WinMed en grunninnføring for turnusleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WinMed en grunninnføring for turnusleger"

Transkript

1 WinMed en grunninnføring for turnusleger En basal innføring... 1 Åpningsbildet... 1 Hente pasient... 2 Pasientbildet... 3 Notat... 3 Regnskap... 4 Sykemeldinger... 5 Henvisninger... 6 Resepter... 6 Diagnoser... 7 Samleregning til Folketrygden... 7 Om søkefunksjonene i WinMed En basal innføring I denne orienteringa bruker seg både uttrykket Enter og linjeskift som synonymer. Generelt om WinMed: a) Symbolet av en halvåpen dør i blått, er symbolet for å gå ut av skjermbildet. b) Datofelt overalt i WinMed: Når du står i datofeltet med markøren, får du dagens dato ved å trykke d. Ved å trykke - og +, går du en dag bakover eller en dag framover. Ved å taste k får du opp en kalender som du kan bla deg gjennom f.eks. ved piltaster. c) For å redusere bruk av mus, bruk Alt+underskrevet bokstav i menuene (for øvrig en funksjon som man finner i alle Windows-programmer). d) I rullegardinmenyene står shortcuts til høyre i menyen. (også en normal Windowsfunksjon) I åpningsbildet kan du f.eks. taste Alt+p. Da ser du at tastekommandoen for å få opp timebok er Ctrl+t. e) Når du har lært grunnfunksjonene i programmene, kan du hente fram de fleste rullegardinmenyene for å lære mer om mulighetene med programmet. f) Ctrl+a adresseregister. Kan også åpnes når man står inne på pasientbildet. Ved å krysse av i søk i alle grupper, dekker du alle gruppene. Merk at du kan velge påskrift på konvolutt fra rullegardinmeny. Åpningsbildet Knappene inneholder stort sett det samme som rullegardinmenyen på rekken øverst. Den aktive knapp har en svart firkant rundt seg. Kan bruke TAB-tast til å flytte deg mellom knappene (samt kombinasjon Shift-TAB). Under knappene står de tilsvarende tastekombinasjonene. Viktigste du skal se på nå Ctrl+h Ctrl+d Ctrl+t Ctrl+o En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 1 av 8

2 Først skal vi se på Ctrl+o = oppsett. Dette som vi skriver her, er kun anbefalinger. Hvis du synes det er greiere med andre innstillinger, velger du naturligvis disse. 1. Gå på brukerinfo. Stemmer info. Legg inn bankkontonummer, det er nok du legger inn bankgiro-feltet. Helsepersonellnummer? Hvis du ikke har d-nummer nå, MÅ du huske å legge inn dette før du slutter på kontoret av hensyn til oppgjør med Folketrygden. 2. Anbefaler å krysse av for alle rubrikker unntatt kortversjon av sykemelding 1 (2. kolonne øverst) 3. Oppsett notat: Øvre 8 bokser (kopier til notat): kan gjerne sette kryss i alle rubrikker. Diverse: kryss i 1, 5 og 6, ev. 8 (men da kommer også dagens notat til reiserekvisisjon kan ev. stryke ut før utskrift) 4. Skrivere: Hvis pc en er koblet til Laserskriver, anbefales følgende utskrifter til Laser: brev henvisning telefaksresept grafikk og KBS/DUR. Husk kryss til ruten Reset til Standardskriver etter hver utskrift Hvis problem med at utskriften kommer helt feil på skjemaet, kan du klikke på aktuelle knapp til venstre, f.eks. skjema og forandre knappene i nedre h. hjørne: f.eks. forandre fra alltid til aldri. Husk at når du er inne på den aktuelle utskriftjobben, kan du nesten alltid omgjøre default-valget av skriver. 5. Regnskap. Kryss i øverste to ruter + : aktiv bekreftelse på ubet.. + tillate regningskort + avslutte regningskort + legg på girogebyr + sette minutter til 0 6. Resept. Gå først inn på rullegardinmenyen Resept. Velg Oppsett. Du kan gjerne krysse av alle rubrikkene i v. kolonne unntatt nederste boks Skriv følgende... Høyre kolonne sette kryss i valg to Først i Med. liste, deretter... I øvre h. hjørne, er det en rullegardinmeny Resept skal til. Hvis du krysser av for papir, vil førstevalg være papirresept når du skal skrive ut en resept. Noen kontorer skriver helst ut telefaksresept. Da er det lurt å velge telefaks. Sett kryss i ruten Påskrift om generisk bytte slik at du slipper masse med telefoner fra apotek om det er ok å ta billigste synonympreparat. Hente pasient a) Når du står på åpningsbildet, er det vanligvis nok å taste Enter eller Ctrl+d.. Kan bruke fødselsdato etternavn fornavn med et mellomrom. I WinMed går det an å skrive f.eks. to første bokstaver i etternavn og to første i fornavn. Fordelen med det er at man ikke trenger å vite den eksakte stavemåten på pasientene. b) Timebok Ctrl+t. Når du får timeboken opp, kan du bruke piltastene for å navigere deg nedover og så dobbeltklikke på riktig pasient. Eller bruke musa og dobbeltsklikke eller taste Enter. 90% av de funksjonene du trenger, finner du under rullegardinmenyen Timebok. Mange av de samme funksjoner, kan du utløse ved å trykke diverse knapper (slette time, slette avtale). Ved å taste insert-tasten, kan du sette inn ny time, f.eks. nyttig når pasienten ringer og du vil se på pasienten senere på dagen eller kvelden. Funksjoner du må merke deg: endre avtalekommentar, bytte/flytte time, vis telefonnummer, velg ny timebok=f5. Ctrl+n fører deg til neste dag, Ctrl+f til forrige dag. Merk knappen under kalender kalt I dag (alternativt Ctrl+home). Ved å trykke på kalender, kommer du også til riktig dag. Ved å trykke den 2. store knappen i v. øvre hjørnet, får du oversikt over hele uka. Den 5. store knappen som det står pas på, viser pasientens neste avtalte time. Ctrl+g fører deg til en bestemt dato. c) Merk at når du henter pasient, genereres det automatisk et regningskort ved å registrere konsultasjonstype (forutsetter at du har krysset i første rute i En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 2 av 8

3 Pasientbildet oppsett/brukerinformasjon). Når du får opp dialogboksen konsultasjonstype ved henting av pasient, kan du sette et kryss i nederste rute når du begynner på legevakt. Da vil takst 6k automatisk tillegges regningskortet. Når du avsluter legevakt, fjerner du krysset. Notat Når du nå står inn på pasient, bør du klikke på alle de store knappene for å se hva de står for. F.eks. den store knappen øverst til venstre, bruker du når du skal starte et notat eller rett og slett tast Ctrl+n. Rullegardinmenyen inneholder stort sett de samme opsjoner. Noen småknep. Ny pasient uten å gå ut av skjermbildet: Ctrl+h. Til timebok: Ctrl+t osv. Se på rullegardinmeny for Journal. Utskrift er nyttig hvis du f.eks. skal ta utskrift av dagens notat til pasient eller hjemmesykepleien. Velg utskrift og så dagens notat. Skjema a) Husk hvert valg fører til flere alternativer. F.eks. røntgen lar deg velge mellom skjemaer til 2-3 sykehus. b) Når du får opp labskjemaer, bør du sette inn en kode første gang du bruker dette skjemaet (spør medarbeider eller se Laboratoriemedisin) slik at du får labsvar rett inn i datajournalen via modem. c) Under skjema ligger blant annet MADRS til diagnostikk ved demens. Ved bruk av dette skjemaet, kommer taksten for undersøkelsen inn automatisk. d) Henvisning: lettest å bruke Korr -rullegardinmeny. e) Legg merke til André skjema. Du får en rekke skjemaer. Rekvisisjon transport har du antagelig bruk for flere ganger for dagen. Når du går inn på gruppen Folketrygden, får du opp flere titalls skjemaer. Les langsomt gjennom opsjonene der. Legg merke til at Folketrygdens skjemaer har en liten kode i nederste v. hjørne. Tilsvarende kode finner du på det h. vinduet, f.eks. RTV Prøver Ctrl+b: du får en oversikt over tidligere blodtrykk hvis de faste legene på kontoret har brukt denne funksjonen for å registrere blodtrykket. Korrespondanse (Korr) Hvis kontoret bruker en såkalt ny henvisningsrubrikk, taster du n og gå inn på menyen på nytt. Da ser du at haken står der. Du kan også skrive brev til pasienten, skrive på konvolutt. Under korrespondanselogg ligger det meste av tidligere henvisninger på pasienten. Regnskap For å hente en tidligere regning: a) Utestående fordring b) Vis alle regninger c) Bruk musa på ønsket regning og trykk på knappen hent kort. Merk knappen innbetaling og giro innbetaling. En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 3 av 8

4 d) Registrere telefonkonsultasjon (1bd) Ctrl+spacebar) Oversiktbilde Du bør ha det som vane at du titter på dette før pasienten kommer inn. Du har du allerede fått vital info om pasienten forutsatt at de faste legene har oppdatert informasjonen. Det er god regel at alle legene fortløpende oppdaterer denne info, f.eks. ved at nye sykdommer registrert. Regnskap Ctrl+k. Det kan være lurt å lese gjennom det som står under Hjelpmenyen. Dette er overkommelig. Se første gjennom rullegardinmenyene. De to viktigste er Regning og Oppsett. Oppsettmenyen: Gir deg innholdet i kortkommandoene Ctrl+a, Ctrl+g, Ctrl+z, Ctrl+l. Ctrl+k er nyttig for å veksle mellom konsultasjon og ikke konsultasjon. Prøv dette når du har skrevet inn en konsultasjon, da skjønner du det lettere. Legg merke til Takshefte og mulighetene det gir for søk etc. Innskrivingsfelt: Der skrives inn takstene. Legg merke til at når du går inn på en pasient og du registrere kontakttype (telefon, konsultasjon, sykebesøk etc), kommer takstene automatisk inn. Dessuten skal også laboratorietakstene komme automatisk inn som f.eks. crp og utskrivning av skjemaer, f.eks. klinisk-kjemisk/mikrobilogi-skjema. Hvis ikke vil du gå glipp av mange takster da medarbeiderne gjør ting som du ikke vet om. Hvis du skriver ti-klokkeslett, forandrer du klokkeslett på en lett måte. Det samme datoen ved å skrive da-aktuelle dato, f.eks. da12. Kontaktform: Ved å sette riktig kryss, justeres også takstene, f.eks. takster som går på dag og kveld. Takst 21a og 21b trenger du ikke å forholde deg til i WinMed fordi du kun skriver hvor mange påbegynte halvtimer du har på sykebesøk. Hvis du setter kryss i ruten legevakt, kommer takst 6k automatisk inn og vil gjøre det for hver kontakt inntil du lager et regningskort der du aktivt sletter 6k. Merknad. Her kan du f.eks. grunngi hvorfor pasienten ikke skal betale egenandel eller hvorfor du brukte svært lang tid på pasienten. Regningsgruppe. Trykk på den for å velge annen regningsgruppe, f.eks. ambulanse, kommunale institusjoner. Dette varierer fra kontor til kontor hvordan man bruker denne. For konsultasjoner og sykebesøk som går på Folketrygden, er standarden Ugrupperte regninger. For regninger for besøk på institusjoner, er det egen gruppekode som f.eks. institusjon eller x kommune. Refusjon egenandel: Se på opsjonene der. Velg annet f.eks. ved besøk på institusjon eller ved større ulykker/dødsfall. Tid medgått: I blått i øvre h. gjøren. Viser tiden fra du hentet pasienten og til dette øyeblikket. Nyttig m.h.t. til bruk av tidstakst. Hvis du er innom en annen pasient, stanser klokken og fortsetter der du slapp siste gang. Tid medgått vil ikke kopieres til diskett som sendes Trygdekontoret. 2fk. Aktiveres ved Ctrl+l eller fra oppsettmenyen. Den aktiveres kun hvis knappen for natt er aktivfert. Reisetillegg. Kan skrives inn fra innskrivningsfeltet ved å angi rex hvor x er antall reisetillegg i halve timer. kmx gir antall kilometer ved bruk av egen bil eller leiebil. Man slipper da musen for å skrive inn ønsket verdier. Følgende koder kan brukes i innskrivningsfeltet: Kode rex Forklaring Setter antall reisetillegg. En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 4 av 8

5 daxx Forandrer dato, f.eks. hvis du skriver regningskort på sykebesøk kvelden før. da ddmmåååå dato ddmmåååå Endrer datoen for regningen. da setter datoen til Tixxel. Tid ttmm Setter klokkeslett for regningen.ti14 setter klokken til 14. Kmxx Setter ant. Km med egen bil Km 11 setter ant km egen bil til 11 Na el. Natt Slår av og på bryteren for natt/kveld Fr el. frikort Setter refusjon til frikort Yr el. yrkesskade Setter refusjon til yrkesskade/militær Sv el. svangerskap Setter refusjon til svangerskap Kr el. krigsskade Setter refusjon til krigsskade An el. annet Setter refusjon til annet E Setter markøren i egenandelsfeltet T Setter marøren i tilleggshonorarfeltet F Setter markøren i forbruksmateriellfeltet Spesielt vedr. 2fk Se kommentarer til denne taksten i taksheftet. 1. Når du henter pasient eller regnskap, skal du ikke registrere kontakttype i dialogboksen Konsultasjonstype. 2. Når du kommer inn i pasientregnskap, går du på Oppsett. Velg 1. konsultasjon på legevakt. 3. Registrere kveldstakst hvis det ikke allerede er gjort. Skriv inn takst 2fk i Innskrivningsfelt samt tidstakster. Registrere reisetillegg og ev. antall km egen bil. 4. Registrer Legevakt. La markøren stå i Innskrivningsfeltet. Tast ctrl-k. Da skal takst 6 k legges til. Korrigere/fjerne feil takster. Du har skrevet inn feil takst/forkert takst: Uthev taksten med musen og trykk på knappen Fjern takst. Ofte er det lettere å makulere kortet ved å bruke kommandoen ctrl-m og deretter lage et nytt regningskort. Giro. For å lage en giro (som sekretær gjør i kontortid), taster du ctrl-g. Hvis det er annen betaler enn pasienten (f.eks. sosialkontor), trykker du ***** Sykemeldinger Hurtigtast: Ctrl+s. Se på mulighetene som rullegardinmenyene gir (Sykemelding, Utskrift, Avbryt). Knappen Legeerklæring gir skjemaene som man bruker ved oppfølgning av sykemeldinger. Husk at overalt i WinMed, gir knappen zoom fulltekstbilder av felt som blir fylt med tekst. Ved utskrivning av sykemeldinger er kalenderfunksjonen særdeles nyttig (trykk k eller d, se første side) når markøren står i et datofelt. Legg merke til hurtigtastene Alt+1 osv for å komme til nye deler av sykemelding. Alt+u gir utskrift. Hvis du skal skrive en legeerklæring til Folketrygden, sykemelding 2 eller f.eks. søknad om rehabilitering: 1. Gå inn i sykemeldingsmodulen. 2. Velg tidligere erklæring. 3. Kopier til skjema. Dermed sparer du å gjenta det som er skrevet i tidligere erklæringer. Men husk å redigere feltene slik at de er oppdatert! En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 5 av 8

6 Henvisninger På de fleste legekontorer, velger man å skrive ut fra Korr. Bestem om du skal bruke ny eller vanlig henvisningsblankett. Ved å klikke på denne, forsvinner rullegardinen og du må gå inn på nytt for å fortsette. Det anbefales sterkt at teksten under aktuelt, skrives som dagens notat. Dette gjør det lettere å bruke samme teksten til f.eks. en røntgenhenvisning. Dessuten blir det lettere å lese journalen senere for å se kort hva den egentlige problemstillingen var. Videre (obs kan variere fra kontor til kontor) a) Skriv ny Henvisning b) Normalt velges nå Kopier ALT. Da kommer sosialt, tidligere sykdommer, faste medisiner etc. med i henvisningen. Hvis du allerede har valgt diagnose, kommer denne automatisk med. Hvis ikke kan du taste Diagnoser. c) OK. Nå kommer du til bildet som gir deg mulighet for utskrift. Klikk på Utskrift. d) Velg riktig sykehus og deretter avdeling. e) Legg merke til Valgt skriver. Du kan nå velge en annen hvis du ønsker det. Spør på kontoret vedr. bruk av eventuell laserskriver. f) Ved å trykke på skjermsymbolet nederst midt på, får du forhåndsvisning. g) Etter utskrift, kan du velge konvoluttpåskrift. Resepter Ctrl+r. Gå nå til Faste medisiner. Merk hurtigfunksjonen Ctrl+f. Sette gjerne kryss i boksen Vis kun fast medisin og Autosøk midt på skjermbildet. Når du kommer inn på bildet, vil markøren stå i feltet Medikament. Da er det bare å søke. Refusjonspunkt: ta en titt på de blå sidene i Felleskatologen for å bli kjent med de mest aktuelle punkt som 2 (lungesykdommer), 5 (diabetes), 12 (kardiologi), 18 (psykiatri) og 31 (dermatalogi). Når du skriver på refusjonspunkt, skrives resepten automatisk ut på blå resept -blankett. Registrering av resept. 1. Stå inn på reseptmodulen. 2. Sørg for at det er riktig valg nederst til v. i bildet Resepten skal til. 3. Et klikk av en tidligere resept/fast medisin, viser reseptinnholdet til reseptbildet. Resepten kan nå endres for den sendes videre til utskrift. 4. Dobbel klikk eller Enter sendes resepten rett til utskrift eller til telefax. 5. Dersom man endrer en fast medisin før utskrift, vil man få opp et spørsmål om registeret over faste medisiner skal oppdateres. Når pasienten settes på fast medisin, må du huske på å krysse av i boksen Fast medisin. Når man bestiller medisinen, vil medisinen bli lagt til i faste medisiner. Hvis du bare skal registrere nye faste medisiner, gjøres det enklest når du er inne på funksjonen faste medisiner. Utskrift: klikk Ok. Når du ha valgt ønskete medisiner, trykker du på Utskrift. Legg merke til at du får beskjed om hvilken type resept du skal sette i skriveren, se den blå tittellinja eller teksten i blått nederst i dialogboksen. Telefaks: klikk Telefaksresept. Utskrift av disse foretas normalt fra ekspedisjonen eller fra ditt åpningsbildet med Ctrl+f. En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 6 av 8

7 Diagnoser Hurtigtast etter at du kommer inn på diagnosebildet (Ctrl+d): Tidlgere diagnoser: Alt+T. Kortliste: Alt+k Knappen Tidligere medisiner: Legg merke til at hvis du krysser i for Ikke repeterende, får du gjerne en bedre overiskt. En tidligere brukt medisin, kan du nå registrere som Fast medisin. Dessuten kan du finne mengden av foreskrevet medisin ved å taste på knappen Sum. Samleregning til Folketrygden Siste dag i måned eller ved avslutning av arbeidsperioden, skal du sende samleregning til Folketrygden. 1. Stå på startmenyen, gå til rullegardinmeny Regnskap, velg Samleregning til RTV. 2. Regningstype står default på vanlig. Skriv inn perioden. Trykk tabulatorknappen en gang og velg knappen Kontroll. Maskinen vil starte kontroll av alle regningskort i perioden unntatt for legevakt 3. Kjør samme rutinen for Legevakt. 4. Nå er du klar for utskrift av regningskortene. Følg samme rutine, men velg under Regningsgruppe Alle ugrupperte regninger. Ellers tar du med kortene som skal sendes for ambulansetransport. 5. Kryss av for Papirkopi hvis du også ønsker papirutskrift. Dette er meget nyttig hvis du får avvist regninger etter at du har sluttet på kontoret slik at du lett kan skrive et korrigert kort til Trygdekontoret. 6. Trykk så knappen Lag samleregning 7. Sett inn Samleregning i skriveren, RTV-blankett Sørg for at du vet hvor du finner denne hvis du skal avslutte regnskap utenom kontortid. Om søkefunksjonene i WinMed. Dette trenger du ikke å se på første dagen. Noe av det nyttigste ved edb, er jo mulighetene av å søke. I mange av skjermbildene i WinMed er det mulig å oppgi et søkebegrep for å finne bestemte poster i et register. Eksempler på hvor du kan angi søkebegrep er i adresseregister, medikamentregister, arbeidsgiverregister, diagnoseregister, hente pasient m.m. Søkefunksjonen i WinMed er konstruert slik at den skal følge de samme regler for oppsett av søkebegrep alle steder hvor funksjonen er tilgjengelig. Reglene er som følger: a) Oppgis 1, 2 eller 3 tegn i søkebegrepet, finner WinMed alle poster som starter med disse tegnene. b) Oppgis 4 eller flere tegn i søkebegrepet, finner WinMed alle poster som inneholder disse tegnene uansett hvor i navnet. OBS: Avviket fra denne regel er søkefunksjonen for pasient. Videre beskrives eksempler for søk på diagnose (som følger ordinære søkeregler), og søk på pasient (som er avviket fra regelen). En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 7 av 8

8 Eksempel på oppsett med ordinære søkeregler I eksemplet under vises oppsett av søk på diagnose. Dette eksemplet viser oppsett av søkebegrep etter ordinære regler i WinMed. I diagnosebildet i WinMed (Ctrl+d når du er inne på pasientbildet) finnes et innskrivningsfelt (Søketekst) for oppsett av søkebegrep på diagnose. Eksempel 1 :Skriv inn f.eks Uri i innskrivningsfeltet og trykk Enter. WinMed vil nå søke i diagnoseregisteret etter alle diagnoser som begynner på Uri og presentere disse diagnosene i skjermbilde. Eksempel 2: Skriv nå inn Urin i innskrivningsfeltet og trykk linjeskift. WinMed vil nå søke i diagnoseregisteret etter alle diagnoser som inneholder ordet Urin et eller annet sted i diagnosenavnet og presentere disse diagnoser i et eget skjermbilde. Søk på pasientnavn : I bildet Hent Pasient er det mulig å angi navn eller deler av navn for søk på pasient. I dette bildet følges ikke ordinære søkeregler. I det følgende vises 5 eksempler på hvordan søkebegrep kan settes opp. 1) Jeg ønsker å søke etter en pasient med navn Per Andersen. Søket kan oppgis på den tungvinte måten ved at man oppgir hele navnet som Andersen Per 2) En lettere måte er å oppgi søket som f.eks. And P (med blank mellom). WinMed vil da hente ut alle pasienter med etternavn som begynner på And og fornavn som begynner på P. 3) Jeg vil vise alle pasienter som inneholder son etter eller annet sted i etternavnet. Fremgangsmåten for å gjøre dette er å skrive inn %son i navnefeltet (% tegnet er wild card). WinMed henter da alle navn som inneholder bokstavene son ett eller annet sted i etternavnet. 4) Hvis jeg vet at navnet inneholder bokstaven S etterfulgt av bokstaven U et eller annet sted i etternavnet, oppgis dette som: s%u 5) En annen mulighet er å bruke wildcardet _ (= underscore). Dette hentes frem ved å trykke Shift og minustegn samtidig. Tegnet erstatter kun ett tegn i søket. Fremgangsmåten er som følger: Jeg ønsker å hente frem alle etternavn som starter på bokstaven A. Den neste bokstaven kan være hvilken som helst bokstav. Bokstav nummer tre skal være bokstaven R. Søkebegrepet i dette tilfelle gjelder hvor som helst i navnet. Dette oppgis som a_r. Resultatet vil f.eks være: Abrahamsen. WinMed har her funnet match på søkebegrepet via delteksten Abr. ver Bjarne Storset En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 8 av 8

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet).

Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). Messias: Førsteside 1 Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). For å søke direkte på ord, gjør følgende: Klikk i boksen

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!!

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!! Kom i gang med Noklus Diabetes Velkommen til Noklus Diabetes Noklus Diabetes er et fagsystem basert på standardiserte skjema. Hvert skjema er tilknyttet en bestemt pasientkontakt. Programmet gir også muligheter

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer