Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon"

Transkript

1 Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet bør leses av alle brukerne av denne programvaren. Det er gjort generelle forbedringer i enkeltmoduler og korrigert feil. Disse er beskrevet i egne underkapitler. Mindre feil og feilrettinger er ikke beskrevet. Ta kontakt med CGM Kundestøtte hvis du trenger hjelp eller oppdager mangler i funksjonalitet. Se også vår hjemmeside som inneholder mye nyttig informasjon. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene i dette dokumentet er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. Produktene som beskrives i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel og CGM Norge kan ikke garantere at opplysningene i dette dokumentet til enhver tid er oppdatert.

3 Innholdsfortegnelse HELSESTASJON... 1 Smitteoppsporing... 1 Slette data i Smitteoppsporing... 1 Beregning av svangerskap... 1 Duplikate oppføringer i Løpende journal... 1 Vise data i L/V/HO-grafen... 1 Endre kontakttype på gruppeavtale fra Timebok... 1 Velge oppfølgingsgruppe ved signering av gruppekonsultasjon... 1 Samarbeid... 1 FØDSELSMELDING... 2 Bedre oppsett og nytt felt... 2 VAKSINASJONSRAPPORT... 2 Endret dekningsstatistikk for vaksinasjon... 2 OVERSIKT OVER SMS OG E-POSTVARSLER FOR EPORTAL-BRUKERE... 2 Se avtalevarsler... 2 Plassering... 3 Felt i fanen... 3 ANDRE SMS-ENDRINGER... 3 Antall SMS-meldinger sendt for et varsel... 3 Standardtekster vises i SMS... 4 JOURNAL... 4 Låst innsyn på journal med CAVE/NB... 4 Slette åpen kontakt... 4 Endre kontakttype og kontaktansvarlig i åpen journal... 4 KASSE... 4 Regningskort med utestående = 0 får feil status... 4 TIMEBOK... 4 Duplikate meldinger for dobbelttime... 4 Spesialtegn i Kommentar-feltet i Timebok... 4 Feil status på avbestilt avtale... 5 LAB... 5 Flere analyser med samme ID... 5 Fullført NLK-konvertering... 5 Ny rapport for Labprøver... 5 UTVIDET FUNKSJONALITET I MODULEN LIVSSTIL... 5 Nye registreringsfelt... 5 Grafisk visning av målinger... 6 Målinger med patologiske verdier... 6 Endre hvilke analyser som vises i Livsstil som standard... 6 LEGEMIDLER... 6 Markere og fornye legemidler... 6 Legemidler som ikke kan hurtigfornyes... 7 KORRESPONDANSE... 9 Frikortmeldinger i Systemmeldinger... 9 Automatisk kobling av meldinger på pasienter med D-nummer... 9 Feil visning av utleveringsrapporter... 9 MINDRE ENDRINGER... 9

4 Forbedret beskrivelse av somatisk undersøkelse - kjønnsorgan... 9 Engelske termer brukt i Personalia... 9 Endret standarddose for ROT Oppdatere notat i journal... 9 Bruke Notat-felt som Helsesøster... 9 Sortere takster i Regningskort Merke faktura som engangstilfelle i e-postfelt Kvittering fra Legeerklæring Sortering av type på autotakshandlinger Refnr i Svarinnskrivning Søkeresultat med blokkerte kontakter Tegnene <> i journalnotat KJENTE AVVIK Journalsøk... 11

5 Side 1 Helsestasjon Smitteoppsporing Registrering av Igra 1 og Igra 2 gjøres nå i to separate vinduer i Smitteoppsporing. Slik er det mulig å registrere både Igra 1 og Igra 2 på samme registrering, men med ulike datoer. Slette data i Smitteoppsporing Hvis du la inn feil data på en person i en smitteoppsporing i en Smittevernsjournal, var det ikke mulig å slette data uten å slette personen du hadde lagt inn disse verdiene for. Dette er rettet. Du kan nå merke feltet med feil data og trykke Delete på tastaturet for å slette kun data. Beregning av svangerskap Antall dager som regnes som et svangerskap er endret fra 282 til 283 dager (40 uker og 3 dager). Duplikate oppføringer i Løpende journal Hvis du skrev ut et innkallingsbrev til en gruppe, ble dette notert to ganger i Løpende journal. Dette er rettet. Vise data i L/V/HO-grafen Når du holder musepekeren over grafen Høyde/Vekt i L/V/HO vises dato og måledata. Endre kontakttype på gruppeavtale fra Timebok Et programbrudd oppsto hvis du åpnet en gruppeavtale fra Timebok og endret kontakttype. Dette er rettet. Velge oppfølgingsgruppe ved signering av gruppekonsultasjon Samarbeid Når du skal signere for en gruppe, vises nå meldingen Bekreft samme gruppe som tidligere. Slik unngår du å måtte sette eventuelle ulike oppfølgingsgrupper på nytt. Ikke alle deltakere ble vist i Individuell plan i modulen Samarbeid. Dette er rettet.

6 Side 2 Hvis du la til deltakere i et nytt samarbeid, ble teksten i feltet Tema for samarbeid eller Kommentar fjernet. Dette er rettet. Fødselsmelding Bedre oppsett og nytt felt Vinduet Fødselsmelding har nå et mer intuitiv oppsett. I tillegg er feltet Registreringsdato for hørselstest tilføyd. Vaksinasjonsrapport Endret dekningsstatistikk for vaksinasjon Dekningsstatistikk for vaksinasjon er endret fra 6 til 9 år. Statistikk gjelder nå for 2, 9 og 15 år. Oversikt over SMS og e-postvarsler for eportal-brukere Se avtalevarsler I det nye vinduet Avtalevarsling i Timebok kan du få oversikt over all SMS- og e-postkorrespondanse angående avtaler med en pasient. Oversikten i Avtalevarsling viser planlagte og sendte avtalevarsler om timeregistreringer og -endringer. Du kan kun se varslinger for journaler du har tilgang til.

7 Side 3 Plassering Du åpner Avtalevarsling ved å høyre-klikke hvor som helst i Timebok og velger Avtalevarsling eller via fanen Avtalevarslinger i vinduet Rediger avtale: Felt i fanen Du kan sortere avtalevarslingene på gjeldende avtaler, fremtidige, gamle eller alle avtaler ved hjelp av knappene øverst i fanen. Seksjonen til høyre viser følgende informasjon: Klokkeslett og dato for når meldingen skal sendes/ble sendt Når meldingen ble mottatt Hvem som betaler for SMS-meldingen Innholdet i meldingen Antall SMS-meldinger som sendes/ble sendt om avtalen Andre SMS-endringer Antall SMS-meldinger sendt for et varsel En SMS-melding kan inneholde maks. 160 tegn. Hvis meldingen du sender til en pasient inneholder flere tegn, sendes flere meldinger. Det påløper en kostnad per SMS-melding. I Avtalevarsler i Timebok og ved feltet Ny SMS i Korrespondanse vises nå antall tegn i meldingen og antall SMSmeldinger som blir sendt. Eksempel:

8 Side 4 Standardtekster vises i SMS Standardtekstene Melding til <pasientnavn> og SMS kan ikke besvares. Hilsen <enhetsnavn> ble tidligere ikke vist når du skrev en fritekst-sms i vinduet Send SMS. Dette er endret og disse tekstene vises nå: Journal Låst innsyn på journal med CAVE/NB En feilmelding ble vist når du åpnet en journal hvor en annen bruker hadde registrert CAVE eller NB på en kontakt som var låst for innsyn. Dette er endret. CAVE/NB er ikke bundet av eventuell låsing av kontakten den er registrert på. Slette åpen kontakt Det vises nå et varsel hvis du sletter en åpen kontakt. Endre kontakttype og kontaktansvarlig i åpen journal Et programbrudd oppsto hvis du hadde en journal åpen, endret kontakttype og deretter endret kontaktansvarlig. Dette er rettet. Kasse Regningskort med utestående = 0 får feil status Regningskort fikk status Faktura generert hvis du opprettet et regningskort uten takster, tilføyde en takst, rabatterte slik at pasientsum ble 0 og deretter lukket alle kort med 0 i utestående. Dette er rettet og denne type regningskort får nå status Lukket. Timebok Duplikate meldinger for dobbelttime Hvis du registrerte en dobbeltime i timeboken, ble e-postbekreftelser, SMS-varsler og e-postpåminnelser sendt to ganger. Dette er rettet. Spesialtegn i Kommentar-feltet i Timebok

9 Side 5 Hvis en time som ble bestilt fra besøklegen.no inneholdt spesialtegn som æ,ø,å, ble disse vist feil i Kommentar-feltet i Timebok. Dette er rettet. Feil status på avbestilt avtale Hvis du endret status til Avbestilt tjenestested på en eksisterende avtale for en pasient med SMSvarsling, og deretter opprettet en ny avtale for samme pasient, ble avbestilt avtale vist med status Planlagt på fanen Bestilte avtaler i vinduet Rediger avtale. Dette er rettet. Lab Flere analyser med samme ID Fra og med CGM Journal 118 har det vært mulig å slå sammen analysekoder fra gammelt system til NLK sitt system. Tidligere oppsto en feil hvis det ble opprettet analysekoder med samme ID som en eksisterende analysekode. Dette er ikke lenger mulig. Eksisterende data med duplikate koder Hvis en kunde allerede har analyser med duplikate koder, må disse slås sammen. Bruk fanen Analysesammenslåing i Analyseregisteret under Administrasjon. Ignorer varslet om eksterne og interne analyser når dette vises. Ny løsning Det er ikke lenger mulig å lage analyser som har like koder eller en kode som er lik en NLK-kode. Et varsel vises nå hvis du forsøker å slå sammen eksterne og interne analyser. Fullført NLK-konvertering Hvis du minimerte CGM Journal når du konverterte NLK-koder, ble meldingen som viser at konverteringen var fullført ikke vist. Dette er rettet. Ny rapport for Labprøver I modulen Rapportfremviser er rapporten Labprøver lagt til i mappen Laboratorium. Bruk denne rapporten til å få oversikt over utvalgte labprøver for ulike stillinger innen et bestemt tidspunkt. Utvidet funksjonalitet i modulen Livsstil Nye registreringsfelt Modulen Livsstil inneholder nå en rekke nye registreringsfelt. Du kan nå blant annet å registrere temperatur, CRP, blodsukker, osv. Bildet nedenfor viser alle verdiene:

10 Side 6 Grafisk visning av målinger Verdiene du legger inn, vises i en graf. Du kan selv velge hvilke målinger du vil vise i grafen. Du kan velge blant følgende: Datointervall for målinger i Målinger fra og Til feltene. Hvilke tidspunkt grafen skal vise målinger for i Vis. Gyldige verdier er: o Alt o 1 time o 6 timer o 24 timer o 1 uke o 1 måned o 1 år Hvilke målinger du vil inkludere i grafen. Du kan velge blant alle målingene fra kolonnen i tabellen ovenfor. Målinger med patologiske verdier Alle patologiske verdier vises med rød farge i grafen. Merk at du må klikke på Bruk for at grafen skal oppdateres. Endre hvilke analyser som vises i Livsstil som standard Du kan nå velge å ha flere analyser liggende i Livsstil. Du kan endre dette dersom du går til Administrasjon Overvåkning. Trykk på knappen Rediger for å fjerne enkelte av analysene som ligger i modulen i dag. Du har også mulighet til å endre rekkefølgen. Legemidler Markere og fornye legemidler For å forenkle oppgaven med å fornye pasienters faste legemidler, er nå knappene Marker faste og Hurtigforny tilgjengelige på fanen LiB i vinduet Legemidler. Slik kan du raskt markere legemidlene du vil fornye. Du kan også markere relevante legemidler med musepekeren eller med tasten Shift+pil. Gjør følgende: 1. Åpne modulen Legemidler.

11 Side 7 2. Velg Faste for å velge alle faste legemidler. Disse vises med Fet skrift. 3. Klikk på knappen Hurtigforny eller høyre-klikk og velg Hurtigforny i menyen. 4. Du får spørsmål om du vil lage ny forskrivning: 5. Velg Ja for og signer deretter legemidlene- I stedet for å trykke knappen Faste for å markere faste legemidler kan du også klikke med musepeker eller Shift+pil for å velge legemidler enkeltvis. Da kan du også velge legemidler som benyttes som kur eller ved behov. Dettte er samme metode for å markere legemidler som du kan bruke til å markere prøvesvar i modulen Signer prøvesvar. Legemidler som ikke kan hurtigfornyes Du kan ikke hurtigfornye følgende legemidler: Fornyelser mer endringer MT søknad Legemidler som ikke lenger er tilgjengelig i brukerens FEST-versjon Merk! Varsler om interaksjoner, tidligere seponeringer, SLV og duplikater vises ikke når du bruker hurtigfornying. Følgende melding vises når legemidler ikke kan hurtigfornyes:

12 Side 8 Du må deretter finne det avviste legemiddelet i listen og dobbelt-klikke. I vinduet som åpnes, retter du alle feilverdier. For eksempel:

13 Side 9 Korrespondanse Frikortmeldinger i Systemmeldinger Alle frikortmeldinger som er sendt eller ikke bekreftet blir nå sortert og plassert automatisk i mappen Systemmeldinger i Korrespondanse. Slik blir meldingene med medisinsk informasjon enklere å se i Innboks. Automatisk kobling av meldinger på pasienter med D-nummer Når systemet mottar henvisninger, epikriser, PLO-meldinger og svar-rapporter der pasient er oppgitt med D-nummer, kobles dette nå automatisk. Tidligere måtte disse kobles manuelt. Feil visning av utleveringsrapporter Dokumentvisningen av utleveringsrapporter viste feil informasjon i seksjonen Resept når du så på en melding i Korrespondanse eller Legemidler. Mindre endringer Forbedret beskrivelse av somatisk undersøkelse - kjønnsorgan Beskrivelsen av somatisk undersøkelse kjønnsorgan er forbedret. Tidligere tekst Ved testisretensjon ved 1 år og senest ved 2 år er endret til Ved testisretensjon ved 6 måneders alder. Engelske termer brukt i Personalia To engelske termer ble brukt på fanen Generelt i vinduet Personalia. Dette er rettet. Norske termer er brukt for Relasjon og Telefonnummer. Endret standarddose for ROT01 Standard dose for ROT01 er endret fra 0,50 ml til 1,5 ml. Oppdatere notat i journal Et programbrudd oppsto hvis du klikket Oppdater i et notat i en journal med kontakt Ikke registrer kontakt. Dette er rettet. Bruke Notat-felt som Helsesøster Hvis ulike felt var lagt til på fanen Notatformat i vinduet Notat under Administrasjon, oppsto et programbrudd hvis du logget på med stilling Helsesøster og brukte Notat. Dette er rettet.

14 Side 10 Sortere takster i Regningskort Du kan nå klikke på kolonnen Takst i vinduet Regningskort for å sortere takster. Slik blir det enklere å få oversikt over hvilke takster som er brukt. Programmet husker sorteringen neste gang du åpner denne siden. Merke faktura som engangstilfelle En feilmelding ble vist hvis du merket feltet Engangstilfelle for en faktura. Dette er rettet. i e-postfelt Tegnet (understrek foran krøllalfa) kunne ikke brukes i feltet E-post i Personalia. Dette er rettet. Kvittering fra Legeerklæring Kvitteringer for legeerklæringsmeldinger ble ikke oppdatert i CGM Journal. Dette er rettet og kvitteringer for legeerklæringer blir nå knyttet til sendt melding og vises status fra kvittering. Sortering av type på autotakshandlinger I vinduet Autotaksthandlinger i Administrasjon kan du nå sortere alfabetisk på kolonnen Type. Refnr i Svarinnskrivning Data fra feltet Refnr i de ulike vinduene i modulen Svarinnskrivning ble ikke vist i pasientens journal. Dette er rettet. Søkeresultat med blokkerte kontakter Et programbrudd oppsto hvis du søkte i kassen og resultatet inneholdt regningskort fra blokkerte kontakter. Dette er rettet. Tegnene <> i journalnotat Hvis du benyttet tegnene < og > i et journalnotat som skal inkluderes i en henvisning, forsvant teksten mellom disse tegnene når henvisningen ble produsert. Dette er rettet.

15 Side 11 Journalsøk Kjente avvik Søk fra fanen Journalsøk i vinduet Hent pasient fungerer ikke. Både aktive og inaktive journaler vises selv om feltet Kun aktive journaler er merket.

Versjonsnytt 121 CGM Allmenn

Versjonsnytt 121 CGM Allmenn Versjonsnytt 121 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet bør

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM eportal

Versjonsnytt 119 CGM eportal Versjonsnytt 119 CGM eportal Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Spesialist

Versjonsnytt 119 CGM Spesialist Versjonsnytt 119 CGM Spesialist Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

Versjonsnytt 120 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 120 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 120 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 120 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 120 i forhold til CGM Journal 119. Dette dokumentet

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Versjonsnytt 120 CGM Spesialist

Versjonsnytt 120 CGM Spesialist Versjonsnytt 120 CGM Spesialist Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 120 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 120 i forhold til CGM Journal 119. Dette dokumentet

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høst 2012 Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon 3.0.1471 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Behandlerkravmelding - BKM... 4 Regningskort... 5 PLO... 6 Etikettskrivere...

Detaljer

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning CGM allmenn Administrasjonsveiledning CGM allmenn I CGM Administrasjonsveiledning Allmenn kan du Tilpasse alle menyer og visninger etter eget ønske og behov Endre størrelser og flytte på vinduer slik

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Forbedring av administrasjonsgrensesnittet... 4 Lag ny

Detaljer

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1 CGM Journal Nytt notat-felt CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon 3.117.2059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Nytt notat-felt... 4 Skriv kun i én journal om gangen... 6 Flytende notat-vindu...

Detaljer

Versjonsnytt 118. Service release 1. CGM Allmenn

Versjonsnytt 118. Service release 1. CGM Allmenn Versjonsnytt 118 Service release 1 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 SR1 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 SR1 i forhold til CGM Journal

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 119 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 119 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 117 CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Flere forbedringer av Legemidler... 4 Bakgrunns sending av e-resepter Null

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

AUTOMATISK DISTRIBUSJON AV SKJEMA... 1 ENDRINGER I NOTAT-VINDU... 3 FORBEDRET FUNKSJONALITET I NOTATMAL... 5 MELDINGSOVERVÅKING...

AUTOMATISK DISTRIBUSJON AV SKJEMA... 1 ENDRINGER I NOTAT-VINDU... 3 FORBEDRET FUNKSJONALITET I NOTATMAL... 5 MELDINGSOVERVÅKING... Versjonsnytt 122 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 122 og beskriver endringene i versjonen. Dette dokumentet bør leses av alle brukerne av denne programvaren. Det er gjort generelle

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Versjonsnytt 120 SR5 CGM Journal

Versjonsnytt 120 SR5 CGM Journal Versjonsnytt 120 SR5 CGM Journal Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 120 SR5 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 120 SR5 i forhold til CGM Journal 120. Dette

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM eportal

Versjonsnytt 118 CGM eportal Versjonsnytt 118 CGM eportal Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet bør

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 116 CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Asynkron signering av resepter... 4 Folkeregistersøk fra NHN...

Detaljer

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 CGM Spesialist Hva er nytt i versjon 116 CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Asynkron signering av resepter... 4 Legge til en takst

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017 ENDRINGSLOGG FOR VERSJON 2016.148.0 11. AUGUST 2017 Innholdsliste UF-16.024 Liste over lover og regler...1 UF-16.025 Ny modul: Tester...2 UF-16.036 Betalingsterminal i Windows 10...3 UF-16.042 Nye bilder

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 117. CGM Spesialist, Hva er nytt Versjon

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 117. CGM Spesialist, Hva er nytt Versjon CGM Spesialist Hva er nytt i versjon 117 CGM Spesialist, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Oppdater NPR-malene dine etter oppgradering!... 4 Andre endringer i NPR...

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.13 Databaseversjon 2.13 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no VIKTIG INFORMASJON...3

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Versjonsnytt 120 CGM Allmenn

Versjonsnytt 120 CGM Allmenn Versjonsnytt 120 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 120 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 120 i forhold til CGM Journal 119. Dette dokumentet bør

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Trondheim kommune Barne- og familietjenesten. Brukerveiledning HsPro for leger. Desember 2014

Trondheim kommune Barne- og familietjenesten. Brukerveiledning HsPro for leger. Desember 2014 Brukerveiledning HsPro for leger. Desember 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 JOURNAL I HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE... 3 2.0 OPPFØLGINGSGRUPPER... 3 3.0 FØRSTE GANGS PÅLOGGING I HSPRO... 5 3.1 BYTTE

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 2012 Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4 Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Diverse endringer... 3 Krav til skjermoppløsning... 3 E-resept... 4 SYSVAK...

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.25 6.februar 2017 Innhold NPR Behandlerkravmelding... 3 Planlegger... 3 Bedriftsjournal... 4 HELFO-Oppgjør... 8 NPR... 9 Journal... 9 Personalia... 10 Ansattes personalia...

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

HAsave BRUKERMANUAL V

HAsave BRUKERMANUAL V HAsave BRUKERMANUAL V 1.0 04-2017 1 Oppdatering av LEVERANDØR, BRUKER og HØREAPPRAT. Returner høreapparat til lager eller leverandør. Tildel høreapparat. Informasjonen er LÅST og kan ikke endres. Informasjonen

Detaljer

Til våre Vision Allmenn kunder

Til våre Vision Allmenn kunder Til våre Vision Allmenn kunder Lysaker, 15.01.14 Her en liten orientering om hva som er lagt inn av endringer, forbedringer og rettelser i nye versjoner av; Vision Allmenn 4.5 med Connect 3.3 og Dips 6.7

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Mandater

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Mandater

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Opus Online Client. Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE. Sida 1 av 9

Opus Online Client. Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE. Sida 1 av 9 Opus Online Client Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE Sida 1 av 9 Installasjonsveiledning - Opus Online Client Opus Online Client er programmet hvor man administrerer sine

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Fürst Forum versjon

Fürst Forum versjon Fürst Forum versjon 1.7.0.0 Lage Felles/Mine pakker fra rekvireringsbildet Det er nå mulighet til å lage pakker fra rekvireringsbildet. Lag ferdig en rekvisisjon på en pasient. Høyreklikk i Rekvisisjonsbildet.

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer