeverk Avkryssingsboksene i skjermbildet Spørre om konsultasjonstype ved valg av pasient Du kan velge om du ønsker at skjermbildet for valg av konsultasjonstype skal komme før du kommer inn i journalbildet til pasienten. Du velger konsultasjonstypen etter du har skrevet notatet dersom du velger å krysse av for dette valget. Spørre om lege ved henting av pasient (for medarbeidere Dersom en medhjelper setter kryss her vil WinMed alltid spørre om hvilken lege som skal benyttes når man henter en pasient i Pasientbildet. Ikke spør om utskrift OK Dersom man setter kryss her vil WinMed ikke spørre om utskrift var ok etter utskrift av skjema. Diagnosekodeverk Her velges det diagnosekodeverk som skal benyttes som standard. Man kan velge mellom ICPC og ICD 10. Det kodeverket man har valgt vil være standard for de søk/oppslag man gjør på diagnoser i pasientjournalen. Valget kan overstyres fra Diagnosebildet. La andre brukere benytte min bruker-id uten passord Brukere, som er satt opp som leger i systemet vil ved å krysse av for dette valget kunne benytte systemet med en annen leges bruker-id uten at vedkommende behøver å logge seg inn med passord. Bruke privat medikamentliste Dette vil si at du i tillegg til varekatalogen kan etablere din egen private medikamentliste. Denne er synlig kun for legen som lager denne lista, den er altså brukeravhengig. Skifte passord Du kommer til skjermbildet for passord ved å klikke på <Skifte passord> i oppsettbildet, eller ved klikke på Oppsett fra menylinjen og velge Skifte passord fra rullegardinlista Oppsett WinMed Allmenn Brukerhåndbok

21 Endre Passord For å skifte passord må gammelt og nytt passord oppgis. Passordet kan maksimalt være 12 tegn langt. Det nye passordet kan ikke være likt det gamle. Feltet Bekreft nytt passord må fylles ut med det nye passordet av sikkerhetsmessige grunner. Passordet kan inneholde bokstaver og tall. Det kan ikke inneholde spesialtegn (+, -, \, & o.l.) eller blanke tegn (mellomrom). Klikk <Ok> når alle feltene er fylt ut. WinMed kvitterer med å gi melding dersom det inntastede passordet ikke oppfyller kravene. Klikk <Avbryt> for å angre handlingen. Gammelt passord må være tastet inn før du kan bevege markør til nytt passord. Klikk linjeskift eller tabulatortasten for å gå fra et felt til et annet. Notat Dette skjermbildet er delt i to; Kopiere til notat og Diverse. I feltet Kopiere til notat setter du kryss for hva DU ønsker å se i pasientjournalen. Hvert av alternativene er valg du krysser av for å få med inn i journalen. I eksemplet under vises en journal der det er rekvirert prøver, foreskrevet resepter og skrevet ut en sykmelding. Disse alternativene er det krysset av for i Notat: WinMed Allmenn Brukerhåndbok Oppsett 1-11

22 I feltet Diverse definerer du ulike valg du ønsker å ha med i journalnotatet til pasienten. Erfaring viser at mange velger å krysse av for Jeg vil se både dagens og tidligere notater i Pasientbildet (journalen) og Alltid vis journal på denne maskinen. Men dette er valg som gjelder for den enkelte bruker og vil derfor avhenge av brukerens eget ønske for hvordan WinMed skal fungere. Innholdet i valgene under Diverse 1. Jeg vil se både dagens og tidligere notater i Pasientbildet (journalen): Skjermbildet todeles der du ser dagens notat og tidligere notat i separate vindu. Gir deg muligheten til å ta kopier fra tidligere notat og sette disse inn i dagens på en enkel og effektiv måte. 2. Vis Oversiktsbildet ved henting av pasient: I det du henter inn en pasient, så vil dette valget først føre deg inn i oversiktsbildet (familie og sosialt) for så å gå direkte inn i journalbildet. 3. Vis Visuell journal ved henting av pasient: I det du henter inn en pasient, så vil dette valget først føre deg inn i den visuelle journalen, for så å gå direkte inn i journalbildet. 4. Alltid vis journal på denne maskinen: Dette valget gjelder kun for medhjelpere og fører til at brukeren får se innholdet i journalen i det vedkommende klikker seg inn. Det vil si at avkryssingsboksen Ikke vis journal i journalbildet står uavkrysset. Du kan i journalbildet velge å krysse av for Ikke vis journal. Skjermbildet vil da tømmes for innhold. Dette valget er særlig aktuelt for medhjelpere som jobber i resepsjoner der det er uvedkommende som går forbi skjermen. 5. Tillat bruk av Tab-tasten i notatfeltet: Dette valget gir deg muligheten til å benytte Tab-tasten i notatfeltet. Det vil si at du bruker denne tasten på samme måte som i et tekstbehandlingsprogram. Skrus dette valget av, så vil Tabtasten føre deg videre til andre felt i journalbildet (som ellers i WinMed) Oppsett WinMed Allmenn Brukerhåndbok

WinMed en grunninnføring for turnusleger

WinMed en grunninnføring for turnusleger WinMed en grunninnføring for turnusleger En basal innføring... 1 Åpningsbildet... 1 Hente pasient... 2 Pasientbildet... 3 Notat... 3 Regnskap... 4 Sykemeldinger... 5 Henvisninger... 6 Resepter... 6 Diagnoser...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Pasient-/Ordre - Timebok for Ortopediske Verksteder

Pasient-/Ordre - Timebok for Ortopediske Verksteder CSC Ortopedi Pasient-/Ordre - Timebok for Ortopediske Verksteder BRUKERVEILEDNING VERSJON PASIENT ORDRESYSTEM : 4.7.5-15.02.2012 VERSJON RAPPORTMODUL : 5.5-13.02.2012 CSC ORTOPEDI Pasient /Ordresystem

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer