WinMed en grunninnføring for turnusleger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WinMed en grunninnføring for turnusleger"

Transkript

1 WinMed en grunninnføring for turnusleger En basal innføring... 1 Åpningsbildet... 1 Hente pasient... 2 Pasientbildet... 3 Notat... 3 Regnskap... 4 Sykemeldinger... 5 Henvisninger... 6 Resepter... 6 Diagnoser... 7 Samleregning til Folketrygden... 7 Om søkefunksjonene i WinMed En basal innføring I denne orienteringa bruker seg både uttrykket Enter og linjeskift som synonymer. Generelt om WinMed: a) Symbolet av en halvåpen dør i blått, er symbolet for å gå ut av skjermbildet. b) Datofelt overalt i WinMed: Når du står i datofeltet med markøren, får du dagens dato ved å trykke d. Ved å trykke - og +, går du en dag bakover eller en dag framover. Ved å taste k får du opp en kalender som du kan bla deg gjennom f.eks. ved piltaster. c) For å redusere bruk av mus, bruk Alt+underskrevet bokstav i menuene (for øvrig en funksjon som man finner i alle Windows-programmer). d) I rullegardinmenyene står shortcuts til høyre i menyen. (også en normal Windowsfunksjon) I åpningsbildet kan du f.eks. taste Alt+p. Da ser du at tastekommandoen for å få opp timebok er Ctrl+t. e) Når du har lært grunnfunksjonene i programmene, kan du hente fram de fleste rullegardinmenyene for å lære mer om mulighetene med programmet. f) Ctrl+a adresseregister. Kan også åpnes når man står inne på pasientbildet. Ved å krysse av i søk i alle grupper, dekker du alle gruppene. Merk at du kan velge påskrift på konvolutt fra rullegardinmeny. Åpningsbildet Knappene inneholder stort sett det samme som rullegardinmenyen på rekken øverst. Den aktive knapp har en svart firkant rundt seg. Kan bruke TAB-tast til å flytte deg mellom knappene (samt kombinasjon Shift-TAB). Under knappene står de tilsvarende tastekombinasjonene. Viktigste du skal se på nå Ctrl+h Ctrl+d Ctrl+t Ctrl+o En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 1 av 8

2 Først skal vi se på Ctrl+o = oppsett. Dette som vi skriver her, er kun anbefalinger. Hvis du synes det er greiere med andre innstillinger, velger du naturligvis disse. 1. Gå på brukerinfo. Stemmer info. Legg inn bankkontonummer, det er nok du legger inn bankgiro-feltet. Helsepersonellnummer? Hvis du ikke har d-nummer nå, MÅ du huske å legge inn dette før du slutter på kontoret av hensyn til oppgjør med Folketrygden. 2. Anbefaler å krysse av for alle rubrikker unntatt kortversjon av sykemelding 1 (2. kolonne øverst) 3. Oppsett notat: Øvre 8 bokser (kopier til notat): kan gjerne sette kryss i alle rubrikker. Diverse: kryss i 1, 5 og 6, ev. 8 (men da kommer også dagens notat til reiserekvisisjon kan ev. stryke ut før utskrift) 4. Skrivere: Hvis pc en er koblet til Laserskriver, anbefales følgende utskrifter til Laser: brev henvisning telefaksresept grafikk og KBS/DUR. Husk kryss til ruten Reset til Standardskriver etter hver utskrift Hvis problem med at utskriften kommer helt feil på skjemaet, kan du klikke på aktuelle knapp til venstre, f.eks. skjema og forandre knappene i nedre h. hjørne: f.eks. forandre fra alltid til aldri. Husk at når du er inne på den aktuelle utskriftjobben, kan du nesten alltid omgjøre default-valget av skriver. 5. Regnskap. Kryss i øverste to ruter + : aktiv bekreftelse på ubet.. + tillate regningskort + avslutte regningskort + legg på girogebyr + sette minutter til 0 6. Resept. Gå først inn på rullegardinmenyen Resept. Velg Oppsett. Du kan gjerne krysse av alle rubrikkene i v. kolonne unntatt nederste boks Skriv følgende... Høyre kolonne sette kryss i valg to Først i Med. liste, deretter... I øvre h. hjørne, er det en rullegardinmeny Resept skal til. Hvis du krysser av for papir, vil førstevalg være papirresept når du skal skrive ut en resept. Noen kontorer skriver helst ut telefaksresept. Da er det lurt å velge telefaks. Sett kryss i ruten Påskrift om generisk bytte slik at du slipper masse med telefoner fra apotek om det er ok å ta billigste synonympreparat. Hente pasient a) Når du står på åpningsbildet, er det vanligvis nok å taste Enter eller Ctrl+d.. Kan bruke fødselsdato etternavn fornavn med et mellomrom. I WinMed går det an å skrive f.eks. to første bokstaver i etternavn og to første i fornavn. Fordelen med det er at man ikke trenger å vite den eksakte stavemåten på pasientene. b) Timebok Ctrl+t. Når du får timeboken opp, kan du bruke piltastene for å navigere deg nedover og så dobbeltklikke på riktig pasient. Eller bruke musa og dobbeltsklikke eller taste Enter. 90% av de funksjonene du trenger, finner du under rullegardinmenyen Timebok. Mange av de samme funksjoner, kan du utløse ved å trykke diverse knapper (slette time, slette avtale). Ved å taste insert-tasten, kan du sette inn ny time, f.eks. nyttig når pasienten ringer og du vil se på pasienten senere på dagen eller kvelden. Funksjoner du må merke deg: endre avtalekommentar, bytte/flytte time, vis telefonnummer, velg ny timebok=f5. Ctrl+n fører deg til neste dag, Ctrl+f til forrige dag. Merk knappen under kalender kalt I dag (alternativt Ctrl+home). Ved å trykke på kalender, kommer du også til riktig dag. Ved å trykke den 2. store knappen i v. øvre hjørnet, får du oversikt over hele uka. Den 5. store knappen som det står pas på, viser pasientens neste avtalte time. Ctrl+g fører deg til en bestemt dato. c) Merk at når du henter pasient, genereres det automatisk et regningskort ved å registrere konsultasjonstype (forutsetter at du har krysset i første rute i En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 2 av 8

3 Pasientbildet oppsett/brukerinformasjon). Når du får opp dialogboksen konsultasjonstype ved henting av pasient, kan du sette et kryss i nederste rute når du begynner på legevakt. Da vil takst 6k automatisk tillegges regningskortet. Når du avsluter legevakt, fjerner du krysset. Notat Når du nå står inn på pasient, bør du klikke på alle de store knappene for å se hva de står for. F.eks. den store knappen øverst til venstre, bruker du når du skal starte et notat eller rett og slett tast Ctrl+n. Rullegardinmenyen inneholder stort sett de samme opsjoner. Noen småknep. Ny pasient uten å gå ut av skjermbildet: Ctrl+h. Til timebok: Ctrl+t osv. Se på rullegardinmeny for Journal. Utskrift er nyttig hvis du f.eks. skal ta utskrift av dagens notat til pasient eller hjemmesykepleien. Velg utskrift og så dagens notat. Skjema a) Husk hvert valg fører til flere alternativer. F.eks. røntgen lar deg velge mellom skjemaer til 2-3 sykehus. b) Når du får opp labskjemaer, bør du sette inn en kode første gang du bruker dette skjemaet (spør medarbeider eller se Laboratoriemedisin) slik at du får labsvar rett inn i datajournalen via modem. c) Under skjema ligger blant annet MADRS til diagnostikk ved demens. Ved bruk av dette skjemaet, kommer taksten for undersøkelsen inn automatisk. d) Henvisning: lettest å bruke Korr -rullegardinmeny. e) Legg merke til André skjema. Du får en rekke skjemaer. Rekvisisjon transport har du antagelig bruk for flere ganger for dagen. Når du går inn på gruppen Folketrygden, får du opp flere titalls skjemaer. Les langsomt gjennom opsjonene der. Legg merke til at Folketrygdens skjemaer har en liten kode i nederste v. hjørne. Tilsvarende kode finner du på det h. vinduet, f.eks. RTV Prøver Ctrl+b: du får en oversikt over tidligere blodtrykk hvis de faste legene på kontoret har brukt denne funksjonen for å registrere blodtrykket. Korrespondanse (Korr) Hvis kontoret bruker en såkalt ny henvisningsrubrikk, taster du n og gå inn på menyen på nytt. Da ser du at haken står der. Du kan også skrive brev til pasienten, skrive på konvolutt. Under korrespondanselogg ligger det meste av tidligere henvisninger på pasienten. Regnskap For å hente en tidligere regning: a) Utestående fordring b) Vis alle regninger c) Bruk musa på ønsket regning og trykk på knappen hent kort. Merk knappen innbetaling og giro innbetaling. En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 3 av 8

4 d) Registrere telefonkonsultasjon (1bd) Ctrl+spacebar) Oversiktbilde Du bør ha det som vane at du titter på dette før pasienten kommer inn. Du har du allerede fått vital info om pasienten forutsatt at de faste legene har oppdatert informasjonen. Det er god regel at alle legene fortløpende oppdaterer denne info, f.eks. ved at nye sykdommer registrert. Regnskap Ctrl+k. Det kan være lurt å lese gjennom det som står under Hjelpmenyen. Dette er overkommelig. Se første gjennom rullegardinmenyene. De to viktigste er Regning og Oppsett. Oppsettmenyen: Gir deg innholdet i kortkommandoene Ctrl+a, Ctrl+g, Ctrl+z, Ctrl+l. Ctrl+k er nyttig for å veksle mellom konsultasjon og ikke konsultasjon. Prøv dette når du har skrevet inn en konsultasjon, da skjønner du det lettere. Legg merke til Takshefte og mulighetene det gir for søk etc. Innskrivingsfelt: Der skrives inn takstene. Legg merke til at når du går inn på en pasient og du registrere kontakttype (telefon, konsultasjon, sykebesøk etc), kommer takstene automatisk inn. Dessuten skal også laboratorietakstene komme automatisk inn som f.eks. crp og utskrivning av skjemaer, f.eks. klinisk-kjemisk/mikrobilogi-skjema. Hvis ikke vil du gå glipp av mange takster da medarbeiderne gjør ting som du ikke vet om. Hvis du skriver ti-klokkeslett, forandrer du klokkeslett på en lett måte. Det samme datoen ved å skrive da-aktuelle dato, f.eks. da12. Kontaktform: Ved å sette riktig kryss, justeres også takstene, f.eks. takster som går på dag og kveld. Takst 21a og 21b trenger du ikke å forholde deg til i WinMed fordi du kun skriver hvor mange påbegynte halvtimer du har på sykebesøk. Hvis du setter kryss i ruten legevakt, kommer takst 6k automatisk inn og vil gjøre det for hver kontakt inntil du lager et regningskort der du aktivt sletter 6k. Merknad. Her kan du f.eks. grunngi hvorfor pasienten ikke skal betale egenandel eller hvorfor du brukte svært lang tid på pasienten. Regningsgruppe. Trykk på den for å velge annen regningsgruppe, f.eks. ambulanse, kommunale institusjoner. Dette varierer fra kontor til kontor hvordan man bruker denne. For konsultasjoner og sykebesøk som går på Folketrygden, er standarden Ugrupperte regninger. For regninger for besøk på institusjoner, er det egen gruppekode som f.eks. institusjon eller x kommune. Refusjon egenandel: Se på opsjonene der. Velg annet f.eks. ved besøk på institusjon eller ved større ulykker/dødsfall. Tid medgått: I blått i øvre h. gjøren. Viser tiden fra du hentet pasienten og til dette øyeblikket. Nyttig m.h.t. til bruk av tidstakst. Hvis du er innom en annen pasient, stanser klokken og fortsetter der du slapp siste gang. Tid medgått vil ikke kopieres til diskett som sendes Trygdekontoret. 2fk. Aktiveres ved Ctrl+l eller fra oppsettmenyen. Den aktiveres kun hvis knappen for natt er aktivfert. Reisetillegg. Kan skrives inn fra innskrivningsfeltet ved å angi rex hvor x er antall reisetillegg i halve timer. kmx gir antall kilometer ved bruk av egen bil eller leiebil. Man slipper da musen for å skrive inn ønsket verdier. Følgende koder kan brukes i innskrivningsfeltet: Kode rex Forklaring Setter antall reisetillegg. En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 4 av 8

5 daxx Forandrer dato, f.eks. hvis du skriver regningskort på sykebesøk kvelden før. da ddmmåååå dato ddmmåååå Endrer datoen for regningen. da setter datoen til Tixxel. Tid ttmm Setter klokkeslett for regningen.ti14 setter klokken til 14. Kmxx Setter ant. Km med egen bil Km 11 setter ant km egen bil til 11 Na el. Natt Slår av og på bryteren for natt/kveld Fr el. frikort Setter refusjon til frikort Yr el. yrkesskade Setter refusjon til yrkesskade/militær Sv el. svangerskap Setter refusjon til svangerskap Kr el. krigsskade Setter refusjon til krigsskade An el. annet Setter refusjon til annet E Setter markøren i egenandelsfeltet T Setter marøren i tilleggshonorarfeltet F Setter markøren i forbruksmateriellfeltet Spesielt vedr. 2fk Se kommentarer til denne taksten i taksheftet. 1. Når du henter pasient eller regnskap, skal du ikke registrere kontakttype i dialogboksen Konsultasjonstype. 2. Når du kommer inn i pasientregnskap, går du på Oppsett. Velg 1. konsultasjon på legevakt. 3. Registrere kveldstakst hvis det ikke allerede er gjort. Skriv inn takst 2fk i Innskrivningsfelt samt tidstakster. Registrere reisetillegg og ev. antall km egen bil. 4. Registrer Legevakt. La markøren stå i Innskrivningsfeltet. Tast ctrl-k. Da skal takst 6 k legges til. Korrigere/fjerne feil takster. Du har skrevet inn feil takst/forkert takst: Uthev taksten med musen og trykk på knappen Fjern takst. Ofte er det lettere å makulere kortet ved å bruke kommandoen ctrl-m og deretter lage et nytt regningskort. Giro. For å lage en giro (som sekretær gjør i kontortid), taster du ctrl-g. Hvis det er annen betaler enn pasienten (f.eks. sosialkontor), trykker du ***** Sykemeldinger Hurtigtast: Ctrl+s. Se på mulighetene som rullegardinmenyene gir (Sykemelding, Utskrift, Avbryt). Knappen Legeerklæring gir skjemaene som man bruker ved oppfølgning av sykemeldinger. Husk at overalt i WinMed, gir knappen zoom fulltekstbilder av felt som blir fylt med tekst. Ved utskrivning av sykemeldinger er kalenderfunksjonen særdeles nyttig (trykk k eller d, se første side) når markøren står i et datofelt. Legg merke til hurtigtastene Alt+1 osv for å komme til nye deler av sykemelding. Alt+u gir utskrift. Hvis du skal skrive en legeerklæring til Folketrygden, sykemelding 2 eller f.eks. søknad om rehabilitering: 1. Gå inn i sykemeldingsmodulen. 2. Velg tidligere erklæring. 3. Kopier til skjema. Dermed sparer du å gjenta det som er skrevet i tidligere erklæringer. Men husk å redigere feltene slik at de er oppdatert! En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 5 av 8

6 Henvisninger På de fleste legekontorer, velger man å skrive ut fra Korr. Bestem om du skal bruke ny eller vanlig henvisningsblankett. Ved å klikke på denne, forsvinner rullegardinen og du må gå inn på nytt for å fortsette. Det anbefales sterkt at teksten under aktuelt, skrives som dagens notat. Dette gjør det lettere å bruke samme teksten til f.eks. en røntgenhenvisning. Dessuten blir det lettere å lese journalen senere for å se kort hva den egentlige problemstillingen var. Videre (obs kan variere fra kontor til kontor) a) Skriv ny Henvisning b) Normalt velges nå Kopier ALT. Da kommer sosialt, tidligere sykdommer, faste medisiner etc. med i henvisningen. Hvis du allerede har valgt diagnose, kommer denne automatisk med. Hvis ikke kan du taste Diagnoser. c) OK. Nå kommer du til bildet som gir deg mulighet for utskrift. Klikk på Utskrift. d) Velg riktig sykehus og deretter avdeling. e) Legg merke til Valgt skriver. Du kan nå velge en annen hvis du ønsker det. Spør på kontoret vedr. bruk av eventuell laserskriver. f) Ved å trykke på skjermsymbolet nederst midt på, får du forhåndsvisning. g) Etter utskrift, kan du velge konvoluttpåskrift. Resepter Ctrl+r. Gå nå til Faste medisiner. Merk hurtigfunksjonen Ctrl+f. Sette gjerne kryss i boksen Vis kun fast medisin og Autosøk midt på skjermbildet. Når du kommer inn på bildet, vil markøren stå i feltet Medikament. Da er det bare å søke. Refusjonspunkt: ta en titt på de blå sidene i Felleskatologen for å bli kjent med de mest aktuelle punkt som 2 (lungesykdommer), 5 (diabetes), 12 (kardiologi), 18 (psykiatri) og 31 (dermatalogi). Når du skriver på refusjonspunkt, skrives resepten automatisk ut på blå resept -blankett. Registrering av resept. 1. Stå inn på reseptmodulen. 2. Sørg for at det er riktig valg nederst til v. i bildet Resepten skal til. 3. Et klikk av en tidligere resept/fast medisin, viser reseptinnholdet til reseptbildet. Resepten kan nå endres for den sendes videre til utskrift. 4. Dobbel klikk eller Enter sendes resepten rett til utskrift eller til telefax. 5. Dersom man endrer en fast medisin før utskrift, vil man få opp et spørsmål om registeret over faste medisiner skal oppdateres. Når pasienten settes på fast medisin, må du huske på å krysse av i boksen Fast medisin. Når man bestiller medisinen, vil medisinen bli lagt til i faste medisiner. Hvis du bare skal registrere nye faste medisiner, gjøres det enklest når du er inne på funksjonen faste medisiner. Utskrift: klikk Ok. Når du ha valgt ønskete medisiner, trykker du på Utskrift. Legg merke til at du får beskjed om hvilken type resept du skal sette i skriveren, se den blå tittellinja eller teksten i blått nederst i dialogboksen. Telefaks: klikk Telefaksresept. Utskrift av disse foretas normalt fra ekspedisjonen eller fra ditt åpningsbildet med Ctrl+f. En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 6 av 8

7 Diagnoser Hurtigtast etter at du kommer inn på diagnosebildet (Ctrl+d): Tidlgere diagnoser: Alt+T. Kortliste: Alt+k Knappen Tidligere medisiner: Legg merke til at hvis du krysser i for Ikke repeterende, får du gjerne en bedre overiskt. En tidligere brukt medisin, kan du nå registrere som Fast medisin. Dessuten kan du finne mengden av foreskrevet medisin ved å taste på knappen Sum. Samleregning til Folketrygden Siste dag i måned eller ved avslutning av arbeidsperioden, skal du sende samleregning til Folketrygden. 1. Stå på startmenyen, gå til rullegardinmeny Regnskap, velg Samleregning til RTV. 2. Regningstype står default på vanlig. Skriv inn perioden. Trykk tabulatorknappen en gang og velg knappen Kontroll. Maskinen vil starte kontroll av alle regningskort i perioden unntatt for legevakt 3. Kjør samme rutinen for Legevakt. 4. Nå er du klar for utskrift av regningskortene. Følg samme rutine, men velg under Regningsgruppe Alle ugrupperte regninger. Ellers tar du med kortene som skal sendes for ambulansetransport. 5. Kryss av for Papirkopi hvis du også ønsker papirutskrift. Dette er meget nyttig hvis du får avvist regninger etter at du har sluttet på kontoret slik at du lett kan skrive et korrigert kort til Trygdekontoret. 6. Trykk så knappen Lag samleregning 7. Sett inn Samleregning i skriveren, RTV-blankett Sørg for at du vet hvor du finner denne hvis du skal avslutte regnskap utenom kontortid. Om søkefunksjonene i WinMed. Dette trenger du ikke å se på første dagen. Noe av det nyttigste ved edb, er jo mulighetene av å søke. I mange av skjermbildene i WinMed er det mulig å oppgi et søkebegrep for å finne bestemte poster i et register. Eksempler på hvor du kan angi søkebegrep er i adresseregister, medikamentregister, arbeidsgiverregister, diagnoseregister, hente pasient m.m. Søkefunksjonen i WinMed er konstruert slik at den skal følge de samme regler for oppsett av søkebegrep alle steder hvor funksjonen er tilgjengelig. Reglene er som følger: a) Oppgis 1, 2 eller 3 tegn i søkebegrepet, finner WinMed alle poster som starter med disse tegnene. b) Oppgis 4 eller flere tegn i søkebegrepet, finner WinMed alle poster som inneholder disse tegnene uansett hvor i navnet. OBS: Avviket fra denne regel er søkefunksjonen for pasient. Videre beskrives eksempler for søk på diagnose (som følger ordinære søkeregler), og søk på pasient (som er avviket fra regelen). En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 7 av 8

8 Eksempel på oppsett med ordinære søkeregler I eksemplet under vises oppsett av søk på diagnose. Dette eksemplet viser oppsett av søkebegrep etter ordinære regler i WinMed. I diagnosebildet i WinMed (Ctrl+d når du er inne på pasientbildet) finnes et innskrivningsfelt (Søketekst) for oppsett av søkebegrep på diagnose. Eksempel 1 :Skriv inn f.eks Uri i innskrivningsfeltet og trykk Enter. WinMed vil nå søke i diagnoseregisteret etter alle diagnoser som begynner på Uri og presentere disse diagnosene i skjermbilde. Eksempel 2: Skriv nå inn Urin i innskrivningsfeltet og trykk linjeskift. WinMed vil nå søke i diagnoseregisteret etter alle diagnoser som inneholder ordet Urin et eller annet sted i diagnosenavnet og presentere disse diagnoser i et eget skjermbilde. Søk på pasientnavn : I bildet Hent Pasient er det mulig å angi navn eller deler av navn for søk på pasient. I dette bildet følges ikke ordinære søkeregler. I det følgende vises 5 eksempler på hvordan søkebegrep kan settes opp. 1) Jeg ønsker å søke etter en pasient med navn Per Andersen. Søket kan oppgis på den tungvinte måten ved at man oppgir hele navnet som Andersen Per 2) En lettere måte er å oppgi søket som f.eks. And P (med blank mellom). WinMed vil da hente ut alle pasienter med etternavn som begynner på And og fornavn som begynner på P. 3) Jeg vil vise alle pasienter som inneholder son etter eller annet sted i etternavnet. Fremgangsmåten for å gjøre dette er å skrive inn %son i navnefeltet (% tegnet er wild card). WinMed henter da alle navn som inneholder bokstavene son ett eller annet sted i etternavnet. 4) Hvis jeg vet at navnet inneholder bokstaven S etterfulgt av bokstaven U et eller annet sted i etternavnet, oppgis dette som: s%u 5) En annen mulighet er å bruke wildcardet _ (= underscore). Dette hentes frem ved å trykke Shift og minustegn samtidig. Tegnet erstatter kun ett tegn i søket. Fremgangsmåten er som følger: Jeg ønsker å hente frem alle etternavn som starter på bokstaven A. Den neste bokstaven kan være hvilken som helst bokstav. Bokstav nummer tre skal være bokstaven R. Søkebegrepet i dette tilfelle gjelder hvor som helst i navnet. Dette oppgis som a_r. Resultatet vil f.eks være: Abrahamsen. WinMed har her funnet match på søkebegrepet via delteksten Abr. ver Bjarne Storset En grunninnføring i WinMed for Medpro-leger. Side 8 av 8

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til.

Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til. 1 1 Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til. 1.1 Hente pasient Fra Startmeny kan man hente opp

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v 2.2 09/03 Innhold 1 Hovedmenyen

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister Brukerveiledning for elektronisk registreringsskjema for fødsler utviklet av Medisinsk fødselsregister (Programversjon 2.0.0) Versjon 1.0.1 Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen 22.09.06 Side 1 av 14

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Oversikt tastekommandoer VERSJON ! !

OpenBook. Program for skanning og lesing. Oversikt tastekommandoer VERSJON ! ! OpenBook Program for skanning og lesing Oversikt tastekommandoer VERSJON 7.02 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0205 Bo Jo Tveter as 2004! 23 32 75 00! 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515)

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515) Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Fürst Forum versjon

Fürst Forum versjon Fürst Forum versjon 1.7.0.0 Lage Felles/Mine pakker fra rekvireringsbildet Det er nå mulighet til å lage pakker fra rekvireringsbildet. Lag ferdig en rekvisisjon på en pasient. Høyreklikk i Rekvisisjonsbildet.

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger?

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Harstad kommune Opplysninger om pasienten Under arkfane bruker Navn og andre måter å kunne kontakte pasienten på. Her kan vi

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!!

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!! Kom i gang med Noklus Diabetes Velkommen til Noklus Diabetes Noklus Diabetes er et fagsystem basert på standardiserte skjema. Hvert skjema er tilknyttet en bestemt pasientkontakt. Programmet gir også muligheter

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Fürst Forum versjon 2.2.0.0

Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Beregning av signifikant forskjell mellom 2 svar Programmet kan nå automatisk beregne om de 2 siste svarene på en analyse er signifikant forskjellige. I rekvireringsbildet markerer

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z Tastaturet Det er mange hurtigtaster - også kjent som (tastatur)snarveier - i Windows, og rutinerte PC-brukere klarer seg knapt uten. Men for mange brukere er hurtigtaster et lite mysterium. De står

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite Bakgrunn Det er nødvendig med en regelmessig

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 19.02.2016 av Richard Meløysund] I NPR- meldingen skal man rapportere «aktiviteter» i tillegg til «opphold/serier». Det innebærer for eksempel at man på hver

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook.

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook. Innhold i dette kapitlet: Microsoft Outlook Tilpasning av Microsoft Outlook Noen nyttige hurtigtaster Mozilla Thunderbird Tilpasning av Mozilla Thunderbird Noen nyttige tips Noen nyttige hurtigtaster Webmail

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for mobil

Kidsmonitor tutorials for mobil Kidsmonitor tutorials for mobil Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Sengepostliste egenskaper (0415)

Sengepostliste egenskaper (0415) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Sengepostlisten i

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer