Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00"

Transkript

1 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av stemmeberettigede 6. Årsmelding 7. Regnskap Budsjett Orientering om nytt klubbhus 10. Innkomne saker Kontingentøkning Krav om båtførerbevis 11. Valg Nestleder Sekretær 3 varamedlemmer Ny valgkomité Representanter til Dykketinget

2 6. Årsmelding 2007 for Alta Dykkerklubb Styret i Alta Dykkerklubb har i 2007 bestått av: Styreleder Linn Røkenes Nestleder Svenn Larsen (Innvilget permisjon fra ) Sekretær Espen Hustad Kasserer Asbjørn Thomassen Styremedlem Kåre Kristiansen Varamedlem Arild Heitmann Varamedlem Kåre Bakland Varamedlem Bjørn Johansen Det har vært avholdt 5 styremøtet i løpet av perioden, og året endte med et økonomisk overskudd på kr Overskuddet overføres til klubbhus og til annen egenkapital. Klubben hadde på slutten av året totalt 73 medlemmer, hvorav 20 barn. Det har vært avholdt to grunnkurs i løpet av året, CMAS* i ADK-regi og PADI Open Water i regi av Polardykk Bodø AS. 19 elever ble sertifisert. Det var planlagt avholdt CMAS** men det ble ikke gjennomført. I juni arrangerte vi aktivitetskveld for Nord-Norsk Byggekontroll, med suksess. Dykkere tok opp liv og røre fra bunnen, og barn og voksne fikk grunnleggende innføring i marin biologi med stor entusiasme. De barna som ønsket det fikk fridykke. Vi deltok også på fjæratur sammen med en skoleklasse fra Kaiskuru nærmiljøsenter. Under Parksenterets jentedager hadde vi stand med bilder og video samt utstyr for å rekruttere jenter til sporten. To menn meldte seg på kurs. Klubborganet Under vann har gjenoppstått i løpet av året og utkommet med 6 nummer i digital form. Organet får ros fra både medlemmer, bladet Dykking og andre utenforstående og videreføres. I mai ble det forsøkt arrangert sesong kick-off for å få sommerdykkerne i havet, dette uten spesielt godt oppmøte. Pinsetur var planlagt til Nordkapp men det ble besluttet å ikke avholde treff fra NDKs side. Plan B ble Billefjord i egen regi, men det ble også avlyst på grunn av at båtmotoren ikke var ferdig på reparasjon til avtalt tid. Motoren er overhalt etter lekkasje i undervannshuset. I sommerferien var klubben invitert til Billefjord med NDK, hvor en liten delegasjon tok turen. Første helgen i august var 10 dykkere fra ADK på Kirkenes Froskemannsklubbs vellykkede vraktreff. I oktober arrangerte klubben Vrak møter vrak. Det er mye interesse for treffet utenfra og det ønskes utvidelse, men da trenger vi et bredere utvalg dugnadsfolk fra klubben. Svenn Larsen representerte Alta Dykkerklubb på Norges Dykkeforbunds ledermøte og 50-års jubileumsfest i april. Linn Røkenes deltok også, men som representant fra styret i Norges Dykkeforbund. I løpet av året ble grunnlaget for søknad om forhåndsgodkjenning av klubbhusplaner ferdigstilt, og søknaden er godkjent med noen merknader. Vi har for første gang kommet i gang skikkelig, og har fått søkt på spillemidler! Klubben passerte 4. desember sitt 30 års jubileum, og arrangerte kombinert jubileumsdykk og skandinavisk nattdykk. På tampen av året søkte vi og fikk innvilget drøye til innkjøp av transportvogn for integrering av mennesker med funksjonshemming i sporten og klubben. Styret takker med dette for et fruktbart år og bærer ønske om økt aktivitet i 2008.

3 Alta Dykkerklubb Årsregnskap 2007 Resultatregnskap Budsjett Inntekter: Medlemsinntekter Inntekter kompressor Kursinntekter Tilskudd Leieinntekter båt Leieinntekter båthenger Treff Annen driftsinntekt Sum inntekter Kostnader: Sosiale arrangementer inkl møter Kurs og utdanning Drift av båt og motor Drift av henger Drift av hus og lokaler Drift av kompressor Kontingent og avgift idretten Hus og båt forsikring Forsikringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Årets resultat Anvendelse av årsresultatet Overført til kompressorfond 0 0 Overført til båt og motor 0 0 Overført til klubbhus Overført til annen egenkapialen Sum anvendelse

4 Alta Dykkerklubb Årsregnskap 2007 Balanse Note Eiendeler Fordringer Kundefordringer Sum kundefordringer Likvide midler Kasse og bankinnskudd Bankinnskudd, fond Sum kasse og bank Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital Fonds: Fond for kompressor Fond for båt og motor Fond for klubblokaler Sum avsetninger til fond Sum egenkapital Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld Alta, den Alta, den.. Linn Røkenes Svenn Larsen Espen Hustad Asjørn Thomassen Leder Nestleder Sekretær Kasserer Kåre W Kristiansen Styremedlem

5 Alta Dykkerklubb Årsregnskap 2007 Noter Prinsippnote I henhold til idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelsens 1-9 skal idrettsanlegg (inkl vesentlige driftsmidler) ikke bokføres i foreningens balanse så fremt det ikke er knyttet gjeld til anlegget. Alta Dykkerklubb sine eiendeler er ikke lånefinansiert. Av den grunn vises driftsmidlene kun i note. Note 1 - Varige driftsmidler Driftmiddel Type Anskaffet år Kjøpspris Forsikringsverdi Klubbhus Innbo Kompressor, 200/300 bar 200 l/pri min Bauer 1992-mod Fyllepanel Luftbank 200/300 bar 1999-mod Dykkerbåt, aluminium YAC-975 Hårek Påhengsmotor, 100 hk Yamaha 1999-mod Båt tilhenger Fogelstad 2000 kun ansvar Anslått markedsverdi Note 2 - Endring av egenkapital Annen egenkapital Fond kompressor Fond båt og motor Fond klubblokaler Egenkapital pr Resultat Egenkapital pr Sum

6 9. Orientering om nytt klubbhus Linn informerer muntlig på årsmøtet! 10. Innkomne saker Kontingentøkning Fremmet av: styret Styret foreslår endring av medlemskontingent og klubbens tjenester til følgende: Medlemskontingent kr 500 Båt kr 600 Luft kr 400 Støttemedlem kr 150 Bakgrunn for forslaget: Styret i Norges dykkeforbund kommer til å foreslå kontingentøkning til forbundet. Klubbåten har mye høyere driftskostnader enn inntekter. Det er vedtatt på årsmøte at kostnader på båt/motor og kompressoranlegg skal finansieres av tilhørende inntekter. Kompressor behøver overhaling etter mye bruk og panelet trenger overhaling etter feil bruk Krav om båtførerbevis Fremmet av: styret Styret foreslår innføring av krav om båtførerbevis for å ha rett til fast tilgang samt sporadisk førsel av klubbåten. Bakgrunn for forslaget: Kravet vil om kort tid bli pålagt gjennom myndighetene. Alta Dykkerklubb ønsker å fremskynde dette da dette vil få en positiv økonomisk konsekvens for klubben når det kommer til forsikring. 11. Valg Valgkomiteen har bestått av Terje A. Johansen og Stein-Inge Berg og har følgende forslag til representanter til styret i Alta Dykkerklubb: Nestleder: Arild Heitmann (gjenvalg etter konstitusjon av styret, august 2007) Kasserer: Asbjørn Thomassen (gjenvalg) Sekretær: Espen Hustad 1. vara: Dan Berg 2. vara: Bjørn Johansen 3. vara: Kåre Bakland Som ny valgkomité foreslås Terje Johansen og Som representant til dykketinget foreslås leder med nestleder som 1. vara. Representant til idrettskretstinget foreslås valgt etter samme metode.

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer